Vaarbewijsplicht bestaat al in Nederland?

Op de website van Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen kwam ik deze week een aardige artikel tegen. Hierin betoogt hij dat de consequentie van artikel 1.09 lid 1 in het BPR is dat iedereen, die als de bestuurder een vaartuig bestuurt op water waar het BPR van toepassing is, verplicht is een (klein) vaarbewijs te hebben.

In een interessante stelling, waar ik ook graag uw mening over hoor. Reageren kan onderaan dit artikel.

De letterlijke tekst van artikel 1.09 lid 1 van het BPR luidt:

Een schip mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een
daartoe bekwaam persoon.

De wetgever laat verder open wat een bekwaam persoon is. Bekwaam kan op vele manieren uitgelegd worden. Een dronken schipper met alle papieren wordt bijvoorbeeld niet bekwaam geacht. Het woordenboek van Wikipedia geeft als definitie van bekwaam:

(van een persoon) in staat om bepaalde taken goed uit te voeren;
competent

Ten aanzien van het besturen van een schip betekent een bekwaam persoon dat hij of zij in staat is of competent is het schip te besturen. Echter hoe kan iemand aantonen dat hij/zij competent is. Betekent dit dat je een rechte lijn kan sturen of dat je met windkracht 6 en een kapotte motor een zeilboot kan afmeren?
Kortom het volkomen onduidelijk hoe een bestuurder van een vaartuig kan aantonen dat hij/zij competent is. Als alles goed gaat zal dat ook niet meteen een probleem geven, maar wat als u schade vaart en door de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld? Maar wat als de aanvaring niet uw schuld is en de tegenpartij aanvoert dat u echter niet bekwaam was omdat u geen vaarbewijs heeft en u ingevolg goed zeemanschap uw uiterste best had moeten doen om ook van uw kant een aanvaring te voorkomen? "Daar heb ik toch een verzekering voor", hoor ik u al denken. Dat klopt, maar u bent dan toch uw no-claimkorting kwijt.

De conclusie is dat elke bestuurder van een vaartuig ingevolg artikel 1.09 lid 1 een vaarbekwaamheidsbewijs moet hebben. Bijvoorbeeld een klein vaarbewijs. Wat is u mening? Ik hoor het graag van u. Reageren kan onderaan dit artikel.

Trouwe lezers van deze nieuwsbrief weten dat ik persoonlijk voorstander ben van een algemeen verplicht vaarbewijs. Met bovenstaande stukje wil ik echter niet met u daarover discussieren, maar hoor ik graag van u hoe u aankijkt tegen deze bepaling en hoe uw bekwaamheid een schip te besturen aan te tonen. En of er op deze manier eigenlijk al niet sprake is van een vaarbewijsplicht?

30 opmerkingen:

 1. Ik ben voorstander van een strenger beleid.De grens van 15 meter is niet van deze tijd.Deze grens moet zeker omlaag, en gezien de bovengenoemde tekst kan het snel.helaas zal het niet zo snel gaan.Denk maar aan de belangen in de watersport o.a. de huurbootsector.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mijn stelling is altijd als mensen er naar vragen waarom je op het water niet altijd een vaarbewijs nodig hebt:
  Als je als kind op de fiets stapt wordt je ook geacht de verkeersregels te kennen. Voor de fiets heb je ook geen fietsbewijs nodig.
  Dat is ook het doel volgens mij van artikel 1.9 lid 1 van het BPR. Je moet kennis hebben van de regels op het water en in staat zijn die boot te besturen, als je zelfstandig het water op gaat.


  groet, Edwin, docent vaarbewijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ben Ros preekt natuurlijk voor eigen parochie: hoe meer cursisten hoe beter. Er zit een kern van waarheid in de redenering maar een Klein Vaarbewijs vergroot niet je vaardigheden (wel je kennis en inzicht). De conclusie is dus te kort door de bocht. De vraag is ook hoe het zit met de bewijslast bij een incident, als daar al sprake van is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Natuurlijk een vaarbewijs voor iedereen dat zonder twijfel maar als je een vaarbewijs in je zak hebt ben je dan vakbekwaam ?. Mijn inzicht is van niet als je weet hoeveel mensen bij mij nog een vaarles nemen die al een of twee vaarbewijzen in hun zak hebben, een goede zaak natuurlijk maar het geeft wel te denken dat je met het vaarbewijs alleen al vakbekwaam genoemd mag worden, oké juridisch zal het wel voldoende zijn en zal bij een aanvaring waarschijnlijk diegene die geen vaarbewijs bezit in het ongelijk worden gesteld omdat hij/zij de regels niet zou kunnen weten, maar ik ga voor een vaarbewijs inclusief een cursus van een dagdeel zodat je weet hoe je moet aan of afmeren bij harde wind of op stroom.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik reageer even op de stelling wie stuurt moet een vaarbewijs hebben.

