Zeilen op getijdenwater

Een zeiltocht op getijdenwater is voor velen een uitdaging. Dankzij de wisselende getijdenstromen zijn Het Kanaal, de Noordzee en de Oostzee soms ware beproevingen. Een goede voorbereiding helpt. En gelukkig kan iedereen het leren. Het nieuwe boek Zeilen op getijdenwater geeft de zeiler inzicht in de werking van eb en vloed en legt alles uit over hoe u het best een zeiltocht over getijdenwater kunt plannen.

Bootjes op het droge

Het blijft soms letterlijk aanmodderen. De haven van Blankenberge (B) kampt al jaren met ondieptes en verzanding van de haven. Een combinatie van verzanding en extreem springtij zorgden er eind vorige week voor dat de jachthaven zelfs deels droog stond. Voor heel wat boten, waaronder die van reddingsdienst VBZR, was het een uur onmogelijk om uit te varen. Schepen van Haven Björn Prasse wil nog steeds een structurele oplossing voor de jarenlange verzanding van de haven. “De inkomsten lopen jaar na jaar terug”, aldus Prasse. Lees online verder ...

Achtergrond bij het nieuws 'ANWB stopt met Waterkaarten App'

Vandaag (8 maart 2018) bracht de ANWB een kort persbericht van het soort 'Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Welke wilt u eerst horen?'. In dit persbericht kondigt de ANWB aan dat zij met ingang van 31 maart stopt met de populaire ANWB Waterkaarten App voor iOS en Android. Tegelijk wordt duidelijk dat de ANWB flink zal investeren in de ANWB Waterkaarten en dat de Waterkaarten digitaal beschikbaar blijven als app en software. Een bericht dat naar onze mening om enige toelichting vraagt.
Om te beginnen is het belangrijk om te beseffen dat de ANWB een vereniging is die activiteiten doet voor en in het belang van de leden. Veel van deze activiteiten worden op commerciële basis geëxploiteerd. Wat wil zeggen dat de opbrengst hoger moet zijn dan de kosten. Op verschillende activiteiten wordt ook winst gemaakt, winst die de vereniging weer kan investeren in activiteiten voor de leden waar geen of nauwelijks inkomsten tegenover staan. Het ledenbelang staat altijd voorop. Dat kan helaas ook wel eens betekenen dat activiteiten gestaakt worden als het belang van de leden te klein is of het aantal leden dat er direct baat bij heeft te klein is. Of als andere partijen wellicht beter in staat zijn dergelijke activiteiten uit te voeren. Dat geldt uiteraard ook voor producten die de ANWB zelf maakt, zoals bijvoorbeeld boeken, kaarten en gidsen.

Van oudsher is de ANWB actief in de watersport. De ANWB Wateralmanak wordt al meer dan 100 jaar uitgegeven en ook maakt de ANWB al vele decennia vaarkaarten voor de Nederlandse binnenwateren. Destijds was zij de enige die dat doet en nog steeds is de ANWB de enige die naast gegevens van officiële bronnen zelf gegevens verzamelt en controleert om de waterkaarten actueel te houden. Gedurende het seizoen gaan onder andere zogenaamde 'waterconsuls' het water op om te kijken of alles nog wel klopt.
De watersport verandert. Er is sprake van vergrijzing en voor jongeren is het bezit van een boot niet meer het ultieme doel. Huren en bijvoorbeeld boat-sharing zijn in opkomst. Het accent verschuift daarom voor de ANWB van watersport naar waterrecreatie. Tegelijk zijn er allerlei nieuwe technische ontwikkelingen die maken dat ook de vraag van de consument verschuift en komen er nieuwe partijen op de markt die soms beter en sneller hier op in kunnen spelen.

Dat speelt ook voor de ANWB Waterkaarten. De consument vraagt in toenemende mate om bijvoorbeeld digitale kaarten en software om met die kaarten te kunnen navigeren. Ontwikkelingen op dat vlak gaan snel en de investeringen om daarin mee te gaan zijn hoog. Ook is hiervoor soms specifieke kennis nodig, kennis waarvan het niet logisch is dat de ANWB deze zelf in huis heeft. Kosten en investeringen die ook niet zonder risico zijn. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden en het is dus belangrijk om te investeren waar de ANWB het verschil kan maken.

Tegen deze achtergrond heeft de ANWB besloten dat het ontwikkelen en exploiteren van de ANWB Waterkaarten App niet langer wenselijk is. Tegelijk is het erg belangrijk dat betrouwbare en actuele informatie over de Nederlandse binnenwateren beschikbaar blijft voor de watersporter en andere gebruikers van het water. Zeker ook van die wateren die niet van belang zijn voor de commerciële scheepvaart, maar wel graag bezocht worden door de pleziervaarder. Daarom heeft de ANWB besloten om juist nu te investeren in het samenstellen en produceren van betrouwbare en actuele waterkaarten. Door deze investeringen is het straks mogelijk om kaarten te maken met moderne technieken en kunnen bijvoorbeeld wijzigingen sneller en efficiënter verwerkt worden.

De ANWB Waterkaarten werden tot en met dit jaar nog op vrij traditionele manier gemaakt, waarbij het productieproces vooral gericht was op het maken van papieren kaarten en de Wateralmanak als boek. Het was niet makkelijk om daarvan vervolgens weer digitale producten als de ANWB Waterkaarten App en Windows software af te leiden.
Ook de frequentie eens in de twee jaar de kaarten te vernieuwen had hiermee te maken. Vrijwel iedereen is inmiddels bekend met het gemak van even updaten van app's, pc, autonavigatie etc.. Terecht verwacht de consument dat een kaart actueel is, zeker als deze digitaal is. De ANWB Waterkaarten konden hier niet altijd aan voldoen. Helaas kwamen daardoor afgelopen jaren ook wel eens klachten over de kwaliteit van de ANWB Waterkaarten. Wij schreven daar al eerder over. Ook hierdoor is het noodzakelijk dat de ANWB investeert in het productieproces van de eigen waterkaarten.

Investeringen die vooral achter de schermen plaatsvinden in bijvoorbeeld databases, geografische informatiesystemen (GIS) en processen. En waarvan naar verwachting volgend jaar de vruchten geplukt kunnen worden.
De ANWB heeft tegelijk wel besloten dat zij gedrukte Waterkaarten en de Wateralmanak zal blijven uitgeven. En omdat de productie straks veel efficiënter kan, zullen alle Waterkaarten dan ook jaarlijks vernieuwd worden.

Destijds heeft de ANWB voor eigen rekening en risico de ANWB Waterkaarten App op de markt gebracht. Met succes want de app wordt door veel watersporters en -recreanten gebruikt. Tegelijk met de app verscheen ook een software versie voor Windows. Hierbij wordt samengewerkt met Promanent b.v. dat de software voor eigen rekening ontwikkelt en ook zorgt voor de ondersteuning van de gebruikers. De ANWB levert de naam, de kaarten en de almanakgegevens.

Om te blijven voldoen aan de wensen van de gebruikers zijn steeds weer investeringen in de app en software versie nodig. Zoals gezegd kan een euro maar één keer uitgegeven worden en kiest de ANWB er voor om te investeren in het samenstellen en produceren van het basismateriaal (de data) waarmee de kaarten gemaakt worden. Daarmee dreigde even het doek te vallen voor de ANWB Waterkaarten App, terwijl de Windows versie door kon gaan, want hierin liggen de investeringen bij partner Promanent. Waar overigens de 2018 editie van de Windows versie net is verschenen (www.anwbwaterkaart.nl).

Gelukkig heeft de ANWB de bouwer van de app, The Mobile Company, bereid gevonden om de ontwikkeling en exploitatie van de Waterkaarten app voort te zetten. Daarna was het snel schakelen. De huidige app's zijn in de verschillende appstores al overgegaan naar The Mobile Company. Ook neemt zij vanaf 31 maart de ondersteuning voor de gebruikers van de app over. Een nieuwe website speciaal voor de Waterkaarten app is inmiddels ook online. The Mobile Company laat ons weten dat de 2018 edities van de app ook nagenoeg gereed zijn en voor 1 april 2018 zullen verschijnen (*). Daarnaast blijft het mogelijk om de ANWB Waterkaarten op zowel Windows als op iOS of Android te gebruiken (**).

Bestaande gebruikers zijn hierdoor gegarandeerd van continuïteit en als u gedurende het seizoen uw licentie verlengd kunt u dat doen met de zekerheid dat de app blijft bestaan.

Een kort persbericht doet niet altijd recht aan het verhaal achter het nieuws. De ANWB stopt inderdaad met de eigen ANWB Waterkaarten App. Maar door te investeren in de kaarten zelf. En samen te werken met partners die weer investeren in de software en techniek wordt het geheel uiteindelijk alleen maar beter en is de consument uiteindelijk ook beter uit.


(*) Het verschijnen van een app voor iOS is afhankelijk van de goedkeuring door de AppStore van Apple en daardoor niet helemaal exact te plannen.
(**) Gebruikers die een licentie kopen voor 1 jaar kunnen - mits de licentie nog minimaal 11 maanden geldig is - aanvragen deze licentie ook te gebruiken op een ander besturingssysteem. Dus als u de Windows software versie koopt kunt u deze ook gebruiken in de App versie en omgekeerd.

