Te bezigen taal bij schip-schip verkeer

Naar aanleiding van een artikel in de Schuttevaer is er wat discussie ontstaan hoe het nu ook al weer zit: in welke taal moeten schepen onderling communiceren? Is dat de taal van het oproepende schip, het ontvangende schip? En wat als je dat niet weet?

Het RPR schrijft voor: de taal van het land waar men zich bevindt (in ons land dus Nederlands) of Duits. Het BPR noemt (nog) geen voorgeschreven taal en verwijst naar het Handboek marifonie. Dat Handboek schrijft voor: de taal van het land waar men zich bevindt of Duits of Frans of een andere passende taal. In basis dus gelijk aan het RPR maar net niet helemaal.

Dit voorjaar wordt een wijziging van het BPR verwacht. In afwijking van het Handboek, wordt dan als voertaal Nederlands of Duits voorgeschreven. Daarmee worden RPR en BPR gelijk getrokken.

Om Babylonische spraakverwarringen te voorkomen mogen de autoriteiten in het uiterste geval een schip zelfs stilleggen als er niemand aan boord is die een van deze voorgeschreven talen beheerst. Het College van procureurs-generaal (de laag boven de Officieren van Justitie) heeft dit in een zogenaamde 'Aanwijzing' vastgelegd. In die aanwijzing wordt alvast vooruitgelopen op de komende BPR-wijziging. Volgens die Aanwijzing mag zowel in RPR- als BPR-gebied ook nog in het Engels gecommuniceerd worden; dat wordt dus 'gedoogd'. Het RPR en BPR (na de komende wijziging) overrulen daarmee het Handboek. En ook is daarmee het Frans in Nederland niet meer een van de talen waarin schip-schipverkeer mag worden gevoerd.

Dat laatste heeft bij Franse binnenschippers veel ergernis veroorzaakt. Er zijn er al een aantal aangehouden en verplicht een loods te nemen. Gevreesd wordt nu dat er in Frankrijk tegenmaatregels kunnen volgen.

Lesmateriaal voor de marifonie vindt u in de Vaarwinkel ...

Vaarschool Neptunamor aangewezen als exameninstelling marifonie en GMDSS

Vaarschool Neptunamor is door het Agentschap Telecom aangewezen als erkende exameninstelling voor de theorie examens marifonie, GMDSS en Marcom-B. Daarnaast is Neptunamor erkend voor het afnemen van de praktijkexamens voor GMDSS en Marcom-B. Daarmee is het netwerk van exameninstellingen in het Oosten van het land uitgebreid. Een overzicht van alle erkende instellingen vindt u op de website van het Agentschap Telecom ... Lesmateriaal voor de maritieme radiocommunicatie vindt u in de Vaarwinkel ...

Uitbreiding vaarbewijsplicht

Zo om de zoveel tijd steekt het gerucht weer de kop op. Namelijk dat er binnen afzienbare tijd een algemeen verplicht vaarbewijs gaat komen voor alle schepen of dat de grens voor een verplicht klein vaarbewijs wordt verandert van meer dan 15 meter, naar alle schepen met motor langer dan 7 meter. Ik schreef daar al eerder over. Is het dan een "broodje aap verhaal"? Ja en nee. Op dit moment is er geen formeel besluit dat er op korte termijn een verandering komt in de eisen wanneer u een klein vaarbewijs moet hebben. De nieuwe binnenvaartregels (Binnenvaartwet, -besluit en -regeling) zijn pas vorig jaar ingegaan. In deze regels zijn onder andere de zaken rondom alle vaarbewijzen vastgelegd. Met de nieuwe regels is er een verzwaring gekomen voor jachteigenaren met een pleziervaartuig langer dan 25 meter. Zij moeten nu een groot pleziervaartbewijs of een beperkt groot vaarbewijs hebben (zie ook bij het diploma CWO Groot Motorschip). Omdat deze regels net nieuw zijn is het niet aannemelijk dat er op korte termijn een verdere aanpassing en dus verzwaring van de regels voor het klein vaarbewijs komt. Vanuit diverse instanties en organisaties is er echter wel degelijk een roep en een sterke lobby om een vaarbewijs voor iedereen verplicht te stellen. Argumenten als de veiligheid op het water, handhaving van snelheidsovertreders en voorkoming van wangedrag worden dan onder andere aangevoerd. Er komen straks ook weer verkiezingen aan, dus zijn er ook kamerleden die zich daarover uitlaten. Ook is het zo dat de wetgeving en de historische afspraken rondom de invoering van het klein vaarbewijs het mogelijk maken dat er op termijn een uitbreiding van de verplichting tot het hebben van een klein vaarbewijs komt. Nu is dat echter niet zo en diverse ministers hebben zich daar al eens over uitgelaten. Namelijk dat als de sector (beroepsvaart, pleziervaart, handhavers) daarom vragen, dat er dan zo'n uitbreiding kan komen. De sector is het er nog niet over eens, dus voorlopig schat ik in dat er geen uitbreiding op korte termijn is te verwachten. Ook is Nederland niet helemaal vrij in het aanscherpen van de regels voor een klein vaarbewijs en moet de wetgever rekeninghouden met wat daar elders in Europa over wordt afgesproken. En uiteraard zullen wij u in onze nieuwsbrief en op deze website op de hoogte blijven houden.


