GalleryMaritime is verhuisd

GalleryMaritime heeft na 17 jaar promotie van hedendaagse maritieme kunst vanuit het Middelburgse een geheel nieuwe locatie gezocht én gevonden in het Noord Bevelandse Colijnsplaat op 200 meter van het water. Galeriste Dimp Nelemans en beeldhouwer Ludo van Well vieren de installatie van de nieuwe galerie met een feestelijke opening en receptie van de expositie “SEASIDE” (zaterdag 1 juli 2017 13.30 uur). De officiële opening zal worden verricht door Marcel Delhez, burgemeester van Noord Beveland.

De vergrote galerieruimte biedt de gelegenheid om een gevarieerde presentatie van maritieme kunstwerken aan het publiek te tonen. Maritieme kunstliefhebbers en watersporters vinden de nieuwe galerie-locatie aan de lommerrijke Voorstraat 45, Colijnsplaat.

Den Haag wordt grachtenstad

Den Haag begint recreatie op het water steeds meer te omarmen. En dan hebben we het niet over de formatie van een nieuw kabinet. Alhoewel ik wel denk dat alle partijen het op dat punt snel eens zouden kunnen worden. Na de opening van het Zeil-Topsportcentrum in Scheveningen en de komst van de Volvo Ocean Race.  Wil de gemeente Den Haag nu met een reeks maatregelen van de stad een echte grachtenstad maken.
Oude grachten in ere herstellen, compleet nieuwe waterwegen en havens, extra aanlegsteigers en meer bootverhuur. Online verder lezen ...

Een snelle blik op de ANWB Waterkaart van Den Haag (ANWB Waterkaart H) leert dat ook nu al met een doorvaarthoogte van maximaal 2,3 meter een deel van bevaarbaar Den Haag bereikbaar is, maar dat ook met een hogere doorvaarthoogte toch nog veel havens zijn te bereiken omdat veel bruggen naar de stad beweegbaar zijn. Pas als u echt het hart van de stad over het water wilt bereiken gaat de doorvaart meespelen. Maar met de rondvaarten van de Ooievaart en af en toe bukken is veel mogelijk.

Team Brunel is terug

Gisteravond laat is bekend gemaakt dat Team Brunel opnieuw meedoet aan de Volvo Ocean Race. Na het succes van Team Brunel in 2014-15 staat Bouwe Bekking opnieuw aan het roer. Dit wordt voor Bekking zijn achtste editie van de race rond de wereld, dit maakt hem de meest ervaren VOR Schipper ooit. Het doel is dan ook om te verbinden en ervaring en kennis te delen, hiermee worden nieuwe toekomstmogelijkheden gecreëerd. Onder andere Carlo Huisman die recent met Emirates Team New Zealand de America’s cup heeft gewonnen is gecontracteerd bij Team Brunel. Online verder lezen ...

Politieboten liggen weer aan de kant

De boten van de Waterpolitie liggen sinds vandaag weer aan de kant. Daarmee is de eerder opgeschorte actie hervat. Er is een groot gebrek aan informatie van en gebrek aan vertrouwen in de korpsleiding. Daarom willen veel varende agenten weer actievoeren door niet meer uit te varen. Lees verder op de website ...

Nieuwe Hydrografische kaarten voor de Waddenzee

De nieuwe kaarten voor de Waddenzee van de Dienst der Hydrografie zijn verschenen. kaartenset 1811 toont het westelijk deel van de Waddenzee ongeveer tot en met Harlingen en inclusief Terschelling. Kaartenset 1812 toont het oostelijke deel van de Waddenzee van Ameland tot aan Emden en het Duitse Waddeneiland Juist. De 1800 serie kaartensets van de Nederlandse Dienst der Hydrografie bestaan altijd een overzichtskaart op grote schaal, diverse kustkaarten en een aantal detailkaarten op kleine schaal. De kaartensets zijn bij uitstek geschikt voor de pleziervaart, maar ook populair bij de kleinere beroepsvaart (SOLAS).

Even voorstellen

"Hallo, ik ben Navigator. De nieuwe mascote van Vaarwinkel.nl. Ik spring in waar nodig. Bezorg pakjes, help in het magazijn, zet mijn tanden in te hoge prijzen en geef graag advies. Stel mij een vraag en ik probeer u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Dat alles om u beter voorbereid het water op te helpen."