Een vrouw en een kip

zijn de pest voor een schip luidt het gezegde. Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. Een dag die onder andere wordt gebruikt om aandacht te vragen voor de positie van de vrouwen in onze samenleving. Reden om eens te kijken hoe het gaat met de vrouwen in de watersport.

Heel goed als we kijken naar de topsport. Marit Bouwmeester staat al jaren aan de top. In de Volvo Ocean Race zijn (Nederlandse) vrouwen vertegenwoordigd en ook op wedstrijdbanen internationaal en in het land doen vrouwen serieus mee en zeker niet onder voor de mannen. Het aantal vrouwelijke zeilcoaches blijft wellicht nog wat achter, maar ook op zeilscholen lopen voldoende vrouwelijke instructeurs rond. Hoewel echt harde cijfers daarover ontbreken.

Vanochtend maakte het NOS Journaal melding van het feit dat sportbesturen vaak nog mannen bolwerken zijn. Het bestuur van het Watersportverbond is dat zeker. Er is echter een kans, want er is een vacature voor voorzitter. Bij het KNMC zijn het ook alleen mannen en bij de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) een zelfde beeld. In het bestuur van branchevereniging Hiswa zit welgeteld één vrouw. In de bestuurlijke top van de watersport is het aantal vrouwen dus bedroevend laag. De niveaus daaronder en op de werkvloer laten gelukkig wel een ander beeld zien.

Op het water zelf zijn de vrouwen niet in de meerderheid. Toch is watersport absoluut niet een mannensport. Echte cijfers ontbreken of worden niet belangrijk genoeg gevonden om op te nemen in rapporten, factsheets etc.. Maar kijkt u eens rond op de beursvloer van de Hiswa. Dat geeft toch een redelijk beeld van de gemiddelde watersporter. En mannen, vandaag is het dus internationale vrouwendag. Misschien een idee om uw vrouw uit te nodigen voor de eerste vaartocht van het seizoen en haar te vertellen hoe blij u bent dat jullie de passie voor het water delen.

ANWB stopt met waterkaarten-app

Den Haag, 8 maart 2018
De ANWB stopt per 31 maart met de exploitatie van de ANWB Waterkaarten-app. Deze app wordt vervangen door een nieuwe Waterkaarten-app. Gebruikers zullen er niet veel merken met het enige verschil dat ze niet langer een abonnement bij de ANWB afsluiten maar kunnen overstappen op de Waterkaarten-app van de nieuwe partner.
De exploitatie van de app is voor de ANWB niet rendabel en vergt te hoge investeringen om deze op kwaliteitsniveau te houden. De bond neemt niettemin haar maatschappelijke positie als voorvechter van veiligheid op het water en in het verkeer heel serieus en zal zich daarom met volle overgave blijven inzetten voor de veilige navigatie op de Nederlandse wateren.
Zo blijft de ANWB de papieren waterkaarten uitgeven en is zelfs bezig met een investeringstraject om deze kaarten nog beter te maken. In de loop van 2018 worden de kaarten geheel herzien. In het voorjaar 2019 verschijnen naar verwachting de vernieuwde kaarten. De frequentie van het updaten van de kaarten wordt gebracht van ééns per twee jaar naar ééns per jaar.
Als het goed is merken gebruikers die op dit moment een abonnement op de waterkaarten-app hebben afgesloten niets. De ANWB zal zorgdragen dat alle gebruikers met een ANWB abonnement er tot aan het einde van de abonnementsperiode probleemloos gebruik kunnen blijven maken van de app.
De bond werkt hiervoor samen met The Mobile Company, de oorspronkelijke ontwikkelaar van de app, die nadat de ANWB stopt met de app een nieuwe en actuele versie van de app online zal zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ANWB-waterkaarten. Ook de Windows-versie van de app zal in 2018 blijven bestaan.  In 2019 zal er een nieuwe App op de markt komen, waarvoor de ANWB ook de data zal leveren.
Bron: ANWB

Binnenvaartschipper negeerde drenkelingen

Tegen een schipper die op het IJsselmeer bij Lemmer in 2015 verzuimde om twee drenkelingen in doodsnood hulp te bieden, eiste het Openbaar Ministerie de maximale werkstraf: 240 uur. Online verder lezen ...

In veilige haven

Over - hoop ik - niet al te lange tijd is het weer dusdanig dat we kunnen uitvaren. Het veilig aanlopen van andere en soms onbekende havens is dan weer relevant. Als donateur van de KNRM leest u misschien ook altijd het magazine De Reddingboot dat de KNRM stuurt. Hierin komt altijd één van de redders aan het woord met tips voor het veilig aanlopen van zijn of haar thuishaven. Waardevolle tips van mensen die ter plaatse zeer bekend zijn en ook met minder mooi weer uitvaren. Tips die je wil bewaren. En dat is precies wat nu gedaan is met het boek In veilige haven. Alle tips en waardevolle adviezen van ter plaatse bekende redders gebundeld en aangevuld in één nieuw boek.

Dat maakt In veilige haven tot een onmisbaar boek voor iedereen die regelmatig havens langs de Nederlandse kust aan doet. Een zeer nuttige aanvulling ook op vaargids, almanak of vaarwijzer.
Het boek is net vrijgegeven en de voorraad boeken is onderweg naar ons magazijn. U kunt nu alvast vooruit bestellen. Zodra de boeken dan binnen zijn, gaat uw bestelling op de post.

Rijnpatent gaat boven vaarbewijs?

Afgelopen week stond in Schuttevaer: het Rijnpatent, het vaarbewijs voor het varen op de Rijn, gaat boven de nationale vaarbewijzen. Dus zelfs in België, waar de Rijn immers niet door heen stroomt. Schippers met een Rijnpatent hoeven in België geen Groot Vaarbewijs 1 of 2 te kunnen overleggen. Het Rijnpatent is van een hoger niveau en de houders ervan kunnen niet worden verplicht nog een ander Vaarbewijs te halen om in België te mogen varen. aldus Schuttevaer.

Maar is dat wel zo? Immers het Rijnpatent is een speciaal vaarbevoegdheidsbewijs voor het varen op de Duitse Rijn. Het Duitse deel van de Rijn is opgedeeld in stukken (strecken) en u doet voor specifieke delen examen om dan de vaarbevoegdheid te krijgen voor het varen op dat deel van de Duitse Rijn. Om deze deelexamens te doen moet u in Nederland in het bezit zijn van een Groot Vaarbewijs. Dus iemand die een Rijnpatent heeft, bezit ook een Groot Vaarbewijs en mag dus ook daar mee in België varen. Ook een Belgische schipper kan met zijn Belgische Groot Vaarbewijs examen doen voor de verschillende strecken en zo een Rijnpatent verkrijgen. Echter het bezit van een Rijnpatent is niet bepalend voor de vaarbevoegdheid met grote schepen op de Nederlandse of Belgische binnenwateren. Dat is het Groot Vaarbewijs.

Het Rijnpatent is niet te verwarren met het zogenaamde sportpatent of Rijn Sportpatent. Dit is een speciaal vaarbevoegdheidsbewijs voor pleziervaartuigen van 15 tot en met 25 meter die op de Duitse Rijn willen varen. Op het Nederlandse deel van de Rijn heeft u voldoende aan het Klein Vaarbewijs 1.

NAP 200 jaar

Het uitrekenen van de doorvaarthoogte of waterdiepte is voor velen een lastig onderdeel op het examen Klein Vaarbewijs 1. Kanaalpeil, waterstand ten opzichte van NAP. Die laatste bestaat al weer 200 jaar en is de nulmeridiaan voor het waterpeil in Nederland. Meer leest u op de website ...

Alleen de vaargeulen van de Friese meren op diepte gehouden

De provincie Friesland gaat de vaardieptes van de meren actualiseren en beschikbaar stellen voor de watersporter. Tegelijkertijd zal de provincie op de meren alleen de vaargeulen blijven baggeren. Lees verder op de website ...

Met korting naar de Hiswa

Leden van de ANWB kunnen op 3 vaste dagen met korting naar de Hiswa in Amsterdam. Klik hier ...
Van 7 tot en met 11 maart vindt de HISWA Amsterdam Boat Show plaats in RAI Amsterdam, het grootste watersportevenement van Nederland. ANWB-leden kunnen op 7, 8, en 9 maart profiteren van € 5,- ANWB-ledenvoordeel.

Garmin neemt Trigentic over

Garmin neemt het Zweedse Trigentic over. Trigentic (voorheen Empirbus) is een maker van slimme schakelmaterialen voor de energievoorziening aan boord. Een belangrijke stap voor Garmin om het gehele dashboard in te vullen met displays, besturing en de achterliggende techniek te kunnen leveren om apparatuur onderling met elkaar te verbinden. Online verder lezen ...

