Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 8Goed voorbereid

Door Corona heeft het CBR al meer dan 600.000 examens moeten uitstellen. Waaronder ook een groot aantal examens voor de pleziervaart en beroepsvaart. Al die examens moeten straks ingehaald worden. Dat wordt een grote uitdaging en zal niet zo maar gebeurt zijn. Het is daardoor onzeker of het nog lukt om voor de zomer uw klein vaarbewijs te halen. Graag geven wij u een paar adviezen.

Een examendatum afspreken kan nu al op de site van het CBR. Omdat het heel druk kan zijn op de site gebruikt de website een doseringsysteem. Het kan dus zijn dat de site even te druk is en u niet wordt toegelaten. Probeer het dan nogmaals op een ander moment van de dag.

Nieuwe examens kunnen alleen gereserveerd worden na 17 mei, omdat men de periode daarvoor exclusief reserveert voor kandidaten van wie het examen al eerder is vervallen. Door de drukte kan het zijn dat u echter pas veel later dan 17 mei een geschikte datum kunt vinden.

Probeer daarom eerst een datum voor het examen te prikken en plan op basis daarvan uw studie. Diverse opleiders plannen wel weer opleidingen, maar de capaciteit is door Corona en de noodzaak voldoende afstand te houden beperkt en de aanvangsdatum is onzeker. Er zijn opleiders die ook online klasjes organiseren, het probleem van afstandhouden geldt dan niet en de startdatum staat dan ook vast. Zelfstudie en online cursussen kennen deze beperkingen niet. 

In principe heeft u dus meer dan genoeg tijd om u op het examen voor te bereiden. Te veel tijd vraagt misschien wel net zo veel discipline als te weinig tijd. Maak een eigen studieschema en houdt uzelf daar ook aan.

Herhaling en oefenen van het geleerde is erg belangrijk. Neem voldoende tijd om de leerstof te herhalen en veel te oefenen met bijvoorbeeld oefenexamens in de examentraining. De examentraining van de ANWB heeft meer dan 2.500 oefenvragen en de software kan onbeperkt nieuwe oefenexamens samenstellen. Veel van de lastigere vragen hebben ook een toelichting. Het nieuwe boek met 800 oefenvragen is ook een goede optie als u niet op de computer wilt oefenen.

Veel mensen beginnen met Klein Vaarbewijs 1 en willen dan later ooit eens Klein Vaarbewijs 2 halen. Soms komt dat er dan niet meer van. Nu de kans groot is dat het langer duurt voor u aan de beurt bent, is dat misschien een mooie kans om dan maar meteen alles te leren en ook het examen Klein Vaarbewijs 2 te doen.

Door goed voorbereid naar het examen te gaan is de kans klein dat u zakt. En daar hebben we allemaal iets aan. Gemiddeld genomen zakken 20-30% van de kandidaten voor het examen voor het Klein Vaarbewijs. De zakkers moeten weer opnieuw examen doen, terwijl er al zo veel mensen staan te wachten. Dus ga goed voorbereid naar het examen, slaag in één keer en terwijl u dan straks lekker op het water van de zon geniet vermindert u ook de druk op de wachtrijen.


"Het aantal aanvragen voor een vaarbewijs knalt bij ons omhoog."

Aldus Algemeen Directeur Alexander Pechtold van het CBR in gesprek met de Tweede Kamer. 

"Wij zien al aankomen dat mensen deze zomer geen huisje in het buitenland meer boeken, maar graag willen varen. Het aantal aanvragen voor een vaarbewijs knalt bij ons omhoog. Wij zien dat heel snel."
Bron: Verslag van een openbare hoorzitting van de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties op 2 november 2020 in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer te Den Haag


Hijs de KNRM in top

Ze zijn er weer de nieuwe jaarwimpels van de KNRM. Bestel nu uw wimpel en laat zien dat u het werk van de KNRM steunt. 