Vanaf deze week versterkt Navigator ons team en zult u hem vaker tegenkomen. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.

CVO voor zeeschepen en skûtsjes

De IFKS klasse organisatie van de Skûtsjes bekend van het Skûtsjesilen heeft een brandbrief geschreven aan de minister. De meeste wedstrijd Skûtsjes zijn net iets langer dan 20 meter en vallen daardoor onder de regels voor het Certificaat van Onderzoek (CvO) en de recent ingevoerde verplichting om een AIS Transponder te gebruiken. Zij verzoeken de minister nu om vrijstelling. Terecht dat een organisatie als het IFKS opkomt voor de belangen van haar leden, maar ik hoop wel dat de minister zo sportief is om dan te komen met een vrijstellingsregeling die ook open staat voor anderen. Bijvoorbeeld voor al die schepen van Scouting en de Zeekadetten die immers de jeugd in aanraking brengen met het water en stimuleren te kiezen voor een varend beroep. Of misschien een subsidie dat organisaties die een goed doel nastreven in ieder geval de kosten voor certificering terug kunnen krijgen.

Eerder schreven wij in deze nieuwsbrief dat ook eigenaren van zeegaande pleziervaartuigen en daaronder vallen ook veel historische schepen die nu niet meer professioneel worden gebruikt ook aan een CvO moeten. Veel van die voormalige zeeschepen varen wisselend op zee en op het binnenwater. In de Nederlandse binnenvaartregels staat dat elk schip langer dan 20 meter (of lengte x breedte x diepgang > 100 m3) een certificaat moet hebben. Voor zeegaande pleziervaartuigen bestaat er echter in Nederland geen certificaat of men moet zich onder Klasse (bijv. Lloyds) laten certificeren. Dat laatste is voor vooral oudere vaartuigen niet haalbaar. Hierdoor ontstond er discussie en dat is nooit goed als het om certificering gaat. Een certificaat dient immers alle discussie weg te nemen.

Zo waren er mensen die van mening waren dat een zeeschip op het binnenwater geen certificaat moet hebben. Niet juist; in de wet staat "elk schip". Zo waren en zijn er nog steeds mensen die zeggen dat als een zeeschip een zeebrief heeft dit geldt als en certificaat en er dus geen CvO nodig is. Niet juist. Een zeebrief is een soort van paspoort en een bewijs van de nationaliteit van het schip. Elk schip met een zeebrief moet ook een meetbrief hebben. Echter een meetbrief zegt alleen iets over de afmetingen van een schip en dus niets over het voldoen aan bepaalde (technische) eisen. Om een meetbrief te krijgen moet een zeeschip ingeschreven zijn in het Kadaster als zeeschip. Maar ook dat zegt niets over eisen, maar alleen iets over het eigendom.
Dat er verwarring was is op zich niet vreemd, want zelfs de deskundigen verschilden van mening. Eén van hen, Robin Hoekstra van BSC was het met mij eens dat dit onwenselijk is en heeft daarom ILenT (scheepvaartinspectie) om een duidelijk standpunt gevraagd. Daarbij is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn de regels en beleidsdoelstellingen ook juridisch getoetst en afgestemd. ILenT komt nu gelukkig met een duidelijke uitspraak: "Zeeschepen die op de binnenwateren varen en geen certificaat hebben moeten een CvO hebben. Een zeebrief, meetbrief of bijvoorbeeld een CE-Markering gelden niet als een certificaat. Bestaande zeeschepen kunnen nog tot eind 2018 onder de overgangsregeling een CvO aanvragen." Alle deskundigen die keuringen ed. doen zijn inmiddels geïnformeerd en ILenT zal hierover ook nog nadere communicatie verspreiden.

Zesde team in Volvo Ocean Race

Het zesde team voor de aankomende Volvo Ocean Race is bekend gemaakt. Team ‘Turn the Tide on Plastic‘ wordt geleid door oceaanveteraan Dee Caffari die eerder enkele etappes meevoer met team SCA. Zoals de naam al aangeeft heeft het team een duidelijke boodschap: bewustzijn verhogen over de vervuiling van de oceanen. Het team wordt gesteund door de Mirpuri-foundation.

