Nieuwe ontwikkelingen examens Klein Vaarbewijs

Eergisteren was de jaarlijkse bijeenkomst tussen opleiders en de examenorganisatie Vamex. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de Vamex uitleg voor de examenpraktijk uit het afgelopen jaar en de ontwikkelingen die voor de komende tijd nog op stapel staan. Verliepen eerdere bijeenkomsten stroef, gisteravond was een verademing. In een goede en open sfeer is veel nuttige informatie uitgewisseld en was ook duidelijk te merken dat opmerkingen uit het verleden goed zijn opgepakt. Vamex lijkt hiermee een meer open koers te willen varen, iets dat door alle aanwezigen als zeer positief wordt ervaren. Zeker gezien de recente stroom aan geruchten over moeilijkere examens en vragen op het examen die niet bij de leerstof lijken aan te sluiten. Ik schreef daar al eerder over ...

Ook liet Vamex zien dat de een paar jaar geleden ingezette lijn om de organisatie een stevige basis te geven en het voor de kandidaat steeds makkelijker te maken wordt doorgezet. Het afgelopen jaar is weer goede voortgang geboekt. Een paar examenlocatie zijn gesloten en nieuwe locaties zijn geopend, waarmee het aantal nu op vijf locaties komt. Mooie locaties en voor iedereen goed bereikbaar. Tevens werd het hoofdkantoor van Vamex verhuisd naar Zoetermeer, waar tevens een examenlocatie werd geopend.

Nieuwe vragen op het examen
Niet alleen werd in de organisatie geinvesteerd. Ook de kern van het examineren zelf is grondig beet gepakt. De gehele examencommissie mocht op cursus en het geleerde werd ook meteen in de praktijk gebracht. De gehele vragenbank is doorgespit, vragen zijn herschreven, nieuwe vragen bedacht en sommige oude vragen zijn komen te vervallen. Al met al bevat de vragenbank nu zo'n 800 actieve vragen en heeft men de ambitie om deze vragen continu te blijven monitoren en te verbeteren. Een grote voortuitgang, want in het verleden was er nog wel eens kritiek op de soms lastige en kromme vragen. De meeste opleiders waren ondertussen echter wel erg gewend aan de oorspronkelijke manier van vragen stellen en kromme vragen stonden soms letterlijk zo in het lesmateriaal. Nu Vamex haar vragenbank heeft vernieuwd moeten opleiders en uitgevers ook aan de slag. Gelukkig dat Vamex duidelijk heeft geillustreerd hoe de examencommissie daarbij te werk is gegaan, zodat de opleiders en uitgevers weten wat hen te doen staat.

Dit verklaart ook duidelijk de recente geruchten over de verschillen tussen lesmateriaal en examens. Zoals gezegd schreef ik daar al eerder over en was ook toen mijn conclusie dat de wijze van vragen stellen mogelijk uiteen kan lopen, maar dat zowel examen als lesmaterialen nog steeds aansluiten op dezelfde voorgeschreven leerstof. En dat een examenkandidaat die goed heeft geleerd zal nog zeker slagen, net als voorheen. En kandidaten die denken te slagen door even een paar oude examens in te kijken komen inderdaad bedrogen uit.

Nieuwe afbakening
De leerstof die door de overheid voor het klein vaarbewijs is voorgeschreven wordt altijd door Vamex verder uitgewerkt in de zogenaamde afbakening. Deze biedt zowel voor de examinator als de opleider en de uitgever van lesmateriaal houvast wat u voor het examen moet kennen. Vamex presenteerde gisteren haar lang verwachte nieuwe afbakening. Deze is inhoudelijk op een paar punten aangepast, maar is vooral veel duidelijker van opzet. Zodra de nieuwe afbakening op de website van Vamex wordt gepubliceerd, zal deze ook ingaan. Op dit moment is de nieuwe afbakening nog niet op de website geplaatst.
In een volgende Vaarwijzer Nieuwsbrief zal ik meer op de inhoudelijke wijzigingen ingaan.

Aansluitend op de afbakening hanteert Vamex verder een zogenaamde toetsmatrijs. Dit is zeg maar het sjabloon voor het samenstellen van een examen, waar legt men de nadruk op en hoeveel punten kun je met een bepaald onderdeel verdienen. Deze toetsmatrijs is eerder al iets aangepast, maar de verschillen met de vorige versie zijn minimaal.

