Help Deining Magazine van de kant

Voor veel watersporters start het vaarseizoen dit jaar anders dan anders. Met een klap viel vorige week het laatste nummer van de ANWB Waterkampioen op de mat. Ik denk dat velen van u het aangekondigde einde van de Waterkampioen op eigen manier hebben ervaren. De Waterkampioen lees ik al sinds mijn jeugd. De Waterkampioen stopt. Deining Magazine wil het stokje graag overnemen. Het nieuwe blad is het initiatief van Arno Beukers en Jim Post, beiden al jaren betrokken bij de Waterkampioen. Een mooi watersportblad maken zit hen dus in de vingers. De grote uitdaging is voldoende abonnees te werven. Zevenduizend abonnees en dan komt Deining los van de kant. Dat moet toch lukken!
Arno Beuken: “Het inschrijven is een soort van crowdfunding. Dit vraagt om een andere manier van denken, de lezer bepaalt namelijk of het nieuwe watersportblad er daadwerkelijk komt.”

Deining Magazine wil het blad zijn waar je als watersporter wat aan hebt, naast je op de steiger staan. Jim Post: “Het tijdschrift kiest expliciet voor kwaliteit in inhoud en beeld en die is niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor onafhankelijke watersportjournalistiek, bijvoorbeeld met producttesten. Dat lijkt een open deur, maar goedkope oppervlakkigheid ligt permanent op de loer. Met een voldoende groot collectief bepaal je hier wat je belangrijk vindt aan een tijdschrift.” Beuken haakt in: “Eigenlijk zou dat moeten gelden voor ieder magazine of (online) platform. Hierdoor ontstaat een dialoog met je lezers.”

Watersporters die zich hierin herkennen kunnen een kijkje nemen op www.deiningmagazine.nl. Daarin geven Beuken en Post ook antwoorden op diverse veelgestelde vragen over hun initiatief. “In mei tellen we het aantal inschrijvingen en hakken we de knoop door”, aldus Jim Post “Deze zomer kan Deining Magazine er dan al zijn.”

Waterkaart Software en App

Sla nu nog uw slag en vaar nog dit weekend met de Waterkaart Software en App. Koop nog deze maand een licentie voor één jaar op de Waterkaart Software en App met 15% korting. Van € 42,99 nu voor € 34,99. Een jaar lang toegang tot alle bijgewerkte digitale Waterkaarten van de ANWB en alle informatie over havens, bruggen en sluizen uit de ANWB Wateralmanak deel 2. Inclusief alle correcties, updates en nieuwe kaarten die in de loop van het jaar verschijnen. Klik hier voor de aanbieding …

U koopt een licentie voor één jaar voor de Windows versie, maar krijgt daarbij ook een licentie voor de app voor smartphone of tablet. Zo kunt u uw route voorbereiden op de pc en tijdens het varen navigeren met de tablet op de kaartentafel.

Heeft u nog een licentie die geldig is, dan kunt u zonder problemen toch van de aanbieding profiteren. Koop nu de licentie met 15% korting en activeer deze pas als uw lopende licentie is afgelopen. De aanbieding loopt tot eind april.

Aanbieding Waterkaart Software

Lange zomer 2018 goed voor de sector

De lange zomer hielp veel watersportbedrijven om hun omzet te laten groeien. In totaal groeide de omzet in de sector met 4,8 procent. De verschillen tussen de diverse soorten bedrijven zijn echter groot. De verhuurbedrijven profiteerden vooral van het mooie weer: zij konden veel meer verhuurdagen boeken. Hun omzet steeg met maar liefst 10 procent. De verkoop van nieuwe boten zat eveneens in de lift: een omzetstijging van 7 procent. Deze cijfers komen uit de recente conjunctuurmeting van Hiswa Vereniging, ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport. Lees verder op de website …

Lozen toiletwater

Enkele maanden terug nam de Tweede Kamer een motie aan van D66 over het lozen van toiletwater door de pleziervaart. Directe aanleiding was het afbreken van de Elfstedentocht door zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zou ziek zijn geworden door de slechte kwaliteit van het oppervlakte water en vormde daarmee de inspiratie voor D66 kamerlid De Groot om een motie in te dienen om de minister te dwingen het lozingsverbod voor de pleziervaart beter te handhaven. De minister heeft nu nieuwe regels aangekondigt die elke bezitter van een jacht met boordtoilet aangaan. Lees online verder …

