Dordt in Stoom

Morgen begin voor de 17e keer Dordt in Stoom, het omvangrijkste stoomevenement in Europa in Dordrecht, gehouden. Er worden 250.000 bezoekers verwacht. De toegang is gratis en er doen veel schepen mee. Lees verder op de website ...

Voorkom problemen, controleer uw tuigage

Regelmatige controles verkleinen het risico op falen van je tuigage op het water. Dit behelst regelmatige inspecties van de mast, giek, spriet, verbindingen, staand- en lopend want voor elke tocht. Op Skipper.nl vindt u een handige checklist voor het zelf controleren van uw tuigage ...

ANWB Waterkaarten app (en software)

Na de verschijning in het tv-programma 'Het land van', dat 23 en 24 april werd uitgezonden op RTL 4, is de ANWB Waterkaarten app zowel op Android als Apple telefoons en tablets honderden keren gedownload en geïnstalleerd. Met de app kunt u precies zien waar u vaart, of bruggen open gaan, wat de waterdieptes zijn en hoe ver het nog is naar uw bestemming. Voor wie het niet gezien heeft: kijk hier naar het aardige filmpje over de ANWB Waterkaarten App. En vergeet niet dat de ANWB Waterkaarten er ook zijn voor uw laptop of pc met Windows ...

Reparaties aan het BPR

Mijn fiets moet ik wel eens repareren en ook aan boord komen grote en kleine reparaties vaak genoeg voor. Maar dat wetten en regels soms gerepareerd moeten worden wist ik nog niet. De inkt van de laatste wijzigingen van het Binnenvaart Politiereglement (BPR) is nog maar net droog of een nieuwe wijziging is al weer aangekondigd.

Ankeren en gebruik van spudpalen:
In het BPR wordt "stilliggen met spudpalen" gelijkgesteld aan ankeren. Wat onder andere betekent dat u spudpalen mag gebruiken waar u mag ankeren en dat dit niet mag op plaatsen waar u ook niet mag ankeren. In de wijziging van het BPR was daar een uitzondering voor bedacht met een speciaal blauw bord. Dit bord kan gebruikt worden langs vaarwegen waar niet geankerd mag worden maar waar wel met spudpalen stilgelegen mag worden. Dat wordt dan met dit bord aangegeven. Zie ook ons eerdere artikel ...

Naast het BPR gelden er in Nederland ook nog andere vaarregels, waarvan het Rijnvaart Politiereglement (RPR) de belangrijkste is. Omdat de Rijn een internationale vaarweg is worden de vaarregels ook afgesproken door de diverse landen die op de Rijn varen. Naar nu blijkt wordt het RPR op 1 december as. gewijzigd en wijken de regels voor het gebruik van spudpalen in het nieuwe RPR af van wat nu in het BPR staat. Daarom is besloten om toch het BPR weer aan te passen en wel zo dat het overeenkomst met het nieuwe RPR.

Met de voorgestelde aanpassing wordt het gebruik van spudpalen in het BPR in overeenstemming gebracht met het RPR. Dat betekent dat onder ‘ankeren’ niet meer het gebruik van spudpalen wordt begrepen. Verder blijft de feitelijke betekenis van de verbodsborden gelijk. Het bord verboden te ankeren (BPR, Bijlage 7 A.6) betekent nu en straks nog steeds verboden te ankeren en verboden spudpalen te gebruiken. Als het in een vaarwater verboden is om daar te ankeren kan een plaats waar wel met spudpalen stilgelegen mag worden aangeduid worden met het bord E.6.1 (BPR bijlage 7, zie afbeelding). Evenzo kan in een dergelijk vaarwater een plaats aangeduid worden waar wel geankerd mag worden. Dat kan met bord E.6 (BPR Bijlage 7).

Ankeren, het gebruik van spudpalen en de kennis van de verschillende borden uit Bijlage 7 van het BPR moet u kennen voor het examen Klein Vaarbewijs 1. Hoewel de betekenis van de borden straks niet echt verandert is het dus niet meer zo dat stilliggen met spudpalen gelijk is aan ankeren.

