Boot Holland 2019

Vier hallen en een promenade bomvol met alles wat de watersport te bieden heeft. Dat is de 29ste editie van Boot Holland in het kort. Met natuurlijk de motorbotensteiger als vaste waarde maar ook een nieuw element in de vorm van een informatie paviljoen waar in een zesdaags programma uitleg wordt gegeven over onderhoud en veiligheid voor de doe-het-zelver en botenbezitter. Nieuw is ook het houseboat paviljoen, terwijl het funpaviljoen nu twee waterbassins heeft met een totale oppervlakte van 2.000 m². Boot Holland is van 8 t/m 13 februari in het WTC Expo in Leeuwarden. Online verder lezen ...

Vernieuwde waterkaarten komen er aan


Binnenkort barst weer het seizoen los. Zowel de ANWB als NL Waterland herzien hun complete reeks van vaarkaarten voor de Nederlandse binnenwateren.

Sinds jaar en dag zijn de ANWB Waterkaarten niet weg te denken aan boord van de pleziervaart en ook veel gebruikt in de binnenvaart. Het productieproces van de ANWB kaarten was behoorlijk arbeidsintensief en wel toe aan een modernisering. De ANWB zet daarom in op een vernieuwing van de bekende waterkaarten. De reeks van kaarten wordt uitgebreid met de Kanalen van Twente (nu al wel leverbaar in de digitale versie), de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren.

Tevens wijzigt de indeling van de kaarten. In sommige vaargebieden heeft u straks mogelijk een extra kaart nodig, terwijl in andere gebieden u juist met één nieuwe kaart toekunt. De speciale budgetversie voor de Friese meren komt niet meer terug en ook worden de kaarten alleen nog maar als gevouwen vaarkaart gemaakt. De wateratlassen houden dus op te bestaan. Alleen de ANWB Wateratlas voor de Staande Mast Route blijft bestaan. Begin februari zullen de eerste nieuwe kaarten verschijnen.
Ook heeft de ANWB besloten te stoppen met het zelf uitgeven van de digitale versie van de

Waterkaarten als app en software. De Waterkaarten app en de software versie gaan weliswaar verder onder eigen naam, maar kunnen nog steeds vertrouwen op de betrouwbare gegevens van de ANWB.

Ook de reeks kaarten van NL Waterland verandert. De vaarkaarten van NL Waterland stonden voorheen bekend als de Nieuwe Vaarkaart en de vaargidsen en app hanteerden de merknaam NL Waterland. Vanaf dit jaar valt alles onder het label NL Waterland.
De indeling van de kaarten zal niet wijzigen, wel de uitvoering. Elke kaart van een vaargebied wordt een overzichtskaart op schaal 1 : 100.000 en komt met een jaarlicentie voor de NL Waterland app voor heel Nederland. Wat de kaart op papier aan details mist, vindt u terug in de app waar u wel veel verder kunt inzoomen. U plant een route op papier en heeft daar het overzicht. De details vindt u in de app.
Wel verandert er iets aan de NL Waterland atlassen. In 2019 komen er slechts twee vaaratlassen; één voor Noord en één voor Zuid Nederland. De atlas voor Midden Nederland wordt dus opgedeeld over beide nieuwe atlassen.

Naar verwachting verschijnen alle nieuwe vaarkaarten in februari. De nieuwe kaarten staan al op de website en u kunt uw e-mailadres achterlaten zodat wij u informeren wanneer een bepaalde kaart leverbaar is. De oude kaarten zijn op dit moment even niet meer leverbaar.

Boot Holland 2019

Vier hallen en een promenade bomvol met alles wat de watersport te bieden heeft. Dat is de 29ste editie van Boot Holland in het kort. Met natuurlijk de motorbotensteiger als vaste waarde maar ook een nieuw element in de vorm van een informatie paviljoen waar in een zesdaags programma uitleg wordt gegeven over onderhoud en veiligheid voor de doe-het-zelver en botenbezitter. Nieuw is ook het houseboat paviljoen, terwijl het funpaviljoen nu twee waterbassins heeft met een totale oppervlakte van 2.000 m². Boot Holland is van 8 t/m 13 februari in het WTC Expo in Leeuwarden.

