Motorboot Sneek

Motorboot Sneek telt tijdens de voorjaarseditie een record aantal deelnemers. Naast acht watersportbedrijven uit Sneek, zijn acht werven en een jachtmakelaar te gast, vooral van buiten Sneek of Friesland. De gratis botenbeurs biedt een divers aanbod: van Europese Motorboot van het Jaar 2017 tot een ruime keuze in gebruikte jachten.
Op de website staan alle zeventien deelnemers en hun aanbod vermeld. Bezoekers kunnen op de website een eigen route uitzetten. Er zijn drie opties: polyester, stalen en gebruikte motorjachten. Motorboot Sneek is op 7, 8 en 9 april dagelijks geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Prijs voor Turfroute

De jury van de Stichting Bevordering Motorbootvaren heeft de Nationale Motorbootvarenprijs 2016 toegekend aan de Stichting De Nije Kompanjons van de Friese Turfroute, die in 1974 is opgericht om het voortbestaan van de Turfroute als toeristische trekpleister zeker te stellen. Lees verder op de website ...

Goedkoper naar de Hiswa

Bereidt u voor op het nieuwe watersportseizoen. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe boot, onderdelen of accessoires, kennis wilt maken met funsports of liefhebber bent van klassieke schepen, op de Hiswa is voor iedere watersportliefhebber wat wils! De Hiswa is van 8 tot en met 12 maart in de RAI Amsterdam. Koop uw toegangskaart in de voorverkoop en betaal tijdelijk € 12,50 in plaats van € 15,-; klik hier ...

Herziening van de pleziervaartwetgeving in België

Het aantal pleziervaarders kent een stijging. In 2015 hadden ongeveer 6.800 Belgen een pleziervaartuig, in 2016 is dat aantal al gestegen naar 7.300. "Maar de huidige regels voor de pleziervaart zijn hopeloos verouderd en dateren soms zelfs uit de jaren "20" weet staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. "De regels zijn met maar liefst 7 wetten, 15 koninklijke besluiten en 5 ministeriële besluiten ook veel te complex." De Backer kondigde voorbije zaterdag een update en hervorming van die regels aan op de Belgian Boat Show tijdens startevent van de herziening van de pleziervaartwetgeving.

Op de site van de FOD Mobiliteit zijn de resultaten te volgen van de werkzaamheden van het Federaal overlegplatform pleziervaart, en kan u aan de hand van een vragenlijst deelnemen aan de publieksconsultatie.

Noot van de redactie: de getallen die worden genoemd in het oorspronkelijke bericht lijken ons erg laag. Misschien dat de werkelijke aantallen een factor 10 hoger zijn.

Nieuwe ANWB Wateratlas voor de Staande mastroute

De nieuwe editie van de ANWB Wateratlas voor de Staande mastroute is net verschenen. Compleet bijgewerkt en dus weer helemaal actueel. Onmisbaar als u binnendoor met de mast om hoog van Noord naar Zuid wilt of omgekeerd.

Vele duizenden watersporters nemen jaarlijks de Staande mastroute om eens te genieten van een ander vaargebied of om hun schip naar een andere ligplaats te brengen voor bijvoorbeeld de winterstalling. Wist u trouwens dat er in Nederland met de staande mast nog veel meer water te bevaren is dan uitsluitend de route van noord naar zuid? Het leuke boek Met de staande mast door Nederland laat zien dat het beslist de moeite loont om wat meer tijd te nemen voor de Staande mastroute en waar u van de gebaande weg kunt afwijken.

Boot Holland was een succes

De 27ste editie van Boot Holland is een groot succes geweest. In alles was te merken dat het vertrouwen in de economie zich ook steeds meer uitbetaald in de watersportbranche. Standhouders deden goede zaken en sinds jaren steeg het aantal directe verkopen op de beurs. Na jaren van stabiliteit zat de beurs ook weer in de lift met het bezette vloeroppervlak. Er viel een lichte stijging te noteren van het aantal verhuurde vierkante meters. De beurs was groter dan vorig jaar en had een aantal bijzondere primeurs.

