Vrouwenpolder bestaat 700 jaar

De Vrouwenpolder bij Veere bestaat dit jaar 700 jaar. Om dat te vieren zijn er het hele jaar door allerlei activiteiten.
Het waterrijke gebied rond de stad Veere oefent tot op de dag van vandaag grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Van 1870 tot 1970 kende de stad zelfs een ware kunstenaarskolonie. Kunstenaars van GalleryMaritime gaven vorig jaar een hernieuwde visie op die periode. Lees online verder ...

Boordboek Marifonie

Aan boord blijft de marifoon één van de meest praktische veiligheidsmiddelen. Afgestemd op het juiste kanaal kunt u horen wat andere schepen in uw omgeving met elkaar en met de brugwachter of verkeerscentrale bespreken. En u kunt vervolgens ook zelf aan de communicatie deelnemen. Wel zo veilig om u even bij de verkeerscentrale te melden als u bijvoorbeeld bij Weesp het drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal wilt oversteken. U hoort dan meteen of er veel schepen aankomen en dat voorkomt dat u voor grote verrassingen komt te staan als u de hoek om komt.

Heeft u een marifoon aan boord dan is het net verschenen Boordboek Marifonie een aanrader om aan boord te hebben. In korte duidelijke beschrijvingen en met behulp van goede illustraties zoekt u snel op hoe dat bijvoorbeeld ook al weer zat met het veiligheidsverkeer. Ook heeft het boekje praktische aanwijzingen hoe storingen te voorkomen en te verhelpen en zelfs bij de installatie van een nieuwe VHF-installatie is het boekje een handige hulp.

Het Boordboek Marifonie is geen uitgebreide handleiding of leerboek voor het bedieningscertificaat, maar des te meer een kort en overzichtelijk boekwerk dat aan boord niet mag ontbreken.

Enkhuizen bundelt haar krachten

Nautische bedrijven in Enkhuizen bundelen hun krachten. De burgemeester en de betrokken ondernemers presenteren vandaag (donderdag 17 april) op het gemeentehuis een nieuw platform: Nautisch Enkhuizen.nl.

Het platform bestaat uit een actieve website waarop de bezoekende watersporter/ recreant alle aangesloten Enkhuizer bedrijven en instellingen kan vinden die in de nautische industrie werkzaam zijn en of hun diensten aanbieden. Zo heeft men letterlijk in een enkele oogopslag alle deelnemende bedrijven in kaart.

Opletten op de Waal

Op een grote rivier als de Waal is het natuurlijk altijd opletten, maar nu nog meer.
Rijkswaterstaat verlaagt de kribben op het traject Nijmegen – Gorinchem. Hierdoor verbetert de doorstroming van de Waal. De verlaagde kribben zijn minder goed zichtbaar, omdat ze vaker onder dan boven water staan. Dit vraagt om extra oplettendheid. Lees online verder ...

Leermiddelen voor het Klein Vaarbewijs

Vamex heeft haar website aangepast en deze is nu ook beter te raadplegen op smartphone en tablet. Helaas heeft men op verzoek van het ministerie de opsomming van lesmateriaal voor het klein vaarbewijs vervangen door een wat niets zeggende tekst. Onder het kopje leermaterialen voor het klein vaarbewijs staat nu een beschrijving over een veelheid van boeken, dvd's, cd's, bundels en online lesmateriaal. Tegelijk valt op de website te lezen dat het de verantwoording van de kandidaat is om goed lesmateriaal te gebruiken. Onder goed wordt verstaan "volgens de voorgeschreven leerstof en actueel". Welk materiaal er is en of het aan deze eisen voldoet wordt niet genoemd, terwijl voor marifonie en CWO Groot Motorschip wel een literatuurlijstje wordt gegeven.

Omdat het grootste deel van de mensen die examen klein vaarbewijs doet kiest voor zelfstudie met een cursusboek (48%) vinden wij het toch wel belangrijk om hier informatie over te geven. Voor het klein vaarbewijs zijn er momenteel drie boeken in de handel. Dat zijn:

Al deze boeken volgen de exameneisen en -afbakening voor het Klein Vaarbewijs I en II en bevatten de leerstof voor zowel het examen Klein Vaarbewijs 1 en voor het examen Klein Vaarbewijs 2. De uitgevers van deze boeken hebben periodiek overleg met de examencommissie van de Vamex. Wijzigingen en correcties stellen deze uitgevers ook gratis ter beschikking (klik hier ...).
Van deze uitgevers weten wij ook dat zij jaarlijks voldoende boeken verkopen en met regelmaat een nieuwe editie uitbrengen. Neemt u een boek van iemand anders over of koopt u een tweedehands boek, kijk dan eerst of u de laatste editie krijgt en controleer of het boek compleet is met de leskaart. Deze kaart heeft u alleen nodig voor Klein Vaarbewijs II, maar is dus niet los te koop.

Naast deze boeken zijn er andere watersportboeken die delen van de leerstof of meer bevatten. Dat zijn echter geen boeken die speciaal voor het klein vaarbewijs geschreven zijn. Voorbeeld is de Leidraad voor motorboot en sloepvaarders. Een goed en mooi uitgevoerd boek, maar niet onze eerste keuze voor het klein vaarbewijs.

