Bedrijfsopvolging biedt kansen

Eerder schreven wij al over de vergrijzing van de watersport. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de watersporters zelf. Ook ondernemers in de sector worden ouder en gaan met pensioen. Dat biedt naar mijn mening juist kansen voor enthousiaste mensen om van hun hobby hun beroep te maken.

In Brielle staat een leuke watersportwinkel tevens zeilmakerij te koop. Een uitgelezen kans voor een enthousiast en ondernemend echtpaar.
Het bedrijf is gevestigd in het historisch stadscentrum van het vestingstadje Brielle, gelegen aan de Brielse Maas. De onderneming biedt een breed assortiment watersportartikelen zoals watersportkleding, tuigage, scheepstechniek, stroomvoorziening, veiligheid en comfort inclusief coatings en materialen voor onderhoud. Een deel van de omzet wordt gerealiseerd door de zeilmakerij voor reparatie, renovatie en nieuwbouw van zeilen, huiken, bimini’s, buiskappen, staand wand etc.. Meer informatie vindt u op onze website ...

Masterclass zeilprogramma

Begin 2017 start Demarage Zeilcentrim voor de echte fanatieke zeilers weer een Masterclass. De Masterclass is een speciaal voorjaarsprogramma geschikt voor de beginnende en ervaren zeiler. Er wordt uitgebreid ingegaan op de techniek van de zeiltrim, wedstrijdtactiek, routeplanning, nachtzeilen en het managen van de diverse taken aan boord. Het streven is om een team samen te stellen die met elkaar diverse vaardigheden ontwikkelen. De deelnemers van dit team kunnen vervolgens ook deelnemen aan diverse zeilwedstrijden en aan zeezeiltochten naar bijvoorbeeld Engeland en Portugal. Online verder lezen ...

Certificaat van Onderzoek

Vorige week schreef ik over het Certificaat van Onderzoek (CvO) dat straks verplicht is voor alle schepen vanaf 20 meter. Hiermee was ik bewust iets te kort door de bocht. De regels zelf zijn namelijk al complext genoeg. Straks moet elk schip op de Nederlandse en andere Europese binnenwateren van tenminste 20 meter voorzien zijn van een certificaat. Echter in de regels staat ook dat dit geldt voor schepen waarvan de uitkomst van de formule Lengte * Breedte * Diepgang groter dan of gelijk is aan 100 m3. Waarbij onder diepgang niet wordt verstaan wat wij normaal onder diepgang verstaan. Maar diepgang is de verticale afstand van het laagste punt van de scheepsromp aan de onderkant van de bodembeplating of van de kiel tot het vlak van de grootste inzinking van de scheepsromp in meters. U begrijpt waarom ik dit heb weggelaten.

Consequentie van deze bepaling is wel dat ook schepen korter dan 20 meter toch met de verplichte certificatie te maken krijgen als zij maar breed genoeg zijn en/of diep genoeg steken.
Lees verder op de website ...

De vaaratlas maakt een comeback

Al weer 6 jaar geleden bestond de Vaaratlas als alternatief voor de Waterkaarten van de ANWB De Vaaratlas bestond uit drie delen met daarin de vaarkaarten voor alle Nederlandse binnenwateren gecombineerd met informatie over bruggen, sluizen en havens. Voor het komende vaarseizoen brengen de makers van de Nieuwe Vaarkaart naast de losse vaarkaarten van één gebied, ook drie delen uit met de gebundelde vaarkaarten voor noord, midden en zuid Nederland. En - heel anno 2017 - gebundeld met een app met daarin de informatie over de bruggen, sluizen en havens.
De nieuwe vaarkaarten en -atlassen voor 2017 verschijnen binnenkort. Op de Vaarwinkel.nl kunt u bij het betreffende product uw e-mailadres opgeven. Wij sturen u dan bericht zodra het betreffende product leverbaar is. Klik hier voor de nieuwe wateratlassen ...

CvO voor zeegaande schepen

En dat er nog veel onduidelijk is blijkt wel uit een mailwisseling die ik deze week onder ogen kreeg. Een eigenaar van een voormalige reddingsboot moet kennelijk vanwege de afmetingen van schip straks een CvO hebben. In de wet staat echter dat reddingsboten van het CvO uitgezonderd zijn. Helaas gaat dat niet op, want een voormalige reddingsboot is niet meer als dusdanig in dienstt en er wordt gekeken naar het huidige gebruik als pleziervaartuig.
Vervolgens klampt de eigenaar zich vast aan het feit dat ook zeeschepen uitgezonderd zijn van het CvO. Zoals ik een vorige keer al schreef is dat juist, maar staat ook in de wet dat elk schip een certificaat moet hebben, dus ook een zeeschip. Als een zeeschip geen CvO heeft, dan moet het dus een alternatief certificaat (als zeeschip) hebben. Waarop de eigenaar stelt dat zijn schip te boek is gesteld bij het Kadaster als zeeschip (Z inschrijving) en destijds een Zeebrief heeft gekregen. De Zeebrief zou gelden als het alternatieve certificaat. Tot mijn verbazing claimt deze eigenaar dat hij zijn stelling heeft voorgelegd aan een certificeerder en dat deze dit heeft bevestigd. Ik heb deze bevestiging niet gezien en ben bang dat deze ook niet bestaat, want een Zeebrief is geen vervangend certificaat voor het CvO.
Lees verder op de website ....