De KNRM Jaarwimpels zijn leverbaar in twee maten. 20x30 cm en 35 x 50 cm. De wimpels zijn gemaakt van sterk doek en kunnen gewassen worden. 

De liefhebbers en verzamelaars bestellen natuurlijk direct twee exemplaren. Eén voor aan boord en één voor de verzameling thuis. Speciaal voor de verzamelaars hebben wij ook nog een beperkt aantal wimpels van eerdere jaren liggen. Daarvoor geldt uiteraard op = op.


Gaat het Zuidlaardermeer verloren?

Het Watersportverbond vroeg eerder al aandacht voor het afstemmen van bedieningstijden in de provincie Groningen om deze toegankelijker te maken voor de recreatievaart. Nu blijkt dat dit niet het grootste probleem is ten aanzien van de watersport in de provincie Groningen. Er moet ook afstemming komen met natuurorganisaties. Dat gebeurt nu niet. De provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's steken bijvoorbeeld op dit moment veel energie in verduurzaming van natuur. Het waterschap heeft daarvoor uitgebreid overlegd met verschillende natuurorganisaties over hun Beheerprogramma 2022-2027. Recreatief medegebruik van diezelfde natuur wordt daarbij echter geheel vergeten.

Gerard Vloothuis, Regiovertegenwoordiger Groningen/Drenthe van het Watersportverbond: "Als het zo doorgaat, zou het hele Zuidlaardermeer verloren kunnen gaan voor de vaar- en waterrecreatie. De provincie wil het waterpeil verlagen om de vegetatie te laten herstellen. Dat zou betekenen dat doorvaart niet meer mogelijk wordt. Het meer is al sinds begin 19e eeuw een belangrijk recreatiegebied. Het kan toch niet dat het meer dichtgroeit met waterplanten en dat er geen oplossing komt voor de waterpeilverlaging."


Eerste boetes op het water

Normaal gesproken heeft de waterpolitie in februari nog geen omkijken naar recreanten. Maar door het mooie weer lag dat afgelopen weekend anders. Verschillende watersporters gingen op de bon. Vooral op de Maas bij Kerkdriel had de politie het druk. De bestuurder van een jetski kreeg een bekeuring voor het varen zonder vaarbewijs. Ook voer de man te snel en had zijn jetski geen registratienummer.


De stip aan de horizon

De laatste dagen horen we het steeds vaker; een roep om een stip aan de horizon. Iets waar we ons op kunnen richten, iets om ons op te verheugen. Het einde van de corona maatregelen. Ook in management termen is het een veel gehoorde uitspraak. Op internet is niet helemaal met zekerheid te zeggen waar de uitdrukking van daan komt, maar elke zeevarende herkent het beeld direct. Tijdens een oversteek waar je langere of kortere tijd alleen het kompas hebt om je op te richten is het gevoel dat je krijgt als je land in zicht krijgt onbetaalbaar. En als het beeld aan de horizon bevestigt dat u aankoerst op de beoogde bestemming is het natuurlijk helemaal een onvergetelijk moment. Niet voor niets tonen oude zeekaarten en almanakken tekeningen met de contouren van kusten. Ook vandaag de dag is een schets van een kuststrook met daarop specifieke herkenningspunten een welkome aanvulling op de informatie op de zeekaart.
En niet voor niets dat mensen al sinds de oudheid zelf herkenningspunten zijn gaan toevoegen om zo de aanloop van haven of riviermonding te vergemakkelijken. Vuurtorens en -bakens zijn nog steeds onmisbaar voor de veilige vaart. Maar ook voor niet-zeevarenden hebben vuurtorens een bepaalde aantrekkingskracht. Zij vormen een zichtbare stip aan de horizon en vanuit een vuurtoren kijk je haast per definitie naar de horizon en dromen we van verre oorden.

