Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2024 week 21


Nordsee-Befahrensverordnung

Pieter van Kuppenveld, Wadvaarder en voormalig medewerker van de Watersportafdeling van de ANWB heeft voor de Wadvaarders de vaarvoorschriften voor Duitsland op een rijtje gezet. Reden voor ons om er ook even in te duiken. In tegenstelling tot Nederland geldt de Waddenzee in Duitsland wel degelijk als zee. Er gelden dus andere eisen. Regels die u moet kennen en waarop ook gecontroleerd kan worden. 

Sinds vorig jaar gelden er ook nieuwe regels. De zogenaamde Nordsee-BefahrensVerordnung of voluit 'Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalparken im Bereich der Nordsee'. Dus de vaarregels voor het bevaren van de vaarwegen in het Nationaalpark de Waddenzee en de wateren aan de Noordzeekant van de Duitse Waddeneilanden. De regels zijn gericht op veiligheid, milieubescherming en verantwoord gebruik van het gebied.

Wij noemen enkele belangrijke regels waar u bij de planning van uw vaarvakantie rekening moet houden. Om te beginnen zijn in Duitsland op zee nog actuele papieren zeekaarten verplicht. Digitaal mag, maar recente en bijgewerkte papieren kaarten moeten wel aan boord zijn. In de nieuwe BefahrensVerordnung zijn diverse gebieden aangewezen als gesloten gebied. Deze zijn gewijzigd en staan alleen in de kaarten van 2024 aangegeven. Dus juist dit jaar doet u er goed aan de nieuwe kaarten te kopen als u deze kant op gaat. Vorig jaar werd nog gewaarschuwd. Dit jaar wordt er gehandhaafd.

De kaartenatlassen van NV Verlag voor Duitsland zijn dit jaar allemaal in een nieuwe editie verschenen en met deze kaarten aan boord voldoet u dus aan genoemde verplichting.
U bent daarnaast ook verplicht om op de kaart of in een logboek bij te houden hoe u vaart en gevaren bent.

Duitsland heeft het Nederlandse vaarbewijs erkent en dat betekent dat u ook op de Duitse Waddenzee mag varen met een vaarbewijsplichtig schip. Uw schip moet een naam hebben en deze ook tonen, evenals de thuishaven. Verder bent u verplicht de vlag van uw thuisland of de vlag van het land van de thuishaven te tonen. De zogenaamde gastenvlag wordt uiteraard op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Vermijd verstoring van dieren, vooral tijdens broed- en rustperiodes. Houdt voldoende afstand van kwetsbare natuurgebieden en het is verboden afval in zee te werpen; gebruik de afvalverwerkingsfaciliteiten in havens. Er zijn algemene en bijzondere beschermde gebieden (gebieden veel gebruikt door zeehonden, vogels of met bijvoorbeeld zeegras). Bezoek aan deze gebieden is beperkt tot specifieke routes en vaarwegen. Droogvallen is in deze gebieden verboden, tenzij op aangewezen plekken. Informatie die dus in de actuele kaarten te vinden is.

Op deze websites vindt u meer informatie:


Dordt in Stoom

Komend weekend is het weer zo ver; Dordt in Stoom. Het omvangrijkste stoom evenement in Europa. Het begint morgen op vrijdag 24 mei en duurt dan tot en met zondag. Het spectaculaire openingsnummer van Dordt in Stoom! Dordt in Stoom start met een stoomfluitenconcert om 20.00 uur. Vanaf het Groothoofd, de Merwekade èn op de oevers van Zwijndrecht en Papendrecht is dit spektakel te volgen.

Het gebeurt niet vaak dat er een nieuw stoomschip aan de vloot nog varende stoomschepen wordt toegevoegd. Dit jaar is de volledig gerestaureerde Goudvisch uit Schiedam er echter bij. Dat na een restauratie meer dan 11 jaar. Komen kijken dus.