Schepen die stilliggen zonder direct of indirect aan de oever gemeerd te zijn moeten de lichten en dagteken van een ten anker liggend schip tonen. Naar mijn mening valt het gebruik van spudpalen hier ook onder , maar wellicht dat het handig is dat in het BPR, bijvoorbeeld bij de definitie van stilliggen, iets over spudpalen wordt gezegd. Als er speciale borden voor bestaan en speciale regels, dan is het goed om te weten wat met "gebruik van spudpalen" wordt bedoeld.

App's kopen

Er verschijnen steeds meer app's die ook interessant zijn voor de watersporter. Zoals de ANWB Waterkaarten app's of onze App's met examentraining. Sommige app's zijn gratis anderen moet u kopen of u krijgt een licentie als u eerst een fysiek product koopt. Een voorbeeld van deze laatste is bijvoorbeeld de webapp bij de Nieuwe Vaarkaart of de navigatie app van NV Verlag

De AppStore van Apple (iPhone of iPad) en de PlayStore van Google (Android) maken u het zo makkelijk mogelijk en informeren u bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe versie of update van een door u gebruikte app is verschenen. Op één punt zijn de appstores echter niet zo makkelijk en dat is als het op betalen aankomt. Het in Nederland populaire iDeal en bijvoorbeeld ook de populaire Belgische betaalsystemen worden namelijk niet in de appstores geaccepteerd. U moet een creditcard hebben. Lastig als u die niet heeft. Toch zijn er goed oplossingen.

De handigste oplossing bieden de zogenaamde giftcards. Die zijn op veel plaatsen te koop bij supermarkten, tankstations en bijvoorbeeld tijdschriftenwinkels. Zowel de iTunes AppStore als de Google PlayStore hebben hun eigen giftcards. Let dus op bij welke AppStore u moet zijn; voor iPhone of iPad is dat de iTunes AppStore van Apple. Voor smartphone of tablet met Android is dat de Google PlayStore. Giftcards zijn te koop voor verschillende bedragen en een saldo blijft staan voor een volgende aankoop.
Daarnaast bestaan er ook websites waar u een tegoed kunt kopen. In plaats van een kaart krijgt u dan een code die u kunt gebruiken om uw aankopen te betalen.

Vorig jaar was een iDeal betaling nog wel mogelijk in de Google PlayStore. Waarom is niet bekend, maar sinds dit jaar schijnt dat niet meer mogelijk te zijn. In plaats daarvan accepteert de PlayStore wel PayPal. Bij PayPal kunt u een gratis account aanmaken en deze kunt u koppelen aan uw creditcard of uw Nederlandse of Belgische bankrekening. Aankopen via PayPal zijn ook extra gegarandeerd, net zo als aankopen die u met een creditcard doet.

Gebruikers die de ANWB Waterkaarten App op Android vorig jaar nog met iDeal konden betalen staan nu helaas voor een 'dichte deur'. U kunt er voor kiezen te betalen met creditcard, PayPal of een giftcard. Voor iOS en de App Store is alleen creditcard of giftcard mogelijk.
Als alternatief kunt u de ANWB Waterkaarten Software voor Windows voor één jaar kopen. Daarna is het mogelijk om die licentie ook uit te wisselen met de app versie. Dit is dus echter alleen mogelijk als u een jaarlicentie heeft die nog minimaal 11 maanden geldig is. Aanvragen doet u direct vanuit de ANWB Waterkaart Software voor Windows. De licentie voor de Windows versie kan namelijk wel met iDeal betaald worden.

Dag van de zeesleepvaart

Zaterdag 21 mei staat Maassluis in het teken van het varen met en beleven van historische stoom- en motorsleepboten tijdens de Vaardag Sleepboothaven Maassluis. De Stichting Sleepboothaven Maassluis organiseert elk jaar in mei een maritiem evenement. Het ene jaar de Dag van de Zeesleepvaart en het andere jaar de Vaardag Sleepboothaven, waar laatstgenoemde een intieme opzet heeft waar de focus ligt op rondvaarten. Dit jaar is het dus een vaardag. Zo kunt u de maritieme historie van Maassluis op een leuke en laagdrempelige manier ervaren. Lees verder op de website ...

