Tegenbod

Waarbij sommige slapeloze nachten hebben als het onderhoud van hun schip tegenvalt, kreeg onze premier de slappe lach toen het dure onderhoud van de Groene Draeck, de Lemsteraak van Prinses Beatrix ter sprake kwam tijdens de behandeling van de rijksbegroting. Skipper.nl is er van overtuigd dat het onderhoud van dit Koninklijke jacht stukken goedkoper kan als het onderhoud vrij op de markt gebracht wordt. Op Skipper.nl is het voor booteigenaren mogelijk om opdrachten te plaatsen voor het onderhoud van boten. Aangesloten jachtservicebedrijven offreren vervolgens op deze opdrachten. Op deze manier krijgt een booteigenaar de beste prijs. Ook onze voormalige vorstin.

In een antwoord op kamervragen (10 maart 2010) werd destijds door premier Balkenende gesproken over een standaard onderhoudslijst van de Groene Draeck. Op basis van de posten op deze lijst wil Skipper.nl samen met de aangesloten onderhoudsbedrijven een concurrerende offerte opstellen. Skipper.nl zal deze lijst in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur opvragen en vervolgens het onderhoud van de Groene Draeck als opdracht op de website plaatsen. Aangesloten bedrijven kunnen dan hun offertes indienen.

Skipper.nl verwacht dat de totale onderhoudskosten tot wel 30% terug kunnen worden gebracht zonder aan kwaliteit in te boeten. Joost Wesseling, mede-oprichter: ”Onderhoud aan jachten is kostbaar, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat geld geen rol speelt; ook vermogende booteigenaren willen een goede prijs voor het onderhoud van hun jacht. De Nederlandse staat zou daar geen uitzondering op moeten zijn.
Online verder lezen ...

ANWB Waterkaart Nederland


Prinsjesdag (2)

Vorige week schreef ik over wat Prinsjesdag de watersport en scheepvaart brengt. Daarbij heb ik mij vooral gebaseerd op de begroting van het ministerie van IenM. Helaas blijkt er in de begroting van het ministerie van Economische Zaken een vervelend addertje verstopt.
Het AgentschapTelecom dat onder andere toezicht houdt op het gebruik van de maritieme zenders en frequenties valt namelijk onder dit ministerie. Kennelijk zochten ze daar nog naar wat geld want vanaf 1 januari 2016 is het de bedoeling dat weer betaald moet worden voor het registreren van maritieme zendapparatuur. Een aantal jaren geleden werd deze jaarlijkse bijdrage nog afgeschaft omdat de opbrengsten laag waren, de administratieve lasten relatief hoog en het in het belang van de veiligheid werd geacht dat zo veel mogelijk schepen zijn uitgerust met bijvoorbeeld een marifoon of een automatische noodzender. De vergunning werd toen afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam een gratis maar wel verplichte registratie. Lees hier het officiële bericht ...

Hoewel het best logisch is om voor een zendvergunning te betalen laat deze maatregel toch een wat vreemde smaak achter. Eerst jarenlang gebruikers stimuleren om vooral te registreren met de veiligheid als argument en als het register dan goed gevuld is een acceptgiro sturen naar al die geregistreerde gebruikers. Best een betrouwbare overheid, maar meteen wel een extra reden om dus nooit in te stemmen met een verplichte registratie van alle pleziervaartuigen. Daarnaast hoop ik dat het management van het Agentschap zich realiseert dat de gebruiker de kosten voor de dienst te laten betalen, het deze dienst ook verplicht om transparant te opereren en jaarlijks duidelijk inzage te geven hoe de jaarlijkse kosten zijn opgebouwd en waaraan dit geld besteed wordt.

Nautic en Lifestyle Harlingen

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober organiseren diverse bedrijven het vierde Nautic & Lifestyle Event in Harlingen. Hier presenteren zij alle modellen van North-Line Yachts en Kuster Yachts, de nieuwste bolides van Audi, oogstrelende horloges, nautische meubels, de hipste mode, schoenen, de nieuwste ski trends, blitse keukenapparatuur, etc..
Dit onder het genot van een pure koffie, hapjes en overheerlijke wijnen. Aanmelden kan op de site ...

Hoe veilig vaart u?

Doe de quiz van Varen doe je samen. Klik hier ... Om u een beetje te prikkelen; uw redacteur had er 10 van de 10 goed.

