Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 30


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


File image courtesy UKHO

Britse Hydrografie stopt met papier

De Hydrographic Office van Groot Britannië (UKHO) is voornemens om te stoppen met de papieren zeekaarten, die ook wel bekend staan als de British Admiralty kaarten. Duurzaam, tastbaar en zonder stroom te gebruiken, papieren zeekaarten vormen al eeuwen de basis van de veilige navigatie. Maar tijden veranderen en automatisch bijgewerkte elektronische kaarten zijn in de scheepvaart steeds meer geaccepteerd. Zeker nadat de SOLAS de grote beroepsvaart toestond om - onder voorwaarden - volledig digitaal te varen.

Afgelopen dinsdag maakte de UKHO bekend dat het eind 2026 de productie van papieren zeekaarten zal uitfaseren. De British Admiralty kaarten zijn wereldwijd de meest gebruikte kaarten, mede doordat de UKHO ook kaarten van buitenlandse Hydrografische Diensten onder eigen label uitbrengt. Het besluit van de UKHO is dus ingrijpend.

De UKHO was destijds een voorloper op het gebied van de elektronische zeekaarten. Het duurde te lang voor alle landen het eens werden over standaarden voor de elektronische zeekaart, waarop de UKHO als eerste kwam met rasterkaarten. Digitale exacte kopieën van de papieren zeekaarten. Tegenwoordig nemen bijna alle klanten van de UKHO vrijwel uitsluitend digitale producten af. Met name de laatste jaren gaat het snel en ziet de UKHO de aantallen verkochte producten op papier sterk afnemen.

In 2019 maakte het Amerikaanse NOAA al bekend dat het de productie van papieren kaarten staakt in januari 2025. De NOAA en UKHO drukken zelf al geen papieren zeekaarten meer. De zeekaarten worden digitaal geleverd aan agenten die de kaarten vervolgens compleet bijgewerkt kunnen printen. Printed-on-demand (POD) betekent dus altijd actueel en geen onnodige voorraden die steeds met de Berichten aan Zeevarenden bijgewerkt moeten worden.
Vaarwinkel.nl werkt nauw samen met een agent van de UKHO en kan daardoor alle British Admiralty zeekaarten leveren als POD kaarten. Inclusief de zeekaarten van de Nederlandse Dienst der Hydrografie.

Als de UKHO en NOAA straks stoppen met de productie van papieren kaarten bedoelen ze dat ze stoppen met het maken van de digitale bestanden die nu als individuele zeekaart geprint kunnen worden. Kaart BA 2182A van de zuidelijke Noordzee op schaal 1 : 750.000 bestaat dan dus niet meer. Ook niet meer in digitale vorm. En er is dan ook geen kartograaf meer bij de UKHO, die beslist welke details wel of niet op deze kaart moeten staan om veilig de Noordzee over te kunnen steken. In plaats daarvan zitten alle gegevens in de elektronische zeekaart en is het de software en deels de gebruiker die beslist hoe en wat op het scherm getoond wordt. Gelukkig is veel vastgelegd in internationale standaarden zodat alle voor de veilige navigatie relevante informatie wel in beeld blijft, maar het is al vaker voorgekomen dat de navigator tijdens de voorbereiding vergat in te zoomen en zo een ondiepte miste.

De recreatievaart beschikt in principe niet over professionele gecertificeerde ECDIS systemen, maar gebruikt voornamelijk speciale jachtkaarten en kaartplotters. Zolang er uitgevers brood zien in het maken van papieren kaarten en deze ook verkocht worden zullen deze blijven bestaan. Deze kaarten worden weer gemaakt met de gegevens die men koopt bij onder andere de UKHO en bijvoorbeeld de Nederlandse Dienst der Hydrografie. En wij merken dat het voor veel schippers tegenwoordig een pré is als een kaartenset geleverd wordt in combinatie met een digitale versie. Het papier voor het overzicht en als backup. De digitale versie in plotter en op laptop of tablet voor de details en om uzelf op de kaart te zien varen. Voor de Europese kustwateren zijn het Imray en NV Verlag die vrijwel al hun kaarten aanbieden in combinatie met een digitale versie van de betreffende kaart. De Nederlandse Dienst der Hydrografie heeft geen plannen om zelf digitale versies van de 1800 Serie uit te brengen en de ANWB had tot voor een paar jaar terug een eigen digitale versie van hun Waterkaarten. Deze kaarten worden nu buiten de ANWB voortgezet als de Waterkaarten App.


