Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 39


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Beeld: Rijkswaterstaat

Windenergie op de Noordzee is essentieel voor de energietransisatie, maar de toename van het aantal windmolens heeft ook een effect op de scheepvaartveiligheid. Daarom werken de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen in het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWOZ). MOSWOZ ontwikkelt samen met marktpartijen en belanghebbenden kennis over de effecten van windparken op de scheepvaartveiligheid en mogelijke maatregelen. Afgelopen woensdag was er een symposium over dit onderwerp. Deskundigen van Rijkswaterstaat, verschillende partijen die actief zijn op de Noordzee, wetenschappers en onderzoekers namen hier aan deel. Omdat wij navigatiesoftware maken hadden wij de kans om ook aanwezig te zijn.

Het kabinet is van plan een groot aantal extra windmolenparken op de Noordzee toe te staan. Dat kost ruimte, ruimte die nu gebruikt wordt voor de scheepvaart, de visserij, olie- en gaswinning en de recreatievaart. En de Noordzee is in feite één groot natuurgebied. Windmolens hebben hier ook effect op. Meer windmolens betekent dat de scheepvaartroutes minder ruimte krijgen en dat je op sommige delen van de Noordzee straks eigenlijk alleen maar vaart in resterende gebieden tussen de parken en tussen de aangewezen scheepvaartroutes.

Weervrouw Margot Ribberink sprak over het veranderende weer en de urgentie van de energietransitie: geen tijd te verliezen! Directeur Kustwacht Nederland Nicole Kuipers sprak over het belang van een veilige Noordzee en de risico's van grootschalige windenergieparken. Zij ziet hier nadrukkelijk een rol weggelegd voor de Kustwacht (*). Professor cognitieve psychologie en pyscho metrics and experimental design Jop Groeneweg hield een inspirerend verhaal over leren van incidenten en het belang van samenwerking om ongevallen te voorkomen. Aansprekend geïllustreerd met het teamwork van het Formule 1 team van Red Bull tijdens de pitstops van onze Max Verstappen. Directeur Veiligheid en Water Katja Portegies van Rijkswaterstaat deed een oproep om aan te sluiten bij de kenniscommunity van MOSWOZ.

Door windmolenparken varen is vrijwel nooit toegestaan, hoewel de discussie daarover nog loopt. Windmolens worden groter en krachtiger en om valse wind te voorkomen moeten dergelijke molens met een grotere tussenruimte geplaatst worden. Doorvaart wordt dan mogelijk makkelijker. Er zijn echter ook al ideeën om de ruimtes tussen windmolens te gebruiken voor bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen of drijvende viskwekerijen of het kweken en oogsten van zeewier.
Daarnaast is er waarschijnlijk meer nodig om doorvaart van windmolenparken mogelijk te maken. In een woud van allemaal de zelfde molens is het immers lastig oriënteren.

Voor de beroepsvaart wordt veel verwacht van verkeersbegeleiding en nieuwe technieken met kunstmatige intelligentie. Met de elektronische kaart, radar en AIS is het al mogelijk om schepen een soort van 'stille' verkeersbegeleiding aan te bieden. Op de schermen op de brug verschijnen dan aanwijzingen en extra informatie. De techniek van AIS staat niet alleen virtuele tonnen en boeien toe, maar is ook geschikt om korte berichten uit te sturen. Met kunstmatige intelligentie (AI) is het mogelijk om routes van schepen steeds beter te voorspellen en worden bemanning eerder en beter geïnformeerd over de verwachte bewegingen van de overige scheepvaart. Opvallend was wel dat veel onderzoekers en technici er automatisch vanuit gaan dat alle gebruikers van de Noordzee goed in beeld zijn. Het is bij veel professionals niet voldoende bekend dat de recreatievaart over het algemeen maar slecht zichtbaar is. Niet iedereen heeft AIS en ook op radar worden met name kleinere schepen niet goed opgemerkt. Hierdoor ontbreekt het ook aan veel relevante gegevens over de bewegingen van de recreatievaart op zee en is het voor onderzoekers en ontwikkelaars van nieuwe technieken lastig om de recreatievaart hierin mee te nemen.

Het onderzoeksprogramma gaat voorlopig nog wel even door en wij zullen u op de hoogte houden als er relevant nieuws te melden is.

Beeld: Defensie Denemarken

(*) Deze week bleek hoe actueel de woorden van Nicole Kuipers, directeur Kustwacht, eigenlijk zijn. In de Oostzee heeft het er alle schijn van dat er een aanslag is gepleegd op de NorthStream 1 en 2 gasleidingen. Een aanslag die de kwetsbaarheid van kritieke infrastructuur op zee aantoont. Een scenario dat tot op heden alleen in de films van James Bond leek voor te komen.


Bootonderhoud

Deze week verscheen de nieuwe editie van de dikke Bijbel voor Bootonderhoud.

