Het kan verkeren

Wat is er aan de hand met de watersport? Begin april stopte de Waterkampioen van de ANWB. Deze week werd bekend dat Zilt het gratis digitale magazine voor zeilers na 12 er ook mee ophoudt. Elders in het land zijn vervolgens diverse anderen bezig hun eigen (digitale) blad te starten.

Twaalf jaar geleden werd Zilt gestart door enkele enthousiaste zeilende schrijvers die voorheen werkten bij het blad Zeilen. Dat blad werd toen verkocht en Ruud Kattenberg, Sjors van der Woerd en Laurens van Zijp besloten eigenwijs te beginnen met een gratis blad dat alleen digitaal verkrijgbaar zou zijn. Tegendraads en eigentijds en 12 jaar en straks 159 nummers verder valt nu geheel onverwacht het doek. Met zo'n 24.000 abonnees meer dan de Waterkampioen op het laatst had. Toch stopt het blad. De initiatiefnemers willen meer zelf varen en slaagden er niet in (in hun ogen) geschikte opvolgers te vinden.

Watersport TV Online is druk doende om naast de website en video's een eigen digitaal watersport magazine te starten en zoals bekend proberen twee voormalig redacteuren van de Waterkampioen het nieuwe blad Deining van de wal te roeien. Nu zullen de Waterkampioen, Zilt, Deining en het nieuwe Watersport Magazine inhoudelijk en conceptueel vast van elkaar verschillen. Maar aan de ene kant een grote groep watersporters die ineens zonder blad zit en aan de andere kant twee bladen die naarstig op zoek zijn naar watersporters. Dat moet toch een match kunnen opleveren? En anders is er altijd nog de gratis wekelijkse Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Regels voor sleepboten deels hersteld

In het Binnenvaartbesluit stond een vervelende fout, waardoor volgens de letter van de wet elk schip dat een ander sleept viel onder definitie van een 'sleepboot'. Dus ook een plezierjacht dat een bijboot sleept was volgens die bepaling een sleepboot. Met als gevolg dat alle regels voor sleepboten op dat moment ook van toepassing waren op dat slepende schip. Dus groot vaarbewijs en het schip gekeurd en gecertificeerd (CvO). Omdat dit eigenlijk niet de bedoeling was had de minister al besloten niet op dit punt te handhaven.

Vervolgens heeft het even geduurd maar nu is artikel 6C van het Binnenvaartbesluit aangepast. Een sleepboot moet alleen nog een certificaat hebben als die bedoeld is een ander groot vaartuig (*) te slepen of daarvoor worden gebruikt. Een sleepboot die als pleziervaartuig gebruikt wordt en dus een klein schip sleept is dus voor de artikel 6C geen sleepboot en hoeft dus niet aan de certificeringsregels voor een sleepboot te voldoen. Ook een sleepbootje van bijvoorbeeld Scouting die een aantal zeilvletten sleept en het plezierjacht met een bijboot op sleeptouw is dus geen sleepboot meer. En dus geen CvO. Maar ….

De definitie van sleepboot in artikel 1 van het Binnenvaartbesluit is niet aangepast. En dus blijft elk schip dat een ander sleept voor de rest van de regels in het Binnenvaartbesluit nog steeds een sleepboot en zijn dus andere bepalingen uit het Binnenvaartbesluit voor sleepboten naar mijn mening nog steeds van toepassing. Met als consequentie dat nog steeds een (beperkt) groot vaarbewijs nodig is voor elk schip dat een ander sleept, tenzij je beschikt over de zogenaamde Verklaring ontheffing sleephaak. Welke ontheffing echter bepaalt dat je niet mag slepen.

Andere media berichten inmiddels dat hiermee ook de noodzaak voor de zogenaamde ontheffing sleephaak komt te vervallen. Dat is dus niet waar en deze ontheffing wordt ook nog steeds in het Binnenvaartbesluit genoemd. Tegelijk blijft dus de oorspronkelijke definitie van sleepboot uit artikel 1 in stand waarmee eigenlijk de hele discussie begon. Mooi dat een sleepboot geen grote vaartuigen sleept geen CvO behoeft, maar naar mijn idee is de minister hier nog niet klaar. Of zie ik hier wellicht toch iets over het hoofd?

Aardige bijkomstigheid is wellicht wel dat historische schepen langer dan 20 meter (of > 100 m3) die geen CvO hebben nu wel weer kunnen varen met een sleep- of duwboot zonder CvO. Mits de schipper dus maar een (beperkt) groot vaarbewijs heeft

(*) Onder groot vaartuig moet u in dit verband schepen of drijvende werktuigen verstaan langer dan 20 meter of die een blokmaat (lengte x breedte x diepgang) hebben groter dan 100 m3.

Noodklok over slecht onderhoud sluizen

Schippers in de binnenvaart maken zich zorgen over hun toekomst. Slecht onderhoud aan sluizen en bruggen en onduidelijke afspraken over bediening zorgen voor lange wachttijden en veel frustraties. Coöperaties, brancheverenigingen en bedrijven clusteren zich om een front te vormen richting de politiek.
De problemen rondom de doorstroom op de vaarwegen spelen al een hele tijd. Al jaren hebben schippers naar eigen zeggen te maken met stremmingen door slecht onderhoud aan bruggen en sluizen. Maar de laatste tijd is het wel erg vaak mis, zegt Nico Evens, regiocoördinator van Koninklijke BLN-Schuttevaer Zuid-Oost Nederland. ‘In Zuid-Nederland hebben we te maken met het meeste oponthoud. In de eerste twee maanden van dit jaar alleen al waren er in deze regio 140 stremmingen.’ De meeste problemen spelen zich af op de Maas. Meerdere sluizen geven hier regelmatig problemen door onvoldoende onderhoud, zegt Evens. Lees verder op de website …

Vaarbewijs bij YachtConsult

Klassikaal onderwijs is voor velen de juiste weg naar het Klein Vaarbewijs. Mondelinge uitleg op maat en oefenen met de examenstof met tips en handige ezelsbruggetjes van een doorgewinterde docent is wat YachtConsult biedt. Negentig van de cursisten slaagt in één keer. In juni starten al weer de laatste cursussen voor het begin van het vakantieseizoen. Meer informatie op de website ...

YachtConsult geeft ook privé les en cursussen op locatie voor bijvoorbeeld verenigingen.

Binnenvaartdagen Zwijndrecht verplaatst naar 13 en 14 september

De Binnenvaartdagen Zwijndrecht worden verplaatst van 24 en 25 mei vrijdag 13 en zaterdag 14 september. Aan de opzet; een tweedaags publieksevenement vol educatie, voorlichting en amusement, is niets veranderd. Promotie voor de binnenvaart én voor Zwijndrecht. De reden voor het uitstel zit ‘m in het feit dat de tijd tekortschoot om de vergunning rond te krijgen. “Dat ligt niet aan de gemeente Zwijndrecht”, benadrukt de organisatie. “Het was gewoon te kort dag.” Meer informatie op de website ...

Ga mee naar Londen

Op eigen kiel de Thames op varen en uiteindelijk afmeren in het prachtige St. Catherinesdock is wat menig zeiler eens wil meemaken. En het is ook prachtig! Niet alleen het bezoek aan de stad, maar juist ook de reis de rivier op en langs de prachtige oostkust van Engeland zijn geweldig. Op Hemelvaartsdag vaart TipTop Sailing weer uit voor deze unieke 12 daagse reis. Aan het einde van Pinkstermaandag, 10 juni, bent u weer terug in Willemstad. Onderweg genieten van alles wat de mooie Noordzee en de omliggende kusten te bieden hebben. Aan boord van het zeezeilschip, de ruime en comfortabele Dufour 40 Performance "Gipsy", is plaats voor vier opstappers. Een plaats aan boord boekt u nu extra voordelig met maar liefst 20% korting op het reguliere tarief. Oftewel, 12 dagen prachtig zeezeilen voor nog geen € 80 per dag. Klik hier ...

Liever mee op eigen kiel? Ook dat kan. Voor boot bezitters is dit de perfecte gelegenheid om onder begeleiding van onze zeer ervaren hoofdzeezeilschipper, Ruud van der Zee, de oversteek te maken met het eigen schip. En onmisbaar bij uw oversteek is de North Sea Passage Pilot.

HISWA sluit CAO watersportbedrijven af

Er is een nieuwe CAO voor Watersportbedrijven. HISWA Vereniging kwam tot overeenstemming met CNV Vakmensen. De FNV heeft ook aan de onderhandelingen deelgenomen, maar tekende niet voor het akkoord. Een woordvoerder van de HISWA ligt toe dat de FNV te hoge looneisen op tafel had gelegd. HISWA Vereniging en CNV Vakmensen zijn tevreden met het nieuwe cao-akkoord. In de nieuwe cao zijn salarisverhogingen opgenomen. Online verder lezen ...

Sichterman Yachts kiest voor Hull Vane

Tijdens de METS in november jongstleden heeft Sichterman Yachts een overeenkomst ondertekend met Hull Vane om alle toekomstige jachten uit te voeren met de energiebesparende en comfort-verhogende Hull Vane. Sichterman Yachts is een nieuwe Nederlandse speler in de bouw van motorjachten die buigt op een rijke traditie in de bouw van Lemsteraak zeiljachten. Het bedrijf brengt tegenwoordig een range van motorjachten op de markt.

Een Hull Vane is een soort foil of omgekeerde spoiler onder de romp van een schip. Deze reduceert de golven die een schip normaal maakt en levert zo een energiebesparing op. Hier mee lezen ...

Augmented Reality bij de navigatie

Augmented Reality is het projecteren van data over het beeld van de buitenwereld dat u ziet. Dat kan bijvoorbeeld door projectie op het glas van het raam of met een speciale bril. Augmented Reality is dan ook anders als virtual reality waarin u een virtuele werkelijkheid ziet. Die er overigens heel realistisch uit kan zien.

Overal wordt gewerkt aan toepassing van beide technieken. Virtual reality voor bijvoorbeeld onderwijs en training en augmented reality om bijvoorbeeld tonnen op de horizon te tonen terwijl de echte tonnen nog niet zichtbaar zijn. Het is dus niet een vraag of deze technieken toegepast gaan worden, maar wanneer? Rederij MOL heeft nu besloten om een navigatiesysteem met augmented reality te installeren op maar liefst 21 van haar grote olietankers.

Benieuwd hoe zo iets er uit ziet? Kijk dan de video ...
Schermvullend bekijken, de beelden worden steeds scherper verder op in de video.

Deadline CvO verlopen, wat nu?

Uiterlijk 30 december 2018 moesten schepen langer dan 20 meter of een blokmaat groter dan 100 m3 over een Certificaat van Onderzoek (CvO) of een vergelijkbaar certificaat beschikken. Aanvragen die op tijd zijn gedaan mogen nog uitlopen, maar wat als de certificering niet op tijd is gestart? Optie is nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen); of certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN) als het om een traditioneel vaartuig gaat. Dat laatste biedt mogelijkheden om niet aan alle moderne eisen te hoeven te voldoen. Eén van die onderdelen is een advies waarin wordt bevestigd dat het vaartuig aangemerkt wordt als traditioneel vaartuig. Maar wie kan zo'n advies uitbrengen? De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) verzocht na te denken over de oprichting van een stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV). Deze stichting kan vervolgens optreden als een “erkend deskundige voor van traditionele vaartuigen”. Lees verder …

Veiligheidseisen Sea-Watch voorlopig opgeschort

Hulporganisatie Sea-Watch hoeft voorlopig niet te voldoen aan de strengere veiligheidseisen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De veiligheidsregels zijn tot 15 augustus niet van toepassing op Sea-Watch, oordeelde de rechtbank in Den Haag dinsdag. Het reddingsschip lag sinds april aan de ketting omdat de organisatie niet kon voldoen aan de nieuwe eisen. Een belangrijke uitspraak omdat de rechter hiermee zegt dat minister geen (nieuwe) eisen aan schepen mag opleggen als de eisen niet duidelijk zijn. En dat als er nieuwe eisen gesteld worden overleg en een goede overgangstermijn wenselijk zijn. Misschien dat de minister dit ook kan meenemen in haar plannen voor de aanpassing van het lozingsverbod van pleziervaartuigen. Hoewel zij in de beoogde aanpassing wel duidelijke regels stelt, bestaat er op dit moment nog helemaal geen zuiveringsapparatuur die daaraan kan voldoen én geschikt is voor gebruik aan boord van het gemiddelde pleziervaartuig.

