Gelukkig Nieuwjaar

Nog even en dan luiden we 2009 uit en begint 2010. Tijd dus om even bij het afgelopen jaar stil te staan en om even vooruit te kijken. Het was een bijzonder jaar. In meerdere opzichten. De Vaarwijzer Nieuwsbrief heeft in 2009 meer dan 300 berichten en nieuwtjes gepubliceert. U kunt ze allemaal nalezen op ons weblog op http://www.vaarwijzer.info De omzet van de online Vaarwinkel valt ongeveer 40% hoger uit als de omzet over 2008. Al onze cd-roms met Examentraining verschenen met onze nieuwe software en de reeks van uitgaven werd uitgebreid met 3 nieuwe titels (http://www.promanent.com).

Voor de watersportsector in geheel was 2009 echter een rampjaar. De verkopen van nieuwe schepen zakte dramatisch in en ook werden er bijna geen gebruikte schepen meer verkocht. De export naar onder andere Duitsland was historisch laag en diverse leveranciers en jachtwerven gingen failliet. Uit de hoek van de vaarscholen en docenten horen wij dat er dit jaar aanzienlijk minder mensen een cursus deden. Aan de omzet van de Vaarwinkel zien we daarentegen een verschuiving richting zelfstudie met boeken, cd-roms en complete online cursussen. Het aantal afgenomen examens ligt lager dan voorgaande jaren, maar historisch gezien waren dat dan ook topjaren.
Toch zijn er voldoende lichtpuntjes te zien. Failliete bedrijven wisten - ontdaan van een te grote schuldenlast - weer een herstart te maken. Bekende namen in de watersport krijgen zo een nieuwe kans. Er verschijnen nog steeds nieuwe en innovatieve producten en jachten op de markt. De aantallen bezoekers aan de verschillende beurzen namen niet toe, maar de deelnemende bedrijven merkten wel een toegenome interesse om te kopen. Ook was er een verschuiving van het kopen van een ander jacht naar onderhoud en bijvoorbeeld scheepsuitrusting.
Wat dat betreft zijn de komende bootshows in Dusseldorp, Leeuwarden en daarna Amsterdam een goede graadmeter. Klimmen we uit het dal of draait de sector nog even op een lager niveau verder? Over een paar maanden weten we alvast meer.

Met de Vaarwijzer Nieuwsbrief blijven wij u in ieder geval hier en over andere zaken informeren. Graag wil ik al die lezers bedanken voor de leuke, spontane en inhoudelijke reacties die wij in de loop van 2009 mochten ontvangen. Het is niet altijd even makkelijk om elke week voldoende nieuws te vinden. Zeker niet omdat het ook onze ambitie is om nieuws te brengen dat al niet elders is verschenen. In 2010 blijven wij dan ook op u rekenen om ons te blijven voeden met reacties, tips en vragen over onderwerpen waar wij eens aandacht aan kunnen besteden. Wij maken de nieuwsbrief immers liever niet alleen, maar ook graag met u samen.

Een fijne jaarwisseling en behouden vaart in 2010.

Info20M december 2009 is verschenen

Het nieuwe informatieblad van Henk en Janneke Bos is verschenen. In dit december nummer onder andere aandacht voor: de Spiegeldag vaarweggebruikers 2009, de vergunningverlening binnenvaartschepen en scheepskeuringen, de modernisering van het monumentenbeleid, drijvende woningen en de bouwregelgeving, de Afvalstoffenwet en deel 7 van het gasverhaal met als titel "Gedrag, controleren en testen". Een goed aangelegd en getest gassysteem is veilig te noemen. Toch gebeuren er af en toe ongelukken mee maar gelukkig ligt het aantal ervan in het pro mille bereik. Gezien het aantal gebruikers is het zeer veilig. De veiligheid ervan kan geoptimaliseerd worden door het consequent doorvoeren van drie procedures: veilig gedrag, controle door de gebruiker en testen door een vakkundig en daartoe bevoegd persoon (minimaal 1 keer per 3 jaar). Voor de gebruiker is er zoveel informatie in deze serie gasverhalen verwerkt dat hij na bestudering ervan in staat is om de kwaliteit van zijn gassysteem te beoordelen. Als het nodig is kan er het een en ander worden aangepast voordat er een keuring wordt uitgevoerd.
Klik hier ...