Prehistorisch peddelen

Elf meter lang en uit een dikke, Duitse eik gesneden. In Vlaardingen is vrijdagmorgen een replica van een prehistorische kano te water gelaten. Leerlingen van basisschool De Hoeksteen maakten de eerste peddeltocht. Het is de bedoeling dat de kano vaker gebruikt wordt voor geschiedenisonderwijs. De kano is gemaakt op het Archeologisch Erf in de Broekpolder. Dit erf met een nagebouwde boerderij uit de ijzertijd is de moeite waard om te bezoeken. Lees online verder ...

Hebbeding verkiezing 2018

Om de Hiswa nog spannender te maken organiseert de Hiswa dit jaar de "Hebbeding verkiezing 2018". Uit enkele genomineerde gadgets kunt u het hebbeding kiezen wat u denkt dat u straks niet meer zonder kan. Mijn persoonlijke favoriet is de slimme windmeter, maar met het ijzige weer buiten kan ik mij voorstellen dat de compacte koffiemaker en het warmtekussen ook grote kans maken. Doe mee en breng uw stem uit ...

Overwinteren

De afgelopen dagen heeft het flink gevroren en bijna overal zijn de schaatsen uit het vet gehaald. Tijd ook om uw schip in de winterstalling op de kant of in het water te controleren. Voorgaande winters heeft het niet zo lang gevroren en we zouden bijna vergeten hoe dat is. Een schip op de kant loopt minder kans op schade door de vorst, mits het water maar uit de leidingen is of deze gevuld zijn met voldoende antivries. Een schip in het water loopt veel meer kans op schade door de vorst. Niet alleen kunnen leidingen bevriezen, maar als een leiding onder de waterlijn of een afsluiter stukvriest kan uw schip nog zinken ook. Zaak dus om om uw schip nu en de komende dagen even goed in de gaten te houden en alle kritische punten nog een keer extra langs te lopen.

Meer over het veilig stallen van uw schip in de winter leest u in de gratis factsheet Winterklaar maken of in het praktische boek Winterberging van zeiljachten. Welk laatste boek uiteraard ook goed is voor motorbootvaarders. U slaat gewoon de stukken over de mast en tuigage over.

En gaat u naar de boot, zorg dan dat u warm aangekleed bent en dat thuisblijvers weten waar u bent. Of beter ga niet alleen. Als u te water raakt bent u heel snel onderkoelt, maar ook op dek van een schip op de kant is het erg koud. Een eenvoudige taak als het losknopen van een lijn om deze opnieuw te spannen wordt dan al moeilijk.

De Tijgerhaai is verkocht

Ze lag al even te koop, dus iedereen wist dat het er aan zat te komen. Maar toch nog onverwacht verkoopt de ANWB Waterkampioen na 18 jaar trouwe dienst redactieboot de Tijgerhaai. Zij werd ingezet als proefstation tijdens talloze bootklussen en voor vele toeristische vaartochten. Ver weg en soms dicht bij huis.

Hier blikt de redactie terug op haar geschiedenis ...

En gelukkig is er nog het mooie boek van alle reizen ... Een schitterend boek om juist nu te bestellen, want boordevol inspiratie voor het komende vaarseizoen.

Schepen vast in ijs op IJsselmeer

Maandag reed ik over de dijk van Lelystad naar Enkuizen. Het was bar koud en opspattend water veranderde spontaan in sneeuwvlokken. Maar ook daarna hield de kou aan. Het IJsselmeer wordt steeds meer een meer van ijs. Schepen komen vast te zitten, vaarroutes worden afgesloten en inzet van ijsbrekers is nodig. Lees hier ...

Hervorming Belgische pleziervaartwetgeving

De hervorming van de pleziervaart in België zet door moet tegen de zomer rond zijn. Dat kondigt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) aan naar aanleiding van de Belgian Boat Show. De pleziervaart in België is populair. Zowel op de binnenwateren als op zee worden er elk jaar meer vaartuigen ingeschreven. Maar de huidige regels voor de pleziervaart zijn hopeloos verouderd. “Met moderne regels wil ik onze Noordzee nog meer promoten als topbestemming voor recreatie en watersport”, aldus De Backer. De staatssecretaris voor de Noordzee kondigde vorig jaar een herziening aan van de wetgeving, in nauw overleg met de sector en alle betrokkenen.

Hoewel de hervorming nog niet is afgerond doet De Backer enkele veranderingen uit de doeken. “Superjachten, jachten langer dan 24 meter, zullen onder Belgische vlag kunnen ingeschreven worden zodat ze niet meer naar het buitenland moeten trekken. Vanaf 2019 krijgen alle vaartuigen ook dezelfde uniforme registratie.” Zo komt er een einde aan de vaak omslachtige dubbele registratie om met de boot zowel op de binnenwateren als op zee te mogen varen.
Tegelijkertijd wordt er gesproken over het invoeren van een echt praktijkexamen voor het behalen van een Stuurbrevet. Tot op heden is het voldoende om - naast het theorie examen - middels een verklaring aan te tonen dat men tenminste 12 uur onder begeleiding van een deskundige heeft gevaren met een snelle motorboot of minimaal 6 uur les heeft gevolgd bij een erkende Belgische vaarschool. Echter een eerder aangekondigde deadline is in ieder geval niet gehaald, waarmee het allemaal nog onzeker lijkt.

Waar België mogelijk kiest voor een praktijkexamen gaan er in Nederland ook vrijwel elk jaar geruchten rond dat er een praktijkexamen komt voor het Klein Vaarbewijs. Daarvan is echter geen sprake. Wel zal de examinering op termijn van de Vamex overgaan naar het CBR.

Vaarwijzer voor de Engelse Oostkust

De Vaarwijzer De Engelse oostkust beschrijft de Engelse oostkust in de breedste zin van het woord: van North Foreland (waar zuidkust oostkust wordt) tot Berwick-upon-Tweed (waar Engels overgaat in Schots). De Engelse oostkust is voor de Nederlandse watersporter ‘de overkant’. Het is niet voor niets een vaak gekozen bestemming voor de voorjaarstochten van talloze watersportverenigingen en een geliefde bestemming voor een vaarvakantie. Behalve voor korte oversteken leent het gebied zich ook prima voor een lange tocht tussen Ramsgate en de Schotse grens waarbij het land en de zee in elkaar overlopen van rotsige kliffen tot droogvallende banken en 'glorious mud'.

De nieuwe druk van deze populaire Vaarwijzer is zojuist verschenen. De voorraad nieuwe boeken is nog onderweg naar ons magazijn, maar u kunt nu alvast bestellen. Zodra de boeken dan binnen zijn gaat uw bestelling op de post en heeft u straks als eerste deze mooie Vaarwijzer in huis.

Effecten Windpark Fryslân op watersport niet goed onderzocht

De HISWA ziet niets in de plannen van Windpark Fryslân om 89 hoge windmolens te plaatsen langs de Friese IJsselmeerkust. Volgens de branchevereniging zijn de effecten op de watersport niet goed onderzocht en kunnen de plannen daarom naar de prullenbak. De claims van Windpark Fryslân dat het park juist een positieve invloed heeft op toerisme en watersport is volgens HISWA nergens op gebaseerd. Lees online verder ...

Nieuws van CWO

Met het vertrek van de ANWB uit de Commissie Watersportopleidingen (CWO) was er een plek open in het bestuur van de CWO. Marijn Stokker is als vertegenwoordiger van het Watersportverbond toegetreden tot het bestuur van de CWO. Marijn werkt bij het Watersportverbond als hoofd communicatie, marketing en sponsoring. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden; twee leden namens de HISWA vereniging, twee leden namens het Watersportverbond en de onafhankelijke voorzitter. Tegelijk is ook het logo van het CWO iets aangepast om de veranderde samenstelling duidelijker weer te geven.

Ook is de kwaliteitscommissie van CWO begonnen met een onderzoek hoe het diplomasysteem verder te verbeteren. Belangrijkste aandachtspunten zijn behoud van kwaliteit, ruimte voor meer boottypes en kleinere stappen, zodat cursisten en leerlingen vaker een beloning krijgen en sneller voortgang zien. Lezers die hierover ook ideeën hebben kunnen uiteraard contact opnemen met CWO.

Botentekoop en Botenbank vernieuwd

Nadat de websites van Botentekoop.nl en Botenbank.nl zijn overgenomen door de eigenaar van Boten.nl zijn beide eerste websites nu vernieuwd. Zowel de voorkant is aangepakt als ook de achterkant, zodat alle drie de websites technisch gelijk zijn. Aan de voorkant meer gemakt voor de gebruiker en een betere vindbaarheid en aan de achterkant meer gemak voor de beheerders van het systeem achter de drie bekend botenverkoop platformen.

Vaarverbod in vanaf zaterdag

Om de ijsaangroei te bevorderen, stelt de provincie Friesland op zaterdag 24 februari een vaarverbod in. Dat meldt de provincie in een vooraankondiging. Het vaarverbod is ook noodzakelijk om oevers en kaden te beschermen. Online verder lezen ...

Sea Survival Training

De gecertificeerde veiligheidstraining van de Zeezeilschool is zowel voor wedstrijd al toerzeilers. Voor sommige wedstrijden is de training verplicht en het ISAF certificaat is ook geldig voor de commercial endorsement van het Yachtmaster certificaat. Wanneer je lange tochten in het vooruitzicht hebt, dan is deze training een uitstekende voorbereiding op het voorkomen van en hoe te handelen tijdens ongewenste situaties. Iedere zeezeiler zou deze training minstens 1 keer in zijn leven moeten volgen.