De beurs begon bijna met een valse start. Donderdag op vrijdagnacht gingen alle alarmbellen af omdat het waterbassin op het suppaviljoen lekte. De afdeling facilitair van het WTC Expo heeft alles in het werk gesteld om de vloer in de Friezenhal op tijd droog te maken. De beurs en de Friezenhal konden afgelopen vrijdag om 13.00 uur dan ook gewoon open voor het publiek. Het bassin was er niet meer maar standhouders hebben alles uit de kast gehaald om er alsnog een mooie presentatie van te maken compleet met livesuppen en demo’s. Alleen kon het helaas niet meer in de praktijk worden gebracht.
Boot Holland 2017 werd bezocht door 35.540 bezoekers. Dat dit iets minder is dan voorgaande editie, kwam grotendeels door een minder druk bezochte zondag. De doorgaans drukst bezochte dag was iets rustiger, wat de organisatie toeschrijft aan sneeuwval in veel plekken in ons land waardoor sommige bezoekers van verder weg het lieten afweten.  

ANWB Waterkaart voor heel Nederland

De ANWB Waterkaart Nederland is een handige overzichtskaart van alle bevaarbare wateren in Nederland. Handig als u uw volgende vaartocht wilt plannen, zonder dat u meteen de gedetailleerde kaarten nodig heeft. Compleet met een overzicht van brandstofverkooppunten, afstanden en maximum diepgang en ingedeeld op doorvaarthoogte.
De nieuwe editie van de ANWB Waterkaart Nederland is vanaf vandaag leverbaar.

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Noordzeekust

Nederland en België werken vrijwel onopgemerkt aan nieuwe scheepvaartroutes langs de Nederlandse- en Belgische Noordzeekust. In dit druk bevaren stuk zee, waren voor bepaalde vaargebieden nog geen vaste routes vastgesteld. Rijkswaterstaat en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer slaan de handen ineen om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren. Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden de nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Lees hier meer ...

Bewust schrijf ik hierboven "vrijwel onopgemerkt", want de Nederlandse overheid heeft nog niets naar buiten gebracht en het bericht op de site van Zeilen steunt vooral op informatie uit België. De diverse uitgevers van zeekaarten hebben ook nog niet bekend gemaakt wanneer nieuwe kaarten of correcties beschikbaar zijn. De informatie over de nieuwe zeekaarten in het betreffende artikel is daarom niet helemaal juist. Zodra er meer bekend is leest u dat in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

AIS verplicht in Duitsland

Vrij ongemerkt hebben onze Oosterburen de verplichting voor schepen langer dan 20 meter om te varen met AIS en Inland ECDIS uitgebreid. Vanaf december moeten vrijwel alle schepen langer dan 20 meter net als op de Rijn voorzien zijn van een AIS Transponder die gekoppeld is met een Inland ECDIS. In de beroepsbinnenvaart ontstond vervolgens rumoer over deze nieuwe regels. Waar in het Rijnvaart Politiereglement (RPR) achter Inland ECDIS nog staat "of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem " blijft deze toevoeging in de andere Duitse vaarregels achterwege.

Helaas wordt het begrip ECDIS nogal willekeurig gebruikt. Lees verder op de website ...

Regelschrift 2017 - 2020

De regels die gelden tijdens zeilwedstrijden worden elke 4 jaar herzien en opnieuw vastgesteld. De regels gelden dan weer voor alle zeilwedstrijden die in die 4 jaar gevaren worden. Omdat plaatjes zo veel meer zeggen dan woorden is het nieuwe Regelschrift 2017 - 2020 een uitermate handig boekje waarin de nieuwe wedstrijdregels worden uitgelegd.
De nieuwe editie van het Regelschrift is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Inspiratie op doen

Hoe doet u inspiratie op voor het komende vaarseizoen? Door veel watersportbeurzen te bezoeken of bijvoorbeeld door het lezen over reizen en vaartochten van anderen? Dan is het schitterend uitgevoerde boek met de diverse reizen van de Tijgerhaai van de Waterkampioen beslist een aanrader. In dit dikke en rijk geïllustreerde boek vindt u vrijwel alle reizen van de Tijgerhaai door Nederland en over de Europese binnenwateren. De Tijgerhaai voer u al voor naar Boedapest, Berlijn, Gent en zelfs helemaal binnendoor naar de Middellandse zee.
Mooie vaartochten en boeiende bestemmingen en tegelijk laten de redacteuren van de Waterkampioen zien dat voor dergelijke verre bestemmingen echt niet meteen een groot motorschip nodig is. De Tijgerhaai meet 'slechts'  10 bij ruim 3 meter.

