Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 11

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Boot van Douwe Bob botst

De stoere boot van zanger Douwe Bob is op de Waddenzee in aanvaring gekomen met een  binnenvaartschip. Dat gebeurde in de mist op de vaarroute tussen Harlingen en Kornwerderzand. Het is niet duidelijk of de zanger zelf aan het roer stond.

Het binnenvaartschip kon zijn route vervolgen, de boot van Douwe Bob meerde af in de haven van Harlingen. Omrop Fryslân meldt dat de politie beide schippers een proces-verbaal heeft gegeven omtrent goed zeemanschap. Dat betekent dat ze er niet alles aan hebben gedaan om een onveilige situatie te voorkomen. De boot van Douwe Bob kreeg ook een boete voor het varen in de mist zonder radar.

Op de Nederlandse binnenwateren is bepaald dat schepen zonder typegoedgekeurde radarinstallatie en zonder iemand aan boord met een radarpatent op bepaalde aangewezen wateren tijdens mist of slecht zicht niet verder mogen varen, maar een veilige ligplaats (buiten de vaargeul) moeten opzoeken. De Waddenzee geldt formeel als binnenwater en de vaarroutes van zee naar de Waddenhavens zijn in het Binnenvaart Politiereglement aangewezen. 

Als u tijdens het varen op deze aangewezen wateren wordt overvallen door dichte mist moet u dus direct een veilige ligplaats zoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op kanalen of rivieren is er niet altijd plaats buiten de vaargeul en is niet elke ligplaats langs de kant even veilig. Op de Waddenzee kan je ook niet zo maar uit de vaargeul gaan zonder vast te lopen. Juist op dergelijke wateren doet de schipper er goed aan om met de marifoon contact op te nemen met de verkeerspost. Zij kunnen de overige scheepvaart dan op uw positie wijzen en zij kunnen u adviseren waar ligplaats te kiezen.
Daarbij weet u ook dat de scheepvaart die met slecht zicht nog vaart voorzien is van een goede radarinstallatie en er iemand naar het scherm kijkt die daarvoor ook een opleiding kreeg. Een goede radarreflector en de AIS Transponder aan laten staan zal zeker helpen dat op de scherm van de beroepsvaart zichtbaar bent.


Wachttijden

Vorige week schreven wij over de wachttijden bij het CBR voor de examens voor recreatievaart. Uit diverse hoeken kregen wij verschillende reacties. Kandidaten en opleiders ervaren massaal dat het nagenoeg onmogelijk is om nog voor de zomer examen te doen als u niet nu al een datum heeft staan.

Belangrijk is wel dat het CBR ruimte vrij blijft houden voor kandidaten van wie het examen al eens is verzet door Corona. Zij kunnen dus eerder terecht. En de verwachting is ook dat als de wachtlijsten wat kleiner worden er ook wel weer gaten kunnen vallen als mensen hun afspraak afzeggen en er niet direct een rij anderen voor u is. Daarnaast houdt het CBR ook rekening met mensen die een examen nodig hebben voor hun beroep. Dat geldt dus ook voor de examens voor het (Beperkt) Groot Vaarbewijs.

Schreven wij vorige week ook over het examen voor de bedieningscertificaten marifonie. Ook dat beeld wordt nog weer door diverse opleiders bevestigd. Het aantal mensen die dit examen normaal gesproken doet is veel kleiner en omdat de meeste aangewezen exameninstellingen kleinschalig zijn kunnen zij ook makkelijker omgaan met de coronamaatregelen en beter inspelen op de vraag om nog een extra examenmoment te organiseren. Het is dus goed mogelijk om nog deze zomer met een marifooncertificaat het water op te gaan. En als het Klein Vaarbewijs voor u toch niet verplicht is dan doet u er wellicht goed aan om dit te verschuiven naar komende winter, wanneer alles hopelijk weer meer normaal zal zijn.

Op de site van Yachtconsult leest u onder meer over de cursus marifonie die zij aanbieden, maar worden ook enkele adressen genoemd om de motor van uw snelle motorboot (tijdelijk) te begrenzen zodat u deze zomer onder de vaarbewijsplicht uit kunt.


