CVO voor zeeschepen en skûtsjes

De IFKS klasse organisatie van de Skûtsjes bekend van het Skûtsjesilen heeft een brandbrief geschreven aan de minister. De meeste wedstrijd Skûtsjes zijn net iets langer dan 20 meter en vallen daardoor onder de regels voor het Certificaat van Onderzoek (CvO) en de recent ingevoerde verplichting om een AIS Transponder te gebruiken. Zij verzoeken de minister nu om vrijstelling. Terecht dat een organisatie als het IFKS opkomt voor de belangen van haar leden, maar ik hoop wel dat de minister zo sportief is om dan te komen met een vrijstellingsregeling die ook open staat voor anderen. Bijvoorbeeld voor al die schepen van Scouting en de Zeekadetten die immers de jeugd in aanraking brengen met het water en stimuleren te kiezen voor een varend beroep. Of misschien een subsidie dat organisaties die een goed doel nastreven in ieder geval de kosten voor certificering terug kunnen krijgen.

Eerder schreven wij in deze nieuwsbrief dat ook eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen en daaronder vallen ook veel historische schepen die nu niet meer professioneel worden gebruikt ook aan een CvO moeten. Veel van die voormalige zeeschepen varen wisselend op zee en op het binnenwater. In de Nederlandse binnenvaartregels staat dat elk schip langer dan 20 meter (of lengte x breedte x diepgang > 100 m3) een certificaat moet hebben. Voor zeegaande pleziervaartuigen bestaat er echter in Nederland geen certificaat of men moet zich onder Klasse (bijv. Lloyds) laten certificeren. Dat laatste is voor vooral oudere vaartuigen niet haalbaar. Hierdoor ontstond er discussie en dat is nooit goed als het om certificering gaat. Een certificaat dient immers alle discussie weg te nemen.

Zo waren er mensen die van mening waren dat een zeeschip op het binnenwater geen certificaat moet hebben. Niet juist; in de wet staat "elk schip". Zo waren en zijn er nog steeds mensen die zeggen dat als een zeeschip een zeebrief heeft dit geldt als en certificaat en er dus geen CvO nodig is. Niet juist. Een zeebrief is een soort van paspoort en een bewijs van de nationaliteit van het schip. Elk schip met een zeebrief moet ook een meetbrief hebben. Echter een meetbrief zegt alleen iets over de afmetingen van een schip en dus niets over het voldoen aan bepaalde (technische) eisen. Om een meetbrief te krijgen moet een zeeschip ingeschreven zijn in het Kadaster als zeeschip. Maar ook dat zegt niets over eisen, maar alleen iets over het eigendom.
Dat er verwarring was is op zich niet vreemd, want zelfs de deskundigen verschilden van mening. Eén van hen, Robin Hoekstra van BSC was het met mij eens dat dit onwenselijk is en heeft daarom ILenT (scheepvaartinspectie) om een duidelijk standpunt gevraagd. Daarbij is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn de regels en beleidsdoelstellingen ook juridisch getoetst en afgestemd. ILenT komt nu gelukkig met een duidelijke uitspraak: "Zeeschepen die op de binnenwateren varen en geen certificaat hebben moeten een CvO hebben. Een zeebrief, meetbrief of bijvoorbeeld een CE-Markering gelden niet als een certificaat. Bestaande zeeschepen kunnen nog tot eind 2018 onder de overgangsregeling een CvO aanvragen." Alle deskundigen die keuringen ed. doen zijn inmiddels geïnformeerd en ILenT zal hierover ook nog nadere communicatie verspreiden.

Zesde team in Volvo Ocean Race

Het zesde team voor de aankomende Volvo Ocean Race is bekend gemaakt. Team ‘Turn the Tide on Plastic‘ wordt geleid door oceaanveteraan Dee Caffari die eerder enkele etappes meevoer met team SCA. Zoals de naam al aangeeft heeft het team een duidelijke boodschap: bewustzijn verhogen over de vervuiling van de oceanen. Het team wordt gesteund door de Mirpuri-foundation.

Ook maakt de Volvo Ocean Race dat men voortaan elke twee jaar van start wil gaan. Hierdoor hoopt men dat de race nog interessanter wordt voor sponsoren, teams en ontvangende havenplaatsen. Ik hoop van harte dat dit waarheid wordt, want de werkelijkheid is op dit moment dat teams moeilijk de financiering rondkrijgen. Nog twee van de acht VO65-boten zitten nu nog zonder sponsor. De race-organisatie wil het liefst met het volle aantal van 8 boten van start kunnen gaan. Maar de start is al in oktober, wat de tijd voor een voorbereiding wel erg kort maakt. Voordeel is wel dat de schepen van de organisatie zijn en al min of meer klaarliggen. Lees ook online op de site van Zeilen ...

Samenwerking moet varen op het IJsselmeer leuker maken

Met trots presenteren  Marina Den Oever, Marina Makkum, Jachthaven Andijk, Marina Volendam, Jachthaven Lelystad Haven, Jachthaven Waterland (Monnickendam) en Marina Muiderzand (Almere) een nieuw samenwerkingsverband om varen op het IJsselmeer nog leuker te maken. De havens bieden een spaarsysteem aan waarbij de 4e overnachting in een deelnemende jachthaven gratis is. Een vorm van samenwerking waarmee ook elders al ervaring is. Lees verder op de website ...

Team Akzo Nobel komt 'thuis'

In de vroege avond van maandag 19 juni was het eindelijk zo ver. De (tot nu toe) enige Nederlandse boot in de aankomende Volvo Ocean Race kwam thuis in Scheveningen, waar ook de basis van het team is. Maanden werk zitten er in de boot, die nieuw voor het team gebouwd is. Volvo Ocean Race fanaten Monique Hut en Marc Bosch en redacteurs van het blad Zeilen stonden Team AkzoNobel op de pier op te wachten. Lees online verder ...

Funding voor bootdeelplatform Barqo

Botendeelplatform Barqo heeft 434.552 euro aan financiering opgehaald met een crowdfundingcampagne. Niet het bedrag waarop men gehoopt had, maar meer dan nodig om de ambitieuze groeiplannen van de website waar te kunnen maken. Ook concurrent Tubbber is op zoek naar geld om te groeien (zie Tubbber op Leapfunder).

Interessant is hoe beide websites zich ontwikkelen. Waarbij Tubbber ontstaan is vanuit een verhuurplatform voor commerciële verhuurjachten, wil Barqo juist internationale groei bereiken door ook een internationaal al dan niet commerciëel aanbod op te kunnen nemen. Ze hebben in ieder geval gemeen dat alleen het bootdelen in Nederland onvoldoende is om een rendabele onderneming neer te zetten. Groei naar het buitenland en stevige automatisering van het verhuurproces lijken onontbeerlijk.

Nieuw verkeersbord in het RPR


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een nieuw verkeersteken toegevoegd aan het Rijnvaart Politiereglement (RPR). Het gaat om een verkeersbord dat aangeeft dat het gebruik van walstroom ter plaatse verplicht is. Er is expres niet gekozen voor een generatorverbod.

Nu op steeds meer plaatsen het gebruik van walstroom verplicht is, is het logisch dit ook met een bord duidelijk te maken. Het zal nog even duren voor het nieuwe bord daadwerkelijk in het Nederlandse RPR is opgenomen, maar aangezien het in de CCR is aangenomen is dat nog slechts een kwestie van tijd.

Voldoen aan de regels

Ons stukje van vorige week waarin stond dat één op de vier jachten in België niet aan de regels zou voldoen, riep veel reacties op. Aan welke regels wordt dan niet voldaan/ Wat zijn dan de regels waaraan je op zee moet voldoen? Kunnen jullie niet een overzicht maken van die regels? En meer vragen van die strekking.

Terechte vragen. De bron van het oorspronkelijke bericht geeft helaas niet veel duidelijkheid aan welke regels wel of niet voldaan zou worden. Waarbij er ook nog een verschil bestaat tussen "echte regels" en "regels van gezond verstand", maar die niet letterlijk in de wet staan. En dan zijn er ook nog nationale verschillen. In België is bijvoorbeeld een marifoon verplicht voor een kajuitjacht langer dan 7 meter. In Nederland is dat pas vanaf 20 meter. Op de Westerschelde moet u een exemplaar van het Scheepvaartreglement Westerschelde aan boord hebben. Op zee heeft u in Nederland en België met een snelvarende motorboot geen vaarbewijs nodig, vaart u de haven in weer wel. Etc, etc..

Aan de regels voldoen of in het Engels "compliance" is van groot belang in de beroepsvaart. Er bestaat een hele industrie van bedrijven die scheepvaartbedrijven en bemanningen helpen aan de regels te voldoen. Voor de pleziervaart speelt dat nauwelijks, maar de vraag groeit wel. Ons motto is niet voor niets "beter voorbereid het water op" en wij zullen zeker met antwoorden op de gestelde vragen komen. Onder andere in de Vaarwijzer Nieuwsbrief, maar even een simpel lijstje maken is beslist niet voldoende. Kortom wordt vervolgd.

Waterland App

De Nieuwe Vaarkaart maakt vaarkaarten voor de Nederlandse binnenwateren die gebruikt kunnen worden als alternatief voor de bekende ANWB Waterkaarten. De Nieuwe Vaarkaart onderscheidt zich onder andere door bij de papieren kaart een licentie te geven waarmee u een jaar lang de gekochte kaart ook digitaal in een app kan gebruiken. Tot op heden was dat geen 'echte' app maar een zogenaamde webapp. Een website die zich als website gedraagt.

Sinds vorige week is daarvoor in de plaats de NL Waterland App geïntroduceerd. Een app die te vinden is in de App Store van Apple en de Google Play Store. De basisversie van de app bestaat uit een eenvoudige kaart van Nederland met diverse toeristische informatie, zoals restaurants of bijvoorbeeld activiteiten die in de buurt van het water zijn te bezoeken. Activeert u uw licentie die bij de papieren kaart zit, dan krijgt u voor dat vaargebied ook de vaartechnische informatie met boeien, tonnen en bijvoorbeeld de informatie van bruggen en sluizen.

De Nieuwe Vaarkaart en ook de speciale atlas uitvoeringen van de kaarten koopt u in de Vaarwinkel ... Bij elke kaart zit dus een code om de vaartechnische informatie in de NL Waterland App te activeren.

Voorkom diefstal

De Politie Nederland heeft een handig lijstje gemaakt met tips om diefstal van uw vaartuig of buitenboordmotor te voorkomen. Klik hier ...

Raad van State zet streep door nieuw vergunningsysteem voor rondvaartboten

Het nieuwe vergunningsstelsel voor rondvaartboten in Amsterdam loopt uit in een grote bende. Nu heeft de Raad van State het plan van wethouder Udo Kock om een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten in te stellen, naar de prullenbak verwezen. Daarmee blijven de oude vergunningen, die voor onbepaalde tijd zijn verstrekt, voorlopig gelden. Lees online verder ...

Donkere wolken boven de Duitse historische vloot

De Duitse regering heeft in een vier uur durend overleg met vertegenwoordigers van de traditionele vloot in Duitsland geen enkele toezegging gedaan over versoepeling van de nieuwe eisen aan schepen en bemanningen. Het Dachverband der deutschen Traditionsschiffe vreest dat het varend erfgoed onder het aangekondigde regime niet meer in de vaart kan worden gehouden. Online verder lezen in de Scheepspost ...

Ondeugdelijke koolmonoxidemelders

Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxidemelders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders gaat het alarm niet af als er sprake is van koolmonoxide. 6 van de onderzochte CO-melders geven geen storingssignaal als de sensor defect is. De verkoop van de onveilige CO-melders is verboden. Lees verder op de website van de ANWB ...