Bestel nu het boek Reizen van de Tijgerhaai.

De dikte van het potlood

Voor het navigeren is het erg belangrijk dat u nauwkeurig kunt werken in de kaart. Een klein foutje is (op een bewegend schip) al snel gemaakt en een afwijking in een koers van een paar graden kan op een grote afstand leiden tot een grote afwijking. Daarom is het zo belangrijk om tijdens het varen de vinger aan de pols te blijven houden en continu de positie en bijvoorbeeld de afgelegde weg te controleren en zo nodig bij te sturen. Tijdens het examen voor het Klein Vaarbewijs 2 moet u ook werken in de leskaart en bijvoorbeeld een koers kunnen opmeten en uitzetten. Hierbij hanteert de examinator een foutmarge. Tot op heden was slechts een foutmarge van + of - 2° acceptabel. Een krappe marge waarbij de dikte van de potloodstreep bij wijze van spreken net het verschil kan maken. En dan zit u op de examenlocatie aan een vaste tafel. Daarom heeft de examencommissie van de Vamex besloten de norm op het examen op dit punt iets soepeler te maken. Bij vragen waar bij een koers in de kaart gezet moet worden of een richting afgelezen moet worden kan de marge vanaf nu + of - 3° zijn. Dus als het juiste antwoord 240° moet zijn dan wordt 237° en ook 243° nog goed gerekend. Bij een vraag staat altijd aangegeven binnen welke marge een antwoord nog goed gerekend wordt. En examenvragen zullen voortaan zo gesteld worden dat een eerdere fout buiten de marge niet alsnog binnen de marge valt door het maken van een andere fout. Dus een meetfout van 2 graden zal bijvoorbeeld niet opgeheven worden door een deviatie van weer 2 graden de andere kant op.

Houdt u er wel rekening mee dat op het water eigenlijk geen foutmarge geldt, terwijl aan boord de kans op een foutje in uw meting of berekening groter is. Blijf dus alert en houdt u de navigatie en uw instrumenten goed in de gaten.

Boot Düsseldorf trekt 242.000 bezoekers

De 2017-editie van Europa's grootste indoor boat show kwam zondag 29 januari met 242.000 bezoekers op de teller tot een einde. Beursdirecteur Werner Matthias Dornscheidt van Boot Düsseldorf zegt terug te kijken op een geslaagde beurs. Online verder lezen ...

Virtuele boeien op de Waddenzee

De Waddenzee krijgt deze zomer een proef, waarbij een vaarroute alleen met virtuele boeien wordt aangegeven. De route is dan zichtbaar op digitale kaarten, maar de boeien hoeven niet werkelijk in zee te worden uitgezet. Het gaat om een tijdelijke vaarroute voor de recreatievaart, over de Waardgronden. Lees verder op de website ...

Nieuwe editie ANWB Wateralmanak


De nieuwe edities van de ANWB Wateralmanak zijn verschenen. Samen meer dan 1.700 pagina's boordevol informatie. Alle vaarregels voor Nederland en België. Bedieningstijden en gegevens van bruggen en sluizen en alle faciliteiten van meer dan 1.000 (jacht)havens.
In de meeste vaarregels staat dat u in het gebied waar deze regels gelden u de actuele regels aan boord moet hebben. Daarom is de ANWB Wateralmanak deel I reuze handig, want hierin staan alle geldende vaarregels voor Nederland en België. Met dus één dik boekwerk voldoet u in één keer aan de wet. Deel I verschijnt elke twee jaar. De nieuwe editie is editie 2017-2018.
ANWB Wateralmanak deel II is ook onmisbaar tijdens uw vaartochten en bij de planning van uw volgende vaarvakantie. Boordevol met de informatie en bedieningstijden van bruggen en sluiten, alle faciliteiten van meer dan 1.000 (jacht)havens en
veel tips en aanwijzingen voor de bevaarbare wateren.

