Friese zeilmakerijen fuseren

Zeilmakerijen De Vries en Maritiem Sails uit het Friese Lemmer slaan per 1 november de handen ineen. Na de fusie gaat het bedrijf verder onder de naam Zeilmakerij De Vries Maritiem, zo maken de ondernemers afgelopen woensdag bekend. Online verder lezen ...

België ook aan het vaarbewijs

In 2015 gaat België ook aan het vaarbewijs. Al jaar en dag heet de Belgische variant van het klein vaarbewijs Stuurbrevet. Een brevet waarmee de pleizervaarder mag varen op schepen langer dan 15 meter of motorvaartuigen die sneller kunnen varen dan 20 km per uur. Deze eisen zijn gelijk aan die in Nederland. Inhoudelijk verschilt het stuurbrevet aanzienlijk van het Nederlandse Klein Vaarbewijs. De exameneisen zijn minder zwaar en men dient naast een theoretisch examen een bewijs te overleggen dat men voldoende praktijkervaring heeft. Dat laatste doet men door minimaal 12 uur onder begeleiding te varen ofwel door 6 uur praktijkles te volgen bij een erkende vaarschool. Dat varen moet dan wel plaatsvinden op een vaartuig waarvoor een verplicht stuurbrevet nodig is.
Net als in Nederland bestaan er twee soorten van stuurbrevetten; een algemeen brevet en een beperkt stuurbrevet. Met die laatste mag men niet op de Beneden Zeeschelde varen, met het algemene brevet mag men op alle binnenwateren varen. Net als in Nederland geldt voor de Belgische kust geen verplichting tot het hebben van een stuurbrevet. Nog niet ....

Inderdaad nog niet, want in 2015 zal er veel veranderen bij onze zuiderburen. Een en ander werd onlangs bekend gemaakt tijdens een informatiesessie voor de opleiders en vaarscholen.

Het systeem voor het stuurbrevet zal grondig gemoderniseerd worden. Hierin worden ook de bestaande, maar niet verplichte, diploma's Yachtman en Yachtnavigator meegenomen. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Erkenning van vaarscholen: op dit moment kan nog iedereen een vaarschool starten. De Federale overheid wil dit aan banden leggen en een kwaliteitsnorm opleggen. De goede vaarscholen zullen erkend kunnen worden. De erkenning zal garant staan voor een hoogwaardige opleiding.
  • Een modulaire aanpak: De cursist zal om een bepaald type vaarbewijs te krijgen een aantal theoretische en praktische modules moeten doorlopen. De modules zijn voor de regio’s INLAND (binnenwateren), COASTAL (kustwateren), SEA (Zee), en OCEAN (Oceaan). Per regio zullen de daar van toepassing zijnde vaarregels een belangrijk onderdeel zijn. De precieze afbakening is nu nog niet bekend en waarschijnlijk komt er ook een opsplitsing voor het type vaartuig: motor- en/of zeilboot. En het ziet er naar uit dat er ook nog een aparte module komt voor de grote pleziervaart.
  • Geen landelijke examens meer: De erkende vaarscholen mogen straks zelf examens afnemen, zowel theorie als praktijk, wat de bottleneck van slechts drie landelijke examens per jaar oplost.
  • Praktijkexamen: Er komt een praktijkexamen waarbij de kandidaat moet aantonen dat hij een aantal basismanoeuvres beheerst. Het is de erkende vaarschool (of een externe examinator) die dit examen zal afnemen.
  • Centrale registratie: Er komt een centrale registratie in een databank waarbij de reeds behaalde brevetten en cursusmodules van een watersporter worden bijgehouden.
  • Een nieuwe naam: En bij een nieuwe opzet hoort ook een nieuwe naam. Vanaf 2015 heet het Stuurbrevet "Vaarbewijs voor de pleziervaart". Eerder behaalde brevetten blijven uiteraard gewoon geldig.

Belangrijk om te melden is nog dat deze wijzigingen tot stand zijn gekomen binnen het overleg van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart, waarin alle partijen betrokken zijn. Binnen de nieuwe opzet valt vooral ook op dat het een co-productie wordt waarbij elke partij zijn eigen taak en verantwoordelijkheid kent. De overheid zorgt voor de kaders en de controle op de kwaliteit en kiest voor een nadrukkelijke betrokkenheid. De sector en commerciële aanbieders organiseren vervolgens de praktische implementatie.
Naar onze mening een goede maar ook gedurfde stap. Het nieuwe Belgische systeem heeft straks een aantal elementen waarvan ik al jaren voorstander ben en graag zou zien dat die ook in Nederland worden ingevoerd.

