Cursus astronavigatie

Wij zijn allemaal blij met onze GPS ontvangers. Niets weegt echter op tegen het gevoel dat het ook zonder kan. Met de kennis die u opdoet tijdens de cursus Astronavigatie van Nautisch Centrum Grammel bent u verzekerd van goede navigatie op zee, ook als u uw instrumenten aan boord niet kunt gebruiken.
Iedereen kan de kunst van het navigeren op de hemellichamen op eenvoudige manier leren. Driedimensionaal denken is niet noodzakelijk. Ook hoeft u geen rekenwonder te zijn. Ingewikkelde formules, zoals de beruchte sinus-versus methode komen niet aan te pas. Het rekenwerk beperkt zich tot optellen en aftrekken. Door de Nautical Almanac en de tafels te gebruiken en de stappen van een schema te volgen verkrijgen we een positielijn. Het snijpunt van deze met een 2e positielijn levert al de positie op.
Inschrijven kan op de website van Nautisch Centrum Grammel ...

Koken op de golven

Kookboeken speciaal voor de watersporter bestaan er al langer. Claudia Seifert schreef echter een prachtig nieuw kookboek dat recepten voor aan boord afstemt op de weersomstandigheden; hoe harder het waait, hoe gemakkelijker de recepten te maken zijn. Maar natuurlijk wel altijd even lekker! Het nieuwe kookboek Koken op de Golven is nu bestellen in de Vaarwinkel ...

Dromen van verre reizen

Raakt u ook altijd in een bijzondere stemming als u leest over bijzondere vaartochten van anderen. Ik wel. Zeker als er weer een herfststorm rond het huis waait, zoals gisteren. Dan pak ik een lekker boek en droom weg bij het lezen van verhalen over verre kusten en schitterende eilanden. Ik weet zeker dat veel lezers van de nieuwsbrief ook graag verhalen over mooie reizen en bijzondere vaarvakanties lezen.

Watersportlogboek Nog leuker dan er over te lezen is natuurlijk om zelf de trossen los te gooien. Maar aan elke mooie tocht komt een einde. Zelfs Henk de Velde kwam terug van zijn never ending voyage. Het is dan later natuurlijk erg leuk om uw eigen verhaal nog eens na te kunnen lezen. Het watersportlogboek biedt u daar voor een handig hulpmiddel. Het Watersportlogboek is meer een boek om verslagen van al uw reizen en vaarweekends bij te houden. In dit logboek dus geen plaats voor bijvoorbeeld route, posities en weerberichten, maar des te meer plaats voor uw eigen reisverslag en uw eigen herinneringen aan die mooie vaarvakantie. En wie weet verwerkt u al die verhalen ooit tot een eigen boek. Het Watersportlogboek is te bestellen in de Vaarwinkel ...
Ook leuk om te geven als u iemand kent die die nu al plannen voor het komende seizoen maakt.

En gaat u misschien niet zo ver, maar droomt u wel over het ideale eiland dan is het boek Droomeiland van Olivier Le Carrer wellicht iets voor u ...

Pakjesboot 12 in het museum

Over de boot van Sinterklaas is de laatste weken veel te doen geweest. Wij hebben echter een kleine primeur voor u gevonden. Pakjesboot 12, het officiele moederschip van de Goed Heiligman, ligt in Rotterdam. En dat niet alleen; dit weekend bestaat de enige mogelijkheid om het schip ook te bezoeken. En wie wil dat nu niet?
Pakjesboot 12, het schip van Sinterklaas, is deze week te gast bij Het Havenmuseum. De Leuvehaven is voor heel even de pietenhaven van Rotterdam. Op zaterdag 1 en zondag 2 december kunnen kleine en grote kinderen een kijkje nemen op het schip. De kinderen kunnen zien hoe de Sint en zijn Pieten aan boord leven en werken: een kijkje nemen in de kombuis waar de Pieten pepernoten en ander lekkers maken, kijken in het pakjesruim waar alles wordt ingepakt. Zelfs de slaapkamer van Sint is te bekijken, én... uiteraard ontmoeten ze de Sint zelf in zijn werkkamer.
Een unieke kans om het echte schip van Sinterklaas te zien. Klik hier ...

Kustnavigatie

Deze week was de jaarlijkse bijeenkomst voor docenten die opleiden voor het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN). Op 8 december as. wordt het tweede examen van 2012 afgenomen. Voor het eerst wordt het examen ook in Belgie afgenomen. Hoewel het TKN een vrijwillig te behalen Nederlands diploma is, blijkt er ook bij vaarders in Belgie voldoende belangstelling te bestaan voor het varen en navigeren langs de kust. Een goede zaak. Jammer dat de interesse voor TKN in Nederland steeds een beetje verder afneemt. Het 2e examen in 2011 en het 1e examen in 2012 trokken samen 412 kandidaten, terwijl dat vroeger wel eens boven de 500 lag. Het TKN diploma is weliswaar een vrijwillig te behalen diploma, maar heeft samen met Klein Vaarbewijs I wel recht op Klein Vaarbewijs II en op het Internationale vaarbewijs ICC Coastal Waters. En als u al wel TKN heeft, maar nog geen Klein Vaarbewijs I dan krijgt u zelfs vrijstelling voor een aantal onderdelen van dat examen. Dus naast de nuttige kennis en vaardigheden die u in een cursus TKN opsteekt is het zeker een waardevol papier om te hebben.

Op het vlak van de examinering gaat er de komende tijd wat veranderen. De grootste wijziging is wel dat het verkort examen TKN is verdwenen. Dit examen was bedoeld voor houders van een Klein Vaarbewijs 2. Echter bleek dat maar weinig mensen dit examen wilden doen en dat het slagingspercentage onder het gemiddelde lag. Een korter examen betekent namelijk aanzienlijk minder vragen en dus minder mogelijkheid om fouten te compenseren. Omdat er een redelijke overlap is in leerstof blijkt het volledige examen voor houders van Klein Vaarbewijs 2 relatief gemakkelijker.

