Tijgerhaai vertrekt richting Boedapest

Na maanden van voorbereiding is de Tijgerhaai, de motorboot van de Waterkampioen, vertrokken richting Boedapest. De tocht van bijna 2.000 kilometer bestaat uit 11 etappes. Teams van redacteuren varen via de Rijn, de Main en het Main-Donaukanaal naar de Donau en doen onderweg vele mooie en bijzondere steden en gebieden aan.

Vaar mee met de Waterkampioen langs de wonderschone Lorelei, het beruchte Binger – Loch waar vele schepen zijn vergaan en historische plaatsten zoals Asschaffenburg, Regensburg, Wenen, Bratislava en natuurlijk de eindbestemming Boedapest.

De belevenissen van de Tijgerhaai en haar bemanning zijn te volgen via http://www.waterkampioenopreis.nl/. Lees hier alles over de etappes, blogs en twitterberichten (@waterkampioen) van de bemanningsleden, inclusief foto’s en filmpjes. Leuk is dat via Google Maps precies te zien is waar de Tijgerhaai op dat moment vaart!

Vanaf september wordt in de Waterkampioen uitgebreid verslag gedaan van de 11 etappes zodat watersporters geïnspireerd worden om zelf zo’n monstertocht te ondernemen.

Dit is de vierde grote tocht van de Waterkampioen. Door België, naar Berlijn en dwars door Frankrijk naar de Middellandse Zee. Ook deze tochten zijn terug te lezen op de website.

Stoffenlijst Lloyd verplicht op ADN-schip

Bij een inspectie aan boord van een schip waarmee ADN-stoffen worden vervoerd, dient de stoffenlijst van classificatiebureau Lloyd's Register EMEA, op verzoek direct elektronisch ter inzage worden gesteld. Dat heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat bekendgemaakt. Desgevraagd dient deze stoffenlijst aan boord onmiddellijk afgedrukt te kunnen worden of dient een afgedrukte versie beschikbaar te worden gesteld. Hiermee voldoet een ADN-transport aan de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip zoals voorgeschreven in het ADN(R)-randnummer 8.1.2.3. g (documenten aan boord).

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het digitale systeem van registratie en beveiliging van de hierin opgeslagen stoffenlijsten van het classificatiebureau Lloyd's Register EMEA in Rotterdam getoetst aan de geldende regels. De conclusie is dat het digitaal vastleggen, de opslag en de verwerking van de elektronische gegevens en de daarvoor gebruikte procedures voldoen aan de wettelijke voorschriften in ADN(R)-randnummer 7 .2.2.8.3.

Lesmateriaal voor ADN(R) vindt u ook in de Vaarwinkel ...

Nieuwe website VBO Vaarbewijsopleidingen

VBO Vaarbewijsopleidingen heeft haar website helemaal vernieuwd. Niet alleen ziet de website er meteen een stuk moderner uit, ook is de grote hoeveelheid informatie op de website nu veel gemakkelijker te vinden.

Vaarbewijsplicht

De stelling dat artikel 1.09 BPR lid 1 uitgelegd kan worden als een verplichting tot het hebben van een vaarbewijs riep gelukkig veel reacties op. U kunt ze nalezen op de website en uw eigen mening achterlaten ...

Doorstart Yachtvision

Yachtvision krijgt een doorstart. Na het faillissement van Waterbeek b.v. is het concept van Yachtvision en het vergelijkbare Housevision overgenomen door TeVe Holding. Onder de naam Waterspreng b.v. en met nieuw management krijgt Yachtvision dus een vervolg. Onduidelijk is of dat ook betekent dat het televisieprogramma weer op de buis komt.
Achter TeVe Holding zitten in ieder geval ervaren media- en televisiemakers, maar voorzover bekend is gemaakt geen partijen uit de watersportsector.

Vaarkaarten en -gids voor België

Al enige tijd had ik een vaarkaart en vaargids voor België op mijn wensenlijst staan. Gelukkig hebben wij nu een leverancier gevonden die een set vaarkaarten en een uitgebreide vaargids voor België kan leveren.

De set van vier vaarkaarten is te vinden op de website op ...