U weet waarschijnlijk al dat ik onder andere groot voorstander ben van een modulaire opzet met een instapniveau onder dat van het huidige Klein Vaarbewijs I en de mogelijkheid om in één en dezelfde lijn door te leren. Belgë lijkt daar nu bewust voor te kiezen. En hoewel Belgie natuurlijk geen verplichte diploma's buiten haar eigen kustwateren kan opleggen, is het zeker een goede ontwikkeling dat men niet alleen naar de binnenwateren kijkt, maar dus zelfs over de eigen landsgrenzen. En een watersporter kan op deze manier steeds iet bijleren en zo al lerende en doende zijn horizon en vaargebied vergroten.
Overigens is (nog) niet duidelijk of er straks dan ook een vaarbewijsverplicht zal gelden op de Belgische kustwateren.

Net als in België mag iedereen in Nederland een vaarschool beginnen, een cursus online zetten of kan zichzelf opleider voor het klein vaarbewijs noemen. Dat komt de kwaliteit niet altijd ten goede en maakt het vooral voor de examenkandidaten niet gemakkelijk om een goede school, cursus of opleider te kiezen. Dat België nu komt met een erkenning is toe te juichen. En als beloning voor de inspanningen om een erkenning te halen is dan meteen dat de betreffende school ook zelf mag gaan examineren. "De slager die zijn eigen vlees keurt", maar als er goed toezicht is vanuit de sector zelf, de erkenningsinstantie en vanuit de Federale overheid denk ik dat dit model goed kan werken.
In Nederland is het Agentschap Telecom een paar jaar geleden ook al op een zelfde manier gaan werken voor de examen voor de maritieme radiocommunicatie (marifonie, Marcom-B etc.). Er zijn nu meer plaatsen waar u examen kunt doen en ook het aantal momenten waarop examen gedaan kan worden is sterk toegenomen. Hoewel ik het niet met harde cijfers kan onderbouwen, denk ik zelfs dat het aantal mensen dat een basiscertificaat marifonie haalt ook is toegenomen. Uiteraard heeft de verdere prijsdaling van marifoons daarin bijgedragen, maar zonder bedieningscertificaat mag u een marifoon niet gebruiken en diploma en bezit hangen dus één op één samen. Terug naar België. Ik denk dat we in België een zelfde beeld zullen zien. Als het makkelijker wordt examen te doen en de opleidingen toegankelijker worden, zal het aantal "gediplomeerde" watersporters toenemen. Hoewel het examen in België nu nog makkelijker is dan het examen klein vaarbewijs in Nederland, zien we al jaren dat veel Belgen toch in Nederland examen doen. Vroeger was dat vooral omdat men bij het Belgische Stuurbrevet geen Internationaal vaarbewijs (ICC) kreeg, tegenwoordig is dat vooral omdat Vamex op elke werkdag (en sommige zaterdagen) examens kan afnemen, terwijl in België dus slechts drie landelijke examens worden georganiseerd.

Vaste lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief weten dat veel partijen in Nederland voorstander zijn van een praktijkexamen voor het klein vaarbewijs. Het Belgische Stuurbrevet kent nu al een beperkt praktijk onderdeel en dat wordt straks dus uitgebouwd naar een echt praktijkexamen. Of een praktijkexamen voor het "instapniveau" echt nodig is, zal moeten blijken, maar een praktijktoets voor met name de verdergaande vaarbevoegdheden is natuurlijk een goede ontwikkeling.

Meer informatie vindt u op de website ...

België neemt met deze nieuwe opzet in één keer alle vaarbevoegdheidsbewijzen voor de pleziervaart op de schop. Een moedige stap en wellicht een goed voorbeeld voor Nederland?

De wereld rond

Met veel plezier lees ik alle verhalen van mensen die de wereld rond zeilen of andere mooie en langere vaartochten maken. Niet alleen vanwege de spannende belevenissen, exotische bestemmingen en mooie ervaringen. Maar ook hoe men zich op zo'n lange tocht gaat voorbereiden, welke aanpassingen nodig zijn en welke uitrusting mee genomen wordt. Ik ben dan ook altijd erg blij als er weer een nieuw boek verschijnt.