Vooralsnog blijft het uitgangspunt dat de minister nieuwe regels mag bedenken voor specifieke groepen van schepen wel overeind. In het geval van Sea Watch werden regels geïntroduceerd voor de nieuwe categorie van "schepen die stelselmatig drenkelingen oppikken". Maar waar volgens een latere mondelinge toelichting in de Tweede Kamer volgens de minister niet de schepen van de KNRM reddingsmaatschappij onder vallen. Een nieuwe categorie schepen die alleen in de Nederlandse regels bestaat en waardoor niet zo maar in de vooral internationaal vastgestelde regels waaraan zeegaande schepen moeten voldoen is na te lezen welke dan de regels zijn waaraan die categorie schepen dan moet voldoen.

ROC Friese Poort en STC slaan handen ineen

Eind vorig jaar hebben de Nederlandse maritieme beroepsopleiders afgesproken nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Onder het motto: ‘samen slimmer, samen beter’ gaan de scholen samen optrekken op thema’s als kwalificatiedossiers, kwaliteit van onderwijs en onderwijsprogramma’s. Het doel daarvan is het realiseren van een krachtig, actueel en uniform opleidingsaanbod. De eerste aanzet daartoe gaven vakdocenten en onderwijskundigen van ROC Friese Poort en het STC mbo college op woensdag 27 maart. Zij gingen op die dag samen aan de slag met de inhoud van de lessen die vanaf komend schooljaar aangeboden worden onder het nieuwe kwalificatiedossier maritieme techniek. Lees verder op de website …

Zuiver water

Recreatievaartuigen moeten sinds 2009 toiletwater opvangen in een vuilwatertank. Het zou mogelijk moeten zijn om zelf toiletwater te zuiveren en vervolgens te lozen. Een vuilwatertank is dan niet meer nodig. In een voorstel schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan welke eisen zo’n zuiveringsinstallatie zou moeten voldoen. Reageren op dat voorstel is mogelijk tot en met 16 mei 2019. Doen, want mopperen alleen zal niet helpen !
Lees verder op de website ...

Alleen rond de wereld

Alleen rond de wereld is al lang niet meer zo bijzonder. Dat maakt de prestatie er uiteraard niet minder om, maar er kan er maar één de eerste zijn (Joshua Slocum). Onze eigen zeilheld Mark Slats werd tweede in de Golden Globe Race. Zijn inspiratie voor deze epische zeiltocht haalde hij uit de verhalen van Robin Knox Johnston. De winnaar van de eerste editie van deze race solo rond de wereld. Vorige maand verscheen het boek Held op zee over het leven van Mark. Reden voor de uitgever om ook het boek Alleen op de wereldzeeën van Robin Knox Johnston over zijn wereldomzeiling in de eerste editie van de Golden Globe Race opnieuw uit te brengen. Opdat hun beider verhalen volgende generaties zeilers mogen inspireren.

Waterskiën

Waterskiën is al lang veel meer dan een speedboat met daarachter een skiër. Met de opkomst van nieuwe vormen van waterskiën is een hele nieuwe generatie het water opgegaan. In het boek Dit is Waterskiën komen alle wedstrijddisciplines (klassiek, wakeboard, cableski, blootvoet, handi en skirace) aan bod. Van materiaalkeuze en voorbereiding tot startmethoden, trainingstips en de eerste wedstrijden. Technische aanwijzingen staan helder en puntsgewijs in overzichtelijke kaders, aangevuld met instructieve foto’s en tekeningen. Helaas nog beperkt leverbaar, maar wij hebben nog een aantal exemplaren weten te bemachtigen en op is op.

Fransen bouwen nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen

De mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Nederlandse en Belgische marine zijn toe aan vervanging. In een aanbesteding onder regie van België is de keuze gevallen op het aanbod van de Franse Naval Group. Wat uiteraard teleurgestelde reacties van de Nederlandse maritieme sector opleverde. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is zwaar teleurgesteld dat zo kort nadat de regering de Defensie Industrie Strategie heeft vastgesteld, deze order van € 2 miljard wordt gegeven aan een consortium onder leiding van het Franse staatsbedrijf. Lees online verder …

Varen in Noord-Duitsland

Duitsland is groot en we vergeten wel eens dat tussen de Rijn en de Eems en de Elbe een aantal kanalen en rivieren ligt die het land doorsnijdt en vrijwel overal bevaarbaar maakt. Binnendoor van de Rijn naar de Eems. Binnendoor van Groningen naar de Oostzee. Of naar Berlijn. Het is allemaal mogelijk. Vom Rhein zur Nord- und Ostsee is een vaargids met daarin veel kaarten van dit grote vaargebied. Gedetailleerde vaaraanwijzingen en praktische kaartjes die geen detail onbesproken laat. Lange tijd was dit boek niet leverbaar, maar sinds deze week gelukkig weer volop uit voorraad leverbaar.

Rotterdam beproeft zelfvarende taxi

Watertaxi Rotterdam start deze week met een proef met autonoom varende taxi's. Het eerste prototype vaart nu nog met kapitein, maar moet op termijn zonder bestuurder passagiers kunnen vervoeren. Het is wel een leertraject van een aantal jaren. De watertaxi is uitgerust met technologie die alle bewegingen van de taxi op het water kan registreren en analyseren. Met die ervaringsdata moet het bootje uiteindelijk zelf zijn weg kunnen vinden op de Nieuwe Maas. Terwijl passagiers nog met een kapitein meevaren wordt de taxi de komende jaren steeds slimmer. Lees meer online …

Oprichter VanDutch persoonlijk failliet verklaard

Henk Erenstein, één van de twee oprichters van speedbotenmaker VanDutch is op 19 maart 2019 persoonlijk failliet verklaard. Daarmee lijkt een sluitstuk gekomen aan een droevige soap van een mooi botenmerk dat door het gat in de hand van de eigen oprichters bijna om zeep werd geholpen. Eerder ging er al een Brits arrestatiebevel naar hem uit. Online verder lezen …

Snelvaren op het Wad

Op het Wad geldt een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur. Alleen in de vaargeulen voor de veerboten en de vaargeulen naar de Noordzee mag harder worden gevaren. Uitgezonderd de snelle motorboten; deze mogen dat alleen doen in de tijd tussen en opkomen en het ondergaan van de zon. Veerboten mogen wel in het donker hardvaren. De afgelopen drie jaar wordt door veel mensen op het Wad gewaarschuwd dat er buiten de vaargeulen te snel wordt gevaren. Dit geldt ook voor de avond en de nacht. En door zowel beroeps- als recreatievaart. Rijkswaterstaat houdt met handhavers van het ministerie van Landbouw en Natuur de problemen met het hardvaren op de Waddenzee tegen het licht. Een grote groep mensen ziet het hardvaren regelmatig misgaan en is daar bezorgd over. Online meer lezen …

Vaarbewijs Academy overgenomen

Vrijwel ongemerkt heeft Uitgeverij Hollandia vaaropleider Vaarbewijs Academy overgenomen. Hollandia zal het cursusboek en de online training van Vaarbewijs Academy voortzetten. Hollandia heeft met de Leidraad voor het Vaarbewijs ook al een ander boek voor het klein vaarbewijs, maar beiden blijven naast elkaar bestaan. Sterker nog van de Leidraad zal later dit jaar een nieuwe editie verschijnen.

Dat brengt het aantal vaarbewijsboeken op vier. Binnenkort zullen wij ze met elkaar vergelijken.

Tomtom voor het water

Voor de watersporter zijn er inmiddels diverse app's met waterkaarten in de verschillende app stores beschikbaar. Uiteraard is er de Waterkaarten app (voorheen ANWB Waterkaarten app), maar er zijn ook app's van bekende kaartmakers als Navionics, NV Verlag en Imray. Ook zijn er nieuwkomers die zich vooral baseren op openbare bronnen. Veelal informatie die Rijkswaterstaat beschikbaar stelt. Het nadeel daarvan is dat die vaak gegevens missen van de voor de pleziervaart belangrijke kleinere wateren die niet onder beheer van Rijkswaterstaat vallen. De app van NavKid is een interessante nieuwkomer. De kaarten zijn wellicht nog niet compleet, maar deze app heeft een bijzonder complete automatische routeplanner. U klikt vertrekpunt en bestemming op de kaart en de app rekent met de gegevens van uw schip de optimale route door. Een soort van 'Tomtom' voor het water dus. Zeven dagen gratis uit te proberen en helaas alleen voor Android.

Alternatief voor de Reeds Nautical Almanac

Geen zeiler vaart uit zonder een boekwerk van Reeds aan boord. Maar de Reeds Nautical Almanac is best een dikke pil en daardoor ook prijzig, terwijl u misschien niet zo veel informatie nodig heeft omdat uw vaargebied minder groot is. Daarom is er ook een speciale "light" versie: de Reed PBO Small Craft Almanac. Door zijn formaat handig voor gebruik aan boord van kleinere vaartuigen, maar nog steeds vol handige en praktische tips en nauwkeurig beschreven gegevens en data. Praktisch ingedeeld en dus een kleiner vaargebied dan bijvoorbeeld de Reeds. Maar wel met dezelfde kwaliteit.
De Reeds Small Craft Almanac 2018 is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Help Deining Magazine van de kant

Voor veel watersporters start het vaarseizoen dit jaar anders dan anders. Met een klap viel vorige week het laatste nummer van de ANWB Waterkampioen op de mat. Ik denk dat velen van u het aangekondigde einde van de Waterkampioen op eigen manier hebben ervaren. De Waterkampioen lees ik al sinds mijn jeugd. De Waterkampioen stopt. Deining Magazine wil het stokje graag overnemen. Het nieuwe blad is het initiatief van Arno Beukers en Jim Post, beiden al jaren betrokken bij de Waterkampioen. Een mooi watersportblad maken zit hen dus in de vingers. De grote uitdaging is voldoende abonnees te werven. Zevenduizend abonnees en dan komt Deining los van de kant. Dat moet toch lukken!
Arno Beuken: “Het inschrijven is een soort van crowdfunding. Dit vraagt om een andere manier van denken, de lezer bepaalt namelijk of het nieuwe watersportblad er daadwerkelijk komt.”

Deining Magazine wil het blad zijn waar je als watersporter wat aan hebt, naast je op de steiger staan. Jim Post: “Het tijdschrift kiest expliciet voor kwaliteit in inhoud en beeld en die is niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor onafhankelijke watersportjournalistiek, bijvoorbeeld met producttesten. Dat lijkt een open deur, maar goedkope oppervlakkigheid ligt permanent op de loer. Met een voldoende groot collectief bepaal je hier wat je belangrijk vindt aan een tijdschrift.” Beuken haakt in: “Eigenlijk zou dat moeten gelden voor ieder magazine of (online) platform. Hierdoor ontstaat een dialoog met je lezers.”

Watersporters die zich hierin herkennen kunnen een kijkje nemen op www.deiningmagazine.nl. Daarin geven Beuken en Post ook antwoorden op diverse veelgestelde vragen over hun initiatief. “In mei tellen we het aantal inschrijvingen en hakken we de knoop door”, aldus Jim Post “Deze zomer kan Deining Magazine er dan al zijn.”

