Superjacht bedrijven bundelen krachten

Een groep prominente superjacht bedrijven bundelen hun krachten met brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) in het nieuw op te richten Holland Superjacht Platform. Deze strategische alliantie zal zich hoofdzakelijk richten op de wereldwijde branding en exportbevordering van de superjachtbouw industrie, een versterking van de gehele Nederlandse maritieme maakindustrie. Online verder lezen ...

Vaarbewijs omruilen

Deze week waarschuwt het blad Zeilen om uw Klein Vaarbewijs nog snel even te verlengen nu het nog bij de Vamex kan. "Misleidend" volgens Detlev Volkholz, directeur van de Vamex in een online reactie. Hoe zit het nu precies?

In 2014 is de verplichte verlenging van het Klein Vaarbewijs op zeventigjarige leeftijd officieel afgeschaft. Voor iedereen is zijn of haar Klein Vaarbewijs vanaf dat moment dus levenslang geldig ongeacht de datum waarop het vaarbewijs gehaald is of wordt en ongeacht de einddatum die op eerder uitgegeven vaarbewijzen stond. Elke handhaver in Nederland weet hier van en bij controle van een Klein Vaarbewijs waarvan de einddatum verstreken is heeft u in Nederland geen probleem. Anders is het in het buitenland. Daar mag u er vanuit gaan dat niet elke handhaver de details van de Nederlandse regels kent en is al jaren het advies om, als u in het buitenland met een vaarbewijsplichtig vaartuig wilt varen, het pasje van het Klein Vaarbewijs te vernieuwen voor een exemplaar zonder de einddatum (en achterop het internationale vaarbewijs ICC). Vernieuwen is niet gratis en er is dus niet altijd een noodzaak om een nieuw pasje aan te vragen. Daarom zullen er vast nog genoeg houders van een oud model Klein Vaarbewijs zijn met dus nog wel een einddatum op hun zeventigste verjaardag.

Ongetwijfeld heeft u allen ook gehoord van de problemen bij het CBR met name bij de verlenging van de rijbewijzen voor ouderen. De redactie van Zeilen combineert nu bovenstaande advies met de problemen bij het CBR en adviseert daarom nog even snel een nieuw Klein Vaarbewijs aan te vragen nu dat nog bij de Vamex kan. Daarmee implicerend dat omruilen van het Klein Vaarbewijs straks bij het CBR problematisch wordt. Geen onlogische gedachte, maar eigenlijk ook weer wel. Voor het omruilen van een Klein Vaarbewijs is geen medische keuring nodig. Juist op dat punt zijn er bij het CBR problemen en daardoor grote wachttijden. Tegelijk kan de oproep van het veel gelezen blad een run op de Vamex veroorzaken met als resultaat dat er juist bij Vamex grote wachttijden ontstaan, waar die er nu niet zijn. Zoals u eerder in deze nieuwsbrief kon lezen, zit de Vamex wat betreft examens helemaal vol. Dat betekent dat al het personeel bezig is met het afnemen van examens en de administratieve afwikkeling daarvan. Daar nog een run op om te ruilen vaarbewijzen bij en dan kan het serieus misgaan. De Vamex mag tot eind dit jaar vaarbewijzen uitgeven. Daarna niet meer. Dus als men voor die datum een eventueel onstane achterstand dan niet weggewerkt heeft, moet het CBR dat afmaken met alle gevaar dat er juist dan iets misgaat. En met als mogelijk resultaat dat mensen die hun pasje juist echt moeten omruilen, omdat ze echt in het buitenland gaan varen, de boot kunnen missen.

Wat is nu wijs? Controleer in ieder geval even uw Klein Vaarbewijs. Heeft u nog een exemplaar met een einddatum en gaat u binnenkort in het buitenland varen, neem dan de stap om uw pasje om te ruilen. Doe dat voor eind november.
Heeft u een exemplaar zonder einddatum en wilt u mogelijk ooit in de toekomst in het buitenland gaan varen of vindt u het wel fijn om een nieuw pasje zonder einddatum te hebben. Dan is er op dit moment eigenlijk geen reden om nu uw pasje vast om te ruilen.

