Grootste schip in aanbouw

In China wordt momenteel gebouwd aan wat het grootste schip ter wereld moet worden. Hoewel schip? Het gaat namelijk om een vaartuig in de vorm van een schip die voor de kust van Noorwegen wordt afgemeerd als viskwekerij. Dus vermoedelijk dat de vaartocht van China naar Noorwegen als het schip in 2020 gereed is de enige tocht over de wereldzeeen zal blijven. Verder lezen op de website ...

Vaartesten online

De diverse watersportbladen testen met regelmaat nieuwe en soms ook tweedehands jachten. Nuttige informatie als u op zoek bent naar een nieuw of gebruikt schip. Maar als u niet alle bladen leest of ze niet bewaard is het lastig terug te vinden wat men schreef over het schip dat u op het oog heeft.

Zeilen heeft nu alle testen die zij vanaf 2011 gedaan hebben online gezet. Handig en snel te doorzoeken. Maar let op. Alleen deze maand zijn de testen gratis toegankelijk, daarna moet u een klein bedrag betalen om een specifieke test in te kunnen zien. Klik hier …

Traditionele Schepen Beurs

Het tweede weekend van november (9, 10 en 11 november) vindt de EOC-Traditionele Schepen Beurs plaats. Dit jaar staat de beurs in het teken van duurzaamheid. Hoe gaan wij met onze traditionele schepen mee in deze vernieuwende tijd en welke initiatieven zijn er allemaal op het gebied van duurzaamheid? Lees verder op de website ...

Gekte op zee

Soms is de zee een snelkookpan waarin niet alleen het natuurgeweld losgaat maar ook menselijke emotie. Zeker in vroeger tijden, waarin reizen lang konden duren, kon de langdurige isolatie van de rest van de wereld zijn tol gaan eisen. Een boot vormt dan een wereld op zichzelf, waar de persoonlijke ruimte lijkt te slinken met het voortduren van de reistijd. Zo begin het echt gebeurde verhaal van de Katwijkse gekkenlogger in het nieuwe boek Het Noorden verloren van Nic Compton en Michiel van Straten.

Gelauwerd schrijver Nic Compton vertelt kleurrijke en echt gebeurde verhalen uit de maritieme historie, van bekende historische figuren als Columbus tot moderne voorbeelden als Donald Crowhurst. Voor het Nederlandstalige publiek heeft Michiel van Straten een aantal beroemde en bekende Nederlandse verhalen toegevoegd. Een boeiend en amusant leesboek voor de koude en donkere maanden.

Carolijn Brouwer beste zeilster ter wereld

Carolijn Brouwer en de Franse Marie Riou, de eerste dames die de Volvo Ocean Race hebben gewonnen, zijn uitgeroepen tot de beste zeilsters ter wereld. Dinsdagavond 30 oktober werden de ISAF Rolex World Sailor of the Year Awards overhandigd in Florida. Dit zijn de hoogste prijzen die een zeiler kan ontvangen als erkenning voor zijn of haar uitstekende prestaties binnen de zeilsport. Online verder lezen …

Winterstalling

Wanneer gaat uw schip de kant op? Zo rond half oktober beginnen de meeste havens de schepen uit het water te halen en in straf tempo neemt de stapel bokken af en groeit het haventerrein weer dicht van boten die toe zijn aan een welverdiende winterslaap. Zo vlak voor de winter is een goed moment om uw schip op het droge te inspecteren en er zijn beslist ook klussen die niet tot het voorjaar hoeven te wachten.

Op het YouTube kanaal van de Waterkampioen vindt u vele video's over klussen en onderhoud. En als uw boot net uit het water komt is de video over het inspecteren van het onderwaterschip een goed begin.

In de Vaarwinkel hebben we ook een goed boek over het zelf keuren van uw schip. Gezien de tijd is het boek Winterberging van zeiljachten een goede aanvulling.

Controle op keurmeesters bruine vloot

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert komende maand controles uit om te kijken of keuringsinstanties de bruine zeilvaart juist keuren. Aanleiding is het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit juli 2017 over het keuringssysteem van de historische zeilvaart. Dat rapport verscheen elf maanden na het dodelijk ongeval op charterschip Amicitia in Harlingen in augustus 2016. Deze week werd ook bekend dat de schipper van de Amicitia vervolgd zal worden. Online verder lezen …

Haven van Rotterdam bereidt zich voor op autonoom varen

Het is niet de vraag of maar wanneer autonoom varen zijn intrede doet. Om de haven van Rotterdam voor te bereiden op de komst van autonoom varen, heeft Havenbedrijf Rotterdam een patrouillevaartuig omgebouwd tot een drijvend laboratorium waar data wordt verzameld, onder andere over de bediening en het vermogen van het vaartuig. Online verder lezen …

Nieuwe regels voor zeeschepen van ideële organisaties

MV Arctic Sunrise onder Nederlandse vlag
Drie weken geleden zond de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij - deels per direct - een wijziging aan in de registratie en certificering van zeegaande pleziervaartuigen van organisaties met ideële doelstellingen. Eerder schreven wij daar al over.

Wij hebben zowel de minister een aantal vragen gesteld als ook enkele organisaties waarvan wij weten dat zij met zeeschepen varen. Vorige week publiceerden wij het antwoord van de minister. Deze week kregen wij ook antwoord van Greenpeace. In het belang van de transparantie nemen wij hieronder onze vragen en de antwoorden van Greenpeace op.

De schepen van Greenpeace worden beheerd door de internationale organisatie van Greenpeace en zijn inderdaad als zeegaande pleziervaartuigen onder Nederlandse vlag geregistreerd. Volgens Greenpeace een logisch gevolg van het feit dat de Nederlandse wetgeving slechts drie soorten zeeschepen kent; koopvaardij, passagiersschepen en pleziervaartuigen. Welke laatste eigenlijk een onjuiste naam is. Het gaat feitelijk om een groep overige schepen, waaronder pleziervaartuigen.
Op vrijwillige basis kiest Greenpeace er voor haar schepen aan zwaardere regels te laten voldoen dan strikt genomen verplicht is. Zij herkent zich dus niet in het beeld dat de minister aan de Tweede kamer schetst. Greenpeace gaat graag het gesprek met de minister aan

Vraag 1: Heeft u eerder al iets van de minister gehoord of heeft zij u, zoals zij schrijft, uitgenodigd voor overleg?
Antwoord: We hebben een brief ontvangen die inhoudelijk overeenkomt met de Kamerbrief van 26 september, waarin melding gemaakt wordt van het voornemen in overleg te treden over het komen tot een aanvaardbare overgangstermijn voor toepassing van het nieuwe beleid op de Greenpeace-schepen.
Ons is verzekerd dat we een uitnodiging krijgen voor een bijeenkomst, maar we hebben nog geen uitnodiging ontvangen.
(*)

Vraag 2: Klopt het dat de schepen van uw organisatie als pleziervaartuig onder Nederlandse vlag zijn geregistreerd?
Antwoord: Ja, dat klopt.

De Nederlandse wet onderscheidt drie soorten zeeschepen: koopvaardijschepen, Commercial Cruising Vessels (CCVs) en pleziervaartuigen. Zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/scheepsregistratie/typen-zeeschepen (**)
Alle schepen die bestemd zijn voor niet-commerciële activiteiten worden als pleziervaartuig ingeschreven.

U schreef dat de minister stelt dat ideële organisaties de huidige regels 'misbruiken' door de schepen als pleziervaartuig te registreren. Wij hebben niet meegekregen dat de minister een dergelijke uitspraak gedaan heeft. Dat zou ook niet kloppen; zoals het ministerie op z'n eigen website uitlegt (die link hierboven) is de categorie pleziervaartuigen bedoeld voor zeegaande schepen die bestemd zijn voor "niet-commerciële activiteiten of vrijetijdsbesteding". Dit is dus de juiste categorie voor een NGO-schip.
(***)

Vraag 3: Klopt het dat - zoals de minister stelt - uw schepen alleen aan de minimale SOLAS eisen voor een zeegaand pleziervaartuig voldoen wat betreft bemanning, constructie en uitrusting?
Antwoord: We hebben geen uitspraak van de minister van die strekking gezien over de schepen van Greenpeace International. (****)

Ook hier geldt dat een dergelijke uitspraak niet zou kloppen. De Greenpeace-schepen voldoen op vrijwillige basis aan een scala aan normen, zoals de het grootste deel van het SOLAS-verdrag (met uitzondering van de ISPS code), het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, het Maritiem Arbeidsverdrag van de ILO en het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen (dat nog niet van kracht is). Voor zover uitvoerbaar voldoen de bemanningen ook aan de normen van het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW-verdrag). Daarnaast voldoen de schepen aan het MARPOL-verdrag, maar dat is ook verplicht.

Zoals ook uit de vrijwillige naleving van de bovengenoemde normen blijkt, heeft Greenpeace veiligheid op zee hoog in het vaandel. Voor zover ons bekend heeft de minister ter ondersteuning van het nieuwe beleid niet verwezen naar enig incident of probleem dat vastgesteld zou zijn t.a.v. een schip van een ideële organisatie onder Nederlandse vlag.

Gezien de timing van de aankondiging vragen we ons dan ook af of veiligheidszorgen de echte drijfveer zijn, of dat het veeleer gaat om het opwerpen van barrières voor NGO-schepen die hulp verlenen aan in nood geraakte schepen in het middellandse zeegebied.

We gaan graag de dialoog aan met de minister. Het belang van veiligheid op zee staat buiten kijf, maar we moeten ervoor waken dat dit niet aangewend wordt als excuus om non-profitorganisaties op onnodige kosten te jagen of op een andere manier te hinderen in het spelen van hun maatschappelijke rol.


Naschrift van de Vaarwijzer redactie:

(*) Vorige week trokken wij al de voorzichtige conclusie dat als uw organisatie geen brief van de minister heeft ontvangen, u waarschijnlijk niet het 'doelwit' bent van het nieuwe beleid. Ons advies blijft echter om een brief te schrijven aan de minister als uw organisatie eigenaar is van een zeegaand pleziervaartuig en om zwart-op-wit uitsluitsel te vragen voor uw specifieke situatie.

(**) De officiële website van ILenT (de 'scheepvaartinspectie') is wat kort door de bocht. De Nederlandse wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Schepenwet, kent wel degelijk een grote variatie aan soorten schepen en ook aan zeeschepen. De Zeebrievenwet waarin de registratie van zeeschepen is geregeld kent echter nauwelijks variatie en maakt feitelijk alleen onderscheid tussen zeeschepen en niet-zeeschepen. Het onderscheid koopvaardij, cruise en pleziervaart van de site van ILenT is in de Zeebrievenwet in ieder geval niet terug te vinden. Het aanvraagformulier van ILenT kent een grotere variatie aan schepen, maar niet een categorie waar een 'actieschip' van bijvoorbeeld Greenpeace onder te scharen valt.
Omgekeerd is de sectie op de site over pleziervaartuigen wel iets duidelijker. Uit het zeevaart deel kan je nog concluderen dat als je geen koopvaardij en geen cruisevaart bent, je automatisch onder de restcategorie pleziervaart valt. Maar zoals ik vorige keren ook al betoogde ontbreekt een echt duidelijke definitie van het begrip pleziervaart. Daarom is het goed dat de minister snel het gesprek met de betreffende organisaties aan gaat

(***) Misbruik is inderdaad een zware kwalificatie van onze kant, maar hoewel de minister het zo niet letterlijk zegt schrijft zij wel over oneigenlijke registratie als pleziervaartuig met als doel onder minder zware eisen te vallen. En omdat zij ook besluit de nieuwe regels voor nieuwe gevallen per direct te laten ingaan duidt op een - in haar ogen - onwenselijke en uitzonderlijke situatie waaraan snel een einde moet komen.