Drie jaar lang voeren Ben en Annemiek Rutte rond de wereld op hun Blauwe Pinquin, een eenvoudige zeilboot zonder luxe of verspillende uitrusting. Ben laat in dit pakkende reisverhaal zien dat het heel simpel kan zijn om de wereld rond te zeilen... je moet het gewoon doen!
Hoe ziet het dagelijks leven aan boord eruit als je boot je huis is? Wat voor problemen kom je tegen? En hoe kun je zelfvoorzienend rond de wereld zeilen? Ben geeft de geïnteresseerde lezer een verhelderend kijkje in de keuken van het leven aan boord. Maar 'Dat nemen ze je nooit meer af' is bovenal een verslavend reisavontuur, dat je in één adem wilt uitlezen.

De officiële boeklancering vrijdag 25 oktober, maar u kunt het nieuwe boek nu al vast bestellen in de Vaarwinkel. Klik hier ...

Als u ook plannen heeft om voor langere tijd te vertrekken; dan is de Toerzeilers vertrekkersdag 2013 misschien iets voor u. Gaat u in 2013 of 2014 een zeilreis maken van minstens een jaar? Kom dan naar de vertrekkersdag van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers (NVvT) in samenwerking met Zeilen. U kunt genieten van presentaties van ex-vertrekkers en verschillende workshops volgen. Klik hier ...

De toekomst van de papieren zeekaart

Vorig jaar maakte de Nederlandse Dienst der Hydrografie bekend de, onder jachtschippers populaire, Hydrografische kaarten niet meer vanzelfsprekend elk jaar in een nieuwe versie uit te brengen. Alleen de 1811 en 1812 voor de Waddenzee en de 1801 voor de Noordzee zouden in 2013 nieuw verschijnen. Deze kaarten zijn gedurende het vaarseizoen verschenen.

Onlangs maakte de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Office of Coast Survey, zeg maar de Amerikaanse tegenhanger van de Hydrografische Dienst, bekend helemaal te stoppen met het zelf uitgeven van papieren zeekaarten. De NOAA zal zich nog met ingang van april 2014 uitsluitend nog bezig houden met het maken en actueel houden van de digitale gegevens nodig om betrouwbare (digitale) zeekaarten te maken. De NOAA maakt straks nog wel zelf (gratis) digitale versies van hun zeekaarten. Het op voorraad drukken van papieren zeekaarten laat zij in het vervolg over aan gecertificeerde partners. Ook is het mogelijk bij een klein aantal speciale partners zogenaamde "printed-on-demand" zeekaarten te bestellen. Deze laatsten worden nog wel door de NOAA geprint en zijn dan de wekelijks helemaal bijgewerkte afdrukken van de zeekaarten. Klik hier voor meer informatie ...

Toen de Nederlandse Dienst der Hydrografie vorig jaar bekend maakte de Hydrografische kaarten niet meer elk jaar opnieuw uit te brengen hebben wij in de Vaarwijzer Nieuwsbrief een oproep gedaan dat het ons verstandig leek als de Dienst zich voortaan alleen zou bezig houden met het up-to-date houden van de digitale masterbestanden en het drukken van de kaarten inclusief het voorraadrisico zou overlaten aan commerciële partijen. Het afgelopen seizoen maakte duidelijk dat er voor te kiezen de papieren kaarten minder frequent uit te brengen eigenlijk een halfwassen oplossing is. Mensen blijven overwegend varen met hun oude - niet goed bijgewerkte - kaarten en martpartijen brachten een soort van doe-het-zelf correctie-oplossingen die echter maar nauwelijks gebruikt werden. De Amerikaanse NOAA laat zien hoe het wel zou kunnen.

Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw mening. Hoe heeft u de beschikbaarheid van de kaarten het afgelopen seizoen ervaren. Hoe beviel het bijwerken met de nieuwe hulpmiddelen? Reageren kan rechtstreeks naar redactie@vaarwijzer.nl.
Tijdens de komende Navigatie Update zal de Hydrografie zelf een presentatie geven over het uitgeven van de zeekaarten. Als u dus wilt weten wat dit betekent voor het volgende seizoen komt u op 29 november naar Rotterdam. Klik hier ...

Getijden

Als u op stromend water met getijdeverschil vaart is het van belang dat u weet wanneer de stroom in welke richting staat en hoe sterk deze stroom dan is. Stroom mee of tegen kan namelijk nog al veel verschil maken. De meest complete publicatie om de informatie over getijden op te zoeken is de HP 33 Waterstanden en Stromen. Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie van dit boek. Er bestaan echter ook goede alternatieven.

