Snelste oversteek

Fransen zijn gek op zeilen. Wedstrijdzeilers kunnen daar vrijwel altijd rekenen op een warm en massaal onthaal. Vandaar dat er ook veel wedstrijden vanuit Frankrijk vertrekken en er kennelijk altijd geld en ideeën zijn voor bijzondere zeilprojecten. Kijkt u maar eens hier voor wat beelden waar de snelheid vanaf spat ...

Meer praktijkdagen Varen doe je samen

Op zaterdag 1 juni 2013 vinden twee VDJS praktijkdagen plaats in Amsterdam.

Nautiek Vaaropleidingen organiseert een praktijkdag gericht op het IJ. Onder andere de invaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal, de aanbevolen oversteekplaats voor de recreatievaart, het ’fietspad’, de Oranjesluizen en de nieuwe situatie bij Amsterdam Marina komen aan de orde. Ook staat een kort bezoekje aan de Verkeerspost Schellingwoude gepland.

Vaarschool Bateaulien organiseert een praktijkdag gericht op de grachten. Ook daar vaart naast pleziervaart regelmatig beroepsvaart, en is het soms oppassen geblazen. Dat samen de grachten bevaren heel goed mogelijk en leuk is komt deze dag aan bod. Ook wordt het kort stukje van het IJ langs het CS gevaren omdat veel sloepen en andere kleine vaartuigen daar varen.

Praktijkdagen Waal vanuit Tiel
Na de succesvolle praktijkdagen op de Waal in 2012 worden op zaterdag 29 juni en op zaterdag 6 juli bij de Tielse Watersportvereniging “De Waal” VDJS praktijkdagen georganiseerd. Na een blokje theorie wordt met twee motorboten een interessante route gevaren op de Waal. Ook de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal, de sluis naar de Maas te Sint Andries en de verkeerspost van Rijkswaterstaat in Tiel worden meegenomen. Indien de diensten en werkzaamheden dit toelaten wordt een korte vaartocht gemaakt met een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat. Het programma is toegespitst op de combinatie beroeps- en recreatievaart.

Deelname aan één van deze praktijkdagen kost € 45 per persoon. Meer informatie of inschrijven kan via info@varendoejesamen.nl. Meer informatie staat ook op www.facebook.com/varendoejesamen.

Zeilmeisje Laura Dekker schrijft een boek

Wat was lastiger? De strijd met de instanties, alleen de wereld rond zeilen of vervolgens zelf een boek schrijven over haar eigen wereldomzeiling?

Laura Dekker, die de Nederlandse taal wist te verrijken met het woord 'zeilmeisje', had een droom om alleen de wereld rond te zeilen. Dat ging niet vanzelf en zeker niet onopgemerkt, maar zij heeft deze onderneming toch maar mooi succesvol volbracht. In het nieuwe boek Een meisje een droom leest u over haar ongelofelijke tocht vol met verrassende en bijzondere ontmoetingen. Niet alleen met dieren zoals dolfijnen die haar vaak uit haar isolement verlossen, maar ook met kleurrijke mensen, variërend van oorspronkelijke eilandbewoners tot stoere zeelui die haar tot haar eigen verbazing als een van hen beschouwen.

Als Laura tenslotte anderhalf jaar later ongedeerd de hele wereld is rondgevaren, heeft ze met Guppy meer dan 27.000 zeemijl afgelegd, alle grote oceanen bedwongen, maar vooral zichzelf overwonnen. Een hartverwarmend verslag van een moedige, waargebeurde expeditie die Laura door haar vechtlust en doorzettingsvermogen heeft neergezet.

Het boek Een meisje een droom is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Jachtbouw Nederland Symposium 2013

Op 29 mei a.s. is inmiddels het derde symposium van Jachtbouw Nederland. Met diverse experts die hun vakgebied komen toelichten en hun visie op de huidige markt, mag je dit evenement gewoon niet missen.Het is een gratis toegankelijk evenement met een dagvullend programma. Klik hier om u aan te melden en het programma te bekijken ...

Vaarwijzer lezersonderzoek

Zoals in de laatste Vaarwijzer Nieuwsbrief al aangekondigt hebben wij uw hulp hard nodig bij het verder verbeteren van de nieuwsbrief. Om de Vaarwijzer Nieuwsbrief nog beter op uw interesses en wensen aan te laten sluiten houden wij een online enquête onder alle lezers.
Als dank voor uw moeite krijgt u aan het einde van de enquête een kortingsbon van 5 euro. Te besteden in de online Vaarwinkel.

Via het online onderzoeksysteem van SurveyMonkey ontvangt u per e-mail een uitnodiging om aan het lezersonderzoek deel te nemen. Heeft u deze mail nog niet ontvangen dan kunt u ook hier klikken om naar de online enquête te gaan ...

De enquête sluit op 31 mei as.. In de Vaarwijzer Nieuwsbrief zullen wij daarna aandacht besteden aan de uitkomst.

Eerste MarBoei te water

Vandaag donderdag 23 mei gaat de eerst MarBoei te water in Nationaal Park De Alde Feanen. De MarBoei is een nieuwe afmeervoorziening van De Marrekrite. Een boei met een oog erop waaraan u kunt aanlegen. In de Grutte Krite in De Alde Feanen komt de eerste boei te liggen. Diezelfde dag worden elders in Fryslân nog negen MarBoeien Neergelegd. Ter promotie van dit nieuwe type boei roept Marrekrite watersporters op om de resterende negen Marboeien op te sporen en de locaties door te geven. Klik hier om verder te lezen ...

Zeezeiler Eerde Beulakker overleden

Van de uitgever van Eerde Beulakker kregen wij bericht dat de zeezeilende schrijver vorige week op 69-jarige leeftijd is overleden. Bij de oud-docent psychologie van NHL Hogeschool was twee jaar geleden de ongeneeslijke ziekte ALS vastgesteld.

