Zeilschip in aanvaring met binnenvaartschip

Deze zondag is een zeiljacht op het Hollandsch Diep in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. De schipper van het jacht en zijn vrouw liepen lichte verwondingen op. De aanvaring had plaats ter hoogte van Strijensas.

Het Hollandsch Diep is een van de drukstbevaren routes van Nederland. Al jaren wordt er voor dergelijke drukke vaarwaters geroepen een algehele vaarbewijsplicht in te voeren. Of de schipper een vaarbewijs had en of anders de aanvaring voorkomen had kunnen worden is door de berichtgevers echter niet bekend gemaakt.

Het binnenvaartschip liep wel een lek op, maar kon op eigen kracht verder varen.

Hola! Buenos tardes (1)

Of te wel hallo goede middag. Inderdaad uw redacteur geniet van een kleine vakantie en is richting het Zuiden en zit nu zo´n 150 kilometer ten zuiden van Barcelona aan de kust en geniet van het mooie weer en het uitzicht over de Middellandse zee. En van de scheepjes die steeds voorbij varen richting de haven. De komende dagen ga ik de watersportmogelijkheden hier verder verkennen. Daarover leest u dan later.

Jachtwerf Jongert failliet

Jachtwerf Jongert uit Medemblik is door de rechtbank in Alkmaar failliet verklaard. Jachtwerf Jongert had een torenhoge schuldenlast en kreeg 2 weken eerder al "uitstel van betaling", zodat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoefden te worden. Kennelijk zag de bewindvoerder geen licht aan het einde van de tunnel en is de surseance van betaling nu omgezet in een faillissement.

Jachtwerf Jongert is afgelopen jaar naast zeiljachten ook motorjachten gaan bouwen. Daarvoor was een kapitaalinjectie nodig. Directeur Jeroen Koot vertelde dat de werf daarvoor bezig was met een herfinanciëring: "Dat is helaas niet gelukt.''

Jachtwerf Jongert bouwde miljoenen euro's kostende luxe jachten. Bij het bedrijf werkten rond de 140 mensen. Voor hen volgt ontslag. Een sociaal plan zit er niet in, daarvoor zijn de schulden te hoog volgens bewindvoerder Cerutti. Hij wijdde de oorzaak aan niet winstgevende opdrachten en de financiële crisis alom. Mogelijk dat er nog tijdelijk werk blijft voor een kleiner aantal werknemers om zo lopende opdrachten af te ronden.

Vaderdagkado? Sloepvaren in Amsterdam

In samenwerking met Gebr. Weinholt en Nautiek Vaaropleidingen organiseert Datema Amsterdam een Sloepen-puzzeltocht door de grachten van Amsterdam op zondag 21 juni 2009 (Vaderdag).

De startpapieren liggen voor u klaar in de winkel aan de Prins Hendrikkade 176/50.U kunt met uw boot bijna voor de deur komen. Er is een aanlegsteiger aan de achterkant van het Architectuurcentrum Arcam. U kunt daar de trap op naar de Prins Hendrikkade.

Starttijd is tussen 12.00 uur en 13.00 uur. De verwachtte aankomsttijd is tussen 15.30 uur en 17.00 uur.

Het is absoluut niet de bedoeling dat u een race tegen de klok vaart, maar de puzzel oplost en de juiste antwoorden vindt. Er zijn diverse leuke prijzen te verdienen. Op het eindpunt worden de antwoorden nagekeken en de prijzen uitgedeeld.

De organisatoren vragen een inschrijfgeld van € 10,00 per boot, van te voren te voldoen op rekeningnummer 67.33.66.286 ten name van Datema Amsterdam, onder vermelding van “sloepentocht”.

Wanneer u zelf geen boot voor deze tocht heeft, maar wil huren, verwijzen wij u onder andere naar: http://www.amsterdamboats.com/ of http://www.grachtenbootjes.nl/. Tevens bieden de organisatoren aan om, zonder garanties, te bemiddelen tussen opstappers en diegenen die ruimte hebben om opstappers mee te (willen) nemen.