De boot goed onderhouden is essentieel voor een veilige ontspannen vaartocht en voor het behoud van uw trotse bezit. Met de 'Bijbel voor bootonderhoud' van Simon Jollands is geen klus te lastig. In dit uitgebreide handboek staan handige stap-voor-stap-instructies die u haarfijn uit leggen hoe u het nodige onderhoud kunt verrichten, en hoe u ingewikkelde herstelwerkzaamheden en reparaties prima zelf kunt uitvoeren. Zo heeft u binnen een mum van tijd die vervelende klusjes uitgevoerd en kunt u weer gaan varen.

Aan de hand van duidelijke schema's en tekeningen, foto's en heldere tips en adviezen is elke onderhoudsklus prima zelf te doen. Met de 'Bijbel voor bootonderhoud' blijft uw schip in topconditie.

Beeld: Bijbel voor Bootonderhoud

Schipperscafé Wolthuiswerf

Vrijdag 30 september wordt het 4e Schipperscafé georganiseerd op de Historische Scheepswerf Wolthuis te Sappemeer. Gezien de grote opkomst en de lovende commentaren, mag dit initiatief van de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer als zeer succesvol worden beschouwd.

Ook deze keer is er weer een interessant programma samengesteld. De heer Henk Pruntel, een oud inwoner van Hoogezand, houdt een lezing over zijn belevenissen als varensgezel op de kust- en grote vaart onder de titel "Van dekjongen tot machinist". Na afloop van de lezing is er gelegenheid om onder het genot van een drankje onderling wat ervaringen uit te wisselen. Het belooft dus weer een gezellige middag te worden.
De aanvang is om 14:30 uur en zoals gebruikelijk is de toegang gratis.


Nieuwe expositie in GalleryMaritime

GalleryMaritime toont in oktober en november de nautische kunstwerken van twee kunstenaars.

Maarten Groot vaart op de Eendracht. Het zeilschip dat door een grote groep vrijwilligers met grote gedrevenheid in de vaart wordt gehouden. Maarten behoort, als beeldend kunstenaar en stuurman, tot de vaste bemanning. Met enorme passie zet de Stichting Eendracht zich in om voor (kwetsbare) jongeren en ouderen een tocht met wind in de zeilen te bieden. Tijdens de tochten die Maarten maakt passeert hij vele vuurtorens. Lichttorens die zijn gebouwd in de buurt van de ingangen van zeearmen, zeestraten en havens en als richtpunt en bakens hun 'ding doen' ze trekken de aandacht van deze beeldende kunstenaar. Tijdens de vaart maakt hij er schetsen van die hij later in zijn atelier uitwerkt in pen/aquarel. Bij terugkomst vertellen de schetsen het verloop van de vaartocht die hij maakte.

Ronny Moortgat presenteert in deze expositie werken met een boodschap. Met zijn selectie wil hij een standpunt overbrengen over een onderwerp dat ons allemaal raakt. Namelijk 'onze wereld' die het wel erg zwaar te verduren krijgt. Ik schilderde voorheen altijd wat zich op het water voortbeweegt. Het waren altijd schepen in hun element. En de ene keer was het schip in kalm water, de andere keer in een storm. Maar op een bepaald moment besloot ik om het eens over een andere boeg te gooien. En ik ging aan de slag met vissen die in hun element zijn. Niet alleen om er een mooi plaatje van te maken maar ook om er een statement mee te maken. Zo van: Kijk toch eens mensen dit is allemaal het moois dat de natuur ons brengt om van de genieten en niet om het kapot te maken met onze onvermoeibare drang naar overbevissing en industrie-vervuiling. Hoogste tijd om er serieus iets aan te doen.

Gallery Maritime van 8 oktober tot en met 30 november 2022. Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat, Openingstijden elke dag van 12.00 – 17.00 uur.


Vaarwijzer Belgische Binnenwateren

De nieuwe editie van de Vaarwijzer Belgische Binnenwateren is verschenen. Deze populaire Vaarwijzer van Frank Koorneef geeft een overzicht van alle Belgische rivieren en andere vaarwegen. Aan de hand van omschrijvingen, foto's, kaartjes en anekdotes ontdekt de lezer wat u onderweg tegenkomt en welke interessante plaatsen er langs het Belgische water te vinden zijn.
Een deel van deze gids is speciaal gewijd aan een van de bijzonderste toertochten in dit vaargebied: het Rondje Moezel, dat loopt via Maas, Moezel en Rijn door België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

De 'Vaarwijzer Belgische binnenwateren' is perfect voor iedere watersporter die de Belgische binnenwateren wil ontdekken en bevaren. Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...


Open deur dagen in Oostende

Op 1 en 2 oktober organiseert Marina Oostende hun 'open deur dagen'. In de jachthaven van de Royal North Sea Yacht Club van Oostende. Meer dan 15 Jeanneau zeil- en motorboten kunt u er bezichtigen evenals de Fountaine Pajot Astrea 42. Parkeren kan in de parkeergarage onder de Visserskaai, op de Zeeparking in de Van Iseghemlaan of op de parking van het station.
Het is de bedoeling dat ook tweedehands aanbod beschikbaar is. En uiteraard wordt er gezorgd voor iets te eten en drinken.