In de voorgeschreven leerstof treden geen grote veranderingen op. Nieuw is dat zogenaamde gribfiles nu ook op het examen kunnen voorkomen en dat er bij het examen met een nieuwe leskaart en andere gegevens gewerkt gaat worden. De TKN commissie van het Watersportverbond heeft samen met de Dienst der Hydrografie een nieuwe leskaart ontwikkelt. Een leskaart die overigens ook goed voor andere lessen navigatie ed. bruikbaar is. Het "probleem" met de bestaande leskaarten was met name dat deze zijn afgeleid van de "normale" zeekaarten en dat met de gegevens op deze kaarten en bij dit vaargebied horende getijdetafels ed. maar weinig "spannende" data bevatten. De variatie op de Noordzee bij Nederland is momenteel bijvoorbeeld zo'n 0 graden. Kompaskoers is ware koers gecorrigeerd voor deviatie en variatie (KK = WK - dev - var). Als de variatie al nul is dan is dat niet echt een leuke som om te maken. Een jacht vaart ook meestal niet zo snel en als het effect van de getijdestroom op de snelheid dan 1 knoop is en op de koers 3 graden is, dan was het commentaar op veel opgaven "op een jacht kan je niet met 3 graden nauwkeurig sturen, dus wat een vreemde vraag". Om de sommen en de leerstof wat "spannender" te maken heben de makers van de nieuwe leskaart er voor gekozen om veel gegevens "uit te vergroten". De variatie is ineens meer dan 11 graden, de stroom heeft weer echt invloed etc.. Absoluut niet geschikt voor de navigatie, maar wel leuk om op te leren navigeren.

Datzelfde heeft de examencommissie ook gedaan met de getijtafels en getijkrommes die bij het examen worden gebruikt. Binnenkort komen voorbeelden van de nieuwe examenbijlagen beschikbaar op de website van het Watersportverbond. Deze worden overigens nog niet op het komende examen van 8 december gebruikt.

Ook de nieuwe leskaart wordt pas voor het eerst op het examen in april 2013 gebruikt. Naast de uitvergroting van een aantal gegevens is de nieuwe leskaart ook erg praktisch opgezet. Het eerste wat opvalt is dat deze dubbelzijdig op dikker papier is gedrukt. Op de ene zijde vindt u een leskaart die is afgeleid van zeekaart 1630 en op de andere kant maar liefst 4 kaartbladen op een kleinere schaal met meer detail. Met een leskaart zijn zo vele oefeningen en examenvragen mogelijk.
Wilt u vast zien hoe de nieuwe leskaart er uit ziet of meteen beginnen met oefenen dan kunt u de nieuwe leskaart 1630 nu bestellen in de Vaarwinkel ...

De oude leskaarten verdwijnen overigens niet meteen. De Hydrografie heeft er nog voldoende liggen en zij blijven dus zo lang gewoon leverbaar. Dat is ook handig omdat veel lesmateriaal en oefenvragen nog uitgaan van deze leskaarten. Alle leskaarten zijn uiteraard te bestellen in de Vaarwinkel. Evenals al het lesmateriaal voor het examen Kustnavigatie.

1800-serie uitgesteld

Deze week maakte de Dienst der Hydrografie bekend wat waarschijnlijk de gevolgen van de bezuinigingen zijn voor haar activiteiten. De Dienst der Hydrografie is onderdeel van het ministerie van Defensie en ontkomt uiteraard niet aan een inspanningsverplichting om ook te bezuinigen. De Hydrografie heeft echter ook een wettelijke en internationaal afgesproken taak om het Nederlandse deel van de Noordzee en de Nederlandse antillen in kaart te brengen en deze gegevens ook actueel te houden. De Hydrografie zal deze taak dus zonder mankeren blijven uitvoeren en moet dus daarbinnen kijken waar het slimmer en goedkoper kan. Helaas heeft dat consequenties voor de bekende 1800-serie van vaarkaarten. Deze serie van sets van kaarten zijn ooit opgezet voor de watersporter, maar zijn ook populair in de visserij, kustvaart en zelfs in de binnenvaart. Eerder ging al het gerucht dat men zou stoppen met het uitgeven van de 1800-serie en zich nog uitsluitend zou toeleggen op het uitgeven van de grotere formaat zeekaarten voor de beroepsvaart. Dit uiteraard naast de raster- en vectorkaarten en andere publicaties die de Hydrografie ook maakt. Het goede nieuws is dat de 1800-serie voorlopig blijft bestaan. Het slechte nieuws dat daar tegenover staat is wel dat niet elke set meer elk jaar in een nieuwe editie zal verschijnen. Die kaartensets die langer mee kunnen gaan zullen waarschijnlijk om het jaar en mogelijk zelfs pas een keer in de drie jaar gaan verschijnen. De 1811 en 1812 zullen dus waarschijnlijk jaarlijks blijven uitkomen en bijvoorbeeld de 1801, 1803 en 1809 om het jaar en de andere kaarten wellicht nog maar een keer in de drie jaar. De Hydrografie heeft hierover nog geen besluit genomen. Ook kijkt men naar mogelijkheden van externe financiering.
Wel is besloten dat volgend jaar de 1801 (Noordzeekust) pas midden juni verschijnt (zie hieronder) en de twee sets voor de Waddenzee 1811 en 1812 pas in de zomer zullen verschijnen. Eigenlijk erg ongunstig voor het seizoen van de gemiddelde watersporter.

Waarom de 1801 pas midden juni zal verschijnen heeft een bijzondere reden. Met ingang van 1 augustus 2013 wijzigt zo ongeveer het complete verkeersscheidingsstelsel op het Nederlandse deel van de Noordzee. De reden daarvoor is weer de voorgenomen bouw van een groot aantal windmolenparken op zee. Uiterlijk zes weken voor deze datum moeten de nieuwe kaarten ook beschikbaar zijn.

Een ding is duidelijk. U zult straks langer met uw kaarten moeten doen en het bijwerken van uw kaarten met de wekelijkse wijzigingen (BAZ of Berichten aan Zeevarenden) wordt alleen maar belangrijker. Gelukkig hebben wij daarvoor in de Vaarwinkel een handig hulpmiddel ...
Wist u trouwens dat in bijvoorbeeld het Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW) staat dat u strafbaar bent als u geen nieuwe en bijgewerkte kaart aan boord heeft? Artikel 55 en 56 SRW.

