Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 15


De Britse prins Philip, de hertog van Edinburgh en man van de Engelse koningin Elizabeth, stierf afgelopen week op 9 april op 99-jarige leeftijd. Hij wordt een zeemansprins genoemd. Als kleinzoon van een admiraal van de vloot kreeg hij op zijn negentiende de aanstelling als adelborst bij de Royal Navy. Het water, de watersport, de marine en de zeevaart lopen als een rode draad door zijn leven. 

Zo wist hij de beroemde klipper Cutty Sark te behouden en is zij nog steeds te bezichtigen in het Royal Museums Greenwich. En zo was de 'Duke' betrokken bij vele nautische initiatieven en organisaties. Uiteraard was hij nauw betrokken bij de bouw van het koninklijke jacht Britannia. Ook nadat dit schip uit dienst werd gesteld in 1997 heeft hij er mede voor gezorgd dat zij behouden bleef als museumschip. Ook de zeilboot waar hij graag zelf mee uit zeilen ging, de Bloodhound uit 1936 werd later overgedaan aan het Royal Yacht Britannia Trust. Het kan dan ook niet anders dan dat de liefde voor het water ook op zijn kinderen en kleinkinderen is overgebracht. Vaak ging hij zeilen in de Draak Bluebottle met zijn zoon Prins Charles. Prinses Anne bezit bijvoorbeeld een Rustler zeiljacht. En Prins Andrew diende bijvoorbeeld ook in de Royal Navy.

Jarenlang was Prins Philip actief betroken bij de Royal Yachting Association (RYA). Eerst als voorzitter en later als erelid. Daarnaast was hij Admiraal bij het Royal Yacht Squadron in Cowes. Bij de RYA was de prins groot voorstander van goede training en opleiding en onder zijn voorzitterschap kwam het eerste RYA Training Committee tot stand. Inmiddels zijn er wereldwijd in 58 landen zo'n 2.400 trainingscentra en opleidingen die werken volgens het model van de RYA diploma's en opleidingen en is er keuze uit 100 verschillende opleidingen en diploma's.

Zijn betrokkenheid om de jeugd de weg naar zee te wijzen blijkt ook uit zijn rol bij de Britse Zeekadetten; van 1952 tot 1992 was de Duke of Edinburgh ook hier Admiraal. En rol die hij zeer serieus nam. In de zomer van 1985 was ik er als jonge zeekadet bij toen Prins Philip tijdens de 'operatie' Royal Review aan boord kwam van het korpsschip Rigel van het Zeekadetkorps Maassluis. Het bezoek aan boord van de oprecht geïnteresseerde Prins en later de vlootschouw voor de Britannia, strak in de donker blauwe lak, en aan boord Prinses Diana en de kleine prinsjes, maakten dit tot een tocht om nooit te vergeten.


De ondergang van de Titanic

Gisteren 14 april was het al weer 109 jaar geleden dat het luxe passagierschip RMS Titanic tegen een ijsberg voer. Waarschijnlijk de meest tot de verbeelding sprekende scheepsramp in de geschiedenis. Maar ook een ramp die tot aan de dag van vandaag invloed heeft op het scheepvaartverkeer over heel de wereld.

Het zinken van de Titanic, de aanloop naar de tragedie, het verlies van een groot aantal levens, de redding van overlevenden en de nasleep schokten de wereld en stonden mede aan de basis van de Internationale Safety of Life at Sea (SOLAS) conventie. Het internationale verdrag dat vandaag de dag nog steeds de minimale standaarden zet voor alle schepen die op zee varen en hun opvarenden. Standaarden voor constructie, opleiding en bijvoorbeeld reddingsmiddelen. Ook in Nederland zijn de regels uit SOLAS en daar weer uit voortvloeiende nadere afspraken vertaald in lokale wetgeving. Bepalingen waar zelfs de pleziervaart mee te maken heeft. Bijvoorbeeld Hoofdstuk V kent bepalingen voor kleine zeegaande pleziervaartuigen. Bepalingen over reisvoorbereiding, welke veiligheidsmiddelen en noodsignalen.

De bepalingen 31, 31 en 33 in Hoofdstuk V gaan over de verplichting om gevaarlijke situaties te melden bij de autoriteiten (Kustwacht) en om te reageren op een noodsignaal dat u ziet of hoort en iedereen die in nood verkeert en elk schip dat in problemen is geraakt, zo goed mogelijk te helpen. Bepalingen die vrijwel direct zijn terug te leiden op de ramp met de Titanic.

