Nieuwe editie Info20M

In verband met de vakanties gaat het nieuwe nummer van Info20M speciaal over demperplaten. Waarom demperplaten? Herkennen van schade, onderhoud, techniek, en uitleg over vermogen en prestaties. Verder worden ook de verschillende in de handel verkrijgbare demperplaten besproken. Een nummer speciaal voor de techneuten onder u!
U vindt dit nummer van Info20M hier ...

Vaarbewijs voor buitenlanders (2)

Naar aanleiding van mijn stukje vorige week over het vaarbewijs voor buitenlanders kreeg ik nog al wat vragen. Naar aanleiding van deze vragen ben ik nog iets verder in de materie gedoken.

Stuurbrevet in Nederland
Het verhaal ging al jaren dat een stuurbrevet niet voldoende was voor Belgen die in Nederland uit varen wilden gaan met een vaarbewijsplichtig schip. Er zijn dan ook vele van onze zuiderburen in Nederland opgegaan voor het aanzienlijk moeilijkere examen voor het klein vaarbewijs. In de Binnenvaartregeling van juni 2009 wordt het Stuurbrevet erkend en gelijkgesteld aan het klein vaarbewijs. Het Algemeen Stuurbrevet is daarin gelijk aan het Klein Vaarbewijs II en het Beperkt Stuurbrevet is gelijkwaardig met het Klein Vaarbewijs I. Ik heb hierop nog even navraag laten doen en wat blijkt het Belgisch stuurbrevet is al erkend sinds 15-09-1993 (Stcrt.1993,171). De houder van een Belgisch stuurbrevet had en heeft in ons land dus geen klein vaarbewijs nodig.

Deze verwarring is mogelijk ontstaan omdat Belgie de UN Resolutie 40 over het internationale vaarbewijs niet heeft getekend en Nederland wel. Een inwoner van Belgie met een stuurbrevet kan dus geen International Certificate of Competence (ICC = internationaal vaarbewijs) aanvragen. Waarmee bijna automatisch veronderstelt werd dat je met het Belgische stuurbrevet dus niet in Nederland op een vaarbewijsplichtig vaartuig mag varen. Ten onrechte dus, want al in 1993 is het stuurbrevet in Nederland erkend en gelijkgesteld aan het klein vaarbewijs.

Overigens heeft de Belgische overheid begin dit jaar bekend gemaakt de UN Resolutie wel te gaan ondertekenen en daarna mag Belgie dus ook een ICC uitgeven aan houders van een stuurbrevet en wordt daarmee het stuurbrevet in veel andere Europese landen erkend.

ICC in Nederland niet erkend
Sinds 1 juli 2009 geldt in Nederland de Binnenvaartwet en zijn een grote hoeveelheid besluiten en regelingen opnieuw opgenomen in het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling. In de Binnenvaartregeling staat vermeld welke buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen zijn erkend en met welk vaarbewijs zij zijn gelijkgesteld. Als u de lijst echter goed bekijkt staat daat het zogenaamde ICC niet bij! Een buitenlandse watersporter in ons land zal dus een vaarbewijs van zijn eigen land moeten hebben en pas als dit in de Binnenvaartregeling wordt genoemd is het formeel erkend en gelijkwaardig aan het klein vaarbewijs. Omdat het ICC nergens meer wordt genoemd is de status daarvan binnen Nederland nu op zijn minst wankel.

Het ICC is bedoeld als een voor iedere buitenlandse handhaver herkenbaar document waaruit de vaarbevoegdheid van de houder in eigen land blijkt (in Nederland het klein vaarbewijs). De basis voor het ICC is de zogenaamde UN Resolutie 40 UN/ECE/Sc 3. Hierin hebben landen onderling afgesproken elkaars vaarbewijzen te erkennen. Formeel gesproken heeft deze resolutie echter geen zelfde werking als Europese of nationale wetgeving en moet gezien worden als een advies aan de overheden van de landen die de resolutie getekend hebben. Bij de invoering van de nieuwe binnenvaartregels heeft Nederland kennelijk nagelaten om het ICC en daarmee deze resolutie over te nemen in de Nederlandse vaarregels. Ik ga er vanuit dat dit niet de bedoeling was van de wetgever en snel in een aanpassing gecorrigeerd zal worden. In de Vaarwijzer Nieuwsbrief hou ik u op de hoogte.