Eerde Beulakker werd geboren in Zeist, maar woonde vanaf 1969 afwisselend in Harlingen, Leeuwarden of, tijdens lange zeilreizen, op zijn markante schip de Taeke Hadewych. Met zijn vrouw Hedwig van den Brink voer hij geregeld naar koude poolstreken. Over zijn maritieme avonturen schreef hij zes boeken. Vorig jaar april promoveerde hij in Leiden op een omvangrijke historische en sociaal-culturele studie naar de watersport in Nederland.

erVAARingstochten

Van 12 tot en met 21 juli, vinden de erVAARingstochten van het Watersportverbond weer plaats. Een educatieve vaartocht die motorbootvaarders meer plezier laat beleven aan het varen op uitdagende wateren in Zeeland en het Nederlandse rivierengebied. Lees verder op de website ...

Facebookpagina van Spiegel der Zeilvaart vaak bekeken

Arthur van 't Hof is de nieuwe eigenaar van het blad Spiegel der Zeilvaart. Naast het inwerken en kennismaken met de vele relaties van het blad, heeft hij toch nog tijd gevonden om een pagina op Facebook aan te maken. En tot zijn eigen verrassing blijkt deze pagina al meteen bijzonder populair te zijn. Voor hem extra reden om minstens elke dag een nieuwtje te plaatsen. Kijkt u zelf maar eens en klik vooral op de Vind ik leuk knop ...

Praktijkdagen snelvaren

Op zaterdag 25 mei, zaterdag 8 juni en zaterdag 6 juli 2013 organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de Dordtse Reddingsbrigade praktijkdagen in de regio Zuid Holland gericht op vaarpraktijk. Mensen die in het bezit zijn van een snelle motorboot (en een vaarbewijs) en iets op willen steken van een professional, en/of mensen die zich oriënteren op de aanschaf van een snelle motorboot en snelvaren willen ervaren en tips willen krijgen. Let op: De deelname is gratis, maar het is niet de bedoeling om mee te doen om ‘een uurtje te racen’. Actieve deelname aan het gehele programma wordt vereist.

Na een blokje theorie wordt met een aantal snelle motorboten van de reddingsbrigade een route gevaren in de omgeving van Dordrecht. Tijdens de tocht worden de diverse zaken behandeld die horen bij veilig snelvaren en uiteraard mag ook zelf worden gevaren onder begeleiding van een professional van de reddingsbrigade. Ook komen de voorschriften voor bestuurder en vaartuig aan bord. Na de tocht wordt een bezoek gebracht aan de Verkeerspost.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere voorschriften bestuurder en vaartuig, regels met betrekking tot snelvaren, plaats op de vaarweg, vaarsnelheid, hinderlijke golfslag of zuiging, de man over boord manoeuvre en praktijktips van professionals.

Er wordt ‘s ochtends van 9.00 t/m 12.00 gevaren en ‘s middags van 13.00 t/m 16.00 uur. Verzamelplaats is de Verkeerspost Dordrecht (Van Leeuwenhoekweg 20 te Dordrecht). Er zijn per sessie maximaal 18 plaatsen beschikbaar. U kunt zich voor maximaal 1 sessie inschrijven. Aanmelden kan via info@varendoejesamen.nl onder vermelding van naam, adres, contactgegevens en uw keuze voor de ochtend of de middag.

Er komen ook weer andere praktijkdagen aan.

  • 1 juni 2013: Amsterdam knooppunten rond het IJ door Nautiek Vaaropleidingen, informatie en opgeven via het eerder genoemde e-mailadres
  • 1 juni 2013: Amsterdam knooppunten grachten en een kort stukje IJ door Vaarschool Bateaulien, informatie en opgeven via het eerder genoemde e-mailadres

Navigatiesoftware

Vorige week vroeg ik u om onze kleine enquête over het gebruik van navigatiesoftware in te vullen. Geweldig wat een response. In een week tijd hebben maar liefst 237 lezers de online enquête ingevuld. Hartelijk dank daarvoor.
Wij willen u als lezer vaker bij de inhoud van de nieuwsbrief betrekken en zullen u daarvoor vaker vragen een online vragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij de inhoud nog beter op uw wensen afstemmen, maar kunnen wij ook door middel van een steekproef vaststellen hoe de watersporter tegen bepaalde zaken aankijkt etc..

Afgelopen week vroegen wij u dus naar het bezit en het gebruik van navigatiesoftware. De belangrijkste resultaten delen wij graag met u.

PC veruit het meest gebruikt voor de navigatie
Tot onze eigen verrassing blijkt de pc het meest te worden gebruikt voor de navigatie (63%). Daarna winnen tablet computers snel aan populariteit (26%). Verrassend blijkt de speciale kaartplotter een stuk minder populair (20%). Wellicht een kleine kanttekening bij deze uitslag. De enquête ging over navigatiesoftwaren en wellicht dat gebruikers voor plotters daarom niet hebben gereageert. Aan de andere kant een pc of notebook is in elk huishouden te vinden en waarom deze dan ook niet voor de navigatie inzetten? En hetzefde geldt natuurlijk voor het steigend aantal mensen dat een tablet pc bezit.
Niet zo verrassend, maar de smartphone wordt nauwelijks voor de navigatie gebruikt (16%). Resultaten tellen op tot meer dan 100%, want u kon meerdere apparaten tegelijk aankruisen.

Het waarom tablet en pc/notebook zo populair zijn blijkt wel omdat vrijwel iedereen er voor kiest om de software zowel thuis als aan boord te gebruiken (ruim 71 %). Met een vaste plotter is dat natuurlijk al meteen lastig.