Waterkaart Software en App

Sla nu nog uw slag en vaar nog dit weekend met de Waterkaart Software en App. Koop nog deze maand een licentie voor één jaar op de Waterkaart Software en App met 15% korting. Van € 42,99 nu voor € 34,99. Een jaar lang toegang tot alle bijgewerkte digitale Waterkaarten van de ANWB en alle informatie over havens, bruggen en sluizen uit de ANWB Wateralmanak deel 2. Inclusief alle correcties, updates en nieuwe kaarten die in de loop van het jaar verschijnen. Klik hier voor de aanbieding …

U koopt een licentie voor één jaar voor de Windows versie, maar krijgt daarbij ook een licentie voor de app voor smartphone of tablet. Zo kunt u uw route voorbereiden op de pc en tijdens het varen navigeren met de tablet op de kaartentafel.

Heeft u nog een licentie die geldig is, dan kunt u zonder problemen toch van de aanbieding profiteren. Koop nu de licentie met 15% korting en activeer deze pas als uw lopende licentie is afgelopen. De aanbieding loopt tot eind april.

Aanbieding Waterkaart Software

Lange zomer 2018 goed voor de sector

De lange zomer hielp veel watersportbedrijven om hun omzet te laten groeien. In totaal groeide de omzet in de sector met 4,8 procent. De verschillen tussen de diverse soorten bedrijven zijn echter groot. De verhuurbedrijven profiteerden vooral van het mooie weer: zij konden veel meer verhuurdagen boeken. Hun omzet steeg met maar liefst 10 procent. De verkoop van nieuwe boten zat eveneens in de lift: een omzetstijging van 7 procent. Deze cijfers komen uit de recente conjunctuurmeting van Hiswa Vereniging, ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport. Lees verder op de website …

Lozen toiletwater

Enkele maanden terug nam de Tweede Kamer een motie aan van D66 over het lozen van toiletwater door de pleziervaart. Directe aanleiding was het afbreken van de Elfstedentocht door zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zou ziek zijn geworden door de slechte kwaliteit van het oppervlakte water en vormde daarmee de inspiratie voor D66 kamerlid De Groot om een motie in te dienen om de minister te dwingen het lozingsverbod voor de pleziervaart beter te handhaven. De minister heeft nu nieuwe regels aangekondigt die elke bezitter van een jacht met boordtoilet aangaan. Lees online verder …

Help Deining Magazine van de kant

Deining Magazin

Deining Magazine neemt het stokje over van de ANWB Waterkampioen. Het nieuwe blad is het initiatief van Arno Beukers en Jim Post, beiden al jaren betrokken bij de Waterkampioen. Een mooi watersportblad maken zit hen dus in de vingers. De grote uitdaging is voldoende abonnees te werven. Zevenduizend abonnees en dan komt Deining Magazine los van de kant. Dat moet toch lukken!
Klik dan hier ....

Nieuwe kaarten voor Nederland verschenen

De vijf atlassen voor de Nederlandse wateren van NV Verlag zijn verschenen in de nieuwe 2019 editie. Compleet bijgewerkt en inclusief een licentie om de kaarten ook digitaal te gebruiken in de gratis NV App of toe te voegen aan de kaartenbibliotheek van bijvoorbeeld het programma WinGPS.
Voor de Nederlandse wateren maakt NV Verlag de volgende atlassen:

Een kaartenatlas bestaat uit een logische set van overzichtskaart, zeekaarten en detailkaarten voor een bepaald vaargebied.

Lessen over veiligheid

De prijsuitreiking van de Golden Globe Race zit erop. Afgelopen maandag, precies 50 jaar nadat Robin Knox-Johnston zijn Golden Globe Race uitvoer, kregen de deelnemers nog één keer een groot feest en werden de prijzen uitgereikt aan de podiumzeilers. Maar er was ook plaats voor ernst: Knox-Johnston publiceerde een rapport over incidenten tijdens de afgelopen editie en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Online verder lezen ...

Wellicht de belangrijkste conclusie is dat de 'oude en vertrouwde' technieken voor zeilen in zwaar weer nog steeds actueel zijn. Het boek Zwaar Weer Zeilen mag daarom niet ontbreken in uw boordbibliotheek.

Lozen toiletwater

Enkele maanden terug nam de Tweede Kamer een motie aan van D66 over het lozen van toiletwater door de pleziervaart. Directe aanleiding was het afbreken van de Elfstedentocht door zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zou ziek zijn geworden door de slechte kwaliteit van het oppervlakte water en vormde daarmee de inspiratie voor D66 kamerlid De Groot om een motie in te dienen om de minister te dwingen het lozingsverbod voor de pleziervaart beter te handhaven.

Achteraf bleek dat Van der Weijden niet zo zeer ziek werd van de kwaliteit van het water, maar juist door het steeds inademen van de uitlaatgassen van de langzaam meevarende begeleidingsboten en boten van toeschouwers. Door weinig wind in de relatief smalle kanalen bleef deze vlak boven het water hangen.

Door de motie gedwongen kondigt de minister nu een deel van een pakket van maatregels aan. Op dit moment is het lozingsverbod voor de pleziervaart absoluut. Afvalwater van het toilet mag niet op het oppervlakte water geloosd worden. Dat betekent dat het op de één of andere manier opgevangen moet worden en aan de wal afgegeven moet worden of op open zee geloosd moet worden. In de praktijk blijkt dat lastig te handhaven omdat een overtreder op heterdaad betrapt moet worden. In de nu aangekondigde regels wil de minister het toestaan dat schepen die aan boord het toiletwater kunnen zuiveren dit dan wel mogen lozen. De huidige regels staan dat niet toe.

Op zich niets mis mee. In plaats van een vuilwatertank kan men straks dus ook kiezen voor een zuiveringsinstallatie aan boord. Er zitten echter een paar addertjes onder het gras. Installaties die aan de in de regels gestelde normen kunnen voldoen blijken nog niet te bestaan dus kan er ook geen prijs aan gehangen worden. De minister verwacht echter dat zij met deze regels het kip-ei probleem doorbreekt. Als de regels duidelijk zijn ontstaat er vraag naar dergelijke installaties en zal de industrie daarin willen voorzien. De vraag is of dat zo zal zijn. Ontwikkeling van nieuwe installaties is niet goedkoop en het gaat om een relatief gering aantal schepen. Onduidelijk is waarom de minister er bijvoorbeeld niet voor kiest om bestaande installaties die in de Verenigde Staten te koop zouden zijn (*) als uitgangspunt neemt. Bijkomend nadeel is dat de regels voorschrijven dat de installatie periodiek gecontroleerd moet worden door een erkend bedrijf, dat niet de producent mag zijn. Dus naast de aanschaf en installatie zijn er ook nog terugkerende kosten. Bij de invoering van het lozingsverbod in 2009 waren er ook nauwelijks installaties om de vuilwatertank te legen. Dat is inmiddels wel anders (zie hier …). Onbekend is echter hoeveel schepen een vuilwatertank hebben en hoe vaak zij gebruik maken van een dergelijke installatie. Als schippers massaal overstappen op een zuiveringsinstallatie zullen de havenexploitanten de investeringen in de afzuiginstallaties versneld moeten afschrijven en worden deze mogelijk zelfs weer weggehaald.
Het andere addertje onder het gras is toch wel dat de minister van plan is het lozingsverbod beter te gaan handhaven en daarvoor denkt aan een verzegeling van de afsluiter van het scheepstoilet. Tenzij men dus een goedgekeurde zuiveringsinstallatie aan boord heeft. En hiermee benadeelt zij niet alleen de kwaadwillende schipper zonder vuilwatertank, maar ook al die schippers die wel een vuilwatertank hebben en die ook altijd netjes laten afpompen bij een walinstallatie. Hoe dit deel van de regels er komt uit te zien is nog niet bekend gemaakt, maar ik kan u verzekeren dat straks alleen commerciële bedrijven die verzegeling mogen aanbrengen en dat die vervolgens om de zoveel tijd vernieuwd en gecontroleerd moet worden. De kosten zijn voor de eigenaar van het schip. En de al zwaar belaste handhavers op het water krijgen er een taak bij; elk schip controleren op de aanwezigheid van een boordtoilet en de verzegeling.

Voor de eerste stap; de regels voor een zuiveringsinstallatie is de internetconsultatie geopend. Probleem is dus dat deze consultatie echter niet gaat om de volgende stap de verzegeling en handhaving. Ondanks dat roep ik toch iedereen op om zijn of haar mening te geven.

Schoon oppervlakte water gaat ons allen aan, maar de manier waarop nu alleen de pleziervaarder er voor opdraait komt mij niet fair over. De binnenvaart mag nog steeds lozen en zo lang er nog op veel plaatsen overstorten van de riolering op het oppervlakte water lozen wordt de waterkwaliteit niet alleen door de pleziervaart bepaald. Misschien dat het goed is de markt eerst zijn werk te laten doen en te zien of de nieuwe zuiveringsinstallaties aan boord in de praktijk ook echt werken.

(*) De markt voor zuiveringsinstallaties op jachten is nog nauwelijks bestaand. Er zijn enkele leveranciers, maar over prijzen, normen ed. is maar mondjesmaat informatie beschikbaar. Kamerlid De Groot stelde in zijn motie dat zuiveringsinstallaties in de Verenigde Staten soms al verplicht zijn en daar dus gemeengoed zouden zijn. In Amerika bestaan inderdaad wel normen. Ook verder van huis in Australië en Nieuw Zeeland. Installaties zoals die nu op de markt zijn, zijn vooral voor superjachten bestemd en dus te groot voor het gemiddelde plezierjacht. De nieuwe regels gelden straks tot 24 meter. Of bestaan uit een behandelingsinstallatie in combinatie met een vuilwatertank omdat de behandeling van het afvalwater immers ook tijd kost. Hiermee komen deze installaties niet tegemoet aan wat de minister noemt als één van de nadelen van een vuilwatertank, namelijk de tank zelf en alle luchtjes die daarbij horen. Ook is maar de vraag of een boordzuiveringsinstallatie straks vrij is van dergelijke luchtjes. Iedereen die wel eens bij een rioolwaterzuivering is wezen kijken weet dat hier onder andere bacteriën voor nodig zijn, dat er reststoffen bij ontstaan en dat het niet altijd even fris ruikt. En voor andere oplossingen zijn vaak juist weer chemicaliën nodig.

Sea-Watch verzet zich tegen nieuwe eisen

De non-profit organisatie Sea-Watch heeft een kortgeding aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omdat het onder Nederlandse vlag varende schip Sea Watch 3 door de nieuwe regels feitelijk aan de ketting is gelegd. Enige tijd terug schreven wij over de brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigde nieuwe regels in te voeren voor schepen in eigendom van ideële organisaties. Daarna werd het zogenaamd even stil, maar achter de schermen blijkt sprake van 'real powerplay'. Met als resultaat dat de minister een nieuwe groep schepen in de regels heeft gedefinieerd met als doel de schepen van Sea-Watch en vergelijkbare organisaties feitelijk aan de kant te houden door met onmiddellijke ingang strengere (technische) eisen te stellen aan de schepen die 'stelselmatig gebruikt worden om drenkelingen op te pikken'. Waarbij de minister overigens op verzoek wel aangeeft dat de schepen van de reddingsmaatschappij daar beslist niet onder vallen.

Het goede nieuws is wellicht dat actieschepen van bijvoorbeeld Greenpeace voorlopig nog niet onder nieuwe regels vallen, maar dat is beslist nog wel de insteek van de minister. Online verder lezen …

Aanrader voor de vakantie

Gisteren met onze zoon van 13 een bezoek gebracht aan het MuZEEum in Vlissingen. Gelegen aan de haven in het centrum in een prachtig oud koopmanshuis. Een zeer grote collectie op een fraaie manier gepresenteerd. Van de kelder tot het torentje blijft het boeien. Kijk ook hier ...