Nieuwe Waterkaarten

Deze week verscheen ook een groot aantal nieuwe Waterkaarten van de ANWB. Elk jaar vernieuwt de ANWB ongeveer de helft van de Waterkaarten. Deze kaarten en twee Wateratlassen zijn weer helemaal bijgewerkt en gaan dus weer twee jaar mee. De volgende kaarten zijn verschenen en al te bestellen in de Vaarwinkel.

AIS verplicht in Duitsland

Vrij ongemerkt hebben onze Oosterburen de verplichting voor schepen langer dan 20 meter om te varen met AIS en Inland ECDIS uitgebreid. Vanaf december moeten vrijwel alle schepen langer dan 20 meter net als op de Rijn voorzien zijn van een AIS Transponder die gekoppeld is met een Inland ECDIS. In de beroepsbinnenvaart ontstond vervolgens rumoer over deze nieuwe regels. Waar in het Rijnvaart Politiereglement (RPR) achter Inland ECDIS nog staat "of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem " blijft deze toevoeging in de andere Duitse vaarregels achterwege.
Helaas wordt het begrip ECDIS nogal willekeurig gebruikt. ECDIS staat voor Electronic Chart Display System of te wel een electronisch systeem om (digitale) kaarten weer te geven. Het begrip komt uit de zeevaart waar het bepaalde groepen zeeschepen zelfs al is toegestaan de papieren kaarten thuis te laten en geheel te vertrouwen op de ECDIS. Een systeem mag echter pas een ECDIS heten als het aan allerlei eisen voldoet en daarvoor ook gecertificeerd is. Hoewel ECDIS systemen wat betreft hardware op 'gewone' computers zijn gebasseerd zijn de eisen die er aangesteld worden streng en worden de systemen als geheel in een afgesloten unit compleet met scherm, bediening ed. verkocht.

Toen de ontwikkelingen van de digitale vaarkaarten ook in de binnnvaart in zwang raakten leende men daarvoor diverse zaken van de zeevaart. Zo is de standaard voor de digitale kaarten voor de binnenwateren afgeleid van de standaard voor digitale zeekaarten (S-57) en is de standaard waar de software aan moet voldoen die deze kaarten toont ook afgeleid van de standaard voor de software in de zeevaart ECDIS systemen. Ter onderscheiding van de zeevaart ECDIS is men de kaartsystemen voor de binnenvaart Inland ECDIS gaan noemen. Waarmee dus een systeem wordt bedoelt dat aan de gestelde eisen voldoet, werkt volgens en met de afgesproken standaarden en goedgekeurd is voor het gebruik als digitaal kaartsysteem in de binnenvaart. De exacte oorsprong is mij niet bekend, maar op enig moment is men onderscheidt gaan maken in de functionaliteit die deze systemen bieden en is men twee verschillende Inland ECDIS instellingen gaan onderscheiden. Een Inland ECDIS in navigatiemodus en Inland ECDIS in informatiemodus. Onder de navigatiemodus verstaat men systemen waarbij het beeld van de radar over de kaart getekend wordt en waarbij dus feitelijk blind op dit systeem gevaren kan worden. Vandaar dat een Inland ECDIS die in navigatiemodus werkt op dat moment aan allerlei strenge eisen moet voldoen. Een Inland ECDIS in navigatiemodus moet dus ook zijn goedgekeurd en zijn cecertificeerd. De eisen waaraan voldaan moet worden zijn min of meer gelijk aan de eisen waaraan een typegoedgekeurde binnenvaartradar moet voldoen.

