Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 34


Marifoon examens mogelijk naar het CBR

Middels een brief heeft de staatsecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer laten weten dat de examens voor maritieme radiocommunicatie en amateur zendvergunningen mogelijk van het Agentschap Telecom verhuizen naar het CBR. Het Agentschap Telecom valt onder Economische Zaken en voert een steeds groter aantal taken uit. Het organiseren van examens past daar steeds minder goed tussen en men is ook van mening dat de dienstverlening beter kan. Bijvoorbeeld door de examens digitaal af te nemen. Het Agentschap Telecom staat dus voor de keuze hierin te investeren of de taak over te dragen aan het CBR dat hierin juist gespecialiseerd is.

De examen voor de maritieme radiocommunicatie worden de laatste jaren afgenomen door aangewezen instellingen. Instellingen die daarvoor zijn aangewezen door het Agentschap Telecom. Dat zijn beroepsopleidingen, zoals de zeevaartscholen, maar ook particuliere opleiders die dus de theorie en sommigen ook de praktijk examens mogen afnemen. De examens zelf komen echter nog steeds van het Agentschap Telecom en zij houdt ook het toezicht op het afnemen van de examens door deze instellingen. Het aantal aangewezen instellingen is de laatste jaren wel gegroeid, maar niet het aantal toezichthouders. Er zijn daarbij vraagtekens te plaatsen bij de werkwijze waarbij de opleider tegelijk ook de examinator is. Ook is het volgens het Agentschap Telecom niet meer van deze tijd dat examens nog steeds op papier naar de exameninstellingen worden gestuurd. Dat kan tegenwoordig veel efficiënter.

Hoewel de onderhandelingen met het CBR nog gaande zijn kregen de aangewezen exameninstellingen al wel een brief van het Agentschap Telecom waarin hierover werd verteld, maar tegelijk wel werd aangekondigt dat aanwijzingen die verlengd moeten worden tot maximaal 1 januari 2023 verlengd zullen worden. De datum waarop men kennelijk verwacht de examentaken aan het CBR over te dragen.

De examens voor Marcom-B (Module GMDSS) en Marcom-A bestaan naast een theorie examen ook uit een praktijkdeel. Hiervoor moet een exameninstelling beschikken over verschillende zenders en andere specieke communicatie apparatuur. Omdat alle aangewezen instellingen ook zelf les geven wordt deze apparatuur dus dubbel gebruikt. Onduidelijk is of de praktijkexamens bij deze instellingen blijven of dat het CBR ook deze apparatuur voor alle locatie gaat aanschaffen of dat het praktijkdeel straks bijvoorbeeld op een simulator wordt afgenomen.


Topdrukte bij jachthavens

De jachthavens in de regio Rivierenland liggen bomvol. Schippers van pleziervaartuigen zoeken er een plekje voor de nacht. Met een beetje passen en meten lukt het de havenmeesters meestal nog nét om ook laatkomers een plekje te geven. Alle boten een plekje geven is een puzzel


Navigatie leren

In de leerstof voor het Klein Vaarbewijs 2 komt enige navigatie aan bod, maar deze gaat niet veel verder dan een koers uitzetten, rekenen met stroom en wind en goed de kaart kunnen lezen. Een belangrijke basis, maar onvoldoende als uw ambities verder reiken dan het IJsselmeer en de Wadden. Voor hen was er altijd het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond. 'Was' want het Watersportverbond is gestopt met het organiseren van examens TKN. De bedoeling is dat de Commissie Watersportopleidingen (CWO) het stokje (in gewijzigde vorm) gaat overnemen. Dat was echter voor Corona en op dit moment zijn er geen examendata gepland.

Wat echter blijft is dat de leerstof voor TKN nog steeds een heel goede basis biedt voor schippers die hun horizon willen vergroten en meer van navigatie willen weten dan de toch beperkte kennis die nodig is voor het examen Klein Vaarbewijs 2. Daarom is het lesmateriaal voor TKN eigenlijk bij uitstek geschikt voor een ieder die na Klein Vaarbewijs 1 ook Klein Vaarbewijs 2 wil halen, maar tegelijk de complete basis van de kustnavigatie onder de knie wil krijgen.

