Bonnenboekje waterpolitie blijft dicht

De waterpolitie stopt voorlopig met het uitdelen van bonnen aan de kust en een deel van de binnenwateren. Dit als gevolg van een conflict met de korpsleiding. Dat conflict loopt al maanden. Er zou een tekort aan personeel zijn. Volgens politievakbonden ACP en NPB blijft verbetering uit.
Mensen worden op het water onder meer beboet voor te hard varen, huftergedrag of het veroorzaken van gevaarlijke situaties. Niet iedereen komt er vanaf met een waarschuwing. In noodsituaties en in excessen treedt de politie nog wel op. De rest van de overtreders komt er vanaf met een waarschuwing. Daarnaast varen de boten van de regionale eenheden nog wel. Zij schrijven ook gewoon nog boetes uit. Online verder lezen ... en ook hier in het AD ...

Uw eigen persoonlijke weersverwachting

Wie naar de lucht kijkt, ziet allerlei aanwijzingen voor het soort weer dat eraan komt. In Het kleine weerboek legt Alan Watts precies uit, hoe u zelf het weer kunt voorspellen aan de hand van de wolken. Deze week verscheen de nieuwe editie.

Vierentwintig foto’s van wolkenformaties met uitleg. De formule is nog steeds onovertroffen: hiermee leert u de lucht ‘lezen’ en veranderingen in het weerpatroon te spotten, waardoor u zelf het weer kunt voorspellen. Bij elke foto staat bovendien een tabel waarmee u zelf een inschatting maakt hoelang een bepaald weertype aanhoudt.
Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Alcoholcontroles in Rotterdamse haven

De recreatievaart krijgt deze zomer te maken met meer controles op het gebruik van alcohol in de Rotterdamse haven. Dat komt omdat Havenbedrijf Rotterdam en de Zeehavenpolitie deze zomer intensiever samen de recreatievaart controleren. Daardoor kan er meer, efficiënter en structureel op het gebruik van alcohol worden gecontroleerd. Lees online verder  ...

Weet u hoeveel alcohol u in uw bloed mag hebben als u gaat varen? Dat is verplichte kennis voor het Klein Vaarbewijs 1. Misschien heeft u al jaren uw vaarbewijs, maar wat doet u om uw kennis bij te houden. De regels veranderen en op het water wordt het ook niet rustiger met de steeds groter wordende beroepsvaart en stijgende gemiddelde snelheid. De makkelijkste manier om uw kennis weer eens bij te schaven is eens een recent cursusboek voor het Klein Vaarbewijs door te lezen of uw kennis eens te toetsen met de examentraining voor het Klein Vaarbewijs.

Bruine vloot (on)veilig?

De bruine vloot is de naam die veel gebruikt wordt voor de vloot aan klassieke en historische schepen die in Nederland en soms ver daar buiten rondvaart met betalende gasten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de veiligheid aan boord van de schepen van de bruine vloot naar aanleiding van de breuk van de mast van aan charterzeilschip waarbij drie mensen zijn omgekomen. De conclusies zijn hard.
"Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruinevlootsector van historische schepen professionaliseren. Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt."

De laatste jaren is er een hele sector ontstaan rondom de keuringen en certificering van schepen en jachten. De overheid laat deze taak bewust aan de markt over. Bezuinigen en marktwerking zijn nog steeds de uitgangspunten. Het onderzoek van de OVV moet gezien worden als de spreekwoordelijke steen in de vijver.

Is de bruine vloot daarmee onveilig zoals veel media nu berichten? Natuurlijk niet. Op al die schepen werken veel deskundige en betrokken bemanningen. Terecht wijst de OVV op ruimte voor verbetering op vele fronten. Aan boord, bij de keuringen, bij het onderhoud, in de regelgeving en bij de handhaving daarvan. Al die grote en kleine historische vaartuigen verdienen het om in de vaart te blijven. Vaak is commerciële exploitatie de enige mogelijkheid om deze schepen in stand te houden. Dat vraagt om heldere regels die rekening houden met het specifieke karakter van al die schepen. En moet er veel aandacht zijn voor het leren en overdragen van de vaardigheden die daar voor nodig zijn.

Het onderzoeksrapport, met als ondertitel ‘Mast in zicht, maar niet in beeld' is te vinden op de OVV-website en samengevat in een video van vijf minuten.

