Nieuwe eigenaar voor jachtbouwer Jetten

Jachtbouwer Jetten haalt een investereerder aan boord en met een gevulde orderportefeuille ziet de toekomst er weer goed uit. Oxbridge SE uit de UK neemt een meerderheidsbelang in Jetten. Oxbridge is wellicht een onbekende naam voor u, maar heeft al meerdere investeringen in de luxe jachtbouw. Jetten kwam vorig jaar in onrustig vaarwater door financiële problemen. Online verder lezen …

Karakter tonen

Een film over de Volvo Ocean Race 2017-2018. Hierin kijken de Nederlandse deelnemers terug op de “Nederlandse” editie die in Scheveningen eindigde. Winnares Carolijn Brouwer vertelt samen met Bouwe Bekking, Simeon Tienpont, Annemieke Bes en Carlo Huisman over het avontuur en de ontbering. We zien nog nooit getoonde beelden en alle verhalen worden ongecensureerd verteld. In het Bibliotheek Theater Hilversum. Klik hier …
De film gaat daarna nog op tournee.

Lekker klussen met deze dikke boeken

De meeste watersporters doen veel zelf aan hun schip en voor velen hoort dat gewoon bij de hobby. Nu het vaarseizoen zo ongeveer wel voorbij is neemt het aantal klussers in de havens toe. Valt het u ook op dat het juist in het najaar soms zo veel drukker is in de haven? Auto's vol met gereedschap, materiaal en hulptroepen en die gaan in de avond weer net zo vol, maar dan met kussens en andere materialen weer naar huis.
Is uw lijst met klussen lang en valt er veel te repareren? Of bent u na wat onderhoud al weer klaar? Of pakt u van de winter de gehele elektrische installatie beet? Voor elke klussende watersporter is er een dikke 'Bijbel' met een compleet overzicht van alle voorkomende reparaties, klussen, onderhoudswerkzaamheden tot en met het opnieuw bedraden van uw schip en het oplossen van elektrische storingen.

Lekker dikke boeken met een onmisbare schat aan informatie voor de doe-het-zelver.

Klein Vaarbewijs met theorie én praktijk

Nee, in Nederland komt er geen praktijkexamen voor het Klein Vaarbewijs. Toch vinden veel kandidaten het een gemis dat ze op papier straks met een schip van 15 tot 25 meter of een snelle motorboot mogen varen, maar in sommige gevallen soms zelfs nog geen meter aan het roer hebben gestaan. Om die reden lanceren diverse partijen in de watersport Vaarplezier.

Het idee achter Vaarplezier is simpel: door het toevoegen van praktijkles aan de cursus voor het Klein Vaarbewijs, neemt de kans van slagen meteen enorm toe. Bovendien is de cursus met praktijk veel leuker en aantrekkelijker voor de deelnemers. Na een dag theorie ga je namelijk op het water een groot deel van de stof nog eens praktisch doornemen: aanleggen, afmeren, wielwerking van de schroef, voorrangsregels, techniek, veiligheid etc.. Op meerdere locaties in het land, dus er is er altijd wel één bij u in de buurt.
Nu steeds minder mensen bereid zijn meer dan vier avonden te blokken voor het examen Klein Vaarbewijs en dus steeds meer opleiders overgaan tot een eendaagse cursus, is het initiatief van Vaarplezier om theorie met praktijk te combineren een welkome vernieuwing.
Meer informatie op de site van Vaarplezier …

En kiest u toch voor zelfstudie, dan vindt u al het benodigde lesmateriaal natuurlijk in de Vaarwinkel.

Het kleinste kamertje (vervolg)

Terwijl de Vaarwijzer Nieuwsbrief vorige week werd verzonden had ik nog wat tijd om te surfen op het internet en ontdekte zo dat D'66 kamerlid Tjeerd de Jong een motie in de Tweede kamer had aangenomen gekregen over het lozingsverbod. Niet alleen leek mijn stukje van vorige week daarmee deels achterhaald, maar tegelijk leek daarmee de toezegging van de minister aan de kamer om de regels aan te passen ook deels achterhaald. In mijn ogen een curieuze gang van zaken. Want waarom een motie indienen om de minister iets op te leggen, waarvan zij zelf al heeft aangegeven te komen met maatregels? D'66 zit toch ook in het kabinet en het lijkt nu ook weer niet een onderwerp van acuut en erg groot algemeen belang. De motie van De Jong - notabene volgens eigen zeggen zelf watersporter - komt daarmee dan ook over als een solo actie. Maar wel goed gespeeld, want hij kreeg nagenoeg de gehele kamer achter zich. Alleen de VVD stemde tegen, ik neem aan omdat zij wel voldoende vertrouwen heeft in de toezeggingen van de eigen minister. (*)