Ook zijn er vaarscholen die zelf studiemateriaal maken. Voornamelijk voor de eigen cursisten. Soms als syllabus of handout en tegenwoordig ook vaak in de vorm van online cursus. Nadeel van dergelijk materiaal is dat dit niet openbaar is en dus niet op kwaliteit valt te beoordelen. Vooral het aantal aanbieders van online cursussen is flink gegroeid en daarmee is de keuze voor de kandidaat niet gemakkelijker geworden. Overigens is het aantal kandidaten dat een online cursus voor het examen doet niet overweldigend groot, slechts zo'n 11%.

De twee grootste aanbieders van online cursussen in Nederland zijn:

  • VBO Vaarbewijsopleidingen: zij geven al jaren cursussen en zijn ook de uitgever van de eerder genoemde Studiewijzer. De laatste jaren leggen zij zich meer en meer toe op het geven van online cursussen. Hun online cursus voor Klein Vaarbewijs 1 bevat mooie en duidelijk animaties.
  • Vaarbewijs.nl was er als eerste bij om deze toepasselijke domeinnaam te claimen. De online cursussen staan goed bekend en men steekt ook veel tijd in het actueel houden van het lesmateriaal. De vaarschool is erkend door de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) en geeft ook praktijkles.

Maar er zijn uiteraard nog meer aanbieders. Juist omdat een relatief kleine groep kiest voor een online cursus en er een groot aantal aanbieders is, hebben de meeste websites dus slechts een klein aantal cursisten. Ook een online aanbieder heeft een minimum aantal deelnemers nodig om uit de kosten te komen en om voldoende middelen te kunnen investeren in het up-to-date houden van het lesmateriaal. Juist daarom is van groot belang om u van te voren goed te oriënteren.
Is een bedrijf aangesloten bij een organisatie als de HISWA of erkend door CWO? Doet men nog meer dan alleen een online cursus aanbieden? Er worden al online cursussen aangeboden vanaf 29 euro, maar u weet pas na betaling of u ook waar voor uw geld krijgt. En omdat men een dienst of software levert is men niet verplicht uw geld terug te betalen als u niet tevreden bent (Wet verkopen op afstand). Kijk dus of men een garantie biedt of dat u beoordelingen van andere cursisten kunt vinden? En wat krijgt u? Een logincode of krijgt u ook nog een boek. Wat met de leskaart? Of krijgt u wellicht huiswerkbegeleiding door een docent.

En net als met alle aankopen die u online doet. Blijf verre van websites zonder vermelding van een fysiek adres, bestaande bedrijfsnaam, telefoonnummer, nummer van de Kamer van Koophandel en Algemene voorwaarden. En als het even kan google de aanbieder.

Volgende week meer over de voorgestelde wijzigingen in de exameneisen en -afbakening.

Wijzigingen in de leerstof voor het Klein Vaarbewijs

In de Vaarwijzer Nieuwsbrief van vorige week heb ik u beloofd om terug te komen op de docentenbijeenkomst van vorige week over de ontwikkelingen in het Klein Vaarbewijs.

De Vamex is instantie verantwoordelijk voor het afnemen van het examen voor de klein vaarbewijzen en voor het Groot Pleziervaartbewijs. Vamex geeft namens de minister ook deze vaarbewijzen uit en zorgt bijvoorbeeld voor verlenging of vervanging als u uw vaarbewijs kwijt bent. Voor de inhoud van het examen zelf is de examencommissie van de Vamex verantwoordelijk en daarnaast is er de zogenaamde Domein Advies Commissie of DAC. In deze commissie zitten allerlei vertegenwoordigers die belang hebben bij een veilige vaart. De DAC adviseert de Vamex en de minister over alles wat met het klein vaarbewijs te maken heeft. Dat onlangs besloten is dat het klein vaarbewijs straks evenslang geldig blijft, komt onder meer voort uit deze DAC. De DAC is recent weer bij elkaar gekomen en er zijn een aantal belangrijke besluiten genomen over wat u straks voor het klein vaarbewijs moet weten. Hierbij is onder andere ook gebruik gemaakt van adviezen van de uitgevers en makers van lesmateriaal voor het klein vaarbewijs en van de opleiders.

Een deel van de voorgestelde wijzigingen kan snel overgenomen worden, omdat deze passen binnen het voorgeschreven examenprogramma. Een deel van de wijzigingen vraagt een wijziging van het examenprogramma. Dat is een bevoegdheid van de minister. Als zij instemt met de voorgenomen wijzigingen, dan nog kost dat meer tijd. Vamex en de DAC hopen dat deze wijzigingen met ingang van 2015 kunnen gaan gelden.

Het is niet de bedoeling om hier nu al alle voorgestelde wijzigingen te bespreken. Wel is duidelijk dat de voorstellen een vereenvoudiging van het examenprogramma inhouden. Iets waar, denk ik, kandidaten, opleiders en uitgevers blij mee kunnen zijn. Op de individuele wijzigingen kom ik later terug, namelijk op het moment dat bekend is wanneer zij van kracht zullen zijn.
Een klein tipje van de sluier wil ik wel vast oplichten. Het onderscheid tussen twee- en viertakt motor hoeft u straks niet meer te kennen (wijziging is bevoegdheid van Vamex). Ook vindt de DAC het niet nodig dat u de vaarregels van het Kanaal van Gent naar Terneuzen moet kennen (wijziging is bevoegdheid van de minister). Naast de regels uit het BPR en het RPR hoeft u straks alleen te weten dat er ergens andere en mogelijk afwijkende regelt gelden. Bijvoorbeeld moet u straks wel weten dat er ook nog een vaarreglement is voor het stuk van de Maas waar deze rivier de grens met Belgie vormt. Ook dat is een bevoegdheid van de minister en het is nog even afwachten of zij daarin meegaat.
Dat u bepaalde vaarregels straks voor het examen niet hoeft te kennen, ontslaat u overigens niet van de plicht om u te verdiepen in de (afwijkende) vaarregels als u in een bepaald gebied vaart. Als u daar vaart wordt u wel degelijk geacht de geldende regels te kennen (en aan boord te hebben).