De navigatie atlas en gids Belgische vaarwegen beschrijft de meer dan 1.500 kilometer aan bevaarbare wateren in België. Deze vaargids is uitgevoerd als een atlas, wat wil zeggen dat alle informatie op een groot aantal vaarkaarten in het boek is terug te vinden. Bij bruggen staan bijvoorbeeld de doorvaarthoogtes en bij getijdewater vindt u een gemiddelde getijkromme.

De vaaratlas Belgische vaarwegen kunt u in de Vaarwinkel bestellen ...

Gaat u dit seizoen naar België, vergeet u dan niet dat in België een marifoonplicht geldt voor alle schepen langer dan 7 meter.

Nieuwe Info20M

Normaal leest u het meteen in deze nieuwsbrief als Henk en Janneke Bos een nieuw nummer van hun informatiemagazine Info20M uitbrengen. Door het grote aanbod van nieuws de afgelopen weken, ben ik totaal vergeten om u te waarschuwen dat het nummer van april gratis is te downloaden. Dus bij deze zet ik dat graag recht.
Klik hier om het nieuwe nummer op te vragen ...

In dit nummer aandacht voor onder andere: het gebruik van spudpalen, de nieuwe havenverordening van Rotterdam, en het vervolg in de nieuwe reeks over zonnepanelen aan boord.

Snelle boot voor provincie Fryslân

Wie deze zomer een overtreding begaat op het water, moet oppassen. De provincie Fryslân beschikt sinds deze week over de Buster, een snelle speedboot die 80 kilometer per uur kan varen. Het schip zal worden gebruikt om de veiligheid op de Friese wateren te verbeteren, zware transporten te begeleiden en overtreders op de Friese vaarten, meren en kanalen aan te pakken. "Hij trekt op als een Porsche, is oersterk en onzinkbaar."

Nieuwe website Agentschap Telecom

De website van het Agentschap Telecom is geheel vernieuwd. De website is aangepast aan de stijl die voor alle diensten van de Rijksoverheid geldt. Persoonlijk vind ik dat de navigatie op de websit een stuk gemakkelijker is geworden en daarmee de informatie sneller en beter ontsloten wordt.

AIS populair

AIS neemt nu ook een grote vlucht in de binnenvaart. Vooruitlopend op de verplichting om een AIS zender en ontvanger aan boord te hebben maken veel binnenvaartschippers gebruik van de 2.100 euro subsidie om nu al een AIS systeem aan te schaffen. Er zijn al zo'n 1.500 systemen verkocht met subsidie. Dat aantal komt boven op de 860 systemen die al eerder als proef gratis aan schippers ter beschikking zijn gesteld. De installateurs maken overuren en het zal nog wel even duren voor alle klanten geholpen zijn, maar het lijkt er in ieder geval op dat de binnenvaart massaal gebruik gaat maken van AIS. Een belangrijke ontwikkeling voor de veiligheid op het water. En het wordt dus ook voor de watersporter interessant om zijn schip met een AIS ontvanger uit te rusten. Zeker als u veel op druk en open water vaart met veel beroepsvaart.

Meer over AIS of Automatic Identification System leest u hier ...

Vaarwijzer

Vaarwijzer is de naam van onze nieuwsbrief en website en van de bekende serie Hollandia vaargidsen, maar ook de Politie brengt al jaren achter elkaar een gratis vaarwijzer uit met daarin nuttige aanwijzingen voor de watersporter.
Gratis te downloaden op de website van de Politie ...

Watersportfair Groningen

Kom vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 mei 2010 naar de vierde editie plaats van Dagblad van het Noorden Watersportfair in de haven van Midwolda/Oostwold (Blauwestad), een watersportgebied van ruim 800 hectare in ontwikkeling.

Op deze sfeervolle locatie biedt de Watersportfair een uitgebreid aanbod van diverse watersportgerelateerde producten variërend van juxe jachten tot sloepen, van motorboten tot zeilboten, van visboten tot maritieme kleding.