Website met contactgegevens: http://www.datema-amsterdam.nl/

Niet nodig, wel handig om te weten

Er zijn van die zaken die je nooit nodig hoopt te hebben. Voordat u aan boord gaat is het echter wel zaak te weten hoe te handelen in noodgevallen. De website Watersport calamiteiten draaiboek geeft hier een antwoord op.
Onder download vindt u een set handige flyers die u kunt printen en mee aan boord kunt nemen.

In de Vaarwinkel vindt u ook het handige boekje Veilig varen ...

Korte uitleg over AIS

De afkorting AIS betekent Automatic Identification System. AIS is een wereldwijd geautomatiseerd meld- en volgsysteem dat in de marifoonband werkt. Het maakt gebruik van transponders. Walstations in de omgeving van het schip ontvangen automatisch belangrijke informatie zoals de identificatie (het MMSI-nummer, de scheepsnaam en radioroepnaam), het soort vaartuig, de positie, de koers en de snelheid. Ook worden deze gegevens ontvangen door schepen in de nabijheid. Deze kunnen de gegevens automatisch laten plotten op een beeldscherm of radarscherm.
De meeste zeeschepen dienen sinds enige tijd uitgerust te zijn met AIS. De beroepsbinnenvaart wordt waarschijnlijk vanaf 2012 verplicht uitgerust met AIS. Voor de pleziervaart zijn er (nog) geen eisen gesteld. Pleziervaarders kunnen daarvoor een zogenaamde B transponder gebruiken. Ook alleen een AIS ontvanger is nuttig. Deze plot alle schepen met een AIS transponder op het scherm of op de digitale kaart.

De reden voor het invoeren van het AIS systeem, is dat de schipper op deze manier over meer gegevens van schepen beschikt dan een radar kan tonen en daarmee de veiligheid op zee vergroot. AIS heeft, in tegenstelling tot radar, geen problemen met hevige regenval of sneeuw. AIS is echter geen vervanger van de radar.
AIS werkt in de marifoonband op de kanalen 87/ hoog en 88/hoog en het bereik is vergelijkbaar met de marifoon aan boord, ongeveer 30-40 kilometer.
AIS werkt in de eerste plaats op de twee toegewezen AIS frequenties (AIS1 – 161,975MHz en AIS2 – 162,025). Zoals gezegd zijn dat de marifoonkanalen 87b en 88b.
AIS maakt gebruik van deze 2 VHF radiokanalen, waarbij de informatie verzonden wordt in kleine pakketjes met gegevens. Deze gegevens worden op een bepaald moment verzonden in een tijd “slot”. Per kanaal zijn er 2.250 timeslots per minuut. In totaal zijn er dus 4.500 slots (2 kanalen).


Als u besluit deel te nemen aan AIS, vraagt u dan bij het Agentschap Telecom een MMSI-nummer aan. Dit nummer moet samen met de andere identificaties (scheepsnaam en radioroepnaam) in de transponder worden geprogrammeerd. Voor het gebruik van AIS gelden geen extra eisen voor het bedieningscertificaat. Ook met uw basiscertificaat (marifonie) kunt u deelnemen aan AIS.

Het is stil rond het Blauwfonds

Na alle publiciteit rond de plannen voor de vaarbelasting en het Blauwfonds is het al weer een tijd stil rond de plannen van de minister van Landbouw om een plezierbootbelasting in te voeren. Tijdens de HISWA organiseerde de Stichting Recreatietoervaart Nederland nog een symposium. Het verslag daarvan kunt u op hun website vinden ...

Inmiddels hebben de diverse organisaties met minister Gerda Verburg (CDA) gesproken en hebben zij haar geadviseerd om voorlopig geen beslissing te nemen over het invoeren van de nieuwe belasting en het Blauwfonds. Een echt "Haagse" oplossing; schuif de hete aardappel door naar je opvolger. De minister geeft de "watersportsector" nu een jaar de tijd om een andere oplossing te vinden.