De Friezenhal staat voor een belangrijk deel in het teken van watersporten voor jongeren. De hal is verdeeld in een bassin voor de supsport en eentje voor (jeugd)sporten als kiten, skimmen, surfen en kanoën. Daarnaast in deze hal een historisch paviljoen, met op een centraal plein zeven klassieke jachten en daarom heen behoudsorganisaties. Verder is er voor de jeugd nog een heus Kameleondorp met verscheidene activiteiten, geeft het Watersportverbond lezingen, is de Provinsje Fryslân er met ‘Varen doe je Samen’ en complementeren klassenorganisaties de Friezenhal. Jacco van Emst, samen met Gerda Brouwer, beursmanagers van Boot Holland: “Natuurlijk blijven motorboten en alles wat daar mee samenhangt de rode draad bij Boot Holland. Maar je moet wel open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Suppen en kiten zijn hot. Die nieuwe manieren van watersport willen we graag een platform bieden.”

De open boten zoals tenders, bijboten, rubberboten en sloepen zijn in de Frankenhal ondergebracht. Naast het horecaterras is een grote stand van de Provinsje Fryslân met als stralend middelpunt de Friso. Dit statenjacht, dat louter voor representatieve doeleinden wordt gebruikt, bestaat dit jaar 125 jaar en verkeert vanzelfsprekend in onberispelijke staat. De verjaardag wordt onder andere op Boot Holland gevierd waar de Friso ongetwijfeld één van de grote publiekstrekkers zal zijn.

In de Saksenhal de hoofdsteiger met (stalen) motorboten van werven en importeurs zoals Vedette Jachtbouw, Abim Yachting, Brandsma Jachten, Kuster Yachts/North Line en Tornado Sailing. Daarnaast Bootcentrum Geertsma, Jachtwerf Gruno, Smelne Yachts (met een selectie jong gebruikte jachten) en Prins van Oranje met een royale eiland-stand. En verder een houseboat-paviljoen met grote en kleinere houseboats, een recreatiedeel waar jachthavens, zeilscholen en VVV’s zich presenteren, directe verkoop van nautische kleding door Nauticshop en d’Oude Seilmakery en veel toeleveranciers van (buitenboord)motoren, accessoires, navigatieapparatuur, lakken, accu’s en kunststof dekken en vloeren. Noviteiten zijn er onder andere van Abim Yachting met de Abim-Classic 134 Superior, Bootcentrum Geertsma met de Tigo, Scheepsmakelaardij Goliath met de Departure One, Maritiem 24 met de Relaxseat 2.0, Drinkwaard Motoren met de E-Propulsion Pod Drive 3.0 en Boot Akkrum met de Primeur 620 Tender.

Naast alle primeurs en nieuwbouw schepen is op Boot Holland ook een ruim aanbod van in onberispelijke staat gebrachte gebruikte stalen motorjachten te zien. In de Keltenhal zijn er diverse fraaie occasions van Jachtbemiddeling Van Veen. Een belangrijk deel van deze hal wordt in beslag genomen door een groot informatie paviljoen waar demo’s, workshop en lezingen worden gegeven voor botenbezitters en met name voor de doe-het-zelver. In deze hal vindt je onder nog meer, zoals; stoffeerders, jachtbemiddelaars, leveranciers van ramen en dekken.

Boot Holland is de aftrap van het watersportseizoen en is van vrijdag 8 tot en met woensdag 13 februari in het WTC Expo Leeuwarden. De beurs wordt vrijdag 8 februari officieel geopend door Commissaris der Koning van de Provinsje Fryslân Arno Brok.