Als de diepte van het vaarwater in uw vaargebied niet van al te groot belang is (geen droogvallende gebieden) dan is het meestal voldoende om te weten in welke richting de stroom op welk tijdstip staat. U kunt dan volstaan met de stroomkaarten van uw gebied. Een stroomkaart geeft voor elk heel uur voor en na hoogwater met pijlen aan in welke richting de getijstroom staat en hoe sterk deze gemiddeld zal zijn. Als u dus weet hoe laat het in uw positie hoog water is, kunt u met de juiste stroomkaart dus direct zien in welke richting de stroom staat of bijvoorbeeld vanaf hoe laat u stroom mee kunt verwachten.
Stroomkaarten staan uiteraard in de HP33 maar zijn ook los verkrijgbaar. Losse stroomkaarten gaan lang mee, want zolang er in het vaargebied geen grote veranderingen zijn, zullen de getijdestromen voor en na hoog- en laagwater meestal gelijk zijn. Losse stroomkaarten voor Nederland vindt u in de Vaarwinkel. Omdat deze kaarten lang mee gaan hoeft u ze niet elk jaar te vervangen.

Als u wel wilt uitrekenen wat de waterstand in een bepaalde positie is, heeft u naast de tijden van hoog- en laagwater ook een getijtafel en -kromme voor dat gebied nodig. Naast de stroomkaarten staan deze voor Nederland uiteraard in de al genoemde HP33. In combinatie met de losse stroomkaarten kunt u ook het handige boekje Getijtafels van de SDU gebruiken. De nieuwe editie voor 2014 is zojuist verschenen.

Rechtdoor varen

Omdat onze aardbol rond is bestaat er bij veel zeilers de behoefte om deze helemaal rond te varen. Maar omdat er allerlei continenten en eilanden in de weg liggen is het niet mogelijk om de wereld in een rechte lijn rond te varen.

In een rechte lijn op een bol varen betekent dat u volgens een zogenaamde grootcirkel vaart. Omdat wij voor de navigatie varen op een zogenaamde Mercator kaart is een grootcirkel koers op zo'n zeekaart een gebogen lijn.

Een zekere Patrick Anderson heeft nu uitgezocht welke de langste rechte lijn is die zonder onderbreking te varen is. En het blijkt mogelijk te zijn om in één rechte lijn van ergens in Pakistan te varen naar een locatie bij de Kamchatka eilanden in Rusland. Maar liefst 20.000 zeemijl onafgebroken in één rechte lijn. Wij zijn benieuwd wie de eerste zeiler zal zijn die deze tocht aflegt.

Op Youtube staat een kleine video die dit in beeld brengt. Klik hier ...

Workshop zeilmaken

Op 16 november organiseert Neptunamor een workshop zeilmaken. Frank van Zoest van Oar and Sail komt, met naaimachines en alle technieken worden geoefend die dag. U gaat een zogenaamde Totebag maken met een Pfaff 130: een naaimachine die is aangepast voor gebruik aan boord door oa een handslinger. U leert werken met bootdoek, acryl die ook voor tenten en huiken wordt gebruikt. Verder leert u een rits te zetten. Klik hier ...

Navigatie update 2013-2014

Het Nederlands Instituut voor Navigatie organiseert in samenwerking met het Watersportverbond en Correct Marine voor de elfde achtereenvolgende keer dit tweejaarlijkse Watersport Seminar Navigatie Update. De Navigatie update wordt gehouden in Rotterdam op 29 november van 13.00 tot 17.00.

Het seminar is bedoeld voor zeilers, motorbootvaarders, docenten van vaarcursussen en voor ieder die op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen.
Aan de orde komen de laatste ontwikkelingen en updates op het gebied van: Elektronische Navigatiemiddelen (AIS-GPS-Glonas-Galileo), Radar, Meteo, Kaarten en Navigatie opleidingen.

Download hier het programma en hoe u aan te melden .... (PDF Document)

Winterstalling

Staat uw schip al op de kant? Of vaart u toch nog wat langer door, misschien wel de hele winter? Mijn schip staat inmiddels op de kant en nu begint het grote schoonmaken en de lijst van klussen en klusjes wordt toch elke keer iets langer.
Zo lang het weer goed is, is de winter natuurlijk de tijd om allerlei grotere en kleinere klussen aan uw schip te doen. Een mooi boek dat u daarbij helpt en inspiratie biedt is de Bijbel voor bootreparatie. Het boek beschrijft de meest voorkomende soorten van schades en storingen en biedt stap-voor-stap uitleg voor de aanpak van elk probleem. Geïllustreerd met gedetailleerde foto's in kleur, verklarende tekeningen en een handige lijst van de meeste techische termen.

