Laser zeilen

Voor velen is zeilles in een Optimist de eerste aanraking met de watersport. En het is natuurlijk fantastisch om op die leeftijd als kapitein zelf de koers te bepalen. Zeilers die meer willen stappen na verloop van tijd over op de Laser. Groter, sneller en vooral meer spectaculair. Voor de groep beginners en gevorderden is er nu het mooie nieuwe boek Laser zeilen. Dit boek biedt u alles wat u moet weten om het meeste uit de Laser te halen, ongeacht uw niveau aan kennis en ervaring. Met duidelijke foto's en illustraties helpt dit boek niet alleen beginners goed op weg, maar ook ervaren zeilers.

Doorvaart windparken

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk. Doorvaart is toegestaan onder strikte voorwaarden en betreft alleen deze drie windparken. Overtreden van de voorwaarden is een strafbaar feit en wordt vervolgd. Lees verder op de website ...

Het gaat dus om enkele Nederlandse windparken op zee. En u moet een marifoon en AIS transponder hebben. Als u dus nog geen bedieningscertificaat heeft, dan is dit het moment ... Daarnaast is het meer dan raadzaam om de meest actuele en bijgewerkte zeekaart aan boord te hebben. Bij voorkeur een met voldoende details waarop de ligging en begrenzing van de windparken is te zien. Voor de Nederlandse kust zijn dat de Nederlandse kaartenset 1801, kaartenset NL1 van NV Verlag of kaartenset 2120 van Imray. Of natuurlijk de losse zeekaarten.

Zeilen op getijdenwater

Een zeiltocht op getijdenwater is voor velen een uitdaging. Dankzij de wisselende getijdenstromen zijn Het Kanaal, de Noordzee en de Oostzee soms ware beproevingen. Een goede voorbereiding helpt. En gelukkig kan iedereen het leren. Het nieuwe boek Zeilen op getijdenwater geeft de zeiler inzicht in de werking van eb en vloed en legt alles uit over hoe u het best een zeiltocht over getijdenwater kunt plannen.

Bootjes op het droge

Het blijft soms letterlijk aanmodderen. De haven van Blankenberge (B) kampt al jaren met ondieptes en verzanding van de haven. Een combinatie van verzanding en extreem springtij zorgden er eind vorige week voor dat de jachthaven zelfs deels droog stond. Voor heel wat boten, waaronder die van reddingsdienst VBZR, was het een uur onmogelijk om uit te varen. Schepen van Haven Björn Prasse wil nog steeds een structurele oplossing voor de jarenlange verzanding van de haven. “De inkomsten lopen jaar na jaar terug”, aldus Prasse. Lees online verder ...

Achtergrond bij het nieuws 'ANWB stopt met Waterkaarten App'

Vandaag (8 maart 2018) bracht de ANWB een kort persbericht van het soort 'Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Welke wilt u eerst horen?'. In dit persbericht kondigt de ANWB aan dat zij met ingang van 31 maart stopt met de populaire ANWB Waterkaarten App voor iOS en Android. Tegelijk wordt duidelijk dat de ANWB flink zal investeren in de ANWB Waterkaarten en dat de Waterkaarten digitaal beschikbaar blijven als app en software. Een bericht dat naar onze mening om enige toelichting vraagt.
Om te beginnen is het belangrijk om te beseffen dat de ANWB een vereniging is die activiteiten doet voor en in het belang van de leden. Veel van deze activiteiten worden op commerciële basis geëxploiteerd. Wat wil zeggen dat de opbrengst hoger moet zijn dan de kosten. Op verschillende activiteiten wordt ook winst gemaakt, winst die de vereniging weer kan investeren in activiteiten voor de leden waar geen of nauwelijks inkomsten tegenover staan. Het ledenbelang staat altijd voorop. Dat kan helaas ook wel eens betekenen dat activiteiten gestaakt worden als het belang van de leden te klein is of het aantal leden dat er direct baat bij heeft te klein is. Of als andere partijen wellicht beter in staat zijn dergelijke activiteiten uit te voeren. Dat geldt uiteraard ook voor producten die de ANWB zelf maakt, zoals bijvoorbeeld boeken, kaarten en gidsen.

