Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 24


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Foto: Promanent b.v.

Digitale rivieren

Het wordt steeds drukker op het water. Niet alleen recreanten gaan met hun boot op pad, maar ook beroepsvaart, cruiseschepen, veerponten en rondvaartboten. Hoe dat alles in goede banen te leiden? Kennis van het vaargebied en communicatie zijn de sleutel. De beroepsvaart zit dagelijks op het water en wordt geacht het vaargebied te kennen, heeft radar en AIS en staat via marifoon continu in contact met de verkeersleiding. De recreatievaart is echter zeer divers. Je hebt ervaren schippers die vroeger voor hun beroep hebben gevaren, maar ook absolute beginners en mensen die slechts een paar keer per jaar met een (huur)boot het water op gaan. Op het gebied van kennis schieten veel watersporters daardoor te kort en omdat een marifoon niet verplicht is, is de communicatie onderling en met de verkeerspost ook lastig. En al zou iedereen een marifoon hebben, dan wordt het op drukke momenten haast ondoenlijk om met iedereen individueel contact te hebben.

Onder de naam de Digitale Rivier werkt Rijkswaterstaat samen met partners aan manieren om met nieuwe technieken het veiliger te maken. Onder andere door te kijken hoe deze nieuwe technieken de kennis van de watersporter kunnen vergroten en de communicatie kunnen verbeteren. Het idee is simpel; als je dan niet rechtstreeks met de schipper kan communiceren zorg dan dat een apparaat aan boord dit automatisch doet. Hiervoor is een experimentele app gemaakt. Elke smartphone heeft tegenwoordig een GPS en de app kan detecteren waar u vaart en u dan op gepaste wijze relevantie informatie aanbieden.

Afgelopen woensdag 15 juni ging een select gezelschap van overheden, vaarwegbeheerders, gebruikers van de vaarwegen en software ontwikkelaars gezamenlijk het water op om één van de resultaten van innovatieproject van Rijkswaterstaat uit te testen. Onder ideale omstandigheden hebben zij met eigen ogen kunnen zien hoe slimme techniek de schipper kan bijstaan een veilige vaarroute te kiezen over het toch wel erg drukke IJ in Amsterdam.

Wilt u het ook eens uitproberen? De app is te testen. Wel is het belangrijk om te realiseren dat de app beperkt is tot het IJ en ook de functionaliteit erg beperkt is. De app is uitsluitend bedoelt om te laten zien wat er onder andere mogelijk is.

De app is uitsluitend bedoeld als bewijs dat het technisch mogelijk is en te ondervinden wat de toegevoegde waarde van een dergelijke informatie kan zijn. Tijdens de afsluitende discussie was de gezamenlijke conclusie dat het niet de taak is van de overheid om dergelijke app's te ontwikkelen. Er zijn al voldoende apps voor het varen en ook kaartplotters en andere navigatiesoftware. Elk bedienen al een trouwe groep gebruikers. Integratie in deze veel gebruikte systemen ligt dan ook meer voor de hand. Dan kunnen overheden en vaarwegbeheerders zich concentreren op het beschikbaar stellen van de juiste informatie.

Rijkswaterstaat liet alvast een mooie video maken om de werking van de app te illustreren. Het is nu aan de diverse partijen om samen deze functies op te nemen in de veel gebruikte vaarapp's en te zorgen dat de juiste informatie voor drukke knooppunten ook op de juiste wijze beschikbaar komt.


Wet nationaliteit zeeschepen

De Tweede Kamer heeft 19 mei ingestemd met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Onderdeel hiervan is het zogenoemde bareboat-out, wat Nederlandse reders in staat stelt hun schepen tijdelijk om te vlaggen naar een ander land. Aan de wet is maar liefst 11 jaar gewerkt en dient onder andere ter vervanging van de wel heel oude Zeebrievenwet uit 1926 die nog door koningin Wilhelmina is getekend.