Scheepvaartberichten op uw pc

De scheepvaartberichten die in de ANWB Waterkaart Software getoond kunnen worden zijn weer operationeel. Gebruikers die de 2016 editie hebben geïnstalleerd kunnen de scheepvaartberichten vanaf vandaag weer downloaden en in de kaart tonen.

De ANWB heeft een systeem gemaakt dat de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat ophaalt en bewerkt. Het oorspronkelijke systeem was helaas sinds begin dit jaar uit de lucht. Sinds vandaag is het nieuwe systeem echter operationeel en worden de berichten ook doorgegeven voor gebruik in de ANWB Waterkaart Software. De 2016 editie van de Windows versie was hier al op voorbereid en als u deze al heeft geïnstalleerd is deze functie direct beschikbaar. Gebruikers die nog de 2015 gebruiken en een geldige licentie hebben kunnen de nieuwe versie downloaden en installeren van de website ... Als uw licentie verlopen is dan is dit wellicht het moment om een nieuwe licentie te nemen en meteen de software bij te werken.

Examens Klein Vaarbewijs

Enkele weken terug was de jaarlijkse bijeenkomst van opleiders en de Vamex. Een week later was nog een overleg tussen de examencommissie van de Vamex en de uitgevers van lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs. Beide bijeenkomsten waren weer erg nuttig. Omdat er veel informatie is gegeven willen wij daar de komende weken steeds één onderwerp uitpikken en in meer detail beschrijven. Houdt u dus de Vaarwijzer Nieuwsbrieven van de komende weken scherp in de gaten.

In de Waterkampioen van deze maand staat overigens de uitslag van het Nationaal Vaarexamen. De resultaten zijn toch wel bedroevend. Slechts een kleine 30% slaagde voor deze test die ongeveer op het niveau van het Klein Vaarbewijs I ligt. Wellicht het moment om uw kennis nog eens wat op te frissen voor het vaarseizoen echt losbarst? Bijvoorbeeld met de app Examentraining of door gewoon weer eens de meest recente editie van een cursusboek er bij te pakken.

Nieuwe vaarkaarten verschenen

Als u dit jaar de Hiswa in Amsterdam heeft bezocht dan heeft u ze wellicht al gezien; de nieuwe vaarkaarten voor Nederland. Nadat de uitgever van de Vaaratlas er in 2010 mee stopte waren er naast de ANWB Waterkaarten geen alternatieve kaarten voor de meeste Nederlandse binnenwateren. Met de komst van de "Nieuwe Vaarkaart" komt daar verandering in.

Onder de naam De Nieuwe Vaarkaart brengt EcoPublishers een set uit van 25 vaarkaarten die ongeveer alle bevaarbare binnenwateren weergeven. Bijzonder is dat de kaarten allemaal op dezelfde schaal (1 : 50.000) zijn en steeds een relatief klein vaargebied weergeven. Hierdoor is het mogelijk om toch gedetailleerde kaarten te maken die toch nog aan hanteerbaar formaat hebben, zodat ze ook aan boord van een kleiner schip goed zijn te gebruiken. Bij elke papieren vaarkaart krijgt u een jaar lang toegang tot een webapp met een digitale versie van de door u gekochte kaart en extra informatie over bijvoorbeeld restaurants in de buurt van het water. Maar ook met informatie over de bedieningstijden van bruggen en sluizen. Een webapp is een website die zich op een smartphone of tablet gedraagt als een app, omdat het echter een website is moet u wel verbinding hebben met het internet.
De eerste 6 kaarten zijn nu leverbaar en te bestellen in de Vaarwinkel.