De Herculestoren (Torre de Hercules) is een van die beroemde Romeinse vuurtorens op een schiereiland bij A Coruña, een kuststad in De Spaanse regio Galicië. Hij werd in de Romeinse tijd bevoorraad met hout dat door ezels helemaal naar boven werd gedragen. De Romeinen gebruikten de 55 meter hoge toren toen als echte vuurtoren en nog altijd is hij actief als baken en stip op de horizon voor velen. Het is de enige Romeinse vuurtoren ter wereld die nog in gebruik is.

Langs de hele Noordzeekust staan er nog tientallen. Grote en kleine vuurtorens. En geen enkele van hen is aan de aandacht van tekenaar en kunstschilder Maarten Groot ontsnapt. Hij tuurde de Noorzeekust af om vuurtoren, na vuurtoren in kaart te brengen. In de meest letterlijke zin van het woord. Want Maarten Groot is begaafd tekenaar én perfectionist: "Het hele plaatje moet kloppen". Eerst bepaalt hij de cartografische positie van de verkozen vuurtoren. Daarna bestudeert hij het DNA in diens omgeving en pas dan gaat hij in fijne lijnen zijn onderwerp in dunne potloodlijnen uitwerken. Zijn technisch tekenwerk eist voorbereiding 'on te spot'. Ook voor hen die een vuurtoren in opdracht willen van Maarten Groot.

Nieuwsgierig geworden? GaleryMaritime bezoeken kan na telefonische afspraak en als u zich aan de RIVM-regels houdt. GalleryMaritime aan de Voorstraat 45 in Colijnsplaat. Tel. 06 225 91452.


Praktijktest komt er aan

Vanaf 1 juli 2021 introduceert de Belgische federale overheid een praktijktest voor het stuurbrevet (het Belgisch vaarbewijs). Om een brevet te behalen dient u straks dus zowel voor de theorie- als voor de praktijktest te slagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen motor- en zeilbrevetten. Deelnemen is mogelijk vanaf 15 jaar.   Op dit moment is het in België nog mogelijk om een Stuurbrevet te halen na een theorie-examen en 12 uur meevaren met een schipper die al een brevet heeft of een praktijkopleiding aan een erkende vaarschool doen. Vanaf 1 juli dit jaar verandert dit dus. Dan is het alleen nog mogelijk een officieel praktijkexamen te doen in aanvulling op het theoretische examen.


Oost-Indië vaarder Götheborg overgenomen

Greencarrier AB heeft de Zweedse 'Götheborg' overgenomen van stichting Ostindiefararen Götheborg. Hierdoor komt de Zweedse replica van een Oost-Indië vaarder weer los van de kant, en zijn er zelfs concrete plannen om met het schip naar China en Azië te zeilen in 2022. Het doel van de overname is tweeledig, enerzijds om toekomstige reizen naar bijvoorbeeld Azië en China mogelijk te maken, maar ook om voor Greencarrier nieuwe handelsmogelijkheden met Azië te creëren.


Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 7


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Legende te koop

De Gipsy Moth IV, het legendarische jacht van de al even legendarische Sir Francis Chichester is te koop. Met Gipsy Moth IV zeilde Chichester rond de wereld in 1966-1967. Het jacht is eigendom van de Gipsy Moth Trust, maar deze organisatie heeft besloten te stoppen. Door Corona is men niet in staat om voldoende inkomsten te genereren en een dure onderhoudsbeurt in de winter van 2019 maakt dat de organisatie nu onvoldoende mogelijkheden ziet het jacht verder te exploiteren en onderhouden. 

Het boek over de Gipsy Moth IV is nog beperkt leverbaar; klik hier ...