(****) In de brief aan de Tweede kamer noemt de minister geen voorbeelden, maar in de beantwoording van onze vragen worden Greenpeace en Sea Shepherd wel genoemd als voorbeeld van organisaties met zeeschepen die als pleziervaartuig zijn geregistreerd.

Minister wil zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

Twee weken geleden zond de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij - deels per direct - een wijziging aan in de registratie en certificering van zeegaande pleziervaartuigen van organisaties met ideële doelstellingen. Vorige week schreven wij daar al over.

Zoals in dit artikel staat hebben wij de minister een aantal vragen gesteld over dit onderwerp. Deze week kregen wij al antwoord. In het kort komt het er op neer dat de minister uitsluitend schepen op het oog heeft die als pleziervaartuig geregistreerd staan (of willen worden), maar die niet als pleziervaartuig gebruikt worden. Sommige organisatie met een ideële doelstelling lijken de registratie als pleziervaartuig te misbruiken om zo onder zwaardere eisen ten aanzien van constructie, uitrusting, veiligheid en bemanning uit te komen. De minister wil aan dit oneigenlijk gebruik een einde maken.

Het antwoord van de minister kan niet alle onduidelijkheid wegnemen, maar maakt in ieder geval duidelijk dat het niet haar doel is bijvoorbeeld zeeschepen van zeekadetten of die van behoudsorganisaties aan de kant te houden. Pas als de uitwerking van de nieuwe regels bekend wordt gemaakt kan er meer gezegd worden. Wij blijven dit onderwerp volgen en houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Omdat het ingewikkelde materie blijft hebben wij onze vragen en de beantwoording daarvan integraal op de website geplaatst. Klik hier …

Wij hebben ook nog enkele van de ideële organisaties waar het de minister om lijkt te gaan om een reactie gevraagd. Zodra wij die hebben leest u dat ook.

Examenkaarten Klein Vaarbewijs nu te downloaden

Bij het examen Klein Vaarbewijs 2 wordt gebruik gemaakt van een dubbelzijdige examenkaart met op de ene kant het Markermeer en op de andere kant een stuk van de Waddenzee bij Den Helder en Texel. Om die reden zit deze examenkaart ook bij elk boek voor het Klein Vaarbewijs en wordt gebruikt in de oefenopgaven. Uitgevers mogen deze kaart niet los verkopen en dat blijkt soms lastig als de kaart zoek of beschadigt raakt.

Sinds kort is de examenkaart echter als gratis download beschikbaar. Download de PDF en print deze op A3. Als u zelf geen A3 printer heeft dan kan dat bij elke printer- of plotterservice.

Experimenten onbemand varen straks juridisch mogelijk

Onbemand varen is technisch binnenkort al mogelijk en op diverse plaatsen in de wereld wordt er gewerkt aan proeven en de eerste schepen staan zelfs al op stapel. Juridisch is het echter nog niet toegestaan. Nederland wil graag voorop lopen in innovaties en Nederlandse bedrijven staan min of meer te trappelen om aan de slag te gaan. Reden voor de overheid om de wetgeving op punten aan te passen zodat er in ieder geval minder drempels zijn om de nieuwe technieken uit te proberen en in de praktijk te testen. Zie onder andere de nieuwe Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen.

Nieuwe Info20M

Er is onlangs weer een dik nummer van het Info20M magazine verschenen. Info20M is een gratis digitaal informatieblad bedoeld voor de historische grotere schepen, maar bevat ook informatie die interessant is voor iedereen in de watersport en scheepvaart omdat het veel ontwikkelingen bij elkaar plaatst. In dit nummer onder andere informatie over het klein vaarbewijs, diploma's voor de binnenvaart en CWO, aanpassingen in de binnenvaartregels, het CvO, en nog veel meer. Info20M is te downloaden op de website van de familie Bos …

Wat gaat u leren?

De winter is bij uitstek het seizoen om u eens te verdiepen in nieuwe kennis en vaardigheden. En wat beter om u op het nieuwe vaarseizoen voor te bereiden met de studie voor bijvoorbeeld het Klein Vaarbewijs of Theoretische Kustnavigatie. Of gaat u deze winter eindelijk eens dat bedieningscertificaat Marcom-B halen?
Of treedt echt buiten uw 'comfort zone' en lees alles over het varen op de Wadden, zeilen op (andere) getijdenwateren of hoe zelf polyester repareren.

Schuttevaer overgenomen

Weekblad Schuttevaer is per 1 oktober overgenomen door ProMedia Group, uitgever van onder andere het Nieuwsblad Transport. ProMedia breidt met Schuttevaer haar vervoersportfolio uit tot een compleet spectrum met vervoer over de weg, water en rails. Behalve Schuttevaer zijn ook de merken SWZ Maritime, Vaart.nl en diverse automotive titels overgenomen van Mybusinessmedia. Lees online verder …

Shipathon: de Hackathon voor maritiem talent

‘Shake the ship’ tijdens de Shipathon in Amsterdam, de enige maritieme hackathon voor game changers in de scheepsbouw- en scheepvaartindustrie. Op 9 en 10 november 2018 gaan 120 studenten en young professionals er 18 uur en 52 minuten vol tegenaan om met oplossingen en slimme toepassingen te komen voor drie uitdagingen. Welke dat zijn wordt pas later bekend gemaakt. Dat maakt het dus extra spannend. Een zee(mijl) van tijd om zeevarende schepen slimmer te maken. Deelname is gratis. Klik hier …

Volvo Ocean Race 2021

Hoe de race precies gaat heten is niet duidelijk. Dat hij er komt wel. De opvolger van de Volvo Ocean Race zal eind augustus of begin september 2021 starten vanuit Alicante. Recent maakte de organisatie de voorlopige regels bekend en daarin staat een aantal interessante veranderingen ten opzichte van de afgelopen editie. Lees hier verder …

Dé ideale boot

Op de site van BandofBoats kunt u advies krijgen welke boot het beste bij uw wensen past. Mijn wensen zijn kennelijk niet te verwezenlijken, want ik kreeg 'niets gevonden' als resultaat, maar toch aardig om eens te proberen en te spelen met de verschillende opties om te zien welke merken en modellen aansluiten bij uw wensen. Klik hier …

Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

Twee weken geleden zond de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij - deels per direct - een wijziging aan in de registratie en certificering van zeegaande pleziervaartuigen van organisaties met ideële doelstellingen. Vorige week schreven wij daar al over.

Het bekende actieschip Sirius van Greenpeace is gesloopt.
Zoals in dit artikel staat hebben wij de minister een aantal vragen gesteld over dit onderwerp. Deze week kregen wij al antwoord. In het kort komt het er op neer dat de minister uitsluitend schepen op het oog heeft die als pleziervaartuig geregistreerd staan (of willen worden), maar die niet als pleziervaartuig gebruikt worden. Sommige organisatie met een ideële doelstelling lijken de registratie als pleziervaartuig te misbruiken om zo onder zwaardere eisen ten aanzien van constructie, uitrusting, veiligheid en bemanning uit te komen. De minister wil aan dit oneigenlijk gebruik een einde maken.
Het antwoord van de minister kan niet alle onduidelijkheid wegnemen, maar maakt in ieder geval duidelijk dat het niet haar doel is bijvoorbeeld zeeschepen van zeekadetten, scouting of die van behoudsorganisaties aan de kant te houden. Pas als de uitwerking van de nieuwe regels bekend wordt kan er meer gezegd worden. Wij blijven dit onderwerp volgen en houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Omdat het ingewikkelde materie blijft hebben wij onze vragen en de beantwoording hieronder geplaatst.

Op 26 september 2018 zond de minister een brief aan de Tweede Kamer over de Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen. Zij kondigt hierin aan extra eisen te gaan stellen aan zeeschepen van deze organisaties. En dat dit voor nieuwe registraties per direct in gaat en dat zij in overleg wil met de organisaties van al geregistreerde schepen.
Overleg dus achteraf, wat best bijzonder is en binnen de diverse organisaties met zeeschepen tot grote onrust leidt. Zij zitten met veel vragen. Vragen waarop wij in onze nieuwsbrief graag antwoord willen geven.
De link naar de betreffende Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/26/registratie-en-certificering-zeeschepen-van-organisaties-met-ideele-doelstellingen

Organisaties met ideële doelstellingen bestaan er in alle soorten en maten. Zo ook die varen met zeeschepen onder Nederlandse vlag. Bijvoorbeeld Greenpeace, Sea Shepherd, abortusboot, vluchtelingenorganisaties, Artsen zonder Grenzen, historische schepen, maar bijvoorbeeld ook diverse Zeekadetkorpsen, Scouting en de reddingsmaatschappij KNRM.
De doelstellingen zijn dus erg divers. En lopen uiteen van het redden van levens tot het opleiden van jongeren voor een varend beroep.

Vraag 1. Wat verstaat de minister onder "organisaties met ideële doelstellingen"?
Antwoord 1: Voorbeelden van organisaties met ideële doelstellingen zijn Greenpeace en Sea Shepherd. Deze en enkele andere organisaties zijn separaat aangeschreven (*). De doelstellingen van de diverse organisaties kunnen zeer uiteenlopend zijn. De wijze waarop een schip door een organisatie wordt gebruikt, bepaalt nu of het schip moet voldoen aan de veiligheids- en bemanningseisen.

Het gerucht gaat dat de regering op deze wijze het lastiger wil maken voor organisaties die met schepen onder Nederlandse vlag vluchtelingen in bijvoorbeeld de Middellandse zee op te pikken. Echter door in het algemeen over 'organisatie met ideële doelstellingen' te spreken worden ook organisaties geraakt met een totaal andere doelstelling zoals bijvoorbeeld de zeekadetten die als doel hebben jongeren op te leiden voor een varend bestaan en ook behoudsorganisaties die een varend monument in de vaart proberen te houden.

