Bijbels voor de doe-het-zelver

De meeste watersporters doen veel zelf aan hun schip en voor velen hoort dat gewoon bij de hobby. Nu het vaarseizoen zo ongeveer wel voorbij is neemt het aantal klussers in de havens toe. Valt het u ook op dat het juist in het najaar soms zo veel drukker is in de haven? Auto's vol met gereedschap, materiaal en hulptroepen en die gaan in de avond weer net zo vol, maar dan met kussens en andere materialen weer naar huis.

Is uw lijst met klussen lang en valt er veel te repareren? Of bent u na wat onderhoud al weer klaar? Of pakt u van de winter de gehele elektrische installatie beet? Voor elke klussende watersporter is er een dikke 'Bijbel' met een compleet overzicht van alle voorkomende reparaties, klussen, onderhoudswerkzaamheden tot en met het opnieuw bedraden van uw schip en het oplossen van elektrische storingen.

Lekker dikke boeken met een onmisbare schat aan informatie voor de doe-het-zelver.

Praktijkcursus Marifoon

Op 18 en 19 november 2017 geeft Demarage een praktijkcursus gebruik Marifoon georganiseerd aan boord van het 67 voets oceaan racezeiljacht Mariflex Challenge. Tijdens deze 2 daagse cursus vaart u van Dinteloord naar Rotterdam en weer terug. Uitgebreid wordt met u doorgenomen welke Marifoon handelingen er verricht moeten worden en kunt u oefenen met het gebruik van de marifoon en de wijze van communiceren door daadwerkelijk bruggen, sluizen en blokkanalen op te roepen. Deze cursus is bedoeld voor een ieder die meer wil weten over het gebruik van een Marifoon aan boord. Meer informatie op de website ...

Naast het behalen van het verplichte marifoon bedieningscertificaat raden wij een ieder aan om ook te leren hoe de marifoon in de praktijk te gebruiken.

Diesel controle in Belgische havens opgeschort

Alleen in het Verenigd Koninkrijk kunnen jachten nog rode diesel tanken. Rode diesel is diesel die valt onder een speciaal belastingtarief en waaraan een rode kleurstof is toegevoegd. Rode diesel die wordt gebruikt voor de verwarming of generator mag tegen een lager tarief getankt worden. Voor de aandrijving van een plezierjacht geldt echter een hoger tarief. En hoewel dat formeel niet is toegestaan is het wel mogelijk om rode diesel te tanken tegen een lager tarief belasting. En daardoor kan dat nog steeds problemen geven als u bij terugkomst in het Europese vasteland controle krijgt.
Als het even kan tankt u in Engeland witte diesel, maar er zijn havens waar dit gewoon onmogelijk is. U doet er dan wijs aan om bij het afrekenen wel de juiste accijns voor gebruik van de diesel voor de aandrijving te betalen en daarvan een duidelijke bon te vragen. U moet deze lange tijd bewaren en bij controle aan boord ook laten zien. Dit omdat restjes van de kleurstof lang in de tank kunnen achterblijven. En ondanks dat doen er veel verhalen de ronde welke veel jachtschippers in onzekerheid laten.

Vorig jaar werd een Engels jacht in een Belgische haven bekeurd omdat zij (uiteraard) rode diesel in de tank hadden zitten. Een scheve consequentie van lastige fiscale regels die er zelf toe leidde dat het verontwaardigde Britse stel een algemene oproep deed om Belgische havens voortaan te meiden. Over en weer is veel overleg geweest en de conclusie is dat de regels erg ingewikkeld in elkaar zitten. Daarop hebben de Belgische instanties besloten voorlopig de dieseltanks van bezoekende jachten uit Engeland niet meer te controleren. Lees online verder ...

Voor Nederlandse en Belgische jachten die in Engeland zijn geweest blijft gelden dat zij de administratie op orde moeten hebben en moeten kunnen aantonen dat zij de betreffende belastingen in Engeland betaald hebben. Kunt u dat niet aantonen dan loopt u het risico een boete te krijgen plus een naheffing om de accijns alsnog te betalen.

Tot voor een aantal jaren terug mochten historische vaartuigen in Nederland ook rode diesel gebruiken ook als zij als pleziervaartuig werden gebruikt. Die regel is echter door het eerste kabinet Rutte afgeschaft. Ook in tanks van deze schepen kan bij inspectie dus nog een spoor van de kleurstof worden gevonden.

Isagi overgenomen door Able2

Isagi fabrikant en leverancier van onder andere StayPut antislip materiaal is overgenomen door Able2 een firma gespecialiseerd in producten die het leven gemakkelijker maken. Isagi is opgericht door twee Britse watersporters die op zoek waren naar antislip materiaal om te voorkomen dat borden zouden gaan schuiven.

Zeevaart vertrouwt te veel op digitale kaart

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is druk, want onlangs verscheen er ook nog een rapport over het vastlopen van een Nederlands vrachtschip in de Egeïsche zee met daarin relevante conclusies voor alle zeevarenden. In het kort komt het er op neer dat er bij de navigatie te veel vertrouwd wordt op de digitale navigatiemiddelen, waarbij men zich onvoldoende bewust is van de beperkingen en de risico's. Digitale kaartsystemen maken de navigatie makkelijk en bieden een schat aan informatie, maar als die informatie niet of onvoldoende bestudeerd wordt mist men mogelijk essentiële informatie. Ook digitale kaarten zijn niet foutloos en daarom moet ook gebruik gemaakt worden van alle mogelijke middelen die de navigatie ondersteunen. Ten onrechte gaan gebruikers er vanuit dat digitale kaartsystemen de meest up-to-date informatie bieden. En apparatuur werkt niet altijd intuïtief waardoor deze niet optimaal benut worden.

Ook de watersporter vertrouwt in steeds toenemende mate op moderne navigatiesystemen, maar terecht wijst de OVV er op dat ook de "oude" navigatiemethoden gekend moeten worden en ook gebruikt moeten worden. Terwijl aan de andere kant er in de opleidingen veel meer aandacht moet zijn voor het gebruik van de moderne systemen, wat de beperkingen en gevaren zijn en hoe zo veel mogelijk nut van te hebben.

Terecht dat er voor bijvoorbeeld Klein Vaarbewijs 2 en Theoretische Kustnavigatie (TKN) aandacht is voor de basis navigatievaardigheden. Echter ik constateer ook dat er niet of nauwelijks aandacht is voor de moderne navigatiesystemen en hulpmiddelen. En ben het helemaal eens met de OVV dat het niet of-of moet zijn, maar en-en.

Botentekoop overgenomen

Eigenlijk geruisloos is de bekende botenverkoop website Botentekoop.nl en het gelijknamige blad overgenomen door Arimpex bv, de eigenaar van boten.nl. Botentekoop evenals de Botenbank was eigendom van de Telegraaf Media Groep . Beide labels en ook de diverse websites voor het verkopen van caravans en kampeerspullen zijn overgenomen.

Bedragen zijn niet bekend gemaakt en onduidelijk is of er ook sites samengevoegd gaan worden. Wel lijkt het Boten Magazine verdwenen. In juli verscheen het laatste nummer. Achter de schermen is er ook al iets te merken en kunnen professionele adverteerders hun advertenties op de verschillende websites vanaf één centraal punt beheren.

Naast Arimpex zijn er in Nederland nu nog twee andere grote gespecialiseerde platforms over om uw boot te koop aan te bieden: Yachtfocus (incl. ANWBBoten.nl) en de site van de Hiswa makelaars, die tegenwoordig nog alleen als onderdeel van de website van de Hiswa zelf is te benaderen. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere aanbieders, diverse internationale websites en natuurlijk sites als Marktplaats en Speurders.

Naschrift van de redactie: De Hiswa Makelaars zijn tegenwoordig ook bereikbaar op nlyachts.com. Deze website wordt technisch in de lucht gehouden door Yachtfocus en alleen makelaars kunnen schepen op deze site plaatsen. Yachtfocus is dus ook de leverancier van het platform achter de site(s) van de Hiswa Makelaars en ook achter een groot aantal sites van makelaars zelf. Yachtfocus en Arimpex zijn daarmee dus de twee grootste aanbieders van gespecialiseerde platforms voor het te koop zetten van boten.

Beter toezicht op keuringsinstanties

Waar de ene minister zwaar in de problemen komt door de vernietigende conclusies uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt de andere er kennelijk mee weg.

Op het zeilschip Amicitia brak het bovenste deel van de mast, waarbij drie mensen om het leven kwamen. In het onderzoeksrapport van de OVV staan enkele schrikbarende conclusies. Onder andere dat het toezicht op de sector en keurende instanties door de Inspectie Leefomgeving en Transport tekort schoot. Wij berichten daar al eerder over. Verantwoordelijk minister Schultz van Haegen schrijft naar aanleiding van Kamervragen van Harry van der Molen en Martijn van Helvert dat zij vindt dat het toezicht op de keuringsinstanties beter moet. Ze stelt voorop dat keuring en toezicht nooit elk risico op ongelukken kan uitsluiten. En zij schrijft dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die zeilschepen moet controleren, prioriteit geeft aan de risicovolste categorieën. Voor het ongeluk met de Amicitia hoorde de bruine vloot daar niet bij. De minister laat verder weten het rapport, de conclusies en aanbevelingen verder te bestuderen.

Watersporters op de bon

Deze week was er op enkele dagen sprake van dichte tot zeer dichte mist. Lastig als u de weg op moet, maar misschien nog meer als u het water op moet. Veel watersporters genieten nog van het naseizoen of zijn wellicht al onderweg naar de winterstalling. Helaas is een aantal van hen met de dichte mist gaan varen waar het niet is toegestaan. Dat kwam deze schippers te staan op een bon. Kent u nog de regels voor het varen bij slecht zicht (zoals mist)?

Varen met slecht zicht mag, tenzij .... Tenzij het zicht zo slecht is dat het niet meer verantwoord is. Tenzij u vaart op bepaalde in de vaarregels genoemde wateren waar het voor kleine schepen (< 20 meter) alleen is toegestaan te varen met een zogenaamde type goedgekeurde radar en er iemand aan boord is met het juiste certificaat. Tenzij uw schip in bepaalde wateren voorzien is van de daar verplichte radarreflector. Tenzij uw schip voorzien is van een marifoon en er iemand aan boord is met het juiste marifooncertificaat.

Bovenstaande is natuurlijk heel kort door de bocht. De regels kunt u nalezen in onder andere het Binnenvaart Politiereglement en in "normaal" Nederlands in elk vaarbewijsboek.

En wat te doen als u onderweg wordt overvallen door dichte mist? Probeer een veilige lig- of ankerplaats te vinden buiten de vaargeul en neem per marifoon contact op met de verkeersbegeleiding. Blijf verder buiten goed luisteren en uitkijken. Geef de toegestane mistsignalen en maak gebruik van de marifoon om andere scheepvaart te informeren over uw ligplaats als u een schip hoort naderen. Vaart u op wateren waar u als klein schip met slecht zicht wel mag doorvaren, dan maakt u de afweging om een ligplaats te zoeken of voorzichtig verder te varen als dit verantwoord is.
Heeft u geen marifoon aan boord? Misschien dat bovenstaande u overtuigt om er deze winter één aan te schaffen en het bedieningscertificaat te halen.

Jarige Reddingsbrigade

Naast de KNRM kent u allemaal de vrolijke oranje boten van de Reddingsbrigade. Te zien bij veel evenementen op het water, op het strand en eigenlijk overal waar veel mensen op en langs het water recreëren. De Reddingsbrigade bestaat dit jaar 100 jaar en dat is reden voor een mooi boek over de geschiedenis.
Met dit boek laat de Reddingsbrigade zien wat haar geschieden is en het belang van haar kennis van het water zijn. De redder in nood stelt daarnaast de mensen voor die zich bij de reddingsbrigades dag en nacht inzetten voor dit goede doel.