Van de Titanic kennen we alleen de beelden van oude foto's en de beroemde film. Ook zijn er later spullen van het wrak geborgen, waaronder de scheepsbel. De Titanic had ook nog twee zusterschepen; Britannic en Olympic. De Britannic kwam tragisch aan haar einde als hospitaalschip in de Eerste Wereldoorlog in de Aegeïsche zee toen zij op een mijn voer. De Olympic kende wel een lang leven. Het intereur van de eersteklas lounge is bijzonder genoeg bewaard gebleven als interieur van het restaurant van het White Swan Hotel in Alnwick (Northumberland, Engeland).


Staande Mastroute Atlas

Komende week verschijnt de nieuw editie van de Staande mastroute atlas van de ANWB. Van Haringvliet tot Den Helder en Delfzijl. Alle bruggen, sluizen en jachthavens op de kaart. Met de waterkaart Staande Mastroute heeft u alle vaarweginformatie overzichtelijk bij elkaar.

Essentieel om snel en veilig binnendoor met de staande mast van Noord naar Zuid en omgekeerd te varen.

Van Hollandia is er ook een leuk boek dat vaargebieden bespreekt langs de Staande mastroute en bevaarbaar voor schepen met een staande mast. Nederland blijkt namelijk best veel meer mogelijkheden te hebben om ook buiten de grote open wateren fijn te genieten zonder de mast naar beneden te doen. Met de staande mast door Nederland is te bestellen in de Vaarwinkel.


Egberdina uitgezwaaid

Wouter van Dusseldorp, de initiatiefnemer van de Scheepspost en Zeepost, zwaait zijn Egberdina uit: 'Het was een eer om voor het schip te mogen zorgen'. Schipper Wouter van Dusseldorp uit Hoorn heeft vrijdag in klein comité zijn schip de Egberdina uitgezwaaid. De 139 jaar oude stevenaak is verkocht, de nieuwe thuishaven wordt Amsterdam IJburg. De Egberdina, gebouwd in 1882, is een van de vijf oudste, nog zeilende vrachtschepen in Nederland. Gebouwd als zeilvrachtschip voor de Nederlandse rivieren, voer ze vanaf 1929 als motorvrachtschip en sinds 1988 als zeilpassagiersschip.


Amsterdam en de watersport

Eerder plaatsten wij al kritische kanttekeningen bij het nieuwe vaarvignet van de gemeente Amsterdam. Het Watersportverbond hield ook de anderere toekomstplannen tegen het licht en heeft haar zorgen daarover geuit bij het gemeentebestuur.

In de gemeente Amsterdam zijn zo'n 25 verenigingen aangesloten bij het Watersportverbond. Samen hebben ze ruim 3.500 leden die gebruik maken van het water in en om de stad. Ook veel andere watersporters varen er regelmatig. Auke Bender, regio-vertegenwoordiger van het Watersportverbond in Noord-Holland Zuid: Wij onderschrijven de beweging naar emissieloos, dan wel emissie arm varen, maar de tijd om dit in te voeren is veel te kort voor de waterrecreatie in en om Amsterdam. Daarnaast wordt het een belemmering voor de recreatievarenden uit de (verre) omgeving. Begin 2025 moet het centrum al emissieloos zijn en in 2030 geldt dit voor heel Amsterdam, met uitzondering van de doorgaande routes zoals de Kostverlorenvaartroute (onderdeel van de Staande Mast Route) en de Amstelroute. De gemeente onderschat de investeringen die dit vraagt voor de gemiddelde watersporter. Wij vinden dat iedereen moet kunnen watersporten, ook als je niet zoveel geld hebt.

Vaarvignet Amsterdam uitgesteld

Het plan van het doorvaartvignet is inmiddels ingevoerd, maar de uitrol laat nog op zich wachten. De datum hiervoor stond op 1 april, maar is inmiddels uitgesteld naar de tweede helft van mei 2021. Vermoedelijk heeft men zelf ook ontdekt dat de procedures zoals die gepubliceerd waren niet zouden gaan werken.


Noordzee weer voller

De Noordzee wordt steeds voller, niet alleen met windmolenparken, maar nu ook een proefgebied voor zeewierteelt. North Sea Farmers, een stichting die zich inzet voor positieve klimaatimpact met zeewierteelt in de Noordzee, roept Noordzee zeilers en motorbootvaarders op om een testgebied voor zeewierteelt voor de kust van Scheveningen te vermijden. Het is onwenselijk en mogelijk zelfs gevaarlijk om door dit gebied heen te varen.