Opruiming

Zo aan het begin van het jaar wil onze groothandel wat ruimte maken voor nieuwe titels en zijn enkele titels in de uitverkoop gegaan. U kunt deze hier bestellen op de website van Vaarwinkel …
Op = op !

Magnetische Noorden verschuift snel en onvoorspelbaar

De magnetische Noordpool ligt niet op dezelfde plek als de geografische Noordpool. Een kompas wijst naar het magnetische Noorden en om dus de richting van het Ware Noorden te bepalen moet de aanwijzing gecorrigeerd worden voor de ligging va het magnetische Noorden. Deze afwijking of variatie is afhankelijk van de plaats op aarde en verandert steeds. Onderzoekers hebben geconstateerd dat het magnetische Noorden steeds sneller verschuift waardoor aanpassingen in de gebruikte modellen nodig zijn. Vooral voor navigatie in de poolstreken is dat van groot belang. Online verder lezen …

Vanuit Nederland bezien verschuift het Magnetische Noorden richting het Ware Noorden en neemt de variatie dus juist af. Maar zal op termijn dus weer gaan toenemen, maar dan de andere kant op. Wilt u meer leren over de navigatie? De basis komt aan bod voor Klein Vaarbewijs 2 en liggen uw ambities meer langs de kust en verder weg dan is Theoretische Kustnavigatie aan te raden.

Renovatie Duits schip 135 miljoen duurder dan gedacht

De Rekenkamer in Duitsland maakt gehakt van de alsmaar duurder wordende renovatie van een opleidingsschip van de Duitse marine. Het schip de Gorch Fock werd in 2015 naar de scheepswerf gebracht maar sindsdien wordt het miljoenproject overspoeld met problemen. Inmiddels blijkt dat de begroting met 135 miljoen euro overschreden is. Laten we hopen dat het goed komt met dit mooie schip. Lees verder op de website …

Veel vragen over zeeschepen van ideële organisaties

Tot afgelopen dinsdag konden leden van de Tweede Kamer vragen stellen aan de minister over haar voornemen om als pleziervaartuig geregistreerde zeeschepen strenger aan te pakken. Omdat eerdere overleggen tussen de minister en de kamer en overleg van ideële organisaties met het ministerie niet echt leiden tot meer duidelijkheid, was het te verwachten dat de Kamer ook veel vragen zou indienen. Maar liefst 6 kantjes vol met vragen zijn ingediend door de diverse woordvoerders die scheepvaart onder zich hebben. Vragen die soms wel erg van de politieke kleur van een bepaalde fractie zijn doordrenkt en zelfs vragen naar de bekende klepel omdat men ergens een klok hoorde luiden.

Zoals wij eerder schreven is de minister voornemens als pleziervaartuig geregistreerde zeeschepen te onderwerpen aan strengere eisen als deze schepen niet (uitsluitend) als pleziervaartuig gebruikt worden. Dus hoewel zij aankondigde schepen van ideële organisaties op het oog te hebben, gaat het dus om het gebruik van deze schepen. Omdat daardoor mogelijk een veel grotere groep schepen als een soort van 'bijvangst' onder het nieuwe beleid valt deed ik vorige week, onder andere via deze nieuwsbrief, een oproep aan eigenaren van als zeeschip geregistreerde pleziervaartuigen om zich bij mij te melden. Een flink aantal lezers heeft hier gehoor aan gegeven. Waarvoor dank. Uw reacties zijn verwerkt tot enkele voorbeelden van schepen die mogelijk wel of niet door de nieuwe regels geraakt worden. Informatie die ter beschikking is gesteld aan de diverse organisaties en via hen dus ook weer bij de Tweede Kamerleden terecht is gekomen.

