Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2024 week 13


Beeld: Dall.E en Promanent

Nationaal Watersportdiploma versus CWO

Afgelopen week is het Nationaal Watersportdiploma (NWD) gelanceerd, een nieuw diplomasysteem dat is ontstaan vanuit de wens om een veiliger en kwalitatief hoogwaardiger diplomalijn te ontwikkelen, met een succesbeleving voor elk type watersporter. Dat klinkt heel fraai, maar wat is het? Jeroen Wolthuis, voorzitter van het NWD: "Deze lancering markeert de start van een nieuw tijdperk voor vaaropleidingen bij zowel commerciële vaarscholen als verenigingen. Het NWD is het resultaat van een samenwerking en de gedeelde visie van een aantal commerciële vaarscholen die merken dat het tijd is voor vernieuwing, verdere professionalisering en de lat binnen de watersportopleidingen hoger willen leggen." 

Dit artikel is te lang voor de nieuwsbrief per e-mail en gaat daarom verder op de website ...


Beeld: DutchSail

Proeven aan de America's Cup

Twee Nederlandse teams zitten volop in training voor de Youth en Womens America's Cup. Twee nieuwe onderdelen van dit oude en wellicht meest prestigieuze sportevenement ter wereld. Maar wat houdt dit nu precies in en hoe verhoudt zich dit tot de echte America's Cup? Ons land kent veel gedreven en ambitieuze zeilers die al heel lang dromen van een Nederlandse campagne rondom deze felbegeerde Cup. Dromen die nu eindelijk uit lijken te komen met de Youth en Womens America's Cup.


Noodsein redt levens op de wal

In het Amerikaanse Baltimore is een containerschip tegen een brug aangevaren, waarna de brug vrijwel geheel is ingestort. Helaas zijn daarbij ook doden te betreuren, maar het aantal slachtoffers was waarschijnlijk groter geweest als de alerte bemanning niet direct aan de verkeersbegeleiding liet weten dat het schip onbestuurbaar was geworden en een aanvaring met de brug dreigde. Eveneens alerte medewerkers waarschuwden de juiste instanties die de brug wisten af te sluiten waardoor het aantal slachtoffers waarschijnlijk beperkt is tot het aantal mensen dat op dat moment op de brug was en niet gered kon worden.


Rondvaartschipper worden

Rondvaartrederijen en -opleider slaan de handen inéén voor arbeidsmarktcampagne Rondvaartschipperworden.nl. Door vergrijzing en aanvullende regelgeving zijn veel nieuwe schippers nodig. Gezamenlijk gaan deze partijen de buitenwereld laten zien hoe mooi het beroep van rondvaartschipper is, en hoe eenvoudig een eerste stap in deze richting te maken is.

De vier rondvaartrederijen Friendship, Stromma, 't Smidtje en Mokumboot lanceren samen met opleider Vaarplezier de campagne in de zoektocht naar nieuwe schippers (en overige medewerkers). Komend seizoen zijn weer diverse nieuwe vakkrachten nodig en met deze gezamenlijke campagne willen de 5 partijen de beeldvorming rondom het vak rondvaartschipper verbreden. Vaak blijkt dat nieuwe kandidaten zich nooit gerealiseerd hadden dat rondvaartschipper een fulltime baan is, die het hele jaar door vervuld kan worden. De campagne wil het vak op de radar plaatsen van iedereen die van varen en hospitality houdt.
Rondvaartschipper is een prachtig en gerespecteerd vak, dat door vele honderden schippers in de Amsterdamse binnen stad wordt uitgeoefend. Door vergrijzing en aangescherpte regelgeving zijn er de komende jaren tientallen nieuwe schippers per jaar nodig. Dat kan al met Klein Vaarbewijs, op de kleinere, open rondvaartboten. De schipper is daar vaak ook zelf de gids. De rederijen en de opleider verzorgen samen een kort, maar gedegen inwerktraject over de vaarregels, marifoongebruik, omstandigheden en hospitality. Na gebleken geschiktheid kunnen kandidaten doorstromen naar de grotere rondvaartboten, met de opleiding tot rondvaartschipper. Dat kan in diverse vormen, in dienst van een rederij of als ZZP'er. In diverse gevallen zijn er subsidies mogelijk.