Huur van kajuitzeiljachten naar laag btw-tarief

Bedrijven mogen voortaan onder voorwaarden kajuitzeiljachten tegen het lage btw-tarief verhuren. Branche-organisatie Hiswa procedeerde jarenlang om dit voor elkaar te krijgen. Het Gerechtshof deed deze uitspraak in het hoger beroep die Hiswa Vereniging met haar leden aanspande tegen de Belastingdienst. De uitspraak is van grote betekenis voor de bootverhuurbedrijven. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken en vaar- en zeilscholen deed de rechtbank eerder al uitspraken dat deze onder voorwaarden onder het lage btw-tarief vallen. Online verder lezen ...

Aanbieding Beken of Cowes kalenders

Op = op ! Het nieuwe jaar is al weer even onderweg. Daarom doen wij de schitterende kalenders van Beken of Cowes in de aanbieding. Vier verschillende kalenders met de mooiste foto's van Beken of Cowes. Ook al is één maand al voorbij en zijn we ongeveer halverwege februari, toch blijven de beelden op de kalender boeien.

Nieuwe waterkaarten leverbaar

Zowel de nieuwe ANWB Waterkaarten als de 2018 edities van de Nieuwe Vaarkaart zijn vanaf nu volop leverbaar.

Elk jaar vervangt de ANWB ongeveer de helft van de uitgegeven Waterkaarten, zodat elke twee jaar de hele reeks vernieuwd is. Nieuwkomer de Nieuwe Vaarkaart komt elk jaar met een compleet nieuwe reeks aan vaarkaarten.

Mogelijk verlenging deadline CvO

De Inspectie ILenT is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de scheepvaart en ook de pleziervaart. De inspectie constateert nu dat de deadline van 30 december 2018 waarvoor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter of met een blokmaat ( lengte x breedte x diegang) groter dan 100 m3 een Certificaat van Onderzoek (CvO) moeten hebben voor veel schepen mogelijk toch een probleem wordt. De reden is dat er naast de grote pleziervaartuigen en historische schepen ook veel andere bedrijfsmatig gebruikte vaartuigen en drijvende werktuigen voor het einde van het jaar gekeurd en gecertificeerd moeten zijn. Dat zet veel druk op het beperkte aantal bedrijven en personen die mogen keuren en certificeren. En ook zorgt dit voor extra drukte bij werven om schepen droog te zetten en eventueel noodzakelijke aanpassingen te doen. De inspectie zal daarom aan de minister voorstellen dat schepen die uiterlijk voor 1 november 2018 aanstaande een aanvraag voor het certificaat doen bij de inspectie een verklaring kunnen krijgen dat zij bezig zijn met de certificatie en daarmee dan uitstel kunnen krijgen voor de deadline van 30 december 2018. Dat betekent dat schepen waarvan het traject om het CvO te behalen al is ingezet, maar die door omstandigheden dat nog niet hebben afgerond, uitstel krijgen en ook na de deadline nog gecertificeerd mogen worden onder de huidige soepelere eisen. Zij mogen in die periode dan ook doorvaren zonder certificaat. Hoe lang deze periode zal duren is nog onduidelijk.

Let wel, dit is een voorstel. Onzeker is of de minister accoord gaat en of Brussel nog een stok in het wiel kan steken. De verplichting voor het CvO komt immers voort uit Europese afspraken en regels die in andere landen al wel ingevoerd zijn. Ook is deze regeling bedoeld voor schepen en eigenaren die in de problemen komen door een gebrek aan keurders en capaciteit bij de werven. Het is dus geen vrijbrief om vast een aanvraag te doen en vervolgens maar niets te doen. Zodra meer bekend is leest u daarover in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

ANWB Wateralmanak deel 2

Editie 2018 van de ANWB Wateralmanak deel 2 is verschenen. In Wateralmanak Deel 2 staan de gegevens van meer dan 1.000 jachthavens plus de bedieningstijden van bruggen en sluizen in heel Nederland. Weer helemaal actueel en daardoor onmisbaar voor iedereen die over de Nederlandse wateren vaart. Daarnaast bevat de dubbeldikke almanak ook vaargegevens voor België. Met de ANWB Wateralmanak deel 2 aan boord bent u klaar voor het vaarseizoen.

ANWB Wateralmanak deel 1 bevat alle vaarregels voor Nederland en België. U bent verplicht de geldende vaarregels aan boord te hebben. Met Wateralmanak deel 1 heeft u alle regels in één boek. Deze almanak verschijnt om het jaar. Editie 2017-2018 verscheen vorig jaar.

Voorproeven in Muiderzand

Op zaterdag 17 februari verwelkomt Tiptop Sailing u graag in de showroom van Jansma Jacht, de Bavaria dealer in Muiderzand, Almere. Tussen 12 en 17 uur staan het hele team inclusief de flottieljeleiding uit Griekenland voor u klaar in deze ruime showroom, waar het lekker warm is én de unieke gelegenheid is om meerdere schepen uit onze vloot in Corfu (en andere bestemmingen) “live” te bezichtigen. Meer informatie ...

Boot Holland 2018; fris, sfeer en kwaliteit

Zowel de bezoekers als de standhouders zijn unaniem enthousiast over de frisse wind die over de beurs Boot Holland waaide met een iets andere opzet. Waarbij de kern – boten in het algemeen en (stalen) motorboten in het bijzonder – centraal is gebleven. Want dát er een frisse wind waaide was aan alles te merken. Meer dan in het verleden straalde de beurs watersport uit. Beste voorbeeld was misschien wel de motorbotensteigers met een fraai horecapaviljoen in het midden waar u zich waande op een terras aan het water. Wiebe Leijstra van Harbour Yachts hierover: “Super, ik kan het niet beter zeggen. De nieuwe opzet van Boot Holland is echt geweldig. Het terras bij de motorbotensteiger met zijn mooie aankleding zorgde voor een ongekende watersportsfeer. Mijn stand was er tegenover. Ik had alle uren van de dag aanloop. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik had de eerste drie dagen al meer serieuze contacten dan negen dagen Boot Düsseldorf.”

Het beursmanagement dat dit jaar voor het eerst de scepter zwaaide over Boot Holland: “Natuurlijk doet het ons het goed als bezoekers en standhouders tevreden zijn. De beurs had wel wat te lijden onder het code geel weeralarm. Uiteindelijk waren er ruim 31.000 bezoekers. Dat is iets minder dan voorgaand jaar maar de kwaliteit van de bezoekers was uitstekend te noemen. Zo was er ook veel belangstelling uit Duitsland. De uitbreiding van recreatie, verhuur en funsport is zeer positief ontvangen.

Masterclass zeilprogramma

Voor de fanatieke zeilers starten Zeilschool Demarage vanaf 21 en 22 april 2018 weer een Masterclass. De Masterclass is een speciaal voorjaarsprogramma geschikt voor de beginnende en ervaren zeiler. Er wordt uitgebreid ingegaan op de techniek van de zeiltrim, wedstrijdtactiek, routering, nachtzeilen en het managen van de diverse taken aan boord. Het streven is om een team samen te stellen die met elkaar diverse vaardigheden ontwikkelen. De deelnemers van dit team kunnen vervolgens ook deelnemen aan diverse zeilwedstrijden, zoals de Colin Archer Memorial race en aan zeezeiltochten naar bijvoorbeeld Londen. De Masterclass staat garant voor veel zeilen, theorie op hoog niveau en uiteraard veel plezier. Meer informatie op de website ...

Varen doe je Samen zoekt vrijwilligers en ambassadeurs

'Varen doe je Samen!' werkt met ambassadeurs en vrijwilligers. Zij draaien mee op beurzen, geven lezingen en delen graag hun kennis op het vakgebied. Zij werken vaak samen met andere ambassadeurs en vrijwilligers. Vindt u het leuk om uw passie voor varen over te dragen en vindt u veilig varen en veilig vaarwater ook een belangrijk thema? Wilt u graag samen met anderen een bijdrage leveren om veilig varen te promoten? Meldt u dan aan als vrijwilliger van ‘Varen doe je Samen!’. Verder op de website ...

Verbetering veiligheid vaarweg Lemmer-Delfzijl

Na meerdere aanvaringen op de vaarweg Lemmer – Delfzijl in de afgelopen 10 jaar, heeft Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op deze vaarweg. Ook onder schippers staat de vaarweg – over het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal – bekend als lastig.
Om de vaarroute Lemmer-Delfzijl veiliger te maken is onder andere nodig dat de bruggen op de route worden aangepakt. Ook moet de informatievoorziening verbeteren en moet er een gedragsverandering plaatsvinden bij schippers van de beroepsvaart en de recreatievaart. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren samen met de vaarweggebruikers en de provincies Fryslân en Groningen aan de verbetering van de inrichting van de vaarweg en de informatie en voorlichting aan de vaarweggebruikers. Online verder lezen ...

