Atis en MMSI controleren

Vorige week schreven wij dat het Agentschap Telecom meer gaat controleren én bekeuren op de ATIS verplichting van marifoons. In de praktijk blijkt dat zo'n 30 % van de marifoongebruikers niet voldoet aan de Atis plicht. Maar lang niet iedere schipper is zich bewust of zijn marifoon wel of niet Atis uitzend. Vrijwel elke marifoon moet de gebruiker de eerste keer zelf programmeren. Dat kan maar één keer en een fout is snel gemaakt. Hoe kunt u controleren of de ATIS code en MMSI code wel goed zijn ingegeven?

De meeste marifoons hebben in het menu een optie om de ingeprogrammeerde gegevens te tonen. Zo kunt u zien of de gegevens juist in het geheugen van de marifoon staan. Een andere mogelijkheid is dat u een verkeerspost oproept op het juiste werkkanaal. Zij kunnen de codes uitlezen en als het niet druk is dan zal men daar in het algemeen aan mee willen werken. Maar wat als de code(s) verkeerd ingevoerd blijken te zijn?

Zelfprogrammeren van de marifoon is éénmalig. Als u dus een fout heeft gemaakt (of een marifoon van een ander heeft gekocht) dan kan alleen een gespecialiseerd bedrijf de marifoon opnieuw programmeren. Als u een marifoon overneemt van iemand die er mee stopt dan kan het handig zijn om zijn registratie en daarmee zijn codes over te nemen. Dat scheelt de kosten van het opnieuw inprogrammeren, maar u moet dit wel samen met de oude eigenaar via het Agentschap Telecom regelen. Blijf zeker niet doorvaren met de oude codes zonder dit met de oude eigenaar afgesproken te hebben. Als deze namelijk een nieuwe marifoon koopt en zijn roepletters en registratie dus behoudt, dan varen er ineens twee schepen rond met dezelfde code. Dat kan leiden tot verwarring en in geval van nood tot onnodige elende, maar u loopt ook het risico bij controle tegen te lamp te lopen.

Alle regels rondom het gebruik van de marifoon leert u bijvoorbeeld in de online cursus marifonie ...

NOAA stopt met papieren kaarten

De U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration's Office of Coast Survey (NOAA) is de dienst van de Amerikaanse overheid verantwoordelijk voor het inwinnen van data en produceren van de officiële zeekaarten. De Amerikaanse tegenhanger van de Nederlandse Dienst der Hydrografie of bijvoorbeeld de British Admiralty. Al een aantal jaren terug is de NOAA gestopt met het zelf drukken van papieren kaarten. In plaatst daarvan kwamen alle kaarten digitaal en gratis beschikbaar in diverse bestandsformaten. Schippers die nog wel papieren kaarten gebruiken kunnen terecht bij een netwerk van dealers die de kaarten op verzoek uitprinten op het juiste formaat. Maar in principe kan elke plotterservice de bestanden uitprinten.

Hoewel dus alles digitaal bleef het de indeling van de oorspronkelijke kaartgebieden en dus het grote aantal kaarten op een groot aantal verschillende schaalgroottes bestaan.

De NOAA maakte onlangs bekend dat men daar nu mee gaat stoppen. In plaats daarvan komt men met een compleet andere indeling volgens een grid en overal op een zelfde aantal schaalgroottes. Door deze aanpak zal het aantal variaties in schalen en kaarten minder worden en wordt het een stuk gemakkelijker om de kaartbestanden geautomatiseerd te produceren en bij te werken. De NOAA begint volgend jaar met de aanpassingen en het zal vijf jaar duren voor de nieuwe manier van werken overal is doorgevoerd.

Papieren kaarten blijven beschikbaar als printed-on-demand via het netwerk van dealers en ook wordt het mogelijk om straks een eigen gebied en schaal te kiezen en deze dan als 'kaart op maat' te bestellen. Hiermee volgt de NOAA de technische ontwikkelingen in de sector zonder dat de beschikbaarheid van kaarten voor een ieder in gevaar komt. Meer lezen ...

Marifoonverkeer zonder Atis beboet

Het Agentschap Telecom mag ook zonder aan boord te komen een boete uitschrijven voor het niet meezenden van de Atis gegevens tijdens een marifoongesprek. Een constatering op afstand is genoeg. Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.

Het Agentschap Telecom gaat meer controleren én bekeuren op de ATIS verplichting van marifoons. In de praktijk blijkt dat zo'n 30 % van de marifoongebruikers niet voldoet aan de Atis plicht. Maar lang niet iedere schipper is zich bewust of zijn marifoon wel of niet Atis uitzend. Online verder lezen ...

Alle regels rondom het gebruik van de marifoon leert u bijvoorbeeld in de online cursus marifonie ...

De nieuwe kalenders zijn er

De nieuwe kalenders voor 2020 zijn verschenen. Dit jaar verkopen wij niet alleen de schitterende kalenders van het wereldberoemde Beken of Cowes, maar dit jaar ook twee mooie kalenders van fotograaf Rick Tomlinson. In verschillende uitvoeringen en formaten en van klassiek tot racers op de wedstrijdbanen. Voor ieder is er wel een kalender te vinden. Allemaal hebben ze gemeen dat ze een selectie bevatten van de mooiste foto's van zeiljachten en -schepen.

Bestel nu of geef ze kado.

Lozingsverbod uitgebreid naar de kleine passagiersvaart

Dankzij een motie van D'66 moet de minister het bestaande lozingsverbod voor de pleziervaart beter gaan handhaven of komen met aanvullende regels. Wij schreven daar al eerder over. Veel boze watersporters reageerden met de opmerking waarom wij wel en de beroepsvaart dan niet?. Een geluid dat kennelijk in Brussel wel gehoor krijgt.
Bestaande passagiersschepen met 12 tot 50 passagiers zullen vervroegd een vuilwatertank moeten hebben. De verplichting stond voor 2045 maar zal hoogstwaarschijnlijk naar 2030 gaan, 15 jaar eerder. Het CESNI commitee, dat afgelopen dinsdag over dit onderwerp vergaderde in Straatsburg, wil eerst een impact assessment uitvoeren en zal dan hoogstwaarschijnlijk overgaan tot aanpassing van de datum. CESNI wil de datum in lijn brengen met het voorstel van het CDNI (verdragstaten die afspraken hebben gemaakt over afvalstoffen in de binnenvaart) om het lozingsverbod van afvalwater per 2030 ook te laten gelden voor deze categorie schepen. Een maatregel die vooral voor de chartervaart gevolgen zal hebben, maar wellicht op termijn ook positieve gevolgen heeft voor het aantal stations waar afvalwater kan worden afgegeven. Online meer lezen ...

Lozen toiletwater

Per 1 oktober 2019 is er een nieuwe regeling met betrekking tot het lozen van toiletwater vanaf recreatievaartuigen. De Regeling lozen buiten inrichtingen is aangevuld waardoor het voortaan onder voorwaarden is toegestaan om toiletwater van recreatieschepen te lozen. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt. De nieuwe regels staan nu het zuiveren van toiletwater aan boord van recreatieschepen toe. Toiletwater dat door een zuiveringsvoorziening aan boord is geleid en voldoet aan de gestelde eisen mag daardoor voortaan worden geloosd. Lees hier verder ...

Het wachten is nog wel op betaalbare en niet te grote en niet kwetsbare en vervolgens ook goedgekeurde installaties die aan boord van een plezierjacht het afvalwater kunnen zuiveren.

Naast het zelf zuiveren wordt in de nieuwe Omgevingswet, naar verwachting in 2021, opgenomen dat het verzegelen van de afsluiters van de lozingspunten van toiletten en vuilwatertanks. Wie de nieuwe regeling goed leest ziet dat de norm voor water dat geloosd mag worden eigenlijk betekent dat urine nu wel ongezuiverd mag worden geloosd omdat daar geen bacteriën in zitten. Als dat inderdaad zo bedoeld is, dan wordt de handhaving er niet makkelijker op.

Een en ander is het gevolg van een lobby van de Hiswa, maar vooral van een motie van D'66 kamerlid De Groot - inderdaad die van de halvering van de veestapel - eerder dit jaar waarin de Tweedekamer de minister dwingt tot maatregels omdat het lozingsverbod voor pleziervaartuigen niet effectief zou zijn. Belangenorganisaties voelen niets voor zo’n verplichte verzegeling en zien veel praktische bezwaren, bijvoorbeeld bij de handhaving.

Superjacht bedrijven bundelen krachten

Een groep prominente superjacht bedrijven bundelen hun krachten met brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) in het nieuw op te richten Holland Superjacht Platform. Deze strategische alliantie zal zich hoofdzakelijk richten op de wereldwijde branding en exportbevordering van de superjachtbouw industrie, een versterking van de gehele Nederlandse maritieme maakindustrie. Online verder lezen ...

Vaarbewijs omruilen

Deze week waarschuwt het blad Zeilen om uw Klein Vaarbewijs nog snel even te verlengen nu het nog bij de Vamex kan. "Misleidend" volgens Detlev Volkholz, directeur van de Vamex in een online reactie. Hoe zit het nu precies?

In 2014 is de verplichte verlenging van het Klein Vaarbewijs op zeventigjarige leeftijd officieel afgeschaft. Voor iedereen is zijn of haar Klein Vaarbewijs vanaf dat moment dus levenslang geldig ongeacht de datum waarop het vaarbewijs gehaald is of wordt en ongeacht de einddatum die op eerder uitgegeven vaarbewijzen stond. Elke handhaver in Nederland weet hier van en bij controle van een Klein Vaarbewijs waarvan de einddatum verstreken is heeft u in Nederland geen probleem. Anders is het in het buitenland. Daar mag u er vanuit gaan dat niet elke handhaver de details van de Nederlandse regels kent en is al jaren het advies om, als u in het buitenland met een vaarbewijsplichtig vaartuig wilt varen, het pasje van het Klein Vaarbewijs te vernieuwen voor een exemplaar zonder de einddatum (en achterop het internationale vaarbewijs ICC). Vernieuwen is niet gratis en er is dus niet altijd een noodzaak om een nieuw pasje aan te vragen. Daarom zullen er vast nog genoeg houders van een oud model Klein Vaarbewijs zijn met dus nog wel een einddatum op hun zeventigste verjaardag.

Ongetwijfeld heeft u allen ook gehoord van de problemen bij het CBR met name bij de verlenging van de rijbewijzen voor ouderen. De redactie van Zeilen combineert nu bovenstaande advies met de problemen bij het CBR en adviseert daarom nog even snel een nieuw Klein Vaarbewijs aan te vragen nu dat nog bij de Vamex kan. Daarmee implicerend dat omruilen van het Klein Vaarbewijs straks bij het CBR problematisch wordt. Geen onlogische gedachte, maar eigenlijk ook weer wel. Voor het omruilen van een Klein Vaarbewijs is geen medische keuring nodig. Juist op dat punt zijn er bij het CBR problemen en daardoor grote wachttijden. Tegelijk kan de oproep van het veel gelezen blad een run op de Vamex veroorzaken met als resultaat dat er juist bij Vamex grote wachttijden ontstaan, waar die er nu niet zijn. Zoals u eerder in deze nieuwsbrief kon lezen, zit de Vamex wat betreft examens helemaal vol. Dat betekent dat al het personeel bezig is met het afnemen van examens en de administratieve afwikkeling daarvan. Daar nog een run op om te ruilen vaarbewijzen bij en dan kan het serieus misgaan. De Vamex mag tot eind dit jaar vaarbewijzen uitgeven. Daarna niet meer. Dus als men voor die datum een eventueel onstane achterstand dan niet weggewerkt heeft, moet het CBR dat afmaken met alle gevaar dat er juist dan iets misgaat. En met als mogelijk resultaat dat mensen die hun pasje juist echt moeten omruilen, omdat ze echt in het buitenland gaan varen, de boot kunnen missen.