De online cursus Kustnavigatie is een plezierige manier om in uw eigen tempo te leren en te oefenen. De leerstof staat in het boek dat u bij de online cursus krijgt en de online lessen helpen u stap voor stap door de lastigste onderwerpen. Met duidelijke illustraties, video en praktische voorbeelden. Elke les bestaat daarnaast uit een aantal oefenopgaven die u maakt op één van de vier meegeleverde leskaarten.

Met als mooie bijkomstigheid is dat u na de online cursus gelijk klaar bent voor het examen Klein Vaarbewijs 2. Terwijl u ook weet dat als u straks het zeegat uitvaart beschikt over de juiste basis.


Pas op; overstekende bootjes

Overstekende schepen op het fietspad op de dijk. Het klinkt wellicht onwerkelijk, maar in Spakenburg gaat het op afzienbare termijn gebeuren. Bij de Oostdijk zijn inmiddels de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het aanleggen van de eerste zelfbedieningsovertoom van Nederland. Deze week is de opdracht afgegeven aan de bouwer van de overtoom, die het leven voor veel bootjesbezitters in de Bunschotense wijk Rengerswetering en de Amersfoortse wijk Vathorst een stuk makkelijker moet maken.


Open Monumentendag

Op 11 en 12 september openen duizenden monumenten gratis hun deuren voor het publiek tijdens de Open Monumentendag. Het landelijke thema van deze 35e editie is inclusie. Onder de slogan 'Mijn monument is jouw monument' wil de organisatie samen met de meer dan 300 lokale comités een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het bijzondere Nederlands cultureel erfgoed. Verschillende museumhavens hebben zich al aangemeld. Mede door de coronamaatregelen is reserveren voor een bezoek aan het merendeel van de monumenten wel noodzakelijk.


Verzegeling vuilwatertank komt te snel

Ook de FVEN roept booteigenaren op om te reageren op het Besluit Activiteiten Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot het verzegelen van de kranen van vuilwatertanks. De invoering, gepland voor 1 juli 2022, gaat volgens de FVEN te snel. Gepleit wordt voor een overgangstermijn van minimaal 5 jaar. In de Tweede kamer is geruime tijd terug een motie aangenomen om de afvoerkraan van de vuilwaterkraan van pleziervaartuigen te verzegelen. De invoering ervan is gepland op 1 juli 2022. Dit is volgens de FVEN veel te snel.

Het is waar dat oude pleziervaartuigen van voor 1950 niet vallen onder de wet Pleziervaartuigen en dat dit ook geldt voor schepen die voor eigen gebruik zijn gebouwd. Het loosverbod geldt echter wel degelijk ook voor deze pleziervaartuigen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen verwijst namelijk naar de definitie van pleziervaartuig in artikel 1 van de wet Pleziervaartuigen. Hier staat bij pleziervaartuig: "voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig, niet zijnde een waterscooter, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 meter;"

Elders in de wet wordt inderdaad een uitzondering gemaakt voor pleziervaartuigen gebouwd voor eigen gebruik en ook voor vaartuigen van voor 1950. Maar dat is buiten de scope van de definitie in artikel 1. Kortom alle pleziervaartuigen ongeacht bouw of leeftijd van 2,5 tot 24 meter vallen onder het lozingsverbod.

Ten onrechte suggereert het stuk van de FNEV dat omdat oude pleziervaartuigen zijn vrijgesteld van constructievoorschriften in de wet Pleziervaartuigen en van een verplichte vuilwatertank, deze vaartuigen niet zouden vallen onder het loosverbod en straks dus ook niet onder de verplichte verzegeling van de buitenboordafsluiter van het toilet en/of vuilwatertank.Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 33Hiswa te water gaat niet door

Konden we onlangs nog melden dat de opbouw van de Hiswa te Water al begonnen was. Deze week werd echter bekend dat de organisatie geen kans ziet de beurs binnen de geldende coronaregels te organiseren. Op de website schrijft de organisatie:

"Wij hebben geconcludeerd dat de 2021 editie van de Hiswa te Water – zoals wij die graag georganiseerd zouden willen hebben – onder de huidige regelgeving van het rijk niet mogelijk is.