Lees ook het inhoudelijke stuk op Schuttevaer en de reactie van de branche-organisatie BBZ; klik hier ...

Kleine sleepboten en de CvO plicht

Door de voorgenomen implementering van de nieuwe Europese richtlijn EU-richtlijn 2016/1629/EU lijkt de verplichte certificering voor kleine sleepboten binnenkort van de baan. De Nederlandse Binnenvaartwet is hierin strenger dan de komende Europese regelgeving. Weekblad Schuttevaer meldt dat het ministerie van I&M van plan is om van de certificaatplicht voor kleine sleepboten af te zien. Lees verder in de Scheepspost ...

Met de boot over de Nieuwe Mark in Breda

De gemeenteraad van Breda is enthousiast over het plan om het laatste deel van de Nieuwe Mark te verdiepen zodat er gevaren kan worden door de stad. De gemeenteraad stemde er donderdag 13 juli mee in dat er een ontwerp gaat komen en dat er begonnen wordt met de eerste voorbereidingen voor het verdiepen en doortrekken van de Nieuwe Mark. De bouw zal zo’n drie tot vier jaar in beslag nemen. Het is de bedoeling dat de aanleg volgend jaar start. Online verder lezen ...

Skûtsjes moeten toch aan de AIS

Zeilboten die langer zijn dan 20 meter worden niet vrijgesteld van de verplichting om zich te certificeren (CvO of CBB) en een Automatisch Identificatie Systeem (AIS) te installeren. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan het IFKS-bestuur. Het bestuur had de minister gevraagd om een ontheffing voor de wedstrijd skûtsjes waarvan er een aantal net een paar centimeter langer blijken te zijn dan 20 meter. Lees hier verder ...

Er zijn overigens al eigenaren die hun skûtsje al hebben ingekort tot net onder de 20 meter. Of dat voordeliger is, is niet bekend gemaakt. En vreemd genoeg wordt deze week tegelijk bekend gemaakt dat het skûtsjesilen straks in 3D te volgen zal zijn via een zelf ontwikkeld systeem. Zou dat systeem met de techniek van AIS werken? Klik hier ...
Zaterdag 5 augustus gaat het SKS skûtsjesilen van start

Langs de kusten van de Middellandse zee

Van de ingang van de Middellande zee bij Gibraltar tot aan Corsica langs de kusten van Spanje en Frankrijk. Met de net verschenen nieuwe pilots van Imray heeft u alle informatie die u nodig heeft.

Mediterranean Spain
Gedetailleerde vaargids voor de kust van het vasteland van Spanje langs de Middellandse zee. Van Gibraltar in het zuiden tot de grens met Frankrijk in het noorden. Nu leverbaar in de Vaarwinkel ...

Mediterranean France and Corsica
Vanaf de grens met Spanje tot de grens met Italië voert deze pilot u langs de schitterende kusten van de Côte en de Riviera en maakt dan een sprong naar Corsica. Ook deze nieuwe vaargids is nu te bestellen ...

Tijgerhaai te koop

Zeventien jaar lang functioneerde de Tijgerhaai als de redactieboot van ANWB Waterkampioen en nu staat ze te koop. Voor 50.000 euro is dit beroemde Gillissen motorjacht voor de volgende eigenaar.
Gelukkig hebben we de verhalen nog ...

Innovatie in de watersport

Wellicht één van de grootste innovaties in de watersport zijn de hydrofoils die zeilboten en bijvoorbeeld kiteboards ineens laten vliegen over het water. En dat is echt niet meer alleen weggelegd voor de catamarans die streden om de America's Cups. Op BNR radio aandacht voor deze innovatie; kijk en luister hier ....

‘Varen doe je Samen!’ tien jaar

De veiligheid op het water wordt al weer tien jaar bevorderd met hulp van het project ‘Varen doe je Samen!’ (VDJS). Op 4 september 2007 werd tijdens de HISWA te water in IJmuiden een convenant ondertekend, waarmee de deelnemende partijen met elkaar afspraken gezamenlijk te zorgen voor eenduidige communicatie over de veiligheid op het water voor de beroeps-, recreatie-, zee- en de passagiersvaart. Volgens projectleider Rowena van der Maat is de boodschap na tien jaar exact hetzelfde gebleven: ‘Houd rekening met elkaar’. Lees verder op de website ...

