Nieuwe leskaart 1633 verschenen

Samen met de Nederlandse Dienst der Hydrografie werkt de examencommissie voor het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) aan een reeks van nieuwe leskaarten. De reden is dat de oorspronkelijke leskaarten op een aantal punten verouderd zijn en dat stroom en bijvoorbeeld variatie in deze kaarten wel is waar realistisch is, maar dusdanig kleine invloed heeft op de uitkomst van de berekeningen dat het leereffect soms verloren gaat. Immers verder naar het zuiden voor de Franse kust krijgt u te maken met getijdestromen die wel degelijk grote invloed hebben. Daarom dus een nieuwe reeks van leskaarten met onrealistische gegevens voor de Nederlandse kust en daarom uiteraard alleen te gebruiken voor de navigatielessen en examens.

Deze week verscheen een nieuwe leskaart in deze reeks. Leskaart 1633 geeft de Nederlandse kust ten noorden van Vlieland naar Borkum. Op de achterkant staan enkele kaartbladen uit de 1800 serie. Een leskaart dus van een uitdagend vaargebied met verkeersscheidingsstelsel en aanlopen van diverse zeegaten en waddeneilanden. Leskaart 1633 is vanaf nu leverbaar en te bestellen in de Vaarwinkel ...

Zorgen over Nationale Reddingsvloot

Reddingsbrigade Nederland luidt de noodklok over de Nationale Reddingsvloot. Door gesteggel over geld dreigt de noodvoorziening voor overstromingen te worden ontmanteld. Volgens de Reddingsbrigade ruziet het ministerie van Veiligheid en Justitie met de 25 veiligheidsregio's over wie vanaf 2017 moet betalen voor de vloot. En zoals gebruikelijk bij twee ruziënde overheidspartijen dreigt een derde slachtoffer te worden. In dit geval is het de Nationale Reddingsvloot die in beheer is bij de Reddingsbrigade Lees verder op de website ...

Opendag bij de Delftse Watersportvereniging

De Delftse Watersportvereniging heeft maar liefst twee locaties. Eén in Delft en één in Maasland. Daar in de Foppenpolder wordt vooral ook veel gezeild en leert de jeugd te zeilen in Optimist en groter. DWSV houdt op op zondagmiddag 8 mei van 13.00 tot 17.00 uur een open dag. Kinderen tot 12 jaar kunnen dan gratis een zeilles krijgen in een Optimist. Wie wil kan ook meevaren in een grotere zeilboot zoals een Valk of Centaur. Een uurtje meevaren met een motorboot kan ook. Onze eigen zoon heeft hier twee jaar zeilles gekregen en ik kan deze dus aanbevelen.
U kunt van te voren reserveren, om zeker te zijn dat u mee kunt varen, maar gewoon langskomen kan ook. In het clubhuis staat de koffie klaar en kunt u informatie krijgen over de watersportvereniging, de zeillessen, ligplaatsen enz..
Foppenpolder 7, 3155 EA Maasland, naast het Jachthuis. Bereikbaar per fiets of via de Kwakelweg en met het veerpontje veerpont.

Jaarlijkse opleidersbijeenkomst

Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse bijeenkomst van de Vamex voor de opleiders voor het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs. Dit zijn altijd nuttige bijeenkomsten om te horen welke ontwikkelingen er spelen en hoe het gaat met de examens. Het afgelopen jaar blijken de slagingspercentages licht gestegen. Dat is natuurlijk goed nieuws. De afgelopen jaren kwam het examen regelmatig negatief in het nieuws omdat de slagingspercentages juist omlaag gingen. Vamex, opleiders en uitgevers van lesmateriaal hebben daar kennelijk toch van geleerd met als resultaat dat de percentages nu weer iets stijgen. De Vamex heeft bijvoorbeeld ingegrepen door continu te werken aan steeds betere examenvragen. En door goede afspraken te maken met uitgevers over het invoeren van wijzigingen in de leerstof, zodat de uitgevers bij tijd het lesmateriaal klaar kunnen hebben. Uitgevers hebben ook geïnvesteerd in de kwaliteit van het materiaal en opleiders zijn nog beter hun kandidaten gaan voorbereiden op het examen.