Het operationele nummer van de Kustwacht verandert. Vanaf nu is het Kustwachtcentrum te bereiken via 088 – 958 4000. Ook de nummers van de Radio Medische Dienst verandert. Het alarmnummer 0900-0111 verandert niet. Voor alle hulpdiensten, partnerorganisaties en andere belanghebbenden geldt dat ze de nummers moeten aanpassen.

Via de Kustwacht zijn 24 uur per dag artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bereikbaar. De RMD is een dienst van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Het Kustwachtcentrum legt de verbinding tussen de hulpvrager en de arts. De RMD is te bereiken via het nieuwe telefoonnummer 088 – 958 4020.

De wijziging is het gevolg van een nieuwe telefooncentrale die de Kustwacht in gebruik heeft genomen. Dat houdt in dat alle 0223-nummers veranderen. Uiteindelijk is de Kustwacht niet meer te bereiken via de 0223-nummers. Het noodnummer 0900-0111 blijft ongewijzigd. De oude nummers blijven voorlopig doorgeschakeld.

Loopt u aan boord even na of en waar u het oude nummer van de Kustwacht heeft genoteerd of opgeslagen en pas dit dan aan. Kijkt u ook even in de almanak en andere boekwerken die u de komende tijd aan boord verwacht te gebruiken en pas daar zo nodig de telefoonnummers even aan.


Jachtbouwer Dick Mulder overleden

Dick Mulder directeur van de bekende jachtwerf Mulder is onlangs op zestigjarige leeftijd overleden. Een groot verlies voor de werf en zijn familie. Dick Mulder kwam destijds bij de werf van zijn vader in Voorschoten om later het stokje van de oprichter over te nemen. Onder zijn leiding groeide de werf letterlijk uit haar voegen en midden in de financiële crisis van enkele jaren geleden kreeg Mulder het voor elkaar om te verhuizen naar een grotere nieuwe werf. 


Delfland sluit twee sluizen

De Buitensluis in Schiedam en de Driesluizen in Vlaardingen is vanaf dinsdag 26 juli dicht voor recreatieschepen. Hoogheemraadschap van Delfland neemt deze maatregelen om de zoutindringing in het water te beperken in deze periode van laagwater. Om diezelfde reden wordt ook het gebruik van de Parksluizen in Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart ingeperkt.

Watertekort en personeelstekorten kunnen op meer plaatsen de doorvaart en bedieningstijden van bruggen en sluizen beperken. Zorg dat u goed voorbereid het water op gaat en raadpleeg ook aan boord met regelmaat actuele informatie, zoals de scheepvaartberichten in de Waterkaarten App of op Vaarweginformatie.nl.


Foto: Clean Sailors

Recyclebare Optimist

Het Italiaanse nlcomp heeft een volledig recyclebare Optimist gebouwd uit vlasvezel. Alle grondstoffen zijn herbruikbaar. Meer dan een 500.000 Optimisten zijn wereldwijd geregistreerd bij een klasse-organisatie. Een half miljoen bootjes, die op een gegeven moment worden afgeschreven. Het gros beland dan op de vuilnisbelt, want je kunt een polyester boot louter verwerken tot straatmeubilair. Met de 'demonteerbare' EcoOptimist hoopt een Italiaans bedrijf daar verandering in te brengen.


Ook op Franse vaarwegen watergebrek

De voortdurende droogte raakt ook de Franse vaarwegen. Deze week ging het Canal entre Champagne et Bourgogne, de belangrijke vaarweg voor de beroepsvaart naar Zuid-Frankrijk, op slot. Andere verbindingen naar de Saône waren eerder deze maand al gedeeltelijk al gestremd of slechts beperkt bevaarbaar.


