Goede voornemens

Wij zijn het nieuwe jaar maar direct begonnen met het uitvoeren van een aantal goede voornemens. Een van deze voornemens is om u te voorzien van een groter aanbod in onze Vaarwinkel. De nieuwste producten in de winkel vindt u handig onder een link op: http://www.vaarwijzer.nl/shop/products.asp?cat=56

Bent u nog op zoek naar een nieuwe kalender. Uitgeverij Lanasta brengt dit jaar weer een bijzonder mooie: http://www.vaarwijzer.nl/shop/proddetail.asp?prod=lanasta9789086160532
En wilt u de verjaardagen van familie en vrienden dit jaar niet meer vergeten, dan noteert u deze op de mooie verjaardskalender: http://www.vaarwijzer.nl/shop/proddetail.asp?prod=zsverjaardagskalender

Vaarbewijs verplicht of niet? (2)

De oproep of er wel of niet een verplicht vaarbewijs moet komen leverde veel reacties op. Deze liepen uiteen van "vaarbewijs moet zeker verplicht worden" tot "op het water is een van de weinige plaatsen zonder veel overheidsbemoeienis, dat moet zo blijven".

Ik schreef u al dat ik voorstander ben van een verplicht vaarbewijs voor iedereen die met een vaartuig het water op gaat. Overigens ben ik ook voorstander van zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Feit is alleen dat de overheid wel degelijk ook op het water iets te zeggen heeft. Al was het maar omdat dit vanuit internationale afspraken voortvloeit. De nieuwe Binnenvaartwet die volgend jaar ingevoerd moet worden is daar een mooi voorbeeld van. In deze wet worden veel regels gelijkgetrokken met de rest van Europa. De afgelopen tijd laaide ook weer de discussies over vaarbelasting en vaartuigregistratie op. Kortom de overheid heeft het water en de pleziervaart in het bijzonder wel degelijk in beeld. Om het even welke discussie, het is van groot belang voor alle schippers van belang dat de discussie wel goed gevoerd wordt. Dat er naar argumenten wordt geluisterd en dat belangen goed worden afgewogen. Hier ligt denk ik een grote rol voor de belangenorganisaties als HISWA, Watersportverbond, KNMC, ANWB etc.. En voor deze organisaties weer een groot belang om goede voeling te houden met hun achterban. En dat vraagt ook om een overheid die bereid is te luisteren en die transparant werkt. Wij zijn benieuwd naar de goede voornemens voor 2009 van al deze organisaties.

Examenvragen openbaar of niet (1)

Bij de invoering van de nieuwe examenregeling voor de examens voor de maritieme radiocommunicatie is tevens besloten om de examens na afloop niet meer openbaar te maken. Bij het examen voor het Vaarbewijs is dat ook al zo. Er is dus duidelijk sprake van een trend om examens na afloop niet meer openbaar te maken en kandidaten voor volgende examens dus geen oude examens meer te geven om te oefenen. Niet alleen is wat op het examen gevraagd kan worden voor kandidaten geheim, dat geldt ook voor de opleiders en uitgevers van lesmateriaal. Een zorgelijke ontwikkeling, vandaar dat Promanent hiertegen bezwaar heeft aangetekend bij het Agentschap Telecom. In januari zullen onze
argumenten gehoord worden.

Los van een aantal procedurele bezwaren zijn onze argumenten voor het openbaar maken van examens in het kort de volgende:
  1. Overheidsinformatie dient openbaar te zijn. Een examen dat al is afgenomen kan daarom zonder bezwaar openbaar gemaakt worden.
  2. Examenkandidaten kunnen zich goed op het examen voorbereiden door oude examens te bestuderen. Alleen hiermee krijgt men immers een beeld van de wijze van examineren. Exameneisen, afbakening ed. geven een beeld van de kennis die men moet hebben, maar niet hoe deze kennis op het examen getoetst wordt. Hoe worden vragen gesteld? Komen strikvragen voor? etc. Het beschikbaar stellen van een enkel proefexamen is daarvoor volstrekt onvoldoende. Het Agentschap Telecom heeft overigens nog steeds geen voorbeeld examens vrijgegeven.
  3. Controle op de examens en de vragen door opleiders, kandidaten en andere belanghebbenden is enkel mogelijk als deze kennis kunnen nemen van de afgenomen examens. Hoe kan een kandidaat bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de uitslag of een bepaalde vraag als hij deze naderhand niet meer mag inzien? Wie haalt eventuele fouten uit de vragen?
  4. Het niet openbaar zijn van de examens stimuleert de examenorganisatie niet om de vragenbank ook regelmatig te verbeteren en uit te breiden. De vragenbank zal dan een meer statisch karakter krijgen.
  5. Alle regels rondom exameneisen, toezicht, afbakening etc. die mede het gevolg zijn van het niet openbaar zijn, liggen voor een langere periode vast. Hiermee wordt de examinering minder dynamisch en wordt het lastiger om nieuwe leerstof toe te voegen. Deccanavigatie zou dan bijvoorbeeld nog in de exameneisen kunnen voorkomen, terwijl dergelijke apparatuur al lang door GPS is vervangen.

Specifiek voor de examens maritieme radiocommunicatie voert het Agentschap Telecom aan dat effectieve toetsing alleen mogelijk is bij geheimhouding van de examens. Daarmee geeft zij aan dat er de afgelopen 10 jaar geen effectieve toetsing is geweest, immers toen waren de vragen en examens gewoon openbaar.

Vamex heeft op haar website een toelichting staan waarom de vragen voor het Klein Vaarbewijs niet openbaar zijn. U vindt deze op: http://dev.vamex.nl/Files/Filer/PDF/Examenvragen_Klein_Vaarbewijs_Vamex_niet_openbaar-_toelichting.pdf

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Of heeft u recent examen marifonie gedaan en kon u na afloop alleen zien of u A, B of C juist had geantwoord, zonder daarbij de vraag terug te kunnen kijken? Wij zullen uw argumenten meenemen naar de hoorzitting.

Verlaag de vraagprijs van uw jacht

Onder deze kop las ik een stukje van Jan-Pieter Oosting van Yachtfocus, een website en blad voor de verkoop van tweedehands schepen. Zoals u wellicht weet loopt de verkoop van gebruikte jachten op een absoluut dieptepunt. Volgens Oosting komt dat doordat veel jachten een te hoge vraagprijs hebben. Om de doorstroming te bevorderen zouden mensen hun vraagprijs aanzienlijk moeten verlagen.

De vraag is natuurlijk wel hoe die hoge prijzen tot stand zijn gekomen? Hebben de makelaars de mensen verkeerd geadviseerd? Zijn de prijzen van nieuwe jachten te hoog. Of zijn de afschrijvingen op de aanschafprijs te laag voorgespiegelt. Of worden vraagprijzen hoger gesteld, omdat veel mensen hun boot te koop leggen, gewoon voor als die ene koper voorbijkomt en ondertussen vaart men gewoon lekker door?

Feit is wel dat alle verkopers en dus ook de makelaars dankzij alle verkoopwebsites kunnen beschikken over een redelijk goed beeld van het aanbod en hun vraagprijs daar mede door laten bepalen. Als de markt dus massaal aan de hoge kant zit, dan houdt dat zichzelf in stand.
Vraagprijzen zijn een ding, maar voor hoeveel onder de vraagrprijs worden schepen uiteindelijk verkocht? Het zou een goede zaak zijn als verkoopsites, zoals Yachtfocus, deze informatie ook inzichtelijk zouden maken en tweedehands verkoopprijzen gaan publiceren.

Boot Dusseldorp

Op 17 januari begint weer Boot Dusseldorp. De beurs bij uitstek om al het watersportnieuws voor 2009 te zien. http://www.boot.de/

Sponsorlink: Godevaert - Het enige echte lifestyle magazine rondom sloepen en vletten.

Vrolijk Kerstfeest

... vandaag schrijven wij u met een ander doel.
Wij wensen u namelijk een paar mooie Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2009.

Na de Kerst zijn wij weer terug. Onze websites zijn echter ook tijdens de Kerst gewoon bereikbaar op http://www.promanent.com/, http://www.vaarwijzer.nl/ en http://www.vaarwinkel.nl/.

Vaarbewijs verplicht of niet? (1)

De laatste tijd laait de discussie over een algehele vaarbewijsplicht weer op. Persoonlijk ben ik een voorstander van een vaarbewijsplicht voor iedereen die met een vaartuig het water op gaat. Het is mij echter ook duidelijk geworden dat er door de wetgever nog niet zover gedacht wordt. Immers de nieuwe Binnenvaartwet moet nog ingevoerd worden en de invoering is nog net weer uitgesteld. In deze nieuwe wet staat geen algemeen verplicht vaarbewijs. Wel wordt er een nieuw vaarbewijs geintroduceerd. Het beperkt groot vaarbewijs komt tussen het Klein Vaarbewijs en het Groot Vaarbewijs in. Een mooi instapniveau voor mensen die door willen groeien naar de beroeps binnenvaart en een goed oplossing voor eigenaren van grotere jachten en oude beroepsvaartschepen die nu nog genoodzaakt zijn om een groot vaarbewijs te halen. Kijk ook op: http://www.promanent.com/proddetail.asp?prod=downloadgmsexam08

De vorige minister van Verkeer en Waterstaat was redelijk duidelijk door te stellen dat het haar om het even was en zij het aan de sector overliet om met een verzoek voor een verplicht vaarbewijs te komen. Dat verzoek is er vanuit de watersportbonden nooit gekomen. Ook nu ligt er bij mijn weten geen verzoek van deze belangenorganisaties en wordt er wisselend gedacht over de nut en noodzaak van een algemeen verplicht vaarbewijs.
De roep om een algemeen vaarbewijs komt momenteel uit andere hoek. Namelijk vanuit de handhavers (Politie en Inspectie) en vanuit de beroepsvaart: http://www.watersportcursussen.nl/Vaarbewijs-Marifonie-Persbericht/Vaarbewijs-Marifonie-Persberichten1.html en ook op:http://www.watersportcursussen.nl/Vaarbewijs-Marifonie-Persbericht/Vaarbewijs-Marifonie-Persberichten11.html

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Is het een goede zaak of overbodig?

Kredietcrisis

Het lijkt er op dat er in ieder geval in de watersport nu een eerste slachtoffer van de kredietcrisis is gevallen. De bekende botenbouwer Dehler is namelijk failliet. Dat ondanks ruim 200 schepen die men in bestelling heeft. Zenuwachtige banken vroegen het krediet op en toen het niet lukte om alternatieve financiering te vinden viel het bedrijf om. Het management van Dehler is er van overtuigd dat er een doorstart zal komen. Meer ...

De websites van Dehler en van de Dehlerzeilers vermelden hier nog niets over. http://www.dehler.nl en http://www.dehlerzeilers.nl

Overigens verviervoudigde de Nederlandse botenbouwers hun omzet in 2007 ten opzichte van 1997. Meer ...