Met de campagne stellen rederijen en de opleider alle informatie en de routes overzichtelijk beschikbaar. Behalve rondvaartschippers zijn de rederijen ook op zoek naar andere medewerkers. Vacatures daarvoor zijn ook te vinden op de site. Kortom, wilt u dagelijks een mooie boot varen en de passagiers een prachtige dag bezorgen? Ga naar www.rondvaartschipperworden.nl.

Misschien vaart u al als (vrijwillige) rondvaartschipper bij u in de buurt en wilt u ook wat meer leren over het vak? Er is een praktisch leerboek voor (aspirant) rondvaartschippers, het Handboek Rondvaartschippers geschreven door twee opleiders van Vaarplezier.


Online Vaarbewijscursus vernieuwd

VBO Vaarbewijsopleidingen heeft de online cursus voor het Klein Vaarbewijs helemaal vernieuwd. Tegenwoordig worden online cursussen steeds meer bekeken vanaf de tablet of smartphone. Daarom zijn de blokken waaruit de lessen bestaan opnieuw ingedeeld en afgestemd op kleinere schermen. Zeg maar in hapklare blokken die zich ook lenen om tussendoor even een paar blokken te bestuderen of te oefenen. Dit sluit goed aan bij de drukke levens van kandidaten. Iedereen is druk, maar we willen ook het Klein Vaarbewijs halen. De nieuwe cursusopzet sluit daar goed bij aan. Bij de oefenvragen zijn ook meer nieuwe 'hotspot' en 'sleepvragen' toegevoegd, zoals u ook op het examen bij het CBR kunt verwachten.

De inhoud en didactische opzet van de online cursussen van VBO waren altijd al goed, nu is de cursus nog beter toegesneden op hoe kandidaten zich tegenwoordig voorbereiden.


Vetus verlaagt prijzen

Nu Vetus dit jaar haar 60e verjaardag viert, heeft de leverancier van complete bootoplossingen opnieuw haar toewijding bevestigd aan het bieden van innovatieve oplossingen tegen betaalbare prijzen voor watersporters wereldwijd. In het licht van een veranderend economisch landschap, dat wordt gekenmerkt door stijgende verkoopprijzen en toenemende zorgen over de kosten van levensonderhoud voor consumenten, heeft Vetus deze problemen proactief aangepakt door de prijzen van veel van haar producten te verlagen en zelfs nog verder te gaan door toe te zeggen de prijzen tot januari 2025 te handhaven. "Ons doel is altijd geweest om innovatieve oplossingen te bieden tegen een redelijke prijs voor schippers en OEM's", zegt Marcel Borsboom, CEO van Vetus.


Beeld: LVBHB

Varend erfgoed in de spotlights

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) bestaat vijftig jaar. Dat wordt uitbundig gevierd. Het is meteen een kans om meteen het Nederlandse volk de vloot te laten zien. Het jubileumjaar start op 23 mei met een sail-in en een manifestatie in Den Haag. Van 6 juli tot 18 augustus kruist een meer dan 1.000 kilometer lange ErfgoedTour in vijftien etappes het hele land door. De afsluiting is op 14 november: een symposium over de toekomst van varend erfgoed in Amersfoort.


Watertaxi's een kleine veerpont?

Het Kamerlid van de BBB, Cor Pierik heeft een motie ingediend om watertaxi's aan te merken als kleine veerpont. Dit omdat watertaxi's van en naar de Waddeneilanden nu 's nachts niet mogen snelvaren. Door de watertaxi aan te merken als kleine veerpont beoogt Pierik de bereikbaarheid van de Waddeneilanden te verbeteren en worden deze varende taxidiensten dan aangemerkt als een vorm van openbaarvervoer waardoor concessies ook openbaar aanbesteed moeten worden. 