Help Deining Magazine van de kant

Deining Magazin

Deining Magazine neemt het stokje over van de ANWB Waterkampioen. Het nieuwe blad is het initiatief van Arno Beukers en Jim Post, beiden al jaren betrokken bij de Waterkampioen. Een mooi watersportblad maken zit hen dus in de vingers. De grote uitdaging is voldoende abonnees te werven. Zevenduizend abonnees en dan komt Deining Magazine los van de kant. Dat moet toch lukken!
Klik dan hier ....

Nieuwe kaarten voor Nederland verschenen

De vijf atlassen voor de Nederlandse wateren van NV Verlag zijn verschenen in de nieuwe 2019 editie. Compleet bijgewerkt en inclusief een licentie om de kaarten ook digitaal te gebruiken in de gratis NV App of toe te voegen aan de kaartenbibliotheek van bijvoorbeeld het programma WinGPS.
Voor de Nederlandse wateren maakt NV Verlag de volgende atlassen:

Een kaartenatlas bestaat uit een logische set van overzichtskaart, zeekaarten en detailkaarten voor een bepaald vaargebied.

Lessen over veiligheid

De prijsuitreiking van de Golden Globe Race zit erop. Afgelopen maandag, precies 50 jaar nadat Robin Knox-Johnston zijn Golden Globe Race uitvoer, kregen de deelnemers nog één keer een groot feest en werden de prijzen uitgereikt aan de podiumzeilers. Maar er was ook plaats voor ernst: Knox-Johnston publiceerde een rapport over incidenten tijdens de afgelopen editie en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Online verder lezen ...

Wellicht de belangrijkste conclusie is dat de 'oude en vertrouwde' technieken voor zeilen in zwaar weer nog steeds actueel zijn. Het boek Zwaar Weer Zeilen mag daarom niet ontbreken in uw boordbibliotheek.

Lozen toiletwater

Enkele maanden terug nam de Tweede Kamer een motie aan van D66 over het lozen van toiletwater door de pleziervaart. Directe aanleiding was het afbreken van de Elfstedentocht door zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zou ziek zijn geworden door de slechte kwaliteit van het oppervlakte water en vormde daarmee de inspiratie voor D66 kamerlid De Groot om een motie in te dienen om de minister te dwingen het lozingsverbod voor de pleziervaart beter te handhaven.

Achteraf bleek dat Van der Weijden niet zo zeer ziek werd van de kwaliteit van het water, maar juist door het steeds inademen van de uitlaatgassen van de langzaam meevarende begeleidingsboten en boten van toeschouwers. Door weinig wind in de relatief smalle kanalen bleef deze vlak boven het water hangen.

Door de motie gedwongen kondigt de minister nu een deel van een pakket van maatregels aan. Op dit moment is het lozingsverbod voor de pleziervaart absoluut. Afvalwater van het toilet mag niet op het oppervlakte water geloosd worden. Dat betekent dat het op de één of andere manier opgevangen moet worden en aan de wal afgegeven moet worden of op open zee geloosd moet worden. In de praktijk blijkt dat lastig te handhaven omdat een overtreder op heterdaad betrapt moet worden. In de nu aangekondigde regels wil de minister het toestaan dat schepen die aan boord het toiletwater kunnen zuiveren dit dan wel mogen lozen. De huidige regels staan dat niet toe.