Cursusseizoen in volle gang

In de Vaarwinkel merken we het dat het cursusseizoen in volle gang bezig is. We krijgen dan ook dagelijks veel bestellingen te verwerken. En wij zijn niet de enige. Met als resultaat dat sommige artikelen op dit moment niet meer leverbaar zijn. De cd-rom Examentraining Marifonie is uitverkocht en daarvan komt een compleet nieuwe versie. De downloadversie is als alternatief nog wel beschikbaar ... Tip: als u de echte cd wilt hebben, probeer dan eens de ANWB winkel bij u in de buurt. De combinatie van ANWB cursusboek Klein Vaarbewijs en cd-rom examentraining is ook in herdruk en weer leverbaar vanaf half februari. Het losse boek en de losse cd zijn nog wel leverbaar.

Gemeente Delfzijl draagt bij aan nieuwe zeevaartschool

Het Noorderpoortcollege hoopt eind dit jaar te beginnen met de bouw van een nieuwe zeevaartschool aan de Duurswoldlaan in Delfzijl als onderdeel van het toekomstige maritieme kwartier. De gemeente hecht aan het overeind houden van deze opleiding in Delfzijl. Daarom draagt zij hierin twee ton bij. Meer leest hier ...

Alcoholpromillage (2)

Vorige week schreef ik over het maximaal toegestane promillage alcohol en dat dit gaat veranderen van 0,8 naar 0,5 promille. Vanuit een paar vaarscholen kreeg ik als reactie dat er op recente examens voor het klein vaarbewijs vragen stonden over het promillage. Doet u dus binnenkort examen zorg dan dat u dit onderdeel goed kent. Nu is het maximale promillage in BPR gebied 0,8 en in RPR gebied 0,5. Pas als de wet gewijzigd is wordt het ook in BPR gebied 0,5, maar dat is nu dus nog niet zo! Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Nieuw Studiewijzer Stuurbrevet

Wie in België zijn vaarbevoegdheid wil halen heeft feitelijk twee opties. Of het Belgisch Stuurbrevet of het Nederlandse Klein Vaarbewijs. Dat laatste is interessant als u veel buiten België vaart. België heeft namelijk het verdrag waarin de wederzijdse vaarbewijzen in de Europese landen worden erkend niet getekend. Het Belgisch Stuurbrevet wordt daardoor niet in alle Europese landen erkend. Met een Nederlands Klein Vaarbewijs krijgt u ook meteen het internationale vaarbewijs ICC. De leerstof voor het Belgisch Stuurbrevet en ook het examen is in verhouding tot het Klein Vaarbewijs aanzienlijk makkelijker. Dus als het niet strikt noodzakelijk is, dan is het Belgisch Stuurbrevet uiteraard een goede optie. Voor het Belgisch Stuurbrevet was slechts één cursusboek en een cd-rom beschikbaar. Was, want VBO Vaarbewijsopleidingen brengt nu samen met Vaarschool.be de Studiewijzer Stuurbrevet op de markt. Dit boek is gemaakt voor de beginnende watersporter met weinig of geen ervaring. Alle specifieke begrippen en vaardigheden die de cursist moet kennen voor het examen worden in begrijpelijke taal uitgelegd. De Studiewijzer is als eerste te bestellen in de Vaarwinkel ...

