Gelukkig Nieuwjaar

Nog even en dan luiden we 2009 uit en begint 2010. Tijd dus om even bij het afgelopen jaar stil te staan en om even vooruit te kijken. Het was een bijzonder jaar. In meerdere opzichten. De Vaarwijzer Nieuwsbrief heeft in 2009 meer dan 300 berichten en nieuwtjes gepubliceert. U kunt ze allemaal nalezen op ons weblog op http://www.vaarwijzer.info De omzet van de online Vaarwinkel valt ongeveer 40% hoger uit als de omzet over 2008. Al onze cd-roms met Examentraining verschenen met onze nieuwe software en de reeks van uitgaven werd uitgebreid met 3 nieuwe titels (http://www.promanent.com).

Voor de watersportsector in geheel was 2009 echter een rampjaar. De verkopen van nieuwe schepen zakte dramatisch in en ook werden er bijna geen gebruikte schepen meer verkocht. De export naar onder andere Duitsland was historisch laag en diverse leveranciers en jachtwerven gingen failliet. Uit de hoek van de vaarscholen en docenten horen wij dat er dit jaar aanzienlijk minder mensen een cursus deden. Aan de omzet van de Vaarwinkel zien we daarentegen een verschuiving richting zelfstudie met boeken, cd-roms en complete online cursussen. Het aantal afgenomen examens ligt lager dan voorgaande jaren, maar historisch gezien waren dat dan ook topjaren.
Toch zijn er voldoende lichtpuntjes te zien. Failliete bedrijven wisten - ontdaan van een te grote schuldenlast - weer een herstart te maken. Bekende namen in de watersport krijgen zo een nieuwe kans. Er verschijnen nog steeds nieuwe en innovatieve producten en jachten op de markt. De aantallen bezoekers aan de verschillende beurzen namen niet toe, maar de deelnemende bedrijven merkten wel een toegenome interesse om te kopen. Ook was er een verschuiving van het kopen van een ander jacht naar onderhoud en bijvoorbeeld scheepsuitrusting.
Wat dat betreft zijn de komende bootshows in Dusseldorp, Leeuwarden en daarna Amsterdam een goede graadmeter. Klimmen we uit het dal of draait de sector nog even op een lager niveau verder? Over een paar maanden weten we alvast meer.

Met de Vaarwijzer Nieuwsbrief blijven wij u in ieder geval hier en over andere zaken informeren. Graag wil ik al die lezers bedanken voor de leuke, spontane en inhoudelijke reacties die wij in de loop van 2009 mochten ontvangen. Het is niet altijd even makkelijk om elke week voldoende nieuws te vinden. Zeker niet omdat het ook onze ambitie is om nieuws te brengen dat al niet elders is verschenen. In 2010 blijven wij dan ook op u rekenen om ons te blijven voeden met reacties, tips en vragen over onderwerpen waar wij eens aandacht aan kunnen besteden. Wij maken de nieuwsbrief immers liever niet alleen, maar ook graag met u samen.

Een fijne jaarwisseling en behouden vaart in 2010.

Info20M december 2009 is verschenen

Het nieuwe informatieblad van Henk en Janneke Bos is verschenen. In dit december nummer onder andere aandacht voor: de Spiegeldag vaarweggebruikers 2009, de vergunningverlening binnenvaartschepen en scheepskeuringen, de modernisering van het monumentenbeleid, drijvende woningen en de bouwregelgeving, de Afvalstoffenwet en deel 7 van het gasverhaal met als titel "Gedrag, controleren en testen". Een goed aangelegd en getest gassysteem is veilig te noemen. Toch gebeuren er af en toe ongelukken mee maar gelukkig ligt het aantal ervan in het pro mille bereik. Gezien het aantal gebruikers is het zeer veilig. De veiligheid ervan kan geoptimaliseerd worden door het consequent doorvoeren van drie procedures: veilig gedrag, controle door de gebruiker en testen door een vakkundig en daartoe bevoegd persoon (minimaal 1 keer per 3 jaar). Voor de gebruiker is er zoveel informatie in deze serie gasverhalen verwerkt dat hij na bestudering ervan in staat is om de kwaliteit van zijn gassysteem te beoordelen. Als het nodig is kan er het een en ander worden aangepast voordat er een keuring wordt uitgevoerd.
Klik hier ...

Miljoenen naar waterbedrijven en -recreatie in Noord Holland

Een bedrag van bijna 8,5 miljoen euro moet ervoor zorgen dat Noord-Holland zijn water beter gaat benutten. Vijf projecten hebben inmiddels subsidie gekregen van de provincie, voor een bedrag van in totaal ruim 1,7 miljoen euro. De resterende subsidie van €.6,7 miljoen wordt begin volgend jaar verdeeld.
Meer leest u hier ...

Wijzigingen in Rijnvaartpolitiereglement

Met ingang van 1 december 2009 zijn er een aantal wijzigingen in het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) van kracht geworden. De wijzigingen betreffen voornamelijk technische bepalingen voor de navigatieverlichting, andere technische bepalingen en bepalingen voor grotere beroepsvaartschepen. Voor de watersporter hebben de wijzigingen geen directe betekenis.
De originele tekst van het RPR stamt uit 1995, vandaar dat ook wel wordt gesproken van RPR 1995.

Tegelijk met deze wijziging is het Binnenvaartbesluit op een punt aangepast. Ook deze aanpassing heeft geen consequenties voor de pleziervaart.

De wijzigingen kunt u hier nog een keer nalezen ...

Vervanging ADNR door het ADN

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten de Uitvoeringsregeling bij het Europees Verdrag over het internationaal Vervoer van gevaarlijke Stoffen door de Binnenvaart (ADN) ter vervanging van het ADNR op de Rijn in te voeren.

Verschillende politieke en economische veranderingen in de Europese binnenvaart als gevolg van de opening van de Rijn-Main-Donau-verbinding hebben 1995 de CCR ertoe gebracht om op voorstel van Duitsland, het Comité Binnenvaart van de ECE-VN te verzoeken een specifieke internationale werkgroep in te stellen met als taak voor heel Europa een geharmoniseerd verdrag op te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de binnenvaart.

Het Comité Binnenvaart heeft aan dit voorstel gehoor gegeven. De internationale werkgroep is ingesteld en de werkzaamheden hebben uiteindelijk geleid tot de ondertekening van het ADN-Verdrag op 26 mei 2000. Het ADN is op 29 februari 2008 in werking getreden. Tussen 2000 en 2009 is de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag geactualiseerd en op het ADNR afgestemd. Deze herziene versie van de Uitvoeringsregeling bij het ADN is op 28 februari 2009 van kracht geworden.

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 bepaalt dat de Uitvoeringsregeling bij het ADN voor het intracommunautaire binnenvaartvervoer op zijn laatst op 30 juni 2011 van kracht wordt.

1 januari 2011
Gezien deze ontwikkelingen heeft de CCR, rekening houdend met de Akte van Mannheim, besloten met ingang van 1 januari 2011 de Uitvoeringsregeling bij het ADN op de Rijn in te voeren, en haar Reglement ADNR vanaf dezelfde datum op te heffen. Het besluit dat de CCR hiertoe heeft aangenomen, bevat diverse bepalingen ter aanpassing.

Bron: EICB

Naar Engeland zonder verplichte e-mail vooraf

Verplicht vooraf mailen van passagierslijsten voor Engeland-vaarders lijkt van de baan. In 2008 kondigde Gordon Brown het Engelse e-Borders aan als ‘de eerste verdedigingslinie tegen terrorisme’. In het jaar voor de invoering is het systeem volgens een overheidsdienst illegaal. Goed nieuws voor zeilers. Het programma, dat 1,2 miljard Engelse pond kost, is bedoeld om reizigers naar Engeland al in het thuisland gedetailleerde gegevens over hun reis te laten leveren. Dit om het hoofd te bieden aan de dreiging van terrorisme, georganiseerde misdaad en de toestroom van illegalen. Voor zeilers betekent het programma dat het aanmelden via marifoon niet meer volstaat. Voor vertrek uit Nederland moeten zij een lijst mailen met gegevens over het jacht, de opvarenden en de spullen aan boord. Voor vertrek uit Engeland moeten zij dat nogmaals doen.

Het Home Affairs Select Committee, een Engels overheidsorgaan, heeft de afgelopen tijd het E-borders systeem onder de loep genomen en is nu evenwel tot de conclusie gekomen dat het volgens Europese wetgeving illegaal is. (Bron: Zeilen)

Cruising Patagonia

Dankzij internet kunnen we nu zeiltochten over de hele wereld meemaken op een andere manier als we gewend zijn van de watersportbladen en in boeken. Op Youtube staat een aardige serie van video's van de tocht van de Yahgan, een Hallberg-Rassy 62 die rond de wereld zeilt. Goede beelden alleen in het Zweeds ingesproken, maar naar mijn mening nog steeds voldoende goed te volgen.Klik hier om de video en ander video's op YouTube te bekijken ...
Naast de video worden op Youtube in de rechterkolom video's van dezelfde maker en gerelateerde video's getoond en kunt u dus snel veel relevante beelden vinden.

Zelfstudiepakket voor Klein Vaarbewijs

VBO Vaarbewijsopleidingen heeft de Studiewijzer en de nieuwe cd-rom met examentrainer samengevoegd en biedt deze nu aan als een aantrekkelijk pakket voor zelfstudie voor het examen voor het Klein Vaarbewijs I en II. U bespaart maar liefst 6 euro ...

Aanbieding Digitale Vaaratlas

Met de Digitale Vaaratlas kunt u met behulp van uw TomTom/ Garmin autonavigatiesysteem precies zien waar u vaart, wat de waterdieptes zijn, waar de boeien liggen, waar de herkenningspunten liggen, wat de hoogtes van de bruggen zijn, wat de openingstijden van de sluizen zijn, waar de aanlegplaatsen liggen, waar er obstakels onder water liggen, welke faciliteiten de jachthavens bieden en nog veel en veel meer.
Speciaal voor de week tussen Kerst en voor onze lezers bieden wij de Digitale Vaaratlas aan met een feestelijke korting. U betaald nu slechts 69,95 euro in plaats van de gewone prijs van 89 euro. Voor deze aanbieding geldt wel; op = op!

Met onze handleiding is het ook mogelijk om de Digitale Vaaratlas op een groot aantal andere autonavigatiesystemen te gebruiken.

