Plezier(boot)belasting: wat betalen we nu al?

In de discussie over de plezierbootbelasting worden veel opmerkingen gemaakt als "wij betalen toch al accijns op de brandstof" of "ze moeten blij zijn dat al die watersporters in Nederland hun vakantie doorbrengen en dus hier hun geld uitgeven". De vraag hoeveel de watersport nu feitelijk al aan de schatkist bijdraagt is daarom relevant. Geld overigens dat voornamelijk in de algemene middelen terechtkomt en dus ook voor alle overheidsuitgaven beschikbaar is en dus niet één-op-één weer ten gunste van de watersport of bijvoorbeeld het onderhoud van vaarwegen gebruikt wordt.
Ik heb getracht uit te zoeken hoeveel van de bestedingen door de watersporters nu al in onze nationale schatkist terechtkomt of op een andere manier als inkomsten bij de overheid belandt. We betalen BTW over bijna al onze aankopen, we betalen naast BTW ook accijns op brandstoffen. We betalen sluisgeld, toeristenbelasting en hier en daar ook voor een vaarvergunning. Maar hoeveel is dat nu bij elkaar en waar komt het terecht?

Antwoord geven op deze vraag bleek lastiger als gedacht.
Er is veel onderzoek gedaan naar de omvang van de watersport en waterrecreatie. Met name naar de omvang en de economische betekenis. In de diverse documenten en rapporten die vrij op internet te vinden zijn is echter niet direct iets te vinden over welk deel van de watersportuitgaven naar de schatkist vloeit.

In het advies van de Taskforce "Versterking Recreatietoervaart" worden geen harde cijfers genoemd. Alleen wordt de post sluis- en tolgelden (incl. bruggelden, vaarvergunningen etc.) geraamd op ruim € 3 miljoen. Dat is dus geld dat de watersporters nu al betalen en geld dat direct terechtkomt bij de heffende vaarwegbeheerder.
Eerder schreef ik al dat de sluisgelden beslist niet door de Taskforce worden opgeheven. Immers uit de opbrengst van de plezierbootbelasting wordt jaarlijks een "afkoopsom" overgemaakt naar die vaarwegbeheerders die nu al heffingen heffen. Alleen de wijze van betalen wordt dus anders. Het al oude klompje van de brugwachter verdwijnt en wordt vervangen door de plezierbootbelasting die centraal wordt geheven.

Met het verbod op het tanken van rode accijnsvrije diesel betalen de pleziervaarders dus accijns over alle brandstoffen die gebruikt worden. Over benzine is dat bijna 70 eurocent per liter en over diesel ruim 41 eurocent. Dat is exclusief 19% BTW die ook op brandstoffen zit.
Overigens zit op de rode diesel nog steeds zo'n 25 eurocent aan accijns.
Onbekend is hoeveel de watersport per jaar aan brandstof verbruikt en dus hoeveel accijns en BTW direct in de schatkist vloeit. Alle jachten (groot en klein) met een motor zijn in beeld om plezierbootbelasting te gaan betalen. Men schat dat aantal op 300.000. Als die gemiddeld zo'n 50 liter brandstof verbruiken, wat denk ik niet zo veel is. Dan bedragen de inkomsten aan accijns per jaar al meer dan € 6,1 miljoen als iedereen diesel zou tanken. Dat is niet zo dus de werkelijke inkomsten zullen veel hoger liggen. Excl. de 19% BTW die geldt over de totale prijs aan de pomp.
Uit onderzoek naar de waterrecreatie blijkt dat een gemiddelde toervaarder in 2002 per dag al € 75 uitgaf. Daar zat de brandstof ook in. In 2008 zal dat bedrag zeker zijn opgelopen tot zo'n € 85 per dag dat men aan boord is (in de haven of op het water). Dit is inclusief liggelden. Over bijna alle watersportproducten en diensten wordt 19% BTW gegeven. Dat betekent dat aan BTW van die € 85 er ongeveer € 14 aan BTW in de staatskas terechtkomt.

Volgens het CBS werden er jaarlijks ruim 7,2 miljoen dagen besteed aan watersport en waterrecreatie. Dat betekent dat de BTW inkomsten uit de watersport en waterrecreatie ruim € 100 miljoen bedragen. Bovenop deze € 100 miljoen komen de al genoemde sluisgelden a € 3 miljoen en de ruim € 6 miljoen aan accijns op brandstoffen.

Volgens gegevens van de HISWA bedraagt de totale omzet van alle watersportbedrijven in Nederland € 2,5 miljard, waarvan € 1,4 miljard export is. Dat is dus geld dat vanuit het buitenland naar ons land vloeit. Voor een deel verdient de overheid hieraan middels importheffingen ed.. Hoeveel dat is heb ik niet kunnen achterhalen.
Ongeveer € 1,1 miljard is dus zogenaamde binnenlandse omzet van de watersportbedrijven. Over deze omzet heft onze overheid in ieder geval BTW. Als we van de omzet van de watersportbedrijven uitgaan komt dat op een bedrag van dik € 200 miljoen aan BTW voor de nationale schatkist. Dat is exclusief winstbelasting die deze bedrijven ook nog betalen. En ook dit bedrag is weer exclusief de sluisgelden en accijns op brandstoffen.
Omdat de omzet van de watersportbedrijven door de consumerende watersporter wordt opgebracht wordt dus ook de BTW door hen opgebracht.

Op bovenstaande schattingen en berekeningen is vast veel aan te merken. Ik sta dan ook open voor bronnen die betrouwbare informatie kunnen leveren en helpen de getallen scherp te krijgen.

Bij gebrek aan beter is mijn conclusie dat de watersport in zijn totaliteit meer dan € 100 miljoen oplevert voor de staatskas. Daar wil men met de plezierbootbelasting nog zo'n € 45 miljoen aan toevoegen. Dat betekent een verhoging van 45% !

Getijtafels voor de Belgische kust 2009

Via de website van de Belgische Hydrografische dienst kunt u nu de getijtafels downloaden. Gratis en voor niets. Deze getijtafels bevatten alle waterstanden voor 2009 in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge,Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. De tabellen zijn ingedeeld in 2 dubbele reeksen waarbij de getijhoogten enerzijds zijn uitgedrukt ten opzichte van de vergelijkingsvlakken T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing) en G.L.L.W.S. (het gemiddelde laag laagwaterspring) en anderzijds ten opzichte van de vergelijkingsvlakken T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing) en L.A.T. (Lowest Astronomical Tide).

Getijtafels voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpoler, Antwerpen en Wintam in TAW - GLLWS

Getijtafels voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpoler, Antwerpen en Wintam in TAW - LAT

Errata getijboekje 2009


Ook kunt u gebruik maken van het getijboekje. Deze bevat naast de gegevens in TAW voor Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge, ook voor de eerste keer de getijtafels voor Blankenberge. Getijtafels 2009 kust

AIS transponders verplicht voor de binnenvaart

De mininster van Verkeer en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat AIS transponders verplicht gesteld gaan worden voor de binnenvaart. Deze verplichting komt voort uit de RIS richtlijn van de Europese Unie.