In Den Haag zelf leidde de oekaze van De Jong niet tot veel ophef. Des te meer bij watersporters op de steigers en op sociale media. Onrust en onzekerheid, maar vooral toch ook verontwaardiging. Wordt de watersporter hier opgezadeld met een vreemde regel om een buitenboordafsluiter te verzegelen? Hoe gaat dat werken? Wat als je ook af en toe op zee vaart? En wie gaat dat betalen? Waarom wij en niet de andere waterweggebruikers? Wat dan weer op onbegrip bij andere volksvertegenwoordigers leidt. Pieter Lanser ook van D'66: "De kwaliteit van het oppervlaktewater schijnt, gelet op de reacties, veel watersporters een rotzorg te zijn."

Opvallend is dat er maar weinig kennis is van de feiten rond om het lozingsverbod en de recent aangenomen motie deze uit te breiden met een verplichte verzegeling van de buitenwaterafvoer van de vuilwatertank. Zo weet niemand het exacte aantal vuilwaterstations te noemen. De één heeft het over 300, de ander over 400. Volgens de ANWB Wateralmanak deel II (2018) zijn er 493 afgiftepunten voor vuilwater in (jacht)havens. Opvallend is dat slechts 195 van die punten hebben opgegeven welke kosten er gemoeid zijn met het afgeven van vuilwater. Gemiddeld komen de kosten over deze 195 punten uit op € 1,99 per m3. In reacties op sociale media liggen de kosten zo rond de € 5-6 per keer legen voor passanten en dat het legen vaak is inbegrepen bij de kosten van de ligplaats in de eigen thuishaven. Het aantal stations is naar mijn mening aan de lage kant (ongeveer 40% van alle havens), maar de spreiding over hele land is wel goed. Zie de figuur, waarbij de havens met een vuilwaterstation rood zijn gemerkt.

Ook worden er heel erg veel verschillende aantallen genoemd als het gaat om het aantal schepen welke door het lozingsverbod geraakt worden. Soms heeft men het over 200.000, dan weer over 260.000 pleziervaartuigen, in de pers soms weer over 400.000 en het Watersportverbond heeft het weer over 150.000.

Harde cijfers over de invloed van de pleziervaart op de waterkwaliteit blijken er nauwelijks te zijn. Al niet bij het invoeren van het lozingsverbod en ook nu niet. Het is dus lastig om te bepalen of het verbod enig effect heeft gehad. De metingen die er wel zijn laten een verschillend beeld zien. Zo zou de watersport slechts voor 1% verantwoordelijk zijn voor de lozing van zuurstofbindende stoffen en nutriënten (voor bepaalde organismen voedzame stoffen). Andere metingen in een relatief gesloten gebied als de Vinkeveense plassen constateren (logischerwijs) dat de vervuiling rond concentratieplaatsen van jachten groter is.