Eerste examen CWO Groot Motorschip

Maandag 15 maart is de eerste mogelijkheid om het theorie-examen CWO Groot Motorschip te maken. Het diploma CWO Groot Motorschip is een van de eisen voor het nieuwe Groot Pleziervaartbewijs (GPb). Dit bewijs is per 1 juli 2009 verplicht geworden voor het varen met pleziervaartuigen van 25 - 40 meter. Om het in bezit te komen van het GPb moet u examen CWO Groot Motorschip doen bij VAMEX (een theorie- en praktijkexamen). U moet tevens in bezit zijn van een Klein Vaarbewijs 2 en een marifooncertificaat. VAMEX adviseert niet tot het laatste moment te wachten. De capaciteit van de theorie- en zeker van de praktijkexamens is begrensd en de wachttijden zouden wel eens kunnen oplopen. Het risico dat u dan niet tijdig uw Groot Pleziervaartbewijs in uw bezit heeft neemt dan toe. De eerste theorie-examens CWO Groot Motorschip zullen worden afgenomen op maandag 15 maart 2010 op de examenlocatie te Nieuwegein. Inschrijven voor dit examen kan uitsluitend telefonisch op 088-4564567. Na dit theorie-examen zullen de data voor de eerste praktijkexamens in overleg met de geslaagde kandidaten worden vastgesteld. De tarieven voor de examens zijn vastgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bedragen 175 euro voor het theorie-examen CWO Groot Motorschip en 385 euro voor het praktijkexamen CWO Groot Motorschip. Meer informatie op de website van Vamex en op de website van CWO. Het theorie-examen voor het CWO diploma Groot Motorschip is een beeldschermexamen dat bestaat uit meerkeuze vragen. Om u op dit examen voor te bereiden heeft Promanent een Examentraining Groot Motorschip gemaakt. Deze is leverbaar als download via de website van Promanent ....

Leskaarten

Voor de opleidingen voor Kustnavigatie, Klein Vaarbewijs II en bijvoorbeeld Groot Vaarbewijs A moet u goed met de kaart kunnen werken. Om te leren kaartpassen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van leskaarten. Dit zijn oude uitgaven van 'echte' zeekaarten die enkelzijdig en op dunner papier worden gedrukt. Leskaarten zijn dan ook niet bedoeld om op te navigeren, maar uitsluitend voor lesdoeleinden.
Vaarwinkel biedt als een van de weinige winkels een compleet aanbod van leskaarten. Tot op heden worden deze los aangeboden.

De voordeligste leskaarten uit de 1800-serie kosten € 3,45 en de duurste niet meer dan € 8. De leskaarten worden nu nog gevouwen verstuurd in een stevige envelop. Pas vanaf 5 stuks versturen wij ze opgerold met pakketpost.Verschillende klanten hebben ons gevraagd om de leskaarten ook los of in kleiner aantal opgerold te gaan leveren. Graag vraag ik uw mening daarover.

Pakketpost kost namelijk € 6,75 en dat is een flink bedrag als u slechts een kaart a € 3,45 wilt hebben. Daar staat dan de luxe van een kaart zonder vouw tegenover. Ons idee is nu om u als klant de keuze te geven. Gevouwen versturen versus opgerold met hogere kosten. Ik ben benieuwd of dat voor u een verbetering is?

Verder denken wij er aan om de leskaarten aan te bieden als "doe-het-zelf" bundel. Een bundel waarbij u a-la-carte zelf kiest welke leskaarten er in uw bundel moeten komen. Kaarten in een bundel worden altijd opgerold als pakketpost verstuurd. Ik ben benieuwd of dit voor u een aantrekkelijk alternatief is in plaats van de leskaarten los te leveren.

De leskaarten zoals ze nu nog worden aangeboden vindt u in de Vaarwinkel ...

Ik hoop dat u allemaal hierop wilt reageren. Voor 2010 hebben wij ons namelijk voorgenomen om u vaker een stem te geven in de keuze welke producten en diensten Vaarwinkel nog meer kan gaan leveren.

Beurs Boot Holland heeft weinig last van crisis

De beurs Boot Holland die van 12 t/m 17 februari 2010 voor de 20e keer plaatsvindt in het WTC Expo Leeuwarden heeft over belangstelling niet te klagen.