  Ik ben van mening dat wanneer de schipper in staat is in te grijpen een vaartuig kan worden bestuurt door een persoon die geen vaarbewijs heeft.
  Ongeachte op welke vaarweg dit plaats vindt.

  Wat moet er dan geregeld worden voor de stuurautomaten. Deze sturen het vaartuig naar bv een waypoint terwijl de schipper even een tukkie zou kunnen Doen. Of een kleine boodschap dat kan ook.
  Ongeacht wie of wat het vaartuig stuurt de schipper zal in de praktijk altijd aanwezig zijn om in te grijpen. Veelal is de schipper eigenaar van de boot. Dus hij/zij zal daar zuinig op zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een stuurautomaat is niet bedoeld om de schipper de kans te geven weg te lopen uit de stuurhut. Er zal dus altijd een mens in de buurt moeten zijn om in te grijpen. Ook tijdens het varen op een automaat geldt deze persoon dan als bestuurder en moet hij/zij dus bekwaam zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik zou het toejuichen dat een vaarbewijs verplicht gesteld gaat worden. Je moet toch weten hoe je je moet gedragen in het verkeer op het water en wat er van je verwacht mag worden. Overigens komt het Duitse publiek er in ons land gemakkelijk vanaf. Wat in eigen land niet mogelijk is kan hier in Nederland echter gewoon wel. Zomaar in een boot stappen en je in het verkeer mengen.

  Ik vaar een sloep van 8,5 meter waarvoor geen vaarbewijs vereist is, maar ik ben blij dat ik me er in verdiept heb en behalve een vaarbewijs ook officieel marifoon heb geregeld. Het is zelfs comfortabel bij bruggen en sluizen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Waarom zou iemand die een vaarbewijs haalt in eens bekwaam zijn, daar zou je ook een aardige discussie overop kunnen zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Ed: Daar heb je gelijk in, het is echter het wel het in Nederland door de wetgever in bepaalde gevallen voorgeschreven vaarbevoegdheidsbewijs en wordt er van uit gegaan dat de houder van een vaarbewijs beschikt over getoetste bekwaamheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Gusje Brinkman22 mei 2010 om 10:06

  Wat is er mis mee om regels na te leven.
  Overal heb je papieren voor nodig waarom niet voor een vaarbewijs?
  Scholen zijn er om doorlopen te worden en dat is niet voor niets, er is al genoeg wildgroei.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als zeilinstructeur kom ik nog al wat situaties tegen, waarbij ik vaak denk, waarom bestuurt deze persoon een boot. Of het nu zeilers of gemotoriseerde watersporters zijn er zijn er velen die totaal niet weten wat de vaarregels zijn en zich gedragen als rasechte 'aso'.
  Met name sommige lieden op een waterscooter spannen de kroon.
  Gelukkig zijn er ook nog heel veel watersporters die WEL eigen en andermans plezier weten te waarderen en het niet vergallen.
  Maar zoals gezegd, niet het water op zonder een bewijs van bekwaamheid, maar dan ook een praktijktoets, niet allen een papiertje scoren met wat vragen, er valt veel voor te zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Ben: Dank voor jouw reactie, maar het is niet de bedoeling om een specifieke groep watersporters in een hoek te zetten. Daarmee doe je immers geen recht aan de meerderheid die het wel leuk probeert te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. W.G.D. Klören22 mei 2010 om 10:09

  Ik ben van mening dat ieder die een klein vaartuig bestuurt in het bezit moet zijn van een vaarbewijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De desbetreffende tekst in het BPR : Een schip mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam persoon.
  Zou als volgt begrepen moeten/kunnen worden:
  Een bekwaam persoon is een persoon, die :
  - in staat mag worden geacht om alle wenselijke handelingen met het schip te kunnen verrichten voor een een goed verloop van de vaart ervan in het vaargebied en
  - in staat mag worden geacht om alle noodzakelijke handelingen met het schip te kunnen verrichten in geval van bijzondere situaties (dreigende aanvaring, etc.).