Miljoenen naar waterbedrijven en -recreatie in Noord Holland

Een bedrag van bijna 8,5 miljoen euro moet ervoor zorgen dat Noord-Holland zijn water beter gaat benutten. Vijf projecten hebben inmiddels subsidie gekregen van de provincie, voor een bedrag van in totaal ruim 1,7 miljoen euro. De resterende subsidie van €.6,7 miljoen wordt begin volgend jaar verdeeld.
Meer leest u hier ...

Wijzigingen in Rijnvaartpolitiereglement

Met ingang van 1 december 2009 zijn er een aantal wijzigingen in het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) van kracht geworden. De wijzigingen betreffen voornamelijk technische bepalingen voor de navigatieverlichting, andere technische bepalingen en bepalingen voor grotere beroepsvaartschepen. Voor de watersporter hebben de wijzigingen geen directe betekenis.
De originele tekst van het RPR stamt uit 1995, vandaar dat ook wel wordt gesproken van RPR 1995.

Tegelijk met deze wijziging is het Binnenvaartbesluit op een punt aangepast. Ook deze aanpassing heeft geen consequenties voor de pleziervaart.

De wijzigingen kunt u hier nog een keer nalezen ...

Vervanging ADNR door het ADN

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten de Uitvoeringsregeling bij het Europees Verdrag over het internationaal Vervoer van gevaarlijke Stoffen door de Binnenvaart (ADN) ter vervanging van het ADNR op de Rijn in te voeren.

Verschillende politieke en economische veranderingen in de Europese binnenvaart als gevolg van de opening van de Rijn-Main-Donau-verbinding hebben 1995 de CCR ertoe gebracht om op voorstel van Duitsland, het Comité Binnenvaart van de ECE-VN te verzoeken een specifieke internationale werkgroep in te stellen met als taak voor heel Europa een geharmoniseerd verdrag op te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de binnenvaart.

Het Comité Binnenvaart heeft aan dit voorstel gehoor gegeven. De internationale werkgroep is ingesteld en de werkzaamheden hebben uiteindelijk geleid tot de ondertekening van het ADN-Verdrag op 26 mei 2000. Het ADN is op 29 februari 2008 in werking getreden. Tussen 2000 en 2009 is de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag geactualiseerd en op het ADNR afgestemd. Deze herziene versie van de Uitvoeringsregeling bij het ADN is op 28 februari 2009 van kracht geworden.

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 bepaalt dat de Uitvoeringsregeling bij het ADN voor het intracommunautaire binnenvaartvervoer op zijn laatst op 30 juni 2011 van kracht wordt.

1 januari 2011
Gezien deze ontwikkelingen heeft de CCR, rekening houdend met de Akte van Mannheim, besloten met ingang van 1 januari 2011 de Uitvoeringsregeling bij het ADN op de Rijn in te voeren, en haar Reglement ADNR vanaf dezelfde datum op te heffen. Het besluit dat de CCR hiertoe heeft aangenomen, bevat diverse bepalingen ter aanpassing.