Internationale regels (SOLAS) kennen daarbij nauwelijks onderscheid tussen pleziervaartuigen. De grote 'superjachten' worden vaak onder klasse gebouwd, maar de grootste groep daaronder kent bijna geen regels. Doordat er nauwelijks onderscheid is gelden de nieuwe regels eigenlijk voor elk pleziervaartuig waarvoor de eigenaar een zeebrief aanvraagt. Dus ook voor bijvoorbeeld een groep vrienden die een stichting opricht en een zeilboot van 14 meter koopt om met probleemjongeren op zee te zeilen of bijvoorbeeld zeeschildpadden uit netten te bevrijden. Maar bijvoorbeeld ook voor het Zeekadetkorps in oprichting in Lelystad dat wellicht volgend jaar zo ver is een zeegaand korpsschip te kopen. En bijvoorbeeld ook een Watersportvereniging uit Scheveningen die een wedstrijdjacht koopt om met de jeugd te leren zeezeilen. Nobele initiatieven die nu voortijdig kunnen stranden.

Vraag 2. Is de minister voornemens om onderscheid te maken in de doelstellingen van de organisaties? En hoe ziet dit er dan uit?
Antwoord 2: De categorie pleziervaartuig wordt losgelaten voor schepen die niet uitsluitend voor de pleziervaart wordt gebruikt. Het gebruik van het schip bepaalt dus aan welke eisen dat schip moet voldoen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen organisaties.

De brief aan de Kamer valt velen rauw op het dak. Er is nooit eerder overleg geweest met de betreffende organisaties en er zijn nooit eerder aanwijzingen geweest dat dit onderwerp op de agenda staat bij de minister. Zeker niet dat het zo actueel is dat het voor nieuwe registraties zelfs 'per onmiddellijke ingang' is.

Vraag 3. Wat is de achtergrond van de brief en van waar de noodzaak tot snel handelen zonder voorafgaand overleg met belanghebbenden?
Antwoord 3: Gebleken is dat een aantal schepen dat voorheen als koopvaardij of als vissersschip was geregistreerd en gecertificeerd, nu als pleziervaartuig staat geregistreerd. Dat betekent dat op deze schepen op grond van de Nederlandse wetgeving nagenoeg geen veiligheids- en bemanningseisen van toepassing zijn. Dit kan voor deze schepen in het buitenland problemen geven. Ook is het niet gewenst dat pleziervaartuigen extensief worden gebruikt voor ‘Search- en Rescue’ activiteiten zonder dat is vastgesteld of deze schepen hiervoor veilig zijn (**). Om te voorkomen dat schepen die zich vanaf nu laten registreren bij buitenlandse havens in de problemen raken, wordt dit nieuwe beleid op deze schepen direct toegepast.

Enkele van de genoemde organisaties varen met historische schepen. Schepen - veelal varende monumenten - die vrijwel zeker nooit aan de huidige eisen en certificaten kunnen voldoen. Juist door deze schepen als pleziervaartuig te registreren kunnen zij in de vaart blijven. Veel stichtingen en verenigingen die een dergelijk zeeschip in de vaart houden ontbreekt het ook aan de financiële middelen en organisatorische mogelijkheden om aan de huidige eisen voor de commerciële vaart te voldoen. Bijvoorbeeld Scouting en Zeekadetten varen met oude schepen vanwege beperkte financiële mogelijkheden.

Vraag 4. Beseft de minister dat de nieuwe regels voor de meeste historische schepen en vrijwilligers organisaties niet haalbaar zijn en is zij bereid voor dergelijke situaties uitzonderingen te maken of aanvullend beleid te maken?
Antwoord 4: Deze beleidswijziging is niet bedoeld voor historische schepen, tenzij het gaat om zeegaande schepen die nu als pleziervaartuig geregistreerd staan maar anders gebruikt worden.

Voor zeegaande pleziervaartuigen kennen internationale regels (SOLAS) nauwelijks eisen en bestaan er onder de Nederlandse regels geen certificaten voor deze groep schepen. Ook maken de regels geen onderscheid op basis van eigendom (particulier of een ideële organisatie). De (internationale) regels kijken niet naar eigendom maar naar gebruik en afmetingen. Bijvoorbeeld een olietanker groter dan 500Gt, een reddingsboot, oorlogsschip of een pleziervaartuig. Onderscheid naar eigendom betekent dus een breuk in het beleid en is lastig in bestaande regels te integreren. Komt het nieuwe beleid naast bestaande regels te staan?
De Zeebrievenwet is al oud en kent eigenlijk niets eens het begrip pleziervaartuig.

Vraag 5. Hoe gaat de minister het nieuwe beleid vormgeven? Wordt de zeebrievenwet aangepast? Betekent dit bijvoorbeeld de invoering van een speciaal certificaat voor zeegaande pleziervaartuigen.
Antwoord 5: Er is geen sprake van een wijziging van de wet, alleen een andere interpretatie binnen de regels en kaders die al bestaan.

Aanpassingen van regels kosten tijd. Toch gaat het nieuwe beleid per direct in voor nieuwe registraties. Als ik vandaag op de website van ILenT kijk staat hier niets over en kan ik als ideële organisatie nog steeds een Zeebrief ed. aanvragen.
De brief aan de Kamer geeft dus een ander beeld dan de website van de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties.

Vraag 6. Per wanneer gaat het beleid in en wat zijn dan precies de voorwaarden voor een nieuwe registratie van een zeegaand pleziervaartuig in eigendom bij een ideële organisatie?
Antwoord 6: Voor nieuwe registraties is het beleid met de verzending van de brief aan de Tweede Kamer ingegaan. Afhankelijk van de inzet van het schip zal deze niet meer worden geregistreerd als pleziervaartuig maar als beroepsmatig ingezet schip met bijbehorende eisen. Een registratie als pleziervaartuig zal vanaf nu zijn voorbehouden aan schepen die uitsluitend als pleziervaartuig worden gebruikt, zoals de huidige definitie van pleziervaartuig in de Schepenwet (***).

Met de nieuwe Binnenvaartwet kregen klassieke binnenvaartschepen (> 20 meter) destijds ook te maken met nieuwe regels. Regels waaraan oude schepen redelijkerwijs niet aan kunnen voldoen. Speciaal voor deze groep bestaande schepen is er een overgangstermijn (tot eind 2018) gekomen en de regel 'geen klaarblijkelijk gevaar' die de keurende en certificerende partijen de mogelijkheid geeft van de regels af te wijken als dat geen gevaar oplevert.

Vraag 7. Hoe worden de nieuwe regels ingevoerd? Komt er een ruime overgangstermijn? En bijvoorbeeld een speciale positie voor bestaande schepen die niet aan nieuwe eisen kunnen voldoen, maar die ook nu al 'zonder klaarblijkelijk gevaar' en dus veilig rondvaren?
Antwoord 7: Voor schepen die al staan geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de schepen van eerder genoemde organisaties, zal een overgangstermijn gelden. Deze zal worden vastgesteld in overleg met de organisaties. Zij zijn daarvoor al aangeschreven. Voor nieuwe registraties geldt geen overgangstermijn en zullen de gestelde eisen aansluiten bij het gebruik van het schip.

De meeste schepen waar het hier om gaat zijn langer dan 20 meter. Omdat vaak ook op de Nederlandse binnenwateren gevaren wordt moeten deze schepen al voor eind 2018 voorzien zijn van een certificaat. Dit geldt ook voor schepen die als zeegaand pleziervaartuig zijn geregistreerd. Omdat Nederland tot op heden voor deze categorie schepen geen certificaat kent heeft ILenT bepaald dat ook deze schepen voor eind 2018 een Certificaat van Onderzoek (CvO of CBB) moeten hebben. Organisaties zijn daar momenteel druk mee of hebben al flink kosten moeten maken voor keuring, dokbeurt etc..
Organisaties hebben dus nu al kosten moeten maken om aan de regels te voldoen. Daar komen nu plotsklaps nieuwe regels bij.

Vraag 8. Is de minister bereid om zeegaande pleziervaartuigen met een CvO of ander vergelijkbaar certificaat niet opnieuw met nieuwe regels, certificaten of daarmee samenhangende kosten op te zadelen?
Antwoord 8: De wijziging geldt voor zeegaande schepen die niet gebruikt worden als pleziervaartuig.

Zoals eerder genoemd gaat het gerucht dat de minister vooral organisaties wil raken die zich bezig houden met zaken die internationaal gevoelig liggen. Zoals het oppikken van vluchtelingen of de abortusboot. Juist deze organisaties werken internationaal en kunnen dus snel onder andere vlag of desnoods met een particulier als eigenaar de nieuwe regels omzeilen. Veel andere ideële organisaties kunnen of willen dat niet. Scouting, reddingsmaatschappij, behoudsorganisaties hebben een duidelijke band met Nederland.

Vraag 9. Is de minister bereid om andere instrumenten in te zetten dan de verscherpte regels voor zeegaande pleziervaartuigen als blijkt dat er te veel onbedoelde effecten aan de aangekondigde regels zitten?
Antwoord 9: Op dit moment worden geen onbedoelde effecten voorzien. Mochten die toch optreden, dan zal het ministerie kijken hoe die kunnen worden opgelost. Scouting en vergelijkbare organisaties worden niet getroffen.

Deze regering en velen voor haar vinden vermindering van regeldruk voor burgers en bedrijfsleven belangrijk. Een verscherping van de regels voor het registreren van zeegaande pleziervaartuigen levert juist veel extra regeldruk op voor de vrijwilligers die actief zijn in de diverse ideële organisatie en leiden ook direct tot hogere lasten voor deze organisaties. Zeker de kosten voor aanpassingen aan schepen en certificering zullen hoog oplopen.

Vraag 10. Wat wil de minister doen om de regeldruk voor ideële organisaties die eigenaar zijn van zeeschepen te verminderen en is zij bereid organisaties voor stijgende kosten te compenseren?
Antwoord 10: Het gaat in veel gevallen om voormalige koopvaardij- en vissersschepen, die destijds ook zo waren gecertificeerd. In dat geval moeten ze een passende certificering krijgen, ten behoeve van een veilig gebruik. De daarmee gepaard gaande kosten komen ten laste van bedoelde organisaties.

Naschrift van de redactie:
(*) Ideële organisatie met een als pleziervaartuig geregistreerd zeeschip die geen schrijven van de minister hebben ontvangen mogen er vanuit gaan dat zij niet het 'doelwit' zijn van het nieuwe beleid. Voor de zekerheid kunnen wij hen aanraden om een brief aan de minister te schrijven en daarin voor hun specifieke situatie uitsluitsel te vragen.

(**) Search and Rescue (SAR) staat voor de (gecoördineerde) hulpverlening aan schepen en opvarenden die in nood zijn. Op de Middellandse zee zijn enkele ideële organisaties actief die vluchtelingen oppikken van de wankele vaartuigjes waarmee deze de oversteek naar Europa proberen te maken. Deze organisaties stellen dat hun missies ook Search en Rescue operaties zijn. Volgens een overzicht van Elsevier varen 4 van de 9 bekende schepen onder Nederlandse vlag, maar zijn het vooral Duitse organisatie die deze schepen inzetten. Onbekend is of deze schepen als pleziervaartuig staan geregistreerd en of de eigenaren wel ideële organisaties zijn.
Wij gaan er vanuit dat de minister deze organisaties op het oog heeft en bijvoorbeeld niet de Nederlandse reddingsmaatschappij KNRM.

