Reisvoorbereiding

Nu het vaarseizoen al weer in volle gang is, bent u uiteraard ook al aan het plannen waar de vaarvakantie straks naar toe gaat. Wat heeft u allemaal nodig? Welke reserve onderdelen hebben we nodig? Welke kaarten en boekwerken? Een handig boekje dat u helpt uw vaartocht goed voor te bereiden is het nieuwe Boordboek Reisvoorbereiding.

Het boek bevat heel nuttige 'to-do' lijstjes, checklists voor proviand, gereedschap en reservematerialen voor schip, motor, tuigage en zeilen, EHBO, enzovoort. U begint als schipper met dit Boordboek goed voorbereid aan een langere of kortere vaartocht, waardoor het vaarplezier voor alle opvarenden vergroot wordt.

Het nieuwe Boordboek reisvoorbereiding verschijnt op 24 april (2015). U kunt het boek nu al bestellen in de Vaarwinkel. Uw bestelling wordt verzonden zodra het boek bij ons binnen is. U heeft dit boordboek dan als eerste in huis.

Ontwikkelingen Klein Vaarbewijs

Vorige week was er weer de jaarlijkse bijeenkomst voor opleiders voor het Klein Vaarbewijs. Deze bijeenkomst wordt één keer per jaar georganiseerd door de Vamex en dient om opleiders weer bij te praten over komende ontwikkelingen en te informeren over de resultaten op de examens die het afgelopen jaar zijn afgenomen. En traditiegetrouw brief ik de belangrijkste nieuwtjes weer door in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Kennis toepassen
Een paar jaar terug is de examencommissie een belangrijke nieuwe koers gaan varen. Waar "vroeger" vooral op feiten kennis werd getoetst, ging men vanaf dat moment meer en meer toetsen of de kandidaat het geleerde weet toe te passen. Deze ontwikkeling had en heeft nog steeds effect. Om te beginnen daalden de examenresultaten aanzienlijk en ook nu nog blijkt toch nog steeds een aanzienlijk deel voor het examen te zakken. Gemiddeld slaagt rond de 60% voor de verschillende examens.

Hier zit wel een spanningsveld. Kandidaten blijken toch steeds minder tijd te willen (en mogelijk ook kunnen) vrijmaken om zich goed op het examen voor te bereiden. Het aandeel kandidaten die met alleen zelfstudie naar het examen gaat is vele malen hoger dan het aantal kandidaten dat een cursus bij een opleider heeft gevolgd. Een ook opleiders staan steeds meer onder druk om de leerstof in een korte en compacte cursus aan te bieden. Om echter kennis goed te kunnen toepassen is ook tijd nodig om te leren, te begrijpen en vooral ook te oefenen het geleerde op verschillende manieren toe te passen.

De tijd dat je met een keer een leerboek doorlezen (of bladeren) en een aantal oude examens oefenen, kon slagen is echt voorbij!

Examenpraktijk
Sinds vorig jaar krijgt u na een geslaagd examen direct uw felbegeerde klein vaarbewijs mee. Dit is een groot succes en een belangrijke verbetering in de dienstverlening van Vamex.

De op het examen klein vaarbewijs 2 gebruikte leskaart is iets vernieuwd. In de praktijk zult u niets van die verschillen merken, maar het is wel voor het eerst in jaren dat de leskaart dus is gewijzigd. De leskaart die u bij een cursusboek krijgt, ook als u een ouder boek gebruikt is nog perfect te gebruiken ter voorbereiding. De verschillen op de nieuwe kaart zijn wat dat betreft minimaal.

Doet u binnenkort examen of wilt u uw kennis zelf eens toetsen? De proefexamens van de Vamex zijn nu ook online te maken en geven een goed beeld van het echte beeldschermexamen. Klik hier ...

En als u straks examen doet dan zult u wellicht ook merken dat de gevreesde en verguisde vragen met twee stellingen gaan verdwijnen. Deze vragen waarbij twee stellingen allebeid, goed, fout of slechts één goed is, worden vervangen door vragen waarbij u met ja of nee of goed en fout per stelling een antwoord kunt geven. Heeft u dan in ieder geval één deel van die vraag goed, dan krijgt u toch nog één punt. Feitelijk dus de introductie van eenvoudige tweekeuze vragen.

