Evenementen geannuleerd

De crisis slaat toe? Deze week ontving ik twee berichten over evenementen die zijn afgeblazen.

Zo bericht de HISWA dat de Dag van het jacht, die gepland stond voor 1 juni, vanwege het te lage aantal inschrijvingen van deelnemende bedrijven niet door zal gaan. En ook de Yachtvision Boating Outlet die van 14-17 mei in Lelystad zou plaatsvinden, is door de organisator afgelast. Yachtvision spreekt van voorlopig nog over "uitstel". Wij houden u op de hoogte.

Zijn de watersportbedrijven beurzen moe?

Nieuwe software voor GMDSS en radartraining

Sinds vorig jaar moet u voor het verkrijgen van een Marcom-B bedieningscertificaat naast een theoretisch examen ook een praktijktoets doen. Een goede voorbereiding op een praktijktoets is het werken met een simulator op de computer. U kunt dan bijvoorbeeld een noodbericht oefenen zonder dat de reddingsboten meteen hoeven uit te varen.
De ANWB brengt nu een cd-rom op de markt met een DSC Simulator waarmee u dus de bediening van een DSC zeevaartmarifoon en u dus thuis op de pc kunt voorbereiden op de praktijktoets GMDSS/ Marcom-B.


Volgens hetzelfde principe heeft de ANWB ook een cd-rom uitgebracht met software met een radar simulator. Hiermee kunt u leren werken met een jachtradar. U vindt deze ook in de Vaarwinkel.

HISWA Dag van het Jacht


Let op: vanwege een te laag aantal inschrijvingen heeft de Hiswa besloten de Dag van het jacht niet door te laten gaan!

Om de watersport in Nederland te stimuleren en een extra impuls te geven aan de bootverkoop, organiseert HISWA Multimedia B.V. op 2e Pinksterdag (1 juni 2009) een landelijke open dag. Het Nederlandse publiek wordt via een grootscheepse, landelijke promotiecampagne uitgenodigd om tijdens de Dag van het Jacht op een vrijblijvende, laagdrempelige manier op zoek te gaan naar hun ideale boot. Bezoekers kunnen vooraf op de website hun eigen route langs de deelnemende bedrijven samenstellen.

Watersportverbond zegt nee tegen vaarbijdrage bij de vaste Kamercommissie

Het Watersportverbond is door de vaste kamer commissie van LNV gevraagd om tijdens een hoorzitting het standpunt over de vaarbijdrage toe te lichten. Tijdens deze hoorzitting heeft bestuurslid, dhr. Simmers, namens het Watersportverbond kort uiteengezet waarom het Watersportverbond nee zegt tegen een vaarbijdrage, zoals verwoord in het rapport Gabor.

Genoeg is genoeg
Tijdens deze korte toelichting zette de heer Simmers uiteen dat de achterban van het Watersportverbond geen reden ziet dat juist waterrecreanten een aparte bijdrage moeten gaan betalen voor het gebruik van het toervaartnet. Allerlei investeringen die plaatsvinden in andere recreatieve sectoren kunnen worden gefinancierd vanuit de algemene middelen, zoals wandel- en fietspaden. Recreanten maken gratis gebruik van deze voorzieningen. Diezelfde recreanten, waaronder ook de watersporters, zorgen er op vele manieren weer voor dat de economische betekenis van die investeringen zichtbaar worden. Waterrecreanten dragen al fors bij aan de economie door het betalen van BTW, accijnzen, havengelden, onderhoud en reparaties. Daarnaast zijn hun bestedingen een factor van betekenis voor de gehele toeristische industrie. De leden van het Watersportverbond hebben aangegeven; genoeg is genoeg.

Blauwfonds
Voor specifieke wensen vanuit de watersportsector zou gedacht kunnen worden aan aanvullende financiële middelen. Echter de stormachtige publiciteit rond het rapport van de Taskforce heeft de discussie over de wenselijkheid van een fonds geheel weggenomen. Er is dan ook tijd nodig om te onderzoeken of er daadwerkelijk draagvlak is voor enige vorm van een blauwfonds.

Samenvattend creëren de aanbevelingen, zoals beschreven in het rapport van de Taskforce Gabor, op geen enkele wijze draagvlak onder de leden van het Watersportverbond.

