Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 51


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Mirpuri keert terug in de VO65

Voor de derde keer zal de Mirpuri Foundation een belangrijke rol spelen in The Ocean Race. Het Mirpuri team zal deelnemen in de nieuwe VO65 Sprint Cup. Team Mirpuri deed mee in de vorige editie van de wedstrijd met Turn the Tide on Plastic en draagt sindsdien in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van The Ocean Race om te strijden voor schone oceanen. Team Mirpuri won vorig jaar de speciale The Ocean race Europe editie.
De boot waarmee dit keer gevaren zal worden is een oude bekende, namelijk de boot van Team Donfeng dat de vorige editie van de wedstrijd wist te winnen. Het team wordt aangevoerd door António Fontes die ook al in de vorige wedstrijd van 2017-18 heeft mee gedaan. De bemanning zal geheel uit Portugezen bestaan, waaronder diverse Olympische zeilers, zoals Bernardo Freitas Frederico Melo en Mariana Lobato.

"Wij zijn opgewonden mee te mogen doen met onze VO65 'Racing for the Planet'. " aldus Paulo Mirpuri, oprichter van het Mirpuri Racing Team. "Wij verwachten een grote uitdaging van de andere zeer ervaren teams en kijken uit naar spannende wedstrijden in de VO65 Sprint."


Subsidie voor laadpunten

De Europese Unie draagt bij aan de bouw van ongeveer 400 laadpunten voor elektrisch aangedreven boten langs de kust van Göteborg (Z) richting Kristiansand (N). In  veel delen van Zweden en Noorwegen varen er grote aantallen boten rond omdat veel families langs de kust en op de talrijke eilanden een vakantiehuis bezitten en de boot daar het favoriete transportmiddel is. Naar schatting varen er in Noorwegen en Zweden 1 miljoen pleziervaartuigen rond, waarvan de meeste op dit moment nog met een brandstofmotor varen. Door de aanleg van een groot aantal laadpunten hoopt men de juiste basis te creëren waardoor mensen kunnen overstappen op een elektrisch aangedreven boot.


Zeilrecord op land verbroken

Het Emirates Team New Zealand heeft met piloot Glenn Ashby het record op land zeilen verbroken. Zij klokten een snelheid van 222,4 km/uur met hun Horonuku. De recordpoging vond plaats bij 22 knopen aan wind op de zoutvloer van Lake Gairdner in zuidelijk Australië. Het team is vastbesloten om het record nog verder aan te scherpen.


Binnenvaart moet aan biodiesel

Alleen als de binnenvaart massaal overstapt op biobrandstoffen kan de vereiste uitstootvermindering worden behaald. Met alleen batterij- of waterstofschepen is het onmogelijk om in 2035 de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat schrijft minister Mark Harbers in zijn Kamerbrief Toekomst Binnenvaart.

Harbers schetst dat de moderne zogenaamde Stage V-motoren en batterijschepen van Zero Emmission Services (ZES) fors bijdragen aan stikstofreductie. Toch verwacht hij dat de energietransitie in de aandrijving pas na 2035 echt van de grond komt. De businesscase voor waterstof-aangedreven schepen is nog steeds lastig. Er wordt gezocht naar een businessmodel dat varen op waterstof op zo kort mogelijke termijn haalbaar maakt. Grootschalige toepassing daarvan zal naar verwachting pas vanaf 2035 plaatsvinden.


Wajer opent nieuw boothuis

Wajer Yachts opent een nieuw boothuis bij de werf in Heeg. Het door Piet Boon ontworpen nieuwe boothuis dient als gezellig 'clubhuis' en showroom in één. In het huis is een ligplaats voor de Wajer 77, het grootste model van de werf.


Mysterieus houten schip ontdekt

Onderzoekers hebben per toeval een waardevol scheepswrak ontdekt op de bodem van Mjøsa, het grootste meer in Noorwegen. Het schip zou nog in zeer goede staat zijn, zeggen onderzoekers. Het zou tot 700 jaar oud kunnen zijn. Omdat het op grote diepte ligt, is het moeilijk bereikbaar en is verder onderzoek nodig. Maar nu al worden hypotheses gemaakt over de functie en de ouderdom. De ontdekking gebeurde tijdens het Mission Mjøsa-project, dat de bodem van het hele meer in hoge resolutie in kaart wil brengen via sonar-technologie. Daarbij worden met geluidssignalen objecten in beeld gebracht.