Wat is nu wijs? Controleer in ieder geval even uw Klein Vaarbewijs. Heeft u nog een exemplaar met een einddatum en gaat u binnenkort in het buitenland varen, neem dan de stap om uw pasje om te ruilen. Doe dat voor eind november.
Heeft u een exemplaar zonder einddatum en wilt u mogelijk ooit in de toekomst in het buitenland gaan varen of vindt u het wel fijn om een nieuw pasje zonder einddatum te hebben. Dan is er op dit moment eigenlijk geen reden om nu uw pasje vast om te ruilen.

Kinderziektes horen bij elke ingrijpende verandering. Maar die worden ook altijd opgelost. Daarna heeft u dan nog genoeg tijd om uw pasje om te ruilen. De minister zal nieuwe problemen bij het CBR niet accepteren. We mogen er dus vanuit gaan dat het CBR extra alert is dat er straks geen problemen ontstaan met het Klein Vaarbewijs.

Online cursus TKN

Heeft u altijd al uw Klein Vaarbewijs 2 willen halen en ooit al eens Klein Vaarbewijs 1 behaald? En wilt u tegelijk leren navigeren en varen op ruimere (getijden) water van de Waddenzee en en de kustwateren. Dan is het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond iets voor u. Het TKN gaat letterlijk verder dan de leerstof voor Klein Vaarbewijs 2. Zo leert u onder andere over het zogenaamde Reglement ter voorkoming van aanvaringen op zee, veilig navigeren, rekening houden met de getijden en het weer, instrumenten, reisvoorbereiding, etc..
En het aardige is dat bezitters van Klein Vaarbewijs 1 na het behalen van het Certificaat TKN ook het Klein Vaarbewijs 2 en het ICC Coastal Waters kunnen aanvragen. Daarmee mag u dan op alle Nederlandse binnenwateren inclusief de Waddenzee varen met een vaarbewijsplichtige snelle motorboot of motorboot langer dan 15 meter. En met het ICC mag u ook op zee varen in andere Europese landen waar ook een vaarbewijs verplicht is.

In november is weer een landelijk examen en daarna in het voorjaar 2020. Al het lesmateriaal TKN vindt u in de Vaarwinkel. Zoals bijvoorbeeld onze eigen online Cursus Kustnavigatie.

Handboek Motorbootvaren

Eindelijk weer eens een echt boek voor de motorbootvaarder. Deze week verscheen het Handboek Motorbootvaren van Hollandia. Dit handboek biedt alle kennis die u als motorbootvaarder nodig heeft om alleen of met z’n tweeën te gaan varen. Het boek behandelt stap voor stap alle voorkomende manoeuvres en handelingen en geeft uiterst bruikbare tips en oplossingen om deze makkelijk, overzichtelijk en zonder stress te laten verlopen. Naast een groot aantal verhelderende tekeningen vindt u in het boek zogenaamde QR-codes naar handige (Engelstalige) instructievideo's die laten zien hoe het er in de praktijk uitziet. Een leuke toevoeging aan het boek.
Dit van oorsprong Engelse boek is niet alleen goed vertaald het is ook herschreven en geënt op de Nederlandse praktijk. Vaarinstructeur Jasper Jansen heeft een aantal hoofdstukken uit het boek voor zijn rekening genomen om het varen op de Nederlandse binnenwateren extra te belichten. Daarmee is het boek het ideale handboek voor de Nederlandse motorbootvaarder.

Het Handboek Motorbootvaren is te bestellen in de Vaarwinkel. De voorraad is al onderweg naar ons magazijn en zodra de boeken binnen zijn gaat uw bestelling op de post.

Veiligheid bruggen geen prioriteit

De overheid doet nog altijd onvoldoende om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Veiligheidsrisico's hebben geen prioriteit, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een woensdag 4 september gepubliceerd rapport. Er is sprake van een landelijk probleem, zegt de OVV.

Het rapport komt naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw toen de Den Uylbrug in Zaandam plots openging. Als na dat ongeluk de aanbevelingen van de Onderzoeksraad direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind, stelt de raad. Het gaat vooral om bruggen die onder de verantwoording van gemeenten vallen. Bron: TV Rijnmond

Eerder berichten wij in de Vaarwijzer Nieuwsbrief over de problemen met de bediening van bruggen door het tekort aan brugwachters in Noord-Holland. Daar ging het om de door de Provincie bediende bruggen. En vorige week berichten wij nog dat er bij Rijkswaterstaat onvoldoende toezicht is op het onderhoud van bruggen en sluizen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Van lezers en ook op sociale media horen we steeds meer klachten en nare ervaringen waaruit heel duidelijk naar voren komt dat er sprake is van een structureel probleem bij overheden van laag tot hoog en van lokaal tot landelijk wat betreft het beheer van onze natte infrastructuur. Ook de beroepsvaart ondervindt hier hinder door. De natte infrastructuur lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje, terwijl vrijwel iedereen het er over eens is dat vervoer over water een duurzame vorm van transport is en dat waterrecreatie wel degelijk van een aanzienlijk economisch belang is voor veel regio's en gemeenten. Terwijl watersport een gezonde sport is voor jong en oud en in verhouding met een vliegvakantie naar bijvoorbeeld Bali waarschijnlijk ook een stuk milieuvriendelijker is. Om maar niet te vergeten dat de Nederlandse jacht- en scheepsbouw veel baat heeft bij een sterke thuismarkt in de vorm van binnenvaart, kustvaart en uiteraard de pleziervaart.

Karma van staal

Mooie dingen hoeven niet makkelijk te zijn. Dat is het motto waarmee Werner Toonk op 44-jarige leeftijd alles en iedereen achter zich laat om zijn jongensdroom te realiseren. Na jaren klussen, plannen maken en een solo-oefentocht naar de Shetlandeilanden zeilt hij in tweehonderd dagen zijn stalen tweemaster Karma naar Nieuw-Zeeland, vergezeld door verschillende opstappers. De reis gaat via de meest afgelegen eilanden ter wereld, door de stormen en orkanen op de Zuidelijke Oceaan. Wekenlang is er niets dan water aan de horizon en zijn Karma en haar bemanning overgeleverd aan elkaar en de elementen.

Karma van staal is een zeilverhaal waarbij je als lezer meevaart, zelfs als overtuigde landrot. Over de ongemakken van het zeilen en het eindeloos genieten van vergezichten over een oceaan die geen dag hetzelfde is.

Auteur Werner Toonk (1973) is projectleider en consultant, en daarnaast avonturier in hart en nieren. Hiervoor werkte hij ook een tijd als stadsdeelwethouder in Amsterdam, waarover hij eerder al een boek schreef.

Het boek Karma van Staal verscheen deze week en de nieuwe voorraad is onderweg naar ons magazijn. U kunt nu vast bestellen. Zodra de boeken binnen zijn gaat uw bestelling op de post en heeft u het boek als één van eersten in uw bezit.

Examens Klein Vaarbewijs uitverkocht

Het is dit jaar niet meer mogelijk om u in te schrijven voor een examen Klein Vaarbewijs bij de Vamex. Alle examenmomenten tot en met december zijn volgeboekt. Er werd al een grote drukte verwacht, maar de werkelijkheid blijkt dus elke verwachting te overtreffen.

Eind dit jaar gaat de examinering voor de vaarbewijzen over van Vamex naar het CBR. Omdat dit kennelijk toch enige onzekerheid geeft bleek vorig jaar al dat een groot aantal mensen 'nog even snel' het vaarbewijs wil halen. Maar liefst 35.000 examens werden er afgenomen, terwijl in een normaal jaar er ongeveer 24.000 examens worden afgenomen. Dit jaar komt men op 53.000 afgenomen examens uit. Waarvan de laatste twee maanden alleen al ongeveer 24.000 inschrijvingen. En daarmee zijn alle examenmomenten bij de Vamex tot het einde van het jaar volledig volgeboekt. Vamex directeur Detlev Volkholz: We komen dit jaar op 53.000 examens uit. Dubbel zoveel als in een normaal jaar. We hebben alle zeilen bijgezet, maar met vijf locaties en zes examendagen per week en medewerkers die al flink overwerken houdt het helaas een keer op. Wij kunnen geen extra dagen meer openen. Die zijn namelijk allemaal al open.

Begin dit jaar begon de Vamex al te waarschuwen dat men er tijdig bij moet zijn omdat er een drukte werd verwacht, maar deze stormloop had niemand verwacht. Gebruikelijk zit de grote drukte vlak voor de zomervakantie. Dit jaar was dat inderdaad een bijzonder drukke periode voor de Vamex, maar dat er na de zomer zo'n run op het examen zou ontstaan overtreft elke verwachting. Voor veel opleiders en examenkandidaten komt de stop dan toch als een onaangename verrassing. Juist ook omdat veel cursussen nu nog moeten beginnen. Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen: Het is heel snel gegaan. Tot 1 september was inschrijven eigenlijk altijd nog wel mogelijk. Nu zijn we een paar dagen verder en zit alles vol.

Het is natuurlijk goed nieuws dat het Klein Vaarbewijs en dus de watersport toch kennelijk een grote groep weet te interesseren. En dus ook een grote groep mensen die bereid is zich de theorie eigen te maken en er moeite voor wil doen het vaarbewijs te halen. Gezien recente berichten over gebrek aan kennis onder watersporters een mooi tegenbericht.
Onbekend is of de kandidaten nieuwkomers zijn of al veel langer varen en altijd al van plan waren ooit het vaarbewijs te halen. Vamex wijst er op dat de run op de examens vooral gebaseerd is op onjuiste informatie. De examens blijven bij het CBR onveranderd en ook het bericht dat er een praktijkexamen komt is niet waar. Er is dus geen man overboord als u uw vaarbewijs examen pas begin volgend jaar bij het CBR doet. Bij het CBR is straks bovendien voldoende plek op alle 20 examenlocaties.

Het CBR kan niet eerder beginnen met het examineren omdat zij daarvoor door de minister aangewezen moet zijn. Die aanwijzing gaat pas in op 1 januari 2020. Omdat de Vamex uitverkocht is heeft het CBR besloten de inschrijving voor de examens na 1 januari versneld open te stellen. De bedoeling is dat dit vanaf oktober kan bij het CBR. Vanaf januari 2020 kan men dan terecht op één van de 20 CBR locaties. Reserveren kan alleen door de kandidaat zelf en dus niet door de opleider. De inhoud van het examen blijft gelijk en ook de tarieven blijven gelijk aan die van de Vamex. En de examens voor het Klein Vaarbewijs blijven theorie examens die op een beeldscherm worden afgenomen.

In de tweede helft van september volgt meer informatie over de recreatievaartexamens op cbr.nl. Ook is dan de exacte datum bekend wanneer kandidaten examens kunnen reserveren bij het CBR.
Kandidaten die toch nog dit jaar examen willen doen kunnen proberen een vrij gevallen plek te bemachtigen. Er zijn altijd kandidaten die het examen afzeggen. Deze plekken komen dan op de website van de Vamex weer beschikbaar. Wilt u toch graag nog proberen zo’n plek te bemachtigen dan kunt u via Direct Inschrijven de beschikbaarheid controleren en een dan nog vrijgekomen examenplek reserveren.

Top tip: Het blijkt dat veel kandidaten al Klein Vaarbewijs I hebben en nu werk maken van een oud voornemen om ooit nog eens Klein Vaarbewijs II te halen. Er bestaat echter ook een alternatieve route naar het Klein Vaarbewijs II. Heeft u al Klein Vaarbewijs I dan kunt u examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) doen. U leert dan nog meer over de navigatie en het varen op open water én met het Certificaat TKN en Klein Vaarbewijs I kunt u ook Klein Vaarbewijs II krijgen inclusief het internationale ICC Coastal Waters. Op 23 november is er weer een examen TKN in Rotterdam. U kunt nog tot 9 november inschrijven. De capaciteit is echter beperkt dus wees er op tijd bij.

Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement in Nederland. De 42ste editie van het evenement vindt plaats aanstaande weekend van 6, 7 en 8 september. Bezoekers kunnen naast scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties van havenbedrijven, ook genieten van een uitgebreid cultureel programma. De meeste activiteiten zijn op de Nieuwe Maas en de kades rond de Erasmusbrug. Het thema dit jaar is 'Teamwork'. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor 'alle teamplayers die de haven rijk is'. Meer op de site ...

Vaarbewijs voor snelle motorboten

Bij een aanvaring tussen een snelle rib en een sloep op de Nieuwe Maas bij Rotterdam is een dodelijk slachtoffer gevallen en enkele (zwaar) gewonden. Ironisch genoeg was de schipper van de rondvaart sloep zelf net hersteld van een eerdere aanvaring vorig jaar.
Op de Nieuwe Maas geldt geen snelheidsbeperking en naast de bekende watertaxi's varen er veel andere schepen rond die snelheden kunnen halen die de 50 km/uur ver overschrijden. Onlangs presenteerde het Havenbedrijf nog een nieuwe snelle patroeilleboot die zelfs de 100 km/uur zou kunnen halen. Als sommige schepen zo hard kunnen, dan moeten de handhavers ze immers wel bij kunnen houden.

Niet het eerste ernstige ongeluk waarbij een snelvarende boot betrokken is en uit diverse hoeken vraagt men zich af of het huidige klein vaarbewijs nog wel voldoet voor de snelheden die sommige snelle motorboten kunnen halen. Hoe zit het ook al weer?

In Nederland en in veel andere Europese landen geldt een vaarbewijsplicht voor een snel varende motorboot als deze sneller kan varen dan 20 km/uur. Is de boot kleiner dan 25 meter dan volstaat een Klein Vaarbewijs I en vaart men op grotere wateren zoals het IJsselmeer dan moet men Klein Vaarbewijs II hebben. Hoewel een Klein Vaarbewijs dus bedoeld is voor schippers van snelle motorboten (en onder andere ook voor pleziervaartuigen van 15-25 meter) bestaat de voorgeschreven leerstof vooral uit meer algemene kennis van het varen. Er wordt eigenlijk nauwelijks aandacht besteed aan het varen met een snelle motorboot (of een groter motorschip). Een aanzienlijk deel van de kandidaten die examen doet voor het Klein Vaarbewijs doet dat omdat ze (ook) met een snelle motorboot of waterscooter willen kunnen varen. In Nederland of op vakantie. Het Klein Vaarbewijs is dus onder andere bedoeld voor snelle motorboten, een groot deel van de houders van een Klein Vaarbewijs vaart ook met een snelle motorboot, maar varen met een snelle motorboot komt niet of nauwelijks aan bod in de leerstof. Alsof elke motorrijder rijdt met een gewoon fiets rijbewijs.

Daarnaast is er nog iets aan de hand. Steeds meer ondernemers en organisaties bieden vaartochten aan. Zolang men niet meer dan 12 passagiers meeneemt en het schip kleiner is dan 20 meter volstaat een Klein Vaarbewijs voor de schipper. En dankzij het zogenaamde 'Giethoorn arrest' is soms zelfs meer toegestaan mits men altijd in een vast gebied vaart en het om een open rondvaartboot gaat. Vaartochten met snelle motorboten zijn sterk in opkomst. Niet meer dan 12 passagiers ook dan volstaat dus een Klein Vaarbewijs.

De oorzaak van de recente aanvaring in Rotterdam is nog onbekend. Maar wel dat het om twee boten ging die vaartochten aanbieden. Een sloep en een rib. Voor beide schippers volstaat dus het Klein Vaarbewijs. Welke opleiding beide schippers hebben is niet bekend. Het blijft echter opmerkelijk dat iedereen met een Klein Vaarbewijs mag varen als schipper op een snelle motorboot met soms net zo veel vermogen als een Formule 1 raceauto. Het verschil is alleen dat Max Verstappen en co op een afgesloten circuit rijden. De varende snelheidsmonsters varen echter gewoon tussen al het overige scheepvaartverkeer. De vraag of het huidige Klein Vaarbewijs wel voldoende is voor deze snelle schepen is naar onze mening dus een terechte vraag.

Dode bij aanvaring motorsloep ...

Huidig vaarbewijs voldoet niet

Bezorgde booteigenaren

Turkije komt met nieuwe belasting voor jachten

In Turkije is een wet aangenomen om het toerisme verder te versterken en Turkije als vakantiebestemming te promoten. Hiertoe wordt een agentschap gevormd dat gefinancierd moet worden uit een nieuwe belasting op toeristische activiteiten. Onder andere de watersport zal worden aangeslagen voor een speciale heffing van 0,75%. Veel watersportbedrijven zijn teleurgesteld in de nieuwe wet, omdat deze toch vooral wordt gezien als een nieuwe en extra belasting. Meer op de website ...

Op naar Denemarken

Mooi artikel in het nieuwe nummer van Zeilen. 'Stilte, rust en niets dan leegte. Maar ook: continu op scherp staan. Je eerste meerdaagse oversteek vergeet u nooit meer. Een mooie bestemming is de Deense Limfjord. Met het 'Boordboek Buitengaats zeemanschap' in de hand maakt de redactie van Zeilen de oversteek. Wat komt u tegen bij deze overtocht naar het noorden?' Niet alleen het handige Boordboek van Dick Huges komt fraai aan bod, maar ook de 'Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee' van Rene Vleut. Hierin vindt u nog veel meer informatie over dit vaargebied. En in de Vaarwinkel nog enkele andere goede suggesties. Dus .... op naar Denemarken!

Aanbieding Waterkaart software

Deze zomer is het extra voordelig om het water op te gaan met de digitale Waterkaarten van de ANWB. Alleen in de vakantieperiode koopt u een licentie voor 1 maand voor € 7,99 in plaats van € 12,99. De actie loopt tot eind augustus.

De digitale versie van de ANWB Waterkaarten zijn opgenomen in de Waterkaart Software voor Windows én in de Waterkaarten app voor iOS en Android. Samen met de gegevens van havens, sluizen en bruggen uit de ANWB Wateralmanak 2 heeft u met de software en app alle informatie voor de Nederlandse binnenwateren bij de hand.

Let op dat een licentie voor een maand (of kwartaal of een week) alleen geldig is op het platform waarvoor u deze koopt. Dus een licentie voor de app is alleen te gebruiken op een mobiel apparaat (smartphone of tablet) en een licentie voor de Windows versie alleen op uw pc of laptop met Windows. Alle licenties zijn wel op minimaal 2 apparaten te gebruiken.
Alleen de licentie voor één jaar is tegelijk te gebruiken in de app en in de Windows versie.

Reeds Nautical Almanac

De Reeds Nautical Almanac is onmisbaar voor iedereen die de kustwateren van West Europa gaat bevaren. Van het puntje van de westkust van Denemarken tot aan Gibraltar, Noord Marokko en Madeira en de Azoren. Daarom deze week een leuke aanbieding voor onze trouwe lezers. € 10,- korting op de winkelprijs en gratis verzending binnen Nederland. Klik hier ...

Uw kortingscode: VWNSWRNAC219

Stop de almanak in uw winkelwagen. Winkel eventueel verder en ga dan naar de kassa. Hier voert u de kortingscode in en klikt u op Toepassen. Binnen Nederland wordt de almanak ook nog eens gratis verzonden. Actie is geldig tot en met volgende week donderdag 18 juli.

Zestig jaar techniek op het ss Rotterdam

Op 27 juli a.s. is op het SS Rotterdam een bijeenkomst met als thema '60 jaar techniek op het ss Rotterdam'. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan het door ons uitgegeven boek ‘Varen met stoom; de machinekamer van het d.s.s. Rotterdam’, waarin de werking van de machinekamer wordt beschreven door een oud-werktuigkundige. Tijdens deze dag krijgt u de gelegenheid om diverse technische kanten van het schip te bekijken. Uniek is de toegang tot de ankermachinekamer en bootsmansruimte voor in het schip. Meer op de website ...

Scheepswerf Moonen failliet

De bekende bouwer van superjachten Moonen is failliet verklaard. Onderzocht word of een herstart van de werf met 39 vaste medewerkers mogelijk is. Na eerdere financiële problemen werd de werf in 2015 overgenomen door een investeerder uit Mexico. Deze rijke staalmagnaat lijkt nu zelf in de problemen te zitten na beschuldigingen van fraude. In hoeverre dat heeft bijgedragen aan het faillissement van Moonen is niet bekend gemaakt, maar het zal niet geholpen hebben. Online verder lezen ...

Prioriteit voor veertien maatregelen voor de grote wateren

Het kabinet heeft uit een lijst met mogelijke maatregelen voor grote wateren er veertien gekozen die tot en met 2032 de voorkeur krijgen. De geselecteerde maatregelen zullen echter niet allemaal binnen deze termijn worden uitgevoerd, want er is onvoldoende geld beschikbaar. Daarom volgt er nog een nadere prioritering. De door Rijkswaterstaat genoemde maatregelen zijn allemaal nodig om waterkwaliteits- en natuurdoelen te bereiken, maar worden de komende tijd niet allemaal tegelijk uitgevoerd. Lees verder op de website ...

Storing treft Galileo

Het Europese navigatiesysteem Galileo heeft te kampen met een grote storing. Het satellietnetwerk werd vorige week getroffen door een ‘technisch incident met betrekking tot de infrastructuur op de grond’, aldus het EU-agentschap GSA. Door de problemen konden alle ontvangers geen bruikbare signalen oppikken om hun positie te bepalen. In plaats daarvan zijn ze momenteel afhankelijk van de Amerikaanse tegenhanger gps. Afhankelijk van de geïnstalleerde chip kunnen dat ook de Russische (GLONASS) of Chinese (Beidou) netwerken zijn, meldt de BBC. Galileo is het grootste ruimtevaartproject uit de Europese geschiedenis. De Europese Commissie wil er een alternatief mee bouwen voor het overal gebruikte GPS. Lees meer op de site ...

Nieuw online magazine

Waar er twee stoppen moet er ruimte zijn voor één, moeten de makers van Watersport TV gedacht hebben. Na het stoppen van de Waterkampioen en het online blad Zilt ging afgelopen weet het nieuwe online Watersport Magazine van start. Een heel ander concept als bijvoorbeeld Zilt en de Waterkampioen omdat het geluid en bewegend beeld combineert met diverse nieuwsberichten en artikelen. Klik hier voor het eerste 'nummer' ...

Tonnen afval uit scheepswrak

Er belandt nog altijd veel te veel afval in de Noordzee. Dat bewijst de overheid, nadat ze onderzocht heeft hoeveel rommel er aan het scheepswrak de Westhinder in de Noordzee is blijven hangen. Duikers haalden ruim vier en een halve ton boven. Onlangs hebben duikers in opdracht van de overheid de Westhinder schoongemaakt. Ruim vier en een halve ton rommel is er ontdekt en bovengehaald. Online verder lezen ...

Zeilend vrachtschip redt zeiler

Op 27 juni ontvangt Remi Lavergne, kapitein op traditioneel zeilend vrachtschip de Tres Hombres, een noodoproep. Dit op zo’n 300 mijl uit de Spaanse kust ten zuiden van A Coruña. Zeilschip Suzie Wong maakt water en is aan het zinken. Ondanks dat alle kogelkranen zijn gesloten, blijft het waterpeil stijgen… Helaas is de Duitse singlehanded zeiler niet in staat om de oorsprong van het lek te vinden. Lees online verder op de website ...

Provincie geeft problemen toe

In een reactie van de Provincie Noord-Holland aan één van de lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief, die ons door hem werd voorgelegd, geeft de provincie Noord-Holland de problemen met de bediening van de bruggen in de provincie toe. Vorige week schreven wij over de problemen met de brugbediening vanwege een tekort aan brugwachters.