Deze winter halen wij de mast van ons schip. Misschien niet elke winter, maar het is beslist aan te raden om bijvoorbeeld om het jaar de mast van uw schip te halen. Niet alleen kunt u mast en verstaging dan beter controleren en schoonmaken, maar ook geeft dat de constructie waar de mast op staat "rust". Uw mast vangt behoorlijk wat wind, zelfs zonder zeilen. Hierdoor zit er altijd beweging en trillingen in de mast en verstaging. Deze trillingen worden weer doorgegeven aan de bevestiging en maststeun en daarmee dus aan de romp. Met name bij maststeun en de bevestiging van de verstaging ontstaat hierdoor slijtage. Kit die is gebruikt wordt ouder, droogt steeds meer uit en door de trillingen kunnen onzichtbare scheurtjes en openingen ontstaan. Water doet dan de rest. Gunt u uw schip in de winter dus ook eens extra rust door de mast af te tuigen.

Een heel handig boekje voor het onderhoud van mast en tuigage is het Boordboek Mast en Tuigage. Boordevol tips, ook als de mast in het voorjaar weer overeind gaat en u alles weer goed wilt optuigen en trimmen.

Zelf aan de slag met Polyester

Ook dit najaar weer een drietal inspirerende workshops polyester reparaties. Al 3 jaar lang organiseert de ANWB Watersport / Waterkampioen in het voor- en naseizoen diverse polyester reparatie cursussen. Ze zijn steeds een enorm succes!
Wilt u uw polyester romp weer laten glimmen als nieuw? En natuurlijk leert u hoe u een kras of kleine aanvaringsschade kan repareren. Volg dan een of meerder cursussen 'polyster reparatie' van ANWB watersport. Want één keer een goede cursus en u kunt de klussen voortaan zelf. Er zijn nog dit jaar drie verschillende workshops:

Record aantal nieuwe leerlingen bij STC in Rotterdam

Het STC in Rotterdam moch dit jaar een record aantal nieuwe leerlingen verwelkomen bij haar VMBO, MBO en HBO opleidingen. De maritieme en havengerichte beroepen zitten daarmee duidelijk in de lift. Er is sprake van een spectaculaire stijging van 25% van het totale studentenaantal op het Scheepvaart en Transport College (VMBO en MBO) en bij de vier HBO-opleidingen die worden aangeboden onder de vlag van de Rotterdam Mainport University. Het VMBO van de STC-Group is nu het grootste technische VMBO van Nederland.
Erik Hietbrink, voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group zegt hierover: “De STC-Group heeft de afgelopen jaren € 40 miljoen extra geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, simulatoren, opleidingsschepen en de kwaliteit van het lesmateriaal, docenten en ander personeel. Daardoor blijven onze opleidingen prima aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven en kunnen wij, voor een aantal opleidingen, naast een stagegarantie ook een baangarantie afgeven. Dit vergroot zeker in economisch zware tijden de aantrekkelijkheid van onze vakinstelling.”

2K Winter Team Racing Series

Ook de komende winter organiseert het Batavia Sailing Center weer haar 2K Team Racing Series (2KWTRS) waarbij een wildcard voor het EUROSAF 2K Club Championship is te verdienen. Op zes zondagen wordt gestreden om de titel Kampioen 2K Winter Team Racing 2014. Vorig jaar ging de zege naar het team van Jelle Roos. Maximaal kunnen 5 teams per zondag deelnemen.

2K Team Racing wint snel aan populariteit in Europa. Meer en meer wedstrijden worden overal in Europa georganiseerd. Er wordt nu ook een centrale ranking bijgehouden. Voor meer informatie zie: www.2kteamracing.com.
De Winterserie wordt gevaren op 17 november, 22 december, 19 januari, 23 februari en 23 maart. De finaledag is op 6 april. Er wordt gevaren in de Maxfun25 boten van het Batavia Sailing Center. Meer informatie bij het Sailing Center ...