Ook maakt de Volvo Ocean Race dat men voortaan elke twee jaar van start wil gaan. Hierdoor hoopt men dat de race nog interessanter wordt voor sponsoren, teams en ontvangende havenplaatsen. Ik hoop van harte dat dit waarheid wordt, want de werkelijkheid is op dit moment dat teams moeilijk de financiering rondkrijgen. Nog twee van de acht VO65-boten zitten nu nog zonder sponsor. De race-organisatie wil het liefst met het volle aantal van 8 boten van start kunnen gaan. Maar de start is al in oktober, wat de tijd voor een voorbereiding wel erg kort maakt. Voordeel is wel dat de schepen van de organisatie zijn en al min of meer klaarliggen. Lees ook online op de site van Zeilen ...

Samenwerking moet varen op het IJsselmeer leuker maken

Met trots presenteren  Marina Den Oever, Marina Makkum, Jachthaven Andijk, Marina Volendam, Jachthaven Lelystad Haven, Jachthaven Waterland (Monnickendam) en Marina Muiderzand (Almere) een nieuw samenwerkingsverband om varen op het IJsselmeer nog leuker te maken. De havens bieden een spaarsysteem aan waarbij de 4e overnachting in een deelnemende jachthaven gratis is. Een vorm van samenwerking waarmee ook elders al ervaring is. Lees verder op de website ...

Team Akzo Nobel komt 'thuis'

In de vroege avond van maandag 19 juni was het eindelijk zo ver. De (tot nu toe) enige Nederlandse boot in de aankomende Volvo Ocean Race kwam thuis in Scheveningen, waar ook de basis van het team is. Maanden werk zitten er in de boot, die nieuw voor het team gebouwd is. Volvo Ocean Race fanaten Monique Hut en Marc Bosch en redacteurs van het blad Zeilen stonden Team AkzoNobel op de pier op te wachten. Lees online verder ...

Funding voor bootdeelplatform Barqo

Botendeelplatform Barqo heeft 434.552 euro aan financiering opgehaald met een crowdfundingcampagne. Niet het bedrag waarop men gehoopt had, maar meer dan nodig om de ambitieuze groeiplannen van de website waar te kunnen maken. Ook concurrent Tubbber is op zoek naar geld om te groeien (zie Tubbber op Leapfunder).

Interessant is hoe beide websites zich ontwikkelen. Waarbij Tubbber ontstaan is vanuit een verhuurplatform voor commerciële verhuurjachten, wil Barqo juist internationale groei bereiken door ook een internationaal al dan niet commerciëel aanbod op te kunnen nemen. Ze hebben in ieder geval gemeen dat alleen het bootdelen in Nederland onvoldoende is om een rendabele onderneming neer te zetten. Groei naar het buitenland en stevige automatisering van het verhuurproces lijken onontbeerlijk.

Nieuw verkeersbord in het RPR


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een nieuw verkeersteken toegevoegd aan het Rijnvaart Politiereglement (RPR). Het gaat om een verkeersbord dat aangeeft dat het gebruik van walstroom ter plaatse verplicht is. Er is expres niet gekozen voor een generatorverbod.

Nu op steeds meer plaatsen het gebruik van walstroom verplicht is, is het logisch dit ook met een bord duidelijk te maken. Het zal nog even duren voor het nieuwe bord daadwerkelijk in het Nederlandse RPR is opgenomen, maar aangezien het in de CCR is aangenomen is dat nog slechts een kwestie van tijd.

Voldoen aan de regels

Ons stukje van vorige week waarin stond dat één op de vier jachten in België niet aan de regels zou voldoen, riep veel reacties op. Aan welke regels wordt dan niet voldaan/ Wat zijn dan de regels waaraan je op zee moet voldoen? Kunnen jullie niet een overzicht maken van die regels? En meer vragen van die strekking.

Terechte vragen. De bron van het oorspronkelijke bericht geeft helaas niet veel duidelijkheid aan welke regels wel of niet voldaan zou worden. Waarbij er ook nog een verschil bestaat tussen "echte regels" en "regels van gezond verstand", maar die niet letterlijk in de wet staan. En dan zijn er ook nog nationale verschillen. In België is bijvoorbeeld een marifoon verplicht voor een kajuitjacht langer dan 7 meter. In Nederland is dat pas vanaf 20 meter. Op de Westerschelde moet u een exemplaar van het Scheepvaartreglement Westerschelde aan boord hebben. Op zee heeft u in Nederland en België met een snelvarende motorboot geen vaarbewijs nodig, vaart u de haven in weer wel. Etc, etc..