Armada vertrokken naar Chatham

Vanuit Vlissingen zijn dinsdagochtend zo'n negentig zeilboten vertrokken voor een tocht naar het Engelse Chatham. In die stad wordt groots herdacht hoe de Britse vloot 350 jaar geleden werd verslagen, onder leiding van de zeeheld Michiel de Ruyter. Online verder lezen ...

Een op vier pleziervaartuigen in België in overtreding

Een kwart van de pleziervaartuigen in België blijkt niet te voldoen aan de voorschriften. Heel wat zeil- en motorjachten kiezen deze zomer voor de Noordzee en veiligheid is op zo’n druk bevaren water erg belangrijk.
"Van de inspecties die wij de afgelopen jaren uitvoerden stelden wij vast dat zo’n 26 % van de pleziervaarders niet in regel is", zegt Eric Hiele, hoofd-scheepvaart deskundige. "We verbaliseren die groep niet. Die mensen worden gesensibiliseerd of aangesproken om zich in regel te stellen."

Ook het gebrek aan nautische kennis is een heikel punt. In België is net als in Nederland geen vaarbewijs verplicht om als pleziervaarder op zee te mogen gaan.

En hoe is het bij u aan boord geregeld? Voldoet uw schip aan de voorschriften en is de veiligheidsuitrusting op orde? Weet u welke kennis u moet hebben en heeft u ook de juiste papieren. Want een vaarbewijs is wellicht op zee niet verplicht. As u een marifoon aan boord heeft moet u wel een bedieningscertificaat hebben en de apparatuur moet zijn geregistreerd. En wat als u een haven inloopt. Zijn de documenten dan in orde?
Kortom ga goed voorbereid het water op. En dan is het veel meer genieten.

Speeltje

Als geld geen rol speelt ... dan koop je toch een duikboot voor bij het superjacht. Meer dan 8 jaar onderzoek en testen gingen aan de Neyk submarine vooraf en nog uit Nederland ook. In januari wordt de eerste verwacht. Klik hier ...

Varen over de Turfroute gratis

Watersporters hoeven geen geld meer te betalen om te varen over de Turfroute. Tot nu toe moesten mensen een zogenaamd vignet aanschaffen. De provincie Friesland wil graag watersporters gastvrij ontvangen. Ook de pauzetijden van de brugbediening zijn afgeschaft. Online verder lezen ...

Garnalen antifouling

Belgische onderzoekers hebben een duurzame beschermlaag voor boten ontwikkeld op basis van gerecycled afval van schaaldieren. De beschermlaag is aangebracht op een gedeelte van de zeilboot van zeiler Erik Kiekens, die op 8 juli uit Oostende vertrekt voor een tocht rond de wereld. Online verder lezen ...

WK Slalom windsurfen

Van 12 tot en met 17 juni strijden de allerbeste Slalom windsurfers om de wereldtitel, tijdens het Paal 17 IFCA Slalom Worlds. In de branding voor Paal 17 (Texel) onder meer Nederlandse slalom toppers als Jordy Vonk, Ingmar Waldorf en Adriaan van Rijsselberghe. Lees verder op de website ...

Zeilers herdenken Michiel de Ruyter

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham ondernam en daar de Engelse vloot een flinke slag toebracht. Op dinsdag 13 juni vertrekken zo'n 90 zeiljachten uit Michiel de Ruyter’s geboorteplaats Vlissingen voor een oversteek naar het Engelse Chatham. Ze gaan de roemruchte Tocht naar Chatham herdenken die De Ruyter 350 jaar geleden ondernam. Lees het volledige bericht op de website ...

Watersportbrochure Friesland

De Provincie Friesland heeft een handige watersportbrochure samengesteld. In de watersportbrochure 2017 vindt u nuttige tips over o.a. brugtijden, verkeersborden, afmeren, vaarroutes en elektrische oplaadpunten. De brochure is ook verkrijgbaar in het Duits en Engels. U kunt de brochures downloaden van de site ...

Scheepsuitdrukkingen verbeeld

'Tussen wal en schip raken', 'Het schip ingaan', 'Roeien met de riemen die je hebt': het zijn allemaal scheepstermen die we dagelijks gebruiken. "We gaan 25 scheepsuitdrukkingen verbeelden in de foto. Die foto's drukken we als collage af op een spandoek van 2,5 bij 1 meter. Dat spandoek hangen we tijdens de havendagen op bij het IJsselhuis. En dan mogen de bezoekers raden om welke uitdrukkingen het gaat", aldus organisator Peterjan Eckstein. De zoekopdracht is te zien de komende Havendagen van Gouda van 16 tot en met 18 juni. Online verder lezen ...

VVW toervaartgids 2017 nu online

De VVW-Toervaartgids voor Vlaanderen verschijnt elk jaar, maar is nu ook online beschikbaar. Klik hier ...

Zijn de papieren kaarten in gevaar?

Misschien wel. De NOAA's Office of Coast Survey (OCS), zeg maar de Amerikaanse Dienst der Hydrografie, kondigt in haar meest recente toekomstplan  (PDF) min of meer het einde van de papieren zeekaarten aan. Of men gelijk heeft of gelijk krijgt laat ik even in het midden. De NOAA was destijds al de eerste om haar kaarten vrij te geven als download een ontwikkeling die in Europa nog geen navolging kreeg. Het plan is echter interessant om te lezen omdat het een beeld geeft van de huidige stand van het maken van zeekaarten en ook ingaat op hoe men daar in de toekomst tegen aan kijkt.

Omdat men tussen de regels door ook maar meteen het einde van de rasterkaart aankondigt is er nu aan de andere kant van de Oceaan een discussie ontstaan. Uitgevers van kaarten voor de recreatievaart vrezen het einde van de rasterkaarten. Deze kaarten worden nu nog massaal gebruikt en dienen vaak weer als basis voor de producten van deze uitgevers. Vectorkaarten zijn ontwikkelt met en voor de beroepsvaart en missen soms de details die de pleziervaart wel nodig heeft. Ook de apparatuur om met dergelijke kaarten te werken is niet echt geschikt voor recreatief gebruik. Persoonlijk denk ik dat er vast wel een oplossing komt. Zo lang de gedetailleerde gegevens maar wel beschikbaar zijn en de Hydrografische Diensten rekening blijven houden met alle soorten van gebruikers. Wellicht zullen de uitgevers meer werk hebben de data naar een bruikbare kaart te vertalen, maar dat biedt ook weer kansen om de data meer specifiek voor de pleziervaart toe te passen en biedt ook kansen voor bijvoorbeeld user-generated-content; data die door de recreatievaart zelf verzameld wordt. Immers er zijn al verschillende mogelijkheden om als watersporter bijvoorbeeld dieptemetingen van de gevaren route door te sturen naar de maker van de kaart.

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee (2)

Vorige week op 1 juni werden de wijzigingen in het Verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee voor de kust van Zuid Nederland en België van kracht. Vanaf nu kunt u dit deel van de Noordzee alleen bevaren met een nieuwe zeekaart waar alle wijzigingen in zijn opgenomen.

Deze week verschenen ook de nieuwe edities van de volgende kaarten:

Rekenkamer ingeschakeld in kwestie rondvaartboten

De Rekenkamer wordt ingeschakeld om de herverdeling van vergunningen in de rondvaartbranche in Amsterdam te onderzoeken. Dat is besloten tijdens een debat over de kwestie in de gemeenteraad. De raad is ontstemd over de vergunningsronde voor rondvaartboten. Diverse unieke historische schepen kregen geen nieuwe vergunning om vanaf 2020 te mogen blijven varen terwijl  identieke rondvaartschepen van de grote rederijen wel opnieuw zijn toegelaten. Lees verder op de website ...

Garmin neemt Active Captain over

Het grote Garmin neemt de website en activiteiten van Active Captain over. Active Captain is vooral bekend aan de overkant van de oceaan, maar toch is deze overname ook in Nederland relevant. Immers apparatuur van Garmin wordt ook hier veel gebruikt, zeker ook in de Watersport. En ontwikkelingen en trends waaien wel vaker over.
Active Captain is een platform waar gebruikers van over heel de wereld hun cruising ervaringen kunnen delen met andere watersporters. Een leuke ankerplaats, goed geholpen op een jachtwerf en is een overnachting in een marina u goed bevallen. Watersporters delen dergelijke ervaringen op het platform van Active Captain, maar zij doen daar veel meer. Zo verzamelen ze gegevens over faciliteiten, brandstofverkooppunten en veel meer. En dat alles door een grote gemeenschap van actieve gebruikers. De data in Active Captain is online toegankelijk en er zijn ook al navigatieprogramma's die de data ontsluiten in hun programma.

Buiten de Verenigde State en Canada is Active Captain van minder toegevoegde waarde. En zeker in Nederland voegt het weinig toe aan de gegevens uit bijvoorbeeld de ANWB Wateralmanak. Het belang voor Garmin zit hem dan ook vooral in de VS en Canada en de grote betrokken groep van gebruikers die ook data toevoegen.

Zelfvarende schepen

‘Electric & Hybrid Marine', 6-8 juni in de Amsterdamse RAI, ontwikkelt zich mee met nieuwe trends in aandrijftechnieken, scheepsonderhoud en autonoom varen. Lees online verder ...

Bente 39

Het is officieel; de Bente24 krijgt naast een duurzaam zusje ook een grote broer in de familie. De Bente24 is een bijzondere zeilboot die zowel betaalbaar als modern is. De Bente39 zet die lijn voort, maar zal mede vanwege de afmetingen in een heel andere prijscategorie vallen. Klik hier ...

Boordboek sloepen

Boordboek sloepen zit boordevol praktische tips voor schippers, huurders en opstappers van alle open motorboten. Gewapend met de kennis uit dit boordboek kan de schipper met zijn sloep niet alleen goed manoevreren, maar hij (of zij) vindt er ook informatie over de vaarregels, de veiligheid op het water, ankeren en het probleemloos passeren van sluizen en bruggen.
Natuurlijk is er ook de nodige aandacht voor motortechniek, varen in het donker met verlichting en elektronica zoals navigatieapparatuur en fishfinders. Tevens informatie over zelf je sloep te water laten - en op het droge halen - met een boottrailer. Het nieuwe Boordboek Sloepen is bestellen in de Vaarwinkel ...

Meer controles op Utrechts water

Na Amsterdam kondigt ook Utrecht aan de komende zomer meer controles op het water uit te voeren. Dit vaarseizoen stuurt de gemeente voor het eerst toezichthouders ook echt het water op om botenbezitters te controleren op vergunningen en om overlast tegen te gaan. Dat gebeurt mede op verzoek van de verhuurders van bootjes, die oneerlijke concurrentie ervaren. Lees verder op de website ...

Actisense genomineerd voor small business award

Het Engelse Actisense is genomineerd voor een small business award. Het bedrijf maakt apparatuur om NMEA apparatuur aan elkaar te koppelen zodat deze onderling gegevens kunnen delen. Online verder lezen ...

Verhuizing CWO (2)

Vorige week schreven wij over de plotselinge verhuizing van het secretariaat van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Wij maakten toen ook melding van geruchten over mogelijke belangenverstrengeling omdat de uitvoerder van het secretariaat zelf betrokken was bij het commercieel aanbieden van CWO opleidingen. Wij hebben het bestuur van CWO gevraagd om op deze geruchten te reageren.

Namens het bestuur van CWO reageert Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond: "Het bestuur (van CWO) heeft niet enig signaal van oneerlijke concurrentie of klachten ontvangen. Het bestuur is op de hoogte gesteld van het faillissement en is het Watersportverbond zeer erkentelijk dat zij de uitdaging heeft opgepakt het CWO-secretariaat weer zo snel mogelijk in de lucht te krijgen om zo de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Het CWO bestuur beraadt zich de komende weken over een structurele oplossing."