Wat betekent dit als ik binnenkort examen moet doen? Hoewel de wijzigingen wellicht talrijk lijken zijn het niet meteen wijzigingen waar u zich zorgen over moet maken. De leerstof is niet ineens anders geworden. Een rechtsdraaiende schroef draait nog steeds dezelfde kant op en ook een getijdeberekening is niet anders als vorig jaar. En nog steeds geldt dus dat als u zich goed op het examen voorbereidt en goed oefent u moet kunnen slagen!

Examenresultaten
Ondanks dat laten de examenresultaten wel een tendens zien waarbij het aantal mensen dat slaagt voor het examen over de jaren heen steeds iets afneemt. Het slagingspercentage daalde van boven de 70% naar ongeveer 67%. Waarvoor als mogelijke verklaring wordt gegeven dat in die tijd het examengeld ook omlaag ging en men bij Vamex het idee heeft dat het aantal mensen dat zich minder goed voorbereid heeft is toegenomen. Dat bevestigt eens te meer dat een goede voorbereiding belangrijk blijft.
Het aantal afgenomen examens schommelt over de afgelopen jaren iets heen en weer, waarbij de aantallen over 2010 en 2011 iets hoger lager als de jaren daarvoor. Deels veroorzaakt doordat het aantal mensen dat een herexamen doet iets steeg. Wel blijkt het aantal afgenomen examens in de eerste maanden van 2012 te zijn afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor.

Uit de hoek van de opleiders valt al jaren te horen dat de cursussen voor het klein vaarbewijs steeds moeilijker te vullen zijn, terwijl zelfstudie met online cursus of alleen een boek is toegenomen. Interessant zou zijn om te zien of er een oorzakelijk verband is te vinden tussen het dalende percentage geslaagden en de wijze waarop men zich op het examen voorbereidt? Persoonlijk denk ik dat de sterke opkomst van zelfstudie via het internet of boeken en cd's daar niets mee te maken heeft. De cd's en vroeger diskettes zijn bijvoorbeeld al sinds 1996 te koop. Wel denk ik dat er een relatie is tussen de hoeveelheid tijd en motivatie die men in de studie steekt en bij zelfstudie ontbreekt natuurlijk wel die stok van de docent achter de deur.

Betere communicatie
Vamex realiseert zich gelukkig dat ontwikkelingen aan hun kant ook vragen om goede communicatie met de opleiders en de makers van lesmateriaal. Daarom kondigde men ook aan om een overleg met uitgevers en vertegenwoordigers van de opleiders op te starten. Wil het klein vaarbewijs zijn toegevoegde waarde blijven houden dan moet er sprake zijn van een goede samenwerking, elkaar informeren over ontwikkelingen en met respect voor ieders positie.

Direct uw vaarbewijs mee naar huis
Vanaf juni (2012) start op de examenlocatie in Zoetermeer een experiment waarbij u meteen uw pasje met het klein vaarbewijs mee naar huis kunt nemen als u bent geslaagd. Zodra u dus geslaagd bent wordt er van u een pasfoto gemaakt, u zet een handtekening op een digitale mat en met een speciale printer wordt dan direct uw pasje gemaakt. Doet u gescheiden examen klein vaarbewijs I en Aanvullend dan is het aan te raden om pas een pasje te maken als u voor het laatste examen geslaagd bent. U moet anders twee keer voor een pas betalen. Tenzij u tussen de examens door al wilt gaan varen natuurlijk.

Toekomstige ontwikkelingen
Ook voor volgend jaar staan er een aantal belangrijke wijzigingen op stapel. Helaas is nog niet precies aan te geven of al deze wijzigingen ook op tijd in zullen gaan. Dat zal mede afhangen van de ontwikkelingen in politiek Den Haag.

  • Geldigheid van het klein vaarbewijs gaat naar 75 jaar. Vrij recent is de geldigheid nog verhoogd naar 70 jaar, maar omdat het de bedoeling is dat ook het rijbewijs straks tot uw 75e verjaardag geldig is, zal dat ook voor het klein vaarbewijs gaan gelden. Mogelijk dat deze wijziging voor het klein vaarbewijs al eerder en dan vanaf 1 januari 2013 kan ingaan.
  • Heeft u nog een ouder klein vaarbewijs op papier. Deze zullen waarschijnlijk vanaf 2013 niet meer geldig zijn. U kunt deze dan gratis inwisselen voor een nieuw model vaarbewijs op creditcard formaat.
  • Op termijn zal het examen worden uitgebreid en zal het aantal vragen toenemen. Ook zal de leerstof worden uitgebreid met een aantal nieuwe onderwerpen zoals zaken die meer met de zorg voor de omgeving en het milieu te maken hebben. Op het examen klein vaarbewijs 2 zal het belang van open vragen toenemen.