Van oudsher is de ANWB actief in de watersport. De ANWB Wateralmanak wordt al meer dan 100 jaar uitgegeven en ook maakt de ANWB al vele decennia vaarkaarten voor de Nederlandse binnenwateren. Destijds was zij de enige die dat doet en nog steeds is de ANWB de enige die naast gegevens van officiële bronnen zelf gegevens verzamelt en controleert om de waterkaarten actueel te houden. Gedurende het seizoen gaan onder andere zogenaamde 'waterconsuls' het water op om te kijken of alles nog wel klopt.
De watersport verandert. Er is sprake van vergrijzing en voor jongeren is het bezit van een boot niet meer het ultieme doel. Huren en bijvoorbeeld boat-sharing zijn in opkomst. Het accent verschuift daarom voor de ANWB van watersport naar waterrecreatie. Tegelijk zijn er allerlei nieuwe technische ontwikkelingen die maken dat ook de vraag van de consument verschuift en komen er nieuwe partijen op de markt die soms beter en sneller hier op in kunnen spelen.

Dat speelt ook voor de ANWB Waterkaarten. De consument vraagt in toenemende mate om bijvoorbeeld digitale kaarten en software om met die kaarten te kunnen navigeren. Ontwikkelingen op dat vlak gaan snel en de investeringen om daarin mee te gaan zijn hoog. Ook is hiervoor soms specifieke kennis nodig, kennis waarvan het niet logisch is dat de ANWB deze zelf in huis heeft. Kosten en investeringen die ook niet zonder risico zijn. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden en het is dus belangrijk om te investeren waar de ANWB het verschil kan maken.

Tegen deze achtergrond heeft de ANWB besloten dat het ontwikkelen en exploiteren van de ANWB Waterkaarten App niet langer wenselijk is. Tegelijk is het erg belangrijk dat betrouwbare en actuele informatie over de Nederlandse binnenwateren beschikbaar blijft voor de watersporter en andere gebruikers van het water. Zeker ook van die wateren die niet van belang zijn voor de commerciële scheepvaart, maar wel graag bezocht worden door de pleziervaarder. Daarom heeft de ANWB besloten om juist nu te investeren in het samenstellen en produceren van betrouwbare en actuele waterkaarten. Door deze investeringen is het straks mogelijk om kaarten te maken met moderne technieken en kunnen bijvoorbeeld wijzigingen sneller en efficiënter verwerkt worden.

De ANWB Waterkaarten werden tot en met dit jaar nog op vrij traditionele manier gemaakt, waarbij het productieproces vooral gericht was op het maken van papieren kaarten en de Wateralmanak als boek. Het was niet makkelijk om daarvan vervolgens weer digitale producten als de ANWB Waterkaarten App en Windows software af te leiden.
Ook de frequentie eens in de twee jaar de kaarten te vernieuwen had hiermee te maken. Vrijwel iedereen is inmiddels bekend met het gemak van even updaten van app's, pc, autonavigatie etc.. Terecht verwacht de consument dat een kaart actueel is, zeker als deze digitaal is. De ANWB Waterkaarten konden hier niet altijd aan voldoen. Helaas kwamen daardoor afgelopen jaren ook wel eens klachten over de kwaliteit van de ANWB Waterkaarten. Wij schreven daar al eerder over. Ook hierdoor is het noodzakelijk dat de ANWB investeert in het productieproces van de eigen waterkaarten.

Investeringen die vooral achter de schermen plaatsvinden in bijvoorbeeld databases, geografische informatiesystemen (GIS) en processen. En waarvan naar verwachting volgend jaar de vruchten geplukt kunnen worden.
De ANWB heeft tegelijk wel besloten dat zij gedrukte Waterkaarten en de Wateralmanak zal blijven uitgeven. En omdat de productie straks veel efficiënter kan, zullen alle Waterkaarten dan ook jaarlijks vernieuwd worden.