Oudste wrak van zeevarende schip gevonden

Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden tijdens het bergen van containers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Minister Van Engelshoven: “Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen. Ik vind deze vondst echt een verrijking van het Nederlands erfgoed.”
Online verder lezen …

Nieuwe regels voor vluchtelingenschepen

Schepen die vluchtelingen redden op bijvoorbeeld de Middellandse Zee, zoals de Sea-Watch 3, moeten nog deze week voldoen aan nieuwe veiligheidseisen. Het gaat om zeeschepen onder Nederlandse vlag die door bepaalde organisaties worden gebruikt om stelselmatig drenkelingen op te pikken. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de maatregelen snel nodig omdat de schepen steeds langer grote groepen vluchtelingen aan boord moeten houden. Ze mogen niet meer zo makkelijk ergens aanmeren om drenkelingen van boord te laten. Dat kan grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, aldus de bewindsvrouw.

Van Nieuwenhuizen wil uiteindelijk dat ook andere schepen, zoals die van Greenpeace en andere actievoerders, aan bepaalde internationale veiligheidseisen voldoen. Maar voor deze vaartuigen is nog geen datum vastgelegd.
Bron: De Telegraaf

In de Tweede Kamer zijn hierover inmiddels vragen gesteld omdat de minister hiermee ook de mogelijkheid openhoudt om andere als zeegaand pleziervaartuig geregistreerde schepen aan te pakken. De afgelopen maanden is flink lobby gevoerd om de Tweede Kamer te informeren over de (onbedoelde) effecten van haar nieuwe beleid. Met resultaat want het lijkt de minister niet te doen om schepen waarvan het gebruik als recreatief is aan te merken. Omdat de scheidslijn wat nu wel of niet recreatief gebruik is soms dun kan zijn is hier nog niet het laatste woord over gezegd. Eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen die bijvoorbeeld ook aan boord wonen of bijvoorbeeld de schepen van de Zeekadetten heeft de minister niet op het oog. Wij blijven dit dossier volgen en houden u op de hoogte.

Reevediep geopend

Als u op het Drontermeer of de Gelderse IJssel gaat varen moet u straks niet vreemd opkijken dat er ineens een nieuw vaarwater is gekomen tussen het Drontermeer en de IJssel. Dit nieuwe water is het Reevediep gedoopt en sinds vandaag geopend voor de pleziervaart. Daarmee is Nederland niet alleen een nieuw vaarwater rijker, maar ook meteen drie bruggen en een sluis. Wij zullen moeten overwerken om al deze wijzigingen nog in de Waterkaart Software te verwerken. En dan is het toch best opvallend hoe weinig informatie voor de pleziervaarder beschikbaar is. Hele websites met publieksinformatie, complete technische documentatie om sommige bruggen zelf na te bouwen. Dit is wat wij wel gevonden hebben:

Scheeresluis; bediening maandag t/m zaterdag: 08.00-12.00 uur / 12.30-19.00 uur. Bediening zon- en feestdagen: 09.00-12.00 uur / 12.30-19.00 uur.

Reevediepbrug; (brug van de N50 over het Reevediep) met parallel een spoorbrug. Geen gegevens gevonden.

Nieuwendijkbrug; (niet te verwarren met een brug in België met dezelfde naam), ontwerpspecificaties: vaarwegdiepte: 1,80 m; doorvaartbreedte: 8,50 m; doorvaarthoogte: 3,75 m. Wij gaan er vanuit dat de andere bruggen minimaal dezelfde doorvaartafmetingen aanhouden.

In het Drontermeer wordt nog gewerkt aan de nieuwe Reevedam en Reevesluis. De doorvaart is ter plekke smaller dan gebruikelijk.

Grote klap

Het moet een grote klap zijn geweest toen twee zogenaamde RIB's op de Schelde net in België tegen elkaar voeren. Het trieste resultaat: drie zwaargewonden en vijftien lichtgewonden. Het had nog slechter kunnen aflopen als de schipper van een dichtbij varende Watertaxi niet meteen reageerde en de steven wende om de drenkelingen op te pikken uit het nog steeds erg koude water. Binnen één jaar is dit het tweede ernstige ongeluk waarbij snelvarende boten zijn betrokken en wat een leuk bedrijfsuitje had moeten zijn in een drama eindigt.

‘Energy Observer’ in Amsterdam

Van 5 tot en met 14 april zal de Energy Observer, het eerste waterstofschip dat rond de wereld vaart, Amsterdam aandoen. Dit is de 35ste etappe van deze ‘Odyssee voor de Toekomst’: een reis rondom de wereld in 6 jaar, langs 50 landen en met 101 tussenstops. Na Antwerpen zal het schip in het hart van de Nederlandse hoofdstad aanmeren met de bijbehorende expositiepaviljoens voor het publiek. In Amsterdam zal de bemanning onder leiding van Victorien Erussard en Jérôme Delafosse de technologieën aan boord presenteren, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar een wereldprimeur de nieuwe OceanWings, aandrijfvleugels van 12 meter hoog. Lees online verder …

GPS spoofing tegen drones levert gevaar op voor scheepvaartverkeer

Rusland zet op grote schaal GPS spoofing in om drones weg te houden bij president Putin en bij militaire installaties en overheidsgebouwen in binnen- en buitenland. Dat meldt het Amerikaanse Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) in een onlangs verschenen rapport. Ruim 1.300 civiele schepen werden getroffen door de verstoring van het signaal. “Deze activiteiten zijn veel grootschaliger, wijder verspreid en en langduriger dan tot nu toe werd aangenomen”, stelt het C4ADS.

Het bewust misleiden van GPS-ontvangers heeft ook negatieve consequenties voor vlieg- en vaartuigen die op GPS vertrouwen voor de navigatie en kan leiden tot gevaarlijke situaties. GPS spoofing is een techniek waarbij radiozenders op de grond worden ingezet om expres foutieve GPS-data uit te zenden. Daardoor geven GPS-ontvangers een verkeerde positie door aan het navigatiesysteem in een drone, vliegtuig, schip of auto. De techniek kan ook gebruikt worden om andere navigatienetwerken te verstoren. Naast spoofing zijn er ook gevallen van GPS jamming waargenomen. Daarbij wordt het GPS-signaal dusdanig verstoord dat de ontvanger helemaal geen positie meer kan bepalen. Dat laatste lijkt ons iets minder gevaarlijk, want je weet dan tenminste dat je geen GPS fix hebt. Of andere landen deze technieken ook inzetten voor de bescherming van belangrijke personen of objecten is niet bekend. Lees meer op de website …

En let op controleer op 6 en 7 april of uw GPS nog wel goed werkt. Wij schreven daar al eerder over …

Waterkaart Software en App

Sla uw slag en koop nu een licentie voor één jaar op de Waterkaart Software en App met 15% korting. Van € 42,99 nu voor € 34,99. U heeft dan een jaar lang toegang tot alle digitale Waterkaarten van de ANWB en alle informatie over havens, bruggen en sluizen uit de ANWB Wateralmanak deel 2. Inclusief alle correcties, updates en nieuwe kaarten die in de loop van het jaar verschijnen. Klik hier voor de aanbieding …

U koopt een licentie voor één jaar voor de Windows versie, maar krijgt daarbij ook een licentie voor de app voor smartphone of tablet. Zo kunt u uw route voorbereiden op de pc en tijdens het varen navigeren met de tablet op de kaartentafel.

Heeft u nog een licentie die geldig is, dan kunt u zonder problemen toch van de aanbieding profiteren. Koop nu de licentie met 15% korting en activeer deze pas als uw lopende licentie is afgelopen. De aanbieding loopt tot eind april.

Inmarsat wordt overgenomen

Inmarsat wordt overgenomen door een consortium van investeerder voor ruim 3 miljard euro. De investerdeers nemen ook de schulden van bijna 6 miljoen euro over. Inmarsat exploiteerd een aantal communicatiesatellieten die draaien in een baan rond de aarde. Hiermee verzorgt zij wereldwijde satellietcommunicatie en dataverkeer voor vele schepen en vliegtuigen. Lees meer op de website …

Nachtmerrie

Een nachtmerrie, dat moet het zijn geweest voor de bijna duizend passagiers en bemanningsleden aan boord van het passagiersschip Viking Sky. Een cruise in de storm is al geen pretje, maar als dan ook alle motoren uitvallen en de rotsachtige Noorse kust steeds dichterbij komt, terwijl niets meer op zijn plaats blijft staan op het hevig slingerende schip wordt gevreesd voor het ergste. Alle respect voor de mensen van de hulptroepen die meer dan 400 passagiers per helikopter aan wal wisten te brengen. Ook de bemanning van het vrachtschip Hagland Captain moest tussendoor per helikopter van boord. Dit schip dat te hulp wilde schieten kreeg namelijk zelf ook met motoruitval te maken. Een sleepboot wist het vrachtschip uiteindelijk voor erger te behouden. Alle respect ook voor de bemanning die het hoofd koel wist te houden en de motoren weer aan de praat kreeg, zodat het schip, begeleid door een sleepboot, op tijd vrij kon varen van lager wal en uiteindelijk een veilige haven wist te bereiken.

Hoe dat er uit zag, ziet u hier …

Eerste proeven met autonoom varend schip

Een consortium heeft proeven gehouden met een autonoom schip op de Noordzee, ongeveer 5 zeemijl vanaf de kust bij Den Helder. Een schip werd uitgerust met intelligente aansturing waarmee aanvaringen voorkomen kunnen worden. Online verder lezen …

Controleer uw GPS-systeem na 7 april

Het Agentschap Telecom waarschuwt gebruikers van GPS apparatuur voor de 'GPS omwenteling' die in de nacht van 6 op 7 april gaat plaatsvinden. Een omwenteling vindt één keer in de 19,7 jaar plaats. Voor het laatst in 1999. De omwenteling houdt in dat de weekteller, die in het GPS-signaal wordt uitgezonden, weer bij nul begint. De weekteller is een binair getal van 10 bit, wat betekent dat de teller maximaal 1024 weken (19,7 jaar) kan tellen.
De meeste navigatiesystemen zijn voorbereid op de GPS omwenteling. Agentschap Telecom waarschuwt gebruikers van onder andere oudere GPS apparatuur om op 7 april te controleren of de GPS ontvanger nog correct functioneert alvorens op de gegevens te vertrouwen. Als gevolg van de GPS omwenteling kunnen GPS ontvangers die hier niet op zijn voorbereid de verkeerde locatie weergeven. Lees meer op de website …

Bron: Telecompaper

De meeste GPS apparatuur en ook de GPS chip in uw smartphone is hier als het goed is op voorbereid. Bedenk echter wel dat er niet zo veel makers zijn van GPS chips (een complete GPS ontvanger in een chip) en dat er nog heel erg veel GPS'en op de markt zijn die werken met een relatief oude chip. Die 'oudere' chips kunnen dus heel goed ook in uw nieuwe GPS zitten. Dat is geen enkel probleem want die chips zijn gewoon goed en kunnen in principe nog een eeuwigheid mee. De GPS voor vertrek even controleren is natuurlijk een voorbeeld van goed zeemanschap.

Brexit en de Watersport

Stemmen over de Brexit is inmiddels routine in het Britse parlement. In een reeks van stukjes bespreken wij welke de (mogelijke) gevolgen de Brexit heeft voor de watersport. Gisteren stemde het parlement in de UK tegen een Brexit zonder deal, maar een oplossing lijkt daarmee voorlopig nog niet in het zicht.

Veel producten die in de scheepvaart gebruikt worden voldoen of moeten voldoen aan de Marine Equipment Directive (MED). Dat geldt ook voor producten uit de scheepvaart die ook in de watersport gebruikt worden. Een product dat voldoet aan de eisen uit de MED krijgt een typegoedkeuring en is te herkennen aan de afbeelding van een stuurwiel als keurmerk (stuurwielmarkering). Als watersporter kunt u dit keurmerk tegenkomen op reddingsvesten of ernstvuurwerk.

Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, neemt het land ook niet meer deel in de MED. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat producten daarmee ineens onveilig zijn. Als een product al aan de eisen voldeed, dan voldoet het daar ook aan na de Brexit. Wat dat betreft heeft de Brexit vooral papieren consequenties en consequenties voor nieuwe producten die na de Brexit op de markt gebracht worden. Bedrijven die dergelijke producten op de markt brengen moeten kunnen aantonen dat zij voor de Brexit op de markt zijn gebracht. Dat geldt voor producten uit het Verenigd Koninkrijk (VK) die in andere Europese landen verkocht worden en voor producten uit deze Europese landen die in het VK verkocht worden. Eén en ander is vastgelegd in de UK Withdrawal agreement
Als het echter toch tot een 'No-Deal' Brexit komt dan ontstaat een andere situatie. In het ergste geval mogen producten dan niet meer verkocht worden zonder opnieuw te zijn toegelaten.

Furuno Deutschland verantwoordelijk voor Nederlandse markt

Furuno Deutschland, een volle dochter van het Japanse Furuno, neemt de verkoop en distributie van Furuno radars en apparatuur voor de Nederlandse markt op zich. Vanaf 1 mei gaat deze wijziging in. Furuno Deutschland verzorgt ook al de markten in Zwitserland en Oostenrijk. Furuno zal op de Nederlandse markt wel blijven werken via een netwerk van dealers. Nieuwe dealers worden nog gezocht. Online verder lezen …

Binnenvaartdagen Zwijndrecht op 24 en 25 mei 2019

Een nieuw publieksevenement in Zwijndrecht staat voor de deur: op 24 en 25 mei 2019 vinden de Binnenvaartdagen Zwijndrecht plaats. Tijdens dit tweedaags evenement voor de regio, gaan educatie en voorlichting hand in hand met entertainment en live muziek. Meer informatie vindt u op de site van de Binnenvaartdagen ...

Imray atlas Waddenzee vernieuwd

De atlas van Imray voor de Waddenzee is dit jaar en op veler verzoek uitgebreid met de kaarten voor de oversteek van de Duitse bocht tot aan Brunsbüttel waar het kanaal naar Kiel begint. Deze nieuwe kaartenatlas is zojuist verschenen. Eén atlas om van Nederland naar het Kielerkanaal te varen, maar compleet met alle gedetailleerde kaarten tot van de Nederlandse Wadden tot Norderney (D) en daarmee een prima alternatief voor de Nederlandse 1811 en 1812 kaartensets. Deze laatsten verschijnen overigens over ongeveer een maand in een nieuwe editie. De Imray 2150 atlas voor de Waddenzee komt compleet met een licentie om de kaarten ook digitaal in de gratis navigatie app van Imray te gebruiken. Deze app is er voor Android en nu ook voor iOS.

Automatisch peilen

Een peiling op objecten op de wal is nog steeds een betrouwbare manier om zonder digitale hulpmiddelen snel uw positie te bepalen. Niet voor niets dat peilingen in de kaart zetten om vervolgens uw positie te vinden onderdeel is van de leerstof voor het Klein Vaarbewijs 2 en bijvoorbeeld Theoretische Kustnavigatie.

Schepen van de Koninklijke Marine worden nu uitgerust met een optisch peiltoestel dat direct geïntegreerd is met het digitale kaartsysteem (ECDIS). Met een klik op de knop staat de peiling die buiten op de brugvleugel wordt genomen, binnen op de elektronische kaart. En binnenkort komen er zelfs speciale brillen beschikbaar waarmee de navigatieofficier of de uitkijk beelden van het navigatiesysteem kan tonen over wat hij of zij buiten ziet. Radio Holland is de leverancier van deze nieuwe systemen en dus 'made in Holland'. En het zal nog wel even duren, maar ooit komt deze techniek ook beschikbaar voor de watersport. Online leest u meer …

Nederlandse jachtbouwer onderdeel van witwascarrousel

De bekende jachtbouwer Heesen uit Oss blijkt ongewild speler te zijn geworden in een witwascarrousel waarbij mogelijk zwartgeld is witgewassen bij de bouw van twee superjachten voor een Russische opdrachtgever. Dat blijkt uit 1,3 miljoen gelekte banktransacties, contracten en e-mails van twee Litouwse banken die in handen zijn van journalistencollectief OCCRP en in Nederland gedeeld zijn met Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, Trouw en De Groene Amsterdammer. Al eerder werd Heesen in verband gebracht met een dubieuze zakenman die maar wat graag de verdiende miljoenen wilde besteden aan een mooi jacht uit Holland. Online verder lezen ...

Veiling voor Sailing4Cancer

Zijn doel: finishen in de Golden Globe Race, een non-stop solozeilrace om de wereld, heeft Mark Slats bereikt. Zijn missie om met de race minimaal 50.000 euro bij elkaar te zeilen voor Sailing4Cancer, helaas nog niet. Gelukkig loopt de teller door en zijn er allerlei initiatieven, zoals een veiling, zodat Mark straks met een trots gevoel een cheque aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation kan overhandigen. Er kan geboden worden op een zestiental unieke watersport gerelateerde kavels. Wat te denken van een meet&greet met Mark aan boord zijn boot Ohpen Maverick. Een dag zeilen met bijvoorbeeld een groep vrienden met de Flyer, waarmee wijlen Conny van Rietschoten ooit de Whitbread Round the World Race won. Een kook workshop aan boord van je eigen boot. Of meestrijden tijdens de Battle of the legends. Een zeilduel tussen Mark Slats en oud-olympiër en Volvo Ocean Race zeiler Roy Heiner. Speciaal voor deze veiling heeft Henk de Velde een schilderij gemaakt, waarop geboden kan worden. Online verder lezen en bieden …

Rallyzeilen

Het aantal mensen dat de oceaan oversteekt of zelfs de wereld rondzeilt, neemt nog steeds toe. Een groot deel daarvan schrijft zich in voor een zeilrally, een mooie manier om zelf, maar niet alleen een grote oversteek te wagen.

Na verscheidene individuele reizen met hun gezin hebben Plante en haar man de afgelopen jaren deelgenomen aan diverse zeilrally’s. Hun ervaringen zijn weergegeven in het praktische boek Rallyzeilen en bieden de lezer een nuttig inzicht in de achtergronden van het rallyzeilen.

HISWA in de bres voor Amsterdamse pleziervaart

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de watersportondernemer. In de nieuwe Nota Varen 1 van de Gemeente Amsterdam is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van watersportondernemers. De voorgestelde maatregelen – zoals uitsluitend elektrisch varen op de Amsterdamse binnenwateren – hebben een dusdanig grote impact dat ondernemers hun klanten straks niet meer kunnen bedienen en hun deuren moeten sluiten. Hiswa Vereniging – ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport – springt daarom in de bres. Online verder lezen …

Help mijn GPS doet vreemd

Vorige week schreven wij over het nieuws dat GPS-ontvangers op en na 7 april mogelijk niet goed werken. Dit omdat de interne tijdtelling op die datum weer vanaf nul begint en mogelijk niet elke ontvanger daar even goed mee kan omgaan. Maar wat moet u dan als de GPS niet goed werkt of (even) niet meer betrouwbaar is. Zonder het te merken zijn we immers wel heel erg afhankelijk van satellietnavigatie.

De eerste stap is controleren van welke satellieten uw GPS eigenlijk gebruik maakt. GPS is een soortnaam geworden, maar slaat oorspronkelijk op het satellietnavigatiesysteem dat gebruik maakt dan de Amerikaanse Global Positioning System. Er zijn echter alternatieven zoals het Russische GLONASS, het Europese systeem en er cirkelen zelfs al Chinese navigatiesatellieten rond de aarde. Kijk dus welk systeem uw GPS gebruikt en of er mogelijk van meerdere systemen gebruik gemaakt kan worden.

Een eenvoudige controle is natuurlijk de GPS opstarten op een plek waarvan u de positie weet. In de thuishaven of gewoon thuis. Toont de GPS alleen coördinaten dan zijn deze op de zeekaart op te zoeken, maar ook op de nieuwe ANWB Waterkaarten is de geografische positie tegenwoordig langs de kaartrand af te lezen. En de Waterkaart app kan bijvoorbeeld ook de coördinaten tonen. Maar bedenk wel dat een app in principe de interne GPS gebruikt en u die dus ook moet controleren door op de digitale kaart te kijken waar de app zegt dat u zich bevindt. Overigens kan de Waterkaart app tegenwoordig ook draadloos met een externe GPS communiceren via Bluetooth, maar dat even terzijde.

Een andere goede manier om uw positie te controleren is met minimaal twee kompaspeilingen. Dit is basiskennis voor het Klein Vaarbewijs 2. Maar hoe zit het eigenlijk met uw basis navigatie kennis? Wij zien dat steeds meer watersporters beseffen dat het goed is om meer kennis te hebben van de navigatie. Het volgen van een cursus Kustnavigatie is een goede manier om die kennis te vergroten. Zelfs als u geen examen doet steekt u er veel van op. En ook het Boordboek Buitengaats Zeemandschap is een heel goed boekje om eens te bestuderen.

Varende hotelsuite van gerecyclede raamkozijnen

Een luxe, zeilende hotelsuite, zo noemt Igor Kluin de nieuwe catamaran waar hij sinds kort samen met zijn vrouw Nienke van 't Klooster aan werkt. ‘Dit is echt een labour of love.’ Igor Kluin was in 2006 oprichter van Qurrent, een leverancier van duurzame energie die hij in 2011 verkocht aan Stichting Doen (Postcodeloterij). Na een avontuur met een nieuw soort bank (Monyq) stort hij zich nu, als zeiler in hart en nieren, met zijn botenmerk Vaan op een nieuwe catamaran. Lees online verder ...

Verplichte bootregistratie in Italië

Italië is één van de Europese landen waar een verplichte registratie bestaat voor pleziervaartuigen. De registratie is in de praktijk lastig omdat er geen centraal register bestond. Met de invoering van nieuwe regels moet de registratie voortaan digitaal gaan en in één centraal systeem. De nieuwe regels zijn vorig jaar al ingegaan en halverwege maart moet het nieuwe digitale registratiesysteem operationeel zijn. Het doel van de nieuwe registratie is om de hoeveelheid bureaucratie te verminderen. Tegelijk met de registratie van de schepen is het de bedoeling om ook de gegevens van de verzekering hierin mee te nemen, zodat een situatie ontstaat vergelijkbaar met die op de weg en onverzekerd varen onmogelijk wordt. Online meer lezen ...

Voor bezoekende schepen uit het buitenland verandert er niet zo veel. Ook nu al moet u een bewijs van registratie (ICP of zeebrief) kunnen overleggen en een bewijs van de verzekering. De bestuurder van een motorboot moet een (internationaal) vaarbewijs hebben.

Aan de slag

Met het mooie weer kriebelt het vast al weer om aan de slag te gaan op de boot. Maar let op in de nacht is het nog flink koud met als resultaat condens. Lage temperaturen en vocht zijn slecht voor de nieuwe lak, dus wacht daar nog even mee, tenzij uw schip binnen staat in een verwarmde loods. Gelukkig zijn er nog voldoende andere klussen om alvast mee te beginnen. Hoe bootklussen aan te pakken leest u bijvoorbeeld in het vernieuwde Klussen aan je boot.

The Ocean Race

De Volvo Ocean Race gaat voortaan verder onder de naam The Ocean Race of The Race in het kort. Nog tijdens de vorige editie van de race werd bekend dat Volvo het eigendom van de race-organisatie overdeed aan het management. En bij een nieuwe naam, hoort ook een nieuwe website …
We gaan er daarbij maar even vanuit dat Volvo kennelijk ook niet meer de hoofdsponsor is van de volgende editie van de race.