Oudere schippers maken vaker brokken

Oudere (beroeps) schippers zijn vaker betrokken bij een scheepsongeluk. Niet hun leeftijd is daar de oorzaak van, maar wel hun vaak handmatige manier van navigeren. Sowieso is menselijk handelen in driekwart van de gevallen oorzaak van een ongeluk. Dat blijkt uit een rapport dat het onderzoeksbureau voor veiligheid Intergo in Amersfoort opstelde op basis van bestaande ongevalsstatistieken. Intergo zeg dat 70-80% van de ongevallen die op het water plaatsvinden toe te schrijven zijn aan menselijk handelen. Dat geldt voor alle schepen, of het nu gaat om droge lading, tankers of passagiersvaart. Ook het soort waterweg maakt niet uit.

Absoluut verontrustend is dat het kennelijk onder sommige schippers gewoonte is om onder het varen televisie te kijken of te internetten. In hoeverre dit dan ook oudere schippers betreft of direct in verband is te brengen met een ongeluk wordt helaas niet duidelijk gemaakt. Maar net als in de auto of op de fiets lijkt het mij niet wenselijk dat de roerganger tijdens zijn wacht andere zaken aan zijn hoofd heeft dan veilig varen.

Het onderzoek had overigens betrekking op de beroepsvaart. 


Elfstedentocht

Op de schaats zat het er weer niet in; de Elfstedentocht. Er bestaan gelukkig nog meer varianten op deze legendarische tocht langs alle Friese steden. Van zwemmend, fietsend, sup'end en zelfs alternatieve tochten op de schaats maar dan in andere landen.

Het is Lotte Spaargaren, Suzan Huppes, Tim van Haalen en Rinke Bergsma onlangs gelukt om de Elfstedentocht te voltooien. Niet op de schaats maar met een Polyvalk werd de tocht der tochten gezeild.

Een hele prestatie. Ook door de komst van Koning Winter. Maar het is gelukt en niet voor niets. Met de Elfstedentocht wist het viertal € 6650,- bij elkaar te varen voor Sailwise. Een organisatie die zeilreizen aanbiedt voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Zelf ook de tocht der tochten varen? Dit jaar organiseren Watersportvereniging De Meeuwen uit Leeuwarden en KWV Frisia uit Grou voor de 25e keer de Elfstedentocht voor zeil-, roei- en motorboten, sloepen en kanovaarders. En dat niet alleen, ook suppers en (wind)surfers kunnen dit jaar voor het eerst aan de toertocht deelnemen. De inschrijving voor de recreatieve tocht is nu geopend. Beide verenigingen willen van deze 25e editie, die wordt georganiseerd van 16 t/m 21 augustus 2021, de mooiste en grootste Elfstedentocht te Water ooit maken.

De inschrijving is nu geopend.


Na Brexit naar de UK

We weten dat reizen op dit moment niet vanzelfsprekend is, maar dat betekent niet dat we geen plannen voor de toekomst kunnen maken. Daarom blijven we u graag van inspiratie voorzien voor als we straks weer volop veilig kunnen reizen. 'Naar de overkant' was altijd een favoriete bestemming van menig watersporter. De eerste keer de Noordzee over is een echte uitdaging, maar ook al deed u dat vele malen eerder. De Engelse kusten bieden een dusdanig grote variatie dat het altijd boeiend blijft.

Door alle beperkingen is het wat naar de achtergrond verdwenen, maar inmiddels is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU en gelden er dus wat nieuwe regels als u de oversteek weer kunt maken. Skyskanner zet alles nog eens op een rijtje; klik hier ...

In de Vaarwinkel vindt u alle benodigde boeken en vaarkaarten. Van de onmisbare Reeds Nautical Almanac tot aan zeekaarten en vaargidsen voor de Ierse Zee.


Historische zeilvloot bedreigd

Honderden Nederlandse charterzeilschepen dreigen verloren te gaan. De beloofde miljoenensteun is nog steeds niet uitbetaald. Schippers Ton en Jouke Lemmers (vader en zoon) vrezen voor het einde van oer-Hollands cultureel erfgoed. ,,Als ik failliet ga, is ook het schip verloren."