Jongeren
Het aantal jongeren van 25 jaar of jonger dat examen doet stijgt steeds een beetje. Dat is goed want de watersport dreigt te vergrijzen. Belangrijkste reden om het klein vaarbewijs te willen halen is dat men met een snelle motorboot of jetski wil kunnen varen. Jammer is wel dat bij de jeugd het grootste aantal gezakten zit. Hoe jonger hoe kleiner de kans dat men slaagt. De examencommissie wijt dat voor een belangrijk deel aan de slechte voorbereiding van de kandidaten.

Oude vaarbewijzen
De actie om de oude papieren vaarbewijzen om te ruilen naar een modern plastic pasje op creditcard formaat is goed op gang. Inmiddels zijn zo'n 105.000 mensen aangeschreven en 60-70% ruilt het vaarbewijs ook daadwerkelijk om. In het najaar krijgen mensen die het pasje nog niet hebben aangevraagd een herinnering. Heeft u nog een oud vaarbewijs en vaart u nog steeds, maak dan gebruik van het aanbod. Nu is het nog gratis en op termijn is uw oude papieren vaarbewijs niet meer geldig. Maar overigens wel altijd inwisselbaar, maar dan betaald u de normale prijs.

Dat ook uw oude vaarbewijs altijd om te ruilen is, komt doordat het klein vaarbewijs tegenwoordig uw hele leven geldig is. Dus ook als het papiertje zelf verlopen is, kunt u een nieuw vaarbewijs aanvragen. Het vervallen van de leefstijdsgrens heeft ook als bijkomend effect dat er ineens zo'n 30.000 houders van het klein vaarbewijs zijn bijgekomen. Dat zijn de mensen van boven de 70 die het vaarbewijs destijds niet verlengd hebben, maar dat nu dus ook niet meer hoeven te doen. Het aantal houders van het klein vaarbewijs komt daarmee op zo'n 370.000. In hoeverre die groep ouderen nog actief watersporter is, is niet bekend.
Jaarlijks worden er overigens zo'n 22.000 examens voor het klein vaarbewijs afgenomen.

Zelfstandig voortbestaan van de Vamex
Eerder schreven wij al eens over de wens van de overheid om te snijden in het aantal overheidsorganisaties. Hoewel de Vamex als examenorganisatie is opgezet door de Watersportbonden voert zij wel een overheidstaak uit. Namelijk het examineren en uitgeven van vaarbewijzen. En hoewel de Vamex haar taken naar behoren en efficiënt uitvoert, lijkt de toekomst allerminst zeker. Er ligt momenteel bij de minister een voorstel om Vamex op te doen gaan in het veel grotere Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Niet zo'n vreemde gedachte als u bedenkt dat het CBR naast de examens voor de rijbewijzen ook de examens voor allerleid binnenvaartdiploma's, zoals het groot vaarbewijs, afneemt.

Het CBR heeft uiteraard een veel groter aantal examenlocaties, maar wilt u tussen de 17 en 18 jarigen wachten? Het CBR hanteert daarnaast andere service normen Zo is men niet van plan om het klein vaarbewijs direct na het examen uit te reiken. Ook lijkt het CBR het niet waar te kunnen maken dat u binnen twee weken examen kunt doen. Wel claimt het CBR het per saldo voor iets minder geld te kunnen doen. Aan de andere kant zijn ook de kosten voor het examen bij Vamex de afgelopen jaren steeds gedaald. Persoonlijk vind ik het niet zo'n gek idee als alle examens voor het varen onder één dak komen, maar dat kan wat mij betreft net zo goed bij de Vamex zijn. Kleinere organisaties zijn immers niet per definitie minder efficient, maar per definitie wel meer flexibel. Hoewel velen het mij eens zullen zijn dat Vamex op punten als de wijze van examineren en welke leerstof bevraagd wordt nog wel kan verbeteren.

Afstudeeronderzoek Veilig Varen

Vorige week schreef ik over het afstudeeronderzoek van Christian Vermeulen, student aan de Hogeschool Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de veiligheid van de recreatievaart in samenhang met de binnenvaart. Dit omdat Varen doe je samen hier ook over schreef in hun eigen nieuwsbrief die diezelfde dag verscheen. Omdat ik de enquête zelf al eerder had ingevuld, heb ik de doorverwijzing naar de enquête niet gecontroleerd. Dom, want de online enquête was op dat moment al gesloten. Mijn excuses als u voor een "gesloten" deur stond. Christian heeft op mijn verzoek de enquête de dagen daarna nog even opengezet, maar inmiddels is deze weer gesloten.

