Watersportverbond herziet haar mening over de pleziervaartbelasting

Watersportverbond scherpt standpunt over vaarbijdrage aan: NEE !

Dit is de uitkomst van een drietal ledenraadplegingen welke het Watersportverbond heeft gehouden en van de vele reacties die bij het verbond zijn binnengekomen. Het Watersportverbond heeft de leden uitvoerig geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen in het rapport Gabor waarbij ook aandacht is gegeven aan de achtergrond en doelstelling voor het invoeren van een mogelijk Blauwfonds.

Uit de reacties van de leden blijkt dat de commissie Gabor voorbij gaat aan argumenten welke voor de leden juist bepalend zijn voor een positiever standpunt. Onder andere worden genoemd als onoverkomelijke zaken: de hoogte en beheersbaarheid van de bijdrage, de onbegrijpelijke willekeur welke schepen bijdrageplichtig zouden zijn en dat de beroepsvaart is vrijgesteld.
Ook dat er geen garanties zijn opgenomen dat de recreatieve watersportsector zélf bepaalt waaraan de opbrengst kan worden besteed draagt niet bij aan enig vertrouwen in de opzet van een vaarbijdrage.

In de opsomming waaraan de gelden besteed zouden moeten worden zitten maatregelen waarvoor de watersporter geen bijdrage wil verlenen.

De leden zijn het niet eens met meerdere punten uit het rapport van de Taskforce. De leden delen de conclusie ten aanzien van de bestuurlijke haalbaarheid niet. Het signaal dat het nalaten van een bijdrageregeling zou gaan leiden tot een achteruitgang in het toervaartnet is niet onderbouwd.
Het lijkt geen reële optie dat alle brug- sluis- en andere heffingen zouden verdwijnen. Niet alleen geeft de hoogte van de uitvoeringskosten aanleiding tot zorg, ook staat de invoering van een nieuwe regeling haaks op de behoefte om juist tot minder regelgeving te komen.
De financiële bijdragen welke watersporters reeds op velerlei gebieden doen in meerdere vormen zoals BTW, toeristische bestedingen, toeristenbelasting etc etc, zijn substantieel en geven geen reden om deze vorm van recreatie anders te gaan behandelen dan andere vrije-tijdsbestedingen welke wél uit de algemene middelen worden betaald.

De instelling van een vaarbijdrage, ter financiering voor een op te richten Blauwfonds, achten het Watersportverbond op de door de Taskforce aangegeven wijze op geen enkele manier aanvaardbaar en uitvoerbaar en kan niet rekenen op enig draagvlak bij de leden van het Watersportverbond.

Bron: Persbericht Watersportverbond dd. 27 februari 2009

De redactie van Vaarwijzer is blij met deze duidelijke stellingname tegen een plezierbootbelasting.

Goed zeemanschap

Varend met een sloep op Alkmaardermeer tussen de betonning en stuurboordwal houdende, komt er van stuurboord een sneller varend schip van buiten de betonning aangesneld. Wij liggen op kruisende koersen. Er moet dus wat gebeuren.

De regels zijn zeer duidelijk. Een schip dat stuurboordwal vaart in het vaarwater (dus langs de kant of langs de lijn van de betonde vaargeul) heeft voorrang op kruisende schepen. Dit is ongeacht of de ander snel vaart of een zeilschip is. En zelfs als het kruisende schip een groot schip is heeft het stuurboordswal varende schip voorrang.De snelvarende boot moet in dit voorbeeld voorrang verlenen.

Maar net als op de weg, geldt op het water helaas ook; voorrang hebben is niet altijd voorrang krijgen.De schipper van het snelvarende schip kan immers de regels niet goed kennen of niet op de kaart hebben gekeken en daardoor niet door hebben dat de ander in de vaargeul vaart.