Toch blijft er altijd nog een spanningsveld en discussie bestaan. De exameneisen geven nog steeds ruimte voor verschillen in interpretatie. Neem bijvoorbeeld de zeereling. Vroeger moest de kandidaat weten hoe hoog deze zou moeten zijn (minstens 60 centimeter). Dat staat echter helemaal niet in de wet en is kennelijk ooit zo bedacht. Omdat het landelijke examen na afloop openbaar was kon iedereen zien wat op het examen gevraagd werd en wat dan het juiste antwoord zou moeten zijn. Tegenwoordig wordt het examen niet meer landelijk maar individueel op een beeldscherm afgenomen. Na afloop is het examen ook niet meer openbaar en zijn er strikte regels over de scheiding van examinering en opleiding. In de exameneisen staat echter nog steeds dat u iets over de zeereling moet weten. Maar wat dan? Nog steeds de minimale hoogte? Nee, de examencommissie heeft ingezien dat dit niet echt relevante kennis is en dat het beter is u te bevragen over het nut van de zeereling (voorkomen dat u overboord valt en dat u houvast heeft als u aan dek loopt). Toch kan elke opleider nog meer bedenken wat nuttig is om over de zeereling te weten. Maar is dat dan wel relevant voor het examen?
Echt ingewikkeld wordt het pas als u de meest recente wijzigingen van het Binnenvaart Politiereglement er op na slaat. Hierin staat namelijk sinds kort een bepaling dat bedrijfsmatig gebruikte vaartuigen in bepaalde gevallen voorzien moeten zijn van een reling. Nu mag u op sommige kleine bedrijfsmatige schepen varen als u een klein vaarbewijs heeft. In principe mag hierover dus een vraag gesteld worden op het examen. U begrijpt dat er zelfs binnen zo'n klein onderdeel ruimte is voor verschillende zienswijzen. De een zal immers zeggen dat dit laatste niet relevant is voor de gemiddelde watersporter, terwijl een ander zal zeggen dat het wel relevant is omdat je met een klein vaarbewijs nu eenmaal bevoegd bent om als schipper te varen op bepaalde kleine bedrijfsmatig gebruikte vaartuigen.

Bovenstaande toont ook wel meteen aan dat het belangrijk blijft dat opleiders, uitgevers en examinatoren met respect voor ieders verantwoordelijkheden met elkaar in gesprek blijven. En om dan toch even terug te grijpen op het vorige onderwerp, dat dergelijke communicatie nu eenmaal beter valt te organiseren als de pleziervaartexamens zijn onder gebracht bij een kleine organisatie.

Tijdens de opleidersbijeenkomst kwam nog meer ter sprake, maar daar kom ik in een volgende nieuwsbrief op terug.

Gelcoat repareren

Zelf kleine reparaties doen aan de gelcoat van uw polyester (bij)boot is prima te doen. De ANWB laat het zien in een duidelijke video ...
Vaste lezers weten dat ik een paar jaar terug zelf de verschillende workshops voor het repareren van polyester heb gedaan en er erg enthousiast over was. Om vervolgens overigens op een stalen schip over te stappen, maar dat staat daar los van.

Nu ook een app voor Klein Vaarbewijs 2

Na de introductie van de succesvolle app voor het Klein Vaarbewijs 1 komen wij nu met een app met Examentraining voor het Klein Vaarbewijs 2. Met de Examentraining Klein Vaarbewijs 2 oefent u op uw iPhone voor het examen Klein Vaarbewijs 2. Dit examen doet u als u een Klein Vaarbewijs II wilt halen. Het Klein Vaarbewijs II is onder andere verplicht voor snelle motorboten, waterscooters of bijvoorbeeld jetski's op alle binnenwateren van Nederland inclusief het IJsselmeer en de Waddenzee. Een vaarbewijs wordt ook vaak gevraagd als u in het buitenland een (snelle) boot of jetski huurt. Het Klein Vaarbewijs II staat gelijk aan het International Certificate of Competence (ICC) Coastal Waters.

De examentraining sluit aan op elk cursusboek en is ook goed te gebruiken naast bijvoorbeeld een (online) cursus. Hoe meer u oefent, hoe beter u de leerstof onthoudt en het geleerde ook kunt toepassen. Gemaakte examens kunt u bewaren en bekijken om te zien welke vragen u verkeerd had. In één blik ziet u welke onderwerpen u nog beter moet bestuderen.
De app geeft feedback na elk examen en helpt uw studievoortgang in de gaten te houden. Door veel te oefenen met deze app gaat u met een gerust gevoel naar het examen. Ook als u het Klein Vaarbewijs al lang in uw bezit heeft, is deze app een leuke test om te kijken of u alles nog weet.