In een eerdere reactie van de minister op vragen van de Vaarwijzer Nieuwsbrief gaf de minister aan dat zij uitgaat van het begrip pleziervaartuig in de Schepenwet. Deze zegt: "De bepalingen van deze rijkswet zijn van toepassing op de in Nederland thuis behoorende schepen, welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden om eene reis te ondernemen (*), met uitzondering van: …. pleiziervaartuigen (**), welke uitsluitend als zodanig worden gebezigd, voorzover zij geen passagiers tegen vergoeding vervoeren". Een wat curieuze omschrijving. Een pleziervaartuig is dus een vaartuig dat als pleziervaartuig wordt gebruikt. Wat gebruiken als pleziervaartuig dan is, laat de wet in het midden. Is een varende historische zeetjalk waar de eigenaar op woont uitsluitend in gebruik als pleziervaartuig en hoe zit het met een jacht dat met de eigenaar en zijn familie rond de wereld vaart? Wat de minister betreft valt actievoeren op zee en op de Middellandse zee vluchtelingen uit wankele bootjes oppikken daar in ieder geval niet onder. Maar doordat zij tot nu toe nalaat het nieuwe beleid openbaar te maken en in gesprekken met kamerleden en enkele ideële organisaties ook nog geen duidelijkheid geeft, lopen al die andere zeegaande pleziervaartuigen die niet uitsluitend als pleziervaartuig worden gebruikt het risico toch als 'bijvangst' wel onder het nieuwe beleid te vallen.

Dat hebben we overigens een paar jaar terug ook al eens gezien. Misschien dat u het zich nog herinnert? In de binnenvaartregels wordt gesteld dat een sleepboot elk schip is dat een ander vaartuig sleept. Gevolg daarvan is dat ook een werkbootje van Scouting die zeilvletten sleept een sleepboot is en ook een motorjachtje dat een bijbootje sleept. In de binnenvaartregels staat bepaald dat slepen bedrijfsmatig vervoer is en dat het schip dat sleept volgens de daarvoor geldende regels gecertificeerd moet zijn en dat de schipper soms een Groot Vaarbewijs moet hebben. Er lag zelfs al een plan klaar om daar op te gaan handhaven. Gelukkig dat de toenmalige minister inzag dat dit te ver zou gaan en we hier feitelijk te maken hebben met een fout in de regels. De minister heeft toen de handhaving per direct opgeschort en beloofd de regels op dit punt aan te passen. Dat laatste moet nog steeds gebeuren.

Het wachten is nu op het antwoord van de minister. Wij houden u op de hoogte.

(*) Onder 'eene reis ondernemen' verstaat de wet een schip buitengaats brengen, dus naar zee gaan.
(**) Die tikfout is niet van mij, maar staat zo in de officiële tekst in de online versie van de wet.

Nieuwe Info20M

Het nieuwe nummer van het gratis informatieblad Info20M is weer verschenen. Ook de afgelopen maanden was er weer veel te doen rond klein vaarbewijs, nieuwe regels, het lozingsverbod en bijvoorbeeld het varend erfgoed. In Info20M vindt u een logische bundeling van deze berichten, handig op een plaats na te lezen. Het nieuwe nummer en alle voorgaande zijn hier te downloaden ...

Nieuwe Vaarwijzer voor de Waddenzee

De populaire Vaarwijzer voor de Waddenzee is in een nieuwe druk verschenen. Een praktische en duidelijke vaargids die u nodig heeft om uw vaartochten op de Nederlandse en Duitse Wadden voor te bereiden. De bijzondere aspecten van het varen op de Wadden en het aanlopen van de zeegaten tussen de eilanden komen aan bod evenals alle havens, ankerplaatsen, zeegaten en een groot aantal vaarroutes. En dat alles goed geïllustreerd met veel duidelijke foto's en plankaartjes.

Boek Kustnavigatie verschenen

Alles wat een zeiler of een motorbootvaarder moet weten over navigatie is te vinden in Kustnavigatie; dit standaardwerk wordt daarom door veel vaaropleidingen gebruikt. Het boek is niet alleen een klassieker in de watersport, maar ook hét leerboek voor het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN).