Samen met de Gemeente Lelystad hebben wij geprobeerd een modus te vinden waarin onze exposanten optimaal tot hun recht kunnen komen en bezoekers een volwaardige beursbelevenis kunnen ervaren. Alleen dan kunnen wij voor alle partijen ook een goede watersportbeurs garanderen. Helaas is dat niet mogelijk gebleken.

Voor de organisatie, exposanten en andere betrokken, maar natuurlijk ook voor alle watersportliefhebbers, is het een grote teleurstelling dat dit mooie watersportevenement weer geen doorgang kan vinden.

De organisatie van Hiswa te Water gaat nu vol goede moed aan de slag met de voorbereidingen voor de 2022 editie van de beurs, die van 31 augustus tot en met 4 september 2022 in Bataviahaven Lelystad zal plaatsvinden."

Tijdens de Hiswa had het Zeekadetkorps Nederland haar 65-jarig bestaan willen vieren met de aanwezigheid van enkele korpsschepen en een dag speciaal voor alle relaties. Nadat deze viering vorig jaar niet door kon gaan is helaas de conclusie dat het feest ook dit jaar in het water valt. 

Het Zeekadetkorps Nederland laat weten dat daarmee de viering in het kader van het jubileum van vorig jaar vervalt. Er komt beslist een nieuw moment om samen te zijn, maar deze zal dan vooral toch in het teken staan van de toekomst. Een toekomst waarin het Zeekadetkorps doorwerkt aan haar Missie: jongeren interesseren voor een beroep in de nautische sector.


Wereldhavendagen gaan wel door

De Wereldhavendagen in Rotterdam op 3-5 september gaan vooralsnog wel door. De opzet van de dagen is wel anders als in 'normale' jaren en zal voornamelijk bestaan uit kleinschalige excursies waarvoor van te voren gereserveerd moet worden en online activiteiten. Kaartverkoop start op 20 augustus.


Politie over uitbreiding vaarbewijsplicht

De politie ziet graag uitbreiding van de vaarbewijsplicht. Dat bericht deed flink wat stof opwaaien in watersportland. De redactie van Zeilen zocht contact met Bouke Jansma. Jansma is nautisch operationeel specialist van de Dienst Infrastructuur, de politieafdeling die op veilige vaarwegen in Nederland toeziet.

Reactie Verbond Motorbootsport

Het was RTL Nieuws die onlangs naar buiten bracht dat de Politie graag een uitbreiding van de vaarbewijsplicht ziet. Het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) heeft daarop ook een reactie aan RTL Nieuws gestuurd.

Herbert Schoenmakers voorzitter van VNM: In de uitzending geeft de reporter aan dat het aantal ongelukken toeneemt op het water. Veel van deze ongelukken worden veroorzaakt door snel varende schepen, opgemerkt dient te worden dat dit schippers zijn met een vaarbewijs. Natuurlijk vinden wij (VNM) ook dat ieder ongeval er één teveel is en actie moet worden ondernomen om dit terug te dringen.
De aan uw rapportage aan het woord gelaten recreatieschippers geven duidelijk aan waar het probleem zit: hard varen, drank, corona, kort lontje en huurschippers.

Ook dient opgemerkt te worden dat je eigenlijk geen waterpolitie of RWS op het water tegenkomt. Als ze er een keer incidenteel zijn houdt iedereen zich keurig aan de regels.

Een vaarbewijs lost het probleem niet op. Gezond verstand, opletten, achterom kijken, basis regels kennen, goed voorbereid het water op gaan en niet in de laatste plaats handhaving, dat is vele malen effectiever dan een vaarbewijs. Overigens is het huidige vaarbewijs puur theoretisch en is er geen enkele praktijk ervaring voor nodig!

Ook is het de laatste jaren ook veel drukker op het water geworden, dus ik snap de stelling van de beroepsvaart wel. Wellicht dat betere contacten tussen beroepsvaart en pleziervaart de (vaar)veiligheid op het water kan bevorderen.

