Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 12

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Betalen in Amsterdam

Is het een 1 april grap? Erg grappig is het in ieder geval niet. Vanaf 1 april 2021 is het verplicht om een doorvaartvignet voor Amsterdam aan te schaffen. Dat geldt ook voor de Staande Mastroute door de hoofdstad. De nieuwe bepaling vereist eveneens een vergoeding voor ieder pleziervaartuig dat aanmeert op het Amsterdamse binnenwater.

Het doorvaartvignet kost € 20,00 en is vervolgens wel drie jaar geldig. Watersporters die met een doorvaartvignet op het Amsterdamse binnenwater varen en ook willen afmeren, zullen ook nog het dagtarief moeten betalen. Afmeren in Amsterdams binnenwater kost per vaartuig per dag € 30,00. Kijk voor de tarieven op de website van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam waarschuwt inmiddels voor dubieuze verkopers die u een vignet willen aansmeren. Vignetten zijn alleen bij de gemeente en op de website van de gemeente te koop.

Voor een boot met een vaste ligplaats in een van de havens van Amsterdam (bijvoorbeeld een verenigingshaven) hoeft geen ligplaatsvignet te worden aangeschaft. Zij hoeven alleen een doorvaartvignet aan te schaffen.

Slecht nieuws voor de watersport in Amsterdam en schepen met die van de staande mast gebruik moeten maken. Eerder al begon de gemeente Haarlem met het heffen van bruggeld, zodat dit alternatieve deel van de staande mastroute niet meer gratis was en nu wordt de reguliere route door Amsterdam dus ook extra belast. Gratis was de doorvaart met staande mast al niet, maar los van de kosten is het aanvraagproces van een vignet nog een hele klus. U heeft een DigiD nodig, sommige eigenaren van schepen (langer dan 10 meter) moet documenten op de site inleveren en het vignet komt per aangetekende post. Na ontvangst moet u het vignet activeren en daarover hebben ze bij de gemeente ook nagedacht; 'hoe maken we het de burger lastig?'. Zo moet u onder andere het vignet op uw boot fotograferen en die foto uploaden op de site van de gemeente.

Gelukkig dat dit proces dan maar één keer per 3 jaar nodig is. Helaas, ook dat blijkt niet helemaal waar, want u moet het vignet toch wel jaarlijks verlengen. 
Een spontane doorvaart door Amsterdam vraagt vanaf 1 april dus enige planning.


Geld voor knelpunten

Goed nieuws uit de Provincie Noord-Holland.  De Provincie stelt €1,1 miljoen subsidie beschikbaar voor vaarknelpunten. Om groeiende pleziervaart op verantwoorde manier te kunnen faciliteren. Om de doorstroming en het vaarplezier te verbeteren, is het nodig knelpunten in het fijnmazige Noord-Hollandse waternetwerk weg te nemen. Gedacht kan worden aan het aanpassen van bruggen, sluizen of doorvaarbare duikers – halve buizen die sloten met elkaar verbinden, maar die nu onvoldoende diepgang en/of breedte bieden.

Cees Loggen, gedeputeerde Water: "Je hoefde de vorige zomer maar bij om het even welke waterweg te gaan staan om te zien dat Noord-Hollanders massaal het water kozen om te verpozen. Als provincie faciliteren we dat graag en op een verantwoorde manier."

Wij hebben nog wel een suggestie; een vereenvoudiging van het systeem van doorvaartvignetten in Amsterdam.


Weerstand tegen nieuwe brug

Een meerderheid van de bewoners en de maritieme sector willen geen brug over de Nieuwe Maas tussen de Rotterdamse wijken De Esch en Feijenoord. Momenteel zijn er nog zeven brugopties en drie tunnelopties voor de nieuwe oeververbinding. 'Bewonersbelangen-Veranda (BBV) komt tot de conclusie dat deze zeven opties van bruggen op ernstige nautische bezwaren stuiten, maar daarnaast ook het milieu, de leefbaarheid, het woongenot en vooral het in Rotterdam toch al weinig aanwezige groen drastisch aantasten,' schrijft voorzitter Helmich Rigter. 'De minister heeft erkend dat de Nieuwe Maas in een zeehavengebied ligt en dat hier de voorkeur uitgaat naar een tunnel. Mocht een tunnel echter niet haalbaar zijn, dan moet voor een brug extra onderzoek worden gedaan en maatwerk worden geleverd.'


