Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 30


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


File image courtesy UKHO

Britse Hydrografie stopt met papier

De Hydrographic Office van Groot Britannië (UKHO) is voornemens om te stoppen met de papieren zeekaarten, die ook wel bekend staan als de British Admiralty kaarten. Duurzaam, tastbaar en zonder stroom te gebruiken, papieren zeekaarten vormen al eeuwen de basis van de veilige navigatie. Maar tijden veranderen en automatisch bijgewerkte elektronische kaarten zijn in de scheepvaart steeds meer geaccepteerd. Zeker nadat de SOLAS de grote beroepsvaart toestond om - onder voorwaarden - volledig digitaal te varen.

Afgelopen dinsdag maakte de UKHO bekend dat het eind 2026 de productie van papieren zeekaarten zal uitfaseren. De British Admiralty kaarten zijn wereldwijd de meest gebruikte kaarten, mede doordat de UKHO ook kaarten van buitenlandse Hydrografische Diensten onder eigen label uitbrengt. Het besluit van de UKHO is dus ingrijpend.

De UKHO was destijds een voorloper op het gebied van de elektronische zeekaarten. Het duurde te lang voor alle landen het eens werden over standaarden voor de elektronische zeekaart, waarop de UKHO als eerste kwam met rasterkaarten. Digitale exacte kopieën van de papieren zeekaarten. Tegenwoordig nemen bijna alle klanten van de UKHO vrijwel uitsluitend digitale producten af. Met name de laatste jaren gaat het snel en ziet de UKHO de aantallen verkochte producten op papier sterk afnemen.

In 2019 maakte het Amerikaanse NOAA al bekend dat het de productie van papieren kaarten staakt in januari 2025. De NOAA en UKHO drukken zelf al geen papieren zeekaarten meer. De zeekaarten worden digitaal geleverd aan agenten die de kaarten vervolgens compleet bijgewerkt kunnen printen. Printed-on-demand (POD) betekent dus altijd actueel en geen onnodige voorraden die steeds met de Berichten aan Zeevarenden bijgewerkt moeten worden.
Vaarwinkel.nl werkt nauw samen met een agent van de UKHO en kan daardoor alle British Admiralty zeekaarten leveren als POD kaarten. Inclusief de zeekaarten van de Nederlandse Dienst der Hydrografie.

Als de UKHO en NOAA straks stoppen met de productie van papieren kaarten bedoelen ze dat ze stoppen met het maken van de digitale bestanden die nu als individuele zeekaart geprint kunnen worden. Kaart BA 2182A van de zuidelijke Noordzee op schaal 1 : 750.000 bestaat dan dus niet meer. Ook niet meer in digitale vorm. En er is dan ook geen kartograaf meer bij de UKHO, die beslist welke details wel of niet op deze kaart moeten staan om veilig de Noordzee over te kunnen steken. In plaats daarvan zitten alle gegevens in de elektronische zeekaart en is het de software en deels de gebruiker die beslist hoe en wat op het scherm getoond wordt. Gelukkig is veel vastgelegd in internationale standaarden zodat alle voor de veilige navigatie relevante informatie wel in beeld blijft, maar het is al vaker voorgekomen dat de navigator tijdens de voorbereiding vergat in te zoomen en zo een ondiepte miste.

De recreatievaart beschikt in principe niet over professionele gecertificeerde ECDIS systemen, maar gebruikt voornamelijk speciale jachtkaarten en kaartplotters. Zolang er uitgevers brood zien in het maken van papieren kaarten en deze ook verkocht worden zullen deze blijven bestaan. Deze kaarten worden weer gemaakt met de gegevens die men koopt bij onder andere de UKHO en bijvoorbeeld de Nederlandse Dienst der Hydrografie. En wij merken dat het voor veel schippers tegenwoordig een pré is als een kaartenset geleverd wordt in combinatie met een digitale versie. Het papier voor het overzicht en als backup. De digitale versie in plotter en op laptop of tablet voor de details en om uzelf op de kaart te zien varen. Voor de Europese kustwateren zijn het Imray en NV Verlag die vrijwel al hun kaarten aanbieden in combinatie met een digitale versie van de betreffende kaart. De Nederlandse Dienst der Hydrografie heeft geen plannen om zelf digitale versies van de 1800 Serie uit te brengen en de ANWB had tot voor een paar jaar terug een eigen digitale versie van hun Waterkaarten. Deze kaarten worden nu buiten de ANWB voortgezet als de Waterkaarten App.