Bron: EICB

Naar Engeland zonder verplichte e-mail vooraf

Verplicht vooraf mailen van passagierslijsten voor Engeland-vaarders lijkt van de baan. In 2008 kondigde Gordon Brown het Engelse e-Borders aan als ‘de eerste verdedigingslinie tegen terrorisme’. In het jaar voor de invoering is het systeem volgens een overheidsdienst illegaal. Goed nieuws voor zeilers. Het programma, dat 1,2 miljard Engelse pond kost, is bedoeld om reizigers naar Engeland al in het thuisland gedetailleerde gegevens over hun reis te laten leveren. Dit om het hoofd te bieden aan de dreiging van terrorisme, georganiseerde misdaad en de toestroom van illegalen. Voor zeilers betekent het programma dat het aanmelden via marifoon niet meer volstaat. Voor vertrek uit Nederland moeten zij een lijst mailen met gegevens over het jacht, de opvarenden en de spullen aan boord. Voor vertrek uit Engeland moeten zij dat nogmaals doen.

Het Home Affairs Select Committee, een Engels overheidsorgaan, heeft de afgelopen tijd het E-borders systeem onder de loep genomen en is nu evenwel tot de conclusie gekomen dat het volgens Europese wetgeving illegaal is. (Bron: Zeilen)

Cruising Patagonia

Dankzij internet kunnen we nu zeiltochten over de hele wereld meemaken op een andere manier als we gewend zijn van de watersportbladen en in boeken. Op Youtube staat een aardige serie van video's van de tocht van de Yahgan, een Hallberg-Rassy 62 die rond de wereld zeilt. Goede beelden alleen in het Zweeds ingesproken, maar naar mijn mening nog steeds voldoende goed te volgen.Klik hier om de video en ander video's op YouTube te bekijken ...
Naast de video worden op Youtube in de rechterkolom video's van dezelfde maker en gerelateerde video's getoond en kunt u dus snel veel relevante beelden vinden.

Zelfstudiepakket voor Klein Vaarbewijs

VBO Vaarbewijsopleidingen heeft de Studiewijzer en de nieuwe cd-rom met examentrainer samengevoegd en biedt deze nu aan als een aantrekkelijk pakket voor zelfstudie voor het examen voor het Klein Vaarbewijs I en II. U bespaart maar liefst 6 euro ...

Aanbieding Digitale Vaaratlas

Met de Digitale Vaaratlas kunt u met behulp van uw TomTom/ Garmin autonavigatiesysteem precies zien waar u vaart, wat de waterdieptes zijn, waar de boeien liggen, waar de herkenningspunten liggen, wat de hoogtes van de bruggen zijn, wat de openingstijden van de sluizen zijn, waar de aanlegplaatsen liggen, waar er obstakels onder water liggen, welke faciliteiten de jachthavens bieden en nog veel en veel meer.
Speciaal voor de week tussen Kerst en voor onze lezers bieden wij de Digitale Vaaratlas aan met een feestelijke korting. U betaald nu slechts 69,95 euro in plaats van de gewone prijs van 89 euro. Voor deze aanbieding geldt wel; op = op!

Met onze handleiding is het ook mogelijk om de Digitale Vaaratlas op een groot aantal andere autonavigatiesystemen te gebruiken.

Nederland wordt groter

Opgelet. Het Nederlands territorium begint 1,5 zeemijl eerder dan voorheen. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine heeft een nieuwe elektronische navigatiekaart getekend, waarin rekening is gehouden met de extra 55 vierkante kilometer Nederland op de Maasvlakte 2. Door de aanleg van Maasvlakte 2 verschuiven de maritieme zones in de Noordzee. Op 23 december 2009 verscheen een vernieuwde elektronische navigatiekaart uit met de nieuwe situatie. Door de verschuiving wordt het Nederlands territorium circa 55 km2 groter. Op dit moment wordt Maasvlakte 2 aangelegd. De werkzaamheden zijn zo ver dat een groot deel van de buitenrand van het terrein is aangelegd. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine heeft deze buitenrand in kaart gebracht in ENC (Electronic Navigational Chart) NL50132a. Meer leest u in het persbericht ...

Dankzij de landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte wordt Nederland dus een klein stukje groter. Eerder is de oversteek van de Maasmond voor de watersport al verlegd en ligt deze nu een stuk verder uit de kust. Daardoor blijven kruisende schepen goed vrij van de landaanwinning, wel moeten zij rekening houden met druk scheepvaartverkeer van en naar de gebieden waar het zand voor de Tweede Maasvlakte wordt opgespoten.