Er is overigens een uitzondering op deze hoofdregel en dat is als twee vaarwaters elkaar kruisen. Bij gelijkwaardige waters heeft het kruisende schip van stuurboord voorrang en bij niet gelijkwaardige waters heeft het schip in het hoofdvaarwater voorrang. Maar hij moet wel medewerking verlenen aan het invaren/kruisen van het andere schip. Uitzondering daarop is als het schip in het hoofdvaarwater een groot schip is en het schip dat uit het nevenvaarwater komt een klein schip is. Het grote schip hoeft dan geen medewerking te verlenen.

Uiteraard is er ook nog de bekende regel over goed zeemanschap. Wat vaak wordt uitgelegd dat als de ander geen voorrang geeft en er gevaar voor aanvaring blijft bestaan, dat dan het voorranghebbende schip toch maatregels moet nemen om een aanvaring te voorkomen.

Goed zeemanschap betekent naar mijn mening ook dat je niet in een "op het laatste moment" situatie wilt komen. Goed uitkijken en inschatten wat de andere watergebruikers doen kan veel ergernis voorkomen. Soms kan je namelijk al een "net niet" situatie voorkomen door even een graadje op te sturen, even gas terug of juist een tikje er bij. Dus goed zeemanschap betekent ook het niet op de regel van goed zeemanschap aan laten komen.

Bovenstaande stukje schreef ik naar aanleiding van een vraag van een lezer. Het onderwerp van elkaar kruisende schepen komt veelvuldig aan bod in de leerstof voor het Klein Vaarbewijs en komt regelmatig terug in het examen zelf.

Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs vindt u in de online Vaarwinkel ...

Internationaal Vaarbewijs en Stuurbrevet

Het Stuurbrevet is het Klein Vaarbewijs in België. Eerder schreef ik al over de nieuwe online cursus voor het Belgische Stuurbrevet (lesmateriaal via Vaarwinkel).

Als u met een Belgisch Stuurbrevet echter in het buitenland wilt gaan varen of uw schip ligt in het buitenland, dan kunt u er tegenaan lopen dat België nog niet de internationale verdragen voor het internationaal vaarbewijs heeft ondertekend. Praktisch betekent dit dat uw Belgische Stuurbrevet in andere landen niet gezien wordt als een geldig vaarbewijs.

De Belgische overheid biedt een papier in het Engels en Frans waarmee u in het buitenland wel kunt laten zien wat de betekenis van het stuurbevet is, maar dat biedt geen garantie dat de plaatselijke autoriteiten dat ook accepteren. Klik hier als u dat document wilt ophalen ... (PDF).

Vaart u veel buiten België en bent u verplicht een vaarbewijs te hebben dan is het beste eerst een Nederlands Klein Vaarbewijs te halen en daarmee een internationaal vaarbewijs (ICC) aan te vragen. Als alternatief kunt u ook overwegen om een Engels certificaat van de RYA te halen. Dat kan bijvoorbeeld in België bij Naviclass.
De eisen voor het Klein Vaarbewijs en de RYA opleidingen zijn wel zwaarder als voor het Belgische Stuurbrevet en zijn niet gebasseerd op de Belgische vaarregels (CEVNI). Hoewel het CEVNI dankzij de Europese afstemming inhoudelijk goed te vergelijken is met het Nederlandse Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Nominaties HISWA Innovatieprijs 2009

Branche-organisatie HISWA heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Elk jaar wordt daarom de HISWA Innovatieprijs toegekend. De drie genomineerden voor dit jaar zijn:
Q-Snap met een gewaarborgde drukknop met spanfunctie voor buiskappen en dekzeilen
Navionics met navigatiesoftware voor mobiele telefoon
Trudesign met een kunststof kogelafsluiter met sensor

De software van Navionics is onze favoriet. Via de Appstore op iTunes kunt u nu al de software voor de Apple iPhone of iTouch downloaden. Het resultaat met de zeekaart op het mooie scherm van uw iPhone is werkelijk schitterend.
Vorig jaar was de firma Stentec winnaar met hun WinGPS software.

Tijdens de opening van de HISWA op 3 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

Sponsorlink: Sport44.com ook voor de watersport ...