(***) Definitie pleziervaartuig in de Schepenwet: "pleziervaartuigen, welke uitsluitend als zodanig worden gebezigd, voorzover zij geen passagiers tegen vergoeding vervoeren;"
Op de site van ILenT staat: "Definitie pleziervaartuigen; pleziervaartuigen zijn schepen die uitsluitend als zodanig worden gebruikt en geen passagiers tegen vergoeding vervoeren. Charterschepen zijn geen pleziervaartuigen. Dit is de definitie volgens de Schepenwet."
Geen echt duidelijke definitie. Feitelijk staat er "pleziervaartuig welke uitsluitend als pleziervaartuig wordt gebruikt". Maar wat 'gebruik als pleziervaartuig' dan is, is niet direct duidelijk. Is afzien in een wedstrijdboot te beschouwen als 'gebruik als pleziervaartuig'? En wat als de zeiler of roeier gestopt is met zijn werk en studie en met hulp van sponsoren zich 100% toelegt op kwalificatie voor de Olympische spelen? In het binnenvaartbesluit staat een iets duidelijker definitie: "pleziervaartuig: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding;". En uit andere bepalingen is op te maken dat een pleziervaartuig zeker geen vaartuig is dat wordt gebruikt voor bedrijfmatig vervoer of andere bedrijfsmatige activiteiten.

Wij hebben ook nog enkele van de ideële organisaties waar het de minister om lijkt te gaan om een reactie gevraagd. Zodra wij die hebben leest u dat ook.

Onderhoud van een reddingsvest

Ook een reddingsvest heeft onderhoud nodig. Dat moment is nu voor u alles voor de winter opbergt. Op de site van Varen doe je samen handige tips …

Minister wil zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

'Ineens was ie er'; de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij - deels per direct - een wijziging aan in de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen. De minister gaat veiligheidseisen en eisen ten aanzien van de bemanning stellen aan zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen. Deze eisen gaan ook gelden voor vergelijkbare zeeschepen die als pleziervaartuig zijn geregistreerd.
Als regels zonder voorgaand overleg plotsklaps worden ingevoerd moet er iets aan de hand zijn. Maar wat is niet helemaal duidelijk.
Feit is dat er verschillende organisaties met een ideële doelstelling een (oud) zeeschip gebruiken om hun doelstelling te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Greenpeace, Sea Shepherd, de 'abortusboot'
van Women on Waves, maar ook aan diverse Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen. Feit is ook dat de internationale regels (SOLAS) en daarmee ook de Nederlandse regels dergelijke schepen niet goed in een definitie kunnen 'vangen'. Met als resultaat dat ze formeel gezien vaak worden als pleziervaartuig. Consequentie van registratie als pleziervaartuig is dat aan deze schepen nauwelijks eisen ten aanzien van constructie, uitrusting en bemanning zijn te stellen. Een onwenselijke situatie vindt de minister.

Maar klopt dat wel? Op volle zee heeft de minister gelijk, maar een schip blijft nooit oneindig op volle zee. Op de Nederlandse binnenwateren moeten ook zeeschepen langer dan 20 meter voldoen aan de regels uit de Binnenvaartwet. Dat geldt voor elk zeeschip en zij moeten dat kunnen aantonen met een geldig certificaat. Omdat er geen specifiek certificaat bestaat voor zeegaande pleziervaartuigen (> 20 meter) heeft de Inspectie ILenT nog vorig jaar bepaald dat ook deze schepen vanaf eind 2018 een Certificaat van Onderzoek (CvO) of vergelijkbaar certificaat moeten hebben en de schipper moest altijd al het juiste vaarbewijs hebben.
Deze certificatieplicht komt voort uit Europese afspraken die in veel landen om ons heen al eerder zijn ingevoerd. Schepen die deze wateren onder Nederlandse vlag bevaren vallen daar dus wel degelijk onder eisen ten aanzien van constructie en veiligheid. Hetgeen ze alleen kunnen aantonen met de juiste papieren en dus door een geldig certificaat te tonen. Op volle zee gelden deze regels niet, maar in diverse landen gelden deze binnenvaartregels echter wel degelijk ook in bepaalde aangewezen kustwateren, zoals de Solent in Engeland.

Dus op volle zee valt een zeegaand pleziervaartuig inderdaad alleen onder de SOLAS regels, maar zodra ergens kustwateren worden aangelopen is de kans groot dat men daarbij ook aan de eisen voor het CvO moet voldoen. In veel van die landen moet de schipper ook al een vaarbewijs (ICC) hebben. Vaak ook in de kustwateren (ICC Coastal Waters). Naar mijn mening stelt de Nederlandse overheid ook nu al eisen aan zeegaande pleziervaartuigen onder Nederlandse vlag.

Ook bestrijdt ik het beeld dat al die zeegaande pleziervaartuigen van ideële organisatie maar aan geen enkele eis voldoen. Op de schepen van bijvoorbeeld Greenpeace en Sea Shepherd varen vrijwilligers met officiële diploma's. Hun schepen zijn soms zelfs nieuw gebouwd en voldoen aan de meest strenge eisen. Zeekadetkorpsen, enkele Scoutingroepen en bijvoorbeeld behoudsorganisaties hebben veel geïnvesteerd om aan de eisen voor het CvO te voldoen. Maar bijvoorbeeld ook de schepen van de KNRM of de Eendracht zijn eigendom van een ideële organisatie. Ik denk dat niemand zal betwisten dat deze schepen niet veilig zouden zijn. Op al die schepen varen ook altijd mensen mee die de juist vaarbevoegdheden hebben. Er zullen uiteraard vast wel zeegaande plezierschepen rond varen die niet aan alle eisen voldoen, maar dat lijkt mij eerder zaak van handhaving dan een gebrek aan regels.

Naar mijn mening is er dus eigenlijk geen probleem en al helemaal niet een groot probleem dat dringende maatregels vraagt. De minister komt toch met extra regels en als niet aan die regels wordt voldaan kan zij de zeebrief (bewijs van registratie) intrekken en wordt het schip feitelijk stateloos. Ongeveer alsof een paspoort van iemand wordt ingetrokken als je de school niet hebt afgemaakt. De aankondiging van de minister leidt dan ook bij de organisaties die deze schepen bezitten tot onrust. Wat worden deze eisen? Kan een varend monument wel aan die eisen voldoen. Gelden die eisen nu straks wel of niet voor ons? Hoe moet een organisatie die draait op vrijwilligers voldoen aan bemanningseisen en wat worden die dan? En hoe dat allemaal te betalen? En wat betekent dit voor de investeringen die in het behalen van het CvO zijn gedaan?

Tegelijk gaat het gerucht dat de regering vooral in de maag zit met schepen van internationale organisaties die soms op het scherpst van de snede opereren. Zoals Women on waves (abortusboot), genoemde milieu- en natuuractivisten en bijvoorbeeld diverse organisaties die met schepen op de Middellandse zee vluchtelingen oppikken. Het gaat daarbij zonder uitzondering om internationale organisaties die zonder probleem een schip omvlaggen als dat zo uitkomt en ondertussen zitten de Nederlandse organisaties die een varend monument voor het nageslacht willen bewaren of die jongeren helpen opleiden voor een varend beroep straks met de gebakken peren.

Kortom in mijn ogen is onduidelijk welk probleem de minister met dit daadkrachtig optreden wil oplossen en of de gekozen route wel de meest effectieve is. Wij hebben de minister om een toelichting gevraagd met een groot aantal inhoudelijke vragen. Eveneens hebben wij enkele ideële organisaties om hun mening gevraagd. Zodra wij antwoord hebben leest u dat ook in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Prinsjesdag 2018

Zoals beloofd gaan we deze week uitgebreider in op wat Prinsjesdag voor de watersport betekent.

Waarschijnlijk dat wij met zijn allen nog het meeste zullen merken van de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Niet alleen wordt ons eten duurder, maar bijvoorbeeld ook watersportboeken en andere watersportuitgaven. Sommige vaarkaarten zijn als boek aangemerkt en vallen ook onder het lage BTW tarief. Wilt u een bepaald boek al langer bestellen of is een kaart of almanak voor komend seizoen al leverbaar (bijv. de Reeds Nautical Almanac) dan is het slim om deze voor het einde van het haar te bestellen. Het is overigens aan de uitgevers hoe zij de BTW verhoging in de prijzen verwerken. Het hoeft niet altijd te leiden tot een volledige prijsverhoging, maar gaat dan dus ten koste van de marge van de uitgever. Gemiddeld is het bedrag dat u op jaarbasis aan watersportboeken besteedt niet zo hoog, zodat het effect van de BTW verhoging beperkt zal blijven.

Het gaat goed met de economie en de regering investeert fors. Onder andere ook in de natte infrastructuur waar de watersport natuurlijk ook baat heeft. Al was het maar om dat ook projecten steeds vaker samengaan met natuurcompensatie en herinrichting van gebieden waarbij recreatie nadrukkelijk wordt meegenomen. Wilt u meer weten dan is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de moeite waard om eens te bekijken.

Als het goed is gaat bijna iedereen er komend jaar netto op vooruit. De koopkracht neemt dus toe en dat betekent dat u in dus meer geld heeft om aan uw favoriete hobby te besteden. Ook het aantal banen groeit, zodat een grotere groep mensen meer te besteden heeft voor recreatie.

Feestelijke opening Monstersche sluis

Het gebeurt niet zo vaak dat een oude reeds lange tijd gesloten sluis weer opengesteld wordt. Maassluis dankt haar naam aan een sluis, maar die sluis was al sinds de jaren '70 niet meer in gebruik. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en fondsen is het gelukt om de Monstersche sluis te restaureren en weer open te stellen voor de pleziervaart. De sluis en de achterliggende bruggen worden tijdens het vaarseizoen bedient door vrijwilligers die daarvoor speciaal zijn opgeleid.

Wijzigingen in het RPR

Tijdens de vergadering in juni van dit jaar heeft de Centrale Rijnvaart Commissie CCR besloten bepaalde tijdelijke voorschriften in het Rijnvaart Politiereglement (RPR) om te zetten in definitieve voorschriften. Het gaat om de volgende gebieden: het laden, de zichtbaarheid, het maximaal aantal passagiers en de beperking van de scheepvaart bij hoogwater bovenstrooms van het Spijksche Veer. Door dit besluit worden de voorschriften definitief.
De CCR heeft bovendien een aantal definitieve wijzigingen in het Politiereglement opgenomen om rekening te houden met wijzigingen die in het ADN werden aangebracht.

Schepen langer dan 20 meter moeten varen met een AIS transponder. Als deze Inland AIS defect is mag men niet verder varen. Sommige schepen hebben daarom een extra AIS geïnstalleerd. Als die dan ook tegelijk uitzenden ontstaat een vreemde situatie. In het RPR wordt een bepaling opgenomen dat slechts één AIS mag uitzenden. Verder is bepaald dat een Inland AIS-apparaat op vol vermogen moet uitzenden. Een Inland AIS-apparaat heeft een zendvermogen van 1 W of van 12,5 W. Als het zendvermogen slechts 1 W is, is het signaal dat door het Inland AIS-apparaat wordt uitgezonden niet sterk genoeg en bestaat het risico dat de andere schepen het signaal te laat ontvangen. Tot slot is in het RPR nu de oproepcode ("call sign") toegevoegd aan de gegevens die het AIS-apparaat moet uitzenden. De "call sign" dient ertoe dat elk scheepsstation herkenbaar is.
Genoemde wijzigingen zullen op 1 december 2018 van kracht worden.