Kinderziektes horen bij elke ingrijpende verandering. Maar die worden ook altijd opgelost. Daarna heeft u dan nog genoeg tijd om uw pasje om te ruilen. De minister zal nieuwe problemen bij het CBR niet accepteren. We mogen er dus vanuit gaan dat het CBR extra alert is dat er straks geen problemen ontstaan met het Klein Vaarbewijs.

Online cursus TKN

Heeft u altijd al uw Klein Vaarbewijs 2 willen halen en ooit al eens Klein Vaarbewijs 1 behaald? En wilt u tegelijk leren navigeren en varen op ruimere (getijden) water van de Waddenzee en en de kustwateren. Dan is het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond iets voor u. Het TKN gaat letterlijk verder dan de leerstof voor Klein Vaarbewijs 2. Zo leert u onder andere over het zogenaamde Reglement ter voorkoming van aanvaringen op zee, veilig navigeren, rekening houden met de getijden en het weer, instrumenten, reisvoorbereiding, etc..
En het aardige is dat bezitters van Klein Vaarbewijs 1 na het behalen van het Certificaat TKN ook het Klein Vaarbewijs 2 en het ICC Coastal Waters kunnen aanvragen. Daarmee mag u dan op alle Nederlandse binnenwateren inclusief de Waddenzee varen met een vaarbewijsplichtige snelle motorboot of motorboot langer dan 15 meter. En met het ICC mag u ook op zee varen in andere Europese landen waar ook een vaarbewijs verplicht is.

In november is weer een landelijk examen en daarna in het voorjaar 2020. Al het lesmateriaal TKN vindt u in de Vaarwinkel. Zoals bijvoorbeeld onze eigen online Cursus Kustnavigatie.

Handboek Motorbootvaren

Eindelijk weer eens een echt boek voor de motorbootvaarder. Deze week verscheen het Handboek Motorbootvaren van Hollandia. Dit handboek biedt alle kennis die u als motorbootvaarder nodig heeft om alleen of met z’n tweeën te gaan varen. Het boek behandelt stap voor stap alle voorkomende manoeuvres en handelingen en geeft uiterst bruikbare tips en oplossingen om deze makkelijk, overzichtelijk en zonder stress te laten verlopen. Naast een groot aantal verhelderende tekeningen vindt u in het boek zogenaamde QR-codes naar handige (Engelstalige) instructievideo's die laten zien hoe het er in de praktijk uitziet. Een leuke toevoeging aan het boek.
Dit van oorsprong Engelse boek is niet alleen goed vertaald het is ook herschreven en geënt op de Nederlandse praktijk. Vaarinstructeur Jasper Jansen heeft een aantal hoofdstukken uit het boek voor zijn rekening genomen om het varen op de Nederlandse binnenwateren extra te belichten. Daarmee is het boek het ideale handboek voor de Nederlandse motorbootvaarder.

Het Handboek Motorbootvaren is te bestellen in de Vaarwinkel. De voorraad is al onderweg naar ons magazijn en zodra de boeken binnen zijn gaat uw bestelling op de post.

Veiligheid bruggen geen prioriteit

De overheid doet nog altijd onvoldoende om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Veiligheidsrisico's hebben geen prioriteit, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een woensdag 4 september gepubliceerd rapport. Er is sprake van een landelijk probleem, zegt de OVV.

Het rapport komt naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw toen de Den Uylbrug in Zaandam plots openging. Als na dat ongeluk de aanbevelingen van de Onderzoeksraad direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind, stelt de raad. Het gaat vooral om bruggen die onder de verantwoording van gemeenten vallen. Bron: TV Rijnmond

