Gewonden na aanvaring

Op het IJ in Amsterdam zijn vorige week vrijdag een binnenvaartschip en een veerpont met elkaar in aanvaring gekomen. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er mogelijk een derde schip bij het ongeluk betrokken was.

Op Facebook regende het in verschillende scheepvaart en watersport groepen gelijk van reacties. Zeer stellige uitspraken van de spreekwoordelijke beste stuurlui die kennelijk ooit eens ergens een klok hadden horen luiden, maar de klepel nog niet gevonden hebben.

Voor elke schipper is het relevant te weten welke regels er gelden met betrekking tot een veerpont. 

Ten eerste is het relevant om te weten wat een veerpont is. Het Binnenvaart Politiereglement (BPR) dat op het IJ van toepassing is geeft daarvoor een definitie. Hierin zijn twee punten van belang. Een veerpont onderhoudt een veerdienst waarbij een vaarweg wordt overgestoken en een veerpont is door de bevoegde autoriteit aangemerkt als veerpont. De regels onderscheiden verder twee soorten veerponten: vrijvarend en niet-vrijvarend. Die laatste zijn verponden met een kabel dwars over het vaarwater of met een ankerlijn juist in de lengte van de vaarweg.

Vervolgens bevat het BPR diverse bepalingen waaraan een veerpont moet voldoen, zoals het voeren van speciale lichten (groen boven wit rondschijnend) en een vrijvarende pont voert ook nog boordlichten en een heklicht afhankelijk van de richting waarin het vaart.
In Afdeling IV Artikel 6.23 van het BPR staan de vaarregels waaraan een veerpont zich moet houden.

  1. Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.
  2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van een groot schip.
  3. Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont.

Een veerpont moet dus goed uitkijken en kleine schepen verlenen voorrang aan een veerpont. Een groot schip hoeft geen voorrang te verlenen, maar wordt wel geacht medewerking te verlenen. Bijvoorbeeld door even in te houden of iets op te sturen. In de praktijk zullen de schippers van beide schepen dat via de marifoon even afstemmen.

Waar het in Amsterdam fout ging wordt natuurlijk onderzocht en hierover komt mogelijk pas veel later duidelijkheid. Ter zijner tijd leest u daar weer over in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Proefvaren op de Schelde


De loodsen van het Vlaamse agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) gaan op de Schelde proefvaren met schepen met een diepgang tot 16 m. Van Vlissingen tot in het Antwerpse Deurganckdok. Als de proef slaagt dan wordt Antwerpen ook bereikbaar voor de nieuwe grotere containerschepen.

Op het Nederlandse deel van de Schelde, de voor zeegaande schepen bevaarbare Westerschelde, en het Belgische deel van de Schelde tot aan de havens van Antwerpen geldt het Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW). Dit reglement is speciaal geschreven voor dit bijzondere vaarwater met getijden, drukke beroepsvaart, zandbanken, bochtige geulen en bevat onder andere bepalingen die deels van het Binnenvaart Politiereglement en van de Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee zijn geleend.

In het SRW vooral ook veel aandacht voor de omgang met de grote diepstekende zeeschepen die gebonden zijn aan de vaargeul die op de meeste plekken maar weinig ruimte biedt. Een veilige vaart en het bevorderen van een vlotte doorvaart zijn beiden van belang in deze aanloop naar belangrijke havengebieden. Kleine schepen wijken in het SRW-gebied altijd voor grote schepen. Naast beperkt manoeuvreerbare schepen kent het SRW ook zogenaamde bovenmaatse schepen. Dat zijn schepen die door hun afmetingen beperkt zijn in hun manoeuvreerbaarheid.  Dergelijke schepen worden door de bevoegde autoriteiten aangewezen als 'bovenmaats'. Voor de overige scheepvaart zijn deze schepen te herkennen aan een zwarte cilinder als dagmerk en drie rode rondomschijnende lichten bij nacht en slecht zicht. Bovenmaatse schepen hebben voorrang op de andere scheepvaart en varen eigenlijk altijd onder begeleiding van een loods. 

Illustratie uit het ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs. Kennis van het SRW is een vereiste voor het examen Klein Vaarbewijs 2 en staat onder andere beschreven in het genoemde cursusboek van de ANWB. Het SRW en alle andere vaarregels die in Nederland en België gelden vindt u onder andere in de ANWB Wateralmanak deel 1.