En zodra deze onderwerpen komen te vervallen, kunt u verwachten dat de overblijvende onderwerpen zwaarder gaan meetellen.

Klein Vaarbewijs in getallen

Tot en met 31 december 2013 zijn er 226.700 Klein Vaarbewijzen I afgegeven en nog 135.096 Klein Vaarbewijzen II. De laatste jaren is er wel sprake van een afnemende groei en dus een dalend aantal afgenomen examens. In 2012 werden er nog 27.800 examens voor het klein vaarbewijs afgenomen in 2013 waren dat er (nog maar) 24.238. Ik denk dat de meeste watersporters die al langer varen inmiddels wel een vaarbewijs hebben en dat de groei meer en meer van de jeugd moet komen.

De jeugd heeft de toekomst en zeker voor de watersport is het van groot belang dat er voldoende jongeren gaan varen. Het aantal jongeren onder de vaarbewijs kandidaten neemt gelukkig jaarlijks toe en vorig jaar was ongeveer 31% van de kandidaten voor het examen Klein Vaarbewijs 1 vijfentwintig jaar of jonger. Gevraagd naar de motieven blijkt dat men voornamelijk examen doet om met een snelle motorboot of jetski te mogen varen. Helaas blijkt wel dat het aantal jongeren dat in een keer slaagt lager is dan het gemiddelde.

Het gemiddelde slagingspercentage is de afgelopen jaren ook afgenomen. In 2011 slaagde nog 68% in een keer voor het examen Klein Vaarbewijs 1. In 2013 is dat gedaald naar ongeveer 57%. Vaste lezers van de Vaarwijzer Nieuwsbrief herinneren zich vast dat de afgelopen jaren de wijze van examineren ook is veranderd. Van kennis toetsen naar veel meer een toets op inzicht. Niet alleen lijkt dat voor kandidaten toch lastiger, maar is ook lastiger over te brengen. Juist omdat een grote groep examenkandidaten on- of helemaal niet ervaren is met de watersport.

De Vamex vraagt iedere examenkandidaat na afloop naar haar of zijn motieven om het vaarbewijs te willen halen. De grootste groep doet dat toch om met een vaarbewijsplichtig schip te mogen varen. Zo'n 43% wil met een snelle motorboot kunnen varen, 12% met een jetski en ongeveer 7% wil varen met een pleziervaartuig langer dan 15 meter. De overige kandidaten vinden het klein vaarbewijs vooral nuttig of hebben een Internationaal Vaarbewijs ICC nodig.

Vrouwenpolder bestaat 700 jaar

De Vrouwenpolder bij Veere bestaat dit jaar 700 jaar. Om dat te vieren zijn er het hele jaar door allerlei activiteiten.

Het waterrijke gebied rond de stad Veere oefent tot op de dag van vandaag grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Van 1870 tot 1970 kende de stad zelfs een ware kunstenaarskolonie. Kunstenaars van GalleryMaritime gaven vorig jaar een hernieuwde visie op die periode. Ronny Moortgat was een van die kunstenaars. De voorjaarsexpositie 2013 getiteld “Benader Veere vanaf het Water” was een grote publiektrekker. In vervolg hierop kreeg Ronny Moortgat het verzoek om de rijke historie van Vrouwenpolder en het Veerse gat te doen verbeelden. “De geschiedenis van Vrouwenpolder in 10 episodes verbeeld” was geboren. In 10 olieverfschilderijen heeft Moortgat de meest markante momenten (vanaf het jaar 1588) in de geschiedenis van Vrouwenpolder en het Veerse Gat vastgelegd. Meer informatie op de website ...

Voor liefhebbers van maritieme kunst een goede reden om Veere eens te bezoeken, bij voorkeur op eigen kiel.

Vaarwijzer Nieuwsbrief

Elke week ontvangt u van ons de Vaarwijzer Nieuwsbrief. Helaas blijkt het voor te komen dat sommige lezers de nieuwsbrief twee of soms zelfs drie of vier keer ontvangen. Helaas blijft het voor ons gissen waardoor dit komt. Twee mogelijke oorzaken:

  • U staat met verschillende mailadressen bij ons op de lijst. Mensen wisselen wel eens van e-mailadres en het kan voorkomen dat u met uw nieuwe en oude e-mailadres op de mailinglijst staat. Ook kan het zijn dat uw oude e-mailaccount zo staat ingesteld dat mail nog naar uw nieuwe adres wordt doorgestuurd. Onder elke mail met de nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden. In de link is uw e-mailadres te herkennen. Klik eventueel op de link om dat betreffende e-mailadres uit onze lijst te halen.
  • De wekelijkse nieuwsbrief wordt in "batches" verzonden, maar naar elk adres individueel. Dus ruim 10.000 mailtjes achter elkaar. Computers zijn soms zo snel dat ze niet altijd wachten voor ze aan een nieuwe taak beginnen. Als op dat moment een proces onderbroken wordt dan is echter niet goed geregistreerd welke van die parallel lopende taken al was afgerond. Als het proces in dat geval opnieuw wordt opgestart, worden deze taken dus weer opnieuw uitgevoerd. Tienduizend e-mailtjes is helaas zo veel dat het systeem soms even adempauze moet nemen of dat wij handmatig het verzenden opnieuw moeten opstarten. Wij denken dat ontvangers die dan net op die grens zitten de mail meerdere keren kunnen krijgen. Zeker weten doen we dat echter niet.