De opzet van de app is dat u op elk vrij moment en overal waar u op dat moment bent kunt oefenen zonder dat u daar andere middelen bij nodig heeft. Het officiële examen Klein Vaarbewijs 2 van de Vamex bestaat naast diverse meerkeuze vragen ook uit open vragen en vragen waarbij een leskaart nodig is. Dergelijke vragen zijn dus niet in deze app opgenomen. Vragen waarbij u moet rekenen en werken op de leskaart tellen zwaar mee op het echte examen. Op website van de app Examentraining Klein Vaarbewijs 2 staan daarom gratis aanvullende vragen en oefeningen. Daarmee kunt u ook oefenen voor de vragen waarbij wel een leskaart nodig is. www.promanent.com – zoekwoord “navigatievragen”.

De app sluit aan op de meest recente exameneisen en is een goede voorbereiding op het examen Klein Vaarbewijs 2. De app kost slechts € 1,99 in de Appstore van Apple. De app Examentraining Klein Vaarbewijs 2 vindt u in de Appstore van Apple.

Vamex naar het CBR

Eerder schreven wij al over het voornemen van de minister om de Vamex op te laten gaan in het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR). Vamex is een stichting die in Nederland door de overheid is aangewezen om de examen voor het Klein Vaarbewijs en voor het Groot Pleziervaartbewijs af te nemen. Jaarlijks doen een dikke 23.000 mensen bij de Vamex examen op één van de vijf locaties. Naast de genoemde examens is de Vamex ook aangewezen als één van de exameninstellingen voor het basiscertificaat marifonie. Ook is de Vamex aangewezen om de vaarbewijzen voor de (grote) pleziervaart uit te geven. Zo hebben het afgelopen jaar dik 100.000 mensen hun oude vaarbewijs gratis kunnen omruilen voor een nieuw model klein vaarbewijs met het ICC op de achterkant.

Hoewel de Vamex dus een stichting is en ooit is opgericht door de diverse watersportbonden, is zij belast met het uitvoeren van overheidstaken en valt daarmee dus ook onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Bij de Vamex werken ook geen ambtenaren en of dat er mee te maken heeft durf ik niet te zeggen, maar de dienstverlening van de Vamex is de laatste jaren alleen maar beter geworden. U krijgt nu zelfs uw officiële klein vaarbewijs direct mee als u geslaagd bent voor het examen, terwijl de kosten om examen te doen alleen maar omlaag zijn gegaan. Als kleine gespecialiseerde club voert de Vamex haar taken in ieder geval efficiënt uit en gebeurt dit met veel begrip voor de specifieke wensen van de doelgroep. "Vandaag examen doen en vanavond al varen".

De overheid wil echter af van het grote aantal zogenaamde zelfstandige bestuursorganen die zoals de Vamex overheidstaken uitvoeren. De taken moeten echter wel uitgevoerd worden en vandaar dat er nu een advies bij de minister ligt om de Vamex op te laten gaan in het CBR. De meesten van u kennen het CBR voor de rijexamens, maar het CBR neemt ook al jaren de examens voor de beroepsvaart af, zoals het examen voor het Groot Vaarbewijs. Vanuit dat idee is het overgaan van de pleziervaarbewijzen niet een gekke gedachte. Ware het niet dat het CBR een grote organisatie is die een geheel andere werkwijze heeft en wel erg groot is. Persoonlijk denk ik dat de watersporter veel beter af is met hoe het nu gaat. Examen doen en meteen het vaarbewijs mee naar huis. Het CBR kan dat (nog) niet evenaren. Daarom lijkt het mij een goed idee als de minister ook eens naar het alternatief kijkt. Waarom niet alle scheepvaart gerelateerde zaken van het CBR over naar de Vamex? Het aantal binnenvaartexamens is jaarlijks niet zo groot en Vamex heeft genoeg capaciteit op haar locaties om die kandidaten op te vangen. En omdat tijd schaars is voor binnenschippers denk ik dat zij erg blij zullen zijn als een bemanningslid snel even examen kan doen en diezelfde dag nog weer aan boord stapt met zijn (verlengde) diploma op zak.

Drones op het water

Drones in de lucht zijn al een bekend fenomeen. Iedereen heeft wel eens mooie luchtopnames gemaakt met een drone gezien. Relatief onbekend is dat er ook al allerlei varende drones bestaan. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Zoals het in beeld brengen van water dat te ondiep is voor meetvaartuigen of bijvoorbeeld het inspecteren van constructies en leidingen onder water. Lees en kijk hoe drones nu al door de NOAA in Amerika worden ingezet ...