Foto: Max Magazine

Veerpont van Dirk te koop

Het recht om met een 'Vheer tussen over den Yssel met Huis' tussen het Gelderse Brummen en de 'Heerlijkheid Bronkhorst' te varen, dateert al van eeuwen her. Kleurrijke namen als Zeno Diederik Walraad en Frederik Albert van Limburg Stirum staan als toenmalige rechthebbenden in de historie van de veerpont geschreven. Daarna volgt een lange reeks pontbazen, met als laatste drie generaties Wijers. Dirk (70) is daarvan de jongste, maar stopt er binnenkort mee.

Dirks twee dochters voelen er niets voor en zijn knieën laten hem, door het continue staan en het op- en afstappen vanuit de stuurhut, steeds meer in de steek. Niet zo vreemd, want een grove telling leert dat binnenkort de miljoenste oversteek kan worden gemaakt. Kán, want op de ruit van de stuurhut hangt een bordje dat de pont te koop is. Maar de animo is gering.


Redders op Zee

Op de BBC bestaat het al jaren; een serie over de redders op het water en langs de kust. Nu komt in Nederland ook de EO komend najaar met een programma dat de redders op het water volgt. Hoe is het om levensreddend werk te doen, soms met gevaar voor eigen leven? In het nieuwe EO-programma Redders op zee worden de vrijwilligers bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gevolgd. Bij nacht en ontij varen zij uit en trotseren ze de grootste stormen om mensen in nood te helpen. In de zes afleveringen van Redders op zee wordt het wel en wee op vier reddingstations in beeld gebracht: IJmuiden, Ouddorp, Ter Heijde en Marken.


Scheepvaartberichten over de grens

Sinds deze week is de Waterkaarten App uitgebreid met de scheepvaartberichten voor Duitsland en België. In de scheepvaartberichten informeert de plaatselijke overheid u over stremmingen, werkzaamheden, aangepaste bedieningstijden of betonning die verplaatst wordt. In Nederland worden de scheepvaartberichten uitgegeven door Rijkswaterstaat en in andere landen door vergelijkbare overheidsinstanties. 

Tot voor kort maakte Rijkswaterstaat ook altijd een selectie van de belangrijkste buitenlandse scheepvaartberichten. Berichten die zij van belang achten voor de Nederlandse schippers. Deze berichten werden dan vertaald en opgenomen in het Nederlandse systeem van scheepvaartberichten. Helaas is men daar onlangs mee gestopt. Dit omdat inmiddels alle landen eigen websites en andere digitale kanalen hebben om de lokale scheepvaartberichten door te geven.

Het systeem voor de scheepvaartberichten van de Waterkaarten App moest daarom aangepast worden. Sinds deze week worden de scheepvaartberichten voor België en Duitsland direct bij de bron opgehaald en zijn dus nu beschikbaar in de Waterkaarten App. Geen selectie meer, maar vanaf nu dus alle scheepvaartberichten rechtstreeks van de bron.

Achtergrond

Een klein stukje achtergrond bij de Scheepvaartberichten in Europa. Binnen Europa hebben landen met bevaarbare binnenwateren ooit afgesproken dat de plaatselijke scheepvaartberichten op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier digitaal beschikbaar moeten komen. Dit was een project van vele jaren, maar inmiddels is het mogelijk om in alle deelnemende landen op min of meer gelijke wijze de scheepvaartberichten te raadplegen. Onmisbaar voor een veilige vaart en goede planning van de scheepvaart.

Maar Europa zou Europa niet zijn als er onderling toch weer verschillen bestaan tussen al deze systemen. Daarom ziet u in de Waterkaarten App wel de berichten van Nederland, Duitsland en België, maar bijvoorbeeld nog niet die van Frankrijk. Het Franse systeem wijkt dusdanig af dat een snelle implementatie niet mogelijk was. En in Belgie was het niet zo'n grote verrassing dat Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen systeem hebben, maar wel dat deze onderling afwijken. Overigens bleek ons ook dat het Nederlandse systeem weer afwijkt van de Europese standaard. Door al die kleine lokale verschillen is het dus niet zo eenvoudig om even een extra land toe te voegen.