Voor de fijnproever heeft Uitgeverij Numij een zogenaamde Appendixband uitgebracht. Hierin zijn de vele regels en wetten die op een specifiek onderwerp betrekking hebben samengebracht en voorzien van een deskundige toelichting. Hierin vindt u dus bijvoorbeeld ook alles rondom het onderwerp vaarbewijzen en vaarbevoegdheidsbewijzen. De Appendixband Binnenvaartregels kunt u bestellen in de Vaarwinkel ...

Vaarbewijs in het buitland halen
Uit bovenstaande blijkt dat het Belgisch stuurbrevet dus in Nederland gelijkwaardig is aan het klein vaarbewijs en als straks Belgie ook een ICC gaat uitgeven dan zou u met alleen het stuurbrevet dus ook in andere Europese landen kunnen varen. Het examen voor het stuurbrevet is aanmerkelijk makkelijker als het examen voor het Nederlandse klein vaarbewijs. Hoewel navigatie bijvoorbeeld wel verplicht is voor het Algemeen Stuurbrevet komen er al jaren geen moeilijke rekenvragen meer voor op het examen.

Zou het nu mogelijk zijn om als Nederlander in Belgie een stuurbrevet te halen en dan in Nederland met een vaarbewijsplichtig vaartuig het water op te gaan? Voor een Nederlander die in Belgie woont lijkt mij dat geen enkel probleem. Er varen echter ook veel Nederlandse binnenvaartschippers rond die in Belgie of Duitsland een radardiploma, ADNR certificaat of vaarbevoegdheid hebben gehaald. Deze mogen zonder probleem met deze papieren hun beroep in Nederland uitoefenen. Het is daarom redelijk om te stellen dat ook een Nederlandse watersporter zijn stuurbrevet in Belgie mag halen. Echter de Nederlandse overheid is zover ik kan nagaan niet verplicht de houder van een stuurbrevet vervolgens een klein vaarbewijs uit te reiken. Je kan een stuurbrevet dus niet inwisselen. Zolang het stuurbrevet in Nederland echter gelijkwaardig is kan je echter gewoon doorvaren.

Maar let wel! Dit is geen oproep om nu allemaal massaal in Belgie een stuurbrevet te gaan halen. De Nederlandse overheid heeft al eens eerder gedreigd de erkenning van het stuurbrevet in te trekken als Belgie de examens niet zou verzwaren. En dat zou dan zomaar eens kunnen gebeuren ...

Maar mocht u zich toch in het stuurbrevet willen verdiepen dan hebben wij deze week een leuke aanbieding om spelenderwijs te leren en daarna uw kennis te toetsen.

Met het Educatief Vaarspel oefent u spelenderwijs voor het Belgisch stuurbrevet. Deze week bieden wij het spel aan met als extra de cd Examentrainer Stuurbrevet. Met deze cd kunt u eindeloos oefenen voor het examen. Bestel nu het spel en krijg de cd. Vul deze set aan met de Studiewijzer Stuurbrevet en u heeft een compleet pakket voor zelfstudie in huis.
Klik hier voor de aanbieding ...

Natuurlijk ook leuk om in de kajuit te spelen als u deze zomer naar het zuiden trekt en zo meteen wat kennis van de vaarregels in Belgie wilt opdoen.

Nederlandse schoeners en brikken

Als de clippers vergeleken kunnen worden met de racepaarden van de negentiende eeuw, dan waren de schoeners en de brikken de werkpaarden, die de oorsprong vormden van de welvaart in Nederland in deze periode. Vreemd dat relatief weinig bekend was over deze scheepstypes. Daar komt met het boek “Nederlandse schoeners en brikken” verandering in.