Het Blauwfonds is wat deze minister betreft dus nog niet van de agenda. Dat betekent dus dat wij met zijn allen alert moeten blijven en moeten voorkomen dat het straks een in achterkamertjes afgemaakte zaak is.

Marifoonplicht in België

Eerder schreven wij al over het afschaffen van de verplichte tweede marifoon voor pleziervaartuigen uit Nederland die in België varen. Daarbij vroeg ik mij af hoelang deze ongelijke behandeling nog zou stand houden. Dat is ook de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe, opgevallen. Hij heeft daarom afgelopen vrijdag opdracht gegeven om de wetgeving op de dubbele marifoonplicht te wijzigen. Dat betekent dat de verplichting tot het gebruik van de tweede marifoon wordt opgeschort. Het gebruik van één marifoon blijft nog wel verplicht.

De verplichting tot gebruik van een tweede marifoon was ingegeven vanuit het perspectief van de beroepsvaart. Voor de beroepsvaart blijft het gebruik van een tweede marifoon ook gewoon verplicht.
De verplichting tot het aan boord hebben van twee marifoons voor de pleziervaart bestaat niet in de andere landen rondom België. Daardoor heerst er bij buitenlandse pleziervaartuigen op doortocht in België grote rechtsonzekerheid. "De pleziervaarder moet niet onnodig in verwarring worden gebracht", aldus Staatssecretaris Schouppe.
Daarmee getuigt de Belgische overheid van gezond verstand en een luisterend oor bij haar watersporters.


Praktijkexamen GMDSS

Ik schreef eerder al over het Praktijkexamen GMDSS, maar kom er toch nog een keer op terug.

Een andere manier om te lezen over de ervaringen van collega watersporters/schippers is door goed op internetfora te kijken. Er bestaan een groot aantal "forums" voor de watersport en ook een aantal gericht op de beroepsvaart.

Op de meeste vinden goede inhoudelijke discussies plaats en worden nuttige adviezen gegeven. Helaas hebben sommige langer lopende discussies de neiging om af te dwalen en soms roepen gevoelige onderwerpen zoals onlangs de plezierbootbelasting erg heftige reacties op, zodat de inhoudelijke discussie verloren raakt.
Een bruikbare discussie met ervaringen van examenkandidaten vond ik over het nieuwe praktijkexamen GMDSS. Zoals u weet is vorig jaar voor GMDSS een praktijkexamen verplicht geworden naast het theorie-examen. Tegelijkertijd is de examinering ondergebracht bij exameninstellingen die zich hiervoor kunnen aanmelden.
De discussie begint op http://www.zeilersforum.nl/forum/viewtopic.php?t=6123&postdays=0&postorder=asc&start=0 en vanaf pagina 4 vindt u ook de ervaringen met de praktijkexamens.

Lesmateriaal voor het examen GMDSS vindt u in de Vaarwinkel ...

ANWB Manoeuvreren voor motorboot en zeiljacht

De ANWB heeft een handig boekje uitgebracht waarin op duidelijke wijze wordt uitgelegd hoe u met uw jacht op de motor moet manoeuvreren. Het boekjes is voorzien van veel duidelijke illustraties.

Met de tips en het advies uit dit boek heeft u een goede basis om onder alle omstandigheden veilig te manoeuvreren. De inhoud van dit boek gaat verder en meer gedetailleerd in op de kennis van het manoeuvreren zoals u die voor het Klein Vaarbewijs moet kennen. Een handig boek bij de voorbereiding voor het examen Klein Vaarbewijs I en juist ook als u meer wilt weten.
Het boek is eerder door de auteur Martine van de Veen in eigen beheer uitgegeven onder de titel Vaardig varen/ Manoeuvreren.