Ook lijkt het er op dat de lengte van de nieuwsbrief een rol speelt. Hoe meer tekst, hoe meer mensen een dubbele mail krijgen. Dat ondersteunt wel de veronderstelling over het onderbreken en opnieuw opstarten van het verzenden als voornaamste oorzaak.
Wij hebben daarom besloten een ander systeem te gaan gebruiken voor het versturen van de Vaarwijzer Nieuwsbrief. Niet alle systemen bieden wat wij zoeken, maar wij hebben een leverancier gevonden en zijn dit systeem nu aan het testen. Later daarover meer en tot die tijd vragen wij u om nog even geduld te hebben en te accepteren dat u de nieuwsbrief soms vaker ontvangt.

Ontwikkelingen rond het Klein Vaarbewijs

Gisteren was de jaarlijkse docentenbijeenkomst van Vamex. Een groot aantal opleiders en diverse uitgevers zijn weer helemaal bijgepraat over de ontwikkelingen die ons rond het klein vaarbewijs staan te wachten. Daarom deze week extra aandacht voor het Klein Vaarbewijs.

Vorige week heeft u al kunnen lezen dat het klein vaarbewijs straks uw levenlang geldig is. Naar verwachting wordt het besluit van de Ministerraad al op 1 juli 2014 van kracht. Op de website van Vamex staat informatie wat te doen als u voor die tijd uw vaarbewijs moet verlengen. Er zijn ruim 360.000 klein vaarbewijzen in omloop. Sommige hebben nog een oud papieren exemplaar en allen hebben dus een einddatum. Hetzij op uw 65e (de oudste vaarbewijzen), hetzij op uw 70e verjaardag. De overheid wil af van deze oude vaarbewijzen en al eerder is aangekondigd dat er een omruilactie komt. Vamex verwacht dat deze al dit najaar van start kan gaan.

Ook dit jaar nog begint men met het direct verstrekken van het officiële klein vaarbewijs op alle examenlocaties. U doet dus straks examen en als u geslaagd bent krijgt u meteen een geldig klein vaarbewijs op creditcard formaat mee. Overigens moet u op de examenlocaties nu al een digitale handtekening zetten en wordt uw pasfoto gemaakt, die dan meteen op uw vaarbewijs komen.

Koninklijk jacht PIET HEIN ondergaat een facelift

Het voormalig Koninklijk Jacht Piet Hein gaat dinsdag 22 april - net na de Paasdagen – van Rotterdam richting de in Zwijndrecht gevestigde Scheepswerf Gebr. Kooiman voor een uitgebreide facelift. Het belangrijkste onderdeel zal de grotendeelse vervanging van het onderwaterschip zijn. Wie het begin van de sleepreis wil meemaken kan zich het best rond 11.00 uur op de Erasmusbrug positioneren. Daar zal sleepboot Adriaan van Kotug met de Piet Hein en een begeleidend schip te zien zijn, als de weergoden meewerken. Maritiem fotograaf Kees Stuip zal aan boord van het begeleidend schip de hele reis en aankomst fotografisch vastleggen. De vervanging van het onderwaterschip is op zich al een ingrijpende gebeurtenis. Daarvoor moesten vrijwilligers en sponsors ook al flink aan de bak om het interieur en betimmering te verwijderen om de werfwerkzaamheden mogelijk te maken. De restauratie van de Piet Hein is bedoeld om uit veiligheidtechnische en bedrijfseconomische gronden het schip voor tenminste de komende periode van 25 jaar te behouden als varend Nationaal Maritiem Erfgoed. Na de werfperiode zal het jacht weer vaargereed worden gemaakt en het originele interieur en betimmering gefaseerd weer worden ingebouwd. Het jacht wordt ingezet voor vaartochten (gezelschappen tot 30 personen) en ingezet bij maritieme evenementen en andere ideële en museale doeleinden

Sail Kampen wordt een spetterend succes

Sail Kampen wordt vast een spetterend succes. Aan publiciteit geen gebrek. Deze beelden zijn weliswaar in scene gezet, maar ze haalden zelfs het jeugdjournaal en zijn op YouTube al ruim een miljoen keer bekeken. Ziet u hoe de burgemeester zijn ambtsketting als reddingslijn wil gebruiken. Klik hier ...
En hier voor de site van Sail Kampen ...

KNRM redt twee bruinvissen

Redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij hebben twee bruinvissen gered die vastzaten in een visnet. Ze ontdekten de vastzittende dieren tijdens een training met waterscooters voor de kust van Katwijk. Bruinvissen hebben zuurstof nodig. Ze verdrinken als ze niet af en toe boven water lucht kunnen happen. Wereldwijd verdrinken jaarlijks vele duizende waterzoogdieren door het gebruik van drijfnetten die soms vele kilometers lang kunnen zijn. Klik hier ...

Workshops bij Ad Spek Jachtbouw

Ad Spek Jachtbouw organiseert een serie van gratis workshops. Zelf heb ik al deelgenomen aan een informatieve workshop over het verven en schilderen. Een welbestede avond. Ook de komende weken staan er nog verschillende onderwerpen op de agenda, zoals: onderhoud van de dieselmotor, knopen en splitsen, navigeren op tablet en pc, en een BBQ met proeverij. Alle informatie vindt u op de website van Ad Spek Jachtbouw ... Deelname is gratis, maar u moet zich wel voor van te voren opgeven.