Auteur Ron de Vos deed maar liefst zes jaar lang onderzoek in archieven, bibliotheken en musea. Hij bestudeerde scheepsjournalen, tekeningen en brieven van kapiteins en reders en heeft dit alles verzameld tot een groot standaardwerk. In Nederland is nog nooit een boek verschenen dat de schoener en brik behandelde. Kapiteins schreven brieven aan hun reders om deze op de hoogte te houden en noteerden nauwgezet vaart en vrachtgegevens in het scheepsjournaal. Daarmee vormen deze nu onuitputtelijke bronnen van informatie. Ron de Vos heeft zo reizen kunnen reconstrueren en zo ontstond een boeiend beeld van een onbekend scheepstype, de zeilvaart in die tijd en de wijze van handel drijven in de negentiende eeuw.

De handel op Oost-Indie – de kurk voor de Nederlandse economie – zou geen enkele betekenis hebben gehad zonder de schepen die de producten uit Indie naar alle uithoeken van de wereld vervoerden.

Het boek Nederlandse schoeners en brikken beschrijft de historische ontwikkeling van de schoener en de brik aan de hand van een zeer gedegen technisch onderzoek. Oude technische tekeningen zijn omgezet in digitale beelden waarmee virtuele reconstructies gemaakt konden worden. Met behulp van de nieuwste computerprogramma’s konden nieuwe gegevens worden ontdekt.

Juist de samenhang tussen gedegen onderzoek en de historische verhalen en achtergronden maken dit boek tot een zeer unieke uitgave in de Nederlandse maritieme literatuur.

Het boek is te bestellen via de Lezerservice van het blad Spiegel der Zeilvaart ...

Optimist zeilen

Zeilen in een Optimist is meestal de eerste of een van de eerste ervaringen die een beginnende watersporter opdoet. Hele generaties zijn in dit kleine stoere scheepje vertrouwd geraakt met het water en hebben de elementen doorstaan. Stond er toen u zeilles kreeg ook altijd zo'n harde wind?

Ook als wedstrijdboot is de Optimist nog steeds ongekend populair.

Nieuw in de Vaarwinkel zijn twee boeken voor zowel de beginnende als de meer gevorderde Optimist zeiler en zij die dat willen worden. Ook leuk om kado te geven.

Optimist handboek voor beginners
Optimist handboek voor gevorderden

Forum speciaal voor navigatie

ShipSoft Marine heeft het initiatief genomen een forum in het leven te roepen en te onderhouden voor alle vragen en oplossingen voor navigatie aan boord van schepen en boten voor zowel beroeps- als ook pleziervaart. U kunt in dit forum u vragen kenbaar maken of oplossingen aandragen die dan door andere gebruikers kunnen worden beantwoord. Zo ontstaat een vraagbaak met mogelijk oplossingen voor navigatie aan boord. Het forum is te bereiken onder de link: http://www.shipsoft.nl/forum.

Hoe je vaarbewijs kwijt te raken?

Veel schreef ik al over hoe het vaarbewijs te halen. Dit keer is er echter iets te melden over wat u moet doen om uw vaarbewijs weer kwijt te raken.

Wie te hard vaart met een snelle motorboot of dronken achter het roer staat, kan straks zijn vaarbevoegdheid verliezen. Dat is deze vrijdag besloten in de ministerraad op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
Besloten is ook dat wie zich niet houdt aan de regels van het (beperkt) groot vaarbewijs, een boete kan krijgen. Een bestuurder van een pleziervaartuig die zonder klein vaarbewijs vaart, kan door de rechter een straf opgelegd krijgen.

De ministerraad heeft op voorstel minister Eurlings ingestemd met een wetsvoorstel waarin het sanctie-instrumentarium wordt verbeterd. Bij grove overtredingen of recidive kan straks het groot of klein vaarbewijs worden ingenomen of ingetrokken. Ook kan de (snelle) motorboot in beslag worden genomen. Het wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van toezeggingen die het kabinet eerder aan de Tweede Kamer heeft gedaan.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd het wetsvoorstel nu voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Vaarbewijs kwijt of voor de eerste keer halen; lesmateriaal vindt u in de Vaarwinkel ...

Vaarbewijs voor buitenlanders

Eerder schreef ik al over het internationaal vaarbewijs (ICC) als u in het buitenland gaat varen. Maar hoe zit het met buitenlanders die in Nederland willen varen met een schip waarvoor hier het klein vaarbewijs verplicht is?