Dat de vaarrecreatie in de provincie Groningen in de lift zit blijkt wel uit het feit dat gedurende het seizoen de havens behoorlijk vol liggen. De provincie en gemeenten hebben flink geïnvesteerd om vaarcircuits met elkaar te verbinden en nieuwe vaarwegen aan te leggen.
Meer informatie vindt u op de website ...

Vaarbewijsplicht bestaat al in Nederland?

Op de website van Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen kwam ik deze week een aardige artikel tegen. Hierin betoogt hij dat de consequentie van artikel 1.09 lid 1 in het BPR is dat iedereen, die als de bestuurder een vaartuig bestuurt op water waar het BPR van toepassing is, verplicht is een (klein) vaarbewijs te hebben.

In een interessante stelling, waar ik ook graag uw mening over hoor. Reageren kan onderaan dit artikel.

De letterlijke tekst van artikel 1.09 lid 1 van het BPR luidt:

Een schip mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een
daartoe bekwaam persoon.

De wetgever laat verder open wat een bekwaam persoon is. Bekwaam kan op vele manieren uitgelegd worden. Een dronken schipper met alle papieren wordt bijvoorbeeld niet bekwaam geacht. Het woordenboek van Wikipedia geeft als definitie van bekwaam:

(van een persoon) in staat om bepaalde taken goed uit te voeren;
competent

Ten aanzien van het besturen van een schip betekent een bekwaam persoon dat hij of zij in staat is of competent is het schip te besturen. Echter hoe kan iemand aantonen dat hij/zij competent is. Betekent dit dat je een rechte lijn kan sturen of dat je met windkracht 6 en een kapotte motor een zeilboot kan afmeren?
Kortom het volkomen onduidelijk hoe een bestuurder van een vaartuig kan aantonen dat hij/zij competent is. Als alles goed gaat zal dat ook niet meteen een probleem geven, maar wat als u schade vaart en door de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld? Maar wat als de aanvaring niet uw schuld is en de tegenpartij aanvoert dat u echter niet bekwaam was omdat u geen vaarbewijs heeft en u ingevolg goed zeemanschap uw uiterste best had moeten doen om ook van uw kant een aanvaring te voorkomen? "Daar heb ik toch een verzekering voor", hoor ik u al denken. Dat klopt, maar u bent dan toch uw no-claimkorting kwijt.

De conclusie is dat elke bestuurder van een vaartuig ingevolg artikel 1.09 lid 1 een vaarbekwaamheidsbewijs moet hebben. Bijvoorbeeld een klein vaarbewijs. Wat is u mening? Ik hoor het graag van u. Reageren kan onderaan dit artikel.

Trouwe lezers van deze nieuwsbrief weten dat ik persoonlijk voorstander ben van een algemeen verplicht vaarbewijs. Met bovenstaande stukje wil ik echter niet met u daarover discussieren, maar hoor ik graag van u hoe u aankijkt tegen deze bepaling en hoe uw bekwaamheid een schip te besturen aan te tonen. En of er op deze manier eigenlijk al niet sprake is van een vaarbewijsplicht?

Nieuw Schipperslogboek

Het schipperslogboek voor zeilers en motorbootvaarders is heel geschikt om alle gegevens van een reis overzichtelijk bij te houden. Als geheugensteuntje of om later nog eens terug te kunnen lezen. Met de luxe kunstlederen band is dit Logboek een ideaal cadeau voor een vriend of vriendin met een zeiljacht, motorboot of sloep.

Voorin noteert u allerlei scheepgegevens, in het midden is het reisgedeelte en achterin vindt u het gedeelte motoronderhoudslogboek. Het Logboek bevat een leeslint. Handig formaat, dus handig in gebruik aan boord.

Het Schipperslogboek is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Docentenbijeenkomst Vamex (3)

Deze week kom ik nog verder terug op de docentenbijeenkomst van de Vamex. Sinds 1 juli 2009 gelden er nieuwe exameneisen voor het examen Klein Vaarbewijs.