Aan de regels voldoen of in het Engels "compliance" is van groot belang in de beroepsvaart. Er bestaat een hele industrie van bedrijven die scheepvaartbedrijven en bemanningen helpen aan de regels te voldoen. Voor de pleziervaart speelt dat nauwelijks, maar de vraag groeit wel. Ons motto is niet voor niets "beter voorbereid het water op" en wij zullen zeker met antwoorden op de gestelde vragen komen. Onder andere in de Vaarwijzer Nieuwsbrief, maar even een simpel lijstje maken is beslist niet voldoende. Kortom wordt vervolgd.

Waterland App

De Nieuwe Vaarkaart maakt vaarkaarten voor de Nederlandse binnenwateren die gebruikt kunnen worden als alternatief voor de bekende ANWB Waterkaarten. De Nieuwe Vaarkaart onderscheidt zich onder andere door bij de papieren kaart een licentie te geven waarmee u een jaar lang de gekochte kaart ook digitaal in een app kan gebruiken. Tot op heden was dat geen 'echte' app maar een zogenaamde webapp. Een website die zich als website gedraagt.

Sinds vorige week is daarvoor in de plaats de NL Waterland App geïntroduceerd. Een app die te vinden is in de App Store van Apple en de Google Play Store. De basisversie van de app bestaat uit een eenvoudige kaart van Nederland met diverse toeristische informatie, zoals restaurants of bijvoorbeeld activiteiten die in de buurt van het water zijn te bezoeken. Activeert u uw licentie die bij de papieren kaart zit, dan krijgt u voor dat vaargebied ook de vaartechnische informatie met boeien, tonnen en bijvoorbeeld de informatie van bruggen en sluizen.

De Nieuwe Vaarkaart en ook de speciale atlas uitvoeringen van de kaarten koopt u in de Vaarwinkel ... Bij elke kaart zit dus een code om de vaartechnische informatie in de NL Waterland App te activeren.

Voorkom diefstal

De Politie Nederland heeft een handig lijstje gemaakt met tips om diefstal van uw vaartuig of buitenboordmotor te voorkomen. Klik hier ...

Raad van State zet streep door nieuw vergunningsysteem voor rondvaartboten

Het nieuwe vergunningsstelsel voor rondvaartboten in Amsterdam loopt uit in een grote bende. Nu heeft de Raad van State het plan van wethouder Udo Kock om een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten in te stellen, naar de prullenbak verwezen. Daarmee blijven de oude vergunningen, die voor onbepaalde tijd zijn verstrekt, voorlopig gelden. Lees online verder ...

Donkere wolken boven de Duitse historische vloot

De Duitse regering heeft in een vier uur durend overleg met vertegenwoordigers van de traditionele vloot in Duitsland geen enkele toezegging gedaan over versoepeling van de nieuwe eisen aan schepen en bemanningen. Het Dachverband der deutschen Traditionsschiffe vreest dat het varend erfgoed onder het aangekondigde regime niet meer in de vaart kan worden gehouden. Online verder lezen in de Scheepspost ...

Ondeugdelijke koolmonoxidemelders

Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxidemelders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders gaat het alarm niet af als er sprake is van koolmonoxide. 6 van de onderzochte CO-melders geven geen storingssignaal als de sensor defect is. De verkoop van de onveilige CO-melders is verboden. Lees verder op de website van de ANWB ...

Armada vertrokken naar Chatham

Vanuit Vlissingen zijn dinsdagochtend zo'n negentig zeilboten vertrokken voor een tocht naar het Engelse Chatham. In die stad wordt groots herdacht hoe de Britse vloot 350 jaar geleden werd verslagen, onder leiding van de zeeheld Michiel de Ruyter. Online verder lezen ...

Een op vier pleziervaartuigen in België in overtreding

Een kwart van de pleziervaartuigen in België blijkt niet te voldoen aan de voorschriften. Heel wat zeil- en motorjachten kiezen deze zomer voor de Noordzee en veiligheid is op zo’n druk bevaren water erg belangrijk.
"Van de inspecties die wij de afgelopen jaren uitvoerden stelden wij vast dat zo’n 26 % van de pleziervaarders niet in regel is", zegt Eric Hiele, hoofd-scheepvaart deskundige. "We verbaliseren die groep niet. Die mensen worden gesensibiliseerd of aangesproken om zich in regel te stellen."

Ook het gebrek aan nautische kennis is een heikel punt. In België is net als in Nederland geen vaarbewijs verplicht om als pleziervaarder op zee te mogen gaan.