Ten eerste moet een onderscheid gemaakt worden tussen bezoekende watersporters en mensen met een andere nationaliteit die in Nederland wonen. Iedereen die officieel in Nederland woont kan examen doen voor het Nederlandse klein vaarbewijs. Probleem is wel dat het beeldschermexamen uitsluitend in het Nederlands wordt afgenomen. Speciaal voor in Nederland wonende buitenlanders die het Nederlands onvoldoende spreken is er de mogelijkheid om een mondeling examen te doen. Ook dit examen wordt in het Nederlands afgenomen. Kandidaten doen een verzoek bij Vamex als zij om deze reden een speciaal mondeling examen willen doen.

Watersporters die vanuit een ander land in Nederland met een vaarbewijsplichtig schip willen varen moeten een klein vaarbewijs hebben of een nationaal diploma dat daaraan is gelijkgesteld. Welke diploma's dat zijn staat in bijlage 7.1 en bijlage 7.2 van de Binnenvaartregeling. Makkelijker om te onthouden is dat men met een plaatselijk vaarbewijs in Nederland mag varen als dit vaarbekwaamheidsbewijs recht geeft op een ICC. De meeste Europese landen hebben de overeenkomst voor het ICC getekend en inwoners van deze landen kunnen dus in eigen land een ICC aanvragen. Recent hebben ook onze zuiderburen deze overeenkomst getekend en kunnen bezitters van een Stuurbrevet dus een ICC aanvragen. Er zijn echter ook landen waar geen vaarbewijs verplicht is en waar men ook geen ICC kan krijgen. Inwoners van deze landen zullen dus eerst een klein vaarbewijs moeten halen. Wat natuurlijk lastig is als je geen Nederlands spreekt.

Gelukkig dat diverse certificaten van de Royal Yachting Association (RYA) ook zijn gelijkgesteld met het Nederlandse klein vaarbewijs. Dus watersporters die geen Nederlands spreken maar wel Engels kunnen een van de betreffende certificaten van de RYA halen. Dat kan vaak ook in het land waar men woont en dus ook voor Engelssprekenden die in Nederland of Belgie wonen.
Overigens zijn de RYA opleidingen en examens behoorlijk zwaarder als het examen voor bijvoorbeeld Klein Vaarbewijs 1.

Veilig varen met Google maps

De knooppunten van Varen doe je samen! zijn vanaf nu beschikbaar in de vorm van een Google maps laag. Een compleet overzicht van alle knooppunten zoals verwoord in de knooppuntenboekjes is, samen met andere nuttige watersportinformatie zoals de staandemastroute en de verschillende distributiepunten, vanaf heden beschikbaar.

Kies de optie "Opslaan in mijn kaarten" aan de linkerbovenzijde van de kaart als u de kaartlaag in uw eigen Google maps of Google Earth applicatie wilt inladen. Google Maps is een service van Google die een krachtige, gebruiksvriendelijke kaarttechnologie combineert met bedrijfsinformatie, zoals locatieaanduidingen, contactgegevens en routebeschrijvingen. De pagina is hier te vinden ....

Nederlandse schoeners en brikken

Als de clippers vergeleken kunnen worden met de racepaarden van de negentiende eeuw, dan waren de schoeners en de brikken de werkpaarden, die de oorsprong vormden van de welvaart in Nederland in deze periode. Vreemd dat relatief weinig bekend was over deze scheepstypes. Daar komt met het boek “Nederlandse schoeners en brikken” verandering in.

Auteur Ron de Vos deed maar liefst zes jaar lang onderzoek in archieven, bibliotheken en musea. Hij bestudeerde scheepsjournalen, tekeningen en brieven van kapiteins en reders en heeft dit alles verzameld tot een groot standaardwerk. In Nederland is nog nooit een boek verschenen dat de schoener en brik behandelde. Kapiteins schreven brieven aan hun reders om deze op de hoogte te houden en noteerden nauwgezet vaart en vrachtgegevens in het scheepsjournaal. Daarmee vormen deze nu onuitputtelijke bronnen van informatie. Ron de Vos heeft zo reizen kunnen reconstrueren en zo ontstond een boeiend beeld van een onbekend scheepstype, de zeilvaart in die tijd en de wijze van handel drijven in de negentiende eeuw.