Steden en dorpen aan het water

De nieuwe NL Waterland gids voor de Nederlandse steden en dorpen aan het water is zojuist verschenen. Een dikke gids met veel toeristische informatie wat er alleen is te doen en te zien in deze plaatsen. Dit jaar uitgebreid met extra informatie over goede restaurants en eethuizen en compleet met een waterroutekaart om uw vaartocht te plannen en een jaar lang de NL Waterland App voor heel Nederland.

ANWB Waterkaarten

Twee weken geleden verschenen de compleet vernieuwde ANWB Waterkaarten. Een nieuw kaartbeeld, een nieuwe indeling en compleet bijgewerkt. Allen op schaal 1 : 50.000 en schaal 1 : 25.000 voor de details en inzetkaarten van havenplaatsen en daar waar meer detail nodig is.
De 'gewone' waterkaarten voor de diverse vaargebieden zijn verschenen en direct uit voorraad leverbaar. Helaas zijn de overzichtskaart Nederland, de detailkaart Amsterdam en de Atlas met de Staande mastroute vertraagd. Deze zullen halverwege april verschijnen.

Als gevolg daarvan zijn de nieuwe kaarten ook pas later beschikbaar in de Waterkaart Software en in de Waterkaarten App.

Amsterdam: meer schepen, meer ongevallen in 2018

Vorige week schreven wij over het afgenomen aantal ongevallen in 2018 in de haven van Rotterdam, maar dat het aantal ongevallen waarbij pleziervaart betrokken is relatief hoog was. In Amsterdam namen in 2018 het aantal scheepsbezoeken, maar ook het aantal ongelukken juist toe. Het Havenbedrijf wijt dat aan een andere wijze van registreren. Havenmeester Marleen van de Kerkhof Een groot deel van de ongevallen betreft kleine incidenten, zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeft geraakt bij het afmeren. We streven naar vermindering van het aantal nautische ongevallen, groot en klein. De afgelopen drie jaren zaten we tussen de 30 en 35 ongevallen maar dit jaar daar boven. Dat heeft te maken met het feit dat we in 2018 echt alles zijn gaan registreren. Grote incidenten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen. Beter en alles registreren is belangrijk omdat van elk incident iets te leren is. Net als Rotterdam zet ook Amsterdam in op een verdere verbetering van de veiligheid. Heldere regels en handhaving daarvan dragen daaraan bij. Het kan in die zin nooit veilig genoeg zijn voor mij.

Het aantal recreatieschepen dat de sluizen van IJmuiden passeerde is toegenomen, van 9.207 in 2017 naar 10.179 het afgelopen jaar. In hoeverre de pleziervaart bij ongelukken in de haven van Amsterdam is betrokken is helaas niet bekend.

Vier dagen spektakel in de haven van Scheveningen

Vandaag is het nog precies 99 dagen tot de start van de eerste editie van Sail op Scheveningen. Van 20 tot en met 23 juni komen zo’n 30 bijzondere, grote zeilschepen uit 13 landen naar de haven van Scheveningen, omdat dit dan de finishplaats is van de Liberty Tall Ships Regatta.

Het bijzondere van dit internationale maritieme evenement is dat de grote zeezeilschepen (waar onder diverse windjammers) niet alleen van dichtbij te bewonderen zijn, maar ook gratis te betreden. De vloot bevat een unieke verzameling van marine zeilschepen uit de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Oman, Roemenië en Frankrijk. Ook een aantal replica’s van schepen uit de Gouden Eeuw uit Spanje en Rusland zijn te bewonderen in de haven van Scheveningen. Van de 30 zeilschepen die naar Scheveningen komen, zijn er 7 nog nooit eerder in Nederland geweest. Meer leest u op de website ...

Fraude met oude ocean-racer?

“Waar is die Ocean Breeze eigenlijk, de oude Sanya?” Op social media stapelen de vragen zich op. De boot zou aan de ketting liggen. Er gebeurde niks meer. Rekeningen zouden niet meer worden betaald door de eigenaar. In de uitzending van Opgelicht, op maandag 12 maart, wordt eigenaar Leclercq neergezet als een oplichter. In de uitzending wilde hij niet reageren, maar zond wel een reactie aan het blad Zeilen; lees, kijk en oordeel zelf …

Doorstart London Boat Show

Het lijkt er op dat de London Boat Show op het water een doorstart krijgt. Onder de naam London Yacht Show wordt van 8 - 12 mei een bootshow georganiseerd in de bekende St. Katherine Docks. De organisatoren mikken vooral op bouwers en verkopers van duurdere schepen en een luxe levensstijl. Online verder lezen …

Slim afmeren

Na Volvo komt ook Raymarine nu met een slim systeem om uw schip veilig en smart af te meren. Het systeem draait om sonsoren en camera's die objecten kunnen herkennen en u zo helpen uw schip veilig en zonder schade af te meren. Zeg maar een parkeerhulp zoals die tegenwoordig op veel auto's is te vinden. Klik hier om meer te lezen …

Brexit (3)

De spanning aan de andere kant van het Kanaal neemt toe. Welke kant het op gaat is onzeker. Voor ondernemers en consumenten blijkt maar dat het extreem lastig is zich goed voor te bereiden. Je kan wel met alle scenario's rekening houden, maar nog steeds is niet helder welke dat dan zijn. Uitgaan van het zwartste scenario? Zo ver zal men het toch wel niet laten komen, daar in Londen?

Feit is dat ook de watersportsector op vele manieren verweven is met het Verenigd Koninkrijk. Vele jachten en accessoires worden aan beide kanten van het Kanaal gemaakt en worden aan beide zijden verkocht. Engeland is een geliefde bestemming voor watersporters aan onze kant van de plas en omgekeerd komen de Britse jachten graag deze kant op. Voor de Vaarwinkel kan de Brexit flinke consequenties hebben. In Engeland zitten veel uitgevers van boeken en kaarten en vooral als u wat verder weg wilt en liever geen Duits- of Franstalige boeken gebruikt bent u aangewezen op boeken en kaarten die in Engeland worden gemaakt. Ook de zeevaart kan niet zonder, heel veel zeeschepen kunnen niet zonder de publicaties van de British Admiralty.

Ook wij weten niet welke kant het op gaat, maar beter goed voorbereid is ook hier het devies. Onze groothandel die de meeste spullen uit Engeland levert haalt, heeft aangegeven dat zij in het ergste geval een groot deel van hun voorraad naar Nederland verplaatsen, om van daaruit het Europese vasteland te bedienen. En omdat zij ook veel aan de beroepsvaart leveren zit daar voor ons een belangrijk punt. De scheepvaart werkt altijd onder grote tijdsdruk en als een schip bij een terminal aanlegt staan de diverse leveranciers meestal al klaar om bijvoorbeeld nieuwe bijgewerkte kaarten en publicaties aan boord te brengen. Zeekaarten zijn vrijwel allemaal printed-on-demand en worden in Rotterdam geprint. Een buitengrens grens vormt dan alleen nog maar een administratieve barrière. Maar boeken als getijdetabellen ed. heeft nog een aanzienlijk deel van de schepen fysiek aan boord. Dergelijke publicaties komen dan nog meer in Rotterdam op de plank en zijn dus ook via de Vaarwinkel direct leverbaar.

Nieuw Watersport Logboek

Juist in deze digitale tijd blijft het van groot belang om aan boord ook een logboek op papier bij te houden. Niet voor als de apparatuur u in de steek laat, maar vooral omdat informatie op papier en op één centrale plek wel zo makkelijk is. Daarom komt ChartCo met het nieuwe Watersport Logboek. Een compact log>boek dat alle ruimte biedt voor het noteren van de belangrijkste gegevens tijdens het varen. Begin het nieuwe vaarseizoen met een mooi nieuw logboek!
Het nieuwe logboek is vanaf nu online te bestellen in de Vaarwinkel …

Daag Mark uit

Altijd al eens met twee zeilhelden het water op willen gaan. Dan is dit uw kans. Roy Heiner, oud olympiër en Volvo Ocean Race zeiler heeft Golden Globe Race deelnemer Mark Slats uitgedaagd voor een zeilduel. The Battle of the legends gaat komend voorjaar plaatsvinden en u kunt deel uitmaken van één van de twee teams. Uw plekje aan boord moet u echter wel kopen door mee te bieden voor het goede doel …

Storing

Deze week ontvangt u de nieuwsbrief later dan gebruikelijk en via een nieuwe route. Normaal versturen wij de nieuwsbrief op donderdagavond. Zo ook deze week. Alleen had dit een aantal onverwachte reacties tot gevolg. Een stroom aan foutmeldingen tijdens het versturen en daarna een mailserver die helemaal niet meer werkte. Wat bleek: afgelopen week zijn onze websites verhuisd naar een nieuwe server. Nieuw, sneller en dus ook beter, maar kennelijk was niet alles afgesteld op het versturen van de nieuwsbrief. Mail sturen naar bijna 10.000 lezers vraag namelijk veel van de mailserver. Met als resultaat dat wij als bedrijf ruim een dag zonder e-mail zaten en u geen nieuwsbrief kreeg.

Afgelopen dagen zijn wij druk geweest met het opruimen van de rommel en het vinden van een structurele oplossing. Die bestaat uit een nieuwe server voor Vaarwinkel.nl, zodat deze nu los kan functioneren van onze bedrijfswebsite. En het onderbrengen van de Vaarwijzer Nieuwsbrief bij een gespecialiseerde 'mailinglijstprovider'.

Deze nieuwsbrief is de eerste die langs die route verzonden wordt. Zie het als een 'stress test' om te zien of het nieuwe systeem het ook aan kan. Omdat het ook voor ons nieuw is kan het zijn dat de Nieuwsbrief in uw mailbox als spam wordt gezien. Help ons dan door uw mailaccount te vertellen dat de mail wel gewenst is.

Het voordeel van een speciale mailinglijstprovider is dat ons nu veel meer mogelijkheden ter beschikking staan. Bijvoorbeeld om straks de nieuwsbrief ook in een mooi nieuw jasje te steken en voor ons ook betere statistieken om te zien of de mail wel aankomt en ook gelezen wordt.

Excuus voor de vertraging.

Promanent neemt cursus Theoretische Kustnavigatie over

De Online Cursus Theoretische Kustnavigatie en de Studiewijzer Kustnavigatie van VBO Watersportcursussen zijn overgenomen door Promanent, onder andere bekend van de examentrainingen voor vaarbewijs en marifonie. Het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN) is een door de overheid erkend getuigschrift ‘navigeren op Europese kustwateren’. Het Certificaat TKN geeft ook recht op het Internationale Vaarbewijs ICC Coastal Waters en levert vrijstellingen op voor een groot deel van de examenstof voor het Klein Vaarbewijs 1 en 2. Lees verder op de website …

NL Waterland kaarten verschenen

Vorige week verschenen de nieuwe ANWB Waterkaarten. Deze week is het de beurt aan de nieuwe vaarkaarten en -atlassen van NL Waterland. NL Waterland is met ingang van dit seizoen de verzamelnaam voor een reeks van vaarkaarten, -atlassen, reisgids en de gecombineerde app. Van voorgaande jaren kent u de kaarten wellicht nog onder de naam Nieuwe Vaarkaart.