Waterrecreatie-enquête

Voor een uitgebreid artikel over waterrecreatie wil de ANWB graag uw mening weten over uw band met het water. Onder de deelnemers verloten we 30 mooie prijzen, variërend van kaartjes voor de HISWA te water en ANWB-cadeaukaarten tot en met compleet waterarrangement. Begin september doet de ANWB uitgebreid verslag van de uitkomsten.
Klik hier om mee te doen ...

Duitse etappewinst voor het behoud van de vloot

Het Duitse federale ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de nieuwe veiligheidseisen voor traditionele schepen flankeren met een miljoenen-programma voor de aanpassingen van de schepen en de opleiding van bemanningen. Er is ook een garantie van het bestaan voor alle schepen. Daarbij zullen de nieuwe regels er minder snel komen: ze worden januari 2018 van kracht i.p.v. 1 juli van dit jaar. Lees in de Scheepspost ...

Beginnende zeilertjes

Wie is er niet in begonnen? De Optimist. Hele generaties zeilers leerden zeilen in dit kleine dappere bootje. Het boek Optimist zeilen is ook al jaren het boek om in de meest populaire jeugdboot te leren zeilen. Dit praktische instructieboek biedt zowel moderne inzichten en eigentijdse zeiltechniek als nieuwe foto's. Alle manoeuvres worden stap voor stap uitgelegd. Voor wie nog harder wil gaan, zijn hoofdstukken over zeiltrim en wedstrijdzeilen opgenomen, en iedereen die ooit is omgeslagen weet vanaf nu hoe de boot weer rechtgezet moet worden. 'Optimist zeilen' is niet alleen onontbeerlijk voor de beginnende Optimist-zeiler, maar bovendien uiterst geschikt voor aanstormend talent op weg naar de wereldtop.
En nu net verschenen in een nieuwe druk. Bestel Optimist zeilen in de Vaarwinkel ...

Vuist tegen fonteinkruid

Het is een jaarlijks terugkerend probleem; overvloedig groeiende waterplanten in het Markermeer en de Randmeren. Wedstrijden moeten worden gestaakt, zeilscholen ondervinden hinder en andere recreatieve watersporters komen vast te zitten wat in sommige gevallen tot onveilige situaties kan leiden. Volgens een aantal watersportorganisaties kan het zo niet langer. “Het is tijd voor actie.” Lees online verder ...

Zwaar weer zeilen

Van ervaringen van anderen is veel te leren. Dat geldt zeker voor het varen in zwaar weer. Je zoekt het niet op, maar als het je overkomt is het goed om te weten wat te doen. Adlard Coles schreef daarvoor zijn standaardwerk Zwaar weer zeilen. De tijd staat echter niet stil en  materialen en apparatuur veranderen. Daarom heeft Peter Bruce al eerder een bewerkte versie van Zwaar weer zeilen uitgebracht. En zojuist verscheen het nieuwe Zwaar weer zeilen al weer in de 9e druk. Een dik boek en eigenlijk verplichte kost voor iedereen die op open water vaart.

RiverGuide gaat landelijk

RiverGuide, de ‘Rotterdamse' app voor vaarweggebruikers met actuele informatie over onder meer vaarroutes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen, gaat landelijk. De RiverGuide app is ontwikkeld voor en met binnenvaartschippers. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers. Online verder lezen ...

Uitwijkbestemmingen

Een vliegtuig moet altijd voldoende brandstof aan boord hebben om op elk punt van de vlucht uit te kunnen wijken naar een alternatieve luchthaven. Dus ook als men er bijna is en de luchthaven van bestemming plots gesloten is vanwege bijvoorbeeld noodweer, moet er nog voldoende brandstof zijn om uit te wijken naar een veilige andere luchthaven.
Als u gaat varen moet u ook altijd rekening houden met alternatieven. En dat niet alleen voor de veiligheid. We varen immers voor ons plezier en als de wind steeds in de verkeerde hoek zit en het slecht weer blijft in Engeland, dan kunnen de Duitse Wadden wellicht een goed alternatief zijn. Staat het vaargebied intussen vast, dan houdt u bij de voorbereiding ook steeds rekening met mogelijkheden om af te wijken van uw oorspronkelijke plan. Het heeft geen zin om meer dan 20 uur tegen de wind en golven op te boksen als u naar Ramsgate wil. Afvallen en een andere haven kan ineens vrij comfortabel te bereiken zijn. Ooit gingen wij zo van IJmuiden richting de zuidkust van Engeland, maar na anderhalve dag lagen we op Neeltje Jans te schuilen. Dover bleek daarna niet haalbaar en dus werd het Ramsgate. En zo ging het die hele vakantie door en kwamen we onbedoeld zelfs nog even in Frankrijk.