Hoewel goed bedoeld ziet het kamerlid daarbij wel een paar punten over het hoofd. Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) kent geen kleine veerpont. Wel een klein schip en een veerpont. Een veerpont is in het BPR een schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt overgestoken, en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt. Dit is dus ongeacht de lengte. Sterker nog een veerpont is expliciet uitgesloten bij de definitie van een klein schip. Dus hoewel de overheid elk schip kan aanmerken als veerpont, mits het een veerdienst onderhoudt, is een veerpont per definitie geen klein schip. En u weet het waarschijnlijk nog van de lessen voor het Klein Vaarbewijs. Wat niet een klein schip is, is een groot schip met alles wat daar bij komt.
Daarbij stelt het BPR dat een veerpont vaart op vaarwegen van Klasse II of hoger. De klasse indeling wordt bepaald in de Richtlijn Vaarwegen, maar deze sluit de Waddenzee weer uit. Maar zelfs als dit allemaal opgelost wordt dan kan het aanmerken van een vaartuig als veerpont ook nog andere onbedoelde consequenties hebben, zoals eisen ten aanzien van de bemanning of constructie of de verplichting tot het hebben van bepaalde uitrusting en certificaten. Het is maar de vraag of dat leidt tot het gewenste resultaat? Daarnaast kan een veerpont op een groot open vaarwater als de Waddenzee, dat bestaat uit een netwerk van vaarwegen tot verwarring leiden. Een veerpont steekt namelijk meestal de vaarweg haaks over en daarom zijn er in de vaarregels speciale regels voor een veerpont voorzien. Watertaxi's en de meeste veerboten op de Waddenzee steken de vaarweg niet dwars over, maar volgen juist de vaarweg.

Punten waar de minister ook al op wees. De minister heeft in de commissievergadering van 25 maart jl. toegezegd hier over een maand op terug te komen. Kennelijk is dat niet voldoende voor het kamerlid, die daarom op 27 maart de genoemde motie indiende.


Nieuwe ANWB Waterkaarten?

Aan het begin van het vaarseizoen is het altijd een gekkenhuis met alle nieuwe edities van kaarten die binnenkomen. En nieuwe kaarten betekent uiteraard ook altijd veel bestellingen, want iedereen wil het seizoen immers beginnen met nieuwe kaarten en almanakken. Hoe zit dat met de ANWB Waterkaarten?

Enkele jaren terug al weer heeft de ANWB besloten om niet meer elke jaar de helft van de ANWB Waterkaarten te vernieuwen. In plaats daarvan past men de kaarten aan als daar noodzaak voor is en er in een bepaald gebied veel veranderingen zijn. Is de voorraad van een kaart op en zijjn er geen wijzigingen dan wordt een kaart ongewijzigd herdrukt. Is de voorraad op en zijn er wel wijzigingen dan worden die in de herdruk meegenomen. Sindsdien wordt er ook geen jaartal meer op de kaarten gezet en blijft het ISBN nummer voor de kaart ook ongewijzigd.

Lastig voor de consument, want u ziet niet in één oogopslag of u de laatste druk koopt. Hoe nu te weten of u de meest recente druk van een ANWB Waterkaart heeft. Op elke Waterkaart staat gelukkig nog wel in de kleine lettertjes achterop een jaartal. Staat daar 2020 of meer recent dan zit u goed. Alleen de ANWB Waterkaart van Amsterdam is nog uit 2019. En de ANWB Waterkaart 5 voor de Kop van Overijssel is vorige maand nieuw verschenen. De andere kaarten en atlassen zitten hier dus tussen in.

In de Vaarwinkel hebben wij alle ANWB Waterkaarten op voorraad en dit zijn altijd de meest actuele versies. 

Wat nog wel gebleven is, is dat de ANWB Wateralmanak deel 2 met alle gegevens van havens, bruggen, sluizen en vaarwegen elk jaar nieuw verschijnt. En dat deel 1 van de ANWB Wateralmanak met alle vaarregels elke 2 jaar vernieuwd wordt. Elke ANWB Wateralmanak bevat de gegevens voor zowel Nederland als België. De meest recente editie van deel 1 is die voor 2023-2024 en de meest recente editie van deel 2 is die voor 2024.Nationaal Watersportdiploma versus CWO