Nationale Reddingbootdag

Maar er is dit weekend nog meer varend erfgoed op het water te bewonderen. Omdat de reddingsmaatschappij KNRM dit jaar 200 jaar bestaat was er vandaag ( 23 mei ) een reddingbotenparade van IJmuiden naar Amsterdam. Hedendaagse reddingboten worden vergezeld door een groot aantal historische schepen. Het is goed dat er nog zo veel van deze reddingboten zijn behouden. Alle deelnemende reddingboten zijn zaterdag 25 mei - Nationale Reddingbootdag - toegankelijk voor het publiek via Het Scheepvaartmuseum. Ook schepen uit het buitenland doen mee. Ook hier een opvallende nieuwkomer.  De reddingboot C.A. den Tex vaart voor het eerst na ook een jarenlange restauratie mee.

Niet geheel toevallig is het deze zaterdag ook Nationale Reddingbootdag: waarbij de 45 reddingstations van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hun stations door heel Nederland openen voor het publiek.


Naar de Engelse oostkust

Onlangs verscheen een compleet nieuwe druk van de East Coast Pilot, de beste vaargids voor de Oostkust van Engeland. Van Great Yarmouth tot aan Ramsgate. Deze pilot dekt daarmee de meeste bestemmingen die u aanloopt als u vanuit Nederland de oversteek naar de overkant maakt.

De Oostkust van Engeland is een waar watersport paradijs. Een groot aantal rivieren en kreken mondt er uit in de Noordzee. Dat in combinatie met getijden maakt de Oostkust tot een geliefde, maar ook uitdagende bestemming. En met op ongeveer een dag varen van de Nederlandse Noordzeehavens voor de meesten ook een bereikbare bestemming. De faciliteiten langs de Oostkust zijn goed en er zijn talrijke havens en meerboeien te vinden. De natuur is schitterend, de steden en dorpen zijn beslist de moeite waard en een stevige pint in de pub na een geslaagde oversteek smaakt beter.

De Oostkust is ook een uitdagend vaargebied. Getijden, talrijke zandbanken; de East Coast Pilot biedt alle informatie die u nodig heeft. Gedetailleerde vaaraanwijzingen, duidelijke luchtfoto's en plankaarten, handige adressen en contact gegevens. Alle informatie in deze nieuwe editie is weer actueel. Ons advies; vertrek niet zonder.

Aanvullend op de East Coast Pilot raden wij de volgende boekwerken en kaarten aan:


Grote controle op Veerse Meer

Wie op 18 mei het Veerse Meer opging heeft ze vast wel gezien. Achttien handhavers, een grote boot, twee kleine boten en waterscooters van Rijkswaterstaat voeren vandaag het hele meer over om tientallen motorboten te controleren. "We zitten aan het begin van het seizoen en we willen een signaal afgeven van: 'Jongens, kom op. Let op je snelheid en zorg dat je al je documenten op orde hebt", zegt Roos Meeuws van Rijkswaterstaat. Om dat signaal af te geven controleerden de medewerkers van Rijkswaterstaat tientallen motorboten.

Op het moment dat een bootje met de schipper gecontroleerd wordt, vraagt Meeuws altijd naar het vaarbewijs. "En ik kijk of iemand het dodemanskoord om heeft", vertelt ze. "Dat is een koord dat om de arm zit. Als de bestuurder van de boot overboord valt, dan trekt dat koord de motor uit en valt de boot stil. Dus dat is wel een hele belangrijke."


Preview HISWA te Water

Van 28 augustus tot en met 1 september 2024 is de Bataviahaven in Lelystad dé plek voor zeilliefhebbers. De Hiswa te Water, de grootste waterbeurs van Nederland, belooft een ongekend aantal primeurs en een breed scala aan activiteiten en producten. Met een aanbod van meer dan 400 nieuwe jachten uit diverse werelddelen, is dit een evenement dat u niet wilt missen. De Hiswa te Water staat bekend als één van de toonaangevende waterbeurzen in Noordwest-Europa. Dit jaar trekt het evenement wederom internationale aandacht met een indrukwekkende line-up van jachten.


Geld voor waterrecreatie in Noord-Holland

De provincie stelt in 2024 ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor allerlei soorten initiatieven rondom waterrecreatie. Noord-Holland is heel divers en zo ook de projecten die in aanmerking kunnen komen: schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen van een kanopassage of het verduurzamen van de watersportfaciliteiten en de pleziervaart. Vanaf medio mei kan subsidie worden aangevraagd.
'Als je aan Noord-Holland denkt, denk je aan water. Met zoveel sloten en plassen is waterrecreatie onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Noord-Holland. Als provincie koesteren we dat en ondersteunen wij initiatieven die daar een bijdrage aan leveren.', aldus gedeputeerde Recreatie en Toerisme Esther Rommel.


