Greek waters pilot

Soms verschijnen de handigste boeken pas halverwege het seizoen. Maar door de matige zomer hier, denk ik dat er nog best veel mensen besluiten een lastminute richting Griekenland te boeken om daar heerlijk in de zon te genieten van dit prachtige vaargebied. Vanaf 375 euro kunt u al genieten van een vaarvakantie in Griekenland ...

Neemt u dan in ieder geval de nieuwe Greek Waters Pilot van Imray mee in uw bagage. De vaargids voor iedereen die gaat varen of een jacht huurt in Griekenland. Deze gids beslaat het gehele vaargebied van de Ionische eilanden tot en met de Aegeische zee, Rodos en Kreta en bevat gedetailleerde gegevens van de meer dan 450 havens in dit gebied. Nauwkeurig samengesteld na uitgebreid onderzoek door de auteur zelf. De Greek waters pilot is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Pleziervaart krijgt last van droogte

De pleziervaart in Nederland krijgt steeds meer last van de aanhoudende droogte. Verschillende waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland voeren een zogenoemde schutbeperking in, wat inhoudt dat de sluizen minder vaak open gaan. Verder lezen ...

Knopen doorhakken

Soms moet je als ondernemer en als software bouwer moeilijke beslissingen nemen. Met regelmaat schreven wij u over de voortgang van ons project om een opvolger te maken voor de "Vaaratlas voor Tomtom". Een paar weken terug waren wij er van overtuigd dat de software rond deze tijd nagenoeg klaar zou zijn. Helaas gaat dat niet lukken. Als bijna alle regels code geschreven zijn, neemt het aantal testen toe. En tijdens het testen van de software op de verschillende modellen en generaties Tomtom systemen kwamen wij er achter dat er nog te veel haken en ogen zitten aan de communicatie tussen software op de pc en de Tomtom. Hierdoor hebben wij besloten de introdutie van de opvolger van de Vaaratlas voor Tomtom voorlopig uit te stellen.

Het idee achter de Vaaratlas voor Tomtom is extra informatie op de Tomtom te tonen door icoontjes op de standaard kaart van de Tomtom te tekenen. Elke Tomtom heeft een aanraakscherm en zo kunt u deze icoontjes met een vinger aanraken waarna extra informatie wordt getoond. Informatie die dan voor de watersporter interessant is. Hiervoor hebben wij een computerprogramma gemaakt dat u op uw pc kunt installeren en van waaruit u uw eigen selectie van nuttige informatie naar de Tomtom (en straks ook Garmin en andere apparaten) kunt sturen. Dus buiten de beheersoftware van Tomtom, MyTomtom of Tomtom Home, om. Dit omdat er namelijk grote aantallen bestanden en zogenaame POI naar uw Tomtom geschreven moeten worden en omdat de software van Tomtom u slechts de mogelijkheid biedt dat bestand voor bestand te doen. Helaas blijken zich daarbij nu toch onverwachte zaken voor te doen, waardoor het resultaat niet altijd is wat wij en u ervan mogen verwachten.

De komende dagen werken wij stug door en zodra wij iets meer kunnen zeggen, leest u dat hier.

Aanpassing vaarroute Veghel - Eindhoven

Samen met de provincie Brabant, gemeente Eindhoven, Veghel, Laarbeek en Son en Breugel, het SRE en het regionale bedrijfsleven past Rijkswaterstaat de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven aan. De werkzaamheden starten eind dit jaar. Bochten worden verruimd, oevers en bodem worden verstevigd en wachtplaatsen worden verlengd of extra aangelegd. In 2015 is dit traject dan geschikt voor twee keer langere schepen. Het gaat om delen van de Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Lees verder op de website ...