Spectaculaire beelden

Met behulp van nieuwe technieken kunnen we steeds vaker meegenieten van spectaculaire beelden van zeilraces. Een nieuwe ontwikkeling die voor een steeds breder publiek toegankelijk wordt is de inzet van drones, op afstand bestuurbare mini-helikopters die haarscherpe beelden schieten. Drones werden gebruikt om vorige week de St. Barths Bucket Regatta vast te leggen. Ook wel genoemd als de belangrijkste zeilrace voor superjachten boven de 30 meter. Het levert ongeëvenaarde beelden op. Kijk en geniet op SailSpecials ...

Einde aan seniorenkeuring voor het klein vaarbewijs

Per 1 juli 2014 komt een einde aan de seniorenkeuring voor het klein vaarbewijs voor de pleziervaart. Op dit moment zijn senioren vanaf 70 jaar verplicht elke 5 jaar een eigen verklaring te overleggen, waarop een medische keuring kan volgen. Pas daarna kan het klein vaarbewijs weer verlengd worden. Die beperking van de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs wordt afgeschaft. Het Klein Vaarbewijs is daarmee dus uw leven lang geldig. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de houder om te beoordelen of hij/zij nog in staat is zelfstandig als schipper op te treden.

Het schrappen van de seniorenkeuring volgt op een advies van de Vamex de organisatie voor vaarbewijs- en marifoonexamens. Ouderen worden steeds vitaler, de maatregel heeft geen significante betekenis voor de veiligheid op het water en leidt tot een vermindering van administratieve lasten. Alleen voor pleziervaart langer dan 15 meter, of schepen die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur, is een vaarbewijs voorgeschreven. Voor het overgrote deel van de pleziervaart is geen vaarbewijs verplicht. De seniorenkeuring komt per 1 juli 2014 te vervallen.

Op vaarbewijzen uitgegeven voor 1 juli 2014 staat nog wel uw 70e verjaardag als einddatum. Ook deze vaarbewijzen blijven straks gewoon geldig. Binnen Nederland zal dat geen problemen geven. Elke handhaver wordt geacht straks de nieuwe regels te kennen. In andere landen kan dit wel tot problemen leiden. Gaat u naar het buitenland dan is het aan te raden na 1 juli 2014 een nieuw exemplaar van uw klein vaarbewijs aan te vragen. Heeft u nog een oud model klein vaarbewijs dan is dit ook verstandig omdat u dan meteen het Internationale vaarbewijs ICC op de achterkant staat.

Wordt u voor 1 juli 2014 zeventig of verloopt uw al eerder verlengde vaarbewijs voor die datum? Formeel moet u dan dus uw klein vaarbewijs laten verlengen en moet u zich dus nog laten keuren.

Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs is te bestellen in de Vaarwinkel ...

ANWB Waterkaart software 2014

Nu alle nieuwe edities van de ANWB Waterkaarten zijn verschenen en de ANWB Wateralmanak deel II in de nieuwe versie gereed is, zijn wij druk aan de slag om al deze nieuwe kaarten en gegevens te verwerken in de 2014 editie van de ANWB Waterkaart software. Ook de App versies voor Android en Apple worden nu bijgewerkt. In een digitaal tijdperk wellicht een bijzondere volgorde die laat zien dat het produceren van almanak en kaarten nog steeds een erg arbeidsintensief werk is. Daardoor zijn de kaarten en almanak nooit allemaal op hetzelfde moment klaar. Omdat de software en de app's alle ANWB Waterkaarten en de complete databank van de Wateralmanak deel II bevatten, kan een nieuwe software versie pas gereed gemaakt worden als de papieren versies klaar zijn.
Binnen afzienbare tijd en ruim op tijd voor het vakantie vaarseizoen zullen de nieuwe versies van de software en de app's beschikbaar zijn. En schippers die nu een licentie nemen krijgen straks straks gratis toegang tot de nieuwste versie. In de Vaarwijzer Nieuwsbrief houden wij u uiteraard op de hoogte.

Wel willen we vast een klein tipje van de sluier oplichten. Het in kaart gebrachte gebied van Nederland wordt uitgebreid met een schitterend nieuw vaargebied in het Oosten van Nederland ....

Week van de Watersport activiteiten

Tijdens de Week van de Watersport is er van alles te beleven op het gebied van watersport. Bezoekers en deelnemers kunnen op allerlei manieren kennismaken met de velen watersporten of hun vaardigheden op het water uittesten of verbeteren. De Week van de Watersport wordt dit jaar voor het eerst gehouden.

In de week van 14 tot en met 21 april is er van alles te beleven op het water. In heel Nederland worden er meer dan 250 watersportactiviteiten georganiseerd. Er worden zeilclinics georganiseerd, kitesurflessen tegen een gereduceerd tarief, wakeboard demonstraties, er vinden talloze open dagen plaats, er zijn win- en kortingsacties bij watersportbedrijven en nog veel meer. Op deze manier worden nieuwe recreanten geïnspireerd om met deze gezonde vorm van vrijetijdsbesteding aan de slag te gaan.
De activiteiten die tijdens de Week van de Watersport worden georganiseerd zijn: banaanvaren, bodyboarden, buitenboordmotorcheck, canal bike, golfsurfen, jetskiën, kanoën/ kajakken, kitesurfen, manoeuvreren, overnachten op ’t water, roeien, sleutelen aan een boot, sloep varen, suppen, funtuben, uurtje varen, vaarbewijs-les, vissen, vlot bouwen, wakeboarden, waterskiën, windsurfen en zeilen. Kortom; voor jong en oud is er iets te doen. Kijk op de website om te zien wat er bij u in de buurt te doen is ...