AIS staat voor Automatic Identification System. Een systeem aan boord dat steeds gecodeerde korte berichten uitzendt met informatie over scheepsnaam, roepnaam, positie, koers, snelheid, soort schip, afmetingen en eventueel of er gevaarlijke lading aan boord is. In de zeevaart is dit al langer verplicht en het systeem komt dus nu ook naar de binnenwateren. Met speciale ontvangers kunnen de berichten gedecodeerd worden en kan een verkeerscentrale bijvoorbeeld de posities van de schepen met extra informatie tonen. De berichten kan men ook aan boord ontvangen en bijvoorbeeld weergeven op het radarscherm of op de kaartplotter.
Interessant hieraan is dat dan onder andere koers en snelheid bekend zijn en gevaar voor aanvaring sneller zichtbaar gemaakt kan worden. Ook interessant is dat een schip niet in het zicht van het radar hoeft te zijn. Een AIS signaal kan zeg maar ook om de hoek opgepikt worden. Of als er veel golven staan en een klein schip minder zichtbaar is voor de radar, dan wordt het AIS signaal wel opgepikt. Meer daarover leest u in een eerdere bericht hier.

RIS staat voor River Information System en gaat over technische standaarden en afspraken om informatie over scheepvaartbewegingen, lading etc. internationaal uit te kunnen wisselen. AIS binnen RIS kan het bijvoorbeeld mogelijk maken dat een verkeerspost een AIS signaal opnieuw uitzend en zo dus informatie doorgeeft aan scheepvaart die verder weg zit, maar op deze manier ver vooruit (en dus om de hoek) kan kijken welke scheepvaart er zit of aankomt.

Beroepsvaart is al verplicht om zich op veel plaatsen aan te melden. Met een AIS transponder gaat dat straks allemaal automatisch. Dat scheelt werk en is in het belang van de veiligheid.

Om de aanschaf van een AIS transponder aantrekkelijk te maken stelt de minister voor om een subsidie te verstrekken bij de aanschaf van een goedgekeurd systeem. Deze kosten al gauw zo'n € 3.000 - 4.000. De minister gaat uit van een eigen bijdrage van € 500 van de schipper, zodat de subside dus een fors bedrag per schip bedraagt. Verwacht wordt dat beroepssvaart straks massaal op AIS overstapt.
Zover uit de voorgestelde regeling blijkt is de subsidie bedoeld voor de beroepsvaart, maar ook beschikbaar voor buitenlandse beroepsvaart die veel in Nederland vaart en voor pleziervaart op schepen langer dan 20 meter. Voor deze laatste twee groepen moet gelden dat zij in de periode 2006-2008 al wel in Nederland voeren.

Een niet goedgekeurde AIS transponder (voor de pleziervaart) kost al gauw meer dan de voorgstelde bijdrage, maar dan krijgt u natuurlijk geen subsidie. Als AIS transponders straks massaal op de binnenwateren gebruikt gaan worden, wordt het voor de pleziervaarder interessant om een AIS ontvanger aan te schaffen en te koppelen met bijvoorbeeld een kaartplotter. U ziet dan goed wat de beroepsvaart om u heen doet.

Voor het installeren van een AIS transponder moet u ook een registratie doen bij het Agentschap Telecom en moet u ook in het bezit zijn van minimaal een marifoon bedieningscertificaat. Lesmateriaal voor marifonie vindt u in de Vaarwinkel.
Een AIS ontvanger is geen zender en is dus vrij te gebruiken.

Gratis auto bij aankoop van een boot

Huizenmakelaars kwamen eerder al in het nieuws omdat zij een Porsche, helikoptervluchten en dergelijke kado gaven als u een duur appartement kocht. Gisteren stond in het Algemeen Dagblad Nick Lanting van Fairline Nederland. Als u bij hem een showroommodel van het vorige model aanschaft, krijgt u er nu een dure auto van het merk Dodge bij. In dat terwijl de Pond (Fairline komt uit Engeland) en de Dollar (Dodge is Amerikaans) al zo laag staan. Kijkt u eens op de website van Fairline Nederland. Op deze wijze geeft Fairline Nederland een leuke draai aan de slogan "Yes we can". "Een gratis auto bij een boot, ja dat kan".

Educatief vaarspel van Naviclass

Voor de Belgische markt is er nu ook een educatief vaarspel. Een leuke manier om u de regels van het varen eigen te maken of om te testen wat u nog weet. Het spel is bedoeld voor de Belgische markt en gaat dus uit van het CEVNI reglement. Als u deze zomer richting de zuiderburen trekt is dit spel een leuke manier om uw kennis op te frissen.

Vaarwijzer Nieuwsbrief week 3

Per ongeluk heb ik vandaag de Vaarwijzer Nieuwsbrief voor deze week dubbel verstuurd. Excuus daarvoor.

De nieuwsbrief wordt verzonden via een online interface die draait op onze webserver. Nadat ik op verzenden had geklikt kreeg ik eerst niets te zien en toen een foutmelding van de internetbrowser. Daarop heb ik de webpagina opnieuw geladen, maar dat blijkt als effect te hebben dat alles nog een keer werd verstuurd.

De nieuwsbrief van deze week is de eerste in de nieuwe opzet als Vaarwijzer Nieuwsbrief. Maar naar ik hoop nog steed met nieuws en informatie die u helpt, soms prikkelt en waar u elke weer naar uitziet.
Het archief van de nieuwsbrief vindt u online op deze website. Nog niet het hele archief is ontsloten, maar er zijn al wel een groot aantal berichten na te lezen.

Let op: De aanpassing van de nieuwsbrief betekent ook dat we deze binnenkort vanaf een ander e-mailadres gaan versturen. Als u filters op uw e-mail heeft voor anti-spam en dergelijke dan raden wij u aan om uw filter daarop aan te passen. De nieuwe e-mail adressen staan in de nieuwsbrief die u vandaag heeft ontvangen.

Sponsor: Sloepenfan - 6 nummers voor € 19.90

Getijtafels Nederland 2009

Hier vindt u in een oogopslag alle getijtafels voor een groot aantal locaties langs de Nederlandse kust. De tabellen worden weergegeven als PDF document dat u kunt downloaden en uitprinten.

De getijvoorspellingen worden aangeboden in de vorm van een tabel met hoog- en laagwaterstanden en de bijbehorende tijdstippen (getijtafel).