Eerder hebben wij in deze nieuwsbrief al geschreven over het belang van transparantie voor watersporters die een cursus of opleiding willen doen. Er zijn veel aanbieders en het is lastig het kaf van het koren te scheiden. Een CWO erkenning mag geen ruimte laten voor twijfel en belangenverstrengeling is uit den boze. Ik heb er echter vertrouwen in dat het bestuur van CWO zich dat ook realiseert als zij de komende weken moet besluiten over een structurele oplossing.

Feedbackbijeenkomst Agentschap Telecom

Voor Agentschap Telecom zijn klanten erg belangrijk. Daarom willen zij graag weten wat u van de dienstverlening van Agentschap Telecom vinden. En dan in het bijzonder van de website agentschaptelecom.nl. Lees hier meer informatie ...

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Vannacht exact om 00:00 werden de wijzigingen in het Verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee voor de kust van Zuid Nederland en België van kracht. Nederland en België hebben intensief samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van deze ingrijpende wijziging. Zo ver bekend is de wijziging soepel verlopen. Vanaf nu kunt u dit deel van de Noordzee alleen bevaren met een nieuwe zeekaart waar alle wijzigingen in zijn opgenomen. De wijzigingen zijn namelijk te groot om zelf de kaart bij te kunnen werken. In onze animatie kunt u zien hoe groot ...

De volgende nieuwe kaarten zijn al verschenen én leverbaar:

De volgende kaarten zijn al wel verschenen, maar nog niet binnen:

Kaartenset NL 1 Voor de Nederlands kust van NV Verlag is al eerder dit jaar verschenen. Kopers van deze kaart kunnen zich registeren voor de gratis updates van NV Verlag. Zij krijgen dan toegang tot alle correcties inclusief de wijzigingen die nodig zijn voor de veranderingen in het verkeersscheidingsstelsel. De digitale versie van deze kaarten update u direct vanuit de app of software.

Het water op special

Net als vorig jaar helpt de ANWB mensen graag het water op. Onder andere met een Waterrecreatie special bij de ANWB Kampioen. Dit inspirerende magazine staat bomvol tips voor vakanties en uitjes op en rond het water. Lees hier verder ...

Funding voor Barqo

Botendeelplatform Barqo heeft naar eigen zeggen een vliegende start gemaakt met zijn crowdfunding-campagne. Het Nederlandse botendeelplatform start op de eerste dag met een investering van 225.000 euro. Het streefbedrag ligt daarmee binnen handbereik, met nog een flink aantal dagen te gaan. De startup wil de financiering gebruiken om verder te investeren in de Nederlandse markt en in een nieuw businessmodel: bootvakanties in het buitenland. Lees online verder ... en ook hier ...

Men claimt sinds de start in juni vorig jaar € 135.000 verhuurwaarde. Dat is dus het bedrag waarvoor deelnemers boten huurden, waarvan het grootste deel voor de verhurende booteigenaren is. Daarvan gaat 15% naar het platform van Barqo en dat betekent dat men feitelijk ruim € 20.000 aan deze verhuurwaarde over heeft gehouden. Niet echt een bedrag om de financieringslasten en personeelskosten van te kunnen betalen. Barqo is met recht nog een startup en een flinke groei is de enige mogelijkheid om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. De deeleconomie en platformen die het mogelijk maken uw eigendommen ten gelde te maken op die momenten dat u ze niet nodig heeft zijn zeker niet meer weg te denken, maar geld verdienen met het verhuren van andermans plezierjacht is een zaak van lange adem en betekent een zeker risico voor de investeerders. Voorbeelden uit Frankrijk en de VS laten zien dat het niet onmogelijk is.

Correctie NL 2 Waddenzee van NV Verlag

In de 2017 editie van de NL 2 kaartenset van NV Verlag voor de Waddenzee is een fout geconstateerd. De getijdekalender van Harlingen is de getijdekalender van Delfzijl. Controleer uw kaartenset en pas deze zo nodig aan. Op twee plaatsen moet "Harlingen" vervangen worden door "Delfzijl". Klik hier om te zien hoe de correctie er uit ziet ...
Kaarten die vanaf 20 mei zijn verzonden zijn al gecorrigeerd.

Opruiming ?

Over de vergrijzing in de watersport las u al eerder, ook in deze nieuwsbrief. De vergrijzing is ook iets dat speelt bij ondernemers in de watersport. Veel eigenaren van watersportbedrijven naderen de pensioengerechtigde leeftijd of hebben die al bereikt. Eigenlijk willen ze stoppen of het rustiger aandoen. Soms is het de gezondheid die een dergelijke stap oplegt. Van veel ondernemers zit hun pensioen voor een belangrijk deel in de waarde van hun onderneming. Maar die is nog niet zo maar ten gelde gemaakt. Een overname kandidaat moet of voldoende eigen middelen beschikken of de verkopende ondernemer moet bereid zijn nog aan te blijven als medefinancier van de voortgezette onderneming. Economische trends spelen ook een rol. Een website opzetten is bijvoorbeeld relatief laagdrempelig en je bent in business. Waarom zou je dan een bestaande onderneming met inventaris en goodwill overnemen. Dit is niet uniek voor de watersport, maar speelt zeker een rol en juist kapitaal intensieve watersportbedrijven zullen niet gemakkelijk een startende ondernemer vinden die de zaak kan overnemen. Dan liggen andere vormen van exploitatie al snel om de hoek. Een mooie locatie aan het water levert als bouwlocatie voor appartementen immers meer op dan als bijvoorbeeld servicebedrijf.

Ik verwacht dan ook dat het aantal ondernemers dat min of meer gedwongen de deur zal sluiten zal toenemen. Dat biedt uiteraard wel weer kansen voor bijvoorbeeld bedrijven waar de opvolging binnen de eigen familie en zonder tussenkomst van financiers kan plaatsvinden. En kansen voor bedrijven die mee gaan in de tijd en blijven investeren en innoveren.

Meekijken met veerdienst

Op zaterdag 19 november 2016 heeft ScheepsWijs Vaarcursussen samen met Rijkswaterstaat Regio Noord Nederland en Rederij Doeksen - onder auspiciën van 'Varen doe je Samen!' - vanuit Harlingen een unieke en leerzame praktijk(ervaar)dag op de Waddenzee georganiseerd. Op deze dag toonde Jan Almoes, kapitein bij rederij Doeksen, een film over wat zijn zicht is vanuit de stuurhut van de snelboot ‘Tiger’ van Harlingen naar Terschelling. Lees verder en bekijk de video ...

Meer over het varen op de Waddenzee leest u in het dikke en praktische Handboek varen op de Waddenzee.

Voorrang en uw plek op het water

In het Binnenvaart Politiereglement (BPR) staat dat als u de stuurboordszijde van het vaarwater volgt u in veel gevallen voorrang heeft op schepen die dat niet doen. Bijvoorbeeld als u in een motorboot langs de stuurboordswal vaart en een tegemoetkomend zeilschip tegen de wind het vaarwater opkruist. In de volksmond wordt dit vaak vereenvoudigt tot "stuurboordswal heeft voorrang" én "niet stuurboordswal volgend heeft dus geen voorrang". Het eerste klopt in veel situaties. Het tweede niet. Lees verder op de website ...

Minister fel over plannen voor brug over het IJ

De gemeente Amsterdam heeft plannen voor een brug over het IJ. Minister Schultz is hier (gelukkig) fel op tegen. Althans als deze brug de scheepvaart onnodig hindert. Het blad Schuttevaer schrijft: "Minister Schultz (Infrastructuur) ligt op ramkoers met het Amsterdamse stadsbestuur over plannen voor een Java(fiets)brug over het IJ. Zij eist tenminste vierlaags containervaart, beroept zich op het ‘nationaal belang' van de Rijksvaarweg en dreigt met maatregelen als een brug voor de ‘Sprong over het IJ' in beeld blijft."
Het is goed dat de minister hier nu op reageert. Amsterdam is niet de enige gemeente die een sprong over groot vaarwater wil maken. Ook in Rotterdam circuleren al jaren plannen voor een derde stadsbrug meer naar het westen. In beide steden zou dat onder andere betekenen dat de terminals voor de grote cruiseschepen helemaal uit de stad moeten verdwijnen. In het verleden zijn oorlogen gevochten om de vrije doorvaart te garanderen. Overal wordt geïnvesteerd om vracht van de weg naar het water te krijgen en technisch is het bouwen van tunnels in de Nederlandse grond ook geen hindernis meer.

Vaaratlas keert terug

In 2011 besloot de uitgever van de Vaaratlas te stoppen met het drukken van de populaire atlassen met vaarkaarten. Dit jaar verschijnen echter drie nieuwe atlassen met daarin vaarkaarten die een groot deel van Nederland beslaan. De uitgever van de Nieuwe Vaarkaart heeft besloten om zijn kaarten niet alleen los te verkopen, maar ze dus ook in de vorm van een atlas aan te bieden. De 'originele' vaaratlas bevatte naast de kaarten ook gegevens over de havens, bruggen en sluizen. De Nieuwe Vaarkaart lost dit op een moderne manier op met een zogenaamde webapp. Bij elke kaart en atlas krijgt u een code waarmee u gedurende het jaar via de webapp toegang krijgt tot aanvullende informatie over de jachthavens, bedieningstijden van bruggen en sluizen. Daarnaast biedt de webapp ook informatie over leuke voorzieningen langs het water zoals terrasjes en restaurants. Informatie die destijds ook in de digitale vaaratlas was te vinden.

Begin volgende week is de nieuwe voorraad binnen, maar u kunt nu alvast bestellen. Uw bestelling gaat dan op de post zodra deze binnen is.
Er zijn drie delen van de Nieuwe Vaarkaart atlassen:

Een webapp is feitelijk een internet applicatie die alleen online bereikbaar is. Het is dus geen 'echte' app omdat deze niet in de app store opgehaald kan worden en ook niet iets op uw tablet of smartphone installeert. Wel is het mogelijk om een snelkoppeling te maken zodat de webapp als icoon op uw apparaat getoond wordt en snel is op te roepen. Wel blijft dus een internetverbinding nodig, maar met de meeste mobiele abonnementen is dat tegenwoordig inbegrepen.

Regels voor het Wedstrijdzeilen

Om de vier jaar worden de internationale regels voor het wedstrijdzeilen opnieuw vastgesteld. Dat maakt dat over heel de wereld in die tijd dezelfde regels gelden en iedereen dus kan weten waar hij of zij aan toe is. U moet de regels dan natuurlijk wel kennen. Daarvoor verscheen bij Hollandia de nieuwe editie van de Regels wedstrijdzeilen 2017 - 2020.

Eerder verscheen ook al het Regelschrift dat de wedstrijdregels in duidelijke plaatjes samenvat. Deze is onmisbaar als u in bijvoorbeeld clubverband de regels duidelijk wilt maken. Het complete boek met alle regels kunt u niet zonder als u vaker wedstrijden zeilt of betrokken bent bij de organisatie.

Franeker binnenstad definitief opengesteld

De ballenlijn in het vaarwater van de Noordergracht is definitief verwijderd, waardoor de Franeker binnenstad nu bereikbaar is voor de waterrecreatie. De openstelling liet nog even op zich wachten door de maatregelen vaarveiligheid die genomen moesten worden om zo een veilige situatie te creëren voor zowel de plezier- als de beroepsvaart. Deze maatregelen zijn de afgelopen periode uitvoerig getest en akkoord bevonden. Online verder lezen ...