Eerder berichten wij in de Vaarwijzer Nieuwsbrief over de problemen met de bediening van bruggen door het tekort aan brugwachters in Noord-Holland. Daar ging het om de door de Provincie bediende bruggen. En vorige week berichten wij nog dat er bij Rijkswaterstaat onvoldoende toezicht is op het onderhoud van bruggen en sluizen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Van lezers en ook op sociale media horen we steeds meer klachten en nare ervaringen waaruit heel duidelijk naar voren komt dat er sprake is van een structureel probleem bij overheden van laag tot hoog en van lokaal tot landelijk wat betreft het beheer van onze natte infrastructuur. Ook de beroepsvaart ondervindt hier hinder door. De natte infrastructuur lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje, terwijl vrijwel iedereen het er over eens is dat vervoer over water een duurzame vorm van transport is en dat waterrecreatie wel degelijk van een aanzienlijk economisch belang is voor veel regio's en gemeenten. Terwijl watersport een gezonde sport is voor jong en oud en in verhouding met een vliegvakantie naar bijvoorbeeld Bali waarschijnlijk ook een stuk milieuvriendelijker is. Om maar niet te vergeten dat de Nederlandse jacht- en scheepsbouw veel baat heeft bij een sterke thuismarkt in de vorm van binnenvaart, kustvaart en uiteraard de pleziervaart.

Karma van staal

Mooie dingen hoeven niet makkelijk te zijn. Dat is het motto waarmee Werner Toonk op 44-jarige leeftijd alles en iedereen achter zich laat om zijn jongensdroom te realiseren. Na jaren klussen, plannen maken en een solo-oefentocht naar de Shetlandeilanden zeilt hij in tweehonderd dagen zijn stalen tweemaster Karma naar Nieuw-Zeeland, vergezeld door verschillende opstappers. De reis gaat via de meest afgelegen eilanden ter wereld, door de stormen en orkanen op de Zuidelijke Oceaan. Wekenlang is er niets dan water aan de horizon en zijn Karma en haar bemanning overgeleverd aan elkaar en de elementen.

Karma van staal is een zeilverhaal waarbij je als lezer meevaart, zelfs als overtuigde landrot. Over de ongemakken van het zeilen en het eindeloos genieten van vergezichten over een oceaan die geen dag hetzelfde is.

Auteur Werner Toonk (1973) is projectleider en consultant, en daarnaast avonturier in hart en nieren. Hiervoor werkte hij ook een tijd als stadsdeelwethouder in Amsterdam, waarover hij eerder al een boek schreef.

Het boek Karma van Staal verscheen deze week en de nieuwe voorraad is onderweg naar ons magazijn. U kunt nu vast bestellen. Zodra de boeken binnen zijn gaat uw bestelling op de post en heeft u het boek als één van eersten in uw bezit.

Examens Klein Vaarbewijs uitverkocht

Het is dit jaar niet meer mogelijk om u in te schrijven voor een examen Klein Vaarbewijs bij de Vamex. Alle examenmomenten tot en met december zijn volgeboekt. Er werd al een grote drukte verwacht, maar de werkelijkheid blijkt dus elke verwachting te overtreffen.

Eind dit jaar gaat de examinering voor de vaarbewijzen over van Vamex naar het CBR. Omdat dit kennelijk toch enige onzekerheid geeft bleek vorig jaar al dat een groot aantal mensen 'nog even snel' het vaarbewijs wil halen. Maar liefst 35.000 examens werden er afgenomen, terwijl in een normaal jaar er ongeveer 24.000 examens worden afgenomen. Dit jaar komt men op 53.000 afgenomen examens uit. Waarvan de laatste twee maanden alleen al ongeveer 24.000 inschrijvingen. En daarmee zijn alle examenmomenten bij de Vamex tot het einde van het jaar volledig volgeboekt. Vamex directeur Detlev Volkholz: We komen dit jaar op 53.000 examens uit. Dubbel zoveel als in een normaal jaar. We hebben alle zeilen bijgezet, maar met vijf locaties en zes examendagen per week en medewerkers die al flink overwerken houdt het helaas een keer op. Wij kunnen geen extra dagen meer openen. Die zijn namelijk allemaal al open.