Nederland wordt groter

Opgelet. Het Nederlands territorium begint 1,5 zeemijl eerder dan voorheen. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine heeft een nieuwe elektronische navigatiekaart getekend, waarin rekening is gehouden met de extra 55 vierkante kilometer Nederland op de Maasvlakte 2. Door de aanleg van Maasvlakte 2 verschuiven de maritieme zones in de Noordzee. Op 23 december 2009 verscheen een vernieuwde elektronische navigatiekaart uit met de nieuwe situatie. Door de verschuiving wordt het Nederlands territorium circa 55 km2 groter. Op dit moment wordt Maasvlakte 2 aangelegd. De werkzaamheden zijn zo ver dat een groot deel van de buitenrand van het terrein is aangelegd. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine heeft deze buitenrand in kaart gebracht in ENC (Electronic Navigational Chart) NL50132a. Meer leest u in het persbericht ...

Dankzij de landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte wordt Nederland dus een klein stukje groter. Eerder is de oversteek van de Maasmond voor de watersport al verlegd en ligt deze nu een stuk verder uit de kust. Daardoor blijven kruisende schepen goed vrij van de landaanwinning, wel moeten zij rekening houden met druk scheepvaartverkeer van en naar de gebieden waar het zand voor de Tweede Maasvlakte wordt opgespoten.

Vrolijk Kerstfeest

De redactie van Vaarwijzer wenst u en uw familie een heel gelukkig Kerstfeest. Waar u ook bent en wat u ook doet. Bij familie, vrienden of als u aan het roer staat of als u net op wacht moet.

De afgelopen maand is traditioneel een dure maand. Eerst Sinterklaas, daarna Kerst en dan moet u daarna ook nog eens vuurwerk inslaan. Samen met Vaarwinkel proberen wij u daarom op de valreep van het jaar nog wat leuke acties aan te bieden. U vindt deze op de website van Vaarwinkel en ook hier op het Vaarwijzer weblog. Houdt u Vaarwijzer dus de komende tijd in de gaten!

Watersportverbond en Motorboot werken samen

Het Watersportverbond en het maandblad Motorboot zijn een samenwerking aangegaan. Leden van het verbond kunnen zonder verzendkosten twee boekjes uit de serie 'Motorboot op reis' bestellen. Daarnaast is er een voordelig proefabonnement af te sluiten.

Door deze samenwerking wil het verbond haar leden, met name de motorbootbezitters, een extraatje te bieden op hun lidmaatschap. Meer informatie ...

Ook de lezers van Vaarwijzer kunnen gebruik maken van het voordelige proefabonnement op het blad Motorboot ... Motorboot is het enige maandblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op motorboten. De missie van het blad 'het informeren van recreatieschippers over schip & uitrusting, toertochten, techniek, onderhoud, veiligheid en wetgeving.'

Varen doe je samen

We brengen deze handige website nog meer eens onder de aandacht. Nu helemaal vernieuwd www.varendoejesamen.nl.
De nieuwe Knooppuntenboekjes zijn vanaf Boot Holland in Leeuwarden (12 t/m 17 februari 2010) weer beschikbaar en zijn dan ook allemaal als pdf van de site te downloaden.

Belgian Boat Show

De Belgian Boat Show (http://www.belgianboatshow.be) is van 6 tot en met 14 februari 2010 in de Flanders Expo in Gent. Wellicht wat vroeg maar op het internet vonden wij een kortingsactie die wij graag met u delen. Print de bon uit en u krijgt 3 euro korting bij de kassa.

De Rotterdam eindelijk klaar?

De moeizaam verlopen restauratie van het ss Rotterdam nadert de voltooiing. Nog even en de grande dame kan weer pronken. Op 15 februari is de algehele publieksopening gepland. Tot die tijd zijn er vanaf 28 december besloten partijen, onder meer bedoeld voor de bewoners van Katendrecht, het schiereiland in Rotterdam-Zuid waar het 228 meter lange passagiersschip permanent aan de kade ligt afgemeerd. Lees meer ...

Zeilmakerij De Vries verzet de bakens

De Vries is een grote, internationaal opererende zeilmakerij met vestigingen in Lemmer en Muiden. Door de economische situatie is er gezocht naar een herstart en vernieuwde productiemogelijkheid. Het nieuwe productieproces wordt vanuit Lemmer en Muiden met een team van het u bekende en vertrouwde personeel aangestuurd. De Vries blijft daarmee tot de top van de grote zeilmakerijen behoren.


Waarom neemt Zeilmakerij De Vries deze stap?

De Vries kon door de slechte economische situatie niet op de oude voet verder. De keuze was: de handdoek in de ring gooien of doorstarten en achter het vertrouwde product “Zeilen van De Vries” blijven staan. Het laatste is het geworden. Bovendien, De Vries staat al bijna tweehonderd jaar voor kwaliteit en we willen dat graag voortzetten. Als klant zult u trouwens weinig of niets van de doorstart merken, de u vertrouwde gezichten in Lemmer en Muiden blijven uw aanspreekpunt. Met deze stap kunnen wij u verzekeren van continuïteit in de productie!


Wat is het voordeel voor u?

In de eerste plaats natuurlijk voor de traditionele zeilvaart. De productie van de “offshore®” zeilen van De Vries Muiden hebben een grote faam. Voor het arbeitsintensieve productieproces van deze “offshore®” zeilen heeft De Vries het vertrouwde team nodig om snelle levering en kwaliteit te kunnen waarborgen. In de tweede plaats is De Vries een bekend merk voor de toer- en wedstrijdzeilers. Voor deze groep ligt het voordeel in de combinatie van perfecte zeilen en een scherpe prijs. Het werkelijke voordeel zit in de vakkennis en betrouwbaarheid van De Vries. Al bijna twee eeuwen lang! Door deze doorstart en aanpassing van de productiecapaciteit worden leveringstijden, kwaliteit en scherpe prijzen gewaarborgd.

IJsvrij

De provincie Friesland zal eerder dan andere jaren een vaarverbod instellen op de vaarwegen als het vriest. Zo wil de provincie de veiligheid van schaatsers beter waarborgen. De provincie neemt deze maatregel omdat strenge winters tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend zijn waardoor mensen niet meer altijd bekend zijn met de risico’s van schaatsen op natuurijs. Daarnaast is het bedoeld om oevers en kaden te beschermen. Hoewel de provincie meer rekening houdt met natuurijs door het instellen van een vaarverbod wil dit niet zeggen dat het ijs veilig is om te betreden.
Zie ook de ijskaart van Rijkswaterstaat op het internet ...

Navigatie; for women only !

Tijdens de basis cursus navigeren bij de Holland Nautic Academy in Apeldoorn

Een basiscursus elektronisch navigeren voor en door vrouwen. Op 20 januari en 23 februari 2010 is het bij Holland Nautic “women only”. Vaak ligt de verantwoordelijkheid van het navigeren bij de- overwegend mannelijke- schipper. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en dan ligt de verantwoordelijkheid ineens heel anders. Dan is het wel heel prettig als ook de vrouwelijke meevarende weet hoe alles werkt.

De cursusdag wordt verzorgd door Marieke Zijlstra. Zij is schipper op een tweemastklipper. Daarnaast geeft zij al jaren les aan boord van jachten, en heeft zij de zeevaartschool doorlopen.

Tijdens de basiscursus elektronisch navigeren gebruikt Marieke kaartplotters uit de C en E serie van Raymarine. Aan bod komen onder andere de instellingen van het apparaat, het voorbereiden van een tocht met de kaartplotter, het maken van waypoints en routes. Tijdens de cursus is er volop gelegenheid deze onderwerpen zelf te oefenen op de aanwezige apparatuur.

De cursussen vinden plaats op 20 januari en 23 februari 2010 bij Holland Nautic in Apeldoorn en duren van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kosten bedragen €150,00 p.p inclusief lunch en syllabus. Maximaal aantal deelnemers is acht. Aanmelden kan bij Holland Nautic: 055-541 21 22

Telematicadag voor de binnenvaart

Laat ICT voor je werken! Slimme ondernemers weten zich te onderscheiden in tijden dat het economisch wat minder gaat, bijvoorbeeld door handig gebruik te maken van informatie- en communicatie technologie.
In acht actuele workshops zijn diverse onderwerpen aan de orde, waaruit bezoekers van de telematicadag op het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen een keus kunnen maken. De workshops worden 's-middags herhaald. Dit op verzoek van veel bezoekers van vorig jaar, die graag aan meer workshops hadden willen deelnemen.
Een doorlopende informatiemarkt biedt gelegenheid om ontwikkelaars en aanbieders van binnenvaart-ICT rechtstreeks aan te spreken. Er is onder meer een testopstelling te zien van ICT-apparatuur waarmee mobiele verbindingen op patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat worden onderhouden.
In de workshops wordt aandacht besteed aan RIS, Voortvarend Besparen, educatie en voorlichting met inzet van internet, stabiliteitsberekeningen en toepassingen waarbij internet voor je kan werken. Denk hierbij aan email en vergaderen via internet (WebEx) of vergroten van je marktinzicht met LogoS.

Rijkswaterstaat biedt zicht op het tot stand komen van FIS (Fairway Information System). Hierbij wordt RIS-informatie uitgewisseld, gerelateerd aan een route. Deze informatie kan in elektronische vaarkaarten en routeplanners worden verwerkt. Het FIS gaat eind 2010 de huidige RIS-server vervangen. RWS laat zien hoever men nu is.
Met het initiatief LIVRA laat RWS zien welke mogelijkheden er voor de logistieke markt en voor de eigen planning bij RWS ontstaan, als schepen en objecten (sluizen) informatie beter gaan delen via het internet ...

Telematicadag 2009 - waar: KSCC Schipperscentrum Nijmegen, aanvang 10.00
uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Uitgebreide programma-informatie ...

Bron: Bureau Telematica Binnenvaart

Fluitschepen voor de VOC

Over het fluitschip bestaan vele mythen in de historische literatuur. Het schip zou door onder meer goedkope exploitatie aan de basis hebben gestaan van het Nederlandse commerciële succes in de Europese vrachtvaart van de 17de eeuw.
Opmerkelijk is dat ook de VOC voor haar handel op en in Azie van dit schip gebruikmaakte. Fluitschepen kwamen vanaf de jaren twintig van de 17de eeuw in gebruik en waren vooral tussen 1660 en 1690 heel populair. In deze periode huurde de VOC deze schepen niet alleen, maar vele werden ook op eigen VOC-werven gebouwd.
Op grond van nauwgezet bronnenonderzoek geeft Herman Ketting nieuwe inzichten in het beleid van de VOC omtrent fluitschepen. Hij analyseert de werkzaamheden op de scheepswerven van de VOC, vooral die van Amsterdam, en presenteert nieuwe gegevens die duidelijk maken hoe deze werven zich in de loop van de 17de eeuw tot een strak geleid en modern scheepsbouwbedrijf ontwikkelden. Ook laat hij zien in welke gebieden in Azië fluitschepen werden ingezet en hoe deze schepen aan het vaargebied werden aangepast.