De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassing naar de nieuwe binnenvaartregels die ook sinds deze datum van kracht zijn. Zo wordt u nu geacht de relevante onderdelen van de Binnenvaartwet, Binnenvaartregeling en het Binnenvaartbesluit te kennen in plaats van de vervallen Binnenvaartwet. Het gaat daarbij met name om de regels met betrekking tot de verschillende vaarbewijzen en wanneer u welk (klein) vaarbewijs moet hebben. De meeste leerboeken die momenteel in de handel zijn, zijn van na 1 juli en bevatten al de leerstof volgens de nieuwe regels. Soms is er ook een erratum beschikbaar.

Lesmateriaal voor het klein vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Ook al heeft u een van de meest recente boeken, dan nog kan ik u aanraden om ons erratum voor de vorige (15e) editie van het ANWB cursusboek door te nemen. Ook als u een ander leerboek gebruikt! Dit erratum geeft een goed overzicht van alle wijzigingen in de leerstof die sinds 1 juli 2009 van kracht zijn.

Het erratum is als download gratis in de Vaarwinkel te bestellen ...

Boek over zeilen

Alles over zeilsport in Nederland. Aan bod komen de geschiedenis van het zeilen, uitrusting, kleding, zeiltechnieken, de beste bestemming voor zeilvakanties, navigatie, weertypes en veiligheid, zeilraces en soorten boten.

Het boek Zeilen is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Demonstratie opsporing van gestolen jachten

Om 13.30 op 21 mei as. wordt er een demonstratie gegeven over de nieuwste mogelijkheden met digitale beveiliging en identificatie van jachten. De demonstratie vindt plaats bij Jansma Jacht in 't Ges bij Sneek. Bij de demonstratie zal de waterpolitie regio Sneek laten zien hoe een gestolen jacht gevonden kan worden met gebruikmaking van de nieuwste appartuur voor tracking en tracing. Bij deze demonstratie zijn verschillende leveranciers betrokken.

Evaluatie examinering klein vaarbewijs (2)

Wij ontvingen een groot aantal reacties op mijn oproep naar ervaringen met het zogenaamde beeldschermexamen voor het Klein Vaarbewijs. Eigenlijk kregen wij alleen maar positieve reacties en bent u over het algemeen prima te spreken over deze wijze van examineren. U kunt de reacties lezen op de website .... Ook kunt u daar nog uw eigen reactie achterlaten.

Weerberichten post Oudorp naar kanaal 71

Rijkswaterstaat gaat per direct de weerberichten van verkeerspost Ouddorp ook uitzenden op kanaal 71. Dit besluit is het antwoord op de protestbrief van het Watersportverbond na het verdwijnen van kanaal 25 (Post Ouddorp) voor de recreatievaart.

Kanaal 25 was voor Ouddorp niet meer bruikbaar omdat het ook door de Volkeraksluizen werd gebruikt. Het Agentschap Telecom kreeg klachten over verstoring van de communicatie met de sluizen. Aanvankelijk gaf het agentschap Post Ouddorp toestemming om het 'ship-toship' kanaal 10 te gebruiken. Per direct is nu dus kanaal 71 beschikbaar voor onder meer het uurbericht van verkeerspost Ouddorp.

BK Course Racing Kitesurfen en windsurfen dit weekend te RBSC Duinbergen

De Noordzee is niet als een voetbalterrein dat altijd speelklaar ligt. Daarom organiseert de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) de Belgische surfkampioenschappen in alle disciplines op diverse tijdstippen en locaties tijdens de warme jaarshelft. Dit pinksterweekend verwelkomt RBSC Duinbergen van 22 tot 24 mei één van de hoogtepunten van het BK wind & Kitesurfen.

De kitesurfers gaan dit weekend pas voor de 2de jaargang course racen. Een gezamenlijke start, het parcours zo snel mogelijk afsurfen en als eerste de finish halen; dit is kort samengevat de opdracht. Internationaal is de lobby volop actief om de racediscipline als Olympische sport erkend te krijgen, reden genoeg om nationaal course racing hoog op de agenda te zetten.

Als Freestyle en Wave windsurfen samen de Monster Jam van de windsurfwereld zijn, dan is de Windsurf racediscipline de Formule 1. De racers richten zich zo veel mogelijk op Slalom. Ze starten op het strand en knallen pijlsnel met de wind mee naar de finish. Bij weinig wind varen ze Formula wat een technisch parcours betekent. De jeugd kiest voor de budgetvriendelijke Bic Techno, of zet de eerste stappen op de Olympische plank RS:X richting Olympische spelen 2016.
Afspraak dit pinksterweekend te RBSC Duinbergen!