Luchtbellengordijn wint Green Challenge

Anne Marieke Eveleens heeft met The Great Bubble Barrier een half miljoen binnengesleept met het winnen van de Postcode Loterij Green Challenge. Samen met Francis Zoet en Saskia Studer bedacht Eveleens (29) een luchtbellenscherm dat plastic bij de monding van rivieren tegenhoudt (maar boten en vissen niet), voordat de troep de zee in kan stromen. Eveleens werd pas op het laatste moment getipt over de wedstrijd. Dat ik hier nu als winnaar sta overtreft mijn wildste dromen.

Bocht afsnijding tussen Holwerd en Ameland

De overtocht tussen Ameland en Holwerd duurt vanaf volgend jaar zes minuten minder. Rijkswaterstaat snijdt op de Waddenzee een bocht in de Vloedgeul af, waardoor de huidige vaargeul korter wordt. Lees verder op de website …

Furiade 2018

Van 3 t/m 7 oktober 2018 is het voor de 39ste maal dat in Maassluis de Furiade wordt georganiseerd. Het evenement dat uitgegroeid is tot het stadsfeest van Maassluis. In het eerste weekend van oktober zullen weer tienduizenden mensen kunnen genieten van vele activiteiten, van schepen met een lange geschiedenis die een ode brengen aan de naamgever van het evenement: de stoomzeesleepboot Furie. Lees verder op de website …

Hulpwerktuigen

Bij STC Publishing verscheen het nieuwe boek Hulpwerktuigen. Een boek voor het beroepsonderwijs over alle mogelijke hulpwerktuigen en systemen in gebruik aan boord. Een dubbeldik boek in full colour dat echt de diepte in gaat. Aardig is dat dit boek op diverse plaatsen voorzien is van een scancode die u via een gratis app toegang geeft tot driedimensionale beelden van enkele hulpwerktuigen.

Naar het water met Belgian Boat Show Float

Van 5 tot en met 7 oktober kunt u terecht in de jachthaven van Breskens voor de tweede editie van Belgian Boat Show Float. De focus van deze 'in water' beurs ligt op tweedehands of nieuwe kajuitjachten en motorboten van 10 meter en meer, zowel in het water als op het droge, aangevuld met aanverwante sectoren op de kade. Een gratis ticket is hier te downloaden (na registratie) …

Het jachtenaanbod is verdubbeld tegenover de voorgaande, eerste editie, en ook het oppervlak aan de wal is verdubbeld,” zegt Christophe Coseyns, head of Boat Show. “Met dit in water event tonen we aan dat we als beursorganisator een cruciale rol spelen in de dynamiek van de pleziervaart en het enorme aanbod aan watersport. Heel wat exposanten zijn er zich van bewust geworden dat Breskens een strategisch belangrijke locatie is, letterlijk op het snijpunt tussen België en Nederland en in het centrum van een van de belangrijkste pleziervaartgebieden van Europa, namelijk Zeeland.” Online verder lezen …

ANWB Waterkaarten in 2019

Eerder schreven wij al over de voorgenomen vernieuwing van de ANWB Waterkaarten. De vernieuwing ligt goed op schema en het is de bedoeling om begin 2019 de complete reeks ANWB Waterkaarten te vervangen voor een set nieuwe kaarten waarbij Nederland opnieuw wordt ingedeeld en er ook kaarten voor enkele nieuwe vaargebieden worden toegevoegd. De belangrijkste vernieuwingen zullen echter niet zichtbaar zijn maar zitten in de verwerking van de gegevens en de productie van de kaarten. Hierdoor kan de ANWB de kwaliteit nog beter garanderen. Zodra iets meer details bekend zijn, zullen wij deze hier met u delen.

Veilig varen over de wereldzeeën

Eindelijk eens een boek over een onderwerp waar je liever niet aan denkt.

'Veilig varen' heeft meerdere betekenissen. Voorkomen van ongelukken, voorkomen van schade en veilig navigeren van A naar B komen vaak aan bod. Plezierjachten zoeken steeds meer exotische en vooral minder gebruikelijke bestemmingen op, terwijl de gevaren in de wereld alleen maar toenemen. Dat betekent dat de schipper en bemanning ook oog moeten hebben voor een ander soort veiligheid. Welke risico's wil ik lopen, hoe diefstal te voorkomen, hoe zit het met piraterij, etc.. Maar ook dicht bij huis kunt u te maken krijgen met diefstal, schade en andere vervelende zaken. The Complete Yacht Security Handbook gaat op een heldere wijze in op de beveiliging van uw schip en haar opvarenden.

75.000e deelnemer Optimist on Tour

Vier jaar na de start van Optimist on Tour is een feestelijke mijlpaal bereikt. Maar liefst 75.000 kinderen hebben kennis gemaakt met de watersport bij dit watersportspektakel voor de jeugd! Deze mijlpaal is mede bereikt door grote evenementen zoals de Olympic Experience in 2016 en de Finish van de Volvo Ocean Race afgelopen zomer. Lees online verder …

Nieuwe Reeds Almanac 2019 verschenen

Deze week verscheen de hagelnieuwe Reeds Nautical Almanac voor 2019. Traditiegetrouw weer helemaal bijgewerkt met minstens 45.000 aanpassingen, wijzigingen en correcties. Daarmee is de nieuwe almanac weer helemaal up-to-date voor het komende jaar. Compleet met een extra Marina Guide en tijdens het seizoen 2019 updates via de website van de uitgever.

Lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief krijgen € 10 korting als u de Reeds nu al vast besteld.

Kortingscode: alleen voor lezers van de e-mail nieuwsbrief

Doe de Reeds in de winkelwagen en winkel eventueel verder. Als u zo ver bent gaat u naar de kassa en voert u bovenstaande kortingscode in en klik op Toepassen.
Let op dat deze korting alleen de komende 10 dagen geldig is.

Zonnige toekomst voor Hiswa te Water

Met 22.563 bezoekers is de 35ste editie van de HISWA te water zondagavond afgesloten. Dat waren er 812 meer dan vorig jaar in Amsterdam. Reden voor de organisatie om positief te zijn over de nieuwe locatie en de vernieuwde opzet. Online verder lezen …

Ook de 36ste editie van de HISWA te water zal weer plaatsvinden in de Bataviahaven van Lelystad. Van 4 tot en met 9 september 2019.

Klein Vaarbewijs in een wip

Bij de invoering van het Klein Vaarbewijs al weer heel lang geleden sprak men de verwachting uit dat het aantal afgenomen examens de eerste jaren wel hoog zou liggen en daarna zou inzakken. Bijna alle watersporters hadden hun vaarbewijs dan wel gehaald en alleen een klein aantal nieuwe snelvaarders en grotere boot bezitters zou dan nog examen willen doen. Hoe ver bleek men de plank te slaan? Het aantal afgenomen examens en nieuw uitgegeven kleine vaarbewijzen blijft over alle jaren redelijk stabiel. Soms wat meer en soms wat minder. Niet omdat de watersport nu zo hard groeit, maar omdat ook veel mensen voor wie het klein vaarbewijs niet direct verplicht is, toch besluiten hun vaarbevoegdheidsbewijs te halen. Soms omdat men ook wel eens in het buitenland wil huren en dan makkelijk kan aantonen te kunnen varen, maar meestal toch omdat het beter voelt het water op te gaan met enige kennis.

Wel valt het op dat kandidaten steeds minder bereid zijn al te veel tijd te steken in de studie voor het examen. Eerst zag je al de terugval bij de opleiders. Van 10 avonden ging eigenlijk iedereen al terug naar 4 avonden. En ook vier avonden vinden velen al te veel en doet men liever een 'crash course' van één dag inclusief examentraining. In de Vaarwinkel merken wij dat deze ontwikkeling zelfs nog verder gaat. De vraag "hoe snel heb ik 'dit of dat' in huis? Want ik heb volgende week examen". En met 'dit of dat' blijkt men dan nog verrassend vaak een cursusboek voor het Klein vaarbewijs te bedoelen. Terwijl het cursusboek toch echt de essentiële basis bevat.

De leerstof voor het Klein Vaarbewijs 1 is geen 'rocket science', maar om nu te zeggen dat het in een week doorlezen van een boek (het dunste omvat 240 pagina's) en/of een dag een flitscursus voldoende is voor het examen durf ik te betwijfelen. Maar hoewel er nog steeds gemopperd wordt dat het examen moeilijk is en dat de leerstof onvoldoende aansluit, laten de cijfers een ander beeld zien. De slaagpercentages zijn wel is waar niet hoog, maar zeker ook niet te laag. Onbekend is wat de relatie is tussen tijd besteed aan de studie en de kans in één keer te slagen.

Prinsjesdag 2018

Volgende week zullen wij uitgebreid terugkomen op wat Prinsjesdag dit jaar brengt voor de watersport. Want hoewel de meeste cijfers voortijdig bekend waren, was daarin nog niet veel informatie voor de watersporter te halen.

Zorg voor uw buitenboordmotor

Nu het wat frisser en vochtiger is verdient uw buitenboordmotor wat extra aandacht. Onderhoud dat prima zelf te doen is. Zeker met de hulp van deze twee leuke boeken:

Praktische boeken, klein van formaat, maar toch compleet.

Leerlingen, studenten en docenten ontwerpen eigen opleidingsschip

Na ruim 50 jaar trouwe dienst, waarvan zo’n 18 jaar als opleidingsschip van STC, zijn de binnenvaartschepen Prinses Christina en Prinses Beatrix toe aan vervanging. Vmbo-leerlingen, mbo- en hbo-studenten en docenten van vakinstelling STC zijn nauw betrokken bij het bedenken van de naam, het vaststellen van het programma van eisen én de ontwerpfase van de vervangende schepen. Het eerste schip (hotelschip) zal in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen worden. Naast dit hotelschip worden in een latere fase ook een duwboot en een duwbak aan de vloot toegevoegd worden. Lees online verder ...

LED stoort marifoon en AIS

LED verlichting kan zorgen voor verstoring van het marifoonverkeer, Digital Selective Calling (DSC) en AIS. Dat schrijft de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland in een bericht op de website van de vereniging. Het Agentschap Telecom en bijvoorbeeld de Amerikaanse Coast Guard signaleerde recent ook al problemen met AIS, DSC, VHF en LED lampen.
De storende invloed zou zelfs zo groot zijn dat eigenlijk een zendvergunning nodig is.

Het probleem spitst zich toe op LED lampen die niet CE conform zijn. Hoewel die niet verkocht mogen worden, schijnen die wel gewoon in de winkel te liggen. Helaas blijkt echter dat zelfs een CE markering geen garantie biedt dat het product niet zelf storing veroorzaakt of niet gestoord kan worden.