Aloha uit Maasland

Ik ben weer terug in Nederland. Het waren mooie weken op Maui. Veel gezien en een bestemming die beslist is aan te raden. Helaas heb ik weinig van de watersportmogelijkheden in de omgeving van Seattle kunnen bekijken. Er was vrij onverwacht en redelijk veel sneeuw gevallen en daar was men in deze tijd van het jaar absoluut niet op voorbereid. De wegen waren dus ronduit glad. Er is echter voldoende water daar. Op de oceaan, veel inhammen, baaien en zeer grote meren die soms via sluizen en kanalen ook onderling verbonden zijn.

Mijn experiment om op afstand mijn werk te doen heeft ook veel ervaring opgeleverd. Ervaringen die ik graag met u deel, omdat een aantal van u ook ooit eens langer met de boot weg zal gaan. Eerder schreef ik al over het gebrek aan PC's in internetcafe's en de ruime mate van gratis Wifi in winkelcentra, hotels en cafe's. Volgende keer zal ik dus een eigen notebook meenemen. Een e-mail nieuwsbrief op afstand schrijven gaat prima, maar na verloop van tijd ga je wel het Nederlandse nieuws missen. Dit ondanks de vele abonnementen op nieuwsbrieven, persberichten en reacties die mij per e-mail ook op Maui wisten te bereiken. Vragen beantwoorden van klanten en lezers van de nieuwsbrief valt op afstand niet altijd mee. Voor sommige zaken heb ik nu eenmaal mijn eigen bibliotheek of spullen op de eigen computer nodig. Een laptop mee op reis helpt dan, maar alleen als je ook alles van de thuis- en kantoor pc meeneemt. Wat natuurlijk best mogelijk is maar wel goede voorbereiding vraagt.

Opleiding maritiem officier in de top

De opleiding Maritiem Officier van het Maritiem Instituut Willem Barentsz staat in de Nederlandse lijst met uitblinkende opleidingen van de Keuzegids Hoger Onderwijs. In totaal zijn er meer dan 1.000 opleidingen beoordeeld. Het Maritiem Instituut is dit jaar als enige onderdeel van de Friese Hogescholen er in geslaagd de lijst van top opleidingen binnen te dringen.

Binnenvaartwet uitgesteld

Eerder schreef ik u al over de veranderingen die de nieuwe Binnenvaartwet meebrengen. Nu blijkt echter dat de invoering van de wet meer voeten in aarde heeft en is duidelijk dat de nieuwe wet niet per 30 december 2008 ingevoerd zal gaan worden.
http://waterwerk.scouting.nl//index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=1

Sponsorlink: Motorboot - 3 nummers voor € 10.00

Aloha van Maui

Dit is voorlopig de laatste bericht dat ik u vanaf Maui schrijf. Morgen vliegen wij door naar Seattle om daar de watersport van dichtbij te bekijken. Moet ook een mooi gebied zijn.

Deze week hebben wij wat meer andere watersport gezien aan de Zuidkant van het eiland. Daar is meer beschut water omdat er aan die kant een soort van binnenzee is tussen 3 eilanden van de Hawaii groep. Een ideaal gebied ook voor bultrug walvissen om de winter door te brengen, te paren en hun jongen op de wereld te brengen. De kolonie bultrug walvissen die in de wateren bij Hawaii overwintert brengt de zomer door in Alaska. In de winter komt de grootste groep naar Hawaii en daarvan weer de meeste naar Maui. Met zo'n grote concentratie, ideaal om te te zien. Vanaf een schip of gewoon vanaf de kant. Machtig mooi om te zien.Deze wateren zijn ook aangewezen als beschermd gebied en ieder schip heeft zich te houden aan de regels om deze mooie dieren te beschermen. Meer informatie op: http://www.pacificwhale.org/

Volgende week schrijf ik u weer vanuit Nederland en zal de nieuwsbrief ook weer meer nieuws uit Nederland en Belgie bevatten. Ik zal mijn internetcafe en de cappuccino missen. http://www.mauicoffeeroasters.com/

K 38

Achter deze korte naam gaat een organisatie schuil die trainingen aanbiedt voor de jetski en waterscooter. Of Personal Watercrafts zoals ze hier ook wel zeggen. Bij toeval heb ik een trail training voor de recreatie mogen aanschouwen. Gedurende 2 dagen werden recreanten wegwijs gemaakt op de jetski. Niet alleen leerden zij hoe de jetski te bedienen maar ook allerlei vaardigheden over omgang met andere watergebruikers en het redden van mensen. In Nederland worden deze trainingen helaas nog niet gegeven.Meer informatie ziet u op: http://www.shawnalladio.com/external.asp

Aloha

Ook deze week zit "uw redacteur" nog op Maui. Geen last van sneeuw, maar voor vrijdag en zaterdag voorspellen ze wel "swell". Of te wel grote golven. Ik zal u volgende week daarvan verslag doen. Immers voorspellingen die uitgaan van een gemiddelde hoogte van 32 voet (ongeveer 10 meter) en een strand waar ze de golven ook Jaws noemen ... dat levert ongetwijfeld sensationele beelden.

Jaws op You Tube ...
En voor golven en sfeerbeelden vanaf de kant ...
Zo stonden wij er ook te kijken, maar dan dus in 2008 en in de regen ...

Examen marifonie

VAMEX organiseert dit jaar voor de laatste keer een collectief schriftelijk examen op 13 december op vier aparte locaties in Nederland. Vanaf volgend jaar zal VAMEX beginnen met het individueel flexibel examineren voor het Basiscertificaat Marifonie. Het wordt dan mogelijk op meerdere dagen per maand schriftelijk examen te doen op één van de VAMEX-locaties in Dordrecht, Hoofddorp, Nieuwegein of Zwolle. De verwachting is dat in de loop van 2009 het examen basiscertificaat via beeldscherm zal worden gaan afgenomen, zoals nu al succesvol wordt toegepast bij de examens voor het Klein Vaarbewijs.

Lesmateriaal marifonie op Vaarwinkel.nl ...

Praktijkexamen Marcom-B

Sinds 1 september 2008 is de nieuwe examenregeling frequentiegebruik 2008 van kracht. Dat betekent dat het examen Marcom-B (Maritime communicatie beperkt), een certificaat dat vereist wordt voor de bediening van een zeevaartmarifoon, nu uit twee delen bestaat; een theorie-examen en een praktijktoets. Dit is gezien het belang en de complexiteit van de elektronische communicatie apparatuur een logische ontwikkeling.

Deze nieuwe ontwikkeling heeft er toe geleid dat Holland Nautic en Vaarbewijsopleidingen, vanaf 2009 gaan samenwerken bij de opleiding en examinering voor het Marcom-B certificaat.

Holland Nautic is de grootste leverancier van elektronische navigatie apparatuur voor zowel de beroeps- als pleziervaart en heeft middels de Holland Nautic Academy een ruime ervaring in het trainen van de benodigde vaardigheden om te kunnen werken met deze apparatuur. Vaarbewijsopleidingen (VBO) is marktleider op het gebied van watersportcursussen en landelijk examinator Marifonie en Marcom-B.

Begin 2009 betrekt Holland Nautic een nieuw onderkomen in Apeldoorn dat voorzien is van een ultra modern praktijklokaal. Daar kunnen de cursisten kennismaken en werken met de nieuwste apparatuur op het gebied van nautische communicatie en de praktijk toets doen die nodig is voor het verwerven van het Marcom-B certificaat. Wettelijk gezien moet men binnen vijf jaar na het behalen van het theorie-examen de praktijktoets gedaan hebben. Voor meer informatie kijk op http://www.watersportcursussen.nl/

Voor lesmateriaal Marcom-B kijkt u op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=30
Voor software om met de apparatuur te leren werken kijkt u op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=vpvhfds

Sneak preview

Speciaal voor de cd-rom ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs hebben wij een mini website in de maak. Op deze website vindt u alle informatie over de cd, voor de ondersteuning en gratis updates. De website is nog niet compleet, maar wij wilden u deze niet onthouden.

Graag horen wij welke informatie u op deze mini site nog mist.

PC Navigo

Dat is de naam van een computerapplicatie waarmee u uw reis over alle Europese binnenwateren kunt plannen. De applicatie bevat de kaarten en alle vaargegevens, zoals doorvaarthoogten, bedieningstijden etc.. Voer de maten van uw schip en uw bestemming in en PC Navigo berekent de optimale route en wanneer u aankomt.

Tijdens de reis en met een koppeling met de GPS ziet u uw schip over het scherm varen en wordt onder andere de aankomsttijd steeds bijgewerkt. Pleziervaarders maken dankbaar gebruik van deze software, maar de echt grote groep zijn de professionals op het water de binnenschippers in binnen- en buitenland.
De maker van PC Navigo, Noordersoft, bericht ons dat klant nummer 7.400 is geregistreerd! Dit voor de omvang van NoorderSoft toch indrukwekkende aantal gebruikers is er de reden van, dat NoorderSoft gedurende de hele maand november een reeks verrassingen in petto heeft voor kopers van nieuwe versies en/of uitbreidingen van PC-Navigo. Meer weten kijk op http://www.noordersoft.com

Binnenvaartexamens

De tarieven van de vaardocumenten en examens binnenvaart worden per 1 januari 2009 in Nederland losgekoppeld. Het exameninstituut CCV, onderdeel van het CBR, moet dan voldoen aan de eis dat producten worden aangeboden voor de kostprijs. Tot nu toe worden de examens binnenvaart gedeeltelijk bekostigd uit de opbrengsten van de vaardocumenten. Aan deze situatie komt per 1 januari 2009 dus een einde.De kosten van de vaardocumenten worden hierdoor integraal lager. De schriftelijke examens voor de schippersdiplomas worden daardoor echter duurder. Dit geldt niet voor de examens Radar en ADNR. Deze worden alleen geindexeerd.

In overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de sector is ervoor gekozen om bij de verlenging van een vaardocument standaard een pasje af te geven en niet te werken met een medische beschikking die bij een pasje gedragen moet worden. Het werken met een pasje is voor alle betrokkenen duidelijker en minder fraudegevoelig. Bovendien zijn de kosten voor een door CCV afgegeven en geautoriseerde medische beschikking ongeveer gelijk aan die van een nieuwe pas.http://www.binnenvaartexamens.nl

Lesmateriaal Groot vaarbewijs in de Vaarwinkel: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=26

Watersportland

Vaarwinkel sponsort de uitzendingen van Watersportland op het InfoThuis tv-kanaal. De aflevering van deze week: http://www.infothuis.tv/index.php?s=152
Uitzending gemist: http://www.infothuis.tv/index.php?s=157&l=04

Examen Kustnavigatie (TKN)

De examens Theoretisch Kustnavigatie worden door het Watersportverbond georganiseerd op 29 november 2008 (Amsterdam) en op 18 april 2009 (Amsterdam, Rotterdam en Drachten of Heerenveen). Het TKN examen levert tevens een vrijstelling op voor het examen Klein Vaarbewijs Aanvullend.