Staatssecretaris Keijzer heeft op vragen in de Tweede kamer geantwoord dat het nog tot eind juni duurt voor de extra steun voor de chartervaart beschikbaar kan komen.


Preview Maritieme Meesterwerken

De nieuwe tentoonstelling 'Maritieme Meesterwerken' in het Maritiem museum Rotterdam zou vandaag feestelijk geopend worden. Natuurlijk laat de situatie rond het coronavirus dat niet toe. Daarom presenteren zij een online preview. Maritieme Meesterwerken brengt zes eeuwen maritieme schilderkunst samen. U ziet parels uit dze collectie en die van Museum Boijmans van Beuningen. Dit is de laatste expositie in de serie 'Boijmans bij de Buren'.
De tentoonstelling vertelt de verhalen van de scheepvaart en havens en de mensen die daarin leven via zes eeuwen (schilder)kunst, met een unieke collectie van Jeroen Bosch via Willem van de Velde de Oude naar Guido van der Werve en van de 16e tot de 21e eeuw.

De tentoonstelling bestaat niet alleen uit twee collecties die samenkomen, de tentoonstelling vertelt alle verhalen vanuit twee blikvelden. Allereerst de kunsthistorische. Wat maakt een werk bijzonder? Hoe kwam de schilder tot het werk en wie of wat beïnvloedde hem of haar? Daarnaast komt het maritieme verhaal uitgebreid aan bod. Wat zie je en waarom is dit belangrijk?

Werken van Claude Monet, Paul Signac, Jeroen Bosch, Hendrik Avercamp en Jozef Israëls ontmoeten in een unieke presentatie moderne kunstwerken van Guido van de Werve, Sasja Hagens en Dolf Henkes. Een deel van de tentoonstelling bestaat uit een grote selectie tekeningen van Willem van de Velde de Oude. Ze komen samen in een verrassende presentatie.

Laten we hopen dat de Musea snel weer open kunnen en tot die tijd is er de video met de 'preview'.


Herziening ICP per 1 maart

De herziening van het ICP is rond. Vanaf 1 maart gaan de nieuwe regels in. De wijzigingen betreffen de aanvraagprocedure voor een ICP. De regels worden strenger waardoor oneigenlijk gebruik, zoals onlangs in het nieuws kwam, voorkomen wordt.

Belangrijkste wijzigingen zijn dat een ICP nu alleen aan een Nederlander of iemand die minimaal 5 jaar in Nederland woont wordt uitgegeven en dat een ICP aanvragen door een rechtspersoon (BV, vereniging of bijvoorbeeld een stichting) straks niet meer mogelijk is. Ook een aanvraag via een tussenpersoon is dan niet meer mogelijk.

Hiermee wil men een einde maken aan de praktijk waarbij eigenaren van jachten uit andere landen een ICP in Nederland aan konden vragen en dan zogenaamd onder Nederlandse vlag aan allerlei regels en kosten in eigen land konden ontkomen. 

De landen die eerder al aangaven het Nederlandse ICP niet (meer) te erkennen dat ook nu nog niet doen. Italië heeft het ICP nooit erkend, maar accepteerde het in de praktijk wel. Daar kwam deze zomer plots een einde aan, waarna ook Spanje en Portugal afhaakten. In die zin verandert er met het nieuwe ICP in die landen dus niets. Een ICP wordt daar nog steeds niet geaccepteerd. Het Watersportverbond geeft wel aan dat zij op basis van de nieuwe praktijk ook in gesprek wil met deze landen.

Met de diverse tussenpersonen in Nederland, die het voor buitenlandse eigenaren mogelijk maakten om een Nederlands ICP aan te vragen, hoeven we geen medelijden te hebben. Zij bieden vrijwel allemaal al registratie in andere landen aan. 


Nieuwe ANWB Wateralmanak verschenen

In de ANWB Wateralmanak deel 1 staan alle vaarregels voor Nederland en België. Deze almanak verschijnt elke twee jaar. De nieuwe editie 2021-2022 is zojuist verschenen.