Het boek Redder in nood is zojuist verschenen en Koning Willem Alexander mocht onlangs het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De voorraad boeken is naar ons onderweg. Bestel alvast nu, dan heeft u dit boek als eerste in huis.

Amerikaanse marine zet de AIS aan

Binnen de Amerikaanse marine was het gebruikelijk om te varen zonder dat een AIS signaal wordt uitgezonden. Na twee recente aanvaringen waarbij vrachtschepen in aanvaring kwamen met een Amerikaans oorlogsschip en waarbij aan Amerikaanse zijde gewonden en doden vallen te betreuren heeft de marine van de Verenigde Staten besloten om de AIS weer aan te zetten in druk bevaren wateren. Ook heeft men besloten dat er voortaan beter uitkijk gehouden moet worden en krijgen bemanning meer tijd om uit te rusten. Diverse wachtorders worden nader bekeken en eerder al moesten twee admiraals van de US Navy opstappen.

Stuurboord wal varen

In het Binnenvaart Politiereglement (BPR) staat in artikel 9.04 lid 2 de verplichting voor kleine schepen (< 20 meter) om "zo veel mogelijk" stuurboordwal te houden op bepaalde in het BPR genoemde (drukke) wateren. Welke wateren dit zijn staat in Bijlage 15a van het BPR en in lid 2 van 9.04 worden enkele wateren genoemd die hiervan weer uitgezonderd zijn. Een wat ingewikkelde manier van opschrijven, maar kort gezegd bent u op veel drukke wateren met een klein schip dus verplicht stuurboordswal te houden. En op alle andere wateren is het meestal wel zo veilig om dat ook te doen.

Ook de andere scheepvaart houdt zo veel als mogelijk stuurboordswal, maar soms is het nodig om hier van af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er veel stroom staat in een bochtige rivier of omdat men aan de overzijde wil afmeren. Artikel 6.04a biedt een groot schip de mogelijkheid om dit kenbaar te maken door middel van een blauw bord. Een klein schip moet voorrang verlenen aan het grote schip en doet dit "bij voorkeur" aan de zijde die het grote schip vrij laat.

Het BPR geeft met de stukjes tekst "zo veel mogelijk" en "bij voorkeur" ruimte aan de schipper van een klein schip om een eigen afweging te maken en zijn koers te bepalen. Hierover bestaat in de praktijk vaak verwarring en soms ontstaan er zelfs onveilige situaties. Situaties die zijn te voorkomen door goed om u heen te kijken en de bedoeling van de andere scheepvaart "te lezen". Laat u niet klem varen, neem soms even gas terug en misschien het belangrijkste: pak bij twijfel even de marifoon en vraag wat de bedoeling is van het andere schip.

Enkele lezers wezen ons er op dat vooral op de Gelderse IJssel hierover nog wel eens onduidelijkheid bestaat, zeker tussen kleine schepen onderling. De Gelderse IJssel en ook de Maas zijn bochtige rivieren met stroom en afhankelijk van de waterstand niet al te breed vaarwater. Voldoende reden voor de wetgever om hier in het BPR een apart artikel aan te wijden; artikel 6.05. Niet geheel toevallig ook twee wateren waar niet de verplichting bestaat voor een klein schip om stuurboordswal te varen. De moeite waard om eens rustig door te nemen als u daar vaker vaart.
Kleine schepen hebben niet altijd een marifoon en mogen ook geen blauw bord tonen. De regels in artikel 6.05 geven regels voor het elkaar naderen en passeren van kleine schepen. In principe moet het opvarende schip voorrang verlenen aan het afvarende schip dat met de stroom in de rug immers lastig kan afremmen. Het afvarende schip kan er voor kiezen de verkeerde wal aan te houden, maar moet daarbij wel voldoende ruimte voor het opvarende schip laten om stuurboordwal te blijven varen. Lid 9 zegt namelijk dat als de schepen elkaar zonadig naderen dat gevaar voor aanvaring ontstaat het schip dat geen stuurboordwal houdt voorrang moet verlenen. Dus als het opvarende schip stuurboordwal blijft houden moet het afvarende schip hier toch ruimte voor laten. Kiest het opvarende schip er voor om ook verkeerde wal te varen en onstaat er toch gevaar voor aanvaring dan vaart geen van beide schepen stuurboord wal. De regels zeggen in dat geval beiden naar stuurboord moeten uitwijken en het passeren bakboord op bakboord moet gebeuren. Een situatie waarin u niet terecht wilt komen omdat u dan voor elkaar over moet steken, terwijl het afvarende schip met de stroom mee erg snel bij u kan zijn. Dus ook hier geldt kijk goed uit en stuur bij tijds bij, zodat voor al het scheepvaartverkeer duidelijk is wat uw bedoeling is.

Lees ook de brochure over het Blauwe Bord van Varen doe je samen ... of fris uw kennis op met één van de leerboeken voor het Klein Vaarbewijs.

Vaarbewaarkaart

De Vaarbewaarkaart is samen met de ANWB Waterkampioen uitgegeven in het kader van het 10-jarig jubileum van Varen doe je Samen! De Vaarbewaarkaart is een handig overzicht van vaartips, regels en seinen gedrukt op een stevige kaart die aan boord bewaard kan worden. Het doel van de Vaarbewaarkaart is om vaarders die voor het eerst het water op gaan of vaarders die niet zo vaak varen te helpen met handige tips en de belangrijkste regels. Voor de ervaren vaarders is de Vaarbewaarkaart een soort ‘spiekbriefje’ voor ‘hoe zat dat ook alweer met…’
De Vaarbewaarkaart zat afgelopen maand in de ANWB Waterkampioen en is te downloaden op de website ...

Boatster wil de AirBnB voor jachten worden

Wel lekker varen, maar niet het gedoe van een eigen boot? Boatsters zegt de oplossing te hebben. Boatsters is een online deel- en verhuurplatform voor boten, en een concurrent van andere Nederlandse maritieme startups als Barqo, Tubbber en GoBoat.
De startup is bezig met het optuigen van een wereldwijd opererend online platform voor het huren en verhuren van jachten en boten. “Zowel professionele verhuurders als particuliere booteigenaren kunnen schip op Boatsters aanbieden, waardoor een huurder ruime keus heeft. Inmiddels biedt Boatsters meer dan 10.000 boten aan in 63 verschillende landen”, aldus mede-oprichter Nick Gelevert. Lees online verder ...

Net als een aantal directe concurrenten zit ook Boatsters ruim bij kas dankzij een recente financieringsronde. Met minstens vier aanbieders die zich op de Nederlandse huurders richten wordt het naar mijn mening druk op de markt. En allen hebben daarom nadrukkelijk de ambitie om het over de grens te gaan maken. Maar ook daar zijn al aanbieders actief. Waarvan ook sommigen letterlijk bulken van het geld. Geld dat vooralsnog vooral van investeerders komt en vermoedelijk voor een groot deel op zal gaan aan marketing.

Bent u al klaar voor de winter?

Het mooie weer leek even ver te zoeken, maar de komende dagen beloven toch nog wat nazomerweer. Op de havens wordt inmiddels al koortsachtig gewerkt om klaar te zijn als halverwege oktober de eerste schepen richting winterstalling gaan. Nu is dan ook de tijd om naast het 'nog even genieten op het water' vast na te denken over de komende periode van onderhoud en winterstalling. Welke klussen doet u dit najaar nog? Wat moet er gebeuren voor uw schip begint aan haar winterslaap? En welke klussen staan voor het voorjaar op de rol?

De ANWB heeft destijds een handige factsheet Winterklaar maken opgesteld. Praktisch en gratis te downloaden ... En het mooie boek Winterberging van zeiljachten gaat nog meer de diepte in. En is - in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden - ook prima geschikt voor de motorbootvaarder.

38e Furiade in Maassluis

Voor de 38ste maal organiseert Maassluis Maritiem in het eerste weekend van oktober het jaarlijkse Furiade feest. Dit jaar wordt al op woensdag 4 oktober gestart met de eerste activiteiten die duren tot en met zondag 8 oktober als u de vertrekkende schepen kunt uitzwaaien. Gratis toegankelijk. Voor meer informatie en het programma klikt u hier ...

Hiswa wil hogere prijs voor ligplaatsen

Deze week kwam de belangenorganisatie Hiswa op een bijzondere manier in de publiciteit. Zij wil namelijk dat gemeenten een hogere prijs gaan rekenen voor de ligplaatsen die gemeenten rekenen voor de eigen (vaste) ligplaatsen. De Hiswa is gemeenten oneigenlijk met commerciële jachthavens concurreren doordat de gemeenten niet alle kosten in de liggelden doorberekenen. In sommige plaatsen beloopt het verschil in de vele honderden euro's, aldus de Hiswa. Directe aanleiding is een geschil dat een commerciële haven heeft met de gemeente Hellevoetsluis.

Omdat wij jaren met ons schip in Hellevoetsluis hebben gelegen voel ik mij dubbel geroepen om te reageren. Oorspronkelijk lagen wij in een kleine particuliere haven. Na ruim 11 jaar besloot de gemeente echter om deze ligplaatsen voortaan zelf te gaan verhuren. Als het verhaal van de Hiswa opgaat, moest het liggeld dus omlaag gaan. Helaas was dat niet het geval. De prijs ging omhoog terwijl het toilet en de douche vanaf dat moment gesloten waren. Inmiddels hebben wij een andere boot en ligt deze elders. Midden in de Randstad en bij een commerciële haven. Hier zijn we ongeveer even veel geld kwijt als in Hellevoetsluis maar hebben wel een toilet, douche, kleine speelplaats en zelfs een watersportwinkel tot onze beschikking. In de winter kan de boot op de kant en er is personeel dat ons bepaalde klussen uit handen kan nemen.

Er zijn vast voorbeelden waarbij u bij de gemeente goedkoper uit bent en ik ben helemaal voor eerlijke concurrentie. Maar naar mijn mening moet de Hiswa zich beter bezig houden met andere zaken. De Hiswa is de belangenorganisatie van de watersportbedrijven, zoals veel commerciële jachthavens. Maar dus ook van jachtbouwers, vaarscholen, winkels, servicebedrijven, producenten etc.. Bedrijven die allen baat hebben wij zo veel mogelijk watersporters. Als straks een groot aantal gemeentelijke ligplaatsen duurder worden is het niet ondenkbaar dat het aantal watersporters afneemt. Het is een feit dat er een overschot aan ligplaatsen bestaat, maar dat overschot is ook ontstaan doordat commerciële partijen de afgelopen maar bleven uitbreiden. De consument kan kiezen tussen verenigingshaven, gemeentehaven of commerciële jachthaven en ieder maakt daarbij zijn eigen afweging. Welke faciliteiten, waar en voor welke prijs? Hoe meer keus, hoe beter voor de watersporter. En dus ook voor de watersportsector als geheel. Een gemeentelijke haven heeft bijvoorbeeld vaak geen winterstalling. Dat is een kans voor een plaatselijke commerciële partij. Een gemeente zal de motor geen servicebeurt geven. Een commercieel servicebedrijf wel.

Reageren kan onder dit artikel ...

Mark Turner stapt op

Racedirecteur Mark Turner presenteerde nog niet zo lang geleden diverse ambitieuze plannen voor vernieuwing van de Volvo Ocean Race. Zo was het de bedoeling dat de Race voortaan elke twee jaar gevaren zou worden in een nieuw te ontwerpen schip. Erg ambitieus en niet helemaal onverwacht dus dat de organisatie deze week heeft meegedeeld dat de 2019/2020-editie wordt uitgesteld. Als reden wordt opgegeven dat de aangekondigde nieuwe opzet van de zeilrace meer tijd vraagt en 2019 daarom niet haalbaar is. Als gevolg van dit besluit heeft VOR-directeur Mark Turner besloten op te stappen. De komende Volvo Ocean Race gaat volgens planning op 22 oktober (2017) van start met een in-port race in Alicante. Online verder lezen ...