De markt voor de vaarkaarten voor de binnenwateren in Nederland wordt al jarenlang gedomineerd door de Waterkaarten van de ANWB. In een dergelijke markt is het niet makkelijk om een nieuw product neer te zetten. Sinds het eerste jaar is de reeks kaarten van NL Waterland/ Nieuwe Vaarkaart steeds iets verandert, maar begint langzaam aan een eigen plek te veroveren. Goed luisteren naar de gebruikers zorgt dat de koers steeds scherper gevaren kan worden. Vorig jaar veranderde de indeling en verschenen de kaarten ook als atlas. Dit jaar blijft de indeling min of meer gelijk, maar kiest men er voor de papieren kaart alleen als overzichtskaart op schaal 1 : 100.000 neer te zetten. Voor de details en extra informatie moet u de NL Waterland app gebruiken. Dat is geen straf want de app biedt veel extra informatie en detailkaarten tot op schaal 1 : 12.500. Verwacht echter geen uitgebreide navigatiemogelijkheden. U ziet uw zelf op de kaart varen en kunt bijvoorbeeld de tijden van een brug of de faciliteiten van een haven opzoeken. Routes uitzetten of andere navigatiefuncties zitten niet in deze app. Wat dat betreft kiest de NL Waterland er voor om vooral naast de 'vaartechnische informatie' ook veel toeristische informatie te tonen.

De nieuwe vaaratlassen van NL Waterland bieden naast de overzichtskaarten, wel de detailkaarten op schaal 1 : 12.500. Bij zowel de atlassen als de losse vaarkaarten krijgt u een licentie voor één jaar voor de NL Waterland App voor heel Nederland.

NL Waterland kiest voor een geheel eigen aanpak. Wat dat betreft is er dit jaar echt iets te kiezen op de Nederlandse binnenwateren. De nieuwe ANWB Waterkaarten (schaal 1 : 50.000) in combinatie met de ANWB Wateralmanak deel 2 of de vaarkaarten en atlassen van NL Waterland die niet kunnen zonder de app.

Zoals bekend is de ANWB vorig jaar gestopt met het zelf uitgeven van de digitale ANWB Waterkaarten in app en software. De Waterkaarten app en software versie gaan echter door. Onder eigen naam, maar nog steeds gevuld met de Waterkaarten en gegevens uit de Wateralmanak. Hierover binnenkort meer.

Nieuwe reeks vaarboeken voor de beginner

Er is een nieuwe reeks van praktische boeken verschenen die zich speciaal richt op de beginnende watersporter. In elk deel wordt één specifiek onderwerp gekozen en in begrijpelijke tekst uitgelegd. De eerste vier boekjes zijn nu te bestellen.

Waarom kinderen moeten zeilen

Vermoedelijk hoef ik u niet te overtuigen, maar toch is het goed om de vijf redenen waarom kinderen moeten zeilen eens te lezen. Klik hier …

Nieuwe kaarten voor de Oostzee

De komende weken is het druk met een groot aantal nieuwe vaarkaarten dat verschijnt. De ANWB en NL Waterland kaarten beten al de spits af. Deze week verscheen een aantal nieuwe kaarten van NV Verlag voor de Oostzee. Van Polen langs Duitsland tot en met de oostkant van Denemarken en de mooie vaargebieden langs de Zweedse westkust. De kaarten van NV Verlag onderscheiden zich met het duidelijke kaartbeeld en de combinatie van papieren kaarten met een licentie voor gebruik van de kaarten in de gratis NV App en gratis NV Light navigatiesoftware. Voor iOS, Android, Windows en Mac OSX.

Eerste World Congress on Maritime Heritage

Van 13 tot en met 15 maart wordt in Singapore het eerste wereldcongres voor maritiem erfgoed gehouden. Het doel is om ervaringen uit te wisselen en het belang van ons maritiem erfgoed onder de aandacht te brengen. Opvallend is dat in de lijst van indrukwekkende sprakers er geen sprekers namens Nederland staan en dat terwijl Nederland toch een land is met een zeer rijke maritieme geschiedenis en over heel de wereld maritiem erfgoed is te vinden met een Nederlandse herkomst. En wij ook een lange traditie kennen van het instand houden van ons eigen maritieme erfgoed.

Meer over het congres op de site ...

Topdrukte bij de Vamex

Afgelopen jaar was een topjaar voor de Vamex. Maar liefst zo'n 37.000 examens voor het Klein Vaarbewijs werden er afgenomen. Zo'n 10.000 meer als in voorgaande jaren. En ook dit jaar lijkt goed op stoom. Dat de examinering eind dit jaar overgaat naar het CBR is kennelijk toch een stimulans om nu nog even snel het Klein Vaarbewijs te halen.

En hoewel de leerstof inhoudelijk gelijk blijft en de wijze van examineren ook niet zal veranderen (Klein Vaarbewijs blijft een theorie-examen) is het vrij zeker dat er onder de vlag van het CBR wel het één en ander gaat veranderen. Zo wordt het aantal locaties uitgebreid naar alle locaties van het CBR, maar is het straks niet meer mogelijk om na het examen direct het Klein Vaarbewijs mee naar huis te nemen. Na het examen zult u dus enige dagen op het fel begeerde pasje moeten wachten. Ook is nog onbekend wat straks de kosten worden om examen te doen en om het pasje te laten maken.

Opvallend is ook de toename in het aantal kandidaten voor het Klein Vaarbewijs 2. Veel mensen die in het verleden al het Klein Vaarbewijs 1 haalden, maken nu werk van hun goede voornemen en doen nu aanvullend examen voor Klein Vaarbewijs 2.

Tot half december doet u nog bij de Vamex examen. Dan volgt er even een periode zonder examens, waarbij alles overgaat naar het CBR en vanaf 2 januari kan men terecht bij het CBR. De verwachting is dat examens bij het CBR vanaf oktober te reserveren zullen zijn.

Tip: Met het Certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN) en Klein vaarbewijs 1 krijgt u ook Klein Vaarbewijs 2 en het ICC Coastal Waters. En TKN gaat dieper in op bijvoorbeeld navigatie en behandelt ook de vaarregels op zee. Als het uw ambitie is om ook op zee te gaan varen dan is TKN eigenlijk onmisbaar. En een logische keuze om Klein Vaarbewijs 2 feitelijk 'over te slaan'. In november is er nog een examen TKN.

Meld onveilige situaties

Meld onveilige situaties op het water via de Vaar melder-app! Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie. Lees verder op de website …

Hiswa 2019 vol innovaties

De Hiswa Amsterdam Boat Show 2019 is gisteren van start gegaan. De beurs is een must voor iedereen die interesse heeft in de laatste ontwikkelingen, technieken en innovaties op watersportgebied. Bent u nog van plan te gaan? Of misschien al geweest. Als u nog moet gaan, ga dan zeker ook langs het Veiligheids Paviljoen met onder andere Varen-doe-je-samen. En u moet zeker de Ophen Maverick bezoeken. Het schip waarmee Mark Slats onlangs tweede werd in de Golden Globe Race staat in zijn geheel op de beurs. Mark is soms aan boord, geeft presentaties en signeert zijn nieuwe boek. Geen tijd om naar Amsterdam te gaan, dan is het boek natuurlijk te bestellen in de Vaarwinkel.nl …
De Hiswa Amsterdam Boat Show is nog tot en met zondag 10 maart 2019 in RAI Amsterdam.

Nominatie voor watersportboek

De HISWA Hebbeding Award is tijdens HISWA 2018 voor het eerst uitgeroepen. Ook dit jaar wordt er weer een winnaar gekozen door een vakjury én door de consument. Er zijn zes producten genomineerd. De gebruikelijke nieuwe 'gadgets', maar ook het nieuwe leuke ontdek- en doeboek voor jonge matrozen; 'Samen de boot in'. U kunt online uw stem uitbrengen … Stemmen is mogelijk tot 5 maart en onder alle stemmers worden 5×2 HISWA-toegangskaarten verloot.

Samen de boot in is een ontdek- en doeboek voor jonge matrozen en stimuleert hen om van alles over de boot en het varen te ontdekken. Van voorrangsregels tot een vaarroute uitzetten, van knopen leggen tot spannende experimenten uitvoeren. Het boek Samen de boot in is te bestellen in de Vaarwinkel …

Hiswa 2019 vol innovaties

De Hiswa Amsterdam Boat Show 2019 is een must voor iedereen die interesse heeft in de laatste ontwikkelingen, technieken en innovaties op watersportgebied. Vele nieuwe boten en producten zijn er te bewonderen, waaronder verschillende Nederlandse en wereldprimeurs. In het InnovationLAB ligt de nadruk dit jaar op start-ups en pioniers. De bezoeker vindt daar innovatieve projecten, de nominaties voor de Product van het Jaar en het Hiswa Hebbeding. De Hiswa Amsterdam Boat Show is van woensdag 6 tot en met zondag 10 maart 2019 in RAI Amsterdam. Klik hier voor meer …

ANWB Wateralmanak 2019

Deze week verschenen de nieuwe edities van de ANWB Wateralmanak deel 1 en deel 2. In deel 1 vindt u alle vaarregels voor Nederland en België. Handig want in vrijwel elk reglement staat dat u in het vaargebied waar dat reglement geldt, u dat reglement aan boord moet hebben. In ANWB Wateralmanak deel 1 staan al die vaarregels en met één boek voldoet u dus in één keer aan die regel.

Voor het varen op de Nederlandse en Belgische wateren is ANWB Wateralmanak deel 2 ook onmisbaar want hierin staan alle gegevens over havens, bruggen, sluizen en vaarwegen. Weer helemaal bijgewerkt en dus actueel voor het komende vaarseizoen.

Vorige week schreven wij over het verschijnen van de compleet vernieuwde ANWB Waterkaarten. Inmiddels zijn ze bijna allemaal uit voorraad leverbaar.

Zeilen met catamarans

Zeilen met catamarans maakt een stormachtige ontwikkeling door. De Nacra 17 is als gemengde Olympische klasse het boegbeeld. Maar ook de aantallen kleinere en grotere catamarans groeien gestaag. Een catamaran vaart snel en spectaculair en spreekt een groeiende groep aan. Vooral ook onder jongeren. Er zijn diverse modellen met foils 'gewoon' te koop en op meerdere plaatsen zijn lessen in het zeilen met meerrompsschepen mogelijk.

Spijtig genoeg zijn er niet veel boeken geschreven voor de catamaran zeiler. Wij hebben nog een beperkte voorraad van het boek Dit is Multihull Zeilen (Op = op Aanbieding) en er is het Engelse Catamaran book. En zo zijn er nog een paar die binnenkort ook bij ons te bestellen zijn.

Wat verandert er door de Brexit?

Met de officiële datum van de Brexit, het vertrek van Engeland uit de Europese Unie, steeds dichter bij, zullen wij in een aantal losse stukjes hier aandacht aanbesteden. Wat betekent de Brexit voor u als watersporter?

Het Verenigd Koninkrijk is een populaire bestemming onder veel watersporters en velen maken één of meerdere keren per jaar de oversteek. Soms zelfs om alleen een pint in de pub te pakken, maar meestal toch voor een water langere vaarvakantie om een deel van de lange maar vooral ook mooie kustlijn te verkennen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is nu ook al geen Schengen land en heeft nu ook al de eigen munt. Er is dus grenscontrole en u moet Engelse Ponden inslaan om te kunnen betalen. Dat is straks niet anders. Afhankelijk van de 'hardheid' van de Brexit kan de grenscontrole ook strenger worden. Toerisme is en blijft natuurlijk een belangrijke inkomstenbron dus mag u er vanuit gaan dat de procedures wellicht streng, maar vooral ook praktisch zullen zijn. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat de controle op documenten en mogelijke verstekelingen (mens en dier) wel flink strenger zal zijn. Dus vooral zaak om de papierwinkel goed op orde te hebben.

Omdat het VK straks formeel de Douane-unie verlaat is het opletten aan welke kant van de plas de belasting op bepaalde producten hoger of lager is. Uiteraard zijn er regels voor hoeveel u van bepaalde producten belastingvrij over en weer mag meenemen.