Duitse richtlijnen voor Traditionsschiffen opgeschort

De omstreden nieuwe richtlijn voor de veiligheid op Traditionsschiffen (klassieke schepen) is volgens SPD Bundestag vertegenwoordiger Frank Junge voorlopig opgeschort. Ook na overleg en aanpassingen zijn er nog teveel kritiekpunten. Lees verder ...

Misschien een suggestie voor Nederland om de CvO regels waarover nog best veel onduidelijkheid bestaat ook hier op te schorten?

Boot Holland in de lift

Van 10 tot en met 15 februari vindt in het WTC Expo Leeuwarden de 27e editie plaats van Boot Holland. Na jaren van stabiliteit zit de beurs weer in de lift. Zo kent het bezette vloeroppervlak een lichte stijging en meren er meer motorjachten af dan ooit te voren. Met de lichte stijging van het bezette vloeroppervlak mag gesteld worden dat de beurs onder fabrikanten en importeurs steeds meer gezien wordt als dé aftrap van het watersportseizoen. Meer informatie op de website ...

Geheime ankerplaatsen

Het gevoel dat u een ankerplek voor u alleen heeft, brengt ons waarschijnlijk nog het dichtst bij de vroegere ontdekkingsreizigers, wiens genen wij watersporters vermoedelijk toch allemaal delen.

Omdat we niet allemaal de tijd hebben om de wereld opnieuw te ontdekken, zijn er tegenwoordig gelukkig mooie boeken met duidelijke vaaraanwijzingen hoe deze mooie ankerplaatsen te "ontdekken". Bretagne is te doen in een zomervakantie en daar is meer dan voldoende keuze uit vele schitterende ankerplaatsen die Peter Cumberlidge voor u op een rij heeft gezet in de 3e en nieuwe druk van Secret Anchorages of Brittany. Zo voelen we ons allemaal weer even ontdekkingsreiziger.

Naar de Middellandse zee

Wat de Reeds Almanac is voor de kusten van Noordwest Europa is de Mediterranean almanac voor de Middellandse zee. Een onmisbare bron van informatie voor de schipper en zijn navigator voor het bevaren van de Middellandse zee. Aan boord en ook thuis bij de voorbereiding van uw volgende vaarvakantie. De nieuwe editie voor 2017-2018 is verschenen en vanaf nu leverbaar.

Digitale HP33

Eerder verscheen al de nieuwe papieren editie van de HP33. Nu is ook de digitale versie leverbaar. Officiële getijvoorspellingen voor alle belangrijke havens van Nieuwpoort in België tot List in Duitsland en stroomgegevens voor de zuidelijke Noordzee, het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee, Wester- en Oosterschelde, benedenrivieren en belangrijke havenaanlopen. NLTides bevat meer havens dan de papieren HP33. NL Tides (de digitale HP33) is nu te bestellen ...

CvO voor zeegaande schepen

En dat er nog veel onduidelijk is blijkt wel uit een mailwisseling die ik deze week onder ogen kreeg. Een eigenaar van een voormalige reddingsboot moet kennelijk vanwege de afmetingen van schip straks een CvO hebben. In de wet staat echter dat reddingsboten van het CvO uitgezonderd zijn. Helaas gaat dat niet op, want een voormalige reddingsboot is niet meer als dusdanig in dienstt en er wordt gekeken naar het huidige gebruik als pleziervaartuig.
Vervolgens klampt de eigenaar zich vast aan het feit dat ook zeeschepen uitgezonderd zijn van het CvO. Zoals ik een vorige keer al schreef is dat juist, maar staat ook in de wet dat elk schip een certificaat moet hebben, dus ook een zeeschip. Als een zeeschip geen CvO heeft, dan moet het dus een alternatief certificaat (als zeeschip) hebben. Waarop de eigenaar stelt dat zijn schip te boek is gesteld bij het Kadaster als zeeschip (Z inschrijving) en destijds een Zeebrief heeft gekregen. De Zeebrief zou gelden als het alternatieve certificaat. Tot mijn verbazing claimt deze eigenaar dat hij zijn stelling heeft voorgelegd aan een certificeerder en dat deze dit heeft bevestigd. Ik heb deze bevestiging niet gezien en ben bang dat deze ook niet bestaat, want een Zeebrief is geen vervangend certificaat voor het CvO.

Graag zou ik deze verklaring wel zien en ik zou het ook fijn vinden als deze eigenaar gelijk zou hebben, want veel pleziervaartuigen kunnen als zeeschip aangemerkt worden en ook zo in het Kadaster ingeschreven worden. Meting, zeebrief en je bent voor altijd klaar, want zolang er geen grote wijzigingen aan het schip plaatsvinden blijft een zeebrief geldig, terwijl het CvO ook nog eens om de zo veel jaren vernieuwd moet worden. Maar helaas deze vlieger gaat volgens mij toch echt niet vliegen ...