Koninklijke Yachtclub in Bulgarije

De eerste Koninklijke Jachtclub van Bulgarije is een feit. De vereniging wil zich bezighouden met het stimuleren van de watersport in heel Bulgarije en wil ook internationaal meedoen aan wedstrijden en regatta's. Interessant is wel dat Bulgarije een Republiek is, dus wie heeft het predicaat Koninklijk verleend? Misschien is erfopvolger Simeon ook een enthousiast watersporter?

Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam vraagt om extra oplettendheid van recreatievaart

Wijziging nautische situatie Maasmond in verband met aanleg Maasvlakte 2
Nu de lente is begonnen gaat ook het vaarseizoen weer van start. Het Havenbedrijf Rotterdam vraagt de recreatievaart om extra oplettendheid in het aanloopgebied naar Rotterdam. De werkzaamheden voor de aanleg van Maasvlakte 2 zijn hier in volle gang, waardoor de bestaande nautische situatie veranderd is. Voor de vertrouwde (oude) route dicht langs de kust is een verbod ingesteld.

Zes maanden na het startsein van de aanleg van Maasvlakte 2, is de vloot met baggerschepen op volle sterkte aan het werk. Hopperzuigers winnen zand op aangegeven zandwinlocaties in de nabijheid van Maascentre. De pleziervaart kan het werkverkeer in dit gebied tegenkomen. Om de nautische veiligheid in het aanloopgebied naar Rotterdam te kunnen garanderen, is op het moment van de start in september 2008 een aantal maatregelen getroffen.

Wijzigingen nautische situatie
Het werkgebied van de toekomstige landaanwinning is sinds oktober 2008 met lichtboeien gemarkeerd en is niet meer toegankelijk voor de zeevaart. Redenen hiervoor zijn de continue activiteiten van werkvaartuigen. Ook komt de zeebodem steeds hoger te liggen en is het gevaar aanwezig dat een vaartuig aan de grond kan lopen. Daarnaast is de oversteekroute voor de recreatievaart verlegd. De nieuwe route ligt meer zeewaarts en is gemarkeerd met lichtboeien. De recreatievaart is verplicht voor het oversteken van de Maasmond deze nieuwe route te volgen.

Inlichtingen
Schippers van de recreatievaart moeten zich tijdig op de hoogte te stellen van de veranderingen in het bovengenoemde gebied. Dit kan door het raadplegen van de laatste editie van de zeekaart en de betreffende bekendmakingen aan de scheepvaart (BAZ). Ook is via de website van het Havenbedrijf Rotterdam informatie beschikbaar.
Voor inlichtingen over de gewijzigde omstandigheden en de verkeerssituatie kunnen schippers contact opnemen met: Verkeerscentrale Hoek van Holland, wachtchef verkeersafhandeling (telefoon 010 2522801 of marifoonkanaal 11).

Werkzaamheden voor de kust van Zuid-Holland
Voor de kust van Zuid Holland ongeveer vanaf Hoek van Holland tot aan Kijkduin wordt ook gewerkt aan de kust en in de wateren direct onder de kust. Afgelopen winter is het strand op een aantal plaatsen verbreedt en ook onder water voor het strand wordt op diverse plaatsen zand door baggerschepen gelost. Deze nieuwe zandbanken en de strandverbreding zijn onderdeel van werkzaamheden om de kust te versterken en om nieuwe natuur te creeëren.
Bij deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een aantal baggerschepen en veelvuldig varen er ook andere werkvaartuigen rond die metingen verrichten.
Het is aan te raden om ook hier de kust niet te dicht te naderen en nauwkeurig de zeekaart en de laatste Berichten aan Zeevarenden te raadplegen.

Zeekaart 1801
Vooruitlopend op bovenstaande wijzigingen zijn halverwege vorig jaar nieuwe kaartbladen verschenen voor Hydrografische kaart 1801. Kopers die deze kaart uitgave 2008 eerder al via Vaarwinkel hadden aangeschaft hebben daar automatisch bericht van gekregen en konden de nieuwe kaartbladen gratis bestellen. Heeft u nog een Hydrografische kaart 1801 van 2008 zonder de nieuwe bladen of een nog oudere uitgave van de 1801 zeekaart dan moet u nu de nieuwe kaart bestellen.
De 2009 uitgave van kaart 1801 en kaart 1809 zijn helemaal volgens de laatste stand van zaken bijgewerkt.