En hoe is het bij u aan boord geregeld? Voldoet uw schip aan de voorschriften en is de veiligheidsuitrusting op orde? Weet u welke kennis u moet hebben en heeft u ook de juiste papieren. Want een vaarbewijs is wellicht op zee niet verplicht. As u een marifoon aan boord heeft moet u wel een bedieningscertificaat hebben en de apparatuur moet zijn geregistreerd. En wat als u een haven inloopt. Zijn de documenten dan in orde?
Kortom ga goed voorbereid het water op. En dan is het veel meer genieten.

Speeltje

Als geld geen rol speelt ... dan koop je toch een duikboot voor bij het superjacht. Meer dan 8 jaar onderzoek en testen gingen aan de Neyk submarine vooraf en nog uit Nederland ook. In januari wordt de eerste verwacht. Klik hier ...

Varen over de Turfroute gratis

Watersporters hoeven geen geld meer te betalen om te varen over de Turfroute. Tot nu toe moesten mensen een zogenaamd vignet aanschaffen. De provincie Friesland wil graag watersporters gastvrij ontvangen. Ook de pauzetijden van de brugbediening zijn afgeschaft. Online verder lezen ...

Garnalen antifouling

Belgische onderzoekers hebben een duurzame beschermlaag voor boten ontwikkeld op basis van gerecycled afval van schaaldieren. De beschermlaag is aangebracht op een gedeelte van de zeilboot van zeiler Erik Kiekens, die op 8 juli uit Oostende vertrekt voor een tocht rond de wereld. Online verder lezen ...

WK Slalom windsurfen

Van 12 tot en met 17 juni strijden de allerbeste Slalom windsurfers om de wereldtitel, tijdens het Paal 17 IFCA Slalom Worlds. In de branding voor Paal 17 (Texel) onder meer Nederlandse slalom toppers als Jordy Vonk, Ingmar Waldorf en Adriaan van Rijsselberghe. Lees verder op de website ...

Zeilers herdenken Michiel de Ruyter

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham ondernam en daar de Engelse vloot een flinke slag toebracht. Op dinsdag 13 juni vertrekken zo'n 90 zeiljachten uit Michiel de Ruyter’s geboorteplaats Vlissingen voor een oversteek naar het Engelse Chatham. Ze gaan de roemruchte Tocht naar Chatham herdenken die De Ruyter 350 jaar geleden ondernam. Lees het volledige bericht op de website ...

Watersportbrochure Friesland

De Provincie Friesland heeft een handige watersportbrochure samengesteld. In de watersportbrochure 2017 vindt u nuttige tips over o.a. brugtijden, verkeersborden, afmeren, vaarroutes en elektrische oplaadpunten. De brochure is ook verkrijgbaar in het Duits en Engels. U kunt de brochures downloaden van de site ...

Scheepsuitdrukkingen verbeeld

'Tussen wal en schip raken', 'Het schip ingaan', 'Roeien met de riemen die je hebt': het zijn allemaal scheepstermen die we dagelijks gebruiken. "We gaan 25 scheepsuitdrukkingen verbeelden in de foto. Die foto's drukken we als collage af op een spandoek van 2,5 bij 1 meter. Dat spandoek hangen we tijdens de havendagen op bij het IJsselhuis. En dan mogen de bezoekers raden om welke uitdrukkingen het gaat", aldus organisator Peterjan Eckstein. De zoekopdracht is te zien de komende Havendagen van Gouda van 16 tot en met 18 juni. Online verder lezen ...

VVW toervaartgids 2017 nu online

De VVW-Toervaartgids voor Vlaanderen verschijnt elk jaar, maar is nu ook online beschikbaar. Klik hier ...

Zijn de papieren kaarten in gevaar?

Misschien wel. De NOAA's Office of Coast Survey (OCS), zeg maar de Amerikaanse Dienst der Hydrografie, kondigt in haar meest recente toekomstplan  (PDF) min of meer het einde van de papieren zeekaarten aan. Of men gelijk heeft of gelijk krijgt laat ik even in het midden. De NOAA was destijds al de eerste om haar kaarten vrij te geven als download een ontwikkeling die in Europa nog geen navolging kreeg. Het plan is echter interessant om te lezen omdat het een beeld geeft van de huidige stand van het maken van zeekaarten en ook ingaat op hoe men daar in de toekomst tegen aan kijkt.