Navigatie met de elektronische zeekaart, GPS en AIS is de realiteit voor veel jachtvaarders; daarom wordt aan die onderwerpen in deze lezersvriendelijke editie van Kustnavigatie veel aandacht besteed. Om de moderne navigatie goed te begrijpen is ook kennis van de traditionele zeevaartkunde nodig. Daarnaast gaat dit boek uitgebreid in op moderne hulpmiddelen bij het verkrijgen van weersinformatie (gribfiles), getij- en stroomgegevens, routering en reisplanning. Daarmee is Kustnavigatie een onmisbaar boek, zowel voor de ervaren als de beginnende schipper. Deze twaalfde druk sluit aan bij de laatste exameneisen en is online te bestellen in de Vaarwinkel …

Pleziervaartuigen als zeeschip

Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft gelezen wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken. Het gaat om als pleziervaartuig geregistreerde zeeschepen. Echter aanvullende eisen stellen aan zeeschepen op basis van de rechtsvorm of doelstelling van de eigenaar lijkt onmogelijk. Daardoor kan ineens een veel grotere groep van eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen geraakt worden door het nieuwe beleid. Dus bijvoorbeeld ook een particulier met een voormalig bedrijfsvaartuig dat als zeeschip én pleziervaartuig bij het Kadaster is geregistreerd en een Zeebrief heeft. Het ministerie kan echter niet zeggen om hoeveel schepen het gaat. Diverse organisaties met zeegaande schepen die als pleziervaartuig staan geregistreerd hebben afgesproken zich gezamenlijk te richten tot het ministerie en de politiek.

Om sterk te staan in de discussie en een beeld te kunnen schetsen van de mogelijke reikwijdte van het nieuwe beleid kom ik langs deze weg graag in contact met eigenaren van schepen die staan ingeschreven als zeeschip (Z-nummer van het Kadaster) én als pleziervaartuig. Reageren kan simpelweg door een antwoord op deze nieuwsbrief te sturen. Beschrijf kort uw schip, waarvoor u het gebruikt en of u een geldige Zeebrief heeft of die mogelijk wilt aanvragen.
Heeft u zelf naar aanleiding van eerdere berichten contact opgenomen met het ministerie of de inspectie ILenT, dan ben ik erg benieuwd naar het antwoord dat u kreeg.

Veel reddingsacties op water door warme zomer

De lange en warme zomer heeft vorig jaar geleid tot een recordaantal reddingsacties op het water. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (KNRM) zijn 2508 keer uitgevaren, waarbij 4313 mensen gered of geholpen werden. ,,De stijging van bijna 20 procent ten opzichte van voorgaande jaren wordt verklaard door de lange en warme zomer", aldus de KNRM. Online verder lezen …

Steunt u al het werk van de KNRM? Klik hier …
En in dat verband mogen we de Reddingsbrigade natuurlijk niet vergeten; klik hier …

Zeiljacht is motorjacht

Drie Britse watersporters werden met een helikopter gered na het zinken van hun zeiljacht. Althans zo berichten diverse media en websites. Waarmee ze braaf het oorspronkelijke bericht van elkaar of van de Franse pers overnamen. In dit bericht wordt gerept over het zinken van 'le voilier', dat inderdaad zeilboot betekent. Maar goed kijkend naar de diverse foto's die bij het bericht staan, kan ik niet anders concluderen dat het toch echt een motorjacht met een mast voor een steunzeil betreft. Wat denkt u? Zie hier het bericht met de volgens mij duidelijkste foto …
Niet elk schip met een mast is een zeilboot.

Een spannend jaar voor het Vaarbewijs

De examinering van het Klein Vaarbewijs gaat naar het CBR. Het jaar 2019 is het laatste jaar dat de examens Klein Vaarbewijs worden afgenomen door de VAMEX. Per 01-01-2020 neemt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) deze taak over. Welke gevolgen dat gaat hebben voor de vorm en inhoud van het examen weten we niet maar dat er wat gaat veranderen is zeker. Aldus Ben Ros van VBO Watersportcursussen. Lees verder op zijn website …

Ben Ros schreef ook diverse studiewijzers voor het Klein Vaarbewijs, Marifonie, Kustnavigatie en het Belgische Stuurbrevet.