Nieuw nummer van de Classic Zeiler

Het nieuwe nummer van het gratis online magazine Classic Zeiler is verschenen. Met in dit nummer onder andere aandacht voor: Scherenkruisers, Gunning's Alcyons en Cormorans, racen met Staverse Jollen, klassiek in cement en nog veel meer. Bekijk het online magazine op de site ... (PDF)

Veiligheid op zee

Op zaterdag 26 september a.s. organiseren de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers ( NVvK) en de KNRM met medewerking van de Kustwacht een Preventiedag voor leden van de NVvK , waarbij zowel theorie als de (natte) praktijk aan de orde komen. Voor de NVvK is Veiligheid op zee een cruciaal thema, waaraan door trainingen en workshops voortdurend aandacht wordt besteed. Lees online verder ...

Water-rAnt 2015

Water-rAnt brengt vijfentachtig authentieke schepen en vaartuigen van Antwerpen, de haven, de Schelde en haar hele estuarium samen. Het is een feest voor het watererfgoed van gisteren, vandaag en straks. Roeiriemen, zeilen en/ of stoommachines doen de sloepen, boten, schepen en andere klippers of werkboten vooruitgaan. Van 25 tot en met 27 september in Antwerpen. Klik hier voor meer informatie ...

Wie heeft het mooiste water?

In de nazomer begint het beste wandel- en fietsseizoen van het jaar. In dit seizoen gaat de ANWB op zoek naar het mooiste water van Nederland. In welke provincie ligt dit? In elke provincie heeft de ANWB een prachtige fiets- & wandelroute #langshetwater uitgezocht. Wat dacht u van een rondje Lauwersmeer in Groningen, de Loenderveense Plas in Utrecht of het Reijnderslooi in Limburg? Met de gratis routes op ANWB.nl/langshetwater ontdekt u in elke provincie een prachtig watergebied.
Online verder lezen ...

Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en werd bekend waar de nationale overheid zich op richt en waar het geld allemaal heen gaat. Traditiegetrouw zocht de Vaarwijzer Nieuwsbrief uit wat relevant is voor de watersporter. De regering heeft een paar speerpunten benoemd:

  • Bezuinigen waar mogelijk, investeren indien nodig. Met de nadruk op investeren in de bereikbaarheid over het water van enkele economisch belangrijke gebieden.
  • Betere regelgeving op nationaal en Europees niveau
  • Duurzaam en veilige vaart en het beter benutten van de bestaande vaarwegen
  • Zo veel mogelijk ruimte geven voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid.

Het budget voor de vaarwegen op de Rijksbegroting bedraagt in 2016 ruim 850 miljoen euro, waarvan de helft bestemd is voor beheer en onderhoud. Minder geld dan verwacht voor de aanleg van nieuwe voorzieningen, daarentegen is het onderhoudsbudget toegenomen. Ook gaat er een flink bedrag naar de verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte water.

Ondanks enkele ernstige ongevallen in en met de recreatievaart ziet de overheid geen noodzaak voor een structurele beleidswijziging. "De watersportsector heeft naar aanleiding van de ongevallen zelf initiatief genomen om te komen tot verbetermaatregelen". Waarmee de minister tussen de regels eigenlijk zegt dat er geen uitbreiding van de vaarbewijsplicht komt, tenzij het aantal ongevallen blijft toenemen.

KNRM verricht 100.000e redding

Sinds de oprichting van de reddingsorganisatie in 1824 hebben vrijwillige redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 100.000 mensen uit noodsituaties op zee en open water gered. De 100.000e geredde zat dinsdag 15 september 2015 aan boord van een zeiljacht dat op het IJsselmeer ter hoogte van Enkhuizen met een tros in de schroef stuurloos ronddreef. Het KNRM reddingstation Enkhuizen bracht het schip, met zes opvarenden aan boord, veilig in de haven.

Deze 100.000e geredde toont ook maar weer eens aan dat ongeacht de voorbereiding, de ervaring, de kennis, het beste materiaal en het beste onderhoud u toch altijd met pech te maken kunt krijgen. Wordt daarom donateur van de KNRM of hijs de KNRM in top met één van de mooie jaarwimpels van de KNRM ...