De nieuwe regels zijn ook relevant voor Nederlandse pleziervaartuigen die geregistreerd zijn en een zeebrief hebben of willen aanvragen. Een zeebrief is een soort van paspoort en bewijs van nationaliteit voor een schip. Met een Nederlandse zeebrief mag een schip de Nederlandse vlag voeren. Pleziervaartuigen zonder zeebrief mogen ook de Nederlandse vlag voeren mits de eigenaar een Nederlander is of de eigenaar in Nederland is gevestigd. Nederland kent immers geen verplichte registratie van pleziervaartuigen.


'Doorgeslagen' plan Wieringerhoek

Met het oog op herstel van de natuurlijke waarden, zijn de laatste tijd vele plannen bedacht voor het IJsselmeergebied. Gebundeld vind je ze terug in de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Een aantal ontwikkelingen zijn ronduit negatief voor watersporters en het Watersportverbond spreekt zich ertegen uit.
Het Watersportverbond ziet voor het IJsselmeer ideeën ontstaan, waar je stevige vraagtekens bij mag plaatsen. Denk onder meer aan ontwikkelingen op het gebied van energietransitie zoals Windpark Fryslân, Windpark Urk/Ketelbrug en (Drijvende) Zonne-eilanden. Ook is er het Flexibel Peilbesluit voor drinkwaterreserves en landbouw in de zomer (hoog water) en ruimte voor waterberging bij extreme weersomstandigheden (laag water).


Populaire bestemmingen

In de Vaarwinkel is het volop hoogseizoen. Logisch want de schoolvakanties staan voor de deur en juist veel mensen die niet aan de schoolvakanties zijn gebonden vertrekken nu al. Kortom de kaarten en boeken zijn bijna niet aan te slepen. Op basis van al die verkopen kunnen wij natuurlijk wel goed zien welke vaargebieden deze zomer populair zijn.

In Nederland staat Friesland al jaren op één. Dit jaar is dat niet anders. Gevolgd door de Biesbosch. Ook de Waddenzee en dan vooral het westelijke deel is en blijft erg populair getuigen de hoeveelheid kaarten, getijdenatlassen en stroomkaarten die de deur uit gaan.

Nu corona naar de achtergrond is verdwenen durven veel schippers ook weer verder weg te gaan. De binnenwateren van Frankrijk zijn erg in trek. Ook zeilen in Griekenland trekt een grote groep mensen. Gevolgd door de Duitse Wadden en de Oostzee, vooral Denemarken.

Waar gaat u heen dit jaar? Ons advies is om vooral op tijd te bestellen. Net als op Schiphol is het komende zomer echt anders dan voorgaande jaren waarin er toch reisbeperkingen waren. Iedereen wil dit nu inhalen en er zijn veel nieuwe watersporters bijgekomen. Uitgevers blijven niet graag met voorraden zitten en hebben hier oplages op afgestemd. De Reeds Almanac was halverwege mei al uitverkocht, Fluviacarte is er helemaal mee gestopt met als resultaat dat de meeste kaarten nog maar zeer beperkt leverbaar zijn. 


Nieuwe Yanmar Flagship store

Jachtwerg Abma is al langer dealer voor Yanmar scheepsmotoren. De fabrikant maakte onlangs bekend dat zij Abma heeft aangewezen als eerste officiële 'flagship store'. Zeg maar hun vlaggeschip onder de dealers.

De nieuwe locatie in Sneek heeft een oppervlak van ruim 6.600 m2 en er is ruimte om de diverse modellen van Yanmar te tonen, klanten goed te informeren en service te verlenen. Abma verkoop al weer 50 jaar motoren van Yanmar en was al de grootste dealer van het merk in Nederland.