Destijds heeft de ANWB voor eigen rekening en risico de ANWB Waterkaarten App op de markt gebracht. Met succes want de app wordt door veel watersporters en -recreanten gebruikt. Tegelijk met de app verscheen ook een software versie voor Windows. Hierbij wordt samengewerkt met Promanent b.v. dat de software voor eigen rekening ontwikkelt en ook zorgt voor de ondersteuning van de gebruikers. De ANWB levert de naam, de kaarten en de almanakgegevens.

Om te blijven voldoen aan de wensen van de gebruikers zijn steeds weer investeringen in de app en software versie nodig. Zoals gezegd kan een euro maar één keer uitgegeven worden en kiest de ANWB er voor om te investeren in het samenstellen en produceren van het basismateriaal (de data) waarmee de kaarten gemaakt worden. Daarmee dreigde even het doek te vallen voor de ANWB Waterkaarten App, terwijl de Windows versie door kon gaan, want hierin liggen de investeringen bij partner Promanent. Waar overigens de 2018 editie van de Windows versie net is verschenen (www.anwbwaterkaart.nl).

Gelukkig heeft de ANWB de bouwer van de app, The Mobile Company, bereid gevonden om de ontwikkeling en exploitatie van de Waterkaarten app voort te zetten. Daarna was het snel schakelen. De huidige app's zijn in de verschillende appstores al overgegaan naar The Mobile Company. Ook neemt zij vanaf 31 maart de ondersteuning voor de gebruikers van de app over. Een nieuwe website speciaal voor de Waterkaarten app is inmiddels ook online. The Mobile Company laat ons weten dat de 2018 edities van de app ook nagenoeg gereed zijn en voor 1 april 2018 zullen verschijnen (*). Daarnaast blijft het mogelijk om de ANWB Waterkaarten op zowel Windows als op iOS of Android te gebruiken (**).

Bestaande gebruikers zijn hierdoor gegarandeerd van continuïteit en als u gedurende het seizoen uw licentie verlengd kunt u dat doen met de zekerheid dat de app blijft bestaan.

Een kort persbericht doet niet altijd recht aan het verhaal achter het nieuws. De ANWB stopt inderdaad met de eigen ANWB Waterkaarten App. Maar door te investeren in de kaarten zelf. En samen te werken met partners die weer investeren in de software en techniek wordt het geheel uiteindelijk alleen maar beter en is de consument uiteindelijk ook beter uit.


(*) Het verschijnen van een app voor iOS is afhankelijk van de goedkeuring door de AppStore van Apple en daardoor niet helemaal exact te plannen.
(**) Gebruikers die een licentie kopen voor 1 jaar kunnen - mits de licentie nog minimaal 11 maanden geldig is - aanvragen deze licentie ook te gebruiken op een ander besturingssysteem. Dus als u de Windows software versie koopt kunt u deze ook gebruiken in de App versie en omgekeerd.

Een vrouw en een kip

zijn de pest voor een schip luidt het gezegde. Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. Een dag die onder andere wordt gebruikt om aandacht te vragen voor de positie van de vrouwen in onze samenleving. Reden om eens te kijken hoe het gaat met de vrouwen in de watersport.

Heel goed als we kijken naar de topsport. Marit Bouwmeester staat al jaren aan de top. In de Volvo Ocean Race zijn (Nederlandse) vrouwen vertegenwoordigd en ook op wedstrijdbanen internationaal en in het land doen vrouwen serieus mee en zeker niet onder voor de mannen. Het aantal vrouwelijke zeilcoaches blijft wellicht nog wat achter, maar ook op zeilscholen lopen voldoende vrouwelijke instructeurs rond. Hoewel echt harde cijfers daarover ontbreken.