Fraude met vaarbewijzen

Gisteren op de radio en in Schuttevaer: "Fraude met vaarbewijzen". De Zeehavenpolitie van Rotterdam heeft samen met de waterpolitie enkele tientallen "echte" vaarbewijzen in beslag genomen. Drie verdachten zijn aangehouden, waarvan er twee bij de ANWB werkten. De verdachten (1 man en 2 vrouwen) hebben inmiddels bekend.

De verdachten verkochten de (kleine) vaarbewijzen onder andere in de kroeg. Afnemers betaalden er € 125 tot € 1.000 voor. Daarmee kochten ze dan een echt vaarbewijs, zonder dat zij ooit hebben gestudeerd of examen hebben gedaan. De fraudeurs konden via hun werk bij de ANWB kennelijk beschikken over de officiële documenten. De ANWB verzorgde tot voor kort in Nederland de uitgifte van de Kleine Vaarbewijzen. Tegenwoordig worden de Kleine Vaarbewijzen afgegeven door de Stichting Vamex.

Kennis van de regels op het water is absoluut noodzakelijk. Varen zonder vaarbewijs kan tot gevaarlijke situaties leiden. Voor € 59 doet u al examen bij Vamex voor Klein Vaarbewijs I en het cursusboek met oefen cd-rom kost te samen € 30,95. En voor het echte vaarbewijs betaald u dan nog € 25 voor de behandeling van uw aanvraag en aanmaak van het officiële document. Met een beetje zelfstudie is het dus al mogelijk om voor onder de € 115 een geldig Klein Vaarbewijs in handen te hebben.

Inmiddels zijn al zo'n 80 mensen bij de Politie uitgenodigt voor een gesprek. Drieendertig mensen bekende hun vaarbewijs gekocht te hebben. Daarop is hun Klein Vaarbewijs dat zij dus zonder examen hebben verkregen in beslag genomen en kreeg men daarboven nog een boete van € 400. Een aantal mensen is niet op komen dagen, zij zullen zich straks voor de rechter moeten verantwoorden.

Het vermoeden bestaat dat de fraude mogelijk langer aan de gang is geweest. Samen met de ANWB onderzoekt de politie de zaak verder. De ANWB heeft de twee medewerkers uiteraard direct ontslagen.

Lisa Westerhof en Lobke Berkhout willen naar London

Lisa Westerhof en Lobke Berkhout willen samen in de 470 op de Olympische Spelen van Londen uit komen. Dat maakte het kersverse team vorige week op een persconferentie in Scheveningen bekend. Meer leest u op de website van het Watersportverbond ...

Nieuws uit de markt

Nadat eerder al het Belgische Etap is gered uit het faillissement van moederbedrijf Dehler, is het nu Dehler zelf die een doorstart krijgt. Afgelopen week werd bekend dat de Dehler werf wordt overgenomen door jachtbouwer Hanse. Hanse wordt daarmee een belangrijke speler. Naast de eigen Hanse-serie produceert de werf al Moody en Fjord.

In tegenstelling tot bij Etap, verhuist de productie niet naar het buitenland. De middelgrote schepen blijven in de fabriek in Meschede-Freienohl in Sauerland gebouwd worden. De grotere jachten krijgen hun eigen productielijn in Greifswald. Een ander populair merk dat gelukkig behouden kan blijven. http://www.dehler.com/ Hanse is een beursgenoteerd bedrijf waarvan de aandelen aan de beurs van Frankfurt verhandelt worden. http://www.hanseyachts.com

Ook werd vorige week bekend dat de Nederlandse bouwer van superjachten Moonen wordt verkocht aan het Turkse Merit A.S.. Merit neemt 80% van de aandelen over van de Schotse eigenaar, 20% van de aandelen zijn en blijven in handen van de huidige directeur Emile Bilterijst. http://www.moonen.com

Help ons, wij hebben uw mening nodig!