Beroemd oorlogsschip gevonden

De universiteit van East Anglia maakte de vondst bekend van een beroemd 17de-eeuws scheepswrak. Het betreft een van de belangrijkste maritiem-historische ontdekkingen in jaren. De HMS Gloucester was een befaamd oorlogsschip dat in een groot aantal zeeslagen heeft meegevochten, onder meer tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het schip, dat 62 kanonnen aan boord had, verging in 1682 nadat het een zandbank had geraakt bij Great Yarmouth. Een van de opvarenden was de Britse kroonprins, de latere koning James II. Een deel van de bemanning werd gered, maar tussen de 130 en 250 opvarenden kwamen om het leven. Velen van hen mochten het schip niet verlaten voordat de koninklijke familie in veiligheid was gebracht. Doordat James II weigerde het schip te verlaten, waren ze gedwongen te wachten tot het schip was gezonken.


Verlenging Koopvaardersschutsluis?

De aangekondigde verlenging van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder is voorlopig van de baan. De verlenging was juist eerder naar voren gehaald en zou al in april 2023 klaar moeten zijn. De provincie Noord-Holland maakt nu een andere afweging. De kosten zijn sterk gestegen en er zou teveel onzekerheid zijn over de beschikbaarheid van bouwmaterialen.


Perenboom-riffen geplant

Nee, het is geen tikfout. Er wordt letterlijk een rif van bomen geplant. De afgelopen eeuw zijn veel riffen in de Waddenzee en Noordzee verdwenen. Riffen zijn heel belangrijk voor vissen omdat ze zich daar kunnen verschuilen. Daarom moeten we riffen herstellen, maar hoe doe je dat? Het NIOZ start nu een studie naar de ecologische waarde van TreeReefs, experimentele riffen gemaakt door onderwater bomen te plaatsen.


Navigatie Professor Spaans overleden

Vandaag lazen wij het bericht dat Jac.A. Spaans is overleden. Spaans was een grote bekendheid in de wereld van de navigatie. Emeritus Professor in de navigatiekunde aan de TU Delft en het Koninklijk Instituut van de Marine (KIM). Oprichter en vele jaren voorzitter en erelid van het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) en betrokken bij European Group of Institutes of Navigation (onder andere als EUGIN Chairman) en de International Association of Institutes of Navigation (als IAIN President). 

Generaties zeevarenden leerden navigeren uit de mede door hem geschreven Leerboeken Navigatie. Een reeks van maar liefst vijf dikke boeken waarin alle aspecten van de navigatie duidelijk stonden beschreven en op een toegankelijke wijze werden uitgelegd. Helaas al jaren niet meer te koop.


Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 23


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Foto: Waternet

Staande Mastroute gestremd

Het blijft dit jaar tobben met de staande mast route. Vanaf 8 juni worden de bruggen op de Staande mastroute door Amsterdam op de Kostverlorenvaart en Oosterdoktoegang van maandag tot en met woensdag 's nachts niet bediend. Dat betekent dat het op deze dagen niet mogelijk is deze route door Amsterdam te varen en dat u de route via Haarlem moet nemen.

Door een storing in de bediencentrale worden de bruggen in Amsterdam sinds 1 april lokaal bediend. De brugwachter fietst mee met het konvooi. Het lukt op deze manier niet om alle openingen te verzorgen. Daarom gaan de bruggen van de Staande Mastroute in Amsterdam tot 1 oktober drie dagen van de week 's nachts niet open.

Bron: Watersportverbond

Het advies is om u vooral goed voor te bereiden. Zorg dat u de Staande mastroute atlas van de ANWB op tijd in huis heeft en bekijk met regelmaat de scheepvaartberichten om te zien of er op de door u te varen route stremmingen zijn. De actuele scheepvaartberichten worden getoond in de Waterkaarten app (iOS, Android en Windows) en zijn ook online te vinden op de website van Vaarweginformatie.

De Staande mastroute is een route om met staande mast van noord naar zuid of omgekeerd te varen. Afgezien van het Marker- en IJsselmeer voert de route over beschut binnenwater. Voor diverse trajecten bestaan er alternatieven. Voor de doorvaart door Amsterdam is de route via Haarlem een oplossing.

