Nationale Vaarbewijs Enquête

De vorige week door ons gelanceerde Nationale Vaarbewijs Enquête is een groot succes. Een groot aantal lezers en bezoekers van onze website, volgers op Facebook of Twitter hebben de enquête inmiddels ingevuld.

Wij komen later uitgebreid terug op de resultaten. Een voorlopige tussenstand:

 • Vooral mannen vulden de enquête in. Ruim 90%. Kom op dames! Mee doen kan nog steeds ...
 • Ruim 86% heeft een Klein Vaarbewijs I of II en bijna 65% heeft ook het basiscertificaat marifonie.
 • Meer dan 70% vaart niet met een vaarbewijsplichtig schip en is een ervaren watersporter.
 • Ruim 50% haalde het examen na zelfstudie. Ruim 44% deed één of meerdere dagen cursus bij een docent. Zelfstudie of cursus werden vaak gecombineerd met bijvoorbeeld online training. Gemiddeld besteedt men 10-30 uur aan de voorbereiding op het examen.
 • Het cursusboek, de lessen van de opleider en oefenen met oefenexamens en -vragen worden gezien als het belangrijkste.
 • Het merendeel vindt het gebruikte lesmateriaal goed tot zeer goed. HetANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs wordt het meest (80%) gebruikt. Naast oefenvragen uit het boek wordt de cd-rom van de ANWB met de examentraining vaak gebruikt. Ook oefenvragen die men (op papier) van de docent krijgt zijn populair.
 • Kandidaten die een cursus volgden beoordelen die als goed. Online cursussen worden iets minder goed beoordeelt, maar die cursussen die wij in de enquête noemden scoren redelijk tot goed. Het aantal respondenten dat een online cursus volgde is klein.
 • Opvallend is dat nauwelijks gebruik wordt gemaakt van websites met oefenvragen en voorbeeld examens. Zelfs het "officiële" voorbeeld examen van de Vamex werd niet veel gebruikt. Zij die wel online oefenmateriaal gebruikten beoordelen dat gemiddeld genomen wel als goed.
 • De huidige onderwerpen op het examen worden belangrijk gevonden. Zaken als techniek, milieu en meteorologie worden minder belangrijk gevonden dan betonning en veiligheid. Voor Klein Vaarbewijs 2 komt daar nog de basiskennis van navigatie bij. Ook dat vindt u belangrijk.
 • Niet op het examen, maar wel belangrijk vindt u hoe te handelen in noodsituaties, bij technische problemen en bij drukke vaarwegen en knooppunten van vaarwegen.
 • Een ruime meerderheid is voor uitbreiding van de vaarbewijsplicht.
 • De huidige opzet met een theorie-examen wordt prima gevonden, maar een redelijk grote groep ziet wel iets in uitbreiding met een praktijkexamen en/of de mogelijkheid studiepunten te verdienen door praktijkervaring op te doen met een opleider of ervaren watersporter.
 • Meer dan 60% is van mening dat het Klein Vaarbewijs bijdraagt aan de veiligheid op het water.

Mee doen kan nog steeds; de Nationale Vaarbewijs Enquête van de Vaarwijzer Nieuwsbrief. Als beloning krijgt u dan van ons een kortingsbon voor vijf euro korting bij een minimale bestelling van € 25,-.

Klik hier voor de Nationale Vaarbewijs Enquête ...

Binnenvaart Politiereglement is aangepast

Eerder schreven wij al dat de vaarregels in het Binnenvaart Politiereglement (BPR) zijn aangepast. Helaas is de officiële tekst van het BPR op de site van de overheid nog niet aangepast. Wij hebben daarom onze speciale downloadversie van het BPR zelf bijgewerkt met de laatste wijzigingen van 4 november jl.. Dit betreft een speciaal vormgegeven versie die u zelf op zo min mogelijk pagina's kunt uitprinten. Daarmee voldoet u dan aan de bepaling dat u een geldende tekst van het BPR aan boord moet hebben. Zet de PDF ook op uw tablet of smartphone, dan kunt u overal snel de regels er op naslaan.

Superjacht wordt hotel

Het bezit van een superjacht zal voor velen van ons een droom blijven. Zelfs een jacht van formaat een weekje huren kost al een kapitaal. Maar in Rotterdam kunt u nu voor een redelijke prijs aan boord van een superjacht overnachten. Een superjacht dat notabene was van de te vroeg overleden dochter van Onassis. Een naam die voor altijd verbonden is met de wereld van superjachten. Lees online verder ...