Lesmateriaal vindt u op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=27

Vaarles in Kroatie

Jaarlijks organiseert Naviclass een reis van een week naar Kroatie. Onder begeleiding van ervaren instructeurs geven we u de kans om degelijke praktijkervaring op te doen.Varen langsheen adembenemende baaien, havens waar de tijd is blijven stil staan, genieten van de unieke natuur en uiteraard ook van de culinaire geneugten. Inschrijven kan nog tot 30 november. http://www.naviclass.be

Schildersvakprijs

Het schilderwerk van het SS Rotterdam heeft de Schildersvakprijs gewonnen: http://www.schildersvakkrant.nl En dat nu minister Vogelaar net in de Tweedekamer moet komen uitleggen waarom de kosten voor de eigenaar Woningbouwcorporatie Woonbron zo hoog zijn opgelopen. Kwaliteit heeft ook een prijs?

ANWB Klein Vaarbewijs

De meeste examenkandidaten bereiden zich op het examen Klein Vaarbewijs voor met behulp van het cursusboek van de ANWB in combinatie met de bijbehorende cd-rom. Afgelopen week is de 15e druk van het ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs I + II verschenen. Het boek en de cd zijn in een heel nieuw jasje gestoken waarbij het nieuwe logo van de 125-jarige ANWB natuurlijk meteen opvalt.
Inhoudelijk is het cursusboek weer bijgewerkt met de laatste nieuwe informatie, voorzien van een nieuw en uitgebreid register en zijn de oefenvragen nu ook deels als vierkeuze vragen opgenomen. Ook de cd-rom ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs I + II is geheel vernieuwd. Wat direct opvalt is de nieuwe software. De meer dan 900 oefenvragen hebben nu allemaal een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk en paragraaf in het boek, zodat snel terug te vinden is waarom een vraag zo beantwoord moet worden. De moeilijkere navigatievraagstukken hebben vaak ook nog extra uitleg. Net als op het officiële examen zijn afwisselend drie-, vierkeuze en openvragen beschikbaar. Op de cd zijn verder een groot aantal oefeningen en oefenexamens opgenomen.

Wat hetzelfde is gebleven is de ideale combinatie van cursusboek en cd-rom. Met beiden heeft u het juiste lesmateriaal voor een goede voorbereiding op het examen Klein Vaarbewijs.

Dankzij onze goede samenwerking met de ANWB is Vaarwinkel de eerste winkel op het internet waar de cd en boek zijn te bestellen:
ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs ...
cd-rom ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs ...
combi van boek en cd-rom ...

Tweede marifoon verplicht in België

Schreven wij al eerder dat u vanaf volgend jaar verplicht in België moet varen met een marifoon. Inmiddels is duidelijk dat de marifoonplicht in België volgend jaar zelfs nog verder gaat. Alle schepen en dus ook de pleziervaart langer dan 7 meter moet verplicht een tweede marifoon aan boord hebben. Dat mag ook een portofoon uitvoering zijn. Belangrijk is wel dat het een erkend type is en dus ook op de vergunning (België) of registratie (Nederland) vermeld staat.

Engels GMDSS

Naviclass organiseert een opleiding voor het Engels GMDSS VHF/SRC brevet op 6/6 te Zottegem ( Gent ). De opleiding bestaat uit 4 uren theorie + 3 uren praktijk met werkelijke toestellen en 1 uur examen. Opleiding en examen zijn ter plaatse op dezelfde dag. Dit brevet is in Nederland erkend door Telecom als voldoende voor Marcom-B.
Meer informatie op www.naviclass.be

Beurs Klassieke schepen

Van 7 tot en met 9 november wordt de jaarlijkse Beurs Klassieke Schepen in Enkhuizen gehouden. Meer informatie op http://www.klassieke-schepen.nl

Tijdens de beurs organiseert de Federatie Oude Nederlandse Vaartuigen (FONV) een symposium over de nieuwe binnenvaartwet en het nieuwe binnenvaartbesluit. Op vrijdag is een besloten deel, maar op zaterdag aan boord van het ms Terra Nova is het symposium voor schippers, eigenaren en leden van de behoudsorganisaties binnen FONV en daarbuiten. Het gaat over de grote gevolgen die de Binnenvaartwet, inclusief het Binnenvaartbesluit en de nieuwe Europese richtlijn voor de Binnenvaart, heeft voor het varend cultureel erfgoed in Nederland. Het doel is een overzicht te geven van de actuele stand van zaken in de wet- en regelgeving rond historische schepen zoals het certificaat van onderzoek, het (beperkt groot) vaarbewijs en andere wijzigingen rond het groot motorschip. Meer op http://www.fonv.nl
Deelnemers aan het symposium ontvangen een kortingsbon om met 10 euro korting de download van de Examentraining Groot Motorschip te bestellen.

Examen marifonie

Vamex laat ons weten dat ook zij nu door het Agentschap Telecom zijn aangewezen als exameninstelling voor het examen voor het basiscertificaat marifonie. Op 13 december staat het eerste examen gepland. Inschrijven via de website van Vamex ...

Vamex geeft aan vanaf volgend jaar ook voor marifonie over te stappen op het flexibele individuele examen.Voorlopig nog wel schriftelijk, maar u kunt dan in ieder geval op meerdere dagen op een van de examenlocaties vanVamex terecht.

Voor meer informatie over de examens en andere exameninstellingen kijkt u op de website van het Agentschap Telecom ...

Varen doe je samen

Van de webmaster van de website Varen doe je samen ontvingen wij het bericht dat de nieuwe (en laatste) knooppuntenboekjes online zijn gezet op www.varendoejesamen.nl. De boekjes zijn te vinden via de knop gebieden. Het gaat om de boekjes: Friesland, Groningen en Drenthe, IJssel, Twentekanalen en kop van Overijssel, IJsselmeergebied, Randmeren en Flevoland, Noordhollandsch Kanaal en Zaan en de Noordzeekust

Examentraining Kustnavigatie

Gisteren verscheen de nieuwe cd-rom Examentraining Kustnavigatie. Het was dus alle handen aan het dek om de bestellingen voor de diverse winkels, opleiders en wederverkopers de deur uit te doen.

De nieuwe cd-rom Examentraining Kustnavigatie 2008-2009 is op een aantal belangrijke punten verbetert. Zo is de indeling van de vragen aangepast en is duidelijker te zien welke vragen tot de examenstof behoren en welke vragen extra zijn. Uiteraard zijn alle examens tot en met het eerste examen van 2008 op de cd geplaatst en de software zelf is ook compleet vernieuwd.

U kunt de nieuwe cd bestellen via de website van Vaarwinkel.nl ...

Watersportland

Nederland is een watersportland bij uitstek. Watersportland is ook de naam van een televisieprogramma speciaal voor en over de watersport. Met elke maandag een nieuwe aflevering, die gedurende de rest van de week op meerdere (lokale) zenders en Infothuis tv is te zien. Vaarwinkel is de komende weken sponsor van de uitzendingen van Watersportland.

De aflevering van deze week is te zien op: http://www.infothuis.tv/index.php?s=152 en heeft u een uitzending gemist dan vindt u deze op: http://www.infothuis.tv/index.php?s=157&l=04

Linksonderaan de webpagina's vindt u ook het uitzendschema wanneer wat waar bij u op de zender is te zien.

Foutje bedankt

Misschien heeft u dit bericht ook al elders gezien, maar wij vinden het toch de moeite waard om ook hier te vermelden. In Duitsland is een jachteigenaar namelijk door de rechter gedwongen zijn jacht voor € 22,50 te verkopen.De eigenaar wilde zijn jacht aanbieden via een veilingwebsite. Daarbij was hij vergeten om een minimaal bedrag aan te geven en heeft hij kennelijk de beidingen zelf ook niet goed in de gaten gehouden. Het resultaat was dat na afloop van de veiling het hoogste bod slechts € 22,50 was. De eigenaar wilde voor zijn bedrag natuurlijk geen afscheid nemen van zijn kostbare bezit. De koper was het daar niet mee eens en is uiteindelijk door de rechter in zijn gelijk gesteld. Triest voor de voormalige eigenaar, maar een superkoop voor de koper.

Zijn internetveilingen daardoor niet geschikt om uw jacht te verkopen. Ik denk van wel. Zover als ik kan zien is het namelijk altijd mogelijk om uw aanbod op bestaande veilingsites terug te trekken of onder ontbindende voorwaarden aan te bieden. Kijkt u maar eens op http://www.bootveiling.com/ Recent is daar bijvoorbeeld een luxe motorjacht voor slechts € 68.340 verkocht. Ik denk dat de nieuwe eigenaar daar beslist een goede koop mee heeft. Jammer dat het aanbod op de website nog beperkt is. Wij hopen dat er meer mensen op deze manier hun schip te koop gaan aanbieden.

Het probleem met de genoemde rechtzaak is denk ik ontstaan omdat de verkoper zijn kostbare bezit aan heeft geboden op een meer algemene veilingsite, waar ook cd's, computers, boeken ed. worden aangeboden. Daarbij kan ik mij goed voorstellen dat een voorbehoud voor levering niet logisch is. In Nederland zal dit denk ik niet zo gauw voorkomen op http://www.marktplaats.nl/, Ebay of bijvoorbeeld op een van de bekende Boten te koop websites.

Heeft u zelf ervaringen met uw schip via internet verkopen of heeft u uw schip "online" gekocht, dan ben ik erg benieuwd naar uw ervaringen.

MM wedstrijden

Van een heel andere orde zijn de zeilwedstrijden in de Micro Magic klasse voor radiografische bestuurbare zeilboten. Leuk om naar te kijken, leuk om mee te doen en misschien aardig om eens te proberen. En betaalbaar! Er zijn veel wedstrijden, dus wellicht ook bij u in de buurt.
Hier de data zoals die ook op de site staan http://micromagic.nl/

Regio Zuid (Rotterdam eo): 2 nov, 7 dec, 4 jan, 1 feb en 1 mrt
Regio Midden, (Amsterdam eo): 19 oktober, 30 nov, 28 dec (special), 18 jan, 15 feb en 15 mrt
Regio Noord (Friesland/Groningen/Drenthe)26 okt, 9 en 23 nov, 14 en 28 dec, 11 en 25 jan, 8 en 22 feb, 8 en 22 mrt

Al deze wedstrijden tellen mee voor de landelijke ranglijst.

Het Nederlandse Kampioenschap wordt op zaterdag 28 maart 2009 verzeild op een nog nader te bepalen centrale locatie.