Aan de staande mastroute liggen ook diverse aantrekkelijke vaargebieden waar het met de mast op premie varen is. Het boek Met staande mast door Nederland laat dit zien.


Stank rotte eieren aan boord = gevaar!

De stank van rotte eieren kennen we waarschijnlijk allemaal. Een ondragelijke geur die u niet snel zult vergeten, maar wist u ook dat het gas dat deze stank veroorzaakt in hogere concentraties levensbedreigend is? Het gaat hier om H2S gas, beter bekend onder de namen waterstofsulfide en zwavelwaterstof. Ruikt u rotte eieren aan boord? Open deuren en ramen en verlaat direct de boot.

H2S is een gas dat onder andere vrijkomt bij rotting van zwavelhoudende, organische stoffen en komt voor in riolen, tankwagens, waterzuiveringsinstallaties, bierbrouwerijen, boerderijen (giertanks) en scheepsruimtes. Hoewel H2S gas een relatief onbekend fenomeen is, zijn de schadelijke effecten die ontstaan bij blootstelling aan dit gas levensgevaarlijk! Verzekeraar EOC heeft de belangrijkste feiten op een rij gezet.


Hull Vane op de Zr.Ms. Groningen

Vandaag, 8 juni, is in Den Helder de eerste Hull Vane voor de Nederlandse Marine opgeleverd. Deze Nederlandse uitvinding bestaat uit een onderwatervleugel die schepen efficiënter en stiller maakt, en daarbij het vaargedrag verbetert. De Hull Vane zal begin 2023 geïnstalleerd worden op het achterschip van de Zr.Ms. Groningen, een zeegaand patrouilleschip van 108 meter uit de Holland Klasse serie.
Een interessante ontwikkeling die op termijn ook in de pleziervaart toegepast kan worden.


Nederland tegen EU-identificatienummer

De Europese Commissie wil dat iedere burger en elk bedrijf een Europese digitale identiteit (eID) kan aanvragen. In deze 'wallet-app' kunnen dan zaken als een paspoort, rijbewijs, huwelijksakte of ander document, zoals een klein vaarbewijs of marifooncertificaat veilig worden opgeslagen. Daar staan kabinet en Kamer achter. Tegen het bijbehorende nummer maken ze echter bezwaar. "We vrezen om de veiligheid", zegt Van Huffelen over het verzet tegen het identificatienummer. Volgens haar zijn er ook alternatieven mogelijk. Daarbij wijst ze op de Nederlandse DigiD, waarmee ook al bij instanties in België kan worden ingelogd.

Het is niet duidelijk wat de Nederlandse positie betekent voor de verdere invoering van de Europese digitale identiteit en vanaf wanneer u uw vaarbewijs en andere officiële papieren digitaal kunt gaan bewaren.


Foto: René Quist

Wat gebeurt er in de Waterkamer

De scheepvaartberichten zijn onmisbaar als u op de Nederlandse binnenwateren vaart. Maar wie maakt die berichten eigenlijk en hoe worden ze verspreid. In Schuttevaer een informatief artikel over de werkzaamheden van de Waterkamer van Rijkswaterstaat.

Ergens diep verscholen in een typische jaren '70-kantoorkolos bevindt zich het kloppende hart van het Nederlandse watermanagement. In deze Waterkamer in het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) in Lelystad buigt een team van vaarwegspecialisten zich dagelijks over de waterstanden en de zogeheten 'Berichten aan Scheepvaart' (BAS). Operationeel adviseur Water en Scheepvaart Eize Boonstra van de Waterkamer weet als oud-schipper maar al te goed het belang van deze reeks getallen en mededelingen.


Westlander Zeildagen gaan niet door

Helaas kunnen de Westlander Zeildagen van 11 en 12 juni niet door gaan.. Er zijn slechts 5 inschrijvingen voor de beurtveerwedstrijd op zaterdag en 7 deelnemers voor de hardzeilwedstrijd. Zeker voor de beurtveerwedstrijd is dat te ver van het minimum aantal van 8 deelnemers om er een spannende strijd van te maken.