Baalhoek: Klik hier ...
Bath: Klik hier ...
Beerkanaal: Klik hier ...
Bergse Diepsluis west: Klik hier ...
Borssele: Klik hier ...
Breskens: Klik hier ...
Brouwershavensche Gat 02: Klik hier ...
Brouwershavensche Gat 08: Klik hier ...
Cadzand: Klik hier ...
Delfzijl: Klik hier ...
Den Helder: Klik hier ...
Den Oever: Klik hier ...
Dintelhaven: Klik hier ...
Dordrecht: Klik hier ...
Eemhaven: Klik hier ...
Eemshaven: Klik hier ...
Europahaven: Klik hier ...
Geulhaven: Klik hier ...
Goidschalxoord: Klik hier ...
Gouda brug: Klik hier ...
Hagestein beneden: Klik hier ...
Hansweert: Klik hier ...
Haringvliet 10: Klik hier ...
Haringvlietsluizen: Klik hier ...
Harlingen: Klik hier ...
Harmsenbrug: Klik hier ...
Hartelbrug: Klik hier ...
Hartelhaven: Klik hier ...
Hartel-Kuwait: Klik hier ...
Heesbeen: Klik hier ...
Hellevoetsluis: Klik hier ...
Hoek van Holland: Klik hier ...
Huibertgat: Klik hier ...
IJmuiden: Klik hier ...
Kats: Klik hier ...
Keizersveer: Klik hier ...
Kornwerderzand: Klik hier ...
Krammersluizen west: Klik hier ...
Krimpen aan de IJssel: Klik hier ...
Krimpen aan de Lek: Klik hier ...
Lauwersoog: Klik hier ...
Lichteiland Goeree: Klik hier ...
Lith dorp: Klik hier ...
Maassluis: Klik hier ...
Marollegat: Klik hier ...
Meetpost Noordwijk: Klik hier ...
Mississippihaven: Klik hier ...
Moerdijk: Klik hier ...
Nes: Klik hier ...
Nieuwe Statenzijl: Klik hier ...
Oosterschelde 04: Klik hier ...
Oosterschelde 11: Klik hier ...
Oosterschelde 14: Klik hier ...
Oudeschild: Klik hier ...
Overloop van Hansweert: Klik hier ...
Parksluis: Klik hier ...
Petten zuid: Klik hier ...
Rak noord: Klik hier ...
Roompot binnen: Klik hier ...
Roompot buiten: Klik hier ...
Rotterdam: Klik hier ...
Rozenburgsesluis noordzijde: Klik hier ...
Schaar van de Noord: Klik hier ...
Scheurhaven: Klik hier ...
Scheveningen: Klik hier ...
Schiermonnikoog: Klik hier ...
Schoonhoven: Klik hier ...
Spijkenisse: Klik hier ...
Stavenisse: Klik hier ...
Suurhoffbrug noordzijde: Klik hier ...
Terneuzen: Klik hier ...
Terschelling Noordzee: Klik hier ...
Texel Noordzee: Klik hier ...
Vlaardingen: Klik hier ...
Vlakte van de Raan: Klik hier ...
Vlieland haven: Klik hier ...
Vlissingen: Klik hier ...
Vuren: Klik hier ...
Walsoorden: Klik hier ...
Werkendam buiten: Klik hier ...
Westkapelle: Klik hier ...
West-Terschelling: Klik hier ...
Wierumergronden: Klik hier ...
Yerseke: Klik hier ...

Als u op een van de links klikt dan wordt u gevraagd het PDF bestand op te slaan of te openen. Als u het bestand opent kunt u het printen en daarna ook nog opslaan. Als u het bestand opslaat dan kunt u het bewaren en later uitprinten.
Deze dienst maakt gebruik van de website Getij.nl van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als u op de link klikt dan wordt de informatie actueel van deze website opgehaald. De informatie is dus niet op de webserver van Vaarwinkel opgeslagen. Hierdoor kan het voorkomen dat er een storing in de dienstverlening optreed als de server van Getij.nl een storing heeft.

In de Vaarwinkel kunt u ook de getijtafels bestellen. Ga naar de winkel en zoek op getij ...

Vaarbewijsplicht versus vaartuigregistratie

Eerder schreef ik over de oproep in de Vaarkrant van de Telegraaf om te reageren op de stelling "Kunnen excessen op het water niet beter aangepakt worden door verplichtstelling van het vaarbewijs". Van de Vereniging van Instructeurs en Opleidingen Kleinvaarbewijs (VIOK) ontving ik hun officiële reactie, die wij hier, vanwege de relevantie, onverkort en met toestemming overnemen.

De VIOK schrijft:

"Reactie op de stelling : “Kunnen excessen op het water niet beter aangepakt worden door verplichtstelling van het vaarbewijs”?

Het is te loven dat vanuit de Tweede Kamer de aandacht gericht wordt op de veiligheid op het water.

Vaartuigregistratie – nu al verplicht voor boten die sneller kunnen varen dan 20 km per uur – beoogt vast te leggen wie de eigenaar van de boot is.

De stelling van PvdA/Lia Roefs regelt de zaken aan de achterkant terwijl het juister is eerst de zaken aan de voorkant te regelen. Dus eerst een vaarbewijsplicht wettelijk regelen en vervolgens registreren en controleren.

De huidige vaarbewijsplicht – bedoeld voor boten die sneller kunnen dan 20 km per uur en/of langer zijn dan 15 meter – zorgt ervoor dat de vaarbewijshouder bewezen heeft de theoretische kennis van de regelgeving op het water en van de veiligheid op het water te beheersen.

Dit betekent dat een ieder die wil varen met een boot die korter is dan 15 meter of die niet sneller kan varen dan 20 km per uur in Nederland geen vaarbewijs nodig heeft en dus zonder enige kennis van zaken het water op mag. Dat kan dus een boot zijn van 14,50 meter die een snelheid kan halen van 18 km per uur en dat is best hard op het water. En een boot heeft nou eenmaal geen rempedaal.
Onze ervaring is dat steeds meer zonder enige ervaring met grote boten gevaren wordt waardoor er ook steeds vaker sprake is van bijna-ongelukken.

VIOK ( Vereniging van Instructeurs en Opleidingen Kleinvaarbewijs) heeft als doelstelling het bevorderen van de veiligheid op het water en van de pleziervaart in het bijzonder.
Een van onze actiepunten is uitbreiding van de vaarbewijsplicht. Wij zijn van mening dat dan niet gekeken moet worden naar het soort boot maar naar het gebied waar gevaren wordt.
De gevaarlijkste situaties doen zich voor daar waar beroepsvaart en pleziervaart elkaar ontmoeten.
Viok is dan ook voorstander van het invoeren van een vaarbewijsplicht op de grote doorgaande vaarwegen voor iedereen, ongeacht de boot waarin gevaren wordt.
Daarnaast zou het goed zijn op deze zelfde grote doorgaande vaarwegen een marifoonplicht in te voeren om de communicatie tussen schepen onderling te bevorderen. In België is dat al geregeld.
Beate de Ponti,
Voorzitter VIOK."

Afgelopen zaterdag kwam de Vaarkrant naar buiten met de kop "lezers Vaarkrant voorstander vaarbewijsplicht". Massaal hebben de lezers zich dus uitgesproken voor een verplicht vaarbewijs en tegen een verplichte vaartuigregistratie.

In hoeverre het oordeel van de lezers wordt ingegeven door de associatie van vaartuigregistratie met het eveneens vorige week in de publiciteit gekomen voorstel voor een plezierbootbelasting, is niet bekend. Duidelijk is wel dat er dus onder een grote groep watersporters draagvlak lijkt te bestaan voor een algemeen verplicht vaarbewijs.

Plezier(boot)belasting: hoe gaat men dat doen?

In het vorige artikel schreef ik al over het Blauwfonds. Daar ga ik nu dus niet op in.

De Taskforce "Versterking Recreatietoervaart" schrijft in haar advies over de verschillende mogelijkheden die er bestaan om een pleziervaartbelasting te heffen. Deze zijn:
 1. Vaarpas, deze is persoonsgebonden en wordt afgeschreven omdat er kennelijk slechte ervaringen zijn met de Vispas.
 2. Vaarsticker, volgens de werkgroep de eenvoudigste manier, wel lastig te handhaven en fraudegevoelig, maar daar bestaan wel oplossingen voor.
 3. Vaartuigkenteken of -registratie, het vaartuig wordt dan geregistreerd, er is dan ook bekend wie de eigenaar is en zichtbaar komt er een kenteken op de boot. Snelle motorboten hebben al zo'n registratie.