Klein Vaarbewijs II verplicht op het Markermeer

Oud nieuws zou u zeggen? Dat klopt want al meer dan 10 jaar geleden werd de wet aangepast en werd het Klein Vaarbewijs II ook verplicht op het IJsselmeer. Toch had ik deze week nog iemand aan de telefoon die stellig beweerde dat hij op het Markermeer genoeg had een aan Klein Vaarbewijs I. Hij had zich immers laten adviseren door beroepsschippers.

Ook ik kom op het water en langs de kade vaak "professionals" tegen die erg stellig van hun zaak zijn en hun punt kracht bij zetten door aan te geven hoeveel jaar ze al niet voor hun beroep varen of gevaren hebben. Uiteraard is het goed om naar deskundige en ervaren mensen te luisteren, maar dat wil niet altijd zeggen dat ze ook gelijk hebben.

Destijds was het (klein) vaarbewijs geregeld in de Binnenschepenwet. In deze wet werd het Markermeer niet bij naam genoemd. Er werd gesproken over het zuidelijke deel van het IJsselmeer. De naam Markermeer is namelijk pas later officieel geworden, maar werd niet in de wet opgenomen. In een proefproces heeft de rechter toen bepaald dat hieronder niet het Markermeer verstaan kon worden. Marker- en IJsselmeer worden immers door een flinke dijk gescheiden. In 2003 is daarom de wet aangepast en vanaf toen werd het Markermeer (en het IJmeer) letterlijk genoemd.
Inmiddels is de Binnenschepenwet vervangen door de Binnenvaartwet, maar ook deze wet is duidelijk. U moet op een vaarbewijsplichtig schip op het Markermeer een Klein Vaarbewijs II hebben.

Schipper kleine veerpont moet vaarbewijs hebben

Schippers van kleine veerpontjes moeten altijd een vaarbewijs hebben. Dat is een van de adviezen die woensdag zijn gepresenteerd in Gorinchem. Aanleiding tot het samenstellen van die veiligheidsleidraden was het ongeluk met een veerpontje in Rijswijk vorig jaar. Vier passagiers sloegen overboord na een aanvaring. De schipper had geen vaarbewijs en velen denken dat het ongeval daarom te voorkomen was. Bron: Hart van Nederland

Historische schepen aan de Loskade

Donderdag 25 tot en met zondag 28 juli vormen Middelburg en Vlissingen het decor voor ruim 100 historische bedrijfsvaartuigen. Deze monumentale schepen komen vanuit heel Nederland om in Zeeland hun jaarlijkse reuenie te houden. Lees verder op de website ...

Discussie over vaarbewijsplicht laait op

Het wordt helaas bijna een traditie. Stijgt de temperatuur dan laait de discussie over een algemene vaarbewijsplicht weer op. Triest is dat hier altijd een aantal ongelukken op het water met verdrietige afloop aan vooraf zijn gegaan. Ook vanuit enkele lezers kregen wij de afgelopen weken de vraag gesteld: "jullie zijn toch voor een verplicht vaarbewijs, waarom horen wij jullie nu niet over het ongeluk in ..."

Ja, wij zijn voor een algemeen verplicht vaarbewijs voor elke schipper van een (plezier)vaartuig, maar niet omdat hierdoor misschien ongelukken voorkomen hadden kunnen worden. Elk ongeluk staat op zich en het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen, zodat er lering uit getrokken kan worden. Langs deze weg wil ik echter voor- en tegenstanders oproepen om de discussie over een vaarbewijsplicht los te koppelen van discussies over de veiligheid op het water en de oorzaken van ongelukken op het water. Belangrijk dat juist daar over gesproken wordt, maar door daar meteen de consequentie van een "verplichting" aan te koppelen wordt de discussie onnodig gekleurd en gaat het minder over het verbeteren van de veiligheid op het water.

