De mooiste vaarroutes van Nederland

In de reeks Capitool reisgidsen verscheen het boek De mooiste vaarroutes van Nederland met 21 zorgvuldig gedocumenteerde vaarroutes. Deze routes voeren u door ongerepte natuurgebieden en langs de mooiste plekjes van ons land. Onmisbare informatie over jachthavens, aanlegplaatsen en sluizen wordt aangevuld met praktische tips.

U kunt dit boek bestellen in de Vaarwinkel ...

Leer varen op Zeeuwse stromen

Het varen op open en stromend water vraagt om goede voorbereiding. Daarom organiseert het Watersportverbond al langer educatieve vaartochten. Dat zijn tochten met uw eigen schip onder begeleiding van deskundige en ervaren instructeurs.

Er worden in 2010 twee zogenaamde Zeelandexpedities georganiseerd. Onder leiding van de instructeurs leer je verantwoord te varen en word je stapsgewijs vertrouwd gemaakt met het beroepsverkeer en situaties waarin handelen en manoeuvreren geboden is.
De Zeelandexpedities zijn educatieve vaartochten die langs en over getijdewater en knelpunten van beroeps- en pleziervaart voeren. Er zijn dit jaar twee edities:
Zeelandexpeditie nr. 1 is van zondag 18 juli t/m zaterdag 24 juli 2010.
Zeelandexpeditie nr. 2 is van zondag 5 september t/m zaterdag 11 september 2010

Elke avond zal er door de toertochtleider een voordracht worden gegeven over betonning, navigatie op stromend/ruim water, meteorologie, manoeuvreren of marifoongebruik en natuurlijk is de laatste avond ingeruimd voor een gezamenlijk diner en uitwisseling van de opgedane ervaringen.

Meer informatie over startpunten, eindpunten, kosten en inschrijven is te vinden op de website van het Watersportverbond ...
De vaartochten in Zeeland staan onder begeleiding van FMS Fairway.

Docententbijeenkomst Klein Vaarbewijs

Gisteren was de jaarlijkse bijeenkomst Klein Vaarbewijs voor docenten en uitgevers. Deze bijeenkomst wordt elk jaar georganiseerd door de examencommissie Vamex en heeft als doel om docenten en uitgevers van lesmateriaal te informeren over de afgelopen examens en verdere ontwikkelingen met het klein vaarbewijs.

Vamex neemt ook de examens voor het Groot Pleziervaartbewijs en het basiscertificaat marifonie af. Hier kom ik volgende week op terug.

In 2009 zijn er ruim 26.000 examens voor het klein vaarbewijs afgenomen. In 2008 waren dat er nog ruim 22.000. Het klein vaarbewijs mag zich dus in een stijgende belangstelling verheugen. Wat betreft de slagingspercentage is er niet veel verandert. Ongeveer 75% slaagt in één keer voor Klein Vaarbewijs I en ongeveer 56% slaagt in één keer voor klein vaarbewijs II. Kandidaten die eerst deel I halen en later apart examen doen voor het aanvullende examen maken een grotere kans om te slagen.

Opvallend is dat het slagingspercentage in de zomer aanmerkelijk lager ligt. In augustus en in het voorjaar ligt het slagingspercentage weer gemiddeld hoger.

De DomeinAdvies Commissie (DAC) van Vamex heeft naar aanleiding van haar discussienota een advies afgegeven aan de examencommissie en het bestuur van Vamex. Belangrijkste punt daarin is dat men geen voorstander is van een praktijkexamen. Wel is men voorzichtig voorstander van een uitbreiding van de vaarbewijsplicht, maar men wil daarvan eerst het nut onderzocht hebben. Vamex gaat nu met de overheid in onderhandeling om uit te zoeken wat de positieve effecten zouden zijn van een uitbreiding van de vaarbewijsplicht op de drukke hoofdvaarwegen.

Sinds de invoering van het beeldschermexamen in 2008 zijn de examens niet meer openbaar. Sindsdien wordt er door de opleiders geklaagd dat de Vamex onvoldoende inzicht geeft in wat nu werkelijk op het examen aan bod komt. De exameneisen, afbakening, toetsmatrijs en voorbeeldexamens zijn onvoldoende om goede lessen en boeken te schrijven. Op het gebied van de vaarregels zijn de exameneisen wel voldoende duidelijk, maar juist op het vlak van techniek, veiligheid, vaarpraktijk en dergelijke is het onvoldoende duidelijk wat moet worden onderwezen. Jeroen Rosier van de uitgeverij van de ANWB trok een vergelijking met de rijbewijzen en de informatievoorziening van het CBR. CBR geeft jaarlijks naast de exameneisen een toelichting uit over hoe men als examinator aankijkt tegen de inhoud achter de eisen. Hiermee weten uitgevers beter wat wel en niet relevant is en dus in het lesmateriaal terecht moet komen.