Een zeebrief is een nationaliteitsbewijs, zeg maar een paspoort voor een zeeschip. De zeegaande beroepsvaart moeten verplicht een zeebrief hebben en vrijwillig te boek gestelde schepen kunnen ook een zeebrief aanvragen. Dus ook pleziervaartuigen. Voor een zeebrief is een meting van het schip nodig. Deze meting heeft als doel de afmetingen en vooral het 'laadvermogen' van een schip vast te stellen volgens vastgestelde meetnormen. Schepen kleiner dan 24 meter worden door het Kadaster gemeten, grotere schepen mogen door een zogenaamd Klassebureau gemeten worden. Een meting is echter geen keuring dat een schip aan bepaalde technische en constructieve eisen voldoet. Het is een meting van de feitelijke afmetingen ed. van een schip en zegt dus nies over het voldoen aan eisen. Klassebureau's kunnen een schip ook toetsen aan eisen en zijn dus partij bij de certificering van een schip, maar dat is een heel ander traject als de scheepsmeting. De meting wordt vastgelegd in de zogenaamde Meetbrief. Een meetbrief is dus nodig om een Zeebrief te krijgen.
De meting zegt dus niets over het wel of niet voldoen aan de technische en constructieve eisen en noch de Meetbrief noch de Zeebrief is een certificaat als bedoeld in de binnenvaartwet.

In het Engels heet een Zeebrief Certificate of registry en ook op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (vroegere Scheepvaartinspectie) wordt het een enkele keer een certificaat genoemd. Certificaat in de zin van een officieel document waarin de afmetingen en de nationaliteit van een schip genoemd worden, maar dus niet een certificaat als bewijs dat een schip voldoet een bepaalde technische en constructieve eisen.

Ik heb al eerder geschreven dat ik de regels voor het CvO voor de pleziervaart te complex vind en er eigenlijk sprake is van overkill aan regels voor een heel specifieke doelgroep. Door de complexiteit, deels papieren rompslomp en kennelijke ruimte die de regels laten voor onduidelijkheid en discussie zou de Nederlandse overheid er goed aan doen de regels voor het CvO op te schorten, zoals recent de Duitse overheid eigenlijk ook heeft gedaan.

De certificering van klassieke schepen en grotere pleziervaartuigen staat ter discussie en dat is niet goed. Immers een certificaat dient er voor om juist discussie te voorkomen en geeft de eigenaar of de schipper de mogelijkheid om overal aan te kunnen tonen dat zijn of haar schip aan bepaalde (internationale) standaarden voldoet. Het is van de zotte dat er schippers zij die serieus overwegen hun schip dan maar te verkopen, een stukje in te korten of door een hermeting aan te vragen proberen onder de grenzen te komen. De doelgroep pleziervaartuigen van minimaal 20 meter of waarvan de berekening lengte * breedte * diepgang >= 100m3 is, is een kleine groep. En betreft voor een deel ook nog historische vaartuigen die al met veel moeite en kosten in de vaart zijn te houden. Bemanningen van deze schepen moeten allemaal al minimaal een klein vaarbewijs hebben en de schepen langer dan 25 meter zelfs minimaal een groot pleziervaartbewijs. En nu moeten ze ook aan allerlei technische eisen voldoen en een verplichte certificering ondergaan. De daarvoor benodigde keuringen kosten veel geld en eventueel vereiste aanpassingen mogelijk nog meer.
Ik heb niet de illusie dat het met al deze regels meteen veiliger wordt op het water. Immers kleinere schepen hoeven niet gekeurd te worden en niet alle schippers van die schepen hoeven een vaarbewijs te hebben. Ongelukken op het water komen helaas voor en zijn soms te wijten aan de technische staat van een schip, maar het is ronduit vreemd dat dan slechts een vrij kleine groep aan strenge eisen moet voldoen en een grote groep niet.

En schieten we iets op met al die regels? Ik denk het niet echt. Ook nieuwe schepen moeten aan allerlei regels voldoen met voor pleziervaartuigen het CE Keurmerk. En dan blijkt dat dit ook deels een papierentijger is. Complex en geen enkele zekerheid of het aan de regels voldoen ook voldoende veiligheid biedt. Tel daar bij op dat de overheid zich steeds verder terugtrekt op steekproefsgewijs controleert of slechts toezicht op afstand houdt op de marktpartijen die de controles en certificering doen. Waardoor ook bij de overheid op enig moment er nauwelijks nog kennis aanwezig is van de inhoud en het gaat om management rapportages en procedures. Kennen we dat beeld ook al niet in de gezondheidszorg?

Begrijpt u mij niet verkeerd. Ik ben helemaal voor een meer praktische en minder bureaucratische aanpak van alle vaartuigen. Natuurlijk moet een schip blijven drijven, bestuurbaar zijn, moeten er veiligheidsmiddelen aan boord zijn, moet de gasinstallatie veilig zijn en de motoraandrijving naar behoren en niet vervuilend werken en ook moet de schipper weten wat hij/zij doet. Het huidige systeem van regels is echter complex, niet stimulerend en momenteel helaas voor bepaalde groepen ook discriminerend.