Beeld: Niko Winkel

Langs 49 fietspontjes en veren

Op water kun je niet fietsen, maar fietsen in de buurt van water geeft het fietsen wel altijd een extra dimensie. Daar waar water en land bijeenkomen, daar creëert het z'n eigen speciale magie. Dat geldt voor de kust, de zee, maar dat geldt ook voor meren, rivieren, kanalen. Kortom fietsel langs het water geeft fietsplezier.

De Nationale Veerpontjestoerfietsroute gooit hier nog een schepje bovenop. De prachtigste fietspaden over oude rivierdijken, door waterrijk polderlandschap en langs oude stadjes en steden die hun bestaan danken aan hun ligging aan het water, worden met elkaar verbonden door 49 veerpontjes. De Nationale Veerpontjestoerfietsroute is de eerste uitgebreide, meerdaagse fietstoertocht met als leidend thema: het oversteken van waterwegen met veerpontjes. De route beslaat 500 kilometer, verdeeld over 9 dag-etappes, en loopt van Leeuwarden naar Maastricht. In Friesland doorkruisen we het merengebied met z'n talrijke toeristische fietsveerpontjes. Daarna gaan we dwars door de Weerribben en komen over het Kampereiland uit bij de IJssel. Van deze rivier volgen we de loop tot de oorsprong en steken via de Nederrijn over naar de Maas, die ons 170 kilometer lang begeleidt tot de finish in Maastricht.

Het fietsen van deze route leert u Nederland weer net op een andere manier kennen. De route is nu beschikbaar in de vorm van een mooi en handig boek. Het boek vertelt u het verhaal en nodigt u uit het zelf te beleven.


Dutch Water Week

Altijd al de vrijheid van het watersporten willen ervaren? Tijdens de Dutch Water Week kunt u in Amsterdam, Almere of Lelystad zeilen, surfen, suppen, wingsurfen, kanovaren en andere watersporten ervaren. Het evenement vindt plaats van 25 mei tot en met 2 juni en bestaat uit maar liefst 25 programmaonderdelen.


Hoofdlijnenaccoord

Het is u vast niet ontgaan; vorige week presenteerden de vier onderhandelenden politieke partijen een zogenaamd Hoofdlijnenakkoord met de ambitieuze titel 'Hoop, lef en trost'. Zoals met alle plannen van onze overheid kijken wij daar altijd met een speciale bril voor de waterrecreatie en scheepvaart. Wat gaan deze plannen ons de komende jaren brengen?

In ieder geval goed nieuws voor de Nederlandse vissers. Zij worden weer gezien. Of dat uiteindelijk positief uitpakt moet nog blijken, maar zij verdienen het als sector wel degelijk om gezien, maar vooral ook gehoord te worden. Ook het belang van de binnenvaart wordt erkend evenals het belang van ruimte voor de rivier en natuur en recreatie op en langs de rivieren.

De vier partijen willen dat werkenden meer geld overhouden. Dat is in principe altijd gunstig voor de pleziervaart. Als u meer geld overhoudt dan heeft u ook meer te besteden aan uw favoriete hobby. Een andere mooie ambitie is om iets aan de regeldruk te doen. Ik denk dat dit iedereen aanspreekt zeker als het ook gunstig uitpakt aan de vele regels en regeltjes die op het water gelden. En wie weet sneuvelt het besluit om de buitenboordafsluiter te verzegelen wel als eerste. Het water wordt er niet direct schoner van, het is lastig uitvoerbaar en leidt alleen maar tot onnodige extra kosten.

Goed nieuws ook voor enkele projecten aan grote vaarwegen die op dit moment gepauzeerd zijn. Men wil deze weer opstarten. Het gaat onder andere om de Volkerak- en Kreekraksluizen, vaarweg IJsselmeer – Meppel en de bevaarbaarheid van de IJssel. Wel maakt men een kanttekening dat dit alleen kan bij voldoende personeel, geld en ruimte om deze projecten te vergunnen. Helaas mede de reden dat deze projecten juist nu gepauzeerd zijn.

