Zuiging

Als u wordt opgelopen (ingehaald) door een ander groter schip dan heeft u wellicht al eens gemerkt dat beide schepen in meer of mindere mate naar elkaar toe worden gezogen. Net zo goed als elkaar tegengesteld passerende schepen elkaar wegduwen. Moderne binnenvaartschepen die onze rivieren bevaren zijn inmiddels zo groot dat zelfs op een brede rivier zij een grote aanzuigende en stuwende werking hebben. Een aardig beeld daarvan is te zien op YouTube ....

Eerst ziet u een kleiner schip passeren, maar als de grote tanker passeert komt de onderwater staande steiger helemaal bovenwater. De video is gemaakt bij Vianen en de betreffende passantensteiger bleek een kostbare "fout". Bij hoge waterstanden stond de steiger onder water en als de steiger niet onder water stond, was afmeren in deze geul niet echt plezierig door de inkomende golven en het wegtrekkende water als gevolg van passerende schepen op de rivier. Zoals ook duidelijk te zien in deze video. De steiger is inmiddels afgebroken.

Gewijzigde bepalingen voor kleine schepen

Artikel 9.04 van het Binnenvaart Politiereglement (BPR)> bevat enkele bijzondere bepalingen die speciaal gelden voor kleine schepen op een aantal grotere en veel door de beroepsvaart gebruikte wateren. Deze wateren zijn opgenomen in bijlage 15 van het BPR. Bijlage 15 bestaat uit twee lijsten van wateren; a en b. Lijst b omvat een kleiner aantal wateren.
Zo mogen kleine schepen op de genoemde wateren alleen varen als de motor voor onmiddelijk gebruik gereed is (lees: aan staat) en het schip met deze motor minstens 6 km/uur kan varen. Ook moeten kleine schepen op de meeste, maar niet al deze wateren, zo veel mogelijk stuurboordswal houden. Aanvullend is het kleine schepen verboden op deze wateren op te kruisen of te laveren. Wel is voor de meeste van deze wateren (Bijlage 15a) nog expliciet bepaald dat varen op spierkracht (roeien, peddelen) daar wel is toegstaan. En de meeste van deze wateren (Bijlage 15.b) is het voor kleine schepen verplicht om bij slecht zicht een radarreflector te voeren.

Met de wijzigingen die van kracht werden op 1 januari is het aantal wateren in bijlage 15a uitgebreid met de Boven-Merwede, het Scheur, het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. De verplichting om zo veel mogelijk stuurboordswal te houden geldt niet op al deze wateren. Met de wijzigingen is de lijst van wateren waar dit gebod niet geldt verandert. Bijlage 15b is ook uitgebreid met deze wateren en een aantal wateren en nieuwe havens in het havengebied van Rotterdam. Wateren die normaal gesproken gesloten zijn voor de recreatievaart, maar waar wel bedrijfsmatig gebruikte kleine schepen varen.

Voor wie exact wil zien wat de wijzingen zijn kent de website van Overheid.nl een handige functie om de verschillende versies van de regels te vergelijken; klik hier ...

Herman Geers winnaar Motorbootvarenprijs 2015

Op 12 februari jl. is de Nationale Motorbootvarenprijs 2015 uitgereikt aan de heer Herman Geers, voorzitter van watersportvereniging Den Ouden Rhijn. Hij ontvangt de prijs vanwege zijn geslaagde inzet voor 50 extra aanlegplaatsen, voor een zeer redelijke prijs, in Bodegraven. Door het strikte aanlegbeleid van de provincie Zuid-Holland zou het aantal aanlegmogelijkheden langs de Oude Rijn zonder de inzet van de heer Geers zijn afgenomen.

De Nationale Motorbootvaren Prijs is een initiatief van de Stichting Bevordering Motorbootvaren en heeft ten doel om bijzondere activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig, actief en attractief motorbootvaren te promoten en te waarderen.

AIS verplicht op het binnenwater

Sinds 1 januari van dit jaar geldt op de meeste Nederlandse binnenwateren een verplichting om AIS te gebruiken voor nagenoeg alle schepen langer dan 20 meter. Simon J. de Waard ging op onderzoek uit en zocht uit hoeveel recreatievaartuigen van 20 meter of langer er eigenlijk zijn en of zij wel AIS hebben. De minister had ooit eens gezegd dat het om slechts tientallen schepen zou gaan.