De handel op Oost-Indie – de kurk voor de Nederlandse economie – zou geen enkele betekenis hebben gehad zonder de schepen die de producten uit Indie naar alle uithoeken van de wereld vervoerden.

Het boek Nederlandse schoeners en brikken beschrijft de historische ontwikkeling van de schoener en de brik aan de hand van een zeer gedegen technisch onderzoek. Oude technische tekeningen zijn omgezet in digitale beelden waarmee virtuele reconstructies gemaakt konden worden. Met behulp van de nieuwste computerprogramma’s konden nieuwe gegevens worden ontdekt.

Juist de samenhang tussen gedegen onderzoek en de historische verhalen en achtergronden maken dit boek tot een zeer unieke uitgave in de Nederlandse maritieme literatuur.

Het boek is te bestellen via de Lezerservice van het blad Spiegel der Zeilvaart ...

ISAF-erkenning aangevraagd voor trainersopleiding

In samenwerking met CWO vraagt het Watersportverbond een Inspectie aan bij de wereldzeilbond ISAF (International Sailing Federation) om voor de Watersportverbond-trainersopleidingen en de gezamenlijke CWO-instructeursopleidingen een internationale erkenning te verkrijgen.

Trainers en instructeurs met een Nederlands CWO-instructeurdiploma en/of Watersportverbond-Trainersdiploma krijgen dan in het buitenland makkelijker hun bevoegdheid tot zeilles/-training geven.

Het plan is om deze zomer 2010 al de inspectie plaats te laten vinden zodat in de ISAF Algemene Vergadering van november 2010 de formele erkenning kan worden verkregen.

Na certificering kunnen Watersportverbond en CWO de ISAF-erkenning breed gebruiken om de marktpositie te versterken. Daarvoor krijgen we het recht het logo te gebruiken en worden er vlaggen, banieren, stickers en andere promotionele middelen ter beschikking gesteld vanuit de ISAF.

Leidraad voor sloep- en motorbootvaarders

Uitgeverij het Goede Boek komt deze week met een compleet nieuwe uitgave voor motorbootvaarders.
De Leidraad voor sloep- en motorbootvaarders behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op het varen met motorboten. Van groot tot klein, van sloepvaarder tot voormalig binnenvaartschip. Deze Leidraad heeft alles in zich om het standaardwerk te worden voor de motorboot- en sloepvaarder. De Leidraad is eigenlijk drie boeken in één.

De Leidraad voor sloep- en motorbootvaarders is dus een veelomvattend standaardwerk voor iedereen die met een motorboot vaart of dat wil leren. Het boek bevat de complete leerstof voor het Klein Vaarbewijs I en II, het basiscertificaat marifonie en aanvullend de leerstof voor het Groot Pleziervaartbewijs en het examen CWO Groot Motorschip.
Daarmee is dit boek dus het enige speciaal voor de watersporter geschreven boek met de leerstof voor het Groot Pleziervaartbewijs c.q. het examen CWO Groot Motorschip.

De Leidraad behandelt de onderwerpen die horen bij het manoeuvreren en navigeren met een open motorboot of motorjacht in Nederland en België op rivieren, kanalen, plassen en meren, en open water, zoals IJsselmeer, Waddenzee en Zuidhollandse en Zeeuwse stromen. Havenmanoeuvres, vaarregels en betonning, veiligheid aan boord en techniek zijn belangrijke onderwerpen. Ook de (elektronische) navigatie op open water en weerkunde worden uitgebreid behandeld. Bovendien kan de lezer veel praktische tips verwachten.
De Leidraad voor sloep- en motorbootvaarders is een complete handleiding voor de beginnende sloepvaarder, maar ook voor de gevorderde schipper van grote pleziervaartschepen.

De nieuwe Leidraad is uiteraard te bestellen in de Vaarwinkel ...