WinGPS en PC Navigo populair
De programma's van WinGPS en PC Navigo zijn nog steeds de meest gekochte en de meest gebruikte programma's voor de navigatie (samen bijna 70%). De relatief nieuwe programma's met de ANWB Waterkaarten op iPad en Android zijn sterk in opkomst en worden door zo'n 25% van de mensen gebruikt. Opvallend is dat gratis of "open source" programma's maar weinig gebruikt worden, zo'n 16%. Uit de resultaten valt af te leiden dat de beperkte beschikbaarheid van actuele kaarten voor deze programma's daarvoor de voornaamste reden is.
Bijna alle programma's worden gebruikt in combinatie met nog minimaal één ander navigatieprogramma. Op de notebook hebben de meeste mensen dus meerdere programma's staan en deze worden ook daadwerkelijk gebruikt.

Beschikbaarheid kaarten doorslaggevend
Niet zo verwonderlijk, maar de beschikbaarheid van actuele kaarten blijkt doorslaggevend bij de aanschaf van een navigatieprogramma. Evenals de mogelijkheid de signalen van de GPS te kunnen lezen. Uw schip op de kaart plotten en zien waar u vaart is veruit de belangrijkste functie van navigatiesoftware (ongeveer 90%). Daarna komen gegevens uit de almanak, mogelijkheden voor routeplanning en de mogelijkheid andere apparatuur te koppelen.

Opvallend vinden wij wel dat bijna niemand op specialistische functies, als functies voor bijvoorbeeld wedstrijdzeilers, zit te wachten. Maar ook een functie om bijvoorbeeld route of logboek te printen acht men niet van belang.

Als u software koopt let u dus met name op deze genoemde functies en primair de beschikbaarheid van actuele kaarten. Wel opvallend is het dan om te zien dat de beschikbaarheid van updates als minder belangrijk wordt gezien. Terwijl zaken als garantie en bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een helpdesk nauwelijks meetellen in de beslissing om een kaartprogramma aan te schaffen.

ANWB Waterkaart
Een leuke opsteker voor ons is het natuurlijk dat meer dan 60% overweegt straks de nieuwe ANWB Waterkaart software aan te schaffen. Dus ondanks het feit dat u al één of meerdere programma's heeft en gebruikt staat u open voor iets nieuws. Terecht dat de meeste respondenten er daarbij dan wel voor kiezen om eerst een gratis demo of proefversie te bekijken.
Voor de distributie houdt nog een redelijk aantal klanten vast aan de cd of dvd, maar voor de meerderheid is een download ook prima.

Hydrografische kaarten 2013

De Dienst der Hydrografie heeft laten weten dat naast de Hydrografische kaartenset 1801 Noordzeekust, ook de 1811 Waddenzee West en 1812 Waddenzee Oost in juni 2013 zullen verschijnen. Dat is dus eerder dan verwacht en in ieder geval voor het begin van de schoolvakanties. De kaart 1801 Noordzeekust geeft de situatie weer die pas van kracht wordt per 1 augustus 2013 met het nieuwe verkeersscheidingstelsel op de Noordzee.

Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van de kaarten uit 2012 en moet u deze zelf bijwerken (of laten bijwerken) met de Berichten aan Zeevarenden (BAZ). Hiervoor zijn ook handige correctiebladen leverbaar, die alle BAZ voor een kaartenset tot en met begin 2013 in één keer laten zien. Klik hier ...

Klein Vaarbewijs in het nieuws

Het Klein Vaarbewijs blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen weken werd in verschillende media op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het Klein Vaarbewijs.

Examen klein vaarbewijs wordt moeilijker
Eind vorig jaar schreven diverse media dat het examen Klein Vaarbewijs in 2013 moeilijker zou worden. Dit omdat met ingang van 1 januari 2013 nieuwe exameneisen van kracht zouden worden. Niet helemaal waar. Inderdaad waren er nieuwe exameneisen aangekondigt, die inmiddels van kracht zijn. Maar eigenlijk was de examenorganisatie Vamex al eerder begonnen met het examen stap voor stap aan te passen. Meer en meer ging men toetsen op inzicht en minder op kennis van feiten en ook heeft men gaandeweg de nagenoeg complete vragenbank vervangen en opgefrist. Achteraf mag gezegd worden dat het examen Klein Vaarbewijs al in 2012 moeilijker was geworden. Helaas met als bijkomend effect dat het slagingspercentage omlaag ging.
Is het examen nu na 1 januari dan niet moeilijker geworden? Naar mijn mening niet. Inderdaad zijn er nieuwe exameneisen van kracht, maar alle leerboeken en oefen-cd's zijn recent allemaal vernieuwd, dus kandidaten hebben de kans om zich goed op de gewijzigde exameneisen voor te bereiden. Vamex bevestigde desgevraagd aan ons dat men de eerste maanden van dit jaar een stabilisatie ziet van het slagingspercentage. Mijn conclusie is voorlopig dat het examen niet moeilijker is geworden door de nieuwe exameneisen, maar dat de eerder in gang gezette verschuiving van kennistoets naar inzicht toetsen het examen wel moeilijker heeft gemaakt. Voor de kandidaat betekent dat, dat u goed voorbereid naar het examen moet gaan. Even op het laatste moment een boek lezen en veel vragen van de oefen-cd's oefenen volstaat niet (meer). Begin dus op tijd en neem de tijd om u goed voor te bereiden. Slagen voor het examen is nog steeds mogelijk met zelfstudie, mits u maar gedisciplineerd studeert en vooral ook herhalen en oefenen. De beschikbare leermiddelen helpen u daar zeker bij. De software op de oefen-cd's geven per onderwerp feedback over wat u goed doet of welke onderdelen u nog nader moet bestuderen.