De organisatie van Boot Holland is verheugd te kunnen melden dat ondanks moeilijke economische tijden ze er in is geslaagd dat alle hallen van het beurscomplex zijn gevuld. Op een beursoppervlak van ruim 40.000m2, verdeeld over 4 hallen, tonen vanaf 12 februari meer dan 300 exposanten er hun boten en watersportaccessoires.

Projectmanager Pieter Fokkema laat weten zeer tevreden te zijn over de aanmeldingen voor de komende Boot Holland. “De meest toonaangevende jacht- en sloepenbouwers zijn present en met meer dan 300 exposanten laten we de bezoeker een zeer gevarieerd aanbod zien” Dat Boot Holland in een grote belangstelling staat onder exposanten blijkt wel uit feit dat er meer dan 50 nieuwe exposanten zich hebben aangemeld voor de komende botenbeurs, aldus Pieter Fokkema.

Ook op de komende editie van Boot Holland wordt een groot aandeel ingenomen door staalbouw. Met als blikvanger de motorbotensteiger in de Saksenhal, waar een groot deel van het aanbod motorboten gesegmenteerd ligt. Daarnaast is ook het aanbod sloepen/vletten en open boten, zoals bijvoorbeeld RIBS, sterk vertegenwoordigd op de beurs. Maar ook voor wie op zoek is naar boot,- en watersportaccessoires kan goed terecht op Boot Holland.

Openingstijden Boot Holland Leeuwarden:

Vrijdag 12 februari 13.00 - 22.00 uur

Zaterdag 13 februari 10.00 - 18.00 uur

Zondag 14 februari 10.00 - 18.00 uur

Maandag 15 februari 13.00 - 22.00 uur

Dinsdag 16 februari 13.00 - 22.00 uur

Woensdag 17 februari 10.00 - 18.00 uur

Informatie over de deelnemers kunt u downloaden vanaf de site www.boot-holland.nl

Reisvoorbereiding

Watersporters in Amerika kunnen even aan de kou ontsnappen en kunnen nu al online beginnen met de reisvoorbereiding voor komend seizoen met de BoatUS Services Locator. Dit is een online programma dat gebruikmaakt van Google Maps en de locaties van jachthavens ed. toont. Het vernieuwende element is dat men nautische kaarten over de informatie kan projecteren. Zo kunt u dus online al ondieptes, boeien ed. zien. Het programma werkt nog niet helemaal vlekkeloos en is sterk afhankelijk van uw internetverbinding, maar toont wel aan wat er technisch nu al kan en in welke richting de online reisvoorbereiding zich ontwikkelt. Meer informatie via ...

Zeilacademy kiest voor Lelystad

Met de zeilacademy komt een unieke onderwijsinstelling naar Lelystad. Deze leidt niet op tot professionele zeilers, maar naast vijf reguliere HBO- en MBO-opleidingen is zeilen wel integraal onderdeel van het lesaanbod. Het college is bereid de drie initiatiefnemers, Team Heiner, Windesheim Flevoland en ROC Flevoland/Amsterdam.
Het onderwijsaanbod bestaat uit twee HBO-opleidingen (werktuigbouwkunde en management, economie en recht) en drie MBO-opleidingen (handel, watersportindustrie en engineering). Dit zijn reguliere studies, maar wel gericht op de zeilwereld. Daarnaast is zeilen integraal onderdeel van het lesprogramma. De academy richt zich dan ook specifiek op studenten die actief zeilen. De verwachting is dat hier meer dan genoeg animo voor is vanuit het hele land, juist vanwege het unieke karakter
Meer leest u hier ...

Benodigdheden bij examens Groot Vaarbewijs

Voor de examens Navigatie 2 en Kennis Vaarwater voor het (Beperkt) Groot Vaarbewijs mag u voortaan een niet-programmeerbare rekenmachine, een kaartpasser en een parallellineaal gebruiken. U moet die zelf meenemen.

Lesmateriaal voor het (Beperkt) Groot Vaarbewijs en voor het kaartpassen vindt u in de Vaarwinkel (http://www.vaarwinkel.nl )

Op de website van CCV vindt u wanneer er in 2010 examens zijn ..

En die voor Belgie vindt u hier ...