De nieuwe Binnenvaartwet, -besluit en -regeling komen er aan

De kogels is door de kerk. Per 1 juli 2009 worden de nieuwe Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling van kracht. Deze nieuwe regels vervangen een groot aantal wetten, besluiten en regelingen die betrekking hebben op de vaart op de Nederlandse binnenwateren. Ik schreef daar al eerder over.
Wilt u nog snel onder de bestaande wetgeving examen doen, dan moet u dus snel zijn. Het mooie van naderende nieuwe regels is namelijk dat examencommissies terughoudend zijn om vragen te stellen over zaken die straks anders zijn.
Voor de examens voor het Klein Vaarbewijs I, Groot Vaarbewijzen en het Zeilbewijs zult u na 1 juli op het examen te maken krijgen met de nieuwe regels. www.vamex.nl en www.binnenvaartexamens.nl

Lesmateriaal voor al deze vaarbewijzen vindt u op www.vaarwinkel.nl

Als u al een vaarbewijs heeft dan krijgt u ook met de nieuwe regels te maken. Zo is uw Klein Vaarbewijs ineens geldig tot uw 70e verjaardag en als u een jacht van meer dan 25 meter heeft is een Klein Vaarbewijs niet meer voldoende. U zult een Groot Pleziervaartbewijs moeten halen. Gelukkig dat er voor u wel een overgangsregeling komt. Op de website van Vamex leest u hier meer over.
En wilt u vast aan de slag; Promanent heeft een examentraining voor het CWO diploma Groot Motorschip.

Binnenkort zal ik in een reeks van artikelen terugkomen op de nieuwe regels.

Sponsorlink: Motorboot - 3 nummers voor € 10.00

Bootveiling gevolgd

Eerder schreef ik al eens over de mogelijkheid uw boot online te verkopen via een internetveiling. Vanavond tot 21.00 liep op Bootveiling.com de veiling van een 10 meter Super van Craft motorjacht. Omdat ik nieuwsgierig was heb ik de laatste 15 minuten online met de veiling meegekeken.

Het ging om een ouder en kleiner model van een Super van Craft motorjacht. Op de website werden voldoende foto's getoond en ook was het taxatierapport van een erkende taxateur beschikbaar. Het schip van 1968 vertoonde wat achterstallig onderhoud en de houten opbouw had hier en daar slechte plekken. Een boot met werk dus, maar voor de liefhebber en erg aantrekkelijk schip.

De dagen voorafgaand aan de einddatum werd er niet veel geboden, maar toch was de prijs vanaf een openingsbod van € 12.000 al opgelopen tot € 14.650. Op de einddag zelf was er de mogelijkheid het schip te bezichtigen. Daarna en aan het begin van de avond volgen weer een paar biedingen. Opvallend is dat er geen enkele bieder nog een keer een bod plaatst. Zijn ze al meteen afgehaakt na te zijn overboden? Eerdere bieders hebben in ieder geval geen gebruik gemaakt van de optie om "automatisch" te bieden.

Tien minuten voor het einde melden zich twee nieuwe bieders. En dan gebeurt er iets opvallends. Hans een bieder die eerder op de avond al bood heeft er genoeg van of kan de spanning niet meer aan. Zeven minuten voor het einde deelt hij de genadeslag uit en overbiedt hij alle anderen met een bod dat € 7.500 hoger ligt. Hij geeft daarmee een duidelijk signaal af; "die boot is voor mij" en overtroeft eventuele andere bieders die tot het laatst toe wilden wachten.
Er vanuitgaand dat dit het bedrag is dat Hans wil betalen voor zijn droom, een handige zet. Maar wel € 1.500 hoger als de getaxeerde waarde. Maar aan een droom kan je moeilijk een prijskaartje hangen. Voor Hans volgen nu nog een spannende paar dagen, want het is de vraag of de koper het jacht ook voor deze prijs zal gunnen. Bij de omschrijving van het jacht staat immers de opmerking van de veilingmeester dat de biedingen erg laag waren ten opzichte van de gunningsprijs en de executiewaarde. Toch denk ik dat Hans zich geen zorgen hoeft te maken. Hij zit immers boven de taxatieprijs en de verkoper mag zich in zijn handen knijpen dat hij deze prijs er voor kan krijgen.