Scheepvaart en pleziervaart komen verder in het accoord niet voor. Het woord 'vaart' wel meerdere keren, maar dan in de woorden welvaart en luchtvaart en één keer in het woord binnenvaart. Het woord 'recreatie' komt 2 keer voor. Eén keer omdat men het makelijker wil maken om te gedogen dat in recreatiewoningen wordt gewoond en inderdaad één keer in relatie tot natuur en recreatie op en langs onze rivieren.

Het is nu aan de formateur om een regering samen te stellen. Deze regering zal de hoofdlijnen vervolgens moeten uitwerken in concrete plannen. Wij blijven het volgen.


BTW verhoging boeken?

Opvallend is dat de partijen voornemens zijn de BTW op boeken te verhogen van het lage tarief van 9% naar het hoge tarief van 21%. Laten we hopen dat het bij een idee blijft. Boeken horen wellicht niet tot de eerste levensbehoefte, maar voor velen hoort een goed boek wel bij hun kwaliteit van leven. Maar boeken hebben wij ook nodig. Leer- en studieboeken bijvoorbeeld of boeken om uw volgende vaartocht te plannen. Dat is geen luxe, maar noodzakelijk voor een goede reisvoorbereiding en een veilige vaart. Het lage tarief in Nederland van 9% is al geen kadootje. In België bijvoorbeeld is het lage tarief 'slechts' 6%. 

Nu wordt deels Europees bepaald in welk BTW tarief (nul, laag of hoog) bepaalde productgroepen mogen vallen. Gedrukte boeken en bijvoorbeeld abonnementen op tijdschriften mogen onder het lage tarief vallen omdat zij gezien worden als culturele en educatieve goederen. 'Mogen', het is dus geen verplichting. Een land mag er dus ook voor kiezen dat boeken onder het standaard (hoge) tarief vallen. Dit is dus een plannetje dat het kabinet zonder Brussel kan doorvoeren. Laten we hopen dat de automatisering en personeelstekort bij de Belastingdienst de invoering nog vele jaren in de weg zal zitten. En laat van u horen; teken de petitie tegen de BTW verhoging.


Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2024 week 20Clinics van de olympische zeilers

Maar liefst 11 zeilers, kite- en windsurfers vertegenwoordigen deze zomer Nederland op de Olympische Spelen in Parijs. Aan de vooravond van hun vertrek geven zij speciaal voor leden van het Watersportverbond clinics en lezingen tijdens Dutch Water Week, 25 mei t/m 2 juni in Almere. Wilt u de olympische zeilers, kiters en windsurfers ontmoeten? Schrijf u dan nu in!


Over de oceaan

Over de oceaan is de titel van een nieuwe reality serie op de TV die gisteren (donderdag 16 mei, 20:30 bij RTL) voor het eerst werd uitgezonden. Onder leiding van een ervaren kapitein en co-kapitein leren enkele bekende Nederlanders met vallen en opstaan zeilen te midden van de Atlantische golven. Gedurende deze afzondering van bijna drie weken, zonder contact met het vasteland, zullen ze zichzelf en elkaar op fysiek en mentaal vlak tegenkomen. Contact met het thuisfront is onmogelijk, er is geen volgboot en ze zijn op zee onbereikbaar voor hulpdiensten. In geval van nood zijn ze enkel en alleen op zichzelf en elkaar aangewezen.


Beeld: (c) Robbert Das

Expositie Robbert Das in Veere

De Stichting Maritime Art & Design is door de bekende kunstenaar Robbert Das aangesteld als zaakwaarnemer voor exposities van zijn werk in Nederlandse Musea. Met de komende expositie in Museum Veere wil de Stichting de aandacht vestigen op de unieke beeldend kunstenaar die ver over de Nederlandse grenzen vanaf 1952 met zijn pen/ aquarel verbeelding aandacht vestigt op de ontwikkeling in scheepdesign, scheepsbouw en scheepvaart. Robbert Das weet al decennia lang het (watersport) publiek aan zich te binden.