Vaaropleidingen in Florida

Midden in de winter nieuws uit de "sunshine state". Vanaf 1 januari is er een nieuwe wet in Florida van kracht die schippers die in of na 1988 zijn geboren verplicht om een Veilig varen cursus te volgen als zij willen varen met een boot met een motor van 10 pk of meer. De Boating Safety Education Identification Card wordt uitgegeven door de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Het pasje is uw hele leven geldig.
Meer informatie leest u hier ...

Gratis training zuinig varen

VoortVarend Besparen organiseert in 2010 voor de laatste maal een aantal gratis trainingen zuinig varen.

Normaal kosten deze trainingen 200 euro. De trainingen worden georganiseerd in samenwerking met het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam en de Maritieme Academie in IJmuiden. Ze zijn bedoeld voor alle varende schippers en ondernemers en duren een halve dag.
De training geeft informatie over reisplanning (waar moet u rekening mee houden?), stuurmanskunst (besparen tijdens manoeuvres), brandstofverbruik (technische hulpmiddelen/subsidies) slimme logistiek (maatregelen overheid en vaarwegbeheerders) en andere brandstofbesparende zaken. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte om tips en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De Maritieme Academie in IJmuiden houdt 27 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 19 mei en 23 juni trainingen (aanmelden via dhr. Geijsel. Het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam houdt 20, 27 januari, 3, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 februari en 3, 10, 17 en 24 maart trainingen (aanmelden via dhr. Struijk. (HH)

Met een slok op

Met enige regelmaat lees ik in nieuwsberichten over schippers die met een slok op achter het roer worden betrapt of nog erger die schadevaren. Ook krijg ik veel vragen over de voorgenomen aanpassing van het maximaal toelaatbare alcoholpromillage. Op dit moment is het maximale promillage 0,8 promille op alle binnenwateren, behalve op die wateren waar het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) geldt. In het RPR gebied is het maximale promillage 0,5 promille.
Het is de bedoeling dat het promillage van 0,8 ook naar beneden gaat en dus overal in Nederland het maximum van 0,5 promille geldt.
De wetswijziging die daarvoor nodig is, is echter nog niet vastgesteld en niet in de Staatscourant gepubliceert. Vandaar dat op die wateren nog steeds 0,8 promille de norm is.

De maximale promillages wordt u geacht te kennen voor het examen Klein vaarbewijs I. In periodes dat de wet staat te wijzigen is het gebruikelijk om daar niet over te vragen. Onder andere omdat uitgevers van lesmateriaal hun boeken soms al hebben aangepast, terwijl de wet bijvoorbeeld nog niet is ingegaan. Maar formeel mag de examencommissie daar natuurlijk nog steeds naar vragen. Het examen gaat immers over de regels die u moet kennen en niet over wat er in een specifiek leerboek staat. Toch is het gebruikelijk dat er wel met de wijzigende situatie rekening wordt gehouden. Heeft u recent examen gedaan en zat er een vraag over het promillage in het examen dan horen wij dat graag van u. Reageren kan onderaan dit bericht.

Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Meer dan 2000 reddingsacties in 2009

In 2009 is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in totaal 2.029 keer uitgevaren en werden 3.365 mensen geholpen. De KNRM constateert dat het steeds drukker wordt op het water. Ruim 70% van de keren dat de organisatie in actie moest komen was ten behoeve van watersporters. Een stijgende welvaart heeft de recreatievaart jarenlang doen toenemen, terwijl tegelijkertijd meer vracht vervoerd wordt met steeds groter wordende schepen. Deze twee groepen ontmoeten elkaar en zitten soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater. Lees meer ...

Boot Holland

Sinds jaren is Boot Holland ongekend populair en een geliefde thuishaven voor iedere watersporter. Vele bezoekers uit binnen- en buitenland weten de beurs in het WTC Expo te vinden. Met jaarlijks 350 exposanten en ruim 50.000 bezoekers mag Boot Holland zich met recht een thuishaven voor de watersportliefhebber noemen.
Boot Holland is traditiegetrouw de opener van het watersportseizoen in Nederland en al 19 jaar de thuishaven voor elke watersporter. Beginnend, gevorderd, jong of al wat ouder, voor iedereen is er wel aanleiding om een bezoek te brengen aan de gezelligste watersportbeurs van Nederland.
12 t/m 17 februari 2010: http://www.boot-holland.nl/