Afgelopen week is het Nationaal Watersportdiploma (NWD) gelanceerd. “Een nieuw diplomasysteem dat is ontstaan vanuit de wens om een veiliger en kwalitatief hoogwaardiger diplomalijn te ontwikkelen, met een succesbeleving voor elk type watersporter”. 
Dat klinkt heel fraai, maar wat is het? Jeroen Wolthuis, voorzitter van het NWD: “Deze lancering markeert de start van een nieuw tijdperk voor vaaropleidingen bij zowel commerciële vaarscholen als verenigingen. Het NWD is het resultaat van een samenwerking en de gedeelde visie van een aantal commerciële vaarscholen die merken dat het tijd is voor vernieuwing, verdere professionalisering en de lat binnen de watersportopleidingen hoger willen leggen. Waar het watersportlandschap de afgelopen decennia in een 'one size fits all' diplomeringslijn opereerde, stelt het NWD de specialismen van verschillende typen vaarlocaties en kennis centraal. Je hebt immers andere vaardigheden nodig voor het varen van een wedstrijd dan een beginnende zeiler nodig heeft. Concreet zul je zien dat de ontworpen diplomalijnen hier sterk op inspelen. Een lang gekoesterde wens van verenigingen en vaarscholen krijgt hiermee invulling.”

Het Watersport Verbond accrediteert, in eerste instantie voor een jaar, de instructeursopleidingen van de bij het NWD aangesloten locaties. In die periode wordt enerzijds de accreditatie geborgd en gecontroleerd en anderzijds worden sterke punten uitgewisseld en overgenomen. Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond: “Het Watersportverbond neemt het voortouw in de noodzakelijke vernieuwing van watersportopleidingen in Nederland. Het belang van opleidingen is groot: watersport is nu eenmaal leuker en veiliger als je bekwaam bent. Alle partijen vinden elkaar in het belang van de eenheid en één merknaam voor watersportdiploma’s. Dit geeft de kwaliteitsuitstraling die de consument mag verwachten.”

Een nieuwe diplomalijn naast de bekende CWO diploma's van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO)? Maar het CWO is toch nauw verbonden met de HISWA én het Watersportverbond? Hoe dit nieuwe initiatief te duiden? Het lijkt er meer op dat er een scheuring heeft plaatsgevonden binnen de CWO. Kennelijk werd men het niet eens over het tempo en de richting waarin vernieuwingen vorm zouden krijgen. Het Watersportverbond schrijft op de eigen website: “Het Watersportverbond is de afgelopen anderhalf jaar samen met het bestuur van de Commissie Watersport Opleidingen en HISWA-RECRON gestart met de vernieuwing onder de noemer CWO 3.0. Het is nog niet gelukt alle vaarscholen mee te nemen en te overtuigen. Het Watersportverbond trekt zich dit aan en blijft verantwoordelijkheid nemen om te komen tot één breed gedragen systeem. Vanaf 2024 geeft de CWO vernieuwde diploma's uit via het nieuwe registratiesysteem: watersportdiploma.nl. Het Watersportverbond blijft onverminderd samenwerken met HISWA-RECRON en de daarbij aangesloten locaties en bundelt tegelijkertijd de krachten met de nieuwe samenwerkingsorganisatie van commerciële vaarscholen: Nationaal Watersport Diploma (NWD). Het NWD, deels opgericht uit onvrede, wil met nieuw elan de noodzakelijke vernieuwing een impuls geven. Alle partijen vinden elkaar in het belang van de eenheid en één merknaam van het diploma.”

Alleen lijkt dat niet helemaal gelukt. En zo zijn er nu dus ineens twee diplomalijnen. Die van het CWO en die van het Nationaal Watersportdiploma. Dat maakt het voor de consument verre van duidelijk. Zo'n 160 locaties die werken volgens het systeem van de CWO en 9 grote scholen die de eigen lijn volgen. Volgen er meer? Het succes van het NWD zal daar vooral van afhangen. 