KNRM Jaarwimpel

Iedereen die met regelmaat het water op gaat draagt de reddingsmaatschappij KNRM waarschijnlijk een warm hart toe. De vrijwillige redders rukken jaarlijks meer dan 500 keer uit. En laten we daarbij ook vooral niet de (strand)reddingsbrigades en andere hulpdiensten vergeten. Professionals en vrijwilligers gezamenlijk. Zonder de inzet van al deze diensten wordt het een stuk minder veilig op het water.

Daarom is het zo belangrijk dat u laat zien dat u het werk van de KNRM steunt en de jaarwimpel in top hijst. De KNRM Jaarwimpel 2023 is zojuist verschenen en te bestellen in twee maten; groot en klein.

In plaats van de jaarwimpel is er ook een wimpel van de KNRM zonder jaartal. Ook hiermee laat u duidelijk zien dat u het werk van de KNRM steunt.

Speciaal voor de verzamelaars hebben wij ook nog enkele jaarwimpels van afgelopen jaren. Maak nu uw collectie compleet. Op = op!


Van Rietschoten trofee 2022

Tijdens het jaarlijkse prijzenfestival van het Watersportverbond en de Stichting Zeiltrophy, dat dinsdagavond werd gehouden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, zijn Odile van Aanholt en Annette Duetz en Bart Lambriex en Floris van der Werken uitgeroepen tot winnaars van de Conny van Rietschoten Trofee 2022. Het viertal werd afgelopen seizoen respectievelijk wereldkampioen in de 49er FX en 49er.


Prijzen 2023

Vorige week informeerden wij u over de aangekondigde prijsverhogingen voor enkele kaarten en onder andere de stroomschuifkaarten, die allemaal met ingang van 1 januari in prijs omhoog gaan.

Ook de kaarten van NV Verlag gaan in prijs omhoog. Omdat er voor deze kaarten helaas nog steeds een beperkte beschikbaarheid geldt, ontbrak NV Verlag in dat overzicht. De prijzen gaan echter wel omhoog, maar van de kaarten van NV Verlag voor Duitsland en Nederland verschijnen begin volgend jaar nieuwe edities, zodat het advies is dan pas te bestellen. Wij verwachten dat de kaarten dan ook weer beter leverbaar zullen zijn.

Vorige week schreven wij ook al over de Imray kaarten die allemaal in prijs omhoog zijn gegaan, maar die u nog tot het einde van dit jaar in de Vaarwinkel voor de 'oude' prijzen kunt bestellen. Ook enkele vaargidsen van Imray zijn in prijs omhoog gegaan. Ook deze kunt u nog tot het einde van dit jaar tegen de lagere prijzen bestellen.

De studieboeken van Polar Publishing (voorheen STC Publishing) gaan deels in prijs omhoog. Ook deze boeken kunt u deze maand nog tegen de huidige lagere prijzen bestellen.

Op de Vaarwinkel site ziet u bij een product waarvoor (nu of straks) een hogere prijs geldt beide prijzen getoond. De toekomstige hogere prijs is doorgestreept en als u het product in uw winkelwagen doet wordt de huidige prijs in rekening gebracht.
Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 50


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Foto: Vaarwinkel.nl

Ontwikkelingen Klein Vaarbewijs

Onlangs kwam de klankbordgroep Examens Recreatievaart bij elkaar. Deze groep dient als klankbord voor het CBR voor de examens voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs. In de klankbord groep zitten vertegenwoordigers uit de sector waaronder enkele opleiders. In de klankbord groep wordt besproken hoe het gaat, wat er beter kan en welke toekomstige ontwikkelingen er zijn.

Het belangrijkste nieuws is wellicht dat er niet veel nieuws is. De leerstof blijft vooralsnog ongewijzigd. Nieuw is wel dat medio 2023 het CBR ook de theorie-examens voor het Basiscertificaat Marifonie en Marcom-B (basis plus module GMSS) gaat afnemen. Hier komen wij nog apart terug.

Het Klein Vaarbewijs blijft populair. Dit jaar tot begin oktober werden er ongeveer 35.000 examens afgenomen. In 2021 werden ruim 40.000 examens afgenomen. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van een aantal jaren geleden (*). Het gemiddelde slagingspercentage ligt boven de 60%. Opvallend is dat het slagingspercentage in het eerste kwartaal van een jaar hoger ligt en in het derde kwartaal er steeds een dip is te zien.