Botters zoeken bemanning

De Stichting Huizer Botters is op zoek naar nieuwe bemanningsleden. Zeker met de komst van de vierde botter is nieuwe bemanning welkom. Met de botters zijn het afgelopen seizoen zo’n 450 tochten en tripjes gemaakt. De schuiten zijn daarbij door zo’n 65 actieve vrijwilligers bemand. Online verder lezen ...

Onderhoud Volkeraksluizen

Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de Volkeraksluizen ondervinden schippers hier vertraging. Rijkswaterstaat heeft een handige flyer gemaakt waarin alle werkzaamheden worden genoemd. Klik hier ...

Windsurfen wel, kitesurfen niet

De zeilfederatie ISAF heeft besloten dat windsurfen toch een van de tien Olympische zeildisciplines is voor Rio 2016. Vertegenwoordigers van alle bij de ISAF aangesloten landen hebben het eerder genomen besluit van de ISAF Council verworpen.
Vorig jaar werden de tien olympische disciplines gekozen. De keuze tussen kiteboarden en windsurfen viel ten gunste van kiteboarden uit. Dit leidde tot vele reacties. Kitesurfen vervalt daarme als de beoogde nieuwe Olympische discipline. Omgekeerd is dat natuurlijk teleurstellend voor veel kitesurfers die al begonnen waren zich voor te bereiden. Lees verder op de website ...

Jansma Jacht start in Almere

Met ingang van 1 september 2012 is Jansma Jacht gestart als dealer van de Bavaria zeiljachten voor de Randstad, Zuid-Nederland en België en door Dufour aangesteld als importeur van de zeiljachten voor Nederland. De verkoop- en service activiteiten van Bavaria en Dufour blijven op de locatie in Almere waar voorheen Van den Bosch Yachting gevestigd was. Om dat te vieren houdt Jansma Jacht open huis. Op zaterdag 24 en op zondag 25 november bent u tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom aan de IJmeerdijk 14 (Marina Muiderzand) in Almere.

Kaartpassen in het donker

Beken Sailing ActionGaat u 's nachts rijden dan laat u de binnenverlichting van de auto uit en zet u de Tomtom op een speciaal donkerder beeld. Dit omdat uw ogen wennen aan het kijken in het donker en als ze dan even naar iets lichts moeten kijken opnieuw moeten wennen als u weer naar buiten kijkt. Datzelfde doet u ook als u 's nachts gaat varen. Tijdens het varen moet u natuurlijk ook wel eens op de kaart of in de almanak kijken. Om dan het wennen van de ogen te voorkomen of te voorkomen dat de ogen van de roerganger naar de verlichtte kaartentafel getrokken worden, wordt voor de nachtverlichting van de kaartenhoek vaak rood licht gebruikt. Met rood licht kunt u het meeste nog goed lezen, zonder dat uw ogen snel aan te veel licht wennen. De kleuren op de zeekaart zijn zelfs speciaal op aangepast, zodat ze ook in rood licht nog goed te onderscheiden zijn.

Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om een rode lamp te installeren, zeker niet als u met de kaart in de hand in de kuip navigeert. Het Amerikaanse Weems en Plath brengt daarvoor een handige kaartpasser op de markt. Deze stevige passer is bij de punten voorzien van twee kleine en rode LED lampjes. Het is verbazend hoeveel licht deze kleine puntjes geven en zonder al te veel moeite kunt u met deze passer in het donker een afstand afpassen of bijvoorbeeld een positie aflezen of in de kaart zetten. Te bestellen in de Vaarwinkel ...

Voor het betere kaartwerk in de kuip leveren wij ook een "draagbare" kaartentafel. Of zo u wilt een "traditionele" kaartplotter. Een hardhouten bord waar u de kaart op vastzet. Neem de kaartploter op uw knieen en u heeft geen vaste navigatiehoek meer nodig. Ook deze plotter of kaartentafel is online te bestellen ...

Workshop voor de beginnende watersporter

VBO Watersportcursussen geeft in samenwerking met Groupon workshops speciaal voor de "zoekende" en beginnende watersporter. Wel papieren heb ik nodig, welke vaarregels heb ik rekening mee te houden, is het verstandig een cursus te volgen en welke dan? In een workshop van een middag geeft Ben Ros van VBO antwoord op deze en vele andere vragen die leven bij beginnende watersporters.
De workshops worden gegeven op verschillende zaterdagen en in verschillende plaatsen. Te bestellen via Groupon ...

Workshop voor de beginnende watersporter

VBO Watersportcursussen geeft in samenwerking met Groupon workshops speciaal voor de "zoekende" en beginnende watersporter. Wel papieren heb ik nodig, welke vaarregels heb ik rekening mee te houden, is het verstandig een cursus te volgen en welke dan? In een workshop van een middag geeft Ben Ros van VBO antwoord op deze en vele andere vragen die leven bij beginnende watersporters.
De workshops worden gegeven op verschillende zaterdagen en in verschillende plaatsen. Te bestellen via Groupon ...

Winnaars bekend

Afgelopen week kon u uw mooiste watersport-actie-foto sturen aan de redactie van de Vaarkrant van de Telegraaf. De redactie heeft twee foto's aangewezen als de mooiste actie-foto's. De winnaars ontvangen van de Vaarwinkel een mooie Beken of Cowes zeilkalender voor het jaar 2013. U kunt een selectie van de ingezonden foto's bekijken op de website van de Vaarkrant.

Heeft u niet gewonnen of heeft u niet meegedaan? Geen probleem; de Beken of Cowes kalenders zijn voor iedereen bereikbaar en gewoon te bestellen op de website van Vaarwinkel. Een leuk kado-idee voor de naderende feestdagen.