Varend erfgoed veroordeeld tot sloop

Scheepseigenaar Simon J. de Waard maakt zich zorgen over de certificaatplicht voor varend erfgoed, met name voor schepen die met passagiers moeten varen om de keuringskosten te kunnen betalen, maar vanwege de coronamaatregelen niet meer mogen varen.


Nationale Motorbootvaren Prijs 2021

De Nationale Motorbootvaren Prijs 2020 is mede vanwege de corona pandemie dit jaar niet toegekend. De in 2020 ingediende voordrachten kunnen echter meedingen bij het beoordelen van de voordrachten voor 2021. Motorbootvaarders, watersporters of instellingen die betrokken zijn bij het varen met een motorboot kunnen tot 31 oktober 2021 voordrachten voor de prijs indienen. Voordrachten, die in het verleden niet voor de prijs in aanmerking kwamen maar nog steeds actueel zijn, kunnen weer worden ingediend. Om voor de Nationale Motorbootvaren Prijs in aanmerking te komen, moet een initiatief of activiteit positief hebben bijgedragen aan één of meer aspecten van het motorbootvaren.


Vereniging van Kustzeilers 75 jaar

De Nederlandse Vereniging van Kustzeilers bestaat dit jaar 75 jaar. En wie jarig is, trakteert. Het 75e nieuwe lid van dit lustrumjaar wint een prachtig zeilpak met het logo van de Kustzeilers erop.


Lijnen weer als nieuw

Nog even en de boot gaat weer te water. Tot die tijd kunt u mooi nog even de lijnen een wasbeurt geven. Als de mast van de boot voor jaarlijks onderhoud naar beneden is, besteed dan ook meteen wat aandacht aan al de vallen en schoten. Met het stappenplan van de redactie van Zeilen geeft u het lopend want een stevige schoonmaakbeurt. Zo zien de lijnen er straks weer uit als nieuw.


In het Handboek splitsen van moderne lijnen wordt ook aandacht gegeven aan het onderhoud van deze moderne lijnen en de technieken die er achter zitten. Dit mooie praktische boek helpt u niet alleen de juiste lijnen te kiezen, maar ze ook de juiste manier te gebruiken.

Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 11

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Boot van Douwe Bob botst

De stoere boot van zanger Douwe Bob is op de Waddenzee in aanvaring gekomen met een  binnenvaartschip. Dat gebeurde in de mist op de vaarroute tussen Harlingen en Kornwerderzand. Het is niet duidelijk of de zanger zelf aan het roer stond.

Het binnenvaartschip kon zijn route vervolgen, de boot van Douwe Bob meerde af in de haven van Harlingen. Omrop Fryslân meldt dat de politie beide schippers een proces-verbaal heeft gegeven omtrent goed zeemanschap. Dat betekent dat ze er niet alles aan hebben gedaan om een onveilige situatie te voorkomen. De boot van Douwe Bob kreeg ook een boete voor het varen in de mist zonder radar.

Op de Nederlandse binnenwateren is bepaald dat schepen zonder typegoedgekeurde radarinstallatie en zonder iemand aan boord met een radarpatent op bepaalde aangewezen wateren tijdens mist of slecht zicht niet verder mogen varen, maar een veilige ligplaats (buiten de vaargeul) moeten opzoeken. De Waddenzee geldt formeel als binnenwater en de vaarroutes van zee naar de Waddenhavens zijn in het Binnenvaart Politiereglement aangewezen. 

Als u tijdens het varen op deze aangewezen wateren wordt overvallen door dichte mist moet u dus direct een veilige ligplaats zoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op kanalen of rivieren is er niet altijd plaats buiten de vaargeul en is niet elke ligplaats langs de kant even veilig. Op de Waddenzee kan je ook niet zo maar uit de vaargeul gaan zonder vast te lopen. Juist op dergelijke wateren doet de schipper er goed aan om met de marifoon contact op te nemen met de verkeerspost. Zij kunnen de overige scheepvaart dan op uw positie wijzen en zij kunnen u adviseren waar ligplaats te kiezen.
Daarbij weet u ook dat de scheepvaart die met slecht zicht nog vaart voorzien is van een goede radarinstallatie en er iemand naar het scherm kijkt die daarvoor ook een opleiding kreeg. Een goede radarreflector en de AIS Transponder aan laten staan zal zeker helpen dat op de scherm van de beroepsvaart zichtbaar bent.