Vrolijk Kerstfeest

De redactie van Vaarwijzer wenst u en uw familie een heel gelukkig Kerstfeest. Waar u ook bent en wat u ook doet. Bij familie, vrienden of als u aan het roer staat of als u net op wacht moet.

De afgelopen maand is traditioneel een dure maand. Eerst Sinterklaas, daarna Kerst en dan moet u daarna ook nog eens vuurwerk inslaan. Samen met Vaarwinkel proberen wij u daarom op de valreep van het jaar nog wat leuke acties aan te bieden. U vindt deze op de website van Vaarwinkel en ook hier op het Vaarwijzer weblog. Houdt u Vaarwijzer dus de komende tijd in de gaten!

Watersportverbond en Motorboot werken samen

Het Watersportverbond en het maandblad Motorboot zijn een samenwerking aangegaan. Leden van het verbond kunnen zonder verzendkosten twee boekjes uit de serie 'Motorboot op reis' bestellen. Daarnaast is er een voordelig proefabonnement af te sluiten.

Door deze samenwerking wil het verbond haar leden, met name de motorbootbezitters, een extraatje te bieden op hun lidmaatschap. Meer informatie ...

Ook de lezers van Vaarwijzer kunnen gebruik maken van het voordelige proefabonnement op het blad Motorboot ... Motorboot is het enige maandblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op motorboten. De missie van het blad 'het informeren van recreatieschippers over schip & uitrusting, toertochten, techniek, onderhoud, veiligheid en wetgeving.'

Varen doe je samen

We brengen deze handige website nog meer eens onder de aandacht. Nu helemaal vernieuwd www.varendoejesamen.nl.
De nieuwe Knooppuntenboekjes zijn vanaf Boot Holland in Leeuwarden (12 t/m 17 februari 2010) weer beschikbaar en zijn dan ook allemaal als pdf van de site te downloaden.

Belgian Boat Show

De Belgian Boat Show (http://www.belgianboatshow.be) is van 6 tot en met 14 februari 2010 in de Flanders Expo in Gent. Wellicht wat vroeg maar op het internet vonden wij een kortingsactie die wij graag met u delen. Print de bon uit en u krijgt 3 euro korting bij de kassa.

De Rotterdam eindelijk klaar?

De moeizaam verlopen restauratie van het ss Rotterdam nadert de voltooiing. Nog even en de grande dame kan weer pronken. Op 15 februari is de algehele publieksopening gepland. Tot die tijd zijn er vanaf 28 december besloten partijen, onder meer bedoeld voor de bewoners van Katendrecht, het schiereiland in Rotterdam-Zuid waar het 228 meter lange passagiersschip permanent aan de kade ligt afgemeerd. Lees meer ...

Zeilmakerij De Vries verzet de bakens

De Vries is een grote, internationaal opererende zeilmakerij met vestigingen in Lemmer en Muiden. Door de economische situatie is er gezocht naar een herstart en vernieuwde productiemogelijkheid. Het nieuwe productieproces wordt vanuit Lemmer en Muiden met een team van het u bekende en vertrouwde personeel aangestuurd. De Vries blijft daarmee tot de top van de grote zeilmakerijen behoren.


Waarom neemt Zeilmakerij De Vries deze stap?

De Vries kon door de slechte economische situatie niet op de oude voet verder. De keuze was: de handdoek in de ring gooien of doorstarten en achter het vertrouwde product “Zeilen van De Vries” blijven staan. Het laatste is het geworden. Bovendien, De Vries staat al bijna tweehonderd jaar voor kwaliteit en we willen dat graag voortzetten. Als klant zult u trouwens weinig of niets van de doorstart merken, de u vertrouwde gezichten in Lemmer en Muiden blijven uw aanspreekpunt. Met deze stap kunnen wij u verzekeren van continuïteit in de productie!