Grote drukte verwacht bij Kornwerderzand

Rijkwaterstaat verwacht dit vaarseizoen tot en met september meer hinder en vertragingen bij Kornwerderzand. Hoewel Rijkswaterstaat haar best doet de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden vaarweggebruikers geadviseerd hun reis goed voor te bereiden, de drukste momenten te vermijden en rekening te houden met langere wachttijden bij het passeren van de bruggen en sluizen bij Kornwerderzand.

In de komende periode is voor werkzaamheden aan de A7 een deel van de weg ter hoogte van de bruggen bij Kornwerderzand afgezet. Hierdoor kunnen weggebruikers maar van één van de twee rijstroken per richting gebruik maken. Er is minder ruimte voor het wegverkeer om na een brugdraaiing weg te rijden, waardoor op de weg langere files dan gebruikelijk kunnen ontstaan. Omdat er meer recreatievaart is in de zomer, moeten de bruggen vaker draaien. Om de langere files op de A7 weg te werken, kan het gebeuren dat de bruggen minder vaak gedraaid worden en de wachttijden op het water oplopen.


Gecrashte server zorgt voor problemen

Niet alleen laat de techniek in Amsterdam ons in de steek (zie hierboven over de Staande mastroute door Amsterdam. Ook elders zorgen falende systemen voor problemen en creatieve oplossingen.

De videocamera's van Wilheminasluis in Andel werken door een gecrashte server niet naar behoren en dat is niet zomaar te verhelpen. Daarom zet Rijkswaterstaat een steward in die vanuit de sluis communiceert met de sluismeester. Zo kan de sluis tussen 08:00 en 16:00 uur nog wel worden bediend.


Laat erfgoed varen

We krijgen steeds strengere milieumaatregelen. En dat is goed, want we willen immers allemaal bijdragen aan een schonere wereld. Echter, strengere regels vormen een bedreiging voor het voortbestaan van ons unieke Varend Erfgoed.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de emissies van het Varend Erfgoed – ca. 2.500 schepen – afgezet tegen de totale recreatievaart, marginaal zijn. Daarom wil de FVEN komen tot een uitzonderingspositie voor deze historische recreatief varende vloot.
Willen we het varend erfgoed behouden, dan moet het ook blijven varen.


Vaarroutes door Nederland

In het populaire boek Toertochten door Nederland vindt u een groot aantal toertochten voor motorboot en sloep. Dagtochten, maar ook complete vaarvakanties zijn met de routes in dit boek te plannen. Handig is dat de routes uit het boek ook digitaal zijn te downloaden zijn te gebruiken in diverse programma's, zoals de Waterkaarten software en app.
Maar hoe werkt dat dan?

De 35 vaartochten die in het boek Toertochten voor motorboot en Sloep worden gesproken zijn beschikbaar in verschillende bestandsformaten en zijn te downloaden op de website van de uitgever. GPX is een formaat dat enkele navigatieprogramma's gebruiken en ook sommige GPS' en en kaartplotters kunnen hiermee overweg. De routes zijn ook beschikbaar als KMZ bestand. Dat formaat wordt gebruikt door de Waterkaarten App (iOS en Android) en software (Windows).

In de Waterkaarten software gaat u naar het hoofdmenu en u kiest dan Routes. U vindt daar de optie om KMZ bestanden te importeren. Vanaf dan zijn de routes in de Waterkaarten beschikbaar en kunt u ze ook zelf aanpassen.

Een app op telefoon of tablet heeft geen bestandsbeheer zoals een computer dat wel heeft. Om de routes toch in de app te gebruiken kunt u een of meerdere routebestanden per e-mail naar uzelf sturen per e-mail. Open die e-mail daarna op uw smartphone of tablet. Als u een van de bestanden in de bijlage bij de mail selecteert krijgt u de vraag wat u daar mee wilt doen. U kiest dan voor openen met de Waterkaarten app. De route wordt dan ingelezen en is vanaf dan beschikbaar in de app.