Vaarwinkel heeft nog maar een paar exemplaren van dit boek weten te redden en biedt deze nu aan exclusief voor de lezers van de website. Maar evenals vorige aanbiedingen, op is op!

Examentrainer Klein Vaarbewijs van VBO

Met de cd-rom Examentrainer Klein Vaarbewijs brengt VBO Vaarbewijsopleidingen opnieuw een nuttige aanvulling op haar reeks van leermiddelen voor vaarbewijs en marifonie op de markt. De cd sluit nauw aan op de VBO Studiewijzer Klein Vaarbewijs en bevat een groot aantal oefenvragen en biedt u de mogelijkheid om op uw pc onbeperkt examens te oefenen. De cd-rom bevat namelijk een unieke functie waarmee de software onbeperkt examens kan genereren. Hiervoor werden een groot aantal oude en recente examens geanalyseerd en kon zo een zogenaamde toetsmatrijs worden samengesteld. Het resultaat is een door de software gegenereerd examen dat een goed beeld geeft van de opbouw van het officiele examen.

Op de cd staan drie modules voor de examens voor verschillende examens Klein Vaarbewijs I, Aanvullend en II. De cd is hagelnieuw, want pas eergisteren door de fabriek afgeleverd, maar nu al via de Vaarwinkel te bestellen ...

De cd Examentrainer Klein Vaarbewijs lijkt op de cd Examentraining Klein Vaarbewijs van de ANWB. Beiden zijn gemaakt door Promanent en werken met dezelfde software. Inhoudelijk is het verschil dat de VBO Examentrainer aansluit op hun eigen studiewijzer en dat de ANWB cd juist aansluit bij het cursusboek van de ANWB. Wat betreft functionalitiet is het verschil dat de VBO Examentrainer de mogelijkheid biedt om onperkt examens te oefenen, terwijl de ANWB cd beperkt is tot de meegeleverde examens.

Al het lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Veel gestelde vragen over AIS

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) heeft op verzoek van Koninklijke Schuttevaer een aantal vragen en antwoorden over AIS op een rij gezet. U vindt dit handige overzicht met alles wat u over AIS wilde weten op de website van BTB ...

Bijwerken of vervangen?

Onze winteraanbieding van de 1800 serie Hydrografische kaarten maakt de tongen los. Wij krijgen veel reacties uit professionele hoek, van zowel de makers als de gebruikers van vaarkaarten over het varen met verouderde kaarten. Tot wanneer het verantwoord is een kaart nog bij te werken en wanneer kaarten vervangen moeten worden?

De ANWB deed uitgebreid onderzoek hoe hun populaire waterkaarten en -atlassendoor de klanten aan boord worden gebruikt. Niet alleen bleken de watersportkaarten populair bij de beroepsvaart, maar ook worden ze door de watersporter letterlijk versleten en dan nog met plakband weer aan elkaar geplakt.De kaarten van de ANWB worden elke 2 jaar opnieuw uitgegeven. Daarmee zegt de ANWB feitelijk ook dat het dus mogelijk moet zijn om 2 jaar lang een kaart te gebruiken, mits u natuurlijk de wijzigingen in de vakbladen elke keer goed bijhoudt.
De Hydrografische Dienst is ook duidelijk. Elk jaar verschijnt de gehele 1800 serie in een nieuwe editie. De BAZ's die wekelijks worden uitgegeven zijn ook alleen geldig voor de in dat jaar uitgegeven kaarten. Op IJsselmeer en de Zeeuwse wateren overlappen de kaarten van de ANWB en Hydrografie elkaar en daaruit zou je kunnen concluderen dat je op die wateren dus ook best met een oudere kaart van de Hydrografie kunt varen. Het kan dan alleen wat lastiger zijn om de BAZ's op de oudere kaart toe te passen.

De Hydrografische Dienst geeft ook nog andere zeekaarten uit. Deze kaarten verschijnen niet elk jaar opnieuw en moeten dus over een langere periode met BAZ's bijgewerkt kunnen worden. Dergelijke kaarten koopt u ook eigenlijk alleen bij de zogenaamde A-Agenten. Dat zijn agenten van de Hydrografie die beschikken over een eigen kaartenkamer en als u daar een kaart koopt dan is deze meestal tot en met de meest recente BAZ bijgewerkt. En daarna is het uiteraard aan u om dat te doen.

Over de Waddenzee heb ik het hier uiteraard maar niet. Ik denk dat u het allen met mij eens bent dat daar zoveel verandert, dat een kaart ouder dan 1 jaar absoluut onverstandig is.

Ikzelf hanteer aan boord de volgende regel. In mijn eigen thuiswater, het Haringvliet, heb ik voldoende aan een bijgewerkte kaart, die mag best 2 jaar oud zijn. Op voor mij onbekend water of waar ik een tijd niet geweest ben, vertrouw ik het liefste op een nieuwe kaart en anders op een exemplaar dat in ieder geval goed is bijgewerkt.

Wat is uw mening? Hoe houdt u uw kaarten bij? Of koopt u liever regelmatig een nieuwe set. Of werkt u alleen nog maar op digitale kaarten? Ik ben erg benieuwd. Reageren kan direct onderaan dit bericht ...

Winteraanbieding 1800 serie (2)

Vorige week deden wij een aantal kaarten uit de 1800 serie in de aanbieding. En zoals verwacht kregen we niet alleen de nodige bestellingen, maar ook opmerkingen of het wel verantwoord is om "oude kaarten" aan te bieden. Daar wil ik graag even op reageren. De 2009 editie van de 1800 Hydrografische kaarten is op dit moment niet oud en het duurt nog zeker een paar maanden voordat de 2010 editie beschikbaar is.
Wel is het zo dat deze kaarten in het voorjaar van 2009 zijn verschenen en dat ze toen al verouderd waren. Immers er kunnen dagelijks zaken op het water veranderen. Voor een veilige vaart is het dus altijd noodzakelijk om uw kaarten bij te werken met de Berichten aan Zeevarenden (BAZ). Doet u dat niet, dan vaart u dus inderdaad met een oude kaart. Bij elke kaart uit de 1800 serie staat daarom op Vaarwinkel een link naar de BAZ die op de kaart betrekking hebben. Handig om te zien hoeveel wijzigingen op uw kaarten van toepassing zijn.

Onze aanbieding is met name bedoeld voor die schippers die deze winter doorvaren of als u al in het vroege voorjaar een tocht wilt maken. De nieuwe 2010 editie is dan nog niet beschikbaar en u kunt nu alvast uw slag slaan in de Vaarwinkel ...
Let op deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

De toekomst van de watersport

De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) heeft samen met de ANWB, het Watersportverbond en de HISWA Vereniging aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezegd voor eind dit jaar een toekomstvisie watersportrecreatie aan te bieden. Het Kenniscentrum Recreatie biedt u de mogelijkheid om via deze website mee te discussieren over de watersportvisie. Bezoek daarvoor de speciale website ...

Speciale uitgave Info20M

Deze maand staat het informatieblad Info20M van Henk en Janneke Bos speciaal in het teken van het reviseren van zogenaamde binnenbeslagblokken. Meer vindt u op de website ...

Vol met nuttige informatie voor de echte doe-het-zelver, maar ook vol met bruikbare informatie voor elke eigenaar van een klassiek getuigd schip, rond- en platbodem.

Het leken wel jachten

Ruim anderhalve eeuw al worden schepen door machines voortbewogen. Met revolutionaire gevolgen voor het scheepsuiterlijk: van stoomsleper tot 100.000-tons cruiseschip voor vakantiereizen. In die ruim anderhalve eeuw springt de periode van 1945 tot omstreeks 1970 eruit. Een combinatie van factoren liet in die jaren de anders zo stijlloze, anonieme vrachtvaarders uitgroeien tot de mooiste schepen die de (inter-)nationale koopvaardijvloot heeft gekend. Met prachtig gesneden boegen aan slankogende rompen met aerodynamische opbouwen en welgeplaatste masten plus laadgerei. Voor zowel land- als zeeman een lust voor het oog. Dit waren de gouden jaren van technici en navigatoren, bemanningen en reders met hart voor de zaak, trots op hun schepen die voor Nederland varende ambassadeurs waren.

Van de failliete uitgeverij Aprilis hebben wij nog een beperkte voorraad van de 2 titels uit de serie "Het leken wel jachten" op voorraad. Deze week mogen zij weg met een aantrekkelijke korting.
Deel 1 ...
Deel 2 ...
Op is op! (Red. Inmiddels zijn de boeken uitverkocht)

Uw positie tonen op Facebook

Facebook is een sociale netwerk site, waar u uw vrienden en contacten op de hoogte kunt houden van uw activiteiten. U kunt nu met een simpele applicatie ook al uw contacten op Facebook meteen laten zien wat de positie is van het schip waar u op vaart. Een leuke manier om het thuisfront op de hoogte te houden.

Als u iNavX op uw iPhone gebruikt dan kunt u direct uw route, waypoints en ook foto's doorsturen naar uw Facebook account. Het enige dat u daarvoor nodig heeft is de iNavX applicatie voor de iPhone en een actieve Fugawi X-Traverse account.

Vervolgens kiest u in iNavX Tracks - Export tracks - Share met Facebook en verstuur uw route en foto's. Meer instructies vindt u hier ...

Jachtbouw volgen

Noaber is een nieuw type motorjacht van Consonant Yachts in Vriezenveen. Leuk is dat u de bouw van een Noaber 47 kunt volgen op de website van de werf. Rechts onderaan de pagina vindt u dan de fotoreportages van de verschillende bouwfases.

Geschiedenis van de navigatie

Een zeeman kan zijn weg over zee vinden, omdat hij de vaardigheid bezit de gegevens te interpreteren die de voor de navigatie beschikbare hulpmiddelen hem leveren. Alleen dankzij die kundigheid kan hij bepalen waar hij zich bevindt en welke koers hij moet varen om zijn bestemming te bereiken. Dat was zo in vroeger tijd en dat geldt nu nog steeds. De failliete Uitgeverij Aprilis gaf het boek Koersvast, vijf eeuwen navigatie op zee uit. Vaarwinkel heeft nog een paar van deze (nieuwe) boeken weten te traceren en wij bieden deze nu aan voor u als lezers van het Vaarwijzer weblog ...