Wachttijden

Vorige week schreven wij over de wachttijden bij het CBR voor de examens voor recreatievaart. Uit diverse hoeken kregen wij verschillende reacties. Kandidaten en opleiders ervaren massaal dat het nagenoeg onmogelijk is om nog voor de zomer examen te doen als u niet nu al een datum heeft staan.

Belangrijk is wel dat het CBR ruimte vrij blijft houden voor kandidaten van wie het examen al eens is verzet door Corona. Zij kunnen dus eerder terecht. En de verwachting is ook dat als de wachtlijsten wat kleiner worden er ook wel weer gaten kunnen vallen als mensen hun afspraak afzeggen en er niet direct een rij anderen voor u is. Daarnaast houdt het CBR ook rekening met mensen die een examen nodig hebben voor hun beroep. Dat geldt dus ook voor de examens voor het (Beperkt) Groot Vaarbewijs.

Schreven wij vorige week ook over het examen voor de bedieningscertificaten marifonie. Ook dat beeld wordt nog weer door diverse opleiders bevestigd. Het aantal mensen die dit examen normaal gesproken doet is veel kleiner en omdat de meeste aangewezen exameninstellingen kleinschalig zijn kunnen zij ook makkelijker omgaan met de coronamaatregelen en beter inspelen op de vraag om nog een extra examenmoment te organiseren. Het is dus goed mogelijk om nog deze zomer met een marifooncertificaat het water op te gaan. En als het Klein Vaarbewijs voor u toch niet verplicht is dan doet u er wellicht goed aan om dit te verschuiven naar komende winter, wanneer alles hopelijk weer meer normaal zal zijn.

Op de site van Yachtconsult leest u onder meer over de cursus marifonie die zij aanbieden, maar worden ook enkele adressen genoemd om de motor van uw snelle motorboot (tijdelijk) te begrenzen zodat u deze zomer onder de vaarbewijsplicht uit kunt.


Het boek Toertochten voor motorboot en sloep met 35 toertochten in Nederland en België is een groot succes. In korte tijd heeft de uitgever al een paar keer moeten bijdrukken. Deze week verscheen een nieuwe herdruk met daarin een leuke toevoeging; de mogelijkheid om de routes nu ook als digitaal bestand te downloaden en te gebruiken in kaartplotter, navigatiesoftware of -app.

De routes zijn te downloaden op een pagina van de uitgever in verschillende bestandsformaten. Onder andere het RTE formaat voor de Windows versie van de Waterkaarten en in het KMZ formaat dat de Waterkaarten app gebruikt. De downloads zijn wel beschermd met een wachtwoord. Het wachtwoord en uitleg staat in het nieuwe boek met de toertochten.

Klanten die eerder al het boek in de Vaarwinkel kochten kregen deze week een e-mail met daarin de optie om de bestanden met routes voor de Waterkaarten app en software te downloaden zonder opnieuw het boek te moeten kopen.


Afsluiten van kreken in de Biesbosch

Staatsbosbeheer wil in de toekomst grote delen van de Biesbosch gaan afsluiten voor motorbootjes, zo staat in het plan 'Zonering Biesbosch'. Bert van Maanen is zich rot geschrokken. "Dat plan is desastreus voor bootbezitters. Wij willen dat sommige kreken openblijven en dat we ook in de toekomst kunnen overnachten in de Biesbosch."

Boswachter Harm Blom nuanceert de uitlatingen van Van Maanen. "De Biesbosch gaat morgen niet op slot, da's niet waar. Er wordt een ambitie Stil en duurzaam varen uitgesproken waarbij kreken en afmeervoorzieningen op lange termijn niet meer toegankelijk zijn voor vaartuigen op ouderwetse fossiele brandstoffen. Dat is echt iets anders dan kortweg afsluiten."


Navico wil plastic afval verminderen

Navico, moedermaatschappij van de merken Lowrance, SimradYachting, B&G en C-MAP, heeft onlangs zijn hernieuwde focus bekendgemaakt om een duurzamer bedrijf te worden, dat zich inzet om watersportplezier voor huidige en toekomstige generaties te behouden. De eerste stap was een overstap naar 100% duurzame verpakkingen.