Tot slot gaat de term Aanvullend examen verdwijnen. Tot nu toe doet u examen klein vaarbewijs 1 en krijgt u dan het Klein Vaarbewijs I. Aansluitend of op een ander moment doet u vervolgens het aanvullend examen klein vaarbewijs. Als u daarvoor slaagt krijgt u het Klein Vaarbewijs II. 1 is I en 1 + Aanvullend is II. Het lijkt logischer om de benaming "aanvullend" te vervangen door examen klein vaarbewijs 2. Straks doet u dus geen aanvullend examen meer, maar examen klein vaarbewijs 2. Examen 1 heeft Klein Vaarbewijs I en examen 2 geeft Klein Vaarbewijs II. Het examen dus met een 1 of 2 en het vaarbewijs zelf met een Romeinse I en II. Wel zal het zo zijn dat als een kandidaat pas het examen 2 mag doen als hij voor examen 1 is geslaagd. Als u dus op een moment achter elkaar beide examens wilt doen, mag u niet aan deel 2 beginnen als u examen 1 niet heeft gehaald. Nu is het nog zo dat als u examen 1 niet haalt u wel het aanvullend examen mag doen en als u daarvoor slaagt u alleen het klein vaarbewijs 1 examen hoeft over te doen.

Kampioenschap Westlander Hardzeilerij

Op 19 en 20 mei start het Kampioenschap Westlander Hardzeilerij editie 2012 georganiseerd door de vereniging Westlander Schippers Collectief. Lees verder op de website ...

Ergernissen op het water

Uit onderzoek van Europeesche verzekeringen blijkt dat bootbezitters te maken krijgen met een aantal opstartperikelen tijdens de eerste trips. Ook blijkt de partner een bron van irritatie.
Het blijkt spannend te zijn, zo’n eerste tocht met de boot. Watersporters verwachten dan vooral technische problemen: 30% is bang dat de motor niet meer start of stilvalt.
Alhoewel mensen het leuk vinden om weer voor het eerst op pad te gaan (een op de vijf Nederlanders zegt zelfs kriebels in de buik te hebben), zijn er ook zaken waar men zich aan ergert. Van de bootbezitters ergert zo’n 85% zich wel eens aan medewatersporters. Ze ergeren zich het meest aan hard varen (44%). Bij ruim een derde van de bootstellen blijkt ook de partner een bron van irritatie. Kapitein en stuurpartner kibbelen vooral over wanneer ze gaan varen en waarheen (15%). Hier 10 tips voor de start van een gezellig vaarseizoen ...

Watersporters ergeren zich overigens het meeste aan schippers die te hard varen. Ruim 44 procent van de ondervraagden geeft dit aan in het onderzoek van Europeesche Verzekeringen. Lees verder op de website ...

Vaartochten met een motorboot

Het Watersportverbond organiseert ook dit jaar weer meerdaagse tochten voor motorbootvaarders. Het gaat om een Grote Rivierentocht en een Zeelandtoertocht. Op de website van het Watersportverbond vindt u meer informatie en kunt u zich vast inschrijven voor de Zeelandtocht. Ook leest u op de website meer over eerder gehouden tochten; klik hier...

Onderscheid moet er zijn

Diverse lezers vroegen ons of het mogelijk is het proefschrift van Eerde Beulakker te lezen. Zeezeiler en auteur Eerde Beulakker (68) is vorige week gepromoveerd aan de universiteit van Leiden. Beulakker maakte een diepgaande studie van de geschiedenis en sociale verbanden in de pleziervaart. In het Leids Universitair Weekblad staat te lezen dat zijn proefschrift dit jaar in boekvorm zal verschijnen. In het weekblad leest u in ieder geval nog iets meer over het proefschrift. In de Waterkampioen volgt later ook nog een interview.