Het boek Toertochten voor motorboot en sloep met 35 toertochten in Nederland en België is een groot succes. In korte tijd heeft de uitgever al een paar keer moeten bijdrukken. Deze week verscheen een nieuwe herdruk met daarin een leuke toevoeging; de mogelijkheid om de routes nu ook als digitaal bestand te downloaden en te gebruiken in kaartplotter, navigatiesoftware of -app.

De routes zijn te downloaden op een pagina van de uitgever in verschillende bestandsformaten. Onder andere het RTE formaat voor de Windows versie van de Waterkaarten en in het KMZ formaat dat de Waterkaarten app gebruikt. De downloads zijn wel beschermd met een wachtwoord. Het wachtwoord en uitleg staat in het nieuwe boek met de toertochten.

Klanten die eerder al het boek in de Vaarwinkel kochten kregen deze week een e-mail met daarin de optie om de bestanden met routes voor de Waterkaarten app en software te downloaden zonder opnieuw het boek te moeten kopen.


Afsluiten van kreken in de Biesbosch

Staatsbosbeheer wil in de toekomst grote delen van de Biesbosch gaan afsluiten voor motorbootjes, zo staat in het plan 'Zonering Biesbosch'. Bert van Maanen is zich rot geschrokken. "Dat plan is desastreus voor bootbezitters. Wij willen dat sommige kreken openblijven en dat we ook in de toekomst kunnen overnachten in de Biesbosch."

Boswachter Harm Blom nuanceert de uitlatingen van Van Maanen. "De Biesbosch gaat morgen niet op slot, da's niet waar. Er wordt een ambitie Stil en duurzaam varen uitgesproken waarbij kreken en afmeervoorzieningen op lange termijn niet meer toegankelijk zijn voor vaartuigen op ouderwetse fossiele brandstoffen. Dat is echt iets anders dan kortweg afsluiten."


Navico wil plastic afval verminderen

Navico, moedermaatschappij van de merken Lowrance, SimradYachting, B&G en C-MAP, heeft onlangs zijn hernieuwde focus bekendgemaakt om een duurzamer bedrijf te worden, dat zich inzet om watersportplezier voor huidige en toekomstige generaties te behouden. De eerste stap was een overstap naar 100% duurzame verpakkingen.


Casper Schaaf van watersportboekenuitgeverij Hollandia mag u gerust een boekenliefhebber noemen. Als uitgever is hij verantwoordelijk voor vele mooie watersportboeken, maar in zijn vrijetijd leest hij ook graag veel literatuur.
Voor het literaire platform Tzum heeft hij een interview afgemomen van mede Haarlemmer en schrijver L.H Wiener. Wiener schreef diverse boeken waaronder het boek Zeeangst, waarin hij schrijft over zijn zeiltochten gedreven uit zijn eigen angst voor de zee.

Het beslist aan te raden boek Zeeangst is uiteraard ook in de Vaarwinkel te bestellen.


Schip zinkt en vaart verder

Het lijkt haast onmogelijk. Maar toch is het echt waar. Tijdens de afgelopen storm zonk op het IJsselmeer het vrachtschip Rehoboth. De schipper had het geluk dat hij zijn schip nog op een ondiep deel aan de grond kon zetten. Bergers waren snel ter plaatse en met man en macht werd alles op alles gezet om vooral de techniek droog te houden. Met succes.

Een dag later slaagde men er in het 110 meter lange schip weer los te krijgen. Alles ging zo goed dat het schip op eigen kracht terug naar Harlingen kon varen en om daar de lading te lossen.


Winterzeilen op de Overwinning

Nienke de la Rive Box stapt voor het programma '3 op reis' aan boord van de Overwinning van Joost Martijn. Ze gaan winterzeilen op de Waddenzee, in deze aflevering zeilen ze onder Ameland door naar Terschelling, waarbij ze onderweg droogvallen.


