Goede voornemens

Wij zijn het nieuwe jaar maar direct begonnen met het uitvoeren van een aantal goede voornemens. Een van deze voornemens is om u te voorzien van een groter aanbod in onze Vaarwinkel. De nieuwste producten in de winkel vindt u handig onder een link op: http://www.vaarwijzer.nl/shop/products.asp?cat=56

Bent u nog op zoek naar een nieuwe kalender. Uitgeverij Lanasta brengt dit jaar weer een bijzonder mooie: http://www.vaarwijzer.nl/shop/proddetail.asp?prod=lanasta9789086160532
En wilt u de verjaardagen van familie en vrienden dit jaar niet meer vergeten, dan noteert u deze op de mooie verjaardskalender: http://www.vaarwijzer.nl/shop/proddetail.asp?prod=zsverjaardagskalender

Vaarbewijs verplicht of niet? (2)

De oproep of er wel of niet een verplicht vaarbewijs moet komen leverde veel reacties op. Deze liepen uiteen van "vaarbewijs moet zeker verplicht worden" tot "op het water is een van de weinige plaatsen zonder veel overheidsbemoeienis, dat moet zo blijven".

Ik schreef u al dat ik voorstander ben van een verplicht vaarbewijs voor iedereen die met een vaartuig het water op gaat. Overigens ben ik ook voorstander van zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Feit is alleen dat de overheid wel degelijk ook op het water iets te zeggen heeft. Al was het maar omdat dit vanuit internationale afspraken voortvloeit. De nieuwe Binnenvaartwet die volgend jaar ingevoerd moet worden is daar een mooi voorbeeld van. In deze wet worden veel regels gelijkgetrokken met de rest van Europa. De afgelopen tijd laaide ook weer de discussies over vaarbelasting en vaartuigregistratie op. Kortom de overheid heeft het water en de pleziervaart in het bijzonder wel degelijk in beeld. Om het even welke discussie, het is van groot belang voor alle schippers van belang dat de discussie wel goed gevoerd wordt. Dat er naar argumenten wordt geluisterd en dat belangen goed worden afgewogen. Hier ligt denk ik een grote rol voor de belangenorganisaties als HISWA, Watersportverbond, KNMC, ANWB etc.. En voor deze organisaties weer een groot belang om goede voeling te houden met hun achterban. En dat vraagt ook om een overheid die bereid is te luisteren en die transparant werkt. Wij zijn benieuwd naar de goede voornemens voor 2009 van al deze organisaties.

Examenvragen openbaar of niet (1)

Bij de invoering van de nieuwe examenregeling voor de examens voor de maritieme radiocommunicatie is tevens besloten om de examens na afloop niet meer openbaar te maken. Bij het examen voor het Vaarbewijs is dat ook al zo. Er is dus duidelijk sprake van een trend om examens na afloop niet meer openbaar te maken en kandidaten voor volgende examens dus geen oude examens meer te geven om te oefenen. Niet alleen is wat op het examen gevraagd kan worden voor kandidaten geheim, dat geldt ook voor de opleiders en uitgevers van lesmateriaal. Een zorgelijke ontwikkeling, vandaar dat Promanent hiertegen bezwaar heeft aangetekend bij het Agentschap Telecom. In januari zullen onze
argumenten gehoord worden.