Schokkend vind ik toch vooral ook het beeld dat men in Den Haag kennelijk van de pleziervaart heeft. Zie de eerder genoemde reactie van Lanser, waarmee hij de plank toch behoorlijk misslaat. Alle watersporters hebben een groot belang bij schoon vaar- en zwemwater. Waarschijnlijk veel meer dan mensen die nooit op of aan het water recreëren. Watersporters zitten echter niet te wachten op lukraak regelgeving uit Den Haag die hen vervolgens opzadelt met extra kosten en onpraktische regeltjes.
Maar ook vroeger dacht men al niet zo positief. In 2004 antwoorde de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat op enkele kamervragen over het toen nog komende lozingsverbod voor de recreatievaart (klik hier voor het origineel). Ik citeer:
  • "Voor absolute noodgevallen is ook een emmer (bij voorkeur met deksel) wellicht een bruikbaar alternatief." Of te wel: Als de nood hoog is en je geen vuilwatertank hebt, ga je maar op de emmer zitten. In Den Haag kunnen ze best denken in praktische oplossingen, mogen we dan ook om praktisch uitvoerbare regels vragen?
  • "Rentabiliteit van de investering is voor pleziervaartuigen minder relevant." Voor een enkeling wellicht, maar elke eigenaar van een jacht weegt de kosten en andere aspecten als gemak ed. wel degelijk af voor hij of zij die investering doet. En aangezien het om een hobby gaat mag het soms wat kosten, maar dat zegt niet dat alle watersporters onbeperkte middelen hebben. Er zijn er genoeg die thuis bij wijze van spreken op een houtje bijten om toch maar hun bootje te kunnen blijven varen.
  • "Het gaat hier om pleziervaart, een luxe activiteit, tegenover hygiëne en volksgezondheid. De kosten van inbouw van een vuilwatertank of mobiel toilet zijn in relatie tot de totale kosten van de desbetreffende vaartuigen gering. Een economische afweging van investering versus rendement slaat dan ook in alle gevallen door naar het milieurendement." Voor een jacht van € 100.000 gaat dat wellicht op, maar niet iedereen heeft het zo breed. Er varen ook kajuitjachten rond die de eigenaar voor € 5.000 heeft weten te kopen of voor zelfs nog minder. Een vuilwaterinstallatie kost dan mogelijk zelfs meer dan het schip zelf.
Wat betreft het imago van onze sport ligt er denk ik nog een schone taak voor de lobby van onze belangenbehartigers van de diverse sportbonden en de Hiswa.

(*) De Vaarwijzer Nieuwsbrief heeft geen politieke kleur, maar wij staan voor het belang van de watersport en scheepvaart. Wij zijn erg kritisch op het beleid van de overheid en groot voorstander van effectief en efficiënt beleid. Niet voor meer regels, maar voor goede regels die in de praktijk ook werken. Uw redacteur is daarnaast persoonlijk van mening dat onze volksvertegenwoordiging ook de watersporter dient te vertegenwoordigen. En dat iemand die gekozen is niet een blanco volmacht heeft om maar lukraak politiek te bedrijven.

Watersport evenementen

Ook de komende maanden zijn er nog genoeg interessante evenementen voor de watersporter. De ANWB heeft ze op een rij gezet; klik hier ...

Onderzoek naar LED-verlichting

Af en toe stilstaand beeld op je tv. Tikken en kraken op je radio-ontvanger. Het zijn voorbeelden van hinder die kan ontstaan door LED-verlichting die stoort. AIS zenders die van de kaart verdwijnen. Reden voor Agentschap Telecom om LED-lampen te onderzoeken. Online verder lezen …

Nieuwe vaarroutes door Groningen

Groningen krijgt zeven nieuwe vaarroutes, met elk een eigen typisch Gronings thema. Het gaat om de thema’s het Wad, de strijd tegen het water, het grensgebied met Duitsland, de Graanrepubliek Oldambt, de Veenkoloniën, de borgen en kastelen van het hoge Noorden en het middeleeuwse handelsnetwerk Hanze.
Per route wordt aangegeven voor welk type boot de route bevaarbaar is. De vaarroutes worden maximaal 30 kilometer lang en komen volgend vaarseizoen beschikbaar. Lees verder op de website …

Nog meer vaarroutes (niet alleen door Groningen) vindt u in de volgende boeken:

Hoezo kunnen vrouwen niet zeilen?

Vorige week schreven wij over het verschijnen van het nieuwe boek 'Vrouwen kunnen niet zeilen' van Wieke van Oordt, bekend van haar vele kinderboeken en het maandblad Zeilen. Zij ging op onderzoek uit in de zeilerswereld en ontdekte – van binnenuit – welke vooroordelen er nog leven, en welke clichés nog steeds de ronde doen in het 'mannenbolwerk' dat de watersportwereld heet. Natuurlijk is dit boek leuk én herkenbaar voor zeilers, maar zeker ook de moeite waard voor mensen die nog nooit een boot van binnen hebben gezien. Ze beschrijft haar ervaringen in aantal humoristische korte verhalen waarbij zij zichzelf ook niet spaart. Het hele spectrum aan emoties komt langs op het pad naar haar groei tot een zeiler vol zelfvertrouwen.