Watersportdag in België in de lift

Vorig jaar was de Watersportdag zo plezant dat hij twee dagen duurde. In 2016 deint het watersportfeest nog veel verder uit. Tijdens de hele maand mei laten de watersportclubs je kennis maken met een waaier aan waterpret. Meer dan 60 Vlaamse clubs bieden nu al meer dan 370 activiteiten aan op verschillende watervlakken. Check op www.watersportdag.be waar en wanneer welke watersport kan, aan u de keuze.

Ankeren

Het ene anker is het andere niet. Heeft u altijd al eens willen zien hoe een anker zich onder water gedraagt? Op YouTube staat een groot aantal video's van opnames onder water van een groot aantal populaire ankers. Een video met een kort overzicht van alle ankers vindt u hier ... Alle video's zijn te vinden op het YouTube kanaal van SV Panope.

Controle op gebruik AIS

Schepen langer dan 20 meter zijn sinds 1 januari 2016 verplicht om in heel Nederland AIS te gebruiken. AIS staat voor Automatic Identification System. Dit is een systeem waarmee schepen voortdurend informatie doorseinen aan elkaar en aan instanties aan de wal. Tot eind april wordt er door de autoriteiten nog waarschuwend opgetreden wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen voor het gebruik van AIS. Vanaf 1 mei volgt een boete als u niet aan de eisen voldoet.

Die eisen zijn onder andere dat een schip langer dan 20 meter een zogenaamde AIS Transponder aan moet hebben staan en dat deze transponder altijd de juiste en voor het betreffende schip voorgeschreven informatie uitzendt. Helaas blijkt dat die informatie bij veel schepen niet compleet of niet juist is. Valt u dus onder de AIS verplichting controleer dan de instellingen en eventuele koppelingen met apparatuur die automatisch gegevens naar de AIS stuurt.

Voor het gebruik van een AIS Transponder is ook een marifoon verplicht en moet er iemand aan boord zijn met het juiste bedieningscertificaat.

Nieuwe Waddenkaarten

Diverse kaarten voor de Waddenzee zijn in een nieuwe editie verschenen. Om te beginnen zijn de Waddenkaarten van de Nederlandse Hydrografie nieuw verschenen en ook het Duitse NV Verlag heeft een nieuwe kaartenset voor de Waddenzee uitgebracht.

De Nederlandse Dienst der Hydrografie verdeelt de Waddenzee in twee gedetailleerde kaartensets. De 1811 voor de westelijke Waddenzee en de 1812 voor het oostelijke deel.

Sinds vorig jaar maakt ook het Duitse NV Verlag kaarten voor de Nederlandse kustwateren. De belofte dat deze kaarten elk jaar opnieuw zullen verschijnen maakt zij nu waar en onder andere de kaartenset voor de Waddenzee is in een nieuwe editie verschenen.

De kaarten van de Nederlandse Hydrografie zijn meer gedetailleerd en verdelen de Waddenzee dus in twee kaartensets. NV Verlag heeft één kaartenset voor de gehele Waddenzee op een iets grotere schaal. Bij de kaartensets van NV Verlag krijgt u ook een licentie op de digitale versie van die kaartenset. Daarmee kunt u de kaarten gebruiken met de navigatiesoftware die op de cd bij de kaartenstaat of de kaarten downloaden en gebruiken in de navigatie app van NV Verlag. De kaarten van de Nederlandse Hydrografie zijn zogenaamde officiële zeekaarten en mogen dus ook door de beroepsvaart gebruikt worden.

Studie-object

De watersport en watersporters mogen zich verheugen in volop belangstelling van afstudeerders. Met regelmaat worden u en ik via allerlei wegen benadert voor een enquete, afstudeeronderzoek of voor onze mening over een nieuw concept gericht op de watersport(er). Een positieve ontwikkeling want als studenten zich nog steeds voor de watersport interesseren dan geldt dat uiteraard ook voor meer jongeren. En dat meer jongeren het water op moeten is denk ik inmiddels wel bij iedereen bekend. Daarom maken wij graag wat ruimte voor hun werk.

Concepten voor meer oplettend en veiliger varen voor recreatievaarders
Zo bedacht Joris Philipsen een aantal concepten om veiliger te varen. Bekijk zijn ideeën en laat weten wat u er van vindt. Klik hier ...