Een echte trekpleister op de beurs is de palingaak Korneliske Ykes ll. Deze palingaken waren speciaal ontwikkeld voor op zee. Met open bunnen, waar 20.000 pond levende paling in kon, voer vroeger de 3 koppige bemanning naar London om daar de paling te verkopen. In het voorjaar voeren ze naar de Oostzeelanden om van de plaatselijke vissers en handelaren de ingekochte paling op te halen. In Heeg en Gaastmeer werd de paling gesorteerd en in grote karen in leven gehouden. Het schip heeft een lengte van 18,35 meter over de steven en een gewicht van 52 ton.

Boot Dusseldorp
Wilt u niet zo lang wachten? Vanaf 23 januari kunt u al naar Boot Dusseldorp. Net over de grens en de grootste van Europa; http://www.boot.de/

Vaarbewijspresentatie op cd-rom

VBO Vaarbewijsopleidingen blijft verrassen met weer een nieuw product voor het klein vaarbewijs. Dit keer met de Docentenpresentatie op cd-rom. Op de cd-rom vindt u de complete presentatie die door de opleiders van VBO wordt gebruikt bij de lessen voor het klein vaarbewijs en is een prima aanvulling op de eerder verschenen Studiewijzer en Examentrainer. Met deze presentatie haalt u uw eigen docent in huis.

De presentatie zit vol met hele mooie, speciaal voor VBO gemaakte flash animaties. Deze bewegende beelden voegen echt iets toe aan het boek. Je ziet bij varende bootjes de schroef draaien. Je kunt de schroefwerking niet beter uitleggen dan met een varend bootje en een zichtbaar draaiende schroef. Hetzelfde geldt voor aankomen en wegvaren en bijvoorbeeld de lichten.

De presentatie voor het VB A gedeelte is zo mogelijk nog mooier dan die voor Klein Vaarbewijs I. Navigatie is altijd lastig uit te leggen. Iedereen werkt met een klein kaartje en het is vaak moeilijk te begrijpen wat je nu precies moet doen. Met de presentatie zie je de kaart op het scherm. Bij het bepalen van de coordinaten zie je de passer over de kaart bewegen. Door te laten zien hoe je de plotter in de kaart moet leggen en hoe je de kompasroos moet draaien, wordt het navigeren ineens een stuk inzichtelijker.

Verkoop gebruikte jachten in 2009 redelijk

De verkoop van gebruikte jachten is in 2009 tegen alle verwachtingen in redelijk op peil gebleven. Dit komt doordat verkopers bereid zijn hun jachten tegen lagere prijzen van de hand te doen. Dit blijkt uit verkoopgegevens van de HISWA Makelaars.

Groot Vaarbewijs; examen Kennis Vaarwater

Vanaf heden is het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine tijdens het examen Kennis Vaarwater toegestaan.

Het gebruik van een mobiele telefoon of Personal Digital Assistent (PDA) als rekenmachine is niet toegestaan.

Lesmateriaal voor het Groot Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Water Fun

Vijftien zeilscholen, aangesloten bij HISWA Vereniging, nemen dit jaar gezamenlijk deel aan de Water Fun Zone op de HISWA 2009. De HISWA-zeilscholen proberen op deze manier jongeren te enthousiasmeren voor het zeilen. Naast de participatie in de Water Fun Zone organiseren de HISWA-zeilscholen op 19 april een landelijke open dag. Doel van de dag is kinderen en volwassenen kennis te laten maken met diverse zeil- en vaaropleidingen. Meer informatie is te vinden op de website ....

Groot Vaarbewijs; examen Navigatie 2

Vanaf heden is, naast het gebruik van de kaartpasser, ook het gebruik van een schuifliniaal (parallelliniaal) en een niet-programmeerbare rekenmachine tijdens het examen Navigatie 2 voor het Groot Vaarbewijs toegestaan.

Het gebruik van een mobiele telefoon of Personal Digital Assistent (PDA) als rekenmachine is niet toegestaan.