Verkiezingen

Gisteren mochten wij onze stem uitbrengen voor een nieuwe Tweede Kamer en daarmee voor een nieuwe regering. Wij hopen dat u allemaal gebruik heeft gemaakt van uw stemrecht.
Het lijkt er op dat Nederland heeft gekozen voor 'progessief rechts' of 'groen rechts'. Wat dat voor de watersport en scheepvaart gaat brengen zal straks moeten blijken. Vervoer over water komt in de meeste verkiezingsprogramma's niet uitgebreid aan bod en watersport/-recreatie eigenlijk al helemaal niet.

Wat mogen we dan verwachten? Verduurzaming en meer aandacht voor het klimaat en milieu is in beginsel gunstig voor vervoer over het water, maar dat vraagt ook om investeringen in natte infrastructuur. Op de grote rivieren blijken watermanagement, natuur, recreatie en grote binnenvaart redelijk samen te gaan. Dat is anders op de kleinere vaarten en kanalen. Hier zitten de groter wordende en sneller varende vrachtschepen, natuur en recreatie elkaar soms in de weg. Hiervoor is extra geld een aandacht nodig.
De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat aandacht voor milieu en natuur ook steeds strengere regels betekent voor bijvoorbeeld uitstoot van motoren. Regels waar de sector nu al onder zucht en die er de afgelopen jaren toe hebben geleid dat juist schaalvergroting doorzet, kleine familiebedrijven onder druk staan en er in bijvoorbeeld de koopvaardij steeds minder schepen onder Nederlandse vlag varen. Veel productie van nautische producten en schepen is al verplaatst naar andere landen of overgenomen door bedrijven in het buitenland. Ook het varend erfgoed zucht onder meer regels en hoewel de regering geld heeft vrijgemaakt om de bruine vloot door de corona crisis te helpen is er nog steeds geen overeenstemming hoe dat geld gebruikt gaat worden. Angst voor misbruik vanuit de overheid en verschillende groepen die het geld naar zich toe rekenen illustreert dat er meer werk aan de winkel is.

Nederland is op maritiem gebied nog steeds een toonaangevend en innovatief land, maar om die positie te behouden is meer nodig. Innovatie, onderzoek, onderwijs en duurzaamheid kunnen en moeten prima samengaan.

De ruimte op het water staat onder druk. De Noordzee is al niet meer leeg en het aantal plannen om iets in het 'lege' IJsselmeer te doen groeit. Veel watersporters zullen de oekaze van D'66-er De Jong niet zijn vergeten waarmee hij de minister dwingt om de watersport op te zadelen met strengere regels voor het boordtoilet. Ook zijn wij niet vergeten dat deze motie aan een meerderheid kwam omdat er bij andere partijen een onterecht beeld bestaat van 'rijke booteigenaren die dat best kunnen betalen'. Watersport en nog iets breder waterrecreatie, is voor ons allemaal en beslist niet het exclusieve domein van een rijkere bovenlaag in de samenleving. Sport op het water en in de natuur kan goed samen met een gezond leefmilieu en natuurbehoud. Sport heeft een vormend karakter en draagt daarmee direct en indirect bij aan een gezonde en veerkrachtige samenleving en economie.

Belangenbehartigers van scheepvaart, binnenvaart en watersport doen er goed aan om hun standpunten voor het voetlicht te brengen bij de partijen, die naar alle waarschijnlijkheid een regering kunnen vormen en er op aan te dringen dat het voor het draagvlak van groot belang is de regeldruk te verminderen en vooral de belanghebbenden er bij te betrekken.


Het weer in kaart

Deze week verscheen de herziene en uitgebreide druk van het praktische boek Het weer in kaart van Henk Huizinga. Het standaarwerk voor elke schipper die meer wil weten van het weer. Met deze nieuwe druk kunnen nog meer zeilers en andere watersporters profiteren van de klare taal van Huizinga.

Het weerboek voor alle zeilers, nu uitgebreid en herzien: Verdient een plek aan boord van elk zeiljachtZeilen Magazine

Vijf jaar geleden verscheen de eerste druk en nu dus al weer toe aan de derde druk. Een boek dat niet in uw boordbibliotheek mag ontbreken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.