Meteo training met Gerrit Hiemstra

Weerman Gerrit Hiemstra verzorgt praktische en theoretische weercursussen voor de watersporter. Zeilers kunnen leren hoe ze in de praktijk en met beperkte middelen een weersverwachting moeten maken en hoe ze daar bij het navigeren rekening mee kunnen houden. Onder leiding van een gekwalificeerde zeezeilinstructeur van Tip Top Sailing zet u vanuit de thuishaven Willemstad (afhankelijk van het weer), koers naar de Zeeuwse Delta en/of de Noordzee. Naast de praktische cursus aan boord zijn er ook trainingen aan de wal. Lees online verder ...

Maritiem Den Bosch

Maritiem ‘s-Hertogenbosch is het grootste maritiem-historische binnenvaartevenement van Nederland en vindt eens per twee jaar plaats in het maritieme hart van Den Bosch. Maar liefst drie dagen lang staat de stad volledig in het teken van de scheepsvaart. Tijdens het evenement is de grootste collectie klassieke en traditionele binnenvaartschepen te bewonderen en bruist de binnenstad van de festiviteiten. Zo geniet u van openluchtconcerten, maritieme demonstraties, een shantykorenfestival, het zeeliederensongfestival, een braderie, jeugdattracties en de culinaire heerlijkheden die met de scheepvaart gepaard gaan.
Maritiem ’s-Hertogenbosch: 18, 19 en 20 september 2015. Meer informatie op de website ...

Vaardiploma's

Trouwe lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief weten dat ik voorstander ben van een totale vernieuwing van het systeem van vaaropleidingen, -diploma's én een uitbreiding van de vaarbewijsplicht. Een modulaire opzet vergelijkbaar met de lijn van diploma's zoals de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) waarbij je steeds verder kan doorleren heeft mijn voorkeur. Steevast krijg ik dan als commentaar dat ik de sector kapot maak. Nu heeft onze nieuwsbrief best een groot aantal lezers, maar of de mening van één een hele sector kapot kan maken? Eerder ben ik van mening dat een laagdrempelig en open systeem van opleidingen en diploma's de watersport én de veiligheid op het water juist kan bevorderen.

Lees verder en discussieer mee op de website ...

Maritieme radiocommunicatie

Voor het gebruik van een zendinstallatie voor radiocommunicatie in de maritieme wereld is een bedieningscertificaat nodig. Op het binnenwater volstaat meestal het basiscertificaat marifonie mits u een zogenaamde binnenvaart marifoon gebruikt die op laag vermogen zendt. Gaat u naar zee en heeft u een marifoon die ook op hoog vermogen kan uitzenden dan heeft u al het Marcom-B certificaat nodig. Gaat u verder van de kust dan heeft u niet meer genoeg aan een marifoon en kiest u voor MF/HF zendapparatuur dan moet u een Marcom-A certficaat hebben. Helaas was er lange tijd geen geschikt lesboek met de leerstof voor Marcom-A te krijgen, maar nu is er het Leerboek Marcom-A. Geschreven door docenten maritieme radiocommunicatie van het Scheepvaart en Transportcollege. Compleet en rijk geïllustreerd.

Let op dat voor sommige noodbakens, zoals een EPIRB minimaal een Marcom-B certificaat nodig is. Op de site van het Agentschap Telecom staat een handig overzicht voor welke apparatuur u welk bedieningscertificaat moet hebben.

Vaar TV

Zaterdag 9 januari 2016 start op RTL4 een vernieuwde serie uitzendingen van VaarTV. De vernieuwing heeft niet alleen een totaal ander format opgeleverd, ook de presentatie van het populaire watersportprogramma is vernieuwd. VaarTV richt zich niet alleen meer op bestaande watersporters, maar ook op jonge mensen die enthousiast gemaakt worden voor verschillende vormen van watersport. De presentatoren worden morgen vrijdag 4 september op de HISWA te Water gelanceerd. Vaarwijzer licht vast één tipje op; de nieuwe presentatoren zijn jong en vrouw.
Elke week gaan de nieuwe presentatoren naar een ander watersportgebied in Nederland. Samen met een eigen groepje avontuurlijke, jonge mensen maken ze kennis met de meest uiteenlopende vormen van watersport die in deze regio mogelijk zijn. En dan gaat het dak eraf, want geen zee gaat ze te hoog en de sky is voor hen letterlijk the limit.