Errata cursusmateriaal Klein Vaarbewijs

De uitgevers van lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs stellen gratis wijzigingen en correcties op de boeken ter beschikking op hun websites.

Ook voor de cd ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs zijn gratis updates verkrijgbaar. Klik hier ...

Varen zonder de juiste papieren is een dure grap

De boetes op het water zijn ook dit jaar fors verhoogd. In 2013 moest de bestuurder van een snelle boot al 500 euro betalen voor varen zonder vaarbewijs, dit jaar kost deze overtreding 550 euro. Een marifoon aan boord zonder geldig bedieningscertificaat kost u straks 250 euro. Ook de andere boetes voor overtredingen op het water gaan omhoog.
Boetes die gemakkelijk te voorkomen zijn. Zorgt u er dus in ieder geval voor dat u over de juiste papieren beschikt en deze ook aan boord heeft.

Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen stelt dan ook niet voor niets "... dat het volgen van een cursus goedkoper is ...".

Kustzeilers 24 Uurs Kruistochten

Ter gelegenheid van 65 jaar Kustzeilers 24 Uurs Kruistochten - tegenwoordig beter bekend als de 24-uurs race - heeft het digitale magazijne Polyclassic Zeiler een gratis Pdf bestand gemaakt van een artikel over de geschiedenis van deze race. Een geschiedenis die nagenoeg gelijk oploopt met de ontwikkelingen van de watersport in Nederland en het varen op open water met kleine schepen. Klik hier ...

De Polyclassic Zeiler” verschijnt 6 keer per jaar en is een Nederlandstalig e-magazine voor liefhebbers van klassieke polyester zeiljachten, ontwor- pen vóór 1975. Het magazine beoogt lezers te interesseren voor poly- classic zeiljachten en hun belangenorganisaties. Ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd. Ook wordt aandacht gegeven aan algemene watersport onderwerpen. Op de site leest u meer ...

Spoedcursus Vaarbewijs 1

Op zaterdag 12 en 19 april verzorgt Yachtconsult in Breda, Roosendaal of Willemstad een spoedcursus voor het behalen van Vaarbewijs 1. Het blijkt dat kandidaten die een cursus gevolgd hebben een grotere kans hebben in een keer te slagen. Door de cursus te verdelen over twee opeenvolgende zaterdagen of vijf avonden kan men thuis de stof nog eens grondig doornemen en bij de volgende les vragen stellen aan de docent. Online verder lezen ...

Zee of binnenwater?

In Nederland hebben we een zee die wettelijk gezien binnenwater is. Inderdaad de Waddenzee. Volgens de wet ligt deze binnen de Nederlandse kustlijn en behoort daardoor tot het binnenwater. Een belangrijke adviseur va het Europese Hof is echter tot de conclusie gekomen dat de Waddenzee toch echt alle kenmerken van een zee heeft en als dusdanig beschouwt moet worden. Het Europese Hof is gevraagd zich uit te spreken over een zaak of de veerdiensten naar de Waddeneilanden terecht niet openbaar aanbesteedt zijn. Als de Waddenzee binnenwater is, zoals Nederland zegt, dan is openbare aanbesteding niet verplicht. Meer over deze zaak leest u hier ...

Een zaak met mogelijk vergaande consequenties? Op Twitter werd er in ieder geval afgelopen week al druk gespeculeerd.
De Waddenzee is volgens Nederlandse wet aangemerkt als een binnenwater. Daarom geldt op de Waddenzee onder andere het Binnenvaart Politiereglement (BPR) en de Binnenvaartwet. Met deze regels in de hand zijn snelheidsbeperkingen mogelijk en is bijvoorbeeld het Klein Vaarbewijs II verplicht.
Als de Waddenzee geen binnenwater meer mag zijn, dan vervalt bijvoorbeeld de vaarbewijsplicht en valt zij onder de Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee (BVA)

Ook verder op zee kan dit consequenties hebben. Internationaal is afgesproken dat landen langs hun kust bepaalde rechten (en plichten) hebben. Binnen 12 mijl van de kustlijn heeft Nederland het bijvoorbeeld helemaal voor het zeggen, maar ook verder op zee is bepaald of Nederland bijvoorbeeld recht heeft om daar naar olie- en gas te boren. Nu loopt de kustlijn langs de buitenste kustlijn van de Waddeneilanden. Dankzij deze vooruitgeschoven grens kan Nederland tot ver op de Noordzee haar rechten doen gelden. Als de kustlijn zou verschuiven is het niet ondenkbeeldig dat onze buurlanden hun economische zone willen aanpassen ten koste van die van Nederland.

Zal het zo ver komen? Waarschijnlijk niet. Er zijn namelijk veel internationale afspraken waarin grenzen ed. vastliggen. Die vallen niet allen onder Europees recht. Ook ligt de status van de Waddenzee als binnenwater in Nederland in veel regels vast. Dus zelfs als het Europese hof stelt dat de veerdiensten openbaar aanbesteed (hadden) moeten worden en de Waddenzee dus officieel tot zee uitroept, verwacht ik niet dat dit mooie vaargebied straks onder andere vaarregels komt te vallen.
Juist vanwege de mogelijk vergaande consequenties zal Nederland zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven en kan het nog vele jaren duren voor een dergelijke uitspraak gevolgen heeft voor de vaarregels of bijvoorbeeld de vaarbewijsplicht op de Waddenzee. En mocht het er wel van komen dan stel ik voor om de vaarbewijsplicht meteen uit te breiden met een Klein Vaarbewijs III voor alle kustwateren.