Het internet speelt een steeds belangrijker rol als u op zoek gaat om een product aan te schaffen. Via Google of een andere zoekmachine zoekt u naar leveranciers, kijkt u naar prijsvergelijkingen, kijkt u of iets gebruikt op bijvoorbeeld Markplaats is te vinden. Een belangrijke rol is in dat proces weggelegd naar de meningen en ervaringen van anderen die voor u een product kochten. Op Vaarwinkel bestaat daarvoor ook de mogelijk om bij elk product in de online winkel op te geven hoe u het betreffende product beoordeelt.
Langs deze weg verzoek ik u als lezer van de Vaarwijzer Nieuwsbrief om zo veel mogelijk uw mening via de website in te voeren of om rechtstreeks aan mij te laten weten wat u van een bepaald product vindt. Daarvoor hoeft u het product niet in de Vaarwinkel gekocht te hebben, het gaat immers met name om uw mening over het product zelf. Om het voor u nu extra aantrekkelijk te maken uw mening aan ons door te geven zullen wij maandelijks een leuke attentie verloten onder alle bezoekers van de website die een productbeoordeling schrijven.

Kijkt u in ieder geval eens op www.vaarwinkel.nl, zoek een product dat u heeft en schrijf een beoordeling. Daarmee helpt u ook andere bezoekers van de website bij het maken van hun keuze.

Nieuwe verkeersregels

Met ingang van 1 mei veranderen er enkele verkeersregels. Eén verkeersregel is ook voor watersporters van belang.
Rijdt u met uw boot of waterscooter op een zogenaamde lichte aanhangwagen dan mag u vanaf 1 mei op autowegen en autosnelwegen voortaan maximaal 90 km per uur rijden. De maximum snelheid is nu nog 80 km/u. Een lichte aanhangwagen is een trailer met een maximaal toegestaan gewicht van 3.500 kilo (aanhanger met boot te samen).

In de Vaarwinkel vindt u een gratis download van de ANWB Waterkampioen Trailerhellinggids ...

Nieuw: Examentraining ADN(R)

De binnenvaart vervoert jaarlijks bijna 70 miljoen ton gevaarlijke stoffen. Dat is goed voor 23% van de totaal vervoerde lading over de binnenwateren. Het is ook ca.75% van alle vervoerde gevaarlijke stoffen in en door Nederland die bovengronds worden vervoerd. Bijna dagelijks varen er 400 schepen met gevaarlijke stoffen over de Nederlandse binnenwateren.

Om met gevaarlijke lading te mogen varen moet minimaal één bemanningslid beschikken over een ADNR basisverklaring. Deze krijgt men na het doen van een cursus (theorie en praktijk) aan een erkende opleidingsinstelling en na het behalen van het theoretische vakexamen. Om u goed op het examen voor te bereiden heeft Promanent nu de Examentraining ADN(R) samengesteld. Met de Examentraining ADN(R) kunt u zich thuis op de computer goed voorbereiden op het examen voor één van de ADN(R) basisverklaringen. De examentraining is zo een perfecte aanvulling op de verplichte cursus en de daarbij gebruikte leerboeken. Door veel vragen te oefenen en te herhalen blijft de geleerde stof beter in het geheugen en begint een examenkandidaat met een gerust gevoel aan het officiële examen. Natuurlijk kunt u de examentraining ook goed gebruiken om tussentijds het geleerde te herhalen of als voorbereiding op de verplichte herhalingscursus.

Binnenvaart en de crisis

In het transport komt de economische crisis hard aan. Dus ook de binnenvaart voelt de pijn. Toch ook hier wisselende beelden. Daar waar aan de ene kant gesproken wordt over een oplegregeling om net nieuw gebouwde schepen tijdelijk niet in de vaart te brengen, wordt aan de andere kant naarstig gezocht naar schippers die op kleinere vrachtschepen, zoals spitsen, willen gaan varen. U leest hier over op: http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid11081-oplegregeling-krijgt-weinig-bijval.html
en: http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid11061-spitsenvaart-heeft-dringend-aanwas-nodig.html

Mogelijk dat het nieuwe beperkt groot vaarbewijs (beroepsvaart tot 40 meter lengte) aan dat laatste tekort kan bijdragen. Voor het beperkt groot vaarbewijs wordt 3 jaar vaartijd geeist. Op 1 juli gaat de nieuwe Binnenvaartwet in en daarna kan men dus opgaan voor het Beperkt Groot Vaarbewijs. De nieuwe cd-rom Examentraining Groot Vaarbewijs is daar al op voorbereid.