Sluizen en bruggen in Flevoland langer open

De bedieningstijden van de provinciale sluizen en bruggen worden met ingang van het vaarseizoen 2018 (1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018) voor de gehele provincie Flevoland op zaterdag en zondag verruimd van 19:00 naar 22:00 uur. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de vaarwegen in Flevoland. Na het vaarseizoen 2018 wordt bekeken of de sluitingstijden verder moeten worden aangepast. Lees verder op de website ...

Blue Water App start in Italië

Blue Water App, een app voor online boekingen voor jachthavens, maakt bekend dat ze van start gaan in Italië. Dit is een eerste stap van een expansie om de diensten ook aan te bieden in het Middellandse Zee gebied. MP Network, een van de grootste haven management bedrijven in Italië, heeft een contract getekend met Blue Water App om al hun jachthavens aan te sluiten op het Nederlandse boekingsplatform. Online verder lezen ...

Het Nederlandse Blue Water App is naar eigen zeggen Europa's grootste online boekingsplatform voor jachthavens. Dat deze markt nog in de kinderschoenen staat blijkt echter wel uit de cijfers die de marktleider tegelijk bekend maakte. Iets meer dan 100 havens zijn via de app te boeken en ongeveer 20.000 watersporters maken er gebruik van. Volgens de teller op de site heeft men bijna 36.000 boekingen via het platform verwerkt.

Naar de Belgian Boat Show

De Belgian Boat Show bestaat 30 jaar. En de jubileumshow is beslist de moeite van het bezoeken waard. De Belgian Boat Show is van 10 tot en met 12 en van 16 tot en met 18 februari in de Flanders Expo in Gent.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Boat Show niet meer gratis te bezoeken. Wij hebben één gratis ticket voor 2 personen om weg te geven. Deze ticket is geldig op zaterdag 10.2, maandag 12.2, vrijdag 16.2 en zaterdag 17.2. Mail ons waarom juist u namens ons de beurs wilt bezoeken en dan verloten wij deze kaart onder de meest originele inzending.

Routes delen via AIS

AIS blijft een mooie techniek die bijdraagt aan de veiligheid op het water. Met AIS is echter nog veel meer mogelijk. Zo zijn er enkele satellieten die in staat zijn de AIS signalen in een groot gebied op te pikken en deze gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld de verkeersbegeleiding langs de Noordzee en op het Engelse Kanaal. Wordt deze informatie gecombineerd met radarbeelden dat ontstaat een redelijk totaalbeeld.
Met een AIS ontvanger kunt u zien welke scheepvaart in uw omgeving vaart, in welke richting zij sturen en hoe snel zij bijvoorbeeld varen. Op de Oostzee start nu een proef waarbij schepen hun complete geplande route via het AIS signaal doorgeven. Vooralsnog aan de verkeersleiding. Hierdoor kan men zien waar de voorgenomen routes elkaar mogelijk zullen kruisen en een potentieel gevaarlijke situatie kan ontstaan. Online verder lezen ...

Voor het aan boord hebben van een AIS ontvanger heeft u geen papieren nodig. Anders wordt het als u ook zelf AIS signalen wilt gaan uitzenden met een AIS Transponder. U moet dan minimaal het basiscertificaat marifonie hebben en een marifoon aan boord hebben. Dat laatste omdat men met AIS heel duidelijk kan zien wie u bent en waar u vaart, maar dat dit pas echt nuttig is als men ook met de marifoon met u contact kan opnemen. Het is verplicht om de AIS Transponder en uw marifoon te registreren bij het Agentschap Telecom. Wilt u meer weten over AIS dan is het Boordboek AIS en Radar een aanrader.

Nederland herkozen in Raad van IMO (2)

Vorige week schreef ik dat Nederland is herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dat klopt wel, maar verwees vervolgens per ongeluk naar een oud bericht dat ging over de periode 2012-2013. Oud nieuws dus maar Nederland doet het goed in de Raad van de IMO, want wie op Google zoekt naar 'Nederland herkozen IMO' zal zien dat dit niet de eerste en laatste keer was dat Nederland werd herkozen.
Nederland is dus ook nu weer herkozen en zal dus ook in ieder geval dit jaar en ook volgend jaar weer in de Raad zitting mogen nemen. Excuus voor de verwarring. Hier de link naar het correcte nieuwsbericht ...

Boot Dusseldorf weer groter

Boot Düsseldorf blijft ongekend en heeft nieuwe records neergezet. 1.923 exposanten uit 68 landen en maar liefst 247.000 bezoekers uit 94 verschillende landen (2017: 242.000 bezoekers). Daarmee vergeleken zijn 'onze' watersportbeurzen Boot-Holland en de HISWA met rond de 35.000 bezoekers dwergen. De Duitse beurs wist vooral ook het aantal internationale bezoekers te vergroten. Vooral Nederlanders en Belgen wisten de beurs te vinden. Verder valt op dat de bezoekers gemiddeld jonger worden. Een vormt daarmee een belangrijk tegengeluid voor berichten over toenemende vergrijzing onder de watersporters. Ook onder Nederlandse watersportbedrijven neemt Boot steeds meer in belang toe. Steeds meer horen wij van collega's dat zij de beurs als bezoeker gebruiken om zich te oriënteren op al het nieuws wat de sector biedt.

! Het beurzenseizoen is volop bezig. Morgen opent Boot Holland ...

Passie voor presteren nu uit voorraad leverbaar

Het vorige week gepresenteerde boek Passie voor presteren is nu uit voorraad leverbaar en op de website is ook een voorproefje uit het boek te lezen.

ANWB Wateralmanak deel 2

Editie 2018 van de ANWB Wateralmanak deel 2 is verschenen. In Wateralmanak Deel 2 staan de gegevens van meer dan 1.000 jachthavens plus de bedieningstijden van bruggen en sluizen in heel Nederland. Weer helemaal actueel en daardoor onmisbaar voor iedereen die over de Nederlandse wateren vaart. Daarnaast bevat de dubbeldikke almanak ook vaargegevens voor België. Met de ANWB Wateralmanak deel 2 aan boord bent u klaar voor het vaarseizoen.


ANWB Wateralmanak deel 1 bevat alle vaarregels voor Nederland en België. U bent verplicht de geldende vaarregels aan boord te hebben. Met Wateralmanak deel 1 heeft u alle regels in één boek. Deze almanak verschijnt om het jaar. Editie 2017-2018 verscheen vorig jaar.

VNF plant stremmingen 2018 op Franse vaarwegen

Voies Navigables de France (VNF), de beheerder van de Franse vaarwegen heeft ook dit jaar weer een aantal langdurige stremmingen gepland op de vaarwegen in haar beheer. Een volledig overzicht van alle stremmingen en beperkingen kan worden gedownload op de VNF-site ... Deze kaart biedt tegelijk een mooi overzicht van alle vaarwegen door Frankrijk.

In de Vaarwinkel vindt u alle boeken en kaarten voor het varen op de Franse binnenwateren ...

Leren van Olympische zeilers

Van topsport en in het bijzonder van de topzeilsport kunnen we veel leren. Hoe blijven sporters gemotiveerd in de vier jaar voorafgaand aan de Olympische Spelen. Op welke wijze organiseert een coach het team waarin de sporters optimaal kunnen presteren. Voormalig topzeiler Hein Dijksterhuis en managementadviseur maakt zelf al jaren gebruik van de vele lessen die hij zelf tijdens het zeilen leerde. Maar hij wilde hier meer mee doen en ging ten rade bij een groot aantal topzeilers en hun coaches. Hieruit destilleerde hij een groot aantal lessen, ervaringen, tips en trucs die waardevol zijn alle leiders van een team, coaches en managers, maar ook als u 'alleen' het uiterste uit uw (sport)prestaties wilt halen is zijn boek Passie voor presteren zeker de moeite waard om te lezen. Boeiend voor een ieder die is geïnteresseerd in (top)zeilsport en ook voor de toerzeiler, want uiteindelijk is elke schipper ook coach en manager van zijn eigen bemanning. En of het doel nu goud is in Tokyo 2020 of een veilige eerste oversteek over de Noordzee; watersport gaat over het verleggen van uw eigen grenzen.

Passie voor presteren werd gisteren (31 januari) gepresenteerd in het Topzeilcentrum in Scheveningen in het gezelschap van een groot aantal Olympische zeilers. Na een sportieve warming-up konden de aanwezigen in workshops gegeven door de sporters zelf kennismaken met enkele van de lessen uit het boek. Passie voor presteren is vers van de pers en de voorraad met boeken is onderweg naar ons magazijn. U kunt nu bestellen. Wij sturen het boek dan op zodra het binnen is (8.2: de boeken zijn nu uit voorraad leverbaar).

Boot Holland 2018 op schema

Boot Holland ligt op schema. Niet alleen zijn nagenoeg alle vierkante meters gevuld, er is net als andere jaren ook weer een gevarieerd aanbod. Natuurlijk als drijvende kracht de boten - heel veel boten, maar ook motoren, vaarinnovaties, bootaccessoires en de laatste trends in waterrecreatie en funsports. Boot Holland is van 9 t/m 14 februari in het WTC Expo in Leeuwarden.