Vamex reageerde heel positief op deze suggestie en men zal onderzoeken of er zo'n opzet ook voor het klein vaarbewijs haalbaar is.

Wellicht aardig om te weten is dat er in Nederland momenteel ruim 330.000 klein vaarbewijzen zijn uitgegeven.

Tijdens de bijeenkomst ontspon een levendige discussie over de wijze waarop examenkandidaten zich op het examen voorbereiden. Met een cursus, online cursus, zelfstudie met boek en cd, etc.. Ik ben nu ook wel eens benieuwd hoe onze lezers zich op hun examen hebben voorbereid, welke leermiddelen u heeft gebruikt, wat u daarvan vond? Of nam u deel aan een cursus? Etc.. Reageren kan onder aan dit artikel.

Volgende week kom ik nog terug op de exameneisen, Groot Pleziervaartbewijs en het examen marifonie.

Vaarbewijsplicht in Noord Carolina

Het aantal staten in de Verenigde Staten dat een verplicht vaarbewijs invoert neemt steeds toe. Vanaf 1 mei (2010) wordt ook in North Carolina een (klein) vaarbewijs verplicht voor iedereen jonger dan 26 jaar als zij willen varen met een boot met meer dan 10 pk aan motorvermogen.
Net als in de meeste staten kiest men er voor dat men een erkende cursus moet volgen en een theoretische toets moet halen.

Leer surfen of zeilen voor 15 euro!

De Vlaamse Yachting Federatie start ikSurf-ikZeil project op 1 mei in Bredene.

De Vlaamse Yachting Federatie wil iedereen deze zomer aan het zeilen of surfen krijgen en biedt daarom drie uur initiatie voor slechts 15 euro. Alle soorten surfplanken, diverse boten en catamarans komen aan bod op 25 locaties tussen mei en september. In totaal zijn er bijna 1500 initiaties aan een spotprijs.

Surf- of zeillessen zijn niet altijd even budgetvriendelijk en die drempel wou de Vlaamse Yachting Federatie onderuit halen. “Surfen of zeilen is goedkoper dan velen denken maar we wilden instappen deze zomer heel betaalbaar maken”, vertelt surfcoördinator Tommy Maenhaut. “Vanaf je eerste les kun je de microbe te pakken hebben en mag je jezelf surfer of zeiler noemen, vandaar de campagnenaam ikSurf-ikZeil”, vult zeilverantwoordelijke An Van Cauteren aan.

De kennismakingen duren telkens drie uur en de federatie biedt een grote keuze aan locaties en disciplines. “Wij zijn heel blij dat bijna alle clubs met scholing meedoen”, glundert Tommy. Wie wil proeven van surfen of zeilen kan op 25 watervlakken terecht, van De Panne tot Knokke aan de Noordzee, van West-Vlaanderen tot Limburg aan één van de mooie Vlaamse vijvers. Ook het aanbod is heel compleet: golfsurfen, windsurfen, kitesurfen, stand up paddle boarding (zie extra info), één- en meersmansboten, optimistjes en catamarans.

Het project start op 1 mei 2010 met een grote initiatiedag aan de surf– en zeilclub Twins in Bredene. De hele dag zijn alle lessen op dezelfde locatie mogelijk. Inschrijven voor deze startdag en alle andere initiadiedagen kan op de websites. Alle lessen zijn surf- of zeilmateriaal, wetsuit, een sportverzekering en een professionele lesgever inbegrepen!

Meer info & inschrijven: www.iksurf.be www.ikzeil.be

De organisatie van de ikSurf-ikZeil campagne is een samenwerking van de Vlaamse Yachting Federatie met de Universiteit Gent, 4castmedia (Swell magazine), BLOSO en de Vlaamse overheid.