Het operationele nummer van de Kustwacht verandert. Vanaf nu is het Kustwachtcentrum te bereiken via 088 – 958 4000. Ook de nummers van de Radio Medische Dienst verandert. Het alarmnummer 0900-0111 verandert niet. Voor alle hulpdiensten, partnerorganisaties en andere belanghebbenden geldt dat ze de nummers moeten aanpassen.

Via de Kustwacht zijn 24 uur per dag artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bereikbaar. De RMD is een dienst van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Het Kustwachtcentrum legt de verbinding tussen de hulpvrager en de arts. De RMD is te bereiken via het nieuwe telefoonnummer 088 – 958 4020.

De wijziging is het gevolg van een nieuwe telefooncentrale die de Kustwacht in gebruik heeft genomen. Dat houdt in dat alle 0223-nummers veranderen. Uiteindelijk is de Kustwacht niet meer te bereiken via de 0223-nummers. Het noodnummer 0900-0111 blijft ongewijzigd. De oude nummers blijven voorlopig doorgeschakeld.

Loopt u aan boord even na of en waar u het oude nummer van de Kustwacht heeft genoteerd of opgeslagen en pas dit dan aan. Kijkt u ook even in de almanak en andere boekwerken die u de komende tijd aan boord verwacht te gebruiken en pas daar zo nodig de telefoonnummers even aan.


Jachtbouwer Dick Mulder overleden

Dick Mulder directeur van de bekende jachtwerf Mulder is onlangs op zestigjarige leeftijd overleden. Een groot verlies voor de werf en zijn familie. Dick Mulder kwam destijds bij de werf van zijn vader in Voorschoten om later het stokje van de oprichter over te nemen. Onder zijn leiding groeide de werf letterlijk uit haar voegen en midden in de financiële crisis van enkele jaren geleden kreeg Mulder het voor elkaar om te verhuizen naar een grotere nieuwe werf. 


Delfland sluit twee sluizen

De Buitensluis in Schiedam en de Driesluizen in Vlaardingen is vanaf dinsdag 26 juli dicht voor recreatieschepen. Hoogheemraadschap van Delfland neemt deze maatregelen om de zoutindringing in het water te beperken in deze periode van laagwater. Om diezelfde reden wordt ook het gebruik van de Parksluizen in Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart ingeperkt.

Watertekort en personeelstekorten kunnen op meer plaatsen de doorvaart en bedieningstijden van bruggen en sluizen beperken. Zorg dat u goed voorbereid het water op gaat en raadpleeg ook aan boord met regelmaat actuele informatie, zoals de scheepvaartberichten in de Waterkaarten App of op Vaarweginformatie.nl.


Foto: Clean Sailors

Recyclebare Optimist

Het Italiaanse nlcomp heeft een volledig recyclebare Optimist gebouwd uit vlasvezel. Alle grondstoffen zijn herbruikbaar. Meer dan een 500.000 Optimisten zijn wereldwijd geregistreerd bij een klasse-organisatie. Een half miljoen bootjes, die op een gegeven moment worden afgeschreven. Het gros beland dan op de vuilnisbelt, want je kunt een polyester boot louter verwerken tot straatmeubilair. Met de 'demonteerbare' EcoOptimist hoopt een Italiaans bedrijf daar verandering in te brengen.


Ook op Franse vaarwegen watergebrek

De voortdurende droogte raakt ook de Franse vaarwegen. Deze week ging het Canal entre Champagne et Bourgogne, de belangrijke vaarweg voor de beroepsvaart naar Zuid-Frankrijk, op slot. Andere verbindingen naar de Saône waren eerder deze maand al gedeeltelijk al gestremd of slechts beperkt bevaarbaar.


Foto: Max Magazine

Veerpont van Dirk te koop

Het recht om met een 'Vheer tussen over den Yssel met Huis' tussen het Gelderse Brummen en de 'Heerlijkheid Bronkhorst' te varen, dateert al van eeuwen her. Kleurrijke namen als Zeno Diederik Walraad en Frederik Albert van Limburg Stirum staan als toenmalige rechthebbenden in de historie van de veerpont geschreven. Daarna volgt een lange reeks pontbazen, met als laatste drie generaties Wijers. Dirk (70) is daarvan de jongste, maar stopt er binnenkort mee.