Wat is het voordeel voor u?

In de eerste plaats natuurlijk voor de traditionele zeilvaart. De productie van de “offshore®” zeilen van De Vries Muiden hebben een grote faam. Voor het arbeitsintensieve productieproces van deze “offshore®” zeilen heeft De Vries het vertrouwde team nodig om snelle levering en kwaliteit te kunnen waarborgen. In de tweede plaats is De Vries een bekend merk voor de toer- en wedstrijdzeilers. Voor deze groep ligt het voordeel in de combinatie van perfecte zeilen en een scherpe prijs. Het werkelijke voordeel zit in de vakkennis en betrouwbaarheid van De Vries. Al bijna twee eeuwen lang! Door deze doorstart en aanpassing van de productiecapaciteit worden leveringstijden, kwaliteit en scherpe prijzen gewaarborgd.

IJsvrij

De provincie Friesland zal eerder dan andere jaren een vaarverbod instellen op de vaarwegen als het vriest. Zo wil de provincie de veiligheid van schaatsers beter waarborgen. De provincie neemt deze maatregel omdat strenge winters tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend zijn waardoor mensen niet meer altijd bekend zijn met de risico’s van schaatsen op natuurijs. Daarnaast is het bedoeld om oevers en kaden te beschermen. Hoewel de provincie meer rekening houdt met natuurijs door het instellen van een vaarverbod wil dit niet zeggen dat het ijs veilig is om te betreden.
Zie ook de ijskaart van Rijkswaterstaat op het internet ...

Navigatie; for women only !

Tijdens de basis cursus navigeren bij de Holland Nautic Academy in Apeldoorn

Een basiscursus elektronisch navigeren voor en door vrouwen. Op 20 januari en 23 februari 2010 is het bij Holland Nautic “women only”. Vaak ligt de verantwoordelijkheid van het navigeren bij de- overwegend mannelijke- schipper. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en dan ligt de verantwoordelijkheid ineens heel anders. Dan is het wel heel prettig als ook de vrouwelijke meevarende weet hoe alles werkt.

De cursusdag wordt verzorgd door Marieke Zijlstra. Zij is schipper op een tweemastklipper. Daarnaast geeft zij al jaren les aan boord van jachten, en heeft zij de zeevaartschool doorlopen.

Tijdens de basiscursus elektronisch navigeren gebruikt Marieke kaartplotters uit de C en E serie van Raymarine. Aan bod komen onder andere de instellingen van het apparaat, het voorbereiden van een tocht met de kaartplotter, het maken van waypoints en routes. Tijdens de cursus is er volop gelegenheid deze onderwerpen zelf te oefenen op de aanwezige apparatuur.

De cursussen vinden plaats op 20 januari en 23 februari 2010 bij Holland Nautic in Apeldoorn en duren van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kosten bedragen €150,00 p.p inclusief lunch en syllabus. Maximaal aantal deelnemers is acht. Aanmelden kan bij Holland Nautic: 055-541 21 22

Telematicadag voor de binnenvaart

Laat ICT voor je werken! Slimme ondernemers weten zich te onderscheiden in tijden dat het economisch wat minder gaat, bijvoorbeeld door handig gebruik te maken van informatie- en communicatie technologie.
In acht actuele workshops zijn diverse onderwerpen aan de orde, waaruit bezoekers van de telematicadag op het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen een keus kunnen maken. De workshops worden 's-middags herhaald. Dit op verzoek van veel bezoekers van vorig jaar, die graag aan meer workshops hadden willen deelnemen.
Een doorlopende informatiemarkt biedt gelegenheid om ontwikkelaars en aanbieders van binnenvaart-ICT rechtstreeks aan te spreken. Er is onder meer een testopstelling te zien van ICT-apparatuur waarmee mobiele verbindingen op patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat worden onderhouden.
In de workshops wordt aandacht besteed aan RIS, Voortvarend Besparen, educatie en voorlichting met inzet van internet, stabiliteitsberekeningen en toepassingen waarbij internet voor je kan werken. Denk hierbij aan email en vergaderen via internet (WebEx) of vergroten van je marktinzicht met LogoS.