Met de bijkomende veilingkosten van 10%, BTW over de veilingkosten en de kosten van de notaris omdat dit jacht bij het kadaster staat ingeschreven zal deze Super van Craft al met al nog ruim € 31.000 kosten.
Heeft Hans daar een goede koop aan. Ik heb even snel op twee bekende botenverkoopsites gekeken. Daar kom ik slechts twee vergelijkbare schepen tegen met vraagprijzen van respectievelijk € 59.500 en €67.500. Vraagprijzen, dus een uiteindelijke verkoopwaarde kan best 30% lager liggen (zie mijn eerdere berichten over de tweedehands markt), zo'n € 41.000. Op basis van die informatie en schatting denk ik dat Hans een goede koop heeft gedaan.

Zelf denk ik wel anders over zijn "alles of niets" bod. Hij had immers ook gebruik kunnen maken van de functie voor automatisch beiden of handmatig zijn bod steeds met de minimale stap van € 1.000-1.500 kunnen ophogen. Waren er geen andere bieders meer die hoger wilden gaan dan had hij wellicht nog enkele duizenden euro's kunnen besparen. In ieder geval wens ik Hans veel plezier met zijn aanwinst.

N.B. vanwege de privacy laat ik de achternaam van de koper achterwege en heb ik de achternamen in de illustratie onleesbaar gemaakt.

Staande mast route

De zomerbediening van de staande mast route wordt uitgebreid in het gedeelte van Willemstad naar Amsterdam. De zomerbediening geldt nu structureel van 1 april tot en met 31 oktober. Ook zijn de tijden dusdanig op elkaar afgestemd dat het stuk van de route in principe in 24 uur te varen moet zijn. Dat vraagt wel wat van uw planning. Om u daarbij te helpen is er een handige brochure verschenen. U kunt deze hier downloaden ...

De Staande Mastroute loopt vanaf het IJsselmeer, via het IJ, het Westerkanaal en de Kostverlorenvaart door Amsterdam, dan via het Nieuwe Meer, de Ringvaart van de Haarlemmermeer, Oude Wetering, Braassemermeer, Heimanswetering, Oude Rijn bij Alphen aan den Rijn, de Gouwe langs Gouda, dan via de Hollandse IJssel, de Noord, de Oude Maas bij Dordrecht en de Dortsche Kil naar het Hollands Diep. In de brochure staat de route en de bedieningstijden van de kunstwerken die u passeert.

Getijdeberekeningen

Eerder schreef ik al eens over het gratis getijdeprogramma Quicktide. QuickTide is een simpel programmaatje dat getijde-informatie toont voor vele locaties in Nederland, maar vooral Noord Nederland. QuickTide daarmee is vooral interessant voor varen op de Wadden.Het programmma bestaat nog steeds en is elk jaar weer beter geworden. En het mooie is dat het nog gratis is ook.

Rode diesel

Rode diesel, ook wel gasolie genoemd, mag al jaren niet door de pleziervaart worden gebruikt. Dit kwam onder andere nog weer duidelijk naar voren in de discussie rond de pleziervaartbelasting. De Belastingdienst geeft aan dat er nu een ontheffing komt voor pleziervaartuigen die varen met een zogenaamde hybride aandrijving. Met een hybride aandrijving wordt de schroefas aangedreven door een electromotor. Anders als bij een volledig electrisch aangedreven schip, heeft een schip met een hybdride aandrijving wel een dieselmotor. Deze wordt gebruikt om de accu's op te laden en om extra vermogen te leveren als dat nodig is. Bij normale belasting wordt op de electromotor en de accu's gevaren. Bij zware belasting of als de accu's leeg zijn springt de dieselmotor bij.
Deze manier van aandrijven is aantoonbaar zuiniger en dus beter voor het milieu. Wel is een dergelijke installatie duurder. Om het varen met een hybride aandrijving aantrekkelijk te maken mogen dergelijke jachten nu wel rode accijnsvrije diesel tanken. Rode diesel mag nog steeds niet voor de hoofdmotor gebruikt worden, maar wel voor het opwekken van electricitiet en voor verwarming. Een schip met hybride aandrijving kan hier nu dus ook gebruik van maken.