METS 2012

De Maritime Equipment Trade Show (METS) in Amsterdam is de belangrijkste en grootste beurs voor de watersportsector. Leveranciers en producenten tonen hier hun producten en diensten aan een professioneel publiek dat van over de hele wereld naar Amsterdam komt.. Wat u wellicht niet weet; maar de METS is vele maken groter als bijvoorbeeld de Hiswa Beurs die ook elk voorjaar in de Rai in Amsterdam wordt gehouden. Vele hallen zijn gevuld met stands, de een nog mooier als de ander. Geen boten, maar dus wel alles voor op en rond de boot. Voor de redactie van de Vaarwijzer Nieuwsbrief is het altijd weer leuk om door de lange paden met zoveel nieuws te dwalen en bij diverse stand ons licht op te steken of nieuwe contacten op te doen of oude relaties te bevestigen.
Nadeel vind ik wel dat de meeste stands zijn gegroepeerd per land en dat als je op zoek bent naar verschillende leveranciers van vergelijkbare producten het lastig zoeken is. De plattegronden, beurscatalogie en app's voor de smartphones werden dan ook druk gebruikt.

Een paar trends die wij op de beurs oppikten zijn: duurzaamheid en energiebesparing, draadloze en/of touch bediening van apparatuur en ook de overtuigende aanwezigheid van leveranciers uit de zogenaamde opkomende landen. En dan heb ik het niet over relatief eenvoudige productie van kunststof producten, maar ook over zeer geavanceerde meetapparatuur, productietechnieken etc.. En gelukkig ook nog steeds veel toonaangevende leveranciers van Nederlandse bodem.

Zoals u weet is en blijft de Nederlandse watersportsector nog steeds toonaangevend op de wereldmarkt. Maar die positie is niet meer vanzelfsprekend. Ik ben al niet meer verbaasd dat veel innovaties niet meer uit Nederland en zelfs niet meer uit Europa of de USA komen. Terecht dat de federatie van werkgevers in de metaal (waar veel jachtbouwers ed. ook onder vallen) deze week opmerkte dat Nederland en onze nieuw regering echt iets aan het technisch onderwijs en het imago van een technisch beroep moet doen. Nu nog maar kiezen 2 van de 10 jongeren voor een technisch beroep. Dat zou het dubbele moeten zijn. Opvallend is dat met name ook de media een grote invloed hebben op de school- en latere beroepskeuze van veel jongeren. Het aantal inschrijvingen voor toneel- en andere kunst- en cultuurgerichte opleidingen blijkt lijnrecht toe te nemen met het aantal talentenjachten op de televisie. Misschien dat de sector een verbond kan sluiten met mensen als John de Mol en dat we binnenkort kunnen genieten van shows als Zeilen op het ijs, Holland's Next Yacht Designer en Spanten buigen met Sterren !

Herkenbaar

Eerder maakte ik in deze nieuwsbrief al melding van de "switch" van de bekende zeezeiler Henk de Velde. Zijn nieuwe schip is namelijk een mooie zeewaardige motorkotter. In de diverse interviews en stukjes die De Velde daarop gaf en schreef kwam een voor mij erg herkenbaar beeld naar voren. De Velde geeft daarin duidelijk aan dat hij als kind al gek is van schepen en bootjes. Als bootjesgek is de keuze voor een motorschip dan helemaal niet zo'n vreemde keuze. Ook ik ben namelijk gek op schepen en varen. Ook voor mij maakt het niet zo veel uit met welk vaartuig. Ik heb dan ook altijd gevaren op motorschepen (van sloep tot 60 meter en langer), zeilbootjes (van optimist tot klipper), surfplanken etc. en ben van plan dat nog veel en lang te blijven doen.

Foto impressie beurs Klassieke Schepen

Op de Watersportbank vindt u een impressie in foto's van de afgelopen Beurs Klassieke Schepen. Klik hier ...

Rode diesel

Het accijnsverschil van rode (laagbelaste) diesel ten opzichte van de witte (hoogbelaste) diesel wordt afgeschaft per 1 januari 2013. Het wetsvoorstel voorziet erin om de zogenoemde rode diesel af te schaffen voor ander gebruik dan als motorbrandstof voor de scheepvaart, niet zijnde pleziervaart. In de wettelijke bepalingen wordt rode diesel aangeduid als halfzware olie en gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen. Daarmee valt het doek voor het gebruik van rode diesel voor gebruik van rode diesel voor het opwekken van energie, gebruik in de landbouw, kachels etc.. Dit is dus met name relevant voor grotere schepen die aparte tanks hebben voor de generatoren of verwarming. Na 1 januari mag u feitelijk geen rode diesel meer aan boord hebben en als dat wel zo is wordt u aangeslagen om de extra belasting als nog te betalen. Het advies is om nu al geen rode diesel meer te tanken. Op te maken wat u nog heeft en daarna de betreffende tanks te reinigen voor u een nieuwe voorraad witte diesel tankt.
Lees ook de discussie op de website ...

Beschermen van scheepswrakken

Elf organisaties uit zeven Europese landen hebben de samenwerking gezocht om in Europees verband onderzoek te doen naar archeologisch erfgoed onder water. Dat resulteerde in september 2012 in de start van een driejarig Europees project met als doel het ontwikkelen en testen van methoden en technieken om archeologische vindplaatsen onderwater op te sporen, te onderzoeken en in-situ te beschermen. Lees verder online ...

Draadloze dodemansknop nu toegestaan

Eindelijk is na lang aandringen de Politie te Water om en begrijpt dat moderne ontwikkelingen ten bate van de veiligheid een kans moeten krijgen. In november 2012 heeft de verbaliseringswerkgroep nautische zaken besloten een zogenaamde draadloze dodemansknop bij snelle motorboten te accepteren als zijnde een technische inrichting als bedoeld in artikel 8.03 onder d van het Binnenvaartpolitiereglement. Voorwaarde is uiteraard wel dat het apparaat goed werkt en dat een controlerend ambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld de werking ervan desgewenst te controleren. Meer leest u op de website ...

Het verplichte gebruik van de dodemansknop (die de motor stopt als de schipper van een snelle motorboot overboord valt of niet meer bij het roer kan) en andere uitrustingseisen voor snelle motorboten zijn verplichte leerstof voor het examen Klein Vaarbewijs.