Daarom staat dit boek bij ons op één voor Sinterklaas ! Om u een beeld te geven vindt u op de website nu ook een hoofdstuk uit het boek als gratis download.

eSail Sailing Simulator

Zeilen leren op de computer kan vanaf nu ook met de nieuwe eSail Sailing Simulator. Met de simulator leert u de basis van gijpen tot ankeren, ontdek de virtuele wateren en neem deel aan wedstrijden. Meer op de website …

BTW verhoging

Vanaf 1 januari gaat het lage BTW tarief van 6% naar 9%. De meeste watersportboeken vallen onder het lage tarief. Hoewel de meeste uitgevers nog geen nieuwe prijzen bekend hebben gemaakt, is het redelijk te verwachten dat veel boeken volgend jaar in prijs zullen stijgen. Veel boeken, zoals bijvoorbeeld leesboeken, maar ook veel vaargidsen verschijnen niet elk jaar in een nieuwe editie en kunt u dus prima nu al bestellen. En zo bespaart u zich in ieder geval een mogelijke prijsstijging van 3%.

Post volgen

Vorige week vertelde ik u over mijn bezoek aan onze collega's bij Coolblue. Om te voorkomen dat mensen die elkaar kennen of collega bij elkaar zouden klitten, was iedereen aan een aparte tafel ingedeeld. Zo kwam ik bij toeval naast iemand van PostNL te zitten. Leuk natuurlijk omdat onze nationale postbezorger dus kennelijk met deels dezelfde technieken en gereedschappen werkt. Hij wees mij op het gemak van de app van PostNL. Hierin kunt u voor uw adres een account aanmaken. Daarna krijgt u een code thuis per post en daarmee 'claimt' u in de app uw eigen adres. Vanaf dat moment kunt u in de app zien of er post naar u onderweg is en dat al vanaf het moment dat de brief of het pakje in het sorteercentrum gescand is en uw adres is herkend. Een handige functie vooral omdat gewone brievenbuspost geen track&trace kent. Op deze manier kunt u deze post toch volgen.

Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee

Scandinavië is wellicht één van mooiste bestemmingen die binnen bereik ligt van een gemiddelde zomervakantie. Met alle inhammen, eilandjes en fjorden is de kustlijn onmetelijk en de natuur soms overweldigend. Gecombineerd met vriendelijke bewoners, maakt dat veel watersporters hier graag weer heen varen. Vanaf deze week kan dat met de nieuwe en herziene editie van de Vaarwijzer Scandinavië en Oostzee. Auteur René Vleut is grondig te werk gegaan om deze populaire Vaarwijzer weer helemaal up-to-date te brengen.

Het kleinste kamertje

De meeste kajuitjachten hebben er één; een kleinste kamertje. Of noemen we dat aan boord beter 'de kleinste hut'? Aan boord is het al lang niet meer een kwestie van doortrekken. Sinds 2009 is het pleziervaartuigen op de Nederlandse binnenwateren namelijk verboden om afvalwater uit het toilet rechtstreeks te lozen in het oppervlakte water. Dat betekent dat het afvalwater opgevangen moet worden. Lozen mag dan op open zee (de Waddenzee is formeel binnenwater) of men kan het afvalwater afgeven bij speciale afgiftepunten.

Vooral voor bestaande jachten gaf dit problemen en extra kosten voor het inbouwen van een vuilwatertank, gedoe met onvoldoende afgiftepunten en veel mensen vinden het ook geen prettig idee om al die sh.. ergens aan boord te hebben. Het doel; schoon oppervlakte water gaat natuurlijk iedereen aan, maar echt praktisch is het allemaal niet. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat kennelijk ook geconstateerd en zij is voornemens om de regels aan te passen. Wat dat mogelijk voor u kan betekenen leest u hier.

Het verbod is een 'lozingsverbod' dat betekent dat het lozen van afvalwater niet is toegestaan, maar om dit te handhaven moet u op heterdaad betrapt worden terwijl u de inhoud van het toilet (of vuilwatertank) overboord pompt. In de praktijk blijkt dat lastig en ik heb zelf in al die jaren nog nooit gehoord dat iemand daarvoor is beboet.