Vanochtend maakte het NOS Journaal melding van het feit dat sportbesturen vaak nog mannen bolwerken zijn. Het bestuur van het Watersportverbond is dat zeker. Er is echter een kans, want er is een vacature voor voorzitter. Bij het KNMC zijn het ook alleen mannen en bij de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) een zelfde beeld. In het bestuur van branchevereniging Hiswa zit welgeteld één vrouw. In de bestuurlijke top van de watersport is het aantal vrouwen dus bedroevend laag. De niveaus daaronder en op de werkvloer laten gelukkig wel een ander beeld zien.

Op het water zelf zijn de vrouwen niet in de meerderheid. Toch is watersport absoluut niet een mannensport. Echte cijfers ontbreken of worden niet belangrijk genoeg gevonden om op te nemen in rapporten, factsheets etc.. Maar kijkt u eens rond op de beursvloer van de Hiswa. Dat geeft toch een redelijk beeld van de gemiddelde watersporter. En mannen, vandaag is het dus internationale vrouwendag. Misschien een idee om uw vrouw uit te nodigen voor de eerste vaartocht van het seizoen en haar te vertellen hoe blij u bent dat jullie de passie voor het water delen.

ANWB stopt met waterkaarten-app

Den Haag, 8 maart 2018
De ANWB stopt per 31 maart met de exploitatie van de ANWB Waterkaarten-app. Deze app wordt vervangen door een nieuwe Waterkaarten-app. Gebruikers zullen er niet veel merken met het enige verschil dat ze niet langer een abonnement bij de ANWB afsluiten maar kunnen overstappen op de Waterkaarten-app van de nieuwe partner.
De exploitatie van de app is voor de ANWB niet rendabel en vergt te hoge investeringen om deze op kwaliteitsniveau te houden. De bond neemt niettemin haar maatschappelijke positie als voorvechter van veiligheid op het water en in het verkeer heel serieus en zal zich daarom met volle overgave blijven inzetten voor de veilige navigatie op de Nederlandse wateren.
Zo blijft de ANWB de papieren waterkaarten uitgeven en is zelfs bezig met een investeringstraject om deze kaarten nog beter te maken. In de loop van 2018 worden de kaarten geheel herzien. In het voorjaar 2019 verschijnen naar verwachting de vernieuwde kaarten. De frequentie van het updaten van de kaarten wordt gebracht van ééns per twee jaar naar ééns per jaar.
Als het goed is merken gebruikers die op dit moment een abonnement op de waterkaarten-app hebben afgesloten niets. De ANWB zal zorgdragen dat alle gebruikers met een ANWB abonnement er tot aan het einde van de abonnementsperiode probleemloos gebruik kunnen blijven maken van de app.
De bond werkt hiervoor samen met The Mobile Company, de oorspronkelijke ontwikkelaar van de app, die nadat de ANWB stopt met de app een nieuwe en actuele versie van de app online zal zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ANWB-waterkaarten. Ook de Windows-versie van de app zal in 2018 blijven bestaan.  In 2019 zal er een nieuwe App op de markt komen, waarvoor de ANWB ook de data zal leveren.
Bron: ANWB

Binnenvaartschipper negeerde drenkelingen

Tegen een schipper die op het IJsselmeer bij Lemmer in 2015 verzuimde om twee drenkelingen in doodsnood hulp te bieden, eiste het Openbaar Ministerie de maximale werkstraf: 240 uur. Online verder lezen ...

In veilige haven

Over - hoop ik - niet al te lange tijd is het weer dusdanig dat we kunnen uitvaren. Het veilig aanlopen van andere en soms onbekende havens is dan weer relevant. Als donateur van de KNRM leest u misschien ook altijd het magazine De Reddingboot dat de KNRM stuurt. Hierin komt altijd één van de redders aan het woord met tips voor het veilig aanlopen van zijn of haar thuishaven. Waardevolle tips van mensen die ter plaatse zeer bekend zijn en ook met minder mooi weer uitvaren. Tips die je wil bewaren. En dat is precies wat nu gedaan is met het boek In veilige haven. Alle tips en waardevolle adviezen van ter plaatse bekende redders gebundeld en aangevuld in één nieuw boek.