Geen Gebruikte Boten Beurs in Lelystad

De Gebruikte Boten Beurs, die van 20 tot en met 22 april in de Bataviahaven in Lelystad zou plaatsvinden, gaat niet door. De beursorganisatie besloot de derde editie van de beurs te annuleren in verband met een tegenvallend aantal deelnemers. “Er zijn te weinig boten ingeschreven om een evenement met een volwaardig aanbod te kunnen organiseren”, aldus Farouk Nefzi, directeur HISWA Multimedia. “De Gebruikte Boten Beurs is een initiatief van HISWA Multimedia en Bohil Media. Met het geringe aantal inschrijvingen voldoen we niet aan de kwaliteitseisen die beide organisaties stellen.”
De organisatie stemde de annulering af met de markt. Nefzi: “Het animo voor een beurs met gebruikte boten in Lelystad blijkt op dit moment te gering. We zijn voornemens de Gebruikte Boten Beurs volgend jaar te verhuizen naar Amsterdam Marina, de nieuwe jachthaven op de NDSM-werf waar dit jaar de HISWA te water plaatsvindt.”

Overigens is het momenteel niet saai in "botenbeurzenland". De genoemde Gebruikte boten beurs (te houden in april in Lelystad) gaat dus niet door. Vorige week werd bekend dat de Botenbeurs van de ANWB en Yachtfocus niet in Hoorn gehouden wordt maar juist naar Lelystad gaat en de Hiswa laat weten dat er al 200 boten zijn aangemeld voor de Natte Hiswa in september.

Het niet doorgaan van de Botenbeurs in Hoorn en het afgeven van de evenementenvergunning door de gemeente heeft weer geleid tot pittige discussies in de gemeenteraad van Hoorn. De omwonenden waren erg ontevreden dat de gemeente een vergunning had afgegeven voor een beurs die naar verwachting erg veel publiek zou trekken. Daar tegenover stonden de raadsleden van met name de VVD die vinden dat Hoorn meer kan doen met zijn mooie ligging aan het water. Daarom zal de VVD een motie indienen bij de eerst volgende raadsvergadering. Deze motie zal gaan om: de ANWB botenbeurs in 2013 naar Hoorn te halen, de openbare hellingbaan in 2012 voor de zomer te hebben gerealiseerd en de ontwikkeling van de nieuwe jachthaven een nieuwe impuls te geven. Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden.

Eerder had de Hiswa nog aan de gemeente Hoorn laten weten niet blij te zijn met de afgegeven vergunning en vroeg men zich af of er op die manier geen overaanbod van beurzen zou ontstaan. Waarschijnlijk dat men toen al wist dat de eigen beurs in april afgelast zou worden en was men kennelijk bang dat de beurs van de ANWB ten koste zou gaan van de interesse voor de Natte Hiswa. Uiteraard moeten organisatoren er op letten dat er niet te veel beurzen te kort achter elkaar plaatshebben. Aan de andere kant trekken met name de kleinere initiatieven vaak veel publiek en blijken ze dus in een behoefte te voorzien. En gelet op bovenstaande bericht hoeft ook de Hiswa momenteel niet te vrezen voor een afnemende belangstelling.

Zeezeiler Eerde Beulakker gepromoveerd in Leiden

Zeezeiler, schrijver en psycholoog Eerde Beulakker (68) uit Leeuwarden is gisteren aan de universiteit van Leiden gepromoveerd na een diepgaande studie naar de geschiedenis en sociale verbanden in de pleziervaart. In zijn proefschrift ‘Onderscheid moet er zijn’ trek Eerde Beulakker de conclusie dat waterrecreatie een massa-aangelegenheid is geworden, maar dat er nog altijd rangen en standen zijn onder zeilers en motorbootvaarders. De elitesport begon vanaf 1900 een breder publiek te trekken, maar werd pas na 1950 volksvermaak. Desondanks geldt er op het water nog steeds een strikte scheiding tussen allerlei groepen, vooral bepaald door opleidingsgraad en inkomen.
Het proefschrift is in dezelfde stijl geschreven als de zes reisboeken die hij schreef over zijn zeiltochten over de wereld. Bijzonder is ook dat het proefschrift ‘Onderscheid moet er zijn’ het eerste proefschrift is over de pleziervaart. Bron: Watersportverbond