Aanpassing KNMI Waarschuwingen

Voor de waddeneilanden, Waddenzee en het IJsselmeergebied gaat het KNMI gerichter waarschuwen door ze als aparte regio's te beschouwen. Daarnaast zijn de windwaarschuwingen voor de kustdistricten aangescherpt vanwege de toegenomen waterrecreatie op en net buiten de kustlijn.
De waddeneilanden, Waddenzee en het IJsselmeer inclusief Markermeer blijken bij de huidige regionalisatie van de waarschuwingen niet goed gedekt te zijn. De drie gebieden hebben baat bij gerichte weerwaarschuwingen. Tot nu toe waarschuwde het KNMI per provincie. De toevoeging van de drie nieuwe regio's geldt vanaf 1 oktober 2013. Lees verder online ...

Of klik meteen door naar de Europese site Meteoalarm ...

Zeelandzeilers gezocht

Zeeland biedt volop mogelijkheden voor zeilers: op de binnenwateren maar ook als uitvalsbasis voor de Noordzee. Hoe kunnen we die uitvalsbasis voor zeezeilers nog verder versterken? Kenniscentrum Kusttoerisme doet onderzoek naar de wensen van zeezeilers om de provincie Zeeland te adviseren bij de ontwikkeling van zeezeilcentra: havenbestemmingen die volledig inspelen op zeezeilers.
Bent u bereid om uw input te geven door middel van een interview met één van de studenten die het onderzoek uitvoeren? Deze interviews vinden plaats in de tweede helft van oktober. Klik hier ...

Proefvaren op 10e Motorboot Sneek

Met een aanbod van meer dan 250 motorboten biedt Motorboot Sneek voor de tiende maal de watersportliefhebber een zeer interessante motorbootbeurs. Negen aangesloten bedrijven tonen vanaf eigen locatie hun aanbod nieuwe en gebruikte motorboten. Na een succesvolle voorjaarsshow in april zal ook deze najaarseditie van 1 t/m 3 november vele liefhebbers van motorboten naar Sneek trekken.

Motorboot Sneek is in de loop der jaren gegroeid tot de motorbotenbeurs van Nederland. De beurs mag zich deze jubileumeditie verheugen op maar liefst acht primeurs van Sneker bodem. De acht aangesloten jachtwerven tonen zowel nieuwe als gebruikte motorjachten en bieden de bezoeker een unieke kijk op de kwalitatief hoogwaardige jachtbouw die Nederland rijk is. In de overdekte verkoophaven van De Valk jachtmakelaars ligt een zeer ruim aanbod van jong gebruikte motorschepen tussen de 10 en 25 meter lengte. Natuurlijk liggen alle negen bedrijven direct aan het water en het maken van een proefvaart behoort dan ook tot één van de aantrekkelijke mogelijkheden.
Meer informatie ...

Voor 1 euro naar het muZEEum

Op zondag 13 oktober kost toegang tot het muZEEum in Vlissingen slechts 1 euro ter ere van de ZEEdag. Voor de bezoekers zijn er rondleidingen in de Kazematten en in het Gemeentearchief en zij kunnen een rondvaart maken door de haven van Vlissingen-Oost. Online verder lezen ...

Reeds Nautical Almanac 2014 nu leverbaar

Na het verschijnen vorige week van de Cruising Almanac kon de Reeds Nautical Almanac natuurlijk niet achterblijven.
Ook dit jaar is de Reeds Nautical Almanac op meer dan 45.000 punten aangepast en nog verder verbetert. Ook beslaat de almanak dit jaar een nog groter vaargebied nu ook Madeira is opgenomen. Van de Azoren en Madeira, de noordelijke kust van Marokko naar Gibraltar en vandaar langs de hele Europese westkust tot aan het meest noordelijke puntje van Denemarken. En natuurlijk met alle informatie voor het varen in de Engelse kustwateren. Inclusief Schotland, Ierland en de Kanaaleilanden.

Ondanks alle verbeteringen is het toch gelukt om de almanak betaalbaar te houden. Sterker nog, in vergelijking met vorig jaar is de Reeds Nautical Almanac dit jaar maar liefst € 4,- goedkoper geworden. En bij de Vaarwinkel krijgt u de almanak ook nog eens zonder verzendkosten toegestuurd. En dat dan samen met de gratis Reeds Marina Guide met daarin alle jachthavens van Engeland, Schotland, Ierland en de Kanaaleilanden.
Klik hier om de Reeds Nautical Almanac 2014 nu te bestellen ...