DA'S IN PERSPECTIEF 15 juni tot en met 3 november, Museum Veere, Kaai 25-27, Veere


Amsterdam trekt ligplaatshouders voor

In haar missie van Amsterdam een uitstootvrije zone te maken, trekt de gemeente ten aanzien van de overgangsregeling eigen ligplaatshouders voor ten opzichte van doorvarende watersporters. Bootbezitters met een BHG-vignet (Binnehavengeldvignet) mogen volgens een voorstel dat voorligt tot 2030 met een brandstofmotor varen, bezitters van een doorvaartvignet mogen dat tot 2027. In het bijzonder benadeelt dit de watersporters die in een commerciële- of verenigingshaven (net) buiten de binnenstad liggen. Het Watersportverbond pleit voor een gelijke behandeling en roept verenigingen en pleziervaarders op hun stem te laten horen via de inspraakprocedure.

Het is van groot belang dat pleziervaarders de inspraakprocedure benutten om duidelijk te maken dat de ongelijke behandeling onterecht is en dat de houders van een doorvaartvignet dezelfde rechten moeten krijgen.


Beeld: Change Inc.

Satelliet zeilt door de ruimte

Het lijkt science-fiction: door de ruimte zeilen op energie van de zon. Maar het is bijna realiteit. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceert eind deze maand een satelliet met een bijzonder aandrijvingssysteem. Een kleine onderzoekssatelliet wordt voorzien van het 'Advanced Composite Solar Sail System' – een scherm van 80 vierkante meter, waarmee het geruisloos door de ruimte zeilt.


Techmiljardairs dol op superjachten

Superjachten zijn steeds meer uitgegroeid tot statussymbool voor de allerrijksten en bieden een afgeschermde omgeving voor vrijetijdsbesteding en netwerken. Ze zijn - meer nog dan onroerend goed - het duurste bezit dat je kunt hebben. Amazon-oprichter Jeff Bezos, met een geschat vermogen van 210 miljard dollar de op één na rijkste persoon ter wereld, kocht in 2023 het 127 meter lange schip genaamd 'Koru' - een Māori-symbool dat staat voor een nieuwe start. Dit superjacht werd in Nederland gebouwd. Mark Zuckerberg, mede-oprichter en topman van socialmediabedrijf Meta (eigenaar van onder meer Facebook), kocht afgelopen maart vlak voor zijn 40e verjaardag een jacht. Ook al in Nederland gebouwd.


Langs de Zweedse kust

De Båtsportkort kaarten zijn een reeks van kaarten voor de Zweedse kust en reiken tot helemaal het bovenste puntje van de Botnische Golf. Onmisbaar voor elke schipper die de Zweedze oostkust wil ontdekken. Alle Båtsportkort kaarten zijn nu ook online in de Vaarwinkel te bestellen.

Uitgevoerd als praktische ringband met alle vaarkaarten voor een bepaald gebied. Elke atlas bestaat uit verschillende overzichtskaarten, vaarkaarten, gedetailleerde kaarten en plankaarten. Spiraalgebonden en verpakt in een stevige doorzichtige plastic hoes. De kaarten verschijnen om de zoveel jaar in een nieuwe editie. Tussentijds is het mogelijk om de kaarten bij te werken met de Berichten aan Zeevarenden van de Hydrografische Dienst van Zweden (Ufs - Underrättelser för sjöfarande).


Animatie pompwerken Den Oever

Zes megapompen voor het nieuwe gemaal in Den Oever staan klaar voor de inbouw. Het gemaal moet zelfs bij extreme weersomstandigheden voldoende water de Waddenzee in kunnen pompen. Als er teveel water in het IJsselmeer komt, kan dit straks bij alle weersomstandigheden naar de Waddenzee afgevoerd worden. Zo wordt voorkomen dat de gebieden rond het IJsselmeer overstromen. Levvel (Bam, Van Oord, Rebel en Invesis) bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat twee gemalen op de Afsluitdijk bij Den Oever. Een enorme uitdaging binnen de beschikbare ruimte en zonder de Afsluitdijk volledig af te sluiten voor wegverkeer. Om dat in beeld te brengen is een informatieve animatie gemaakt.


Drone gaat assisteren bij reddingen

Deze zomer markeert een spannende primeur voor de Belgische kustwacht. Voor het eerst zal een drone worden ingezet ter ondersteuning van reddingsoperaties op de Noordzee. Dit initiatief maakt deel uit van een grootschalig Europees testproject waarin zowel Frankrijk als België participeren, aangestuurd door het Europese agentschap EMSA (European Maritime Safety Agency).aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.