Financiële crisis

Iedereen heeft het er over, dus vooruit, ook wij. Het is natuurlijk speculeren als we nu al kunnen zeggen welke impact de crisis op de financiële markten zal hebben op scheepvaart en watersport. Voor alsnog lijkt de impact beperkt tot individuele drama's. Kleine schepen bouwer Askeladden in Noorwegen dreigt failliet te gaan. Waarbij terecht de vraag gesteld mag worden of dit aan de crisis ligt of gewoon aan te hoge kosten versus tegenvallende verkopen of gewoon te veel concurrentie. De IJslandse rederij Eimskip die haar beste bedrijfsonderdeel verkoopt aan een Noorse reder. Wel degelijk een gevolg van de problemen in IJsland.

Welke consequenties heeft het stallen van overheidsgelden in IJsland voor investeringen in vaarwegen en recreatieve voorzieningen? En hoe lang is straks de lijst van maritieme bedrijven die ook geld naar een IJslandse bank hebben overgemaakt? (Wij gelukkig niet.) De problemen vallen niet te ontkennen, zoveel is zeker. Maar, zoals een Nederlandse sponsor in een bekende oceaan race al stelt "niets is zeker".

Marifoon van levensbelang

Steeds meer partijen nemen deel in de discussie over de vereiste kennis en uitrusting aan boord van jachten. Naast de discussie over een Vaarbewijs voor iedereen, klinkt nu ook de roep dat elk schip voorzien zou moeten zijn van een marifoon. En dat dus minimaal een van de opvarenden een basiscertificaat marifonie moet hebben. Vorige week schreven wij dat er in Belgie vanaf volgend jaar een marifoonplicht geldt voor alle schepen groter dan 7 meter.
http://www.ad.nl/drechtsteden/2692039/Marifoon_voor_watersporters_van_levensbelang.html

Lesmateriaal voor marifonie ...

Nieuwe website Kok Watersport

Kok Watersport uit Rotterdam schreef ons dat hun website is vernieuwd. Het is nu nog makkelijker om te zoeken naar producten en deze ook online te bestellen. http://www.kokwatersport.nl

Maar kom vooral ook naar de fysieke winkel op bedrijventerrein Noord West, A13 Afslag Rotterdam Zestienhoven. Vanaf vandaag start namelijk de uitverkoop.

Short Range Certificaat

Het Short Range Certificaat is gelijkwaardig aan de Nederlandse module GMDSS (Marcom-B) voor het mogen bedienen van een zogenaamde zeevaartmarifoon. Eerder schreef ik hier al over. Ben Ros van www.watersportcursussen.nl laat weten dat de eerste cursus in Nederland inmiddels is gegeven en een groot succes was.

Lesmateriaal voor GMDSS vindt u op ...

Ben Ros laat ook weten dat hij de marifonie cursus voortaan standaard laat eindigen met een examen. Dus een dag blokken en meteen examen doen.

Lesmateriaal voor marifonie vindt u op ...

Rijkswaterstaat en Agentschap Telecom besteden van 6 tot en met 10 oktober extra aandacht aan marifoongebruik op de Nederlandse vaarwegen. Ze gaan dan actief controleren, waarschuwen en zonodig verbaliseren. Dit alles in het kader van de actie Begrepen, over!

Zien en gezien worden

Eerder schreef ik al over het symposium van het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) dat werd gehouden op de Hiswa in IJmuiden. De presentaties van de verschillende sprekers zijn nu te vinden op de website van het NIN.

Marifoon in Belgie verplicht

In Belgie is vanaf 2009 voor alle motorjachten, die langer zijn dan 7 m, verplicht een werkende goedgekeurde marifoon aan boord te hebben. Elk schip met een marifoon aan boord is vervolgens verplicht om deze ook te gebruiken. Wat wil zeggen dat men moet uitluisteren op de voor het betreffende vaarwater voorgeschreven kanalen en indien nodig ook zelf berichten uitzenden die voor veiligheid van belang zijn.

U kunt dit direct nalezen in het nieuwe Algemene Politiereglement ... en ook in het Vademecum voor de pleziervaart in Belgie ...

Lesmateriaal voor marifonie ...

Ergernissen

Net als op de weg is er nu ook een top tien van ergernissen op het water. Delta Lloyd en de Hiswa hebben samen met Eileen onderzocht waaraan u zich op het water ergert. Als we de top 10 bekijken dan is het eigenlijk allemaal terug te brengen tot onvoldoende kennis van de geschreven en ongeschreven regels op het water En dan met name het gebrek aan kennis daarvan bij onze mede-watersporters.

Naar mijn mening een extra reden om het voor alle watergebruikers verplichte vaarbewijs, maar weer eens te noemen. Op school leren we de verkeersregels en doen we een fietsexamen, later op de brommer, motor of in de auto moeten we een rijbewijs hebben. Dus waarom dan geen basiskennis voor het varen op de steeds drukker wordende binnenwateren?
De winter is bij uitstek het seizoen om wat bij te leren, thuis met een leerboek en software voor training of gezellig in een klas op de vereniging of bij de vaarschool. Al het lesmateriaal voor de diverse vaaropleidingen vindt u in ieder geval bij ons ...

Examentraining groot motorschip

Het diploma Groot Motorschip van de Commissie Watersportopleidingen (CWO) is bedoeld voor schippers van grotere pleziervaartuigen van 25-40 meter. In deze categorie vallen veelal voormalige beroepsvaartuigen die nu als jacht worden gebruikt.Het diploma Groot Motorschip is een nieuw diploma in de lijn van vaardiploma's van CWO. De exameneisen zijn opgesteld in nauwe samenwerking met Scouting Nederland. Bij de zeeverkenners en zeekadetten wordt namelijk veel met oude beroepsvaartuigen gevaren.

Het diploma Groot Motorschip is een vrijwillig te behalen diploma, maar vult het gat tussen het Klein Vaarbewijs (verplicht voor schepen langer dan 15 meter, overwegend pleziervaart) en het Groot Vaarbewijs (verplicht voor schepen langer dan 40 meter, overwegend beroepsvaart). CWO Groot Motorschip bouwt daarom voort op de kennis van het Klein Vaarbewijs. De nadruk ligt bij het kennen van de vaarregels en het manoeuvreren en navigeren op binnenwateren met grote motorschepen. Specifieke kennis die alleen voor de beroepsvaart relevant is, als kennis van het laden en lossen, valt niet onder dit diploma. Het diploma kan wel een logische tussenstap zijn als u het Groot Vaarbewijs wilt gaan halen.

CWO en Scouting zijn in onderhandeling met de rijksoverheid om het diploma CWO Groot Motorschip op te nemen in de overgangsregeling voor de invoering van het Beperkt Groot Vaarbewijs, voor het varen met pleziervaartuigen tussen de 25 en 40 m. Het beperkt groot vaarbewijs is straks voor deze schepen namelijk wel verplicht, zodra de nieuwe Binnenvaartwet de Binnenschepenwet opvolgt.


Via CWO kunt u vaarscholen vinden die opleiden voor het diploma Groot Motorschip. Als leerboek raden wij het Praktijkboek Binnenvaart aan. Dit behandelt veel van de voorgeschreven leerstof. Onderdelen als laden en lossen kunt u hierin overslaan. U bestelt dit boek het beste via onze partner bol.com op

Oversteekroute Nieuwe Waterweg verplaatst

Of de deelnemers aan de Volvo Ocean Race er rekening mee moeten houden blijft dus nog even onzeker.

Zeker is wel dat de oversteekroute voor de kust bij Hoek van Holland, waar jachten de vaargeul van en naar Rotterdam moeten oversteken aangepast wordt.Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte schuift de kustlijn een heel stuk verder de zee in. Hiervoor is het noodzakelijk om ook de oversteekroute voor de kleine zeevaart verder uit de kust te leggen. Ook het werkgebied voor de Maasvlakte is met boeien gemarkeerd en niet meer toegankelijk voor de scheepvaart.

Inlichtingen over de gewijzigde omstandigheden en de verkeerssituatie kunnen worden ingewonnen bij Verkeerscentrale Hoek van Holland, de wachtchef verkeersafhandeling (telefoon 010 2522801 of marifoonkanaal 11). En de Berichten aan Zeevarenden: http://www.hydro.nl/pgs/nl/baz_main_nl.htm

Volvo Ocean Race

In Nederland hebben we er nog vrij weinig van gemerkt, maar het Volvo Ocean circuit draait weer op volle toeren. Inmiddels zijn alle deelnemers aangekomen in de haven van Alicante en gaat de race op 8 october van start. http://www.volvooceanrace.org Nationaliteit speelt bij de meeste teams een ondergeschikte rol, maar Team Delta Lloyd komt dankzij de Nederlandse hoofdsponsor uit onder Nederlandse vlag. http://www.teamdeltalloyd.com Overigens met een sterk verbeterde ABN Amro One, de winnaar van de vorige editie. Op diverse andere schepen komen we dit keer relatief weinig Nederlanders tegen. Team Telefonica Blue wordt aangestuurd door Douwe Bekking. Hij zal ongetwijfeld de teleurstelling van de vorige race, het zinken van het jacht Movistar, willen doen vergeten. Team Russia noem ik graag nog even: http://www.teamrussia.org/en/ Met Wouter Verbraak als navigator, maar ook omdat zij "We sail for the whale" steunen; http://www.wdcs.org/wesailforthewhale/en/
Helaas doet de VOR dit keer niet Nederland aan. Delta Lloyd trad namelijk als sponor toe nadat de route al was vastgelegd. Wel is er kans dat de schepen onderweg van Ierland naar de Oostzee een waypoint bij de Nederlandse kust moeten ronden. Wij houden u op de hoogte.

Examens maritieme radiocommunicatie

Het is zover, het Agentschap Telecom heeft nieuwe namen van instellingen vrijgegeven die de examens voor de maritieme radiocommunicatie mogen afnemen. Opvallend afwezig op deze lijst zijn Vamex en het Watersportverbond, die tot nu toe de examens marifonie en GMDSS organiseerden. Opvallende nieuwkomer is VBO Vaarbewijsopleidingen, die de examens marifonie, module GMDSS en Marcom-B mag afnemen. Als vanouds kunt u voor alle examens terecht bij de zeevaartscholen.
http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/Pleziervaart/Examens/Pages/Cursusenexameninstanties.aspx

Vanaf nu kan men bij VBO terecht voor de Marifonie en Marcom-B (= marifonie + GMDSS) examens. De data voor de examens zijn vastgesteld op zaterdag 29 november, 24 januari, 7 maart, 4 april, 16 mei en 20 juni en de kosten voor het examen zijn voorlopig vastgesteld op 74,-. De marifonie examens worden afgenomen in de regios Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven en ze staan open voor alle watersporters. Vanaf 24 januari 2009 kan men in Utrecht ook terecht voor de GMDSS en Marcom-B (= marifonie + GMDSS) examens. Men kan zich zowel individueel als ook in groepsverband opgeven voor de genoemde examens. Voor vaarscholen, watersportverenigingen en bedrijven bestaat de mogelijkheid om in overleg met VBO bij meer dan tien kandidaten op locatie examen te doen. Daarbij kan ook van genoemde data worden afgeweken. http://www.watersportcursussen.nl/

Alle aangewezen organisaties nemen alleen de examens af en organiseren de locatie en het toezicht. De examens worden nog steeds door het Agentschap Telecom samengesteld.