Lesmateriaal voor het Groot Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Kenniscentrum Watersport

Op de Dordtse Stadswerven komt waarschijnlijk toch een Kenniscentrum Watersport. Het kenniscentrum bestaat uit meerdere bedrijven en opleidingen, die zich bezighouden met bouw en restauratie en het ontwikkelen van nieuwe technieken voor plezierjachten. Ook komt er een klein haventje bij. Meer leest u hier ...

Klein Vaarbewijs en ICC

Eerder kondigden wij al aan dat het Klein Vaarbewijs en het internationale vaarbewijs (ICC) vanaf 1 januari op een pas zouden komen. Als u dus nu examen doet en slaagt krijgt u meteen uw ICC en hoeft u deze niet apart nog aan te vragen.
Ook als u al eerder uw vaarbewijs heeft gehaald kunt u via Vamex een nieuw model vaarbewijs met ICC bestellen. Klik hier ...

Lesmateriaal voor het klein vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Kaartpassen

Vorige week schreef ik over de noodzaak om goed met de kaart te kunnen werken. Niet alleen heeft u daar leskaarten voor nodig maar ook passer, plotter of bijvoorbeeld een koersdriehoek. Regelmatig krijgen wij de vraag wat het beste is.
Kandidaten die bijvoorbeeld examen klein vaarbewijs II willen doen moeten zelf minimaal over een koersplotter en een goede passer beschikken. Als u deze alleen voor de les en het examen aanschaft kunt u in principe volstaan met een eenvoudig model koersplotter en een goede stevige schoolpasser. Belangrijk is dat de passer vast blijft staan in de stand dat u de passer open zet. Dus als u twee centimeter afpast, dat de passer dan ook zo blijft openstaan. Plotters en passers voor gebruik in de lessen zijn soms een maatje kleiner en daardoor ook goed te gebruiken aan boord als u niet te veel ruimte heeft.

In de handel zijn ook professionele passers, plotters ed.. U ziet dat terug in de prijs. Een "echte" is van messing en heeft twee harde roestvrijstalen punten. Naast de gewone rechte passer bestaan er gebogen passers, die door hun vorm goed in de hand liggen en die u met een beetje oefening goed met een hand kunt bedienen. Deze zogenaamde "single-hand" passers zijn ook bij uitstek geschikt voor de watersporter. U kunt dan met de ene hand de plotter op de kaart in de juiste richting vasthouden en met de andere de afstand afzetten.
In de beroepsvaart of en het examen- of klaslokaal is de kaartentafel meestal meer stabiel en voldoet een rechte passer prima.Tijdens het examen moet u uw eigen plotter en passer meenemen. De leskaart voor het examen krijgt u van de examinator en moet u ook weer inleveren.

Vaarwinkel levert alle benodigde materialen, zoals leskaarten, plotters en passers. U vindt deze op ...

Binnenvaartexamens Belgie in 2010

Examens voor het behalen van bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart in België.
In uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart, worden de examenzittingen voor het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart voor het eerste semester van het kalenderjaar 2010 als volgt vastgesteld:
De theoretische examens voor Rijnpatent, uitbreiding Rijnpatent, Vaarbewijs A of B, Radarpatent, Getuigschrift voor het Vervoer van Passagiers, ADNR-attest (basis, gas of chemie) en Verklaring Matroos zullen plaatsvinden op :
3 februari 2010 te Brussel;
31 maart 2010 te Brussel.

De deelneming aan het examen is afhankelijk van het indienen van een volledig aanvraag bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, te 1210 Brussel en het betalen van de vastgestelde retributie.
De kandidaten worden in volgorde van hun aanvraag voor het examen opgeroepen.

Praktijkexamens voor het Radarpatent zullen plaatsvinden op :
18 februari 2010 te Antwerpen;
28 april 2010 te Antwerpen;
2 juni 2010 te Antwerpen;
26 augustus 2010 te Antwerpen.

Praktijkexamens voor de Verklaring Matroos zullen plaatsvinden op :
25 februari 2010 te Hoei;
27 april 2010 te Antwerpen;
3 juni 2010 te Antwerpen;
25 augustus 2010 te Antwerpen.

De indeling van de kandidaten voor het praktijkexamen is afhandelijk van het aantal geslaagden voor het theoretisch examen en de capaciteit van de gebruikte schepen. Aanvullingen of wijzigingen zijn steeds mogelijk.

Lesmateriaal vindt u ook in de Vaarwinkel ...