Het is dus ook gewoon toegestaan dat het toilet via een afsluiter rechtstreeks op het oppervlaktewater is aangesloten. Op zee mag lozen immers wel. Een vuilwatertank die rechtstreeks op het toilet is aangesloten is niet verplicht. Precies daarom moet een opsporingsambtenaar u dus op heterdaad bestraffen. Het lozingsverbod is daardoor moeilijk te handhaven en lijkt mede daardoor niet echt serieus genomen te worden. Daarmee neemt de watersport wel een risico. Niet alleen varen en zwemmen we in ons eigen afval, ook kan de minister nu grijpen naar zwaardere regels. Het verzegelen van de buitenboordafsluiting van het toilet of het verplicht stellen van een vuilwatertank zou zo'n maatregel kunnen zijn.

In juni van dit jaar heeft de minister de Tweede Kamer toegezegd te komen met nieuwe regels. Het verplicht verzegelen van de buitenboordafvoer is zo'n mogelijkheid die zij expliciet noemt in de informatie die zij naar de Tweede Kamer zond.

Toch denkt de minister niet alleen aan strengere regels. Het lozingsverbod houdt nu in dat al het afvalwater van het toiletgebruik niet op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Ook niet als het eerst gereinigd zou worden. Hierdoor is het voor jachteigenaren niet aantrekkelijk te investeren in een systeem die het afvalwater aan boord reinigt. De minister denkt daarom nu aan een aanpassing van de regels zodat lozen van afvalwater na zuivering aan boord wel is toegestaan. Hiermee hoopt de minister tegemoet te komen aan de bezwaren van aan vuilwatertank en wil zij de jachteigenaren aanspreken op het gezamenlijk belang van schoon vaar- en zwemwater. Het lijkt wel een beetje op de oude stok en wortel tactiek die minister Winsemius destijds heeft ingevoerd als milieuminister.

Vooropgesteld dat de watersporter als één van de eerste belang heeft bij schoon vaarwater zie ik wel enkele grote bezwaren. Verplichte verzegeling zal de overheid echt niet zelf gaan uitvoeren. Daar hebben ze geen menskracht voor. Dat betekent vermoedelijk dat dit wordt uitbesteed aan particuliere bedrijven en dat de jachteigenaar daarvoor de rekening betaalt. Met voorrijkosten ed. kan dat flink in de papieren lopen. 'Horror' verhalen over de verplichte installatie en keuring van de AIS voor schepen langer dan 20 meter en vooral de kosten die men daarvoor in rekening brengt hoor ik met regelmaat. Verder levert het ook veel administratie op en zal er toch ergens een registratie moeten zijn van al die verzegelingen. Krijgen we via de achterdeur alsnog de zo gevreesde verplichte vaartuigregistratie? En hoe gaat het gecontroleerd worden? Komt er een handhaver de kleinste hut aan boord controleren en gaat ondersteboven achter het toilet kijken of de verzegeling wel in orde is? En moeten onze putsen dan strak ook achter slot en grendel?

Achtereenvolgende regeringen hadden vermindering van de administratieve lastendruk als stelregel. En dat is goed. Toch dreigt het fiasco van het lozingsverbod tot een nieuwe aanslag op de vrijheid van de watersport. En hoe zit het met al die andere schepen die op onze binnenwateren varen en nog wel hun afvalwater rechtstreeks mogen lozen? Alleen de recreatie aanpakken lijkt mij niet fair. Cijfers over hoeveel de pleziervaart bijdraagt aan de vervuiling van het oppervlakte water zijn mij niet bekend. Evenmin welke veranderingen daarin (positief of negatief) gemeten zijn sinds de invoering van het lozingsverbod. Ik hoop dan ook van harte dat de belangenbehartigers van de watersport hier hun werk doen en de minister weten te bewegen tot vooral praktische en werkbare oplossingen, maar dat die dan wel voor iedereen moeten gelden.

Achter de schermen

Achter de schermen zijn wij druk bezig met de website van Vaarwinkel. Stap voor stap zult u daar de komende maanden nog meer van horen en zien. Eén vernieuwing hebben wij vast online gezet om kijken wat u er van vindt. Vaak krijgen wij de vraag "staat haven ... ook op kaart … ?" Om daar antwoord op te kunnen geven zijn we bezig de grenzen van alle kaarten die wij verkopen te digitaliseren. Bij een vaarkaart wordt deze getoond op een interactief kaartje. Zo ziet u in één oogopslag welk vaargebied op een kaart staat en u kunt ook inzoomen en de kaart verschuiven om te zien of die ene haven of dat leuke stadje nu wel of niet op die kaart staat. Bekijkt u maar eens de volgende voorbeelden en laat ons weten wat u er van vindt:

Ook andere uitgevers van kaarten zijn gevraagd om hier aan mee te doen en ons de juiste gegevens aan te leveren.