Extra Info: Stand Up Paddle Boarding
Stand Up Paddle boarding is de jongste twijg aan de surfboom, maar is goed op weg om de allerstevigste tak te worden. Als Supper sta je recht op een grote golfsurfplank en stuw je je vooruit met een peddel. SUP’s bieden het voordeel dat je met je reuzenboard ook op kaboutergolven kan surfen. België krijgt geen monsterbaren voorgeschoteld dus dit kan wel de volgende zomerrage worden. Zelfs zonder deining kun je veel plezier aan een SUP beleven. Je peddelt op een vlakke zee, een meer of een rivier, je sport in de vrije natuur en je doet ook nog een heel complete work-out.
Meer info op www.kiteboardshop.com en www.surfschoolhoekvanholland.nl

Examen groot vaarbewijs moeilijk ?

In een artikel in de Scheepvaartkrant van woensdag 21 april schrijft Ria Kauwenberg over de kritiek van veel vrouwen op de opleiding en het examen voor het groot vaarbewijs. De veel gehoorde klacht is dat de leerstof niet aansluit op het examen, dat de cursussen duur zijn en de examens bijna niet zijn te halen.
Een andere klacht is dat er geen of onvoldoende lesmateriaal voorhanden is.

Sinds een aantal jaren is de examinering voor het groot vaarbewijs ondergebracht bij de afdeling CCV van het CBR. Opleiders en examenkandidaten klagen er over dat er sinds die tijd geen inzage meer is in de afgenomen examens. Dat is niet helemaal juist, want ook daarvoor waren de examens al niet echt openbaar, maar vonden zij via-via wel hun weg naar docenten en cursisten.

Feit is in ieder geval dat de examens nu niet openbaar zijn en het dus voor opleiders en auteurs van lesmateriaal 'gissen' is hoe het examen in elkaar steekt. CCV publiceert op haar website de exameneisen en is van mening dat dit voldoende moet zijn om goed lesmateriaal samen te stellen. Verder staan er op haar website voorbeeldvragen. (voorbeeldvragen examens groot vaarbewijs en voorbeeldvragen examens ADNR) Dit is echter wel erg weinig om u goed op een van de binnenvaartexamens voor te bereiden. Daarom brengt Promanent een tweetal examentrainingen op de markt. Boordevol met oefenvragen, oefeningen en voorbeeldexamens. U kunt deze online bestellen op de website:
Opvallend is wel dat deze examentrainingen relatief onbekend lijken te zijn bij de binnenvaartopleidingen of particuliere opleiders. Wij horen dat vaker van mensen die ons zelfstandig of na tips van medeleerlingen hebben gevonden. Cursisten betalen veel geld voor een cursus ADNR of Groot Vaarbewijs, maar krijgen daarvoor alleen maar het lesmateriaal van de opleider zelf. En juist over dat lesmateriaal bestaan veel klachten, althans zo valt te lezen in de Scheepvaartkrant. Het lesmateriaal zou oud zijn, niet aansluiten bij de praktijk en te weinig oefening geven met examenvragen. Terecht wijzen de opleiders er op dat zij rekening moeten houden met de exameneisen en dat deze ook nog steeds uitgaan van zowel oude als nieuwe zaken. "De leerstof behandelt alle systemen voor ruimafdichting. Van oud tot nieuw." Doordat de samenstellers van lesmateriaal niet kunnen zien wat werkelijk op het examen wordt gevraagd is het op basis van alleen de exameneisen moeilijk om in de leerstof te schrappen. "De binnenvaart heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, maar als je ook in het oude systeem blijft hangen en nooit iets laat vervallen wordt de leerstof erg uitgebreid en lijkt er geen doorkomen aan. Echt belangrijke zaken sneeuwen dan soms onder."

Het examen Klein Vaarbewijs wordt afgenomen door Vamex. Vamex heeft een zogenaamde Domein Advies Commissie met vertegenwoordigers uit de sector en de watersportbonden. Deze commissie geeft advies over de exameneisen. Wellicht dat een dergelijke commissie ook een goed idee is voor de examens voor de binnenvaart?

Uitgeverij Kade 9 failliet

Ik zit redelijk als een spin in het web van het nieuws uit de watersportsector. Alleen al dagelijks krijg ik veel berichten, nieuwsbrieven ed. in mijn mailbox. Toch blijkt ik vorig jaar het nieuws dat Uitgeverij Kade 9 kopje onder ging, gemist te hebben.