Zijn conclusies is dat de minister wat betreft dat laatste geen gelijk had en dat van de schepen die verplicht AIS moeten gebruiken, slechts een derde ook daadwerkelijk een AIS Transponder aan boord heeft. Dat betekent dat dus ongeveer 2/3e van de recreatief gebruikte klassieke schepen langer dan 20 meter niet aan de wet voldoet. Of dat klopt durf ik niet te zeggen. Het aantal komt mij laag voor en het is dus goed mogelijk dat er een grote groep wel AIS aan boord heeft, maar zelf de installatie heeft gedaan en daardoor buiten beeld is gebleven van de erkende installateurs en subsidiegever. Waarbij deze schippers zich dan mogelijk niet realiseren dat alleen een door een erkende installateur ingebouwde AIS Transponder volgens de wet voldoet.
Oordeel zelf en lees het artikel in de Scheepspost ...

Lezing over Middeleeuwse schepen uit de IJssel

Op 25 februari 2016 verzorgen ‘Archeologie Deventer’ en ‘Deventer Verhaal’ de lezing ‘Koggen, punters en aken, middeleeuwse schepen uit de IJssel’. Enkele weken geleden haalden Verweij en Vermeesch met hun collega’s de middeleeuwse Kogge van Kampen boven water. Deze vondst staat niet op zichzelf. In de verschillende Ruimte voor de Rivier projecten langs de IJssel zijn grotere en kleinere schepen gevonden. De vondsten samen leveren een enorme bijdrage aan ons beeld van de handelsvaart in de Hanze tijd. Lees online verder ...

Pieter Heerema gaat er voor

Het liefst had Pieter Heerema zijn voorgenomen deelname aan de komende editie van de Vendée Globe nog even stil gehouden. “Ik moet mij eerst zien te kwalificeren”, aldus de 64-jarige zeiler die geschiedenis kan schrijven. Het zou voor het eerst zijn dat een Nederlander aan deze vierjaarlijkse non-stop wereldomzeiling voor solozeilers meedoet. Lees verder op de website ...

Nationaal Vaarexamen

In mei brengt de Waterkampioen een onderzoek naar onze kennis van de regels op het water. Hoe goed kent u ze eigenlijk? Doe daarom mee aan het Nationaal Vaarexamen van de Waterkampioen en maak kans op een mooie prijs.
Aan de hand van een twintigtal vragen kunt u testen wat u weet van de wettelijke bepalingen, de behandeling van voortstuwingswerktuigen, de waterwegen en het varen en manoeuvreren, kortom de leerstof voor het Klein Vaarbewijs I. Aan het eind ziet u of u geslaagd bent voor het Nationaal Waterkampioen Vaarexamen en watu eventueel fout hebt geantwoord. Onder de deelnemers verloot de ANWB 16 prijzen.
Klik hier om mee te doen ...

Mini-cursus Wadvaren

Op zaterdag 30-4-2016 organiseert Neptunamor in samenwerking met de Vereniging Wadvaarders een mini-cursus varen op het oostelijke wad. De minicursus is voor schippers die in 2016 op eigen kiel naar het Oostelijke Wad willen. Hiervoor moet u zich aanmelden. In de middag zijn er in het verenigingsgebouw van Watersportvereniging Lauwerszee ook informatie stands o.a. van de Wadvaarders en Nautin. Tegelijkertijd is er een open dag en viert de plaatselijke vereniging de opening van het seizoen. Genoeg te doen dus op 30 april in Lauwersoog.

Geen tijd om die kant op te gaan; het Handboek Wadvaren is voor u wellicht een goede stap ter voorbereiding op een tocht op de Wadden.

Nieuwe kaartensets IJsselmeer en Wester- en Oosterschelde

Vorig jaar kwam het Duitse NV Verlag op de markt met speciale kaartensets voor Nederland. Kaartensets, die zoals men beloofde, wel elk jaar in een nieuwe editie zouden verschijnen en die tevens een jaarlicentie bevatten voor de digitale kaarten van de betreffende kaartenset. Een navigatieprogramma voor Windows en Mac OS en app's voor zowel iOS (iPhone en iPad) en Android maken de kaartensets compleet.
Deze week verschenen al weer de eerste nieuwe kaartensets.