Opvallend is dat men voorbij gaat aan twee andere mogelijkheden, namelijk de vaarvergunning en de heffing bij aanschaf van een vaartuig. Vaarvergunningen zou men kunnen afgeven naar analogie met de vroegere zendvergunning voor de marifoon. In vergelijking met de vaarsticker is voor een vergunning wel registratie nodig. De werkgroep acht registratie voor de invoering van een vaarsticker niet direct nodig. Een heffing bij de aanschaf van een boot kan op twee manieren. Als een soort van overdrachtsbelasting bij de verkoop, net als in de huizenmarkt. Een goede registratie van vaartuigen is dan voorwaarde. En nieuwbouw schepen zouden dan vrijgesteld kunnen worden. Of juist wel als heffing op nieuw verkochte schepen.
Overigens ben ik van deze heffing geen voorstander. Het blokkeert immers de handel.

Veel belangrijker vind ik dat eerst maar eens helder uitgezocht moet worden welke bedragen de recreatievaart nu al aan de economie en aan de staatskas bijdraagt. Als we vervolgens ook kunnen horen waar dat geld aan besteed wordt, kunnen we daarna praten over de mogelijkheden om deze staatsmiddelen aan te wenden voor de verbetering van de watersportmogelijkheden.
Zonder dit inzicht zou de sector niet eens over het onderwerp van een nieuwe heffing moeten willen praten!

Plezier(boot)belasting: waar gaat het geld heen?

De Taskforce "Versterking Recreatietoervaart" stelt in haar advies aan de minister van Landbouw voor om de opbrengst van de plezierbootbelasting in een "Blauwfonds" te storten. Ook doet de werkgroep een voorstel voor de investeringen en kosten die uit dit fonds gefinancierd zouden kunnen worden.

In het advies van de werkgroep staat een berekening van de geschatte inkomsten van de plezierbootbelasting. Op basis van de uitgangspunten van de werkgroep en de schattingen wat betreft aantal belastingplichtige vaartuigen raamt men de bruto inkomsten op € 44,8 miljoen per jaar. Men schat dat er zo'n 10% aan de "strijkstok" blijft hangen als kosten om de belasting te innen. Netto blijft er € 40,3 miljoen over voor het Blauwfonds.
Welke kosten gemoeid zijn met het beheren van dit fonds wordt overigens niet genoemd.

Men stelt voor dat het Blauwfonds een publieksrechtelijke organisatie is. Dat betekent in Nederland meestal een stichting waaraan de overheid een van haar taken "uitbesteed". Een voorbeeld is bijvoorbeeld de stichting Vamex die de examens voor het Klein Vaarbewijs namens de overheid mag afnemen.
Voor het Blauwfonds stelt men zich ook een dergelijke constructie voor, waarbij het de watersportsector zou moeten zijn die het fonds beheert. Daarbij noemt men de stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) als mogelijke organisatie die deze klus op zich kan nemen.

Organisaties die willen investeren in de verbetering van de vaarwegen en recreatietoervaart kunnen vervolgens een subsidieverzoek doen bij het Blauwfonds. Deze kan dan een subsidie toekennen. Werk dat SRN nu ook al doet.

De werkgroep stelt vervolgens de volgende doelen voor waaraan het fonds "subsidie" kan verlenen:

 1. Afkopen brug-, sluis en toegangsgelden a € 2,5 tot 3 miljoen per jaar
  Dit geld gaat dus naar die vaarwegbeheerders, gemeentes, waterschappen, provincies ed. die nu ook al een heffing aan de watersport opleggen. Provincies ed. die deze heffingen juist hebben opgeheven krijgen dus niets. Leuke verrassing voor hen die net heffingen hebben afgeschaft.
 2. Aanvulling op de investeringen in het basis toervaartnet € 10-12 miljoen per jaar. Feitelijk blijkt het hier te gaan om deels investeringen, maar meer nog het wegwerken van achterstallig onderhoud. Een premie dus voor die vaarwegbeheerders die de afgelopen jaren te weinig hebben geinvesteerd.
  SRN geeft nu ook al subsidie aan dergelijke projecten. Gemiddeld 11% subsidie op een totale investering. Deze 11% die SRN bijdraagt blijkt erg goed te werken. Waarom men dit percentage nu wil optrekken naar 20-25% is onduidelijk. Lijkt mij niet nodig.
  Ook blijken er veel projecten te zijn benoemd om het pleziervaartnetwerk te verbeteren, maar is door de verantwoordelijke overheden nagelaten daar financiering voor te regelen. Dat wil men dus nu over de rug van de watersporter regelen.
 3. Netwerk kleine waterrecreatie en verbeteren toegankelijkheid van oevers € 1 miljoen per jaar. Dit zijn dus projecten voor kanovaren, strandjes ed.. Projecten waar de watersporters die belastingplichtig zijn niet meteen iets aan hebben en juist zijn voor die groepen die niet betalen. Ook blijkt een belangrijk deel dan te gaan om organisatie, convenanten en dus niet om harde maatregels.
 4. Veiligheid op het water € 10-12 miljoen per jaar. Met name door investeringen rond de drukste knooppunten op de binnenwateren, maar ook gaat er geld naar wachtsteigers bij bruggen en sluizen, terwijl dat een taak is van Rijkswaterstaat die zij blijkt niet snel genoeg uit te voeren. Wederom een premie om iets dus maar niet goed te doen.
 5. Beheer en onderhoud van vaarwegen € 5 miljoen per jaar. Ook hier blijkt het dan te gaan om baggerwerkzaamheden ed. die vaarwegbeheerders niet voldoende doen. Ook hier dus een premie om je taak als overheidsinstantie niet goed te doen.
 6. Milieumaatregelen tot 2013 € 3 miljoen per jaar en daarna maar liefst € 11 miljoen per jaar. En ja wel, wat staat daar; het vergroten van het aantal inzamelingspunten voor de vuilwatertank. Was ons niet beloofd dat dit geen aanvullende kosten mocht meebrengen. Via deze omweg toch wel? Wat nu weer leuk is, dat er ook gedacht wordt aan een premie voor het installeren van een vuilwatertank. Is dat weer sympathiek voor al diegenen die er al een hebben ingebouwd ....
  En na 2013 is veel meer geld nodig om de watersport te "verduurzamen". Wat in dit geval lijkt te slaan op hergebruik, toepassen van afbreekbare materialen in de botenbouw en verminderen van brandstof emissies. Dat lijkt dus meer een innovatie-subsidie voor de sector zelf te worden.
 7. En tot slot wil men jaarlijks ruim € 2 miljoen reserveren voor voorlichting en onderzoek. Niet echt duidelijk wat daar onder zal worden verstaan.

Als u al deze bedragen optelt dan valt al meteen op dat de geschatte inkomsten van de plezierbootbelasting lager zijn dan de benodigde middelen. Aangezien geen enkel fond met een tekort wil zitten, betekent dat dus dat de heffing hoger zal uitvallen. Of heeft men hier cijfers buiten het rapport gehouden?

Samengevat veel geld voor vaarwegbeheerders die hun taak nu niet of onvoldoende uitoefenen en dan nog wat subsidie voor de watersportbedrijven.
In die zin is het "verdacht" dat de Taskforce nu juist SRN noemt als mogelijke beheerder van het Blauwfonds. En wie zitten er ook al weer in die stichting? Juist de vaarwegbeheerders (het Rijk en de provincies) en de HISWA (een van de branche-organisaties voor watersportbedrijven). Waarom trekken ANWB en Watersportverbond die ook in deze stichting zitten niet aan de bel? Zij zijn immers die organisatie die voor de belangen van de watersportconsument staan.
De SRN heeft zowieso een wat vreemde rol in het geheel. Zij heeft een duidelijk belang bij het instellen van het fonds. Immers zij kan dan een deel van haar organisatiekosten toerekenen aan het beheren van het Blauwfonds. En als u het advies van de werkgroep goed leest dan zijn veel meningen en als feiten gepresenteerde zaken afkomstig uit onderzoek dat SRN in de loop der jaren heeft aangestuurd of zelfs opdracht toe heeft gegeven. En als je dan verder leest valt het op dat ook daar steeds dezelfde namen en organisaties naar voren komen.