Casper Schaaf van watersportboekenuitgeverij Hollandia mag u gerust een boekenliefhebber noemen. Als uitgever is hij verantwoordelijk voor vele mooie watersportboeken, maar in zijn vrijetijd leest hij ook graag veel literatuur.
Voor het literaire platform Tzum heeft hij een interview afgemomen van mede Haarlemmer en schrijver L.H Wiener. Wiener schreef diverse boeken waaronder het boek Zeeangst, waarin hij schrijft over zijn zeiltochten gedreven uit zijn eigen angst voor de zee.

Het beslist aan te raden boek Zeeangst is uiteraard ook in de Vaarwinkel te bestellen.


Schip zinkt en vaart verder

Het lijkt haast onmogelijk. Maar toch is het echt waar. Tijdens de afgelopen storm zonk op het IJsselmeer het vrachtschip Rehoboth. De schipper had het geluk dat hij zijn schip nog op een ondiep deel aan de grond kon zetten. Bergers waren snel ter plaatse en met man en macht werd alles op alles gezet om vooral de techniek droog te houden. Met succes.

Een dag later slaagde men er in het 110 meter lange schip weer los te krijgen. Alles ging zo goed dat het schip op eigen kracht terug naar Harlingen kon varen en om daar de lading te lossen.


Winterzeilen op de Overwinning

Nienke de la Rive Box stapt voor het programma '3 op reis' aan boord van de Overwinning van Joost Martijn. Ze gaan winterzeilen op de Waddenzee, in deze aflevering zeilen ze onder Ameland door naar Terschelling, waarbij ze onderweg droogvallen.


Verkiezingen

Gisteren mochten wij onze stem uitbrengen voor een nieuwe Tweede Kamer en daarmee voor een nieuwe regering. Wij hopen dat u allemaal gebruik heeft gemaakt van uw stemrecht.
Het lijkt er op dat Nederland heeft gekozen voor 'progessief rechts' of 'groen rechts'. Wat dat voor de watersport en scheepvaart gaat brengen zal straks moeten blijken. Vervoer over water komt in de meeste verkiezingsprogramma's niet uitgebreid aan bod en watersport/-recreatie eigenlijk al helemaal niet.

Wat mogen we dan verwachten? Verduurzaming en meer aandacht voor het klimaat en milieu is in beginsel gunstig voor vervoer over het water, maar dat vraagt ook om investeringen in natte infrastructuur. Op de grote rivieren blijken watermanagement, natuur, recreatie en grote binnenvaart redelijk samen te gaan. Dat is anders op de kleinere vaarten en kanalen. Hier zitten de groter wordende en sneller varende vrachtschepen, natuur en recreatie elkaar soms in de weg. Hiervoor is extra geld een aandacht nodig.
De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat aandacht voor milieu en natuur ook steeds strengere regels betekent voor bijvoorbeeld uitstoot van motoren. Regels waar de sector nu al onder zucht en die er de afgelopen jaren toe hebben geleid dat juist schaalvergroting doorzet, kleine familiebedrijven onder druk staan en er in bijvoorbeeld de koopvaardij steeds minder schepen onder Nederlandse vlag varen. Veel productie van nautische producten en schepen is al verplaatst naar andere landen of overgenomen door bedrijven in het buitenland. Ook het varend erfgoed zucht onder meer regels en hoewel de regering geld heeft vrijgemaakt om de bruine vloot door de corona crisis te helpen is er nog steeds geen overeenstemming hoe dat geld gebruikt gaat worden. Angst voor misbruik vanuit de overheid en verschillende groepen die het geld naar zich toe rekenen illustreert dat er meer werk aan de winkel is.

Nederland is op maritiem gebied nog steeds een toonaangevend en innovatief land, maar om die positie te behouden is meer nodig. Innovatie, onderzoek, onderwijs en duurzaamheid kunnen en moeten prima samengaan.

De ruimte op het water staat onder druk. De Noordzee is al niet meer leeg en het aantal plannen om iets in het 'lege' IJsselmeer te doen groeit. Veel watersporters zullen de oekaze van D'66-er De Jong niet zijn vergeten waarmee hij de minister dwingt om de watersport op te zadelen met strengere regels voor het boordtoilet. Ook zijn wij niet vergeten dat deze motie aan een meerderheid kwam omdat er bij andere partijen een onterecht beeld bestaat van 'rijke booteigenaren die dat best kunnen betalen'. Watersport en nog iets breder waterrecreatie, is voor ons allemaal en beslist niet het exclusieve domein van een rijkere bovenlaag in de samenleving. Sport op het water en in de natuur kan goed samen met een gezond leefmilieu en natuurbehoud. Sport heeft een vormend karakter en draagt daarmee direct en indirect bij aan een gezonde en veerkrachtige samenleving en economie.