Gratis naar Belgian Boat Show

Volgend jaar viert de Belgian Boat Show haar 30ste editie en om die gebeurtenis kracht bij te zetten pakken de organisatoren dit najaar uit met Float, een in-water show. Omgeving van dit gloednieuwe event is de jachthaven van Breskens aan de monding van de Westerschelde, al decennia lang een trekpleister voor veel watersporters. Van 28 september tot 1 oktober voor een zeer gevarieerd aanbod van boardsporten over snelle motorboten tot kajuitjachten.
Een gratis ticket is te vinden op de website  ...

Voorlichtingsbijeenkomst CvO/CBB

In vervolg op de CvO/CBB-folderactie “Blijven varen” en een eerdere bijeenkomst op 18 mei van dit jaar organiseert de LVBHB weer een voorlichtingsbijeenkomst over het Certificaat van Onderzoek (CvO/CBB). Alle schepen (dus ook pleziervaartuigen) langer dan 20 meter of waarvan het product van de lengte, breedte en diepgang van de romp 100 m3 of meer is moeten na 30 december 2018 aan de richtlijnen van het CvO/CBB voldoen.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 11 oktober op het schip de Primula aan het Jollenpad 20 in Amsterdam en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is ook gratis en ook niet-leden van de LVBHB zijn van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden bij penningmeester@lvbhb.nl

YachtConsult start weer met lessen

Opleider YachtConsult start in oktober weer met een reeks van lessen voor het Klein Vaarbewijs en Marifonie. Het voordeel van de klassikale opleiding is dat 80 tot 90 procent in één keer voor het examen slaagt. Meer op de website ...

Motorboot Sneek blijft groeien

De grootste botenshow van het Noorden blijft groeien. Met drie nieuwe gastwerven is het aantal deelnemers van Motorboot Sneek uitgegroeid tot eenentwintig. De achttiende editie van de botenshow in en om Sneek is van vrijdag 3 tot en met zondag 5 november weer gratis te bezoeken. De beproefde formule blijft onveranderd: bezoekers kunnen in een ongedwongen sfeer een rondje maken langs de werven en modellen vergelijken. Meer op de site van Motorboot Sneek ...

Pon Holdings neemt RH Marine over

RH Marine Group is de voortzetting van de maritieme tak van het industriële conglomeraat Imtech. De RH Marine Group bestaat uit diverse bedrijven als Radio Holland en Koninklijke Dirkzwager. Binnen deze groep voorziet het bedrijf RH Marine schepen van elektrische en automatiseringssystemen, waardoor schepen, superjachten en offshoreplatforms beter kunnen opereren en communiceren. Aandeelhouders van RH Marine Group zijn investeerder Parcom Capital en Pon Holdings. RH Marine uit Schiedam gaat nu verder onder de vlag van Pon dat met Bakker Sliedrecht ook al een ander maritiem bedrijf onder zich heeft.

Annemieke Bes stapt uit Team AkzoNobel

Annemieke Bes stapt eind september op bij het Volvo Ocean Race-team van AkzoNobel. Dat heeft Team AkzoNobel bekendgemaakt. In mei 2017 werd duidelijk dat Bes mee zou varen. Nu, slechts een maand voor de race scheiden de wegen met wederzijdse overeenstemming. Online verder lezen ...

Rondje Oostzee

De Oostzee is een uitgestrekt en zeer gevarieerd, maar vooral ook mooi vaargebied. De bewoners rond de Oostzee doen daarom zelf ook veel aan watersport. In Zweden zijn er mogelijk meer boten en bootjes dan bijvoorbeeld auto's. De Oostzee is dus terecht ook een geliefde bestemming voor een vaarvakantie. Met de nieuwe Imray pilot The Baltic Sea and approaches heeft u alle kusten van de Oostzee in één schitterend boek. Net verschenen en nu te bestellen in de Vaarwinkel.

Handige weer-app's

De laatste weken was er veel te doen over het weer. Daarom zet de ANWB voor de watersporter een aantal handige weer app's op een rij. Of u nu vaart, (wind)surft, supt of kanoot: een goede weer-app zorgt dat u altijd goed voorbereid het water op gaat. Klik hier ...

En de Vaarwinkel zet voor u de beste 'weerboeken'  op een rij; klik hier ...

Prinsjesdag en de formatie

Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionair kabinet haar plannen voor het komende jaar en langzaam aan wordt er ook steeds meer duidelijk over de plannen van het nieuw te formeren kabinet. De begroting houdt voor de watersport en scheepvaart niet zo veel nieuws in. Lopende investeringen in het vaarwegennet gaan gewoon door en liggen vaak al voor de komende jaren vast. En daar zitten soms heel grote investeringen tussen, zoals de sluizen bij Terneuzen, een nieuwe sluis in IJmuiden maar ook de aanpassingen aan het Wilhelminakanaal in Noord-Brabant. Ook op de Noordzee gaat men door het de bestaande plannen voor windmolenparken. Wij konden wat dat betreft weinig nieuws voor u ontdekken.

Des te opmerkelijker is het wellicht dat vanuit de kringen van de formatie het gerucht komt dat men er over denkt het lage BTW tarief te verhogen van 6% nu naar mogelijk 8%. Daarmee wil men dan een verlaging van de inkomstenbelasting mogelijk maken. De plannen is men nu aan het doorrekenen. Voor de watersport zal dit wel consequenties hebben want bijvoorbeeld boeken, maar ook horeca vallen onder het lage tarief en zullen dus straks mogelijk duurder worden. Aan de andere kant houdt u mogelijk iets meer over van uw salaris, maar de geschiedenis leert ons dat dit meestal minder is dan we aan de andere kant inleveren.
Zodra er echt duidelijkheid is over het nieuwe regeeraccoord zullen wij uiteraard kijken welke invloed dit heeft op de watersport en de scheepvaart.

Waterrecreatie

Nu de watersportsector onder druk staat van onder andere vergrijzing, concurrerende hobbies en activiteiten in de vrijetijd en bezit van een eigen schip niet meer een doel op zich is, wordt waterrecreatie vaak genoemd als het toverwoord dat de sector moet redden. Watersportbladen, organisaties en bedrijven gaan zich meer richten op recreatie op en langs het water en minder op de 'hardcore' watersporter met eigen schip die gewapend met een kist gereedschap zijn schip tot in de puntjes onderhoudt. Sites voor het delen of verhuren van uw schip zijn in opkomst. De Vaarwijzer Nieuwsbrief wordt vooral gelezen door echte verstokte watersporters. Daarom leek het ons goed om u eens  te vragen wat u er van vindt als uw geliefde blad meer aandacht heeft voor life-style en terrasjes langs het water of de beste ligplaatsen in de haven ineens gereserveerd zijn voor huurboten. Een groot aantal lezers nam vorige week de moeite om onze mini-enquête in te vullen.

Ons beeld dat wij van onze lezers hebben komt overeen met wat u van uzelf vindt; 92% vindt zich een echte watersporter en heeft een eigen zeil- of motorboot. U bent vooral geïnteresseerd in recreatie op het water. Ruim 45% is ook geïnteresseerd in recreatie langs het water. Ongeveer 35% doet aan meerdere watersporten. Dik 75% is van mening dat watersport en waterrecreatie prima samen kunnen gaan, maar u kijkt enigszins afwachtend wat de verhoogde aandacht voor waterrecreatie voor u betekent. Dit mag wat u betreft niet ten koste gaan van wat u nodig heeft voor uw favoriete vrijetijdsbesteding.

Het is natuurlijk maar een kleine steekproef, maar laat wel duidelijk zien dat alle organisaties en bedrijven die nu massaal de waterrecreant lijken te omarmen, hierin niet te ver moeten doorschieten en daardoor de 'echte' watersporter van zich te vervreemden.

Onderdeel Topografie voor Marcom-A vervallen

De normen en regels voor de maritieme radiocommunicatie worden internationaal afgesproken en uiteindelijk vertaald in landelijke regels. Datzelfde geldt voor de exameneisen voor de leerstof voor de verschillende bedieningscertificaten. Vrij recent is er in CEPT verband afgesproken dat het onderdeel Topografie komt te vervallen voor het bedieningscertificaat Marcom-A. Hoewel het nog even duurt voor deze wijziging is verwerkt in de Nederlandse regeling Frequentiegebruik heeft het Agentschap Telecom besloten om met ingang van 20 september 2017 geen vragen meer te stellen op het examen over de topografie. Gekozen is voor deze datum omdat zo alle afgenomen examens in het schooljaar 2017-2018 dan zonder het onderdeel topografie kunnen. Het behalen van het Marcom-A is namelijk een verplicht onderdeel van de opleidingen aan de zeevaartscholen. Woordvoerder Van Bergen van het Agentschap Telecom laat weten dat ook het voorbeeldexamen op de website van het Agentschap binnenkort vernieuwd wordt.

Het examen Marcom-A bestaat nu nog uit drie onderdelen: theorie, nautisch Engels en de praktijktoets.

Studiemateriaal voor Marcom-A is te bestellen in de Vaarwinkel ...

Olie Alert Waddenzee

Stelt u zich eens voor.. een olieramp op de Waddenzee. De kans is klein, maar de Waddenzee is een kwetsbaar uniek werelderfgoed en de mogelijke schade voor de natuur is enorm. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor oliebestrijding op zee. Daarom staat men 24 uur per dag paraat om olie te bestrijden op de Noordzee en de Waddenzee. Om goed voorbereid te zijn organiseren de hulpdiensten op 4, 5 en 6 september 2017 voor het eerst een grootschalige oliebestrijdingsoefening: Olie Alert Waddenzee.

Cruising Almanac 2018

Vorige week verscheen al de nieuwe Reeds Nautical Almanac voor 2018. Deze week is het de beurt aan de nieuwe Cruising Almanac, het kleinere broertje van de Reeds. Helemaal bijgewerkt en voorzien van de gegevens voor het komende jaar. De Cruising Almanac omvat een iets kleiner gebied, maar doet verder niet onder voor de Reeds.

Hoewel de Cruising Almanac voordeliger is dan zijn grote broer, blijven het dure boeken die u elk jaar weer nodig heeft. Daarom stellen wij onze trouwe lezers graag in de gelegenheid de nieuwe Cruising Almanac vast in huis te halen met een aantrekkelijke korting.

Uw kortingscode: Alleen vaste lezers

Doe de Cruising Almanac 2018 in uw winkelwagen en winkel verder als u nog meer wilt bestellen. Ga vervolgens naar de Kassa en voer de kortingscode in. Klik op Toepassen.

U krijgt dan een dubbele korting: gratis verzending binnen Nederland (*) plus € 5,- lezerskorting. De kortingscode is geldig tot en met eind september en exclusief voor onze lezers.
*) Gratis verzending binnen Nederland of € 1,95 korting als u in een ander land woont.

Feel the Night

Het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the Night, Night Light en de Waddenacademie organiseren op 19 en 20 oktober het 19e symposium van de Waddenacademie over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied. Inschrijven kan op de website ...

Klassieke Zeilvaart is gestopt

Ruim 5 jaar heeft Arjen Wapenaar de wekelijkse nieuwsbrief en website Klassieke Zeilvaart gemaakt met als doel om andere liefhebbers van platbodems te attenderen op alles wat er in het klassieke wereldje van de zwaarden en roerklikken gebeurt. Helaas heeft hij moeten besluiten er mee te stoppen.

Liefde voor het water

Water maakt heftige gevoelens los bij ons Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek namens de ANWB en brancheorganisatie Hiswa onder 700 respondenten. Open water staat volgens de deelnemers vooral voor 'vrijheid', 'ontspanning' en 'rust'. Maar: 30 procent is ook weleens echt bang geweest. Een uitgebreid artikel over het onderzoek is te lezen in de septembereditie van de Waterkampioen, dat vandaag (7 september) verschijnt.