Uitgeverij Kade 9 was uitgever van het blad Mijn boot en Boat Pro (voorheen Mijn boot professional). Als professional in de sector kreeg ik beide bladen gratis thuis gestuurd. Tot ergens eind vorig jaar. Ik miste beide bladen wel, want altijd veel bruikbare informatie. Ik was echter in de veronderstelling dat men over was gegaan op een betaalde uitgave en dat mijn gratis abonnement was verlopen. Niets van dat alles dus. Jammer, maar het is natuurlijk ook moeilijk haalbaar om de gehele watersportsector van een gratis blad te voorzien, zeker ook toen men met het blad Boat Pro over de grens actief wilde worden. Kennelijk verkocht men te weinig advertenties en kon de betaalde oplage van Mijn boot ook niet voorkomen dat de uitgever onderuit ging.
Nogmaals jammer, want ook voor de consument had Mijn boot een interessant concept en een fris geluid tussen de meer bekende watersporttitels.

Onder de naam Mijn boot plein en Kade 9 Events organiseerde de uitgever ook het Mijn bootplein op de Hiswa. De BV waaruit dit gebeurde blijkt al in september 2009 onderuit te zijn gegaan.

Met onze Vaarwinkel adverteerden wij ook nog een tijdje in het blad Mijn boot. Maar naar ongeveer een jaar zijn we daar mee gestopt. De response van papier bleek te laag en ook moeilijk te meten. Kort daarna zijn we zelfs helemaal gestopt met adverteren in bladen en adverteren we alleen nog maar online op een enkele gerichte website en via Google.

Een paar jaar eerder was er ook al een blad dat gratis onder de watersportsector werd rondgestuurd. Gratis, maar helaas ook geen lang leven beschoren. Kennelijk geen concept dat aanslaat. Toch bestaan er wel een paar internationale titels die gratis over de gehele wereld worden rondgestuurd, zoals het glossy IBI. Maar als de wereld jouw markt is, dan ben je waarschijnlijk interessanter voor adverteerders.
Wat denkt u is er nog een markt voor bladen voor professionals? Reageren kan onderaan dit artikel.

N.B. Als je nu naar de website van Mijn boot surft, kom je uit bij de Speurders website van het Telegraaf concern. Hebben zij kennelijk het domein van de curator overgenomen.

Oplossing voor verdwijnen Kanaal 25 gevonden

Rijkswaterstaat lost na protest van het Watersportverbond het verdwijnen van Kanaal 25 Post Ouddorp op door Kanaal 10 als alternatief te gebruiken. Momenteel draait hiervan een proef. Graag horen wij uw ervaringen!
Als antwoord op de protestbrief van het Watersportverbond naar aanleiding van het verdwijnen van VHF-kanaal 25 voor de recreatievaart, komt Rijkswaterstaat (RWS) met een alternatief. RWS heeft het Agentschap Telecom verzocht toestemming te verlenen om het uurbericht van verkeerspost Ouddorp, naast op VHF-kanaal 25, ook gelijktijdig uit te zenden op VHF-kanaal 10. Het Agentschap Telecom heeft deze toestemming onlangs verleend.

Zeilers Lisa Westerhof en Coen de Koning ontvangen sportpenning

Op donderdag 22 april heeft wethouder Aart Ruppert bij Watersportvereniging Hoorn een gouden sportpenning uitgereikt aan Coen de Koning en een zilveren sportpenning aan Lisa Westerhof. Beide zijn kampioen geworden in hun sport.
Meer leest u hier ...

Nieuwe Sportschiffahrtskarten leverbaar

Nieuw in de Vaarwinkel zijn de Sportschiffahrtskarten voor 2010. Deze Duitse kaarten bestrijken de Duitse Oostzeekust, Denemarken, Zuid Zweden, Zuid Noorwegen en de kust van Polen en de Baltische Staten tot aan Riga. Als u dit jaar naar de Oostzee gaat dan zijn deze verschillende sets van kaarten een aanrader.

U vindt ze hier in de Vaarwinkel ...

Elke kaartenset is zeer compleet en bestaat uit enkele overzeilers en detailkaarten. Bij elke kaartenset zit ook een cd met een digitale havengids en een eenvoudig navigatieprogramma met digitale kaart.

Eerste jachthaven van India geopend

Dit weekend wordt de eerste jachthaven van India geopend in de de regio Kerala. In het zich snel ontwikkelende land wonen naar men zegt meer miljonairs als Nederland inwoners heeft. Het was dus slechts een kwestie van tijd voor de watersport in India op gang komt.
Meer leest u hier ...