In de leerstof worden op dit moment geen veranderingen voorzien. Als de nieuwe omgevingswet volgend jaar in gaat dan wordt een verzegelingsplicht voor de buitenboordafsluiter van het boordtoitlet voorzien, maar verder worden er geen wijzigigen in de wetgeving en andere leerstof voorzien. Wel wil het CBR op termijn een nieuw vraagtype op het examen introduceren: de 'multi response' vraag. Een vraag waarbij er één of meerdere antwoorden goed zijn. Maar het CBR zal eerst de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Invoering op korte termijn is dus niet voorzien en als het zo ver is zal hierover nog duidelijk worden gecommuniceerd.

(*) In het verleden werden de examens Klein Vaarbewijs afgenomen door de Vamex. Toen bekend werd dat de examinering naar het CBR over zou gaan steeg het aantal examens in het laatste jaar tot ruim 50.000. In de jaren daarvoor schommelde het aantal examens tussen 25 en 30.000. Na de overgang naar het CBR bleef het aantal afgenomen examens hoger dan dat oude gemiddelde. Dit ook ondanks het niet door kunnen gaan van examenmomenten door corona. Tijdens deze periode zijn er veel boten verkocht en zijn veel mensen in eigen land het water op gegaan. Met als gevolg dat ook afgelopen jaren er veel meer kandidaten examen hebben gedaan.

Al het lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs 1 en 2 vindt u uiteraard in de online Vaarwinkel.


Gas aan boord

Wat betreft gas aan boord wordt onderscheid gemaakt naar lengte van het schip en het bouwjaar. Op schepen van 20 meter of langer of schepen met een blokmaat van 100 m3 of meer moet de gasinstallatie geïnstalleerd worden door een door de Inspectie Verkeer en Waterstaat erkende installateur. Op kleinere schepen kan volstaan worden met een installatie door een HISWA gecertificeerde installateur. Op schepen die na maart 2001 zijn opgeleverd moet de gasinstallatie zijn aangelegd volgens de daarvoor geldende norm en regels. Op oudere schepen geldt deze verplichting niet, niet te min is het aan te raden uw gasinstallatie eens door een erkende installateur te laten controleren en aan te passen zodat wel aan de laatste normen wordt voldaan. Helaas zal dat niet op elk schip even gemakkelijk kunnen. Toch is het dan goed om de zwakke plekken in de installatie te kennen en daar maatregels te treffen. Gas aan boord blijft immers een serieuze aangelegenheid. Ondeugdelijke installaties of onjuist gebruik leiden helaas elk jaar weer tot ongelukken.

Download in ieder geval de gratis brochure en kijk, gewapend met deze kennis, zelf ook een kritisch naar de installatie bij u aan boord. En als u meer de diepte in wilt, dan kan ik de serie over de gasinstallatie aan boord van Henk Bos aanraden. Deze verscheen in het gratis informatieblad Info20M. Alle nummers kunt u hier vinden ... De reeks Gas aan boord loopt van nummer 41 (2009) tot en met nummer 50 (2010).

Ook het project Varen doe je samen heeft een duidelijke brochure die overlapt met de andere brochure van het Watersportverbond.

Voor het Klein Vaarbewijs 1 moet u ook enige kennis hebben over het gebruik van gas aan boord. Wat zijn de gevaren, aan welke eisen te voldoen en welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen. Elk cursusboek voor het Klein Vaarbewijs behandelt deze stof.

In de Bijbel voor bootonderhoud wordt hier ook kort aandacht aan besteed. De genoemde stukken van Henk Bos in Info20M zijn echter de enige complete verhandelingen over gas aan boord.


Samen tegen plastic afval in zee

The Ocean Race en Archwey, specialist in duurzame materialen gaan samenwerken.
The Ocean Race streeft naar het herstel van de gezonde oceanen. De missie van Archwey is om de wereld te bevrijden van nieuw plastic en creëren van een circulaire economie, waarin materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, hergebruikt, gerepareerd en gerecycled. Als Official Plastic-free Ocean Partner zal Archwey meerwerken om de zeeën te beschermen en rond de race bijdragen aan de te houden The Ocean Race Summits. Deze reeks evenementen, die over de hele wereld worden gehouden, brengt besluitvormers en pleitbezorgers van de oceaan samen om nieuw en verbeterd beleid te stimuleren om de problemen die de wereld aangaan aan te pakken.