Russisch zeilschip Kruzenshtern in Zeebrugge

Het op één na grootste opleidingsschip Kruzenshtern is vanmiddag aangemeerd in Zeebrugge. Dat laat de haven van Zeebrugge weten. Het Russische zeilschip is vandaag nog toegankelijk voor het publiek. Meer leest u online ...

Examen Klein Vaarbewijs

Afgelopen zaterdag hield de examenorganisatie voor het Klein Vaarbewijs, Vamex, een open huis voor opleiders en andere geinteresseerden op haar nieuwe examenlocatie in Zoetermeer. Vamex heeft het afgelopen jaar flink geinvesteerd in de examenlocaties. Twee locaties werden gesloten en nieuwe werden geopend. Ook zijn alle bestaande locaties opnieuw ingericht. De locatie in Zoetermeer is tevens het kantoor van de Vamex organisatie. Hier doet men de administratie, worden de aanvragen verwerkt en worden uw telefoontjes beantwoord. Het was erg informatief en ook goed om te zien hoe de examens dagelijks worden afgenomen. Alle bezoekers kregen de kans om zelf eens achter het beeldscherm te kruipen en hun eigen kennis te toetsen op een van de proefexamens. Er was ook ruim gelegenheid om met de medewerkers van Vamex en leden van de examencommissie te praten.
Bijzonder leuk was de opzet voor de mondelinge examens te zien. Als u dyslextisch bent of erg veel moeite heeft met de meerkeuze vragen op het examen, dan is het mogelijk om een mondeling examen af te leggen. Dat gebeurt in een aparte kamer met op de tafel een mooie maquette die een stuk rivier en kruisende vaarwegen toont. Op schaal kunnen er allerlei boeien en tonnen langs de vaarwegen gelegd worden en ook kunnen de havenlichten verplaatst worden. Met behulp van deze tonnen, lichten en diverse vaartuigen op schaal worden allerlei situaties nagebootst en stelt de examinator dan vragen. Een leuk stukje huisvlijt van een van de locatiemanagers dat in de examenpraktijk veel nut bewijst.

Vamex wist ons verder te vertellen dat het aantal examens de laatste maanden flink is toegenomen. Veel mensen willen nog snel voor het einde van het jaar hun Klein Vaarbewijs halen. De maand november is inmiddels vol, dus december is nog de laatste kans als u voor 1 januari examen wilt doen. Opgeven voor het examen doet u op de website van Vamex.

Tonnen zilver in scheepswrak

Het Amerikaanse bedrijf Odyssey heeft een grote hoeveelheid zilver ontdekt aan boord van een Brits cargoschip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door een Duitse onderzeeër tot zinken was gebracht. Het bedrijf gespecialiseerd in het bergen van scheepswrakken heeft naar eigen zeggen al zo'n 43 ton zilver opgehaald. Volgens de huidige koersen heeft de totale schat een waarde van zo'n 38 miljoen dollar. Klik hier om verder te lezen ...

Invasie van superjachten in London

Het wordt leeg langs de kades van Monaco en Marbella. Niet alleen onze nationale sporters, maar ook de rijken der aarde reizen met hun super luxe jachten massaal af naar de Britse hoofdstad voor de Spelen. Jachten met zwembaden, basketbalvelden, helidecks en zelfs mini onderzeeërs sieren de komende weken de havens van Londen. Meer leest en ziet u op de website ...

Boot van melkpakken

Vaker schreef ik al over boten die van bijzondere materialen werden gemaakt. Drankflessen zagen we al eerder, maar melkpakken werd volgens ons nog niet eerder vertoond. Een boot gemaakt van lege melkpakken is varend vanuit Groningen vertrokken naar Leeuwarden. In de Friese hoofdstad begint de boot aan de tweehonderd kilometer lange Elfstedentocht. Lees verder op de website en bekijk de foto ...

Grootste zeiljacht

Het grootste zeilschip ooit is ook nog eens een" plezierjacht". Maar dan wel een van andere proporties. Deze week was het schip in Amsterdam en u kunt de foto's op internet zien. Klik hier ...

Maritiem Museum beleeft drukst bezochte zomerweken ooit

De zomer is goed van start gegaan voor het Maritiem Museum Rotterdam. In de eerste twee weken van de Rotterdamse zomervakantie mocht het museum 11.690 bezoekers verwelkomen. De best bezochte weken ooit gemeten. Belangrijkste succesfactor voor het hoge bezoekersaantal is de volledig vernieuwde kindertentoonstelling ‘Professor Plons’. In de doe-expositie gaan kinderen op avontuur in de haven van de professor en zijn nieuwe vrienden en maken spelenderwijs kennis met de maritieme wereld. Mijn zoon was toevallig een van deze ruim 11.000 bezoekers. Hij heeft echt genoten en wilde niet naar huis. In het museum was het ondanks deze aantallen nooit echt druk en was er genoeg plek voor iedereen. Een aanrader dus. Klik hier ... En bezoek dan gelijk ook Museumschip De Buffel en het Havenmuseum en laat daarmee zien dat u het voortbestaan van deze twee laatste attracties in Rotterdam steunt!

Bootprofiel

Helaas blijkt dat veel booteigenaren de gegevens van hun eigen trotse bezit nauwelijks bijhouden. Normaal hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn, maar als uw boot overhoopt wordt gestolen kan dat dubbel nadelig voor u uitpakken. Het is daarom raadzaam om Dat u uw boot gratis te registreren zodat bij diefstal uw boot makkelijker kan worden teruggevonden? Uit cijfers van het KLPD blijkt dat in 2011 ruim 1.200 aangiftes van diefstal van vaartuigen zijn gedaan. Booteigenaren blijken echter toch nog weinig aan beveiliging te doen. De verzekeraars raden booteigenaren daarom aan om gebruik te maken van de app Bootprofiel. Met deze app kunnen boten gratis worden geregistreerd. De app is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en verschillende verzekeringsmaatschappijen.Bron: Watersportverbond.