Klushaven Amsterdam

Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van een KlusHaven in Amsterdam. Dit wordt de ontmoetingsplek voor iedereen die van boten, varen of gewoon een gezellig terras aan het water houdt. In de Klushaven is van alles mogelijk.
De initiatiefnemers hebben een enquete op de website geplaatst om van bootjeseigenaren/liefhebbers uit Amsterdam e.o. te horen waar zij nu precies behoefte aan hebben. Klik hier ...

Winteraanbieding Duitse sportschipperkaarten

Wilt u nog even wat verder weg. Vaarwinkel heeft nog een partij van de Duitse Sportschiffahrtskarten op voorraad. Het gaat hier om de vaargebieden rondom Kiel en de Oostkant van Denemarken. Of te wel de sets 1 tot en met 5 in zogenaamde Combikaart uitvoering compleet met cd met digitale havengids en gratis navigatiesoftware. Ook hier, zolang de voorraad strekt. Klik hier ...

Winteraanbieding 1800 serie

In het winterseizoen kunt u vaak uw slag slaan als het gaat om vaarkaarten en navigatieboeken. Vaarwinkel heeft nog een restant van een aantal Hydrografische kaarten uit de 1800-serie. Deze worden nu met een leuke korting aangeboden. Let op; kom snel. Deze aanbieding is alleen geldig zolang de voorraad strekt.
Elders zult u een dergelijke korting niet snel tegenkomen, omdat alle winkels onbeperkt de kaarten terug kunnen geven aan de Hydrografie en zij dus nooit met een oude voorraad van deze kaarten blijven zitten. Wij vonden het echter tijd voor een leuke aanbieding in deze barre tijden. Dus kom snel en bestel !

Nominatie beste havenkroeg

Op het internet vond ik een vooraankondiging voor een verkiezing van de beste havencafe's. Op dit moment staan er geen genomineerde cafe's in een Nederlandse of Belgische havens bij. Ik roep u dus op om massaal uw eigen favoriet te nomineren en zo meteen Nederland en Belgie als watersportbestemming op de kaart te zetten. Klik hier om uw nominatie door te geven ...

Vertrouwen op de METS

De METS is de jaarlijkse vakbeurs voor de internationale watersport- en jachtbouwsector. Elk jaar vindt deze in november in Amsterdam in de RAI plaats. De beurs die vorige week donderdag afliep laat zien dat er vertrouwen is vanuit leveranciers en producenten. Het aantal bezoekers was nagenoeg gelijk aan vorig jaar en er waren dit jaar meer standhouders.
De geluiden na afloop van de METS waren dan ook positief. Er zijn goede zaken gedaan en nuttige contacten gelegd.

16e editie ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs verschenen

Met regelmaat schreef ik hier al over de nieuwe binnenvaartregels die sinds dit jaar van kracht zijn. Reden voor de ANWB om haar bekende cursusboek voor het klein vaarbewijs te herzien en in een nieuwe editie uit te brengen. Om de betekenis van alle theoretische kennis duidelijk te kunnen maken, wordt deze toegepast in praktijkvoorbeelden. Met de in het boek opgenomen oefenvragen kan de examenkandidaat zich voorbereiden op het examen. De opzet van het boek en het trefwoordenregister maken het boek, ook na het halen van het examen, tot een bruikbaar naslagwerk.
Begint u binnenkort met een cursus of zelfstudie voor het klein vaarbewijs verzeker u er dan van dat u de 16e editie van het ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs heeft. Uiteraard is de 16e editie in de Vaarwinkel te bestellen.

Aanvullend op het boek is een cd-rom met examentraining verkrijgbaar. Deze is al eerder in nieuwe en aangepaste versie verschenen en bevat inmiddels meer dan 1.000 verschillende oefenvragen en 20 oefenexamens. De nieuwe cd was al los verkrijgbaar en is nu ook verkrijgbaar in een voordelige combinatie met het nieuwe boek.

Aloha

Vaste lezers van de nieuwsbrief herinneren zich wellicht nog dat ik vorig jaar rond deze tijd aan de andere kant van de wereld op Maui zat. Mijn broer zit daar weer voor de winter en hij zond mij deze link naar een video die op een wel heel bijzondere manier is gemaakt ...
Een volgende keer zal ik daar iets dieper op ingaan, zodat u dat wellicht aan boord ook eens kunt proberen ...

Radaropleiding in Belgie

Een radar is een zeer efficiënt hulpmiddel bij slechte zichtbaarheid, om te navigeren en om aanvaringen te voorkomen op voorwaarde dat men ermee kan werken.
Men is niet verplicht een radar aan boord te hebben, maar als er één is, is men wel verplicht hem te gebruiken wanneer het nodig is (voorschrift 7 van het Internationaal Aanvaringsreglement). Uiteraard gaat men ervan uit dat de operator ook de nodige kennis heeft om met een radar te werken. Hoe de radar te bedienen leert u bijvoorbeeld in de Radaropleiding van Naviclass. Deze radarcursus leert u op de juiste manier te werken met een radar. Na afloop ontvangt u een RYA Radarbrevet. De cursus wordt gegeven in Temse, Belgie.


Als u een radar aan boord heeft bent u verplicht om een marifoon aan boord te hebben en om dus een basiscertificaat marifonie te bezitten. Lesmateriaal marifonie vindt u hier ...

Restant boeken uitgeverij Aprilis

Onlangs werd helaas het faillissement van Uitgeverij Aprilis uitgesproken. Hierdoor moesten wij al hun boeken uit het assortiment van de Vaarwinkel halen. Een gemis voor de vele liefhebbers van de historische scheepvaartboeken.
Gelukkig heeft onze partner Kelvin Hughes nog verschillende boeken op voorraad in hun magazijn die wij nu exclusief via de koopjeshoek en voor een aantrekkelijke prijs kunnen aanbieden. Kijkt u dus vooral eens in de koopjeshoek op Vaarwinkel.nl.

F18 clinics in Nederland

Vanaf 28 november organiseert de Formule 18 Catamaran Klasse Nederland op zeven zaterdagen clinics voor haar leden. Sprekers zijn Coen de Koning, Mischa Heemskerk en Sven Karsenbarg, Alle sprekers zijn Watersportverbond-erkende coaches en zelf ook enthousiaste zeilers. Locatie van de clinic is het Internationaal Zeilwedstrijdcentrum Den Haag, Hellingweg 136 te Den Haag (Scheveningen). De inhoud van deze clinics is gebaseerd op de input van een aantal F18-zeilers, zodat deze clinics zeer nauw aansluiten op de behoefte van deze doelgroep. Inhoud van de clinics is te vinden op de website van de F18 Klasse Nederland. Meer informatie en tijden op: http://www.f18.nl/

Boating Life

Boating Life is de naam van een website boordevol (Amerikaanse) informatie die ook voor de Europese watersporter veel bruikbare informatie bevat. Er aardig zijn bijvoorbeeld de proefvaarten ... Soms is het even zoeken, maar als u het door heeft kunt u hier gratis veel informatie halen.

Nieuwe cd-rom Examentrainer Marifonie

VBO Vaarbewijsopleidingen uit Dongen is druk bezig hun reeks van cursussen, trainingen en leermiddelen uit te breiden. Eerder dit jaar waren daar al een cursus voor het Belgische SRC certificaat, daarna volgde het cursusboek Studiewijzer Marifonie & Marcom-B. Nu komt VBO ook met een cd-rom Examentrainer Marifonie, SRC en Marcom-B. Deze cd sluit nauw aan op de studiewijzer en bevat een groot aantal oefenvragen en biedt u de mogelijkheid om op uw pc onbeperkt examens te oefenen. De cd-rom, die ook door Promanent is gemaakt, bevat namelijk functie waarmee de software onbeperkt examens kan genereren. Hiervoor werden een groot aantal oude en recente examens geanalyseerd en kon zo een zogenaamde toetsmatrijs worden samengesteld. Het resultaat is een door de software gegenereerd examen dat een goed beeld geeft van de opbouw van het officiele examen.

Op de cd staan vier modules voor de examens voor het basiscertificaat marifonie, de module GMDSS-B, het volledig Marcom-B en het Belgische SRC. SRC is het Belgische Marcom-B. De stof die u voor het examen moet kennen is wat eenvoudiger en in Belgie is geen praktijkexamen verplicht, maar volstaat het volgen van een cursus aan een erkende instelling. In de cursus ontvangt u praktijktraining. VBO biedt in Nederland al cursussen SRC aan. U doet dan examen in Brussel en het verkregen diploma SRC is daarna wel in Nederland geldig als Marcom-B. In aanvulling op de cursus kunnen kandidaten nu ook met de cd-rom zelf oefenen voor het SRC.
Kandidaten kunnen in Belgie een SRC cursus volgen bij Naviclass of via Vaarschool.be.

De cd is hagelnieuw, want pas gisteren door de fabriek afgeleverd, maar nu al via de Vaarwinkel te bestellen ...

N.B. De cd Examentrainer Marifonie lijkt erg op de cd Examentraining Marifonie. Beiden zijn gemaakt door Promanent en werken met dezelfde software. Inhoudelijk is het verschil dat de VBO Examentrainer aansluit op hun eigen studiewijzer en dat de andere cd meer aansluit bij de boeken van ANWB en het Goede Boek. Wat betreft functionalitiet is het verschil dat de VBO Examentrainer de mogelijkheid biedt om onperkt examens te oefenen, terwijl de andere cd beperkt is tot de meegeleverde examens.

Pleziervaartbelasting voorlopig weer van de baan

Het lijkt een "never ending story", maar ook dit keer heeft een minister besloten om (voorlopig) geen pleziervaartbelasting te gaan invoeren. Zojuist bereikte mij dit goede nieuws via een e-mail van Joop Swimmers, bestuurslid van het Watersportverbond. Hij schreef:
"We zijn er druk mee geweest de achterliggende maanden: gelukkig ben ik zeker met dit resultaat. Hierbij een - enigszins onverwacht - persbericht van minister Verburg."

Blij dat de minister heeft ingezien dat het heffen van een vaarbelasting geen goede zaak is, maar toch een beetje jammer dat deze discussie eerder dit jaar veel stof heeft doen opwaaien en onnodige onrust heeft veroorzaakt. En ... als u het goed leest blijft de deur voor een vorm van een vaarbelasting toch nog een beetje open. De discussie over de financiering van het onderhoud van de vaarwegen ed. blijft namelijk bestaan. De watersportsector werkt nu hard aan de Toekomstvisie Watersport 2025. Op basis daarvan gaat het Watersportverbond opnieuw in overleg met Minister Verburg.