Klein vaarbewijs nu ook voor halfdove schipper

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft recent besloten dat schippers die aan één oor doof zijn toch een klein vaarbewijs voor pleziervaart kunnen verkrijgen. Het andere oor van de schipper moet dan wel voldoen aan de minimale eisen.
Meer leest u hier ...

En al het lesmateriaal voor het klein vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Nacra 2010 Championship luidt Zwitserleven Zeilweek in

Dit jaar luidt het Nacra 2010 International Championship de Zwitserleven Zeilweek in. Van maandag 14 juni tot en met woensdagmorgen 16 juni strijdt de internationale Nacra-top om de mondiale eer. Dat gebeurt voor de kust van Texel bij Paal 17, voorafgaand aan het ONK Catamaranzeilen en de befaamde Zwitserleven Ronde om Texel op 19 juni. Naast de sportieve competitie in de diverse Nacra-klassen, voert het sfeervolle Texelgevoel de boventoon op het strand.

Medemblik Nautiek

Medemblik Nautiek: laat het watersporthart sneller kloppen. Op 29 en 30 mei zijn de havens van Medemblik het podium van allerlei activiteiten: een botenshow, lopen over water, zeilen op het land, een nautische markt, muziek, optimisten wedstrijden voor de jeugd en een boottocht naar de zeilwedstrijden.
Kortom: een nautisch avontuur voor watersportliefhebbers en dagjesmensen tijdens Delta Lloyd Regatta 2010.

Raymarine in moeilijk vaarwater

De bekende producent van apparatuur Raymarine zit in lastig vaarwater. Raymarine kon niet meer voldoen aan de afspraken gemaakt met de financierende banken. Daarop hebben deze aangegeven dat Raymarine al haar leningen moet aflossen. De banken zien zich nu gedwongen om maatregels te nemen en dringen aan op de aanstelling van een toezichthouder/ bewindvoerder. Feitelijk verkeert de firma daarmee in surceance van betaling.

Eerder maakte Garmin al bekend dat zij een bod wil doen om Raymarine over te nemen. In het licht van de nieuwste ontwikkelingen heeft Garmin aangegeven dat zij snel met de bewindvoerder om de tafel willen gaan om hun bod verder te bespreken. Het bod van Garmin houdt in dat zij alle schulden aflossen en ongeveer 35 penny bieden voor de aandelen Raymarine.
Dit bod is aanzienlijk hoger dan eerdere biedingen door Garmin en daarmee positioneert de firma zich nu als de reddende engel.
Het management van Raymarine maakt tegelijkertijd bekend dat zij nog met een niet nader genoemde partij in gesprek is over een mogelijk overname.

Raymarine Plc. is genoteerd aan de beurs in Engeland. In afwachting van alle ontwikkelingen is de handel in aandelen Raymarine opgeschort.

Wiebel boot

Wat een wiebel boot? Maar ik wil het dit keer niet hebben over stabiliteit. Het assortiment van de Vaarwinkel wordt steeds breder. Deze week hebben wij voor het eerst een leuk boek voor de allerkleinste watersporters in het assortiment opgenomen.

Het boekje de Wiebel Biebel Boot is een stevige kartonboekjes vol kleurrijke illustraties die helpen kinderen hun zintuigen te ontwikkelen. Op de illustraties valt van alles te zien en te voelen. De pagina's hebben schuifjes waarmee de kinderen de plaatjes kunnen aanpassen en verschillende stofsoorten die ze met hun vingertjes kunnen aanraken. De eenvoudige, vrolijke rijmpjes stimuleren de eerste taalverwerving. Ideaal boekje om samen de boot te ontdekken!

Ook leuk: Hibba heeft voor kinderen veel speelgoed om op en in het water plezier te beleven.
Hibba Waterpret

Navigatie op iPad

Het duurt nog ruim een maand voor Apple's iPad ook in Nederland op de markt komt. Toch wil ik u dit nieuws niet onthouden.