Online versie van Reeds Almanak stopt

Nog maar net gelanceerd en meteen al gestopt. Op de Southampton Boatshow in september vorig jaar werd de online versie van de bekende Reeds Almanac aan het publiek voorgesteld. Vandaag kregen wij bericht dat deze betaalde onlinedienst al weer is gestaakt.

De Engelse uitgever van de Reeds Almanac, Adlard Coles, wijst er op dat de onlinedienst in licentie door een onafhankelijke firma werd aangeboden. Deze firma heeft nu besloten om te stoppen met de online almanak. Adlard Coles zit behoorlijk met de zaak in haar maag en biedt klanten van de online almanak aan om hun abonnement om te ruilen voor een gedrukte uitgave van de nieuwe almanak in 2010. Klanten van de online almanak kunnen contact opnemen met de klantenservice van Adlard Coles ...

Als reden voor het staken van de online almanak wordt het slechte economische klimaat genoemd. Een andere manier om te zeggen dat er gewoon te weinig abonnementen verkocht zijn en men er niet in is geslaagd om de meerwaarde van de online almanak versus de gedrukte uitgave aan te tonen.
Betekent dit nu dat een online almanak geen toekomst heeft? Ik denk dat het te vroeg is om dit te concluderen. Feit is dat veel mensen een almanak of vaargids op papier gebruiken. Feit is ook dat mensen graag gebruik maken van actuele online informatie, maar dat men nog niet gewend is voor deze informatie te betalen. Een combinatie tussen een gedrukte gids en actuele online informatie heeft, denk ik, kans van slagen.

Interessant is het initiatief voor de Offbeatguides. Op deze website stelt u zelf uw eigen reisgids samen en krijgt deze dan gedrukt geleverd. Daarmee biedt de website een interessante combinatie tussen actuele, persoonlijke en doelgerichte informatie. En een logisch samengaan van online en print. Ben benieuwd wanneer er een dergelijke initiatief voor de watersport beschikbaar komt. Tot die tijd doe ik het met de vertrouwde en dikke Reeds Almanak.

In Nederland wordt de Reeds Almanak op papier uitgegeven door uitgeverij De Alk en is te bestellen via de Vaarwinkel. Versie 2009 is zojuist verschenen.

Ontwerp en bouw van zeil- en motorjachten

Wegens groot succes is de tweede druk van het boek Nederlandse Jachten (1875-1975) verschenen, samengesteld door Elisabeth Spits, conservator van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Het boek Nederlandse jachten 1875-1975 geeft een overzicht van de zeil- en motorjachten, getekend door Nederlandse ontwerpers en gebouwd op Nederlandse werven.

Bestel direct via bol.com

Start vaarseizoen

Het watersportseizoen in Nederland gaat "formeel" pas van start met de Hiswa beurs in Amsterdam. Dit jaar van 3 tot en met 8 maart. Toch is het seizoen voor velen al begonnen. In de Vaarwinkel merken wij dat namelijk aan de bestellingen en mate name aan wat u bestelt. Ook zien we daarbij duidelijk dat de nadruk dit jaar ligt op de uitrusting. De gratis downloads met de ANWB inventarislijst blijken daarbij een goede hulp. Deze worden momenteel het meest door u aangevraagd.


En als u weer met uw jacht aan de slag gaat vergeet dan niet om alle electronische apparatuur goed na te kijken. Deze is waarschijnlijk de hele winter niet gebruikt en verdient zeker bij de start van het vaarseizoen extra aandacht. En natuurlijk kijkt u ook de motor na.

Nieuwe opzet examens Groot Vaarbewijs

Vanaf maart veranderen de examens voor het Groot Vaarbewijs. Het examen Navigatie II wordt vanaf die datum schriftelijk afgenomen in plaats van een mondeling examen. Vanaf deze datum geldt voor het vak Reglementen ook een gewijzigde opzet. De exameneisen zijn aangepast en in plaats van vierkeuze vragen zal het examen uit driekeuze vragen bestaan. Wel zal de slaagnorm voor dit examenvak geleidelijk aan verhoogd worden.Vanaf 1 mei veranderen ook de andere examenvakken voor het Groot Vaarbewijs. Ook hier gaat men over op driekeuze vragen en zijn er nieuwe exameneisen en slaagnormen van toepassing. Verder zijn de examenvakken Kennis Schip en Motorkennis samengevoegd tot een examen.
De nieuwe toetsmatrijzen zijn te vinden op de website van CCV/CBR ...