In de reactie schrijft de provincie: Tot mijn spijt is het momenteel de situatie niet anders dan door u geschetst. Provincie Noord-Holland is begin mei geconfronteerd met een leverancier die onvoldoende presteert. Ten behoeve van de beroepsvaart doen wij ons uiterste best de prio 1 vaarwegen open te houden. De Nauernasche Vaart (*) valt daar niet onder. Dit verbeterd niet tot en met september. Wij doen wel onze uiterste best om op vaarweginformatie.nl de meest actuele berichtgeving te verzorgen.

Het is natuurlijk niet meer dan correct dat men de problemen ook toegeeft. Jammer is dat men het kennelijk accepteert en de recreatievaart in het komende hoogseizoen opzadelt met de problemen. Dat is niet acceptabel. Nu lijkt het alsof men geen enkele maatregel neemt om de problemen op te lossen, behalve dan te proberen de vaarweggebruiker te informeren. Opvallend ook dat men niet verwijst naar de RiverGuide app die met veel geld van de provincie is gemaakt om juist ook de pleziervaart soepel door de bruggen te leiden.

Ons advies is om naast de genoemde website vooral ook de scheepvaartberichten in de Waterkaart software en app te volgen en om zo mogelijk dan maar de kleine wateren in de provincie Noord-Holland te omzeilen.

De vloggende reddingbootschipper

Op Schiermonnikoog is vorige maand Tom Schilperoord begonnen als nieuwe reddingbootschipperbij de KNRM. Tom kan niet alleen varen, hij vlogt ook en neemt u in zijn korte vlogs mee bij zijn nieuwe baan en nieuwe leven op Schiermonnikoog. Kijk met hem mee bij zijn dagelijkse werkzaamheden voor de KNRM, zijn trainingen en kennismakingen op Schier; klik hier ...

Laat zien dat u het werk van de KNRM steunt en hijs de KNRM Jaarwinkel in top. Te bestellen in de Vaarwinkel ...

Onaangekondigde inspectie voor tientallen schepen

In de haven van West-Terschelling ondergaan tientallen schepen van de chartervloot en passagiersschepen een grote veiligheidsinspectie. Er dobberen zeker vijftig tjalken, botters, skûtsjes en andere passagiersschepen in de haven van West-Terschelling. Ze vormen woensdag en donderdag een gemakkelijke prooi voor de inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, de Landelijke Eenheid van de politie en het Agentschap Telecom. De diensten kijken of de schippers hun papieren op orde hebben en de veiligheid van en op de schepen voldoende is gewaarborgd. Online verder lezen ...

Bruggen blijven dicht

Om verschillende redenen was er deze week veel aandacht voor de bruggen in Noord-Holland. Uiteraard waren er de gebruikelijke stremmingen, storingen en werkzaamheden. Eén gebruiker van de Waterkaart Software kreeg echter wel een heel bijzondere uitleg waarom de betreffende brug tijdelijk gestremd was; er was namelijk geen brugwachter beschikbaar (*). Reden voor deze watersporter om zich ook bij ons te melden. Helaas bleek dit geen incident, want het te kort aan brugwachters in de provincie blijkt structureel. Veel meer bruggen bleven gesloten voor de pleziervaart, omdat er bepaalde tijd geen brugwachter beschikbaar was.

De provincie laat weten dat de bediening van de bruggen recent opnieuw is aanbesteed aan een marktpartij en dat er nog aanloop problemen zijn. De bediening van de provinciale bruggen is kennelijk net als bijvoorbeeld het Openbaar Vervoer een taak die men aan de markt over laat. Toch wel bijzonder dat het dan acceptabel is dat het niet meteen goed gaat, hebben we over een paar jaar weer te maken met aanloopproblemen als men opnieuw een aanbesteding doet en voor een goedkopere partij gaat? En een brugwachter mag aanwijzingen aan de scheepvaart geven als hij daarvoor de juiste papieren en aanstelling heeft. Hoe zit dat met een brugwachter in dienst van een commercieel bedrijf? Heeft hij of zij deze papieren ook en hoe zit dat juridisch met de bevoegdheid om aanwijzingen te geven? Een ambtenaar legt een eed of gelofte af. Elders in het land weet ik dat de bediening van bruggen ook wordt aanbesteed en dat het voorkomt dat medewerkers van een particulier beveiligingsbedrijf op de brug zitten terwijl ze nog aan de opleiding bezig zijn. Maar ook dat de brug even niet bediend wordt omdat de beveiligers/brugwachters eerst op een alarmmelding af moesten.

Aan de andere kant worden steeds meer bruggen op afstand bediend door diezelfde ingehuurde krachten. Waardoor het steeds onpersoonlijker wordt en ik denk ook dat de brugwachters daardoor minder een band ontwikkelen met hun brug. Wat niet bevorderlijk is voor bijvoorbeeld het preventief onderhoud en vroegtijdig signaleren van problemen. De tijd van het klompje en de brugwachter die de meeste schippers persoonlijk kende is wat dat betreft definitief voorbij.

Ironisch om dan het bericht van diezelfde provincie te lezen dat men graag de watersporters allemaal op hun app wil hebben. Wat men namelijk wil is dat we ons registreren in de app, zodat men ons kan volgen en de brugbediening op de verwachte toestroom van schepen kan afstemmen. Of te wel allemaal zo veel mogelijk in konvooi door Noord-Holland. Vanuit een oogpunt van efficiency begrijpelijk, maar of het nu is wat de watersporter verwacht van een ontspannen vaartocht. Krijgen we straks een push notificatie in de app als we even afdwalen van de groep?
Even los van het Orwelliaans gevoel bekruipt mij toch de gedachte dat men het budget voor die app en mediacampagne wellicht beter had kunnen besteden aan een paar extra brugwachters.

(*) Deze stremming bleek wel in de scheepvaartberichten te staan. De genoemde oorzaak stond er echter niet bij.

Varen in Kroatië

Zijn uw vakantie vaarplannen al bepaald? Wordt het Nederland, één van de buurlanden, een oversteek of stapt u in het vliegtuig om een vaargebied verder weg te ontdekken. Kroatië is één van die landen met vrijwel ongekende watersportmogelijkheden en toch niet echt ver weg. Bijna 1.200 eilanden en ruim 1.700 kilometer kustlijn. Schitterende natuur, lekker eten, oude steden en mooie ankerplekken. Varen in Kroatië kan ook uitdagend zijn. Rotsen, gevaarlijke ondieptes, afmeren met het achterschip naar de kade. De navigatie vraagt daarom extra voorbereiding. Een goede kaart is onmisbaar en de almanak uw trouwe metgezel. In de Vaarwinkel vindt u ze allemaal. Klik hier voor de kaarten en boekwerken voor Kroatië ...

Sail op Scheveningen een succes

De eerste editie van Sail op Scheveningen trok 220.000 bezoekers. Sail op Scheveningen ging afgelopen donderdagochtend spectaculair van start met de Sail-In Parade, een indrukwekkende optocht van alle 24 tall ships. Op vrijdag presenteerden de bemanningsleden zich feestelijk aan het publiek en vond de uitreiking van de Liberty Tall Ships Regatta plaats. Zaterdag en zondag maakte het publiek massaal gebruik van de gelegenheid om de schepen gratis te bezoeken en ook van de kinderactiviteiten werd volop gebruik gemaakt. Op zondagmiddag werden de schepen en hun bemanningsleden uitgezwaaid door de vele duizenden bezoekers op het strand, de boulevard en de kade.

De Haagse wethouder Richard de Mos blikt met trots terug: “Ik kijk terug op een zeer succesvolle eerste editie van Sail op Scheveningen.” Ook de deelnemende bemanningen waren tevreden. Robin Snouck Hurgronje, van Liberty Tall Ships Regatta 2019 zegt: “Een groot succes. Alle schepen zijn enthousiast over de gastvrijheid en faciliteiten. Wij komen zeker terug!”
Meer op de website ...

De beste stuurman staat aan de wal

Afgelopen week viel ons ook de berichtgeving op rond een op hol geslagen speedboot. De reddingsmaatschappij en andere hulpverleners moesten uitrukken voor een speedboot die met flinke snelheid al maar rond bleek te draaien zonder dat er iemand aan boord was. Wat bleek de schipper die een borreltje te veel op had wilde nog even gaan varen, maar viel overboord en omdat hij geen dodemanskoord droeg bleef te boot met het roer naar stuurboord al maar rondjes draaien. De schipper wist veilig op de wal te klimmen en kon niets anders doen dan toekijken of de hulpdiensten uiteindelijk zijn op hol geslagen boot wisten te 'vangen'. De media berichten vervolgens over een bestuurder zonder vaarbewijs, met een te hoog alcohol promillage en geen gebruik van het verplichte dodemanskoord.

Allemaal correcte feiten? De bestuurder van een snelle motorboot moet een (klein) vaarbewijs hebben, mag niet te veel gedronken hebben en moet een dodemanskoord dragen. Maar ... welke bestuurder? Het schip voer immers onbemand rondjes. De kennelijke schipper stond aan de kant. Formeel is er volgens mij geen sprake van dat deze schipper (of eigenaar) op dat moment de bestuurder van zijn schip was. Hij was niet aan boord, had overduidelijk geen enkele controle over zijn schip en er was ook geen sprake van afstandsbediening of zo iets dergelijks. De vaarregels van het BPR kennen geen definitie van het begrip bestuurder, maar in jurisprudentie grepen rechters al eens terug op de Wegenverkeerswet en moet er op toch op enige wijze sprake zijn van (vermeende) controle over het voer- of vaartuig om van een bestuurder te kunnen spreken. Een dronken schipper op de stoel van de bestuurder kan best geen controle hebben, maar wordt op basis van zijn positie aan boord toch als bestuurder aangemerkt. In dit geval stond de stuurman echter aan de wal.

En als je niet de bestuurder bent van een snelle motorboot dan hoef je geen vaarbewijs te hebben, geen dodemanskoord te dragen en mag je best een slokje op hebben. Overduidelijk dat deze schipper veel overlast heeft veroorzaakt en het lijkt me dan ook fair als hij de kosten daarvoor moet betalen, maar de vraag is wel of een boete voor varen zonder vaarbewijs, te veel alcohol en geen dodemanskoord dragen bij de rechter stand zal houden. De beelden zijn in ieder geval wel bijzonder ...

HISWA maakt eind aan 'goedkope' ligplaatsen

Eerder sprak ik in deze nieuwsbrief al mijn verbazing uit over de steun die aan jachthaven exploitant uit Hellevoetsluis kreeg van branchevereniging Hiswa in zijn strijd tegen de in zijn ogen oneerlijke concurrentie door de gemeente in die plaats. Hellevoetsluis is een echte watersport stad. Diverse levendige verenigingen met grote vereniginghavens, enkele commerciële verhuurders van ligplaatsen en ook de gemeente die talrijke ligplaatsen verhuurd aan zowel vaste liggers als aan passanten. Die laatste was een doorn in het oog van een commerciële exploitant in de binnenhaven van de vestingstad. Alex de Boom is van mening dat de gemeente ligplaatsen te goedkoop verhuurd omdat niet alle kosten worden doorberekend. Zo rekent de gemeente volgens De Boom geen bedragen door voor de waarde van de grond, openen van de bruggen en het onderhoud aan de havens en vaargeul. Hierdoor is de gemeente goedkoper en wordt met gemeenschapsgelden oneerlijke concurrentie bedreven. De Boom kreeg keer op keer gelijk en de gemeente ging even zo vele keren in beroep. De Boom kreeg onlangs gelijk van het College van Beroep van het Bedrijfsleven in een hoger beroep dat de gemeente Hellevoetsluis aanspande tegen de Autoriteit Consument en Markt. Hierbij komt een eind aan de oneerlijke concurrentie tussen de gemeentelijke ligplaatsen en Marina Hellevoetsluis. HISWA Vereniging, ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport, pleit voor een gelijk speelveld tussen ondernemers en gemeenten en roept overheden op zich te heroriënteren op haar taken.