ANWB Boot Hoorn naar Lelystad

Van 13 tot en met 17 september 2012 vindt in de Bataviahaven in Lelystad het evenement ANWB Boot Batavia plaats. Tijdens dit evenement zullen zowel gebruikte als nieuwe schepen worden aangeboden. Weer een botenbeurs denkt u? En organiseert de ANWB al niet een paar weken eerder een botenbeurs in Hoorn? Ja en nee. Ja, inderdaad weer een botenbeurs. En nee, want de ANWB was van plan de botenbeurs in Hoorn te organiseren. Omwonenden van de haven en de HISWA waren daar echter niet echt blij mee. De bewoners zagen al die aantallen bezoekers niet zitten en de Hiswa was niet blij omdat de beurs zo vlak voor de Natte Hiswa zou plaatsvinden. De bewoners in Hoorn kunnen gerust zijn; de Stichting Bataviahaven is namelijk bijzonder verheugd gastheer te mogen zijn van deze watersportbeurs waarvoor de ANWB verwacht gemiddeld 5000 bezoekers per dag te trekken. Of de Hiswa blij is nu het evenement na de Natte Hiswa plaatsvindt is niet bekend.

Op de beurs zullen niet alleen nieuwe maar ook gebruikte schepen te bewonderen zijn. Dat zal gebeuren in een gemoedelijke en gezellige nautische sfeer waar de Bataviahaven heel geschikt voor is. De ANWB richt zich met de beurs op ervaren watersporters die zich oriënteren op de koop van een nieuwe of andere gebruikte boot, en op beginnende watersporters. De beurs zelf is gratis te bezoeken. Voor uitsluitend de nieuwe boten geldt een toegangsprijs van € 4,- voor ANWB-leden en € 5,- voor niet-leden. Kinderen gratis toegang. Meer informatie vindt u op de website ...

Examens Klein Vaarbewijs

Vandaag verzenden wij de nieuwsbrief iets later dan gebruikelijk, maar met reden. Gisteren kregen wij namelijk van Vamex door dat zij een 'nieuwe' toetsmatrijs en nieuwe proefexamens op de website hadden geplaatst. Vandaag hebben wij de tijd genomen om deze nieuwe informatie te bestuderen en met name wat deze nieuwe informatie betekent voor hen die binnenkort examen Klein Vaarbewijs gaan doen. Vandaar de wat verlate nieuwsbrief.

Trouwe lezers herinneren zich mijn twee eerdere stukjes (stukje 1 en stukje 2) over de geruchten dat er nieuwe leerstof stilletjes zijn entree had gemaakt op de examens. Veel mensen hebben daar op gereageerd en zo ontstond een redelijk betrouwbaar beeld waaruit inderdaad geconcludeerd mag worden dat, hoewel de officiele exameneisen en de -afbakening niet zijn gewijzigd, er toch op lijkt dat "nieuwe" leerstof op het examen voorkomt. Nieuw is hier echter wel een relatief begrip. De afbakening van de leerstof is op veel punten namelijk op meerdere manieren uit te leggen. Omdat de afbakening echter de laatste jaren niet of nauwelijks is verandert, bestond er bij opleiders, auteurs en uitgevers van lesmateriaal een redelijk goed beeld wat de kandidaat wel of niet voor het examen moet kennen. Hetgeen op zich ook dan weer reden tot discussie was; "leiden we op voor het examen of willen we mensen leren varen?" Onze inventarisatie leverde in ieder geval voldoende reden op om aan te nemen dat de examencommissie binnen de huidige afbakening naar nieuwe vragen aan het zoeken was. Hetgeen later in contact met Vamex werd aangegeven."Zij bevestigen dat de afbakening niet is aangepast. Wel is het zo dat men de vragenbank met examenvragen continu aan het verbeteren is. Onder andere is men bezig meer de nadruk te leggen op inzicht in de praktijk en inzicht over de leerstof. Later deze maand zal Vamex een nieuwe en duidelijkere afbakening presenteren. Wat de consequenties daarvan zullen zijn leest u later in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

De conclusie was voorlopig dat Vamex stelt netjes binnen de afbakening te blijven, dat veel opleiders van mening zijn dat dit niet zo is.

In mijn contact met Vamex heb ik hen in ieder geval aangeraden om de twee enige proefexamens die beschikbaar zijn eens kritisch te bekijken of deze nog wel representatief waren voor wat voor vragen er op het huidige examen voorkomen. Ik was dan ook zeer verheugd met de twee nieuwe proefexamens die men gisteren op de website publiceerde.