Software voor examentraining Groot Vaarbewijs vindt u op de website van Promanent ...

Nieuwe opleiding voor zeilinstructeurs

Het Watersportverbond bericht dat een nieuwe opleiding voor zeilinstructeurs voor Jeugd-, Zwaardboot- en Kielbootzeilen van start gaat. De opleiding is op niveau voor de CWO zeilopleidingen CWO II en III. Meer informatie op de website van het Watersportverbond ...

Lesmateriaal voor CWO Kielbootzeilen vindt u in de Vaarwinkel ...

Smelne Yachts failliet

Helaas bereikte deze week ons het bericht dat de bouwer van de Smelne motorjachten faillissement heeft aangevraagd. De marktomstandigheden en het uitblijven van voldoende orders worden als reden opgevoerd. Afgelopen maand was Smelne nog wel op Boot Dusseldorp aanwezig. Maar dat heeft kennelijk niet tot voldoende orders geleid en daarop draaide de bank de geldkraan dicht. Voor Smelne zat er toen niets anders op als het faillissement van de werf aan te vragen. De directeur van Smelne hoopt dat de werf met een nieuwe financier een doorstart kan maken.

Dat eigenaren van Smelne jachten ver komen leest u op de website van Harald en Silvia Paul en hun motorjacht Gypsy life ...

Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine

Het nieuw verschenen boek "Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine" toont een groot aantal foto's uit verschillende musealecollecties en particulier bezit. Kreuger heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beeldvorming van Den Helder, het reddingwezen, de Koninklijke Marine en Nederlands-Indie gedurende de periode 1900-1925.


Vaartijd voor het groot vaarbewijs kan naar 1 jaar

Volgens diverse binnenvaartorganisaties kan de verplichte vaartijd voor het verkrijgen van het groot vaarbewijs van 3 jaar teruggebracht worden naar 1 jaar plus een praktijkexamen. Dit is in lijn met andere Europese landen en men verwacht dat zonder deze forse drempel de instroom van nieuwe schippers kan toenemen. Staatssecretaris Huizinga heeft aangegeven dat zij open staat voor de argumenten van de belangenorganisaties. http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid10332-praktijkopleiding-schipper-kan-naar-n-jaar.html

Overigens biedt de nieuwe Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit met de invoering van het beperkt groot vaarbewijs straks ook al de mogelijkheid om op een andere manier naar het groot vaarbewijs door te groeien. Het is de bedoeling dat schippers met een beperkt groot vaarbewijs op kleinere schepen kunnen varen na het doen van een praktijkexamen als alternatief voor de verplichte vaartijd. Men doet dus praktijkexamen direct na het behalen van het theorie-examen. De vaartijd op deze kleinere schepen telt vervolgens wel mee als vaartijd om het groot vaarbewijs te krijgen. Omdat de invoering van de nieuwe wet en de daaruit voortvloeiende regelingen nog even is uitgesteld, is dit nog niet helemaal met zekerheid te zeggen.

Lesmateriaal voor het groot vaarbewijs vindt u hier ...
Software voor examentraining CWO Groot Motorschip hier ...

Tevreden gevoel na Boot Holland

Gisteren was de laatste dag van Boot Holland .

De organisatie van Boot Holland bericht ons dat de beurs 47.633 bezoekers heeft getrokken. Iets minder als vorig jaar, maar dat komt mede door het slechte weer en de gladheid op de wegen waardoor mensen thuis bleven. Onder de standhouders heerst er een positieve stemming. Het publiek was gericht en geinteresseerd. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en de standhouders zien het komende watersportseizoen dan ook met met vertrouwen tegemoet. Verder is opvallend dat er veel gepind werd. De bezoeker heeft de hand niet op de knip gehouden als het gaat om de aanschaf van watersportaccessoires. Al met al kijkt men terug op een zeer geslaagde beurs.