Het kleinste kamertje (1)

De meeste kajuitjachten hebben er één; een kleinste kamertje. Of heet dat aan boord beter de kleinste hut? Aan boord is het al lang niet meer een kwestie van doortrekken. Sinds 2009 is het pleziervaartuigen op de Nederlandse binnenwateren namelijk verboden om afvalwater uit het toilet rechtstreeks te lozen in het oppervlakte water. Dat betekent dat het afvalwater opgevangen moet worden. Lozen mag dan op open zee (de Waddenzee is formeel binnenwater) of men mag het afvalwater afgeven bij speciale afgiftepunten.
Vooral voor bestaande jachten gaf dit problemen en extra kosten voor het inbouwen van een vuilwatertank en veel mensen vinden het ook geen prettig idee om al die sh.. ergens aan boord te hebben. Het doel; schoon oppervlakte water gaat natuurlijk iedereen aan, maar echt praktisch is het allemaal niet. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat kennelijk ook geconstateerd en zij is voornemens om de regels aan te passen. Wat dat mogelijk voor u kan betekenen leest u in het vervolg op de website …

Schipper blijft de baas, ook bij extreem weer

Rijkswaterstaat krijgt geen wettelijke bevoegdheid om bij extreem weer het scheepvaartverkeer stil te leggen. De aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na ‘Grave’ om dat juist wel te regelen, staat volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) haaks op de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan boord. Die ligt volgens de geldende regelgeving te allen tijde bij de schipper. Lees online verder …

Rijkswaterstaat keurt Amsterdams plan voor brug over IJ af

Een flinke tegenvaller voor de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur voor een fiets-en voetgangersbrug over het IJ. Rijkswaterstaat heeft de zes ontwerpen die er tot nu toe lagen voor een fietsbrug over het Amsterdamse IJ afgekeurd. Volgens een woordvoerder voldoen ze niet aan de veiligheidseisen.
Ondanks grote bezwaren van de scheepvaart stemde de gemeenteraad van Amsterdam vorig jaar in met het plan om de Javabrug te bouwen over het IJ, die Amsterdam-Noord met de rest van de stad verbindt. Lees verder op de website …

Vrouwen kunnen niet zeilen

Watersport is een aparte wereld. Een conservatieve wereld en soms een echt mannenbolwerk. Maar is dat nog steeds zo? Wieke van Oordt dook in de wondere wereld van de watersport en struikelde over het ene na het andere watersportcliché. Waarom staan de beste stuurlui eigenlijk altijd aan wal? Waarom is de man altijd de schipper en de vrouw de maat? Kunnen vrouwen inderdaad niet zeilen?

Het resultaat een plezierig leesbaar en vermakelijk boek. Perfect als 'schoenkadootje' voor die meevarende vrouwen en zeker ook voor de trotse stuurmannen.
Vrouwen kunnen niet zeilen is te bestellen in de Vaarwinkel …

Winnaars Maritime Awards 2018 blinken uit in innovatie

In Zaandam zijn op 12 november de winnaars van de Maritime Awards 2018 bekendgemaakt. 1.000 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium het belang van de sector en overhandigde tevens de Maritieme Monitor en Havenmonitor. Lees over de verschillende winnaars op de website …

Zeemanschap

Dick Hughes schreef al enkele praktische boordboeken over zeemandschap. Deze week verscheen het nieuwe Boordboek Buitengaats zeemanschap. Het concept is eenvoudig. Een dun boekje met veel kleurrijke illustraties waarin over één onderwerp heel veel praktische tips worden gegeven. Het Boordboek Buitengaats zeemanschap richt zich op de zeiler die voor het eerst naar zee gaat en zij die voor het eerst een echte oversteek willen maken. Wat te doen bij mist op volle zee? Hoe te zeilen tussen windparken, rond platforms en rekening houden met verkeersscheidingsstelsels. Hoe uw schip en uzelf voor te bereiden? Maar ook zaken als noodnavigatie komen aan bod.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer ilent inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerzeilen topsport trends tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.