Het nieuwe Kleine zeilboek

Het kleine zeilboek is het broertje van Het zeilboek. Het is een cursusboek voor de beginnende zeiler, geschikt voor CWO I en II, dat zich beperkt tot de absolute basisvaardigheden: benamingen, technieken en eenvoudige theorie. Na het lezen van dit boek en het opdoen van de daarbij behorende praktische ervaring is de beginnende zeiler in staat zelfstandig op een meer of plas te zeilen bij redelijke weersomstandigheden. Als dat bevalt kan de zeiler verder met Het zeilboek.

Het kleine zeilboek is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Online watersportzender

Begin 2017 is Nederland een heuse online watersportzender rijker. Een zender alleen over en voor de watersport. Met in aflevering 2 Henk de Velde ...

Op Watersport-TV staat de watersport beleving centraal. Als u de beelden bekijkt, krijgt u direct zin om zelf te gaan varen, surfen of kiten. Met Watersport-TV willen de initiatiefnemers u informeren over bijvoorbeeld bijzondere vaargebieden, met botennieuws of tips and tricks. Maar ook inspireren door vormen van watersport te laten zien, die nu nog nagenoeg onbelicht zijn. Bijna dagelijks zullen er nieuwe programma's/ serie's/ video's op Watersport-TV te zien zijn.

Meteorologie in de praktijk

Op 11 februari 2017 organiseert Demarage Zeilcentrum een praktische Meteo cursus. Samen met Meteoroloog Henk Huizinga gaat u de meteo in de praktijk toetsen aan boord van de MariFlex Challenge, Er zal ook gewerkt worden met andere weerkaarten dan Bracknell en de meteorologische principes achter windberekeningen zullen worden behandeld met behulp van de Windcalculator. We kijken ook naar de verschillen in kaartprojectie en isobarenafstand. Welke effecten verstoren de wind? (buien, zeewind, orografie)
Het gebruik van Gribfiles is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. Gekeken wordt naar de diverse gribfile-viewers en hun toepassingen. Maar ook de beperkingen van Gribfiles komen uitgebreid aan de orde. Het klakkeloos gebruiken van deze windinformatie kan voor grote teleurstellingen zorgen door beperkingen van model-berekeningen en het effect van interpolatie. Henk zal op deze dag alle vragen op zo’n praktisch mogelijke manier beantwoorden.

Uiteraard wordt u ontvangen met een heerlijke koffietafel en wordt de cursus onderbroken voor een zalige lunch. Om ervoor te zorgen dat u over de basiskennis van de Meteorologie kunt beschikken krijgt u voor deze praktische cursus wat huiswerk op. Aan deze dag kunt u deelnemen voor de prijs van € 195,- waarbij koffietafel, lunch, en deelname inclusief zijn. Hiernaast wordt voor het cursusboek van Henk Huizinga een bijdrage van € 25,- gevraagd. Tenzij u zijn boek al bezit. Wilt u deelnemen aan deze cursus meldt u dan aan via info@demarage.nl. Er kan een beperkt aantal cursisten deelnemen. Mochten er echter genoeg geïnteresseerden zijn dan wordt er een tweede praktijkdag georganiseerd.

Nieuwjaarsevent in Muiderzand

Zaterdag 14 januari, 12 - 17u Nieuwjaarsevent van Tiptop Sailing in Muiderzand

Dé uitgelezen kans om uw zeilvakantieplannen te bespreken en concreet te maken.
Van 12 tot 17 uur is het hele team van TipTopSailing aanwezig en bent u welkomin de verwarmde en superruime showroom van Bavaria Nederland.

U kunt hen dan alles vragen en direct uw droomvakantie vastleggen! Maar er is nog veel meer:

  • speciale vroegboekkortingen
  • bezichtiging onze Bavaria vloot
  • briefing flottieljes Corfu
  • workshop Londen flottielje
  • ontmoet de flottieljeleiding van Corfu
  • unieke aanbiedingen
  • glaasje bubbels

Wie neemt het examen Klein Vaarbewijs af?

De Stichting Vamex is in Nederland door de minister aangewezen om de examens voor het Klein Vaarbewijs af te nemen en deze vaarbewijzen ook uit te geven aan hen die geslaagd zijn. Deze aanwijzing is altijd voor een bepaalde periode. Eerder hebben wij al bericht dat er binnen de overheid plannen leven om het aantal instellingen dat belast is met één of meerdere overheidstaken terug te brengen. Voor de vaarbewijzen is het advies dat binnen één organisatie onder te brengen. In dit geval zou dat bij het CBR zijn. Omdat deze naast de examens voor de rijbewijzen nu ook al de examens voor de binnenvaartexamens voor de beroepsvaart afneemt.