Zijn bevindingen en de verdere voortgang van zijn afstudeerwerk is wel online te zien op zijn eigen website. De moeite waard om te bekijken en via de website kunt u altijd nog uw mening rechtstreeks aan hem doorgeven.

East Coast Pilot

De East Coast Pilot voor het varen langs de Engelse oostkust van Lowestoft tot Ramsgate is vernieuwd. Met duidelijke en nauwkeurige aanwijzingen van de rivieren, havens en kreken in dit schitterende vaargebied. Voor zowel de ervaren als beginnende bezoeker. Het boek is op een handige manier ingedeeld, zodat u de relevante aanwijzingen direct op de kaarttafel naast de kaart kunt gebruiken.
De drie auteurs liggen met hun eigen schepen aan de East Coast en zijn zeer ervaren en plaatselijk dus erg goed bekend. Als geen ander weten zij welke informatie voor u van belang is.

De nieuwe editie van de East Coast Pilot is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Doe mee met de Bootenquête en win een prijs!

De watersport in Nederland verandert in stormachtig tempo. Uw boot verkopen is veel moeilijker dan voorheen en 'bezit' van een boot lijkt steeds minder belangrijk en huren en deelbezit lijken ook in de watersport de nieuwe trend. De ANWB wil watersporters graag ondersteunen in deze ontwikkelingen en vraagt daarom naar uw ervaringen. Onder de deelnemers aan de enquête worden 13 mooie prijzen verloot.
Klik hier om verder te lezen ...

Volvo Ocean Race zeilers op TV

Het RTL 7 televisieprogramma 'Helden op Zee' volgt vanaf zaterdag 18 april Team Brunel in de Volvo Ocean Race. Lees online verder ...

Bootrecycling

Vorige week schreef ik over het wel of niet serieus bedoelde bericht van de Hiswa om een inzamelpunt voor "end-of-life" boten te openen. Hoewel het bericht van 31 maart was, bleek het achteraf toch een 1 april grap te zijn, waarmee de Hiswa op ludieke wijze probeerde een onderwerp op de agenda te krijgen. Zie hier het persbericht van de Hiswa ...

Zelf hou ik een wat dubbel negatief gevoel over aan deze "grap". Heeft men een serieus onderwerp hoger op de agenda gekregen? Nee is mijn mening. Het bericht werd niet echt massaal overgenomen.
Bewijst men de sector hiermee een dienst? Niet echt. De bedrijven die al hun nek uitsteken en actief zijn in de recycling van vaartuigen, zullen wel even geschrokken zijn van het nieuws dat de branchevereniging zich in hun business wil begeven. En een organisatie die grapjes maakt over een dergelijk onderwerp is naar mijn mening niet echt een geloofwaardige gesprekspartner met bijvoorbeeld overheden en milieubeschermers.
Heeft men een op zich belangrijk onderwerp hiermee belachelijk gemaakt? Gelukkig niet, maar rond om end-of-life boten wordt veel onzin geroepen en geschreven. Met haar 1 april grap heeft de Hiswa in ieder geval niet bijgedragen aan het creëren van duidelijkheid en scheiding van zin en onzin rond het onderwerp van verantwoorde verwijdering van oude pleziervaartuigen.

En ook in het tweede bericht zit het venijn weer in de staart. Want ook nu weer herhaalt men het standpunt dat de Hiswa voor een verplichte registratie van pleziervaartuigen is.

ANWB Lentedagen

De komende ANWB Lentedagen staan óók in het teken van de watersport. Tijdens de Lentedagen worden er voor jong en oud wateractiviteiten georganiseerd en is het mogelijk om onder andere te kanoën, te zeilen of in een waterbal het water over te lopen, rennen en struikelen. Online leest u hier meer over ...