De informatiemodus of -stand is feitelijk de kaart zonder radarbeeld en biedt de mogelijkheid om naast de kaart, de positie ook aanvullende gegevens te tonen. Bijvoorbeeld informatie over de afmetingen van een sluis en de bedieningstijden. In de binnenvaart werd al langer op digitale kaarten gevaren. Dat was dan meestal een digitale kaart op een computer die daarnaast ook voor de administratie gebruikt kon worden. Deze systemen waren ook niet goedgekeurd en de kaarten kwamen van diverse bronnen. En nog steeds bestaan er dergelijke systemen; software op een pc en vaak werkend met de officiële (vector)kaarten zoals door Rijkswaterstaat uitgegeven. Betaalbaar, maar dus niet goedgekeurd als Inland ECDIS in navigatiemodus. En aan de andere kant werden juist deze technische ontwikkelingen van harte gesteund door diverse innovatieprogramma's van de Europese Unie.
Blind varen op deze kaarten mag dus niet en deze systemen werden en worden gebruikt als aanvulling op de andere wel goedgekeurde systemen aan boord. Niet iedereen had en heeft dus een systeem waarbij het radarbeeld op de kaart getoond kon worden en vermoedelijk dat daarom het begrip Inland ECDIS in informatiemodus is ontstaan. Een beetje te vergelijken met een jachtenradar. Prima apparatuur en zeker van waarde voor een veilige navigatie, maar niet typegoedgekeurd en dus niet toegelaten om blind op te varen. Een Inland ECDIS in informatiemodus is dus ook een prima toevoeging aan boord, maar mag alleen naast een typegoedgekeurde radar gebruikt worden als men ook bij slecht zicht wil blijven varen.

Vooral in de Rijnvaartcommissie CCR-ZZK is veel gesproken over de technologische ontwikkelingen en welke eisen er aan te stellen. Ook bij de invoering van de verplichting om AIS aan boord te hebben. Vooral de mogelijkheid om de informatie van AIS aan boord te tonen op een kaart of radarscherm biedt meerwaarde. Maar omdat onder andere Nederland het te ver vindt gaan om Inland ECDIS in navigatiemodus voor de hele binnenvaart verplicht te stellen is er uiteindelijk op de Rijn een AIS plicht gekomen in combinatie met een Inland ECDIS in informatiemodus. En als toevoeging "of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem". En hoewel daarmee dus een kaartsysteem wordt bedoeld dat dus niet aan de regels voldoet, heeft dit systeem zich daarmee wel een plekje verworven binnen de regelgeving.
Ook de Rijnvaartcommissie heeft zich deze vreemde situatie gerealiseerd en kwam dus vervolgens met regels waaraan een Inland ECDIS in informatie modus moet voldoen (Besluit 2014-I-12). Dit zijn echter vrij open en minimale regels, waarbij aanvullend nog een aantal aanbevelingen worden gegeven. Nederland heeft deze regels ook overgenomen en zij staan in Bijlage 1.10 van de Binnenvaartregeling.

Bij de tot standkoming van het RPR is Duitsland slechts één van de betrokken landen. Bij het tot stand komen van de Duitse vaarregels kan men de eigen koers varen. Net als Nederland heeft men nu ook voor de meeste andere binnenwateren een AIS-plicht ingevoerd inclusief de verplichte koppeling met een Inland ECDIS in informatiemodus zonder de toevoeging "of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem". Maar belangrijk is dat men voor de eisen waaraan een dergelijke Inland EDIS moet voldoen verwijst naar het besluit 2014-I-12 met de eisen van de Rijnvaartcommissie. En omdat deze eisen expliciet ook gaan over "een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem" verwijst men daarmee dus ook gewoon naar een systeem zoals bedoeld voor het varen op de Rijn. U kunt het besluit hier nalezen (vanaf pagina 32).

Voor de meeste beroepsvaart en de meeste schepen langer dan 20 meter geldt dus nu op de meeste Duitse binnenwateren een AIS-plicht waarbij de AIS net als op de Rijn gekoppeld moet zijn aan een Inland ECDIS in informatiemodus. Onder andere na te lezen in de Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung Ook op de Moezel en de Donau geldt nu een vergelijkbare AIS-plicht.