Inschrijving Rolex Fastnet binnen enkele minuten vol

Had u zich willen inschrijven voor de Rolex Fastnet 2019? Dan bent u echt al te laat… Binnen maar liefst 4 minuten en 37 seconden was het limiet voor het aantal inschrijvingen bereikt. In totaal hebben 340 teams uit 27 landen zich geregistreerd voor de zeilrace die van start gaat op zaterdag 3 augustus 2019. Lees verder op de website van Zeilen …

Onderzoek naar verloren containers

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt onderzoek in naar het incident met containerschip MSC Zoe bij de Waddeneilanden. Het schip verloor vorige week 290 containers op zee. Eerder kondigde Rijkswaterstaat al een onderzoek aan naar de gevolgen voor de dieren in de Waddenzee. Er zijn kleine plastic deeltjes in het gebied terechtgekomen, die te klein zijn om goed te kunnen worden opgeruimd. Uit de resultaten moet ook duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om de Waddenzee beter te beschermen. Online verder lezen …

Dieven duperen zeekadetten in Moerdijk

In diverse plaatsen is een zeekadetkorps gevestigd. Een maritieme jeugdvereniging waar jongeren vanaf 9 jaar kennis kunnen maken met het varen. Ook in Moerdijk is een korps gevestigd dat de Van Versendaal, een voormalige mijnenveger van de Nederlandse marine, gebruikt als varend korpsschip. Er komt heel wat kijken om zo'n oud schip in de vaart te houden. Onderdelen zijn nauwelijks nog te krijgen, dus als men ergens onderdelen vindt dan worden die vaak direct in dank aangenomen of gekocht. Maar waar bewaar je al die spullen?

Het Zeekadetkorps Moerdijk heeft daarvoor enkele opslagcontainers. Helaas zijn deze tijdens de Kerstvakantie opengebroken en hebben onverlaten een grote hoeveelheid unieke onderdelen meegenomen. Onderdelen waar de dieven maximaal de oud-ijzer prijs voor vangen, maar die voor de kadetten van Moerdijk nagenoeg onvervangbaar zijn. Uiteraard zijn alle metaalrecyclingbedrijven direct geïnformeerd, maar tot op heden is niets opgedoken. Mocht u willen helpen of ergens iets aangeboden zien, neem dan contact op met het Zeekadetkorps Moerdijk.

Klein vaarbewijs leidt tot verbouwing

Regelgeving leidt tot ingrijpende verbouwing van de replica van een historische trekschuit, de Dieverdoatsie. Hierdoor kan met grotere groepen dan 12 personen gevaren worden. Wat een bureaucratie denkt u wellicht? Zonde van zo'n schip. Hoe zit dat nu eigenlijk?

De Binnenvaartwet is erg duidelijk. Een schip dat vaart met meer dan 12 betalende passagiers is volgens de wet een Groot Schip ongeacht de afmetingen. Dat heeft nog al wat consequenties voor de eisen die aan een dergelijk schip en haar bemanning worden gesteld. Zo moet de schipper minimaal een Groot Vaarbewijs B hebben. Rondvaartboten en dus ook historische schepen waarmee rondvaarten met meer dan 12 passagiers worden aangeboden moeten aan de wet voldoen. Aan de andere kant wil men zo veel mogelijk passagiers mee kunnen nemen omdat de inkomsten immers nodig zijn voor de exploitatie en het onderhoud van het schip.