In Nederland en België gelden diverse vaarregels. Afhankelijk van waar u vaart geldt er een specifiek reglement en soms ook nog overkoepelende regels. In de vaarreglementen wordt onder andere bepaald dat u in het betreffende vaargebied het geldende reglement aan boord moet hebben. Om het u makkelijk te maken staan daarom alle reglementen in de ANWB Wateralmanak deel 1. Heeft u deze almanak aan boord dan voldoet u dus in elk vaargebied in Nederland én België aan deze eis.

Daarnaast bevat de ANWB Wateralmanak deel 1 een speciale versie van het Handboek marifonie voor de pleziervaart. Het Handboek Marifonie moet u aan boord hebben als u een marifoon heeft. Ook geeft de Wateralmanak deel 1 algemene vaaraanwijzingen voor de belangrijkste vaargebieden.

In deel 2 van de ANWB Wateralmanak staan alle gegevens van de bruggen, sluizen en havens in Nederland en België. Gegevens zoals de afmetingen en bedieningstijden van bruggen en sluizen en veel gedetailleerde gegevens van de havens, zoals aantal ligplaatsen, welke faciliteiten er zijn en met welke afmetingen de betreffende haven is te bereiken. Deze almanak verschijnt elk jaar in een nieuwe editie en de editie voor dit jaar is deze week verschenen.

De nieuwe ANWB Wateralmanak deel 1 2021-2022 en ANWB Wateralmanak deel 2 2021 zijn nu te bestellen in de Vaarwinkel.

Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 6


Contest 55CS wint prijs

Contest Yachts is bijzonder trots op het winnen van de European Yacht of the Year Award. De prestigieuze prijs in de verkiezing die ook wel te boek staat als de Oscar-uitreiking in de wereldwijde jachtbouwindustrie, werd toegekend aan de Contest 55CS in de categorie 'Luxury Cruiser'.


Uit de weg, ik ben een zeilboot!

Tijdens de laatste mijlen in de Vendée Globe zeilen de koplopers in drukker vaarwater en dat leidt soms tot zenuwslopende situaties, zoals blijkt uit een video van Boris Herrmann van zondag 24 januari. Zeilend voor de kust van de Azoren had de kapitein van het vrachtschip Hannah Oldendorf wat overtuiging nodig om van koers te veranderen om een mogelijke aanvaring op volle zee te voorkomen.

Hoe zit dat alweer met die voorrangsregels op zee? Volgens de BVA, de Bepaling ter Voorkoming van Aanvaringen (op zee) geldt de regel dat motor wijkt voor zeil, tenzij het zeilschip het motorschip oploopt, wat zelden voorkomt. Ter voorkoming van een aanvaring moet u in sommige gevallen koers en vaart behouden, wat in de praktijk best eng kan zijn. De marifoon oppakken en het andere schip oproepen is dan het allerbeste. U heeft namelijk, boven alles, de plicht om een aanvaring te voorkomen. Binnen verkeersscheidingsstelsels op zee en op het binnenwater gelden andere regels dan op open zee. Verfris uw geheugen met dit artikel uit Zeilen ...

De Bepalingen voor Aanvaringen op zee (BVA) worden duidelijk uitgelegd in het mooie boek Verkeersregels op Zee. De vaarregels op de binnenwateren worden in elk leerboek voor het Klein Vaarbewijs uitgelegd. De BVA zijn al weer langere tijd geen verplicht onderdeel meer voor het exaemn Klein Vaarbewijs. In boeken voor Kustnavigatie komen de BVA uiteraard ook aan bod.


Succes met cruisejacht

Terwijl de Turkse werf Evadne Yachts bouwt aan een derde 24 meter lang Rock motorjacht van het type explorer, een ontwerp van het Sneker jachtarchitectenbureau Vripack, verschijnen daar, in de Friese waterstad, de grote broers op de beeldschermen. Aan de bouw van een 33 meter versie, de Rock XL, wordt binnenkort begonnen en over de bouw van een 42 meter lang schip, de Big Rock, wordt druk onderhandeld.