Lesmateriaal marifonie: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=25
Lesmateriaal GMDSS: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=28

Gezien worden (2)

Vorige week deed ik kort verslag over het symposium dat het Nederlands Instituut voor Navigatie organiseerde tijdens de Natte Hiswa. Hierop kwamen een aantal interessante reacties bij ons binnen die ik u niet wil onthouden.

Opmerking van een monteur bij het installeren van een actieve AIS transponder: "VHF antenne is een beetje kort voor een zeilschip. We plaatsen een flinke spriet boven in de mast, naast de bestaande VHF antenne. De GPS monteren we op het achterschip, daar beweegt deze minder dan boven in de mast en geeft een rustiger positie."

Voor de grote zeilwedstrijden (Volvo Ocean ed., ja ook daar leest of hoort men over de inhoud van deze nieuwsbrief) vertrouwt men meer op de op satelliet gebasseerde tracking en tracing systemen. Dit is echter geen vervanging voor AIS, omdat de schepen in de buurt deze signalen niet ontvangen en plotten.

Actieve radartransponders voor jachten reageren veelal alleen op radarsignalen van de zogenaamde 3cm radars; op open zee schakelt de beroepsvaart veelal over op de ook aanwezige 10cm radars. Op dit radarsignaal reageert de jachttransponder dus niet. Op de grote plas wordt u dan dus niet gezien.

Jachtradarreflectoren voldoen niet, behoudens misschien die van het Luneburg-lens type, maar die zijn zwaar ( 2.5 kg en meer in de top van de mast) en de reflectie onder helling valt tegen.

LED verlichting als vervanging van de gloeilamp in een 3 kleurenlicht in de top van de mast met fresnellenzen voldoet niet. U bent dan slecht zichtbaar.

Per begin 2009 vervalt de 121 MHz EPIRB alarmering. Alleen een 406 MHz EPIRB is dan nog bruikbaar. Uw oude systeem niet bij het vuil zetten, maar inleveren bij uw leverancier.

Datacentra in zee

Naast de windmolenparken hebben nu ook anderen de zee als mogelijke bedrijfslocatie en bron van energie ontdekt; uit een patentaanvraag uit februari 2007 zou blijken dat zoekgigant Google datacentra in zee wil bouwen. Zowel de energievoorziening als de koeling zou door de oceaan verzorgd worden. Het patent stelt dat de datacentra ongeveer vijf tot tien kilometer uit de kust geplaatst worden. Het idee zou een aantal technieken en investeringen van Google samenbrengen, zoals die in onderwaterkabels voor dataoverdracht en in draagbare datacentra in zeecontainers. De zee zou via warmtewisselaars tussen zout en zoet water voor koeling moeten zorgen waarbij vers koelwater verplaatst wordt door pompen, die door golfslagenergie gevoed worden.
Wordt surfen op het net straks echt surfen op de kracht van de golven?

Examen over de grens (2)

Eddy Coenen van Naviclass in Belgie reageerde naar aanleiding van het vorige bericht over het doen van examen voor het Short Range certificaat in Belgie als alternatief voor het GMDSS diploma in Nederland. Naviclass is als officieel RYA training center bevoegd opleidingen voor Engelse VHF/SRC brevetten te geven. Zij kunnen deze opleidingen ook in Nederland verzorgen. Het is een cursus van een dag ( in het Engels ) met 4 uren theorie en 3 uren praktijk en onmiddellijk ter plaatse het examen.
Als de persoon in het examen slaagt krijgt hij een paar weken later zijn brevet van de Engelse overheid. Ook deze Engelse brevetten zijn door de Nederlandse overheid geaccepteerd als geldig certificaat voor de watersport. Een erg aantrekkelijk alternatief, omdat u dus meteen examen kunt doen en daarvoor niet apart tijd voor vrij hoeft te maken.

Lesmateriaal GMDSS

Gezien worden

Tijdens de HISWA te Water hield het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) haar jaarlijkse symposium. Dit jaar was het thema "Veiligheid door Communicatie Radar-AIS-VHF". Feitelijk ging het over zien en gezien worden. Diverse sprekers behandelden de ontwikkelingen en de praktijk van AIS en onder andere radar. Belangrijkste conslusie: AIS Transponders zijn voor de watersport een goede toevoeging en verhogen de veiligheid, maar AIS is beslist geen vervanging voor de vertrouwde radar en goed uitkijk houden. Opvallend was de constatering dat de beroeps-zeevaart weliswaar verplicht voorzien is van een AIS transponder, maar dat deze niet noodzakelijk gekoppeld is met radar en/of kaartplotter. Met andere woorden ga er als watersporter niet vanuit dat de grote vaart u gezien heeft en wees verstandig en wijk tijdig uit of neem via de marifoon contact op met het andere schip.

Lesmateriaal voor de marifoon

Online cursus voor Belgisch Stuurbrevet

VBO Vaarbewijsopleidingen heeft een online cursus ontwikkelt voor het Belgisch Stuurbrevet. De verkoop, marketing en begeleiding van cursisten wordt verzorgd door de Belgische partner. Vanaf volgende week is deze nieuwe cursus online, maar geinteresseerden kunnen nu al contact opnemen met Vaarschool.be.

In opdracht van VBO heeft Promanent deze cursus online gebracht en zorgt zij voor het dagelijks beheer. De hosting van de online cursus wordt verzorgd door A New Spring waarbij gebruik wordt gemaakt van haar Memotrainer platform voor e-learning.

HISWA te Water

Vorige week was ik iets te enthousiast en schreef ik dat ik volgende week vrijdag (dus morgen) naar de HISWA te Water zou gaan. Ik hoop niet dat ik u daar al te veel mee in verwarring heb gebracht, maar de HISWA te Water is van 2-7 september in IJmuiden en op vrijdag 5 september is het symposium over "Veiligheid door communicatie". Wellicht zie ik u daar. http://www.hiswatewater.nl
Overigens is de HISWA in gesprek met diverse gemeenten om te bezien of een volgende Hiswa te water wellicht op een andere locatie georganiseerd kan worden. Zo wordt onder andere met de gemeente Rotterdam gesproken. Wat zou u daarvan vinden?

Piraten in de Middellandse Zee

Verontrustend is het bericht dat het 54 meter lange zeiljacht Tiara ten anker voor de kust van Corsica is overvallen door gewapende piraten. De kapitein werd gedwongen de scheepskluis te openen en voor meer dan 135.000 euro aan contant geld werd op die manier buit gemaakt. Op dat moment waren er 10 bemanningsleden en 9 Duitse gasten aan boord. Het lijkt er op dat de piraten gericht op zoek waren naar de inhoud van de kluis, omdat ze niet geinteresseerd waren in de juwelen of creditcards van de opvarenden. http://optuszoo.news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=621247
Superjacht Tiara: http://www.alloyyachts.co.nz/Gallery/tiara.php

Examens marifonie en GMDSS

Eerder berichten wij over de nieuwe examenregeling voor de examen maritieme radiocommunicatie. Op de website van het Agentschap Telecom staan nog geen nieuwe data waarop u examen kunt doen voor marifonie en/of GMDSS. Het moet echter bij de genoemde zeevaartscholen mogelijk zijn u in te schrijven voor een examen Marcom-B, waarna u dan alleen het onderdeel marifonie of GMDSS doet. De bekende data zijn 19 september en 21 november.
http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/Pleziervaart/Examens/Pages/Examendata.aspx
Wij horen graag van lezers of zij daar al ervaring mee hebben.

Zie ook de website van STC: http://www.stc-bv.nl/documents/WSCB_basiscertificaatenmarcomB__000.pdf

Lesmateriaal marifonie: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=25
Lesmateriaal GMDSS: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=28

Aanpassing Scheepvaartreglement Westerschelde

Het scheepvaartverkeer voor de Walcherse kust mag geen hinderlijke golfslag of een zogenoemde oeverzuiging veroorzaken. Rijkswaterstaat heeft op dit punt het Scheepvaartreglement Westerschelde aangepast. Het reglement heeft het over het toepassen van 'goed zeemanschap' voor de doorvaart door het Oostgat langs de Walcherse kust. Onlangs bleek opnieuw dat te snel varende schepen mensen op het strand in gevaar kunnen brengen. Zij worden soms verrast door de golven van te snel varende schepen.

De Rijkshavenmeester heeft nu vastgelegd dat de scheepvaart zijn snelheid zodanig moet aanpassen dat er geen golfslag of oeverzuiging optreedt waardoor recreanten te water zouden kunnen geraken.
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3612044/Rijkswaterstaat-past-reglement-scheepvaart-aan.ece

Berichten aan zeevarenden

Om goed voorbereid het water op te gaan is het belangrijk dat u uw navigatiekaarten bijwerkt met de laatste wijzigingen. Als u dat niet wekelijks doet, dan kan het een vervelende en langdurige klus zijn. Gelukkig helpen diverse diensten op het internet u op weg.

Dienst der Hydrografie: wekelijks worden de wijzigingen op de navigatiekaarten uitgegeven als Berichten aan Zeevarenden (BAZ). Ook vindt u hier de zogenaamde verbeterbladen als PDF bestand in kleur. U kunt de BAZ online raadplegen op de website van de Dienst der Hydrografie ...

Vaarwinkel: bij elke kaart uit de 1800-serie van de Hydrografische Dienst vermelden wij een link naar alle BAZ die van toepassingen zijn op de betreffende kaart. Een overzicht van alle zeekaarten vindt u hier ...

Zeildude: een gratis dienst waarvoor u zich moet registreren. Zeildude levert alle BAZ in de vorm van digitale bestanden die u in de meeste navigatiesoftware kunt inlezen. U ziet dan de BAZ weergegeven op de digitale kaart. Zeildude corrigeert de kaart zelf niet, maar laat wel duidelijk zien waar er correcties zijn.

BAZ Update Service: Stentec biedt een BAZ Update Service voor de digitale kaarten die werken met het programma WinGPS op de website van Stentec ... U kunt u inschrijven voor een nieuwsmelding per e-mail. Andere leveranciers bieden vergelijkbare diensten.