Verlenging of examen Rijnpatent

De afdeling CCV van het CBR neemt in Nederland de meeste examens voor de binnenvaart af. Dus ook de examens ter verkrijging van het Rijnpatent. Het Rijnpatent is nodig om met een binnenvaartschip in Duitsland op de Rijn (Spijksche Veer tot Basel) te varen.
Een belangrijk onderdeel in het examen voor het Rijnpatent is de zogenaamde "streckenkennis", de kennis van een bepaald stuk van de Rijn. Voor elk stuk van de Rijn moet u over deze kennis beschikken om op dat deel te mogen varen. Periodiek moeten schippers hun patent verlengen en daarvoor opnieuw examen doen en dus aantonen dat zij nog steeds over voldoende kennis van hun vaargebied beschikken.

Een diploma Schipper Rijnvaart wordt afgegeven voor (een deel van) de Rijn tussen Basel (Mittlere Rhein-Brücke 166,64) en het Spijksche Veer (km. 857,40).

Als u al in het bezit bent van een diploma Schipper Rijnvaart en/of van een Rijnpatent geldend tot een bepaalde plaats, kunt u voor de uitbreiding van het patent één of meerdere aanvullende examens afleggen. De aanvullende examens corresponderen met door CCV vastgestelde Rijnzones. Indien de uitbreiding van het patent meerdere Rijnzones betreft, moet u meerdere examens te doen.

Het CCV heeft de regels rondom het inschrijven voor een examen makkelijker gemaakt. Indien nodig kan een schipper de examendatum tot uiterlijk 8 dagen voor het examen nog wijzigen. Zo wordt beter rekening gehouden met de praktijk dat een schipper soms snel aan de reis moet en zijn tijd lastig kan inplannen.

In de Vaarwinkel vindt u een gratis programma om de streckenkennis te oefenen. Dit programma is al oud en wordt niet meer door de makers onderhouden, maar het is het enige programma om de streckenkennis te leren en wordt nog veel gebruikt. Klik hier voor meer informatie ...

Boek ADN Examentraining

Tijdens een workshop op de maritieme beurs Europort 2009 in de AHOY vorige week hebben het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en GDS Cross Media Group een nieuwe publicatie gelanceerd. Het betreft het ADN examentrainingsboek dat als hulpmiddel kan dienen bij het behalen van het ADN vakbekwaamheidscertificaat.

Promanent introduceerde al eerder een interactieve examentraining voor ADN/ ADNR ...

Storing Vaarwinkel website verholpen

De storing op de website van Vaarwinkel is weer verholpen en alle informatie over de producten is weer beschikbaar. Nogmaals excuus voor de overlast.

Reizen tot op het bot

In Reizen tot op het bot verhaalt Eerde Beulakker over belevenissen die hij tijdens zijn vele zeilreizen heeft meegemaakt. Altijd weer komt hij op zijn zeetochten mensen tegen die interessant zijn en waarover de nodige verhalen te vertellen zijn. Is reizen onder zeil voor weinig mensen weggelegd, erover lezen en daarvan genieten kan iedereen.

Storing op Vaarwinkel ...

Op de website van Vaarwinkel is sinds gisteren een hardnekkige storing, hierdoor is het niet mogelijk om de detailinformatie van de producten op te vragen. Als u deze informatie opvraagt volgt een foutmelding.
Wij verwachten dat het probleem in de loop van woensdag pas verholpen zal zijn. Excuus voor de overlast

Workshop en cursus dieseltechniek

Altijd al meer willen weten over de dieselmotor? Onder de bezielende leiding van Lowy Sterken en zijn Jacht service bedrijf Tech Werk organiseert Zeezeilschool Scheveningen een cursus dieseltechniek. Daarbij wordt ingegaan op de werking en het onderhoud van een scheepsdieselmotor. Ook wordt er stil gestaan bij het winterklaar maken van uw motor. In een aparte workshop krijgt u vervolgens ook de kans om "echt" te sleutelen. Kijk op voor meer informatie ... Een nuttige boek is het Boordboek Scheepsdiesels ..

Praktijkexamen klein vaarbewijs

Sinds vorig jaar moet u voor Marcom-B (of de module GMDSS-B) een praktijkexamen doen naast een theoretisch examen. Een lezer van de Vaarwijzer nieuwsbrief schreef ons dat er in zijn familie- en kennissenkring wordt gesproken dat er mogelijk ook een praktijkexamen voor het klein vaarbewijs zit aan te komen. Hij merkte op dat veel mensen nu examen zouden doen, om zo het praktijkexamen "te ontlopen".

Bij mijn weten is er op dit moment geen sprake van dat het examen klein vaarbewijs uitgebreid gaat worden. De discussie over een mogelijk praktijkexamen is al zo oud als de discussie over het vaarbewijs. Er is echter voorlopig geen sprake van dat er een praktijkexamen gaat komen. Ook op de laatste docentenvergadering met de examencommissie is daar niets over bekend gemaakt. Ook leeft het niet op het verantwoordelijke ministerie. De nieuwe binnenvaartregels zijn net droog en er is op dit moment geen reden om de examenregels voor het klein vaarbewijs weer aan te passen.

Wel wordt er landelijk veel gediscussieerd over de veiligheid op het water en de handhaving en welke rol de vaaropleiding daarin speelt. Een mogelijke vaarbewijsplicht voor iedereen speelt daarin een rol. In Nederland doen nu jaarlijks ongeveer 20.000 mensen examen. Het is met de huidige infrastructuur van examenlocaties, docenten en vaarscholen niet mogelijk al deze mensen een praktijkexamen af te nemen. Als het vaarbewijs algemeen verplicht zou worden, wordt het aantal examenkandidaten ook groter en wordt het afnemen van een praktijkexamen nog moeilijker te organiseren.

De roep om een praktijkexamen hoor ik met name uit de hoek van mensen die het examen klein vaarbewijs te makkelijk vinden. Er bestaat echter vanuit de officiele instanties, watersportbonden, de watersportsector en ook bij veel docenten geen enkele wens om met een praktijkexamen een grotere drempel tot de watersport op te werpen. En over een algemene vaarbewijsplicht is men het nog lang niet eens.

Voor de watersport bestaan er momenteel slechts twee (verplichte) opleidingen met een praktijkexamen. Dat is het al genoemde Marcom-B/ GMDSS (en ook Marcom-A) en het examen voor het Groot Pleziervaartbewijs. Alle andere examens zijn theorie examens.

Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs ...
Lesmateriaal GMDSS ...
Lesmateriaal Marcom-B...
Lesmateriaal Groot Pleziervaartbewijs ...

Veilig varen

Rijkswaterstaat heeft donderdagavond proces-verbaal opgemaakt tegen de schipper van een catamaran. Verrast door de stroom op de Westerschelde, kon de schipper zijn boot niet voor het donker in de haven van Terneuzen brengen. De man voer zonder boord- en topverlichting tussen de beroepsvaart. Bij verdere inspectie door de verkeersleider van Rijkswaterstaat bleek dat de marifoon niet aan stond en dat de schipper een verouderde zeekaart aan boord had. Ook had het schip geen radarreflector. De catamaran is daarna onder begeleiding van een schip van Rijkswaterstaat naar de binnenhaven van Terneuzen gebracht.
Dit voorbeeld toont aan dat er nog steeds schippers rondvaren die er niet van doordrongen zijn dat een goede voorbereiding essentieel is om veilig het water op te gaan.

Aarden op zout

Bij Uitgeverij De Alk verscheen het boeiende verhaal van Ruth Gerritse en Mark van t Woud die zes jaar rond de wereld zeilden in Thalassa II, een stalen zeiljacht van 14.60 meter. Zij maakten hun droom waar ...

Innovatieve GPS voor zeilers

Begin 2010 komt er een nieuw soort GPS op de markt, die speciale functies biedt voor zeilers. Zo laat de GPS direct zien welke de optimale koersen zijn om tegen de wind in te kruisen. De nieuwe functies beloven veel verbeteringen en gemak voor zeilers. Zowel voor cruisers als wedstrijdzeilers.
De nieuwe GPS wordt licht van gewicht, krijgt een scherm dat goed in daglicht is af te lezen en is waterdicht. Verder wordt de GPS voorzien van Bluetooth zodat draadloos informatie met andere instrumenten of de boordcomputer gedeeld kan worden. http://www.thesailinggps.com/.

Zeekadetkorps Maassluis 60 jaar

Gisteren werd het 60-jarig jubileum van het Zeekadetkorps Maassluis groots gevierd. Het korpsschip Rigel (een voormalige loodsboot) lag afgemeerd in de binnenhaven van Maassluis, samen met de korpsschepen van Rotterdam en Hellevoetsluis. In de buitenhaven lag het korpsschip van Harlingen dat die nacht over zee naar Maassluis was komen varen.
Tijdens de officiele ceremonie kreeg de voormalige voorzitter Aad van Bedaf een Koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Maassluis. Ook voor het korps had de burgemeester een verrassing door het zeekadetkorps Maassluis de erepenning van de gemeente Maassluis toe te kennen.

Het Zeekadetkorps Maassluis, opgericht in 1949, is een maritieme jeugdvereniging. Het doel van het Zeekadetkorps is het interesseren van jongeren van 11 tot 18 jaar oud voor alle onderdelen van de maritieme (beroeps)sector, zoals scheepvaart, scheepsbouw maar ook de jachtensector, door de leden kennis te laten maken met de vele en gevarieerde mogelijkheden welke deze sector kan bieden.
De Zeekadetkorpsen Maassluis en Gouda werden beiden in 1949 opgericht. Het zou nog tot 1955 duren voor dat er een 'landelijke gedachte' kwam en het Zeekadetkorps Nederland, als overkoepelend orgaan van de Zeekadetkorpsen in Nederland, werd opgericht.