De gesprekken hierover lopen nog steeds, terwijl de aanwijzing van de Vamex formeel afliep op 31 december jl.. Er is nog geen nieuwe aanwijzing dus formeel gesproken mag er op dit moment niemand examens afnemen voor het Klein Vaarbewijs. Omdat dit natuurlijk geen wenselijke situatie is hebben wij de minister vlak voor de Kerst om opheldering gevraagd. Namens de minister kregen wij vandaag het volgende antwoord:

"Naar aanleiding van uw vraag kan ik u melden dat op dit moment nog gesprekken gaande zijn over de voorwaarden waaronder de aanwijzing van VAMEX kan worden verlengd. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. In tussentijd blijft VAMEX gewoon examens afnemen en vaarbewijzen afgeven. Zodra er overeenstemming is over de voorwaarden zal VAMEX worden aangewezen met terugwerkende kracht tot 1 januari. De vaarbewijzen die in tussentijd zijn afgegeven zullen dus gewoon geldig zijn."

Helaas wordt daarmee geen antwoord gegeven op de situatie "wat als er geen overeenstemming wordt bereikt?". Ik hoop dat beide partijen zich dat ook realiseren en er snel duidelijkheid komt. U mag er overigens op vertrouwen dat als u binnenkort examen doet u niet in de kou blijft staan. Uw examen is gewoon geldig en ook het klein vaarbewijs dat u dan krijgt. Ook als u de komende tijd een nieuw vaarbewijs pasje nodig heeft kunt u gewoon bij de Vamex terecht. In het ergste geval moet men u later nog eens een nieuw pasje toesturen. Ik ga er echter vanuit dat de aanwijzing van de Vamex snel in orde komt en voorlopig alles bij het oude blijft. Dat is voor iedereen het beste en vraagt slechts om een handtekening van de minister. Alles naar het CBR of een andere partij overzetten lijkt mij niet op korte termijn realistisch.

Naast de examens voor het Klein Vaarbewijs neemt de Vamex ook examens af voor het diploma CWO Groot Motorschip ter verkrijging van het Groot Pleziervaartbewijs en examens voor het basiscertificaat marifonie. De aanwijzing voor het Groot Pleziervaartbewijs is dezelfde aanwijzing als voor het Klein Vaarbewijs en dus nu ook afgelopen. De aanwijzing als exameninstelling voor de marifonie is een andere en valt ook onder een ander ministerie. Deze aanwijzing loopt gewoon door.

Certificaat van Onderzoek

Vorige week schreef ik over het Certificaat van Onderzoek (CvO) dat straks verplicht is voor alle schepen vanaf 20 meter. Hiermee was ik bewust iets te kort door de bocht. De regels zelf zijn namelijk al complext genoeg. Straks moet elk schip op de Nederlandse en andere Europese binnenwateren van tenminste 20 meter voorzien zijn van een certificaat. Echter in de regels staat ook dat dit geldt voor schepen waarvan de uitkomst van de formule Lengte * Breedte * Diepgang groter dan of gelijk is aan 100 m3. Waarbij onder diepgang niet wordt verstaan wat wij normaal onder diepgang verstaan. Maar diepgang is de verticale afstand van het laagste punt van de scheepsromp aan de onderkant van de bodembeplating of van de kiel tot het vlak van de grootste inzinking van de scheepsromp in meters. U begrijpt waarom ik dit heb weggelaten.

Consequentie van deze bepaling is wel dat ook schepen korter dan 20 meter toch met de verplichte certificatie te maken krijgen als zij maar breed genoeg zijn en/of diep genoeg steken.

Veel lezers wezen ons daar op. Terecht. In de regels staat ook nog een opsomming van schepen die ongeacht hun maat ook een certificaat moeten hebben, zoals passagierschepen.
De formule van L * B * T >= 100 m3 geldt ook voor pleziervaartuigen. Een "scheepje" van 14,95 meter (geen klein vaarbewijs verplicht !) bij 4 meter en een diepgang 1,75 moet daardoor dus mogelijk ook al een certificaat hebben. Mogelijk, want het gaat hier om de diepgang volgens die speciale definitie en is dus mede afhankelijk van het ontwerp van de romp. Een buiten de romp diepstekende kiel telt hierdoor niet mee. Heeft u dus een schip dat mogelijk aan deze maat komt dan doet u er verstandig aan uitsluitsel te vragen bij een deskundige. En heeft uw schip een meetbrief dan dient daarin ook de maat T te staan.

In Info20M nummer 86 staat een verhelderende illustratie wat onder die T wordt verstaan. Klik hier ... en kijk op pagina 6 van de PDF.