Saillant is, dat alleen al dit jaar (recent) 4 bruggen aanzienlijk beschadigd zijn door beroepsschippers waarbij ook aanzienlijke schade aan het schip werd toegebracht (twee maal in Groningen, één maal in Rotterdam en één Zutphen). Het met de vinger wijzen door de beroepsvaart (Koninklijk BLN Schuttevaer) en politie naar de pleziervaart doet geen recht aan de vele duizenden eigenaren van pleziervaartuigen die zonder vaarbewijs maar met kennis van zaken, reglementen, gezond verstand en rekening houdend met de beroepsvaart de Nederlandse waterwegen bevaren."

Reactie Vaarwijzer Redactie

Wij zijn al jaren voorstander van uitbreiding van de vaarbewijsplicht mits het huidige systeem dan op de schop gaat. Een uitbreiding van het bestaande Klein Vaarbewijs alleen is niet voldoende om de veiligheid op het water te vergroten en tegelijkertijd het aantrekkelijk te maken voor de watersporter om meer kennis te vergaren. De huidige examenstof is gericht op de gemiddelde watersporter, terwijl de gemiddelde watersporter niet bestaat. Waarom moet bijvoorbeeld een schipper van een snelle speedboot leren over afmeren met een boegschroef? En waarom moet een schipper van een jetski weten over laveren en bezeild zijn van een engte?

Er wordt gesteld dat de pleziervaart vaker betrokken is bij ongevallen. Hoewel wij de genoemde cijfers niet kunnen controleren vragen wij ons wel af in hoeverre een uitbreiding van de vaarbewijsplicht bijdraagt aan het voorkomen van de helaas jaarlijks voorkomende dodelijke ongevallen. Ook dit jaar zijn er weer dodelijke slachtoffers te betreuren. Het zijn echter voornamelijk ongelukken met gas, accu's en bijvoorbeeld koolmonoxide die de meeste dodelijke ongelukken of het zwaarste letsel veroorzaken. En volgens de reddingsdiensten zijn nog de meeste slachtoffers te betreuren door het niet dragen van een reddingvest. Bij ongelukken met snelle motorboten, waarvoor een klein vaarbewijs juist wel verplicht is, is vaak toch alcohol of idioot gedrag in het spel. 

Veiligheid aan boord is wel degelijk één van de onderdelen die je moet leren voor het examen Klein Vaarbewijs en ook leer je welke regels er zijn rondom alcohol gebruik aan boord, maar de vraag is of het hebben van die oppervlakkige en algemene kennis de genoemde ongelukken had kunnen voorkomen.

Waar een uitbreiding van de vaarbewijsplicht zeker aan zal bijdragen zijn de vele bijna ongelukken en gevaarlijke situaties tussen schepen onderling. Vooral de beroepsvaart heeft wat te stellen met pleziervaartuigen die in het seizoen kriskras in hun vaarwater zitten. Meer kennis en bewustwording helpt daarbij vast en zeker. De campagne Varen die je samen loopt al jaren en mag beslist een succes genoemd worden, maar gaat vooral uit van eigen verantwoordelijkheid. Een verplicht vaarbewijs voor een grotere groep schippers kan helpen als de spreekwoordelijke stok. Aan de andere kant heeft al een heel grote groep schippers op vrijwillige basis examen Klein Vaarbewijs gedaan. Dus een uitbreiding van de vaarbewijsplicht betekent niet ineens dat grote aantallen schippers ineens meer kennis krijgen. Sterker nog bij alle cijfers en onderzoeken die er zijn over ongevallen is er geen relatie te leggen tussen het wel of niet hebben van een Klein Vaarbewijs.

Een praktijktoets in het examen Klein Vaarbewijs wordt daarnaast genoemd als belangrijke verbetering om de veiligheid nog verder te verhogen. Praktijklessen zullen zeker helpen om beginnende watersporters snel op niveau te brengen. Daar zal elke watergebruiker baat bij hebben. In België heeft men al jaren een praktijkcomponent om een stuurbrevet te bekomen. Het praktijkdeel wordt zelfs binnenkort uitgebreid. Vergelijkingsmateriaal of het in België en andere landen die wel een praktijktoets kennen daardoor op het water veiliger is ontbreekt echter.