De andere 3 kaartensets worden in maart verwacht.

Nieuwe ANWB Waterkaarten

Ondanks de kou deze week blijft het toch betrekkelijk zacht en het is nu lekker rustig op het water. En omdat een groot aantal nieuwe ANWB Waterkaarten nu zijn verschenen hoeft niets u tegen te houden om nu al het water op te gaan. Deze week verschenen de nieuwe edities van:

Elk jaar wordt ongeveer de helft van de ANWB Waterkaarten vernieuwd, zodat elke 2 jaar de gehele set van kaarten voor de Nederlandse binnenwateren vernieuwd is. De nu verschenen kaarten zijn dus editie 2016 - 2017.

Vorige week verscheen ook al de nieuwe ANWB Wateralmanak deel II met alle gegevens over jachthavens, sluizen en bruggen.

ANWB Wateralmanak deel II verschenen

Zonder de ANWB Wateralmanak deel II is eigenlijk niet op de Nederlandse en Belgische binnenwateren te varen. In deze almanak vindt u immers alle vaargegevens over de diverse vaarwaters, de bedieningstijden van de bruggen en sluizen die u onderweg tegenkomt en de noodzakelijke gegevens van de (jacht)havens waar u na een mooie vaardag kunt aanmeren.
Sinds deze week is de nieuwe editie voor 2016 leverbaar: ANWB Wateralmanak deel II Editie 2016 ...

Doorvaren van beweegbare bruggen

De doorvaart van vaste en beweegbare bruggen is meestal geregeld met dagtekens en lichten. Boven een vaste brug of een vast deel van een beweegbare brug worden overdag één of twee gele ruiten en als het donker is één of twee gele vaste lichten getoond. Eén licht of ruit betekent dat doorvaren is toegestaan, maar dat u rekening moet houden met tegenliggers. Twee lichten of ruiten betekent dat u ook mag doorvaren, maar dat tegenliggende vaart onder dit brugdeel niet is toegestaan.

Soms worden deze gele lichten ook getoond op het beweegbare deel van een beweegbare brug als deze niet bediend wordt. Naast de brug ziet u dan een dubbel of enkel rood licht. Op het beweegbare deel worden lichten gebruikt, omdat die uitgezet kunnen worden als de brug wel bediend wordt.
Sinds de meest recente wijziging van het BPR is hier een aanvulling op gekomen. Ook als een brug klaar wordt gemaakt om geopend te worden, kan de brugwachter één of twee gele lichten tonen op het beweegbare deel van de brug. Deze lichten mogen getoond worden ook als de brug al bezig is open (of dicht) te gaan. U ziet dan dus een rood en groen licht naast de brug die betekenen dat de brug gereed wordt gemaakt. Zolang het gele licht of beide gele lichten branden mag een schip dat onder de brug door kan, doorvaren. Bij één geel licht moet u rekening houden met tegenliggers. Bij twee gele lichten mag alleen uw kant doorvaren.

Doorvaren mag dus als één of twee gele lichten worden getoond en nog geen dubbel groen naast de brug getoond wordt. Geen geel licht of lichten, maar wel rood - groen dan mag u ook nog niet doorvaren, maar moet u wachten op dubbel groen.

Let op: deze nieuwe regel is onderdeel van de exameneisen voor het examen Klein Vaarbewijs 1. In geen van de leerboeken voor het vaarbewijs wordt het compleet uitgelegd. Gebruikers van de cd-rom ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs editie 2015 versie 9.06 kunnen de gratis update gebruiken, dan krijgt u ook vragen over de nieuwe regels uit het BPR.