Zoals te verwachten brengen bootbezitters van alle waterrecreanten de meeste tijd door op het water. Opmerkelijk is wel dat bijna de helft van de booteigenaren van plan is het schip in de toekomst te verkopen, waarvan ongeveer de helft daarna weer een nieuw of ander schip wil aanschaffen. Dus gelukkig zo'n 75% van de booteigenaren wil blijven varen met een eigen schip. Lees verder op de website van de ANWB ...

U heeft ongetwijfeld de laatste jaren veel gehoord en gelezen over de uitdagingen die de watersport te wachten staan. Toenemende vergrijzing, verminderde interesse in het bezitten van een eigen boot, het grote aantal vrijetijdsbestedingen waartussen mensen kunnen kiezen, etc.. Waterrecreatie is daarom ook het veel gehoorde toverwoord. Bedrijven en organisaties voor de watersport willen de aandacht verleggen naar een bredere en dus grotere doelgroep, namelijk die van de waterrecreant. Onze groep van lezers bestaat voornamelijk uit watersporters en dan ook nog eens vooral watersporters die veel varen op hun eigen schip. Daarom zijn wij benieuwd wat u vindt van deze ontwikkelingen? Doe mee aan onze mini enquête ...

Weekend van het Aangepast Watersporten

Watersporten is voor iedereen. Ook mensen met een beperking kunnen genieten van de watersport. Iemand die slechtziend is of een lichamelijke beperking heeft kan met (kleine) aanpassingen toch gaan zeilen of kanovaren. Om mensen de gelegenheid te geven om zelf het aangepast watersporten te ervaren organiseren zes watersportorganisaties op zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 het “Weekend van het Aangepast watersporten.”  Online verder lezen ...

Dé vaargids voor Het Kanaal

De Shell Channel Pilot van Tom Cunliffe is dé vaargids voor het Engelse Kanaal. Deze week verscheen de nieuwe editie van deze schitterende pilot voor de zuidkust van Engeland, de noordkust van Frankrijk en natuurlijk de Kanaaleilanden.

Irma verwoest Sint Maarten

Gisteren raasde orkaan Irma over het eiland Sint Maarten. Met bijna onvoorstelbare windsnelheden van dik 295 km/uur richtte zij een grote ravage aan en heeft op het moment van schrijven, al tien mensen het leven gekost. Het gevaar is nog niet geweken, want op de Atlantische Oceaan ontwikkelt zich al weer de volgende orkaan.

Maar wat is dat nu eigenlijk een orkaan? Volgens Wikipedia is een orkaan een tropische storm, ook wel tyfoon of taifoen, waarvan de windsnelheden de orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden. Dat houdt in dat er windsnelheden voorkomen van meer van 63 knopen, ongeveer 117 kilometer per uur. Bij orkaan Irma dus veel meer dan het dubbele. Het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan loopt van augustus tot en met oktober en het is daarom dat veel zeilers die de oceaan willen oversteken dit niet in één keer doen. Zij vertrekken rond het eind van onze zomer om de najaarsstormen in de Golf van Biskaje voor te zijn en maken een tussenstop op de Canarische Eilanden.

Orkanen voor de Atlantische Oceaan kunt u hier volgen ... Meer over het weer op zee en op de oceanen leert u in het mooie boek Meteorologie en Oceanografie op zee of de syllabus voor het zeevaartonderwijs Meteorologie. Essentiële kennis als uw ambitie verder reikt dan de horizon.

Naar de Hiswa: nog een reden om te gaan

Lezers van de Vaarkrant kennen al de stukjes van Joshua van Eijndhoven die hij schreef over en tijdens zijn wereldomzeiling. Onderweg leerde hij Katia, de liefde van zijn leven kennen. Samen zeilden zij verder om uiteindelijk na 6 jaar in Nederland aan te komen. Op de Hiswa te Water in Amsterdam om precies te zijn. Daar ligt hun schip Hope nog tot zondag.

Onderweg zagen zij ook kans om een boek te schrijven over hun belevenissen. Dat boek werd deze week heel toepasselijk ten doop gehouden op de Hiswa. Een verhaal over dromen en voor al ook doen. Met een beperkt budget in zes jaar rond de wereld. Op Reis met de Hope nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

En Hope zelf ligt te koop. Joshua en Katia hopen dat zij anderen aan zet om ook hun droom de wereldzeeën en oceanen te bezeilen.

Ministerie verbiedt zeehondenkijken

De zeehonden op de Engelschhoek bij Terschelling en de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog worden te veel en te vaak verstoord door voorbij varende schepen, waarvan de opvarenden de op de plaat liggende dieren dagelijks van nabij komen bewonderen. Daarom sluit het Ministerie van Economische Zaken volgend jaar twee grote ‘zeehondenbanken’ voor het publiek. Gelukkig is het geen kijkverbod, maar wel een verbod om de banken waar veel zeehonden rusten te dicht te naderen. Kijken mag dus nog steeds, maar dan op afstand. Lees online verder ...

Reeds Nautical Almanac 2018

Het vaarseizoen 2017 is (gelukkig) nog niet voorbij of de nieuwe Reeds Nautical Almanac voor 2018 ligt al in de winkel. Van het noordelijkste puntje van Denemarken helemaal naar het zuiden tot aan Marokko toe. En inclusief de Azoren en Madeira. Weer helemaal bijgewerkt en voorzien van de gegevens voor het komende jaar.

Omdat zo'n hagelnieuw en dik boek best prijzig is, stellen wij onze trouwe lezers graag in de gelegenheid de nieuwe Reeds Nautical Almanac vast in huis te halen met een aantrekkelijke korting.

Uw kortingscode: alleen voor vaste lezers

Doe de Reeds Nautical Almanac 2018 in uw winkelwagen en winkel verder om te zien wat u nog meer wilt bestellen. Ga dan naar de Kassa en voer de kortingscode in. Klik vervolgens op Toepassen.

U krijgt dan 2x korting; € 1,95 plus € 10,-. De kortingscode is geldig tot en met eind september en exclusief voor onze lezers.

Nieuwe Leidraad voor Marifonie

Om een marifoon of bijvoorbeeld AIS-Transponder te gebruiken moet u minstens het basiscertificaat marifonie hebben. Hiervoor moet u examen doen bij één van de aangewezen exameninstellingen. Leren voor het examen kan prima met een goed leerboek eventueel aangevuld met een cd met examentraining en enige zelfdiscipline.

Deze week verscheen de nieuwe compleet bijgewerkte druk van de Leidraad voor Marifonie. Een duidelijk cursusboek voor de examens voor het basiscertificaat marifonie en de module GMDSS-B. Doet u beide examens dan krijgt u het Marcom-B bedieningscertificaat dat u minimaal nodig heeft als u vaart op zee met een zogenaamde zeevaart of combi marifoon. De nieuwe Leidraad is een zeer plezierig boek voorzien van vele duidelijke illustraties.

Het examen voor het basiscertificaat is een theorie-examen met uitsluitend meerkeuze vragen. De Module GMDSS-B bestaat uit een theoretisch en een praktijkexamen. Het Agentschap Telecom heeft diverse instellingen aangewezen voor het afnemen van de theoretische als de praktijkexamens. Niet alleen moet er iemand aan boord zijn met het juiste bedieningscertificaat, ook moet u uw maritieme zendapparatuur registreren bij het Agentschap Telecom.

Gebruikte motorjachten in trek

In het tweede kwartaal van 2017 zijn met name gebruikte motorjachten populair, volgens de jachtmakelaars aangesloten bij HISWA Vereniging en de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS). ‘We zien dat de aantrekkende vraag naar motorjachten ook betekent dat de gemiddelde verkooptijd is afgenomen van 430 naar 350 dagen’, zegt Harald Falkeisen, voorzitter van de NBMS. Kopers uit het buitenland zijn blijvend geïnteresseerd in het Nederlandse jachten aanbod, ongeveer 25% van de verkochte zeil- en motorjachten vindt een plekje in het buitenland. Online verder lezen ...

Nieuw platform voor boten op Amsterdamse grachten

Sinds enkele weken is een nieuw platform actief om vraag en aanbod van boten op de Amsterdamse grachten samen te brengen. Toeristen kunnen via de app en website Boat020 een privétochtje regelen. Het platform is sinds twee weken in bèta en de eerste tochtjes via de app hebben inmiddels plaatsgevonden. Uniek in de app is volgens Van Koolbergen de live-GPS van boten die real-time hun locatie laat zien aan gebruikers.

Nieuw nummer Info20M

Er is een nieuw nummer verschenen van het gratis informatieblad voor de grote pleziervaart Info20M. In dit nummer onder andere aandacht voor ontwikkelingen rond de Vamex en de examens Klein vaarbewijs, het CWO, diverse vaarregels, varend erfgoed, AIS, klassieke schepen en het CvO. U vindt het nieuwe dikke augustus nummer van Info20M op de site ...

Navico neemt Naviop over

Navico, de moedermaatschappij van merken als Lowrance en Simrad neemt Naviop over. Naviop is gespecialiseerd in het monitoren en besturen van nautische systemen. Met de overname wil Navico nog meer systemen kunnen integreren en aansluiten op hun multifunctionele schermen. Lees online verder ...

KNRM Helpt App vernieuwd

KNRM Helpt, de alles-in-één app voor watersporters, is vernieuwd! Werk de app bij op uw smartphone en ga nog beter voorbereid het water op met duikstekken, bunkerstations, watersportwinkels, jachtwerven, reparatiebedrijven, boot- en jachtverhuurbedrijven bij u in de buurt. Laat thuisblijvers, vrienden en familie uw vaartocht of actuele positie volgen via een website of social media. Ook is de app nu klaar voor 3D Touch technologie. De KNRM Helpt app is te vinden in de AppStore (Apple) en in de PlayStore (Android).

450 controles, 180 waarschuwingen, 80 boetes

Tachtig boetes en 180 waarschuwingen is het resultaat van 450 controles afgelopen week op het water door Rijkswaterstaat. De controles werden uitgevoerd op de Randmeren en op het Prinses Margrietkanaal. Er werd onder andere gecontroleerd op de snelheid, de plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en de voorgeschreven uitrusting. De meest geconstateerde overtredingen waren het niet gebruiken van een dodemanskoord, overschrijding van de maximale snelheid en ontbreken van het vaarbewijs, terwijl dat wel verplicht was. Ook werden schippers aangesproken op het staand besturen van een snel vaartuig zonder zwemvest en het waterskiën zonder uitkijk.

Eigenlijk een resultaat om droevig van te worden. Na 10 jaar "Varen doe je samen" en 25 jaar klein vaarbewijs. Nog steeds varen er mensen rond wie deze informatie kennelijk nooit bereikt. Of men kent de regels wel, maar neemt bewust het risico?

Recent ging de Stelling van de dag van de Telegraaf over het verplicht moeten hebben van een Klein Vaarbewijs. De Telegraaf is normaal helemaal niet zo'n voorstander van het klein vaarbewijs, maar de lezers oordeelden toch anders. Maar liefst 66% is van mening dat iedereen die het water op gaat met een boot (groot of klein) een vaarbewijs moet hebben. Lees hier de resultaten op deze stelling in de Telegraaf ...

Ook vanuit de beroepsvaart was weer veelvuldig te horen dat het slecht gesteld is met het kennisniveau van de recreatievaarder. En werd gepleit voor een uitbreiding van de vaarbewijsplicht en zelfs voor een marifoonplicht. Lees oa. hier ... Zelfs de televisie had aandacht voor het onderwerp; klik hier ...