Nu horen we het dus weer: "het examen klein vaarbewijs wordt moeilijker". Voor een deel verwijst men daarvoor naar het gedaalde slagingspercentage. Zoals ik hierboven heb aangegeven is het examen al sinds 2012 lastiger geworden. Daarin verandert binnenkort niets. De wijze van examineren blijft immers gelijk. Wel heeft Vamex van de minister toestemming gekregen om het examen voor het Klein Vaarbewijs uit te breiden van nu 30 vragen, naar 40 meerkeuze vragen. U moet nog steeds 70% halen om te slagen, de tijd om het examen te maken blijft gelijk. Deze wijziging gaat in per 1 september 2013.
Naar mijn mening wil 'meer' niet meteen zeggen dat het examen daardoor moeilijker wordt. Dit hangt ook af van de nieuwe toetsmatrijs en deze is nog niet bekend gemaakt. Meer vragen klinkt moeilijker, maar als veel vragen over relatief gemakkelijke zaken gaan kunt u juist meer punten verzamelen om eventueel lastiger onderwerpen mee te compenseren. Dus pas als de nieuwe toetsmatrijs bekend is, kan met recht gezegd worden of het examen makkelijker of moeilijker wordt. Wilt u dat allemaal niet afwachten en ook deze zomer al het water op. Ga dan snel aan de slag, bestel de boeken en kijk wanneer u examen wilt doen. Vlak voor de zomer is het altijd drukker.

Praktijkexamen
Uit verschillende hoeken steekt om de zoveel tijd de roep om een praktijkexamen op. De Waterkampioen laat in haar laatste nummer hierover een voor- en tegenstander aan het woord. Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen voert aan dat hij eigenlijk eerder voor een algemeen verplicht vaarbewijs is en dat dan zeker op die wateren waar de pleziervaart de koers kruist met de beroepsvaart. Ook pleit hij voor het "Belgische model" waarbij je in plaats van een praktijktoets ook een verklaring kan laten afgeven dat je een bepaald aantal uren met een ervaren vaarder hebt gevaren. Het Watersportverbond stelt daar tegenover dat zij het huidige theorie-examen voldoende vindt en ziet er meer in dat mensen uit eigen beweging ook andere vaaropleidingen volgen.

Hoewel er beslist argumenten zijn voor een praktijkexamen, ben ik uit praktisch oogpunt tegen. Jaarlijks doen 25-27.000 mensen examen voor het Klein Vaarbewijs. Al die mensen ook een praktijkexamen laten doen is moeilijk te organiseren en maakt het allemaal noodeloos duur. Ik ben overigens ook een voorstander van een uitbreiding van de vaarbewijsplicht, maar dan wel met meer niveau's als er nu zijn met Klein Vaarbewijs I en II. Ik pleit al langer voor een opzet zoals CWO die ook kent. Een laag instapniveau met alleen basiskennis voor iedereen verplicht en dan steeds een stapje hoger tot bijvoorbeeld het niveau van kustwateren (huidige TKN) en dan eventueel nog verder tot instructeur en diverse overstap mogelijkheden richting de beroepsvaartdiploma's.

Vaarbewijs op zee
Vanuit de hoek van de Kustwacht kwam de vraag "waarom er wel een vaarbewijs op het binnenwater geldt, maar dat je op zee voor de Nederlandse kust zonder enig papier in zee kunt gaan?" Dat klopt deels. Inderdaad mag je met een vaarbewijsplichtig schip op zee varen zonder (klein) vaarbewijs, maar zodra je de officiële kustlijn oversteekt ben je wel degelijk vaarbewijsplichtig. Dus je kan van het strand met een jetski of speedboot vertrekken, maar vaar je de haven van Scheveningen binnen dan ben je dus al vaarbewijsplichtig. En omdat je op zee nooit weet waar je uitkomt doe je er op zee met een vaarbewijsplichtig schip altijd verstandig aan om een klein vaarbewijs II te hebben en vind ik dat eigenlijk een Klein Vaarbewijs I en het diploma TKN verplicht zou mogen zijn.

Vaaratlas voor Tomtom

Op dit moment zijn wij bezig de laatste hand te leggen aan de nieuwe versie van de "Vaaratlas voor Tomtom". Wij verwachten dat deze software ongeveer eind mei leverbaar zal zijn. Het idee achter de Vaaratlas voor Tomtom is extra informatie op de Tomtom te tonen door icoontjes op de standaard kaart van de Tomtom te tekenen. Elke Tomtom heeft een aanraakscherm en zo kunt u deze icoontjes met een vinger aanraken waarna extra informatie wordt getoond. Informatie die dan voor de watersporter interessant is. Dit wordt dus geen vervanger voor bijvoorbeeld de Waterkaarten van de ANWB, maar maakt het wel mogelijk dat u uw Tomtom aan boord mee neemt om u zelf over het scherm te zien varen en bijvoorbeeld de doorvaarthoogte van een brug op te vragen.

Omgekeerd kunt u de Tomtom ook gebruiken waar deze voor bedoeld is, namelijk als auto-navigatiesysteem. Laadt uw Tomtom met bijvoorbeeld de adressen van havens met een winterstalling op het eiland Voorne-Putten en u rijdt ze dan in één middag af om te kijken of uw schip daar de komende winter een veilige plek kan vinden. Of wat dacht u van de locaties van gratis trailerhellingen in Noord-Nederland?

Op de Tomtom worden dergelijke punten op de kaart "Nuttige plaatsen" genoemd. Op andere systemen en in het buitenland noemt men deze punten Points of Interest of POI. Vandaar dat wij er voor gekozen hebben de nieuwe software om te dopen tot PoiSmart. Wij denken namelijk dat het idee achter de "oude" Vaaratlas voor Tomtom ook elders zijn nut kan bewijzen.
Om u vast een blik te gunnen op wat PoiSmart straks voor u kan betekenen hebben wij een aantal schermafbeeldingen op ons weblog geplaatst. Klik hier ...