Tweede Zeeboerderij te water

Zelf had ik er nog nooit van gehoord, maar op 10 oktober werd al de tweede "zeeboerderij" te water gelaten. Het komende jaar wordt de huidige installatie van frames uitgebreid tot ongeveer één vierkante kilometer, die naar verwachting 12 ton zeewier op zal leveren. Lees verder op de website ...

Lelystad watersportstad

Lelystad wil zich de komende jaren nadrukkelijker profileren als watersportstad. Al vanaf volgend jaar moeten er minstens twee grote watersportevenementen worden gehouden. Lelystad kan scoren met wedstrijden teamzeilen en matchracen, waarvan het al zeker is dat die in 2013 worden gehouden. Daarnaast wil de provinciehoofdstad de locatie voor kitesurfen worden. Meer online ...

Bediening van bruggen en sluizen op afspraak

Rijkswaterstaat voert met ingang van 1 november op verschillende bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied bediening op aanvraag in. Vanaf 1 november moeten schippers zich hier minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor een bediening van tevoren melden. Lees verder op de website ...

Beken Yachting Calendar

Beken Sailing Action De Beken Yachting Calendar toont mooie en kleurrijke beelden van de belangrijkste zeilwedstrijden van het afgelopen seizoen. Foto's van de Cowes Week, Classic Yachts en de Little Brittain Challenge Cup. De jachten ziet u onder spinnaker of in een felle strijd om de winst.
Ook deze prachtige kalender kunt u nu online in de Vaarwinkel bestellen; klik hier ...

Bootkap zelf reinigen

Alles op uw schip heeft onderhoud nodig, zo ook de kap of de dekkleden. Helaas is er maar een effectief middel om te bootkap te reinigen maar dat heeft wel als nadeel dat het de kleur van het doek kan aantasten. Bovendien zal de bootkap op termijn gaan verharden waardoor deze sneller kan gaan scheuren. Online verder lezen ...

Apple jacht te water

Eerder schreef ik al dat het verhaal ging dat Steve Jobs, de vorig jaar overleden oprichter van Apple, in Nederland een superjacht liet bouwen. Helaas kon hij het niet meer zelf meemaken maar afgelopen week werd het motorjacht Venus te water gelaten in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Steve Jobs heeft het jacht samen met de bekende ontwerper Phillip Starck ontworpen. Dat staat garant voor een bijzonder schip. Steve Jobs liet het zelf-ontworpen jacht bouwen in Nederland om samen met zijn gezin de wereld over te varen. Ruim een jaar geleden overleed Jobs echter aan de gevolgen van kanker.
Het schip kreeg de naam ‘Venus’. Het is tussen de 70 en 80 meter lang en de buitenkant is volledig van aluminium. De besturing gebeurt natuurlijk vanaf zeven grote iMacs in de stuurhut. Meer informatie en beelden inclusief een video vindt u op de website van ANWB Watersport en Watersport-Bank.

Beken Sailing Action

Beken Sailing Action Met de Beken Sailing Action Calendar voelt het of u midden in het wedstrijdveld zit. Kleurrijke en scherpe foto's tonen de actie tijdens de belangrijkste zeilevenementen op het Isle of Wight. Foto's genomen tijdens de beroemde Cowes Week en tijdens de Round the Island race.
Deze prachtige kalender kunt u nu online bestellen; klik hier ...

Examen Klein Vaarbewijs

Afgelopen zaterdag hield de examenorganisatie voor het Klein Vaarbewijs, Vamex, een open huis voor opleiders en andere geinteresseerden op haar nieuwe examenlocatie in Zoetermeer. Vamex heeft het afgelopen jaar flink geinvesteerd in de examenlocaties. Twee locaties werden gesloten en nieuwe werden geopend. Ook zijn alle bestaande locaties opnieuw ingericht. De locatie in Zoetermeer is tevens het kantoor van de Vamex organisatie. Hier doet men de administratie, worden de aanvragen verwerkt en worden uw telefoontjes beantwoord. Het was erg informatief en ook goed om te zien hoe de examens dagelijks worden afgenomen. Alle bezoekers kregen de kans om zelf eens achter het beeldscherm te kruipen en hun eigen kennis te toetsen op een van de proefexamens. Er was ook ruim gelegenheid om met de medewerkers van Vamex en leden van de examencommissie te praten.
Bijzonder leuk was de opzet voor de mondelinge examens te zien. Als u dyslextisch bent of erg veel moeite heeft met de meerkeuze vragen op het examen, dan is het mogelijk om een mondeling examen af te leggen. Dat gebeurt in een aparte kamer met op de tafel een mooie maquette die een stuk rivier en kruisende vaarwegen toont. Op schaal kunnen er allerlei boeien en tonnen langs de vaarwegen gelegd worden en ook kunnen de havenlichten verplaatst worden. Met behulp van deze tonnen, lichten en diverse vaartuigen op schaal worden allerlei situaties nagebootst en stelt de examinator dan vragen. Een leuk stukje huisvlijt van een van de locatiemanagers dat in de examenpraktijk veel nut bewijst.

Vamex wist ons verder te vertellen dat het aantal examens de laatste maanden flink is toegenomen. Veel mensen willen nog snel voor het einde van het jaar hun Klein Vaarbewijs halen. De maand november is inmiddels vol, dus december is nog de laatste kans als u voor 1 januari examen wilt doen. Opgeven voor het examen doet u op de website van Vamex.

Al het lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs vindt u in de Vaarwinkel ...

Varen op de Westerschelde

De Westerschelde wordt druk bevaren door beroepsvaart en pleziervaart. Het varen op dit drukke getijdewater vraagt een goede voorbereiding. Voor het Westerschelde project "Scheiden zeevaart en binnenvaart/recreatievaart in uitvoering" is een film gemaakt om de vaarweggebruikers te informeren over de veranderingen die relevant zijn voor de recreatievaart en binnenvaart. De film is gemaakt in opdracht van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. U kunt de video online bekijken ...