Vaste lezers kennen mijn mening; ik ben voor een uitbreiding van de vaarbewijsplicht. En ik zou zeker ook voorstander zijn van een marifoonplicht op bepaalde wateren. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen en in de vaarregels staat duidelijk dat je niet als schipper mag varen als je heen kennis hebt van het varen en de vaarregels. Alleen met een officieel diploma als het Klein Vaarbewijs kan je aantonen dat je in ieder geval de basis kent. Dat voorkomt discussie en voor uzelf vaart het ook een stuk rustiger als u meer kennis heeft. Wel ben ik van mening dat het huidige klein vaarbewijs niet voldoet voor een uitbreiding van de vaarbewijsplicht. Ik ben al jaren voorstander van een modulaire opzet. Iedereen de basis en wil je meer dan een extra module doen. Groter water, snelle boten, grote boten, andere opleiden, etc.. Modulair zoals bijvoorbeeld de lijn van de Commissie Watersportopleidingen (CWO) of ook de Royal Yachting Association (RYA) kent.

En het moet toch mogelijk zijn om zo iets te bedenken en het tegelijk vooral ook laagdrempelig en leuk te maken. Vond u de zeillessen vroeger vooral ook niet super? Ik wel en later bij de zeekadetten. Lekker klooien met allerlei vaartuigen op en om het water. En toch elke dag wel iets geleerd. Een piloot die zijn type bevoegdheid wil behouden moet elk jaar een aantal uren vliegen in het betreffende toestel. Ook als hij voor zijn werk dagelijks in een jumbojet vliegt zal hij enkele uren moeten maken in een kleine pipercup. Als watersporter ben je niet dagelijks op het water. Ook vaardigheden kunnen roesten, oefening baart dan kunst.

Op naar vaarbewijs 2.0 wat mij betreft. Reageren onder dit stukje ...

Borreltijd

Borreltijd aan boord is één van de meeste gezellige momenten aan boord. Gezellig met de rest van de bemanning in de kuip op een mooie ankerplek. Of ergens in de haven samen met de buren ervaringen en stoere verhalen uitwisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Dankzij het nieuwe boek Borreltijd aan boord verrast u uw gasten met allerlei lekkere drankjes en originele hapjes. Een mooi boek met veel inspiratie om uw gasten en de bemanning eens extra te trakteren. En natuurlijk een boek dat erg leuk is om kado te doen.

Het boek Borreltijd aan Boord van Fiona Sims is deze week verschenen en te bestellen in de Vaarwinkel.

Naar de Hiswa: 7 redenen om te gaan

De komende dagen staan nog in het teken van de Hiswa te Water in Amsterdam. de laatste keer in Amsterdam. De ANWB zet zeven redenen om te gaan voor u op een rij. Handig als u misschien anderen moet overtuigen waarom u naar beurs wilt gaan.

Kroatië populair

Nu het weer in Nederland niet zo geweldig blijkt te zijn zien wij een toenemende belangstelling voor varen in de Middellandse zee. Vooral Kroatië is dit jaar populair onder watersporters. Wilt u ook nog even naar de zon. Er is genoeg aanbod van huurschepen, vaarvakanties etc. en in de Vaarwinkel vindt u de juiste boeken en kaarten om uw vaartocht langs de schitterende Kroatische kust en ontelbare eilanden voor te bereiden ...

Evenementen op en aan het water

Er zijn in Nederland veel evenementen op en aan het water. Op de site van de ANWB staat een handig overzicht een selectie van deze evenementen; klik hier ... Handig met een kaart zodat u snel ziet welke evenementen er bij u in de buurt zijn.

Veranderingen in VHF Kanalen langs de Engelse kust

De huidige VHF-kanalen die de Britse kustwacht gebruikt voor veiligheidsinformatie (Maritime Safety Information: MSI) en radio medisch advies worden gewijzigd. Kanalen 23, 84 en 86 worden niet langer gebruikt. De kanalen die je vanaf september dient te gebruiken zijn: 62, 63 en 64. Online verder lezen ...

Gebruikte botenbeurs

De Gebruikte Botenbeurs Hoorn wordt voor de 9e keer georganiseerd in de monumentale havens van de oude Zuiderzee-stad, dit jaar wordt de Gebruikte Botenbeurs gehouden op 8, 9 en 10 september 2017. De Gebruikte Botenbeurs is een onderdeel van de Waterweek Hoorn 2017, die over drie dagen rond de 35000 bezoekers trekt. De Waterweek Hoorn kent 17 verschillende evenementen, met o.a. Drakenbootraces, Swim to Fight Cancer, het Wijnfestival Hoorn, Shantyfestival, Fiets ‘m d’r over en een Nautische markt. Lees online verder ...

Gratis zeilles voor de jeugd

Op 1, 2 en 3 september meert rondreizend watersportevenement Optimist on Tour aan bij de Wereldhavendagen in Rotterdam. In de Rijnhaven kunnen kinderen kosteloos kennismaken met de watersport en leren zij onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs zeilen in een Optimist, kanovaren en suppen. Lees verder op de website ...

Geen tijd om naar de Havendagen te komen; in de Vaarwinkel vindt u diverse boeken om te leren zeilen met de Optimist ....

Politie moest kapitein Jupiter tot medewerking dwingen

Opmerkelijk: De Chinese kapitein van de vorige week maandag op de Westerschelde bij Bath gestrande containerreus CSCL Jupiter uit Hongkong moest met arrestatie worden bedreigd voordat hij toestemde in de berging van het schip.

Alleen varen

Solo varen is beslist niet voorbehouden aan doorgewinterde zeezeilers die alleenvarend alle uithoeken van de wereld bezoeken. Steeds meer mensen varen alleen een rondje over de plas of verhalen hun schip even allen naar een andere ligplaats. Maar ook als u met zijn tweeën aan boord bent zijn er situaties waarin u eigenlijk handen te kort komt en dus onderbemand bent. Dat hoeft geen probleem te zijn als u weet wat te doen. Met de hulp van het handige Boordboek Solo Zeemanschap komt u alleen of met weinig bemanning aan boord niet zo snel voor verrassingen te staan en weet u wat u moet doen. Goede voorbereiding versterkt het vertrouwen en vergroot zo het vaarplezier.

Deze week verschenen het Boordboek Solo Zeemanschap van Dick Huges en nu te bestellen in de Vaarwinkel.

ANWB Waterkaarten App

Er werd lang op gewacht, maar sinds deze week is de nieuwe ANWB Waterkaarten App voor iOS en Android verschenen. Geschikt voor uw smartphone en tablet en gevuld met de nieuwste Waterkaarten van de ANWB en de gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2. U vindt de app in de Apple AppStore of in de Google PlayStore.

Tip: Voor de nieuwe app te installeren is het goed om eerst een backup van uw smartphone of tablet te maken. En als u de app al eerder heeft gebruikt maakt u in de "oude" app eerst een account aan. Dat doet u door in de app te kiezen voor Meer - ‘Koppelen van apparaten’ en vervolgens op ‘Account aanmaken.’

Demarage Zeil Centrum op de Hiswa te Water

Demarage Zeil Centrum ligt dit jaar met de Mariflex Challenge, een 67ft zeiljacht, bij de HISWA te water. We zien u graag langskomen en uiteraard kunt u een kijkje nemen op de Mariflex Challenge. De HISWA te water is dit jaar van 29 augustus tot en met 3 september 2017 en is de meest complete bootshow te water van Noord-Europa. De HISWA te water is in de Amsterdam Marina op de hippe NDSM-werf. Er liggen circa 250 nieuwe boten van 2,5 – 30 meter aan de steigers. Op de kade vindt u een uitgebreid aanbod van nautische producten en er zijn weer op en rond het water veel spetterende activiteiten.

Vrij kort na de Hiswa kunt u met dit schitterende jacht meevaren naar London. Meer informatie kunt u opvragen via info@demarage.nl.

Oude techniek is Safe

GPS is van oorsprong een techniek voor navigatie van de Amerikaanse defensie. In het begin las je vaak als nadeel dat de Amerikanen het systeem op elk moment uit zouden kunnen zetten. Inmiddels zijn er diverse alternatieve satellietnavigatiesystemen van Rusland, China en een Europees systeem. GPS of beter satellietnavigatie is inmiddels ook niet meer weg te denken. Een GPS aan boord is gemeengoed, maar vrijwel elke smartphone en tablet is eveneens voorzien van een chip voor satellietnavigatie. Tegelijk is er een netwerk van walinstallaties gekomen die een aanvullend signaal uitzenden waardoor de GPS nog nauwkeuriger werd. Het zogenaamde DGPS.
Toch horen we de laatste tijd ook weer kritische geluiden. Het GPS signaal zou gestoord kunnen worden, geblokkeerd en zelfs gehackt. Reden voor diverse landen en organisaties om oude navigatietechnieken uit de motteballen te halen. Zo wordt onder andere gekeken of er weer genavigeerd kan worden met behulp van radiogolven. Dus wie weet en zien we binnenkort nieuwe generaties van Loran en Decca verschijnen. Op de opleidingen kiest men voor zekerheid en is er gelukkig weer aandacht voor het navigeren met de sextant op de zon en andere hemellichamen.

Lees ook hier ....

Gamechangers

Van 6 oktober t/m 1 juli 2018 is in Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling 'Gamechangers | maritieme innovaties' te zien. De tentoonstelling voert de bezoeker langs ruim 25 aansprekende innovaties uit de Nederlandse maritieme geschiedenis die naast de scheepvaart ook de Nederlandse samenleving hebben beïnvloed. Of mogelijk gaan beïnvloeden, want ook potentiele hedendaagse baanbrekers komen aan bod. Lees verder op de website ...

Bon voor bijna-botsing op Oude Maas

Een watersporter is vorige week bekeurd na een bijna-aanvaring met een groot zeeschip op de kruising Dordtsche Kil-Oude Maas. De verkeersleiding van Rijkswaterstaat, die de scheepvaart bij Dordrecht permanent begeleidt met onder meer radar en marifoon, zag het jacht op slechts 100 meter voor het door zijn omvang beperkt manoeuvreerbare schip langs steken. Lees online verder ...

De beste watersporter

Van 29 augustus tot en met 3 september 2017 gaat de HISWA te water op zoek naar de beste watersporter van Nederland. Tijdens het NK Manoeuvreren zoekt de in-water bootshow samen met Raymarine naar de watersporter die het best kan Manoeuvreren, aanleggen en slalommen. Dagelijks worden prijzen uitgereikt. De weekwinnaar wint een vliegles voor drie personen. Online verder lezen ...

Hydrografische kaarten

Vaste lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief weten inmiddels dat de Dienst der Hydrografie al enkele jaren alleen nieuwe edities van de zeekaarten uitbrengt als daar aanleiding voor is. Dat geldt ook voor de bekende Hydrografische kaarten, ook wel bekend als de 1800-serie. Dit jaar verschenen er nieuwe kaarten voor de Noordzeekust (1801), de Westerschelde (1803) en de Waddenzee (1811 en 1812). Verwacht zijn nieuwe edities van de 1805 (oa. Grevelingen) en 1807 (oa. Haringvliet). Omdat er nog dit jaar inhoudelijke wijzigingen in deze vaargebieden verwacht worden heeft de Hydrografie besloten de nieuwe edities van deze kaarten in het eerste kwartaal van 2018 uit te brengen. De bestaande 1805 en 1807 gaan dus nog langer mee.

Ionian

p>Als u nog even wilt zeilen in de zon, dan lijkt het er op dat u naar het zuiden van Europa moet. In de landen rond de Middellandse zee is er nog volop zon. Dan komt het goed uit dat de nieuwe Ionian pilot van Imray zojuist is verschenen. Een gedetailleerde vaargids van Corfu, Levkas, Cephalonia, Zakinthos en de kust van de Peloponnesos tot Finakounda. Met gedetailleerde informatie over alle havens (groot én klein) en ankerplaatsen langs de kust van het Ionische schiereiland. Details waarvoor geen plaats is in Rod Heikell's standaardwerk de Greek Waters Pilot.
Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Belangrijke update ANWB Waterkaarten voor Windows

De ANWB Waterkaart Software op Windows is nog lang zo populair niet als het gemak van de ANWB Waterkaart App op smartphone of tablet, toch zien we het aantal gebruikers steeds groeien en daarom blijven wij juist ook tijdens het seizoen nieuwe updates uitbrengen. Gisteren verscheen een belangrijke update en wij raden iedereen aan om deze te installeren.