Wie heeft de langste?

Het ziet er naar uit dat het superjacht Eclipse van Roman Abramovich niet lang meer het langste superjacht ter wereld is. In Bremen is namelijk de 180 meter lange Azzam te water gelaten. Toch weer zo'n 17,5 meter langer dan de Eclipse. Lees verder online en bekijk de video ...

Succes op Bataviahaven Botenshow

De eerste editie van de Bataviahaven Botenshow is volgens de organisatie uitstekend verlopen. Tien procent van de aangeboden boten wisselde gedurende het weekend van eigenaar. Andere eigenaren meldden aan het eind van de zondagmiddag serieuze kandidaten aan boord te hebben gehad. De verwachting is dat komende week nog een aantal boten van eigenaar wisselt. Meer leest u op de website ...

Lotto doneert aan Watersportverbond

Zaterdag 20 april j.l. ontving NOC*NSF voorzitter André Bolhuis een cheque ter waarde van 43,8 miljoen euro voor de Nederlandse sport. Het bedrag van De Lotto is bedoeld voor zowel de topsport als de breedtesport en wordt verdeeld over de verschillende sportbonden. Ruim € 1.682.000 van het totale bedrag over 2012 wordt afgedragen aan het Watersportverbond. Lees verder op de website van het Watersportverbond ...

Vacatures bij Vaarschool.be

Maak van uw hobby uw beroep. Bij de Belgische Vaarschool.be zijn momenteel twee vacatures. Klik hier ...

AIS instellen

Van 9 mei tot en met 23 mei zal Rijkswaterstaat in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam de binnenvaartsector de gelegenheid geven om gratis hun AIS apparatuur juist te laten programmeren door een gecertificeerde monteur.
Sinds 2009 is een groot aantal binnenvaartschepen uitgerust met AIS onder andere dankzij pilot projecten en de subsidieregeling ‘inland AIS apparaten’. Tijdens een evaluatie van de invoering is gebleken dat ongeveer 10% van de geïnstalleerde apparaten verkeerde informatie uitzendt en mogelijk foutief is ingesteld. Niet goed ingestelde AIS apparaten kunnen voor onduidelijkheid zorgen en indirect de veiligheid van de scheepvaart in gevaar brengen. Daarnaast wordt verwacht dat binnen niet al te lange tijd AIS voor de binnenvaartverplicht gesteld gaat worden. Om de binnenvaart tegemoet te komen en niet onnodig op kosten te drijven, organiseren Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam in de komende periode actie: gratis goed instellen AIS apparatuur. Meer informatie op de website ...

Vorige week bezocht ik de post Hoek van Holland van de verkeersleiding in de Rotterdamse haven. Ook daar werd nog eens gewezen op het belang de AIS goed in te stellen. Dat geldt uiteraard ook voor de pleziervaart als zij een AIS transmitter geinstalleerd hebben. In Hoek van Holland kunnen ze op de schermen in één klik alle AIS gegevens van een schip oproepen, maar de verkeersleiders vertelden dat zij deze informatie nu eigenlijk nauwelijks (kunnen) gebruiken omdat er veelal verkeerde informatie in staat. Als voorbeeld werd genoemd een containerschip dat op diverse terminals in de Rotterdamse haven containers oppikt, maar wel alvast Duisburg als bestemming heeft ingevoerd. Als dit schip dan de Eemshaven uitvaart zou je op basis van de AIS verwachten dat hij naar stuurboord de rivier op draait. Hij gaat echter eerst richting de Maasvlakte en dus bakboord uit.

AIS is dus een nuttige aanvulling op de instrumenten aan boord, maar blijf wel altijd op eigen waarneming vertrouwen.

Hard zeilen, lopen en fietsen

De Schuttevaerrace is de ultieme uitdaging voor sporters die bijna 48 uur onafgebroken willen zeilen, fietsen en hardlopen. Er wordt gestart in Stavoren waarna een non-stop traject wordt afgelegd via Kornwerderzand, Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Om tenslotte weer in Stavoren te finishen. Begin jaren tachtig heeft het Weekblad Schuttevaer samen met de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) het initiatief voor de race genomen. Achterliggende gedachte bij het opzetten van de Schuttevaerrace was de ongebruikelijke combinatie van zeilen, fietsen en lopen evenals een groot aantal onzekere factoren zoals wind, stroom, tij, en wellicht (voor diep stekende jachten) tijdelijke onpasseerbaarheid van delen van de route.

De race start op vrijdag 7 juni om 09.00 uur in Stavoren. De prijsuitreiking vindt plaats op zondagochtend 9 juni in strandpaviljoen ‘De Potvis’. Waarbij altijd weer de vraag speelt: wie heeft de grootste prestatie geleverd? De eerst aankomende of de hekkensluiter, die soms pas uren later de eindstreep bereikt. Dat blijft het geheim van de Schuttevaerrace en de ultieme uitdaging!
Voor meer informatie en inschrijven: www.schuttevaerrace.nl.

Groot Pleziervaartbewijs

Tijdens de bijeenkomst voor opleiders gaf Vamex ook nog wat informatie over het examen CWO Groot Motorschip en het Groot Pleziervaartbewijs. Via de overgangsregeling zijn er toch ruim 1.700 bewijzen afgegeven. Sindsdien blijft het aantal examens echter achter. Recent zijn wel de eerste kandidaten voor het praktijkexamen geslaagd, nadat zij al eerder voor het theorie examen zijn geslaagd. Opvallend is dat het aantal examens en ook het aantal theorie examens ver achter loopt op het aantal downloads van de Examentraining Groot Motorschip die door Promanent wordt uitgegeven.
Of de stof schrikt mensen af, of u vindt het leuk om uw kennis bij te spijkeren maar heeft het vaarbewijs niet nodig?