De drukte op het water
Maik Lanen hield een enquete onder watersporters over de drukte op het water en bij bruggen en sluizen in het bijzonder. De resultaten staan op zijn website ...

Veranderingen in het examen Klein Vaarbewijs

Met ingang van deze maand voert de Vamex een aantal wijzigingen door in het examen voor het Klein Vaarbewijs. Sinds een aantal jaren komen op het examen zogenaamde stelling- of beweringsvragen voor. Dat zijn vragen die twee stellingen bevatten die onafhankelijk van elkaar juist of onjuist kunnen zijn. Zo onstaat er dan een vraag met vier mogelijke antwoorden. Van beiden juist, één juist en één onjuist tot beiden onjuist. Groot kritiekpunt op dergelijke vragen is dat het feitelijk twee vragen gepropt in één vraag zijn. De examencommissie koos destijds voor deze opzet omdat men het aantal vragen per examen niet verder wilde uitbreiden. Vanaf nu worden deze vragen op een andere manier gesteld. In het examensysteem moet u bij elke stelling ja of nee antwoorden. Heeft u beiden goed dan krijgt u 2 punten, heeft u er één goed dan krijgt u toch nog één punt. Deze opzet is dus iets gunstiger voor de examenkandidaat.

Op het examen Klein Vaarbewijs 2 worden ook een tweetal open vragen gesteld. Dat zijn vragen waar u gevraagd wordt een positie te bepalen of bijvoorbeeld een koers of afstand. Het antwoord moet u als getal in het examensysteem invoeren. Tot op heden moest de examinator of toezichthouder na afloop van het examen deze vragen handmatig nakijken. Omslachtig. Ook waren deze open vragen opgedeeld in een A en B deel. Bijvoorbeeld de positie (A) en de koers (B). Deze opzet wordt nu gewijzigd. In plaats van een A en B deel nummeren de vragen nu door en de computer kan nu zelf nakijken of het antwoord goed is. Daardoor bestaat het examen nu uit 27 in plaats van 25 vragen. En was voorheen een vraag over de GPS de laatste vraag, nu zijn de open vragen voortaan echt de laatste vragen. Het grootste voordeel is natuurlijk dat de computer in één keer de uitslag kan bepalen en u dus direct na afloop weet of u geslaagd bent.

Eerste paal voor Topzeilcentrum Scheveningen

Op dinsdag 5 april heeft wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens) de 1e paal geslagen van het nieuwe Topzeilcentrum Scheveningen aan de Hellingweg.
Op deze unieke locatie met directe toegang tot de zee zal een topzeilcentrum verrijzen waar de Nederlandse talenten en topsporters van het Watersportverbond, waaronder de Nederlandse Olympische zeilploeg, hun intrek gaan nemen. Lees verder op de website ...

Bestuurswisseling bij de Vamex

De Stichting Vamex is door de overheid aangewezen als exameninstantie voor onder andere het Klein Vaarbewijs. Op vijf verschillende locaties kunt u op elke werkdag en soms ook nog in het weekend examen doen voor het Klein Vaarbewijs I en II. Vamex is hiervoor ooit opgericht door de diverse watersportbonden. Tijden veranderen echter en ook prioriteiten bij organisaties. Daarom heeft de ANWB besloten haar zetel in het bestuur van de Vamex op te geven. Hoewel de ANWB nog steeds actief blijft voor de watersporter acht zij niet langer noodzakelijk om actief betrokken te zijn bij de examinering van het Klein Vaarbewijs en bijvoorbeeld het basiscertificaat marifonie.

De lege stoel in de bestuurskamer blijft gelukkig niet lang onbezet. De Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) is bereid gevonden de vacante zetel in het bestuur per 1 april over te nemen. De doelstellingen van de Reddingsbrigade sluiten goed aan bij die van VAMEX en die van de andere bonden in het bestuur. De organisatie is met 166 reddingsbrigades, 23.000 leden en 5.000 vrijwilligers breed vertegenwoordigd en ondersteunt het belang van het vaarbewijs voor de veiligheid op het water.

Nieuwe boten voor Politie Hollands Midden

De politieteams Hollands Midden en Katwijk beschikken sinds kort over twee supersnelle, nieuwe Rib's. De boten worden ingezet voor controles op het water, maar ook voor zoek- en bergingsacties. De boten zijn gebouwd volgens een nieuw ontwikkelde nationale politiestandaard waar de bemanningen zelf invloed op hadden. Alle bemanningen zijn in het bezit van het klein vaarbewijs en beschikken over marifoonpapieren.Online verder lezen ....