Er zijn beslist argumenten te vinden, die pleiten voor een algemene heffing in het belang van de watersportsector, maar dan stel ik wel de volgende eisen:

 1. Er moet eerst duidelijkheid komen over aantalen vaartuigen en welke bedragen de watersport in totaal nu al aan de staatskas bijdraagt en waar dat aan besteed wordt.
 2. Geen geld voor achterstallig onderhoud, eerst de achterstand inlopen voor men in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit het Blauwfonds. En dat mag dan best een substantiele bijdrage zijn.
  En geen afkoopsommen voor brug-, sluis en toegangsgelden.
 3. Alle gebruikers van het water gaan meebetalen, ook de beroepsvaart en voor elk vaartuig. Over het hoe kom ik later terug.
 4. Het Blauwfonds wordt uitsluitend door de gebruikers van de vaarwegen beheerd. Dus niet door de overheid en de watersportbedrijven.
 5. de kosten voor belastingheffing en beheer van het fonds mogen beslist niet meer dan 1% van de belastinginkomsten bedragen.


Plezier(boot)belasting: wie gaat betalen?

In haar rapport en in de verschillende nieuwsberichten over de plezierbootbelasting wordt getracht de boodschap een beetje te verzachten. Alleen schepen groter dan 10 vierkante meter zullen straks moeten betalen. En vervolgens wordt gesteld dat dus alleen de grotere schepen (ongeveer 300.000) gaan betalen en dat de kleintjes (ongeveer 210.000) buiten schot blijven. Maar hoe zit het nu echt?

De werkgroep stelt dat alle gemotoriseerde pleziervaartuigen straks plezierbootbelasting moeten betalen. Dus ook jetski's, visbootjes met een buitenboordmotor etc.. Alleen niet-gemotoriseerde schepen onder de 10 vierkante meter zouden vrijgesteld worden.
Maar in het introductiedossier "Versterking recreatievaart" staat dat de HISWA, groot voorstander van een bedrijfsschap voor de watersportsector, rekening houdt dat er een heffing kan komen bij de verkoop van nieuwe kleine vaartuigen. Zo betalen de kleine vaartuigen dan toch mee!

Vervolgens blijkt uit alle documenten dat men eigenlijk geen precies idee heeft over de aantallen pleziervaartuigen waar het nu om gaat. Veel verder dan een schatting komen de verschillende deskundigen niet. Het kan dus best zijn dat het om veel meer vaartuigen gaat. Met name de grote groep van schepen die volgens de Taskforce geen belasting moet betalen is erg moeilijk te achterhalen. Eigenlijk heeft men geen flauw idee. Immers een bootje dat nu zonder motor in een schuur ligt, kan morgen via Markplaats verkocht worden en met een buitenboord motor het water op gaan. Zonder motor in de schuur = geen plezierbootbelasting, met buitenboordmotor in de tuin = wel plezierbootbelasting. Erg onduidelijk dus. En ook de getallen over de grotere jachten zijn niet hard te maken. Het zijn allemaal schattingen en aannames.

Voordat onze overheid over een plezierbootbelasting mag nadenken, moeten ze eerst de cijfers hard maken. Immers aantal boten x heffing = inkomsten.

Men doet er beter aan deze discussie niet aan te gaan en een eerlijke verdeling te maken. Als we dan moeten betalen, dan moet elke watergebruiker betalen. Dus ook de beroepsvaart, ook de kleine niet gemotoriseerde vaartuigen, etc..

Immers de werkgroep wil de inkomsten uit de belasting besteden aan de versterking van alle recreatievaart en recreatief gebruik van het water in Nederland. Want waarom zou een zeiler op het IJsselmeer dan mee moeten betalen aan een kanoroute in Limburg?

In het advies van de werkgroep stelt men dat ook buitenlandse jachten moeten betalen. Dus jachten van buitenlanders die permanent in Nederland liggen, maar ook passanten uit het buitenland moeten gaan betalen. Hoe dat te organiseren wordt niet uitgelegd. Het enige argument dat men aanvoert is dat door "onze gasten" mee te laten betalen, het draagvlak voor de plezierbootbelasting onder de Nederlandse watersporters groter zal zijn.
Een illusie, want is er wel draagvlak voor een plezierbootbelasting onder de Nederlandse watersporters? Laat het weten door op dit artikel te reageren.

Plezier(boot)belasting: waarom?

Het onderhoud van de vaarwegen in Nederland kost veel geld. Jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro. In het verleden is door de regering de wens uitgesproken dat de gebruikers van het vaarwater daaraan gaan meebetalen. Dus ook de watersport. Omdat toen bleek dat een vaarbelasting praktisch niet uitvoerbaar was, is deze niet ingevoerd, maar is wel afgesproken dat de pleziervaart vanaf dat moment geen rode (accijnsvrije) diesel meer mocht tanken. (Hierover in een volgend artikel meer.)

Op Europees niveau is het uitgangspunt dat de gebruikers van de infrastructuur moeten gaan (mee)betalen. Op termijn wil men dus ook voor de vaarwegen een "infrastructuur" heffing invoeren. De Taskforce "Versterking recreatietoervaart" voert aan dat de speelruimte voor de Nederlandse overheid om dan een pleziervaartheffing in te voeren beperkt zal zijn. De boodschap is dus "doe het nu, want later kan het misschien niet meer".
En stel dat de pleziervaart door Europa wordt vrijgesteld, dan kan de Nederlandse regering compensatie in Brussel vragen voor gemiste inkomsten.

Het genoemde argument dat de gebruiker (mee)betaalt is op zichzelf niet onredelijk. Immers hij/zij heeft baat bij goed onderhouden vaarwegen, voldoende ligplaatsen, vuilwaterstations, etc..

De werkgroep, onder voorzitterschap van de oud-staatssecretaris Gabor, laat echter na om inzichtelijk te maken welke bijdragen vanuit de pleziervaart er nu al naar de staatskas vloeien. Ik noemde al de accijns op brandstof. Over alle watersportartikelen, nieuwe schepen, onderhoudswerk, onderdelen en bijvoorbeeld cursussen betaalt u al het hoge tarief omzetbelasting. Op uw vaste ligplaats en op passantenplekken betaalt u vrijwel zeker toeristenbelasting. Over de hoogte van deze bijdragen is niet veel bekend, maar het zullen ongetwijfeld aanzienlijke bedragen zijn.
En dan niet te vergeten de brug-, sluis-, tolgelden en vergoedingen voor vaarvergunningen in bepaalde vaargebieden. De berichtgeving over de pleziervaartbelasting noemt dat het advies is deze af te schaffen. Dat is echter niet helemaal juist. De werkgroep adviseert om de lokaleheffing af te schaffen, maar ter compensatie voor deze gemiste inkomsten zullen deze worden afgekocht uit de opbrengst van de plezierbootbelasting. Dat betekent dat er jaarlijks een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro wordt overgemaakt aan de overheidsinstanties die deze gelden nu al innen. Er wordt feitelijk dus niets afgeschaft. Alleen gaan we allemaal meebetalen. Dus als u nooit in Delfland gaat varen en daarvoor dus geen vaarvergunning hoeft te kopen, gaat u nu indirect toch meebetalen!