Wie op dit moment op de site van het NWD kijkt, wordt inhoudelijk helaas nog niet veel wijzer. Waar op de site van de CWO per lijn is te zien wat deze inhoudt, wat de criteria ed. zijn is deze informatie op de site van het NWD niet te vinden. Daar waar men zegt te streven naar een hoger niveau en meer maatwerk is niet duidelijk wat deze dan zijn. Vanaf de zijlijn weten wij hoe moeilijk het is een goede en evenwichtige opleiding compleet met examinering en diploma op te zetten. Een diplomalijn die uit meerdere niveaus en richtingen bestaat is nog veel lastiger en je kan je afvragen of deze kleine groep scholen in staat is dat op tijd neer te zetten. De CWO uitvoeringsorganisatie is wel is waar klein, maar er zijn een groot aantal scholen en locaties aangesloten met elk kennis, ervaring en menskracht. En daarnaast beschikt een grote groep over meer financiële draagkracht om bijvoorbeeld gezamenlijke automatisering te financieren.
Ter vergelijking in Engeland is het de RYA, het Engelse Watersportverbond, dat een solide, zeer uitgebreide en internationaal erkende diplomalijn neerzet. Hier zijn professionals dagelijks mee bezig en wereldwijd worden door RYA erkende scholen opleidingen gegeven. Nu is het Engelse taalgebied uiteraard vele malen groter, maar juist daarom is de rol van het Watersportverbond in die zin een bijzondere. Aan de ene kant zegt men te streven naar eenheid, maar lijkt tegelijkertijd het nieuwe initiatief van het NWD te omarmen. Nog maar een paar jaar geleden waren er flinke problemen bij de CWO uitvoeringsorganisatie en hebben het Watersportverbond en HISWA er samen de schouders onder gezet. Met als resultaat dat de CWO de storm is doorgekomen en men leek op de juiste weg. Nu blijkt er kennelijk toch al een tijd een onderstroom te zijn die anders wil.

Op de eigen website schrijft CWO: “De CWO heeft, de afgelopen anderhalf jaar samen met het Watersportverbond en HISWA-RECRON, gewerkt aan de noodzakelijke vernieuwing van opleidingen, organisatie en ICT onder de noemer CWO 3.0. In dit project is het helaas niet gelukt om alle vaarscholen mee te nemen en te overtuigen. (*)
Op dit moment hebben 9 zeilscholen een nieuw initiatief opgericht, Nationaal Watersport Diploma. De CWO betreurt de keuze om een nieuw initiatief te starten. De CWO hecht waarde aan één breed gedragen diplomeringssysteem van vaaropleidingen in Nederland.”

(*) Inderdaad dezelfde zin als in het bericht op de website van het Watersportverbond. Een poging van een communicatiemedewerker om toch nog iets van eenheid uit te stralen?

Vaarwijzer heeft enkele opleiders en bij CWO aangesloten scholen om een reactie gevraagd. Een CWO school laat weten dat zij “al 25 jaar zijn aangesloten bij de CWO en HISWA. Als opleider van voornamelijk volwassenen voldoet de CWO diplomalijn ruim voldoende. De CWO lijn biedt voldoende mogelijkheden voor toekomstige watersporters om zich op een juiste en veilige manier te bekwamen op het watersportgebied. Ook biedt de CWO lijn voldoende ruimte om de lesstof en lessen aan te laten sluiten op de behoefte van de diverse klantgroepen. Onze school zal dan ook aangesloten blijven bij de CWO/ HISWA en hen blijven steunen bij verdere ontwikkelingen. Naar ons idee is de klant/ consument niet gebaat bij de huidige ontwikkelingen.”

Wie op de site van CWO kijkt zal zien dat de 'afvallige scholen' die nu een eigen koers varen nog steeds genoemd worden. Van CWO naar NWD kan volgens de site van NWD, maar omgekeerd? Kortom veel onduidelijk en dat is niet wenselijk bij de start van het seizoen en het moment dat de eerste kandidaten zich al inschrijven voor een zomerkamp. En komende weken op diverse scholen ook de trainingen beginnen voor de instructeurs die komende zomer zeilkampen gaan begeleiden.

De watersport en zeker de zeilsport onder de jeugd staat al onder druk. Wedstrijdvelden worden kleiner, de alternatieven binnen de watersport zelf zijn groot en de verleidingen buiten de watersport ook. En waar het aantal zeilers afneemt, wordt ook de pool van mogelijke trainers en opleiders kleiner. Versnippering helpt dan niet echt. 

Wordt vervolgd ...

Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2024 week 12


Historie van de reddingsdiensten

De KNRM bestaat dit jaar maar liefst 200 jaar. Ook de Engelse RNLI en de voorloper van de Franse SNSM zijn in die jaren opgericht. Wat is er sinds die tijd allemaal gebeurd? In een artikel op Nauticlink kijkt schrijver Klaas Wiersma terug op de historie van reddingsdiensten in diverse landen. Tweehonderd jaar geleden waren er verschillende scheepsrampen in genoemde landen die veel publiciteit kregen en een breed gedragen gevoel van onmacht dat men niets kon doen om de slachtoffers te helpen. Met het oprichten van reddingsdiensten in verschillende kustplaatsen wilde men daar een goede oplossing voor bieden.

Laat zien dat u ook het werk van de 200-jarige KNRM steunt en hijs de speciale Jaarwimpel in top.


Faillissement Sweden Yachts Group

Het Duitse tijdschrift YACHT bericht dat de Sweden Yachts Group, het vooraanstaand Zweeds scheepsbouwbedrijf van Mattias Rutgersson, het faillissement heeft aangevraagd. Wanneer Sweden Yachts Group failliet gaat zullen verschillende klanten met onvoltooide projecten en aanzienlijke financiële verliezen achterblijven. Het lijkt er op dat er sprake is van financieel mismanagement. De werf had vrijwel niets in eigendom, alles werd gehuurd of geleased. Ook de administratie blijkt niet op orde. Werfbaas Rutgersson, die verzuimde de werfhuur te betalen en geen salarissen meer uitkeerde, wordt ervan beschuldigd fondsen te hebben verduisterd.

Sweden Yachts was bouwer van de jachten van het bekende Zweedse merk Malö.


Tips voor duurzaam zeilen

Meestal leer je eerst zeilen en koop je daarna een boot. Laura van den Ouden en Gilles Leidelmeijer deden het andersom en zijn al geruime tijd op pad met hun Lagoon 42, Horizon. Na dik drie jaar zijn ze heel wat zeemijlen wijzer en bereiden ze zich in de Middellandse Zee voor op de oceanen. Laura den Ouden schrijft elke week een Engelstalig blog over het zeilen met Horizon tijdens hun wereldreis, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is. Voor Zeilwereld schreef zij 10 tips voor duurzaam zeilen

Wilt u meer te weten komen over Duurzaam varen en hoe dit op een praktische manier te vertalen naar uw eigen schip? Peter Hoefnagels schreef het interessante boek Duurzaam varen. In 13 praktische stappen biedt hij direct toepasbare tips en veel inzichten. Of u nu zeiler of motorbootvaarder bent: met dit handige en praktische boek zet u in een mum van tijd grote stappen om uw boot duurzamer te maken. Van tochtplanning tot volledig autonoom varen: 'Duurzaam varen' maakt u bewust van wat er mogelijk is én leert u om op een duurzame manier logisch na te denken.


Verhalen Engelandvaarders vastgelegd

Gedurende de Tweede Wereldoorlog reisden Nederlandse verzetsstrijders naar Engeland om te helpen in de strijd tegen de Duitse bezetter. Zij staan bekend als de Engelandvaarders. Eenmaal aangekomen in Engeland werden Engelandvaarders verhoord door de Engelse inlichtingendienst en vervolgens door de Politie Buitendienst (PBD) van de Nederlandse inlichtingendienst in Londen.

Vanaf 21 maart staan de scans van de verhoren van 2.150 Engelandvaarders online. Het Nationaal Archief heeft deze gedigitaliseerd en digitaal doorzoekbaar gemaakt. Engelandvaarders zijn Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet gebied vertrokken en naar Engeland afreisden, vaak met forse omwegen. Eenmaal aangekomen in Londen werden zij verhoord door de Nederlandse autoriteiten. "Deze verhoren bevatten een enorme rijkdom aan verhalen over hun reis naar Engeland", vertelt projectleider Pepijn Lucker. "Sommige Engelandvaarders waren voorheen alleen een naam in een lijst, in de archieven komen hun verhalen tot leven en krijgen zij weer een gezicht." Hoewel niet allemaal, maar veel van de Engelandvaarders namen vanuit Engeland deel aan de strijd tegen de Duitse bezetter.