Voorlopig nog geen vaarbewijsexamens

De theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart mogen van het kabinet in ieder geval tot en met dinsdag 27 april helaas nog niet doorgaan bij het CBR. Dit is uiteraard erg vervelend voor alle kandidaten die wachten op hun examen voor het Klein Vaarbewijs.
Begin maart start het CBR wel weer met de praktijkexamens, theorie-examens voor het beroepsvervoer, de nascholing voor code 95 en de cursussen 'Alcohol' en 'Verantwoord rijgedrag'. Dat is op zich goed nieuws, want hierdoor wordt in ieder geval begonnen een deel van de wachtlijsten weg te werken. De examencentra zijn aangepast zodat aan de Coronamaatregelen voldaan kan worden.

Voor het inhalen van de theorie-examens auto, motor, bromfiets én recreatievaart heeft het CBR tot en met juli plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt zonder dubbele kosten. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode augustus/september. Binnenkort komen ook voor oktober plekken beschikbaar.

Wilt u nog dit jaar examen doen? Reserveer dan eerst een plek en pas uw studieschema daar op aan. Ga goed voorbereid naar het examen. Hoe minder herexamens er dit jaar worden afgenomen hoe eerder de wachtrijen weggewerkt kunnen worden. Heeft u het Klein Vaarbewijs niet direct nodig, dan is het een idee om het nog even uit te stellen en misschien dit jaar eerst examen te doen voor een bedieningscertificaat voor de marifoon. De examens hiervoor worden afgenomen door diverse door het Agentschap Telecom aangewezen exameninstellingen. Deze instellingen hebben genoeg mogelijkheden om ook voor kleinere groepen examens te organiseren. Op de website van het Agentschap Telecom vindt u welke organisaties examens afnemen.


Reeuwijkse Plassen beter bereikbaar

Bij Gouda is een prachtige stap voor de recreatievaart gezet. Afgelopen maand zijn de Veenplassen opnieuw verbonden geraakt met de Enkele en Dubbele Wiericke en de Oude Rijn voor peddelaars. Op initiatief van De Goudse Peddel heeft Stichting VEEN de voorziening gerealiseerd. Daarmee is het watersportgebied de Reeuwijkse Plassen weer onderdeel geworden van het geheel, zoals het was voor 1927 toen het Gouwekanaal werd gegraven.

Er wordt op dit moment gewerkt om de watergebruiker van de Reeuwijkse Plassen betere vaarroutes te bieden richting Bodegraven, Gouda, de Wierickes, Oude Rijn en de Hollandsche IJssel. Zo wordt het voor de kleine sport- en recreatievaart (kano's, SUP's, sloepen en roeiboten) makkelijk gemaakt het Plassengebied De Reeuwijkse Plassen af te gaan of op te komen.


Ellende in het Slijkgat

In het Slijkgat, de vaargeul tussen Stellendam en de Noordzee, moest je de afgelopen weken extra voorzichtig zijn voor ondieptes binnen de vaargeul. Recent liepen er een aantal zeiljachten aan de grond, in sommige gevallen met heel wat schade tot gevolg. De redactie van Zeilen nam contact op met Rijkswaterstaat voor meer duidelijkheid

De in het artikel scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in de Waterkaarten Software en App. Rijkswaterstaat geeft scheepvaartberichten uit voor alle Nederlandse binnenwateren en de wateren langs de kust. Daarnaast worden ook buitenlandse berichten door Rijkswaterstaat vertaald en op gelijke wijze gepubliceerd. Scheepvaartberichten zijn niet te verwarren met de Berichten aan Zeevarenden (BAZ). De BAZ bevatten correcties en aanvullingen op de publicaties van de Nederlandse Dienst der Hydrografie. Dat zijn dus correcties voor bijvoorbeeld de 1800 serie zeekaarten of de HP33 Waterstanden en Stromen. Scheepvaartberichten bevatten naast informatie over werkzaamheden of stremmingen, ook informatie over bijvoorbeeld tonnen die verlegd zijn. Deze berichten worden door de Hydrografie vervolgens vertaald naar BAZ specifiek voor die kaartbladen waar de betreffende tonnen op staan. BAZ kunnen ook correcties van bijvoorbeeld een dieptelijn of diepteloding aangeven. Deze komen uit dieptemetingen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, maar Rijkswaterstaat zal daarvan alleen een scheepvaartbericht maken als het een spoedeisend karakter heeft. Gewijzigde dieptecijfers komen dus normaal gesproken beschikbaar via de BAZ en kunt u dan in het betreffende kaartblad verwerken. Scheepvaartberichten en BAZ zijn dus beiden van belang voor een veilige vaart. BAZ verschijnen wekelijks en Scheepvaartberichten op elk moment.