Plezier(boot)belasting nader onderzocht

Hoe was het gezegde ook al weer? Nieuwe wijn in oude zakken? Het onderwerp vaarbelasting is weer op de agenda. Met dank aan de Taskforce Versterking Recreatie Toervaart en het Ministerie van Landbouw.

Deze week presenteerde de taskforce (=werkgroep) onder voorzitterschap van oud staatssecretaris Gabor haar aanbevelingen. Geen algemene vaarbelasting, maar als het aan de werkgroep ligt gaan we wel (meer) betalen.

Zoals beloofd heb ik het advies van de werkgroep en de achterliggende documenten bestudeerd. In een serie van kleine artikelen zal ik uitleg geven over:
 1. waarom een plezierbootbelasting?
 2. wie moet er straks betalen?
 3. waar is het geld voor nodig?
 4. hoe gaat men het organiseren?

Reacties op plezierbootbelasting

Ondertussen reageren diverse organisaties, waaronder de belangenorganisaties op het voorstel van de Taskforce Versterking Toervaart voor een plezierbootbelasting.

Lees de reactie van de ANWB ...
Van de VVD ...
Van het Watersportverbond ...
Van de HISWA ...

Opvallend milde reacties van ANWB, Watersportverbond en HISWA. Logisch, want zij zitten immers samen met het Rijk, Provincies en Unie van Waterschappen in de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Laat deze stichting nu een zeer sturende rol gehad hebben als ondersteuner, onderzoeker voor de taskforce en laat diezelfde taskforce SRN nu voordragen als een mogelijke organisatie die straks het fond kan beheren !

Reacties vanuit de beroepsvaart ...
Schuttevaer ...
Vijado...

Ook de diverse kranten berichten over de plezierbootbelasting:
het Algemeen Dagblad (Andre Vink van de HISWA sprak zich in het AD naar de mening van zijn eigen achterban - de watersportbedrijven - wel iets te stellig uit over iets waar de klanten van deze bedrijven niet blij mee zijn. De HISWA heeft inmiddels een officieel standpunt doen uitgaan, zie de eerder genoemde link naar de HISWA.)
het Parool

Vaarwinkel Nieuwsbrief

Dat de Vaarwinkel Nieuwsbrief in een behoefte blijkt te voorzienblijkt uit het grote aantal lezers dat wij bereiken en de vele reacties die wij elke week krijgen. Gisteren kreeg ik voor het eerstzelfs een reactie over een onderwerp waar ik nog niet over schreef, maar met het verzoek om dat wel te doen. Ook hebben wij een fors archief verzameld van stukjes die wij de afgelopen tijd voor de nieuwsbrief schreven. De interactie met u als lezer en het grote archief waren voor ons aanleiding om na te denken over de toekomst van de nieuwsbrief. Hoe het bereik verder te vergroten, u er nog beter bij te betrekken en archief en reacties van de lezers beter te ontsluiten?
Naar onze mening is een zogenaamd "weblog" of "blog" als aanvulling op de wekelijkse nieuwsbrief datgene wat wij zoeken. Voor uitleg over wat een weblog is kijkt u op Wikipedia.

De afgelopen weken zijn wij dan ook druk doende geweest om de verschillende technieken, software en aanbieders te bekijken. Onze keuze viel op Blogger dat weer een onderdeel is van het steeds groter wordende dienstenpakket van Google. En het resultaat heeft u nu voor u.
Een aantal stukjes uit eerdere nieuwsbrieven hebben wij al opgenomen en de komende weken zal het gehele archief op deze manier ontsloten worden. Een hele klus, omdat we de stukjes meteen zoveel mogelijk zullen actualiseren.

De gratis wekelijkse nieuwsbrief per e-mail voor onze abonnees blijft uiteraard bestaan. Wel worden nieuwsbrief en weblog op elkaar aangesloten. De website biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor illustraties en foto's en leent zich ook beter voor langere artikelen.
In de nieuwsbrief zullen wij dan een kort stukje plaatsen waarna u verder kunt lezen op de website. Ook blijven wij de lezers van de nieuwsbrief een beetje voortrekken. U leest nieuws vaak als eerste en u ontvangt exclusieve aanbiedingen van onze Vaarwinkel.

Vaarwijzer is ons "label" voor informatie voor watersport en scheepvaart. Vaarwinkel is onze webwinkel en de enige webwinkel gespecialiseerd in lesmateriaal voor de watersport en scheepvaart. De een vult de ander aan. Hoewel de Vaarwinkel Nieuwsbrief is begonnen als medium voor de klanten van de winkel is de inhoud al lang niet meer beperkt tot wat wij in de winkel verkopen. Daarom kiezen wij er ook voor om de Vaarwinkel Nieuwsbrief om te dopen tot Vaarwijzer Nieuwsbrief. Vanaf volgende week gaan wij deze naam gebruiken.

Uiteraard zijn wij erg benieuwd naar wat u hiervan vindt. Reageren kan onderaan dit bericht.

Vaarbewijs en praktijktoets

Naast een algemene vaarbewijsplicht wordt ook vaak gesproken over een praktijktoets voor het behalen van een klein vaarbewijs. Persoonlijk ben ik voorstander van een algemeen verplicht vaarbewijs, maar minder enthousiast over een verplichte praktijktoets. Als je namelijk wilt dat iedere watersporter een minimale kennis van de regels en gebruiken op het water heeft, dan is aan praktijktoets een extra drempel. Ikzelf zie meer in een vrijwillige praktijktoets, waarmee je bijvoorbeeld extra punten kan verdienen voor het theorie-examen. Maar voorlopig is het in Nederland nog niet zo ver.

In Australie in de staat New South Wales wordt per 1 juni een praktijktoets ingevoerd. Je mag dan onder supervisie van een ervaren schipper varen en daarvan hou je een logboek bij. Als de checklist van punten in het logboek is afgewerkt, je een verplichte Boating safety cursus hebt gedaan en het examen hebt gehaald kan je een "vaarbewijs"aanvragen. Lees hierover op ...

Plezier(boot)belasting ?

Gisteren werd ik opgeschrikt door het avondjournaal met het nieuws over het advies van een werkgroep die de regering heeft geadviseerd om een belasting voor de pleziervaart in te voeren.
De werkgroep, onder voorzitterschap van oud-staatsecretaris Gabor, stelt voor om af te zien van een algemene vaarbelasting, maar vindt dat een deel van de watersporters moet meebetalen aan het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur voor de watersport. Zij stellen de regering voor om de naar schatting 210.000 kleine niet-gemotoriseerde vaartuigen van onder de 10 vierkante meter vrij te stellen. De groep van ongeveer 300.000 "grotere" jachten en gemotoriseerde kleinere vaartuigen (dus ook een jetski valt onder het voorstel) zou dan wel een belasting of heffing moeten betalen. (Bron: Ministerie van LNV)

Wie een boot bezit, of er een huurt, moet de belasting betalen, ook buitenlanders. Gabor denkt aan een jaartarief van acht euro per vierkante meter boot. In ruil daarvoor moeten brug-, sluis- en tolgelden verdwijnen. Over de (plaatselijke) toeristenbelasting wordt niets gezegd.
De werkgroep met de wat bijzondere naam "Taskforce Versterking Recreatietoervaart" wijst er op dat hiermee ook de plannen van diverse gemeentes en provincies voor diverse eigen heffingen voor de watersport geen doorgang meer mogen vinden.