Pas op met online cursussen voor het Klein Vaarbewijs

Eerder schreven wij al over de zeer slechte kwaliteit van sommige aangeboden online cursussen. Deze week zagen wij weer zo'n "mooie" aanbieding. Vanaf € 19,99, dus klinkt goed, maar blijkt duurkoop.

De leerstof bevat onder andere het Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE). Een geweldige manier om de cursus aan te prijzen want het SRE is vorig jaar al geschrapt uit de exameneisen (klik hier ...) voor het examen Klein Vaarbewijs 2.

Je vraagt je dan wel af hoe actueel de rest van deze cursus zal zijn.
 
 
 
Zoekt u wel actueel en betrouwbare leerstof voor het klein vaarbewijs. Kijk dan eens op de website van Vaarwinkel.nl.
 


Aanmelding Nationale Motorbootvaren Prijs 2015 van start

Een ieder, motorbootvaarders, watersporters, bedrijven of instellingen die iets hebben met het varen met een motorboot kunnen tot 1 augustus a.s. voordrachten indienen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2015. De prijs zal dit jaar voor de derde maal worden uitgereikt.
De Nationale Motorboot Varen Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig en attractief motorbootvaren in Nederland. Online verder lezen ...

Prijsverhoging kaarten en boeken van Imray

Door de steeds maar stijgende koers van de Britse pond zijn wij genoodzaakt de prijzen van de boeken en kaarten van het Engelse Imray te verhogen. Wij willen u als trouwe lezer echter nog een paar dagen de kans geven om de kaarten van Imray voor de oude prijzen aan te schaffen. Daarom worden de nieuwe prijzen pas na het komende weekend van kracht. Dus tot en met zondagavond 12 april kunt u in de Vaarwinkel alle kaarten van Imray bestellen tegen de huidige prijzen. Vanaf komende maandag zullen wij de nieuwe prijzen hanteren.
Alle kaarten van Imray vindt u in de Vaarwinkel ...

Ook de boeken van Imray gaan in prijs omhoog. Deze nieuwe prijzen worden ook de komende week doorgevoerd, maar niet stipt op maandag 13 april. Dit geldt voor alle pilots en vaargidsen van Imray ...

Handel met voorkennis op de beurs is verboden, maar met bovenstaande kunt u volledig legaal uw voordeel halen in de Vaarwinkel.

Hanze Waterkantfestival

In het weekeinde van 10, 11 en 12 juli 2015 schenkt Doesburg777 aandacht aan de geschiedenis van Doesburg als Hanzestad. Dit gebeurt tijdens het Hanze Waterkantfestival, onder andere door het 14e eeuwse Hanze Koggeschip uit Kampen een lang weekend naar Doesburg te halen. Online verder lezen ...

Nationale zeildag op 6 mei

Woensdag 6 mei 2015 is uitgeroepen tot de Hiswa Nationale Zeildag. Door heel Nederland kan iedereen die dag gratis kennismaken met watersport bij een van de deelnemende zeilscholen van Hiswa Vereniging, de brancheorganisatie van de watersport. De zeilscholen haken met het initiatief aan op de Week van de Watersport die dit jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd.
Door heel het landen zijn bij deelnemende zeilscholen gratis veel leuke zeilactiviteiten te beleven. Maak kennis met zeilen of surfen, volg een clinc of bekijk een demonstratie.
Lees online verder ....

Scheepsvakman wordt Skipper Jachtservice

De website Scheepsvakman gaat een nieuwe fase in op Skipper.nl onder de naam Skipper Jachtservice. Hierdoor wordt het voor een nog groter publiek mogelijk om een opdracht te plaatsen voor werk aan zeil- of motorboot. Ben Niestadt, oprichter van Scheepsvakman: “De website en de dienstverlening zijn toe aan een volgende stap. Skipper heeft alles wat nodig is om het concept verder uit te bouwen en de service richting booteigenaren naar een nog hoger plan te tillen. Ik ben er trots op om de Scheepsvakman over te dragen aan Skipper.”
Onder het motto ‘Altijd op koers, met Skipper’ is dit het nieuwe online platform voor de booteigenaar die op zoek is naar inspiratie, informatie en zekerheid. In het hart van de website bevindt zich BoatRecord, het electronisch scheepsdossier voor de booteigenaar.