Nieuwe richtlijnen veiligheidsuitrusting van RYA

In een interessant bericht op de site van Yachting Monthly staat dat er bij de RYA genuanceerd wordt gedacht over nood- of ernst-vuurwerk aan boord. Het nut ervan is minder geworden omdat vanuit kuststations steeds minder over de zee wordt uitgekeken en jaarlijks raken meer mensen gewond door noodvuurwerk dan dat erdoor gered worden. Voor de lange afstand zijn EPIRB’s en VHF DSC betere alternatieven. Enige tijd terug las ik over een speciaal laserlicht dat dankzij een slimme uitvoering een goede vervanging kan zijn voor een handstakellicht. Alleen voor een rooksignaal voor noodgevallen bij daglicht heb ik nog geen goede alternatieven gezien. Dus alleen voor situaties bij daglicht en in het zicht van andere schepen, de wal of vliegtuig/reddingshelicopter is er dus nog geen goed alternatief voor rooksignalen.

Dus afgezien van een rooksignaal, vraag ik mij af of er nog wel een noodzaak is om noodvuurwerk aan boord mee te nemen? Vuurwerk is principieel gevaarlijk, moet om de zoveel tijd vervangen worden en moet als afval op een bijzondere manier behandelt worden. Terwijl er inmiddels goede alternatieven lijken te bestaan.
Ik ben benieuwd hoe u daar over denkt. Reageren kan onder aan dit artikel.

Nieuwe bemanningsvoorschriften voor de Rijn

De CCR heeft een nieuw reglement aangenomen, dat op 1 juli 2011 van kracht zal worden. Dat maakte de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bekend tijdens haar plenaire voorjaarszitting op 2 juni. In het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) zijn alle bestaande Rijnvoorschriften voor de bemanning bijeengebracht. Ze stonden tot nu toe in drie verschillen reglementen:
  • het Patentreglement Rijn
  • het Reglement betreffende Veiligheidspersoneel aan Boord van Passagiersschepen
  • hoofdstuk 23 van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn
De voorschriften in die reglementen worden vervangen door het RSP. De inhoud van de voorschriften blijft in wezen ongewijzigd, omdat de hergroepering binnen de regelgeving alleen tot doel heeft de toegankelijker te maken.

Nieuwe opleiding voor sleepbootkapiteins

De ministerraad heeft er mee ingestemd om voor (toekomstige) kapiteins van zware sleepboten een nieuwe opleiding aan te bieden. De zeevaart werkt steeds vaker met zwaardere en grotere schepen. De sleepboten die deze zeeschepen begeleiden van de kust tot in de haven hebben daarom steeds grotere vermogens. Als deze sleepboten een vermogen van meer van 3.000 kW hebben, dan waren kapiteins tot nu toe verplicht een opleiding te volgen en ervaring op te doen op de grote vaart. Dit terwijl de sleepboten slechts op beperkte afstanden vanuit de kust en op vaste routes varen. Dus een tijdrovende en dure opleiding voor de kapiteins van sleepboten.
De Nederlandse havens zijn de motor van de economie, stelt de ministerraad. Om wereldwijd concurrerend te blijven, moeten de lasten zo laag mogelijk zijn. Daarom is met de havensleepsector en de onderwijsbranche een nieuwe opleiding samengesteld die het mogelijk maakt voor kapiteins op sleepboten met onbeperkt vermogen hun werk veilig uit te voeren. Als resultaat van deze opleiding ontvangen kapiteins een nieuw vaarbewijs dat toestaat met onbeperkt vermogen nabij de kust te varen.

Doordat kapiteins van sleepboten met onbeperkt vermogen niet meer de opleiding voor de wereldwijde zeevaart hoeven te volgen, wordt per boot 73.000 euro bespaard. Dit levert een totale besparing op van 7,3 mln euro. Daarnaast is er een forse besparing in zowel tijd als loonkosten doordat geen extra diensttijd behoeft te worden opgedaan op de wereldwijde zeevaart.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Naar verwachting zal de nieuwe regelgeving per oktober van kracht zijn.