Los van een aantal procedurele bezwaren zijn onze argumenten voor het openbaar maken van examens in het kort de volgende:
  1. Overheidsinformatie dient openbaar te zijn. Een examen dat al is afgenomen kan daarom zonder bezwaar openbaar gemaakt worden.
  2. Examenkandidaten kunnen zich goed op het examen voorbereiden door oude examens te bestuderen. Alleen hiermee krijgt men immers een beeld van de wijze van examineren. Exameneisen, afbakening ed. geven een beeld van de kennis die men moet hebben, maar niet hoe deze kennis op het examen getoetst wordt. Hoe worden vragen gesteld? Komen strikvragen voor? etc. Het beschikbaar stellen van een enkel proefexamen is daarvoor volstrekt onvoldoende. Het Agentschap Telecom heeft overigens nog steeds geen voorbeeld examens vrijgegeven.
  3. Controle op de examens en de vragen door opleiders, kandidaten en andere belanghebbenden is enkel mogelijk als deze kennis kunnen nemen van de afgenomen examens. Hoe kan een kandidaat bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de uitslag of een bepaalde vraag als hij deze naderhand niet meer mag inzien? Wie haalt eventuele fouten uit de vragen?
  4. Het niet openbaar zijn van de examens stimuleert de examenorganisatie niet om de vragenbank ook regelmatig te verbeteren en uit te breiden. De vragenbank zal dan een meer statisch karakter krijgen.
  5. Alle regels rondom exameneisen, toezicht, afbakening etc. die mede het gevolg zijn van het niet openbaar zijn, liggen voor een langere periode vast. Hiermee wordt de examinering minder dynamisch en wordt het lastiger om nieuwe leerstof toe te voegen. Deccanavigatie zou dan bijvoorbeeld nog in de exameneisen kunnen voorkomen, terwijl dergelijke apparatuur al lang door GPS is vervangen.

Specifiek voor de examens maritieme radiocommunicatie voert het Agentschap Telecom aan dat effectieve toetsing alleen mogelijk is bij geheimhouding van de examens. Daarmee geeft zij aan dat er de afgelopen 10 jaar geen effectieve toetsing is geweest, immers toen waren de vragen en examens gewoon openbaar.

Vamex heeft op haar website een toelichting staan waarom de vragen voor het Klein Vaarbewijs niet openbaar zijn. U vindt deze op: http://dev.vamex.nl/Files/Filer/PDF/Examenvragen_Klein_Vaarbewijs_Vamex_niet_openbaar-_toelichting.pdf

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Of heeft u recent examen marifonie gedaan en kon u na afloop alleen zien of u A, B of C juist had geantwoord, zonder daarbij de vraag terug te kunnen kijken? Wij zullen uw argumenten meenemen naar de hoorzitting.

Verlaag de vraagprijs van uw jacht

Onder deze kop las ik een stukje van Jan-Pieter Oosting van Yachtfocus, een website en blad voor de verkoop van tweedehands schepen. Zoals u wellicht weet loopt de verkoop van gebruikte jachten op een absoluut dieptepunt. Volgens Oosting komt dat doordat veel jachten een te hoge vraagprijs hebben. Om de doorstroming te bevorderen zouden mensen hun vraagprijs aanzienlijk moeten verlagen.

De vraag is natuurlijk wel hoe die hoge prijzen tot stand zijn gekomen? Hebben de makelaars de mensen verkeerd geadviseerd? Zijn de prijzen van nieuwe jachten te hoog. Of zijn de afschrijvingen op de aanschafprijs te laag voorgespiegelt. Of worden vraagprijzen hoger gesteld, omdat veel mensen hun boot te koop leggen, gewoon voor als die ene koper voorbijkomt en ondertussen vaart men gewoon lekker door?

Feit is wel dat alle verkopers en dus ook de makelaars dankzij alle verkoopwebsites kunnen beschikken over een redelijk goed beeld van het aanbod en hun vraagprijs daar mede door laten bepalen. Als de markt dus massaal aan de hoge kant zit, dan houdt dat zichzelf in stand.
Vraagprijzen zijn een ding, maar voor hoeveel onder de vraagrprijs worden schepen uiteindelijk verkocht? Het zou een goede zaak zijn als verkoopsites, zoals Yachtfocus, deze informatie ook inzichtelijk zouden maken en tweedehands verkoopprijzen gaan publiceren.

Boot Dusseldorp

Op 17 januari begint weer Boot Dusseldorp. De beurs bij uitstek om al het watersportnieuws voor 2009 te zien. http://www.boot.de/

Sponsorlink: Godevaert - Het enige echte lifestyle magazine rondom sloepen en vletten.