Op zich niets mis mee. In plaats van een vuilwatertank kan men straks dus ook kiezen voor een zuiveringsinstallatie aan boord. Er zitten echter een paar addertjes onder het gras. Installaties die aan de in de regels gestelde normen kunnen voldoen blijken nog niet te bestaan dus kan er ook geen prijs aan gehangen worden. De minister verwacht echter dat zij met deze regels het kip-ei probleem doorbreekt. Als de regels duidelijk zijn ontstaat er vraag naar dergelijke installaties en zal de industrie daarin willen voorzien. De vraag is of dat zo zal zijn. Ontwikkeling van nieuwe installaties is niet goedkoop en het gaat om een relatief gering aantal schepen. Onduidelijk is waarom de minister er bijvoorbeeld niet voor kiest om bestaande installaties die in de Verenigde Staten te koop zouden zijn (*) als uitgangspunt neemt. Bijkomend nadeel is dat de regels voorschrijven dat de installatie periodiek gecontroleerd moet worden door een erkend bedrijf, dat niet de producent mag zijn. Dus naast de aanschaf en installatie zijn er ook nog terugkerende kosten. Bij de invoering van het lozingsverbod in 2009 waren er ook nauwelijks installaties om de vuilwatertank te legen. Dat is inmiddels wel anders (zie hier …). Onbekend is echter hoeveel schepen een vuilwatertank hebben en hoe vaak zij gebruik maken van een dergelijke installatie. Als schippers massaal overstappen op een zuiveringsinstallatie zullen de havenexploitanten de investeringen in de afzuiginstallaties versneld moeten afschrijven en worden deze mogelijk zelfs weer weggehaald.
Het andere addertje onder het gras is toch wel dat de minister van plan is het lozingsverbod beter te gaan handhaven en daarvoor denkt aan een verzegeling van de afsluiter van het scheepstoilet. Tenzij men dus een goedgekeurde zuiveringsinstallatie aan boord heeft. En hiermee benadeelt zij niet alleen de kwaadwillende schipper zonder vuilwatertank, maar ook al die schippers die wel een vuilwatertank hebben en die ook altijd netjes laten afpompen bij een walinstallatie. Hoe dit deel van de regels er komt uit te zien is nog niet bekend gemaakt, maar ik kan u verzekeren dat straks alleen commerciële bedrijven die verzegeling mogen aanbrengen en dat die vervolgens om de zoveel tijd vernieuwd en gecontroleerd moet worden. De kosten zijn voor de eigenaar van het schip. En de al zwaar belaste handhavers op het water krijgen er een taak bij; elk schip controleren op de aanwezigheid van een boordtoilet en de verzegeling.

Voor de eerste stap; de regels voor een zuiveringsinstallatie is de internetconsultatie geopend. Probleem is dus dat deze consultatie echter niet gaat om de volgende stap de verzegeling en handhaving. Ondanks dat roep ik toch iedereen op om zijn of haar mening te geven.

Schoon oppervlakte water gaat ons allen aan, maar de manier waarop nu alleen de pleziervaarder er voor opdraait komt mij niet fair over. De binnenvaart mag nog steeds lozen en zo lang er nog op veel plaatsen overstorten van de riolering op het oppervlakte water lozen wordt de waterkwaliteit niet alleen door de pleziervaart bepaald. Misschien dat het goed is de markt eerst zijn werk te laten doen en te zien of de nieuwe zuiveringsinstallaties aan boord in de praktijk ook echt werken.

(*) De markt voor zuiveringsinstallaties op jachten is nog nauwelijks bestaand. Er zijn enkele leveranciers, maar over prijzen, normen ed. is maar mondjesmaat informatie beschikbaar. Kamerlid De Groot stelde in zijn motie dat zuiveringsinstallaties in de Verenigde Staten soms al verplicht zijn en daar dus gemeengoed zouden zijn. In Amerika bestaan inderdaad wel normen. Ook verder van huis in Australië en Nieuw Zeeland. Installaties zoals die nu op de markt zijn, zijn vooral voor superjachten bestemd en dus te groot voor het gemiddelde plezierjacht. De nieuwe regels gelden straks tot 24 meter. Of bestaan uit een behandelingsinstallatie in combinatie met een vuilwatertank omdat de behandeling van het afvalwater immers ook tijd kost. Hiermee komen deze installaties niet tegemoet aan wat de minister noemt als één van de nadelen van een vuilwatertank, namelijk de tank zelf en alle luchtjes die daarbij horen. Ook is maar de vraag of een boordzuiveringsinstallatie straks vrij is van dergelijke luchtjes. Iedereen die wel eens bij een rioolwaterzuivering is wezen kijken weet dat hier onder andere bacteriën voor nodig zijn, dat er reststoffen bij ontstaan en dat het niet altijd even fris ruikt. En voor andere oplossingen zijn vaak juist weer chemicaliën nodig.