Het verschil met de bekende ANWB Waterkaarten is dat de nieuwe vaarkaarten allemaal op dezelfde schaal zijn. De ANWB Waterkaarten hebben verschillende schalen van 1 : 100.000 (IJsselmeer) tot 1 : 10.000 (Vinkeveen). De ANWB Waterkaarten zijn voor bepaald gebieden (ook) leverbaar als atlas en geven meestal een groter gebied weer. U heeft minder kaarten nodig, maar de kaarten zijn wel weer iets duurder dan de Nieuwe Vaarkaart. De ANWB Waterkaarten bevatten samen met de ANWB Wateralmanak deel II nog steeds meer informatie en zijn ook los leverbaar als software voor windows of als app voor iOS en Android. Software en app's werken wel zonder een internetverbinding. De webapp van de Nieuwe Vaarkaart kan wel tonen waar u bent, maar heeft geen extra navigatiefuncties die de ANWB Waterkaart software of app's wel hebben.

Bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen

Om de scheepvaart naar Gent meer ruimte te geven moet er een nieuwe sluis bij Terneuzen komen. Als alles goed gaat, kan de schop in het derde kwartaal van 2017 in de grond. Op de website van de Nieuwe Sluis staat een verslag over de informatie avond, georganiseerd op 15 maart 2016 voor de pleziervaart, tesamen met de gegeven presentatie.
In het Tracébesluit staat een gedetailleerde uitwerking van de gekozen ligging van de sluis. Het Tracébesluit ligt tussen 15 maart en 25 april ter inzage. De aanbesteding vindt plaats als de minister het uitvoeringsbesluit heeft genomen. U heeft nog tot 25 april 2016 om te reageren en aandacht te vragen voor de noden van toerisme en recreatievaart.

Samenwerking De Valk Yacht Brokers met Boatwish

De Valk Yacht Brokers is een samenwerking met Boatwish aangegaan. Dit maakt het mogelijk dat kopers van een nieuw of gebruikt jacht - welke via een andere makelaar, particulier of werf wordt aangeboden - toch gebruik kunnen maken van de volledige expertise en ervaring van De Valk.
De Valk en Boatwish bieden diensten bij het gehele aankooptraject of deel daarvan, zoals: advies over de boot, organiseren van bezichtigingen, voeren van onderhandelingen, opmaken van koopkontrakt, regelen van expertise, transport, gebruikmaking van derdenrekening van De Valk, controle op documentatie, afwikkeling en oplevering. Zo kan de koper al het werk uit handen worden genomen en loopt alles probleemloos.

Michiel Mol van Boatwish: “Voor een particulier is het vaak een complexe aangelegenheid. Helemaal in het buitenland. Je hebt te maken met regelgeving, het vinden van een ligplaats, het registreren van het jacht, het regelen van de verzekering, noem maar op. Het is spannend, het is een grote uitgave en net als een huis kopen krijg je er nooit ervaring in. Wij nemen dit allemaal uit handen.”
Boatwish is een onafhankelijke aankoopmakelaar van gebruikte en nieuwe schepen en heeft 25 jaar ervaring in de internationale jachtmakelaardij. Doordat het bedrijf alleen de belangen van de koper behartigt, denkt De Valk Yacht Brokers de (aan)kopende partij goed van dienst te kunnen zijn.

Motorboot Sneek overtreft de verwachtingen

De deelnemers van Motorbootsneek kijken met een positief gevoel terug op de voorjaarsshow die werd gehouden op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 april 2016. Het concept slaat aan, het aantal bezoekers groeit en de vraag naar jong gebruikt- en nieuwe jachten blijft onverkort toenemen. Met een aanbod van circa 250 jachten is het inmiddels de grootste inwater bootshow van het noorden. De show heeft een internationaal karakter en er is voor elke watersportliefhebber wat wils. De bezoekers gaven aan het op prijs te stellen om op hun gemak en in eigen tempo een kijkje te kunnen nemen achter de schermen bij de deelnemende bedrijven. Op informele wijze konden zij zo het aanbod van nieuwe- en gebruikte motorjachten bezichtigen en zelfs een proefvaart maken met hun favoriete schip.
De volgende editie van de Motorboot Sneek is de Najaarsshow, die wordt gehouden op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2016.