Een zaak waar naar mijn mening toch wat haken en ogen zitten. Ten eerste kan ik uit eigen ervaring zeggen dat toen de gemeente de verhuur van onze, eerst commercieel verhuurde, ligplaats overnam de ligplaats juist duurder werd, terwijl de faciliteiten op de wal (douche en toilet) gesloten werden. Ten tweede is de betreffende jachthaven van De Boom, Marina Hellevoetsluis, gelegen achter een brug die door de gemeente wordt bediend en in een havenbekken dat er zo mooi bij ligt omdat de gemeente de kades ed. onderhoudt. Onbekend is of de gemeente de kosten daarvoor ook aan de marina doorberekent. En verder zijn er in de gemeente de verenigingshavens waar wachtlijsten zijn, juist omdat ze goedkope en goede ligplaatsen aanbieden. Gezamenlijk hebben de verenigingen vele malen meer ligplaatsen als de gemeente. Dus ook al wordt de gemeente duurder, de echte concurrentie komt uit een heel andere hoek. Onbekend is hoeveel ligplaatsen de gemeente feitelijk verhuurd. De ligplaatsen waar wij vroeger lagen en kwamen in beheer bij de gemeente na problemen met de exploitant en wij mochten er wel blijven liggen mits we accoord zouden gaan met het feit dat de gemeente op elk moment de huur ook weer op kon zeggen. Dus minder faciliteiten, minder rechten, maar de prijs ging ondanks dat wel omhoog. Toen wij navraag deden naar alternatieven bleek dat de gemeente eigenlijk helemaal niet zo veel ligplaatsen had om te verhuren. Zeker niet in verhouding met het grote aantal ligplaatsen bij commerciële verhuurders en verenigingen.

Marina Hellevoetsluis, voorheen Jachthaven Arie de Boom, was vroeger aan de andere kant van de binnenhaven gevestigd en was in de hoogtij dagen een begrip in de wijde omgeving. Toen de gemeente dat gebied wilde opknappen brak er kennelijk een lastige tijd aan met onder andere een gebrek aan investeringen in de faciliteiten. Uiteindelijk zijn partijen het eens geworden en is de haven van De Boom naar de overkant verhuisd, maar waar faciliteiten als stalling op de wal en onderhoud, reparatie en de grote botenloods niet meer terug zijn gekomen. In hoeverre er dus nog oud zeer in deze zaak meespeelt is niet bekend

De overheid moet beslist niet gaan ondernemen met gemeenschapsgeld en al helemaal niet als in de vraag al voorzien wordt door diverse (markt)partijen. Daar heeft de Hiswa helemaal gelijk in. En als de overheid ergens actief is dan moet zij dat transparant doen. Dus dat zij passantenplekken bijvoorbeeld relatief goedkoop verhuurd omdat de plaatselijke economie baat heeft bij bezoekers aan de gemeente. En dat baggerkosten van de haveningang niet worden meegerekend is naar mijn mening ook logisch, want ook als de gemeente geen ligplaatsen zou verhuren dan moet er nog steeds gebaggerd worden opdat de andere havens wel bereikbaar blijven. En de waarde van de grond is vaak een theoretische waarde, want pas als iemand die grond wil kopen of ontwikkelen heeft het een waarde. Veelal gaat het echter om stukken waar geen commerciële interesse voor is of die in afwachting van nieuwe plannen tijdelijk verhuurd worden met een zogenaamd 'schopcontract'.
De watersport als sector is niet gebaat bij oneerlijke concurrentie. Ook daar heeft de Hiswa gelijk in. Echter de sector is gebaat bij een zo laag mogelijke drempel om het water op te gaan. Dat betekent dus acceptabele kosten voor een dagje varen en acceptabele kosten voor het huren van een vaste ligplaats om zo de kosten voor het bezit van een schip betaalbaar te houden. Mede dankzij gemeenten die enkele ligplaatsen verhuren en investeren in voorzieningen om het watertoerisme te stimuleren en de in Nederland unieke structuur van veel verenigingshavens is de watersport in Nederland geworden tot wat het nu is. Te veel horen we de laatste jaren over vergrijzing en een verschuiving van 'bezit van een boot' als ideaal, naar waterrecreatie en af en toe eens een bootje voor een dag of een week huren. Nederlandse watersportbedrijven tellen internationaal nog een beetje mee dankzij de nog steeds grote thuismarkt en de watersportsector is belist meer dan het selecte groepje van toonaangevende (super)jachtbouwers. Naar mijn mening had de Hiswa de sector een betere dienst bewezen door samen met De Boom en de gemeente om te tafel te gaan om te kijken hoe de kosten voor De Boom wellicht ook omlaag zouden kunnen en hij zijn haven nog aantrekkelijker kan maken. En wellicht had De Boom dan voor de gemeente de verhuur van de verspreidliggende gemeentelijke ligplaatsen kunnen verzorgen.

N.B. Ons schip ligt al lang niet meer in Hellevoetsluis en de ligplaats is opgezegd. Ik heb dus geen persoonlijk belang bij bovenstaande anders dan het belang dat elke watersporter en watersportondernemer heeft in een gezonden en dynamische watersportsector.

Prijsvraag voor watercloud

Rijkswaterstaat start een prijsvraag voor de ontwikkeling van een watercloud. Overzicht, openheid en uniformiteit van watermodellen en betrouwbare data zijn belangrijk voor waterbeheerders. Een platform waarin je met deze modellen, data en software kunt rekenen zou uitkomst kunnen bieden.
Watermodellen maken onder meer berekeningen over het gedrag van golven. Maar ze kunnen ook berekenen of onze rivieren in de toekomst nog genoeg ruimte hebben en welke effecten bepaalde veranderingen in het klimaat zullen hebben. Online verder lezen …

Atlantische kust van Spanje en Portugal

Gaat u naar verre kusten dan kunt u niet zonder een goede vaargids, vaarwijzer of pilot. Zonder twijfel behoren de pilots die Imray maakt samen met de RCC Pilotage Foundation tot de beste in hun soort. Duidelijke vaaraanwijzingen rijkelijk geïllustreerd met veel foto's en overzichtelijke plankaartjes. De nieuwe vaargids voor de Atlantische kust van Spanje en Portugal is zojuist verschenen en nu te bestellen in de Vaarwinkel.

'Atlantic Spain and Portugal' is dé vaargids voor iedereen die de gevarieerde Atlantische kust van Spanje en Portugal wil aandoen. Van de Rias van Galicië, de mondingen van de Douro en Tejo bij Lissabon, de Algarve en de kust van Andalucia tot aan Gibraltar en Algeciras.

Naar de Oostzee

Tussen de Noorse fjorden, de Deense eilanden, de Noord-Duitse kust, de Poolse kust en de uitgestrekte Zweedse scheren ligt een gevarieerd en uitdagend vaargebied. Zowel korte dagtochten als lange stukken over volle zee zijn er mogelijk. Niet voor niets varen veel Nederlandse watersporters elke zomer die kant op. Met de geheel herziene 'Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee' kunt u goed voorbereid richting de Oostzee.

Nieuwe watersportwinkel Medemblik wekt verbazing

Medemblik krijgt er binnenkort een nieuwe watersportwinkel bij onder de vlag van de Stadshavens BV en met als enig aandeelhouder de Gemeente Medemblik. Tegen deze plannen zijn de drie al aanwezige watersportwinkels in opstand gekomen. Het is verder totaal onduidelijk om welke reden de gemeente besloten heeft om gemeenschapsgeld te gebruiken om andere ondernemers te beconcurreren. Nu zijn er in Medemblik meer dan voldoende winkels en andere faciliteiten voor de watersporter. Maar misschien dat de gemeente het bedrijfsplan kan overdoen aan die regio's in het land waar nog nauwelijks watersportwinkels overgebleven zijn? Lees verder op de site ...

Radar aan boord

Een radar is wellicht één van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste navigatie-instrument. Onder vrijwel alle omstandigheden helpt radar de schipper en navigator een goed beeld te krijgen van de omgeving en de scheepvaart in de buurt. Radar is echter ook een instrument dat wel enige kennis vraagt om te bedienen en vooral ook om er optimaal uw voordeel mee te doen. Een praktisch en toegankelijk boekje over radar en AIS is het Boordboek Radar en AIS. In het Engels is er ook het RYA boek Introduction to radar. En als u echt alles wilt weten over radar en de bediening daarvan dan is er het nieuwe en Engelstalige Radar basics, leerboek voor het scheepvaartonderwijs.

Werf Elsfleth achter geld oud-directie aan

Bij het ‘opmaken van de kas’ van de Elsflether Werft, die in februari failliet ging en een doorstart maakte, is een tekort van 20 miljoen euro vastgesteld. Vermoed wordt dat de oud-directeuren geld hebben weggesluisd. Op de Elsflether Werft wordt het marine-opleidingsschip Georch Fock al enkele jaren gerestaureerd. De kosten zijn daarbij volkomen uit de pan gerezen. Meer op de website ...

Plasticvanger in haven van Stavoren

In de haven van Stavoren wordt vrijdag een plasticvanger geïnstalleerd die ook drijvende blikjes en ander zwerfafval kan verzamelen. Het gaat om het systeem ‘shoreliner’ dat ook al in Rotterdam wordt gebruikt. Afval verplaatst zich door stroming en wind en drijft op een natuurlijke wijze naar de shoreliner. Die bestaat uit een lange, drijvende soort balk met filterdoek aan de onderkant. Het zwerfafval wordt automatisch naar een hoek gedreven waar het eruit gehaald wordt. Online verder lezen ...

Het kan verkeren

Wat is er aan de hand met de watersport? Begin april stopte de Waterkampioen van de ANWB. Deze week werd bekend dat Zilt het gratis digitale magazine voor zeilers na 12 er ook mee ophoudt. Elders in het land zijn vervolgens diverse anderen bezig hun eigen (digitale) blad te starten.

Twaalf jaar geleden werd Zilt gestart door enkele enthousiaste zeilende schrijvers die voorheen werkten bij het blad Zeilen. Dat blad werd toen verkocht en Ruud Kattenberg, Sjors van der Woerd en Laurens van Zijp besloten eigenwijs te beginnen met een gratis blad dat alleen digitaal verkrijgbaar zou zijn. Tegendraads en eigentijds en 12 jaar en straks 159 nummers verder valt nu geheel onverwacht het doek. Met zo'n 24.000 abonnees meer dan de Waterkampioen op het laatst had. Toch stopt het blad. De initiatiefnemers willen meer zelf varen en slaagden er niet in (in hun ogen) geschikte opvolgers te vinden.

Watersport TV Online is druk doende om naast de website en video's een eigen digitaal watersport magazine te starten en zoals bekend proberen twee voormalig redacteuren van de Waterkampioen het nieuwe blad Deining van de wal te roeien. Nu zullen de Waterkampioen, Zilt, Deining en het nieuwe Watersport Magazine inhoudelijk en conceptueel vast van elkaar verschillen. Maar aan de ene kant een grote groep watersporters die ineens zonder blad zit en aan de andere kant twee bladen die naarstig op zoek zijn naar watersporters. Dat moet toch een match kunnen opleveren? En anders is er altijd nog de gratis wekelijkse Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Regels voor sleepboten deels hersteld

In het Binnenvaartbesluit stond een vervelende fout, waardoor volgens de letter van de wet elk schip dat een ander sleept viel onder definitie van een 'sleepboot'. Dus ook een plezierjacht dat een bijboot sleept was volgens deze bepaling een sleepboot. Met als gevolg dat alle regels voor sleepboten op dat moment ook van toepassing waren op dat slepende schip. Dus groot vaarbewijs en het schip gekeurd en gecertificeerd (CvO). Omdat dit eigenlijk niet de bedoeling was had de minister al besloten niet op dit punt te handhaven.