Nieuwe Richtlijn betreffende erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) van de Europese Unie heeft onlangs de tekst van de nieuwe Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart definitief aangenomen. Op 14 november 2017 had het Europees Parlement de tekst al in eerste lezing met ruime meerderheid aangenomen. De ondertekening van de richtlijn is op 14 december in het Parlement gepland en zal vervolgens in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd. 20 dagen na publicatie zal de richtlijn in werking treden en er is een termijn van vier jaar voor de implementatie voorzien. Lees online verder ...

Hellevoetsluis wil museumschip de Buffel houden

Als het aan het gemeentebestuur van Hellevoetsluis ligt, blijft de Buffel in de haven van de stad liggen. Het bestuur wil 60.000 euro per jaar uittrekken voor het museumschip. De gemeenteraad beslist in januari over de kwestie. Online verder lezen ...

Heeft u al plannen?

Heeft u al plannen gemaakt voor het komende vaarseizoen? Blijft u in de buurt, kiest u voor een vaarvakantie in Nederland of gaat u verder weg. De redactie van de ANWB Waterkampioen voer de afgelopen jaren met het redactieschip Tijgerhaai menig mooie vaartocht in eigen land, maar ook naar bestemmingen ver daar buiten. Zoals Berlijn, België, Boedapest en zelfs tot aan de oevers van de Middellandse zee. Inspirerende verhalen van mooie vaartochten gebundeld in het schitterende boek Reizen met de Tijgerhaai.

En de Tijgerhaai zelf? Zij ligt nog steeds te koop ...

VDWS zoekt samenwerking met CWO

De Duitse commerciële vaarscholen verenigd in VDWS zijn in gesprek met het bestuur van de Commissie Watersportopleidingen (CWO) over wederzijdse erkenning van instructeurs. Dit jaar komt er een pilot om VDWS instructeurs ook CWO gecertificeerd te krijgen. De VDWS zal op de komende beurs in Düsseldorf bij haar aangesloten locaties inventariseren wanneer deze pilot gepland kan worden. Online verder lezen ...

Nieuwe website voor Agentschap Telecom

Het Agentschap Telecom heeft een vernieuwde website in gebruik genomen. De website is ‘in een ander jasje gestoken’ en oogt volgens het agentschap moderner, frisser en compacter. Niet alleen het uiterlijk is veranderd: de nieuwe opzet en structuur van de site moeten ervoor zorgen dat u sneller vindt wat u zoekt. Zowel met laptop, telefoon of tablet.

Na de storm

Terwijl ik dit schrijf waait de tweede storm van dit jaar over het land. Maakt u voor morgen of komend weekend even tijd vrij om langs uw schip te gaan. Even controleren of er geen schade is en of alles nog wel goed vast en dicht zit wat vast en dicht moet zitten.

Een aardig beeld hoeveel wind een zeilboot met opgerolde fok toch nog vangt ziet u hier ...

Maakt u in de haven ook al gebruik van moderne en sociale media? Misschien een idee om een groep te vormen met de havenmeester of de andere liggers aan uw steiger. Bijvoorbeeld op WhatsApp. Als iemand dan tijd heeft om langs de haven te rijden dan kan hij/zij meteen even de buren controleren en in de groepsapp een berichtje plaatsen dat alles er goed bij ligt of als er twijfel is of iets zo hoort, even een foto delen met de rest. En misschien heeft de havenmeester wel een webcam zodat u snel live beelden kunt zien.

Gratis minicursus Waddenschipper

Scheepswijs bestaat 15 jaar en geeft een gratis minicursus weg. De Waddenzee is een indrukwekkend vaargebied, waar weer en getij bepalen wat mogelijk is. In de diepe, smalle geulen kan het flink stromen en ondiepten zijn nooit ver weg. Een goede voorbereiding van de tocht verhoogt de veiligheid én het vaarplezier. De cursus is samengesteld door Marianne van der Linden, auteur van het 'Handboek varen op de Waddenzee'. Marianne geeft sinds 2003 praktijk- en theorietrainingen aan beginnende en ervaren Waddenschippers. De inschrijving voor de gratis minicursus staat open voor iedereen en doet u op de website van Scheepswijs ... De minicursus is een online cursus en volgt u dus thuis op uw pc of tablet met internet en kunt u in uw eigen tijd volgen.

Heeft u desondanks geen tijd voor de minicursus; dan is het Handboek varen op de Waddenzee een echte aanrader.

Watersportboeken van De Alk naar Hollandia

Uitgeverij Gottmer neemt de watersportboeken van uitgeverij De Alk & Heijnen over en heeft deze inmiddels toegevoegd aan haar fonds Hollandia Watersportboeken. Karel Heijnen, auteur werkt al jarenlang als uitgever samen met Uitgeverij De Alk, maar wil het nu rustiger aan doen. Uitgeverij De Alk zal zich voornamelijk concentreren op de andere boeken over de binnenvaart en de watersportboeken worden voortgezet onder de vlag van Hollandia.

App'en tijdens het varen


Deze week viel mijn oog op enkele berichten in diverse kranten. GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat schippers net als autorijders hun gedachten bij het varen houden en niet bij de smartphone. Een nobel streven, maar wel wat vreemd aangezien zo veel overheidsorganisaties nu juist allemaal verschillende app'jes uit brengen om het de (beroeps)schipper zo makkelijk mogelijk te maken.
Maar de a(a)p(p) komt pas echt uit de mouw als blijkt dat ditzelfde kamerlid betrokken is bij een commercieel bedrijf dat een app maakt dat telefoongebruik achter het stuur onmogelijk maakt.
Hiermee haalt ze niet alleen haar boodschap onderuit, maar ook haar eigen positie als kamerlid.


Naschrift: later pas blijkt dat het 'schandaal' nog verder gaat. Zij heeft eerder deze week een motie ingediend over dit onderwerp en twittert vervolgens over dit succes en maakt tegelijk reclame voor het betreffende commerciële bedrijf waarbij zij dus betrokken is. Hiermee zet zij dus de hele kamer die enthousiast met haar heeft meegestemd voor schut.

Jaarmarkt van de Toerzeilers

De vereniging van Toerzeilers organiseert op zondagmiddag 28 januari een (informatieve) jaarmarkt die ook toegankelijk is voor niet leden. Diverse organisaties presenteren zich op de jaarmarkt in maar liefs 30 verschillende stands. Meer informatie op de website ...

Onder andere de examencommissie TKN zal aanwezig zijn en speciale aandacht besteden aan het oversteken van een verkeersscheidingsstelsel.

Evenementen overzicht Varend Erfgoed nu online

Het evenementen overzicht voor het Varend Erfgoed voor 2018 is online. Hierin zijn de meeste nautische evenementen opgenomen, net als wedstrijden en vlootdagen van de chartervaart. De lijst is echter nog niet compleet, niet alle data zijn op dit moment beschikbaar.
Kijk hier voor de evenementen pagina van de Scheepspost ...

Ontdek en ervaar op Boot Holland

De 2018-editie van Boot Holland nadert zijn voltooiing. Boot Holland verwelkomt twintig nieuwe deelnemers, de staalbouw is zeer ruim vertegenwoordigd en voor het eerst is er een Recreatiepaviljoen. Met andere woorden; Boot Holland blijft dé botenbeurs van de Benelux. Boot Holland wordt gehouden van 9 tot en met 14 februari in het WTC Expo te Leeuwarden.

Veranderde doorvaartroutes onder de Moerdijkbruggen

Rijkswaterstaat gaat de doorvaartroutes voor het passeren van de Moerdijkbruggen aanpassen. Belangrijkste verandering is dat per richting twee doorvaartopeningen voor de beroepsvaart worden aangewezen in plaats van één. Hoe het er precies gaat uitzien is nog niet definitief. Verwacht wordt wel dat de nieuwe situatie al vanaf het recreatievaarseizoen 2018 in gaat.

ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs nu leverbaar

Afgelopen maandag arriveerde de voorraad met het nieuwe ANWB Cursusboek voor het Klein Vaarbewijs. Het losse boek, de losse cd met examentraining en de voordelige combi van boek en cd zijn nu uit voorraad leverbaar.

Samenwerking Rederij Clipper Stad Amsterdam en Enkhuizer Zeevaartschool

Voor de eerste keer sinds de tewaterlating van de Clipper Stad Amsterdam in het jaar 2000, wordt er aan boord van de Clipper een 14-daagse zeilcursus verzorgd. De cursus is het resultaat van een bijzondere samenwerking met de Enkhuizer Zeevaartschool en vindt plaats tijdens het tweede gedeelte van de oceaan oversteek in het voorjaar van 2018 van Horta (Azoren) naar Londen.
De ervaring van de instructeurs van de Zeevaartschool en de Clipper crew maakt de 'training praktisch zeemanschip dwars getuigd zeilen' aan boord van de Stad Amsterdam een unieke leerschool voor tallship liefhebbers, pleziervaarders, evenals een brede groep zeilers en fans van klassieke schepen. De zeiltraining aan boord wordt afgesloten met een ceremonie waarbij aan alle deelnemers een certificaat van deelname wordt uitgereikt.
Online verder lezen en meer informatie ...