De bedoeling van deze aanpassing is om de doorvaart sneller te laten verlopen en dat de brug minder lang open hoeft te staan als schepen die al eerder onder de brug doorpassen alvast door kunnen varen. In de praktijk zal moeten blijken hoe het werkt, want het kan ook een rommeltje worden. Normaal wacht iedereen in volgorde van aankomst, maar nu kunnen ook situaties ontstaan dat een zeilschip met een flinke mast die als eerste voor de brug ligt, ingehaald wordt door een motorjacht met een windscherm omhoog die al onder een half geopende brug door kan varen. Met als resultaat dat het zeilschip langer moet wachten voor het kan doorvaren en de wachttijd voor het wegverkeer per saldo gelijk of wellicht langer kan zijn. Het is aan de brugwachter om afhankelijk van de soort en hoeveelheid van wachtende schepen slim de doorvaart met de gele lichten te regelen en het is aan de wachtende schippers om goed op te letten en de bedoeling van de brugwachter te begrijpen. Aangezien de meeste bruggen echter op afstand bediend worden zal dat nog niet vanzelf gaan.
Wat denkt u? Of heeft u al ervaring met de nieuwe lichten? Reageren kan hier onder dit stukje.
 

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl nu ook opgenomen in het BPR

Op bepaalde grote en veelal drukke vaarwaters gelden aanvullende vaarregels. De lijst met deze vaarwaters is onder andere opgenomen in diverse bijlagen van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Met de overdracht van het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal aan het Rijk, zijn deze nu ook opgenomen in de diverse bijlagen van het BPR. Hiermee worden de voorschriften met betrekking tot marifoonverplichting, radarvaart, ligplaats nemen, kleine schepen en het verbod om te varen met een zeilplank ter verhoging van de nautische veiligheid ook op deze vaarwegen van toepassing. Daarnaast is de verplichting opgenomen, door opname van de hiervoor genoemde vaarwegen in bijlage 17, dat langere duwcombinaties op de hiervoor genoemde vaarwegen moeten zijn voorzien van een kopbesturing.

Innovatie op de Hiswa

Het seizoen van de bootshows is in volle gang en hoewel het weer niet echt lekker is, lijkt het er op dat het deze winter wel warm genoeg is om nu al het water op te gaan.
Innovatie is een belangrijke pijler van de HISWA Amsterdam Boat Show. In het InnovationLAB vindt u indrukwekkende innovaties, trends, kennis en marktontwikkelingen, zoals de Coachboot van de Olympische Spelen, voorzien van de nieuwste technieken. Ook zijn de genomineerde producten voor de HISWA Product van het Jaar verkiezing er te zien. Natuurlijk zijn er nog veel meer nieuwe producten en primeurs op de HISWA te ontdekken. Kijk op de site voor een overzicht van al het nieuws ...

Veiligheidsbriefing

Vaart u vaak met andere mensen aan boord, dan is het een goede gewoonte om voor vertrek uitleg te geven over de regels aan boord en welke informatie belangrijk is voor een veilige en plezierige vaartocht/-vakantie. Danny Bissaerts van de Belgische Vaarschool heeft hierover een informatief stukje geschreven op zijn website ...

End-of-life boten

Boten die aan het einde van hun (economische) levensduur zijn blijven de gemoederen bezig houden. Al weer een paar maanden terug werd er ook op de Mets Vakbeurs in Amsterdam aandacht aangegeven. De paneldiscussie is vastgelegd op video en nu online te bekijken ... (in het Engels).

Met de staande mast door Nederland

Sinds vorig jaar in Alphen aan den Rijn twee bouwkranen omvielen bij het plaatsen van een brugdeel kent nagenoeg heel Nederland de staande mastroute. De Staande Mastroute loopt van Zeeland over diverse binnenwateren tot aan Delfzijl en vice versa. Schepen met een staande mast kunnen zo over de binnenwateren toch naar het Noorden of het Zuiden. Handig als u bijvoorbeeld richting de Oostzee wilt, maar de wind uit de verkeerde hoek komt of het weer op zee te omstuimig is.
De complete Staande Mastroute en enkele alternatieve delen vindt u in de gedetailleerde ANWB Wateratlas voor de Staande Mastroute.

Minder bekend is dat grote delen van Nederland ook prima te bevaren en vooral ook te bezeilen zijn met de mast overeind. Reden voor Frank Koorneef om de diverse gebieden waar prima met de staande mast te komen is eens onder de loep te nemen. Hij doet dat in het net verschenen boek Met staande mast door Nederland.