Rijkswaterstaat biedt zicht op het tot stand komen van FIS (Fairway Information System). Hierbij wordt RIS-informatie uitgewisseld, gerelateerd aan een route. Deze informatie kan in elektronische vaarkaarten en routeplanners worden verwerkt. Het FIS gaat eind 2010 de huidige RIS-server vervangen. RWS laat zien hoever men nu is.
Met het initiatief LIVRA laat RWS zien welke mogelijkheden er voor de logistieke markt en voor de eigen planning bij RWS ontstaan, als schepen en objecten (sluizen) informatie beter gaan delen via het internet ...

Telematicadag 2009 - waar: KSCC Schipperscentrum Nijmegen, aanvang 10.00
uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Uitgebreide programma-informatie ...

Bron: Bureau Telematica Binnenvaart

Fluitschepen voor de VOC

Over het fluitschip bestaan vele mythen in de historische literatuur. Het schip zou door onder meer goedkope exploitatie aan de basis hebben gestaan van het Nederlandse commerciële succes in de Europese vrachtvaart van de 17de eeuw.
Opmerkelijk is dat ook de VOC voor haar handel op en in Azie van dit schip gebruikmaakte. Fluitschepen kwamen vanaf de jaren twintig van de 17de eeuw in gebruik en waren vooral tussen 1660 en 1690 heel populair. In deze periode huurde de VOC deze schepen niet alleen, maar vele werden ook op eigen VOC-werven gebouwd.
Op grond van nauwgezet bronnenonderzoek geeft Herman Ketting nieuwe inzichten in het beleid van de VOC omtrent fluitschepen. Hij analyseert de werkzaamheden op de scheepswerven van de VOC, vooral die van Amsterdam, en presenteert nieuwe gegevens die duidelijk maken hoe deze werven zich in de loop van de 17de eeuw tot een strak geleid en modern scheepsbouwbedrijf ontwikkelden. Ook laat hij zien in welke gebieden in Azië fluitschepen werden ingezet en hoe deze schepen aan het vaargebied werden aangepast.

Vaarwinkel heeft nog maar een paar exemplaren van dit boek weten te redden en biedt deze nu aan exclusief voor de lezers van de website. Maar evenals vorige aanbiedingen, op is op!

Examentrainer Klein Vaarbewijs van VBO

Met de cd-rom Examentrainer Klein Vaarbewijs brengt VBO Vaarbewijsopleidingen opnieuw een nuttige aanvulling op haar reeks van leermiddelen voor vaarbewijs en marifonie op de markt. De cd sluit nauw aan op de VBO Studiewijzer Klein Vaarbewijs en bevat een groot aantal oefenvragen en biedt u de mogelijkheid om op uw pc onbeperkt examens te oefenen. De cd-rom bevat namelijk een unieke functie waarmee de software onbeperkt examens kan genereren. Hiervoor werden een groot aantal oude en recente examens geanalyseerd en kon zo een zogenaamde toetsmatrijs worden samengesteld. Het resultaat is een door de software gegenereerd examen dat een goed beeld geeft van de opbouw van het officiele examen.

Op de cd staan drie modules voor de examens voor verschillende examens Klein Vaarbewijs I, Aanvullend en II. De cd is hagelnieuw, want pas eergisteren door de fabriek afgeleverd, maar nu al via de Vaarwinkel te bestellen ...

De cd Examentrainer Klein Vaarbewijs lijkt op de cd Examentraining Klein Vaarbewijs van de ANWB. Beiden zijn gemaakt door Promanent en werken met dezelfde software. Inhoudelijk is het verschil dat de VBO Examentrainer aansluit op hun eigen studiewijzer en dat de ANWB cd juist aansluit bij het cursusboek van de ANWB. Wat betreft functionalitiet is het verschil dat de VBO Examentrainer de mogelijkheid biedt om onperkt examens te oefenen, terwijl de ANWB cd beperkt is tot de meegeleverde examens.