Vervolgens heeft het even geduurd maar nu is artikel 6C van het Binnenvaartbesluit aangepast. Een sleepboot moet alleen nog een certificaat hebben als deze bedoeld is een ander groot vaartuig (*) te slepen of daarvoor worden gebruikt. Een sleepboot dat als pleziervaartuig gebruikt wordt en dus een klein schip sleept is volgens artikel 6C geen sleepboot en hoeft dus niet aan de certificeringsregels voor een sleepboot te voldoen. Ook een sleepbootje van bijvoorbeeld Scouting dat een aantal zeilvletten sleept en het plezierjacht met een bijboot op sleeptouw is dus geen sleepboot meer. En dus geen CvO. Maar ….

De definitie van sleepboot in artikel 1 van het Binnenvaartbesluit is niet aangepast. En dus blijft elk schip dat een ander sleept voor de rest van de regels in het Binnenvaartbesluit nog steeds een sleepboot en zijn dus andere bepalingen uit het Binnenvaartbesluit voor sleepboten naar mijn mening nog steeds van toepassing. Met als consequentie dat nog steeds een (beperkt) groot vaarbewijs nodig is voor elk schip dat een ander sleept, tenzij je beschikt over de zogenaamde Verklaring ontheffing sleephaak. Welke ontheffing echter bepaalt dat je niet mag slepen.

Andere media berichten inmiddels dat hiermee ook de noodzaak voor de zogenaamde ontheffing sleephaak komt te vervallen. Dat is dus niet waar en deze ontheffing wordt ook nog steeds in het Binnenvaartbesluit genoemd. Tegelijk blijft dus de oorspronkelijke definitie van sleepboot uit artikel 1 in stand waarmee eigenlijk de hele discussie begon. Mooi dat een sleepboot geen grote vaartuigen sleept geen CvO behoeft, maar naar mijn idee is de minister hier nog niet klaar. Of zie ik hier wellicht toch iets over het hoofd?

Aardige bijkomstigheid is wellicht wel dat historische schepen langer dan 20 meter (of > 100 m3) die geen CvO hebben nu wel weer kunnen varen met een sleep- of duwboot zonder CvO. Mits de schipper dus maar een (beperkt) groot vaarbewijs heeft

(*) Onder groot vaartuig moet u in dit verband schepen of drijvende werktuigen verstaan langer dan 20 meter of een blokmaat (lengte x breedte x diepgang) hebben groter dan 100 m3.

Noodklok over slecht onderhoud sluizen

Schippers in de binnenvaart maken zich zorgen over hun toekomst. Slecht onderhoud aan sluizen en bruggen en onduidelijke afspraken over bediening zorgen voor lange wachttijden en veel frustraties. Coöperaties, brancheverenigingen en bedrijven clusteren zich om een front te vormen richting de politiek.
De problemen rondom de doorstroom op de vaarwegen spelen al een hele tijd. Al jaren hebben schippers naar eigen zeggen te maken met stremmingen door slecht onderhoud aan bruggen en sluizen. Maar de laatste tijd is het wel erg vaak mis, zegt Nico Evens, regiocoördinator van Koninklijke BLN-Schuttevaer Zuid-Oost Nederland. ‘In Zuid-Nederland hebben we te maken met het meeste oponthoud. In de eerste twee maanden van dit jaar alleen al waren er in deze regio 140 stremmingen.’ De meeste problemen spelen zich af op de Maas. Meerdere sluizen geven hier regelmatig problemen door onvoldoende onderhoud, zegt Evens. Lees verder op de website …

Vaarbewijs bij YachtConsult

Klassikaal onderwijs is voor velen de juiste weg naar het Klein Vaarbewijs. Mondelinge uitleg op maat en oefenen met de examenstof met tips en handige ezelsbruggetjes van een doorgewinterde docent is wat YachtConsult biedt. Negentig van de cursisten slaagt in één keer. In juni starten al weer de laatste cursussen voor het begin van het vakantieseizoen. Meer informatie op de website ...

YachtConsult geeft ook privé les en cursussen op locatie voor bijvoorbeeld verenigingen.

Binnenvaartdagen Zwijndrecht verplaatst naar 13 en 14 september

De Binnenvaartdagen Zwijndrecht worden verplaatst van 24 en 25 mei vrijdag 13 en zaterdag 14 september. Aan de opzet; een tweedaags publieksevenement vol educatie, voorlichting en amusement, is niets veranderd. Promotie voor de binnenvaart én voor Zwijndrecht. De reden voor het uitstel zit ‘m in het feit dat de tijd tekortschoot om de vergunning rond te krijgen. “Dat ligt niet aan de gemeente Zwijndrecht”, benadrukt de organisatie. “Het was gewoon te kort dag.” Meer informatie op de website ...

Ga mee naar Londen

Op eigen kiel de Thames op varen en uiteindelijk afmeren in het prachtige St. Catherinesdock is wat menig zeiler eens wil meemaken. En het is ook prachtig! Niet alleen het bezoek aan de stad, maar juist ook de reis de rivier op en langs de prachtige oostkust van Engeland zijn geweldig. Op Hemelvaartsdag vaart TipTop Sailing weer uit voor deze unieke 12 daagse reis. Aan het einde van Pinkstermaandag, 10 juni, bent u weer terug in Willemstad. Onderweg genieten van alles wat de mooie Noordzee en de omliggende kusten te bieden hebben. Aan boord van het zeezeilschip, de ruime en comfortabele Dufour 40 Performance "Gipsy", is plaats voor vier opstappers. Een plaats aan boord boekt u nu extra voordelig met maar liefst 20% korting op het reguliere tarief. Oftewel, 12 dagen prachtig zeezeilen voor nog geen € 80 per dag. Klik hier ...

Liever mee op eigen kiel? Ook dat kan. Voor boot bezitters is dit de perfecte gelegenheid om onder begeleiding van onze zeer ervaren hoofdzeezeilschipper, Ruud van der Zee, de oversteek te maken met het eigen schip. En onmisbaar bij uw oversteek is de North Sea Passage Pilot.

HISWA sluit CAO watersportbedrijven af

Er is een nieuwe CAO voor Watersportbedrijven. HISWA Vereniging kwam tot overeenstemming met CNV Vakmensen. De FNV heeft ook aan de onderhandelingen deelgenomen, maar tekende niet voor het akkoord. Een woordvoerder van de HISWA ligt toe dat de FNV te hoge looneisen op tafel had gelegd. HISWA Vereniging en CNV Vakmensen zijn tevreden met het nieuwe cao-akkoord. In de nieuwe cao zijn salarisverhogingen opgenomen. Online verder lezen ...

Sichterman Yachts kiest voor Hull Vane

Tijdens de METS in november jongstleden heeft Sichterman Yachts een overeenkomst ondertekend met Hull Vane om alle toekomstige jachten uit te voeren met de energiebesparende en comfort-verhogende Hull Vane. Sichterman Yachts is een nieuwe Nederlandse speler in de bouw van motorjachten die buigt op een rijke traditie in de bouw van Lemsteraak zeiljachten. Het bedrijf brengt tegenwoordig een range van motorjachten op de markt.

Een Hull Vane is een soort foil of omgekeerde spoiler onder de romp van een schip. Deze reduceert de golven die een schip normaal maakt en levert zo een energiebesparing op. Hier mee lezen ...

Augmented Reality bij de navigatie

Augmented Reality is het projecteren van data over het beeld van de buitenwereld dat u ziet. Dat kan bijvoorbeeld door projectie op het glas van het raam of met een speciale bril. Augmented Reality is dan ook anders als virtual reality waarin u een virtuele werkelijkheid ziet. Die er overigens heel realistisch uit kan zien.

Overal wordt gewerkt aan toepassing van beide technieken. Virtual reality voor bijvoorbeeld onderwijs en training en augmented reality om bijvoorbeeld tonnen op de horizon te tonen terwijl de echte tonnen nog niet zichtbaar zijn. Het is dus niet een vraag of deze technieken toegepast gaan worden, maar wanneer? Rederij MOL heeft nu besloten om een navigatiesysteem met augmented reality te installeren op maar liefst 21 van haar grote olietankers.

Benieuwd hoe zo iets er uit ziet? Kijk dan de video ...
Schermvullend bekijken, de beelden worden steeds scherper verder op in de video.

Deadline CvO verlopen, wat nu?

Uiterlijk 30 december 2018 moesten schepen langer dan 20 meter of een blokmaat groter dan 100 m3 over een Certificaat van Onderzoek (CvO) of een vergelijkbaar certificaat beschikken. Aanvragen die op tijd zijn gedaan mogen nog uitlopen, maar wat als de certificering niet op tijd is gestart? Optie is nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen); of certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN) als het om een traditioneel vaartuig gaat. Dat laatste biedt mogelijkheden om niet aan alle moderne eisen te hoeven te voldoen. Eén van die onderdelen is een advies waarin wordt bevestigd dat het vaartuig aangemerkt wordt als traditioneel vaartuig. Maar wie kan zo'n advies uitbrengen? De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) verzocht na te denken over de oprichting van een stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV). Deze stichting kan vervolgens optreden als een “erkend deskundige voor van traditionele vaartuigen”. Lees verder …

Veiligheidseisen Sea-Watch voorlopig opgeschort

Hulporganisatie Sea-Watch hoeft voorlopig niet te voldoen aan de strengere veiligheidseisen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De veiligheidsregels zijn tot 15 augustus niet van toepassing op Sea-Watch, oordeelde de rechtbank in Den Haag dinsdag. Het reddingsschip lag sinds april aan de ketting omdat de organisatie niet kon voldoen aan de nieuwe eisen. Een belangrijke uitspraak omdat de rechter hiermee zegt dat minister geen (nieuwe) eisen aan schepen mag opleggen als de eisen niet duidelijk zijn. En dat als er nieuwe eisen gesteld worden overleg en een goede overgangstermijn wenselijk zijn. Misschien dat de minister dit ook kan meenemen in haar plannen voor de aanpassing van het lozingsverbod van pleziervaartuigen. Hoewel zij in de beoogde aanpassing wel duidelijke regels stelt, bestaat er op dit moment nog helemaal geen zuiveringsapparatuur die daaraan kan voldoen én geschikt is voor gebruik aan boord van het gemiddelde pleziervaartuig.

Vooralsnog blijft het uitgangspunt dat de minister nieuwe regels mag bedenken voor specifieke groepen van schepen wel overeind. In het geval van Sea Watch werden regels geïntroduceerd voor de nieuwe categorie van "schepen die stelselmatig drenkelingen oppikken". Maar waar volgens een latere mondelinge toelichting in de Tweede Kamer volgens de minister niet de schepen van de KNRM reddingsmaatschappij onder vallen. Een nieuwe categorie schepen die alleen in de Nederlandse regels bestaat en waardoor niet zo maar in de vooral internationaal vastgestelde regels waaraan zeegaande schepen moeten voldoen is na te lezen welke dan de regels zijn waaraan die categorie schepen dan moet voldoen.