De Waterkaarten app en software zijn gratis 7 dagen uit te proberen. U beslist daarna of u tot aanschaf overgaat en voor hoe lang; een maand, drie maanden of een heel jaar.Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 22


© Omroep Gelderland

Controles, waarschuwingen en boetes

Het vaarseizoen is nu echt begonnen. In de media afgelopen weken kwamen veel berichten voorbij over controles op het water en wat men tijdens deze controles zo al aan 'misstanden'  tegenkwam. In impressie van Omroep Gelderland.

Een boot, drie snelle opblaasboten en twee waterscooters. Daarmee gaat Rijkswaterstaat de Rijn op om te kijken wie zich aan de regels houdt op het water. Als het moet, wordt er een boete uitgedeeld. Bij Rijkswaterstaat zien ze dat er steeds meer mensen het water weten te vinden voor ontspanning. Niet al die nieuwe mensen kennen de regels even goed en dus is deze controle opgezet die onderdeel is van een landelijke actie in samenwerking met onder andere de politie.

Ron de Vries, verkeersleider voor Rijkswaterstaat, vertelt dat ze van alles tegenkomen op het water: "Onveilig vaargedrag door niet aan de kant te varen, het niet dragen van een 'dodemanskoord', staand sturen zonder een reddingsvest te dragen en soms ook varen zonder vaarbewijs."

Voor al die overtredingen delen ze liever geen bekeuringen uit: "Het gaat om het signaal. Helaas zullen we af en toe moeten doorpakken en dan is een boete een middel. Dat is vervelend, maar we willen echt de boodschap doorgeven: het is belangrijk om samen en veilig te varen."


Patserbak van de 17e eeuw

In Hoorn bouwt Clean2Anywhere met afvalplastic (PET) aan een replica van een Speeljacht uit de zeventiende eeuw. In een blog vertelt Scheepshistoricus Ab Hoving uitgebreid over het speeljacht.

"Het is een van de eerste plezierjachten uit de maritieme geschiedenis. In het graf van de Egyptische koning Toetanchamon is een afbeelding gevonden van deze koning die op een boot op de Nijl aan het vissen is. In principe is dat natuurlijk ook pleziervaart. Maar toen de Nederlandse handel in Indië op gang kwam en het geld tegen de plinten klotste, werden er voor het eerst in de geschiedenis speciale scheepstypes ontwikkeld die louter en alleen gebouwd werden voor het plezier van de eigenaar.
Schepen waren destijds puur functioneel: voor de handel, visserij en vervoer. 'Spelevaren', een dagje varen met familie, vrienden of handelsrelaties op het water, dat was echt nieuw. Een paar van de latere luxere Statenjachten belandden in Engeland. Naar men zegt is het 'yachting' (watersport als hobby) waar de Engelsen tegenwoordig nog zo fanatiek in zijn, daaruit voortgekomen. Een beetje onze schuld dus."


Mooie schepen en banen

De haven van Rotterdam blijft boeien, mede door de vele verschillende schepen die er komen en gaan. En door de vele mensen die er werken. Dat bewijzen Cees de Keijzer en Piet van Dijk andermaal met al weer deel 9 in de serie Mooie schepen en Banen.


Waar mag je snel varen?

Voor liefhebbers van snel varen (harder dan 20 km/u) is het vaak niet duidelijk waar dat mag. Het gevolg is dat ze vaak hard varen waar ruimte is, in plaats van op plekken waar het is toegestaan. Dat zorgt voor overlast voor de natuur, de omwonenden en de andere watersporters. Om dat te voorkomen schreef Epco Ongering voor Botentekoop een informatief artikel.