Fugawi bracht eerder al navigatiesoftware en kaarten uit voor gebruik op de iPhone. Nu komen ze ook met software die op de iPad kan werken. Fugawi X-Travers biedt direct online toegang tot een werelddekkende database met navigatiekaarten die met grote varieteit van navigatiesoftware kan samenwerken. Zoals iNavX voor de iPhone, iPad, MacENC op Mac OSX en ook met Fugawi Marine ENC voor de PC/Windows.

De kaarten zijn altijd bijgewerkt en bevatten onder meer kaarten van Navionics Gold en verschillende kaarten van de officiele hydrografische diensten.

Examens marifonie

Sinds enige tijd laat het Agentschap Telecom de examinering voor de examens voor maritieme radiocommunicatie over aan erkende exameninstellingen. Dat zijn de binnenvaart- en zeevaartscholen en ook een groeiend aantal particuliere instellingen/ vaarscholen. Ook Vamex is erkend als exameninstelling voor het basiscertificaat marifonie. Al deze examens worden echter samengesteld door het Agentschap en het is ook het Agentschap die de uitslag bepaald. Tijdens de bijeenkomst met docenten bleek dat het Agentschap helaas haar eigen doelstelling om de uitslag binnen twee weken na het examen bekend te maken, niet altijd haalt. Hierover waren veel klachten te beluisteren. Wellicht dus iets om rekening mee te houden als u van plan bent om examen te gaan doen. Wacht er dus niet te lang mee, want misschien dat u daarna langer op de uitslag moet wachten. En zonder uitslag, uiteraard geen bedieningscertificaat.

Lesmateriaal voor de marifoon vindt u in de Vaarwinkel ...

Nieuwe vaarregels

Diverse keren schreef ik al over de wijzigingen in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de Scheepvaartverkeerswet die er nog aan zitten te komen.

De voor de watersport belangrijkste wijziging in de Scheepvaartverkeerswet betreft de verlaging van het maximaal toegestane alcoholpromillage van 0,8 naar 0,5. De nieuwe wet is echter nog steeds niet van kracht. Vooralsnog is het maximaal toegestande alcoholpromillage in het gebied waar het BPR geldt dus nog 0,8 promille. In het gebied waar het Rijnvaartpolitiereglement van toepassing is geldt al wel 0,5 promille.
Mogelijk dat de nieuwe Scheepvaartverkeerswet volgende maand van kracht wordt.

De Scheepvaartverkeerswet is een kaderwet die de basis vormt voor het reguleren van het scheepvaartverkeer op de Nederlandse binnenwateren en in de territoriale zee, alsmede voor de ordening van het scheepvaartverkeer in scheepvaartroutes voor de Nederlandse kust gelegen buiten de territoriale zee.

Voor het BPR wordt gewerkt aan het zogenaamde Tiende wijzigingsbesluit. Ook voor deze aanpassingen is nog geen helderheid wanneer de wijzigingen van kracht worden. Men hoopt nog deze zomer. Wel is duidelijk dat er tegelijkertijd nog een aantal andere regels aangepast zullen worden, waardoor al niet meer gesproken wordt van het 10e wijzigingsbesluit. In de Vaarwijzer Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Consequentie van bovenstaande onduidelijkheid is in ieder geval dat de ANWB nog even wacht voor de nieuwe Wateralmanak deel 1 naar de drukker gaat. Meer leest u hier ...

Groot Pleziervaartbewijs

Er hebben veel mensen een beroep gedaan op de overgangsregeling en inmiddels zijn er ongeveer 600 Groot Pleziervaartbewijzen uitgereikt. Ook is er één theoretisch examen afgenomen.
De overgangsregeling loopt nog tot halverwege 2011 en als u daarvoor in aanmerking wilt komen moet u zelf de aanvraag doen. Meer informatie op de website van Vamex

Vanuit Vamex bestaat er nog steeds behoefte aan vaarscholen die ook opleidingen (theorie en praktijk) voor het Groot Pleziervaartbewijs willen verzorgen. Vanuit de examinatoren is er het aanbod om eens een dag met een opleider mee te varen, zodat hij/zij een goed beeld kan krijgen wat er voor het praktijkexamen nodig is.