Ja, wij zijn dus voor een verplicht vaarbewijs voor iedereen, maar om een andere reden. Elke weggebruiker wordt geacht de regels te kennen. Elke gebruiker van de vaarwegen wordt geacht de vaarregels te kennen. Elke schipper wordt geacht op een veilige en verantwoorde wijze met zijn/haar schip om te kunnen gaan. Er is in onze ogen maar één manier om objectief aan te kunnen tonen dat een schipper de regels kent en kennis heeft van het varen en dat is door deze kennis te toetsen door het afnemen van een examen. En als bewijs dat de toets met succes is afgenomen dient een diploma en voor de watersport is dat het klein vaarbewijs.

Het is erg jammer dat partijen en belangenbehartigers momenteel over elkaar heen buitelen om te laten weten dat ze voor of tegen een verplicht vaarbewijs zijn. In een grijs verleden was er eens een minister die zei: "als jullie het eens zijn over een vaarbewijsplicht, dan neemt ik dat standpunt over en pas de regels aan". We zijn inmiddels vele jaren verder en u raadt het al; partijen zijn het nog steeds niet eens. Getuige de afschaffing van de leeftijdsgrens voor het verlengen van het klein vaarbewijs, zit er in Den Haag nog steeds een minister die bereid is te luisteren naar de argumenten uit de sector, maar misschien doet zij er in dit geval verstandig aan om niet te luisteren en boven de "kibbelende" partijen te gaan staan en een besluit te nemen. Dit sluit mooi aan bij haar voornemen in de Scheepvaartverkeerswet een bepaling op te nemen met betrekking tot veilig vaargedrag van de schipper.

Aangepaste website voor Vamex

Vamex is de instantie die de examens voor onder andere het klein vaarbewijs en bijvoorbeeld het groot pleziervaarbewijs afneemt. Recent heeft de Vamex haar website flink aangepast. De informatie is nu nog beter ingedeeld en gemakkelijker te vinden. Ook is het uiterlijk van de website opgefrist en weer helemaal bij de tijd.
De website vervult een belangrijke functie. Niet alleen vindt u hier alle informatie over het examen, zoals bijvoorbeeld een voorbeeldexamen, maar opgeven en betalen voor het examen loopt ook allemaal via de website. Sinds kort is het zelfs mogelijk om via de website uw examendatum te verzetten. Bijvoorbeeld als u vanwege ziekte niet aan de studie toekomt. Kijkt u maar eens op de website ...

Nieuwe pilot voor Turkije en Cyprus

Turkey and CyrpusDe kust van Turkije is sterk in ontwikkeling en sommige plaatsen zijn onherkenbaar verandert. Turkije wordt in toenemende mate ook een populaire bestemming voor een watersportvakantie en het aantal jachten dat langs deze kust vaart neemt nog steeds elk jaar toe. Nieuwe faciliteiten worden in hoog tempo ontwikkelt en bestaande worden vernieuwd. Veel havens zijn de afgelopen jaren uitgebreid en ook zijn een flink aantal nieuwe jachthavens gebouwd.
Voldoende redenen dus voor een compleet nieuwe uitgave van de Imray Pilot voor de Turkse kustwateren en Cyprus. Deze vaargids behandelt de kust van Turkije van de Bosporus tot de grens met Syrië en de complete kust van Cyprus. In een apart hoofdstuk wordt de Turkse kust aan de Zwarte Zee besproken. Nu online te bestellen in de Vaarwinkel ...

Klein Vaarbewijs straks onbeperkt geldig

Nu nog is het klein vaarbewijs geldig tot uw 70e verjaardag. Daarna kunt u uw klein vaarbewijs steeds verlengen. De afgelopen maanden heeft de Vamex, organisator van de klein vaarbewijs examens met het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderhandeld over de afschaffing van deze verplichting het klein vaarbewijs na uw 70e elke vijf jaar te moeten verlengen. Aanleiding hiervoor is de verhoging van de leeftijdsgrens voor het rijbewijs naar 75 jaar per 1 juli 2013.