Ontwikkelingen rond het Klein Vaarbewijs

Gisteren, 24 maart, werd in Utrecht de jaarlijkse bijeenkomst voor opleiders voor het Klein Vaarbewijs georganiseerd door de examenorganisatie Vamex. Tijdens deze bijeenkomst wordt altijd even stilgestaan bij de examens van het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar wat er de komende tijd te verwachten valt rondom de examinering voor het klein vaarbewijs. En er was weer behoorlijk wat te melden.

Afgelopen jaar
Over heel 2012 werden ruim 27.000 examens voor klein vaarbewijs 1 en 2 afgenomen. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Wel is het aantal afgegeven vaarbewijzen behoorlijk afgenomen. Voornamelijk omdat het aantal mensen dat in één keer slaagt is afgenomen. Het slagingspercentage daalde van ongeveer 70% naar zo'n 60%. Vamex wijst er op dat dit met name lijkt te komen doordat de nadruk in het examen meer en meer op inzicht en toepassing komt te liggen en steeds minder op feitelijke kennis. Zowel opleiders als uitgevers hebben tijd nodig om lessen en lesmateriaal daar op aan te sluiten.
In 2012 heeft Vamex het aantal examenlocaties uitgebreid naar 5 en zijn alle locaties op gelijke wijze ingericht. Ook de examensoftware voor het beeldschermexamen is opgefrist en duidelijker geworden. Ook is het hoofdkantoor verhuisd naar Zoetermeer. Verder is het online boeken van het examen gemakkelijker geworden en kan meteen online betaald worden. Ook is het tegenwoordig om tot een week voor het examen, de examendatum gratis te verplaatsen.

Sinds 1 januari is de nieuwe afbakening met enkele nieuwe onderwerpen van kracht en wordt niet meer gesproken van het aanvullende examen voor Klein Vaarbewijs II. Het is nu examen Klein Vaarbewijs 1 voor het vaarbevoegdheidsbewijs Klein Vaarbewijs I en daarna examen Klein Vaarbewijs 2 ter verkrijging van het Klein Vaarbewijs II. U mag zelf kiezen wanneer u welk examen doet en eenmaal geslaagd blijft geslaagd. De logische route blijft uiteraard eerst Klein Vaarbewijs 1 en daarna 2, eventueel direct achter elkaar op dezelfde dag. Zakt u dan voor examen 1, dan mag u toch gewoon examen 2 proberen.

Samengevat mag gesteld worden dat de dienstverlening van Vamex verder is verbetert en de flexibiliteit voor de kandidaat is toegenomen. En dat blijkt ook uit de resultaten van een enquete onder de kandidaten. Zij waarderen de Vamex gemiddeld op een 7 en hoger.

Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf 1 september 2013 zal het examen Klein Vaarbewijs niet meer uit 30, maar uit 40 vragen bestaan. De toetsmatrijs zal dan ook wijzigen. U moet nog steeds 70% goed hebben om te slagen. In de loop van het jaar worden een aantal nieuwe onderwerpen op het examen geïntroduceerd. De afbakening blijft gelijk, maar het gaat dan om onderwerpen, passend binnen de afbakening, die voorheen niet eerder op het examen voorkwamen. Een overzicht van deze nieuwe punten vindt u op de website van Vamex ...

Over enige tijd verwacht Vamex in Zoetermeer van start te kunnen gaan met een proef waarbij u na het examen direct uw vaarbewijspas meekrijgt. Dat vraagt nog al wat. Ter plekke moet een foto gemaakt worden en moet de pas aangemaakt worden. Alle apparatuur is inmiddels in huis en binnenkort gaat de proef van start.

Een paar jaar terug is de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs opgetrokken tot uw 70e verjaardag. Daarna moet de pas verlengd worden. Het idee was deze leefstijdsgrens gelijk te trekken met het rijbewijs. Alleen die grens is voor het rijbewijs onlangs nog weer opgetrokken naar uw 75e verjaardag. Vamex heeft de minister nu gevraagd om dat ook voor het Vaarbewijs te doen en heeft tegelijk de suggestie gedaan de leefstijdgrens wellicht helemaal af te schaffen. De minister moet nog een besluit nemen. Om die reden heeft Vamex besloten om het plan alle oude papieren vaarbewijzen te vervangen voor het nieuwe plastic creditcard pasje, even uit te stellen. Anders zou u een nieuwe pas krijgen met al snel een verouderde einddatum.

Enquete
Vorig jaar heeft Vamex een enquete ingevoerd. Vanaf oktober 2012 zijn 10.000 enquetes onder de examenkandidaten uitgezet en zijn er ongeveer de helft van teruggekomen. Het Klein Vaarbewijs halen blijkt aan de ene kant vooral een "mannen aangelegenheid" en aan de andere kant iets voor de gemiddeld wat hoger opgeleide Nederlander. Opvallend is verder dat meer dan de helft van de kandidaten "vrijwillig" examen doet en dus niet op een vaarbewijsplichtig schip vaart. Wel valt op dat met name de jongere kandidaten examen doen omdat zij op speedboot of jetski willen gaan varen. Het percentage geslaagden is onder jongeren juist wel wat lager.

De overgrote meerderheid bereidt zich door middel van zelfstudie voor. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen zelfstudie of bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Wel blijkt het opleidingsniveau van invloed. Hoe hoger opgeleid, hoe hoger de kans op slagen. De meeste kandidaten gebruiken zowel een cursusboek als een examentraining (op cd). Nog relatief weinig kandidaten blijken het proefexamen van Vamex bekeken te hebben. In dit examen staan niet alleen voorbeelden van vragen, maar ook nuttige tips. De proefexamens worden nog regelmatig aangepast.