Sailing market

Op 10 januari opent de Zeezeilschool in Scheveningen haar deuren voor iedereen die overweegt om in 2010 het zeezeilen op te pakken. De bijeenkomst krijgt een ongedwongen- en open huis karakter: Er zijn hapjes en drankjes, verschillende stands met informatie, een presentatie over de CAM-race 2010 (de race naar Noorwegen), diverse aanbiedingen en verlotingen en Marco Kaller exposeert er zijn prachtige maritieme doeken. Iedereen is van harte welkom. Bestaande cursisten kunnen hun plannen bespreken met instructeurs van de Zeezeilschool en nieuwe geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om zich te oriënteren op de vele mogelijkheden. Men gaat met u de dialoog aan en wil cursisten verleiden om nu al goed na te denken over de plannen voor de zomer. Kom dus allemaal naar Scheveningen ...

ISAF Safety Cursus

Om te mogen deel nemen aan internationale zeilraces moet minstens 30% van de bemanning in het bezit zijn van een ISAF Safety course certificaat. Op 30 en 31 janurai organiseert Naviclass uit Belgie hier weer een opleiding voor. Dit is de laatste kans om nog deze winter het certificaat te halen.
Naviclass laat weten dat er voor deze cursus veel interesse bestaat uit Nederland en dat er altijd veel Nederlanders aan de cursus deelnemen. Zover wij weten is er in Nederland geen aanbieder van deze cursus.
Meer informatie en aanmelden kan op de website van Naviclass ...

Meer informatie over ISAF ...

Leskaarten

Om goed te leren navigeren moet u veel oefeningen op de kaart maken. Dit doet u het beste op speciale leskaarten. Dit zijn (fragmenten van) oudere zeekaarten die speciaal voor de navigatielessen worden uitgegeven. Docenten en boeken sluiten aan op de beschikbare speciale leskaarten. Vaarwinkel levert een grote selectie van leskaarten, onder andere voor TKN.
Voor volgend jaar zullen de leskaarten 1348, 2322, 2593 en 3371 in prijs omhoog gaan, naar 6,26 euro per stuk. Wij hebben nog een voorraad tegen de oude prijzen kunnen inkopen en kunnen die dus nog aanbieden tegen de prijzen van 2009 a 5,85 euro per stuk. Zolang de voorraad strekt. Leskaarten in de Vaarwinkel ...

Lesmateriaal voor TKN vindt u ook in de Vaarwinkel ...

Leren navigeren

Navigatie is het proces van het verplaatsen van een vaartuig vanaf een bekende aanvangspositie A naar een gewenste positie B volgens vooraf vastgelegde criteria. Om veilig te varen is het van groot belang om goed te kunnen navigeren. Voor het Klein Vaarbewijs II wordt basis navigatiekennis gevraagd, voldoende voor de Zeeuwse stromen, het IJsselmeer en de Waddenzee. TKN biedt daarboven voldoende basis voor het bevaren van de kustwateren van Europa. Wilt u echter meer weten of gaat u verder weg dan is meer kennis vereist en is het met name van belang om meer ervaring te hebben met het navigeren. Er zijn verschillende boeken in de handel die verder gaan. In de Vaarwinkel bieden we hiervoor een aantal boeken aan ...

Aanbiedingen in de Vaarwinkel

Beloofd is beloofd. Ook deze week weer een paar leuke aanbiedingen in de Vaarwinkel en ook een paar tips om nog even snel uw voordeel te doen. Kijkt u maar bij onze aanbiedingen op: http://www.vaarwijzer.nl/shop/products.asp?cat=52 en in onze koopjeshoek op: http://www.vaarwijzer.nl/shop/products.asp?cat=34

Henk de Velde; wenst een ieder de route van voorkeur voor het nieuwe jaar

De bekende zeezeiler Henk de Velde wenst iedereen de route van zijn/ haar voorkeur voor 2010. De wens van de met onbepaalde bestemming vertrokken zeezeiler is te lezen op zijn website ... De boeken die Henk schreef over zijn voorlaatste zeiltocht bovenlangs Siberie kunt u ook in de Vaarwinkel bestellen. Deel 3 verschijnt binnenkort

  1. Deel 1 ...

  2. Deel 2 ...

  3. Deel 3 ...

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.