Er zijn twee mogelijkheden om onder deze zwaardere regels uit te komen. Door maximaal 12 passagiers mee te nemen of door de rondvaarten aan te bieden met een open schip. De rechter heeft namelijk ooit bepaalt dat een open rondvaartboot vrijgesteld is van de eisen die ook gelden voor een meestal veel groter gesloten passagiersschip. Deze uitspraak wordt ook wel het Giethoorn arrest genoemd, omdat de rechtszaak destijds ging over de vele rondvaartboten die in deze druk bezochte toeristische plaats varen.
Overigens is het mogelijk om als schipper van een rondvaartboot met meer dan 12 passagiers een speciaal rondvaarboot vaarbewijs te halen. Een vaarbewijs waarmee u alleen in een vast aangewezen vaargebied met een rondvaartboot mag varen. Het schip moet dan nog wel voldoen aan de eisen voor een passagiersschip.

Iedereen is gebaat bij storingsvrij led-licht

‘Iedereen is gebaat bij storingsvrij led-licht. We doen dit niet om bedrijven te pesten. We willen hen en hun klanten doordringen van het belang van een goed product voor een schone ether.’ Dit stelt onderzoeksleider Ron Molenkamp van het Agentschap Telecom. Het agentschap is een onderzoek gestart naar storingshinder van led-lampen. Daarbij worden de producten van 50 fabrikanten en distributeurs onder de loep genomen. Lees meer op de site …

Nieuw vaarbewijsboek en examentraining

Omdat de exameneisen voor het Klein Vaarbewijs elk jaar wel iets veranderen komt de ANWB jaarlijks in januari een nieuw cursusboek en een nieuwe examentraining voor het Klein Vaarbewijs. Alle leerstof voor het examen in een praktisch en uitgebreid boek, dat ook na het examen nog goed als naslagwerk is te gebruiken. Samen met de interactieve examentraining het ideale hulpmiddel voor een geslaagd examen.

Er zijn drie versies:

Het cursusboek omvat de complete leerstof voor het examen Klein Vaarbewijs 1 en 2 en een dubbelzijdige leskaart nodig bij de oefenopgaven voor Klein Vaarbewijs 2. De cd met examentraining bevat meer dan 2.500 oefenvragen voor beide examens en met de toetsmatrijs kunt u onbeperkt oefenexamens genereren. Bij de cd krijgt u een unieke activatiecode. Hiermee kunt u ook de software als download ophalen als uw pc geen CD-Romdrive heeft. Heeft u een Mac of Linux pc dan krijgt u toegang tot de alternatieve online examentraining.

De voorraad met nieuwe boeken en cd's is naar ons onderweg. Precies op tijd want alle boeken waren inmiddels uitverkocht. U kunt nu al bestellen. Zodra de nieuwe voorraad dan binnen is gaat uw bestelling op de post.

Trailerhellingen inzet bij handhaving

Belangrijk voor de veiligheid op het water is het verantwoord omgaan met de snelheid van vaartuigen. Handhaving vindt plaats door Rijkswaterstaat (RWS), die echter beperkte capaciteit heeft. Een snelvaarverbod is lastig te handhaven én treft bovendien het overgrote deel van recreanten die zich netjes aan de regels houden. RWS adviseert daarom het reguleren van de openbare boothellingen (trailerhellingen) om de veiligheid op het water te vergroten. Alle recreanten op het water zijn dan namelijk in beeld; anoniem het water opgaan via de openbare hellingen is er niet meer bij. Het blijkt dat misdragingen op het water vooral worden gepleegd door recreanten die nu ‘anoniem’ met hun vaartuigen het water ingaan. De gemeente Renkum lijkt de eerste gemeente te worden die het advies van RWS wil opvolgen en gaat onderzoeken of hoe dit bij de twee openbare trailerhellingen in de gemeente beet te pakken. Online verder lezen …

Boot Düsseldorf komt er weer aan

Al 50 jaar lang opent Boot Düsseldorf het komende vaarseizoen. Dit jaar van 19 tot en met 27 januari. Met zestien hallen en een totaaloppervlak van 220.000 m2 gevuld met ruim 1.900 stands evenzoveel exposanten uit 68 landen. In 2018 kwamen ongeveer 250.000 bezoekers naar de beurs. Waarvan zo'n 20% uit het buitenland komt.
Tickets zijn online te bestellen …