Omdat men tussen de regels door ook maar meteen het einde van de rasterkaart aankondigt is er nu aan de andere kant van de Oceaan een discussie ontstaan. Uitgevers van kaarten voor de recreatievaart vrezen het einde van de rasterkaarten. Deze kaarten worden nu nog massaal gebruikt en dienen vaak weer als basis voor de producten van deze uitgevers. Vectorkaarten zijn ontwikkelt met en voor de beroepsvaart en missen soms de details die de pleziervaart wel nodig heeft. Ook de apparatuur om met dergelijke kaarten te werken is niet echt geschikt voor recreatief gebruik. Persoonlijk denk ik dat er vast wel een oplossing komt. Zo lang de gedetailleerde gegevens maar wel beschikbaar zijn en de Hydrografische Diensten rekening blijven houden met alle soorten van gebruikers. Wellicht zullen de uitgevers meer werk hebben de data naar een bruikbare kaart te vertalen, maar dat biedt ook weer kansen om de data meer specifiek voor de pleziervaart toe te passen en biedt ook kansen voor bijvoorbeeld user-generated-content; data die door de recreatievaart zelf verzameld wordt. Immers er zijn al verschillende mogelijkheden om als watersporter bijvoorbeeld dieptemetingen van de gevaren route door te sturen naar de maker van de kaart.

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee (2)

Vorige week op 1 juni werden de wijzigingen in het Verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee voor de kust van Zuid Nederland en België van kracht. Vanaf nu kunt u dit deel van de Noordzee alleen bevaren met een nieuwe zeekaart waar alle wijzigingen in zijn opgenomen.

Deze week verschenen ook de nieuwe edities van de volgende kaarten:

Rekenkamer ingeschakeld in kwestie rondvaartboten

De Rekenkamer wordt ingeschakeld om de herverdeling van vergunningen in de rondvaartbranche in Amsterdam te onderzoeken. Dat is besloten tijdens een debat over de kwestie in de gemeenteraad. De raad is ontstemd over de vergunningsronde voor rondvaartboten. Diverse unieke historische schepen kregen geen nieuwe vergunning om vanaf 2020 te mogen blijven varen terwijl  identieke rondvaartschepen van de grote rederijen wel opnieuw zijn toegelaten. Lees verder op de website ...

Garmin neemt Active Captain over

Het grote Garmin neemt de website en activiteiten van Active Captain over. Active Captain is vooral bekend aan de overkant van de oceaan, maar toch is deze overname ook in Nederland relevant. Immers apparatuur van Garmin wordt ook hier veel gebruikt, zeker ook in de Watersport. En ontwikkelingen en trends waaien wel vaker over.
Active Captain is een platform waar gebruikers van over heel de wereld hun cruising ervaringen kunnen delen met andere watersporters. Een leuke ankerplaats, goed geholpen op een jachtwerf en is een overnachting in een marina u goed bevallen. Watersporters delen dergelijke ervaringen op het platform van Active Captain, maar zij doen daar veel meer. Zo verzamelen ze gegevens over faciliteiten, brandstofverkooppunten en veel meer. En dat alles door een grote gemeenschap van actieve gebruikers. De data in Active Captain is online toegankelijk en er zijn ook al navigatieprogramma's die de data ontsluiten in hun programma.

Buiten de Verenigde State en Canada is Active Captain van minder toegevoegde waarde. En zeker in Nederland voegt het weinig toe aan de gegevens uit bijvoorbeeld de ANWB Wateralmanak. Het belang voor Garmin zit hem dan ook vooral in de VS en Canada en de grote betrokken groep van gebruikers die ook data toevoegen.

Zelfvarende schepen

‘Electric & Hybrid Marine', 6-8 juni in de Amsterdamse RAI, ontwikkelt zich mee met nieuwe trends in aandrijftechnieken, scheepsonderhoud en autonoom varen. Lees online verder ...

Bente 39

Het is officieel; de Bente24 krijgt naast een duurzaam zusje ook een grote broer in de familie. De Bente24 is een bijzondere zeilboot die zowel betaalbaar als modern is. De Bente39 zet die lijn voort, maar zal mede vanwege de afmetingen in een heel andere prijscategorie vallen. Klik hier ...