Examentraining Klein Vaarbewijs

De Examentraining Klein Vaarbewijs op cd-rom is weer terug. Helemaal bijgewerkt met de laatste wijzigingen in exameneisen en bijvoorbeeld de wijzigingen in het Binnenvaart Politiereglement van 1 januari 2016.

Al meer dan 20 jaar maken wij de examentraining voor het Klein Vaarbewijs. Eerst onder eigen naam en daarna meer dan 15 jaar samen met de ANWB. En nu weer onder eigen naam. Het principe blijft gelijk; veel oefenen helpt u de leerstof beter te onthouden en zorgt er voor dat u met een gemiddeld hogere score slaagt voor het examen.
De nieuwe cd Examentraining Klein Vaarbewijs volgt de exameneisen van de Vamex en is daardoor goed te gebruiken als aanvulling op elk cursusboek voor het Klein Vaarbewijs. Met de toetsmatrijs van de Vamex en een slim algoritme is de software in staat om zelf oefenexamens samen te stellen. En dat elke keer weer. De vragenbank is flink uitgebreid en bevat meer dan 2.500 verschillende vragen over de gehele leerstof. De examentraining geeft duidelijke feedback over uw studievoortgang. Gebruikers van de examentraining kunnen rechtstreeks vanuit de software (inhoudelijke) vragen stellen en als er iets wijzigt kunt u de software en de vragen gratis updaten.

Tevredenheid

De tevredenheid overheerst bij zowel bezoekers als standhouders van de vorige week gehouden Hiswa. De jaarlijkse botenbeurs trok dit jaar 40.524 bezoekers en circa 300 deelnemende bedrijven. Maar liefst 57% van de beursbezoekers geef aan aanschafplannen te hebben, waaruit blijkt dat de aankoopbereidheid sterk is toegenomen. Bron: Vaarkrant

Top app

Wij zijn natuurlijk hartstikke trots dat onze app Examentraining Klein Vaarbewijs 1 inmiddels al weer twee weken in de Nederlandse Top 10 van Onderwijs App's van de AppStore op iTunes staat. Met onderbreking van één dag 14 dagen op nummer één en één dag op plaats twee.

Saildrive schilderen

Het is weer lente en dus tijd voor nieuwe antifouling. Maar niet alleen de romp moet beschermd worden tegen aangroei, ook de saildrive. Kijk hier hoe u een saildrive in de antifouling zet ... De titel van de video dekt de lading niet helemaal, want getoond wordt een complete schilderbeurt van de saildrive. Hoe staat het met de saildrive onder uw schip?

Open werfdag

Zaterdag 23 april 2016 zet North-Line & Kuster Yachts, bouwer van de zeewaardige, polyester North-Line en stalen Kuster motorjachten, haar deuren open. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom in Harlingen om kennis te maken met de werf en haar werkzaamheden. In de productiehal zijn een viertal modellen in diverse stadia van afbouw te bezichtigen, waaronder een North-Line 42 Wheelhouse, North-Line 37 Wheelhouse en de primeur van de North-Line 50.
Bezoek op zaterdag 23 april a.s. van 11.00-16.00 uur de werf van North-Line Yachts en Kuster Yachts op de Kelvinstraat 2D in Harlingen. Zie ook op de website ...

Nieuwe editie Info20M

Er is weer een nieuw nummer van het gratis digitale informatiemagazine Info20M verschenen. Wederom een dik nummer met veel informatie en nieuws.
In dit nummer onder andere: nieuws over het Klein Vaarbewijs, TKN, Varen als vroeger, wijzigingen in het BPR, ontwikkelingen rondom varend erfgoed, inland AIS en GTL als vervanger voor diesel. En nog veel meer. Info20M nummer 85 is te downloaden op de website van de familie Bos ... Ook eerder verschenen nummers zijn daar te vinden.

C-Map overgenomen

C-Map kent u ongetwijfeld als maker van digitale kaarten voor verschillende merken kaartplotters. C-Map is weer eigendom van Jeppesen, dat op haar beurt weer eigendom was van Boeing. Was, want deze week werd bekend dat de marine divisie van Jeppesen wordt overgenomen door Digital Marine Solutions (DMS) dat ook al eigenaar is van onder andere Navico en Simrad. Lees online verder ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.