Vrolijk Kerstfeest

... vandaag schrijven wij u met een ander doel.
Wij wensen u namelijk een paar mooie Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2009.

Na de Kerst zijn wij weer terug. Onze websites zijn echter ook tijdens de Kerst gewoon bereikbaar op http://www.promanent.com/, http://www.vaarwijzer.nl/ en http://www.vaarwinkel.nl/.

Vaarbewijs verplicht of niet? (1)

De laatste tijd laait de discussie over een algehele vaarbewijsplicht weer op. Persoonlijk ben ik een voorstander van een vaarbewijsplicht voor iedereen die met een vaartuig het water op gaat. Het is mij echter ook duidelijk geworden dat er door de wetgever nog niet zover gedacht wordt. Immers de nieuwe Binnenvaartwet moet nog ingevoerd worden en de invoering is nog net weer uitgesteld. In deze nieuwe wet staat geen algemeen verplicht vaarbewijs. Wel wordt er een nieuw vaarbewijs geintroduceerd. Het beperkt groot vaarbewijs komt tussen het Klein Vaarbewijs en het Groot Vaarbewijs in. Een mooi instapniveau voor mensen die door willen groeien naar de beroeps binnenvaart en een goed oplossing voor eigenaren van grotere jachten en oude beroepsvaartschepen die nu nog genoodzaakt zijn om een groot vaarbewijs te halen. Kijk ook op: http://www.promanent.com/proddetail.asp?prod=downloadgmsexam08

De vorige minister van Verkeer en Waterstaat was redelijk duidelijk door te stellen dat het haar om het even was en zij het aan de sector overliet om met een verzoek voor een verplicht vaarbewijs te komen. Dat verzoek is er vanuit de watersportbonden nooit gekomen. Ook nu ligt er bij mijn weten geen verzoek van deze belangenorganisaties en wordt er wisselend gedacht over de nut en noodzaak van een algemeen verplicht vaarbewijs.
De roep om een algemeen vaarbewijs komt momenteel uit andere hoek. Namelijk vanuit de handhavers (Politie en Inspectie) en vanuit de beroepsvaart: http://www.watersportcursussen.nl/Vaarbewijs-Marifonie-Persbericht/Vaarbewijs-Marifonie-Persberichten1.html en ook op:http://www.watersportcursussen.nl/Vaarbewijs-Marifonie-Persbericht/Vaarbewijs-Marifonie-Persberichten11.html

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Is het een goede zaak of overbodig?

Kredietcrisis

Het lijkt er op dat er in ieder geval in de watersport nu een eerste slachtoffer van de kredietcrisis is gevallen. De bekende botenbouwer Dehler is namelijk failliet. Dat ondanks ruim 200 schepen die men in bestelling heeft. Zenuwachtige banken vroegen het krediet op en toen het niet lukte om alternatieve financiering te vinden viel het bedrijf om. Het management van Dehler is er van overtuigd dat er een doorstart zal komen. Meer ...

De websites van Dehler en van de Dehlerzeilers vermelden hier nog niets over. http://www.dehler.nl en http://www.dehlerzeilers.nl

Overigens verviervoudigde de Nederlandse botenbouwers hun omzet in 2007 ten opzichte van 1997. Meer ...

Aloha uit Maasland

Ik ben weer terug in Nederland. Het waren mooie weken op Maui. Veel gezien en een bestemming die beslist is aan te raden. Helaas heb ik weinig van de watersportmogelijkheden in de omgeving van Seattle kunnen bekijken. Er was vrij onverwacht en redelijk veel sneeuw gevallen en daar was men in deze tijd van het jaar absoluut niet op voorbereid. De wegen waren dus ronduit glad. Er is echter voldoende water daar. Op de oceaan, veel inhammen, baaien en zeer grote meren die soms via sluizen en kanalen ook onderling verbonden zijn.