Betere zeiltrim en beter zichtbaar

Een eenvoudig idee blijkt vaak een goede idee te zijn. Glowfast Marine komt met oplichtende strepen op de zeilen. In het donker kunt u zo perfect de trim van uw zeilen zien en zo nodig bijstellen. Bijkomend voordeel is dat u ook beter zichtbaar bent voor de andere scheepvaart. Glowfast claimt dat je dankzij de betere trimmogelijkheden in het donder zo'n 20% betere prestaties kan halen.
De strips zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als zeiltape en daardoor gemakkelijk te verwerken en licht van gewicht. De strips hebben genoeg aan 10 minuten blootstelling aan zonlicht om ongeveer 20 uur in het donker op te lichten.


Praktijkexamen GMDSS (Marcom-B)

Op het forum Zeilersforum las ik ervaringen met de praktijkexamens GMDSS ter verkrijging van het Marcom-B bedieningscertificaat. De ervaring van "Erik_aan_zee" neem ik hier onder over:
"Op het Maritieme College in IJmuiden ging 't zo: We waren met z'n 10-en. Rondom het leslokaal zijn er 5 brugsimulatoren, met daarop natuurlijk alle benodigde apparatuur. Er wordt een gedeelte van de stof behandeld in "de klas". Bijvoorbeeld de werking van DSC (kanaal 70). Vervolgens ga je met z'n 2-en in één simulator en oefen je hetgeen nèt daarvoor is besproken. Zo heb je de hele dag door les, afgewisseld met oefeningen. Bij alle oefeningen kijkt een leraar mee, maakt aantekeningen en bespreekt het resultaat van de verschillende bruggen "in de klas". Als laatste de eind-oefening: Er wordt je een bepaald scenario voorgelegd, bijv. je vaart - slaat lek - je moet van boord af etc. Je dient een plan op te stellen en per marifoon contact op te nemen met de kustwacht, één van de leraren fungeert aan de andere kant van de lijn als operator. . . . . .
Als je bezig bent wordt het bijna werkelijkheid ! ! Tot slot vindt dan in "klassikaal verband" de eindbespreking plaats en als de docenten het resultaat van een groepje van 2 (op één brug dus) voldoende vinden, krijg je gelijk de gmdss module 2 mee naar huis.
Er wordt, hier in IJmuiden tenminste zeer serieus lesgegeven op deze dag. Een goeie zaak, mede omdat de eisen die aan het halen van het papiertje gesteld worden, dezelfde zijn als die voor de "eigen"studenten van de zeevaartschool. Zó gaat het in IJmuiden, hoe het elders verloopt?? Dus je kunt niet spreken van één afsluitend examen, maar meer van verschillende modules door de dag heen. "

Lesmateriaal voor GMDSS vindt u in de Vaarwinkel ...

Politiebaken Gooi en Vechtstreek 2009

De nieuwe Politiebaken 2009 Gooi en Vechtstreek is beschikbaar. De veertiende editie van het informatieboekje voor de watersporter in Gooi en Vechtstreek is gereed. Het vaarseizoen gaat hiermee ook voor de Politie van start.

Politiefunctionarissen met een speciale opleiding houden in de maanden april tot en met september toezicht op de openbare orde en de naleving van wet- en regelgeving op en rond het water. Het Politiebaken 2009 informeert de watersporter over veiligheid en regels op en om het water.