Overeenkomstig de eerder genoemde SOLAS-bepalingen en bijvoorbeeld het Scheepvaart Reglement Westerschelde dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken bijgewerkt te worden.

Meer over de BAZ leest u in de handige gratis download BAZ in kaart gebracht.


Waterkaarten met korting

In de hele maand april kunt u nu een licentie kopen of verlengen voor één jaar met maar liefst 20% korting. Het hele jaar kunt u dan veilig varen en bent u verzekerd van alle tussentijdse updates en actuele kaarten en gegevens van bruggen, sluizen, havens, etc.. Of probeer de Waterkaarten eerst 7 dagen gratis.

De Waterkaarten zijn beschikbaar voor WindowsiOS (Apple) en Android.


Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 14


Dromen en plannen

In de Vaarwinkel kunnen wij goed de stemming van de watersporter volgen. Vorig voorjaar bij het begin van de Corona pandemie in Italië zagen we direct dat klanten hun vaarvakanties aanpasten en was Kroatië korte tijd populair tot ook daar beperkingen in werking traden. Zo konden wij het virus volgen tot uiteindelijk ons vaargebied beperkt werd tot Nederland. Friesland en de Biesbosch waren ongekend populair. Dit jaar verwachten wij dat veel vaarders toch wat ruimer water opzoeken. Afgaande op uw bestellingen wordt het druk op het IJsselmeer, maar ook de Wadden zijn in trek.

Toch zien we ook dat er weer hoop gloort. Een toenemend aantal schippers durft het aan te dromen van een vaarvakantie wat verder weg en koopt vast boeken en kaarten voor Engeland en bijvoorbeeld België. Nog niet te ver weg en veelal ter oriëntatie zonder vaste plannen. En gelijk hebben zij. Dromen mag immers altijd en plannen maken ook. Wij verwachten dan ook dat zodra het weer kan deze schippers de koers verleggen en de boeg richten op bestemmingen over de grens.
Maar tot het zo ver is, is het natuurlijk goed om in ieder geval de boeken en kaarten voor Nederland maar vast aan boord te hebben.


Vaarkaart Europa

Een praktisch hulpmiddel bij het plannen of dromen over mogelijke vaartochten over het uitgebreide netwerk van waterwegen in Europa is het zojuist nieuw verschenen European Waterways. Een combinatie van twee duidelijke vaarkaarten en een beknopte vaargids van alle bevaarbare binnenwateren in Europa. Van het hoge Noorden tot het diepe Zuiden en van Ierland tot aan de Kaspische zee. Meer vaarwegen dan er waarschijnlijk in één mensenleven zijn te bevaren.

Deze combinatie van gids en kaart zijn nu te bestellen in de Vaarwinkel.


Nieuwe eigenaar Lelystad Haven

Vanaf deze week heeft de jachthaven Lelystad Haven een nieuwe eigenaar en wordt een deel van de Thuishavens Groep met Marina Muiderzand, Jachthaven Naarden en Jachthaven Bruinisse. In 2019 sloot Thuishavens Groep zich aan bij het Port Adhoc netwerk dat inmiddels uit tien jachthavens bestaat.


'Dronekiller' stoort scheepvaart

Vorige week vrijdag 26 maart is het scheepvaartverkeer op de Westerschelde korte tijd gehinderd geweest als gevolg van een verstoring van het GPS/AIS-systeem waarvan de schepen afhankelijk zijn voor hun positiebepaling en remote tracking. Mogelijk werd de verstoring veroorzaakt door een 'dronekiller' aan boord van een luxejacht, die op het moment van de verstoring verplaatst werd.

Volgens het Belgische Flows zou het per ongeluk activeren van een 'dronekiller' aan boord van een superjacht de mogelijke oorzaak zijn van de verstoring. Een verplaatsing van het luxejacht in Vlissingen vond plaats op vrijwel exact hetzelfde moment als de verstoring. Inmiddels hebben de Belgische scheepvaartautoriteiten een onderzoek ingesteld. Daarbij zijn ook de Nederlandse politie, Agentschap Telecom en de havenautoriteiten van North Sea Port betrokken.

Vermogende eigenaren van superjachten die willen voorkomen dat ze bespied worden door drones zijn een lucratieve doelgroep voor dergelijke apparatuur, maar het gebruik ervan is strafbaar.