Binnen de standaard is afgesproken dat alle overheden de scheepvaartberichten op een gelijk gestructureerde manier opbouwen. Dat maakt het mogelijk om deze gecodeerde berichten vervolgens in diverse talen te tonen. Alleen aanvullende teksten zijn daardoor nog in de oorspronkelijke taal. Daarom ook dat u dus in een Duits bericht de basis in het Nederlands zult zien. Soms aangevuld met een extra toelichting in het Duits. Dit ziet er soms wat bijzonder uit, maar de basis moet voor elke schipper te volgen zijn.Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 29


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Foto: CBR

Marifoonexamens naar het CBR

Het voornemen was al eerder bekendgemaakt, maar het is nu definitief. De examens voor het marifoniecertificaat gaan vanaf juli 2023 over naar het CBR. Dat betekent dat u tot die datum nog terecht kunt bij de aangewezen exameninstellingen. Dat zijn onder andere zeevaartscholen en diverse particuliere opleiders die ook examen mogen afnemen. Het Agentschap Telecom heeft deze instellingen aangewezen om examens af te nemen, maar het Agentschap is nog steeds diegene die de examens afneemt, hier ook toezicht op houdt en de certificaten uitreikt. Door deze examinerende taak over te doen naar het CBR kan het Agentschap Telecom zich meer richten op haar handhavende en toezichthoudende taken voor de maritieme radiocommunicatie. Het CBR is gespecialiseerd in het afnemen van (beroeps)examens en heeft verspreid over heel het land een groot aantal examenlocaties. Sinds een paar jaar neemt het CBR ook al de examens af voor het Klein Vaarbewijs.

Inhoudelijk zijn er geen veranderingen te verwachten. De bedieningscertificaten en de exameneisen zijn gebasseerd op internationale afspraken en daarin verandert hierdoor niets. Alleen de wijze van examineren zal veranderen. Tot op heden zijn de theorie-examens nog schriftelijke examens met meerkeuze vragen. Bij het CBR worden het examens op een beeldscherm en zullen er op termijn ook andere vraagsoorten gebruikt gaan worden. Bij het Klein Vaarbewijs is dat ook nu al het geval.

Vanaf 1 juli 2023 gaan alle theorie-examens van het Agentschap over naar het CBR. Naast het bedieningscertificaat Marifonie zijn dat ook de theorie-examens voor Marcom-B, Marcom-A en de examens voor radiozendamateurs. Voor Marcom-B en Marcom-A blijft naast het theorie-examen een praktijkexamen verplicht. Dit examen blijft bij de daarvoor aangewezen exameninstellingen/ opleiders. Deze hebben de kennis, mensen en apparatuur om het praktijkexamen af te nemen. Het CBR zal straks toezien op de kwaliteit.

Het Agentschap Telecom blijft wel de certificaten uitgeven en registreren. Dat is noodzakelijk voor de handhaving en de verplichte registratie van maritieme zendapparatuur. De uitslagen van de digitale theorie-examens zijn straks sneller dan nu bij het Agentschap bekend, waardoor kandidaten ook sneller hun certificaat in handen kunnen hebben.


Goed voorbereid het water op

Slecht onderhouden boten met motorpech dobberend in de vaargeul, aan de grond gelopen zeilers met een wegenkaart in hun hand, of zelfs een placemat van het plaatselijke restaurant met daarop een tekening van het vaargebied. Zo maar een paar voorbeelden die KNRM-vrijwilligers tegenkomen.   Een goede voorbereiding kan veel van deze problemen voorkomen. De KNRM start daarom een speciale campagne om watersporters te informeren over die voorbereiding en hoe te handelen in (niet-)spoedeisende situaties.  