Open Dagen Tip Top Sailing

Op 10 en 11 november a.s. organiseert Tip Top Sailing in Willemstad zijn jaarlijkse Open Dagen. Deze dagen worden gehouden met als doel zoveel mogelijk mensen te laten zien wat Tip Top Sailing allemaal te bieden heeft op het gebied van de zeilsport. Onder het genot van een kopje koffie, thee of soep kunnen bezoekers bijna de gehele vloot met jonge en moderne schepen bezichtigen, waaronder jachten van Bavaria, Beneteau, Dehler en Jeanneau. Men kan zich uitgebreid laten informeren over zeilles in praktijk en theorie, over de ruime mogelijkheden voor jachtverhuur in Zeeland en over het zeer uitgebreide programma van de buitenlandse zeilvakanties. Er wordt een briefing gegeven zoals in een echt Grieks flottielje en tijdens een compacte presentatie geven we een impressie van een midweek cursus kajuitjachtzeilen. Daarnaast zullen er constant demonstraties worden gegeven door instructeurs van de zeilschool in o.a. motor manoeuvreren en “Grieks” ankeren. Hierbij kunnen bezoekers opstappen en zelf het roer in handen nemen. Voor de kinderen is er een gezellige maritieme knutselhoek met begeleiding zodat de ouders in alle rust de steigers kunnen bezoeken en zich kunnen laten informeren. Van 11 tot 17 uur zijn bezoekers van harte welkom aan de Lantaarndijk 6 in Willemstad. Gratis parkeergelegenheid is er volop aan de nieuwe Jachthaven. Kijk ook op de website voor meer informatie ...

Beken Beauty of Sail calendar

Beken Beauty of Sail Vorige week bespraken wij hier de Beken Classic Calendar. Omdat er veel vraag naar deze mooie kalenders is, zullen wij binnenkort alle kalenders van Beken in ons leveringsprogramma opnemen. En deze week alvast de Beken Beauty of Sail kalender. Nog meer klassieke zeiljachten maar nu in kleur.

De Beken Beauty of Sail Calendar 2013 toont dertien actuele en schitterende foto's van prachtige klassieke zeiljachten onder vol tuig. Schitterende afbeeldingen van mooie en indrukwekkende zeiljachten. Klassieke zeiljachten en ook moderne jachten naar klassiek ontwerp. Allen schepen die vandaag de dag nog steeds op het water zijn te bewonderen. Van Endevour, Velsheda tot Savannah. Leuk om te geven en leuk om te krijgen.
Ook deze prachtige kalender kunt u nu online in de Vaarwinkel bestellen; klik hier ...

Verkoop tweedehands stijgt

Het aantal transacties in de gebruikte botenmarkt is in het derde kwartaal van 2012 gestegen. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van de makelaars aangesloten bij Hiswa Vereniging. De makelaars verkochten 20% meer pleziervaartuigen in vergelijking tot hetzelfde kwartaal vorig jaar. Lees verder ...

Met de kont omhoog

De ertsbulker Berge Stahl lag vorige week met het achterschip omhoog getrimd in het Calandkanaal in Rotterdam. Op deze manier kon een aanpassing aan de schroef eenvoudig boven water worden uitgevoerd. De Berge Stahl is een van de bekendste schepen in Rotterdam. Ze brengt er sinds 1986 tien keer per jaar Braziliaans ijzererts voor de Duitse staalindustrie, bij elkaar nu al zo'n 80 miljoen ton. Bekijk de bijzondere foto's online ...

Startschot Strontrace in de mist

Pas bij 1.000 meter zicht kon de Strontrace afgelopen maandag van start gaan. Eerst werden de 25 vissersschepen het Soal van Workum uitgetrokken, want wind was er nauwelijks. Daarna loste Meindert Scheffinga, directeur van het Scheepvaart Museum in Sneek, het startschot en riep Reid als vanouds ‘Oprotten nou!'. Online verder lezen ...

Gratis workshops bij Kok Watersport

Op alle zaterdagen in november organiseert Kok Watersport samen met een aantal merken workshops in de eigen megastore. U hoeft uzelf niet van tevoren in te schrijven. Tijdens de workshops zijn er speciale aanbiedingen en heeft u ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen. Mis het niet en kom naar de winkel in Rotterdam. Klik hier voor het programma ...

Wedstrijdzeilen van dichtbij bekijken

Wedstrijdzeilen zou veel meer een toeschouwerssport moeten worden. Die wens hebben IOC en ISAF jaren geleden al uitgesproken. Maar medalraces en banen dicht bij de wal hebben helaas veel nadelen. De Yngling klasse doet nu de volgende stap: met een bijzonder wedstrijd "format" wordt de toeschouwer naar de sport gebracht, in plaats van andersom. Lees verder op de website ...

Bruggen slaan

Veel watersporters en binnenvaarders hopen dat het nieuwe kabinet haar eigen motto niet al te letterlijk neemt. Meer bruggen betekenen immers meer oponthoud op het water. Speciaal voor u hebben wij bekeken welke consequenties de nieuwe plannen van het kabinet voor de watersport betekenen.

Vaartax van de baan
Nergens wordt gesproken over een vaartax of (plezier)vaartbelasting. Wij hopen dan ook dat deze onaardige gedachte straks niet alsnog uit de kleine lettertjes naar voren komt.

Investeren in infrastructuur
Voorzichtig mag geconcludeert worden dat de voorgenomen en lopende investeringen in vaarwegen niet van de baan zijn.

Aandacht voor sport
Sporten en beweging zijn gezond. Het nieuwe kabinet wil daarom dat sporten en gezonder leven nadrukkelijk meer aandacht krijgen. Alle watersporten vallen wat mij betreft daar prima onder te vatten. Sport zit immers in de naam van onze favoriete bezigheid en buiten op het water is ook nog eens gezond. Waterrecreatie wordt verder overwegend in eigen land beoefent en dat is weer gunstig voor de economie. Benieuwd hoe dit straks uitpakt in de uitwerking in het beleid.