Belangenbehartigers van scheepvaart, binnenvaart en watersport doen er goed aan om hun standpunten voor het voetlicht te brengen bij de partijen, die naar alle waarschijnlijkheid een regering kunnen vormen en er op aan te dringen dat het voor het draagvlak van groot belang is de regeldruk te verminderen en vooral de belanghebbenden er bij te betrekken.


Het weer in kaart

Deze week verscheen de herziene en uitgebreide druk van het praktische boek Het weer in kaart van Henk Huizinga. Het standaarwerk voor elke schipper die meer wil weten van het weer. Met deze nieuwe druk kunnen nog meer zeilers en andere watersporters profiteren van de klare taal van Huizinga.

Het weerboek voor alle zeilers, nu uitgebreid en herzien: Verdient een plek aan boord van elk zeiljachtZeilen Magazine

Vijf jaar geleden verscheen de eerste druk en nu dus al weer toe aan de derde druk. Een boek dat niet in uw boordbibliotheek mag ontbreken.


Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 10

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Wachttijd loopt op

Dat de wachtlijsten bij het CBR voor de examens voor de recreatievaart en binnenvaart zouden oplopen viel te verwachten. De examens hebben lange tijd stilgelegen, afspraken voor examens moesten noodgedwongen verzet worden en ondertussen bleven de aanmeldingen gewoon door gaan. En daarnaast blijkt de interesse om het klein vaarbewijs te groeien. 

Van diverse opleiders en kandidaten horen wij dat als je nu een nieuwe datum voor het examen Klein Vaarbewijs wilt afspreken je pas in augustus terecht kan. Dat geldt overigens niet voor kanidaten van wie het examen al een keer verzet is. Zij krijgen voorrang om een nieuwe datum af te spreken.

Het CBR zet alles op alles om de capaciteit zo groot mogelijk te maken, maar dat moet uiteraard wel mogelijk zijn binnen de huidige corona maatregelen.

Al eerder gaven wij het advies om eerst een datum te reserveren en op basis van deze datum uw studietraject te plannen. En als tip om maar direct iets meer tijd te nemen en gelijk te leren voor het examen Klein Vaarbewijs 2.
De praktijk zal helaas voor veel kandidaten die nog geen datum hebben staan wel zijn dat zij pas na het vaarseizoen aan de beurt zijn.

Wat als u nu wel een vaarbewijsplichtig schip heeft? Bij snelle motorboten is het toegestaan om de motor te begrenzen zodat de maximaal te behalen snelheid niet boven de 20 km/uur kan komen. Er bestaan oplossingen die niet al te veel aanpassingen vragen en feitelijk begrenzen hoeveel gas gegeven kan worden en daarme het aantal toeren en maximaal vermogen van de motor begrenzen. Die begrenzing mag onder het varen niet te verwijderen zijn.

Is uw schip langer dan 15 meter dan is een tijdelijke oplossing niet mogelijk, maar kunt u uw heil zoeken bij het uitnodigen van een familielid of kennis die wel een Klein Vaarbewijs heeft. Zij hoeven niet eens zelf te varen, maar hoeven alleen maar aan boord te zijn met hun vaarbewijs. Er zijn zo'n 500.000 vaarbewijzen uitgereikt dus we kennen allemaal wel iemand die een vaarbewijs heeft. En samen varen is nog gezellig ook. En uiteraard is dat ook een oplossing als u de motor van uw snelle motorboot niet wilt of kunt begrenzen.


Examens marifonie

Voor het gebruiken van de marifoon is een bedieningscertificaat nodig. Hiervoor moet u ook een examen doen. De examens voor de bedieningscertificaten zijn ondergebracht bij door het Agentschap Telecom aangewezen instellingen. Soms zijn dat nautische scholen, maar soms ook commerciële opleiders. Zij kunnen examens organiseren op het moment dat er voldoende interesse is. Daardoor kunnen de exameninstellingen flexibel inspelen op de behoefte en het aantal mensen die een marifooncertificaat wil halen is altijd al een veel kleinere groep. Wij horen op dit moment dan ook geen geluiden over grote wachttijden voor deze examens.