Epco Ongering is hoofdredacteur van Botentekoop Magazine. Eerder was hij werkzaam voor verschillende andere bekende watersport titels en werkte hij mee aan televisieprogramma's over de watersport. Ook schreef hij het leuke en praktische boek 'Zorgeloos varen'.


Positieve reacties op 'Honden aan boord'

WatersportTV gaat samen met expert Trudie Rutten een serie maken over honden aan boord. Uitgaande van de positieve reacties die men kreeg op de eerste aankondiging wordt het een groot succes. Aan hun oproep om leuke filmpjes te sturen van viervoeters aan boord is massaal gehoor gegeven.

In iedere aflevering zal een aspect van het varen met een hond worden behandeld. We gaan voor het eerst aan boord met een pup, nadat we de boot eerst hondproof hebben gemaakt. We laten zien wat de eventuele gevaren zijn voor een viervoeter op een boot. Waar je op moet letten bij de aanschaf van een reddingsvest. Hoe je een hond aan boord krijgt als die van de boot is gevallen. Maar vooral hoe je dat kunt voorkomen. Oververhitting, maar ook onderkoeling. Het ligt dichtbij elkaar op een boot en tijdens het varen. Hoe kun je je hond beschermen tegen de zon? Het zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die behandeld zullen worden.

Trudie Rutten is watersporter en ervaren gedragstherapeut voor honden. Zij vaart al jaren met honden en schreef voor andere varende eigenaren het praktische boek Honden aan boord

In aanvulling op het boek bedacht zij ook de Honden aan boord wimpels, vlaggen en dieren aan boord stickers. Hiermee laat u zien dat er ook dieren aan boord meevaren. In geval van nood is dat belangrijke informatie voor de redders die u te hulp schieten. 


Heesen Yachts is weer Nederlands

Superjachtbouwer Heesen Yachts in Oss is weer volledig Nederlands. Op woensdag 18 mei heeft de Russische grootaandeelhouder Vagit Alekperov zijn aandelen overgedaan aan een onafhankelijke Nederlandse stichting. Dat heeft de werfdirectie bekendgemaakt. Zodoende blijft de werf buiten de economische sancties die tegen Rusland en Russische oligarchen zijn genomen.Beeld: Orca en Youtube

Vrachtschip vaart autonoom

Over heel de wereld wordt onderzoek gedaan naar bemanningsloos of autonoom varende schepen. Ook in eigen land en bijvoorbeeld bij onze zuiderburen. Onlangs voer in Japan een vrachtschip zelfstandig een route van 500 zeemijl. Van de baai van Tokyo naar Ise Bay. Suzaka een vrachtschip van 749 GT (gross ton) werd daarmee het eerste vrachtschip dat navigeert geheel en alleen op basis van kunstmatige intelligentie of AI (artificial intelligence). Daarbij werd gebruik gemaakt van de systemen van het Israëlische Orca. Niet te verwarren met het Noorse Orca een bedrijf dat aan de weg timmers met slimme software en apparatuur voor de pleziervaart.

Bekijk ook de video hoe het systeem van Orca werkt aan boord van een ander (niet autonoom varend) schip.


Rallyzeilen

Het aantal mensen dat de oceaan oversteekt of zelfs de wereld rondzeilt, neemt nog steeds toe. Een groot deel daarvan schrijft zich in voor een zeilrally, een mooie manier om zelf, maar niet alleen een grote oversteek te wagen. Van alle zeilrallies is de ARC waarschijnlijk de bekendste. Dé manier om de sprong naar de overkant van de Atlantische Oceaan te maken. Zoals bijvoorbeeld Herco Tibboel deed.

Na verscheidene individuele reizen met hun gezin hebben Plante en haar man de afgelopen jaren deelgenomen aan diverse zeilrally's. Hun ervaringen zijn weergegeven in het praktische boek Rallyzeilen en bieden de lezer een nuttig inzicht in de achtergronden van het rallyzeilen.
aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.