Het bleek namelijk dat een groot aantal sluizen niet altijd juist op de kaart werd weergegeven. Als u de afmetingen van uw schip heeft ingevoerd laat de software zien welke bruggen, sluizen of zelfs havens langs uw route voor u niet toegankelijk zijn. Veel sluizen zijn gecombineerd met een brug, waardoor de doorvaarthoogte dus relevant is. Helaas bleek een groot aantal bruggen bij sluizen in de database niet aangemerkt als beweegbaar of bediend. Hierdoor ging de software dus uit van de maximale doorvaarthoogte in gesloten toestand en werden deze sluizen op de kaart getoond met een rode rand. Dat is nu aangepast en sluizen met een beweegbare brug mogen dus geen beperking meer hebben vanwege de doorvaarthoogte.

Op de website anwbwaterkaart.nl staat altijd één download met de laatste versie. U kunt deze op elk moment downloaden en installeren. Ook over een eerdere versie heen. Uw opgeslagen routes en tracks ed. blijven bewaard.
Vergeet niet om na het installeren de software te synchroniseren om zo de laatste scheepvaartberichten ed. op te halen.

Elektrische vouwfietsen aan boord

Elektrische vouwfietsen zijn handig, modern en leveren veel extra fietsplezier. De ANWB Waterkampioen heeft 10 elektrische vouwfietsen getest die allemaal onder de duizend euro te koop zijn. En daar blijken best een paar hele fijne bij te zitten. Meer weten over elektrische fietsen in het algemeen? Bekijk het dossier van de ANWB ...

Waterkaart E uitverkocht

De losse ANWB Waterkaart E voor de Randmeren is helaas uitverkocht. Volgend jaar verschijnt pas de nieuwe 2018-2019 editie. Waterkaart E zit wel in de ANWB Waterkaart Software voor Windows en in de App. Als alternatief heeft de Nieuwe Vaarkaart ook een kaart speciaal voor de Randmeren ...

Trossen vast, schroeven uit

Schepen die met draaiende schroef in een sluis liggen en schippers die rood licht negeren. Het komt nog te veel voor, ondanks de irritatie bij andere schippers en het gevaar dat het oplevert. Rijkswaterstaat attendeert daarom schippers op de regels. Bij een paar drukke sluizen komen schippers de komende tijd digitale borden tegen met de tekst ‘rood licht betekent in- en uitvaart verboden’ en ‘trossen vast, schroeven uit’. Ook worden schippers op de regels gewezen. Als een schipper niet meewerkt of veelvuldig de regels overtreedt, kan in het uiterste geval een boete worden uitgeschreven. Lees verder op de website ...

Alle regels voor het passeren van sluizen staan onder andere in het Binnenvaart Politiereglement (BPR) en u wordt geacht deze te kennen. U moet de regels voor het passeren van sluizen en bruggen ook kennen voor het Examen Klein Vaarbewijs 1.

Het grootste zeilschip van Latijns-Amerika komt naar Rotterdam

Het zeilschip Unión van de Peruaanse Marine zal dinsdag 8 augustus om 08.00 uur aanmeren in de Wilhelminakade In Rotterdam. Op 9 en 10 augustus is er de mogelijkheid om het schip te bezichtigen van 10.00 tot 18.00 uur. Lees verder op de website ...

HP39 verdwijnt

Als u trouw de Berichten aan Zeevarenden (BAZ) leest dan heeft u het misschien al gelezen, maar de Dienst der Hydrografie stopt met de HP39 ook bekend als het Wrakkenregister. De HP39 is een compleet overzicht van alle wrakken voor de Nederlandse kust, de Westerschelde en het Nederlandse deel van het Continentaal plat. Jammer want het boek blijft populair bij onderzoekers, vissers en duikers. Op is dus straks ook echt op. Wij hebben nog 2 exemplaren liggen; nu snel bestellen ...

Stuurboordwal houden

Stuurboordwal houden is de regel. Maar er is geen regel zonder uitzonderingen én dan is er altijd nog de praktijk. Bekijkt u eens deze beelden ...

De regels die op deze situatie van toepassing zijn staan in het Binnenvaart Politiereglement (BPR) artikel 6.04a.

Deze regel en vele anderen en hun uitzonderingen moet u kennen voor het Klein Vaarbewijs. Ook als voor u een vaarbewijs niet verplicht is, bent u wel verplicht de regels op het water te kennen en toe te passen. Een vaarbewijs boek doornemen kan dus nooit kwaad.

Skûtsje Journaal vanaf 5 augustus

Vanaf zaterdag 5 augustus staat omroep MAX in het teken van skûtsjesilen met Skûtsje Journaal en Het Ljouwerter Skûtsje. In het Skûtsje Journaal, ziet u iedere dag live een wedstrijdverslag. De documentaire Het Ljouwerter Skûtsje geeft u een kijkje achter de schermen bij deze traditionele Friese watersport. Online verder lezen ...

Lankhorst Taselaar overgenomen

Brunswick Corporation (NYSE: BC) heeft bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Lankhorst Taselaar, een bedrijf actief in de distributie van scheepsonderdelen en -toebehoren dat gevestigd is in Nederland en Duitsland. Na de afronding van de transactie wordt Lankhorst Taselaar geïntegreerd in Mercury Marine. Lees verder op de website  ...

Kajuitjachtzeilen

Hét leerboek voor CWO Kajuitzeilen, CWO Zeezeilen en ZWO Jachtzeilen is De Leidraad voor kajuitjachtzeilers. Dit dikke boek is zojuist in een nieuwe editie verschenen. Naast de leerstof voor de genoemde CWO diploma's is de Leidraad Kajuitjachtzeilers ook geschikt als leerboek voor het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN). Zeer geschikt als leerboek voor de beginnende kajuitjachtzeiler die zijn horizon wil verleggen. En ook goed bruikbaar als handig naslagwerk voor de meer ervaren schipper.

Weekend van het Aangepast Watersporten

Op 16 en 17 september 2017 wordt het “Weekend van het Aangepast Watersporten” georganiseerd. Dit weekend is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Het Watersportverbond, De Roeibond, Sailability, SailWise, de Hansa Klasse organisatie en Unified Sailing. Het doel van dit weekend is om mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking kennis te laten maken met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van aangepaste watersporten. Bij de deelnemende verenigingen zullen verschillende disciplines van aangepast watersporten, zoals zeilen, roeien en kanovaren, worden aangeboden.
Voor informatie over aangepast watersporten zie www.aangepastwatersporten.nl, of neem een kijkje op de website van de deelnemende organisaties.

Bonnenboekje waterpolitie blijft dicht

De waterpolitie stopt voorlopig met het uitdelen van bonnen aan de kust en een deel van de binnenwateren. Dit als gevolg van een conflict met de korpsleiding. Dat conflict loopt al maanden. Er zou een tekort aan personeel zijn. Volgens politievakbonden ACP en NPB blijft verbetering uit.
Mensen worden op het water onder meer beboet voor te hard varen, huftergedrag of het veroorzaken van gevaarlijke situaties. Niet iedereen komt er vanaf met een waarschuwing. In noodsituaties en in excessen treedt de politie nog wel op. De rest van de overtreders komt er vanaf met een waarschuwing. Daarnaast varen de boten van de regionale eenheden nog wel. Zij schrijven ook gewoon nog boetes uit. Online verder lezen ... en ook hier in het AD ...

Uw eigen persoonlijke weersverwachting

Wie naar de lucht kijkt, ziet allerlei aanwijzingen voor het soort weer dat eraan komt. In Het kleine weerboek legt Alan Watts precies uit, hoe u zelf het weer kunt voorspellen aan de hand van de wolken. Deze week verscheen de nieuwe editie.

Vierentwintig foto’s van wolkenformaties met uitleg. De formule is nog steeds onovertroffen: hiermee leert u de lucht ‘lezen’ en veranderingen in het weerpatroon te spotten, waardoor u zelf het weer kunt voorspellen. Bij elke foto staat bovendien een tabel waarmee u zelf een inschatting maakt hoelang een bepaald weertype aanhoudt.
Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Alcoholcontroles in Rotterdamse haven

De recreatievaart krijgt deze zomer te maken met meer controles op het gebruik van alcohol in de Rotterdamse haven. Dat komt omdat Havenbedrijf Rotterdam en de Zeehavenpolitie deze zomer intensiever samen de recreatievaart controleren. Daardoor kan er meer, efficiënter en structureel op het gebruik van alcohol worden gecontroleerd. Lees online verder  ...

Weet u hoeveel alcohol u in uw bloed mag hebben als u gaat varen? Dat is verplichte kennis voor het Klein Vaarbewijs 1. Misschien heeft u al jaren uw vaarbewijs, maar wat doet u om uw kennis bij te houden. De regels veranderen en op het water wordt het ook niet rustiger met de steeds groter wordende beroepsvaart en stijgende gemiddelde snelheid. De makkelijkste manier om uw kennis weer eens bij te schaven is eens een recent cursusboek voor het Klein Vaarbewijs door te lezen of uw kennis eens te toetsen met de examentraining voor het Klein Vaarbewijs.

Bruine vloot (on)veilig?

De bruine vloot is de naam die veel gebruikt wordt voor de vloot aan klassieke en historische schepen die in Nederland en soms ver daar buiten rondvaart met betalende gasten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de veiligheid aan boord van de schepen van de bruine vloot naar aanleiding van de breuk van de mast van aan charterzeilschip waarbij drie mensen zijn omgekomen. De conclusies zijn hard.
"Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruinevlootsector van historische schepen professionaliseren. Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt."

De laatste jaren is er een hele sector ontstaan rondom de keuringen en certificering van schepen en jachten. De overheid laat deze taak bewust aan de markt over. Bezuinigen en marktwerking zijn nog steeds de uitgangspunten. Het onderzoek van de OVV moet gezien worden als de spreekwoordelijke steen in de vijver.

Is de bruine vloot daarmee onveilig zoals veel media nu berichten? Natuurlijk niet. Op al die schepen werken veel deskundige en betrokken bemanningen. Terecht wijst de OVV op ruimte voor verbetering op vele fronten. Aan boord, bij de keuringen, bij het onderhoud, in de regelgeving en bij de handhaving daarvan. Al die grote en kleine historische vaartuigen verdienen het om in de vaart te blijven. Vaak is commerciële exploitatie de enige mogelijkheid om deze schepen in stand te houden. Dat vraagt om heldere regels die rekening houden met het specifieke karakter van al die schepen. En moet er veel aandacht zijn voor het leren en overdragen van de vaardigheden die daar voor nodig zijn.

Het onderzoeksrapport, met als ondertitel ‘Mast in zicht, maar niet in beeld' is te vinden op de OVV-website en samengevat in een video van vijf minuten.

Lees ook het inhoudelijke stuk op Schuttevaer en de reactie van de branche-organisatie BBZ; klik hier ...

Kleine sleepboten en de CvO plicht

Door de voorgenomen implementering van de nieuwe Europese richtlijn EU-richtlijn 2016/1629/EU lijkt de verplichte certificering voor kleine sleepboten binnenkort van de baan. De Nederlandse Binnenvaartwet is hierin strenger dan de komende Europese regelgeving. Weekblad Schuttevaer meldt dat het ministerie van I&M van plan is om van de certificaatplicht voor kleine sleepboten af te zien. Lees verder in de Scheepspost ...

Met de boot over de Nieuwe Mark in Breda

De gemeenteraad van Breda is enthousiast over het plan om het laatste deel van de Nieuwe Mark te verdiepen zodat er gevaren kan worden door de stad. De gemeenteraad stemde er donderdag 13 juli mee in dat er een ontwerp gaat komen en dat er begonnen wordt met de eerste voorbereidingen voor het verdiepen en doortrekken van de Nieuwe Mark. De bouw zal zo’n drie tot vier jaar in beslag nemen. Het is de bedoeling dat de aanleg volgend jaar start. Online verder lezen ...