Tumult rond ICP

Nederlandse jachtbezitters hebben last van een schijnbaar minieme wijziging in het ICP, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen. Waar vroeger bij ‘nationaliteit’ gewoon ‘Nederlands’ stond, is dit nu veranderd in ‘niet van toepassing’. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur toonde in hun televisie-uitzending van woensdag 28 oktober dat tientallen Nederlandse zeiljachten door de Italiaanse overheid aan de ketting zijn gelegd door de wijziging in het ICP. De redactie van Zeilen zet één en ander nog eens op een rij.

Eerder schreven wij ook al over deze materie in relatie tot de problematiek van schepen die onder Nederlandse vlag vluchtelingen oppikken. Het lijkt er op dat de spagaat waarin de Nederlandse overheid toen werd gedwongen nu toch een onbedoeld staartje krijgt voor diverse jachteigenaren. Met als gevolg dat de rol van het ICP als officieus eigendomsbewijs in één klap is weggevaagd.

 
Nog even in het kort. Het is voor pleziervaartuigen niet noodzakelijk voor het jacht een zeebrief aan te vragen om de Nederlandse vlag te mogen voeren. De nationaliteit van de eigenaar is normaal gesproken bepalend. Dus schip van Nederlandse eigenaar dan mag u een Nederlandse vlag voeren. Daar heeft u geen speciale papieren en dus ook geen ICP of Zeebrief voor nodig. Uw paspoort en een eigendomsbewijs zou moeten volstaan. Maar er zijn wel landen die een soort van eigendomsbewijs of registratiebewijs willen zien. Omdat de officiële documenten voor de zeescheepvaart (zeebrief) voor de pleziervaart erg duur en omslachtig zijn is tussen landen onderling het ICP in het leven geroepen. Tot voor kort erkende Italië dat ook gewoon. Door onhandige communicatie van de Nederlandse overheid met haar Italiaanse collega's hebben die nu het Nederlandse ICP op de zwarte lijst gezet. Met alle gevolgen van dien.
 
Helaas wordt er mis-/gebruik gemaakt van de mazen van de wet en geeft dat vaak problemen voor goedwillende eigenaren. De registratie van een vluchtelingenreddingsschip met een ICP speelt hier mee, maar vooral toch het grote aantal Italianen en Spanjaarden dat hun jacht zogenaamd fiscaal vriendelijk met een ICP in Nederland registreren om zo lokale belastingen en verplichte registratie en andere regels te ontlopen. Dat ze daarvoor forse bedragen aan soms dubieuze registratiekantoren betalen nemen ze daarbij voor lief. 

En laten we ook niet vergeten dat het Watersportverbond en het KNMC jarenlang als een soort van trustkantoor jarenlang deze praktijken hebben gefaciliteerd door buitenlandse eigenaren in staat te stellen hun jacht in Nederland met een ICP te registreren. Dat het Nederlandse ICP daardoor nu als dubieus te boek staat hebben zij mede over zichzelf afgeroepen.

Ook vandaag staat nog steeds op de site van het Watersportverbond een linkje voor niet Nederlanders die een ICP willen aanvragen. België kent geen ICP, wel een Vlaggebrief en een registratiebewijs uitgegeven door de Federale overheid. In Duitsland kent men wel het ICP. Dat wordt daar uitgegeven door de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. Of Duitse eigenaren ook problemen hebben in Italië is ons niet bekend.

Nieuwe Vaarwijzers


Deze week verschenen maar liefst twee nieuwe Vaarwijzers voor de Nederlandse en Belgische binnenwateren. Uiteraard geheel herzien, geactualiseerd en hier en daar nog weer meer uitgebreid. Daarnaast is de vormgeving opgefrist en zijn veel foto's ververst.