Ook bevat de uitgave regionale informatie over bijzonderheden, vaarroutes, draaitijden van bruggen en sluizen en enkele belangrijke telefoonnummers en marifoonkanalen. Politiebaken 2009 wordt onder andere verspreid bij de havens en VVV-kantoren in de regio. Ook op het water wordt het boekje uitgedeeld.

Volvo Ocean Race komt toch naar Nederland

Hoewel de Volvo Ocean Race dit keer geen tussenstop in Nederland maakt, kunt u op 9 juni de schepen toch in actie zien voor de kust van Hoek van Holland. De deelnemers varen daar dan de Delta Lloyd Gate Race. Deze race is onderdeel van de Volvo Ocean Race en voor publiek live te volgen op het water en vanaf het strand van Hoek van Holland.

De teams van de Volvo Ocean Race, de zeilrace van V-70 boten van 37.000 zeemijl om de wereld, maken tijdens de Delta Lloyd Gate race een ronde om twee boeien die ongeveer 3 mijl uit de kust liggen. De Delta Lloyd Gate ligt op de route van de 8ste etappe van Ierland naar Gotenborg, Zweden. Van Gotenborg vaart de Volvo Ocean Race vloot naar Stockholm om vervolgens eind juni in St. Petersburg te finishen. Net als drie jaar geleden wordt dit een uniek evenement.

Uitdaging
Delta Lloyd daagt alle (amateur en professionele) zeilers uit de Delta Lloyd Gate Race met hun eigen boot te varen en proberen sneller te zijn dan de Volvo Ocean Racers. De officiële startboot met tijdwaarneming van de Volvo Ocean Race houdt de rondetijden bij en registreert de snelste tijd. De hoofdprijs van de amateurszeilwedstrijd is een reis naar de finish van de Volvo Ocean Race in St. Petersburg. De wedstrijd zal ook worden gezeild door een aantal leden van de Nederlandse Olympische kernploeg. Aanmelden kan tot 26 mei op deze website.

Strandfeest Hoek van Holland
Op het strand van Hoek van Holland organiseert Delta Lloyd, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, een voor publiek gratis toegankelijk feest. Vanaf het strandfeest (ter hoogte van beachclub Royal) is, afhankelijk van de weersomstandigheden, zicht op de Delta Lloyd Gate Race. Ook is de spectaculaire race via grote schermen te volgen en vinden er diverse andere publieksactiviteiten plaats. Het feest wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de amateurszeilwedstrijd en een optreden van Ilse DeLange.

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: 'Rotterdam is er trots op dat dit unieke zeilspektakel Sportstad Rotterdam aandoet. In lijn met onze sportieve (internationale) ambities past een dergelijk evenement uitstekend in ons evenementenaanbod.'

Watersportverbond protesteert tegen dubbele marifoonverplichting

Sinds 1 januari geldt in België de verplichting om twee werkende marifoons aan boord te hebben op jachten van meer dan 7 meter lengte. Een van deze marifoons mag ook een portofoon of draagbare marifoon zijn. Het Nederlandse Watersportverbond doet nu haar beklag bij de Belgische autoriteiten. In Nederland geldt er geen marifoonplicht en als je dan naar Belgie wil varen wordt je dus geconfronteerd met de eis om twee marifoons aan boord te hebben. Het Watersportverbond verzoekt de Belgische overheid de verplichting voor jachten uit Nederland op te schorten en verzoekt om gezamenlijk te werken aan een goede oplossing.
Dat de Belgische overheid gevoelig blijkt voor de argumenten blijkt, want op 29 april maakt het Watersportverbond bekend dat het bezwaarschrift besproken is in het overleg, dat de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) heeft met de Federale Overheid in België. Kort daarna is bekend geworden, dat de wet zal worden aangepast en dat de verplichting voor de tweede marifoon, in ieder geval voor Nederlandse pleziervaartuigen, zal vervallen. Nederlandse pleziervaartuigen, langer dan 7 meter, zullen op de Belgische binnenwateren dan nog slechts één marifoon verplicht aan boord moeten hebben.