Tot en met 15 februari kunt u in Gent nog naar de Belgian Boatshow. De agenda met de verschillende activiteiten op de beurs vindt u hier ...

Sponsorlink: Waterkampioen - 20 nummers voor € 36.50

Lezingen op de zeezeilschool in Scheveningen

De Zeezeilschool Scheveningen organiseert de komende tijd elke maand een lezing over een interessant onderwerp. Vanavond gaat het over jachtlakken, volgende maand over lijnen, knopen en splitsen en in april staat een lezing gepland van Pieter van Kuppenveld van de ANWB over kopen of verkopen van een boot. Meer informatie en u inschrijven op de website van de zeezeilschool ...

Sponsor: Zeilen - 12 nummers voor € 35.00

Tweedehands botenmarkt

Over het onderwerp "kopen en verkopen van een boot" heeft u waarschijnlijk ook al die oproepen uit jachtmakelaar- en bootverkopersland gelezen. "De prijzen voor tweedehands liggen te hoog, waardoor de markt op slot zit" of "de prijzen van tweedehands jachten moeten met 10-15% omlaag". Ik schreef hier al eerder over.
De laatste die zich nu in de discussie mengde durfde zelfs te stellen dat de vraagprijzen maar met 30% naar beneden moeten! Deze opmerking uit de hoek van jachtmakelaars is wederom bijzonder vreemd. Immers vraagprijzen komen deels tot stand op advies van de jachtmakelaars.
Maar is bijna net zo logisch als stellen dat "kopers moeten rekenen op een 30% hoger budget als zij een tweedehands schip zoeken" en gaat dus voorbij aan de economische realiteit van vandaag en zoals te doen gebruikelijk op een markt waar vraag en aanbod elkaar moeten vinden.
Persoonlijk vind ik de uitspraak dat de verkopende partij maar 30% in prijs moet zakken niet kunnen. Het is een signaal dat wordt afgegeven dat de markt echt niet uit het slop trekt. Immers 30% is erg veel geld en geeft een signaal aan potentiele kopers dat er in de onderhandeling kennelijk dergelijke marges mogelijk zijn. Deze opmerking lijkt eigenlijk alleen in het straatje van de makelaars die hun inkomsten zien opdrogen nu er bijna geen tweedehands jachten meer van eigenaar lijken te wisselen. Waarom hoor ik de makelaars niet roepen dat zij hun bemiddelingstarieven verlagen om het verkopen via hen aantrekkelijker te maken? Kortom deze uitspraak draagt niet bij aan de oplossing. En u weet wat ze zeggen? als je geen deel bent van de oplossing, dan ben je onderdeel van het probleem!

Terecht dat een bezoeker van Boot Dusseldorp opmerkt dat de markt voor toebehoren van jachten aanmerkelijk drukker lijkt dit jaar. Eigenaren van jachten kunnen of willen het zich niet veroorloven om hun geliefde bezit voor ramsj prijzen van de hand te doen. En kiezen er dus voor om verder te varen. Een verstandige keuze en eentje waar zij de komende maanden nog veel plezier aan kunnen beleven.

Wat is uw mening? Bent u makelaar en weet u nog wel klanten te verleiden? Heeft u net een jacht gekocht? Lukt het u niet uw schip te verkopen? Of doet u net als op de woningmarkt en investeert u wat en gaat u uw jacht het komende seizoen verhuren? Ik ben benieuwd naar uw reacties.

Schattenjagers vinden HMS Victory

Schattenjagers vinden gezonken Brits oorlogsschip 'HMS Victory' ...


Sponsor:
Ook op deze website adverteren; neem contact op

Examen marifonie

Vamex heeft voor de komende periode een kalender opgesteld met daarop de data en plaatsen waar u examen kunt doen voor het basiscertificaat marifonie. U vindt deze op de website van Vamex ...