En daar voegen wij graag aan toe; bestel uw boeken en kaarten op tijd. Om goed voorbereid het water op te gaan moet u uw vaartocht en -vakantie voorbereiden. Zeker als u naar een vaargebied gaat waar u niet of minder bekend bent. Het is dan prettig om de kaarten, almanak en vaargidsen op tijd in huis te hebben. 

Seizoensdrukte, personeelstekorten, stijgende grondstofprijzen, uitval door ziekte en vakanties. Ook daar hebben onze leveranciers mee te maken. Het kan dus voorkomen dat een boek of kaart ineens op is of dat een uitgever niet op tijd kan leveren omdat er problemen zijn bij de drukker. De Reeds Nautical Almanac 2022 was bijvoorbeeld al halverwege mei dit jaar vrijwel overal uitverkocht. Met als resultaat dat de alternatieve almanakken ook ineens sneller lopen en zo maar uitverkocht kunnen raken. Zo is de voorraad van de Cruising Almanac 2022 nog beperkt. Op = op!

Op tijd bestellen voorkomt teleurstellingen en als er toch onverwacht leveringsproblemen zijn heeft u nog tijd om een alternatief te vinden.


Foto: Rijkswaterstaat

Rekenfout zorgt voor sluiting

De Haringvlietbrug wordt van 26 tot en met 29 augustus volledig afgesloten. Zowel voor het wegverkeer als schepen met een hoge mast waarvoor een brugopening vereist is. De nieuwe sluiting is nodig omdat de betonnen barriers die vorige zomer zijn geplaatst, te zwaar zijn. Ze worden vervangen door lichtere stalen exemplaren. Vaste gebruikers van de brug noemen het 'ronduit amateuristisch'.


Welke brugopening?

Elke maand test docent watersport John Coenders voor EOC Verzekeringen uw vaarkennis met een uit het leven gegrepen casus. Weet u wat er moet gebeuren om ongelukken te voorkomen? In deze aflevering bekijkt hij de doorvaarthoogte en tekens op bruggen.

U komt vanaf een groter vaarwater en ziet deze brug voor u. U vaart in westelijke richting, het vaarwater waar u vandaan komt ligt noordoost-zuidwest en de wind is al een paar dagen oost-noordoost. De getekende situatie lijkt wat op de Schellingwoudebrug. Uw kruiphoogte is 10,1 meter. Welke brugopening kiest u: A-B-C-D-E-F?

John Coenders is opleider voor onder andere het Klein Vaarbewijs. Hij schreef het praktische boek De beste stuurlui staan aan boord met daarin nog veel meer praktijkvoorbelden.


'Voor de Boeg' over maritiem erfgoed

Vrijdag 15 juli vond in Vreeswijk de presentatie plaats van 'Voor de Boeg', het onderzoek naar maritiem erfgoed in de provincie Utrecht, uitgevoerd door Martine van Lier. De provincie vond de resultaten van het onderzoek zo belangrijk dat het besloot een publieksversie te publiceren.
Het maritiem erfgoed dat de provincie Utrecht rijk is, is van grote waarde. Het vertelt niet alleen onze provinciegeschiedenis, het maakt de verhalen ook tastbaar en beleefbaar. Het beheer en onderhoud van dit erfgoed vormt een steeds grotere uitdaging. Om precies te weten hoe het maritiem erfgoed ervoor staat is in deze provincie een inventarisatie uitgevoerd naar dit bijzondere erfgoed. Aan de hand van deze inventarisatie is vervolgens bepaald welke rol de provincie gaat spelen voor de toekomst.


Zeefort te koop

Een zeefort uit de Tweede Wereldoorlog dat voor de Engelse kust ligt, staat te koop. Bieden kan vanaf ongeveer 60.000 euro. Bull Sand Fort, dat in de monding van de Humber in Engeland ligt, werd gebouwd om plaats te bieden aan 200 soldaten en kan alleen per boot of helikopter worden bereikt. Het fort gaat de verkoop en wordt vanaf 19 juli geveild.