Nieuwe toetsmatrijs
Een toetsmatrijs is een soort van sjabloon voor het examen en deze geeft aan hoe een typisch examen is opgebouwd en hoe de vragen en puntenverdeling over de verschillende te leren onderwerpen verdeeld zijn. Hoewel Vamex schreef dat er een nieuwe toetsmatrijs is geplaatst, is dit feitelijk de toetsmatrijs die al sinds 1 juli 2011 wordt gehanteerd. Het verschil met de toetsmatrijs van daarvoor is miniem. Een vraag minder over de roer- en schroefwerking en een vraag meer over de bijzondere omstandigheden bij het manoeuvreren.

Proefexamen Klein Vaarbewijs I
Dat wat Vamex ons eerder liet weten lijkt te kloppen. De vragen zijn beter te lezen en leggen iets meer de nadruk op het toepassen van het geleerde en iets minder op het kennen. Bijvoorbeeld:

  • Vraag oude stijl: Wat geeft een baggerwerktuig aan dat overdag nevenstaande dagmerken voert?
  • Vraag nieuwe stijl: Wat geeft een baggerwerktuig volgens het BPR overdag aan wanneer het aan één kant een rode bol en aan de andere kant twee groene ruiten voert?

Sommige vragen zijn wat lastiger te beantwoorden om dat soms in een vraag meerdere zaken worden getoetst. Ook stelt men zo nu en dan vragen in de vorm van twee stellingen, waarbij u dan moet antwoorden of deze juist of onjuist zijn. Hoewel dat op andere examens ook voorkomt, vinden wij dat een riskante manier van examineren. Goede vragen schrijven is lastig, goede stellingvragen schrijven is veel lastiger. Eigenlijk is het beter om een dergelijke vraag in twee vragen te splitsen. Als een examen echter uit een vastgesteld aantal vragen bestaat, kan de examinator soms de verleiding toch niet weerstaan.

En gelukkig dat in dit proefexamen een echt nieuwe vraag voorkomt over twee geschakelde accu's. Dat bevestigd dat er wat meer en nieuwe vragen over techniek kunnen voorkomen.

Proefexamen Klein Vaarbewijs II (Aanvullend)
Afgezien van wat voor het andere proefexamen al gemeld werd, zie ik hier opzienbarende veranderingen of het zou moeten zijn dat er geen enkele vraag over de Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (BVA) voorkomt. Het belang van het BVA is al lang geleden sterk teruggebracht.

Conclusie
Afgezien van wellicht de vragen over electriciteit aan boord, waarover discussie kan bestaan of dat wel of niet binnen de huidige afbakening valt, zie ik geen grote verschillen. Wel een paar duidelijke verbeteringen; overwegend duidelijkere vragen en iets meer nadruk op het toepassen van het geleerde. Het belangrijkste om te concluderen is wel dat in ieder geval het huidige lesmateriaal (boeken en oefen cd's) nog steeds goed aansluiten bij de voorgeschreven leerstof en de huidige praktijk van examineren.

Wat wel blijft is dat het jammer is dat er slechts een proefexamen van elk examen beschikbaar is. Mijn conclusie lijkt daardoor gebasseerd op een steekproef, maar is dat niet. Dagelijks doen immers vele kandidaten examen voor het klein vaarbewijs. Ruim de helft van hen heeft zich voorbereid met een door ons gemaakte oefen cd en de meerderheid van hen slaagt nog steeds met een gemiddeld betere score. Uit de feedback die wij van deze kandidaten krijgen wisten we het eigenlijk toch al.

27ste Magic Marine Easter Regatta

Dit weekend vond alweer de 27ste editie van de Magic Marine Easter Regatta plaats. Het was koud, maar de wind zorgde voor een mooi wedstrijdweekend voor de 260 deelnemers, die samen meer dan 13 landen vertegenwoordigden. Vorig jaar was het podium oranje gekleurd en ook dit jaar doen de jonge zeilers vanuit Nederland het weer goed: Philip Meijer wordt vereeuwigd op het grote paasei, de trofee van de Magic Marine Easter Regatta. Tweede wordt David Labrouche (GBR) en op de derde plaats Bart Lambriex (NED), de winnaar van vorig jaar.

Examentraining GMDSS op uw iPhone

Promanent heeft haar software voor examentraining 'vertaald' naar de populaire iPhone van Apple. Daarmee is het nu mogelijk om overal te oefenen, mits u uw iPhone tenminste bij u heeft. Wij zijn nu druk bezig om voor elk onderwerp waarvoor wij al software uitbrengen een aparte iPhone App te maken. De eerste twee zijn inmiddels leverbaar in de iTunes winkel van Apple.