Regels op zee

Net zo goed als er op de binnenwateren verkeersregels gelden, zijn die er ook voor op zee. De regels die over heel de wereld op de bevaarbare zeeën gelden staan in de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee. Daarom ook wel afgekort tot BVA of ColRegs in het Engels. In het schitterend geïllustreerde boek "Verkeersregels op zee" wordt het BVA op een heel duidelijke manier uitgelegd. In dit boek wordt veel gebruik gemaakt van realistische 3D illustraties uit de computer en hierdoor krijgt u een goed inzicht in de afgebeelde situaties en dit helpt vooral om de navigatielichten van verschillende schepen te leren te herkennen.
Bestel dit mooie en dikke boek meteen in de Vaarwinkel ...

Expositie met originele tekeningen van Robbert Das

Bijna heel zeilend Nederland heeft ooit kennis gemaakt met de wonderlijke tekentalenten van Robbert Das. Tientallen jaren leverde hij met zijn tweelingbroer Rudolf zijn futuristische visie en tekentalent aan de Waterkampioen. De bijdrage van tekeningen waarin de toekomstige uitrusting en vormgeving van zeilschepen werd verbeeld waren van Robbert’s hand. Hij verwierf er de titel futuroloog mee. En wie hem erover aanspreekt ziet dat die passie in de loop der jaren niet is afgenomen. Integendeel. Robbert Das laat ons meereizen door de wereld in getekende schepen die ooit bestonden en reizen maakten over de oceanen. Lees verder op onze website ...

Nieuwe vaarkaarten

Vorige week vroegen wij u om uw medewerking door ons te vertellen hoe u om gaat met het kopen van nieuwe kaarten en het bijwerken van de huidige kaarten. Wij weten dat wij op u kunnen rekenen, want wederom een respectabel aantal lezers heeft de enquête ingevuld. Waarvoor uiteraard onze dank.

De resultaten zijn ook interessant. Zo blijkt de meerderheid van de respondenten een sterke voorkeur te hebben voor digitale vaarkaarten. Helemaal van deze tijd. Aan de andere kant vindt u het wel vervelend om correcties en wijzigingen bij te houden. Net geen 50% werkt de kaarten en boekwerken daadwerkelijk bij. Ongeveer 27% doet dit zelfs regelmatig, maar aan de andere kant is ruim een derde zo eerlijk om toe te geven de kaarten helemaal nooit bij te werken.
Valt ons eerlijk gezegd nog best mee. Zeker als u bedenkt dat dit een willekeurige steekproef is onder onze lezers en dus niets zegt over uw vaargebied. Op de binnenwateren is ervaren veel mensen toch minder noodzaak om de kaarten bij te werken en als u uw digitale kaarten met regelmaat update dan zijn deze immers ook meteen bijgewerkt.

Vrijwel iedereen koopt zijn kaarten slim in. Alleen nieuwe kaarten voor het vaargebied dat u dit jaar verwacht te bezoeken en u slaat ook nog wel eens een nieuwe editie over. Wanneer bekend is dat en er een nieuwe editie van kaart of publicatie aankomt vindt u het geen probleem om te wachten tot deze verschijnt. Maar u vindt wel dat ook in die periode de bestaande editie nog wel leverbaar moet zijn voor het geval u niet wil of kan wachten op de nieuwe uitgave.

Ruim twee-derde vindt het fijn om geïnformeerd te worden over nieuwe edities van kaarten en boekwerken die men al in bezit heeft of die voor een specifiek vaargebied gebruikt kunnen worden. Aan de andere kant ziet slechts een enkeling iets in een abonnement waarbij u automatisch elke nieuwe editie toegestuurd krijgt.

Al deze punten samen maken dat printing-on-demand eigenlijk dé oplossing is. Altijd leverbaar, altijd actueel, bijgewerkt en u koopt alleen die kaarten die u op dat moment nodig heeft. Alleen er is één belangrijke 'maar ...'; het mag niet veel duurder worden.