De praktijk zal moeten uitwijzen of het ook zo blijft. Wordt er misbruik gemaakt van gaten in de regels, dan worden die gaten gedicht. Is er sprake van smokkel aan boord van plezierjachten, dan zal de controle verder toenemen. Omdat Engeland minder met de buren hoeft te overleggen, kan men dergelijke maatregels straks vast ook sneller invoeren. De douane in Engeland en de havenautoriteiten in Engeland zijn goed georganiseerd. Wordt de Brexit voor het goederenvervoer een chaos dan legt dat zo'n druk op de instanties dat de recreatievaart er ook de gevolgen van gaat merken. Langere wachttijden kunnen dan bijvoorbeeld toch het gevolg zijn.

Niemand die het nu precies kan zeggen. Tegen eind maart weten we al iets meer en tegen de tijd dat u de oversteek voor een zomervakantie gaat maken zal zeker al meer bekend zijn en is hopelijk ook de juiste actuele informatie beschikbaar. Eén ding is voorlopig zeker; een oversteek naar het VK vraagt dit jaar wel extra voorbereiding.

Aanpak historische kades Antwerpen

De Vlaamse Waterweg start met de renovatie van de kademuur aan de Tavernierkaai en de Van Meterenkaai in Antwerpen. Aangezien dat in een historisch gebied is – bij het Bonapartedok en het beschermde Loodswezengebouw – blijft het authentieke uiterlijk van de kade in stand. De werkzaamheden gaan ongeveer twee jaar duren. In een latere fase volgt de aanleg van een nieuwe waterkering en krijgt de omgeving een make-over. Tijdens de werkzaamheden wordt ook onderzoek gedaan naar de kades die nog in de tijd van Napoleon zijn aangelegd. Online verder lezen …

Zwolle verbetert op afstand bediende bruggen

In 2019 laat de gemeente Zwolle de veiligheid van vier grote, op afstand bedienbare bruggen verbeteren. De besturing en de aandrijving van de bruggen worden aangepast of vernieuwd. De omvangrijke werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de bruggen zoveel mogelijk aan de nieuwste wettelijke veiligheidseisen uit de Europese Machinerichtlijn voldoen. Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen niet bedienbaar en daardoor geldt voor de scheepvaart een beperking voor de doorvaarthoogte. Houdt u dus de scheepvaartberichten in de gaten. Lees meer op de site …

ANWB stopt met de Waterkampioen

En dan helaas droevig nieuws. Vandaag werd bekend dat de ANWB na 92 jaar stopt met de Waterkampioen. Als reden voor dit besluit geeft men aan dat het aantal abonnees de afgelopen jaren sterk is gedaald. De abonnees worden per brief geïnformeerd bij de editie die op 5 maart 2019 uitkomt. Het laatste tijdschrift verschijnt een maand later, op 4 april. Online verder lezen … Een domper zo vlak voor de start van het seizoen.

Bekend is dat het steeds moeilijker is om een blad voor de watersporter te exploiteren. Het aantal mensen dat een vast abonnement wil nemen neemt steeds meer af, maar ook de losse verkoop on de winkels daalt al jaren. Toch is er nog steeds sprake van een behoorlijk aanbod van verschillende bladen voor de pleziervaarder. Bladen die allemaal strijden om de gunst van de adverteerder en lezer.

De ANWB blijft wel watersporters informeren via de haar andere kanalen. De ANWB blijft ook uitgever van de bekende waterkaarten, de Wateralmanak en cursusboeken voor het halen van het vaarbewijs.

Gelukkig wil een aantal Waterkampioen-redacteuren door onder een nieuwe naam; Deining Magazine. de naam 'kampioen' kan men namelijk niet meenemen. Op de website geven de initiatiefnemers ook antwoord op enkele vragen die wellicht bij u ook leven; klik hier …

Het is jammer dat er na zo veel jaren een einde komt, maar laten we hopen dat hier iets moois uit voortkomt en wensen de initiatiefnemers succes met het nieuwe blad.

Mark Slats weer thuis

Nederland is een zeilheld rijker. Op 23 februari jl. arriveerde Mark Slats in de haven van Scheveningen en werd daar door een grote groep enthousiaste supporters welkom geheten. Slats kwam aan als tweede in de Golden Globe Race, een non-stop solo zeilwedstrijd rond de wereld zonder gebruikmaking van moderne technieken. Een heel bijzondere prestatie, waarmee de timmerman uit Wassenaar terecht zijn plek verdient tussen de andere zeilhelden die Nederland kent. En we gaan nog meer van hem zien, want Mark is niet van plan het rustig aan te doen. Er is een plan om samen met zijn broer de Atlantische Oceaan over te roeien. Mark deed dat vorig jaar al eens in zijn eentje. En de ultieme droom van Mark is om met een moderne racer mee te doen aan de Vendée Globe.

Micha Jacobs schreef een boek over het boeiende leven van Mark. Het is een mooi boek geworden en ligt nu al in de winkel. In Held op Zee verhaalt Micha over de bijzondere uitdagingen die Mark zich steeds weet te stellen en kon hij gebruikmaken van de exclusieve dagboekfragmenten die Mark tijdens zijn solozeiltocht optekende. Het nieuwe boek Held op Zee is nu te bestellen in de Vaarwinkel …

Met de Golden Globe Race haalt Mark Slats geld op voor het goede doel. Slats’ moeder lijdt aan kanker en Slats zet zich daarom in voor onderzoek naar betaalbare medicijnen tegen kanker. Het doel is 50.000 euro, maar dat doel is nog niet bereikt. Mark zeilde daarvoor rond de wereld onder moeilijke omstandigheden. Het zou toch mooi zijn als ook dit andere doel gehaald wordt. Dus dus geef !

Derde spits binnen een jaar aangevaren

Binnen een jaar tijd zijn drie spitsen van achteren aangevaren. Een spits is een klein model binnenvaartschip en is vooral bekend van de vaart naar Frankrijk door de smalle kanalen en de afmetingen zijn dan ook afgestemd op de smalste en kleinste sluizen. Waar een Spits in een smal kanaal een groot vrachtschip is, zijn het op de grote binnenwateren eigenlijk maar bescheiden scheepjes ten opzichte van het gemiddelde binnenvaartschip.
Lees hier het bericht over één van deze aanvaringen …

Binnenschepen worden steeds groter en daarmee neemt de dode hoek steeds meer toe. het kan bijna niet anders dan dat dit verband houdt met de recente ongelukken waarbij de kleine schepen van achteren zijn aangevaren. Blijf uit de dode hoek leert elke schipper die zijn klein vaarbewijs wil halen en met reden. De schipper kan je niet meer zien en een modern binnenvaartschip vaart snel en is dus in enkele minuten bij u.
Toch geven deze drie ongelukken in een jaar tijd te denken. Immers binnenvaarders zijn verplicht voorzien van radar en AIS en grote binnenschepen met een flinke dode hoek hebben vaak ook nog een camera op de boeg. Iets van zorg en ongetwijfeld ook iets dat nader onderzocht moet worden.

Slats onderweg naar huis

Op zaterdag 23 februari wordt Mark Slats weer verwacht in Nederland. En er worden diverse acties voorbereid.

Met de Golden Globe Race haalt Mark Slats geld op voor het goede doel. Slats’ moeder lijdt aan kanker en Slats heeft zich daarom ingezet voor onderzoek naar kanker. Net als bij zijn roeiwedstrijd over de Atlantische Oceaan koos hij voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, een stichting die onderzoek doet naar kankermedicatie en die zo goedkoop mogelijk te maken. Het doel was 50.000 euro, maar dat doel is nog niet bereikt. Mark zeilde daarvoor rond de wereld onder moeilijke omstandigheden. Het zou toch mooi zijn als ook dit andere doel gehaald wordt. Dus bereid Mark een warm welkom en geef !

Volgende week verschijnt ook het mooie boek Held op Zee dat Micha Jacobs schreef over de avonturen van Mark. U kunt uw e-mail op de site achterlaten, dan sturen wij u bericht zodra het boek leverbaar is.

Vaarschool SAW winnaar Nationale Motorbootvaren Prijs

Op de beurs Boot Holland heeft de jury van de Stichting Bevordering Motorbootvaren de Nationale Motorbootvaren Prijs 2018 toegekend aan de Vaarschool SAW, een voortrekker in vaaropleidingen voor motorbootvaarders. De SAW is opgericht voor en door motorbootvaarders en uitgegroeid tot een volwaardige vaarschool met veel aandacht voor het praktijkvaren. Zo wordt als vast onderdeel van de vaarbewijs-opleidingen, een praktijkles gegeven op de Waal. De SAW heeft samen met de KNMC een speciale opleiding voor het varen op de Rijn in Duitsland ontwikkeld en leidt als enige vaarschool op voor het moeilijke Rijn Sport Patent. Lees verder op de website …

Slats onderweg naar huis

De tweede plaats voor Nederlander Mark Slats in de Golden Globe Race is een prestatie om mee thuis te komen. En dat is precies wat hem nu te doen staat. Woensdag vertrok hij uit Frankrijk om via Engeland naar thuishaven Scheveningen te varen. Ik hoop dat straks veel mensen de moeite nemen om hem een warm welkom te bereiden. Misschien niet zo veel als bij de finish van de Volvo Ocean Race vorig jaar, maar ook als u niet komt kunt u Mark steunen door het door hem gekozen goede doel te steunen. Op 23 februari wordt Mark weer verwacht in Nederland. En er worden diverse acties voorbereid.

Met de Golden Globe Race haalt Mark Slats geld op voor het goede doel. Slats’ moeder lijdt aan kanker en Slats heeft zich daarom ingezet voor onderzoek naar kanker. Net als bij zijn roeiwedstrijd over de Atlantische Oceaan koos hij voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, een stichting die onderzoek doet naar kankermedicatie en die zo goedkoop mogelijk te maken. Het doel was 50.000 euro, maar dat doel is nog niet bereikt. Mark zeilde daarvoor rond de wereld onder moeilijke omstandigheden. Het zou toch mooi zijn als ook dit andere doel gehaald wordt. Dus bereid Mark een warm welkom en geef !

Steun de KNRM

U steunt toch ook het goede werk van de KNRM! Laat dat dan ook zien door de KNRM Jaarwimpel in top te hijsen. Van elke verkochte wimpel is € 5 voor de KNRM.
Klik hier om de nieuwe jaarwimpels te bestellen … Leverbaar in twee maten.

Elk jaar verschijnt de KNRM wimpel en daarmee behoren wimpels van voorgaande jaren inmiddels tot collectors items. Wij hebben nog een beperkte voorraad van jaarwimpels van voorgaande jaren. Dus maak uw collectie compleet … Op = op !

Bochtafsnijding Delftse Schie is klaar

In Rotterdam-Overschie is maandagmiddag een nieuwe vaarroute geopend. Door het afsnijden van een bocht is de route tussen Delft en Rotterdam veiliger en sneller af te leggen voor binnenvaartschepen. In de oude situatie waren er twee vrijwel haakse bochten. Daardoor moest het scheepvaartverkeer sterk afremmen. Lees verder op de website …

Bestuurscrisis bij Vereniging Klassieke Scherpe Jachten compleet

Na een periode van gerommel bij de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten (VKSJ) is de bom dan nu echt gebarsten. Na het aftreden van de voorzitter en diverse andere bestuursleden is er nu nog enkel een penningmeester over. De aftredende voorzitter gaat zelfs zover dat hij spreekt over opheffing van de vereniging als er zich geen nieuwe kandidaten melden. De VKSJ worstelt al jaren met het toelaten van zogeheten "polyclassics" binnen de club. Een deel van de leden is daar sterk tegen en de aftredende voorzitter beschuldigt hen ervan het werken onmogelijk te maken. Er bestaat al langere tijd een Behoudsvereniging Polyester Klassieke Jachten (BKPJ). Waarom de VKSJ enkele jaren geleden besloot zich hier nu ook op te richten is niet duidelijk en deels de reden van de huidige bestuursproblemen.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom dieselmotor discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.