Hiswa start inzamelpunt voor sloopboten

Op 1 april neem je natuurlijk elk nieuwsbericht met een korreltje zout. Volgens het persbericht van de Hiswa, branchevereniging voor watersportbedrijven, onderzoekt men echter serieus de mogelijkheid om nabij het Hiswa kantoor op de voormalige NDSM Werf in Amsterdam een locatie in te richten voor het slopen van pleziervaarjachten die aan het einde van hun levensduur zijn. Een sloperij of beter recyclingbedrijf opstarten heeft nogal wat voeten in de aarde en ik vraag mij af of de Hiswa wel de juiste partij is om zich daar mee bezig te houden. Milieuvergunningen, werken met en afvoer van schadelijke stoffen, handel in bruikbare materialen, daar moet men niet te licht over denken. Ook zijn er al diverse ondernemers die zich hier op toeleggen, dus waarom als belangenbehartiger van de ondernemers in de sector deze pioniers dan concurrentie aan doen? Ook blijf ik van mening dat er in Nederland geen sprake is van een potentieel milieuprobleem door de vele sloopboten die er aankomen. De aantallen zijn helemaal niet zo groot als gesteld. En zelfs in de aantallen die de Hiswa noemt ( "sloopbotenberg" ) onvoldoende voor een rendabele en dus veilige bedrijfsexploitatie waarmee alle benodigde investeringen in milieubeschermende maatregels terugverdiend kunnen worden. De bestaande recycling- en afvalbedrijven kunnen al een prima oplossing bieden. Daar is geen subsidie of extra onderzoek voor nodig.

Als je dan verder leest komt een venijnig addertje onder het gras vandaan. Hiswa projectleider Edwin Kolk: "Wij pleiten overigens voor een centraal bootregistratiesysteem zodat we voorkomen dat afgedankte boten illegaal van de markt verdwijnen." Of te wel wederom een poging om te komen tot centrale registratie van alle pleziervaartuigen en als het even kan meteen de pleziervaartbelasting introduceren onder de noemer "bijdrage recyclingfonds".

Het is niet de eerste keer dat de Hiswa één van haar stokpaardjes van stal haalt. Vorig jaar nog probeerde men het bij de opening van de Natte Hiswa. Zie hier het bericht op Nauticlink.
Misschien maar goed dat het gisteren 1 april was en u dit bericht van de Hiswa niet al te serieus moet nemen, maar ik ben bang dat we hier toch nog vaker van zullen horen.

Vlaggetjesdag Muiden

Op tweede paasdag, maandag 6 april, wordt het zeilcharterseizoen geopend met de vanouds gezellige Vlaggetjesdag in Muiden. Muider schippers nodigen bezoekers uit om hun schepen te bewonderen en ook aan de wal is er van alles te doen. Dit jaar belooft Vlaggetjesdag in Muiden grootser dan ooit te worden met een record aantal deelnemende schepen. Lees verder op de website ...

Eerste proefvaart voor Duurzaam Jacht

Het Duurzaam Jacht van Stichting Schone Golf, een initiatief van Peter Hoefnagels, heeft de eerste proefvaarten gemaakt. “Het energie neutrale jacht behaalde al snel de theoretische rompsnelheid terwijl de schroef de accu’s tegelijkertijd bij laadde.”, zo meldt persvoorlichter Jasper Stinissen. De komende twee weken heeft het team uitgetrokken om de puntjes op de i te zetten van het Duurzaam Jacht. ‘Daarna zakken we in etappes af naar de plek van de doop in Zuid-Holland’, aldus Hoefnagels. Begin mei vindt de doop plaats. Het project Duurzaam Jacht en de Stichting de Schone Golf heeft Peter Hoefnagels gestart om te laten zien dat ook recreatievaart duurzaam kan zijn zonder in te boeten op vaarplezier en bereik. Lees verder op de vernieuwde website van het blad Zeilen ...

iSAFety-Fair beurs in Scheveningen

Op zaterdag 11 april wordt in Scheveningen de tweede iSAFety-Fair beurs gehouden. Watersporter kunnen zich hier gratis laten informeren over het thema veiligheid op het water. Deze dag is speciaal bedoeld voor surfers, kiters, deelnemers aan offshore wedstrijden, toerzeilers, vissers en pleziervaarders die veiligheid op zee serieus nemen. Lees verder op de website ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.