Feest van het Noordzee watererfgoed

Oostende voor Anker verzamelt van 26 tot 29 mei 2016 over de 160 authentieke schepen en vaartuigen die ooit de rijkdom vormden van de roemrijke maritieme geschiedenis. Het festival van de Noordzee is een feest voor het watererfgoed van gisteren, vandaag en natuurlijk een knipoog naar morgen. Bekijk de website voor alle informatie ...

Verhuizing CWO secretariaat

Min of meer gedwongen is het secretariaat van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) voorlopig gevestigd bij het Watersportverbond. Enkele jaren geleden werd het secretariaat van het CWO uitbesteed aan een particuliere onderneming. Deze onderneming ging begin mei onderuit en werd failliet verklaard. Omdat het secretariaat ook was gevestigd in het kantoor van deze firma moest op stel en sprong een oplossing gezocht worden. Deze is nu gevonden door het secretariaat voorlopig onder te brengen bij het Watersportverbond.

Continuïteit van het secretariaat is van groot belang voor de aangesloten scholen nu de lessen weer overal draaien en er dus volop certificaten ed. zijn uit te reiken. Achter de schermen bleek er meer te spelen en was er kritiek op de uitvoerende organisatie omdat deze ook via een ander bedrijf opleidingen aanbood die soms rechtstreeks concurreerde met de aangesloten CWO scholen.

Vaarwijzer heeft het bestuur van CWO om commentaar gevraagd, maar op moment van schrijven nog niet ontvangen. Wij komen hier later nog op terug.

Nieuwe vaarregels Amsterdam

Om de overlast te beperken heeft Amsterdam voor het komende vaarseizoen nieuwe regels opgesteld. Oude tweetaktmotoren zijn verboden en wordt de maximum vaarsnelheid omlaag gebracht. Een compleet overzicht van de regels vindt u hier ...

KNRM Wimpel 2017

Ze zijn er weer; een nieuwe voorraad van de KNRM jaarwimpels. Laat zien dat u het werk van de reddingsmaatschappij steunt en hijs de wimpel van de KNRM in top. Van elke verkochte wimpel jaar € 5,- naar de KNRM. Klik hier ...

Wij hebben ook nog een beperkte voorraad van jaarwimpels van 2013 en 2015. Dus als u deze mist in uw verzameling, dan is dit uw kans om er nog een te bestellen ...

Nieuwe kaartenset voor Ooster- en Westerschelde

In 2016 begon Imray met het uitbreiden van de 2000-serie kaartensets naar Nederland. Kaarten gemaakt met de meest recente data van de Nederlandse Hydrografische Dienst. Nu is ook een nieuwe kaartenset verschenen voor de Ooster-, Westerschelde, Volkerak en de Schelde tot aan Antwerpen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De Imray 2130 kaartenset is een goed alternatief voor de kaarten van de Nederlandse Hydrografie of de kaartenset NL5 van NV Verlag. Met dit verschil dat de Imray kaartenset geen kaarten heeft voor de Grevelingen en de 1805 en de NL5 wel. Hiervoor verschijnt nog de Imray kaartenset 2140.

Nieuwe koers voor Volvo Ocean Race

Terwijl teams langzaam aan bekend maken uit welke leden de teams voor de komende editie zullen bestaan, maakte de race-organisatie bekend hoe zij de toekomst van de Volvo Ocean Race ziet. De redactie van Zilt Magazine sprak met racedirecteur Mark Turner. Kijk hier ...

Nieuw nummer Info20M

Er is weer een nieuw nummer van het online informatieblad voor de grote pleziervaart Info20M verschenen. Weer boordevol met nieuws. Onder andere: Vamex, CvO, AIS en Ecdis en veel meer wat niet af te korten valt. Gratis te downloaden van de website van de familie Bos ...

Snikkeweek

De Snikkeweek Musselkanaal, die gehouden wordt van dinsdag 23 tot en met zondag 28 mei a.s. organiseert voor de tweede keer het succesvolle programma-onderdeel de Knoalparade. De parade, een optocht van alle mogelijke zelfgemaakte varende objecten, werd het afgelopen jaar voor het eerst in het programma van de Snikkeweek opgenomen en wordt vanwege het grote succes dit jaar opnieuw georganiseerd. Lees verder op de website  ...

Dwars door Assen

Vanaf 1 juli kan de recreatievaart een rondje Assen varen. Dan moet de Blauwe As klaar zijn, zo verwacht de gemeente Assen. Voor die tijd moeten de Groningerbrug en Sluis 2 aan de Havenkade nog worden afgebouwd. De Groningerbrug moet in mei klaar zijn, Sluis 2 in juni. Online verder lezen ...

Kaartsymbolen

Op de officiële zeekaarten zoals uitgegeven door de Nederlandse en bijvoorbeeld de Engelse Dienst der Hydrografie worden kleuren, symbolen en afkortingen gebruikt die internationaal zijn afgesproken. Voor een veilige navigatie is he noodzakelijk dat u weet wat al deze tekens betekenen. U vindt de betekenis van alle gebruikte symbolen en afkortingen in Zeekaart 1. Voor het eerst sinds 2008 verschijnt Zeekaart 1 nu in een nieuwe editie. Elke schipper en navigator die werkt op de zeekaarten moet eigenlijk Zeekaart 1 aan boord hebben.

Wat zijn officiële zeekaarten? Lees verder op de website ...

Wijzigingen voor de kust

Zeekaarten moet u bijwerken met de Berichten aan Zeevarenden (BAZ). Soms zijn de wijzigingen echter te groot of te ingrijpend en dan moet er een nieuwe editie van een kaart verschijnen. Op 1 juni is het zo ver, dan verandert het verkeersscheidingsstelsel voor de kust van zuid Nederland en België. Eind deze maand verschijnt daarom een nieuwe editie van de Hydrografische kaart 1801 Deze kaartenset mag u echter niet meteen gaan gebruiken. De wijzigingen gaan in vanaf 1 juni 2017 en tot die tijd moet u nog de huidige editie uit 2016 gebruiken.

Wij hebben een kleine animatie gemaakt van de wijzigingen die er aan komen. U kunt deze hier bekijken ...

Maas Flyers Academy met Lobke Berkhout

De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas’ uit Rotterdam heeft Lobke Berkhout aangetrokken voor een project om jonge zeiltalenten op te leiden. De vijfvoudig wereldkampioene en meervoudig Olympische medaillewinnares zal de komende jaren aan het roer staan van de Maas Flyers Academy. Meer op de website ...

Bootzeil beste onderneming

Op 17 mei werd de firma Bootzeil uitgeroepen tot beste onderneming van Noord-Holland. Voorwaar een mooie prestatie en leuk dat een watersportbedrijf op deze manier onder de aandacht komt. Bootzeil maakt op maat afdekzeilen en hoezen voor op de boot. Bijzonder is dat men de klant het opmeten laat doen, zodat de bestelling helemaal online kan gaan. Uiteraard is aan boord opmeten ook mogelijk, maar dat kost extra. Door de klant een deel van het werk te laten doen, kan men werken met scherpe prijzen. Een manier van werken die helemaal van deze tijd is en het oude ambacht van de zeilmaker een nieuwe impuls geeft.

Marker Wadden nog niet open

De Marker Wadden zijn nog volop in ontwikkeling. De eilandengroep is omgeven door werkbetonning waar schepen niet binnen mogen komen. Over enkele weken verhuist de zandzuiger van de NO hoek naar de zuidkant. De Directie Marker Wadden heeft het plan om dan de werkbetonning aan te passen zodat men dichter bij de NO kant van het eiland kan komen. Online verder lezen ...

Goede cijfers voor Vaarwinkel.nl

Afgelopen kwartaal was een goed begin van het nieuwe jaar. De omzet van de online Vaarwinkel steeg met een dikke 12%, terwijl het aantal orders met 7% groeide. Dat betekent een aanzienlijke toename van de gemiddelde order grootte. Cijfers waar wij uiteraard erg blij mee zijn, maar nog meer trots zijn wij op het cijfer dat onze klanten Vaarwinkel.nl geven, namelijk een 8,6. Een dikke voldoende, met (gelukkig) nog ruimte voor verbetering.

Eén verbetering hebben we dan ook deze week ingevoerd. Vanaf nu is de verzending van bestellingen van € 50,- of meer binnen Nederland gratis. Dus voor een bestelling van minimaal € 50,- betaald u binnen Nederland geen verzendkosten meer. Voor alle bestellingen onder de 50 euro betaald u binnen Nederland het vaste bedrag van € 1,95 als bijdrage in de verzendkosten. Maar dat was al zo.

Opruiming

Als bedrijven hun deur sluiten biedt dat soms ook voordeeltjes voor u. Opheffingsuitverkoop. Alles moet weg. Deze week hebben wij de boekeninventaris van een watersportwinkel overgenomen. De winkel is nog niet dicht, maar men wil de uitverkoop niet afwachten en heeft de voorraad boeken vast aan ons overgedaan. En daar heeft u dan weer voordeel van, want in de voorraad zaten een groot aantal boeken die elders inmiddels uitverkocht zijn. Soms een enkel exemplaar, maar soms ook meerdere exemplaren van dezelfde titel. En die nu via onze website ineens aan een landelijke klantenkring worden aangeboden.

Op de website van Vaarwinkel.nl hebben we hier de Koopjeshoek voor. Voor alle boeken geldt ze zijn nieuw, maar op is ook echt op. Sla dus uw slag en kijk met regelmaat in onze koopjeshoek. Met regelmaat zetten wij de komende dagen weer een doos met boeken online.

Waterkampioen-flottieljes 2017

Wilt u op eigen kiel je grenzen verleggen? Wilt u graag een mooie en gezellige tocht maken met gelijkgestemden? Deze zomer organiseren de Waterkampioen en Mirage Sailing drie zeilreizen: twee naar de Engelse Oostkust - Pin Mill/Ipswich en Londen - en een naar de Kanaaleilanden. Kijk hier ...

Proef met virtuele boeien in het Waddengebied

Actieplan Vaarrecreatie Waddengebied is druk bezig een proef te organiseren met virtuele boeien. Als testlocatie kiest men voor de Waddenzee en er zullen dan geen fysieke boeien in het water te zien zijn. Wadvaarders zullen de boeien zien door middel van GPS-signalen op hun elektronische instrumenten. De proef wordt ontwikkeld door Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met de Waddenunit, de Wadvaarders en het Actieplan Vaarrecreatie. De beoogde testlocatie is op Blauwe Balg (bij Ameland en Terschelling). Online verder lezen ...

Windparken nog niet open voor doorvaart

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Op dit moment is het verboden om de windparken zonder toestemming te betreden. In 2017 worden de Nederlandse windparken in de Noordzee toegankelijk voor schepen met een lengte over alles (LOA) tot 24 meter. Op dit moment is er nog geen definitieve datum van openstelling bekend. Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat ...

Golfsurfen; iedereen kan het leren

Of u nu jong of oud bent, golfsurfen is veel makkelijker om te leren dan veel mensen denken. Vooral aan de Nederlandse kust zijn heel vaak 'beginnersgolven' te vinden. En nu surfen in haar vele varianten steeds populairder wordt, schieten surfscholen ook als paddenstoelen uit de grond. Op de website van de ANWB vindt u een handig overzicht van scholen waar u terecht kunt voor lessen of huren van boards. Aangezien de scholen meestal ook op goede surfspots zijn gevestigd heeft u zo ook meteen een overzicht van de leukste surflocaties in Nederland.

Een scheepsmotor keuren: zo gaat dat in z’n werk

U heeft een ander schip op het oog. Dan zult u in de meeste gevallen ook een aankoopkeuring laten uitvoeren. Eén belangrijk onderdeel daarvan is: de beoordeling van de motor. Hoe dat in z’n werk gaat, een motor keuren? Gijsbert van Malsen van Scheepsmotoren Heech vertelt het u. Lees verder op de website ...