BAZ Email Service: Watersportwijzer biedt op haar site een dienst om de BAZ wekelijks als PDF bestand te ontvangen. Ook zijn alle eerdere BAZ op de site te lezen:

Zeildude is beslist onze favoriet, omdat deze de meest praktische vertaling van de BAZ biedt. Niet meer geldende berichten worden weggelaten, alle informatie is direct vertaald naar de kaart, directe links naar de verbeterbladen op de website van de Hydrografie en Zeildude werkt met de meeste navigatieprogramma's en met de papieren kaart. Als u dus navigatiesofteware gebruikt een must, maar ook handig om de BAZ op de kaart op de PC te tonen, terwijl u de papieren kaart er naast legt en zelf handmatig de correcties aanbrengt.

Digitale Vaaratlas op andere autonavigatiesystemen

Na de introductie vorige week van onze handleiding hoe de Digitale
Vaaratlas voor de Tomtom ook op andere autonavigatiesystemen te kunnen
gebruiken ontvingen wij een groot aantal enthousiaste reacties. En
uiteraard werd de handleiding als download of in combinatie met de
cd-rom van de Digitale Vaaratlas vele malen besteld. Al deze klanten
hebben hun bestelling inmiddels ontvangen en naar wij hopen de eerste
ervaringen opgedaan met het installeren van de Digitale Vaaratlas op
hun favoriete autonavigatiesysteem.

Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen. Mail deze direct naar mij of ga
naar de website van vaarwinkel en schrijf een eigen
productbeoordeling. De links staan in de volgende paragraaf. Op deze
webpagina's kunt u een kiezen een beoordeling te schrijven. Vergeet
niet te melden op welk model en merk autonavigatiesysteem u de
Digitale Vaaratlas heeft geinstalleerd. Ook kunt u ons uw foto van een
werkende Digitale Vaaratlas op uw systeem (werkend op uw boot) sturen.
Onder de leukste reacties en inzendingen verloten wij een Hollandia
Vaarwijzer voor een vaargebied naar uw keuze.

U kunt nu in de Vaarwinkel de Digitale Vaaratlas bestellen inclusief
de gratis handleiding. Als u de Digitale Vaaratlas al eerder heeft
aangeschaft kunt u de handleiding ook als digitaal PDF bestand
bestellen en zelf printen.
Digitale Vaaratlas incl. handleiding ...
Handleiding Digitale Vaaratlas op andere autonavigatiesystemen ...
Papieren Vaaratlas ...

De Digitale Vaaratlas is vooralsnog alleen voor Nederland beschikbaar.
Cosmic Navigation, de maker van de Digitale Vaaratlas bericht ons dat
zij een samenwerking zijn aangegaan met de bekende kaartenmaker
Navionics. Volgend jaar mogen wij dus verwachten dat we ook buiten
Nederland en dan met echte vaarkaarten op de Tomtom het water op
kunnen. Wij houden u op de hoogte.

Buiten Nederland raden wij u de Vaarwijzers van Hollandia aan. Ga naar
www.vaarwinkel.nl en zoek op het sleutelwoord "Vaarwijzer".

Digitale Vaaratlas op andere navigatie systemen

Regelmatig vragen geinteresseerde klanten ons of de Digitale Vaaratlas ook op andere autonavigatiesystemen kan werken. Wij hebben dit onderzocht. De maker van de Digitale Vaaratlas ondersteunt het (nog) niet, maar technisch is het wel realiseerbaar. Binnenkort komen wij met een eigen handleiding hoe de Digitale Vaaratlas geschikt te maken voor gebruik op andere autonavigatiesystemen. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Examens maritieme radiocommunicatie

Eerder schreven wij al over de komende wijzigingen in de examens voor maritieme radiocommunicatie, zoals het basiscertificaat marifonie en GMDSS. Het Agentschap Telecom laat weten dat men verwacht voor GMDSS vanaf september een praktijktoets in te voeren. Verder staan er nog meer wijzigingen op stapel. Zo wordt het misschien mogelijk dat examens ook door bedrijven afgenomen kunnen worden. Dat zou kunnen betekenen dat u straks bij uw eigen opleider/vaarschool ook examen kunt doen. Deze moet dan uiteraard wel aan diverse eisen voldoen en bijvoorbeeld in apparatuur voor de praktijktoets investeren. Wat vindt u van deze veranderingen?
Moet opleiden en examineren strikt gescheiden zijn? Zal de examinerende vaarschool zijn eigen leerlingen voortrekken? Of mag het best wat losser, omdat de vergunning voor het gebruik van de marifonie toch al is vervangen voor een registratieplicht? Het Agentschap Telecom hoort graag wat u denkt. Maar u kunt het ook aan ons laten weten en dan zorgen wij er voor dat deze meningen bij het Agentschap komen.

Lesmateriaal GMDSS in de Vaarwinkel ...

Gratis vaarroutes voor de Tomtom

Met de digitale Vaaratlas kunt u uw Tomtom aan boord gebruiken. Nieuw is dat er nu ook een gratis update is verschenen met het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren en een aantal populaire vaarroutes, zoals de Staande Mastroute.
Na aanschaf van de cd-rom met de Digitale Vaaratlas kunt u vervolgens de update opvragen en de vaarroutes downloaden en op de Tomtom installeren. Zelf hebben wij dit al gedaan en de uitbreiding is beslist nodig als op de grotere wateren vaart.

Zie http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=digitalevaaratlas&partner=email

Varen op getijdenwater

Varen op getijdenwateren als de Waddenzee blijft een uitdaging. Wanneer is het hoogwater? Kan ik die ondiepte veilig passeren? Hoe laat moet ik vertrekken om stroom mee te hebben?
U leert dat allemaal tijdens de training voor het Klein Vaarbewijs II of Theoretische Kustnavigatie. En in de praktijk heeft u een vaarkaart, almanak of getijdetabel nodig.

Om u goed voor te bereiden vindt u deze allemaal in de Vaarwinkel.
Lesmateriaal Klein Vaarbewijs
Theoretische Kustnavigatie
Overzicht ANWB Vaarkaarten
Overzicht Hydrografische kaarten :
Overzicht Vaaratlas

Speciaal voor u hebben wij alle getijtafels voor Nederland online ontsloten. Gratis en voor niets. Downloaden en printen. Ga naar de Vaarwinkel en zoek op getijtafel.

Record omzetten

In het hogere segment van de super jachten gaat de groei maar door. De bekende bouwer van luxe jachten uit Italie, Azimut, laat weten dat zij over 2008 een omzet verwachten van bijna 1 miljard euro! De hoogste baas en oprichter van Azimut, de heer Paolo Vitelli, gaf bij de presentatie van hun laatste jacht aan dat hun groei op geen enkele wijze beinvloed wordt door stemmingen op de aandelenbeurzen of hoge olieprijzen. Logisch daar hun grootste groei komt uit marken als het Midden Oosten en Rusland. Landen met een economie die een omstuimige groei doormaken, mede dankzij die hoge olieprijzen.

Van een heel andere orde, maar ook voor Vaarwinkel zal 2008 nu al een recordjaar zijn. In vergelijking met het 1e kwartaal van vorig jaar, steeg onze omzet over het 1e kwartaal dit jaar met ruim 60% en over de eerste 5 maanden van 2008 zelfs met ruim 75%. Om te zorgen dat deze groei ook de rest van het jaar doorzet, blijven wij in de Vaarwinkel investeren. In betere service, meer functies op de website en natuurlijk in een goed aanbod van producten die u helpen beter voorbereid het water op te gaan. (www.vaarwinkel.nl)

Daarvoor doen wij dan ook een dringend beroep op u als lezer van deze nieuwsbrief. Blijf reageren en blijf ons continu prikkelen met ideeen en producten die u graag in onze winkel wilt aantreffen.

Maak van uw hobby uw beroep

Bent u altijd op of bij het water, is zeilen uw passie, of is er niets leukers als sleutelen aan de motor van uw sloep? Misschien dat het dan tijd wordt om van uw hobby uw beroep te maken.

Misschien dat het beroep van jacht- of scheepsmakelaar iets voor u is? Of wat dacht u van een opleiding tot scheepsexpert?
Doc Maritiem verzorgt al jaren in Nederland de opleidingen tot jacht-/ scheepsmakelaars en experts/taxateurs. Kijk op de website en geef u op voor een van de komende open dagen;

Of wilt u deze zomer aan de slag als instructeur. Bij de CWO vindt u naast de bekende lijn van watersportopleidingen ook de mogelijkheid om u op te laten leiden tot instructeur. Kijk voor meer informatie op de website.

Voor Kielbootzeilen vindt u in de Vaarwinkel het lesmateriaal.

Controles op het water

De afgelopen weken viel het ons op dat er regelmatig in de kranten, bladen en zelfs op de televisie aandacht was voor de politiecontroles op het water en voor diverse incidenten die recent op het water zijn voorgevallen. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), waar ook de politie op het water onder valt, heeft de afgelopen tijd veel controles gehouden onder watersporters. Met name werd gekeken naar het wel of niet bezitten van een Klein Vaarbewijs en welke veiligheidsuitrusting mensen aan boord hadden. Er werden een groot aantal bekeuringen uitgeschreven voor het niet kunnen tonen van het Klein Vaarbewijs.Ook waren er een aantal incidenten waarbij het Klein Vaarbewijs, of beter het niet in bezit hebben van dit Vaarbewijs mede genoemd werd. Maar ook bleek een aantal keren dat alcohol in het spel was.

Het mag duidelijk zijn, de politie controleert ook de komende tijd meer op het water. Met name zal gekeken worden naar het bezit van het Klein Vaarbewijs, de veiligheidsmiddelen en bijvoorbeeld het goed stuurboordwal houden op drukke vaarwaters.

De woordvoerder van de KLPD geeft aan dat de KLPD een groot voorstander is van een verplicht Vaarbewijs voor alle schippers op alle schepen. Als verkoper van lesmateriaal voor de watersport zijn wij het hier natuurlijk mee eens.Los van ons commerciele belang zijn wij van mening dat een algemeen verplicht Vaarbewijs inderdaad kan bijdragen aan een veiligere vaart. Immers na het leren voor het Klein Vaarbewijs gaat u beter voorbereid het water op en een betere voorbereiding draagt altijd bij aan een veiligere vaart. Maar ook aan een plezierige vaart en daar is het ons toch ook om te doen.

Overigens heeft de verantwoordelijke Minister van Verkeer en Waterstaat eerder al gezegd dat hij de discussie over een verdere vaarbewijsplicht legt bij de belangenorganisaties, zoals de watersportbonden. Zij mogen het dus zeggen; komt er een uitgebreide vaarbewijsplicht of niet?

Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs

Staande mastroute

Op het internet kwamen wij de volgende nuttige website tegen: http://www.staandemast.nl, compleet met een forum waar u ook tips vindt van andere watersporters.

Voor aan boord heeft de ANWB een speciale wateratlas ...