Door de opzet van het programma ontstaat een unieke mix van adrenalinesporten als flyboarden, wakesurfen, parasailen of kitesurfen met "rustiger" vormen als sloepvaren, suppen en kanovaren. Tussen de twee presentatoren en hun groepen ontstaat een lichte rivaliteit en de vraag is: welke groep heeft de leukste dag op het water?
Naast de hoofdlijn is in elke aflevering ruimte voor een paar korte items over nieuwe boten, producten, evenementen en andere watersport gerelateerde onderwerpen.

Het totaal vernieuwde VaarTV wordt vanaf 9 januari 2016 elke zaterdag om 17.00 uur op RTL4 uitgezonden. De Hiswa te Water in Amsterdam is nog open tot en met zondag 6 september.

Beyond the break

Er is al veel gezegd en geschreven over de stranding van Team Vestas in de laatste Volvo Ocean Race. Navigator Wouter Verbraak schreef er een zeer lezenswaardig boek over. Het boek geeft inzicht in het ongeluk, Wouter’s persoonlijkheid en de geleerde lessen. Het laat ook duidelijk de raakvlakken zien met het het dagelijks leven aan land. Kritisch denken volgt dezelfde lijnen als een oceaan navigator - de winnende koers bepalen en zorgen dat je je doel bereikt. De voortdurende jacht naar perfectie, het belang van de mentale ontwikkeling en het opbouwen van het team staan centraal in Wouter’s reis naar de top van het oceaan racen. Niet te bestellen in de Vaarwinkel, maar wel rechtstreeks bij de uitgever ...

Nominatie voor Steeler NG43 Offshore

De aluminium Steeler NG43 Offshore is tijdens de Cannes Boatshow door de internationale EPY Jury genomineerd als European Powerboat of the Year 2016. De NG43 Offshore heeft haar nominatie vooral te danken aan haar indrukwekkende brandstof efficiëntie, die grensverleggend in haar snelheidsklasse zijn.

De NG43 Offshore combineert haar offshore kwaliteiten met stabiliteit en koersvastheid op lage snelheden waardoor de NG43 Offshore een motorjacht is voor vaargebieden variërend van open zee tot de Franse kanalen. De NG43 Offshore is daardoor de ideale reispartner voor watersporters die geen beperkingen willen hebben ten aanzien van hun vaargebied. Zie ook de website van Steeler Yachts ...

20.000 bezoekers op natte Hiswa

Er zijn de afgelopen dagen 20.093 bezoekers op de Hiswa te water in Amsterdam-Noord afgekomen. Vanwege het wisselvallige weer is dat minder dan vorige jaren. Toch zegt de organisatie erg tevreden te zijn; vooral omdat de bezoekers die er waren serieus geïnteresseerd waren. Er zijn verschillende boten verkocht. Lees verder op de website ...

Meer dan 2 miljoen mensen bezochten Sail Amsterdam

Ook op de laatste dag van Sail zijn veel toeschouwers naar de hoofdstad gekomen om de schepen uit te zwaaien en te bedanken. Op het water varen honderden grotere en kleinere scheepjes om de de grotere schepen uitgeleide te doen.
Vijf dagen lang was Amsterdam het nautische middelpunt van de wereld. Uiteindelijk hebben 2,3 miljoen mensen met volle teugen genoten van de Tall Ships, het varend erfgoed, alle cultuur en entertainment, de innovatieve Oceanen, het Nationale SAIL Debat en de ontspannen sfeer. Het hart van SAIL is groter en relevanter geworden deze editie. Dankzij de bezoekers, de vrijwilligers, de sponsoren en de enorme inzet van velen, heeft SAIL Amsterdam 2015 alle verwachtingen overtroffen. Lees online verder ...

Vaardiploma's en de toekomst van de watersport.

Voor de pleziervaarder bestaan er momenteel eigenlijk maar twee verplichte vaardiploma's. Het vaarbewijs voor snellere en grotere schepen en het bedieningscertificaat voor maritieme zendapparatuur als de marifoon. Daarnaast bestaat er nog een keur aan opleidingen en certificaten voor verschillende typen watersport. Sommige daarvan staan onder toezicht van het CWO, maar de meeste opleidingen en trainingen staan feitelijk op zichzelf.