Begin dit jaar begon de Vamex al te waarschuwen dat men er tijdig bij moet zijn omdat er een drukte werd verwacht, maar deze stormloop had niemand verwacht. Gebruikelijk zit de grote drukte vlak voor de zomervakantie. Dit jaar was dat inderdaad een bijzonder drukke periode voor de Vamex, maar dat er na de zomer zo'n run op het examen zou ontstaan overtreft elke verwachting. Voor veel opleiders en examenkandidaten komt de stop dan toch als een onaangename verrassing. Juist ook omdat veel cursussen nu nog moeten beginnen. Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen: Het is heel snel gegaan. Tot 1 september was inschrijven eigenlijk altijd nog wel mogelijk. Nu zijn we een paar dagen verder en zit alles vol.

Het is natuurlijk goed nieuws dat het Klein Vaarbewijs en dus de watersport toch kennelijk een grote groep weet te interesseren. En dus ook een grote groep mensen die bereid is zich de theorie eigen te maken en er moeite voor wil doen het vaarbewijs te halen. Gezien recente berichten over gebrek aan kennis onder watersporters een mooi tegenbericht.
Onbekend is of de kandidaten nieuwkomers zijn of al veel langer varen en altijd al van plan waren ooit het vaarbewijs te halen. Vamex wijst er op dat de run op de examens vooral gebaseerd is op onjuiste informatie. De examens blijven bij het CBR onveranderd en ook het bericht dat er een praktijkexamen komt is niet waar. Er is dus geen man overboord als u uw vaarbewijs examen pas begin volgend jaar bij het CBR doet. Bij het CBR is straks bovendien voldoende plek op alle 20 examenlocaties.

Het CBR kan niet eerder beginnen met het examineren omdat zij daarvoor door de minister aangewezen moet zijn. Die aanwijzing gaat pas in op 1 januari 2020. Omdat de Vamex uitverkocht is heeft het CBR besloten de inschrijving voor de examens na 1 januari versneld open te stellen. De bedoeling is dat dit vanaf oktober kan bij het CBR. Vanaf januari 2020 kan men dan terecht op één van de 20 CBR locaties. Reserveren kan alleen door de kandidaat zelf en dus niet door de opleider. De inhoud van het examen blijft gelijk en ook de tarieven blijven gelijk aan die van de Vamex. En de examens voor het Klein Vaarbewijs blijven theorie examens die op een beeldscherm worden afgenomen.

In de tweede helft van september volgt meer informatie over de recreatievaartexamens op cbr.nl. Ook is dan de exacte datum bekend wanneer kandidaten examens kunnen reserveren bij het CBR.
Kandidaten die toch nog dit jaar examen willen doen kunnen proberen een vrij gevallen plek te bemachtigen. Er zijn altijd kandidaten die het examen afzeggen. Deze plekken komen dan op de website van de Vamex weer beschikbaar. Wilt u toch graag nog proberen zo’n plek te bemachtigen dan kunt u via Direct Inschrijven de beschikbaarheid controleren en een dan nog vrijgekomen examenplek reserveren.

Top tip: Het blijkt dat veel kandidaten al Klein Vaarbewijs I hebben en nu werk maken van een oud voornemen om ooit nog eens Klein Vaarbewijs II te halen. Er bestaat echter ook een alternatieve route naar het Klein Vaarbewijs II. Heeft u al Klein Vaarbewijs I dan kunt u examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) doen. U leert dan nog meer over de navigatie en het varen op open water én met het Certificaat TKN en Klein Vaarbewijs I kunt u ook Klein Vaarbewijs II krijgen inclusief het internationale ICC Coastal Waters. Op 23 november is er weer een examen TKN in Rotterdam. U kunt nog tot 9 november inschrijven. De capaciteit is echter beperkt dus wees er op tijd bij.

Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement in Nederland. De 42ste editie van het evenement vindt plaats aanstaande weekend van 6, 7 en 8 september. Bezoekers kunnen naast scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties van havenbedrijven, ook genieten van een uitgebreid cultureel programma. De meeste activiteiten zijn op de Nieuwe Maas en de kades rond de Erasmusbrug. Het thema dit jaar is 'Teamwork'. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor 'alle teamplayers die de haven rijk is'. Meer op de site ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.