Nieuwe ANWB Waterkaart Friese meren

De nieuwe uitgave van de speciale ANWB waterkaart voor de Friese meren is verschenen. Deze kaart is een speciale en goedkopere, papieren versie van het vaargebied in Friesland. Deze kaart bevat niet de verwijzing voor brug en sluistijden naar Wateralmanak deel 2 en beslaat een kleiner gebied dan Waterkaart B. De belangrijkste watersportgebieden staan echter wel op deze kaart vermeld.
Een prima alternatief voor ANWB Waterkaart B.

U kunt de ANWB Waterkaart Friese meren bestellen in de Vaarwinkel ...

Zeehavenpolitie controleert op paspoort en ID

De Zeehavenpolitie gaat vanaf 18 april samen met de Koninklijke Marechaussee in Stellendam en bij de Maasmond controleren op paspoorten of ID-kaarten.
Zowel bij Stellendam als bij de Maasmond kun je de Nederlandse grens over. In Stellendam gebeurt dit bij het uitvaren van de buitensluis. Bij de Maasmond verlaten schepen Nederland bij het passeren van het Lage Licht. Niet alleen Nederland maar ook het Schengengebied wordt dan verlaten. Zonder paspoort de maritieme grens passeren, leverde in het verleden vaak een waarschuwing op. Dit seizoen krijgen overtreders een boete van zestig euro.

Bron: Watersportbank

Zonnepanelen aan boord

Na de serie over gas aan boord is Henk Bos begonnen aan een nieuwe serie over zonnepanelen aan boord. In het nummer van Info20M, dat net uit is, wordt begonnen met de verschillende soorten die er bestaan. Verder aandacht voor het Certificaat van onderzoek, de belemmerende regelgeving voor ons mobiel en varend erfgoed en nog veel meer.

Gratis te downloaden via de website ...

Nieuw ICP

In Nederland bestaat geen verplichte registratie voor vaartuigen. Alleen beroepsschepen en snelle motorboten staan geregistreerd hebben een registratieplicht. Het is daardoor niet altijd mogelijk om het eigendom van uw schip aan te tonen. Sommige eigenaren kiezen voor inschrijving van hun schip bij het Kadaster, maar dat is niet goedkoop en overdracht bij verkoop kan alleen via een notaris. Wel is het mogelijk om op een kadastraal geregistreerd vaartuig een hypotheek af te sluiten. Gaat u met uw schip naar het buitenland dan moet u het eigendom van uw schip kunnen aantonen. In veel landen is dat verplicht. Speciaal daarvoor geeft de ANWB het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) af. Met dit document voldoet u aan de verplichting om het eigendom van uw schip aan te kunnen tonen. De ANWB heeft het Internationale Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) vernieuwd. Het nieuwe ICP document, een internationaal eigendomsbewijs voor pleziervaartuigen, wordt vanaf 9 april 2010 afgegeven. Lees het volledige bericht ... Gaat u dit jaar naar het buitenland, controleer dan of uw ICP nog geldig is en vraag tijdig een nieuw aan. Meer over het ICP leest u hier ...

Vaarbewijs in Belgie

Omdat Belgie nooit de internationale afspraken over de wederzijdse erkenning van de nationale vaarbewijzen in Europa heeft getekend was het onmogelijk om met het Belgische Stuurbrevet een internationaal vaarbewijs of ICC aan te vragen. Veel Belgen waren daardoor gedwongen om bijvoorbeeld eerst een Nederlands vaarbewijs te halen, waarmee zij tegelijk het ICC verkregen.

Binnenkort komt hier echter een einde aan, want Staatsecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe kondigde tijdens een persconferentie in Nieuwpoort aan dat België resolutie nr. 40 van de VN Economische Commissie voor Europa (ECE) zal ondertekenen. Dit wil zeggen dat iedereen die een geldig brevet heeft, zal kunnen beschikken over het International Certificate of Competence (ICC). Dit certificaat bewijst in het buitenland dat je over de bevoegdheid beschikt om een pleziervaartuig te besturen. Sommige pleziervaarders kregen wel eens controle en bleek dat het tweetalige Belgische stuurbrevet niet altijd juist begrepen werd. In andere Europese landen is het ICC al geldig. Het ICC zal levenslang geldig zijn. Een en andere moet nu nog in een koninklijk besluit gegoten worden en Etienne Schouppe is er alvast van overtuigd dat nog in 2010 de eerste ICC's uitgereikt zullen worden.