Belgian Boat Show

Gespreid over twee weekenden begin volgende week in België de Belgian Boat Show. Net als uit andere waterlanden komen er ook positieve signalen over de hernemende watersportmarkt uit Gent. “Met het dynamisme en de verfrissende aanpak van onze nationale watersport- en waterrecreatiebeurs, trekken we een veel breder publiek aan dan voorheen. We activeren jong en oud, ieder met een aangepast aanbod. Daarom investeren we in een heel nieuw actieprogramma met demo-waterbassin en pistes en nu ook een outdoor parcours.” zegt Christophe Coseyns, Head of Belgian Boat Show.
Met een aanzienlijk groter aanbod van kajuitzeiljachten en de keuze uit alle soorten boten van 2 tot 20 meter voor elk budget. Van 13 t/m 15 februari en van 19 t/m 21 februari 2016 in de Flanders Expo in Gent. Meer informatie op de website ...

Boot Düsseldorf trekt 247.000 bezoekers

De afgelopen Boot Düsseldorf beurs trok 247.000 bezoekers en 1.800 standhouders. Een groei van bijna 3% wat betreft het aantal bezoekers. De bezoekers kwamen uit 52 verschillende landen.

Varen met een Kitetender

Vaak wordt gezegd dat de wetgever altijd achterloopt op innovatie en ondernemerschap. De kitetender is een soort klein schip dat wordt voortbewogen door een vlieger. Een soort vaartuig waar de vaarregels kennelijk nog geen duidelijk antwoord op hadden. In de sinds 1 januari geldende nieuwe regels van het Binnenvaart Politiereglement (BPR) wordt de kitetender op eenzelfde wijze benaderd als het kitesurfen. Dat betekent dat deze activiteit in beginsel verboden is, tenzij de bevoegde autoriteit vaarwegen of gedeelten daarvan heeft aangewezen waar het verbod overdag niet van toepassing is. Gebieden waar kitesurfen is toegestaan mogen ook worden gebruikt door watersporters met een kitetender.

Aan de lopende band

Bij sommige werven lopen al jaren schepen van de lopende band, maar als het aan de Stichting Apeldoorns Kanaal ligt kunt u over een paar jaar met uw schip een lopende band opvaren en wordt u vervolgens over de A50 getild om zo uw vaartocht te vervolgen. Online verder lezen ...

Duizend ongevallen op het water

Op de Nederlandse vaarwegen vinden jaarlijks bijna duizend scheepsongevallen plaats. Dat komt neer op zo'n drie ongelukken per dag. Van 2008 tot en met 2014 zijn schepen minstens 6.875 keer in de problemen gekomen, blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat. Op de site van Nu.nl een kaart waar al die ongevallen plaatsvonden; klik hier ...

Last minutes en vroegboekkorting

Tiptop Sailing biedt op haar website leuke last minute aanbiedingen en vroegboekkorting aan op zeilreizen in binnen- en buitenland. Kijk op de website ...

Speciale zeilvakantie in 2016

Erik Veldhuis van Happy Crew wijst ons op een paar mooie zeiltochten waar u zich nu voor kunt inschrijven. National Geographic heeft de Faeroer uitgeroepen tot "the best islands to visit in the world". Voor Happy Crew alle reden om eens met de Hanse 461 vanuit Stavanger een kijkje te nemen. Laat u alvast inspireren door de uitzending van Floortje Dessing, de video van Faroe Island Tourism of andere video's. Meer informatie op de site van Happy Crew ...

Historische driemaster Oosterschelde redt solozeiler

De Rotterdamse driemaster 'Oosterschelde' heeft vannacht, midden op de Atlantische oceaan, een Italiaanse solozeiler gered. De man dreef rond op zijn ontmastte en stuurloze jacht, dat bovendien water maakte. Kapitein Maarten de Jong werd gisteravond rond 18:00 uur van de noodsituatie op de hoogte gebracht door het Maritime Rescue Coordination Centre Roma.

De Oosterschelde bevond zich op dat moment op 90 mijl afstand tot het zinkende jacht en besloot onmiddellijk koers te zetten naar de laatst bekende positie van het jacht, de in België geregistreerde 'Tarabaralla'. Toen het rescue centre enkele uren daarna het contact met het jacht verloor werd de situatie kritisch, getuige onderstaand bericht aan de kapitein van de 'Oosterschelde:
MRCC ROMA The vessel "TARABALLA" report that the situation become very dangerous. Would please proceed in maximum speed and try to contact the vessel on sat phone

Om 02:45 UTC arriveerde de Oosterschelde bij de Tarabaralla en gelukkig kon de enige opvarende om 04:10 veilig aan boord van de Oosterschelde worden gebracht. Het wrak van het jacht werd prijs gegeven aan de zee.
De Oosterschelde vervolgt haar weg naar Martinique, waar ze 14 februari zal aankomen.