Vooruitlopend op de wetswijziging zullen Nederlandse pleziervaartuigen de komende zomer door de Belgische scheepvaartpolitie niet gecontroleerd worden op het bezit van een tweede marifoon. Let op; er blijft dus nog steeds een marifoonplicht in België. Nederlandse jachten hebben voldoende aan 1 marifoon. Belgische jachten moeten er nog steeds twee hebben. Om een marifoon te mogen bedienen heeft u een bedieningscertificaat nodig. Gaat u vanuit Nederland dus naar België, dan is een basiscertificaat marifonie dus een minimum vereiste.
In hoeverre de Belgische overheid deze ongelijke behandeling van haar eigen watersporters kan handhaven zal moeten blijken.

Cursus GPS en kaartplotter bij Naviclass

Vaarschool Naviclass uit Belgie organiseert samen met Radio Holland een cursus over het gebruik van GPS en kaartplotter. De cursus wordt in Antwerpen gegeven en is dus ook vanuit Nederland goed te bereiken.

Uw nieuws in de Vaarwijzer Nieuwsbrief

Continu speuren wij het internet af naar nieuwtjes en wetenswaardigheden om in de Vaarwijzer Nieuwsbrief op te nemen. In toenemende mate ontvangen wij ook persberichten van bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Heeft u zelf iets te melden, heeft u een vraag of een bijzondere website gevonden. Of heeft u zelf een product gemaakt of organiseert u een evenement. Laat het ons dan even weten via onze website ...

Nu ook een digitale fietsatlas

Neemt u de fiets mee aan boord? Dan is het volgende wellicht voor u van belang. De maker van de Digitale Vaaratlas brengt nu ook een digitale Fietsatlas op de markt. Technisch werkt deze op dezelfde manier als de Digitale Vaaratlas en dat betekent dat u met onze handleiding de Fietsatlas nu ook op andere merken autonavigatie kunt gebruiken. U vindt deze handleiding op de website van Promanent ...

Nieuwe cd-rom Examentraining Groot Vaarbewijs

Eerder schreef ik al over de nieuwe versie van de Examentraining Groot Vaarbewijs. Deze was toen nog alleen als download beschikbaar. Nu is ook de nieuwe versie op cd-rom verschenen.

Met de Examentraining Groot Vaarbewijs kunt u zich voorbereiden op de theorie-examens voor het Groot Vaarbewijs. De software is ook vast voorbereid op het Beperkt Groot Vaarbewijs. Als de nieuwe binnenvaartregels in gaan en het mogelijk wordt dit examen te doen, dan is het mogelijk om met dezelfde cd en een kleine update de leerstof voor het Beperkt Groot Vaarbewijs te activeren en kunt u met dezelfde software oefenen voor dit nieuwe examen.

Gratis mobiele navigatie

BaseNav is een gratis navigatieprogramma voor op uw mobiele telefoon. Basenav biedt een drietal functies; de basis navigatie, een ankeralarm maakt en een functie om automatisch uw positie in een online logboek bij te houden.
BaseNav bevat geen navigatiekaart, maar kan met uw eigen gedigitaliseerde kaarten werken. Het positielogboek (track and trace functie) werkt in Google Maps. Dat betekent dat u ook thuisblijvers kunt laten zien waar u bent.
BaseNav is een hobbyproject van Jan Dorresteijn en wordt gratis als download aangeboden. Op de website vindt u ook een duidelijke handleiding en verwijzingen naar andere bronnen van informatie en kaartmateriaal.

BasNav software werkt op een mobiele telefoon die kan werken met Java (J2ME). BaseNav is ontwikkeld voor maritieme navigatie, maar is prima te gebruiken voor fietsen, hiking en andere sporten op het land. BaseNav kan samenwerken met een GPS in uw telefoon of met een GPS die via bluetooth met uw telefoon is verbonden. Wij gaan het programma de komende weken testen en laten u onze bevindingen weten. Uiteraard horen wij ook graag uw reacties.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.