Gedurende de zeilrace rond de wereld zal The Ocean Race zijn platform gebruiken om mensen bewust te maken van de problemen die de oceaan aangaan en de oplossingen die nodig zijn. De medewerkers zullen ook samenwerken om de One Blue Voice-campagne van The Ocean Race onder de aandacht te brengen, om tegen 2030 een 'Universele Verklaring van de Rechten van de Oceaan' van kracht te kunnen verklaren.

Racevoorzitter van The Ocean Race Richard Brisius: "Plastic voor eenmalig gebruik heeft een verwoestende impact op de oceaan. De afhankelijkheid van de wereld van dit materiaal doorbreken kan alleen door innovatie en samenwerking. Daarom zijn we verheugd om samen te werken met Archwey, een bedrijf dat toonaangevend is in het creëren van alternatieven voor nieuw plastic en het streven naar een circulaire economie. Samen kunnen we racen om onze gedeelde visie van een gezonde oceaan nog sneller werkelijkheid te laten worden."

Archwey zet zich in voor het aanpakken van plastic in de zee door te pionieren met alternatieve duurzame materialen voor producten variërend van kleerhangers tot farmaceutische producten. Archwey CEO Sjoerd Fauser: "We weten hoe we moeten winnen. Door oceaangebonden plastic afval uit onze rivieren en kusten te verwijderen en afval te gebruiken als bouwstenen voor een volledig gerecycled en recyclebaar alternatief kunnen we zowel het gebruik van nieuw plastic stoppen als de oceanen opruimen. Dit is Archweys definitie van circulariteit." In de afgelopen 18 maanden heeft Archwey 32.500 ton plastic afval opgeruimd en gerecycled.
"Met meer dan 14 miljoen ton plastic afval dat elk jaar in de oceaan wordt gedumpt, is er geen minuut te verliezen in de race om onze zeeën te redden. The Ocean Race deelt onze inzet voor duurzaamheid en het herstel van de gezondheid van de oceanen. We zijn verheugd om met hen samen te werken."

Het door Archwey ontwikkelde BLUEWAVE® is een thermoplastisch materiaal dat bestaat uit een mix van plastic afvalstromen: plastic opgevist uit de zee en de oceaan, consumentenafval en in sommige gevallen post-industrieel afval. Dit afval wordt verzameld aan rivieroevers en kustgebieden in onder andere China en Zuidoost-Azië.


AIS volgens ...

Misschien dat u de afgelopen weken gehoord heeft over ChatGPT. Een techniek die mogelijk in de toekomst wel eens belangrijker kan worden dan de zoekmachines van onder andere Google en Bing. Op de site van ChartGPT kunt u, na registratie, elk soort vraag stellen. Op basis van kunstmatige intelligentie krijgt u dan een geschreven antwoord alsof u in gesprek bent met een deskundige. Achter de schermen zoeken snelle computers en algoritmes het internet af en proberen al die gevonden informatie te vertalen naar een lopend antwoord dat netjes in verschillende zinnen wordt uitgeschreven. En het werkt verbazingwekkend goed. Zo namen diverse media al een proef op de som door de chat te gebruiken om een artikel te schrijven. 

Wij namen de proef op de som en bevroegen het systeem over AIS. Het resultaat leest u op onze website en wij hebben daarin niets geredigeerd. Wij vonden het resultaat verrassend goed. Hier en daar een taalfoutje (in het Nederland) en hier en daar een technische onvolkomenheid of onjuistheid, maar ondanks dat werd het een bruikbaar stuk. Oordeel zelf op de site.


Voor zilver en Zeeuws belang

In 1724 organiseerde de kort daarvoor opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie een handelsexpeditie naar de Stille Zuidzee. Het doel van de reis was de westkust van Zuid-Amerika: een verboden gebied met rijke zilvermijnen, dat onder Spaans gezag viel. Bij Kaap Hoorn kwamen de schepen in problemen. Na een maandenlange gevangenschap, gevolgd door een tocht over de landengte van Panama en een zeereis naar Europa, arriveerde de onderstuurman Hubregt Kempe op 1 mei 1727 in Middelburg. Hij was een van de weinige overlevenden van deze rampzalige Zuidzee-expeditie.


Steekterbrug wordt vaste brug

De provincie Zuid Holland is van plan de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn te vervangen voor een vaste brug. Daarmee gaat zij voorbij aan bezwaren van diverse bedrijven en andere belanghebbenden en is de Oude Rijn richting Bodegraven straks niet meer bevaarbaar voor schepen hoger dan 5,40 meter.