ROC Friese Poort en STC slaan handen ineen

Eind vorig jaar hebben de Nederlandse maritieme beroepsopleiders afgesproken nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Onder het motto: ‘samen slimmer, samen beter’ gaan de scholen samen optrekken op thema’s als kwalificatiedossiers, kwaliteit van onderwijs en onderwijsprogramma’s. Het doel daarvan is het realiseren van een krachtig, actueel en uniform opleidingsaanbod. De eerste aanzet daartoe gaven vakdocenten en onderwijskundigen van ROC Friese Poort en het STC mbo college op woensdag 27 maart. Zij gingen op die dag samen aan de slag met de inhoud van de lessen die vanaf komend schooljaar aangeboden worden onder het nieuwe kwalificatiedossier maritieme techniek. Lees verder op de website …

Zuiver water

Recreatievaartuigen moeten sinds 2009 toiletwater opvangen in een vuilwatertank. Het zou mogelijk moeten zijn om zelf toiletwater te zuiveren en vervolgens te lozen. Een vuilwatertank is dan niet meer nodig. In een voorstel schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan welke eisen zo’n zuiveringsinstallatie zou moeten voldoen. Reageren op dat voorstel is mogelijk tot en met 16 mei 2019. Doen, want mopperen alleen zal niet helpen !
Lees verder op de website ...

Alleen rond de wereld

Alleen rond de wereld is al lang niet meer zo bijzonder. Dat maakt de prestatie er uiteraard niet minder om, maar er kan er maar één de eerste zijn (Joshua Slocum). Onze eigen zeilheld Mark Slats werd tweede in de Golden Globe Race. Zijn inspiratie voor deze epische zeiltocht haalde hij uit de verhalen van Robin Knox Johnston. De winnaar van de eerste editie van deze race solo rond de wereld. Vorige maand verscheen het boek Held op zee over het leven van Mark. Reden voor de uitgever om ook het boek Alleen op de wereldzeeën van Robin Knox Johnston over zijn wereldomzeiling in de eerste editie van de Golden Globe Race opnieuw uit te brengen. Opdat hun beider verhalen volgende generaties zeilers mogen inspireren.

Waterskiën

Waterskiën is al lang veel meer dan een speedboat met daarachter een skiër. Met de opkomst van nieuwe vormen van waterskiën is een hele nieuwe generatie het water opgegaan. In het boek Dit is Waterskiën komen alle wedstrijddisciplines (klassiek, wakeboard, cableski, blootvoet, handi en skirace) aan bod. Van materiaalkeuze en voorbereiding tot startmethoden, trainingstips en de eerste wedstrijden. Technische aanwijzingen staan helder en puntsgewijs in overzichtelijke kaders, aangevuld met instructieve foto’s en tekeningen. Helaas nog beperkt leverbaar, maar wij hebben nog een aantal exemplaren weten te bemachtigen en op is op.

Fransen bouwen nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen

De mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Nederlandse en Belgische marine zijn toe aan vervanging. In een aanbesteding onder regie van België is de keuze gevallen op het aanbod van de Franse Naval Group. Wat uiteraard teleurgestelde reacties van de Nederlandse maritieme sector opleverde. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is zwaar teleurgesteld dat zo kort nadat de regering de Defensie Industrie Strategie heeft vastgesteld, deze order van € 2 miljard wordt gegeven aan een consortium onder leiding van het Franse staatsbedrijf. Lees online verder …

Varen in Noord-Duitsland

Duitsland is groot en we vergeten wel eens dat tussen de Rijn en de Eems en de Elbe een aantal kanalen en rivieren ligt die het land doorsnijdt en vrijwel overal bevaarbaar maakt. Binnendoor van de Rijn naar de Eems. Binnendoor van Groningen naar de Oostzee. Of naar Berlijn. Het is allemaal mogelijk. Vom Rhein zur Nord- und Ostsee is een vaargids met daarin veel kaarten van dit grote vaargebied. Gedetailleerde vaaraanwijzingen en praktische kaartjes die geen detail onbesproken laat. Lange tijd was dit boek niet leverbaar, maar sinds deze week gelukkig weer volop uit voorraad leverbaar.

Rotterdam beproeft zelfvarende taxi

Watertaxi Rotterdam start deze week met een proef met autonoom varende taxi's. Het eerste prototype vaart nu nog met kapitein, maar moet op termijn zonder bestuurder passagiers kunnen vervoeren. Het is wel een leertraject van een aantal jaren. De watertaxi is uitgerust met technologie die alle bewegingen van de taxi op het water kan registreren en analyseren. Met die ervaringsdata moet het bootje uiteindelijk zelf zijn weg kunnen vinden op de Nieuwe Maas. Terwijl passagiers nog met een kapitein meevaren wordt de taxi de komende jaren steeds slimmer. Lees meer online …

Oprichter VanDutch persoonlijk failliet verklaard

Henk Erenstein, één van de twee oprichters van speedbotenmaker VanDutch is op 19 maart 2019 persoonlijk failliet verklaard. Daarmee lijkt een sluitstuk gekomen aan een droevige soap van een mooi botenmerk dat door het gat in de hand van de eigen oprichters bijna om zeep werd geholpen. Eerder ging er al een Brits arrestatiebevel naar hem uit. Online verder lezen …

Snelvaren op het Wad

Op het Wad geldt een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur. Alleen in de vaargeulen voor de veerboten en de vaargeulen naar de Noordzee mag harder worden gevaren. Uitgezonderd de snelle motorboten; deze mogen dat alleen doen in de tijd tussen en opkomen en het ondergaan van de zon. Veerboten mogen wel in het donker hardvaren. De afgelopen drie jaar wordt door veel mensen op het Wad gewaarschuwd dat er buiten de vaargeulen te snel wordt gevaren. Dit geldt ook voor de avond en de nacht. En door zowel beroeps- als recreatievaart. Rijkswaterstaat houdt met handhavers van het ministerie van Landbouw en Natuur de problemen met het hardvaren op de Waddenzee tegen het licht. Een grote groep mensen ziet het hardvaren regelmatig misgaan en is daar bezorgd over. Online meer lezen …

Vaarbewijs Academy overgenomen

Vrijwel ongemerkt heeft Uitgeverij Hollandia vaaropleider Vaarbewijs Academy overgenomen. Hollandia zal het cursusboek en de online training van Vaarbewijs Academy voortzetten. Hollandia heeft met de Leidraad voor het Vaarbewijs ook al een ander boek voor het klein vaarbewijs, maar beiden blijven naast elkaar bestaan. Sterker nog van de Leidraad zal later dit jaar een nieuwe editie verschijnen.

Dat brengt het aantal vaarbewijsboeken op vier. Binnenkort zullen wij ze met elkaar vergelijken.

Tomtom voor het water

Voor de watersporter zijn er inmiddels diverse app's met waterkaarten in de verschillende app stores beschikbaar. Uiteraard is er de Waterkaarten app (voorheen ANWB Waterkaarten app), maar er zijn ook app's van bekende kaartmakers als Navionics, NV Verlag en Imray. Ook zijn er nieuwkomers die zich vooral baseren op openbare bronnen. Veelal informatie die Rijkswaterstaat beschikbaar stelt. Het nadeel daarvan is dat die vaak gegevens missen van de voor de pleziervaart belangrijke kleinere wateren die niet onder beheer van Rijkswaterstaat vallen. De app van NavKid is een interessante nieuwkomer. De kaarten zijn wellicht nog niet compleet, maar deze app heeft een bijzonder complete automatische routeplanner. U klikt vertrekpunt en bestemming op de kaart en de app rekent met de gegevens van uw schip de optimale route door. Een soort van 'Tomtom' voor het water dus. Zeven dagen gratis uit te proberen en helaas alleen voor Android.

Alternatief voor de Reeds Nautical Almanac

Geen zeiler vaart uit zonder een boekwerk van Reeds aan boord. Maar de Reeds Nautical Almanac is best een dikke pil en daardoor ook prijzig, terwijl u misschien niet zo veel informatie nodig heeft omdat uw vaargebied minder groot is. Daarom is er ook een speciale "light" versie: de Reed PBO Small Craft Almanac. Door zijn formaat handig voor gebruik aan boord van kleinere vaartuigen, maar nog steeds vol handige en praktische tips en nauwkeurig beschreven gegevens en data. Praktisch ingedeeld en dus een kleiner vaargebied dan bijvoorbeeld de Reeds. Maar wel met dezelfde kwaliteit.
De Reeds Small Craft Almanac 2018 is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Help Deining Magazine van de kant

Voor veel watersporters start het vaarseizoen dit jaar anders dan anders. Met een klap viel vorige week het laatste nummer van de ANWB Waterkampioen op de mat. Ik denk dat velen van u het aangekondigde einde van de Waterkampioen op eigen manier hebben ervaren. De Waterkampioen lees ik al sinds mijn jeugd. De Waterkampioen stopt. Deining Magazine wil het stokje graag overnemen. Het nieuwe blad is het initiatief van Arno Beukers en Jim Post, beiden al jaren betrokken bij de Waterkampioen. Een mooi watersportblad maken zit hen dus in de vingers. De grote uitdaging is voldoende abonnees te werven. Zevenduizend abonnees en dan komt Deining los van de kant. Dat moet toch lukken!
Arno Beuken: “Het inschrijven is een soort van crowdfunding. Dit vraagt om een andere manier van denken, de lezer bepaalt namelijk of het nieuwe watersportblad er daadwerkelijk komt.”

Deining Magazine wil het blad zijn waar je als watersporter wat aan hebt, naast je op de steiger staan. Jim Post: “Het tijdschrift kiest expliciet voor kwaliteit in inhoud en beeld en die is niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor onafhankelijke watersportjournalistiek, bijvoorbeeld met producttesten. Dat lijkt een open deur, maar goedkope oppervlakkigheid ligt permanent op de loer. Met een voldoende groot collectief bepaal je hier wat je belangrijk vindt aan een tijdschrift.” Beuken haakt in: “Eigenlijk zou dat moeten gelden voor ieder magazine of (online) platform. Hierdoor ontstaat een dialoog met je lezers.”

Watersporters die zich hierin herkennen kunnen een kijkje nemen op www.deiningmagazine.nl. Daarin geven Beuken en Post ook antwoorden op diverse veelgestelde vragen over hun initiatief. “In mei tellen we het aantal inschrijvingen en hakken we de knoop door”, aldus Jim Post “Deze zomer kan Deining Magazine er dan al zijn.”

Waterkaart Software en App

Sla nu nog uw slag en vaar nog dit weekend met de Waterkaart Software en App. Koop nog deze maand een licentie voor één jaar op de Waterkaart Software en App met 15% korting. Van € 42,99 nu voor € 34,99. Een jaar lang toegang tot alle bijgewerkte digitale Waterkaarten van de ANWB en alle informatie over havens, bruggen en sluizen uit de ANWB Wateralmanak deel 2. Inclusief alle correcties, updates en nieuwe kaarten die in de loop van het jaar verschijnen. Klik hier voor de aanbieding …

U koopt een licentie voor één jaar voor de Windows versie, maar krijgt daarbij ook een licentie voor de app voor smartphone of tablet. Zo kunt u uw route voorbereiden op de pc en tijdens het varen navigeren met de tablet op de kaartentafel.

Heeft u nog een licentie die geldig is, dan kunt u zonder problemen toch van de aanbieding profiteren. Koop nu de licentie met 15% korting en activeer deze pas als uw lopende licentie is afgelopen. De aanbieding loopt tot eind april.

Aanbieding Waterkaart Software

Lange zomer 2018 goed voor de sector

De lange zomer hielp veel watersportbedrijven om hun omzet te laten groeien. In totaal groeide de omzet in de sector met 4,8 procent. De verschillen tussen de diverse soorten bedrijven zijn echter groot. De verhuurbedrijven profiteerden vooral van het mooie weer: zij konden veel meer verhuurdagen boeken. Hun omzet steeg met maar liefst 10 procent. De verkoop van nieuwe boten zat eveneens in de lift: een omzetstijging van 7 procent. Deze cijfers komen uit de recente conjunctuurmeting van Hiswa Vereniging, ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport. Lees verder op de website …

Lozen toiletwater

Enkele maanden terug nam de Tweede Kamer een motie aan van D66 over het lozen van toiletwater door de pleziervaart. Directe aanleiding was het afbreken van de Elfstedentocht door zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zou ziek zijn geworden door de slechte kwaliteit van het oppervlakte water en vormde daarmee de inspiratie voor D66 kamerlid De Groot om een motie in te dienen om de minister te dwingen het lozingsverbod voor de pleziervaart beter te handhaven. De minister heeft nu nieuwe regels aangekondigt die elke bezitter van een jacht met boordtoilet aangaan. Lees online verder …

Help Deining Magazine van de kant

Deining Magazin

Deining Magazine neemt het stokje over van de ANWB Waterkampioen. Het nieuwe blad is het initiatief van Arno Beukers en Jim Post, beiden al jaren betrokken bij de Waterkampioen. Een mooi watersportblad maken zit hen dus in de vingers. De grote uitdaging is voldoende abonnees te werven. Zevenduizend abonnees en dan komt Deining Magazine los van de kant. Dat moet toch lukken!
Klik dan hier ....