Faillissementen

Helaas bereikte mij deze week het bericht dat Uitgeverij Aprilis failliet is. Uitgeverij Aprilis was al een paar jaar "fullfillment" partner van Vaarwinkel. Boeken uit hun fonds kon u via Vaarwinkel rechtstreeks bij de uitgever bestellen. Nu de uitgever failliet is kan dat niet meer en hebben wij de meeste boeken uit ons winkelaanbod moeten halen. Via onze partner Kelvin Hughes zijn er nog een beperkt aantal exemplaren leverbaar. U vindt ze in de koopjeshoek op Vaarwinkel.nl.
Mocht er een doorstart komen en als er bekend is wat er met de uitgaven gaat gebeuren, dan laat ik u dat weten.
Verder bereikte mij het bericht dat Jachtbouwer Nowee en Jachttimmerbedrijf Dorr beiden failliet zijn verklaard. Bij de eerste onderneming in Heeg werkten 38 mensen. Nowee houdt zich bezig met de afbouw van onder meer de IJlstervlet, de Rembrandtsloep, de Ace, de Caprice en de Rhapsody. De rechtbank heeft ook het faillissement uitgesproken over Dorr Jachtbetimmering in Lemmer. Bij dit Lemster bedrijf werken 45 mensen. De onderneming had het bankroet zelf aangevraagd.

Wat dat betreft zit de watersportsector nog steeds in woelig water. Het aantal bezoekers aan de verschillende watersporttentoonstellingen en -beurzen was altijd een goede graadmeter hoe de economische situatie in de watersportsector er voor stond. Een aardig artikel hoe de sector er in de Verenigde Staten voor staat leest u hier ...

Hier en daar is hierdoor natuurlijk ook nog wel eens voordeel te halen. De failliete boedel van de firma Zandbergen Watersport wordt geveild. Wellicht dat er nog iets voor u bij zit ...

(Te) Hard varen

Eerder schreef ik al over de plannen om het klein vaarbewijs of zelfs de boot in beslag te nemen bij ernstige overtredingen op het water. En in het vervolg daarop schreef ik over de nieuwe verplichte vaaropleiding in Florida. Met name het (te) snel varen roept veel reacties op.

Interessant is daarom om te lezen in de visie die staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Huizinga, op de kentekenregistratie van pleziervaartuigen bekend heeft gemaakt aan de Tweede Kamer. In haar brief aan de Kamer schrijft zij onder andere dat uit gegevens over incidenten en ongevallen op het water niet is gebleken dat snelle motorboten zorgen voor een veiligheidsprobleem. Elke schipper van een snelle motorboot moet verplicht een klein vaarbewijs hebben. Zou er een verband zijn tussen het verplichte vaarbewijs (en de kennis van de vaarregels) en de constatering dat snel varen geen extra gevaar op het water betekent? Ik ben benieuwd naar uw reacties. Onderaan dit bericht kunt u reageren.

Lesmateriaal voor het Nederlandse klein vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Scheepshistorie deel 8 verschenen

Bij Uitgeverij Lanasta is het 8e deel in de reeks Scheepshistorie verschenen. In deze reeks een geheel nieuwe aanpak om de Maritieme Historie in beeld te brengen. Aan de hand van scheepsmodellen wordt een zeer gedetailleerd beeld gegeven van de Nederlandse maritieme historie.
In deel 8 het Hospitaalschip Oranje, de Arnemuidense Hoogaars en de Jacobsstaf en het Davidskwadrant. Deze laatste twee zijn natuurlijk geen scheepsmodellen, maar de navigatie instrumenten van de zeeman in de Middeleeuwen.

Alle delen in de serie Scheepshistorie zijn in de Vaarwinkel te bestellen. Deel 8 vindt u hier ... (nog zo nieuw dat de afbeelding nog ontbreekt, die ziet u hiernaast)

Beurs Klassieke Schepen

Morgen, vrijdag 6 november gaat de 13e Klassieke Schepenbeurs van start in Enkhuizen. De enige beurs in Europa voor het bouwen, beheren, onderhouden en conserveren van klassieke en traditionele schepen. De beurs is drie dagen lang het ontmoetingspunt voor de professionele en pleziervaart; voor vakkundige eigenaren en toegewijde liefhebbers van traditionele vaartuigen en scheepsambachten.
Ontwerpers, (casco)bouwers, scheepstimmerlieden, tuigers en toeleveranciers geven er informatie over materialen en producten. Behoudsverenigingen, klassenorganisaties, charteraars, verzekeringsmaatschappijen en makelaars bieden hun diensten aan. Vaklieden en andere experts vertellen, demonstreren en discussiëren over hun werk.
Meer dan honderd schepen zijn te zien en te koop op de beurs en in de haven.

De beurs is van 6 tot en met 8 november, dagelijks geopend van 10 - 18.00 uur.

Oktober nummer Info20M is uit

Het oktober nummer van het informatieblad Info20M is uit en te downloaden op de website van Henk en Janneke Bos. Deze maand in Info20M:
 • Van groot vaarbewijs naar groot pleziervaartbewijs;
 • Dubbelen van stalen schepen;
 • Kentekenregistratie van schepen;
 • Inland AIS;
 • Het scheepsafvalstoffenverdrag;
 • En in de serie Gas aan boord deze keer de gasverbruikstoestellen.

Klein Vaarbewijs en ICC straks geïntegreerd op één nieuwe pas

Vanaf 1 januari 2010 zal Vamex de afgifte van het nationale Klein Vaarbewijs en het internationale Certificate of Competence (ICC) samenvoegen in één nieuw ontwikkeld document.

Voor de watersporter die ook in het buitenland vaart betekent dit een duidelijke serviceverbetering en lastenverlichting. Tot op heden wordt het ICC nog door de ANWB afgegeven als los papieren document, dat alleen apart kan worden aangevraagd als men al in het bezit is van een Klein Vaarbewijs. Straks zijn beide documenten geïntegreerd binnen één pas op creditcard formaat. Er hoeft dan ook nog maar eenmaal een aanvraag met pasfoto te worden ingediend en nog maar één keer te worden betaald.

Vanaf 1 januari ontvangen alle voor het Klein Vaarbewijs examen geslaagde kandidaten (ongeveer 20.000 per jaar) het nieuwe aan de internationale standaard aangepaste document. De geheel nieuw ontworpen pas kent tevens een aantal belangrijke verbeteringen op het gebied van beveiliging om mogelijke fraude beter tegen te gaan. Het huidige tarief van € 25,- voor een Klein Vaarbewijs wordt, ondanks deze verbeteringen, niet verhoogd.

Begin december zal Vamex meer informatie op haar website publiceren met daarin dan informatie voor alle verschillende houders (nieuw en oud) van het klein vaarbewijs en extra antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot het nieuwe vaarbewijs. Zodra er meer bekend is zullen wij daar ook op Vaarwijzer aandacht aan besteden.

Vaarwinkel.nl partnerprogramma

Als u een eigen website heeft die zich op de watersport of scheepvaart richt, dan is het Vaarwinkel.nl partnerprogramma voor u interessant.
Vaarwinkel.nl geeft u een premie als u bezoekers van uw website doorverwijst naar Vaarwinkel en deze bij ons een bestelling plaatsen. Als partner van Vaarwinkel.nl kunt u op een eenvoudige manier ieder artikel uit ons assortiment via uw site verkopen: boeken, vaarkaarten, video, software etc.. U kunt zo relevante content aan uw site toevoegen Èn u biedt uw bezoekers een extra service.

Vaarwinkel.nl maakt het u gemakkelijk: verkoop, verwerking, verzending en facturering van bestellingen; wij nemen het allemaal voor onze rekening. En uiteraard is onze klantenservice het aanspreekpunt voor alle vragen van klanten.

U bepaalt welke content u wilt gebruiken, voegt links naar Vaarwinkel.nl aan uw site toe en uw online shop is 'open-for-business'. Wij registreren alle verkopen via uw site en storten commissie op uw bankrekening. Actuele rapportages bieden constant helder inzicht in uw verkopen. En deelname kost niets!

Uitgeverij Aprilis failliet

Helaas bereikte mij gisteren het bericht dat Uitgeverij Aprilis failliet is. Uitgeverij Aprilis was al een paar jaar "fullfillment" partner van Vaarwinkel. Boeken uit hun fonds kon u via Vaarwinkel rechtstreeks bij de uitgever bestellen. Nu de uitgever failliet is kan dat niet meer en hebben wij de boeken uit ons winkelaanbod moeten halen.
Mocht er een doorstart komen en als er bekend is wat er met de uitgaven gaat gebeuren, dan laat ik u dat weten.

Watersportsector navigeert door woelig water

Het aantal bezoekers aan de verschillende watersporttentoonstellingen en -beurzen was altijd een goede graadmeter hoe de economische situatie in de watersportsector er voor stond.
Een aardig artikel hoe de sector er in de Verenigde Staten voor staat leest u hier ...

Start tot finish

Eerder schreven we al over de online almanak van Uitgeverij Wiley. Wiley komt nu met een drietal praktische boeken van Start tot Finish over Motorboating, Yachting en Dinghy Sailing.
Aardig is dat ze als voorbeeld twee gratis PDF bestanden als downloads ter beschikking stellen. Het eerste gaat over afmeren en het tweede gaat over balans en trim voor een kleine zeilboot.

In de Vaarwinkel vindt u ook Nederlandstalige boeken over aan- en afmeren en over zeiltrim:
ANWB Manoeuvreren voor motorboot en zeiljacht
Handboek motormanoeuvres en ankeren
Zeil- en tuigtrim
ANWB Handboek zeiltrimmen

Bluemapia

Bluemapia is de naam voor een "social maping site" speciaal voor watersporters; een combinatie van een "social media" website en een kaart. Bluemapia komt nu ook met een versie speciaal voor de Apple iPhone. Met behulp van de GPS in de iPhone kunt u foto's en informatie over locaties direct doorsturen of juist informatie relevant voor uw locatie opzoeken. Naar mijn mening is dat de toekomst van de digitale almanak. Locatiegebonden informatie en aangevuld met door gebruikers zelf aangeleverde informatie.

MaxSea en NobelTec samen

Zojuist is bekend gemaakt dat de serie van Nobeltec Marine Software (USA) is overgenomen door Signet. Signet is ook al de eigenaar van de bekende MaxSea en MapMedia software. Signet neemt de Nobeltec software over van Jepessen Marine.
Signet is in Europe een relatief onbekende naam, maar is naast MaxSea eigenaar van diverse andere bedrijven die actief zijn in navigatie. De firma Furuno, onder andere bekend van de plotters- en radarapparatuur, is groot aandeelhouder in Signet S.A.. Technieken uit MaxSea vormen weer de basis achter NavNet 3D van Furuno.

Nobeltec wordt in Nederland vertegenwoordigt door de firma Alphatron in Rotterdam. Furuno wordt in Nederland geleverd door Sailtron en Radio Holland.