Nog maar een paar jaar geleden is de grens van 65 voor het klein vaarbewijs gelijkgetrokken met die van het rijbewijs op 70 jaar. Omdat dergelijke aanpassingen in de regels tijd kosten was toen echter al besloten om de leefstijdsgrens van het rijbewijs op te trekken naar 75. De belangenbehartigers voor de watersport en de Vamex konden dus gelijk weer opnieuw met het ministerie rond de tafel. Op voorspraak van onder andere het Watersportverbond is toen ingezet op het compleet afschaffen van deze leeftijdsgrens. Met succes, want de minister bleek oor te hebben naar de argumenten vanuit de watersport. Op 4 juli 2013 berichtte minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur dat zij navolging geeft aan het advies van het Watersportverbond en VAMEX. Medio 2014 vervalt daarom de leeftijdsgrens voor het klein vaarbewijs geheel.
Wordt u voor die ingangsdatum 70, dan moet u uw klein vaarbewijs nog wel laten verlengen. Zodra de ingansdatum bekend is leest u dat in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Wel is de minister van plan om in de Scheepvaartverkeerswet een bepaling op te nemen met betrekking tot veilig vaargedrag van de schipper. Wij zijn benieuwd wat zij daar dan onder zal verstaan. Verder wil de minister wel bepalingen opnemen voor medische eisen voor het bedrijfsmatige gebruik van het klein vaarbewijs en voor het gebruik van het groot pleziervaartbewijs (voor schepen van 25-40 meter) aansluiting te zoeken bij de medische eisen van de beroepsvaart.

Een en ander is allemaal na te lezen in een brief van de minister aan de Tweede kamer. Hierin schrijft zij tot slot dat Nederland zich in international overleg inspand om te komen tot een herziening van de beroepskwalificatie van de binnenvaartbemanning en om een verhoging van de keuringsleeftijd voor de beroepsvaart internationaal gedragen te krijgen. De brief kunt u online nalezen ...

Wat ons betreft in ieder geval nog een extra reden om nu uw klein vaarbewijs te gaan halen. Doe nu examen en dan is het klein vaarbewijs de rest van uw leven geldig. Alle leermiddelen vindt u in ieder geval bij ons in de Vaarwinkel ...

Nautisch erfgoed

Wij varen al eeuwen voor ons plezier en niet alleen voor ons beroep. De meeste plezierjachten die nog varen zijn van - in verhouding - recente datum. Een groot aantal klassiekers kunt u in Hellevoetsluis in actie zien tijdens de Dutch Classic Yacht Regatta. Klik hier ...

Van weer meer recenter datum zijn plezierjachten van polyester, maar inmiddels varen er ook al heel wat klassiekers rond die van dit "moderne" materiaal zijn gemaakt. En ook deze jachten behoren tot ons nautisch erfgoed.

Zo is er zelfs al een echte behoudsvereniging voor klassieke polyester jachten en zijn er verschillende verenigingen van eigenaren van bepaalde bouwers of modellen. Als u meer wilt weten en bijvoorbeeld in contact wilt komen met andere eigenaren kan een avondje 'Googelen' veel informatie opleveren.

En het zijn natuurlijk niet alleen liefhebbers van zeilschepen die zich verenigen en onderlinge ervaringen uitwisselen om hun bezit te behouden en te bewaren. Een van onze lezers is bijvoorbeeld zelf een register begonnen voor de Bodewes Commander.
Mij valt persoonlijk op dat naarmate eigenaren meer weten over de historie van hun schip, de bouwer en de ontwerper, de band met hun schip alleen maar steviger wordt en daarmee ook de motivatie om hun trotse bezit tot in de puntjes te onderhouden.

Bodemacrhief

De Nederlandse bodem is feitelijk één groot archief. Overal in de grond zijn sporen te vinden van onze (pre)historie. Zo ook in de waterbodem. Daar waar vroeger land was en recenter waar veel gevaren werd, vergingen ook vele schepen en soms werden afgedankte schepen weer gebruikt in de constructie van kades en dijken. RWS Water Verkeer en Leefomgeving, RWS Zee en Delta en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben een informatieboekje uitgebracht over het herkennen van en het omgaan met archeologische vondsten die onverwachts worden aangetroffen bij werkzaamheden op zee of de binnenwateren. Voor dergelijke objecten geldt namelijk een wettelijke meldingsplicht.