Nieuwe editie NLTides leverbaar

NLTides is de digitale versie van de HP33 en biedt digitale informatie over waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. Sinds deze week is de nieuwe editie voor 2016 leverbaar.

Officiële getijvoorspellingen voor alle belangrijke havens van Nieuwpoort in België tot List in Duitsland; stroomgegevens voor de zuidelijke Noordzee, Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde, benedenrivieren en belangrijke havenaanlopen. NLTides staat gelijk aan de papieren HP33, maar bevat gegevens voor een groter aantal havens.
NLTides2016 is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Motorboot Sneek doorslaand succes

Motorboot Sneek kon zich wederom verheugen op een stijgend aantal bezoekers, daar waar andere watersportbeurzen te kampen hebben met stagnerende of zelfs dalende bezoekersaantallen.
De hotels en restaurants in Sneek zaten vol met de Nederlandse, Belgische maar vooral ook Duitse bezoekers, die veelal voor het hele weekend naar Sneek kwamen. Voor hen lagen er in totaal meer dan 400 nieuwe en gebruikte motorjachten van Nederlandse topklasse klaar om te worden bezichtigd.

De hoge opkomst en het grote percentage gericht zoekende potentiële klanten maakt dat de 8 internationaal opererende bedrijven, 7 werven en 1 jachtmakelaar, zeer tevreden kunnen terugkijken op deze najaarsshow van Motorboot Sneek. De voorjaarseditie staat gepland voor april volgend jaar.

Nieuwe boten-te-koop website

Hoewel er al een redelijk aantal sites zijn waarop boten te koop worden aangeboden hebben een aantal jachtmakelaars besloten hun aanbod te bundelen op een nieuwe website: nlyachts.com. Een nieuwe website waarop het gecombineerde aanbod van alle professioneel gekwalificeerde jachtmakelaars van Nederland wordt gepresenteerd.

Ties van Os van de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen: “Deze website is ontstaan omdat er vanuit de gecertificeerde jachtmakelaars de vraag was. Een eigen site zoals Funda, dat is wat jachtmakelaars ook wilden. Dit is nooit eerder op deze manier opgezet. Zo kunnen wij onze krachten bundelen en kunnen wij een breed aanbod in een keer aanbieden en zijn we makkelijker vindbaar voor de koper en de verkoper.”

Oude en nieuwe land verbonden

De Bataviahaven Lelystad is op 30 april en 1 mei 2016 vertrek- en aankomsthaven van de Cornelis Race. Een nieuwe wedstrijd voor Klippers, Tjalken en overige platbodems. De race wordt gevaren tussen Bataviahaven Lelystad en de haven van Volendam. De inschrijving voor deze zeilwedstrijd is vanaf 1 november geopend. Voor de zich als Watersportstad presenterende gemeente Lelystad was het een al langer bestaande wens een “eigen” wedstrijd aan de jaarlijkse kalender van wedstrijden met traditionele schepen toe te voegen. Bij de voorbereidingen en organisatie van deze race werkt de Bataviahaven Lelystad samen met diverse Lelystadse organisaties en natuurlijk enkele schippers van de thuisvloot van de Bataviahaven. Online verder lezen ...

Zandmotor voor Engelse kust

Na het succes van de zandmotor voor de kust van Zuid-Holland zijn er nu ook plannen om de Engelse kust op een vergelijkbare wijze te versterken. Een eerste onderzoek met computermodellen van de kust heeft uitgewezen dat ook de op plaatsen kwetsbare Engelse kust met een zandmotor te beschermen is tegen te gevolgen van erosie. Lees online verder ...

DAME Awards

Op dit moment is de METS beurs in Amsterdam aan de gang. De Marine Equipment Trade Show (METS) is de beurs voor de bedrijven uit de internationale watersportsector. Voor de 25e keer worden ook de DAME Design Awards uitgereikt op deze business to business vakbeurs. Op de website van Zeilen vindt u een videoimpressie ...

Tijdens de openingsceremonie van het METSTRADE evenement in RAI Amsterdam reikte juryvoorzitter Bill Dixon de DAME Award uit aan de Lume-On™ led-licht van Spinlock en de elektrische stabilisatievin en het interceptorsysteem van Humphree.

Spirits bijeen

De eigenaren van diverse Spirits komen op donderdag 26 november samen voor een eerste, informele ‘babbel’ bij de Koninklijke Liberty Yacht Club in Antwerpen. Als er voldoende belangstelling is, worden er meer activiteiten in andere clubs georganiseerd. De Spirit jachten die jachtwerf van Heygen in de Rupelstreek bouwde wonnen niet alleen de Quarter Ton Cup in de late sixties, de bemanningen van modellen zoals de 32’ en de 36/37’ stonden geregeld op de hoogste treden in de zeilkampioenschappen van de Lage Landen. Online verder lezen ...