 
België beschikt over een dicht netwerk van vaarwegen, waardoor het mogelijk is om in elke regio te varen: van het vlakke Vlaamse land rond Gent en Brugge tot de hoge rotsen aan weerszijden van de Maas bij Namen. De Vaarwijzer Belgische binnenwateren geeft een compleet overzicht van alle Belgische rivieren en andere vaarwegen. Aan de hand van omschrijvingen, foto’s, kaartjes en anekdotes weet de lezer wat hij onderweg tegenkomt en welke interessante plaatsen er langs het water te vinden zijn. In een apart deel van dit boek wordt dieper ingegaan op een van de meest tot de verbeelding sprekende toertochten voor de motorboot: het Rondje Moezel, dat loopt over Maas, Moezel en Rijn door België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

 
Nergens ter wereld is zo’n fijnmazig en gevarieerd netwerk van binnenwateren te vinden als in Nederland. Varend door alle provincies trekken en alle provinciehoofdsteden zijn daarbij direct vanaf het water bereikbaar. Zojuist is de 4de druk van de Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren verschenen. Ook nu zijn weer nieuwe vaargebieden en beschrijvingen toegevoegd.
In de vorige druk was al vaargebied het Groene Hart toegevoegd en werd het boek uitgebreid met extra beschrijvingen van plaatsen en vaarwegen in de provincie Friesland en de Kop van Overijssel. Nu is ook de Drentse Veenvaart toegevoegd. Daarnaast zijn er updates en toevoegingen in andere beschreven vaargebieden.

 

Vaarbewijs oefenboek


Als u examen gaat doen voor het Klein Vaarbewijs dan is het heel belangrijk om veel te oefenen. De  studieboeken sluiten daarom elk hoofdstuk af met enkele oefenvragen en er is natuurlijk de digitale en online ANWB Examentraining voor het Klein Vaarbewijs, maar niet iedereen wil digitaal oefenen. Daarom is er sinds deze week het nieuwe boek Oefenvragen voor het Klein Vaarbewijs.

Met maar liefst 800 nieuwe oefenvragen die elk voorzien zijn van een illustratie.Gelijk verdeeld over de verschillende onderwerpen voor de examens Klein Vaarbewijs 1 en 2. De vragen zijn net zo ingedeeld als de exameneisen. Omdat studieboeken en (online) cursussen vrijwel allemaal ook deze indeling aanhouden is het nieuwe oefenboek perfect te gebruiken als aanvulling op elk leerboek voor het vaarbewijs of bij elke (online) cursus.

Bij het oefenboek zit ook de dubbelzijdige leskaart die u nodig heeft voor de navigatievragen voor Klein Vaarbewijs 2. Het verschil met bijvoorbeeld de ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs is wel dat er geen uitleg bij de antwoorden of vragen zit. De examentraining van de ANWB geeft wel uitleg bij de meer ingewikkelde vragen en geeft bij elke vraag aan in welke paragraaf in het ANWB boek het betreffende onderwerp besproken wordt.

Veel 'no shows' bij examen Klein Vaarbewijs


Het CBR merkt op dat maar liefst 20% van de kandidaten voor een theorie-examen voor het Klein vaarbewijs niet op het examen verschijnt. Vanwege corona kunnen er nu minder kandidaten tegelijk in de examenzaal. De stoel van een niet verschenen kandidaat kan daardoor niet zomaar worden opgevuld. Met als resultaat dat in deze drukke tijd onnodig langere reserveringstermijnen voor andere kandidaten.

Komt een geplande examentijd toch niet uit? Een examen is één keer gratis te verzetten. Meer informatie: www.cbr.nl/theoriereservering-wijzigen

Kunt u niet komen in verband met coronaklachten? Of komt u uit een gebied dat op het moment dat u daar was code oranje had? Dan kunt u het examen annuleren of verplaatsen. Dit kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (één week voor test en uitslag + 10 dagen voor quarantaine). Bel daarvoor de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Hier zijn geen extra examenkosten aan verbonden.


Afspraak is afspraak. Het examen bij het CBR is een serieus examen voor een officieel bewijs van uw vaarbevoegdheid op snelle en grotere vaartuigen. Het CBR biedt voldoende opties om een examen te verzetten en als u Corona (verschijnselen) heeft dan is dat zelfs gratis. Er zijn wachttijden voor het examen en het is echt zonde als een plaats niet bezet is omdat de kandidaat zonder verder bericht niet komt opdagen.