Dat maakt In veilige haven tot een onmisbaar boek voor iedereen die regelmatig havens langs de Nederlandse kust aan doet. Een zeer nuttige aanvulling ook op vaargids, almanak of vaarwijzer.
Het boek is net vrijgegeven en de voorraad boeken is onderweg naar ons magazijn. U kunt nu alvast vooruit bestellen. Zodra de boeken dan binnen zijn, gaat uw bestelling op de post.

Rijnpatent gaat boven vaarbewijs?

Afgelopen week stond in Schuttevaer: het Rijnpatent, het vaarbewijs voor het varen op de Rijn, gaat boven de nationale vaarbewijzen. Dus zelfs in België, waar de Rijn immers niet door heen stroomt. Schippers met een Rijnpatent hoeven in België geen Groot Vaarbewijs 1 of 2 te kunnen overleggen. Het Rijnpatent is van een hoger niveau en de houders ervan kunnen niet worden verplicht nog een ander Vaarbewijs te halen om in België te mogen varen. aldus Schuttevaer.

Maar is dat wel zo? Immers het Rijnpatent is een speciaal vaarbevoegdheidsbewijs voor het varen op de Duitse Rijn. Het Duitse deel van de Rijn is opgedeeld in stukken (strecken) en u doet voor specifieke delen examen om dan de vaarbevoegdheid te krijgen voor het varen op dat deel van de Duitse Rijn. Om deze deelexamens te doen moet u in Nederland in het bezit zijn van een Groot Vaarbewijs. Dus iemand die een Rijnpatent heeft, bezit ook een Groot Vaarbewijs en mag dus ook daar mee in België varen. Ook een Belgische schipper kan met zijn Belgische Groot Vaarbewijs examen doen voor de verschillende strecken en zo een Rijnpatent verkrijgen. Echter het bezit van een Rijnpatent is niet bepalend voor de vaarbevoegdheid met grote schepen op de Nederlandse of Belgische binnenwateren. Dat is het Groot Vaarbewijs.

Het Rijnpatent is niet te verwarren met het zogenaamde sportpatent of Rijn Sportpatent. Dit is een speciaal vaarbevoegdheidsbewijs voor pleziervaartuigen van 15 tot en met 25 meter die op de Duitse Rijn willen varen. Op het Nederlandse deel van de Rijn heeft u voldoende aan het Klein Vaarbewijs 1.

NAP 200 jaar

Het uitrekenen van de doorvaarthoogte of waterdiepte is voor velen een lastig onderdeel op het examen Klein Vaarbewijs 1. Kanaalpeil, waterstand ten opzichte van NAP. Die laatste bestaat al weer 200 jaar en is de nulmeridiaan voor het waterpeil in Nederland. Meer leest u op de website ...

Alleen de vaargeulen van de Friese meren op diepte gehouden

De provincie Friesland gaat de vaardieptes van de meren actualiseren en beschikbaar stellen voor de watersporter. Tegelijkertijd zal de provincie op de meren alleen de vaargeulen blijven baggeren. Lees verder op de website ...

Met korting naar de Hiswa

Leden van de ANWB kunnen op 3 vaste dagen met korting naar de Hiswa in Amsterdam. Klik hier ...
Van 7 tot en met 11 maart vindt de HISWA Amsterdam Boat Show plaats in RAI Amsterdam, het grootste watersportevenement van Nederland. ANWB-leden kunnen op 7, 8, en 9 maart profiteren van € 5,- ANWB-ledenvoordeel.

Garmin neemt Trigentic over

Garmin neemt het Zweedse Trigentic over. Trigentic (voorheen Empirbus) is een maker van slimme schakelmaterialen voor de energievoorziening aan boord. Een belangrijke stap voor Garmin om het gehele dashboard in te vullen met displays, besturing en de achterliggende techniek te kunnen leveren om apparatuur onderling met elkaar te verbinden. Online verder lezen ...