Nieuwe druk Electriciteit te water

Ongetwijfeld dat velen van u blij zullen zijn dat de 2e druk van het boek ‘Elektriciteit te water’ is verschenen. Electriciteit te water is geen gewoon boek over elektriciteit. Het is gebaseerd op één van de meest succesvolle artikelenseries in "Practical Boat Owner". De prachtige illustraties en heldere tekst maken een gecompliceerd onderwerp toegankelijk en duidelijk.

Een volledige en praktische stap-voor-stap handleiding voor jachteigenaren. Alles wat je wilt weten over de elektrische installatie en apparatuur aan boord. Een uniek boek, geheel in kleur uitgevoerd, met bijzonder duidelijke tekeningen en schema's. Zowel de doorgewinterde doe-het-zelver als de beginnende watersporter kan met dit boek direct aan de slag, als het gaat om het elektrische systeem, het aansluiten van apparaten en het oplossen van problemen.

U kunt Electriciteit te water bestellen in de Vaarwinkel ...

Navigatiesoftware van Garmin

Vanaf november is Garmin HomePort verkrijgbaar, Garmin's eerste navigatiesoftware speciaal voor watersporters. U kunt met dit nieuwe product thuis uw vaarroute uitstippelen, compleet met waypoints. Het enige dat u hiervoor nodig heeft, is een computer en een Garmin kaartplotter. Nieuwe waterkaarten aanschaffen voor HomePort is ook niet nodig. Deze PC-applicatie maakt namelijk gebruik van de BlueChart waterkaarten, die u al heeft aangeschaft voor uw kaartplotter, en toont deze op het scherm. Vervolgens kunt u beginnen met de routeplanning. Hierbij wordt u onder andere geïnformeerd over gevaarlijke punten onder water op de route, snelheid, brandstofverbruik en verwachte aankomsttijd. Is de route klaar, dan plaatst u het Garmin micro(SD) kaartje weer in de kaartplotter aan boord en kunt u gaan varen. Na uw vaartocht leest u uw vaargegevens uit in HomePort en kunt u deze opslaan voor later gebruik.

Klein hoekje

Dat fouten in een klein hoekje zitten en dat een fout de besten kan overkomen, bewijst de foto die u hier kunt vinden ...

Kustweerbericht

De praktische website Kustweerbericht uit Belgie is vernieuwd. Op de website vindt u op een gemakkelijke en vriendelijke manier de meest actuele weersituatie en voorspellingen voor het weer langs de Belgische kust. Er is ook een speciale pagina voor de watersporter. En u kunt van diverse plaatsen zelfs het strand met een webcam bekijken.

In de leerstof voor het klein vaarbewijs zit slechts een klein stukje meteorologie. Voor het varen op de kustwateren moet u toch echt meer weten. Dit wordt onder andere behandelt voor het examen kustnavigatie (TKN). En als u nog verder van huis wilt en bijvoorbeeld met orkanen te maken kan krijgen dan is het boek Meteorologie en oceanografie voor de zeevaart een echte aanrader. U vindt het in de Vaarwinkel ... Als u wat minder wilt besteden en genoeg heeft aan een meer gecomprimeerd verhaal dan is de syllabus Meteorologie, die op vele zeevaartscholen wordt gebruikt, een zeer goed boek. Ook deze vindt u in de Vaarwinkel ...

Verplichte vaaropleiding in Florida

In de Verenigde Staten hebben de individuele staten veel eigen bevoegdheden. Eén van deze bevoegdheden betreft het voorschrijven van "vaarbewijzen" voor watersporters. Zo kunnen er tussen staten onderling veel verschillen bestaan.
Na vele tientallen jaren van discussie heeft men nu in Florida stappen genomen om de watersport veiliger te maken. Vanaf 1 januari 2010 moet elke watersporter die na 1 januari 1988 geboren is een verplichte veiligheidscursus (Boating Safety Course) doen en in het bezit zijn van een "boating safety identification card" van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Dit is geen vaarbewijs, maar het is een bewijs dat iemand de cursus heeft gedaan en met succes een kleine theoretische test heeft afgelegd.
Belangenorganisaties zeggen dat het in ieder geval een eerste stap is richting meer veiligheid op het water. Er is gekozen voor deze opzet omdat een praktijktoets niet te organiseren valt. Het aantal bootgebruikers in Florida is daarvoor te groot.

De kaart is gratis te verkrijgen als men een bewijs heeft dat men met succes een goedgekeurde cursus heeft gevolgd. Cursussen en bijbehorend examen worden online of per post aangeboden. Onduidelijk is hoe men de identiteit van de examenkandidaat kan controleren, maar dat maakt ook niet zo veel uit. Het examen doe je thuis achter de pc en de boeken heb je bij de hand. Slagen moet dus voor iedereen haalbaar zijn. Maar identitietsfraude is zo natuurlijk wel heel makkelijk. Een papieren tijger?
Bij sommige aanbieders is de cursus en het examen gratis, je hoeft pas te betalen als je bent geslaagd! Dat is natuurlijk wel een aardige aanbieding. Het gaat om het resultaat en je kan gratis proberen tot je geslaagd bent.

Wat denkt u? Zou dit wellicht ook in Nederland kunnen werken? Als een soort van voor iedere watergebruiker verplichte toets in plaats van een voor iedereen verplicht klein vaarbewijs. Een soort van formele toets die je moet doen. Je slaagt altijd, maar in principe heb je daarvoor wel de leerstof moeten doorlopen en een toets moeten maken. Enige basiskennis wordt je dus geacht te hebben. Ik ben onder de indruk van de praktische uitwerking in Florida. Diverse goedgekeurde aanbieders, alles online en meteen examen. Alleen zet ik vraagtekens bij het puntje hoe de identiteit van de kandidaat te controleren? Ik ben benieuwd wat u er van vindt. Reageren kan onderaan dit artikel.
Lesmateriaal voor alle Nederlandse vaarbewijzen vindt u op http://www.vaarwinkel.nl/

Sponsorlink: Cruise reisbureau ...

Jessica Watson is vertrokken

Australie - Teener avonturier Jessica Watson is afgelopen weekend toch vertrokken voor haar poging om als jongste ooit de wereld rond te zeilen. Haar vertrek was wederom met enkele dagen uitgesteld vanwege de sterke wind bij Sydney. Afgelopen zondag zeilde de 16-jarige Watson met haar schip "Ella's Pink Lady" de haven van Sydney uit. Uitgewuifd door veel supporters.
Zij liet weten blij te zijn met de voorbereidingen aan de boot en dat de vooruitzichten goed waren. Na vertrek uit Sydney vaart ze eerst richting Nieuw Zeeland, dan door naar Fiji, Samoa, Zuid Amerika en dan naar Zuid Afrika. Vandaar is het dan nog 4.000 zeemijl terug naar Australie.

Meer informatie ...

Vaarwijzer op Twitter

Zoals u weet kunt u Vaarwijzer ook volgen via Twitter. Wij hebben een automatische koppeling tussen het Vaarwijzer weblog en onze Twitter account gemaakt. Zodra er een nieuw bericht op ons weblog wordt gepubliceerd komt daarvan direct een korte aankondiging op http://twitter.com/vaarwijzer. Vandaar klikt u moeiteloos door naar het Vaarwijzer weblog.

Wij hebben de Vaarwijzer Twitter account nu ook automatisch gekoppeld aan verschillende andere nautische nieuwsdiensten, zoals die van Nauticlink, Navingo en Schuttevaer. Anderen zullen binnenkort volgen. Zodra een van deze nieuwsdiensten nieuws plaatsen vindt u daarvan een korte introductie op http://twitter.com/vaarwijzer en kunt u doorklikken naar de bron.Als u dus snel en actueel op de hoogte wilt blijven van relevant nieuws over watersport en scheepvaart dan kunt u nu volstaan met het volgen van Vaarwijzer op Twitter (http://twitter.com/vaarwijzer)

Harde aanpak te snel varen

Gisterenavond en vanochtend was het al op het journaal te zien, maar staatssecretaris Huizinga is voorstander van een harde aanpak van snelheidsovertredingen op het water. Mensen die te snel varen lopen straks het risico hun vaarbewijs of zelfs hun boot kwijt te raken. Dat is in lijn met het beleid voor ernstige verkeersovertredingen op de weg waarbij men het rijbewijs of de auto (tijdelijk) kan kwijtraken.
Tegelijkertijd maakt de staatssecretaris bekend niet te voelen voor handhaving op basis van een kenteken, waarmee in ieder geval die dreiging voor de watersport en een van de praktische onderleggers voor de pleziervaartbelasting van de baan lijkt te zijn. Huizinga ziet meer heil in het op het water direct staande houden van de overtreders en hen direct te confronteren met de gevolgen van hun acties.

Een woordvoerder van de staatssecretaris geeft daarbij aan dat er verder gedacht wordt aan het verplicht stellen van een (klein) vaarbewijs voor elke bestuurder van een snelle motorboot. Nu is het zo dat er alleen een opvarende in het bezit hoeft te zijn van een vaarbewijs, maar dat deze persoon niet zelf aan het roer hoeft te zitten.Onduidelijk is wanneer deze nieuwe regels in kunnen gaan.
Natuurlijk ben ik benieuwd naar uw mening. Reageren kan onderaan dit bericht.

En als u alvast de koe bij de horens wilt vatten; lesmateriaal voor het klein vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

EGNOS Open Service operationeel

Op 1 oktober heeft de GNSS Supervisory Authority (GSA) van de Europese Commissie de EGNOS Open Service operationeel verklaard. Zie voor de details de website ...
Dit is het eerste officieel operationele signaal van EGNOS, met name van belang
voor de precisie van plaatsbepaling. Het Safety of Life signaal is nog niet operationeel wat betekent dat de betrouwbaarheid van het systeem nog niet gegarandeerd is.

EGNOS is een open dienst die gebruik maakt van het Amerikaanse GPS en het Russische GLONASS systeem voor satellietnavigatie. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) is een Europese variant van DGPS en levert naast het satellietsignaal een extra controle signaal van landstations. Omdat de landstations een bekende positie hebben kan bepaald worden wat de afwijking is van de satellietsignalen in een bepaald gebied. Door deze informatie aan boord te combineren met het satellietsignaal kan een meer nauwkeurige positie bepaald worden. Van groot belang voor toepassingen waarbij de positie heel nauwkeurig bekend moet zijn, bijvoorbeeld in de offshore industrie.
EGNOS loopt vooruit op het eigen Europese Galileo systeem voor satellietnavigatie.