Op de website van het Agentschap Telecom staat welke organisatie examens mogen afnemen.


Zorg voor uw accu

Goede accu's zijn een belangrijk onderdeel aan boord. Vaak zijn ze niet goedkoop, dus wil je het liefst dat ze zo lang mogelijk meegaan. Hoe draagt u goed zorg voor de accu's aanboord? De redactie van Zeilen vroegen het aan Tom Verlinden van Vetus.


Virtueel bedrijfsbezoek

In tijden van corona moet je creatief zijn. Bijeenkomsten en presentaties vinden eigenlijk alleen nog online plaats. En er worden zelfs online bedrijfsbezoeken georganiseerd. Netherlands Maritime Technology bezocht één van haar leden; Van Oossanen Naval Architects, het architectenbureau dat zich onderscheidt op het gebied van aerodynamica en innovatieve scheepsrompvormen, vooral ook in de superjachtbouw. Perry van Oossanen, Managing Director en eigenaar, vertelt er alles over. 

Peter van Oossanen oprichter van het bureau schreef vier dikke boeken over de theorie achter het zeilen. Onlangs verscheen het vierde deel van de reeks. Als u echt alles wilt weten over aerodynamica, snelheidsoptimalisatie etc..


Europese variant

The Ocean Race (voorheen Volvo Ocean Race) komt met een klein broertje of zo u wilt zusje. De Ocean Race Europe is een Europese mini-versie van de bekende zeilrace. Gepland voor mei en juni van dit jaar en ook in deze versie mogen de twee nieuwe klassen van VOR'65 en Imoca's meedoen. De finish is net als de grote versie straks in Genua. De start is op 28 mei en de startplaats is Lorient in Frankrijk en in ieder geval wordt ook Cascais in Portugal aangedaan. Niet geheel toevallig ook de thuishaven van de MiriPuri Foundation Racing Team. Andere tussenstops worden later bekendgemaakt. In mei wordt in de Oostzee ook al een proloog gevaren door de VOR'65s. Het is onzeker of de Europese Race ook onze kant op komt, maar Scheveningen ligt in ieder geval wel op de route van Oostzee naar Lorient. 

Het doel is het Europese publiek warm te maken voor sport, de groene duurzame boodschap van The Ocean Race en de Europese boodschap. Daarnaast biedt het de teams de kans om zich te presenteren aan publiek en mogelijke geldschieters.


Jong talent krijgt plek aan boord

Team Childhood I is het tweede team dat zich heeft ingeschreven voor The Ocean Race Europa. De race voert de deelnemende schepen van de Atlantische kust van Europa naar de Middellandse Zee, met maximaal vier haltes onderweg. De Ocean Race Europe wordt voorafgegaan door een proloog in Noord-West-Europa met minimaal drie stops.

De VO65, genaamd Childhood I, voormalig Team Brunel, vaart onder de vlag van de Wereldkindstichting. Kindertijd, opgericht door H.M. Koningin Silva van Zweden, zet zich in om kinderen te beschermen tegen geweld en seksueel misbruik. De stichting biedt ondersteuning aan lokale organisaties die nieuwe en innovatieve methoden ontwikkelen om kwetsbare kinderen en gezinnen te helpen.


Het Zeekadetkorps Maassluis vaart met de voormalige loodsboot Rigel. De Rigel is een varend monument en inmiddels al weer langer in gebruik als korpsschip dan destijds als loodsboot.
De jaren beginnen te tellen en dat betekent dat klussen soms groots aangepakt moeten worden. Zo is de afgelopen jaren in fases gewerkt aan een complete renovatie van het dagverblijf voor de kadetten. Het dagverblijf is het grootste verblijf aan boord en was vroeger de ruimte waar de loodsen aan boord konden eten en wachten op een volgend schip. Het verblijf wordt nu gebruikt voor de zeekadetten om te eten, ontspannen en als leslokaal.

Om de laatste puntjes af te werken is nog wat extra werk en dus ook geld nodig. Daarom dat de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton door het ZKK Maassluis gebruikt zal worden voor het afmaken van deze klus. De helft van de opbrengst is voor de clubkas van het ZKK Maassluis en 50% is voor Jantje Beton.

Vanwege corona is aan de deur collecteren niet mogelijk en daarom een digitale collectie.

De collectie loopt tot en met 13 maart. Het is ook (altijd) mogelijk om 'Vriend van de Rigel' te worden.aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.