Stijgende lasten
De verhoging van de BTW is niet aan het nieuwe kabinet toe te rekenen, maar het is een feit dat deze in stand blijft en dus de komende jaren een nadelig effect heeft op de koopkracht. Ook gaat de assurantiebelasting omhoog. Dat betekent dat de verzekering van uw schip ongeveer 10% duurder wordt. In 2014 zal verder de accijns op diesel omhoog gaan.

Verder lijkt het dat over de hele linie uw en mijn lasten de komende jaren alleen maar omhoog gaan. We houden dus minder geld over voor onze hobby. Aan de andere kant ziet het er ook naar uit dat met name de lasten voor het midden- en kleinbedrijf fors omhoog gaan. De meeste watersportbedrijven vallen in deze categorie van bedrijven. Een deel van de stijgende lasten zullen zich vertalen in hogere prijzen en de lagere winsten zullen op termijn de concurrentiekracht van onze watersportsector nadelig beinvloeden. Het zijn met name deze stijgende lasten voor burger en bedrijfsleven die mij ernstig zorgen baren. Het kabinet lijkt een aantal zaken voortvarend te willen aanpakken, maar van echt structurele vernieuwing is naar mijn mening geen sprake.

Aandacht voor natuur
Ook wil het kabinet de komende jaren meer investeren in natuur en natuurbeheer. In ons waterrijke land bleek de afgelopen jaren helaas niet altijd dat dit ten gunste kwam van de waterrecreatie. In tegendeel vaak ging de natuurontwikkeling gepaard met beperkingen van de recreatiemogelijkheden. Het kabinet spreekt uit daar een meer praktische koers in te willen varen en lijkt te begrijpen dat natuur pas echt waarde heeft als je er ook van kan genieten. En omdat op bijna alle andere beleidsterreinen de lasten voor de burger zullen stijgen en de dienstverlening van de overheid alleen maar lijkt af te nemen, zullen we met zijn allen meer en meer ons gevoel van welvaart in de natuur zoeken. Zo is althans mijn verwachting.

Drie Nederlandse producten genomineerd voor Dame Award

Elk jaar reikt de internationale watersportindustrie de Design Award METS (Dame) Awards uit aan de meest innovatieve producten voor de watersport. Zeg maar de Oscars voor de watersportsector. De prijsuitreiking is altijd tegelijkertijd met de METS vakbeurs in Amsterdam. Afgelopen week zijn de nominaties voor de Dame Award 2012 bekend gemaakt. Drie producten van Nederlandse bodem zijn genomineerd voor deze prestigieuze prijs. Het gaat om:

  • Marinco EEL ShorePower van Mastervolt
  • YKK Baby SNAD van YKK Fasteners
  • NLP3 Waterlock van Vetus

Dit jaar waren er maar liefst 119 innovatieve producten aangemeld uit 29 verschillende landen. Hiervan zijn er 39 genomineerd, waarvan dus 3 uit Nederland. Daarmee laat de Nederlandse watersportsector wederom zien dat zij internationaal meetelt. Meer leest u online ...

Vaarwijzer Nieuwsbrief

Stap voor stap komen de laatste problemen met de verzending en bezorging van de Vaarwijzer Nieuwsbrief boven water. Naar aanleiding van de eerdere problemen hebben wij vorige week besloten de nieuwsbrief in "batches" van enkele duizenden tegelijk te versturen. Dat leek goed te werken. Helaas is er wel een batch met de verkeerde instellingen verzonden. Hierdoor heeft een groot aantal lezers alleen de ruwe tekst van de nieuwsbrief ontvangen compleet met allerlei HTML opmaak tekens. Daardoor dus lastig te lezen. Onze excuses daarvoor. Voor ons is helaas niet te achterhalen welke lezers deze verkeerde batch hebben ontvangen. U kunt de nieuwsbrief in het juiste formaat nalezen op de website ...

Lees de nieuwsbrief van deze week online ...

Beurs Klassieke Schepen

Kennis en Vakmanschap op 16e Beurs Klassieke Schepen. Beursvader Thedo Fruithof maakt lange dagen om met een handvol vrijwilligers alle voorbereidingen voor de 16e Beurs Klassieke Schepen af te ronden. En het is gelukt. Op de Gependam van Enkhuizen staat de reusachtige tent met plaats voor meer dan 160 standhouders en in het water meer dan 75 schepen. Komende vrijdag opent het evenement om 10 uur de deuren.

Tijdens de opening van de Beurs is ook de prijsuitreiking van de Spiegel der Zeilvaart - Klassieke Schepen wisselprijs. Het inmiddels prestigieuze houten snijwerk gaat dit jaar naar de schrijver Ron de Vos.
Ron de Vos is al meer dan twaalf jaar dag in dag uit bezig met het vastleggen van de negentiende-eeuwse zeilvaart. Hij bestudeerde deze periode heel intensief en legde alle gegevens over deze belangrijke periode vast in drie stevige boekwerken. In 2004 verscheen Nederlandse clippers, in 2009 gevolgd door Nederlandse schoeners en brikken. Tijdens de opening van deze 16e editie van de Beurs Klassieke Schepen zal hij zijn derde grote standaardwerk Nederlandse fregatschepen en barken ten doop houden.

Zoals ieder jaar is er tijdens de drie dagen van de beurs een uitgebreid randprogramma. Uiteraard staat de meest actuele versie hiervan op www.klassieke-schepen.nl/programma. Komend weekend bent u van harte welkom op de Beurs Klassieke Schepen in Enkhuizen. De Gependam is comfortabel bereikbaar met de trein. U loopt vanaf het perron zo in de armen van de beurs. Komt u met auto? Vanaf de parkeerplaats vaart u dan per veerboot tot het expositieterrein.

Nieuwe Info20M

Na een lange zomerstop waarin de familie Bos ook nog het eigen schip van een verse laag verf voorzag, is het nieuwe nummer van het gratis informatiemagazine Info20M verschenen. Deze keer veel aandacht voor de veranderende regels, de veranderingen voor het klein vaarbewijs, en veel actualiteiten die van belang zijn voor schippers en eigenaren van grote pleziervaartuigen. Het nieuwe nummer is te downloaden op de website ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.