Het aanlopen van 'vreemde' havens kan alleen als u daarvoor ook de juiste kaarten en pilots aan boord heeft. Houdt u daar rekening mee als u uw vaarvakantie gaat voorbereiden. Mede daarom zijn kaartensets zo handig. Alle kaarten van één vaargebied in één set. Overzichtskaarten, maar ook detailkaarten van alle havens die u in dat vaargebied kunt aanlopen, zelfs als u dat helemaal niet van plan was.

En onmisbaar zijn de Reeds Almanac of de Cruising Almanac, want deze bevatten immers een schat aan informatie over faciliteiten, getijden, ankerplaatsen, plankaartjes etc. voor nagenoeg de hele westkust van Europa.

Druk op het water

Vindt u het ook wel eens druk op het water? Kijk dan eens op deze site met AIS gegevens van scheepvaart rond Engeland in 2015. Klik bijvoorbeeld eens op Fishing vessels. In het Kanaal blijft geen stukje water over. Maar ook de recreatie kan er wat van.

Aantal ernstige scheepsongevallen in 2016 nagenoeg gelijk

Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen zonder ernstige effecten is in 2016 gestegen. Verbeterde registratie is daar de voornaamste reden voor. Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen lanceert Rijkswaterstaat deze de Vaar Melder-app waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg snel en eenvoudig kunnen melden. Sinds 2011 is het aantal ongevallen waarbij zowel de plezier- en beroepsvaart betrokken zijn afgenomen. Online verder lezen ...

Langs de Nederlandse kust

Voor het varen langs de Nederlandse kust kunt u kiezen uit kaarten van maar liefst 6 verschillende sets van kaarten van .

Al deze kaarten zijn of bijgewerkt of opnieuw verschenen en houden dus rekening met de wijzigingen in het verkeersscheidingsstelsel voor de Nederlandse kust van 1 juni jl..

Effecten van handhaving recreatievaart

Sinds jaar en dag handhaven diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) op de vaarwegen. Maar wat is nu het effect van handhaving? Verandert het vaargedrag na contact met handhavers? Is er meer interesse voor de regels die op het water gelden? Om meer inzicht krijgen in de effecten van deze handhavingsacties is een enquête ontwikkeld. De enquête richt zich op de recreatieve vaarweggebruikers van de Gelderse IJssel en de Maas.. En op vaarders op de Waddenzee.

Zeilwereld geschokt

De Nederlandse zeilwereld rouwt om het verlies drie ervaren zeezeilers die omkwamen na het omslaan van het zeiljacht waar zij op voeren voor de kust bij Oostende. Onder hen de bekende ontwerper en bouwer Frans Maas en de tuiger Freddy Franssen. Naar het lichaam van het derde bemanningslid wordt nog gezocht. Drie anderen konden op tijd gered worden. Lees verder op de website ...

Haven van Blankenberge

De haven van Blankenberge (B) had altijd al te maken met een ondiepte in de haveningang. Momenteel is de ingang zo verzand dat direct baggeren noodzakelijk werd. De Blankenbergse VBZR (Vrije Blankenbergse Zeereddingsdienst) heeft zijn handen vol met het lostrekken van gestrande, vooral zeiljachten die verrast worden. Er zijn intussen groene boeien geplaatst om de ondieptes aan te duiden maar het blijft uiteraard uitkijken, zeker bij laagwater. U kunt via VHF 10 het baggerschip  oproepen voor de laatste informatie.