Honden aan boord

Varen en honden kunnen heel goed samengaan. Watersporten zoals SUP'en met honden is populairder dan ooit. Daarnaast zijn er ook veel honden die aan boord van een beroepsschip of woonboot wonen. Of het nu gaat om watersport, een vakantie op het water of wonen op een boot, de aanwezigheid van de trouwe viervoeter betekent méér plezier en genieten. Toch kunnen er een aantal vragen ontstaan zoals: hoe voed ik mijn hond op tot boothond en wat heb je nodig voor een praktisch en veilig verblijf aan boord?
Het boek Honden aan boord bevat alle informatie die u nodig heeft om een hond te begeleiden tot een plezierig maatje tijdens een vaarvakantie. Dit boek is bedoeld als naslagwerk en is een aanrader voor iedereen die met een hond op of bij het water vertoeft.

Het boek Honden aan Boord verscheen eerder bij Uitgeverij De Alk, maar wordt nu in eigen beheer uitgegeven door de auteur en is direct te bestellen op de website van Vaarwinkel.nl.

Lezers die een hond hebben zullen het wel herkennen; als u met de hond op straat loopt heeft u vaak direct aanspraak. En vaak is dat van andere hondenbezitters. Trudie Rutten, de auteur van het boek Honden aan Boord, brengt daarnaast ook leuke vlaggen en wimpels op de markt. Hiermee kunt u laten zien dat u één of meer honden aan boord heeft. Gegarandeerd goed voor een paar leuke ontmoetingen op of langs het water.

Ook deze vlag en wimpels zijn te bestellen bij de Vaarwinkel.


Controle aangroeiwerende verven

Nu het nieuwe watersportseizoen begint, gaan handhavers van het waterschap op pad om particuliere booteigenaren in Noord-Holland te controleren op het juiste gebruik van antifoulings (aangroeiwerende verven). Doel hiervan is dat er minder schadelijke stoffen, zoals zink en koper, in het oppervlaktewater terechtkomen. Antifouling is bedoeld om aangroei van algen, wieren en schelpen op de romp van vaartuigen te voorkomen.


Mee naar zee

Ook al lijkt het weer van deze week soms meer op wintersport, er komt echt weer mooi zeilweer aan.

TipTop Sailing biedt daarom weer diverse zeezeil tochten aan. Interessant voor iedereen die zijn vaardigheden op een hoger plan wil brengen, want een nachtelijke tocht met niet meer dan een gegist bestek en pijlkompas zijn zeer uitdagend. Of u nu wilt werken aan de vereiste doelen voor de CWO diploma's jachtzeilen, simpelweg beter wil leren navigeren in de praktijk of lekker wilt uitwaaien en genieten van de zilte zeelucht... Het kan op ál hun tochten waar de ervaren begeleiders met aandacht voor het individu en passie voor het zeilen te werk gaan.


Rotte maanden gestremd

De Rotterdamse rivier de Rotte is tot eind mei gestremd voor het vaarverkeer. Dat heeft te maken met de aanleg van rijksweg A16 Rotterdam. De afsluiting is tussen de Prinses Irenebrug en de Varenbrug, ter hoogte van het Lage Bergse Bos, en geldt op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur, zo heeft Rijkswaterstaat laten weten.

Het vaarverbod op de Rotte volgt uit nieuwe tegenslag bij de bouw van de nieuwe rijksweg, die tussen Ommoord en Bergschenhoek onder de Rotte door gaat. Door onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden voor de Rottemerentunnel op deze plek langer dan verwacht.


Waterkaarten voor Windows

De 2021 editie van de Waterkaarten software voor Windows is verschenen en als download beschikbaar op de website; klik hier ...

In de 2021 editie vindt u de nieuwe gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2 voor 2021 met de bijgewerkte gegevens van alle bruggen, sluizen en havens in Nederland en een deel van België. Nieuw is dat ook gegevens zijn opgenomen van sluizen, bruggen en havens in Duitsland in enkele vaarwateren die direct aan Nederland grenzen.


Waterkaarten met korting

In de hele maand april kunt u nu een licentie kopen of verlengen voor één jaar met maar liefst 20% korting. Het hele jaar kunt u dan veilig varen en bent u verzekerd van alle tussentijdse updates en actuele kaarten en gegevens van bruggen, sluizen, havens, etc.. Of probeer de Waterkaarten eerst 7 dagen gratis.

De Waterkaarten zijn beschikbaar voor WindowsiOS (Apple) en Android.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.