Nationale Motorbootvaren Prijs 2022

Voordrachten voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2022 zijn weer welkom. Iedereen mag personen of instanties aanmelden, die een positieve bijgedrage leveren aan het motorbootvaren. Dit kan tot 31 december van dit jaar. De Nationale Motorbootvaren Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig en attractief varen met een motorboot in Nederland.


Bron: Varen doe je Samen

Wijziging 20 marifoonkanalen

Voor de communicatie met vaarweggebruikers maakt Rijkswaterstaat gebruik van frequentiekanalen. Daarmee is contact met gebruikers mogelijk zowel via spraak (marifoon) als ook via data (AIS). Per 1 januari 2023 moet een aantal van deze marifoonkanalen op de vaarwegen worden aangepast. Dit najaar start Rijkswaterstaat daarom met het wijzigen van de marifoonkanalen van twintig opstelpunten.

De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt. De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES opgestart. Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten (bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten.

Voor de locaties Dorkwerd, Farmsum, Groningen, Hollum en Terschelling wordt de planning nog bekend gemaakt. 

Per 26 september 2022 start de gefaseerde aanpassing van de apparatuur. Ook wordt die dag de bebording buiten gewijzigd. Zo is het juiste VHF kanaal voor de gebruikers onderweg goed te zien. De twintig vernieuwde marifoonkanalen zijn ook te vinden op de website van Varen Doe Je Samen en in het marifoonboekje. De nieuwe VHF kanalen zijn vastgesteld in goed overleg met Agentschap Telecom, Belgische Agentschap Telecom (BIPT) en Port of Antwerp.


IBEX afgelast vanwege storm

De International BoatBuilders' Exhibition & Conference (IBEX) is afgelast door de komst van de tropische storm Ian. IBEX is een beurs voor professionals en toeleveranciers in de watersport en wordt gehouden in Tampa (USA). IBEX had verwacht afgelopen dinsdag de deuren te openen. Helaas gooit de tropische storm of orkaan Ian roet in het eten. De veiligheid van standhouders en bezoekers staat voorop en met de naderende storm besloot de organisatie de beurs niet door te laten gaan. De storm kan nog van het verwachte pad afwijken, maar de beurs door laten gaan onder deze omstandigheden was geen optie. De IBEX is mede eigendom van de Nederlandse RAI organisatie uit Amsterdam.

In 2016 sloot de beurs al eens eerder de deuren vanwege een naderende storm en in 2017 ging de beurs wel open, nadat storm Irma een spoor van vernieling had achtergelaten op de Florida Keys.


Afgelopen zaterdag begon de jaarlijkse "Grote Clubactie". U heeft het vast wel gehoord of gezien. Door het kopen van loten maakt u kans op mooie prijzen en steunt u de plaatselijke club of vereniging.

Nog geen loten gekocht? Steun dan het Zeekadetkorps Maassluis. Zij sparen voor een nieuwe beamer plus ophangbeugel in het dagverblijf dan de kadetten aan boord van hun opleidingsschip, de voormalige loodsboot en varend monument Rigel.
De huidige beamer is te oud en vertoont kuren. De beamer wordt gebruikt voor instructies, presentaties en af en toe een ontspannende filmavond.

Één lot kost € 3,- en maar liefst 80% (dus € 2,40) daarvan gaat naar de clubkas van het Zeekadetkorps Maassluis.

De zeekadetten komen elke zaterdag bijeen aan boord van de m.s. Rigel, het varende korpsschip. Vanaf het schip worden allerlei leuke en spannende activiteiten georganiseerd. Alles heeft te maken met het water. Een zeekadet leert natuurlijk varen en zeilen. Maar er is meer. Al het materiaal wordt door de kadetten zelf onderhouden. Zo kan een kadet aan het sleutelen zijn in de machinekamer of aan het koken voor de hele bemanning in de kombuis. Veel kadetten kiezen later voor een nautisch beroep.

Beeld: ZKK Maasluis

Wilt u zelf eens zien hoe het leven van een zeekadet er uit ziet? Zaterdag 1 oktober wordt in Maassluis de Furiade gehouden. Voor het eerst weer na corona. Diverse historische (zee)schepen liggen in de haven afgemeerd en zijn te bezichtigen. Ook de Rigel van het Zeekadetkorps Maassluis is te bezoeken en kunt u met eigen ogen zien hoe het dagverblijf (het voormalige dagverblijf van de loodsen) is opgeknapt. Alleen nu nog een mooie nieuwe beamer.


De nieuwe Reeds Nautical Almanac voor 2023 is verschenen en direct uit voorraad leverbaar. Profiteer nu nog van de tijdelijke 'vroege vogel korting' van 25% met onderstaande kortingscode én gratis verzending binnen Nederland. De aanbieding sluit namelijk na 30 september.

Kortingscode: VWNSWRNAC231

De kortingscode is van toepassing op de reguliere Reeds Nautical Almanac en op de speciale losbladige uitvoering en de EasternWestern en Channel edities van de almanac. Nog geldig tot en met 30 september 2022.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.