Om de plezierbootbelasting te kunnen heffen zou er een kentekenplicht kunnen komen voor die vaartuigen die belastingplichtig zijn. Deze kentekens zouden ook gebruikt kunnen worden bij snelheidcontroles, , criminaliteitsbestrijding en opsporing van belastingontduiking en fraude. De werkgroep geeft aan dat een systeem van vaarstickers voor de heffing zelf voldoende effectief kan zijn, maar dat handhaving daarvan wel lastiger is.

Gabor stelt voor de inkomsten uit de heffing te storten in een stimuleringsfonds, het zogeheten Blauwfonds, voor extra projecten naast het reguliere onderhoud. Organisaties kunnen subsidieverzoeken indienen, voor bijvoorbeeld het uitbaggeren van vaarwegen, het toegankelijker maken van oevers en het verbeteren van de vaarveiligheid.
Het kabinet heeft in een eerste reactie aangegeven nog voor de zomer een besluit te willen nemen.

Werden we de laatste weken al vaker opgeschrikt door oproepen voor een registratieplicht van vaartuigen. Noteerde afgelopen zaterdag de Vaarkrant van de Telegraaf uit de mond van een PvdA politica dat een verplichte vaartuigregistratie in het belang van de veiligheid op het water is. Zie ook mijn eerdere bericht hierover. Nu komt de aap uit de mouw. De overheid heeft ons als watersporters in het oog als nieuwe melkkoe.

De werkgroep schat de opbrengst op zo'n 44,8 miljoen euro per jaar. Bruto, want daar moeten de kosten voor het innen van de heffing nog wel af. Ook gaat men er vanuit dat er zo'n 3 miljoen euro als compensatiee voor de weggevallen bruggelden ed. naar de betreffende vaarbewegbeheerders zal gaan. Men gaat er vanuit dat er netto en bedrag van 36,3 miljoen euro per jaar in het Blauwfonds gestort wordt. Uitgaande van de doelstellingen waar dit geld voor bestemd is schat men echter in dat er zo'n 42 miljoen euro nodig is. Bij de start al een tekort? Het is dus aannemelijk dat de heffing uiteindelijk 8 miljoen euro hoger uit moet vallen.

Veel geld. Maar of je daar de recreatietoervaart nu structureel mee versterkt?
De sector moet het bedrag zelf opbrengen. Er komt geen geld van buiten bij. Voor de watersporters betekent het een lastenverzwaring en meer bureaucratie. Er liggen voldoende onderzoeken die aangeven dat het watertoerisme een belangrijke economische peiler is voor menig watersportplaats. En vergeet niet de werkgelegenheid en toegevoegde waarde die de watersportsector bijdraagt aan de Nederlandse economie. Zo zet de Nederlandse watersportsector 2,3 miljard euro per jaar om, is de toegevoegde waarde ruim 4 miljard euro en werken er ongeveer 30.000 mensen (Bron: Stichting Recreatietoervaart Nederland).

In 1999 heeft de door de voormalig staatssecretaris van Financiën ingestelde Werkgroep Vaarbelasting (Commissie Kamminga) geconstateerd dat een vaarbelasting voor recreatievaartuigen niet wenselijk was. Toch blijft het onderwerp terugkomen en gaat men voorbij aan het bijna vergeten feit dat destijds besloten is dat jachten geen belastingvrije diesel meer mochten tanken. Hiermee kon de staat al een aanzienlijke hoeveelheid extra geld binnenhalen.

Natuurlijk is er iets te zeggen voor het argument "de gebruiker betaald". Maar voor de autobezitter denken we dan aan kilometerheffing. Is een belasting op "bezit" al niet achterhaald?
Het rapport op de website van LNV en de reactie van de minister .

Lees de reacties van diverse organisatie ...

Wat is uw mening? Reageren kan door hierondeer op REACTIES te klikken. Ik zal het rapport zelf uitgebreid lezen en kom er dan op terug.

Vaartuigregistratie in het belang van de veiligheid?

In de Vaarkrant van de Telegraaf stond een artikel over het belang van vaartuigregistratie voor de veiligheid op het water. Volgens PvdA-kamerlid Lia Roefs wordt het steeds drukker en gevaarlijker op het water. Vaak heeft de politie het nakijken na een aanvaring of een snelheidsovertreding. Als alle vaartuigen een duidelijk leesbare registratie hebben, dan zou de opsporing makkelijker zijn en een registratie zou ook preventief werken. En zo dus bijdragen aan de veiligheid op het water.

Niet echt een argumentatie die hout snijdt. Snelle vaartuigen zijn al verplicht voorzien van een duidelijk leesbaar registratienummer en langzame vaartuigen moet de politie toch echt gemakkelijk kunnen inhalen?

De redactie van de Vaarkrant lanceert daarom ook de stelling dat een algemeen verplicht vaarbewijs meer bijdraagt aan de veiligheid op het water. Zij vragen om op hun stelling te reageren.
"Kunnen excessen op het water niet beter aangepakt worden door verplichtstelling van het vaarbewijs? Laat uw mening horen! Reageer door een mail te sturen naar: vaarkrant@telegraaf.nl o.v.v. vaartuigregistratie."

Of reageer hieronder ...

Sponsorlink: Motorjacht - 4 nummers voor € 15.00

Examenvragen openbaar of niet (3)

Afgelopen dinsdag was de hoorzitting bij het Agentschap Telecom.
Naar onze mening hebben wij onze argumenten voor openbaarheid van de examenvragen maritieme radiocommunicatie voldoende kunnen toelichten. Daarbij hebben wij ook dankbaar gebruik kunnen maken van de reacties die wij van onze lezers hebben binnengekregen.
De commissie zal zich nu nader beraden en via onze nieuwsbrief en ons weblog houden wij u op de hoogte van het verdere verloop.

Vaarwinkel in een nieuwe jas

Wij hebben de afgelopen week de website van Vaarwinkel in een nieuw jasje gestoken. Het uiterlijk is voor nu slechts een klein beetje aangepast, maar achter de schermen is de techniek verder opgewaardeerd. Dat maakt het voor ons gemakkelijker om wijzigingen sneller door te voeren en ook om meer interactie met de bezoekers en klanten in te voeren.
Een van de wijzigingen in de techniek betreft ook de manier waarop wij met beoordelingen van producten omgaan.
Klanten konden op de website al een oordeel geven over onze producten, dat is nu echter vernieuwd. Consequentie daarvan is wel dat de database met oudere beoordelingen nog omgezet moet worden en u nu dus even geen oudere beoordelingen op de website ziet. Deze komen de komende weken weer beschikbaar.

Om u echter te stimuleren nieuwe beoordelingen in te voeren geven wij een kortingsbon aan iedereen die een beoordeling invoert en daarbij een geldig e-mailadres invoert. (Dit e-mail adres is uiteraard op de site niet zichtbaar.) Ga naar www.vaarwinkel.nl, vindt het product dat u wilt beoordelen en schrijf een eigen beoordeling.

Naderhand ontvangt u uw kortingsbon per e-mail.