Nieuwe kaarten voor Nederland verschenen

De vijf atlassen voor de Nederlandse wateren van NV Verlag zijn verschenen in de nieuwe 2019 editie. Compleet bijgewerkt en inclusief een licentie om de kaarten ook digitaal te gebruiken in de gratis NV App of toe te voegen aan de kaartenbibliotheek van bijvoorbeeld het programma WinGPS.
Voor de Nederlandse wateren maakt NV Verlag de volgende atlassen:

Een kaartenatlas bestaat uit een logische set van overzichtskaart, zeekaarten en detailkaarten voor een bepaald vaargebied.

Lessen over veiligheid

De prijsuitreiking van de Golden Globe Race zit erop. Afgelopen maandag, precies 50 jaar nadat Robin Knox-Johnston zijn Golden Globe Race uitvoer, kregen de deelnemers nog één keer een groot feest en werden de prijzen uitgereikt aan de podiumzeilers. Maar er was ook plaats voor ernst: Knox-Johnston publiceerde een rapport over incidenten tijdens de afgelopen editie en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Online verder lezen ...

Wellicht de belangrijkste conclusie is dat de 'oude en vertrouwde' technieken voor zeilen in zwaar weer nog steeds actueel zijn. Het boek Zwaar Weer Zeilen mag daarom niet ontbreken in uw boordbibliotheek.

Lozen toiletwater

Enkele maanden terug nam de Tweede Kamer een motie aan van D66 over het lozen van toiletwater door de pleziervaart. Directe aanleiding was het afbreken van de Elfstedentocht door zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zou ziek zijn geworden door de slechte kwaliteit van het oppervlakte water en vormde daarmee de inspiratie voor D66 kamerlid De Groot om een motie in te dienen om de minister te dwingen het lozingsverbod voor de pleziervaart beter te handhaven.

Achteraf bleek dat Van der Weijden niet zo zeer ziek werd van de kwaliteit van het water, maar juist door het steeds inademen van de uitlaatgassen van de langzaam meevarende begeleidingsboten en boten van toeschouwers. Door weinig wind in de relatief smalle kanalen bleef deze vlak boven het water hangen.

Door de motie gedwongen kondigt de minister nu een deel van een pakket van maatregels aan. Op dit moment is het lozingsverbod voor de pleziervaart absoluut. Afvalwater van het toilet mag niet op het oppervlakte water geloosd worden. Dat betekent dat het op de één of andere manier opgevangen moet worden en aan de wal afgegeven moet worden of op open zee geloosd moet worden. In de praktijk blijkt dat lastig te handhaven omdat een overtreder op heterdaad betrapt moet worden. In de nu aangekondigde regels wil de minister het toestaan dat schepen die aan boord het toiletwater kunnen zuiveren dit dan wel mogen lozen. De huidige regels staan dat niet toe.

Op zich niets mis mee. In plaats van een vuilwatertank kan men straks dus ook kiezen voor een zuiveringsinstallatie aan boord. Er zitten echter een paar addertjes onder het gras. Installaties die aan de in de regels gestelde normen kunnen voldoen blijken nog niet te bestaan dus kan er ook geen prijs aan gehangen worden. De minister verwacht echter dat zij met deze regels het kip-ei probleem doorbreekt. Als de regels duidelijk zijn ontstaat er vraag naar dergelijke installaties en zal de industrie daarin willen voorzien. De vraag is of dat zo zal zijn. Ontwikkeling van nieuwe installaties is niet goedkoop en het gaat om een relatief gering aantal schepen. Onduidelijk is waarom de minister er bijvoorbeeld niet voor kiest om bestaande installaties die in de Verenigde Staten te koop zouden zijn (*) als uitgangspunt neemt. Bijkomend nadeel is dat de regels voorschrijven dat de installatie periodiek gecontroleerd moet worden door een erkend bedrijf, dat niet de producent mag zijn. Dus naast de aanschaf en installatie zijn er ook nog terugkerende kosten. Bij de invoering van het lozingsverbod in 2009 waren er ook nauwelijks installaties om de vuilwatertank te legen. Dat is inmiddels wel anders (zie hier …). Onbekend is echter hoeveel schepen een vuilwatertank hebben en hoe vaak zij gebruik maken van een dergelijke installatie. Als schippers massaal overstappen op een zuiveringsinstallatie zullen de havenexploitanten de investeringen in de afzuiginstallaties versneld moeten afschrijven en worden deze mogelijk zelfs weer weggehaald.
Het andere addertje onder het gras is toch wel dat de minister van plan is het lozingsverbod beter te gaan handhaven en daarvoor denkt aan een verzegeling van de afsluiter van het scheepstoilet. Tenzij men dus een goedgekeurde zuiveringsinstallatie aan boord heeft. En hiermee benadeelt zij niet alleen de kwaadwillende schipper zonder vuilwatertank, maar ook al die schippers die wel een vuilwatertank hebben en die ook altijd netjes laten afpompen bij een walinstallatie. Hoe dit deel van de regels er komt uit te zien is nog niet bekend gemaakt, maar ik kan u verzekeren dat straks alleen commerciële bedrijven die verzegeling mogen aanbrengen en dat die vervolgens om de zoveel tijd vernieuwd en gecontroleerd moet worden. De kosten zijn voor de eigenaar van het schip. En de al zwaar belaste handhavers op het water krijgen er een taak bij; elk schip controleren op de aanwezigheid van een boordtoilet en de verzegeling.

Voor de eerste stap; de regels voor een zuiveringsinstallatie is de internetconsultatie geopend. Probleem is dus dat deze consultatie echter niet gaat om de volgende stap de verzegeling en handhaving. Ondanks dat roep ik toch iedereen op om zijn of haar mening te geven.

Schoon oppervlakte water gaat ons allen aan, maar de manier waarop nu alleen de pleziervaarder er voor opdraait komt mij niet fair over. De binnenvaart mag nog steeds lozen en zo lang er nog op veel plaatsen overstorten van de riolering op het oppervlakte water lozen wordt de waterkwaliteit niet alleen door de pleziervaart bepaald. Misschien dat het goed is de markt eerst zijn werk te laten doen en te zien of de nieuwe zuiveringsinstallaties aan boord in de praktijk ook echt werken.

(*) De markt voor zuiveringsinstallaties op jachten is nog nauwelijks bestaand. Er zijn enkele leveranciers, maar over prijzen, normen ed. is maar mondjesmaat informatie beschikbaar. Kamerlid De Groot stelde in zijn motie dat zuiveringsinstallaties in de Verenigde Staten soms al verplicht zijn en daar dus gemeengoed zouden zijn. In Amerika bestaan inderdaad wel normen. Ook verder van huis in Australië en Nieuw Zeeland. Installaties zoals die nu op de markt zijn, zijn vooral voor superjachten bestemd en dus te groot voor het gemiddelde plezierjacht. De nieuwe regels gelden straks tot 24 meter. Of bestaan uit een behandelingsinstallatie in combinatie met een vuilwatertank omdat de behandeling van het afvalwater immers ook tijd kost. Hiermee komen deze installaties niet tegemoet aan wat de minister noemt als één van de nadelen van een vuilwatertank, namelijk de tank zelf en alle luchtjes die daarbij horen. Ook is maar de vraag of een boordzuiveringsinstallatie straks vrij is van dergelijke luchtjes. Iedereen die wel eens bij een rioolwaterzuivering is wezen kijken weet dat hier onder andere bacteriën voor nodig zijn, dat er reststoffen bij ontstaan en dat het niet altijd even fris ruikt. En voor andere oplossingen zijn vaak juist weer chemicaliën nodig.

Sea-Watch verzet zich tegen nieuwe eisen

De non-profit organisatie Sea-Watch heeft een kortgeding aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omdat het onder Nederlandse vlag varende schip Sea Watch 3 door de nieuwe regels feitelijk aan de ketting is gelegd. Enige tijd terug schreven wij over de brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigde nieuwe regels in te voeren voor schepen in eigendom van ideële organisaties. Daarna werd het zogenaamd even stil, maar achter de schermen blijkt sprake van 'real powerplay'. Met als resultaat dat de minister een nieuwe groep schepen in de regels heeft gedefinieerd met als doel de schepen van Sea-Watch en vergelijkbare organisaties feitelijk aan de kant te houden door met onmiddellijke ingang strengere (technische) eisen te stellen aan de schepen die 'stelselmatig gebruikt worden om drenkelingen op te pikken'. Waarbij de minister overigens op verzoek wel aangeeft dat de schepen van de reddingsmaatschappij daar beslist niet onder vallen.

Het goede nieuws is wellicht dat actieschepen van bijvoorbeeld Greenpeace voorlopig nog niet onder nieuwe regels vallen, maar dat is beslist nog wel de insteek van de minister. Online verder lezen …

Aanrader voor de vakantie

Gisteren met onze zoon van 13 een bezoek gebracht aan het MuZEEum in Vlissingen. Gelegen aan de haven in het centrum in een prachtig oud koopmanshuis. Een zeer grote collectie op een fraaie manier gepresenteerd. Van de kelder tot het torentje blijft het boeien. Kijk ook hier ...

Oudste wrak van zeevarende schip gevonden

Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden tijdens het bergen van containers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Minister Van Engelshoven: “Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen. Ik vind deze vondst echt een verrijking van het Nederlands erfgoed.”
Online verder lezen …

Nieuwe regels voor vluchtelingenschepen

Schepen die vluchtelingen redden op bijvoorbeeld de Middellandse Zee, zoals de Sea-Watch 3, moeten nog deze week voldoen aan nieuwe veiligheidseisen. Het gaat om zeeschepen onder Nederlandse vlag die door bepaalde organisaties worden gebruikt om stelselmatig drenkelingen op te pikken. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de maatregelen snel nodig omdat de schepen steeds langer grote groepen vluchtelingen aan boord moeten houden. Ze mogen niet meer zo makkelijk ergens aanmeren om drenkelingen van boord te laten. Dat kan grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, aldus de bewindsvrouw.

Van Nieuwenhuizen wil uiteindelijk dat ook andere schepen, zoals die van Greenpeace en andere actievoerders, aan bepaalde internationale veiligheidseisen voldoen. Maar voor deze vaartuigen is nog geen datum vastgelegd.
Bron: De Telegraaf

In de Tweede Kamer zijn hierover inmiddels vragen gesteld omdat de minister hiermee ook de mogelijkheid openhoudt om andere als zeegaand pleziervaartuig geregistreerde schepen aan te pakken. De afgelopen maanden is flink lobby gevoerd om de Tweede Kamer te informeren over de (onbedoelde) effecten van haar nieuwe beleid. Met resultaat want het lijkt de minister niet te doen om schepen waarvan het gebruik als recreatief is aan te merken. Omdat de scheidslijn wat nu wel of niet recreatief gebruik is soms dun kan zijn is hier nog niet het laatste woord over gezegd. Eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen die bijvoorbeeld ook aan boord wonen of bijvoorbeeld de schepen van de Zeekadetten heeft de minister niet op het oog. Wij blijven dit dossier volgen en houden u op de hoogte.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.