Op=op aanbieding

Omdat het jaar al weer even bezig is vonden wij het tijd om in het magazijn weer plaats te maken voor nieuwe boeken en vaarkaarten. En daarom doen wij deze week de laatste Reeds kalenders in de aanbieding. Op is op en wees er snel bij, want van elke kalender hebben we nog maar een paar exemplaren liggen. Maar wel een uitgelezen kans om nog snel even een schitterende kalender op de kop te tikken of kado te doen.

Stop de kalender in uw winkelwagen en u krijgt 10% korting.

Waarom zeelui niet zwemmen

Rond geen andere beroepsgroep bestaan zoveel verhalen, geruchten en bijgeloof als over zeevarenden. Auteur Nic Compton dook diep in de vele verhalen, volkswijsheden en vooroordelen en schreef hier een boeiend boek over: "Waarom zeelui niet zwemmen".

Bestaat de Bermuda-driehoek echt? En waarom is een boot altijd een 'zij'? Hoe begraaf je iemand op zee? Waarom dragen zeelui oorbellen? Hoe bevaar je de oceanen zonder kompas?
Antwoorden op deze en nog veel meer vragen vindt men in dit fascinerende boek. Allerlei verrassende zaken waarvan u niet eens wist dat u ze niet kende, passeren de revue: van de nautische oorsprong van alledaagse gezegden tot de geheimen van de beruchtste piraten.

Bestel het nieuwe boek Waarom zeelui niet zwemmen nu in de Vaarwinkel ...

Zeeschilders zetten koers naar New York

De Nederlandse kunstenaar bevindt zich in zwaar weer. En wat doe je dan als je beroepskunstenaar bent en je scheppingsdrang is niet te stuiten? Dan zet je koers naar het buitenland.

Het Nederlandse licht zien is de ultieme wens van menig New Yorker. En, terwijl President Obama de Nederlandse Musea bezocht, landde op Vliegveld New York de nieuwste collectie Nederlandse moderne maritieme kunst** met >100 schilderijen, sculpturen en beeldhouwwerken om bezorgd te worden op Staten Island New York;  Snug Harbor, 100 Richmond Terrace.

De Nederlandse Consul Generaal NY, Rob de Vos schreef in zijn invitatiebrief aan de kunstenaars ”Dutch Light Sails to NY is een presentatie van hedendaagse kunst die het gedachtengoed aan het gezamenlijke maritieme verleden van VS en Nederland doet herleven”. Hij zal op 5 april 2014 om 15.30 uur de expositie openen in aanwezigheid van de Nederlandse kunstenaars. Op de gastenlijst prijken reserveringen van onderwijs- en museumdirecteuren, conservators, verzamelaars, liefhebbers van moderne kunst en fervente volgers zowel als publicisten. Stichting Maritime Art & Design (MAD) Middelburg nam de organisatie van deze kunstexpeditie op zich en brengt onder de titel “Dutch Light Sails to New York” de expositie met  > 100 kunstwerken naar de Big Apple. Onderdeel van de expositie is een, door elk van de 19 deelnemende kunstenaars, gecreëerde verbeelding van New York. Dit tribuut aan de stad New York is bijeengebracht in een poster die als insert onderdeel uitmaakt van de catalogus. De locatie Snug Harbor staat bekend als hėt kunst- en cultuurtrefpunt van New York. Het ligt in de directe nabijheid van het Vrijheidsbeeld van waaruit zee-reizigers ooit hun allereerste aanblik van New York op het netvlies kregen. Snug Harbor is over water te bereiken met een veerpont die in de nabijheid ervan haar opstapplaats heeft. Perfecte plek dus voor een hedendaagse maritieme kunstgroet uit Nederland.
De expositie toont vanaf 5 april t/m 9 mei 2014 de State of Dutch Maritime Art. Een catalogus met de complete informatie en foto’s van alle werken van 19 deelnemende kunstenaars geeft een blijvende herinnering aan dit oer Nederlands kunstevenement waar de inspiratie van land, lucht en water tot uiting komt in vele verschijningsvormen, die bij vlagen abstracte proporties aannemen en zowel geschilderd zijn als ruimtelijk vormgegeven.

Expositie locatie:   Snug Harbor, Cultural Centre en Botanic Garden (Voormalige Zeemanshuizen)
                                               1000 Richmond Terrace , Staten Island NY
Tijd:                                      5 april 2014 t/m 9 mei 2014
Officiële opening:           zaterdag 5 april 2014 door Consul Generaal NY, Rob de Vos

**De expositie bestaat geheel uit werk van leden van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders NVZ; het langst actieve kunstenaarscollectief dat Nederland ooit kende. Er waren en zijn nooit meer dan 30 actieve kunstenaars in NVZ.  Allen zijn geballoteerd op uniciteit, technisch eigenzinnig en eigenheid van werken.