Nu er discussie loopt of de examinering voor het klein vaarbewijs over moet gaan van Vamex naar het CBR, is het wellicht goed om eens een parallel te trekken met de opleidingen en diploma's voor het wegverkeer. Tot voor kort was de geldigheid van het klein vaarbewijs net als die van het rijbewijs tot uw 70e verjaardag. Voor het rijbewijs werd dat opgetrokken naar 75 voor het klein vaarbewijs werd deze grens losgelaten en uw klein vaarbewijs is nu uw levenslang geldig mits u gezond genoeg blijft om als schipper met uw schip te varen.

Daarmee houdt elke verdere parallel met het rijbewijs wel op. Voor nagenoeg elk gemotoriseerd voertuig bestaat een specifiek rijbewijs. Daardoor bestaat ook voor elk soort rijbewijs een specifieke opleiding.

Elke dag en van jongs af aan nemen wij deel aan het verkeer. De opleiding om veilig aan het verkeer deel te nemen begint eigenlijk al vanaf het moment dat we kunnen lopen. Op de basisschool krijgen de kinderen verkeersles dat in groep 7 (9-10 jaar) wordt afgesloten met een verkeersdiploma. Gericht op veilig op straat lopen en fietsen. Daarna moeten we even wachten maar vanaf 15,5 jaar mogen we al theorie-examen doen voor het bromfietsrijbewijs. En vanaf 16 jaar mogen we op een brommer, mits we een bromfietsrijbewijs hebben en dus voor het praktijkexamen zijn geslaagd.

Interessant zijn echter vooral de veranderingen die voor het autorijbewijs aan de "onderkant" zijn doorgevoerd. Tegenwoordig mag je al vanaf je 16e theorie-examen doen. Vanaf 16,5 jaar mag je beginnen met rijles en vanaf je 17e verjaardag mag je al praktijkexamen doen. Als je daarvoor slaagt, dan mag je ook al autorijden, mits er een zogenaamde coach naast je zit. Vrijwel iedereen die al vijf jaar een rijbewijs het en ouder is dan 27 mag jouw coach zijn, vaak zullen dat echter één of beide ouders zijn. Vanaf je 18e verjaardag mag je helemaal zelfstandig rijden. Formeel gesproken is deze nieuwe regeling een experiment, maar iedereen kan er aan meedoen.
Het examen voor het Klein Vaarbewijs is een theorie examen en mag al voor de 18e verjaardag afgelegd worden, maar het klein vaarbewijs krijg je pas als je 18 bent. Er is één uitzondering. Als je wedstrijden wil varen in snelle motorboten dan mag dat al op jongere leeftijd en ook trainen mag, mits dat in georganiseerd verband van een club gebeurt.

De watersport vergrijst en omdat er aan de "onderkant" te weinig instroom is van jongeren krimpt het aantal watersporters. Als we die trend willen keren dan moet er meer gebeuren dan alleen een gezamenlijke promotiecampagne met een mooie video (zie mijn eerdere bericht). De vergrijzing en krimp van de watersport is inmiddels structureel en dat vraagt om structurele maatregels én creatieve oplossingen. De verlaging van de leeftijd om een klein vaarbewijs te halen is naar mijn mening zo'n structurele maatregel. Zeker als we dit combineren met een andere opzet van de vaarbewijzen. Waarom moet je immers leren over een rechtsdraaiende schroef als je als 17-jarige op een jetski wil? Waarom moet je leren over de medewerkingsregel in het BPR als je als 16-jarige geld voor een rubberboot met buitenboordmotor hebt gespaard? Is het dan niet logischer om een basis diploma veilig varen te combineren met een deelcertificaat buitenboordmotor te combineren? En waarom zou je als 17-jarige niet op een jetski mogen varen als je de papieren hebt en opvaart samen met een ouder en ervaren iemand?

Ik ben er van overtuigd dat een nieuw systeem van opleidingen, certificaten en al dan niet soms verplichte diploma's de sector als geheel een boost kan geven. Graag hoor en lees ik uw mening. Reageren kan onder dit stukje.

Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren

De Vaarwijzer voor de Nederlandse binnenwateren is vernieuwd. Met deze vaarwijzer navigeert u moeiteloos door Nederland en over de vele meren, rivieren en door kanalen. De Vaarwijzer is compleet met een beschrijving van de staande mastroute.
De nieuwe Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Sail verliep zonder telecom incidenten

Sail was voor het Agentschap Telecom een uitgelezen mogelijkheid om te controleren of tijdens een dergelijk massaal evenement de maritieme communicatie niet vast zou lopen. Dat bleek gelukkig erg mee te vallen. Slechts een klein aantal storingen die mogelijk te wijten waren aan een zendknop die vast zat of per ongeluk vast werd gehouden. Beide storingen waren echter snel verholpen, nog voor de veroorzaker gevonden werd. Eén storing bleek door een defecte marifoon veroorzaakt. De eigenaar merkte daar zelfs niet van. Toen hij door mensen van het Agentschap werd afgesproken werd de marifoon dan ook direct uitgezet, waarna de storing direct verholpen was..

Wel moesten de controleurs tientallen schippers aanspreken waarvan de ingeprogrammeerde en uitgezonden ATIS of AIS gegevens niet juist bleken te zijn. Online verder lezen ...

In eigen land

In eigen land zijn mooie vaartochten te maken en het mooie is dat u daarvoor niet altijd dagen lang hoeft te varen. Ons land is zo rijk aan vaarwater dat er altijd wel een schitterend vaargebied in de buurt is. De Vaarkrant van de Telegraaf bestede de laatste tijd al aandacht aan bekende en minder bekende vaargebieden.

Ook in de Vaarwinkel vindt u alle boeken voor het varen in Nederland ...

Op de hoogte blijven (2)

Vorige week schreef ik over een handige app van de ANWB Waterkampioen waarop de scheepvaartberichten worden getoond. Helaas bleek de betreffende app inmiddels niet meer te bestaan. Omdat de scheepvaartberichten nu geintegreerd zijn in de ANWB Waterkaarten App en Software is een aparte app niet meer nodig. Onze excuses als wij u door ons bericht op het verkeerde spoor hebben gezet. Mocht u de oorspronkelijke app al eerder op uw Apple iPhone geïnstalleerd hebben dan werkt deze nog wel.

De scheepvaartberichten zijn (gratis) te raadplegen op de site van Rijkswaterstaat ... en de door de ANWB geredigeerde versie staat ook online ... U kunt de berichten hier ook op een kaart tonen, maar dus niet op een vaarkaart. In de ANWB App's en ANWB Waterkaart Software toont u de scheepvaartberichten wel met de Waterkaarten als achtergrond.

Schade aan pleziervaartuigen; kostbare zaak

Vorst, zinken en diefstal veroorzaken de grootste schade aan pleziervaartuigen. Diefstal van een boot zorgt gemiddeld voor 8.560 euro aan schade, mede omdat ze nauwelijks worden teruggevonden. Ieder jaar worden er ruim 1.200 pleziervaartuigen gestolen, waarvan slechts 5 procent wordt teruggevonden. Van de 2.100 buitenboordmotoren die jaarlijks worden ontvreemd komt 1 procent weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dit blijkt uit cijfers van CED, de grootste schadespecialist van Europa, die namens vele verzekeringsmaatschappijen schades behandelt, beoordeelt, onderzoekt en herstelt.

“Een sterk slot met een keurmerk is erg belangrijk,” geeft Haralt Lucas van CED als advies om de kans op diefstal te verkleinen. “Verzekeraars stellen bovendien soms eisen aan het soort slot dat gebruikt wordt. Bekijk dus goed uw polis voor het aanschaffen van een slot.” Minstens zo belangrijk is het gebruik van het slot. “Denk goed na over hoe je je boot vastlegt en ben zorgvuldig. Koop indien mogelijk een aanvullend slot voor de buitenboordmotor om ook deze goed te beveiligen.” Gestolen boten worden nauwelijks teruggevonden. “Veel eigenaren kunnen hun boot niet goed genoeg omschrijven. Bezitters hebben geen serienummers, zijn de specifieke kenmerken vergeten of ze hebben geen foto’s. Door de gebrekkige informatie kan de politie niet aan de slag,” aldus Wouter Verkerk, directeur van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, in AssurantieMagazine.

De maanden waarin de meeste schade wordt genoteerd zijn logischerwijs vakantiemaanden juli en augustus: in deze maanden worden boten het vaakst gebruikt, wat het risico op schade vergroot. Ondanks berichten in de media zijn recreanten zonder vaarbewijs niet per definitie de grootste aanstichters. Juist de groep snelle motorbootvaarders – met verplicht vaarbewijs - veroorzaakt naar verhouding veel schades.