Hoewel de Steekterbrug niet ligt op het traject van de Staande Mast route is het nu wel mogelijk om de Oude Rijn vanaf Alphen aan den Rijn te bevaren richting Bodegraven. Door de Steekterbrug te vervangen voor een vaste brug wordt een heel vaargebied waar wel beweegbare bruggen zijn onbevaarbaar voor alle schepen hoger van 5,40 meter. En een groot deel van de beweegbare bruggen daar feitelijk overbodig wordt. Of is dat wellicht juist de bedoeling?

De provincie gaat daarbij voorbij aan de belangen van de scheepvaart, recreatievaart en alle bedrijven die daarmee te maken hebben die achter deze brug liggen. Laten we hopen dat de provincie terugkomt op deze slechte beslissing.


Prijzen 2023

Overal stijgen de prijzen en dat betekent dat ook uitgevers van kaarten en boeken de prijzen omhoog doen. Zoals eerder beloofd zullen wij u informeren zodra er nieuwe prijzen bekend zijn. Omdat niet alle boeken en kaarten volgend jaar een nieuwe druk of editie krijgen kunt u dan nog boeken en kaarten aanschaffen tegen de huidige prijzen (*).

Stroomschuifkaarten

De stroomschuifkaarten geven de richting en sterkte van de stroom weer. Door de schuif te schuiven ziet u op elk tijdstip ten opzichte van hoogwater wat de stroomrichting en sterkte is. Deze informatie verandert nauwelijks en een stroomschuifkaart kunt u dus diverse jaren achter elkaar blijven gebruiken. U moet alleen weten wat de tijden van hoog- en laagwater zijn. Informatie die bijvoorbeeld is te vinden in de Getijtafels 2023, maar ook gratis op het internet is te vinden of meestal ook in het havenkantoor van de havens langs getijdenwater op een prikbord hangt.

Vanaf 1 januari gaan de stroomschuifkaarten in prijs omhoog van € 14,95 naar € 16,70. Tot 1 januari zijn ze nog voor de huidige lagere prijs te bestellen.

ANWB Waterkaarten

 De ANWB Waterkaarten gaan gemiddeld met 1 euro in prijs omhoog. Waterkaarten gaan meerdere jaren mee en worden tegenwoordig niet meer elke twee jaar vernieuwd. Een kaart wordt pas vernieuwd als er grote wijzigingen zijn of als de voorraad bij de ANWB op is. ANWB Waterkaarten kunt u daarom in principe zonder problemen meerdere jaren achter elkaar gebruiken. Tot 1 januari kunt u in de Vaarwinkel de ANWB Waterkaarten nog voor de huidige prijzen bestellen. U bent dan vast klaar voor het komende seizoen.

In 2023 verschijnen zowel de ANWB Wateralmanak deel 1 en deel 2 in een nieuwe editie. 

Imray kaarten

Ook Imray heeft haar adviesprijzen verhoogd. Deze verhoging is al ingegaan, maar wij willen u toch nog de kans geven om de bekende Imray kaarten tegen de 'oude' prijzen te bestellen. De losse Imray kaarten die een letter hebben, zoals D41 of C65 worden door Imray tegenwoordig in kleine oplagen gedrukt. Zodra een oplage dan op is. Als een oplage op is, dan wordt deze opnieuw gedrukt en worden gelijk alle wijzigingen en correcties meegenomen. Het nadeel daarvan is dat niet precies van te voren bekend is wanneer er een nieuwe editie van een kaart verschijnt. Als u dus nu Imray kaarten koopt kan het zijn dat volgend jaar er nog een recentere editie van die kaarten verschijnen. Het is aan u om af te wegen of de lagere prijs nu opweegt tegen het straks mogelijk missen van de nieuwe editie.

Hydrografische kaarten

Ook de Hydrografische kaarten in de 1800-Serie worden duurder. Een set kaarten kost straks € 34,00. In het eerste kwartaal van 2023 zullen in ieder geval een nieuwe editie van de 1803 en 1807 verschijnen en iets later verschijnen de nieuwe edities van de 1811 en 1812. Voor deze gebieden wacht u dus het beste op het verschijnen van deze nieuwe edities.

(*) Op de site van de Vaarwinkel kunt u voor deze producten vast zien wat de nieuwe prijzen worden. U ziet de nieuwe prijs die geldt vanaf 1 januari met een streep er door. Uiteraard rekent u af tegen de huidige geldende prijzen.
aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.