Een paar tips op basis van de nu beschikbare informatie:

  • Koop alleen LED lampen voorzien van een CE markering. Controleer dat het ook echt een CE markering is, en niet staat voor China Export (zie het artikel …)
  • Gebruik geen LED verlichting in de buurt van antennes
  • Als u LED aan boord gebruikt test dan of aan- en uitzetten effect heeft op de ontvangst van DSC, VHF en AIS.
  • Wees u er van bewust dat LED verlichting storing kan veroorzaken (*). Schakel deze uit als u merkt dat ontvangst van zend- en ontvangapparatuur gestoord wordt.

(*) Besef ook dat eigenlijk allerlei electronica kan storen. Zelfs een eenvoudige dimmer voor de verlichting boven de kaartentafel kan al storing veroorzaken. Die storing zal echter meestal zo klein zijn dat er niets van te merken is.

Wilt u meer weten over elektriciteit aan boord dan zijn deze boeken aanraders:

Click&Boat nu ook in Nederland

Nieuwe concurrentie voor de bootverhuurplatforms in Nederland nu het Franse Click&Boat ook in het Nederlands beschikbaar is. Tot nu toe richtte men zich vooral op Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens één van de oprichters is Nederland hard op weg een van de grootste markten voor het platform te worden. Het aantal Nederlandse gebruikers is in het afgelopen jaar gestegen van ongeveer 8.000 naar 23.000. In dezelfde periode is het aantal Nederlandse boekingen verdubbeld. Met meer dan 22.000 boten in 35 landen claimt het platform het marktleiderschap in online bootverhuur.

In Nederland vechten vooral Tubbber (let op de extra b), Boatsters en Barqo om de aandacht van de consument, daar komt nu dus een geduchte concurrent bij. Of dit een gevolg is van het feit dat genoemde Nederlandse bedrijven zich nadrukkelijk ook op buitenlandse markten richten is niet te zeggen. Feit is wel dat de markt voor bootverhuur flink in beweging is.

Kilometer versus zeemijl

In de binnenvaart rekent men vaak in kilometers en op zee in zeemijlen. Langs kanalen en rivieren staat op elke kilometer een kilometeraanduiding of kilometerraai. Voor het Rijnpatent wordt u zelfs geacht te weten wat er ter hoogte van kilometer zoveel is. Op het binnenwater worden snelheden dan ook vrijwel altijd in kilometer per uur uitgedrukt. Zo moet de schipper van een snelle motorboot die sneller kan varen dan 20 kilometer per uur een klein vaarbewijs hebben. Op zee rekenen we in zeemijlen. En heel handig kunt u die afmeten langs de staande rand van de kaart. En snelheden drukken we dan uit in zeemijl per uur of knopen. Online verder lezen ...

Klussen aan de boot

Zo midden in het vaarseizoen wilt u natuurlijk nog niet al te veel denken aan klussen aan de boot. Daardoor is het verschijnen van het nieuwe boek Klussen aan je boot de meeste van u vast ontgaan.

Klussen aan je boot is vooral een praktisch werkboek dat de meest voorkomende klussen aan boord bespreekt in duidelijke woorden en met heldere illustraties. De stap-voor-stap aanwijzingen maken bijna elke klus voor een ieder uitvoerbaar.

Innovatieproeftuin bij kust Den Haag

Voor de kust van Den Haag komt een testgebied waar één ieder op open zee technologische innovaties kan testen. Het kan gaan om boeien met sensoren waarmee schepen worden waargenomen, metingen van de wind, de stroming en golven. Volgens de gemeente Den Haag is dit 'slimste stukje Noordzee' van 18 x 18 kilometer uniek in de wereld. Lees verder op de website ...

Winterberging

Hoewel het weer de komende dagen en hoop ik weken nog goed zal zijn, valt het niet te ontkennen dat het einde van het vaarseizoen voor velen al weer nadert. Tijd dus om na te denken over de winterberging en onderhoud en eventuele klussen. Een heel erg praktisch boek is Winterberging voor zeiljachten van Michael Naujok. En laat u niet door de titel afschrikken; dit boek bevat beslist veel bruikbare informatie voor elke bootbezitter.

En hoewel al weer wat ouder is ook de Factsheet Winterklaar maken van de ANWB beslist nog nuttig en nog gratis ook.

Bonje bij de bond

Het is al weer een paar jaar geleden dat enkele actieve wedstrijdzeilers een eigen zeilbon wilden beginnen uit onvrede over het beleid van het Watersportverbond voor de wedstrijdzeilsport. Omdat versnippering ook weer niet in het belang van de sport is, werkten de initiatiefnemers daarna toch samen met het Watersportverbond. Tot vorige week.

Vorige week maakte het Watersportverbond namelijk bekend dat zij afzien van verdere samenwerking met de initiatiefgroep voor een nieuwe zeilbond. Klik hier …

Daarna kwam de nieuwe zeilbond in oprichting met een verklaring dat het Watersportverbond afspraken geschonden zou hebben. Klik hier …

Waar er twee ruzie hebben …. Eén ding is zeker dat gekrakeel geen oplossing is en de energie in de verkeerde zaken gaat zitten.

Kiel Max Fun 35 breekt af

Voor de kust van Neeltje Jans is vorige week maandochtend het Max Fun 35 zeiljacht Team Heiner III gekapseisd en gezonken. De kiel onder de boot brak af. De KNRM kwam in actie om de opvarende te redden. De reddingsmaatschappij probeerde nog het zeiljacht weg te slepen, maar door de wilde zee sloeg de boot om. Het zeiljacht zonk ter plekke. De zeilers zelf kwamen met de schrik vrij. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de kielen van Max Fun zeilboten. Online verder lezen ...

Markerwadden open of toch niet echt?

Het eerste eiland van Marker Wadden wordt op 8 september 2018 officieel geopend. Het publiek is vanaf die datum welkom. Speciaal tijdens het komende weekend, 8 en 9 september, vaart een veerdienst vanuit de Bataviahaven naar dit nieuwste stukje Nederland. Bezoekers met een eigen boot kunnen aanleggen bij de nieuwe steigers in de haven van Marker Wadden.

Natuurmonumenten heeft voor de Blue Water App gekozen om alle havenboekingen te beheren. Tijdens dit eerste weekend zijn de ligplaatsen vrij, maar vanaf 10 september moeten vaarders zich vooraf aanmelden via de App. De Blue Water App is een app waarmee u ligplaatsen bij een groot aantal havens kunt reserveren. Natuurmonumenten besloot om met deze app te werken, omdat vaarders met dit boekingsysteem ligplaatsen kunnen boeken en betalen, zonder dat er een havenkantoor hoeft te zijn. En dat is tegelijk ook de beperking, want de app is alleen beschikbaar op iOS of Android Smartphones. Zonder smartphone of met bijvoorbeeld een Windows telefoon wordt u dus feitelijk buitengesloten.

Op de site van Natuurmonumenten staat te lezen dat alleen met een reservering u zeker bent van een ligplaats. Er zijn niet veel ligplaatsen en dus zonder app en zonder reservering loopt u het risico geen ligplaats te vinden. Er zal wel een vrijwillige havenmeester zijn waar u met een PIN automaat kunt betalen. Contact betalen zal niet mogelijk zijn.

Rijkswaterstaat verspilde een miljoen euro

Ze kostten ongeveer een miljoen euro, maar bleken nutteloos te zijn. Rijkswaterstaat gaf in 2015 een smak geld uit aan twee speedboten, die niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn gekocht. Daarover schrijft de Volkskrant. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de financiële tegenvaller gisteravond aan de Tweede Kamer gemeld na een Wob-verzoek van de krant. Online verder lezen …

Waterschap Noorderzijlvest vervangt 26 bruggen

Het Groningse Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende jaren 26 bruggen vervangen en onderhoud plegen aan nog eens 41 bruggen. Het waterschap heeft 79 bruggen in haar beheer. Het uiteindelijke doel is om de bruggen – in goede staat – over te dragen aan gemeenten. Online verder lezen ...

Noordzeeloodsdienst overgenomen

Naast het Loodswezen dat loodsdiensten verricht voor alle Nederlandse zeehavens zijn er ook kust- en diepzee loodsen van het bedrijf Koninklijke Dirkzwager. Dit zijn commerciële loodsen die speciaal worden ingezet op voornamelijk diepstekende schepen die onbekend zijn op de relatief ondiepe Noordzee. Deze loodsen varen bijvoorbeeld met een schip mee vanaf Het Kanaal naar Rotterdam en daarna door naar Hamburg en weer terug. Deze week is bekendgemaakt dat Redwise Marine Holding NV deze speciale tak van beloodsing overneemt. Dirkzwager kan zich daardoor meer toeleggen op haar andere activiteiten rondom informatievoorziening voor de scheepvaart. Voor Redwise dat actief is op het gebied van bemanning en ship delivery vormen de loodsen een welkome aanvulling op het aanbod van diensten.

LED stoort marifoon, DSC en AIS

LED verlichting kan zorgen voor verstoring van het marifoonverkeer, Digital Selective Calling (DSC) en AIS. Dat schrijft de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland in een bericht op de website van de vereniging. Het Agentschap Telecom en bijvoorbeeld de Amerikaanse Coast Guard signaleerde recent ook al problemen met AIS, DSC, VHF en LED lampen.
De storende invloed zou zelfs zo groot zijn dat eigenlijk een zendvergunning nodig is.

Het probleem spitst zich toe op LED lampen die niet CE conform zijn. Hoewel die niet verkocht mogen worden, schijnen die wel gewoon in de winkel te liggen. Helaas blijkt echter dat zelfs een CE markering geen garantie biedt dat het product niet zelf storing veroorzaakt of niet gestoord kan worden.

Een paar tips op basis van de nu beschikbare informatie:

  • Koop alleen LED lampen voorzien van een CE markering. Controleer dat het ook echt een CE markering is, en niet staat voor China Export (zie het artikel …)
  • Gebruik geen LED verlichting in de buurt van antennes
  • Als u LED aan boord gebruikt test dan of aan- en uitzetten effect heeft op de ontvangst van DSC, VHF en AIS.
  • Wees u er van bewust dat LED verlichting storing kan veroorzaken. Schakel deze uit als u merkt dat ontvangst van zend- en ontvangapparatuur gestoord wordt.

Hiswa te Water

Van 5 tot en met 9 september is weer de Hiswa te Water. Dit jaar voor het eerst op de nieuwe lokatie in Lelystad. Voor iedereen die van watersport houdt. Meer informatie op de website ...