Wist u trouwens dat wij alle zeekaarten van de British Admiralty kunnen leveren? Deze kaarten zijn altijd bijgewerkt tot en met de laatste BAZ of NtM. Niet alle kaarten staan op de site, maar de gehele catalogus van de BA is wel leverbaar via de Vaarwinkel. Ook als print-on-demand. De prijzen maken echter dat dit op dit moment voor de meeste watersporters nog geen oplossing is. Kaartensets van zowel Hydrografische diensten als van commerciële uitgevers zijn nu eenmaal voordeliger en voor de meeste vaargebieden beschikbaar.

Heerema rondt de Hoorn

Pieter Heerema heeft gisterenavond om iets voor tien uur Nederlandse tijd Kaap Hoorn gerond. Op dat moment was het bij Heerema zelf tegen de avond. Online verder lezen ...

Spoorbrug Noord-Willemskanaal wordt probleem

De geplande spoorbrug over het Noord-Willemskanaal in Groningen lijkt een groot probleem te worden voor scheepvaart en recreatievaart. Tot nu toe kan de brug twee keer acht minuten per uur open. ProRail wil dit terugbrengen tot twee keer twee minuten, zodat elk kwartier een trein naar Leeuwarden kan rijden. Dit terwijl de laatste jaren veel geld is gestoken om dit deel van Nederland beter bevaarbaar te maken. Lees online verder ...

Naar de Hiswa met korting

Kom naar de Hiswa en verbreedt uw horizon. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe boot, onderdelen of accessoires, kennis wilt maken met funsports of liefhebber bent van klassieke schepen, op de HISWA is voor iedere watersportliefhebber wat wils. De HISWA is van 8 t/m 12 maart in RAI Amsterdam. Bestel nu uw toegangskaart eventueel tegelijk met parkeerkaart, maar met korting; klik hier ...

Doorvaart windparken

Vanaf 1 april 2017 mogen kleine schepen onder voorwaarden door de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee varen. De belangrijkste voorwaarde is dat er een AIS transponder en een marifoon aan boord zijn. Iemand aan boord moet dus ook een bedieningscertificaat marifonie hebben. Op zee is dat in principe een certificaat Marcom-B als u een marifoon heeft die op hoog vermogen kan uitzenden.
Doorvaart bij nacht blijft verboden en bij slecht zicht en slecht weer wordt het afgeraden. Lees verder op de website ...

Boot Holland bol van de primeurs

Wij mengen ons liever niet in de discussie op welke beurs het vaarseizoen nu echt van start gaat. Dat is immers niet aan de marketeers, maar vooral aan u en ook een beetje aan het weer.
De watersportbeurs Boot Holland beleeft haar 27e editie en staat bol van de primeurs en noviteiten. Boot Holland wordt gehouden van 10 t/m 15 februari. Klik hier voor meer informatie ...

Niet vergeten

Volgende week wordt het druk. Belgian Boat Show en Boot Holland.

Expositie met originele tekeningen van Robbert Das


Bijna heel zeilend Nederland heeft ooit kennis gemaakt met de wonderlijke tekentalenten van Robbert Das. Tientallen jaren leverde hij met zijn tweelingbroer Rudolf zijn futuristische visie en tekentalent aan de Waterkampioen. De bijdrage van tekeningen waarin de toekomstige uitrusting en vormgeving van zeilschepen werd verbeeld waren van Robbert’s hand. Hij verwierf er de titel futuroloog mee. En ‘kijken in de toekomst’ doet hij nog steeds. In zijn recentelijk interview voor de Waterkampioen meldt hij zijn (nog niet bewezen) laatste voorziening: UFO’s. “Het bestaan is er (nog) niet van bewezen, maar dat is een kwestie van tijd”. Zijn passie voor schepen heeft hij al wel bewezen. En wie hem erover aanspreekt ziet dat die passie in de loop der jaren niet is afgenomen. Integendeel. Robbert Das laat ons meereizen door de wereld in getekende schepen die ooit bestonden en reizen maakten over de oceanen.    