Vamex wees er verder op dat het aanbod van lesmateriaal nog wat tegenvalt. De heer Rikmans van Uitgeverij Het Goede Boek kon melden dat hij binnenkort een nieuw boek op de markt brengt dat ook de leerstof voor het Groot Pleziervaartbewijs behandelt. Zodra het boek te bestellen is leest u dat in onze nieuwsbrief.

Het al wel beschikbare lesmateriaal voor het Groot Pleziervaartbewijs is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Bijna 1000 boten van start op Dutch Youth Regatta

Tijdens het Hemelvaartweekend (13-16 mei) wordt op het IJsselmeer bij Workum de
Dutch Youth Regatta gevaren. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij jeugdzeilers strijden om de titel 'Nederlands Kampioen' in diverse klassen.

Vlaamse Yachting Federatie contracteert Deleglise Laurence en De Smedt Koen

Voor de uitbouw van haar topsportstructuur heeft de Vlaamse Yachting Federatie Deleglise Laurence aangesteld als federaal trainer en De Smedt Koen als federaal jeugdtrainer. Beiden vervangen Sebastien Godefroid die in februari besloten had nieuwe wegen te wensen bewandelen.

Het gaat om een nieuwe structuur binnen de VYF topsportwerking met het oog op het behalen van resultaten op de volgende Olympische Spelen in Londen 2012 en de Olympische Spelen 2016.

Laurence Deleglise zal voor de Vlaamse Yachting Federatie verschillende taken uitvoeren, waaronder de begeleiding van potentiële atleten in functie van 2012. Daarnaast zal zij samen met de federaal jeugdtrainer De Smedt Koen zorgen voor de identificatie van jonge topsporttalenten in functie van de Olympische Spelen van 2016.
Dit laat eveneens toe de VYF trainers beter te kunnen begeleiden op het vlak van wedstrijdvoorbereiding en sporttactische items. Zij krijgen eveneens een adviserende rol bij het opstellen van sporttechnische en fysieke programma’s voor de atleten.
Londen 2012
Met het oog op de volgende Olympische Spelen in Londen in 2012 is de aanwerving van beide trainers een goede zaak voor het Belgische zeilen. De huidige elite en de beloftevolle jongeren kunnen nu gebruik maken van hun diensten, expertise en kennis. Dit moet hen in staat stellen om, samen met de hele federatie, een succesvolle aanloop te nemen naar de komende Olympiade.

Nationale Reddingbootdag 2010

De Nationale Reddingbootdag is dé dag bij uitstek om kennis te maken met het werk, de mensen en het materieel van de KNRM. Een belevenis voor jong en oud. Op zaterdag 8 mei kunt u een kijkje nemen in de keukens van de 42 reddingstations. De 1.100 vrijwilligers nodigen u persoonlijk uit om langs te komen om kennis te maken met de bemanningen. Het programma duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Reddingbootdag 2010 staat in het teken van fondsenwerving. Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er, sinds de oprichting in 1824, voor gekozen dit als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde instelling te doen. De 1.100 vrijwilligers kunnen hun werk alleen doen door de vrijwillige bijdragen van mensen die de KNRM een warm hart toedragen. De slogan van dit jaar is dan ook: “Donateur? Meevaren! Meevaren? Donateur worden!” Om kans te maken op een reddingboottochtje is het daarom noodzakelijk om uw donateurspas 2010 mee te nemen of de uitnodigingskaart die in de seal bij De Reddingboot van april 2010 is ingevouwen. Dit klinkt streng, maar de dag heeft ook een serieuze kant. De KNRM wordt al jaren geconfronteerd met stijgende kosten en heeft moeite om die financiële druk het hoofd te bieden. Daarom willen we deze dag bestemmen voor onze donateurs en voor mensen die ter plekke besluiten de KNRM te steunen.

Bron: KNRM

Docentenbijeenkomst Vamex (2)

Zoals beloofd kom ik deze week nog verder terug op de docentenbijeenkomst van de Vamex.