Graag plaats ik hier een paar "Nederlandse" kanttekeningen bij. De exameneisen voor het Belgisch Stuurbrevet zijn aanzienlijk lichter dan die voor het Nederlandse Klein Vaarbewijs. Als houders van het Belgisch Stuurbrevet dus in aanmerking komen voor een ICC, dat in Nederland gelijk is aan het Klein Vaarbewijs, dan is het voor veel kandidaten uit Nederland aantrekkelijk om in Belgie examen te gaan doen. Ongetwijfeld zullen hier nog vragen over komen. Eerder is het verschil in exameneisen al reden voor discussie geweest, toen bleek dat er de laatste jaren geen navigatievraagstukken zaten in het Belgische examen.
Dat zou kunnen betekenen dat de exameneisen in Belgie flink aangetrokken worden. Maar als alle houders van het Belgisch Stuurbrevet straks dus een ICC krijgen, dan kan ik mij voorstellen dat het ook nu al interessant is om even de grens over te steken om examen te doen.
Overigens is het voordeel relatief. U heeft wellicht geen lastige navigatievragen te beantwoorden, maar voor het Belgisch Stuurbrevet moet u wel voldoende praktijkervaring kunnen aantonen of praktijkles nemen.

Verder is een ICC niet voor het leven, maar gekoppeld aan de geldigheid van het nationale vaarbewijs dat de houder bezit. In Nederland moet een Klein Vaarbewijs bijvoorbeeld na de 70e verjaardag elke vijf jaar verlengd worden. In Belgie is het Stuurbrevet onbeperkt geldig, zolang de houder gezond is en medisch geschikt om een vaartuig te besturen. Het is de verantwoordelijkheid van de houder om dat te beoordelen. Er is geen medische verklaring nodig.
Ook ten aanzien van deze ongelijkheid tussen de verschillende landen zullen vast nog nadere afspraken gemaakt moeten worden.

Lesmateriaal voor het Stuurbrevet vindt u in de Vaarwinkel ...

Uitgever van Yachtvision failliet

Na eerdere geruchten ondermeer op Nauticlink, blijkt gisteren inderdaad het faillissement van Waterbeek Media uitgesproken te zijn. De bladen Jetsetters, House Vision, Nautic Vision en Yacht Vision – nog het meest bekend vanwege het heffen van de champagne op het achterdek van de nieuwe aankoop – kregen extra glans dankzij de gelijknamige tv-magazines op RTL 4. Onbekend is wat er nu met deze programma's en de bladen gaat gebeuren.
Meer leest u hier ...

Lezing ‘Varen in Frankrijk’

ELK welzijnswerk en de Volksuniversiteit Culemborg houden in BonVie de lezing ‘Varen in Frankrijk’. De lezing wordt gegeven door ervaringsdeskundige Peter Mulder, die in een boeiend betoog bezoekers kennis laat maken met een andere kant van Frankrijk. Zelf doorkruist hij Frankrijk al vele jaren, nadat hij zijn carrière als theaterdirecteur vaarwel zei. Hij kocht een groot schip, knapte dat op en maakte zijn droom waar. Hij ontdekte de voordelen van dit prachtige vakantieland vanaf zijn schip: rust, ruimte, geen massatoerisme, geen strenge regeltjes over aanlegplekken en geen overspannen gedoe bij sluisjes. Frankrijk telt een uitgebreid rivieren- en kanalenstelsel, dat goed toegankelijk is en ongekende mogelijkheden biedt voor watersporters.

De lezing wordt gehouden op woensdag 21 april om 20.00 uur in de ELK zaal in BonVie Centre, Admiraalvlinderlaan 2. Meer informatie en aanmelden: www.volksuniversiteit.nl/culemborg

En na de lezing kunt u alles lezen over het varen in Frankrijk in de bekende Vaarwijzer Franse Binnenwateren. Te bestellen in de Vaarwinkel ...

1800-serie 2010

Morgen verwachten wij de nieuwe 2010 editie van de bekende 1800-serie Hydrografische Zeekaarten. Iets later in het jaar, maar het wachten meer dan waard. De Hydrografische kaarten zijn bestemd voor beroeps- en recreatievaart. De 1800-serie bestaat uit 8 atlassen. Elke atlas bevat een legenda met alle op deze kaarten voorkomende afkortingen en symbolen; de kaarten hebben een andere kleurstelling en iets andere symbolen dan de zeekaarten m.b.t. lichten, lichtsectoren, betonning, bebakening e.d., maar wijken in essentie nauwelijks af van de internationale normen. Verder wordt veel aanvullende informatie voor de specifieke doelgroep en voor de recreatievaart gegeven.