Papieren vaarbewijs per 1 januari 2016 niet meer geldig

Vanaf begin jaren 80 van de vorige eeuw tot en met 2001 werd het Klein Vaarbewijs in Nederland afgegeven op papier. Tegenwoordig wordt het klein vaarbewijs afgegeven op een plastic kaart met pasfoto en een handtekening van de houder en is door het gebruik van beveiligingstechnieken niet fraudegevoelig. Bovendien is het nieuwe model internationaal en onbeperkt geldig. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de geldigheid van alle papieren exemplaren van het Klein Vaarbewijs per 1 januari 2016 te laten vervallen.

De afgifte van Klein Vaarbewijzen in Nederland is sinds 2009 van de ANWB overgegaan naar de Stichting Vamex, die ook de vaarexamens afneemt. VAMEX heeft inmiddels meer dan 100.000 houders van een papieren vaarbewijs aangeschreven en hen in de gelegenheid gesteld het oude vaarbewijs gratis om te ruilen voor een nieuw exemplaar op credit card formaat.
Inmiddels hebben meer dan 70.000 vaarbewijshouders hun oude papieren vaarbewijs omgeruild voor het nieuwe pasje. Iedereen die zijn oude vaarbewijs nog niet heeft omgeruild, heeft nog tot het einde van het jaar de tijd om via de website een aanvraag te doen voor de gratis omruil. Vanaf 1 januari is het papieren vaarbewijs dan niet meer geldig en riskeert de houder een boete als nog met het oude exemplaar gevaren wordt.

Het is overigens het document dat zijn geldigheid verliest. Uw recht op een klein vaarbewijs blijft bij goede gezondheid uw levenlang geldig. Dus ook na 1 januari kunt u uw oude vaarbewijs omwisselen voor een nieuw exemplaar. Alleen zat dat dan niet meer gratis zijn.

Varende woonschepen niet onder bouwregelgeving

Eigenaren van varende woonschepen verkeren in onzekerheid over de regelgeving die op hun schip én woning van toepassing is. Aanleiding was een uitspraak van de Raad van State waarin werd gesteld dat een woonschip onder de Woningwet en dus onder het bouwbesluit. DIt samen met een voorgenomen wetswijziging zouden maken dat dit ook geldt voor varende woonschepen. In deze regels staan echter allerlei bepalingen waaraan een woning (op de wal) moet voldoen. Onder andere over zaken als brandwerende materialen. Op een varend en meestal historisch schip is het echter niet of nauwelijks mogelijk om aan de meeste van deze regels te voldoen. Veel eigenaren zagen de toekomst dus somber in.
Gelukkig dat het ministerie van Binnenlandse Zaken nu in een persbericht enige duidelijkheid geeft over de voorgenomen aanpassingen van de Woningwet. Mede door de lobby van diverse belangenorganisaties (waaronder de LVBHB, de FVEN en de LWO) worden schepen die nog in de vaart zijn, inclusief de schepen waarop wordt gewoond, niet als bouwwerk aangemerkt. Die schepen hoeven daarom niet aan de bouwregelgeving te voldoen. Schepen die uit de vaart zijn genomen moeten wel aan een deel van de bouwregelgeving voldoen, bestaande gevallen vallen onder een overgangsregeling. Lees verder op de website ...

Varend café

Tussen de genomineerde boten voor de Hiswa motorboot van het jaar 2016 prijs is één boot geselecteerd die niet in het rijtje van luxe jachten thuis lijkt te horen. Het is de Spoker Saloon, een twaalf meter lange salonboot waarvan het eerste exemplaar als rondvaartboot wordt gebruikt, maar die ook geschikt kan worden gemaakt als 'open kuip kruiser' voor de pleziervaart. Lees online verder...

Fiets aan boord

De fietsen mee aan boord is handig voor als u de omgeving van uw aanlegplaats wilt verkennen of gewoon om even in het dorp boodschappen te doen. Eén of twee fietsen nemen natuurlijk wel veel ruimte in, vandaar dat de vouwfiets onder de watersporters met name populair is. De ANWB Waterkampioen deed een test van een tiental zogenaamde budget-vouwfietsen en men was aangenaam verrast. Het is echt mogelijk om voor weinig geld een fiets te kopen waar je een hoop lol van kunt hebben. Ook is de keuze groot: wel of geen versnellingen, aluminium of staal. Zeer goed fietsend of liever wat praktischer. Alles is mogelijk. Te lezen in het nieuwe nummer van de Waterkampioen die vanaf vandaag in de winkel ligt ...