Kwaliteit van het lesmateriaal
Hoewel examinering en lesgeven en schrijven van lesmateriaal strikt gescheiden is en Vamex geen oordeel wil geven over het lesmateriaal, blijkt zij wel perfect inzage te hebben in de kwaliteit van de opleidingen en boeken. Omdat alle kandidaten examen doen op een computer (beeldschermexamen) en elk examen uniek is, komen alle vragen uit de vragenbank van Vamex voldoende vaak aan bod. Vamex bouwt op deze manier een schat aan informatie op hoe de kandidaten gemiddeld en per vraag scoren. Als blijkt dat een specifieke vraag vaak slecht gemaakt wordt of kandidaten er vaak over klagen, gaan de mensen van de examencommissie uiteraard op zoek naar de achterliggende redenen. Is het een slecht geschreven vraag, is de leerstof niet duidelijk of misschien te moeilijk, etc.. Als het niet aan de vraag ligt is het natuurlijk de vraag waar het dan wel aan ligt? Helaas blijkt dan toch dat er ook wel eens fouten in het lesmateriaal staan of dat een onderwerp anders wordt uitgelegd als de examencommissie er over denkt. En aangezien de meeste opleiders weer met deze materialen werken, werkt dat ook door in cursussen etc..

Naar mijn mening heeft Vamex hier - onbedoeld - een geweldig hulpmiddel in handen om samen met opleiders en uitgevers te werken aan een verdere verbetering van lesmateriaal en opleidingen. En deze informatie delen kan naar mijn mening prima zonder dat Vamex haar geheimen (de vragenbank zelf) hoeft prijs te geven. Ik ben dan ook benieuwd hoe u daar tegen aan kijk. Reageren kan naar onder dit artikel.

Nieuwe ANWB Waterkaarten voor iPad en iPhone

De inkt van het bericht dat de ANWB Waterkaarten nu ook als app voor Android leverbaar zijn was nog maar net droog. Maar deze week is ook de nieuwe en al weer derde editie van de ANWB Waterkaarten App voor de iPhone en iPad van Apple online gegaan. Duidelijk is te zien dat deze App al weer voor het derde seizoen verschijnt, want deze versie bevat weer een aantal leuke nieuwe functies, die voorlopig in de versie voor Android nog even ontbreken.

Nieuw is onder meer de mogelijkheid nu om met een vector te laten zien in welke richting u vaart en hoe snel u relatief vaart. Handig op open water om te zien hoe lang het varen is naar de volgende haven of boei. Verder is het mogelijk om de gevaren route op te slaan (tracking) en eventueel met anderen te delen of thuis op bijvoorbeeld Google Earth te tonen. En voor vaarders uit het buitenland is het bijzonder handig dat de app, en dus ook de gegevens uit de almanak, nu in het Duits en Engels zijn te raadplegen. En dat uiteraard in combinatie met de nieuwe gegevens en waterkaarten voor 2013.

Meer informatie is te vinden op de website van ANWB Watersport ...

Nu ook met staande mast door Noord-Holland

Binnendoor via de Staande mastroute kunnen zeilers van Zuid- naar Noord-Nederland varen zonder de mast te strijken of over de Noordzee te varen. De Staande mastroute loopt van Willemstad helemaal naar Delfzijl. Daar is nu een leuke alternatieve route aan toegevoegd, namelijk vanaf het Noordzeekanaal binnendoor naar Den Helder. Jeroen Rosier, uitgever watersport bij ANWB Media overhandigde eerder deze week aan mevrouw Anjo van de Ven, wethouder van de gemeente Alkmaar, het eerste exemplaar van de nieuwe ANWB Wateratlas Staande-Mastroute. Voor zeilers die regelmatig van Zuid- naar Noord-Nederland en vice versa willen is de ANWB Wateratlas ‘Staande-Mastroute’ een begrip. Op verzoek van veel gebruikers is er in de nieuwe uitgave het alternatief van het Noordzeekanaal door Noord-Holland naar Den Helder bijgekomen.

Als de weersomstandigheden op het Markermeer en IJsselmeer ongunstig zijn, dan biedt de route via Noord-Holland een veilig en verrassend alternatief. Voor zeilers die alleen maar deze Staande-Mastroute willen volgen heeft de atlas nog een groot voordeel. Het bespaart namelijk op een aanzienlijk aantal andere waterkaarten. Zolang men op de route blijft zijn er geen andere kaarten nodig. Verder zijn er in de atlas alle bedieningstijden van relevante bruggen en sluizen opgenomen, en informatie van de belangrijkste jachthavens die aan de route liggen. Dat maakt het gebruik van de atlas snel en efficiënt.

De nieuwe editie kost € 19,95 en de ANWB Staande mastroute is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Fishfinder op smartphone

De populariteit van smartphones en tabletcomputers trekt veel ontwikkelaars en andere creatievelingen aan. Het aantal beschikbare app's (kleine programma's voor één of een klein aantal gerichte taken) groeit met de dag. Ook het aantal app's dat beschikbaar is voor maritieme toepassingen. Een heel mooi voorbeeld en vond ik de "Deeper". Deeper is een app voor op uw smartphone of tablet die draadloos communiceert met een bolletje. Hangt u de bol in het water dan werkt deze als heuse fishfinder. Bedacht voor vissers en hengelaars, maar ook geschikt als echolood of sonar. Handig als u wilt droogvallen. Even rondom "loden" en u weet of u rechtop droog kunt vallen.

Deeper is nog niet leverbaar. De bedenkers zijn nog bezig de financiering rond te krijgen. U kunt nu nog mee investeren en dan heeft u straks als eerste uw unieke fishfinder.
Klik hier ...