Skûtsjes moeten toch aan de AIS

Zeilboten die langer zijn dan 20 meter worden niet vrijgesteld van de verplichting om zich te certificeren (CvO of CBB) en een Automatisch Identificatie Systeem (AIS) te installeren. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan het IFKS-bestuur. Het bestuur had de minister gevraagd om een ontheffing voor de wedstrijd skûtsjes waarvan er een aantal net een paar centimeter langer blijken te zijn dan 20 meter. Lees hier verder ...

Er zijn overigens al eigenaren die hun skûtsje al hebben ingekort tot net onder de 20 meter. Of dat voordeliger is, is niet bekend gemaakt. En vreemd genoeg wordt deze week tegelijk bekend gemaakt dat het skûtsjesilen straks in 3D te volgen zal zijn via een zelf ontwikkeld systeem. Zou dat systeem met de techniek van AIS werken? Klik hier ...
Zaterdag 5 augustus gaat het SKS skûtsjesilen van start

Langs de kusten van de Middellandse zee

Van de ingang van de Middellande zee bij Gibraltar tot aan Corsica langs de kusten van Spanje en Frankrijk. Met de net verschenen nieuwe pilots van Imray heeft u alle informatie die u nodig heeft.

Mediterranean Spain
Gedetailleerde vaargids voor de kust van het vasteland van Spanje langs de Middellandse zee. Van Gibraltar in het zuiden tot de grens met Frankrijk in het noorden. Nu leverbaar in de Vaarwinkel ...

Mediterranean France and Corsica
Vanaf de grens met Spanje tot de grens met Italië voert deze pilot u langs de schitterende kusten van de Côte en de Riviera en maakt dan een sprong naar Corsica. Ook deze nieuwe vaargids is nu te bestellen ...

Tijgerhaai te koop

Zeventien jaar lang functioneerde de Tijgerhaai als de redactieboot van ANWB Waterkampioen en nu staat ze te koop. Voor 50.000 euro is dit beroemde Gillissen motorjacht voor de volgende eigenaar.
Gelukkig hebben we de verhalen nog ...

Innovatie in de watersport

Wellicht één van de grootste innovaties in de watersport zijn de hydrofoils die zeilboten en bijvoorbeeld kiteboards ineens laten vliegen over het water. En dat is echt niet meer alleen weggelegd voor de catamarans die streden om de America's Cups. Op BNR radio aandacht voor deze innovatie; kijk en luister hier ....

‘Varen doe je Samen!’ tien jaar

De veiligheid op het water wordt al weer tien jaar bevorderd met hulp van het project ‘Varen doe je Samen!’ (VDJS). Op 4 september 2007 werd tijdens de HISWA te water in IJmuiden een convenant ondertekend, waarmee de deelnemende partijen met elkaar afspraken gezamenlijk te zorgen voor eenduidige communicatie over de veiligheid op het water voor de beroeps-, recreatie-, zee- en de passagiersvaart. Volgens projectleider Rowena van der Maat is de boodschap na tien jaar exact hetzelfde gebleven: ‘Houd rekening met elkaar’. Lees verder op de website ...

Waterrecreatie-enquête

Voor een uitgebreid artikel over waterrecreatie wil de ANWB graag uw mening weten over uw band met het water. Onder de deelnemers verloten we 30 mooie prijzen, variërend van kaartjes voor de HISWA te water en ANWB-cadeaukaarten tot en met compleet waterarrangement. Begin september doet de ANWB uitgebreid verslag van de uitkomsten.
Klik hier om mee te doen ...

Duitse etappewinst voor het behoud van de vloot

Het Duitse federale ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de nieuwe veiligheidseisen voor traditionele schepen flankeren met een miljoenen-programma voor de aanpassingen van de schepen en de opleiding van bemanningen. Er is ook een garantie van het bestaan voor alle schepen. Daarbij zullen de nieuwe regels er minder snel komen: ze worden januari 2018 van kracht i.p.v. 1 juli van dit jaar. Lees in de Scheepspost ...

Beginnende zeilertjes

Wie is er niet in begonnen? De Optimist. Hele generaties zeilers leerden zeilen in dit kleine dappere bootje. Het boek Optimist zeilen is ook al jaren het boek om in de meest populaire jeugdboot te leren zeilen. Dit praktische instructieboek biedt zowel moderne inzichten en eigentijdse zeiltechniek als nieuwe foto's. Alle manoeuvres worden stap voor stap uitgelegd. Voor wie nog harder wil gaan, zijn hoofdstukken over zeiltrim en wedstrijdzeilen opgenomen, en iedereen die ooit is omgeslagen weet vanaf nu hoe de boot weer rechtgezet moet worden. 'Optimist zeilen' is niet alleen onontbeerlijk voor de beginnende Optimist-zeiler, maar bovendien uiterst geschikt voor aanstormend talent op weg naar de wereldtop.
En nu net verschenen in een nieuwe druk. Bestel Optimist zeilen in de Vaarwinkel ...

Vuist tegen fonteinkruid

Het is een jaarlijks terugkerend probleem; overvloedig groeiende waterplanten in het Markermeer en de Randmeren. Wedstrijden moeten worden gestaakt, zeilscholen ondervinden hinder en andere recreatieve watersporters komen vast te zitten wat in sommige gevallen tot onveilige situaties kan leiden. Volgens een aantal watersportorganisaties kan het zo niet langer. “Het is tijd voor actie.” Lees online verder ...

Zwaar weer zeilen

Van ervaringen van anderen is veel te leren. Dat geldt zeker voor het varen in zwaar weer. Je zoekt het niet op, maar als het je overkomt is het goed om te weten wat te doen. Adlard Coles schreef daarvoor zijn standaardwerk Zwaar weer zeilen. De tijd staat echter niet stil en  materialen en apparatuur veranderen. Daarom heeft Peter Bruce al eerder een bewerkte versie van Zwaar weer zeilen uitgebracht. En zojuist verscheen het nieuwe Zwaar weer zeilen al weer in de 9e druk. Een dik boek en eigenlijk verplichte kost voor iedereen die op open water vaart.

RiverGuide gaat landelijk

RiverGuide, de ‘Rotterdamse' app voor vaarweggebruikers met actuele informatie over onder meer vaarroutes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen, gaat landelijk. De RiverGuide app is ontwikkeld voor en met binnenvaartschippers. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers. Online verder lezen ...

Uitwijkbestemmingen

Een vliegtuig moet altijd voldoende brandstof aan boord hebben om op elk punt van de vlucht uit te kunnen wijken naar een alternatieve luchthaven. Dus ook als men er bijna is en de luchthaven van bestemming plots gesloten is vanwege bijvoorbeeld noodweer, moet er nog voldoende brandstof zijn om uit te wijken naar een veilige andere luchthaven.
Als u gaat varen moet u ook altijd rekening houden met alternatieven. En dat niet alleen voor de veiligheid. We varen immers voor ons plezier en als de wind steeds in de verkeerde hoek zit en het slecht weer blijft in Engeland, dan kunnen de Duitse Wadden wellicht een goed alternatief zijn. Staat het vaargebied intussen vast, dan houdt u bij de voorbereiding ook steeds rekening met mogelijkheden om af te wijken van uw oorspronkelijke plan. Het heeft geen zin om meer dan 20 uur tegen de wind en golven op te boksen als u naar Ramsgate wil. Afvallen en een andere haven kan ineens vrij comfortabel te bereiken zijn. Ooit gingen wij zo van IJmuiden richting de zuidkust van Engeland, maar na anderhalve dag lagen we op Neeltje Jans te schuilen. Dover bleek daarna niet haalbaar en dus werd het Ramsgate. En zo ging het die hele vakantie door en kwamen we onbedoeld zelfs nog even in Frankrijk.

Het aanlopen van 'vreemde' havens kan alleen als u daarvoor ook de juiste kaarten en pilots aan boord heeft. Houdt u daar rekening mee als u uw vaarvakantie gaat voorbereiden. Mede daarom zijn kaartensets zo handig. Alle kaarten van één vaargebied in één set. Overzichtskaarten, maar ook detailkaarten van alle havens die u in dat vaargebied kunt aanlopen, zelfs als u dat helemaal niet van plan was.

En onmisbaar zijn de Reeds Almanac of de Cruising Almanac, want deze bevatten immers een schat aan informatie over faciliteiten, getijden, ankerplaatsen, plankaartjes etc. voor nagenoeg de hele westkust van Europa.

Druk op het water

Vindt u het ook wel eens druk op het water? Kijk dan eens op deze site met AIS gegevens van scheepvaart rond Engeland in 2015. Klik bijvoorbeeld eens op Fishing vessels. In het Kanaal blijft geen stukje water over. Maar ook de recreatie kan er wat van.

Aantal ernstige scheepsongevallen in 2016 nagenoeg gelijk

Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen zonder ernstige effecten is in 2016 gestegen. Verbeterde registratie is daar de voornaamste reden voor. Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen lanceert Rijkswaterstaat deze de Vaar Melder-app waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg snel en eenvoudig kunnen melden. Sinds 2011 is het aantal ongevallen waarbij zowel de plezier- en beroepsvaart betrokken zijn afgenomen. Online verder lezen ...

Langs de Nederlandse kust

Voor het varen langs de Nederlandse kust kunt u kiezen uit kaarten van maar liefst 6 verschillende sets van kaarten van .

Al deze kaarten zijn of bijgewerkt of opnieuw verschenen en houden dus rekening met de wijzigingen in het verkeersscheidingsstelsel voor de Nederlandse kust van 1 juni jl..

Effecten van handhaving recreatievaart

Sinds jaar en dag handhaven diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) op de vaarwegen. Maar wat is nu het effect van handhaving? Verandert het vaargedrag na contact met handhavers? Is er meer interesse voor de regels die op het water gelden? Om meer inzicht krijgen in de effecten van deze handhavingsacties is een enquête ontwikkeld. De enquête richt zich op de recreatieve vaarweggebruikers van de Gelderse IJssel en de Maas.. En op vaarders op de Waddenzee.

Zeilwereld geschokt

De Nederlandse zeilwereld rouwt om het verlies drie ervaren zeezeilers die omkwamen na het omslaan van het zeiljacht waar zij op voeren voor de kust bij Oostende. Onder hen de bekende ontwerper en bouwer Frans Maas en de tuiger Freddy Franssen. Naar het lichaam van het derde bemanningslid wordt nog gezocht. Drie anderen konden op tijd gered worden. Lees verder op de website ...

Haven van Blankenberge

De haven van Blankenberge (B) had altijd al te maken met een ondiepte in de haveningang. Momenteel is de ingang zo verzand dat direct baggeren noodzakelijk werd. De Blankenbergse VBZR (Vrije Blankenbergse Zeereddingsdienst) heeft zijn handen vol met het lostrekken van gestrande, vooral zeiljachten die verrast worden. Er zijn intussen groene boeien geplaatst om de ondieptes aan te duiden maar het blijft uiteraard uitkijken, zeker bij laagwater. U kunt via VHF 10 het baggerschip  oproepen voor de laatste informatie.

Hiswa te water in 2018 naar Lelystad

Het was destijds goed nieuws dat de Hiswa te water van IJmuiden naar Amsterdam ging. Beter bereikbaar en gesitueerd rond het nieuwe kantoor van de Hiswa. De ambities waren destijds groot. Daarom is het vreemd om te horen dat men nu besloten heeft de Hiswa te water te verhuizen naar Lelystad. De bereikbaarheid in Amsterdam laat inderdaad ook te wensen over, maar Lelystad is dan echt geen verbetering. Zeker niet voor bezoekers uit de Randstad en het zuiden van Nederland. En al helemaal niet voor onze zuiderburen.