Zelf met de blik van een keurmeester naar uw schip kijken leert u in het boek Keurmeester van uw eigen schip.

Nieuwe leskaart 1632

Met het verschijnen van de nieuwe leskaart 1632 is de reeks van nieuwe leskaarten voor onder andere het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) voorlopig compleet.
De leskaart is dubbelzijdig en bevat twee speciale versies van de zeekaarten 1632 en 1035. Voor gebruik in de lessen zijn gegevens over stroom en bijvoorbeeld variatie opgepept zodat deze ook echt invloed hebben op de uitkomst van de sommen.

Open dag Verkeerscentrale Rotterdam

Vrijdag 19 mei zet het Havenbedrijf Rotterdam de deuren open van de Verkeerscentrale Rotterdam voor de beroeps- en pleziervaart. In het kader van “Veilig Varen doe je Samen, ook in een haven van Wereldklasse”, laat de divisie Havenmeester zien wat het Verkeersbegeleidend Systeem is en wat het betekent voor beroeps- en pleziervaart. Zo worden de marifoongesprekken en de aanmeldprocedures voor zeevaart, binnenvaart en pleziervaart besproken. Is er ruimte is voor vragen en discussie. En wordt afgesloten met een rondleiding over de werkvloer. Klik hier ...

Nieuwe regels rondvaartboten leiden tot meer drukte

De nieuwe regelgeving voor rondvaartboten zal voor een chaos op de Amsterdamse grachten zorgen. Dat vreest de branchevereniging voor de binnenvaart. Voor rondvaartboten langer dan veertien meter is een beperkt aantal vergunningen afgegeven, maar boten ónder de veertien meter kunnen straks zonder al te veel moeite het water op. Jammer dat de woordvoerder daarna de plank mist. U mag echt niet zo maar een rondvaartboot met een klein vaarbewijs varen (grens ligt bij het aantal passagiers en niet de lengte) en hij vergeet te melden dat er al jaren een speciaal vaarbewijs bestaat dat alleen voor rondvaarten in Amsterdam geldt en juist bedoelt is voor de schippers van de grote rondvaartboten. Online verder lezen ...

Ongeachte het weer lijkt het de komende maanden in ieder geval warm te worden op het water van de Amsterdamse grachten. Meer leest u hier ...

ANWB Waterkaart Software editie 2017

Deze week verscheen de 2017 editie van de ANWB Waterkaart Software voor Windows. Met de nieuwe Waterkaarten van de ANWB en alle gegevens van bruggen, sluizen en (jacht)havens in Nederland uit de ANWB Wateralmanak deel 2. De software is ook weer verbeterd en de grootste verbetering is wellicht dat de download van de installatieset ongeveer 50% kleiner is geworden. Dat betekent dus sneller downloaden en installeren.

Als achtergrond wordt nu de ANWB Waterkaart Nederland gebruikt. Deze is weliswaar niet 100% realistisch, maar geeft een goed schematisch overzicht van de bevaarbare wateren in Nederland. Dat helpt bij het krijgen van een overzicht van de te varen route voor u verder inzoomt op de gedetailleerde waterkaarten met het bekende kaartbeeld.

De nieuwe editie voor Windows is te downloaden van anwbwaterkaart.nl. Tijdens de installatie blijven uw eigen gegevens, routes, ed. behouden.

Nieuwe 1801 kaartenset verschenen

De 1801 kaartenset van de Dienst der Hydrografie geeft overzichts en detailkaarten voor de Nederlandse en Belgische kust. Van De Panne tot Den Helder. Omdat op 1 juni het verkeersscheidingsstelsel voor de kust van Zuid Nederland en Belgie in de aanloop naar de Westerschelde sterk wijzigt was het noodzakelijk dat er een nieuwe editie van deze kaartenset verschijnt. Vanaf deze week is de nieuwe Hydrografische kaart 1801 editie 2017 leverbaar.

Let op dat u uw oude 1801 nog niet meteen weg doet. Tot 1 juni 2017 moet u de "oude" editie uit 2016 nog gebruiken en dus ook bijwerken met de wekelijkse Berichten aan Zeevarenden (BAZ). De oude 1801 wordt daarin aangeduid met X1801 en de nieuwe 2017 editie met 1801.

Als u kaarten voor dit deel van de kust van een andere uitgever gebruikt of digitale kaarten op pc of kaartplotter heeft. Dan moet u goed in de gaten houden hoe de uitgevers van die kaarten omgaan met de aankomende wijzigingen. Digitale kaarten krijgen meestal een update via de geëigende weg. Vaart u echter in die dagen voor dat deel van de kust dan is het zeker aan te raden om een nieuwe 1801 kaartenset aan boord te hebben voor als de update u in de steek laat. Sommige 2017 edities van andere uitgevers van papieren kaartensets zijn al verschenen. Elke leverancier gaat anders om met de wijzigingen. Zodra wij daarover meer weten leest u dat ook in de nieuwsbrief.

Koninklijk varen (2)

Vorige week schreef ik ten onrechte dat onze Koning destijds een Draak als zeilboot heeft gekregen. Dat is onjuist en terecht dat verschillende lezers reageerden. Willem Alexander kreeg destijds een Regenboog met nummer 56 en toepasselijk Oranje als naam en kleur. Hier leest u meer over deze bijzondere Regenboog ... De Regenboogklasse bestaat binnenkort 100 jaar en ook de Oranje zal daarbij aanwezig zijn.

Waterpolitie stopt met acties

De acties die de waterpolitie onder meer in Lelystad voerde, zijn opgeschort. Volgens politievakbond ACP is de korpsleiding aan de eisen van de protesterende agenten tegemoet gekomen. Ruim twee weken hebben de acties geduurd. Meer op de website ...

Stremming staande mast route (2)

Hoewel de Vaarwijzer Nieuwsbrief bewust geen scheepvaartberichten overneemt, is deze wel relevant om te melden. Vorige week schreven wij namelijk enthousiast over de staande mast route, terwijl nu net de doorvaart door Amsterdam gestremd was door problemen bij de Nieuwe Meersluis en de spoorbrug die daar naast ligt. Naar verluidt zijn de problemen inmiddels wel verholpen maar wordt er nog steeds aan brug en sluis gewerkt, waardoor de bediening niet optimaal en ook niet zeker is op alle momenten. Raadpleeg voor vertrek en het liefst ook tijdens het varen de scheepvaartberichten of neem het zekere voor het onzekere en vaar om via Haarlem. Maar let op. Ook op dit traject zijn mogelijk werkzaamheden en stremmingen van kracht.

De scheepvaartberichten worden op de kaart getoond in de ANWB Waterkaart Software voor Windows en op de website van de ANWB.

Classic Sailor stopt

Om medische redenen moet Rob Kloosterman helaas stoppen met het maken en uitgeven van het gratis digitale magazine voor de klassieke zeiler. Recent was het magazine nog overgegaan op publicatie in het Engels, maar ook daar komt dus nu een einde aan. Het archief staat nog online ...

Tien jaar Zilt Magazine

Vorige week was het precies tien jaar geleden dat de allereerste editie van Zilt Magazine verscheen. In Zilt 132 kijkt de redactie terug naar hoe het zeilers is vergaan sinds ze hun verhaal vertelden in een van de 131 edities die sindsdien zijn verschenen. Heeft u dat bijzondere jubileumnummer gemist? Klik dan hier ...

Koninklijk varen

Vandaag op Koningsdag vroeg ik mij af wat ons Koninklijk huis eigenlijk met de watersport heeft. Zoals bekend heeft onze vorst verstand van watermanagement, maar ook in zijn vrije tijd brengt hij tijd door op het water. Zo bezit hij een Wajer Osprey 38 en kreeg hij ooit al eens een Regenboog in de toepasselijke kleur oranje. Deze laatste is in bruikleen gegeven en van de eerste is mij niet bekend of deze in Nederland ligt of bij het zomerhuis in Griekenland. Thuishaven is Muiden, maar de boot is ook in Griekenland gesignaleerd. Of bezitten ze er wellicht twee? In Nederland maakt de familie nog steeds graag gebruik van de Groene Draeck van Prinses Beatrix. En vroeger voeren de prinsjes mee met Oma op de Piet Hein of in Italie waar Prins Bernard ook een motorboot had liggen. Als kind kreeg onze vorst dus al de watersport mee en zijn dienstplicht vervulde hij bij de Koninklijke Marine. En tegenwoordig heten de schepen van de Marine Zr.Ms of te wel Zijner Majesteits Schepen. Met zo'n nautische achtergrond is het te verwachten dat er ook wat overgedragen wordt naar de volgende generatie, maar of de Prinsesjes al zeilles volg(d)en is vooralsnog niet bekend.

Masttrim in vijf stappen

Voor aanvang van het seizoen is het essentieel om de mast en tuigage nog eens goed langs te lopen. Alles te controleren op slijtage, schoon te maken en weer goed te trimmen. De redactie van het blad zet dit laatste nog eens voor u op een rij: klik hier ...

In de Vaarwinkel verkopen wij diverse boeken die u hier ook verder in het seizoen mee helpen.

Verhuizing (2)

De verhuizing van het magazijn van ChartCo, dat ook een groot deel van de bestellingen voor Vaarwinkel.nl verzorgd is nagenoeg afgerond. Het viel niet altijd mee en daardoor zijn de bestellingen van eind vorige week en begin deze week niet altijd op tijd verzonden. Daarvoor onze excuses.

Om het leed toch iets te verzachten kreeg u vorige week van ons een kortingscode. Hiermee krijgt u in de webwinkel € 5,- korting op bestellingen vanaf € 25,- (excl. de verzendkosten). Uw code is nog één week geldig.

Uw kortingscode: Alleen voor de vaste lezers van de e-mailnieuwsbrief

Doe de artikelen die u wilt bestellen in de winkelwagen en ga naar de kassa. Hier kunt u de kortingscode toepassen.

Van een andere orde

In de Rotterdamse haven was donderdagochtend een bijzonder transport te zien. Een van de grootste afzinkbare schepen ter wereld doet voor het eerst de Maasstad aan. De Xin Guang Hua heeft een lengte van 255 meter (bijna drie voetbalvelden) en een breedte van 68 meter. Aan boord van het schip is de Western Isles. Dit platform van 32.000 ton wordt hier in twee dagen gelost. Het nieuwe schip uit Hong Kong ligt voor de kade aan paal 83 van het Calandkanaal aangemeerd, zegt het Havenbedrijf Rotterdam. Of bekijk de video ...

Veilig varen begint bij de reisvoorbereiding

Het vaarseizoen staat weer voor de deur. Tijd om vaarplannen te maken. Om veilig van uw vaartocht te genieten is het van belang om aan goede reisvoorbereiding te doen. In dit artikel geeft Varen doe je samen tips & tricks voor de vaarplanning en werkt men een voorbeeld van een vaartocht uit; klik hier ...

Elektriciteit aan boord

Elektriciteit aan boord van zeil- en motorjachten is een ingewikkelde zaak, maar in het boek Elektriciteit aan boord wordt de materie in kleine en begrijpelijke onderdelen opgediend, zonder concessies te doen aan de inhoud. Het werk is daarmee zowel geschikt voor de beginner als voor de vakman. Alle componenten van de energievoorziening, stroomopwekking en -opslag, installatie en een overzicht van energiegebruikers vindt men erin. Ook biedt het methoden om storingen op te sporen, uiteenlopend van een eenvoudig testlampje tot geavanceerde testen.