Al het lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Veel gestelde vragen over AIS

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) heeft op verzoek van Koninklijke Schuttevaer een aantal vragen en antwoorden over AIS op een rij gezet. U vindt dit handige overzicht met alles wat u over AIS wilde weten op de website van BTB ...

Bijwerken of vervangen?

Onze winteraanbieding van de 1800 serie Hydrografische kaarten maakt de tongen los. Wij krijgen veel reacties uit professionele hoek, van zowel de makers als de gebruikers van vaarkaarten over het varen met verouderde kaarten. Tot wanneer het verantwoord is een kaart nog bij te werken en wanneer kaarten vervangen moeten worden?

De ANWB deed uitgebreid onderzoek hoe hun populaire waterkaarten en -atlassendoor de klanten aan boord worden gebruikt. Niet alleen bleken de watersportkaarten populair bij de beroepsvaart, maar ook worden ze door de watersporter letterlijk versleten en dan nog met plakband weer aan elkaar geplakt.De kaarten van de ANWB worden elke 2 jaar opnieuw uitgegeven. Daarmee zegt de ANWB feitelijk ook dat het dus mogelijk moet zijn om 2 jaar lang een kaart te gebruiken, mits u natuurlijk de wijzigingen in de vakbladen elke keer goed bijhoudt.
De Hydrografische Dienst is ook duidelijk. Elk jaar verschijnt de gehele 1800 serie in een nieuwe editie. De BAZ's die wekelijks worden uitgegeven zijn ook alleen geldig voor de in dat jaar uitgegeven kaarten. Op IJsselmeer en de Zeeuwse wateren overlappen de kaarten van de ANWB en Hydrografie elkaar en daaruit zou je kunnen concluderen dat je op die wateren dus ook best met een oudere kaart van de Hydrografie kunt varen. Het kan dan alleen wat lastiger zijn om de BAZ's op de oudere kaart toe te passen.

De Hydrografische Dienst geeft ook nog andere zeekaarten uit. Deze kaarten verschijnen niet elk jaar opnieuw en moeten dus over een langere periode met BAZ's bijgewerkt kunnen worden. Dergelijke kaarten koopt u ook eigenlijk alleen bij de zogenaamde A-Agenten. Dat zijn agenten van de Hydrografie die beschikken over een eigen kaartenkamer en als u daar een kaart koopt dan is deze meestal tot en met de meest recente BAZ bijgewerkt. En daarna is het uiteraard aan u om dat te doen.

Over de Waddenzee heb ik het hier uiteraard maar niet. Ik denk dat u het allen met mij eens bent dat daar zoveel verandert, dat een kaart ouder dan 1 jaar absoluut onverstandig is.

Ikzelf hanteer aan boord de volgende regel. In mijn eigen thuiswater, het Haringvliet, heb ik voldoende aan een bijgewerkte kaart, die mag best 2 jaar oud zijn. Op voor mij onbekend water of waar ik een tijd niet geweest ben, vertrouw ik het liefste op een nieuwe kaart en anders op een exemplaar dat in ieder geval goed is bijgewerkt.

Wat is uw mening? Hoe houdt u uw kaarten bij? Of koopt u liever regelmatig een nieuwe set. Of werkt u alleen nog maar op digitale kaarten? Ik ben erg benieuwd. Reageren kan direct onderaan dit bericht ...