Sea-Watch verzet zich tegen nieuwe eisen

De non-profit organisatie Sea-Watch heeft een kortgeding aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omdat het onder Nederlandse vlag varende schip Sea Watch 3 door de nieuwe regels feitelijk aan de ketting is gelegd. Enige tijd terug schreven wij over de brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigde nieuwe regels in te voeren voor schepen in eigendom van ideële organisaties. Daarna werd het zogenaamd even stil, maar achter de schermen blijkt sprake van 'real powerplay'. Met als resultaat dat de minister een nieuwe groep schepen in de regels heeft gedefinieerd met als doel de schepen van Sea-Watch en vergelijkbare organisaties feitelijk aan de kant te houden door met onmiddellijke ingang strengere (technische) eisen te stellen aan de schepen die 'stelselmatig gebruikt worden om drenkelingen op te pikken'. Waarbij de minister overigens op verzoek wel aangeeft dat de schepen van de reddingsmaatschappij daar beslist niet onder vallen.

Het goede nieuws is wellicht dat actieschepen van bijvoorbeeld Greenpeace voorlopig nog niet onder nieuwe regels vallen, maar dat is beslist nog wel de insteek van de minister. Online verder lezen …

Aanrader voor de vakantie

Gisteren met onze zoon van 13 een bezoek gebracht aan het MuZEEum in Vlissingen. Gelegen aan de haven in het centrum in een prachtig oud koopmanshuis. Een zeer grote collectie op een fraaie manier gepresenteerd. Van de kelder tot het torentje blijft het boeien. Kijk ook hier ...

Oudste wrak van zeevarende schip gevonden

Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden tijdens het bergen van containers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Minister Van Engelshoven: “Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen. Ik vind deze vondst echt een verrijking van het Nederlands erfgoed.”
Online verder lezen …

Nieuwe regels voor vluchtelingenschepen

Schepen die vluchtelingen redden op bijvoorbeeld de Middellandse Zee, zoals de Sea-Watch 3, moeten nog deze week voldoen aan nieuwe veiligheidseisen. Het gaat om zeeschepen onder Nederlandse vlag die door bepaalde organisaties worden gebruikt om stelselmatig drenkelingen op te pikken. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de maatregelen snel nodig omdat de schepen steeds langer grote groepen vluchtelingen aan boord moeten houden. Ze mogen niet meer zo makkelijk ergens aanmeren om drenkelingen van boord te laten. Dat kan grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, aldus de bewindsvrouw.

Van Nieuwenhuizen wil uiteindelijk dat ook andere schepen, zoals die van Greenpeace en andere actievoerders, aan bepaalde internationale veiligheidseisen voldoen. Maar voor deze vaartuigen is nog geen datum vastgelegd.
Bron: De Telegraaf

In de Tweede Kamer zijn hierover inmiddels vragen gesteld omdat de minister hiermee ook de mogelijkheid openhoudt om andere als zeegaand pleziervaartuig geregistreerde schepen aan te pakken. De afgelopen maanden is flink lobby gevoerd om de Tweede Kamer te informeren over de (onbedoelde) effecten van haar nieuwe beleid. Met resultaat want het lijkt de minister niet te doen om schepen waarvan het gebruik als recreatief is aan te merken. Omdat de scheidslijn wat nu wel of niet recreatief gebruik is soms dun kan zijn is hier nog niet het laatste woord over gezegd. Eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen die bijvoorbeeld ook aan boord wonen of bijvoorbeeld de schepen van de Zeekadetten heeft de minister niet op het oog. Wij blijven dit dossier volgen en houden u op de hoogte.

Reevediep geopend

Als u op het Drontermeer of de Gelderse IJssel gaat varen moet u straks niet vreemd opkijken dat er ineens een nieuw vaarwater is gekomen tussen het Drontermeer en de IJssel. Dit nieuwe water is het Reevediep gedoopt en sinds vandaag geopend voor de pleziervaart. Daarmee is Nederland niet alleen een nieuw vaarwater rijker, maar ook meteen drie bruggen en een sluis. Wij zullen moeten overwerken om al deze wijzigingen nog in de Waterkaart Software te verwerken. En dan is het toch best opvallend hoe weinig informatie voor de pleziervaarder beschikbaar is. Hele websites met publieksinformatie, complete technische documentatie om sommige bruggen zelf na te bouwen. Dit is wat wij wel gevonden hebben:

Scheeresluis; bediening maandag t/m zaterdag: 08.00-12.00 uur / 12.30-19.00 uur. Bediening zon- en feestdagen: 09.00-12.00 uur / 12.30-19.00 uur.