Staande mast route

De Staande mast route is een route voor schepen met een mast om van Zuid naar Noord en omgekeerd door Nederland te kunnen varen. Alle bruggen op deze route zijn beweegbaar of voldoende hoog.

Voor het varen van de Staande mast route raden wij u de ANWB Wateratlas voor de Staande mast route aan in combinatie met de Wateralmanak deel 2 eventueel aangevuld met de Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren

Voorlichtingsbijeenkomst Certificaat van Onderzoek

De LVBHB organiseert op 18 mei 2017 weer een voorlichtingsbijeenkomst over het Certificaat van Onderzoek (CvO). Alle schepen (dus ook pleziervaartuigen) langer dan 20 meter of waarvan het product van de lengte, breedte en diepgang van de romp 100 m3 of meer is moeten na 30 december 2018 aan de richtlijnen van het CvO voldoen.
Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op de Terra Nova aan de Maasstraat te Dordrecht en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en ook niet-leden van de LVBHB zijn van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden bij penningmeester@lvbhb.nl

Klein Vaarbewijs en de Vamex

Elk jaar organiseert de Vamex een bijeenkomst voor de opleiders. Deze bijeenkomst dient om terug te kijken op de examens voor de vaarbewijzen en vooruit de blikken op welke ontwikkelingen komen. Dit jaar werd de bijeenkomst overschaduwt door de kennisgeving van de minister dat zij de examinering na 2018 wil onderbrengen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) dat namelijk ook al de examens voor onder andere de beroepsbinnenvaart verzorgd. De overheid wil het aantal zelfstandige uitvoeringsorganisaties terugbrengen. De watersportbonden die betrokken zijn in het bestuur van Vamex zijn het hier absoluut niet mee eens en vrezen voor wat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Dit zijn onder andere de grote betrokkenheid van de watersport bij de exameneisen en examinering. Een efficiënte examinering tegen relatief lage kosten, een kleine organisatie met korte lijnen en zo veel mogelijk gemak voor de examenkandidaat. Onder andere krijgt u het pasje met het behaalde vaarbewijs direct na het examen mee naar huis en kunt u nog diezelfde dag het water op. En is het vrijwel altijd mogelijk om ergens binnen twee weken examen te doen. De bonden zijn bang dat met name de grote groep watersporters die vrijwillig het klein vaarbewijs haalt (meer dan 40%) straks misschien afhaakt en dat komt de veiligheid op het water niet ten goede. En niet te vergeten dat de Vamex ook de examens afneemt voor het veel minder vaak benodigde Groot Pleziervaartbewijs. Afgelopen jaar werden er respectievelijk 18 en 10 theorie en praktijkexamens afgenomen voor dit vaarbewijs voor grote pleziervaartuigen. Iets wat mogelijk is omdat Vamex de kennis en systemen toch al in huis heeft. Het CBR werkt op een heel andere basis en is toch vooral gericht op de grote groepen jongeren en beroepsmatige rijders.

Ondanks deze bezwaren lijkt de minister haar plan toch door te zetten en de komende twee jaar zal gewerkt moeten worden aan een soepele overgang van de examinering. Inzet van Vamex is om in ieder geval de bestaande dienstverlening zo veel als mogelijk in stand te houden.

Het goede nieuws is dat er vorig jaar een groter aantal mensen examen heeft gedaan voor het klein vaarbewijs. Een groei van bijna 7%, waarmee het aantal actieve bezitters van het klein vaarbewijs uitkomt boven de 388.000.

Kaartsymbolen en zeekaarten


Op de officiële zeekaarten zoals uitgegeven door de Nederlandse en bijvoorbeeld de Engelse Dienst der Hydrografie worden kleuren, symbolen en afkortingen gebruikt die internationaal zijn afgesproken. Voor een veilige navigatie is he noodzakelijk dat u weet wat al deze tekens betekenen. U vindt de betekenis van alle gebruikte symbolen en afkortingen in Zeekaart 1. Voor het eerst sinds 2008 verschijnt Zeekaart 1 nu in een nieuwe editie. Elke schipper en navigator die werkt op de zeekaarten moet eigenlijk Zeekaart 1 aan boord hebben.

Wat zijn officiële zeekaarten? Volgens afspraken tussen alle landen waar scheepvaart is hebben afgesproken dat de overheid van die landen zeekaarten uitgeeft van de wateren die regelmatig door zeeschepen bevaren worden. In Nederland is dat de Dienst der Hydrografie. Onderdeel van de Koninklijke Marine en dus onderdeel van Defensie. Alle vaart op zee valt onder de zogenaamde SOLAS eisen. Solas komt van International Convention for the Safety of Life at Sea. Hierin staan eisen waaraan de scheepvaart moet voldoen. De pleziervaart hoeft niet aan zo veel eisen te voldoen. De beroeps zeevaart moet wel aan veel eisen voldoen. Bijvoorbeeld dat men alleen mag navigeren met behulp van de officiële en bijgewerkte zeekaarten. Dat mag soms zelfs 100% digitaal. Voor de pleziervaart zijn de officiële zeekaarten niet verplicht. Deze kaarten zijn ook niet altijd even handig voor een plezierjacht met vaak weinig ruimte op de kaartentafel. Vandaar dat sommige Hydrografische Diensten ook speciale sets van jachtkaarten uitgeven, zoals in  Nederland de 1800-serie. Dat zijn kaarten afgeleid van de officiële zeekaarten. Soms met iets afwijkende symbolen en vrijwel altijd op een kleiner formaat. Bepaalde groepen kleinere en bedrijfsmatig gebruikte schepen die wel vallen onder de SOLAS eisen mogen ook van deze kaartensets gebruik maken.

Hydrografische Diensten verkopen hun data ook aan commerciële uitgevers van kaarten. Deze vullen deze gegevens vaak aan met eigen informatie en data die zij van derden inkopen en maken daar dan eigen kaarten mee. De kaarten voor de Nederlandse kust van Imray en NV Verlag zijn daar een voorbeeld van.

Ook wisselen Hydrografische Diensten onderling gegevens uit en/of werken in opdracht van overheden van landen zonder eigen Hydrografische Dienst. Zo zijn de Nederlandse zeekaarten ook uitgegeven door de British Admirality en maakt de Nederlandse Dienst de kaarten voor de kust van Suriname.

Verhuizing

ChartCo verzorgt voor ons de verzending van het grootste deel van uw bestellingen. ChartCo groeit mede daardoor uit haar jasje en verhuisd de komende dagen naar een nieuwe locatie en een groter magazijn. Hierdoor zullen de bestellingen die u plaatst op de website van Vaarwinkel.nl pas na het Paasweekend verzonden worden. Als het goed is zult u hier overigens niet veel van merken, omdat in het Paasweekend de postbezorger minder vaak langskomt. En we hopen natuurlijk allemaal op mooi weer en een lang weekend aan boord.

Om het leed toch iets te verzachten lijkt goed om u als vaste lezer en klant een kadootje te geven. Met onderstaande kortingscode krijgt u in de webwinkel € 5,- korting op bestellingen vanaf € 25,- (excl. de verzendkosten).

Uw kortingscode: Alleen voor lezers van de e-mail nieuwsbrief

Doe de artikelen die u wilt bestellen in de winkelwagen en ga naar de kassa. Hier kunt u de kortingscode toepassen. Let op: deze kortingscode is alleen de komende 2 weken geldig. Bestel dus snel.

Blauwe golf op Kanaal door Walcheren

De recreatievaart kan vanaf 15 april weer in minder dan een uur alle vijf bruggen over het Kanaal door Walcheren passeren. Deze 'blauwe golf' is dit zomerseizoen zes keer per dag van kracht. Dat scheelt hen bij elkaar anderhalf uur wachttijd. Lees meer op de website ...

Groene stroom aan boord

Aan boord is elektriciteit een schaars goed. Niet altijd hebben we immers walstroom en op een zeilboot staat de motor meestal maar even bij. Vanzelf ga je aan boord dus spaarzaam om en blijf je alert dat er geen onnodige stroomverbruikers aan staan. Ook het opwekken van stroom aan boord kan prima op een groene en dus duurzame manier. Het voordeel van zonne- en bijvoorbeeld windenergie aan boord is niet alleen dat het brandstof bespaart, maar ook dat de energie-opwekking doorgaat als de motor uit is of zelfs als u niet aan boord bent. Groene stroom aan boord is een nuttig boek dat daarom elke watersporter zal aanspreken.
Helaas echter bijna uitverkocht en dus Op = op !

Het boek Groene stroom aan boord is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Vaarwijzer Nieuwsbrief blijven ontvangen

Wij horen zo nu en dan dat niet al onze lezers de nieuwsbrief ontvangen en dat deze zo maar in de spambox van hun mailaccount terecht gekomen blijkt. Vooral de gratis e-mailaccounts lijken hier gevoelig voor te zijn. Mailaccounts bij providers als Gmail (Google), Outlook, Live en Hotmail (alle drie van Microsoft) en zo zijn er nog meer aanbieders van een gratis mailaccount. Gratis en handig want deze accounts zijn makkelijk te koppelen aan het mailprogramma op uw pc, tablet en smartphone. Zo heeft u overal de beschikking over uw e-mail. Maar wat veel gebruikers niet beseffen is dat uw e-mail zo standaard dubbel gefilterd wordt op spam en andere ongewenste e-mails. Een keer op de server van uw online gratis mailaccount en meestal ook nog een keer in het mailprogramma dat u gebruikt om de mail te lezen. Zowel dat mailprogramma als uw online mailaccount hebben dus een eigen spambox. Wat online afgevangen wordt komt uiteraard nooit in uw offline mailbox, maar als het er al wel doorkomt kan het dus nog afgevangen worden in uw offline spambox.

Prettig als u veel en vaak ongewenste mails ontvangt, maar helaas worden steeds meer automatische systeemberichten, zoals een orderbevestiging van een webwinkel, afgevangen en soms dus ook berichten als een nieuwsbrief die door een automatisch mailsysteem worden verzonden. Zeker ook als deze weer draaien in een zogenaamde shared hosting omgeving, waarbij meerdere bedrijven een mailsysteem delen, zoals bijvoorbeeld ook de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Hoe u te verzekeren van een goede ontvangst van de nieuwsbrief, zonder vervolgens overstelpt te worden door allerlei ongewenste mail? Dat kan vrij eenvoudig door uw mailprogramma en uw online mailaccount te vertellen dat u mail van vaarwijzer.nl en vaarwinkel.nl (vanaf dat adres versturen wij namelijk de nieuwsbrief) wel wenst te ontvangen. Een zogenaamd positief filter instellen. Vergeet niet dat u dit dus zowel in uw mailprogramma moet doen als in de online omgeving van uw mailaccount. Dat is in elk programma en in elke mailomgeving weer anders, maar elke account ken deze mogelijkheid.

En wilt u de Vaarwijzer Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Onder elke mail met de nieuwsbrief staat een link om u af te melden.

Vol programma North Sea Regatta Week

Van vrijdag 26 mei tot en met zondag 4 juni is in de haven van Scheveningen de North Sea Regatta Week 2017. Op zaterdagavond 27 mei start de North Sea Regatta met de Vuurschepenrace van Scheveningen naar Harwich. Dinsdag 30 mei vertrekt de RORC North Sea Race vanuit Harwich en weer naar Scheveningen. Op 1 juni gaat het WK J22 van start op de Noordzee voor de kust en van 2 t/m 4 juni worden daar ook de North Sea Regatta inshore races gevaren. Een vol programma dus. Meer op de website ...