Zeilen in oorlogstijd

Vandaag vieren wij de vrijheid. Op de site van Zeilen aandacht voor zeilen in oorlogstijd, want er werd met de nodige beperkingen ook in oorlogstijd gezeild. Klik hier ...

Haal uw marifonie certificaat in een dag

Heeft u een marifoon aan boord en nog geen certificaat hiervoor? Dan riskeert u een boete van € 250,--. Als u in een sluis politiecontrole krijgt, kunt u immers geen kant meer uit.
Een marifoon biedt de beste mogelijkheid om de reddingdienst te alarmeren. Vooral op het "grote water" is een marifoon onmisbaar. Met een marifoon kunt u aan een brugwachter gemakkelijk om een opening vragen of in een haven kunt u een ligplaats regelen. U kunt ook gemakkelijk andere schippers oproepen of worden opgeroepen om af te spreken elkaar te passeren.
Op zaterdag 28 mei is er in Amersfoort een cursus Basiscertificaat Marifoon van Jansen Vaaropleidingen. De cursus is in de ochtend en nog dezelfde middag doet u examen in Amersfoort. U bent dus in één dag klaar. En het certificaat is uw hele leven geldig . Kijk voor meer informatie op de website van de opleider ...

Papier en/ of digitaal

De Nieuwe Vaarkaart en bijvoorbeeld ook de kaartensets van NV Verlag onderscheiden zich van de concurrentie door de papieren kaart te verkopen inclusief een digitale versie van de betreffende kaart of kaartenset. Daarbij dan vaak een gratis, maar eenvoudig navigatieprogramma of app en soms extra informatie zoals de gegevens van jachthavens of bedieningstijden van sluizen.

Handige marketing of voegen dergelijke digitale extra's echt iets toe? Digitale extra's dienen voor de uitgever uiteraard als iets extra's om zich te onderscheiden van de concurrentie, maar de consument heeft er baat bij want hij krijgt immers een extra informatie die niet allemaal in de kaart past en dat meestal zonder extra kosten. Maar als u al gewend bent aan een bepaald navigatieprogramma dan is de betreffende digitale kaart voor u wellicht niet bruikbaar, omdat deze net niet werkt met het navigatieprogramma dat u gebruikt. Of zo'n gratis app is zo beperkt in functies dat u eigenlijk toch maar de uitgebreide versie er bij koopt (als de leverancier die biedt uiteraard).

Wat denkt u? Is dit de toekomst? Zijn digitale extra's voor u een pre? Of heeft u liever een betaalbare papieren kaart en kiest u zelf wel de software en digitale kaarten die u nodig heeft? Of hoeft papier van u helemaal niet meer en volstaat u met digitale kaarten. Of gebruikt u nog wel papier maar wilt u exact die kaarten die u nodig heeft "on demand" en helemaal bijgewerkt laten printen?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Reageer onder dit artikel.

2016 editie van de ANWB Waterkaart Software

Sinds deze week is de 2016 editie van de ANWB Waterkaart Software voor Windows te downloaden ...

Gebruikers met een lopende licentie kunnen de nieuwe versie gewoon over de bestaande heen installeren. Nieuwe klanten zonder licentie kunnen de software eerst 2 dagen uitproberen.

De 2016 editie bevat de in 2016 door de ANWB vernieuwde waterkaarten en de gegevens van bruggen, sluizen en jachthavens uit de 2016 editie van de ANWB Wateralmanak deel II. Ook verwijzen de knooppunten van Varen doe je samen op de kaart naar de nieuwe knooppuntenboekjes.

Ten opzichte van de laatste update van 2015 is de software nagenoeg gelijk. Later dit seizoen komen er nog gratis updates met een aantal extra's functies.

Helaas bleek begin januari de server waar de scheepvaartberichten en -stremmingen werden opgehaald niet meer operationeel. Wij zijn bezig met een oplossing, maar dat kost helaas meer tijd. Daarom hebben wij er voor gekozen om toch vast de editie 2016 uit te brengen. Deze is voorbereid op het operationeel worden van de nieuwe server en zodra deze operationeel wordt ziet u de scheepvaartberichten weer als vanouds in de Waterkaart.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.