Hiswa te water in 2018 naar Lelystad

Het was destijds goed nieuws dat de Hiswa te water van IJmuiden naar Amsterdam ging. Beter bereikbaar en gesitueerd rond het nieuwe kantoor van de Hiswa. De ambities waren destijds groot. Daarom is het vreemd om te horen dat men nu besloten heeft de Hiswa te water te verhuizen naar Lelystad. De bereikbaarheid in Amsterdam laat inderdaad ook te wensen over, maar Lelystad is dan echt geen verbetering. Zeker niet voor bezoekers uit de Randstad en het zuiden van Nederland. En al helemaal niet voor onze zuiderburen.

Varen door Amsterdam

De laatste tijd is het nieuws uit Amsterdam op en aan het water minder zonnig. Problemen met de nieuwe vergunningen voor de rondvaartboten. De bruine vloot voelt zich niet meer welkom en het is zo druk op het water dat er extra verkeersregels en zelfs éénrichtingsverkeer is ingevoerd op enkele grachten. Daardoor zou je bijna vergeten dat het nog steeds leuk varen is in Amsterdam én omgeving. De vele waterwegen in Amsterdam zijn echter ideaal voor motorboot- en sloepvaarders.

In Vaarroutes Amsterdam neemt Frank Koorneef u mee langs de leukste vaarroutes in dit gebied. Inclusief duidelijke plattegronden en extra veel informatie over bijvoorbeeld overnachtingsadressen en lokale bezienswaardigheden. En de ANWB Waterkaart Amsterdam is een speciale waterkaart voor de bevaarbare wateren van Amsterdam. Op schaal 1 : 12.500 en dus bijzonder gedetailleerd. Onmisbaar als u gaat varen in Amsterdam.
De Amsterdamse Vaargids maakt het aanbod compleet. Een handige vaargids en vaarkaart in één. De kracht van de vaargids ligt in de combinatie van praktische gegevens zoals brughoogtes en lokale vaarregels, inspirerende suggesties voor prachtige vaartochten en een overzicht van leuke eet- en drinkgelegenheden langs de waterkanten. Dit alles wordt aangevuld met heerlijke en gemakkelijke recepten voor gerechten die eenvoudig aan boord kunnen worden bereid.

Nieuwe Vaarkaart plus overzichtskaart Nederland

De komende weken ontvangen klanten die een exemplaar van de Nieuwe Vaarkaart bestellen gratis een aanvullende overzichtskaart van de voornaamste waterwegen in Nederland. Bij de overzichtskaart ontvangt u ook een 'kaartmaatje' een handige liniaal speciaal op de schaal van de Nieuwe Vaarkaart om snel een afstand of koers op te meten.

De nieuwe overzichtskaart Nederland van de Nieuwe Vaarkaart en het kaartmaatje zijn niet los te bestellen en elke klant ontvangt er maximaal één bij een bestelling van één of meerdere Nieuwe Vaarkaarten.

eTravel start-up 2017

Het botendeelplatform Barqo blijft goed nieuws brengen. Barqo is namelijk uitgeroepen tot eTravel start-up 2017 en liet aanbieders als Bebsy en ParkFlyRent daarmee achter zich. Oprichter Floris van Hoogenhuyze wist de jury te overtuigen van het concept, de aanpak en de internationale schaalbaarheid daarvan. Lees verder op de website ...

Kano volbrengt wereldomzeiling

Na drie jaar rond de wereld te hebben gezeild, voer de traditionele Polynesische kano Hōkūleʻa haar thuishaven Honolulu binnen. Duizenden mensen kwamen naar Oahu om de terugkomst te vieren en de bemanning ‘aloha’ te heten. Lees online verder ...

De toekomst van de jachtmakelaardij

Op 8 november 2017 organiseert EMCI een seminar over de jachtmakelaardij en de expertise pleziervaart. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: vergrijzing van de experts, makelaars en watersporters, de effecten hiervan op het beroep, bedrijfsopvolging (inclusief opleiding, mentorschap, examinering), positie EMCI, HISWA & NBMS, hoe halen we jongeren binnen? wat weten we eigenlijk van onze cliënten: wat verwachten cliënten van de dienstverlening door experts en makelaars, in welke mate zijn cliënten (on)tevreden met de dienstverlening door experts en makelaars (klanttevredenheid en klantfeedback)? Samengevat: hoe gaan we succesvol op weg naar 2050?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met EMCI: 088 0038 735 of info@emci-register.com  


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.