Het was een bijzondere ervaring toen GalleryMaritime oog in oog stond met de uitgever van OCEAN PIONEERS. Het boek waarin tientallen tekeningen van Robbert Das de geschiedenis vertellen van de vroegste oceaanzeilers die met hun solo zeiltochten in kleine jachten geschiedenis schreven vanaf 1866. Een van de bekendste oceaanovertochten is die van Joshua Slocumb (1895-1898) die met zijn bootje SPRAY (11.20m) de hele wereld omzeilde. Hoe Joshua leefde en overleefde tijdens zijn lange zeiltocht waarin hij zelfs piraten trotseerde, staat uitgebreid beschreven in OCEAN PIONEERS. De boot in het echt zien kunnen we niet meer. De SPRAY, met Joshua, kwam van zijn laatste reis in 1901 niet meer terug. De tekening van de boot hebben we nog en vertelt het verhaal van zijn bewoner. Net zoals de vele andere werken waarin Robbert Das het verhaal van heldhaftige zeilers verbeeld en ons de leefruimte toont van de captain en soms zijn bemanning. Ingekleurd zien we het interieur met zijn schipper en krijgen daarmee een indruk van de leefruimte die onze eerste solo zeilers ter beschikking hadden. Wie wel eens droomt van een solo tocht overzee moet beslist komen kijken naar de tekeningen van Robbert Das. Wie van het ruime sop fantaseert kan zijn hart ophalen bij de vele tekeningen waarop soms de rust van uitstraalt als de schipper bovenop de kajuit zittend, een sigaartje rokend, uitkijkt over die hele grote zee waar de horizon lokt.        

Wie deze werken wil komen zien is welkom in GalleryMaritime Gortstraat 43 Middelburg vanaf zaterdag 4 maart 2017 waar om 16.00 uur de expositie opent die tot en met 30 april te bezichtigen is op alle dagen van de week van 12.00 tot 17.00 uur en als de BOEG aan de gevel hangt. Voor contact www.gallerymaritime.com/.nl    


Robbert Das, FUTUROLOOG en tekenaar over Leven op zee

de expositie met originele tekeningen van Robbert Das wordt op 4 maart 16.00 uur in

GALLERYMARITIME Middelburg geopend door een van de meest bekende Nederlandse zeezeilers met tal van wereldrecords en kampioentitels op zijn naam en Zeeuw   

HANS BOUSCHOLTE
 

Nieuwe kaarten

In de aanloop naar het nieuwe vaarseizoen kondigen steeds meer uitgevers van kaarten aan welke kaarten zij de komende maanden vervangen door nieuwe edities. Het valt ons echter op dat steeds meer kaarten het hele jaar door verkocht worden. Het effect van de seizoenen wordt dus iets minder. Fijn voor de handel, maar plaatst ons ook voor een dilemma, wat te doen zo lang de nieuwe editie er nog niet is. Stoppen met het aanbieden van de actuele editie en zo misschien klanten teleurstellen of een kaart uit de handel nemen zodra een nieuwe editie binnen niet al te lange tijd verschijnt. Maar wat is 'niet al te lange tijd'.
Wij proberen in ieder geval bij elke kaart te vermelden of en zo ja, wanneer er een nieuwe editie verwacht wordt. Een klant weet dan waar hij of zij aan toe is als de bestelling geplaatst wordt.

Om onze dienstverlening op dit vlak nog verder te verbeteren willen wij u vragen een aantal online vragen te beantwoorden. Klik hier voor de online enquete ....

Resultaten enquête effecten handhaving

Sinds jaar en dag houden diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) toezicht op recreatievaart. In 2016 is in drie periodes een effectmeting gehouden op de Geldersche IJssel en de Maas om de veiligheid op het water te verbeteren en na te gaan welke vorm van handhaving (voorlichting, toezicht, verbaliseren enz.) daarbij het meest effectief is. De effectmeting is uitgevoerd door patrouillevaartuigen van Politie en Rijkswaterstaat en passend in de reguliere dienstuitvoering.
Gelijktijdig met de effectmeting is een digitale enquête gehouden via de website van 'Varen doe je Samen!'. De resultaten kunt u hier bekijken ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.