En ook als pleziervaarder of sportduiker kunt u in aanraking komen met bijzondere vondsten. In het water of langs de waterlijn. Lees verder op de website ...

Bataviahaven Botenshow

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september vindt de 2e editie van de Bataviahaven Botenshow plaats in de Bataviahaven van Lelystad. Vanaf vandaag kunnen zowel nieuwe als gebruikte boten worden aangemeld voor deze verkoopbeurs. De eerste editie in april van dit jaar bracht 4.000 geinteresseerde bezoekers naar de Bataviahaven. Al tijdens de show wisselde 10 procent van de aangeboden boten van eigenaar; in de weken daarna zijn nog diverse andere schepen van eigenaar gewisseld. De kosten voor deelname aan deze najaars botenbeurs zijn net als bij de eerste editie bijzonder laag. Voor een boot van circa 8 meter bedragen de kosten ongeveer 50 euro. Het is dus ook voor particulieren een hele interessante optie om het te koop liggende schip bij een werkelijk geinteresseerd publiek onder de aandacht te brengen.

De prijzen voor boten, zowel nieuw als gebruikt, zijn nog nooit zo laag geweest al lijkt de ingezette prijsdaling nu zijn bodem te hebben bereikt. Ook de afgelopen maanden heeft de praktijk geleerd dat eigenaren die een realistische prijs vragen voor hun boot relatief snel een koper vinden.

De ontwikkeling van de Bataviahaven Botenshow sluit aan bij een belangrijke trendontwikkeling in de watersportsector waarin een grotere rol wordt gezien voor regionale botenbeurzen, zoals onlangs in het Vakblad Jachtbouw Nederland werd gesignaleerd. "Wanneer de prijs-prestatieverhouding klopt zullen vele regionale dealers in staat zijn om hun aanbod hier te presenteren, Ook zij die tot nu toe uit kostenoverwegingen niet aan beurzen deelnamen. ... dit zal leiden tot een proces waarin brede centrale beurzen zullen worden aangevuld door regionale gespecialiseerde kleinere evenementen met elk hun eigen publiek", aldus Jachtbouw Nederland. Het wachten is dus op meer botenbeurzen in meer verspreid over meerdere regio's.

Aanmelden voor de Bataviahaven Botenshow kan via www.bataviahavenbotenshow.nl. Direct na aanmelding verschijnen de aangemelde boten op de website en in de apps (apple en android) die gratis kunnen worden gedownload.

Tour de France onder zeil

Helaas niet elke avond op de buis, terwijl de Nederland wel werd aangedaan. Ik heb het dan over de Tour de France à la Voile of te wel de Ronde van Frankrijk onder zeil. U kunt verder lezen op de website ...

Veiligheid aan boord

Veiligheid aan boord, op het water, in de haven. Overal speelt het een belangrijke rol. Zaterdag 13 juli staat bij Marina Port Zélande dan ook helemaal in het teken van veiligheid. Lees verder op de werbsite ...

Markeercheck-app

In deze nieuwsbrief hebben wij het al vaker gehad over termen als "crowd sourcing" en bijvoorbeeld "user generated content". Of te wel betreft het publiek en de gebruikers bij het realiseren en actueel houden van producten of diensten. Rijkswater staat vraagt daarom ook van u op het water uw hulp.