Sleepbootdagen Vianen

Op 25, 26 en 27 mei is de historische vrijstad Vianen aan de Lek het toneel van de Nationale Sleepbootdagen. Het is de elfde keer dat dit evenement wordt georganiseerd. Ruim 200 stoere, soms antieke maar in ieder geval nostalgische sleepboten en opduwers, zorgen voor een boeiend schouwspel en stelen de show met kracht- en vaardigheidsproeven. Online verder lezen ...

Botentekoop en Barqo gaan samenwerken

Vraag en aanbodsite Botentekoop.nl en botendeelplatform Barqo.co gaan samenwerken. Booteigenaren die hun boot via Botentekoop.nl te koop aanbieden, kunnen hun boot desgewenst ook verhuren via Barqo.co. Lees online verder ...

De boot vaarklaar

In het ideale geval zijn alle klussen aan de boot al in het najaar gedaan… Maar de praktijk is vaak net even anders. De ANWB laat in 5 stappen zien hoe u de boot vaarklaar maakt. Klik hier ...

En zo lang uw boot op de kant staat is het wellicht een goed idee eens met de bril van een deskundige naar uw schip te kijken. Dat kunt u namelijk best zelf .... met de hulp van het boek Keurmeester van het eigen schip.

Museum stopt met scheepswerf Koningspoort

De verlieslijdende scheepshelling Koningspoort in de Oude Haven in Rotterdam wordt overgedragen aan de gemeente Rotterdam. De directie van het Maritiem Museum is er naar eigen zeggen niet in geslaagd de scheepswerf tot een succes te maken.
Bij de Koningspoort kunnen eigenaren van historische schepen op authentieke wijze hun schip restaureren. De scheepshelling maakt sinds de fusie met het Havenmuseum, begin 2015, onderdeel uit van het Maritiem Museum. Lees verder op de website ...

Nieuws van de Volvo Ocean Race

Van de week werd bekend dat Team Vestas opnieuw aan de volgende Volvo Ocean Race zal deelnemen. Daarmee staat het aantal deelnemers voorlopig op vier. Ook werd bekend dat de Nederlandse Carolijn Brouwer opnieuw zal deelnemen. Dit keer aan boord van de Chinese deelnemer Dong Feng. De komende Volvo Ocean Race mag ook met gemengde teams gevaren worden.

Wat mogen we verwachten

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer achter de rug zijn is het wachten op wat de partijen ons straks brengen. Wat betreft de watersport hoeven we niet veel te verwachten ben ik bang. In de verkiezingsprogramma's van de partijen die het mogelijk straks voor het zeggen hebben komt onze favoriete sport en vrijetijdsbesteding niet voor.

Gezocht in de verkiezingsprogramma's van VVD, CDA, D66, PVV en GroenLinks op de woorden watersport, waterrecreatie en binnenvaart. Binnenvaart komt zo nu en dan nog wel eens voor, maar water heeft voor de politieke partijen vooral een binding met waterschappen en de besturen waarvan immers menig politicus is te vinden. Er is dus voldoende werk aan de winkel voor de belangenbehartigers van de sector en de watersporters.

Hiswa 2017: Meer kopers en jeugd

Met mooi lenteweer is het watersportseizoen tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show 2017 in de RAI Amsterdam vorige week voortvarend van start gegaan. Vijf dagen lang werd het laatste nieuws op watersportgebied getoond.
Uit een peiling onder exposanten blijkt dat er ten opzichte van vorig jaar meer boten zijn verkocht. Ook de nieuwe Funsports Xperience heeft een positieve bijdrage geleverd aan het evenement. Er waren opvallend meer jongere bezoekers. Wel viel het totale aantal bezoekers tegen. Er kwamen zo'n 5.000 minder dan vorig jaar, waarmee de beurs ongeveer gelijk staat met het aantal bezoekers dat dit jaar de beurs Boot Holland bezocht. Online verder lezen ...

Acties waterpolitie gaan nog door

De protestactie bij de Dienst Waterpolitie van de Landelijke is vanmiddag zijn derde week ingegaan. ‘Onbegrijpelijk dat de politiek niet ingrijpt om dit conflict tot een goed einde te brengen,’ vindt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond. ‘Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok mag dan demissionair zijn, ik had toch wel verwacht dat hij de korpsleiding inmiddels om opheldering zou hebben gevraagd over haar halsstarrige houding. Lees online verder ...

Stuurboordswal versus stuurboordszijde

In het Binnenvaart Politiereglement (BPR) staat dat als u de stuurboordszijde van het vaarwater volgt u in veel gevallen voorrang heeft op schepen die dat niet doen. Bijvoorbeeld als u in een motorboot langs de stuurboordswal vaart en een tegemoetkomend zeilschip tegen de wind het vaarwater opkruist. In de volksmond wordt dit vaak vereenvoudigt tot "stuurboordswal heeft voorrang" én "niet stuurboordswal volgend heeft dus geen voorrang". Het eerste klopt in veel situaties. Het tweede niet.

Wie heeft er voorrang en waarom? Bob, want Kim houdt geen stuurboordswal. Kim, want bob houdt geen stuurboordswal en een zeilschip gaat voor een motorschip.

De vaarregels spreken niet over de stuurboordswal. De regels hebben het consequent over het wel of niet "volgen van de stuurboordszijde van het vaarwater".
De stuurboordszijde van het vaarwater is niet gedefinieerd in de vaarregels, maar betekent in ieder geval aan stuurboord van het midden van het vaarwater gezien in de vaarrichting van het schip. In de tekening aangegeven met de rode stippellijn.

Voor kleine schepen en vooral voor de pleziervaart geldt het advies om zo veel mogelijk stuurboordswal te varen. Dat is de meest veilige plek op het vaarwater, zeker als er ook beroepsvaart is. 'Ik volg de stuurboordwal en heb dus voorrang' is echter niet juist. De vaarregels zeggen dat als u aan stuurboordszijde van het vaarwater vaart in veel situaties (maar dus niet alle !) voorrang heeft. Dus in de hier getekende situatie heeft Bob voorrang op Kim. Hij vaart aan de stuurboordszijde en zij niet.

Niet elk schip kan straks langs de stuurboordswal varen. Bijvoorbeeld omdat het daar voor het schip niet diep genoeg is of omdat het schip een hogere mast heeft en er takken van bomen over de kant hangen. Het is niet aan de andere scheepvaart om te bepalen hoe dicht uw schip langs de stuurboordwal moet varen. Dat bepaalt u. U weet immers als het goed is waar u kunt varen rekening houdend met diepgang, masthoogte etc.. Het advies is en blijft wel om altijd zo veel als mogelijk de stuurboordswal aan te houden.

Een ander voorbeeld. Nico en Mark besturen beiden een klein motorschip. Karin zeilt in een klein zeilschip. Wat is juist volgens de vaarregels van het BPR?

Nico vaart zeker aan stuurboordszijde en heeft dus op beiden voorrang? In ieder geval op Karin. Mark vaart echter ook aan stuurboordszijde, maar minder dan Nico. Heeft hij dan minder voorrang? Nee, want de regels zeggen immers niets over het meer of minder stuurboordszijde houden.

De vaarregels zeggen ook dat oplopen alleen mag als dit kan zonder gevaar.  Door Nico op te lopen laat Mark minder ruimte voor Karin. Aan de andere kant hij heeft voorrang, want houdt nog steeds stuurboordszijde, dus als Karin de regels volgt dreigt er helemaal geen gevaar en is oplopen gewoon toegestaan. Het vaarwater lijkt voldoende breed voor Karin om op tijd overstag te gaan.

Uit de afbeelding kunnen we echter niet opmaken dat Mark het schip van Nico oploopt. Het is ook mogelijk dat Mark een diepstekende kiel heeft en dus wat ruimte houdt van de walkant waar hij weet dat het ondiep is. Nico in zijn ondiepstekende sloep wil sneller en besluit Mark aan de binnenkant in te halen. In dat geval is Nico dus het oplopende schip. De voorkeur is om Mark aan de andere kant op te lopen, maar daar vaart Karin. Oplopen aan de binnenkant is in deze situatie een goede oplossing. Karin kan op tijd overstag. Mark kan rustig koers en snelheid aanhouden en de weg is vrij voor Nico.

Klaar voor het nieuwe seizoen

Het mooie voorjaarsweer lijkt aan te houden. Dus begint het water weer te trekken en wordt het tijd om uw schip weer klaar te maken voor het volgende seizoen. De laatste klussen gedaan, de motor heeft een servicebeurt gehad en verre horizonten lokken.

In de online Vaarwinkel vindt u verschillende boeken die u helpen bij het vinden van inspiratie voor uw volgende vaartocht. En uiteraard ook al het materiaal voor het in detail voorbereiden van uw reis.

Met de Tijgerhaai voer de redactie van de Waterkampioen door heel Nederland en door half Europa. Van Nederland tot de Middellandse zee en via Rijn en Donau helemaal naar Boedapest. Al deze reizen zijn gebundeld in het mooi uitgevoerde en rijk geïllustreerde boek Reizen met de Tijgerhaai.

De Noorse Fjorden zijn werkelijk schitterend om te bezoeken, zeker op eigen kiel. De oversteek is even doorzetten. Of u nu in een keer oversteekt of via de Deense kust in etappes gaat, de beloning is de mooie en overweldigende natuur. Onmisbaar voor iedereen die de steven dit jaar naar het noorden wendt is de Imray Pilot Norway die eind vorig jaar in een compleet vernieuwde editie verscheen.

Dichter bij huis, maar toch een beetje van de geëigende paden is het boek Met staande mast door Nederland een bron van inspiratie. Ook met een mast biedt Nederland meer dan het IJsselmeer of de Zeeuwse Delta.

Groninger Waterpolitie staakt

De Groningse waterpolitie houdt vanaf dinsdag de boten aan de kant vanwege onvrede over financiële keuzes van de leiding. Het is onderdeel van een landelijke staking van de landelijke eenheid. Alleen bij noodmeldingen wordt nog uitgevaren. Lees verder op de website ...

Sloep 100% gebouwd op zon-energie

In Januari heeft sloepenbouwer Damarin het volledige dak van de werkplaats laten voorzien van zonnepanelen. De 30 panelen leveren bij elkaar 7.800 KW per jaar. Voldoende om het hele bedrijf (en huis) van stroom te voorzien. Vanaf nu zijn alle Damarin's dus gebouwd op 100% zon-energie. En bij de werf kunnen elektrische boten nu met behulp van zon-energie opladen.

Antwoord op BTW-vragen watersportverenigingen

De nieuwe regels voor het heffen van BTW over de verhuur van ligplaatsen door watersportverenigingen leverde uiteraard een groot aantal vragen op. Het Watersportverbond heeft deze verzameld een aan de Belastingdienst voorgelegd. De antwoorden zijn nu binnen en bieden op een aantal punten bruikbare informatie voor bestuurders van watersportverenigingen. Lees hier verder ... Helaas worden én in de vragen én daardoor in de beantwoording wel fiscale vaktermen gebruikt die niet voor iedereen direct duidelijk zullen zijn.

Zeilboten in de winterstalling hoeven ook dan geen BTW over de ligplaats te betalen. Maar ook niet voor (winter)stalling op de kant. Opvallend is verder dat IWWF gekwalificeerde waterskiboten toch wel als sportboot worden gezien.

Verenigingen met overwegend zeil- en/of roeiboten kunnen naar mijn mening overwegen geen BTW te rekenen. Verenigingen met zowel motor- als zeilboten kunnen overwegen over alle lig- en stallingsplaatsen BTW te rekenen. Dan kan men namelijk alle BTW over de aan de ligplaatsen gerelateerde kosten en investeringen terugvragen en dit maakt de administratie een stuk gemakkelijker. Op de site een eenvoudig voorbeeld ...