Bron: Schuttevaer

Dag van de kleine zeilvaart

De Werkgroep Kleine Zeilvaart (WKZ) organiseert samen met de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn de Dag van de Kleine Zeilvaart aan de Oude Rijn. Dit maritiem evenement gaat door op zaterdag 12 juni. In het kader van het themajaar 2010, Leve de Vaarwegen en deWaterlinies, van de provincie Zuid-Holland houdt de WKZ van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig deze themadag, die om 11.00 uur start aan de Turfmarkt. Het hoogtepunt van de dag is de aankomst van vijftien historische bedrijfsvaartuigen, die zullen aanmeren in de Overrijn. Oude tijden zullen dus herleven, met de komst van deze platbodems, die vroeger het vrachtverkeer te water verzorgden. Ook de aanlegplaats bij de Roskam was voor Katwijk aan den Rijn zeer belangrijk.

Verplicht aan boord

Met enige regelmaat worden wij gevraagd naar de beschikbaarheid van de ANWB Wateralmanak deel 1. In deze almanak staan alle vaarregels en omdat het verplicht is de geldende regels voor het vaarwater waar u vaart aan boord te hebben wordt al snel gezegd dat het verplicht is Deel 1 aan boord te hebben. Een lastige situatie nu dit deel van deze populaire almanak al weer meer dan een jaar niet leverbaar is. De uitgeverij van de ANWB heeft recent nog aangegeven dat Deel 1 pas gedrukt gaat worden als er zekerheid is over de definitieve wetteksten, omdat de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaart Politiereglement (BPR) op het punt staan gewijzigd te worden. Ik schreef daar al eerder over ...

Gisteren sprak ik met een 'boze' watersporter die op het Hollands Diep door de Politie was gecontroleerd. Hij kreeg te verstaan dat hij volgende keer toch echt de geldende regels aan boord moest hebben. Deze watersporter was enigzins gefrustreerd omdat er nu nergens meer een ANWB Almanak deel 1 was te vinden. Ook schreef een trouwe lezer mij al dat zij een print van mijn eerdere artikel mee aan boord nam, om bij controle te kunnen laten zien.
Reden te meer om hier nog een keer bij stil te staan.

Al weer enkele jaren terug is het BPR voor de laatste keer gewijzigd. Deze wijzigingen liggen vast in het zogenaamde Negende wijzigingsbesluit en gelden vanaf 17 november 2004. De afgelopen anderhalf jaar is de wetgever bezig met een aantal nieuwe wijzigingen in het BPR. In de volksmond al het Tiende wijzigingsbesluit genoemd. Om diverse redenen is de vaststelling van de definitieve tekst steeds uitgesteld en men verwacht dat er tegelijk met de aanpassingen aan het BPR nog een aantal andere "reparaties" in wetten, regelingen en besluiten die betrekking hebben op de scheepvaart en vaarregels doorgevoerd zullen worden. Er wordt door insiders daarom al niet meer van een Tiende wijzigingsbesluit gesproken.
Bovenstaande komt er dus op neer dat de geldende tekst van het BPR stamt uit eind 2004. Elke versie van het BPR van na die datum is dus de juiste en als u die aan boord heeft voldoet u aan de regel dat u het BPR aan boord moet hebben. Heeft u dus een oude ANWB Almanak deel 1 van na 2004 dan voldoet deze wat betreft het onderdeel BPR en deze bevat dan ook de juiste tekst van het Rijnvaart Politiereglement (RPR), omdat daarin al jaren geen wijzigingen zijn aangebracht. Ook de bijzondere regels voor Eemsmonding ed. zijn nog correct.

Sinds juni 2009 is de Binnenscheepvaartwet vervangen door de Binnenvaartwet met aansluitend de Binnenvaartregeling en -Besluit. Deze regels zijn onder andere de basis voor de verschillende vaarbewijzen en bevatten veel (technische) voorschriften voor de uitrusting en bouw van binnenvaartschepen. Deze nieuwe regels zult u dus niet vinden in een oude Wateralmanak, maar omdat deze voor de watersport slechts voor een klein deel echt relevant zijn mag dat ook geen probleem zijn. Ook de nieuwe uitgave van Deel 1 zal straks volstaan met een voor de watersporter relevante samenvatting.