Nederland kent zo’n 15.000 vaarwegmarkeringen zoals boeien en lichtopstanden. Deze markeringen zijn belangrijk voor de veiligheid op de vaarweg, omdat schepen hierop navigeren. De locatie van markeringen wordt bepaald aan de hand van onder andere waterstanden en bodemhoogten. Helaas komt het weleens voor dat een vaarwegmarkering niet goed meer functioneert. Bijvoorbeeld doordat het licht kapot is of doordat de markering is aangevaren. Rijkswaterstaat heeft daarom de ‘Markeercheck-app’ ontwikkeld met actuele en betrouwbare gegevens over de vaarwegmarkeringen. Met de app kunnen storingen aan een markering door schippers in de beroeps- en recreatievaart direct worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de markering dan zo snel mogelijk wordt hersteld, om zo de veiligheid op de vaarweg te waarborgen.

Rijkswaterstaat nodigt alle vaarweggebruikers uit om mee te doen aan de proef met de ‘Markeercheck-app’. De app is gratis te downloaden via de Apple App Store en de Play Store. Ga naar één deze appstores en zoek op "Markeercheck".

PoiSmart: Vaaratlas op Tomtom

De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. Dat blijkt ook op te gaan voor het ontwikkelen van een nieuw computerprogramma. Wij zijn momenteel druk doende de laatste hand te leggen aan de nieuwe Vaaratlas voor Tomtom. De software is op een paar visuele punten na, klaar. Nu nog een downloadpagina voor de website maken en daarna kan de nieuwe software gelanceerd worden. Vanaf volgende week verwachten wij dat het zo ver is en kunt u uw Tomtom weer als extra vaarhulpje mee aan boord nemen.

Nieuw model certificaat en diploma's binnenvaart

CCV, de afdeling van het CBR dat de diverse binnenvaartexamens organiseert, gaat over op een nieuw model certificaat en diploma voor de binnenvaart. Het huidige A6-diploma voor Binnenvaart wordt vervangen door een A4-model. De vaarbewijzen blijven zoals nu al op creditcard formaat. De invoering van dit nieuwe model heeft geen invloed op de kosten en de inhoud van de examens. Bent u al in het bezit van een diploma of certificaat van CCV? En wilt u graag een diploma of certificaat nieuwe stijl? Vanaf 1 augustus 2013 kan deze, tegen duplicaatkosten, aangevraagd worden via het reguliere aanvraagformulier voor het aanvragen van een duplicaat. Meer informatie over de binnenvaartexamens vindt u op de website ...

Discovery serie: SuperYachts (2)

Het bericht over de nieuwe series over de Nederlandse werven die superjachten bleek u en ons op het verkeerde been gezet te hebben. Net als u dachten wij "leuk en interessant", maar bij nader inzien blijkt de serie op Discovery eerst alleen op enkele buitenlandse zenders van Discovery te zien. Ongetwijfeld dat de serie ook nog op de Nederlandse versie van Discovery komt, maar voor nu is het voor de meesten van u dus helaas nog even afwachten of hopen dat uw kabelmaatschappij wel de diverse buitenlandse versies doorgeeft. Het uitzendschema staat op de website van de werf van Vripack ...

Vrijwilligers komen bovendrijven

Op het International Sailing Center Medemblik wordt op 7 juli een dag voor vrijwilligers in de watersport georganiseerd. Ook niet-vrijwilligers zijn natuurlijk welkom. Maak kennis met het vrijwilligers werk bij de verenigingen binnen het ISCM en de watersport. Lees verder op de website ...

Olympische zeiltop komt naar Scheveningen

De Nacra 17 zeilcatamaran is een nieuwe klasse op de Olympische spelen van 2016 en deze nieuwe klasse lijkt nu al een succes te worden. Veel zeiltalent uit diverse landen heeft de overstap naar de catamaran gemaakt en bereidt zich nu voor op de spelen in Rio de Janeiro. Veel wedstrijden varen hoort bij de voorbereiding en nu al reizen teams over heel de wereld om overal deel te nemen aan diverse wedstrijden en evenementen. Het allereerste wereldkampioenschap Nacra 17 brengt de mondiale Olympische catamarantop komende maan naar Den Haag. Dit topzeilevenement gaat op zondag 21 juli 2013 van start en duurt tot en met zaterdag 27 juli. Met nog een kleine maand te gaan staat de teller op vijftig voorinschrijvingen uit 22 landen. Lees verder op de website ...