Exclusief

Sea Rescue Diver Gezien onze activiteiten in de watersport en achtergrond in de scheepvaart, heb ik een voorkeur voor stevige en stoere gadgets. Een iPhone is handig, maar eigenlijk wil ik een mobiel waar een tractor overheen kan. En sinds ik mijn eerste James Bond film in Rotterdam in de bioscoop zag ben ik fan van de gadgets waarmee 007 op pad mag. Zeker als er water en boten bij betrokken zijn. Helaas zijn veel van deze gadgets onbetaalbaar en niet eens meer zó exclusief als de fabrikanten u willen doen geloven.

Wel exclusief, zonder meer stoer en toch betaalbaar zijn de mooie horloges van het kleine merk TWCO. Horloges die zijn geinspireerd op het werk van de reddingsduikers van de Spaanse Salvamento Maritimo en het Spaanse leger. Horloges van een onverwoestbare kwaliteit en slechts in kleine oplages gemaakt. Laat ik nu ook nog een passie voor Spanje hebben. Een merk ook dat door de jonge Nederlandse ondernemer en horlogemaker Robbert Suurland een nieuw leven is ingeblazen. Toen ik hierover las en zijn website bekeek, wilde ik meteen een horloge bestellen. Helaas bleek de eerste serie net uitverkocht. "Of ik geïnformeerd wilde worden wanneer de nieuwe serie zou uitkomen?" Uiteraard. Deze week kwam het verlossende mailtje. Meteen besteld en gelukkig de volgende dag al in huis. Zo blij als een kind met mijn mooie nieuwe horloge in zeer oorspronkelijke stootvaste koffer.

En hoe bevalt het horloge nu? Prima. Het is wel een wat zwaarder horloge, maar de kwaliteit voel je er dus aan af. Stevige stalen band en als extra een mooie oranje band voor als je wat anders wilt. Alles dus verpakt en een schokbestendige kleine koffer, compleet met een paar speciale schroevendraaiers en een persoonlijk geschreven garantiecertificaat. Heel aardig ook de nautische verwijzing door het op de wijzerplaat markeren van de radiostilte cq. uitluister momenten.

Graag geven wij af en toe via wat gratis publiciteit een jonge of startende ondernemer een duwtje in de rug. Robbert verzekerde mij dat er weer voldoende voorraad is en het originele horloge met oranje details en band (hoe toepasselijk de komende dagen) is er nu ook een versie met gele details. Voor meer informatie, bestellen etc. gaat u naar de website van TWCO Watches ...

Draag ook bij aan de oplossing

Als watersporters weet u dat een gigantische hoeveelheid plastic afval ronddrijft in onze wateren en oceanen. Op Wikipedia is hier een groot artikel aan gewijd: The Great Pacific Garbage Patch. Constateren dat er een probleem is, is één. Een oplossing vinden is iets anders. Net als vele anderen heeft Boyan Slat - student aan de TU Delft - ook zijn gedachten over mogelijke oplossingen om deze vervuiling aan te pakken. Zijn idee: plaats een aantal "drijvende stofzuigers" op de juiste plek en filter het afval uit het water. En inmiddels is de recycling van kunststoffen al zo ver dat het op deze wijze verzamelde afval zelfs geld kan opleveren.

Via diverse media en bij diverse gelegenheden legt Slat zijn idee uit, mogelijk dat u er al over heeft gelezen of gehoord. Zijn idee is inmiddels al zo ver ontwikkelt dat een pilot project in voorbereiding is.

Bij een probleem als de Garbage Patch zullen we alle mogelijke oplossingen moeten uitproberen. Boyan Slat is nu bezig om via Crowdfunding 80.000 dollar bij elkaar te krijgen om de volgende stap in zijn onderzoek te kunnen zetten. Zoals u op zijn crowdfunding pagina kunt lezen is hij met meer dan $ 65.000 al een heel eind op weg. Nu het laatste stuk nog! De crowdfunding campagne duurt nog 14 dagen.

Vaarwinkel heeft inmiddels ook € 500 geinvesteerd. Wij willen u, als trouwe lezers en fervente watersporters, uitnodigen om te lezen wat Boyan van plan is en bij te dragen aan zijn volgende stap. Ga naar zijn website en lees meer over 'The Ocean Cleanup'.
Elke reis begint met het losgooien van de trossen. Laten we daarom Boyan helpen om zijn volgende bestemming te bereiken. Nederland, een land van water. Hoe mooi zou het zijn als daar ook The Ocean Cleanup vandaan komt en we straks met recht kunnen zeggen dat we er voor gekozen hebben deel te nemen in de oplossing en niet deel uit te maken van het probleem.

ANWB Waterkaarten nu ook voor Android

ANWB Waterkaart Er was al een app met de ANWB Waterkaarten op de iPhone en iPad van Apple en binnenkort komen kaarten en almanak van de ANWB ook voor Windows. Maar eerst verrast de ANWB ons met het nieuws dat de ANWB Waterkaarten app nu ook leverbaar is voor tablets an smartphones die werken op het Android besturingssysteem. Met de app beschikt u snel en eenvoudig over alle informatie over de Nederlandse vaarwegen, jachthavens en bedieningstijden van bruggen en sluizen. De ANWB Waterkaarten App is te downloaden via de Google Play Store.

U ziet precies op de app waar u vaart en waar bruggen, sluizen en jachthavens zijn. Met één klik worden de bedieningstijden van bruggen en sluizen en de gegevens en faciliteiten van jachthavens getoond. Wordt de App gebruikt op een smartphone, dan kan telefonisch contact worden opgenomen met de brugwachter of havenmeester. Natuurlijk kan vanuit de app ook een mail gestuurd worden of de betreffende website bekeken worden.

Na het downloaden in de Google Play Store krijgt u twee dagen de tijd om de app gratis te gebruiken. Vervolgens neemt u op basis van uw behoeftes een abonnement om de app te blijven gebruiken.
Later deze maand komt ook de nieuwe versie voor iPhone en iPad uit. En ook de navigatie software voor PC's met Windows verschijnt binnenkort.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.