Naar Boot

Gaat u dit jaar nog naar de Boot watersportbeurs in Düsseldorf? Boot is de grootste beurs voor de watersport en waterrecreatie en altijd een belevenis. Elke watersporter moet er toch minstens één keer geweest zijn. Dit jaar van 20 tot en met 28 januari.

Studiewijzer Marifonie compleet herzien

De Studiewijzer Marifonie is compleet herzien en sluit weer helemaal aan bij de veranderde exameneisen voor het Basiscertificaat Marifonie en GMDSS (Marcom-B). De veranderingen waren reden voor auteur Ben Ros om het boek grondig op de schop te nemen met een mooi nieuw boek als resultaat.
Ook schippers die al jaren het basiscertificaat of Marcom-B hebben doen er goed aan hun kennis zo nu en dan op te frissen, want met de komst van nieuwe technieken verandert er continu wel iets. De nieuwe Studiewijzer Marifonie is dan een aanrader.

Dom, dom en dom

Vorige week schreef ik per ongeluk dat Boot Dusseldorf dit jaar van 20 tot en met 28 februari is. Dat is natuurlijk niet juist. Boot Dusseldorf is deze week van 20 tot en met 28 januari. Gelukkig dat de meeste van onze lezers 'die-hard' watersportbeursbezoekers zijn en ons direct op deze fout wezen. Onze excuses en dank voor uw opmerkingen.

Magazijn gesloten

Morgen vrijdag 19 januari zal het magazijn van Vaarwinkel.nl gesloten zijn voor het inventariseren en tellen van de voorraad. Bestellingen die donderdagavond en vrijdag binnenkomen zullen net als de bestellingen van het weekend op maandag 22 januari verzonden worden. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Voorraad tellen

Vrijdag 19 januari zal het magazijn van Vaarwinkel.nl gesloten zijn voor het inventariseren en tellen van de voorraad. Bestellingen die donderdagavond en vrijdag binnenkomen zullen net als de bestellingen van het weekend op maandag 22 januari verzonden worden. Heeft u een spoedbestelling plaats deze dan uiterlijk donderdagochtend 18 januari.

Nieuwe Studiewijzer voor het Klein Vaarbewijs

Net verschenen; de nieuwe en 11e druk van de Studiewijzer voor het Klein Vaarbewijs. Weer helemaal bijgewerkt zodat deze aansluit op de exameneisen voor het Klein Vaarbewijs I en II zoals die gelden sinds 1 januari 2018. Leverbaar direct uit voorraad.

Overgang examinering Klein Vaarbewijs met een jaar uitgesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de overdracht van de wettelijke taken van VAMEX aan het CBR met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2020. De betrokken partijen hebben in december geconcludeerd dat de voortgang nog onvoldoende was voor een overdracht eind 2018. Bovendien heeft het CBR aangegeven dat het uitstellen ook voor hen de voorkeur heeft, omdat een grote reorganisatie bij het CBR in 2018 nog zijn beslag moet gaan krijgen.

Er zal verder worden gewerkt aan het transitieplan waarin ook de kwaliteit en de tarieven van de dienstverlening bij het CBR geconcretiseerd worden. Het CBR heeft de intentie uitgesproken om de participatie van de watersportsector, opleiders en uitgevers te continueren. Ook dit zal onderdeel uitmaken van het transitieplan.
De huidige aanwijzing van VAMEX als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs zal daarom door het ministerie van I&W met een jaar verlengd worden tot 1 januari 2020.

Hallberg-Rassy zeilers verenigen zich

Begin zomer 2017 werd Hallberg-Rassy Tour 2017 op de Grevelingen, het idee geboren om een vereniging van Hallberg-Rassy zeilers op te richten. Een tiental zeilers voegden de daad bij het woord en hebben afgelopen herfst gepeild of er voldoende belangstelling zou zijn. Binnen enkele weken hadden zich ruim 150 Hallberg-Rassy eigenaren vanuit allerlei delen van Nederland, Belgie en Duitsland enthousiast gemeld. De “Hallberg-Rassy Connectie", zoals de nieuwe vereniging heet, is begin december opgericht. Online verder lezen ...

Watersportopleiding in de maak

Schouwen-Duiveland krijgt er een nieuwe opleiding bij, een watersportopleiding. Het start als een proefproject en als dat aanslaat, komt er een blijvende opleiding. Aan het proefproject werken naast onderwijsinstellingen ook watersportbedrijven en de gemeente mee. Lees verder op de website ...

Nederlandse studenten bouwen robot boot

Trident Delft, een studententeam van de TU Delft, is bezig met de ontwikkeling van een autonome boot. Het nieuwe en multidisciplinaire team heeft het doel om de internationale Roboboat competitie in Daytona Florida te winnen. Trident Delft zal de eerste deelnemer vanuit de TU Delft zijn, maar ook vanuit Nederland, die meegaat doen aan deze competitie. Bij de aanvang van het collegejaar is men vanaf een blank A4’tje begonnen en is men er nu full-time meebezig. Opdrachtgever Damen Shipyards heeft een interessant artikel geplaatst ...

De Roboboat competitie georganiseerd door Robonation vindt plaats van 18 - 24 Juni in Daytona, Florida. In deze week gaan studententeams uit de hele wereld het tegen elkaar opnemen waarbij de teams de nieuwste technologieën demonstreren in een volledig autonome boot. Op het Reed Canal Park Lake wordt een wedstrijdveld uitgezet met een aantal opdrachten waarbij de boot in een heat van 20 minuten diverse opdrachten zo snel mogelijk en volledig autonoom moet uitvoeren. Om een beter idee te krijgen van hoe de Delftse boot eruit komt te zien kijkt u in het artikel in het Damen magazine. De afmetingen van de boot zijn 75 bij 52 centimeter en ze weegt 12 kilogram.

De studenten zijn nog opzoek naar sponsoren voor het laatste en tevens het belangrijkste onderdeel: een lidar. Een lidar schiet laserimpulsen af om zo de afstand tot een object te meten. Met speciale 360 graden lidars krijgt het schip een rondom beeld van de omgeving en andere scheepvaart, obstakels etc.. Daarmaa kan de boot autonoom gaan varen.

Meer informatie is te vinden op de website van het team ...

Hoe Barqo leergeld betaalde

Boten deelplaform Barqo is heel open over hoe zij fouten hebben gemaakt bij het uitbesteden van werk aan de website. Hoewel wellicht niet direct relevant voor de meeste watersporters is de openheid te waarderen en behoedt dit wellicht anderen om in dezelfde valkuil te vallen. Ook wij hebben de afgelopen jaren diverse klussen 'uitgezet' bij buitenlandse en binnenlandse bedrijven en zzp'ers. En nog steeds, want je kan immers niet alles zelf doen. Zo hebben wij inmiddels ervaring met bedrijven uit India, Pakistan, Oekraïne, Rusland, Roemenië, Oostenrijk, Australië, Frankrijk en de Verenigde Staten. En dan vergeet ik er vast nog een paar. Tussen al die landen zijn er grote en kleine cultuurverschillen en soms moet een relatie ook even inslingeren. Wij moeten gewend raken aan hun manier van werken en denken en omgekeerd.

Lees hier over de lessen van Barqo ...

De leukste maritieme musea in Nederland

Bijna geen land ter wereld heeft zo’n grote maritieme geschiedenis als ons eigen waterrijke kikkerlandje. Getuige ook de enorme hoeveelheid musea met dit thema. De ANWB zet de leukste voor u op een rij ...

Nieuwe editie ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs

Deze week verscheen ook de nieuwe en 24e druk van het ANWB Cursusboek voor het Klein Vaarbewijs. Ook dit populaire leerboek is weer helemaal up-to-date en conform de nieuwste exameneisen. Leverbaar als los boek of als voordelige combi van boek samen met de cd-rom met de examentraining. Ook de examentraining software is helemaal bijgewerkt.

De nieuwe voorraad van dit boek en de combi is naar ons onderweg en verwachten wij begin volgende week binnen te hebben. U kunt echter nu al bestellen. Uw bestelling gaat dan op de post op het moment dat de nieuwe boeken bij ons binnenkomen.

Klanten die de examentraining in 2017 kochten kunnen deze vanaf volgende week gratis updaten via de website anwbkleinvaarbewijs.nl. Op de cd met examentraining staat software die werkt onder Windows. Bij de cd zit ook een kaart met een unieke licentiecode. Heeft u geen cd-romdrive dan kunt u met deze code op de site een downloadversie ophalen. Heeft u geen Windows dan kunt u met de code toegang vragen voor de online examentraining. Deze werkt ook op Mac, tablet en smartphone.