Dirks twee dochters voelen er niets voor en zijn knieën laten hem, door het continue staan en het op- en afstappen vanuit de stuurhut, steeds meer in de steek. Niet zo vreemd, want een grove telling leert dat binnenkort de miljoenste oversteek kan worden gemaakt. Kán, want op de ruit van de stuurhut hangt een bordje dat de pont te koop is. Maar de animo is gering.


Redders op Zee

Op de BBC bestaat het al jaren; een serie over de redders op het water en langs de kust. Nu komt in Nederland ook de EO komend najaar met een programma dat de redders op het water volgt. Hoe is het om levensreddend werk te doen, soms met gevaar voor eigen leven? In het nieuwe EO-programma Redders op zee worden de vrijwilligers bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gevolgd. Bij nacht en ontij varen zij uit en trotseren ze de grootste stormen om mensen in nood te helpen. In de zes afleveringen van Redders op zee wordt het wel en wee op vier reddingstations in beeld gebracht: IJmuiden, Ouddorp, Ter Heijde en Marken.


Scheepvaartberichten over de grens

Sinds deze week is de Waterkaarten App uitgebreid met de scheepvaartberichten voor Duitsland en België. In de scheepvaartberichten informeert de plaatselijke overheid u over stremmingen, werkzaamheden, aangepaste bedieningstijden of betonning die verplaatst wordt. In Nederland worden de scheepvaartberichten uitgegeven door Rijkswaterstaat en in andere landen door vergelijkbare overheidsinstanties. 

Tot voor kort maakte Rijkswaterstaat ook altijd een selectie van de belangrijkste buitenlandse scheepvaartberichten. Berichten die zij van belang achten voor de Nederlandse schippers. Deze berichten werden dan vertaald en opgenomen in het Nederlandse systeem van scheepvaartberichten. Helaas is men daar onlangs mee gestopt. Dit omdat inmiddels alle landen eigen websites en andere digitale kanalen hebben om de lokale scheepvaartberichten door te geven.

Het systeem voor de scheepvaartberichten van de Waterkaarten App moest daarom aangepast worden. Sinds deze week worden de scheepvaartberichten voor België en Duitsland direct bij de bron opgehaald en zijn dus nu beschikbaar in de Waterkaarten App. Geen selectie meer, maar vanaf nu dus alle scheepvaartberichten rechtstreeks van de bron.

Achtergrond

Een klein stukje achtergrond bij de Scheepvaartberichten in Europa. Binnen Europa hebben landen met bevaarbare binnenwateren ooit afgesproken dat de plaatselijke scheepvaartberichten op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier digitaal beschikbaar moeten komen. Dit was een project van vele jaren, maar inmiddels is het mogelijk om in alle deelnemende landen op min of meer gelijke wijze de scheepvaartberichten te raadplegen. Onmisbaar voor een veilige vaart en goede planning van de scheepvaart.

Maar Europa zou Europa niet zijn als er onderling toch weer verschillen bestaan tussen al deze systemen. Daarom ziet u in de Waterkaarten App wel de berichten van Nederland, Duitsland en België, maar bijvoorbeeld nog niet die van Frankrijk. Het Franse systeem wijkt dusdanig af dat een snelle implementatie niet mogelijk was. En in Belgie was het niet zo'n grote verrassing dat Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen systeem hebben, maar wel dat deze onderling afwijken. Overigens bleek ons ook dat het Nederlandse systeem weer afwijkt van de Europese standaard. Door al die kleine lokale verschillen is het dus niet zo eenvoudig om even een extra land toe te voegen.

Binnen de standaard is afgesproken dat alle overheden de scheepvaartberichten op een gelijk gestructureerde manier opbouwen. Dat maakt het mogelijk om deze gecodeerde berichten vervolgens in diverse talen te tonen. Alleen aanvullende teksten zijn daardoor nog in de oorspronkelijke taal. Daarom ook dat u dus in een Duits bericht de basis in het Nederlands zult zien. Soms aangevuld met een extra toelichting in het Duits. Dit ziet er soms wat bijzonder uit, maar de basis moet voor elke schipper te volgen zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.