Trainingscentrum Marcom-B geopend

Nieuw trainingscentrum operationele vaardigheden Marcom-B voor de pleziervaart bij de Holland Nautic Academy in Apeldoorn. Theorie examen en operationele vaardigheden in één dag.

Donderdag 2 april is het trainingscentrum voor de operationele vaardigheden voor Marcom-B officieel in gebruik genomen. Alle bij dit project betrokken partijen; Vaarbewijsopleidingen (VBO) landelijk examinator Marifonie en Marcom-B), het Agentschap Telecom verantwoordelijk voor het frequentiegebruik en last but not least Holland Nautic, importeur van maritieme elektronica die voor de inrichting gezorgd heeft.

Marcom-B is een verplicht bedieningscertificaat voor het bedienen van SOLAS radioapparatuur. Bij SOLAS radioapparatuur moet u denken aan een zeevaartmarifoon met DSC (digitale alarmering), een EPIRB (radionoodbaken) of een SART (radarnoodbaken). Vrijwel alle zeegaande jachten zijn uitgerust met een of meer van deze apparaten. Om deze apparatuur te mogen bedienen moet u beschikken over een Marcom-B certificaat.
Tot 1 september 2008 was een theoretisch examen voldoende om het Marcom-B certificaat te halen. Een september 2008 is daar een praktijktoets, de operationele vaardigheden, bijgekomen. Vanaf 1 april kunnen alle watersporters met SOLAS apparatuur aan boord in Apeldoorn terecht om in één dag zowel het theorie examen als de operationele vaardigheden te doen. Meer informatie over data en dergelijke vindt u op http://www.watersportcursussen.nl/.

Voor de zeegaande waterspoters is een examendag Marcom-B eerder een lust dan een last. Bij het onderdeel operationele vaardigheden maakt u kennis met de genoemde veiligheidsapparatuur en krijgt u alles te horen over de bediening en de mogelijkheden van de verschillende apparaten. U krijgt het niet alleen te zien, u moet er zelf mee werken. Dit alles onder begeleiding van ervaren instructeurs. Hiermee levert de Holland Nautic Academy een belangrijke bijdrage aan meer veiligheid voor de watersporter op zee.

Ga voor meer info naar http://www.vaarbewijsopleidingen.nl/ of http://www.hollandnautic.nl/

Nieuwe vaarkaarten 2009

Met het begin van het nieuwe seizoen komen ook altijd verschillende nieuwe vaarkaarten beschikbaar.De nieuwe hydrografische kaarten uit de bekende 1800-serie zijn leverbaar via Vaarwinkel. Op Vaarwinkel vindt u een overzichtspagina waar u in een oogopslag welke kaart u voor welk vaargebied nodig heeft. Vanuit de kaart klikt u dan direct door naar de bestelpagina van deze kaart.

Ook voor de ANWB vaarkaarten hebben wij zo'n overzichtspagina in ontwikkeling;

Gratis nautische almanak

Het zijn moeilijke economische tijden en iedereen let nu wat meer op de kleintjes. Vandaar dat ik u het nieuws over een gratis nautische almanak niet wil onthouden. Wiley Nautical lanceert binnenkort een gratis nautische almanak met naar eigen zeggen alle informatie voor een geslaagde toertocht. Vanaf 11 mei beschikbaar om te downloaden en los van een internetverbinding op uw pc aan boord te gebruiken. Vaaraanwijzingen, getijgegevens, weer en gegevens van 150 havens. Helaas nog niet voor Nederland, maar toch ...
Bekijk de demo en registreer u op de website van Wiley Nautical ...


Nieuwbouw botenfonds of een toch een sloopfonds?

Dit keer geen nieuws over het Blauwfonds. Gisteren kwam Bouwend Nederland naar buiten met de plannen voor een woningbouwfonds als middel om de inzakende woningmarkt te reanimeren. Zou zo'n idee haalbaar zijn voor de ingezakte botenmarkt?