Inschrijven examens Klein Vaarbewijs

De diverse maatregelen voor Corona zijn deze week nog weer verlengd. Met als gevolg dat onder andere de examens voor het Klein Vaarbewijs bij het CBR nog weer wat langer niet doorgaan. Kandidaten die al een datum hadden gereserveerd, hebben als het goed is al bericht ontvangen en krijgen voorrang bij het reserveren van een nieuwe datum. Omdat het om grote aantallen gaat heeft het CBR besloten dat nieuwe kandidaten pas examen kunnen doen na 17 mei. De verwachting is dat dan toch alles weer mogelijk is met inachtneming van de dan geldende regels.

Wij herhalen ons advies om u nu vast in te schrijven. Mei lijkt nog ver weg, maar normaal is het bij de start van het seizoen erg druk en die drukte zal nu dus ook verschuiven. En mochten we tegen die tijd nog steeds te maken hebben met strenge maatregelen en sluitingen dan krijgt u in ieder geval wel voorrang als uw datum toch verzet moet worden.

Het goede nieuws is dat u tot 17 mei nog voldoende tijd heeft om te leren en te oefenen. Misschien dan maar meteen Klein Vaarbewijs 2 doen? Al het lesmateriaal vindt u in de Vaarwinkel.

Op de site van het CBR staat meer informatie over de maatregelen rond het virus en wat de gevolgen zijn voor de examens bij het CBR.


Gat in afsluitdijk

Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Nu, bijna 90 jaar later, wordt 'een fout van toen' hersteld: de dam krijgt een opening waardoor water van de zoute Waddenzee en van het zoete IJsselmeer heen en weer kan stromen ten gunste van de visstand in het IJsselmeer. Mogelijk bloeit ook de beroepsvisserij op het IJsselmeer weer op en wordt in oude vissershavens als Lemmer, Laaksum, Stavoren, Workum en Makkum het aan wal brengen, roken en verhandelen van vis weer zichtbaar.

Met de aanleg van een zogeheten coupure door de Afsluitdijk zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand 22 januari 2021 officieel van start gegaan. De komende vier jaar wordt dwars door de Afsluitdijk een bijzondere vispassage aangelegd.


Allianz partner van de zeilsport

Verzekeraar Allianz Benelux en het Watersportverbond zijn een partnership overeengekomen voor 8 jaar. Allianz ondersteunt hiermee het Watersportverbond in haar missie Nederlanders veilig, succesvol en met plezier het water op te laten gaan, nu en in de toekomst. Daarnaast is Allianz hoofdsponsor geworden van het Jeugd WK 2022 en het WK Zeilen 2023 in Den Haag, en de jaarlijkse Allianz Regatta, voorheen Medemblik Regatta. Het brede partnership in de watersport sluit aan bij het doel van Allianz - 'We secure your future'. Het is tevens een aanvulling op het wereldwijde partnership van Allianz met de Olympische en Paralympische Spelen.

De synergie tussen de drie partners met betrekking tot bovenstaande doelstellingen komt tot uitdrukking met het motto van het partnership: 'The Future is Water'. Het Watersportverbond, Allianz en TIG Sports geloven in de kracht van water en in de kracht van sport en bundelen de krachten richting de toekomst. Topsport, breedtesport, events, educatie, duurzaamheid en innovatie zijn de belangrijkste thema's.

Door Corona kon de groots geplande aankondiging niet doorgaan. Lees daarom ook hier de aankondiging van Arno van Gerven, directeur Watersportverbond.