Helikopter bijna verstrikt in SkySail

Nieuwe technieken kunnen ook voor onverwachte verrassingen zorgen. Op 15 september raakte een helicopter onderweg naar een productieplatform bijna verstrikt in een SkySail.
Een SkySail is een grote vlieger die op grote hoogte boven een vrachtschip opgelaten wordt. Door de trekkracht van de vlieger kan het schip veel brandstof besparen.
Lees meer op Schuttevaer ...

Overigens maakt SkySail vrijwel tegelijkertijd bekend dat zij ook het eerste vissersschip met een SkySail gaan uitrusten. Meer leest u op ...

Laura Dekker haalt haar Klein Vaarbewijs

Laura Dekker die als jongste ooit de wereld wil rondzeilen schrijft op haar Twitteraccount dat zij is geslaagd voor het examen Klein Vaarbewijs I en II. Langs deze weg wil ik haar daar natuurlijk van harte mee feliciteren en ik hoop dat ze meteen door gaat leren voor het certificaat Kustnavigatie. Krijgt ze van ons een gratis cd-rom Examentraining !

Doe nu als Laura Dekker en haal uw Klein Vaarbewijs !

Bron: Twitter

Welke kaarten neem ik mee?

Nu veel schippers overstappen op kaartplotters en electronische vaarkaarten is het beslist niet zo dat de papieren kaarten overbodig zijn geworden. Immers electronica kan het begeven en u zal dus altijd nog papieren zeekaarten - minimaal als backup - aan boord mee moeten nemen. Maar welke kaarten moet je dan meenemen? Immers op een geheugenkaart past zo ongeveer heel Noord Europa aan digitale kaarten, neem je die dan ook allemaal in papierenversie mee?

Niet alleen is dat veel gewicht, maar het kost ook veel geld om al deze kaarten aan te schaffen. Als u beschikt over een betrouwbaar systeem met een digitale vaarkaart dan is het verstandig om in ieder geval kaarten op kleine schaal van het te bevaren gebied mee te nemen. Kaarten op een kleine schaal tonen een groot gebied, maar met weinig details. Deze zogenaamde overzeilers zijn echter voldoende op open zee en voldoende ver uit de kust.
Verder neemt u een aantal kaarten met meer detail mee van de havens die u van plan bent aan te lopen. Ook is het aan te raden om bij de voorbereiding van een oversteek goed te kijken welke havens en uitwijkmogelijkheden er zijn voor het geval u bij storm of een noodgeval van uw route moet afwijken. Neem van deze plaatsen ook detailkaarten mee aan boord. Goede havengidsen kunnen het gemis aan detail opvangen en geven bruikbare adviezen over aanloop, ankerplaatsen etc.. Toch zijn zij niet bedoeld als vervanging van de detailkaarten van een havenaanloop. Kijk dus bij de reisvoorbereiding goed welke alternatieve havens er zijn voor het geval dat ... Kies een paar havens langs de route als goed en veilig alternatief. Deze havens neemt u op in uw tochtplanning, wat betekent dat u de detailkaart meeneemt, de gegevens in de havengids heeft bekeken en de
belangrijkste zaken van deze uitwijkhavens bij de hand heeft. Mocht u tijdens de reis dan gedwongen zijn van de route af te wijken, dan bent u goed voorbereid.

En natuurlijk vergeet u niet om ook passer, plotter of parallellineaal mee te nemen en voor vertrek werkt u de kaarten bij volgens de laatste Berichten aan Zeevarenden
(Notices to Mariners).

10.000e bestelling bij Vaarwinkel geplaatst

Gisteren plaatste de heer Slotemaker uit Aerdenhout de 10.000e bestelling op de website van Vaarwinkel. Deze mijlpaal wilden wij niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan en daarom ontvangt de heer Slotemaker het boek Veilig varen als geschenk. Het boek is inmiddels per post onderweg evenals de door hem bestelde andere producten.

De eerlijkheid gebied wel om te zeggen dat we pas zijn gaan tellen na de invoering van ons nieuwe winkelsysteem. In de jaren daarvoor hebben wij ook al een paar duizend klanten mogen verwelkomen, maar daarvan hebben wij geen telling bijgehouden.

Nieuwe Info20M verschenen

Het nieuwste nummer van Info20m van Janneke en Henk Bos is verschenen. In dit nummer onder andere: symposium tijdens de Klassieke Schepenbeurs 2009 gaat niet door (de Beurs Klassieke Schepen gaat wel door !), toekomstvisie watersportrecreatie 2025 in de maak, nieuwe organisatiestructuur IVW, scheepsafvalstoffenverdrag, lozingsverbod voor passagiersschepen, Gas Aan Boord deel 5 ‘De Leidingen’.
Gratis te downloaden vanaf ...

Voor het archief van Info20M kijkt u op de website van Janneke en Henk Bos ...

Gratis AIS-transponder voor 895 binnenvaartschepen

Rijkswaterstaat stelt voor een proef met automatische identificatie op schepen gratis 895 AIS-transponders ter beschikking. De inbouw is gratis, de koppeling met vaarkaart
of radar wordt niet vergoed. Schippers die niet mee kunnen of willen doen aan de proef, kunnen later met subsidie een transponder aanschaffen.
Bron: Schuttevaer

Veranderende binnenvaartregels

Eerder schreef ik over de nieuwe binnenvaartregels, zoals deze vanaf 1 juli van dit jaar van kracht zijn. Voor dit jaar staat er nog een verandering op de rol, namelijk het maximaal toegestane alcoholpromillage dat van 0,8 naar 0,5 gaat. Daarmee wordt het maximale promillage op alle Nederlandse binnenwateren gelijk getrokken. In het gebied waar het Rijnvaartpolitiereglement geldt was dit namelijk al 0,5 promille. Om het promillage aan te passen is een aanpassing van de Scheepvaartverkeerswet nodig.
In september is het wijzigingsvoorstel in de Tweede kamer besproken en naar verwachting kunnen de nieuwe regels nog dit jaar van kracht worden. Wij houden u op de hoogte.

Lees hier de beantwoording van de minister naar aanleiding van vragen van kamerleden ...

Tip: Vragen naar het alcoholpromillage komen vaak voor op het examen voor het Klein Vaarbewijs. Het is gebruikelijk dat in tijden van veranderende wetgeving dergelijke vragen even niet op het examen voorkomen. Dit om verwarring te voorkomen en omdat sommige leermiddelen in een dergelijke tijd juist wel of juist nog niet zijn aangepast. Zijn de nieuwe regels echter van kracht, dan mag u er gerust van uit gaan dat er naar de nieuwe regels gevraagd gaat worden.

Mogelijke vaarbewijsplicht in Suriname

In Suriname wordt serieus nagedacht om een verplicht vaarbewijs in te voeren. Een wet die zorgt voor ordening van het verkeer op het water bestaat nog niet. ‘Wij zijn bezig te pushen dat dit een feit wordt’, zegt de directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (de MAS), Michel Amafo. Indien de wet werkelijkheid wordt, zullen ook waterscooters en plezierboten zich moeten legitimeren middels een vaarbewijs.

Aanleiding voor de discussie is een tragisch ongeval waarbij enkele maanden terug twee minderjarige kinderen zijn omgekomen toen zij zich op een waterscooter aan het vermaken waren op de Surinamerivier.
Indien het waterverkeer middels wetgeving wordt geregeld, zullen alle eigenaren van waterscooters over een vaarbewijs moeten beschikken. Daarnaast moeten zij een training volgen hoe zich te gedragen op het water.

Varen op ruim vaarwater

Het blijkt dat ook de beroepsvaart op de ruimere wateren, zoals IJsselmeer, Markermeer en de Waddenzee nog al eens in de problemen komt. Volgens Rijkswaterstaat vinden er elk jaar een aantal incidenten plaats die voorkomen hadden kunnen worden door een betere voorbereiding.
Daarvoor heeft Rijkswaterstaat samen met de binnenvaartsector een brochure samengesteld met aandachtspunten en aanbevelingen. De brochure "Veilig varen op ruim vaarwater" is gratis te downloaden van de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Klik hier voor de brochure ...
Op het beeldscherm is de brochure niet gemakkelijk te lezen. Print de brochure daarom beter eerst uit.

Omdat de inhoud ook voor de watersporter interessante informatie bevat, noem ik hieronder nog even onze eigen lijst met de belangrijkste punten voor het veilig varen op ruim vaarwater:
 1. Noodprocedures: Weet u wat u moet doen in geval van nood en bespreek dit met de rest van de bemanning.
 2. Reddingsmiddelen: Zorg dat er voor minimaal elke opvarende een geschikt reddingsvest aan boord is. Controleer de overige reddingsmiddelen en zorg dat deze voor onmiddelijk gebruik gereed zijn. Bent u bekend met de werking van de reddingsmiddelen? Maak de andere bemanningsleden bekend met de aanwezige reddingsmiddelen, waar deze liggen en hoe deze te gebruiken.
 3. Veiligheidsmiddelen: Controleer de bilgepomp en pomp eventueel water uit het schip. Controleer de navigatieverlichting. Controleer of er voldoende warme en waterdichte kleding aan boord is. Controleer eventuele veiligheidslijnen en bevestigingspunten. Controleer de inhoud van de EHBO-doos.
 4. Navigatiemiddelen en voorbereiding: zijn alle vaarkaarten aan boord en zijn deze bijgewerkt? Informeer u over de weersverwachtingen, de informatie over waterstanden, golfhoogte, windrichting en -sterkte en stromen en andere vaartberichten. Controleer de werking van de navigatie-apparatuur. Weet u wat u moet doen als er een storing optreedt in deze apparatuur en heeft u alternatieve navigatiemiddelen?
 5. Navigatie: Tijdens de vaart houdt u natuurlijk regelmatig de positie bij.
 6. Aan dek: berg losse uitrustingsstukken op en zet alles wat aan dek blijft goed vast. Controleer luiken en ventilatie-openingen. Controleer de ankerbak en andere bergruimtes. Borg het anker maar zorg er voor dat deze wel snel gebruikt kan worden.
 7. Beneden dek: berg alle onnodige zaken goed op en zet alles wat niet opgeborgen kan worden vast. Controleer of alle openingen, luiken ed. goed dicht zijn.
 8. Techniek: controleer de aandrijving en motor, controleer de brandstof en smeerolie. Als uw oliefilter een waterafscheider heeft kunt u het water aftappen. Controleer ook of er voldoende drinkwater aan boord is. Controleer alle doorvoeren, afvoeren en waterinlaten. Controleer de electrische installatie.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.