Maar, zullen sommigen van u denken, er staat toch "binnenschepen", terwijl het vorige week expliciet over zeeschepen ging. Klopt helemaal. Onder eigenaren van zeeschepen vanaf 20 meter (of L * B * T >= 100 m3) leefde enige tijd de veronderstelling dat hun schip als zeeschip dan geen CvO behoeft te hebben. Echter in de Binnenvaartwet staat letterlijk: "Het is verboden een schip te gebruiken zonder de vereiste geldige certificaten. (Artikel 7, lid 1) " en ook "schip: zeeschip of binnenschip (Artikel 1, lid 1)" Een zeeschip moet dus ook een certificaat hebben. En daar zit hem nu net het probleem voor zeegaande pleziervaartuigen onder Nederlandse vlag. De Nederlandse overheid kent hiervoor geen certificaat anders dan de certificering die ook voor beroepsmatig gebruikte zeeschepen bestaat en die eisen zijn vele malen zwaarder dan de eisen voor het CvO en voor een (historisch) pleziervaartuig nauwelijks haalbaar. Het zijn eigenlijk alleen superjachten die onder keur gebouwd worden of klassieke schepen die grondig aangepast worden die aan die eisen kunnen voldoen.

Moeten dan straks al die nieuwe en grote jachten in de haven allemaal een CvO hebben? Ja dat moet, maar in plaats van een CvO is ook een ander vergelijkbaar certificaat goed.
Schepen van een recent bouwjaar moeten onder CE Keur gebouwd worden en hebben een aanduiding als CE-A of bijvoorbeeld CE-B. Dit is echter geen certificaat. Dus ook al is uw schip onder CE Keur gebouwd als het minimaal 20 meter is of als L*B*T>=100m3 is moet uw schip een CvO of gelijkwaardig hebben. Het zijn dus beslist niet alleen voormalige beroepsvaartuigen die hiermee te maken hebben. Er liggen genoeg grote motorjachten te koop die certificatieplichtig zijn en waarvan de makelaar dat zeker niet altijd er bij heeft gezet.

En let op; een zeebrief of een meetbrief is geen certificaat. Een zeebrief is te vergelijken met een paspoort, maar dan voor een schip. En een meetbrief (voor binnenschepen) is een document met daarin vastgelegd de afmetingen, laadvolume ed., maar dus geen certificaat vergelijkbaar met het CvO.

Trintella4Green - nieuwjaarslezing

Twee enthousiaste jongelingen hebben al een project van 4 jaar er op zitten om hun Trintella zeiljacht duurzaam te maken (lees ook hier ...). Ze vertrekken in september 2017 voor een wereld omzeiling. Zij komen 14-1 naar Enschede voor een lezing 20:00 bij Neptunamor: aanmelden kan hier ...

Bedrijfsopvolging biedt kansen

Eerder schreven wij al over de vergrijzing van de watersport. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de watersporters zelf. Ook ondernemers in de sector worden ouder en gaan met pensioen. Dat biedt naar mijn mening juist kansen voor enthousiaste mensen om van hun hobby hun beroep te maken.

In Brielle staat een leuke watersportwinkel tevens zeilmakerij te koop. Een uitgelezen kans voor een enthousiast en ondernemend echtpaar.
Het bedrijf is gevestigd in het historisch stadscentrum van het vestingstadje Brielle, gelegen aan de Brielse Maas. De onderneming biedt een breed assortiment watersportartikelen zoals watersportkleding, tuigage, scheepstechniek, stroomvoorziening, veiligheid en comfort inclusief coatings en materialen voor onderhoud. Een deel van de omzet wordt gerealiseerd door de zeilmakerij voor reparatie, renovatie en nieuwbouw van zeilen, huiken, bimini’s, buiskappen, staand wand etc..

Het verzorgingsgebied is een aantrekkelijk watersportgebied nabij de Randstad met ontsluiting naar overige wateren in het Deltagebied. De omvang hiervan is circa 750 ha met circa 1.750 ligplaatsen in circa 10 jachthavens. Het bedrijf is gevestigd tegenover een passantenhaven in het historische stadskern.
De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: een breed assortiment, klantgerichtheid en een goede service. De winkel bedient vooral vaste klanten en passanten.

Overname is met name geschikt voor enthousiaste ondernemende watersport(st)er met jeugdig elan, commerciële capaciteiten om een nadrukkelijkere positie in het verzorgingsgebied te krijgen.
Meer informatie bij BBO&F telefoon 00 31 (0)76 5320551, de heer P.D. Schuitmaker

Vaarwijzer heeft op verzoek inzage gehad in de bedrijfsgegevens en -cijfers. Naar onze mening is van deze onderneming een leuk bedrijf te maken, waarbij zowel de winkel als de zeilmakerij goede kansen biedt om een goed belegde boterham te verdienen terwijl u ook nog eens elke dag met de watersport bezigt bent. De gevraagde overnamesom maakt ook nog eens dat de drempel om van uw hobby echt uw beroep te maken niet te hoog ligt.

Zeegaande pleziervaartuigen

Alle schepen langer dan 20 meter moeten eind 2018 beschikken over een certificaat om op de Nederlandse binnenwateren te mogen varen. Dat geldt ook voor pleziervaartuigen, zelfs als zij bestemd zijn voor het varen op zee. Helaas zitten de regels hierover wat ingewikkeld in elkaar. In het kort komt het er op neer dat er in Europees verband is afgesproken dat schepen aan bepaalde eisen moeten voldoen. Voor nieuwe pleziervaartuigen is dat te zien aan het zogenaamde CE keurmerk. Echter ook schepen die al bestaan moeten aan bepaalde eisen voldoen. Een bestaand schip kan tot eind 2018 een beroep doen op een overgangsregeling en hoeft dan niet aan de huidige eisen te voldoen. De certificerende instelling heeft dan de mogelijkheid om op punten van de eisen af te wijken als die afwijking geen gevaar voor schip en opvarenden hoeft op te leveren.