Zoek mee naar de Schoonhoven

Niet alleen samen inkopen is "hot", ook samen investeren is momenteel erg populair. Startende bedrijven, innovatieve projecten, artiesten, muzikanten, sporters; allemaal proberen ze aan voldoende geld te komen door een een beroep te doen op de bereidheid van velen om in iets bijzonders te willen investeren. Een erg bijzonder crowdfuncing project is de zoektocht naar het VOC schip Schoonhoven. De ‘Schoonhoven’ zonk op 23 januari 1626 voor de kust van Portugal. Door archiefonderzoek in Portugal en Nederland is de locatie van het wrak gevonden. Er is 37.804,- euro nodig om het wrak daadwerkelijk te vinden en te kunnen onderzoeken.
En u kunt nu ook financieel aan de zoektocht bijdragen. Een leuke manier om vele eeuwen later toch te kunnen investeren in een stukje Hollands Glorie. Klik hier ...

Lezingen op het water

Op zaterdagmiddag 5 april organiseert Boekhandel Los in Bussum, in samenwerking met Uitgeverij Hollandia, twee interessante lezingen.
De middag wordt om 14.00 uur geopend door Frank Koorneef. Frank vertelt over zijn boek 25 toertochten, waarin hij beschrijft hoe je het beste met sloep of motorboot de binnenwateren van Nederland kan bevaren. Frank is ook auteur van het boek 10 vaarroutes door de Randstad.

Om 15.00 uur neemt Ben Rutte het stokje over. Ben vertelt over zijn drie jaar durende wereldreis per zeilboot. Hoe kun je met een bescheiden budget rond de wereld zeilen? Ben beschreef zijn verhaal in Dat nemen ze je nooit meer af.

De toegang voor deze middag is gratis, maar u wordt wel verzocht te reserveren. Kijk voor meer informatie over activiteiten bij Boekhandel Los op www.boekhandellos.nl.

Wonen op het water

Woonbootbewoners vertellen over hun soms onbegrijpelijke passie. Met familie-activiteiten en optredens opent het Maritiem Museum Rotterdam tijdens het Museumweekend op 5 en 6 april de tentoonstelling ‘Wonen op Water’. Nederland is een echt waterland en waar water is, wonen mensen op het water. Maar wat drijft hen om op het water te gaan wonen? Online verder lezen ...

Goede doelen Week van de Watersport zijn bekend

De Week van de Watersport heeft tijdens de HISWA RAI haar twee goede doelen geïntroduceerd aan het grote publiek. Stichting Vaarwens en Stichting Sailing Kids zijn bij de Week van de Watersport aangesloten. Beide Stichtingen zetten zich in voor personen met een ernstige langdurige ziekte. Meer informatie op de Facebook pagina ... en natuurlijk op de website ...

Voordeel door samen inkopen – exclusieve aanbiedingen op sailspecials.nl

Het idee is simpel. Wanneer zeilers online de krachten bundelen, ontstaat een aantrekkelijk platform voor bedrijven om bijzondere aanbiedingen te doen.
Sailspecials.nl organiseert elke week twee exclusieve aanbiedingen van sterke watersportmerken. Het aanbod is gevarieerd: een landvast, zeiljas, reddingsvest, dvd of zeezeiltraining. De aanbiedingen worden mede bepaald door de verlanglijstjes van de leden.

Sailspecials is sinds de start razendsnel gegroeid. Ruim 2.900 zeilers doen al mee. Lid worden is gratis, uitschrijven met 1 klik geregeld. Lees hoe het werkt op www.sailspecials.nl en probeer het.

Winnen is geen geluk

In 'Winnen is geen geluk' zet zeilfenomeen Fred Imhoff op een heldere manier uiteen hoe je het snelst tot resultaten komt in het wedstrijdzeilen. Vanuit zijn jarenlange ervaring als succesvol wedstrijdzeiler, trainer en coach komt Imhoff tot de essentie van deze zeer complexe sport. Wie een zeilwedstrijd wil winnen, moet vooral logisch nadenken. Droge theorieën worden zoveel mogelijk vermeden en hoofdzaken gescheiden van bijzaken. Dit bespaart de ambitieuze wedstrijdzeiler veel geld en tijd op weg naar betere prestaties. Het boek is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde wedstrijdzeiler en behandelt alle facetten van deze sport. Ook toerzeilers kunnen hun voordeel doen met hoofdstukken over onderwerpen als meteo, stroom en trimmen.
Winnen is geen geluk is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Handig om aan boord te hebben

Op het internet is een schat aan informatie voorhanden voor de watersporter. Informatie over bestemmingen, websites van jachthavens en leveranciers, maar vooral ook heel erg veel informatie geschreven voor en door medewatersporters. Het zijn vaak deze praktische tips, aanbevelingen en ervaringen van collega watersporters die van onschatbare waarde blijken te zijn. Maar ... we willen niet altijd aan dat computerscherm gekluisterd zitten. En soms is er aan boord helemaal geen internetverbinding mogelijk. Voor die mooie avonden in de kuip of kajuit (of gewoon thuis natuurlijk) is het lekker om een goed boek te pakken.

Het boek Handig aan Boord is eigenlijk een beetje van beiden. Een mooi boek om lekker door te lezen. Niet met spannende verhalen, maar juist boordevol met praktische tips en aanwijzingen van andere watersporters. Van zeilers voor zeilers. Verzameld in één boek – een ideale verzameling kennis, ervaring en zeemanschap, rechtstreeks uit de praktijk van het zeilen. Alle tips zijn bedacht en uitgewerkt door medezeilers en inzichtelijk geïllustreerd, zodat ze makkelijk in praktijk kunnen worden gebracht. Handig aan boord is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.