Eerste storm van 2018

De eerste zware storm van dit jaar is al weer voorbij. Helaas met schade op diverse plaatsen. In Hellevoetsluis vielen enkele jachten om door de harde wind. In Urk raakte een drijvend bijbelmuseum in de vorm van een grote nagebouwde Ark los en plette enkele in de haven afgemeerde jachten. Voor de rest lijkt de schade in het land mee te vallen, hoewel er vast hier en daar nog wel dekkleden weg zijn gewaaid en trossen geknapt. Het is dan ook aan te raden om zelf ook even bij uw schip te gaan kijken of alles nog wel vast, dicht en droog is.
Omdat de storm samenviel met springvloed en hoge waterstanden verwacht werden gingen maar liefst vijf stormvloedkeringen dicht. Waarbij wel opgemerkt dat de sluiting van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg was 'uitgelokt' door de limiet te verlagen van 3 meter naar 2,60 meter. Men wilde wel eens testen of alles ook in een storm werkt. We kunnen weer gerust zijn, want alles bleek naar behoren te werken.

Hoe zit het ook al weer met die Schaal van Beaufort?

En mocht u ooit zelf in zwaar weer terecht komen dan is het goed om het boek Zwaar weer zeilen eens gelezen te hebben.

Steun de redders op het water

Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar toch is het goed dat zij er zijn. De redders op het water van de Reddingsbrigade en de KNRM. Elke dag en dus ook op de feestdagen kunt u op hen rekenen. Daarom is het goed om af en toe onze waardering te laten blijken voor al die vrijwilligers en professionals die het mede mogelijk maken dat wij onze vrije tijd veilig op het water kunnen doorbrengen.

U kunt uw blijk van waardering tonen door het boek over de 100-jarige Reddingsbrigade te bestellen en door de nieuwe KNRM Jaarwimpel 2018 vast in huis te halen.

De oceaan over

Meteen een heel stuk verder. Over 'de grote vijver', zoals de Atlantische Oceaan wel eens liefkozend wordt genoemd. Een flinke hobbel, maar wel een hobbel die u moet nemen als u ooit de wereld rond wilt of misschien een Rondje Atlantic. Met de nieuwe druk van de Atlantic Crossing Guide heeft u in ieder geval de beste voorbereiding. En wellicht is het dan net zo iets als de eerste keer naar de overkant van de Noordzee. Maar dan verder.. En zonder windparken.

Naar London

De Thames op varen en afmeren in het hartje van London staat op de bucketlist van menig watersporter. Afgezien van het weer is er volgend jaar niet veel dat u tegen hoeft te houden. Best een hele oversteek; neem dan deel aan een gezamenlijk flottielje. Te weinig ervaring; vaar dan mee met iemand anders. Geen schip dat hiervoor geschikt is; zie de voorgaande tip of huur een geschikt jacht. Te weinig kennis; doe een cursus of haal het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN) met zelfstudie. Overtuigd en vast uw volgende oversteek plannen; bestel de North Sea Passage Pilot.

Jaarboeken Binnenvaart

Elk jaar verschijnt het Jaarboek Binnenvaart met in woord en beeld een overzicht van het afgelopen jaar in de Binnenvaart. Samengesteld door de redacteuren van het weekblad Schuttevaer. Inside informatie uit de wereld van schippers en reders, Europese rivieren en kanalen, waterstanden en Rijnvrachten, scheepsbouw en sloopregelingen. Van wonen op het water, kinderen in het internaat en kleuters aan boord. Aangevuld met overzichten van: nieuwbouwschepen, vlootstatistieken, Rijnvrachten, waterstanden, vervoerde tonnages en havencijfers. Het Jaarboek Binnenvaart 2017 is nu te bestellen ...

Ook is het boek Binnenvaart 2018 nu te bestellen. Dit boek geeft een handig overzicht van de Nederlandse binnenvaartschepen compleet met alle technische details.

RYA Weather Handbook

De Engelse Royal Yachting Association (RYA) brengt naast de uitgebreide lijn van cursussen en diploma's ook zeer mooie boeken uit over verschillende onderwerpen. Het RYA Weather Handbook is nieuw verschenen en is een bundeling van twee eerdere boeken die niet meer leverbaar zijn. Aangevuld met enkele nieuwe onderwerpen, compleet vernieuwd en met nieuwe illustraties.

De bekende meteoroloog Gerrit Hiemstra over dit boek: "Het RYA Weather Handbook, geschreven door Chris Tibbs, kan ik iedereen aanbevelen. Veel praktische info in eenvoudige taal. Het is een soort knopenboek, maar dan voor het weer". Hiemstra is niet de enige zeilende weerman. Ook zijn collega Henk Huizinga schreef een zeer lezenswaardig boek Het weer in kaart.

Het RYA Weather Handbook is nu al te bestellen in de Vaarwinkel. De nieuwe voorraad is naar ons onderweg. Zodra de boeken binnen zijn gaat uw bestelling als eerste op de post.

Naar de Waddenzee

Voor wie begint met varen op meren en plassen en droomt van verre horizonten is het varen op getijdewater wellicht de ultieme test. Gelukkig dat Nederland diverse schitterende vaargebieden heeft waar volop te oefenen is met het varen op getijdenwater. Zowel in Zeeland als op de Waddenzee kunt u hier ervaring mee opdoen en stap voor stap uw eigen grenzen verleggen. Het ultieme boek voor het leren varen op de Wadden en andere getijdenwateren is het mooie Handboek varen op de Waddenzee van Marianne van der Linden. Een bestseller die naast de benodigde theorie ook een berg praktische informatie biedt voor zowel de beginnende als gevorderde getijdenvaarder.

Veilige boordsystemen

Voor wie meer wil weten over veilige systemen aan boord is het internet een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie. Helaas is dat niet altijd even toegankelijk voor de leek. De meeste out-of-the-systemen die worden aangeboden voor de watersporter zijn over het algemeen wel zelf te installeren en bieden al een basis vorm van beveiliging. Als u aan boord aan draadloos netwerk (wifi) gebruikt vergeet dan niet - net als thuis - om de standaard wachtwoorden en toegangscodes aan te passen. Anders maakt u het kwaadwillenden wel erg makkelijk. Als u aan boord een pc heeft zorg dan dat u de software regelmatig update. Neem indien mogelijk daarvoor de pc mee naar huis, zodat niet alles via de wifi in de haven hoeft. Installeer ook een goede beveiliging en antivirus software.

Als u met memorysticks en geheugenkaartjes gebruikt om updates op apparatuur te zetten, gebruik deze geheugendragers dan alleen op computers waarvan u weet dat deze beveiligd zijn en zijn gescand op de aanwezigheid van malware en virussen ed..

En als u software en andere apparatuur gebruikt voor essentiële navigatiefuncties dan doet u er goed aan terugvalopties te hebben. Maak een reservekopie van de software aan boord en neem deze mee aan boord. Maak indien mogelijk een complete kopie van de boordpc. Zet een navigatie app niet alleen op uw tablet, maar eventueel ook op uw smartphone. Investeer in een lader die uw pc, tablet of smartphone ook rechtstreeks van het boordnet kan opladen. Als u voor langere tijd van boord gaat dan kan het geen kwaad om apparatuur uit te schakelen en ook de spanning er af te halen. Doe dit uiteraard niet voor alarmsystemen die dan juist wel ingeschakeld moeten zijn.

Het dikke en schitterende boek Bijbel voor bootelectriciteit heeft een hoofdstuk over het koppelen van apparatuur en de installatie van dit alles.

Ontelbaar

Langs de Adriatische kusten van Kroatië, Slovenië, Montenegro en Albanië liggen ontelbare schitterende havens en ankerplaatsen. De één vaak nog mooier dan de ander. Geen wonder dus dat deze kusten behoren tot de populairste bestemmingen van een vaarvakantie. Met eigen schip maar nog vaker met een schip gehuurd bij één van de vele verhuurders.
Een zeer groot aantal van deze havens en ankerplaatsen wordt besproken in het fraai uitgevoerde boek 777 Harbours & Anchorages Eastern Adriatic.

Gelukkig Nieuwjaar

Vorige week constateerde ik al dat het jaar omgevlogen is. Het jaar 2017 was een goed jaar. Een goed jaar voor de watersport en ook een goed jaar voor ons als bedrijf. De groei van de online Vaarwinkel houdt gelukkig nog steeds aan en elk jaar groeit het aantal producten dat wij aanbieden en onze omzet. Ook is het ons weer gelukt om elke week, een heel jaar lang, een nieuwe Vaarwijzer nieuwsbrief te maken. Dat is niet altijd even makkelijk, want er is niet altijd evenveel nieuws. Ruim 360 stukjes schreven wij. De één wat langer dan de ander, maar gemiddeld dus bijna één per dag! Gelukkig is het toch weer gelukt en daar gaan wij het komende jaar dan ook mee door.

Wel merken wij dat de leest van lezers niet zo hard meer groeit. Dat moet toch beter kunnen? Dus bij deze een oproep aan u. Help ons om nieuwe lezers te vinden. Stuur de nieuwsbrief gerust eens door aan een medewatersporter. De nieuwsbrief is en blijft gratis met elke weer relevant nieuws in uw mailbox. En soms leuke aanbiedingen en kortingen.

Wij wensen u een heel gelukkig Nieuw Jaar. Wij hopen dat het een heel mooi watersportjaar wordt. In goede gezondheid en met veel schitterende uren op het water.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartnieuws binnenwater boeken boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenland caledonia cartografie certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo elektriciteit enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss golfsurfing gps griekenland groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerzeilen topsport trends tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Recente berichten

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.