U kunt de kaarten nu al bestellen in de Vaarwinkel ...

Het verschijnen van de nieuwe kaarten betekent voor ons altijd topdrukte. We zetten ons daar ook extra voor in, maar het kan voorkomen dat u iets langer als gebruikelijk op uw pakje moet wachten. Ik vraag u daarvoor om uw begrip. Bestel dus op tijd, dan heeft u de kaarten snel huis.

Digitale scheepvaartstremmingen

De ANWB gaat de actuele scheepvaartstremmingen in Nederland voortaan handig via Google maps weergeven. Het is van belang altijd de laatste berichten te raadplegen. De wijzigingen in hydrografische kaarten staan op dezelfde internetpagina, gerubriceerd per week, onder de kaart. De actuele stremmingen kunt u hier vinden ...

Het kan zijn dat de kaart niet goed werkt in een oudere versie van Internet Explorer. De ANWB is daar nog mee bezig.

Navigatie op Symbian smartphone

Omdat er zoveel aandacht gaat naar de iPhone van Apple zou je bijna vergeten dat er ook andere leveranciers van smartphones zijn. Slimme telefoons die werken met een ander besturingssysteem. Naast Apple X OS en Windows Mobile zijn dat Android van Google en Symbian van Nokia.Voor de iPhone en Windows Mobile bestaan er al veel navigatietoepassingen. Nieuw is dat de navigatiesoftware van Fugawi op de PC nu ook samen werkt met de navigatiesoftware PathAway voor de Symbian telefoons (Symbian 60 3e en 5e generatie). Hierdoor kunt u uw digitale kaarten, waypoints en routes ook op PathAway gebruiken.
Klik hier voor meer informatie ...

Er bestaat overigens ook een versie van PathAway voor Windows Mobile.

AIS gegevens online

Net nu de binnenvaart met hulp van subsidie massaal lijkt over te gaan op AIS, blijkt dat ‘radioamateurs' in Nederland, België en Duitsland AIS-signalen opvangen en verspreiden. In Nederland is dat wettelijk verboden, maar via de website van het Griekse Marine Traffic kunnen AIS-posities van zee- en binnenvaartschepen gewoon worden bekeken. Ook gewoon in het Nederlands.
Binnenvaartorganisatie Koninklijke Schuttevaer is op zijn zachtst gezegd 'not amused'. Het druist in tegen afspraken die de overheid met binnenvaartorganisaties heeft gemaakt om de privacy van de binnenvaarders te garanderen. Schuttevaer overweegt nu juridische stappen. In Griekenland gelden de afspraken echter niet.
De uit Nederland en België binnenkomende gegevens van Marine Traffic komen waarschijnlijk voor een deel van particulieren met een AIS-ontvanger, die in de omgeving van een vaarweg wonen. Op de site zijn schepen te zien in de omgeving van Nijmegen, Düsseldorf, Antwerpen, Groningen, Leeuwarden, Utrecht, alle zeehavens en het IJsselmeer.

Eerder schreef ik al in de Vaarwijzer Nieuwsbrief over het bestaan van dergelijke websites. Dus dit had niet als een verrassing hoeven te komen. Het is, naar mijn mening, ook onzin om te denken dat radiosignalen niet door derden ontvangen kunnen worden. De standaard waarop AIS is gebasseerd is ook beschikbaar en het hele principe van AIS is nu juist dat andere schepen ed. de gegevens vrij kunnen ontvangen.
Ik ben benieuwd wat u er van vindt? Reageren kan onder aan dit bericht ...

Mobiele telefoon aan boord

De mobiele telefoon kan steeds meer en krijgt steeds meer functies die ook aan boord handig kunnen zijn. Active Caption schreef een aardig artikel die u helpt bij uw keuze. http://www.activecaptain.com/articles/mobilePhones/intro.php

Digitaal surf magazine

IKSURF Magazine is een van de beste voorbeelden van een digitaal magazine en bevat geweldig mooie foto's. Check it out: www.iksurfmag.com/issue19/

Hoewel de titel misschien anders doet vermoeden is het een internationaal en Engelstalig magazine.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.