Nieuwe kalenders voor 2016

Net voor het sluiten van de deadline van de nieuwsbrief van vorige week kregen wij nog door dat de nieuwe kalenders van Beken of Cowes voor 2016 binnen waren gekomen. Schitterende foto's om het hele jaar weer van te genieten. En te bestellen op de site ....

Ook dit jaar zijn er weer vier schitterende uitvoeringen:

De kalenders van Beken mogen ook bij u niet ontbreken. Leuk om te krijgen, fijn om kado te doen.

Overname Imtech Marine afgerond

De overname van ImtechMarine door Pon Holdings en Parcom Capital is afgerond. Onlangs ging de Europese Commissie accoord met de overname van de toonaangevende maritieme dienstverlener. Imtech Marine blijft zelfstandig opereren en gaat de komende periode verder gestalte geven aan haar ambities. Online verder lezen...

Binnenvaart Politiereglement gewijzigd

Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) is onlangs gewijzigd. Nog nergens is de complete tekst van het gewijzigde BPR te vinden. Wij hebben daarom onze speciale downloadversie aangepast. U kunt deze nu kopen en direct downloaden.

Zet de download op uw smartphone, tablet of pc en dan voldoet u aan de regel dat u in BPR vaargebied altijd de laatste geldende tekst aan boord moet hebben. Ook is het mogelijk het document uit te printen. Wij hebben de tekst zo vormgegeven dat dit al op 45 pagina's kan. En dubbelzijdig dus nog minder.

Wat houdt u tegen?

"Ze zijn allemaal maar aan het werk, voor weet ik veel wat. Gooi gewoon de trossen los zodat je het naar je zin hebt.", zeezeiler Dijkstra voelt zich een 'moderne zigeuner'. Dijkstra deed tijdens zijn tocht tot nu toe 1.500 verschillende aanlegplaatsen aan. Van Spanje tot de Canarische Eilanden en van de Cariben tot aan de Oostkust van de VS.
Hij beschrijft zijn zeiltocht, die tien jaar geleden begon: "Ik merkte tijdens mijn werk op sleepboten dat steeds minder mocht, weg vrijheid”. “Nu vaar ik rond waar ik wil en hoe ik wil. Ik repareer en sleutel wat aan boten, daar verdien ik de kost mee. En ik leef van een schijntje. Heerlijk."
Bekijk het videoportret op Omroep Zeeland ...

Krijgt u de smaak al te pakken? Misschien voor de komende lange winteravonden:

Nationale Vaarbewijs Enquête

Als u onlangs examen heeft gedaan voor het Klein Vaarbewijs dan heeft u ongetwijfeld na afloop ook een kleine enquête ingevuld. Deze informatie wordt door de examencommissie gebruikt en één keer per jaar ook gepresenteerd aan de opleiders voor het Klein Vaarbewijs.
Het leek ons echter nuttig om een bredere enquête te houden onder alle watersporters die een Klein Vaarbewijs hebben. Dus ook onder de grote groep mensen die hun vaarbewijs al vele jaren geleden hebben gehaald.

Doe daarom mee aan de Nationale Vaarbewijs Enquête van de Vaarwijzer Nieuwsbrief. Als beloning krijgt u dan van ons een kortingsbon van € 5 te besteden in de Vaarwinkel. Vijf euro korting bij een minimale bestelling van € 25,-.

Klik hier voor de Nationale Vaarbewijs Enquête ...

Open dag TipTop Sailing

TipTop Sailing houdt op zondag 15 november in Willemstad een open dag. Kom inspiratie opdoen voor een unieke zeilvakantie in binnen- of buitenland. Beleef de verhalen uit eerste hand, stap op voor een proefvaart en neem het roer ter hand of bekijk de vloot met eigen ogen. Van 11 tot 17.00 bent u welkom. Zie hier voor de routebeschrijving...

Groot tekort voor vaarwegonderhoud

Rijkswaterstaat komt tot 2020 zeker 400 miljoen euro tekort voor onderhoud van de hoofdvaarwegen. Achterstanden in onderhoud zullen volgens de Algemene Rekenkamer leiden tot hinder voor het scheepvaartverkeer. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) had tot 2011 de cijfers nog wel op een rij, maar daarna is er een groot gat in haar begroting geslagen doordat Rijkswaterstaat ‘de informatiehuishouding niet op orde had'. SP-Kamerlid Eric Smaling zegt geschokt te zijn dat er na de problemen bij ProRail wederom een fors tekort aan het licht is gekomen. Lees online verder ...