De reis van Engelandvaarders was vaak lang en gevaarlijk en lang niet iedereen overleefde het. Sommigen moesten erg lang wachten op een visum, anderen werden onderweg gevangen gezet of tewerkgesteld in kampen. Er waren drie routes hoofdroutes om in Engeland te komen. Een op de tien lukte het om met een boot via de Noordzee de overkant te bereiken. Zo'n zestig procent nam een Zuidelijke route via België, Frankrijk, Spanje en Portugal en nam daar een schip naar Engeland. Zeelieden reisden vaak via Zweden. Van de 2.150 Engelandvaarders waren er 75 vrouw.

Het Nationaal Archief beheert verschillende archieven over Engelandvaarders en wil deze toegankelijk maken voor een breed publiek. Binnen het project 'De reizen van Engelandvaarders in kaart gebracht' hebben zeventig vrijwilligers de verhoren van 2.150 Engelandvaarders doorgenomen en genoteerd welke routes zij namen, wat hun avonturen waren en met wie zij samen reisden. WO2NET maakte per individu, voor zover mogelijk, een tijdlijn en een kaart van de reisroutes en publiceert deze op www.oorlogsbronnen.nl.

Het project Engelandvaarders is een samenwerking tussen het Nationaal Archief, WO2NET (voorheen Netwerk Oorlogsbronnen) en Museum  Engelandvaarders in Noordwijk. De financiering werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds en het ministerie van VWS. Vrijwilligers hebben de reisgegevens in kaart gebracht

Op dinsdag 26 maart 2024 vindt er een bijeenkomst plaats over het project 'De reizen van de Engelandvaarders in kaart gebracht'. 


KM Yachtbuilders Open Dag

Op 20 april 2024 opent KM Yachtbuilders in Makkum haar deuren voor het grote publiek tijdens de jaarlijkse Open Dag, van 10:00 tot 17:00 uur. Met het thema 'Van werkplaats tot water: ontdek het avontuur bij KM Yachtbuilders', belooft deze dag een unieke inkijk te bieden in de wereld van nautisch vakmanschap, innovatie en de bouw van op maat gemaakte aluminium jachten. Bijzondere aandacht dit jaar gaat uit naar de aanwezigheid van de Belgische avonturier en televisiepersoonlijkheid Tom Waes, die zijn ervaringen deelt over het bouwen van een Bestevaer 53 S/Y.


Zeilvaart Lexicon

In 1985 verscheen het Zeilvaart Lexicon van J. van Beylen. Dit uitgebreide werk bevat ongeveer 7.000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een project opgestart met als doel de informatie uit het Lexicon vrij beschikbaar te stellen voor zowel de vrijwilligers als professionele onderzoekers die geïnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis.


Nieuwe naam Team Dutchsail

Team Dutchsail dat mee gaat doen aan de America's Cup Youth en Womens gaat vanaf nu verder onder de naam JAJO Team Dutchsail. JAJO was al hoofdsponsor maar wordt nu ook in de naam van het team genoemd. Het betekent niet dat het sponsorpakket wordt uitgebreid. De verandering is volgens de organisatie niet puur symbolisch maar gaat meer om een uiting van waardering. "We hebben een hele goede relatie met Jajo." Vertelt Sander van der Borch.


Beeld: Promanent b.v.

Voorjaarskriebels

Vanochtend ging de Keukenhof weer open en overal op de havens wordt naarstig geklust om de boten op tijd klaar te krijgen, zodat ze snel weer het water in kunnen. Bent u er al klaar voor? Of bent u één van die gelukkigen die al in het water ligt en bij het eerste glimpje zon de trossen losgooit.

Tijdens het klaarmaken van uw schip ziet u waarschijnlijk heel veel van die punten die u ook nog moet doen. Opvallend hoe een lijst met klussen juist tijdens het klussen en schoonmaken al maar langer wordt. Vooral tijdens het schoonmaken en poetsen vallen natuurlijk de kleinste details op. Ik ben van mening dat als je een gebruikte boot (of auto) gaat kopen, je deze eigenlijk een goede schoonmaakbeurt moet geven om echt een goed beeld van de staat van onderhoud te krijgen. Maar ja, meestal doe je dat pas nadat het schip al gekocht is. Op zoek naar een andere boot, bekijk deze dan eerst door een roze bril, vervolgens door uw praktische bril (pas ik wel in die kooi?) en daarna door de poetsbril.

Succes en ook plezier met het klaarmaken van uw schip.aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.