Voor de Engelse kust staan nog meerdere oude forten die net als dit fort midden in het water staan. Sommigen hebben een nieuwe bestemming gekregen, anderen zijn overgelaten aan de zeevogels. Eén fort kwam destijds wel op een heel opvallende manier in het nieuws. De eigenaar probeerde er namelijk een onafhankelijke staat te stichten. 


Getijden

Nederland heeft veel vaarwater waar de invloed van het getijd bepalend is. De Wester- en Oosterschelde en de vaarwateren die daarmee in open verbinding staan. Natuurlijk de Waddenzee en de gehele kust en aanlopen van havens als Scheveningen en IJmuiden. Het getij kan tegen- maar ook in uw voordeel werken.

Om de werking van het getij te benutten heeft u de juiste informatie nodig. Voor Nederland en België staat al deze informatie in de HP33 en in de digitale versie van dit boekwerk NL Tides. De HP33 is een boek of almanak waarin u de waterstanden en getijstromen kunt opzoeken. Voor een aantal plaatsen langs de kust krijgt u de getijkrommen waarmee de waterstand op elk moment is te bepalen. De stroomatlas in de HP33 toont handige kaarten met daarop voor verschillende tijden de stroomrichting en -kracht in alle met de zee in verbinding staande wateren. Hiermee is voor elke positie op te zoeken op welk moment er hoeveel stroom staat en in welke richting deze loopt.
NL Tides is een computerprogramma dat op een USB Memorystick staat en dat nog meer informatie over de waterstanden en stromen biedt als de HP33 in boekvorm.

Naast de HP33 en NL Tides kunt u ook gebruik maken van de Getijtafels van SDU in combinatie met de stroomschuifkaarten. De Getijtafels bieden de waterstanden en tijden van hoog- en laagwater. Gegevens die ook wel op het internet of op borden in de jachthavens langs de kust (en dus gratis) zijn te vinden. En met de tijden van hoog- en laagwater kunt u met een stroomschuifkaart opzoeken hoe de stroomloopt en wat de stroomkracht is. Er zijn stroomschuifkaarten voor elk vaargebied.
Het voordeel van de stroomschuifkaarten is dat u deze niet elk jaar hoeft te vervangen, terwijl de HP33 en NL Tides wel elk jaar in een nieuwe editie verschijnen. Daarnaast neemt een stroomschuifkaart minder ruimte in.

Rekenen met de stroming en het bepalen van de waterstand op een bepaald moment is iets wat u leert in een cursus navigatie. De basis is vereist voor het examen voor het Klein Vaarbewijs 2, maar als u meer wilt weten is een cursus Kustnavigatie aan te raden of het populaire Handboek varen op de Waddenzee.


300.000 bezoekers voor Harlingen Sail

Harlingen Sail dat 4 dagen de havenstad Harlingen beheerste heeft uiteindelijk zo'n 300.000 bezoekers getrokken. De Tall Ships verlieten zondagmiddag weer in een parade de haven van Harlingen om op eigen gelegenheid naar Antwerpen te varen, waar ze op vrijdag 22 juli weer bijeenkomen voor Sail Antwerpen. De Dar Mlodzieży vertrok als eerste zondag. Er wordt niet geracet naar Antwerpen. ,,De schepen maken tussenstops. Sommige varen naar Den Helder of Vlissingen, sommige maken een ronde over het IJsselmeer en bezochten Enkhuizen op zondagavond." Het wordt een Cruise-In Company genoemd. Vanaf Antwerpen gaat er weer een etappe geracet worden, nu naar Aalborg in het noorden van Denemarken.


Nieuwe kaart Noordzeekust

Afgelopen week verscheen de nieuwe editie van de 1801 voor de Noordzeekust van Nederland en België. De 1801 is een kaartenset van de Nederlandse Dienst der Hydrografie en bestaat uit verschillende kaarten geschikt voor de navigatie langs de Nederlandse en Belgische kust.

De voorraad met nieuwe kaarten is naar ons onderweg. U kunt nu alvast bestellen.
aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.