Onderhoud van uw schip

Hoe heeft uw schip de laatste storm doorstaan. Het is goed om in ieder geval dit weekend even langs de haven of stalling te gaan, om te kijken of alles er nog veilig bij ligt. En hoewel het weer er nog niet echt naar is, zijn sommigen van u wellicht al druk bezig met onderhoud en het aanpakken van grote en kleine klussen. Dan is het goed om te weten dat deze week een nieuwe druk verscheen van het mooie boek Bijbel voor Bootonderhoud van Rupert Holmes. Met zijn handige indeling en duidelijke illustraties een onmisbare metgezel bij elke klus aan boord.

Het kleinste kamertje (vervolg)

Terwijl de Vaarwijzer Nieuwsbrief vorige week werd verzonden had ik nog wat tijd om te surfen op het internet en ontdekte zo dat D'66 kamerlid Tjeerd de Jong een motie in de Tweede kamer had aangenomen gekregen over het lozingsverbod. Niet alleen leek mijn stukje van vorige week daarmee deels achterhaald, maar tegelijk leek daarmee de toezegging van de minister aan de kamer om de regels aan te passen ook deels achterhaald. In mijn ogen een curieuze gang van zaken. Lees verder op de website …

Containers overboord

Het was wereldnieuws in Nederland. Van Jeugdjournaal tot RTL Nieuws berichten over de containers en hun lading die aanspoelden op enkele Nederlandse Waddeneilanden. Het werd gebracht als goed nieuws voor de eilandbewoners. Eindelijk was er weer eens iets te jutten. Onderbelicht bleef echter dat de aangespoelde containers slechts het topje van de ijsberg zijn, want er vielen ongeveer 270 containers van het MSC Zoë. Dat is ook slecht nieuws voor een ieder die nu boven de Waddeneilanden vaart. Containers hebben de vervelende eigenschap dat als ze niet zinken ze net op of net onder het wateroppervlak blijven drijven. Ze zijn dan slecht zichtbaar, maar veroorzaken grote schade als er een ander schip of jacht bovenop vaart. Op de website van de Kustwacht is een speciale pagina geplaats …

De overboordgeslagen 270 containers zijn nog geen 1,5% van het aantal containers dat aan boord van de nieuwe generatie containerschepen past.

De eerste nieuwsbrief

… van het jaar 2019. Wij hopen dat u een mooie Kerstvakantie had en een heel goed begin van het nieuwe jaar. Langs deze weg wensen wij u een heel mooi jaar toe en vele mooie uren op en aan het water.

Drone voor medicijnen naar Schiermonnikoog stort neer

Een drone is in de Waddenzee gestort tijdens een experiment met vluchten vanaf Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Dit blijkt uit gegevens van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De drone, de Delftacopter van de TU Delft, had de landing ingezet op 1,1 kilometer van het heliplatform en kwam van 80 meter hoogte in het water terecht. Het voorval gebeurde op 31 oktober. Een bezoek aan de Waddeneilanden is erg populair onder watersporters en dat maakt deze proef ook voor hen relevant, omdat ook zij dan wel eens medische verzorging nodig hebben. Maar ook omdat u dus onder het varen niet vreemd moeten opkijken als er ineens een groter model drone overkomt zonder dat er een bestuurder is te zien. Online verder lezen …

Waddenzee ernstig vervuild met plastic

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het zwerfafval dit jaar op drie locaties geïnventariseerd: de Zuiderduintjes bij Rottumeroog, Griend en de Steenplaat tussen Vlieland en Texel. Er zitten grote verschillen tussen die locaties. Op Griend is het meeste afval gevonden. Wat opvalt, is dat er eigenlijk zo goed als geen statiegeldflessen worden gevonden. Flesjes waar geen statiegeld over wordt betaald, zijn er echter genoeg. De conclusie kan dan ook bijna niet anders zijn dan dat mensen bewust hun afval over boord gooien of op het strand achterlaten. Online verder lezen …


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.