-------------------------------------

In 18 maanden tijd maakte de ‘Oosterschelde’ een memorabele reis rond de wereld. In totaal werden 13 landen op 5 continenten aangedaan en meer dan 45000 zeemijlen afgelegd. Op basis van de reisverslagen en de vele prachtige foto's die onderweg zijn gemaakt heeft de rederij een boek samengesteld. Bestel het boek en stuur een email met uw naam, adres en telefoonnummer naar info@oosterschelde.nl.

Zorg aan boord

Varen is zo leuk omdat je de dagelijkse zorgen op de kade achter je kan laten. Toch zijn er ook situaties waarbij u zorg aan boord nodig heeft. Medische zorg dan wel te verstaan. Liever niet natuurlijk, maar als de nood daar is dan is het verstandig om te weten wat u moet en kan doen. Daarover organiseert de Medical Yachting Club MYC op 19 maart een symposium in Antwerpen. Programma en inschrijven kan op de website van de MYC ...

Geen tijd of gelegenheid om naar Antwerpen af te reizen? In de Vaarwinkel vindt u het praktische Medisch Handboek voor Watersporters en het Boordboek EHBO.

ANWB Watersport vernieuwd

Exact op het moment dat ik vanmiddag iets opzocht op de website van ANWB Watersport werd de site omgezet naar de nieuwe site. Voorheen kon u als watersporter terecht op www.anwbwatersport.nl, maar deze website liep technisch wat achter en het was al langer een wens van de ANWB om de watersporter weer nadrukkelijk op het hoofddomein ANWB.nl van dienst te zijn. Watersport vindt u dus vanaf nu op ANWB.nl - Vrije tijd - Water. Bezoekers van het "oude" ANWB Watersport domein worden automatisch naar de nieuwe pagina doorgestuurd.

Dode hoek

Eén van de meest gevaarlijke situaties op het water ontstaat als u terecht komt in de dode hoek voor de boeg van een ander schip. Een dode hoek is een plek waar u niet zichtbaar bent voor de roerganger of schipper van het andere schip. Net als met vrachtwagens en fietsers; zorg dat je niet in de dode hoek zit. Helaas komt het in het seizoen bijna dagelijks voor dat pleziervaarders bewust of onbewust terecht komen in de dode hoek voor de boeg van een - altijd sneller dan gedacht - varend vrachtschip. Een makkelijke vuistregel was altijd dat als je de stuurman in de stuurhut ziet zitten, je niet zijn dode hoek zit.

In de recente wijzigingen van het BPR is de bepaling rond de dode hoek gewijzigd (**). Volgens het BPR mag de dode hoek voor de boeg van een schip maximaal 350 meter zijn. Omdat schepen steeds groter worden en ladingen steeds hoger geladen kunnen worden, mag de dode hoek onder bepaalde voorwaarden nu maximaal 500 meter zijn. Namelijk als er met hulpmiddelen als radar of camera's vanuit de stuurhut wel zicht is op de zone van 350 tot 500 meter voor de boeg. Volgens de regels moet de roerganger u kunnen zien als u in deze zone voor de boeg vaart, maar u ziet hem niet meer.

Een modern binnenvaartschip vaart met gemak 15 km/uur of meer. Met stroom mee is dat over de grond nog meer. Met die snelheid legt het schip 500 meter af in 2 minuten. Als u bijvoorbeeld even een app op uw smartphone raadpleegt zijn die 2 minuten zo voorbij. Dus hoewel de dode hoek formeel maximaal 350 respectievelijk 500 meter is, kunt u maar beter ver daarbuiten blijven.

(**) Op de overheidssite staat momenteel nog niet de nieuwe tekst van artikel 1.07. De gewijzigde tekst is te vinden in het besluit van 14 oktober 2015. De nieuwe tekst van het BPR is wel te bestellen via Vaarwinkel.nl ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.