Verzekeraars scherpen eisen aan

Nu we het toch over één verzekeraar hebben ... Datacombinatie wijst ons er op dat veel verzekeraars vrij stilletjes de eisen die zij stellen aan de sloten waarmee wij ons bezit beschermen hebben verscherpt. Naar ons idee is het toch wel belangrijk dat u daar kennis van neemt en eventueel met uw verzekeraar contact opneemt.

Het gaat voornamelijk om aanvullende eisen aan sloten voor open boten en buitenboordmotoren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze vooral gevoelig zijn voor diefstal en verzekeraars dus vaker geconfronteerd worden met claims van verzekerden.

Sloten die door de verzekeraars geëist worden moeten gecertificeerd zijn, maar er bestaan verschillende certificaten en daarbinnen vaak weer klassen die meestal met sterren worden aangeduid. Door de aanscherping van de eisen zijn niet alle gecertificeerde sloten dus meer voldoende voor de verzekering.

Nu het vaarseizoen er weer aankomt een mooi moment om de polisvoorwaarden er nog even bij te pakken en te kijken of de sloten van uw bezit daar aan voldoen.

Ook op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u meer informatie over 'vaartuigbeveiliging'. 


Survival of the fittest

Els Visser overleefde een schipbreuk en werd daarna topatleet. En niet zo meer één. De triatlon en dan de Ironman versie is haar discipline. Eerst 3,8 km zwemmen, dan 180 km fietsen en vervolgens een marathon lopen van 42,2 km. In 2018 werd zij Nederlands kampioen. Ronde een studie geneeskunde af, maar kiest nu fulltime voor de sport. En vond ook nog de tijd om een boek te schrijven.

In het net verschenen boek 'Geen zee te hoog' vertelt ze hoe iedereen zijn doelen kan bereiken met de juiste instelling. Met zichzelf als sprekend voorbeeld wil ze anderen motiveren en laten zien dat je meer kunt dan je denkt, misschien wel alles, als je maar op jezelf en op je eigen kunnen vertrouwt.


Wetenschap van het zeilen

Sinds hij de dagelijkse leiding over de 'Van Oossanen'-bedrijvengroep aan Perry van Oossanen en Niels Moerke heeft overgedragen, heeft Pieter van Oossanen zich toegelegd op het schrijven van een serie boeken over zijn favoriete onderwerp: De wetenschap van het zeilen.

De elementen van aero- en hydrodynamica die een rol spelen in het ontwerp van door wind aangedreven vaartuigen, jachten en schepen evenals de bijbehorende scheepsbouwkundige aspecten vormen het onderwerp van de boeken. Het werk beschrijft alle belangrijke aspecten met betrekking tot het gedrag en de prestaties van zeilvaartuigen. De opbouw van deze materie is bewust gekozen om een logische volgorde voor de lezer te bieden. De boeken gaan stap voor stap, hoofdstuk voor hoofdstuk, dieper op het onderwerp in. Tegen de tijd dat specifieke ontwerpen en ontwerpeigenschappen worden gepresenteerd, zal de lezer dus kennisgemaakt hebben met alle wetenschap die nodig is om de beredenering achter de evolutie van die ontwerpen te volgen en te begrijpen.

De materie is onderverdeeld in verschillende delen, elk gericht op een specifiek onderwerp of thema. Elk deel is een apart boek. De delen 1 tot en met 4 zijn inmiddels verschenenen en te bestellen in de Vaarwinkel.


Terugkijken Webinar maritiem erfgoed

Op 21 januari 15.00-16.30 uur vond een RCE webinar (deel 1) over de waarde van maritiem erfgoed plaats. Op welke vindplaatsen onder water gaat de RCE zich de komende jaren richten voor behoud en onderzoek? Hoe wordt dat bepaald? U kunt kan dit webinar nu terugkijken.

Later in 2021 volgt een tweede webinar over de waarde van maritiem erfgoed, waarin wordt gekeken naar andere afwegingen, zoals bedreigingen, behoudsperspectief, financiën, capaciteit, maatschappelijke/politieke druk of andere urgenties.aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.