In de zeevaart is het al langer verplicht dat een schip een certificaat moet hebben, maar op zee zijn de meeste pleziervaartuigen daarvan vrijgesteld. Wat overigens niet wil zeggen dat zij daarmee niet aan bepaalde eisen moeten voldoen, maar ze hoeven dus geen certificaat te hebben. Voor de binnenwateren is bepaald dat elk schip langer dan 20 meter straks een certificaat moet hebben. Dus ook pleziervaartuigen. In de meeste gevallen zal dat het Certificaat van Onderzoek of CvO zijn. Een en ander ligt vast in de Binnenvaartwet en de daarbij behorende regels in het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling.

Veel mensen denken dat zeevarende pleziervaartuigen hiervan vrijgesteld zijn. Dat is echter beslist niet zo. Het is in Nederland namelijk onmogelijk om niet op een binnenwater te varen. Zodra u de haven van Scheveningen in of bijvoorbeeld de Waddenzee op vaart, vaart u op binnenwater en geldt dus de Binnenvaartwet. En die zegt simpelweg dat elk schip voorzien moet zijn van een certificaat. Een zeeschip moet op het binnenwater dus ook voorzien zijn van een certificaat. En daar zit hem de clou. Zeeschepen in de beroepsvaart hebben allen een relevant certificaat en zijn vaak onder keur van bijvoorbeeld Lloyds gebouwd. Een modern groot pleziervaartuig (superjacht) zal ook onder keur zijn gebouwd. Een ouder pleziervaartuig (veelal een voormalig beroepsvaartuig) kan echter geen certificaat als zeegaand pleziervaartuig krijgen, omdat de Nederlandse instanties dat eigenlijk niet kennen. En omdat de eisen voor de zeegaande beroepsvaart streng zijn kan een pleziervaartuig cq. een historisch vaartuig daar niet of nauwelijks aan voldoen. Ook zeegaande pleziervaartuigen langer dan 20 meter rest daardoor eigenlijk niets anders dan ook het CvO te behalen. Het is mogelijk om daarbij een aantekening voor zeevaart te krijgen. De eisen worden daarmee niet strenger, maar u mag dan wel de zee op.

Ook op veel Europese wateren die in open verbinding staan met de open zee wordt geëist dat een schip een certificaat heeft. Een CvO met een zeevaart aantekening is dan het juiste document. Het maakt overigens dus niet uit welk certificaat uw schip straks heeft, zolang dit maar een geldig certificaat is van het land onder welke vlag u vaart. Veel historische schepen onder Nederlandse vlag worden bedrijfsmatig in de chartervaart ingezet. Omdat zij bedrijfsmatig varen vallen zij niet onder de regels als pleziervaartuig.

Bovenstaande is een erg korte samenvatting van deze complexe regelgeving en dat in mijn eigen woorden. Heeft u een vaartuig langer dan 20 meter dan moet u eind 2018 een certificaat hebben voor dit schip en bent u dus verplicht om u in de regels te verdiepen en goed advies in te winnen. Het risico is dat u straks zit met een schip waarmee u in Europese wateren niet meer mag varen en dat daarmee dan ook onverkoopbaar is. En als uw schip niet meer mag varen is de consequentie straks ook dat u als niet varend schip als bouwwerk wordt gezien en ineens aan heel andere regels moet voldoen als u aan boord wilt wonen.

De genoemde ontheffing voor bestaande schepen om niet aan alle nieuwe eisen te voldoen is in de huidige regels overigens eindig. Ergens in 2035 vervalt die uitzondering. Wat daarna komt is nog niet bekend. Wel gloort er een klein beetje licht. Nog niet alle regels voor pleziervaartuigen en vooral historische vaartuigen zijn ingevuld. Dat wordt aan gewerkt en ook aan het gehele stelsel van regels wordt gewerkt. Naar mijn mening moeten belangenbehartigers in alle Europese landen een vuist maken en er voor zorgen dat de huidige regels sterk vereenvoudigd worden en dat ook duidelijk wordt wat de situatie na 2035 zal zijn. Het gaat hier immers om het behoud van een stuk gezamenlijk erfgoed en het kost al genoeg geld om dat in de vaart te houden.

49 dagen, 3 uur, 7 minuten en 38 seconden

Dat is de tijd die de Fransman Thomas Coville nodig had om met zijn trimaran Sodebo Ultim non-stop en solo rond de wereld te zeilen. Op 6 november vertrok hij uit het Franse Brest om vlak voor Kerst weer thuis te zijn. Een onvolstelbare prestatie. Ruim 28.400 mijl met een gemiddelde snelheid van 24,09 knopen, 44,6 kilometer per uur. Lees online verder ...