Lesmateriaal voor marifonie vindt u in de Vaarwinkel ...

Uitverkoop

Vaarwinkel heeft nog een kleine voorraad van hydrografische kaarten, vaaratlassen en andere publicaties.Wij bieden deze nu aan in de uitverkoop. Dit is uw kans om deze publicaties met aantrekkelijke kortingen aan te schaffen. Kijkt u eens op de website van Vaarwinkel ...

In maart verschijnen de nieuwe 1800-serie Hydrografische kaarten. Deze gaan ook dit jaar weer iets in prijs omhoog.

Investeringen in vaarwegen renderen als geen ander

Investeringen in de infrastructuur voor de binnenvaart blijven achter bij de groei van het vervoer over water. Dat concludeert onderzoeksinstituut NEA. Er wordt in Europa met name geinvesteerd in wegen en spoorwegen. Slechts één procent van het budget gaat op aan vaarwegen. Maar dat leverde wel een stijging in vervoerde lading op van vijftien procent. Daar kunnen weg en spoor niet aan tippen.Ook blijkt dat het vervoer over het water nog harder kan groeien als er meer in de vaarwegen wordt geinvesteerd dan nu het geval is.
http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid10195-vaarwegen-bieden-hoogste-rendement.html

Watersportbeurzen trekken minder bezoekers

Er ging een zucht van verlichting door de hele watersportindustrie toen afgelopen zondag de laatste bezoekers van de Boot Dusseldorp naar buiten liepen. Snel na sluiten van de beurs werd duidelijk dat het bezoekersaantal 11% lager lag als vorig jaar, maar dat dit de kopers niet had tegengehouden en de orderboeken wederom goed gevuld waren.


Van de andere kant van de oceaan is het beeld iets minder positief. Op de Toronto Boatshow in januari werden 10-20% minder verkopen genoteerd. Het aantal bezoekers was 16% lager als vorig jaar, maar over de gehele linie waren standhouders niet negatief.
De Montreal Boatshow, die vandaag sluit verwacht een kleinere teruggang. Bij de opening was men redelijk nuchter. Inderdaad is er sprake van een terugval, maar na 7 goede jaren van constante groei hoeft dat nog geen ramp te zijn. Quebec waarin Montreal ligt kent een miljoen watersporters en ongeveer 800.000 recreatievaartuigen. De watersportsector in Quebec heeft een omzet van ongeveer $ 5 miljard (Canadese dollar), waarvan 25% afkomstig uit toerisme.

Wij zijn gespannen wat de Hiswa ons straks brengt.

De Hiswa in Amsterdam is van 3-8 maart.
En vanaf vrijdag 6 tot en met 11 februari kunt u in Leeuwarden naar Boot Holland.
Of in Gent kunt van 7 tot en met 15 februari naar de Belgian Boat Show.

Plezier(boot)belasting: teken de petitie

Daar waar de belangenorganisaties gematigd reageren op de voorstellen voor een Blauwfonds en de plezierbootbelasting, zijn de reactie op het internet niet mals. Op de verschillende internetfora heeft men maar weinig goede woorden over voor de plannen.
Opvallend zijn de tegengestelde en bijzonder felle reacties van enkele fanatieke automobilisten, die "het volkomen terecht vinden dat de watersport gaat betalen, omdat zij al zo vaak in de file voor een openstaande brug moeten wachten". Wat dan weer reacties oproept in de zin van "die brug ligt er voor de auto's om naar de andere kant van het water te komen, dus waarom moet een boot dan betalen om te mogen passeren?".

Schipper Gerben Vet van de Zoutedroom heeft een online petitie geopend waar u kunt tekenen als u tegen de plezierbootbelasting bent. U vindt de petitie op: http://www.petities.nl/petitie/geen_blauwfonds_voor_de_recreatievaart

Als er meer dan 40.000 mensen tekenen is het zelfs mogelijk om te komen met een eigen wetsvoorstel dat de Tweede kamer dan moet behandelen.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.