Met de iPhone app ‘Examentraining Basis Marifonie’ kon u al oefenen voor het examen voor het Basiscertificaat Marifonie.

Met de nieuwe iPhone app ‘Examentraining GMDSS’ kunt u oefenen voor het examen Module GMDSS ter verkrijging van het bedieningscertificaat Marcom-B. Met de Module GMDSS samen met het Basiscertificaat Marifonie krijgt u het certificaat Marcom-B. Dit certificaat is het officiele bedieningscertificaat om een zogenaamde zeevaart marifoon te kunnen gebruiken. Dit bedieningscertificaat heeft u nodig als u een marifoon en/of AIS zend- en ontvanginstallatie aan boord van uw schip heeft en is bedoeld voor zowel plezier- als beroepsvaart. Klik hier ...

Het examen voor de Module GMDSS-B bestaat uit twee examens. Een theorie-examen en een praktijkexamen waarbij u moet aantonen dat u in de praktijk met de zendapparatuur kunt werken en de juiste procedures ed. gebruikt. Om praktijk te kunnen doen moet u de theorie uiteraard goed beheersen. De nieuwe iPhone app is primair bedoeld om te oefenen voor het theorie-examen en u oefent met de app dus allerlei vragen zoals u die op het theorie-examen kunt verwachten. Op het praktijkexamen dus geen meerkeuze vragen, maar moet u wel goed weten hoe bijvoorbeeld welk bericht te verzenden als er brand aan boord is en hoe dat te doen. De app is daarom ook prettig om het geleerde te herhalen in aanloop naar het praktijkexamen. En als u eenmaal het bedieningscertificaat heeft, kan het natuurlijk geen kwaad om ook dan af en toe eens uw kennis op te frissen door een oefening te maken.

Beide apps voor de iPhone kosten € 1,59 per stuk. Dus voor het geld hoeft u ze niet te laten liggen.

Nieuwe editie Adriatic Pilot

De Adriatic Pilot van Imray is al weer aan de zesde druk toe. Vaargids voor de Adriatische zee; van de oostkust van Italie, Slovenie, Kroatie, Bosnie-Herzegovina, Montenegro tot en met Albanie. De nieuwe editie is weer helemaal bijgewerkt en alle wijzigingen sinds 2008 zijn opgenomen. Daar waar nodig zijn havenkaarten opnieuw getekend en bijna alle kaarten voor de oostkust van Italie zijn vernieuwd. Nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Folder staande mast route

De rechtstreekse link naar de nieuwe folder over de Staande mast route van vorige week bleek niet bij iedereen even goed te werken. Helaas heeft men spaties in de bestandsnaam gebruikt en die worden in de HTML taal voor het internet en links normaal vertaald naar een code. Dat geeft soms dus een probleem. Wij hebben de folder op verschillende websites gevonden, maar helaas allemaal met de codes in de link. Dus hier de link naar de pagina met de bron ...

Het Overijssels WaterEvent

Op 13,14 en 15 april staat Blokzijl weer helemaal in het teken van water. In de haven wordt een grote diversiteit aan boten gepresenteerd. Naast de tweedehandsbotenshow met meer dan 150 boten is er dit jaar ook extra aandacht voor nieuwbouwjachten en sloepen. Traditioneel zijn er ook aan de wal vele stands te vinden met watersportkleding, apparatuur en toebehoren. Het WaterEvent maakt ook van de gelegenheid gebruik om de regio extra in de kijker te zetten. De regio IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden, ten Oosten van het IJsselmeer, biedt u uitgebreide watersportmogelijkheden. Naast het watersportaanbod is er ook Live muziek, rondvaarten, outdooractiviteiten. De toegang is gratis. Wilt u bekijken hoe het er uit ziet? Bekijk dan hier het filmpje van de editie van 2011. Meer informatie op de website: www.hetwaterevent.nl

International Easter Optimist Regatta

Van 6 tot en met 9 april organiseert Watersportvereniging Braassemermeer samen met de Optimist Club Nederland (OCN) de 27e International Easter Optimist Regatta. Dit jaar zullen rond de 250 deelnemers (jongens en meisjes) uit meer dan tien landen strijden om dit prestigieuze evenement op hun naam te schrijven. Lees verder op de website ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.