Heeft u dus een oude ANWB Wateralmanak deel 1 van na november 2004 dan voldoet u aan de verplichting om de geldende vaarregels aan boord te hebben. Heeft u zoals de eerder aangehaalde watersporter een nog ouder exemplaar, dan kan ik u aanraden om in ieder geval een nieuwere versie van het BPR aan te schaffen. Formeel bent u dan namelijk al sinds november 2004 in overtreding! En zoals uit het voorbeeld van deze watersporter blijkt wordt er ook door de overheid gecontroleerd of u de juiste vaarregels aan boord heeft.

Een handige pocketuitgave van het BPR kunt u bestellen in de Vaarwinkel ...

Heeft u een marifoon aan boord dan bent u ook verplicht om het Handboek voor marifonie in de binnenvaart aan boord te hebben. Dit boek wordt elk jaar opnieuw uitgebracht en bevat bijvoorbeeld de marifoonkanalen voor de verschillende vaarwegen. Omdat het een redelijk dik boekwerk is voor de watersport een soort van vrijstelling afgesproken, namelijk dat u kunt volstaan met een speciale samenvatting. Ook deze samenvatting staat in het inmiddels beroemde Deel 1. De laatst verschenen editie van Deel 1 loopt dus inmiddels flink achter op de 2010 versie van het Handboek marifonie. Persoonlijk denk ik dat dit bij een controle niet zo'n probleem hoeft te zijn. Zeker niet als u een ander overzicht bij u heeft met de juiste marifoonkanalen voor het gebied waar u vaart. Diverse watersportbladen publiceren zo'n overzicht aan het begin van het seizoen, ze zijn op het internet te vinden en de kanalen staan ook in de ANWB Waterkaarten en in de Hydrografische kaarten. De bedieningsvoorschriften zelf zijn niet veranderd.

Tot slot: de bepaling dat u de geldende regels aan boord moet hebben vindt u in de betreffende vaarregels zelf. In het BPR bijvoorbeeld in artikel 1.11. Hier staat:
Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan. Dit artikel is niet van toepassing op een groot schip zonder bemanningsverblijf noch op een klein open schip.
U kunt dus volstaan met een digitale versie die u van het internet download, mits u deze op elk moment kunt raadplegen op laptop of smartphone.

26e Westlander zeildagen in Warmond

Oude en unieke zeilende platbodems op de Warmondse wateren tijdens de Westlander Zeildagen op 5 en 6 juni.

De Stichting Zeilvaart Warmond organiseert dit jaar op 5 en 6 juni voor de 26ste keer de Westlander Zeildagen, een zeilevenement voor Westlanders, Kagenaars en andere historische zeilende bedrijfsvaartuigen. Dit evenement is niet alleen van grote betekenis voor het in stand houden van uniek cultureel varend erfgoed, maar is ook een bron van gezelligheid voor het publiek dat geïnteresseerd is in watersport rondom de Kaag.

Meer leest u hier ...

Gespot op internet!

In een personeelsadvertentie op het internet kwam ik de volgende tekst tegen:

"Wij zoeken mensen met Groot Vaarbewijs.
U hoeft niet te kunnen varen."
Ik denk dat deze combinatie niet snel te vinden zal zijn?

Onafhankelijk of u nu wel of niet kunt varen; lesmateriaal voor het groot vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Betonnen palen op de Kaag worden verplaatst

De provincie Zuid-Holland gaat acht van de vijftien vaargeul-markeringen op de Kaag verplaatsen. De betonnen palen zijn eind vorig jaar neergezet om de vaargeul voor de beroepsvaart te markeren. Maar de palen stuitten op verzet: pleziervaarders zijn bang dat er ongelukken zouden kunnen gebeuren met zeilscheepjes of jachten. Op verzoek van de gemeente Teylingen heeft de provincie nu besloten om de helft van het aantal palen dichter langs de oever te plaatsen. De werkzaamheden vinden begin juni plaats.

Zeilles kan goedkoper worden

De watersportbranche mag voortaan net als andere sporten het gunstige lage btw-tarief van 6% hanteren. Dat is de uitkomst van een rechtszaak van Zeilschool Zuidlaardermeer en HISWA Vereniging tegen de Belastingdienst. HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersportindustrie – voerde een jarenlange strijd en is verheugd over de doorbraak. Leren zeilen wordt nu een stuk toegankelijker.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.