Naar aanleiding van mijn stukje van vorige week kreeg ik veel reacties. Een aantal daarvan heb ik online gezet, zodat u deze mee kunt lezen. Opvallend in uw reacties is dat de lezer van de Vaarwijzer Nieuwsbrief in ieder geval goed voorbereid naar het examen gaat. U behoort dus zeker niet tot de groep examenkanidaten waarvan sommige docenten denken dat zij zonder voorbereiding naar het examen gaan of alleen maar vragen stampen met behulp van een oefen cd. Ik schreef daar ook al eens eerder over (Vaarbewijs uit je hoofd leren). Overigens werd door Vamex tijdens de vergadering ook duidelijk gesteld dat zij niet het beeld hebben dat kandidaten zich met alleen de oefen-cd voorbereiden.

Tijdens de avond kwamen verder nog aan de orde: de exameneisen voor het examen klein vaarbewijs, het examen voor het groot pleziervaartbewijs, de nieuwe wetgeving die er nog aankomt, de examens voor het basiscertificaat marifonie en de evaluatie van de examinering door Vamex. Op al deze punten zal ik los ingaan. Op de exameneisen zelf kom ik volgende week terug.

Evaluatie examinering klein vaarbewijs

De minister van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het klein vaarbewijs en de examinering. De minister heeft tot op heden voor perioden van steeds vijf jaar de bevoegdheid tot het uitgeven en examineren voor het klein vaarbewijs verleend aan de Vamex. Omdat deze aanwijzing over enige tijd weer verlengd moet worden loopt er nu een evaluatie. In opdracht van het ministerie wordt er onder andere met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van de vaaropleiders gesproken. Helaas wordt er niet met samenstellers van lesmateriaal (zoals wijzelf) gesproken. Ook is Vamex zelf intern bezig een idee te vormen hoe de examinering in de toekomst nog verder te verbeteren. Hierover en het advies van de Domeinadvies commissie schreef ik vorige week ook al.

Sinds 2008 is Vamex compleet overgegaan op het zogenaamde beeldschermexamen en zijn de landelijke examens komen te vervallen. Examens worden op 5 dagen per week afgenomen op 4 locaties en wisselend is het mogelijk ook op zaterdag op één van deze locaties examen te doen. Na enige aanvangproblemen is mijn beeld dat deze wijze van examens afnemen goed loopt en dat het een belangrijke verbetering is voor de examenkandidaat.

Ik ben echter erg geïnteresseerd in uw mening en ervaringen. Heeft u beeldschermexamen gedaan? Laat mij dan weten wat uw ervaringen zijn? Reageren kan direct onderaan dit artikel ...

ANWB Wateralmanak deel 1

In verschillende nieuwsbrieven en websites voor de watersport was te lezen dat de nieuwe editie van de ANWB Wateralmanak deel 1 leverbaar is vanaf 15 mei. Ik heb even navraag gedaan bij de ANWB, maar de uitgever heeft aan mij aangegeven dat de nieuwe almanak nog niet gedrukt gaat worden, zolang er nog geen zekerheid is over de nieuwe Scheepvaartverkeerswet en het 10e wijzigingsbesluit van het Binnenvaart Politiereglement (BPR).

Aangezien het nog helemaal niet duidelijk is wanneer deze nieuwe vaarregels ingaan en de teksten dus nog niet definitief zijn, is er dus nog geen zekerheid over de datum wanneer de nieuwe almanak deel 1 uitkomt.

Een dik boek als de Almanak deel 1 is een relatief duur boek om te produceren. Om de kosten acceptabel te houden wordt de Almanak in een grote oplage gedrukt en moet deze daarna twee jaar mee kunnen. Het is dus logisch dat de uitgever liever even wacht.
Jammer is wel dat de oude uitgave van deel 1 al lange tijd is uitverkocht.

Omdat u verplicht bent om de vaarregels, die in uw vaargebied gelden, aan boord te hebben kunt u als alternatief een los boek met de betreffende vaarreglementen kopen of eventueel een gratis document van internet halen.

In de Vaarwinkel vindt u ook alle belangrijke reglementen, zoals:


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.