Einde ondersteuning oude noodbakens

Als u nog een oude satelliet noodradiobaken bezit, dan moet u er rekening mee houden dat vanaf 1 februari 2009 de ondersteuning voor deze oude bakens eindigt. Het gaat hierbij om bakens die gebruik maken van de 121,5 MHz en 243 MHz frequenties. Noodradiobakens, zoals EPIRB, kunnen straks dus nog alleen maar op de 406 Mhz werken. Vervangt u uw oude noodradiobaken dus op tijd.
Wij raden u aan om uw oude baken niet zomaar weg te gooien. Het alarm kan dan per ongeluk af gaan. Eerder moesten hulpdiensten al voor niets uitrukken "voor een afvalcontainer in nood." In het baken zit een accu, dat is gevaarlijk afval. Het beste is om uw oude baken in te leveren bij uw leverancier en hem te vragen deze onschadelijk te maken.

Meer informatie vindt u hier ...

En vergeet niet om uw oude baken te verwijderen uit het register van het Agentschap Telecom, registreer dan ook meteen uw nieuwe baken.
Registratie is gratis en vrijwillig en draagt bij aan de veiligheid op het water.

Voor het bezit van een satelliet EPIRB is een Marcom-A of B certificaat vereist. Lesmateriaal vindt u hier ...

Examen GMDSS en Marcom-B

Vorige week schreef ik over het laatst afgenomen examen GMDSS. Wilt u nog voor de zomer examen GMDSS of Marcom-B doen, dan kan dat in het Noorden van het land. Tienstra Organisatie Nautische opleidingen is namelijk ook erkend als examinator en zij nemen nog twee keer een examen GMDSS af op 23 mei en 20 juni. Belangrijk omdat verwacht wordt dat het Agentschap Telecom vanaf september dan toch eindelijk de praktijktoets voor het examen GMDSS verplicht gaat stellen. U kunt in ieder geval dus nog twee enkel theorie examen doen.

Klein Vaarbewijs

Volgens informatie van Vamex hebben in Nederland zo'n 275.000 watersporters een Klein Vaarbewijs. Ruim de helft daarvan valt niet onder de groep die verplicht is een vaarbewijs te halen. Deze mensen kozen er dus vrijwillig voor om goed voorbereid het water op te gaan en daarvoor een vaardiploma te halen. Het Klein Vaarbewijs I biedt voor de meeste watersporters voldoende kennis van de vaarregels, de veiligheid op het water en het varen zelf. Klein Vaarbewijs I is daarmee feitelijk het basisniveau als u met een vaartuig het water op wilt.Wilt u ook beter voorbereid het water op, dan raden wij u aan om u minimaal te verdiepen in de leerstof voor het Klein Vaarbewijs.

Kijk voor lesmateriaal hier ...

Handboek Motorbootvaren


Nieuw van de ANWB, het handboek Motorbootvaren. Een nuttig boek vol met praktische tips, voor zowel open motorboten als kajuitjachten. Het handboek behandelt alle zaken waar u tijdens het varen mee te maken krijgt. De vele heldere illustraties en instructieve voorbeelden maken het handboek heel nuttig aan boord, maar ook uitnodigend om thuis op u gemak door te nemen.

Weblog

Een weblog is een soort van dagboek op het internet. Er bestaan vele soorten van weblogs, van mensen die schrijven over hun werk, mensen die prive een dagboek bijhouden of mensen die over alleen maar over een speciaal onderwerp schrijven. Uiteraard bestaan er ook weblogs van watersporters. Zeg maar een logboek op het web.

Via Nauticlink kwam ik deze week op de goed verzorgde weblog van Sjanootje, een weblog van de eigenaar van een Jeanneau Sunshine. Praktische en nuttige informatie en zeer herkenbaar.

Een andere website die, toen ik nog een schip zocht, vaak door mij is bekeken is het verhaal van de Baloo. Niet meer actueel, maar nog steeds informatief als u zelf overweegt uw schip op te knappen of een Trident bezit.
Op Nauticlink vindt u ook speciale rubrieken, zoals opknappers , Zelfbouw of bijvoorbeeld vertrekkers .

Heeft u zelf ook een mooie site gemaakt; vertel het ons of nog beter meldt u aan bij Nauticlink.

Examens Marifonie en GMDSS

Afgelopen zaterdag is er een examen GMDSS afgenomen en aanstaande zaterdag (26/4) wordt het landelijk examen marifonie afgenomen. Doet u morgen examen, dan veel succes. De uitslagen vindt u vanaf maandag op de website van het Agentschap Telecom.


Vanaf eind volgende week zijn beide examens ook beschikbaar als digitaal examen voor de Examentraining Marifonie.

Vaarwijzers

Vaarwijzer is de naam van een van onze websites met informatie voor de watersport. Vaarwijzers is ook de naam van een reeks van vaargidsen van Uitgeverij Hollandia. Onmisbare boeken bij de voorbereiding van uw vakantie en tijdens het varen. Er zijn een groot aantal Vaarwijzers van de meest populaire vaargebieden.Vaarwijzers Nederland:
Vaarwijzers Engeland

Vaarwijzer Scandinavie

Vaarwijzer Kroatie

Vaarwijzer Griekenland

En binnenkort verschijnt er ook een Vaarwijzer voor de Franse binnenwateren.

Meer producten die u verder helpen bij de reisvoorbereiding vindt u op:

Moeder Maas


Compleet nieuw is het boek Moeder Maas; het eerste Nederlandstalige boek over deze 1.000 kilometer lange rivier.
Geen vaargids, maar wel boordevol foto's en nuttige en interessante informatie. Voor zowel schippers op de rivier of om vanaf de kant te bekijken.

Meldings- en registratieplicht

Zoals wij al eerder schreven hoeft u geen vergunning meer aan te vragen voor het gebruik van een marifoon, of bijvoorbeeld EPIRB. Deze vergunning is vervangen voor een éénmalige meldings- en registratieplicht. Registratie is gratis en doet u bij het Agentschap Telecom .

Het Agentschap is inmiddels druk doende om alle bestaande vergunningen om te zetten naar een registratie. Ikzelf heb deze vorige week mogen ontvangen. Een keurig bewijs op creditcard-formaat, compleet met ook een papieren bewijs in het Engels.

Examens marifonie

Vamex heeft in overleg met het Agentschap Telecom een nieuwe datum voor het examen voor het basiscertificaat marifonie vastgesteld. Op zaterdag 26 april kunt u weer op 4 plaatsen examen doen. Inschrijven vóór 16 april.
Inschrijven en informatie op de website van Vamex.

Onder voorbehoud wil men ook op 14 juni nog een landelijk examen organiseren.
Er wordt een voorbehoud gemaakt omdat Vamex in onderhandeling is met het Agentschap Telecom, om net als voor het Klein Vaarbewijs, ook de examens voor marifonie als beeldschermexamen af te mogen nemen. Het landelijk examen verdwijnt dan, maar u kunt dan elke dag examen afleggen op de examenlocaties van Vamex.Wij hopen wel dat dit dan niet betekent dat men besluit om geen oude examens meer vrij te geven. Het invoeren van het beeldschermexamen wordt door Vamex namelijk mede als argument gebruikt om geen oude examens als oefenmateriaal meer ter beschikking te stellen.

Lesmateriaal marifonie

Stentec wint innovatieprijs

De droge HISWA zit er weer op. Bezoekersaantallen zijn nog niet bekend, maar de beurs mag wel al een succes worden genoemd. Diverse standhouders gaven aan dat zij goede orders hebben binnengehaald. Met 375 standhouders was er ook voldoende keuze.

Stentec Software uit Heeg, dealer van onze software voor Examentraining software, heeft met een van haar eigen producten WinGPS 4 Voyager de HISWA 2008 Innovatie Prijs gewonnen.

Als u deze software zelf wilt ervaren dan kunt u nu gratis de "Lite" versie downloaden ...
Als lid van de ANWB kunt u ook een gratis Digitale ANWB waterkaart (Kaart F) downloaden ...

Varen doe je samen

Om de veiligheid op het water te vergroten hebben een groot aantal organisaties de handen ineen geslagen. Door het verstrekken van informatie wil men de veiligheid op de belangrijkste drukke routes verbeteren. Hiervoor zijn een groot aantal folders gepubliceerd. Deze geven voor alle vaarroutes adviezen voor een veilige vaart. Aan te raden bij het voorbereiden van uw vaartocht. Kijk op http://www.varendoejesamen.info Via het menu Gebieden klikt u door naar de regio waar u vaart. Ook kunt u de informatiefolders aanvragen.Nu staan nog de edities voor 2007 online, de meeste informatie is niet gebonden aan een jaar van uitgave. Binnenkort volgt de informatie voor 2008.

ShipSoft Marine

ShipSoft Marine is vertegenwoordiger voor Nederland van de SOBvMax Navigatie Software. Deze software wordt als "shareware" aangeboden. Dat betekent dat u de software eerst 3 maanden gratis kunt gebruiken. Als het programma bevalt kunt u het daarna aanschaffen. Drie maanden is voor de meesten ruim voldoende om het programma deze zomer aan boord te testen. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze software.


Navigatie met al deze moderne middelen is leuk om te doen en scheelt ook nog eens veel tijd. Toch is het ook van groot belang om eerst de basistechnieken onder de knie te krijgen. Een goed boek daarvoor is het Handboek Navigatie van Ivar Dedekam. Naast de traditionele navigatie komen ook aan bod astro-navigatie, GPS, kaartplotters en navigatie met hulp van radar.

Beroepskeuze

Voor praktische alle varende beroepen, in de zee- en jachthavens en ook in de scheeps- en jachtbouw geldt dat er een schreeuwend tekort is aan geschikt personeel. Op vrijwel alle niveau's. Berichten hierover heeft u vast al eens gezien. Bijvoorbeeld recent in het NRC.
Niet alleen is dit slecht voor onze economie, maar het is ook bedreigend voor de watersport. Immers zonder goed jachtbouwers geen fraai schip om mee te varen en zonder brugwachters geen staande mastroute. Etc..
Tijd dus voor actie.

Weet u iemand die straks moet kiezen voor een vervolgopleiding? Nodig hem of haar eens uit voor een tocht bij u aan boord en laat zo meer mensen kennismaken met het plezier op het water en tussendoor kunt u hen wellicht ook informeren over de verschillende opleidingen en beroepsmogelijkheden.

Op de websites van de verschillende beroepsopleidingen is voldoende informatie voorhanden om u daarop voor te bereiden. Een gezamenlijke site met veel informatie is http://www.zeebenengezocht.nl/Voorheen exploiteerde het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) diverse opleidingsschepen voor zowel de zeevaartscholen als de binnenvaartopleidingen. Duizenden leerlingen, waaronder ikzelf, hebben de eerste kennismaking met hun latere beroep op een van deze schepen ondergaan. Deze praktijk heeft deels plaatsgemaakt voor simulatoren en computers, maar diverse instituten hebben vrij recent eigen opleidingsschepen in de vaart gebracht.
Albert Boes heeft nu een fraai boek geschreven over alle schoolschepen uit het verleden en heden. Geillustreerd met 200 foto's en een groot aantal anekdotes.