Voor de beroepsvaart is men druk doende om het stelsel van opleidingen en vaarbewijzen aan te passen aan de nieuwe Europese regels. De pleziervaart valt daar buiten. Het is een goed ding het Klein Vaarbewijs eens kritisch te bekijken. Het huidige stelsel bestaat al sinds de invoering en alleen inhoudelijk zijn er wijzigingen geweest. Een grondige evaluatie en op basis daarvan uitwerken van een Klein Vaarbewijs 2.0 is na al die jaren wenselijk.


Zeilen Vaargids Nederland

Steeds meer zeilers ontdekken hoe fijn een vakantie in eigen land kan zijn. Toch valt er in ons land zelfs voor de meest doorgewinterde zeiler nog veel te ontdekken. Daarom heeft het blad Zeilen samen met Uitgeverij Hollandia de Zeilen Vaargids Nederland uitgebracht.

Met de verhalen en tips van lokale experts en ervaren zeilers vindt u de mooiste plekken en vaarroutes in eigen land. Ga er ook op uit en ontdek hoeveel moois Nederland te bieden heeft. Een mooi boek om optimaal van het naseizoen te kunnen genieten.


Oefenen met paard en trekschuit

In en rond Maassluis wordt druk geoefend met de nieuwe historische trekschuit. Twee eeuwen lang waren trekschuiten de meest luxe vorm van vervoer. De scheepjes hadden bankjes en een opbouw met ramen waardoor de reiziger droog bleef en toch iets meekreeg van de omgeving. Bovendien had ons land een fijnmazig web van vaarten en kanalen. De schuiten hadden geen zeil en uiteraard ook geen motor. Met de korte mast werd de jaaglijn boven het riet gehouden en op het jaagpad liep een ploegje jagers of soms een paard.


Corrosiebacterie in Zelzate (B)

Onder de waterlijn roesten schepen in de Zelzaatse jachthaven tot dertig keer sneller dan elders. Een bacterie blijkt verantwoordelijk. Onderzoekers van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, de KU Leuven en de UGent willen dringend de haven van Gent screenen.


Groninger Waddenmusea

In de zes Waddenmusea ontdek je de geschiedenis van de Groninger waddenkust en zijn bewoners. De één gaat eeuwen terug in de tijd, de ander brengt je naar een iets recentere geschiedenis. Maar allemaal hebben ze een ding gemeen. De Groninger Waddenkust. Ga mee terug in de tijd naar dijken en wierden, monniken, de vroegere visserij, het dorpsleven én de statige Groninger borgen. In ieder museum beleef je het waddengebied op zijn eigen manier.


 

De 90e editie van de Reeds Nautical Almamac voor 2022 wordt verwacht na 19 augustus. U kunt deze nieuwe editie nu al bestellen. U krijgt dan 10% korting en gratis verzending binnen Nederland.


Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 32Eindelijk feest

Bijna een jaar later dan gepland, kan Zeekadetkorps Nederland nu eindelijk het 65-jarig bestaan vieren. Maar mede daarom pakken ze nu dan ook goed uit. Alle gasten worden uitgenodigd op zaterdag 4 september a.s. van 15.00 - 16.00 uur naar de HISWA te Water te komen voor de Jubileumviering. En dankzij de medewerking van de directie van de grootste natte botenshow in Noord Europa, kunnen de genodigden tegelijkertijd een bezoek brengen aan deze populaire botenshow. In hetzelfde weekend nemen drie zeekadetkorpsen deel aan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Daar meren drie van de 19 korpsschepen af zodat het jonge publiek kennis kan maken met het leven van een zeekadet. Dit in samenwerking met de Koninklijke Marine. Ook tijdens de HISWA te Water liggen in de Bataviahaven drie korpsschepen afgemeerd aan de buitenzijde van de haven.