Het wordt nu serieus voor de Ocean CleanUp

Boyan Slat gaat 8 september van start met The Ocean Cleanup, zijn project om de Stille Oceaan plasticvrij te maken. Met een U-vormige buis van 3 meter diep wil hij zoveel mogelijk plastic uit de zee halen en die vervolgens naar het land halen. Aan wal kan dit plastic worden gerecycled. Een woordvoerder van The Ocean Cleanup stelt dat succes niet gegarandeerd is. Het zou om een “bètafase” gaan. Slat begint in de sterk vervuilde Great Pacific Garbage Patch, die hij in 5 jaar tijd wil ontdoen van de helft van alle plastic. De ondernemer haalde sinds 2013 bijna 29 miljoen euro op voor zijn project.
Na eerdere proeven op onder andere de Noordzee wordt het nu serieus. Deze video maakt duidelijk hoe de techniek van de Ocean Cleanup werkt …

De Egeïsche zee

De Egeïsche zee ligt tussen Griekenland en Turkije en is bezaaid met vele eilanden groot en klein. Niet voor niets dat de wateren van deze zee populair zijn onder zeilers. In de Vaarwinkel vindt u twee praktische vaargidsen van het zeilende echtpaar Rod en Lucinda Heikell.

  • West Aegean die het deel langs de oostkust van Griekenland beschrijft.
  • East Aegean die de eilanden voor de kust van Turkije en een deel van de kust van Turkije beschrijft.

Beide pilots staan boordevol informatie over havens, ankerplaatsen en heldere vaaraanwijzingen voor het veilig bevaren van de wateren van de Egeïsche zee.

Onderwater datacenter

Voor de kust van de Orkney eilanden heeft Microsoft een onderwater datacenter in gebruik genomen. Een datacenter is een centrum met een groot aantal computers die via het internet in verbinding staan met de rest van de wereld. Op deze computers draaien websites en software van klanten in de 'cloud'. Al die computers bij elkaar genereren veel warme en koeling is daarom erg belangrijk. Onder water is dat minder een probleem omdat de omgeving op een bepaalde diepte een veelal constante en lagere temperatuur heeft. En de hitte van het datacenter makkelijk afgevoerd kan worden. En als de stroom ook nog op zee wordt opgewekt zijn de verliezen minimaal als de stroom verbruiker zo vlakbij zit. Onderhoud onderwater is natuurlijk wel lastig, maar nu computers steeds minder bewegende delen bevatten is er ook minder vaak onderhoud nodig en kan veel op afstand geregeld worden. Lees verder op de website ...

Zorgeloos een boot huren

Een boot huren is vrij eenvoudig en wint steeds meer aan populariteit. Zelfs scheepseigenaren willen wel eens met een ander schip een dagje of langer op stap. Of kiezen zo gemakkelijk voor een nieuw vaargebied. Toch zijn er genoeg zaken om rekening mee te houden, zeker als u nog niet (goed) kunt varen. De ANWB zett de belangrijkste voor u op een rij; klik hier ...

Kilometer versus zeemijl

In de binnenvaart rekent men vaak in kilometers en op zee in zeemijlen. Langs kanalen en rivieren staat op elke kilometer een kilometeraanduiding of kilometerraai. Voor het Rijnpatent wordt u zelfs geacht te weten wat er ter hoogte van kilometer zoveel is. Op het binnenwater worden snelheden dan ook vrijwel altijd in kilometer per uur uitgedrukt. Zo moet de schipper van een snelle motorboot die sneller kan varen dan 20 kilometer per uur een klein vaarbewijs hebben. Op zee rekenen we in zeemijlen. En heel handig kunt u die afmeten langs de staande rand van de kaart. En snelheden drukken we dan uit in zeemijl per uur of knopen.

Op ruimer binnenwater loopt het wat door elkaar. Vaarkaarten voor ruimer water tonen vaak de lengte- en breedtegraden langs de randen en ook hier kunt u dus afstanden afpassen langs de staande rand. Ook dat is handig want op ruimer water en op open zee gebruikt u voor een groot deel dezelfde navigatiekennis. Maar bijvoorbeeld snelheidslimieten op deze binnenwateren worden weer in kilometer per uur uitgedrukt. Terwijl informatie over stroming op de Wadden in knopen wordt uitgedrukt.

Al weer enige tijd terug was er wat commotie omdat een oefenvraag in het voorbeeldexamen Klein Vaarbewijs 2 op de website van de Vamex het antwoord in kilometers rekent. Terwijl de examenkaart die bij elk cursusboek zit een afgeleide is van de 1800-serie kaarten van de Hydrografische Dienst en dus een mercatorprojectie gebruikt. Daarbij meet u de afstand langs de staande rand in zeemijl. En omdat het antwoord gevraagd werd in kilometer rekent u dat om door de afstand in zeemijl te vermenigvuldigen met 1,852 ( een zeemijl is 1.852 meter). Beetje lastig want bij het echte examen mag u immers geen rekenmachine gebruiken. Maar met een kladblaadje lukt het natuurlijk ook.
Er is echter nog een andere manier. Langs de rand van de examenkaart en de meeste Nederlandse zeekaarten staat een kleine kilometerverdeling op schaal van de kaart. Met enige oefening is deze kilometerverdeling te gebruiken om ook deze oefenvraag op te lossen.

Vamex blijkt desgevraagd wel vaker op het examen naar kilometers te vragen. Veel opleiders en schrijvers van cursusboeken aan de andere kant vinden het onzinnig dat van een examenkandidaat verwacht wordt om op de zeekaart ook in kilometers te kunnen werken. Vervolgens bleek dat de meeste cursusboeken een leskaart gebruiken die weliswaar afkomstig is van de Dienst der Hydrografie, maar dat die nu net een fout bevat in de genoemde kilometerschaal. Hierdoor zijn de kilometers niet goed af te lezen. Een fout die al eerder aan het licht is gekomen, maar nooit goed aan de uitgevers is gecommuniceerd, waardoor die braaf de oorspronkelijke kaart met fout bleven herdrukken. Op het examen Klein Vaarbewijs 2 bij Vamex krijgt u uiteraard een examenkaart zonder deze drukfout.

Nominaties “HISWA Boot van het Jaar” 2018 bekend

De vakjury heeft na uitvoerig beraad de genomineerden voor de “HISWA Boot van het Jaar”- verkiezing vastgesteld. Uit een lange lijst van nieuwe pleziervaartuigen heeft de jury per categorie drie boten genomineerd. In de categorie zeilboten dingen de Aira 22, Domani S30 en Saffier Se37 mee naar de prijs. Bij de motorboten zijn de Hermes Speedster, Keizer 42 en VanVossen 800 SP Runabout in de race. De winnaars zullen bekend gemaakt worden tijdens de 35ste editie van de HISWA te water, die dit jaar voor het eerst in de Bataviahaven te Lelystad zal plaatsvinden van 5 tot en met 9 september. Lees online verder ...

Boot van ‘zeilmeisje’ ten onder

Deze week was waarschijnlijk een van de droevigste tijden uit mijn leven. Mijn lieve Guppy, mijn eerste thuis, mijn metgezel tijdens het grootste avontuur van mijn leven is gestrand op een rif in een van de atollen in de noordelijke Cookeilanden.

Guppy, de zeilboot waarmee de Nederlandse Laura Dekker in 2012 de jongste persoon werd die ooit de wereld rondvoer, is niet meer. Dat deelt de zeilster zelf mee op Facebook. Dekker had Guppy uitgeleend aan een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie, maar tijdens een overtocht liep het volledig fout en strandde de boot op een rif in de Stille Oceaan. Dekker vertelt hoe de zorg over haar boot tegen de afspraken in werd toevertrouwd aan een onervaren kapitein, die fatale beslissingen nam die tot de ondergang van Guppy leidde.
Bron: MSN

Het boek over de bijzondere wereldomzeiling van Laura Dekker is nog te bestellen in de Vaarwinkel ...

Nederlandse wrakrovers op de Noordzee veroordeeld

Een rechtbank in Newcastle (UK) heeft de eigenaar van een Nederlands bergingsvaartuig veroordeeld tot het betalen van een fikse boete. In augustus 2016 betrapte de Royal Navy het onder Nederlandse vlag varende bergingsvaartuig Friendship bij het naar boven halen van wrakstukken van het SS Harrovian. De Friendship bleek dat al twee keer eerder te hebben gedaan en Schipper Walter Bakker heeft toegegeven dat hij de AIS had gemanipuleerd om ontdekking te voorkomen.

Het SS Harrovian is een Engels stoomschip dat in de Eerste Wereldoorlog tot zinken werd gebracht door een Duitse onderzeeboot. De Harrovian is geen oorlogsgraf, omdat de Duitsers destijds de bemanning de tijd gaven het schip te verlaten alvorens zij het tot zinken brachten. Het is de lading van de Harrovian die de speciale aandacht heeft van de wrakrovers; koperen staven die nu meer dan 5 miljoen euro waard zijn.
Online verder lezen ...

Friendship Offshore heeft een twijfelachtige reputatie. Eerder werden zij ook al beschuldigd van het schenden van het wrak van HMS Queen Mary, een Brits marineschip dat in 1916 zonk voor de kust van Jutland. De Queen Mary zonk tijdens de beroemde zeeslag bij Jutland tussen de Britse Noordzeevloot en de Duitse vloot. Met 1.266 omgekomen bemanningsleden geldt de Queen Mary als oorlogsgraf. Klik hier voor meer ...

Plunderen van een wrak is lastig te bewijzen. In dit geval kwam het tot een veroordeling omdat men op heterdaad betrapt werd en werden de rovers uiteindelijk veroordeeld omdat zij werkten zonder bergingsvergunning.

Gratis oplaadnetwerk elektrische sloepen

Ingenieurs Job Veltman en Folkert Roscam Abbing lanceerden onlangs het oplaadnetwerk voor de Appbattery van Voltogo. De Amsterdamse startup biedt een plug & play-oplaadsysteem voor de draagbare elektrische Appbattery in combinatie met krachtige, efficiënte 48V motoren. Hierdoor hebben sloepen een ongekend bereik op het water. Voltogo speelt met de producten ook in op de gemeentelijke doelstelling om de pleziervaart in de stad op korte termijn elektrisch te maken. Meer informatie op de site … en in het nieuwsbericht …

Zee-Rafeling, expositie van schilderijen

GalleryMaritime Colijnsplaat organiseerde EN PLEIN AIR schilderen. Gedurende twee dagen werd het huidige aanzicht van de oude (vissers) haven Colijnsplaat door 7 maritieme kunstenaars op doek en papier vastgelegd. Het resultaat dat de beeldende kunstenaars -na het buiten schilderen- bij GalleryMaritime is meer dan tien schilderijen in olieverf, pasteltekeningen, potlood en pentekeningen. Deze verbeeldingen van de haven Colijnsplaat zijn ingelijst, te bezichtigen en te koop in GalleryMaritime.
COLIJNSPLAAT GalleryMaritime Voorstraat 45, dagelijks geopend 12.00-18.00 uur.

Timo en de oppasninja

Voordat het einde van de schoolvakantie nadert, gaan Timo en oppasninja Yushi op vakantie naar een camping in de duinen. Eigenlijk vindt Yushi kamperen maar raar, maar als oppasninja moet hij natuurlijk wel alles onderzocht hebben. Zon, zee, strand en ninja-actie - hét ultieme zomervakantieboek.
En misschien dat u net als Timo en Yushi ook nog even de laatste weken van de vakantie met uw (klein)kinderen weggaat, dan is dit leuke en vrolijke boek een aanrader om mee te nemen of kado te doen.