Nieuwe Leidraad voor het vaarbewijs

De Leidraad voor het Klein Vaarbewijs helpt al jaren vele kandidaten naar een geslaagd examen voor het Klein Vaarbewijs. En omdat de exameneisen vrijwel elk jaar iets worden aangepast was het weer tijd voor een nieuwe editie. Weer helemaal up-to-date en voorzien van duidelijke illustraties.

Vaarroutes in Amsterdam en omgeving

Varen in en om Amsterdam is een belevenis. Onder heel veel bruggen, langs schitterende kades en door de gezellige drukte van de grote stad. Maar even buiten de drukke stad de rust van het groene hart of de industriële bedrijvigheid van de havens, Schiphol of de Zaan. Een grote variëteit van vaarwaters op zo'n korte afstand van elkaar. Dat is wat u vindt in het nieuwe boek Vaarroutes Amsterdam Diverse dag- en weekendtochten voor motorboot en sloep. Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Welkom op het water

ANWB Waterkampioen en HISWA presenteren zich op de HISWA-beurs van 8 t/m 12 maart in  gezamenlijke stand die geheel in het teken staat van Welkom op het water. De campagne wil nieuwe watersporters enthousiasmeren en bestaande watersporters nog meer te laten genieten van hun activiteiten op het water.

De ANWB met haar inmiddels 90-jarige Waterkampioen sluit zich graag bij de campagne aan. De samenwerking is een logische. De ANWB en HISWA werken al decennia nauw samen in de belangenbehartiging voor de realisering en behoud van de staande mastroute, goede leveringsvoorwaarden in de watersport en doen samen mee aan campagnes om de veiligheid op het water te verbeteren.
Beide organisaties zijn al sinds mensenheugenis actief in de watersport. Zo maakte de ANWB al in 1905 haar eerste waterkaart voor de watersporter. De Waterkampioen verscheen voor het eerst in 1927. HISWA als brancheorganisatie van de watersport werd in 1932 opgericht.

Op de HISWA Amsterdam Boat Show in hal 2 (standnummer 02.322)  kunnen bezoekers en exposanten kennismaken met de campagne Welkom op het water. Voor hen ligt een herdruk van de eerste Waterkampioen uit 1927 klaar. Bezoekers kunnen ervaren hoe leuk golfsurfen is met een Virtual Reality bril op. Meedoen aan de quiz - de Watersportcheck- kan zomaar leiden tot een gratis dagje op het water.
Meer informatie: www.welkomophetwater.nl en anwb.nl/water

Met korting naar de HISWA-beurs voor ANWB leden 5 Euro korting op de 15 euro entree.

BTW voor watersportverenigingen

Er is veel te doen over de nieuwe BTW regels voor het verhuren van ligplaatsen door watersportverenigingen. Daarover deze week iets meer in de Vaarwijzer Nieuwsbrief. En ter illustratie onderstaande voorbeeld.

Een watersportvereniging heeft nu de keuze. BTW heffen voor alleen motorboten of BTW rekenen over alle ligplaatsen. Dat laatste kan mi. voordeliger uitvallen voor alle leden.

Een eenvoudig voorbeeld:

Investering 100 euro de m2.
BTW over investering is 21 euro. Voor het gemak ga ik even uit van alles in het hoge 21% tarief.
Totaal te betalen voor de investering is dus 121 euro.

Haven meet 10.000 m2. Dus geïnvesteerd is € 1.210.000, waarvan € 210.000 BTW.

Vereniging sluit hiervoor een hypotheek af tegen 2% rente. Voor het gemak wordt er niet afgelost. Jaarlijkse rente bedraagt dan: € 24.200.
Kan de vereniging echter de volle BTW terugvragen dan is de lening € 210.000 lager. De jaarlijkse rentesom bedraagt dan € 20.000.

Jaarlijkse kosten voor onderhoud, materiaal, reserveringen etc. bedraagt 100.000 euro. Hierover ook weer 21% en dus te betalen € 121.000

De vereniging die de BTW niet terug kan vragen is kwijt per jaar: € 24.200 (rente) en € 121.000 (kosten) is totaal € 145.200.
De vereniging die wel de BTW terugvraagt is kwijt per jaar: € 20.000 (rente) en € 100.000 (kosten excl. BTW). Totaal: 120.000.

Alle 10.000 m2 worden verhuurd. De vereniging hoeft geen winst te maken. Bij de vereniging waar de BTW vrijstelling wordt gebruikt, kost een m2 € 14,52 per jaar en bij de vereniging die wel BTW rekent kost deze ook € 14,52 (€ 12,- excl BTW). Afgezien van het lagere risico omdat er minder rente betaald moet worden door de BTW betalende vereniging, is er nog weinig verschil.

Maar nu komt het. De vereniging gaat de leden laten betalen voor het lidmaatschap. Er zijn 500 leden. Men wil € 50.000 ophalen met de lidmaatschapsgelden, dus € 100 per lid.

Voor de vereniging met BTW vrijstelling verandert er niets. Behalve dan dat het liggeld per m2 daalt naar € 9,52 per m2.
Omdat lidmaatschap van een vereniging vrijgesteld is van BTW heffing kan de vereniging die wel BTW rekent nu een deel van de rekening bij de fiscus leggen.
Het liggeld zakt daardoor naar € 8,47 per m2 incl. BTW.

De leden van de vereniging die wel BTW rekent zijn dus goedkoper uit. En omdat deze vereniging over alle ligplaatsen BTW rekent kan de administratie relatief eenvoudig blijven en dat scheelt mogelijk ook weer iets in de kosten. Deze vereniging heeft jaarlijks lagere kosten. En feitelijk deelt de fiscus mee in het risico van de leegstand. Wat weer goed is voor de nachtrust van de bestuursleden.


'Christian Radich' in Harlingen

Donderdagochtend 9 maart kwam het Noorse tallship Christian Radich met hoogwater (circa 7 uur) in Harlingen aan. De Christian Radich is gebouwd in 1937 en onder andere bekend door de film Windjammer uit 1958 en de televisieserie The Onedin Line uit de jaren zeventig. Het schip komt hier allereerst voor een uitwisselingsproject tussen Noorse studenten en studenten van de Maritieme Academie Harlingen. Lees verder op de website ...

Hiswa boten van het jaar

Na de opening van de Hiswa in Amsterdam gisteren werd bekend gemaakt welke boten de titel Boot van het jaar mogen voeren. Lees online verder ...

De staat van uw schip

Terwijl ik dit schrijf raast er een voorjaarstorm over ons land. Het is dan ook een goed idee om morgen of anders dit weekend even langs de boot te gaan om te kijken of zij er nog goed bij ligt of staat. Of bent u al begonnen aan uw lijstje om de boot weer klaar te maken voor het komende seizoen?
Het boek Keurmeester van je eigen schip kan ik u van harte aanbevelen. Het leert u om met de ogen van een deskundige kritisch naar uw eigen schip te kijken. Onmisbaar bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen naar mijn mening.

Rotterdam Offshore Sailing

Drievoudig Volvo Ocean Race-zeiler Gerd-Jan Poortman gaat leiding geven aan het Rotterdam Offshore Sailing Team (ROST). De Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas en transportbedrijf Van Uden Group bundelen hun krachten in het nieuwe zeilteam. Het hoofddoel van het Rotterdam Offshore Sailing Team is om in de komende jaren een nieuwe generatie zeezeilwedstrijd-talenten op te leiden voor de Volvo Ocean Race 2020-2021. Online verder lezen ...

Vamex scoort een dikke voldoende

Examenorganisatie Vamex deelt meestal cijfers en punten uit, maar krijgt dit keer eens zelf een cijfer. Een cijfer waar ze trots op mogen zijn, namelijk ruim een 8 voor klanttevredenheid.  Online verder lezen ...

Zeeslang

Vliegende robots of drones kennen we inmiddels allemaal wel. Maar wellicht dat er over een paar jaar onder onze kiel ook allerlei robotjes rond varen. Om onderzeekabels te inspecteren, om de zeebodem in kaart te brengen en misschien geven ze u wel een seintje als de aangroei toch echt te veel wordt. Lees online verder ...

In de schoolbanken

Raymarine Benelux, apparatuur voor navigatie en communicatie, geeft bezoekers van de HISWA Amsterdam Boat Show de mogelijkheid een gratis les te volgen in een 'klaslokaal' pal naast de Raymarine-beursstand in Hal 6. Docent Geert-Jan Smolders leert de cursisten onder meer hoe ze met 'autorouting' een route kunnen uitstippelen en hoe de parameters van de boot ingevoerd kunnen worden. De cursisten kunnen daarmee vervolgens zelf aan de slag. Lees meer op de website ...

Nieuwe kaartenset Noord-Frankrijk

Imray brengt naast de bekende losse kaarten ook speciale kaartensets uit. Op A2 formaat en dus bijzonder geschikt voor gebruik op de kaartentafel van een jacht. De kaarten in de zogenaamde 2000 serie strekken zich inmiddels ook uit van de Engelse Oost en Zuid kust tot de kusten van Nederland, België en Frankrijk.

De Imray kaartenset 2110 voor Noord-Frankrijk is zojuist verschenen in een nieuwe editie. Weer helemaal bijgewerkt en klaar voor het nieuwe vaarseizoen.

Nieuwe kaarten voor de Westerschelde

De nieuwe editie van de 1803 kaartenset van de Dienst der Hydrografie voor de Westerschelde is zojuist verschenen. De Westerschelde van Vlissingen tot Antwerpen en inclusief het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Een complete kaartenset met diverse overzichts- en detailkaarten.

Veerponten versus vissende vissersschepen

In het Binnenvaart Politiereglement BPR bestaat er geen verschil tussen de verlichting van een visserschip dat varend aan het vissen is en een vrijvarende veerpont. Beiden tonen de boordlichten, een heklicht en een groen rondschijnend licht boven een wit rondschijnend licht. Aanvullend mag het vissende vissersvaartuig nog een toplicht tonen, maar dat is dus niet verplicht. En omdat een toplicht van achteren niet zichtbaar is, is er van achteren ook dan geen verschil.

In de praktijk zal dit geen problemen geven. Op de kaart is te zien waar een veerpont te verwachten is. Als er toevallig net in die buurt ook een visser vaart, zal deze waarschijnlijk het aanvullende toplicht voeren, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het een vissersschip betreft. Op de Nederlandse binnenwateren waar veerponten het water oversteken komt u niet of nauwelijks ook varend vissende vissersschepen tegen. En op het ruimere water van de Waddenzee en het IJsselmeer komt u geen veerpont tegen. Een veerboot naar de Waddeneilanden is namelijk geen veerpont volgens de definitie van het BPR. Zie de Aanwijzing Veerponten.

In de regelementen op andere wateren doet dit probleem zich niet voor.
Het RPR kent niet een vissend vissersvaartuig dat ook vaart. Op de Rijn kent men alleen lichten en dagmerken voor stilliggende of ten anker liggende vissersschepen. En omdat ze stilliggen tonen deze schepen weer geen boordlichten en geen heklicht.
De Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee (BVA) en andere vaarregels die daar regels van 'lenen', zoals het SRE en het SRW kennen weer geen veerpont.


aanbiedingen adn adnr agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur automatic identification system avontuur baz beginners belangenbehartiging Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartnieuws binnenwater boeken boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenland caledonia cartografie cevni communicatie cruises cursus cvo cwo discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid economie ehbo enc engeland Europa evenementen examen financieel Frankrijk friesland gadgets getijden gevaarlijke stoffen gmdss golfsurfing gps griekenland groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kustnavigatie leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren museum natuur nautische publicaties navigatie nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen onderhoud oosterschelde opmerkelijk overheid pilot platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent radar recycling regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst topsport tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargids vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Recente berichten

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.