Hoewel Corona ook voor het Zeekadetkorps Nederland een hele lastige periode is geweest, zijn de meeste korpsen dit jaar wel met hun korpsschepen op zomerkamp geweest. Ook anderszins zat men niet stil. Sterker nog, het aantal partners is de afgelopen maanden uitgebreid. Tijdens de jubileumviering op 4 september aanstaande worden dan ook twee belangrijke afspraken met partners formeel bevestigd. Met het NOVA College Scheepvaart wordt een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend; het bestuur van het Nederland Binnenvaart Bureau heeft onlangs besloten het Zeekadetkorps Nederland financieel te ondersteuren. Later dit jaar wordt nog een overeenkomst aangegaan met het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Zoals eerder al is bericht heeft laatstgenoemde ook het opleidingsschip Delfshaven overgedragen aan het zeekadetkorps Schiedam.

Bijna de helft van de zeekadetten stroomt uiteindelijk door naar een opleiding of beroep in de maritieme sector. Daarmee levert Zeekadetkorps Nederland een belangrijke bijdrage aan de instroom van jonge mensen, mannen en vrouwen, in deze sector. Met het toenemen van het aantal Zeekadetkorpsen (en zeekadetten), stijgt de bijdrage van Zeekadetkorps Nederland aan de instroom van jong en gemotiveerd talent.


Botenpret op de Hiswa

De opbouw van de Hiswa te Water is begonnen! De organisatie is begonnen extra steigers te plaatsen in de Bataviahaven in Lelystad. De cijfers en ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen zijn zeer gunstig; het lijkt er in alles op dat het evenement doorgaat. Op de Hiswa kunnen potentiële bootbezitters rondsnuffelen, informatie verzamelen en proefvaren. Van koolstofvezel wedstrijdtoerjacht tot betaalbare dagzeiler, op de Hiswa vind je het allemaal. Op de site van Zeilen vast een voorproefje van al het moois dat er van 1 t/m 5 september in Lelystad te zien is.


Klussen aan boord

Tijdens het vaarseizoen kijkt u als het goed is veel en vaak naar uw eigen schip. Juist dan vallen veel zaken op en wordt in gedachten de kluslijst voor komend najaar steeds langer. Als u in de kuip een borrel drinkt ziet u een kleine beschadiging aan de kuiprand. Tijdens het schrobben van het dek vallen die haarscheurtjes rond een kikker ineens op. Voor u er erg in heeft is de kluslijst weer gevuld. Op die van mij staan inmiddels al weer een groot aantal van die kleine polyester reparaties gepland.

Zelf kleine beschadigingen aan de gelcoat of het polyester van uw schip repareren is best te doen, geeft veel voldoening en een kleine reparatie nu doen voorkomt dat het later mogelijk een grote klus wordt. Bedenk dan wel dat u voor de meeste klussen met kunststoffen en moderne verf en lak eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Wacht dus niet te lang tot het misschien te koud is.

Hoe grote en kleine klussen aan een kunststof boot beet te pakken staat goed en duidelijk beschreven in het Praktijkhandboek kunststoffen. Alle begrippen, materialen en de benodigde vaardigheden komen aan bod. Een goed boek om nu vast in huis te hebben en dit najaar die kunststof klussen van de lijst weg te kunnen strepen.

Een ander praktisch boek om tijdens het vaarseizoen eens door te lezen is het boek Handig aan boord. Dit boek staat boordevol praktische tips en slimme aanpassingen om het leven aan boord een stuk aangenamer te maken zonder al te grote ingrepen. In totaal 700 tips en truukjes handig ingedeeld en duidelijk geïllustreerd.


Een unieke gebeurtenis

Van uit de Oosterschelde vertrokken tweeduizend jaar geleden de Romeinen om met handelswaar de Noordzee over te steken richting Britannia. Beeldhouwer Ludo van Well uit Colijnsplaat nam in 2019 het initiatief tot reconstructie van het Romeinse schip dat de oversteek naar Britannia maakte. Met een bouwteam van vrijwilligers uit het dorp is het schip, in anderhalf jaar tijd, getrouw gereconstrueerd. De bouw van dit bijzondere schip is uitgevoerd door een enthousiast vrijwilligersteam van Colijnsplaatse bewoners. Zij hebben geheel belangeloos anderhalf jaar aan het schip gewerkt.