Winteraanbieding 1800 serie (2)

Vorige week deden wij een aantal kaarten uit de 1800 serie in de aanbieding. En zoals verwacht kregen we niet alleen de nodige bestellingen, maar ook opmerkingen of het wel verantwoord is om "oude kaarten" aan te bieden. Daar wil ik graag even op reageren. De 2009 editie van de 1800 Hydrografische kaarten is op dit moment niet oud en het duurt nog zeker een paar maanden voordat de 2010 editie beschikbaar is.
Wel is het zo dat deze kaarten in het voorjaar van 2009 zijn verschenen en dat ze toen al verouderd waren. Immers er kunnen dagelijks zaken op het water veranderen. Voor een veilige vaart is het dus altijd noodzakelijk om uw kaarten bij te werken met de Berichten aan Zeevarenden (BAZ). Doet u dat niet, dan vaart u dus inderdaad met een oude kaart. Bij elke kaart uit de 1800 serie staat daarom op Vaarwinkel een link naar de BAZ die op de kaart betrekking hebben. Handig om te zien hoeveel wijzigingen op uw kaarten van toepassing zijn.

Onze aanbieding is met name bedoeld voor die schippers die deze winter doorvaren of als u al in het vroege voorjaar een tocht wilt maken. De nieuwe 2010 editie is dan nog niet beschikbaar en u kunt nu alvast uw slag slaan in de Vaarwinkel ...
Let op deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

De toekomst van de watersport

De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) heeft samen met de ANWB, het Watersportverbond en de HISWA Vereniging aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezegd voor eind dit jaar een toekomstvisie watersportrecreatie aan te bieden. Het Kenniscentrum Recreatie biedt u de mogelijkheid om via deze website mee te discussieren over de watersportvisie. Bezoek daarvoor de speciale website ...

Speciale uitgave Info20M

Deze maand staat het informatieblad Info20M van Henk en Janneke Bos speciaal in het teken van het reviseren van zogenaamde binnenbeslagblokken. Meer vindt u op de website ...

Vol met nuttige informatie voor de echte doe-het-zelver, maar ook vol met bruikbare informatie voor elke eigenaar van een klassiek getuigd schip, rond- en platbodem.

Het leken wel jachten

Ruim anderhalve eeuw al worden schepen door machines voortbewogen. Met revolutionaire gevolgen voor het scheepsuiterlijk: van stoomsleper tot 100.000-tons cruiseschip voor vakantiereizen. In die ruim anderhalve eeuw springt de periode van 1945 tot omstreeks 1970 eruit. Een combinatie van factoren liet in die jaren de anders zo stijlloze, anonieme vrachtvaarders uitgroeien tot de mooiste schepen die de (inter-)nationale koopvaardijvloot heeft gekend. Met prachtig gesneden boegen aan slankogende rompen met aerodynamische opbouwen en welgeplaatste masten plus laadgerei. Voor zowel land- als zeeman een lust voor het oog. Dit waren de gouden jaren van technici en navigatoren, bemanningen en reders met hart voor de zaak, trots op hun schepen die voor Nederland varende ambassadeurs waren.

Van de failliete uitgeverij Aprilis hebben wij nog een beperkte voorraad van de 2 titels uit de serie "Het leken wel jachten" op voorraad. Deze week mogen zij weg met een aantrekkelijke korting.
Deel 1 ...
Deel 2 ...
Op is op! (Red. Inmiddels zijn de boeken uitverkocht)

Uw positie tonen op Facebook

Facebook is een sociale netwerk site, waar u uw vrienden en contacten op de hoogte kunt houden van uw activiteiten. U kunt nu met een simpele applicatie ook al uw contacten op Facebook meteen laten zien wat de positie is van het schip waar u op vaart. Een leuke manier om het thuisfront op de hoogte te houden.

Als u iNavX op uw iPhone gebruikt dan kunt u direct uw route, waypoints en ook foto's doorsturen naar uw Facebook account. Het enige dat u daarvoor nodig heeft is de iNavX applicatie voor de iPhone en een actieve Fugawi X-Traverse account.

Vervolgens kiest u in iNavX Tracks - Export tracks - Share met Facebook en verstuur uw route en foto's. Meer instructies vindt u hier ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.