Navigatie software

Vaarwinkel verkoopt nog geen navigatie software. Wij denken er over om ook een aantal software programma's voor navigatie aan boord te gaan verkopen. Er zijn echter veel programma's op de markt, daarom willen wij aan u als lezer vragen welke ervaringen u heeft. Heeft u dus ervaring met programma's als WinGPS, WaypointGPS, SOBvMax, PC Maritime, en vele anderen, dan horen wij deze graag.

Spiegel der Zeilvaart

Het bekende blad voor de zeilende scheepvaart en de watersport met klassieke en traditionele schepen en jachten is toe aan de 32 jaargang. Binnenkort vindt u het tweede nummer van 2008 in de winkel. Tot die tijd kunt u terecht op http://www.spiegelderzeilvaart.nl/. Hier vindt u de index van alle jaargangen en kunt u nog beschikbare oude nummers bestellen.

Bezoekers

De 18e editie van Boot Holland afgelopen week trok net als afgelopen jaar meer dan 50.000 bezoekers. Dit jaar weliswaar iets minder als vorig jaar, maar nog steeds een zeer groot aantal bezoekers. Standhouders en bezoekers spreken van een geslaagde beurs.
En bij de opening van de 20e editie van de Belgian Boat Show beloofde Geert Bourgeois, Vlaams Minister voor o.m. Toerisme dat er een actieplan voor de pleziervaart. Aantallen bezoekers zijn nog niet bekendgemaakt, maar de blauwe route langs diverse vaaropleiders was voor de betrokkenen zeker voor herhaling vatbaar. Bij de watersporter blijkt er nog steeds veel vraag naar regels, opleidingen en informatie over apparatuur en onderhoud.

Voor Vaarwijzer.nl was januari ook een mijlpaal. Voor het eerste bezochten in die maand meer dan 12.500 unieke bezoekers onze website. Het grootste aantal bezoekers bekeek de informatie over de producten in de Vaarwinkel of zocht naar een adres van een watersportbedrijf in de digitale Boordgids. De Boordgids is ook direct te benaderen via http://www.boordgids.nl/.

Quick Tide, gratis getijde software

Wim Blankenstijn heeft een getijde-programma geschreven: QuickTide. In een klein scherm kunt u op ieder moment de waterhoogte aflezen voor een door u gekozen plaats. Er zijn gegevens voor 20 Nederlandse havens.Vooral voor de Wadvaarders bevat het programma aardige extra‘s, zoals de tijd waarop een ondiepte gepasseerd kan worden.
Versie 2008 is beschikbaar en geheel gratis te downloaden ...

Weer op internet

Op het internet is een veelvoud aan websites over het weer en meteorologie te vinden, ook speciaal voor de watersporter. Een van onze lezers wees ons op de website WW2010 van de Universiteit van Illinois.
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/crclm/tg/home.rxml

Op de site in het Engels veel uitleg.
Helaas is de op de website ook genoemde cd-rom niet meer beschikbaar.

Weet u ook in interessante website, dan horen wij dat graag.

Bundel voordeel

Wist u dat het bekende ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs ook te koop is in combinatie met de cd-rom ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs? U bespaart € 4,65 euro als u de bundel aanschaft.
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=lpawkvb&partner=email

Via Boten

Via Boten is het blad dat hoort bij de website www.boten.nl. U vindt dit blad bij een groot aantal distributiepunten, via de site kunt u zien welke dat zijn. Op deze punten kunt u het blad gratis meenemen. Deze maand raden wij u dat ook aan omdat in dit nummer aandacht is voor de verschillende watersportopleidingen in relatie tot veilig varen.

Bootshows

Het beloofd een druk weekend te worden. Aanstaande vrijdag Boot Holland in Leeuwarden de deuren. En vanaf zaterdag kunt u terecht bij onze zuiderburen voor de Belgian Boat Show.
Interessant is de Blauwe Route op de Belgian Boat Show een folder die de bezoeker rondleidt langs alle opleiders en vaarscholen op de beurs. Gedurende de show worden er verder interessante presentaties gegeven. Voor meer informatie:http://www.belgianboatshow.be/index.php?p=/nl/news_competition/27/nieuws-competitie/2008/02/blauwe-route-wegwijzer-naar-watersport/88/

Examen GMDSS

Het Watersportverbond heeft met het Agentschap Telecom afgesproken dit jaar nog twee keer een examen "oude stijl" te organiseren. Dat wordt op 23 februari en 19 april. Inschrijven resp. voor 1 februari en 28 maart.
Meer informatie via het Watersportverbond: http://www.watersportverbond.nl

Lesmateriaal vindt u op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=28&partner=email

Examens Klein Vaarbewijs

Afgelopen twee weekenden organiseerde VAMEX, de commissie die de examens Klein Vaarbewijs afneemt,open dagen op haar vier examenlocaties. Zoals wij u eerder schreven is het sinds eind vorig jaar alleen nog maar mogelijk om voor het klein vaarbewijs een zogenaamd beeldschermexamen af te leggen. Sinds deze maand kan dat op vier locaties in Nieuwegein, Hoofddorp, Dordrecht en nu ook in Zwolle. De open dagen waren met name bedoeld voor opleiders. Wij bezochten de open dag op de locatie in Dordrecht die sinds september vorig jaar open is. Prima bereikbaar met de auto, wel betaald parkeren. Met de trein ook goed bereikbaar, maar u moet dan wel even lopen. Enthousiaste medewerkers die ons goed van informatie konden voorzien.

De belangrijkste punten die wij mochten noteren zijn:
  • Vamex verwacht in de lente een topdrukte en raadt iedereen aan om tijdig in te schrijven en als het mogelijk is nog voor deze topperiode examen te doen.
  • Voortaan is het een keer in de vier weken mogelijk om ook op zaterdag beeldschermexamen te doen.
  • Heeft u problemen met het doen van een examen op de computer, vraag dan een schriftelijk examen aan. Heeft u ook daar problemen mee, dan is het mogelijk om mondeling examen te doen.
  • Gemiddeld blijkt het slagingspercentage voor de beeldschermexamens iets hoger te liggen als voor de traditionele schriftelijke examens.
Meer informatie en inschrijven op de website van Vamex: http://www.vamex.nlLesmateriaal vindt u in de Vaarwinkel op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=24&partner=email

Wij mochten Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen (www.watersportcursussen.nl) helpen bij het doen van twee proefexamens en tot onze grote vreugde zijn "wij" nog een keer geslaagd voor Klein Vaarbewijs I en het Aanvullende examen.
Kortom een informatieve en geslaagde middag en wij hopen een begin van een jaarlijks terugkerende traditie.

Doet u binnenkort examen dan is de cd-rom VBO Examentrainer Klein Vaarbewijs iets voor u. Met de hierin opgenomen examengenerator kunt u namelijk onbeperkt op het beeldscherm examens oefenen.
http://www.vaarwijzer.nl/shop/proddetail.asp?prod=cdvbtrainer&partner=email

Seinboek voor Windows

Vorige week schreven wij u dat het programma Seinboek voor Windows opnieuw is uitgegeven. Inmiddels hebben velen van u dit programma als download aangeschaft op: http://www.vaarwijzer.nl/shop/proddetail.asp?prod=seinboek20&partner=email
Vanwege dit succes willen wij aan u vragen of er nog andere onderwerpen voor u interessant zijn om als klein computerprogramma uit te voeren. Zo denken wij aan een oefenprogramma voor de verkeerstekens langs de vaarweg, maar wellicht dat u nog meer ideeen heeft. Laat het ons dan weten ...

Nieuwe cd-rom Klein Vaarbewijs

VBO Vaarbewijsopleidingen geeft landelijk, online en schriftelijk cursussen voor het Klein Vaarbewijs. Bij deze cursussen wordt gebruik gemaakt van eigen lesmateriaal. Speciaal voor VBO heeft Promanent een cd-rom gemaakt als Examentrainer voor de examens Klein Vaarbewijs. Uniek is de 'examengenerator' waarmee de software oefenexamens genereert die voldoen aan de officiele toetsmatrijs van de examencommissie. Sinds vorig jaar en de overstap naar de beeldschermexamens geeft de examencommissie namelijk geen oude examens meer vrij. Oude examens waren altijd een belangrijke oefening voordat men naar het examen ging.De cd-rom VBO Examentrainer Klein Vaarbewijs springt nu in dit gat en biedt de mogelijkheid om onbeperkt oefenexamens te genereren.

U kunt de cd nu in de Vaarwinkel bestellen:
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=cdvbtrainer&partner=email

Animated Knots

Voor de beginner en de gevorderde in het edele ambacht van het maken van knopen, schiemannen en sierknopen; kijkt u eens op de website van Animated knots. http://www.animatedknots.com/
In het Engels, dus even wennen aan de benamingen van de verschillende knopen, maar erg instructief. Met name de optie om de foto's als animatie achter elkaar te tonen sprak ons erg aan.

Online betalen

Bestellingen via de Vaarwinkel betaald u achteraf met een acceptgiro. Veilig en vertrouwd. Toch vragen sommige klanten of het mogelijk is om ook met een creditcard te betalen. Helaas is het systeem van Vaarwinkel hiertoe niet eenvoudig aan te passen. Dit komt omdat wij werken met verschillende leveranciers die zelf de bestelde producten direct aan de klant sturen. Zij sturen daarbij ook de rekening met acceptgiro. Als wij ook creditcard of andere online betalingen zouden gaan accepteren dan ontstaat een erg grote administratieve last.
Sommige klanten hebben al betaald en die betaling moeten wij met onze leveranciers verrekenen, andere betalen met acceptgiro en moeten dus wel een rekening krijgen. U begrijpt dat dit niet eenvoudig is. En daarom kiezen wij voor eenvoud. Bij elke bestelling ontvang u direct van de leverancier een rekening met acceptgiro. Voor u als klant is dat veilig, want u betaald immers achteraf als u het bestelde al in huis heeft.

Uitzondering hierop vormen een aantal informatieproducten die wij als download aanbieden. De prijzen die wij daarvoor vragen zijn zo laag, dat wij voor dat bedrag geen rekening en acceptgiro kunnen sturen. Betaling van deze producten gebeurt dan ook via een online betaalsysteem dat speciaal is ingericht voor kleine betalingen.
De download van het Seinboek is een voorbeeld van zo'n product. U betaald door het bellen van een speciaal telefoonnummer en direct daarna download u het product. De betaling zelf ziet u terug op uw telefoonrekening.
In 2008 zullen wij het aanbod van informatieproducten flink vergroten. U kunt dan denken aan kleine computerprogramma's, digitale boeken of artikelen en bijvoorbeeld recente examens. Via deze nieuwsbrief houden wij u uiteraard op de hoogte.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.