Vaarkaarten voor Nederland

Om veilig in Nederland rond te varen moet u een actuele vaarkaart aan boord hebben. Op sommige wateren is dat zelfs vastgelegd in de vaarregels. Een kaart mag digitaal zijn, maar moet dan wel op elk moment beschikbaar kunnen zijn. Papier als backup blijft wat dat betreft wel verstandig om mee te nemen.

Voor de Nederlandse kust- en binnenwateren zijn er verschillende uitgevers. De ANWB Waterkaarten dekken alle Nederlandse wateren en zijn allemaal dit voorjaar in een nieuwe editie verschenen. De ANWB maakt dus ook waterkaarten voor de Wadden, Zeeuwse getijden wateren en de Noordzeekust. Helaas heeft de ANWB geen update service en moet u deze kaarten zelf bijwerken met behulp van de Berichten aan Zeevarenden. Dat kan een zoekplaatje zijn omdat de kaarten een andere indeling kennen als de Hydrografische kaarten. Het voordeel van de ANWB kaarten is dat u voor heel Nederland werkt met het bekende vaarbeeld en de inhoud van de kaarten aansluit op de informatie over havens, bruggen en sluizen in de ANWB Wateralmanak deel 2. En de kaarten zijn goedkoper dan andere vaarkaarten.

De Nederlandse Dienst der Hydrografie maakt de officiële zeekaarten en voor de kleine scheepvaart ook de 1800 serie van kaartensets. Dit zijn sets van kaarten en bestaan uit overzichtskaarten van een bepaald vaargebied en diverse meer gedetailleerde navigatiekaarten en detail- en havenkaarten. Er zijn sets voor de Waddenzee (1811 en 1912), het IJsselmeer (1810), de Noordzeekust (1801) en enkele sets voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta (1803, 1805, 1807 en 1809). Omdat deze kaarten van de Hydrografische Dienst komen verschijnen er wekelijks correcties in de Berichten aan Zeevarenden.

Dan zijn er nog twee uitgevers die sets van kaarten maken met gegevens die zij kopen van de Hydrografische Dienst. Deze kaartensets zijn speciaal gericht op de pleziervaart en hebben elk hun eigen specifieke kaartbeeld. De kaarten van NV Verlag lijken nog het meeste op de 1800-serie kaarten. De kaarten van Imray hebben een eigen beeld. Omdat beide uitgevers ook kaarten maken voor buitenlandse vaargebieden is het handig om voor één vaartocht te kiezen voor de kaarten van één uitgever. U vaart dan de hele tocht met een gelijk kaartbeeld en raakt daar dan meer mee vertrouwd. Net als NV Verlag maakt Imray voor Nederland speciale sets van jachtkaarten. Imray maakt ook losse vaarkaarten, zoals bijvoorbeeld kaart C30 voor de Noordzee tussen Harwich, Dover en Hoek van Holland. Voor Nederland is de indeling van de kaartensets van Imray en NV Verlag vergelijkbaar. Sinds dit jaar heeft NV Verlag ook nog een kaartenset NL6 voor de binnenwateren van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel tot aan Arnhem.
Imray en NV Verlag hebben met elkaar gemeen dat u bij een kaartenset ook een licentie krijgt om de betreffende kaarten uit de set te gebruiken als digitale kaart. Die van Imray werken alleen in de app van Imray op iOS en Android. Die van NV Verlag zijn ook te gebruiken in de eigen app (iOS en Android), de software versie voor Windows en Mac, maar ook in navigatie software als WinGPS van Stentec en het gratis OpenCPN (via een aparte plugin).

Handig aan boord

Wilt u ook dat de lijnen en vallen 's nachts niet meer tegen de mast klingelen? Bent u op zoek naar extra bergruimte of het perfecte zeevaste kinderzitje voor op uw boot? Bestel dan het nieuwe Handig aan boord. Een nieuwe uitgave van dit eerder verschenen boek, maar nu met bijna het dubbele aantal tips en trucs. Boordevol inspiratie om op een slimme manier oplossingen te bedenken voor de meest voorkomende grote en kleine zaken aan boord.

De nieuwe druk van Handig aan boord verscheen gisteren. De nieuwe boeken zijn naar ons onderweg en u kunt nu alvast uw bestelling plaatsen. Zodra de boeken binnen zijn gaat uw bestelling op de post.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.