Varen door Amsterdam

De laatste tijd is het nieuws uit Amsterdam op en aan het water minder zonnig. Problemen met de nieuwe vergunningen voor de rondvaartboten. De bruine vloot voelt zich niet meer welkom en het is zo druk op het water dat er extra verkeersregels en zelfs éénrichtingsverkeer is ingevoerd op enkele grachten. Daardoor zou je bijna vergeten dat het nog steeds leuk varen is in Amsterdam én omgeving. De vele waterwegen in Amsterdam zijn echter ideaal voor motorboot- en sloepvaarders.

In Vaarroutes Amsterdam neemt Frank Koorneef u mee langs de leukste vaarroutes in dit gebied. Inclusief duidelijke plattegronden en extra veel informatie over bijvoorbeeld overnachtingsadressen en lokale bezienswaardigheden. En de ANWB Waterkaart Amsterdam is een speciale waterkaart voor de bevaarbare wateren van Amsterdam. Op schaal 1 : 12.500 en dus bijzonder gedetailleerd. Onmisbaar als u gaat varen in Amsterdam.
De Amsterdamse Vaargids maakt het aanbod compleet. Een handige vaargids en vaarkaart in één. De kracht van de vaargids ligt in de combinatie van praktische gegevens zoals brughoogtes en lokale vaarregels, inspirerende suggesties voor prachtige vaartochten en een overzicht van leuke eet- en drinkgelegenheden langs de waterkanten. Dit alles wordt aangevuld met heerlijke en gemakkelijke recepten voor gerechten die eenvoudig aan boord kunnen worden bereid.

Nieuwe Vaarkaart plus overzichtskaart Nederland

De komende weken ontvangen klanten die een exemplaar van de Nieuwe Vaarkaart bestellen gratis een aanvullende overzichtskaart van de voornaamste waterwegen in Nederland. Bij de overzichtskaart ontvangt u ook een 'kaartmaatje' een handige liniaal speciaal op de schaal van de Nieuwe Vaarkaart om snel een afstand of koers op te meten.

De nieuwe overzichtskaart Nederland van de Nieuwe Vaarkaart en het kaartmaatje zijn niet los te bestellen en elke klant ontvangt er maximaal één bij een bestelling van één of meerdere Nieuwe Vaarkaarten.

eTravel start-up 2017

Het botendeelplatform Barqo blijft goed nieuws brengen. Barqo is namelijk uitgeroepen tot eTravel start-up 2017 en liet aanbieders als Bebsy en ParkFlyRent daarmee achter zich. Oprichter Floris van Hoogenhuyze wist de jury te overtuigen van het concept, de aanpak en de internationale schaalbaarheid daarvan. Lees verder op de website ...

Kano volbrengt wereldomzeiling

Na drie jaar rond de wereld te hebben gezeild, voer de traditionele Polynesische kano Hōkūleʻa haar thuishaven Honolulu binnen. Duizenden mensen kwamen naar Oahu om de terugkomst te vieren en de bemanning ‘aloha’ te heten. Lees online verder ...

De toekomst van de jachtmakelaardij

Op 8 november 2017 organiseert EMCI een seminar over de jachtmakelaardij en de expertise pleziervaart. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: vergrijzing van de experts, makelaars en watersporters, de effecten hiervan op het beroep, bedrijfsopvolging (inclusief opleiding, mentorschap, examinering), positie EMCI, HISWA & NBMS, hoe halen we jongeren binnen? wat weten we eigenlijk van onze cliënten: wat verwachten cliënten van de dienstverlening door experts en makelaars, in welke mate zijn cliënten (on)tevreden met de dienstverlening door experts en makelaars (klanttevredenheid en klantfeedback)? Samengevat: hoe gaan we succesvol op weg naar 2050?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met EMCI: 088 0038 735 of info@emci-register.com  

GalleryMaritime is verhuisd

GalleryMaritime heeft na 17 jaar promotie van hedendaagse maritieme kunst vanuit het Middelburgse een geheel nieuwe locatie gezocht én gevonden in het Noord Bevelandse Colijnsplaat op 200 meter van het water. Galeriste Dimp Nelemans en beeldhouwer Ludo van Well vieren de installatie van de nieuwe galerie met een feestelijke opening en receptie van de expositie “SEASIDE” (zaterdag 1 juli 2017 13.30 uur). De officiële opening zal worden verricht door Marcel Delhez, burgemeester van Noord Beveland.

De vergrote galerieruimte biedt de gelegenheid om een gevarieerde presentatie van maritieme kunstwerken aan het publiek te tonen. Maritieme kunstliefhebbers en watersporters vinden de nieuwe galerie-locatie aan de lommerrijke Voorstraat 45, Colijnsplaat.

Den Haag wordt grachtenstad

Den Haag begint recreatie op het water steeds meer te omarmen. En dan hebben we het niet over de formatie van een nieuw kabinet. Alhoewel ik wel denk dat alle partijen het op dat punt snel eens zouden kunnen worden. Na de opening van het Zeil-Topsportcentrum in Scheveningen en de komst van de Volvo Ocean Race.  Wil de gemeente Den Haag nu met een reeks maatregelen van de stad een echte grachtenstad maken.
Oude grachten in ere herstellen, compleet nieuwe waterwegen en havens, extra aanlegsteigers en meer bootverhuur. Online verder lezen ...

Een snelle blik op de ANWB Waterkaart van Den Haag (ANWB Waterkaart H) leert dat ook nu al met een doorvaarthoogte van maximaal 2,3 meter een deel van bevaarbaar Den Haag bereikbaar is, maar dat ook met een hogere doorvaarthoogte toch nog veel havens zijn te bereiken omdat veel bruggen naar de stad beweegbaar zijn. Pas als u echt het hart van de stad over het water wilt bereiken gaat de doorvaart meespelen. Maar met de rondvaarten van de Ooievaart en af en toe bukken is veel mogelijk.

Team Brunel is terug

Gisteravond laat is bekend gemaakt dat Team Brunel opnieuw meedoet aan de Volvo Ocean Race. Na het succes van Team Brunel in 2014-15 staat Bouwe Bekking opnieuw aan het roer. Dit wordt voor Bekking zijn achtste editie van de race rond de wereld, dit maakt hem de meest ervaren VOR Schipper ooit. Het doel is dan ook om te verbinden en ervaring en kennis te delen, hiermee worden nieuwe toekomstmogelijkheden gecreëerd. Onder andere Carlo Huisman die recent met Emirates Team New Zealand de America’s cup heeft gewonnen is gecontracteerd bij Team Brunel. Online verder lezen ...

Politieboten liggen weer aan de kant

De boten van de Waterpolitie liggen sinds vandaag weer aan de kant. Daarmee is de eerder opgeschorte actie hervat. Er is een groot gebrek aan informatie van en gebrek aan vertrouwen in de korpsleiding. Daarom willen veel varende agenten weer actievoeren door niet meer uit te varen. Lees verder op de website ...

Nieuwe Hydrografische kaarten voor de Waddenzee

De nieuwe kaarten voor de Waddenzee van de Dienst der Hydrografie zijn verschenen. kaartenset 1811 toont het westelijk deel van de Waddenzee ongeveer tot en met Harlingen en inclusief Terschelling. Kaartenset 1812 toont het oostelijke deel van de Waddenzee van Ameland tot aan Emden en het Duitse Waddeneiland Juist. De 1800 serie kaartensets van de Nederlandse Dienst der Hydrografie bestaan altijd een overzichtskaart op grote schaal, diverse kustkaarten en een aantal detailkaarten op kleine schaal. De kaartensets zijn bij uitstek geschikt voor de pleziervaart, maar ook populair bij de kleinere beroepsvaart (SOLAS).

Even voorstellen

"Hallo, ik ben Navigator. De nieuwe mascote van Vaarwinkel.nl. Ik spring in waar nodig. Bezorg pakjes, help in het magazijn, zet mijn tanden in te hoge prijzen en geef graag advies. Stel mij een vraag en ik probeer u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Dat alles om u beter voorbereid het water op te helpen."

Vanaf deze week versterkt Navigator ons team en zult u hem vaker tegenkomen. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.

CVO voor zeeschepen en skûtsjes

De IFKS klasse organisatie van de Skûtsjes bekend van het Skûtsjesilen heeft een brandbrief geschreven aan de minister. De meeste wedstrijd Skûtsjes zijn net iets langer dan 20 meter en vallen daardoor onder de regels voor het Certificaat van Onderzoek (CvO) en de recent ingevoerde verplichting om een AIS Transponder te gebruiken. Zij verzoeken de minister nu om vrijstelling. Terecht dat een organisatie als het IFKS opkomt voor de belangen van haar leden, maar ik hoop wel dat de minister zo sportief is om dan te komen met een vrijstellingsregeling die ook open staat voor anderen. Bijvoorbeeld voor al die schepen van Scouting en de Zeekadetten die immers de jeugd in aanraking brengen met het water en stimuleren te kiezen voor een varend beroep. Of misschien een subsidie dat organisaties die een goed doel nastreven in ieder geval de kosten voor certificering terug kunnen krijgen.

Eerder schreven wij in deze nieuwsbrief dat ook eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen en daaronder vallen ook veel historische schepen die nu niet meer professioneel worden gebruikt ook aan een CvO moeten. Veel van die voormalige zeeschepen varen wisselend op zee en op het binnenwater. In de Nederlandse binnenvaartregels staat dat elk schip langer dan 20 meter (of lengte x breedte x diepgang > 100 m3) een certificaat moet hebben. Voor zeegaande pleziervaartuigen bestaat er echter in Nederland geen certificaat of men moet zich onder Klasse (bijv. Lloyds) laten certificeren. Dat laatste is voor vooral oudere vaartuigen niet haalbaar. Hierdoor ontstond er discussie en dat is nooit goed als het om certificering gaat. Een certificaat dient immers alle discussie weg te nemen.

Zo waren er mensen die van mening waren dat een zeeschip op het binnenwater geen certificaat moet hebben. Niet juist; in de wet staat "elk schip". Zo waren en zijn er nog steeds mensen die zeggen dat als een zeeschip een zeebrief heeft dit geldt als en certificaat en er dus geen CvO nodig is. Niet juist. Een zeebrief is een soort van paspoort en een bewijs van de nationaliteit van het schip. Elk schip met een zeebrief moet ook een meetbrief hebben. Echter een meetbrief zegt alleen iets over de afmetingen van een schip en dus niets over het voldoen aan bepaalde (technische) eisen. Om een meetbrief te krijgen moet een zeeschip ingeschreven zijn in het Kadaster als zeeschip. Maar ook dat zegt niets over eisen, maar alleen iets over het eigendom.
Dat er verwarring was is op zich niet vreemd, want zelfs de deskundigen verschilden van mening. Eén van hen, Robin Hoekstra van BSC was het met mij eens dat dit onwenselijk is en heeft daarom ILenT (scheepvaartinspectie) om een duidelijk standpunt gevraagd. Daarbij is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn de regels en beleidsdoelstellingen ook juridisch getoetst en afgestemd. ILenT komt nu gelukkig met een duidelijke uitspraak: "Zeeschepen die op de binnenwateren varen en geen certificaat hebben moeten een CvO hebben. Een zeebrief, meetbrief of bijvoorbeeld een CE-Markering gelden niet als een certificaat. Bestaande zeeschepen kunnen nog tot eind 2018 onder de overgangsregeling een CvO aanvragen." Alle deskundigen die keuringen ed. doen zijn inmiddels geïnformeerd en ILenT zal hierover ook nog nadere communicatie verspreiden.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur automatic identification system avontuur baz beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartnieuws binnenwater boeken boordboeken boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenland caledonia cartografie cevni communicatie cruises cursus cvo cwo discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo enc engeland Europa evenementen examen financieel Frankrijk friesland gadgets getijden gevaarlijke stoffen gmdss golfsurfing gps griekenland groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent radar recycling reddingsbrigade regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst topsport tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Recente berichten

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.