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoofdvaarwegen. De andere vaarwegen vallen onder provincies, waterschappen en bijvoorbeeld gemeentes. Onduidelijk is of daar vergelijkbare problemen spelen.

Weercursus met NOS-weerman Gerrit Hiemstra

Weerman Gerrit Hiemstra verzorgt praktische en theoretische weercursussen voor de watersporter. De praktijkcursussen voor dit jaar zijn gedaan, maar u kunt ook kiezen voor een cursus aan de wal. Deze cursus wordt in Willemstad (12 december of 16 januari) en Grou (14 november) georganiseerd. Klik hier ...

Watersportverbond tegen heffing marifoon

Het Watersportverbond maakt bezwaar tegen de verplichte vergoeding voor registratie van zendapparatuur omdat het de veiligheid op het water niet ten goede komt. Lees hier de brief van het Watersportverbond...
Goed natuurlijk dat het verbond opkomt voor de belangen van de watersporter en zij draagt terechte punten aan, maar naar mijn mening een beetje laat. De bijdrage is opgenomen in de Rijksbegroting en deze is al in de Tweede Kamer besproken. Ook zullen de meeste bezitters van een marifoon inmiddels al een brief van het Agentschap Telecom hebben ontvangen. Maar niet geschoten is altijd mis.

Vaarwinkel krijgt dikke voldoende

Een paar weken terug hebben wij u gevraagd om een enquête over de Vaarwinkelwebsite in te vullen. Een groot aantal klanten en lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief heeft daar gehoor aan gegeven. Gemiddeld geeft u de Vaarwinkel een 8+ (8 plus). Dus een dikke voldoende en daar zijn wij uiteraard erg trots op. Maar ook een cijfer die nog voldoende ruimte voor verbetering laat.

De enquête staat nog steeds open, dus als u deze nog niet ingevuld heeft dan kan dat nog steeds. Deelnemers aan de enquête krijgen een bon voor 5 euro korting bij een bestelling van minimaal 25 euro.

Deze winter gaan wij ook aan de slag om de conclusies van de enquête te verwerken in de Vaarwinkel website. U hoort daar nog over.

Binnenvaart Politiereglement aangepast

Eerder schreven wij al over de voorgenomen wijzigingen in het Binnenvaart Politiereglement (BPR). Deze week werd bekend dat de vereiste handtekeningen zijn gezet en daarmee is de definitieve tekst van de wijzingen bekend. De regels gaan in op een nader te bepalen tijdstip en na publicatie in de Staatscourant. Wanneer dat zal zijn is helaas nog niet bekend.
De belangrijkste wijzigingen zijn in het kort:

 • Nadere bepalingen over de stabiliteit van binnenvaartschepen.
 • De verplichting om in bepaalde situaties een reddingsvest te dragen aan boord van binnenvaartschepen.
 • Net als het BPR mag nu ook het Handboek voor Marifonie in de binnenvaart in digitale vorm aan boord zijn. Mits op ieder moment te raadplegen.
 • Schepen, niet zijnde kleine schepen, die varen op zogenaamde CEMT I klasse vaarwegen of hoger moeten een AIS Transponder aan boord hebben en gebruiken.
 • Kleine schepen die AIS gebruiken mogen alleen een daarvoor goedgekeurd systeem gebruiken.
 • Het gebruik van spudpalen wordt nu geregeld.
 • Diverse aanpassingen en correcties in de teksten van de vaarregels en bijlagen.

U kunt alles zelf ook online nalezen...

AIS en het gebruik van spudpalen staat in de exameneisen voor het examen Klein Vaarbewijs. Na het van kracht worden van de nieuwe regels kunt u daarover ook vragen op het examen verwachten.

Nieuwe simulatoren voor Nautisch College Den Helder

Het Nautisch College in Den Helder heeft fors geïnvesteerd in nieuwe scheeps- en machinekamersimulatoren. Op 5 november zal de Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk het vernieuwde simulatorpark in gebruik stellen. Vanwege de vereisten van het aangepaste STCW-verdrag (Standards of Training Certification and Watchkeeping) heeft het zeevaartonderwijs haar lesprogramma’s aangepast. Om te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten zijn ook investeringen nodig in nieuwe ECDIS-apparatuur (elektronische zeekaart) en simulatoren. Op deze apparatuur worden examens afgenomen en kan de student stage-vervangende vaartijd maken. Lees verder op de website ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.