Het kan overigens nog sneller, want het record met bemanning rond de wereld zeilen staat momenteel op 45 dagen, 13 uur, 42 minuten en 53 seconden op naam van de Fransman Loïck Peyron.

Schippers eisen brede IJssel: ‘Anders gebeuren er ongelukken’

Een wel erg dreigende kop boven een bericht in de Gelderlander. Binnenschepen worden steeds groter, logisch dat de IJssel dan op sommige plaatsen dan bij lage waterstanden lijkt als varen in een smalle sloot. Ik weet niet of dit nu een ontwikkeling is waar we blij van worden. Scheeptypen dienen afgestemd te zijn op het vaarwater waar gevaren wordt of passen we maar alles aan zodat het weer past, wetend dat dit mogelijk ook tijdelijk is want volgende nieuwbouw is mogelijk weer groter? Misschien is investeren in schaalvergroting niet altijd de zaligmakende weg?

Goed begin

Alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Wij hopen dat u de feestdagen goed doorgekomen bent en wensen u nogmaals een heel fijn 2017 toe.

Voor ons begint het nieuwe jaar in ieder geval goed. De verkopen in de online Vaarwinkel komen na de traditioneel wat rustigere feestdagen weer lekker op gang. En het nieuwe ANWB Cursusboek voor het Klein Vaarbewijs met de door ons gemaakte cd met examentraining ligt inmiddels overal in de winkel.

Achter de schermen zijn wij al vast begonnen met de voorbereidingen voor de ANWB Waterkaart Software voor 2017 en een nieuwe cd met examentraining voor TKN.

Lezingen van Hollandia auteurs

Bent u actief binnen uw eigen vereniging? En duurt de winter u ook altijd te lang? De komende maanden zullen een aantal Hollandia auteurs op pad gaan om presentaties te geven bij verschillende watersportverenigingen. Marianne van der Linden, auteur van Handboek Varen op de Waddenzee, Henk Huizinga, auteur van Het weer in kaart, Clemens Kok, auteur van Langs het ijs en Wilbert van Haneghem, auteur van Schipbreuk in het paradijs, zullen van de partij zijn. Lijkt u dit ook een goed idee voor uw watersportvereniging? Neem dan contact met op met Hollandia.

ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs en oefen cd

Begin het nieuwe jaar straks goed en haal uw Klein Vaarbewijs of als u al Klein Vaarbewijs I heeft, is het misschien een goed voornemen om dit op te waarderen naar Klein Vaarbewijs II, zodat u overal met een vaarbewijsplichtig schip mag varen.

Volgende week (de eerste week van het nieuwe jaar) verschijnt de 2017 editie van het bekende ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs I en II samen met de nieuwe cd met examentraining voor de examens voor het Klein Vaarbewijs. Boek en cd zijn vernieuwd en weer helemaal bijgewerkt volgens de nieuwste exameneisen. U kunt boek, de losse cd of de voordelige combi van boek en cd nu al bestellen in de Vaarwinkel

Het boek is op een groot aantal punten gewijzigd en nog weer beter. Ook de cd met examentraining heeft een groot aantal verbeteringen ondergaan. De vragenbank bevat nu maar liefst meer dan 2.500 verschillende oefenvragen en de nieuwe toetsmatrijs voor het examen. Gebruikers van de cd krijgen een speciale activatiecode waarmee zij ook toegang krijgen tot de downloadversie (handig als uw pc geen cd-rom drive meer heeft), gratis updates, extra informatie of de online versie van de examentraining (handig als u geen Windows heeft).

TVTAS

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Of te wel de bewoonde Waddeneilanden. Op school leren we ze uit ons hoofd. Maar er zijn ook nog 10 onbewoonde eilanden in de Waddenzee. Beschermd, soms niet meer dan een zandplaat en bij de meesten vrijwel onbekend. Maar allen een schat voor de natuur. Meer over deze onbewoonde eilanden leest u hier ...

Extra geld voor Marker Wadden

Het Rijk trekt nog eens drie miljoen euro extra uit voor het project Marker Wadden. Dat meldt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. De drie miljoen komt bovenop de vier miljoen die het ministerie van Economische Zaken in september al heeft toegezegd voor de eerste fase van Marker Wadden. Voorwaarde voor de extra bijdrage is wel dat andere deelnemers aan het project zelf 14 miljoen euro meebetalen.
In het Markermeer worden vijf eilandjes opgespoten, die samen de Marker Wadden vormen. De nieuwe natuur moet de slechte waterkwaliteit in het Markermeer helpen verbeteren. Voor vogels worden de eilandjes een nieuw leefgebied. Met de boot zijn de eilanden te bezoeken.
Bron: Omroep Flevoland

Honderd maal Scheepspost

De Vaarwijzer Nieuwsbrief is niet de enige gratis nieuwsbrief in Nederland. Er zijn er velen en wij maken daar soms dankbaar gebruik van omdat het onmogelijk is alle bronnen zelf te raadplegen. Eén zo'n bron van informatie is de Scheepspost. Een digitale nieuwsbrief voor het Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Inmiddels is al weer de 100e editie verschenen. Inschrijven is gratis ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.