Boordboek sloepen

Boordboek sloepen zit boordevol praktische tips voor schippers, huurders en opstappers van alle open motorboten. Gewapend met de kennis uit dit boordboek kan de schipper met zijn sloep niet alleen goed manoevreren, maar hij (of zij) vindt er ook informatie over de vaarregels, de veiligheid op het water, ankeren en het probleemloos passeren van sluizen en bruggen.
Natuurlijk is er ook de nodige aandacht voor motortechniek, varen in het donker met verlichting en elektronica zoals navigatieapparatuur en fishfinders. Tevens informatie over zelf je sloep te water laten - en op het droge halen - met een boottrailer. Het nieuwe Boordboek Sloepen is bestellen in de Vaarwinkel ...

Meer controles op Utrechts water

Na Amsterdam kondigt ook Utrecht aan de komende zomer meer controles op het water uit te voeren. Dit vaarseizoen stuurt de gemeente voor het eerst toezichthouders ook echt het water op om botenbezitters te controleren op vergunningen en om overlast tegen te gaan. Dat gebeurt mede op verzoek van de verhuurders van bootjes, die oneerlijke concurrentie ervaren. Lees verder op de website ...

Actisense genomineerd voor small business award

Het Engelse Actisense is genomineerd voor een small business award. Het bedrijf maakt apparatuur om NMEA apparatuur aan elkaar te koppelen zodat deze onderling gegevens kunnen delen. Online verder lezen ...

Verhuizing CWO (2)

Vorige week schreven wij over de plotselinge verhuizing van het secretariaat van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Wij maakten toen ook melding van geruchten over mogelijke belangenverstrengeling omdat de uitvoerder van het secretariaat zelf betrokken was bij het commercieel aanbieden van CWO opleidingen. Wij hebben het bestuur van CWO gevraagd om op deze geruchten te reageren.

Namens het bestuur van CWO reageert Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond: "Het bestuur (van CWO) heeft niet enig signaal van oneerlijke concurrentie of klachten ontvangen. Het bestuur is op de hoogte gesteld van het faillissement en is het Watersportverbond zeer erkentelijk dat zij de uitdaging heeft opgepakt het CWO-secretariaat weer zo snel mogelijk in de lucht te krijgen om zo de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Het CWO bestuur beraadt zich de komende weken over een structurele oplossing."

Eerder hebben wij in deze nieuwsbrief al geschreven over het belang van transparantie voor watersporters die een cursus of opleiding willen doen. Er zijn veel aanbieders en het is lastig het kaf van het koren te scheiden. Een CWO erkenning mag geen ruimte laten voor twijfel en belangenverstrengeling is uit den boze. Ik heb er echter vertrouwen in dat het bestuur van CWO zich dat ook realiseert als zij de komende weken moet besluiten over een structurele oplossing.

Feedbackbijeenkomst Agentschap Telecom

Voor Agentschap Telecom zijn klanten erg belangrijk. Daarom willen zij graag weten wat u van de dienstverlening van Agentschap Telecom vinden. En dan in het bijzonder van de website agentschaptelecom.nl. Lees hier meer informatie ...

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Vannacht exact om 00:00 werden de wijzigingen in het Verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee voor de kust van Zuid Nederland en België van kracht. Nederland en België hebben intensief samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van deze ingrijpende wijziging. Zo ver bekend is de wijziging soepel verlopen. Vanaf nu kunt u dit deel van de Noordzee alleen bevaren met een nieuwe zeekaart waar alle wijzigingen in zijn opgenomen. De wijzigingen zijn namelijk te groot om zelf de kaart bij te kunnen werken. In onze animatie kunt u zien hoe groot ...

De volgende nieuwe kaarten zijn al verschenen én leverbaar:

De volgende kaarten zijn al wel verschenen, maar nog niet binnen:

Kaartenset NL 1 Voor de Nederlands kust van NV Verlag is al eerder dit jaar verschenen. Kopers van deze kaart kunnen zich registeren voor de gratis updates van NV Verlag. Zij krijgen dan toegang tot alle correcties inclusief de wijzigingen die nodig zijn voor de veranderingen in het verkeersscheidingsstelsel. De digitale versie van deze kaarten update u direct vanuit de app of software.

Het water op special

Net als vorig jaar helpt de ANWB mensen graag het water op. Onder andere met een Waterrecreatie special bij de ANWB Kampioen. Dit inspirerende magazine staat bomvol tips voor vakanties en uitjes op en rond het water. Lees hier verder ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.