Reevediepbrug; (brug van de N50 over het Reevediep) met parallel een spoorbrug. Geen gegevens gevonden.

Nieuwendijkbrug; (niet te verwarren met een brug in België met dezelfde naam), ontwerpspecificaties: vaarwegdiepte: 1,80 m; doorvaartbreedte: 8,50 m; doorvaarthoogte: 3,75 m. Wij gaan er vanuit dat de andere bruggen minimaal dezelfde doorvaartafmetingen aanhouden.

In het Drontermeer wordt nog gewerkt aan de nieuwe Reevedam en Reevesluis. De doorvaart is ter plekke smaller dan gebruikelijk.

Grote klap

Het moet een grote klap zijn geweest toen twee zogenaamde RIB's op de Schelde net in België tegen elkaar voeren. Het trieste resultaat: drie zwaargewonden en vijftien lichtgewonden. Het had nog slechter kunnen aflopen als de schipper van een dichtbij varende Watertaxi niet meteen reageerde en de steven wende om de drenkelingen op te pikken uit het nog steeds erg koude water. Binnen één jaar is dit het tweede ernstige ongeluk waarbij snelvarende boten zijn betrokken en wat een leuk bedrijfsuitje had moeten zijn in een drama eindigt.

‘Energy Observer’ in Amsterdam

Van 5 tot en met 14 april zal de Energy Observer, het eerste waterstofschip dat rond de wereld vaart, Amsterdam aandoen. Dit is de 35ste etappe van deze ‘Odyssee voor de Toekomst’: een reis rondom de wereld in 6 jaar, langs 50 landen en met 101 tussenstops. Na Antwerpen zal het schip in het hart van de Nederlandse hoofdstad aanmeren met de bijbehorende expositiepaviljoens voor het publiek. In Amsterdam zal de bemanning onder leiding van Victorien Erussard en Jérôme Delafosse de technologieën aan boord presenteren, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar een wereldprimeur de nieuwe OceanWings, aandrijfvleugels van 12 meter hoog. Lees online verder …

GPS spoofing tegen drones levert gevaar op voor scheepvaartverkeer

Rusland zet op grote schaal GPS spoofing in om drones weg te houden bij president Putin en bij militaire installaties en overheidsgebouwen in binnen- en buitenland. Dat meldt het Amerikaanse Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) in een onlangs verschenen rapport. Ruim 1.300 civiele schepen werden getroffen door de verstoring van het signaal. “Deze activiteiten zijn veel grootschaliger, wijder verspreid en en langduriger dan tot nu toe werd aangenomen”, stelt het C4ADS.

Het bewust misleiden van GPS-ontvangers heeft ook negatieve consequenties voor vlieg- en vaartuigen die op GPS vertrouwen voor de navigatie en kan leiden tot gevaarlijke situaties. GPS spoofing is een techniek waarbij radiozenders op de grond worden ingezet om expres foutieve GPS-data uit te zenden. Daardoor geven GPS-ontvangers een verkeerde positie door aan het navigatiesysteem in een drone, vliegtuig, schip of auto. De techniek kan ook gebruikt worden om andere navigatienetwerken te verstoren. Naast spoofing zijn er ook gevallen van GPS jamming waargenomen. Daarbij wordt het GPS-signaal dusdanig verstoord dat de ontvanger helemaal geen positie meer kan bepalen. Dat laatste lijkt ons iets minder gevaarlijk, want je weet dan tenminste dat je geen GPS fix hebt. Of andere landen deze technieken ook inzetten voor de bescherming van belangrijke personen of objecten is niet bekend. Lees meer op de website …

En let op controleer op 6 en 7 april of uw GPS nog wel goed werkt. Wij schreven daar al eerder over …


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.