Prehistorisch peddelen

Elf meter lang en uit een dikke, Duitse eik gesneden. In Vlaardingen is vrijdagmorgen een replica van een prehistorische kano te water gelaten. Leerlingen van basisschool De Hoeksteen maakten de eerste peddeltocht. Het is de bedoeling dat de kano vaker gebruikt wordt voor geschiedenisonderwijs. De kano is gemaakt op het Archeologisch Erf in de Broekpolder. Dit erf met een nagebouwde boerderij uit de ijzertijd is de moeite waard om te bezoeken. Lees online verder ...

Hebbeding verkiezing 2018

Om de Hiswa nog spannender te maken organiseert de Hiswa dit jaar de "Hebbeding verkiezing 2018". Uit enkele genomineerde gadgets kunt u het hebbeding kiezen wat u denkt dat u straks niet meer zonder kan. Mijn persoonlijke favoriet is de slimme windmeter, maar met het ijzige weer buiten kan ik mij voorstellen dat de compacte koffiemaker en het warmtekussen ook grote kans maken. Doe mee en breng uw stem uit ...

Overwinteren

De afgelopen dagen heeft het flink gevroren en bijna overal zijn de schaatsen uit het vet gehaald. Tijd ook om uw schip in de winterstalling op de kant of in het water te controleren. Voorgaande winters heeft het niet zo lang gevroren en we zouden bijna vergeten hoe dat is. Een schip op de kant loopt minder kans op schade door de vorst, mits het water maar uit de leidingen is of deze gevuld zijn met voldoende antivries. Een schip in het water loopt veel meer kans op schade door de vorst. Niet alleen kunnen leidingen bevriezen, maar als een leiding onder de waterlijn of een afsluiter stukvriest kan uw schip nog zinken ook. Zaak dus om om uw schip nu en de komende dagen even goed in de gaten te houden en alle kritische punten nog een keer extra langs te lopen.

Meer over het veilig stallen van uw schip in de winter leest u in de gratis factsheet Winterklaar maken of in het praktische boek Winterberging van zeiljachten. Welk laatste boek uiteraard ook goed is voor motorbootvaarders. U slaat gewoon de stukken over de mast en tuigage over.

En gaat u naar de boot, zorg dan dat u warm aangekleed bent en dat thuisblijvers weten waar u bent. Of beter ga niet alleen. Als u te water raakt bent u heel snel onderkoelt, maar ook op dek van een schip op de kant is het erg koud. Een eenvoudige taak als het losknopen van een lijn om deze opnieuw te spannen wordt dan al moeilijk.

De Tijgerhaai is verkocht

Ze lag al even te koop, dus iedereen wist dat het er aan zat te komen. Maar toch nog onverwacht verkoopt de ANWB Waterkampioen na 18 jaar trouwe dienst redactieboot de Tijgerhaai. Zij werd ingezet als proefstation tijdens talloze bootklussen en voor vele toeristische vaartochten. Ver weg en soms dicht bij huis.

Hier blikt de redactie terug op haar geschiedenis ...

En gelukkig is er nog het mooie boek van alle reizen ... Een schitterend boek om juist nu te bestellen, want boordevol inspiratie voor het komende vaarseizoen.

Schepen vast in ijs op IJsselmeer

Maandag reed ik over de dijk van Lelystad naar Enkuizen. Het was bar koud en opspattend water veranderde spontaan in sneeuwvlokken. Maar ook daarna hield de kou aan. Het IJsselmeer wordt steeds meer een meer van ijs. Schepen komen vast te zitten, vaarroutes worden afgesloten en inzet van ijsbrekers is nodig. Lees hier ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartnieuws binnenwater boeken boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenland caledonia cartografie certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo elektriciteit enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss golfsurfing gps griekenland groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerzeilen topsport trends tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Recente berichten

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.