Het idee van het woningbouwfonds is dat als een koper van een nieuwbouw woning zijn bestaande woning niet tijdig kan verkopen, dat het fonds deze woning dan overneemt tegen 90% van de taxatiewaarde. De koper van de nieuwe woning verliest in theorie dan geld, maar hoeft zich geen zorgen meer te maken over doorlopende dubbele woonlasten en weet zich zeker van een minimale opbrengst van zijn bestaande woning. Ik denk dat een dergelijk fonds inderdaad kan werken als kopers zich over deze lagere opbrengst heen kunnen zetten en als het fonds zelf in staat is de gekochte woningen ook weer snel door te verkopen of te verhuren zodat het geld snel weer ter beschikking komt van het fonds. Omdat ook Provincies, woningcorporaties ed. meedoen lijkt het fonds in potentie een goed middel te kunnen zijn.

Voor de watersport kan ik mij een dergelijk fonds ook voorstellen. Logische partners zijn dan Hiswa, Nederlandse Jachtbouwers (NJA), importeurs van boten en makelaars in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld botenverhuurders en renovatiewerven. Toch zal het hier niet zo gaan als in de woningbouw. Vrij jonge jachten die worden "ingeruild" vertegenwoordigen een redelijk stabiele waarde en zijn denk ik afgezien van de huidige afwachtende houding van kandidaatkopers redelijk goed weer te verkopen. Maar het grootste aanbod op de tweedehands botenmarkt is ouder dan 10 jaar en er zijn erg grote verschillen in afzetbaarheid, staat van onderhoud etc.. Zoals nu blijkt zit met name in dit deel van de markt een stop op de doorstroming en of die doorstroming weer op gang komt met behulp van een nieuwbouwfonds vraag ik mij af.

Of moeten we voor die groep oudere jachten denken aan een parallel met de plannen voor een sloopregeling voor oude auto's? Emotioneel denk ik geen haalbare kaart. Een oude auto wilt u denk ik nog wel voor de sloop inleveren, maar om uw jacht nu naar de sloop te varen? Financieel ook lastig. Oude auto's leveren als losse onderdelen nog veel geld op. Voor de watersport is er een bijna net zo'n grote verscheidenheid aan soorten onderdelen, merken, types etc. terwijl de markt veel kleiner is. En je moet je ook afvragen of de groep jachten die in aanmerking komen voor sloop wel vraag naar nieuw(ere) jachten oplevert. Als ik de cijfers uit de onderzoeken voor het Blauwfonds moet geloven liggen er in Nederland veel niet-actieve jachten en bootjes afgemeerd of opgeslagen in schuurtjes.

Eigenaren van deze schepen zullen nu niet meteen de portemonee trekken om een ander jacht te kopen.
Ik ben er dus nog niet uit. Als u nog creatieve ideeen heeft dan hoor ik die graag.

Voortvarend besparen van start

De Rotterdamse havenmeester Jaap Lems heeft woensdag 1 april vanaf het directievaartuig De Nieuwe Maze officieel het startsein van Voortvarend Besparen. De nationale competitie voor vaartuigen, dit jaar voor de tweede maal van 1 april tot 1 oktober gehouden, is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het doel is om vijf procent te besparen op brandstof door slimmer om te gaan met brandstof.

De CO2MPETITIE is een initiatief van het Platform VoortVarend Besparen. Het is een jaarlijkse terugkerende wedstrijd waarin deelnemers in verschillende klassementen strijden wie het zuinigst kan varen. De BINNENVAART BRANDSTOF CO2MPETITIE 2009 is dit jaar van 1 april tot en met 31 september.

Vorig jaar hebben de 29 deelnemende schepen gemiddeld 14% brandstof bespaard. Daarmee is 3360 ton C02 uitstoot gereduceerd en een besparing van een half miljoen euro gerealiseerd. De deelnemende diensten en rederijen hebben aangetoond dat de CO2MPETITIE niet alleen leuk maar ook zinvol is. Ook schippers die dachten al heel zuinig te varen, hebben door extra aandacht en het wedstrijdelement brandstof weten te sparen. Niet voor niets doen de deelnemers van 2008 ook in 2009 weer mee.

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.