Bavaria verkocht

Het Duitse Bavaria Yachts is voor een onbekend bedrag verkocht aan een investeerder. De banen voor alle werknemers zijn daarmee behouden. Bavaria ging eerder dit jaar onderuit onder een te hoge schuldenlast. Sindsdien wordt hard gewerkt aan een reorganisatie en herstructurering. De Duitse overheid moet nog wel toestemming verlenen voor de verkoop echt rond is.

Steven de Jong maakt film over Volvo Ocean Race

De Friese regisseur Steven de Jong gaat een film maken over de befaamde zeilwedstrijd Volvo Ocean Race. Zijn ‘Overboord’ is voor een deel gebaseerd op het levensverhaal van zeezeiler Hans Horrevoets. De Jong werkt samen met Anton van de Koppel, een journalist die de Volvo Ocean Race verslaat. De twee hebben eerder samengewerkt aan de serie ‘De Kameleon’. Online verder lezen ...

Sleepboot op afstand

Vorig jaar verraste de sleepbootfirma Kotug de liefhebber al met de Borkum. Een luxe en vooral mini uitvoering van een moderne havensleepboot. Vorige maand hadden zij opnieuw een primeur door een sleepbootkapitein de Borkum in de haven van Rotterdam te besturen terwijl de kapitein zelf achter het roer stond in Marseille. Of beter gezegd achter de stuurknuppel en een groot scherm. Zo op afstand wist de kapitein de kleine sleepboot nauwkeurig te besturen. Kotug verwacht dat op afstandsbedienbare sleepboten een tussenstap zijn op weg naar volledig onbemande vaartuigen. Het voordeel is dat de gespecialiseerde schippers zo beter ingezet kunnen worden. Nu moeten sleepboten nog volledig bemand van klus naar klus varen. Dat kost tijd en het roer kan dan best overgegeven worden aan een minder gespecialiseerde schipper. Aangekomen bij de volgende klus zou de kapitein op afstand dan weer het roer over kunnen nemen. En in de toekomst zal het varen van klus naar klus best eens onbemand kunnen gebeuren. Online verder lezen ...

Vaarbewijs straks ook op zee?

België is druk doende de verouderde pleziervaartregels te herzien. Wij schreven daar al eerder over. Eén van de plannen omhelst een uitbreiding van de vaarbewijsplicht naar de Belgische kustwateren.
De pleziervaart in België zit in de lift, jaarlijks worden ongeveer 8.000 nieuwe plezierboten ingeschreven. Om ongelukken op de drukker wordende wateren te vermijden, wil staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer een vaarbewijs invoeren voor de Noordzee. Iedereen die het water opgaat met een boot langer dan 15 meter of een boot die sneller vaart dan 20 kilometer per uur, moet zo’n bewijs hebben. “Wie vandaag op zee gaat varen, moet op geen enkele manier tonen dat hij of zij dat ook kan. Dat is niet logisch”, aldus De Backer. “We willen de basiskennis en veiligheid garanderen van iedereen op de Noordzee.” Online verder lezen ...

Waterpeil IJsselmeer flexibel

Honderd jaar na de Zuiderzeewet komt een eind aan het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied. Deze ingreep is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen nodig om altijd voldoende zoet water beschikbaar te hebben. In de praktijk zal vanaf 2019 het peil in het voorjaar 10 centimeter hoger zijn dan nu en aan het eind van de zomer maximaal 10 centimeter lager uitkomen.

Watersporters op het IJsselmeer vreesden dat tijdens de zomer maar liefst 20 procent van de dieper stekende jachten problemen zou gaan krijgen met het in- en uitvaren van jachthavens door het dan dalende peil. Ze voorspelden een strop van tientallen miljoenen als er geen baggerprogramma zou komen. Nu komt er een investering van € 12,1 miljoen vanuit het Deltafonds voor o.a. het verdiepen van toegangsgeulen. Volgens de minister was het, los van de verwachting van de watersporters, altijd al de bedoeling. Online verder lezen ...

Nieuwe vaarkaart voor België

Van het Franse Fluviacarte verscheen de nieuwe overzichtskaart van alle vaarwegen in België. Een praktische kaart met daarop alle bevaarbare vaarwegen van België. Handig voor het plannen van uw vaarvakantie en op dit moment de enige vaarkaart die voor België leverbaar is.
De nieuwe kaart is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Eerste Hulp aan Boord

Aan boord moet u zicht op veel punten zelf kunnen helpen. Bij de navigatie, het weer, onderhoud en reparaties, koken en ook als er iets fout gaat moet u in staat zijn om uzelf en de bemanning de eerste hulp te geven. Deze praktische boeken mogen daarom niet ontbreken in de boordbibliotheek:

Nieuw cursusboek Marifonie

Van het bekende en vertrouwde Cursusboek Marifonie van de ANWB is een nieuwe editie verschenen. Weer compleet bijgewerkt met de laatste informatie en wijzigingen. Het Cursusboek Marifonie bevat zowel de leerstof voor het basiscertificaat en voor de aanvullende Module GMDSS-B voor het theorie-examen voor Marcom-B.

RYA mag geen ICC meer aan Nederlanders verstrekken

De Engelse Royal Yachting Association (RYA) mag na 1 september 2018 geen ICC meer verstrekken aan Nederlanders die in de UK wonen. Tot nu toe konden Nederlanders die in de UK woonden bij de RYA ook het international vaarbewijs ICC krijgen als zij de daarvoor benodigde diploma's bij de RYA hadden gehaald. Met dit ICC hoefden zij in Nederland niet examen te doen voor het Klein Vaarbewijs om toch met een vaarbewijsplichtig schip te varen. Ook mag de RYA eerder afgegeven ICC's niet meer verlengen. (Bron: RYA)

De positie van de RYA was bijzonder omdat Resolutie 40 van de UNECE (Verenigde Naties) feitelijk al bepaalt dat een land alleen een ICC mag verstrekken aan zijn eigen burgers. Dus in die zin logisch dat er nu een eind komt aan deze uitzonderingspositie. Bijzonder is wel dat Nederland zich daar zelf nooit zo druk om heeft gemaakt, getuige het grote aantal Belgen dat gewoon in Nederland het Klein Vaarbewijs (+ ICC) heeft gehaald en nog steeds haalt. Nederlanders die in de UK wonen moeten dus straks in Nederland examen doen voor het Klein Vaarbewijs als zij ook buiten de UK met een vaarbewijsplichtig schip willen varen.

Wel is het jammer dat de Nederlandse overheid daarbij voorbij gaat aan het goede niveau van de opleidingen en diploma's van de RYA. Een niveau dat naar mijn mening uitsteekt boven het niveau van het Nederlandse Klein Vaarbewijs.

Lekker lang lezen

Wat is er nu lekkerder dan te lezen over verre zeiltochten naar exotische bestemmingen? Behalve dan natuurlijk zelf die bestemmingen op eigen kiel te bezoeken. Deze zomer nemen wij de volgende boeken mee:

Samen de boot in

Monster aan met Moos Matroos en leer alles over schepen. Wat voor boten bestaan er, en hoe blijven ze drijven? 'Samen de boot in' is hét ontdek- en doeboek voor deze vakantie. Het mooi geïllustreerde boek voor de jongere bemanningsleden maakt aan de hand van leuke weetjes en proefjes duidelijk hoe het er op het water aan toe gaat. Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Nieuwe editie World Cruising Routes

Al sinds de eerste druk is World Cruising Routes de 'bijbel' voor de lange-afstandszeiler. Deze allesomvattende vaargids beschrijft bijna 1.000 zeilroutes over alle oceanen. Van de Stille Zuidzee tot aan de Arctische en Antarctische wateren in het hoge Noorden en Zuiden. Speciaal toegesneden op de wensen van de toerzeiler die een lange tocht wil maken of zij die de wereld rondzeilen. Windrichtingen, stromingen en regionale en seizoens afhankelijke weerinvloeden worden uitgebreid beschreven. De auteur geeft duidelijke suggesties om zelf uw optimale vaartocht uit te stippelen.
De nieuwe en achtste druk gaat ook in op de effecten die klimaatverandering en 'global warming' hebben op de zeilroutes en windrichtingen. Daarnaast bevat het boek 6.000 waypoints die de schipper helpen om de koersen uit te zetten.

De nieuwe editie is nu te bestellen in de Vaarwinkel …

Vaarkaarten voor België

Er zijn problemen met de leverbaarheid van de vaarkaarten en -atlassen van DeRouck Geocart voor de Belgische binnenwateren. Het is onduidelijk wat de precieze oorzaak is. Consequentie is wel dat de gedetailleerde Nautische Atlas België en de set Vaarkaarten van de vaarwegen van België momenteel uitverkocht zijn. Wel is de schematische Pilot Rotterdam - Reims nog leverbaar, maar ook hier geldt op = op

Gelukkig verscheen deze week wel een nieuwe editie van de overzichtskaart Fluviacarte 23 van België. Samen met de ANWB Wateralmanak deel 2 en de Vaarwijzer Belgische Binnenwateren heeft u dan in ieder geval de juiste informatie aan boord als u naar het zuiden gaat.

Samen op koers met jonge (ex) kankerpatiënten

Na het grote succes in 2016, gooit de Eendracht van 15 tot en met 19 augustus vanaf de Holland Amerikakade in Rotterdam, de trossen los en brengt lotgenoten samen voor de tweede editie van 'Samen op koers'! Een 5-daagse actieve zeilreis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.

De 36 deelnemers, tussen de 18-35 jaar, nemen hiermee het roer letterlijk en figuurlijk (terug) in eigen handen en verleggen hun grenzen aan boord van Nederlands grootste driemastschoener, zeilschip Eendracht. Terugkomen in je eigen kracht na kanker, samen met een fantastische groep jonge mensen. Lef, zelfvertrouwen en teamwork!
De deelnemers zeilen actief mee en draaien mee in het wachtsysteem van '4 uur op en 8 uur af'. Zeezeilen is echt een sportieve teamsport. Tijdens de zeilreis is er professionele begeleiding en een scheepsarts aan boord, die eventueel kunnen helpen bij vragen en/of problemen. Ervaren kwartiermeesters leiden de verschillende wachten in goede banen. Varen met de Eendracht is leren van en met elkaar.

Samen op koers is een samenwerking tussen Stichting Zeilschip Eendracht, Stichting VaarKracht en het Nationaal AYA 'Jong en Kanker' Platform. Mensen letterlijk de wind in de zeilen bieden en samenbrengen. Dat is wat Stichting Zeilschip Eendracht als vrijwilligersorganisatie al jaren in beweging brengt. Aan boord organiseert de stichting verschillende maatschappelijke projecten voor doelgroepen die wel wat wind in de zeilen kunnen gebruiken. Stichting C.J. Jaski Fonds is de hoofdsponsor van dit bijzondere project.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer ilent inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerzeilen topsport trends tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.