Tip: bestel de Reeds Nautical Almanac en krijg gratis verzending (Of € 6,75 korting buiten Nederland). Bestel dan meteen ook nog die andere boeken, kaarten etc., welke u toch al wilde bestellen. Dat scheelt u over deze extra producten de verzendkosten.

EHBO Cursus voor aan boord

Op woensdag 9 oktober wordt een extra EHBO cursus gegeven in de omgeving van Scheveningen. Deze 1 daagse cursus wordt geaccepteerd voor ISAF wedstrijden tot en met Category 1 wedstrijden en door de RYA voor instructeurs en Yachtmasters. Inschrijven en informatie ...

Serie over superjachten

Eerder berichten wij al over de serie die Discovery uitzendt over de bouw van superjachten in Nederland. Helaas toen op kanalen van Discovery die niet of nauwelijks in Nederland zijn te zien. Gelukkig en zoals verwacht komt de serie nu ook voor de meeste kijkers in Nederland binnen bereik.

De serie SuperYachts over de Nederlandse luxe jachtbouwindustrie is volgende week te zien op de Nederlandse Discovery Channel. De afleveringen zijn te zien van maandag 7 oktober tot en met zaterdag 12 oktober, dagelijks om 19.00 uur. Zet het in uw agenda en lees verder op de website ...

Hoofdrol voor de Optimist

Delta Lloyd heeft deze week de nieuwe reclamecampagne ‘De Optimist’ gelanceerd en de zeilsport speelt een grote rol in deze campagne. In de commercial vaart een jongetje met zijn zeilbootje, een optimist, het avontuur tegemoet. Zijn voorbereiding, kennis en inzicht helpen hem de obstakels op zijn reis te overwinnen. Online verder lezen en bekijk de video "The making of"...

Oktober: TKN maand

Afgelopen weken hadden wij een speciale aanbieding voor een stoomcursus voor TKN of Theoretische Kustnavigatie. De eerste lessen zijn al geweest en inschrijven is dus niet meer mogelijk. Maar misschien dat u deze winter toch nog wilt leren navigeren.
Zelf leren navigeren is te doen, mits u het juiste lesmateriaal gebruikt en vooral veel oefent. Zelf kunnen navigeren is van groot belang voor een veilige vaart. Maar het is ook leuk en het geeft veel voldoening om uw schip met succes naar de volgende haven te navigeren.
Daarom bieden wij de hele maand oktober verschillende kortingen op het lesmateriaal voor het certificaat Theoretische Kustnavigatie. Als lezer van de Vaarwijzer Nieuwsbrief kunt u nu al uw voordeel pakken ...

Lesboeken Kustnavigatie
Alle studieboeken voor TKN worden gratis binnen Nederland verzonden. Naar het buitenland krijgt u € 1,95 korting op de verzendkosten. Deze aanbieding geldt voor het cursusboek Kustnavigatie, de Leidraad voor Kajuitjachtzeilers en de Studiewijzer Kustnavigatie.

CD Examentraining Kustnavigatie
Speciale aanbieding van deze cd met meer dan 3.000 oefenvragen. Nu voor slechts € 10,95. De normale prijs bedraagt € 17,50. Klik hier ...

Kaartpassen
Oefening baart kunst en dat geldt zeker voor het navigeren met kaart, plotter en passer. In de cursusboeken en op de cd met examentraining staan veel oefeningen en vraagstukken die u op een leskaart moet maken. Daarom krijgt u van ons € 2,50 korting op leskaarten en diverse kaartpasinstrumenten als u minimaal voor 20 euro aan leskaarten en/of kaartpasinstrumenten bestelt. Klik hier ...

Al deze kortingen worden automatisch door ons kassasysteem toegepast. U stopt de verschillende artikelen in uw winkelwagen en ziet meteen hoeveel korting u krijgt. Klik hier ...

Oktober is TKN Maand

De hele maand oktober besteden wij in de Vaarwinkel extra aandacht aan het examen en certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN). Dat betekent dat er verschillende leuke aanbiedingen en kortingen gelden op cursusboeken, examentraining software, leskaarten, passers en plotters die u nodig heeft als u gaat leren voor het examen TKN. Maar ook zonder dat u dit examen doet is de winter hét moment om uw kennis van de navigatie op open water verder te verdiepen en volgend vaarseizoen wellicht uw horizon verder te verbreden.
Klik hier ...

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.