Examen marifonie, GMDSS en marcom-A

De diverse instellingen die examens voor de maritieme radiocommunicatie mogen afnemen hebben hun planning voor dekomende periode bekendgemaakt.
U vindt ze op:

Zover als de informatie op deze websites laat zien zijn het enkel STC-R en het Deltion die ook Marcom-A aanbieden.
Er is een groot aanbod aan locaties voor marifonie (theorie) en GMDSS (theorie en praktijk).

Meer examinerende instanties vindt u op: http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/Pleziervaart/Examens/Pages/Cursusenexameninstanties.aspx

Lesmateriaal voor de verschillende examens vindt u op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/categories.asp?cat=22

Invoering nieuwe binnenvaartwet

Eerder schreven wij al over de invoering van de nieuwe binnenvaartwet. De binnenvaartwet is al gereed en door de Koningin getekend op 13 september 2007. In de wet is echter bepaald dat deze pas in werking treedt bij Koninklijk Besluit. Dit onder andere omdat veel regels uit de wet eerst nog in een nieuwe binnenvaartbesluit uitgewerkt moesten worden.De afgelopen maanden is er behoorlijk wat rumoer ontstaan over de consequenties van de nieuwe wet en de uitwerking daarvan in het nieuwe binnenvaartbesluit. Met name de consequenties die deze regels hebben voor de kleinere binnenvaart (beroepsvaart met kleinere, veelal oudere schepen). Deze zouden moeten voldoen aan veel strengere regels en dat zou op deze schepen niet altijd mogelijk zijn of tot aanzienlijke kosten kunnen leiden. In een tijd van schaalvergroting, tijdsdruk op het transport en economisch moeilijke tijden, wordt het voortbestaan van de kleine binnenvaart bedreigt. Dit terwijl de overheid toch ook voorstander is van meer vervoer over water. Reden voor diverse partijen in de Tweede kamer om eerst met de vertegenwoordigers van de binnenvaart aan tafel te gaan en reden voor de minister om de invoering van de nieuwe binnenvaartwet nog even uit te stellen.

Voor de volledige tekst van de nieuwe binnenvaartwet ...
En het concept nieuwe binnenvaartbesluit ... En meer over het uitstel leest u op: http://www.xs4all.nl/~bosq/nieuws.htm#54

Consequentie hiervan is onder andere dat een aantal vernieuwingen rondom het verplichte vaarbewijs ook is uitgesteld. Zo is het de bedoeling de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs op te trekken naar 70 jaar (nu 65 jaar) en komt er een beperkt groot vaarbewijs tussen klein en groot vaarbewijs in.

Lesmateriaal klein vaarbewijs vindt u op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=24
Dat varen anders is dan autorijden leest u hier http://www.pzc.nl/regio/walcheren/4297919/Varen-is-echt-heel-wat-anders-dan-autorijden.ece

IJs

Vandaag is het 100 jaar geleden dat de eerste Elfstedentocht werd verreden. Zou het er dit jaar van komen? De binnenvaart heeft wel wat te stellen met het ijs en er moesten ijsbrekers uitvaren om de routes op kleinere, maar belangrijke vaarwaters open te houden. Wat niet altijd tot enthousiasme leidt bij de schaatsers. http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid10054-ijsgang-belemmert-vaart-op-kleinere-vaarwegen.html

Wie meer wil weten raadpleegt het beste Teletext op pagina 725 en kijkt ook naar de ijskaarten .
Voor diverse watersporters die Kerst hadden gevierd op Terschelling werd het wel een bijzondere ervaring en werd hun verblijf noodgedwongen verlengd.

Sponsorlink: Nautique - 8 nummers voor € 25.00

Examenvragen openbaar of niet (2)

Mijn oproep of examevragen wel of niet openbaar moeten zijn, leverde veel reacties op. Zelfs van betrokkenen bij de examinering. En hoewel zeer divers, zijn allen het er roerend overeens dat examens na afloop gewoon openbaar moeten zijn. Ten eerste voor de examenkandidaten zelf om te controleren wat zij goed of fout hebben gedaan. Ten tweede zijn oude examens onmisbaar voor kandidaten die zich goed op een examen willen voorbereiden. En ten derde is iedereen het er overeens dat openbaarheid bedraagt aan transparantie over de kwaliteit van het werk van de diverse examenorganisaties. Hartelijk dank voor al uw reacties. Wij verwerken deze en nemen ze mee in ons pleidooi op de hoorzitting volgende week. Als u nog wilt reageren dan kan dat nog steeds.

Wel werd ik gewezen op een fout in mijn vorige bericht. Op de website van het Agentschap Telecom zijn wel degelijk voorbeeldexamens te vinden. Jammer dat er geen oude examens meer staan, maar daar staat tegenover dat er nu wel voor het eerst ook een voorbeeld van een examen voor Marcom-A, voor de topografie en voor het nautisch Engels zijn te vinden.U vindt ze op: http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/Pleziervaart/Examens/Pages/Proefexamens.aspx

Ook wil ik graag nog even verduidelijken dat Promanent natuurlijk gewoon doorgaat met het uitgeven van cd-roms examentraining. Ook al zijn de oude examens voor vaarbewijzen en maritieme radiocommunicatie ed. niet (meer) openbaar. Wij beschikken over meer dan voldoende ervaring (sinds 1996), de juiste kennis en de juiste contacten en partners om zorg te dragen voor examentraining die u goed voorbereidt op de verschillende examens. Niet voor niets maken de verschillende examencommissies gebruik van onze uitgaven. Ook zij kunnen gerust zijn, onze software blijft gewoon te koop. Meer informatie over onze software vindt u op http://wwww.promanent.com/

Klein Vaarbewijs weer op de agenda

Een ongeluk op de Duitse Rijn doet ook bij onze Oosterburen de discussie over een algemene vaarbewijsplicht weer oplaaien. Een 61-jarige kajakvaarder werd overvaren door een binnenvaartschip en dit dramatische ongeval roept met name bij de beroepsvaart veel emotie op. Veel schippers zeggen weleens een bijna ongeluk te hebben meegemaakt. "Op de Rijn en andere hoofdvaarwegen zou iedereen die daar vaart over tenminste een klein vaarbewijs moeten beschikken. Het is raar dat je voor een kano niets nodig hebt. Op de weg heb je toch ook een rijbewijs nodig. Op de grotere vaarwegen is het best gevaarlijk voor kleine bootjes."Koninklijke Schuttevaer vindt al jaren dat alle vaarweggebruikers op de hoofdvaarwegen een vaarbewijs moeten hebben. "Dus ook schepen beneden de vijftien meter, waaruit het overgrote deel van de pleziervaart bestaat.

Zeker op de grote vaarwegen zouden bestuurders van kleine schepen een vaarbewijs moeten hebben. Zij zijn het meest kwetsbaar." Ook de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) neemt de algemene vaarbewijsplicht opnieuw in overweging. Dat zei inspecteur generaal Johan de Leeuw in januari jl. in een radio-interview, op vragen over de Veiligheidsbalans 2007.

Het motto van de Vaarwinkel is "goed voorbereid het water op", wij vinden dat alle gebruikers van het vaarwater voldoende geschoold moeten zijn en zich elke weer goed moeten voorbereiden op het moment dat zij het water opgaan. Voor hun eigen veiligheid, die van de andere opvarenden op het eigen schip en op de andere schepen die we tegenkomen. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening. Reageren kan hieronder.

Lesmateriaal voor het Vaarbewijs vindt u op ...

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.