Bron: CED Europe

Veilig Varen op de Waal

Tijdens het vaarseizoen 2015 vinden er een aantal werkzaamheden plaats in de rivier de Waal. Om de doorstroming van de Waal te verbeteren verlaagt Rijkswaterstaat kribben langs de Waal en worden langsdammen aangelegd. "Veilig varen doe je samen" wijst u daarom graag nog eens op de folder over het varen op de Waal. Klik hier ...

Meer boten verkocht

Voor het tweede kwartaal achtereen is de verkoop van gebruikte boten gestegen. Jachtmakelaars melden 8.6% meer boten ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar te hebben verkocht. Online verder lezen ...

Welkom op het Water

Tijdens de start van de Hiswa te Water is de film ‘Welkom op het Water’ in première gegaan. De film is onderdeel van een campagne waarbij het enthousiasmeren van nieuwe watersporters centraal staat. De watersport vergrijst en als de sector de handen niet ineen slaat, leidt dit tot een krimp van de markt, aldus Hiswa. “Watersporten is fantastisch, verrassend, laagdrempelig, het is vaker dan mensen denken om de hoek, en er is voor elk budget wat wils. Dat is wat deze doelgroep in de film krijgt voorgeschoteld.” Online verder lezen en de video bekijken ...

Vaarroutes in Nederland

Nederland blijft mooi om uw vaarvakantie door te brengen. De variatie in vaarwater is groot. Van getijdenwater tot stille stroompjes en met riet omzoomde plassen. Van historische vissersplaatsen tot moderne metropolen als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Bijna overal is wel bevaarbaar water te vinden.

Inspiratie voor vaartochten door Nederland vindt u in de Vaarwinkel. Bijvoorbeeld:

  • De mooiste vaarroutes van Nederland: De 21 zorgvuldig gedocumenteerde vaarroutes voeren u door ongerepte natuurgebieden en langs de mooiste plekjes van ons land. Onmisbare informatie over jachthavens, aanlegplaatsen en sluizen wordt aangevuld met praktische tips.
  • Vaarroutes in Friesland: Deze handige gids bevat de tien mooiste dag- en weekendtochten door Friesland.
  • Toertochten voor motorboot en sloep: Vijfentwintig bijzondere en afwisselende vaarroutes door Nederland en België. Te varen met motorboot of sloep.
  • Vaarroutes door de Randstad: De Randstad blijft een prachtig, veelzijdig en avontuurlijk vaargebied voor motorboot- en sloepvaarders. Deze handige gids brengt de mooiste vaarroutes door dat gebied overzichtelijk bijeen.

Bark Europa vertrekt naar Kaap Hoorn

Op 8 september 2015 vindt het bijzondere vertrek van de Bark Europa plaats voor de reis rond Kaap Hoorn. Vooruitlopend op de feestelijkheden rond het 400 jarige jubileum van de ontdekking van Kaap Hoorn in 2016 vaart de Europa van Hoorn naar Kaap Hoorn inclusief een poging tot een officiële Kaap Hoornronding. Normaal gesproken begint een reis met de Europa ook daadwerkelijk aan boord van de Europa. Maar vanwege de geschiedenis wordt hier een uitzondering op gemaakt. Net zoals vroeger worden de trainees nu aan boord gebracht door platbodems, vanuit Hoorn naar de wachtende Europa op de Texelse Rede.

Vroeger lagen de grote schepen op de Texelse Rede te wachten op vracht, bemanning en goed weer. Na een geslaagd Sail Amsterdam en een korte onderhoudsperiode gaat de Europa ook op weg naar de Texelse Rede om te wachten op haar nieuwe trainees. Met deze reis staat de Europa stil bij de historische reis die Schouten en LeMaire 400 jaar geleden hebben gemaakt, waarbij zij de kaap ontdekte en hem zijn naam gaven. Minstens net zo historisch is de geplande beloodsing door de enige nog zeilende loodsbotter in Nederlands, de Texelstroom. Het loodswezen zorgt dat de loods van boord wordt gehaald voordat de Europa het ruime sop kiest voor de etappes naar het zuiden en de uiteindelijke Kaap Hoorn reis.

Ook als u niet meevaart is het boek Langs het IJs van Clemens Kok een aanrader. Dit nieuwe en mooie boek is te bestellen in de Vaarwinkel ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.