Mijn experiment om op afstand mijn werk te doen heeft ook veel ervaring opgeleverd. Ervaringen die ik graag met u deel, omdat een aantal van u ook ooit eens langer met de boot weg zal gaan. Eerder schreef ik al over het gebrek aan PC's in internetcafe's en de ruime mate van gratis Wifi in winkelcentra, hotels en cafe's. Volgende keer zal ik dus een eigen notebook meenemen. Een e-mail nieuwsbrief op afstand schrijven gaat prima, maar na verloop van tijd ga je wel het Nederlandse nieuws missen. Dit ondanks de vele abonnementen op nieuwsbrieven, persberichten en reacties die mij per e-mail ook op Maui wisten te bereiken. Vragen beantwoorden van klanten en lezers van de nieuwsbrief valt op afstand niet altijd mee. Voor sommige zaken heb ik nu eenmaal mijn eigen bibliotheek of spullen op de eigen computer nodig. Een laptop mee op reis helpt dan, maar alleen als je ook alles van de thuis- en kantoor pc meeneemt. Wat natuurlijk best mogelijk is maar wel goede voorbereiding vraagt.

Opleiding maritiem officier in de top

De opleiding Maritiem Officier van het Maritiem Instituut Willem Barentsz staat in de Nederlandse lijst met uitblinkende opleidingen van de Keuzegids Hoger Onderwijs. In totaal zijn er meer dan 1.000 opleidingen beoordeeld. Het Maritiem Instituut is dit jaar als enige onderdeel van de Friese Hogescholen er in geslaagd de lijst van top opleidingen binnen te dringen.

Binnenvaartwet uitgesteld

Eerder schreef ik u al over de veranderingen die de nieuwe Binnenvaartwet meebrengen. Nu blijkt echter dat de invoering van de wet meer voeten in aarde heeft en is duidelijk dat de nieuwe wet niet per 30 december 2008 ingevoerd zal gaan worden.
http://waterwerk.scouting.nl//index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=1

Sponsorlink: Motorboot - 3 nummers voor € 10.00

Aloha van Maui

Dit is voorlopig de laatste bericht dat ik u vanaf Maui schrijf. Morgen vliegen wij door naar Seattle om daar de watersport van dichtbij te bekijken. Moet ook een mooi gebied zijn.

Deze week hebben wij wat meer andere watersport gezien aan de Zuidkant van het eiland. Daar is meer beschut water omdat er aan die kant een soort van binnenzee is tussen 3 eilanden van de Hawaii groep. Een ideaal gebied ook voor bultrug walvissen om de winter door te brengen, te paren en hun jongen op de wereld te brengen. De kolonie bultrug walvissen die in de wateren bij Hawaii overwintert brengt de zomer door in Alaska. In de winter komt de grootste groep naar Hawaii en daarvan weer de meeste naar Maui. Met zo'n grote concentratie, ideaal om te te zien. Vanaf een schip of gewoon vanaf de kant. Machtig mooi om te zien.Deze wateren zijn ook aangewezen als beschermd gebied en ieder schip heeft zich te houden aan de regels om deze mooie dieren te beschermen. Meer informatie op: http://www.pacificwhale.org/

Volgende week schrijf ik u weer vanuit Nederland en zal de nieuwsbrief ook weer meer nieuws uit Nederland en Belgie bevatten. Ik zal mijn internetcafe en de cappuccino missen. http://www.mauicoffeeroasters.com/

K 38

Achter deze korte naam gaat een organisatie schuil die trainingen aanbiedt voor de jetski en waterscooter. Of Personal Watercrafts zoals ze hier ook wel zeggen. Bij toeval heb ik een trail training voor de recreatie mogen aanschouwen. Gedurende 2 dagen werden recreanten wegwijs gemaakt op de jetski. Niet alleen leerden zij hoe de jetski te bedienen maar ook allerlei vaardigheden over omgang met andere watergebruikers en het redden van mensen. In Nederland worden deze trainingen helaas nog niet gegeven.Meer informatie ziet u op: http://www.shawnalladio.com/external.asp

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.