Op zaterdag 4 september zal om 14.00 uur Gedeputeerde Harry van der Maas, in aanwezigheid van Gemeente Noord-Beveland, het Zeeuwse kenmerk aanbrengen op het schip Caudicaria.

De bouw van het schip is te zien op internet ...


Vreemd vaartuig van het water gehaald

Een Nederlands gezin op vakantie in het zuiden van Duitsland zal zich hun vaartochtje met een zelfgebouwd amfibievoertuig nog lang heugen. De vader, moeder en vier kinderen kregen vrijdag de politie achter zich aan omdat ze op een riviertje voeren waar boten met eigen aandrijving verboden zijn. Het zat de agenten niet mee tijdens hun ongewone operatie maar uiteindelijk maakten ze een einde aan de waterpret.


Lekker het water op

Het weer houdt deze zomer niet over, maar ook in de rest van Europa wordt geklaagd. Te nat, te droog, te heet, te koud. En ook de steeds maar wisselende corona maatregels maken het er niet altijd makkelijker op. Zeker is dat ondanks de maatregels en het weer lekker weg in eigen land dit jaar ongekend populair is. Toch lijkt de drukte op het water wel mee te vallen. 

Moet u nog vertrekken of plant u nog een toch voor het naseizoen. Ook dan zijn vaartochten in eigen land zeker aan te raden. Twee boeken die u daar bij helpen zijn het boek Toertochten voor motorboot en sloep en het boek Met staande mast door Nederland.

Het boek Toertochten bevat verschillende 35 toertochten in Nederland en België. Sommige voor één dag en anderen voor meerdere dagen. Door slim combineren is een hele vaarvakantie te plannen.

Het boek Met Staande mast door Nederland is een leuke aanvulling op de ANWB Wateratlas voor de staande mastroute. Het blijkt namelijk dat langs de staande mastroute en ook elders er best goed te varen is met de mast nog overeind. En dat er dus buiten de open wateren nog voldoende andere leuke wateren zijn te verkennen.


Onhandelbare orka's reden vaarverbod

Voor de kust van het Spaanse Cádiz geldt momenteel een vaarverbod. Dat komt omdat de kustwacht steeds meer meldingen ontving over orka's die boten aanvielen. Met een tijdelijke restrictiezone willen de Spaanse autoriteiten mens en dier beschermen. Het verbod geldt voor zeil- en motorboten tot vijftien meter, in een gebied twee tot negen mijl uit de kust, tussen Kaap Trafalgar en Barbate. Voor grotere schepen gelden er ook regels. Op 20 augustus eindigen de restricties, maar mogelijk worden ze nog verlengd.


De Reeds Nautical Almanac bestaat straks 90 jaar. In die tijd groeide de almanak uit tot de onmisbare bron van informatie voor de schipper die zij nu is. Alle informatie van vaargebieden en havens van Denemarken tot aan Gibraltar, het noorden van Marokko, de Canarische Eilanden, de Azoren en Madeira.

De almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1932 door Harol Brunton-Reed. Hij had Oswald M. Watts, die al op 23 jarige leeftijd zijn bevoegdheid kreeg als kapitein bij de koopvaardij, gevraagd om de eerste editie samen te stellen. Watts bleef dat doen tot aan zijn pensioenering in 1981. De eerste editie verscheen in januari 1932.

Tegenwoordig omvat de almanak een veel groter gebied en verschijnt de editie voor het volgende vaarseizoen nog voor het lopende seizoen ten einde is. Dankzij digitale technieken kunnen lezers tijdens vanaf januari steeds updates ophalen, waardoor de gegevens actueel blijven.

In 1944 bestelde de admiraliteit maar liefst 3.000 exemplaren. Voor elk schip dat aan D-Day zou deelnemen. Toen en nu blijft de Reeds onmisbaar voor schippers die langs de Westkust van Europa varen.

De 90e editie van de Reeds Nautical Almamac voor 2022 wordt verwacht op 19 augustus. U kunt deze nieuwe editie nu al bestellen. U krijgt dan 10% korting en gratis verzending binnen Nederland.
aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.