Overigens zullen diverse teams zich al eerder deze maand in Scheveningen verzamelen om ervaring op te doen met de specifieke omstandigheden voor de Nederlandse kust. Zij trainen straks dagelijks bij de twee catamaran zeilclubs op het strand bij Scheveningen. Klik hier voor de locaties van deze verenigingen ...

Radiostilte

Een belangrijk deel van mijn "nautische vorming" heb ik meegekregen bij het Zeekadetkorps Maassluis. In de jaren tachtig maakte ik zo vele leuke vaarweekends en vakanties mee op de Zeeuwse wateren. In die tijd was er nog geen mobiele telefoon en als we dan ergens verlaten in een oude werkhaven lagen was de enige manier om contact met thuis te krijgen via de marifoon of radiozendinstallatie. Als het thuisfront contact wilde maken belden zij met Scheveningen radio en kwamen de roepletters van ons schip op de verkeerslijst. Op elk heel en elk half uur zat er altijd iemand bij de marifoon om naar deze verkeerslijst te luisteren. Stond je op de lijst dan kon je daarna via Scheveningen radio contact opnemen en kreeg je te horen wie er contact zocht en kon je eventueel via Scheveningen radio met het vaste nummer aan de wal worden doorverbonden.
Nostalgie in deze tijd van mobieltjes, internet over 3G en binnenkort al weer 4G.

Voorafgaand aan het voorlezen van deze lijst was het dan altijd 3 minuten stil in de ether. Dit waren de radio stilte periodes. Deze stilte periodes vinden hun oorsprong in het begin van de radio communicatie en de tijd waarin de eerste schepen werden voorzien van zendontvangers. De tijd waarin onder andere de Titanic ten onder ging. De Titanic was als modern schip uitgerust met een zendontvanger op basis van morsecode. De ramp met de Titanic en bijvoorbeeld het niet alert reageren op de uitgezonden noodoproepen waren aanleiding voor een aantal afspraken in de scheepvaarwereld. Volgens de overlevering is de instelling van de radio stilte periodes er daar één van. Later bij de komst van spraak over radio waren het vooral de scheepsfrequenties 2.182 kHz en 500 kHz waarop uitgeluisterd werd.

Gedurende 3 minuten op elk heel en elk half uur mocht niemand uitzenden op de 2.182 kHz om zo iedereen in staat te stellen goed uit te luisteren en een eventueel zwak doorkomend noodsignaal niet te overstemmen. Voor de 500 kHz waren er stilte periodes op elk kwartier over en elk kwartier voor het hele uur.
Elke radiohut en stuurhut was daarvoor voorzien van een scheepsklok met daarop de sectoren van de stilte periodes aangegeven. Tegenwoordig hebben de stilte periodes geen betekenis meer. Dankzij de GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) wordt er continu uitgeluisterd en geven ontvangen noodsignalen vanzelf een alarm. En 500 kHz is ook niet meer in gebruik voor de scheepvaart. Binnen het GMDSS systeem is nog wel een speciale rol toebedeeld voor de 2.182,5 kHz.

Sea Rescue DiverEen paar maanden geleden maakte ik u deelgenoot in mijn vreugde met de aankoop van mijn mooie nieuwe maritieme horloge (klik hier). Het kleine exclusieve horlogemerk TWCO basseert haar horloges op het ontwerp van de horloges van de reddingsduikers van de Spaanse marine. Het maritieme verleden van deze horloges komt terug in een aantal leuke details. Zo worden op het uurwerk nog de radio stilte periodes aangegeven. Een mooie verwijzing naar een perdiode die nog niet eens zo ver achter ons ligt, maar zijn oorsprong daarentegen vindt in één van de grootste maritieme tragedies.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.