  Het lijkt me, dat de instantie, welke verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het BPR, uitsluitsel moet kunnen geven om de term “bekwaam persoon” in dit artikel nader te verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ook een keer met Ben over gediscussieerd.

  Ik denk dat de wetgever bedoelt dat men moet voldoen aan de voorschriften in
  het BPR.

  Dus 16 jaar vanaf een lengte van 7 meter enz. enz.

  En dus bij > 15 meter en sneller dan 20km/uur :, enz. enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Leuk dat je inhaakt op onze nieuwe site en de impliciete consequenties van het artikel 1.09 lid 1 van het BPR. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Klaas en Annet Antonides22 mei 2010 om 10:14

  Evenals u ben ik van mening dat iedereen die binnen het BPR gebied vaart over een vaarbewijs hoort te beschikken.
  Op dit moment zit er voor mij weinig logica in met betrekking tot wel of niet vaarbewijsplichtig. Iemand in een rubberbootje van 50kg met een 8pk motor dient een vaarbewijs te hebben. Iemand met een 14 meter lang stalen jacht van 16.000kg die niet sneller kan als 20km per uur heeft geen vaarbewijs nodig.

  Als er in die zin gekeken wordt naar de risicofactoren, dan moge het duidelijk zijn dat een aanpassing van de verplichting een vaarbewijs te hebben op zijn plaats zou zijn.

  Vorig jaar hebben we een jacht van Sleeuwijk naar Termunterzijl gevaren, waarbij er in Friesland door met name schippers van huurschepen soms flink aangeklooid wordt als het gaat om kennis van het vaarreglement, waarbij enkele keren een aanvaring ternauwernood kon worden voorkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Cor Kiefte (mvt Corso)22 mei 2010 om 10:15

  Moet verplicht worden alle schepen groter dan 5 meter. Vorige week 2x moeten uitwijken voor mensen die niet weten wat ze moeten doen

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Een schipper kan m.i. zeker voldoende competent zijn zonder vaarbewijs, bv op basis van ervaring.. Zolang er geen praktijktest gekoppeld is aan het verkrijgen van het vaarbewijs vind ik dat document allerminst een garantie voor competentie.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik ben van mening dat iedereen die zich op het water begeeft met een motorboot, "ook met 4 pk"/ zeilboot in bezit dient te zijn van een vaarbewijs, niet alleen theoretisch maar zeker ook praktisch. Vaarbewijs 1 en 2 halen is zeer zeker niet hetzelfde als kunnen varen en kunnen manoeuvreren. Ben 14 dagen in Friesland geweest en heb de "stuntmannen en -vrouwen" weer gezien. Dat er niet veel ongelukken gebeuren op het water heeft mijns inziens met de hoffelijkheid te maken van diegenen die gezien hun vaartstijl in bezit zijn van een vaarbewijs. Ik ben dus zeker voorstander van vaarbewijsplicht, al is het met een surfplank, maar ik ben ook voorstander van een praktijk examen en dat ontbreekt ook. Het wordt steeds drukker op het water, we hebben meer dan eens file gevaren op de fluessen, wat daar dan voor je en achter je afspeelt aan bijna ongelukken daar wil ik niet over nadenken, want dan ga je nooit meer het water op.

  Na mijn vaarbewijzen heb ik een aantal praktijklessen gevolgd om gevoel te krijgen bij mijn boot en bij de elementen die daar een rol bij spelen, als stroming, wind, etc.

  (Een nog onervaren bestuurder met vaarbewijs 1 en 2)

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik vind dat het verplicht stellen van een vaarbewijs overdreven is. De reden is dat behalen van een examen alleen bewijst dat men net na het behalen van het examen de regels die op het water gelden en wat theoretische kennis over reacties van een schip bezit. Door het ontbreken van een praktijkexamen op het schip waarop men zelf vaart stelt de kennis van de theorie weinig voor.
  Immers kan bijna iedereen door studiemateriaal goed door te nemen het theoretisch examen met goed gevolg afronden. Ik vind overigens wel dat het beter is dat iemand die zelfstandig het water op gaat wel theoretische kennis bezit.
  Maar varen leer je nu eenmaal niet uit een boekje, ervaring doe je op door het doen en in verschillende situaties, en dit gebeurd nu eenmaal door schade en schande.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ronny van der Maaten22 mei 2010 om 10:23

  Ik wil graag reageren op uw vraag of een Vaarbewijs algemeen verplicht moet zijn. Mijn probleem daarmee is dat daarmee dove mensen van zelfstandig varen worden uitgesloten. De vraag is of dat terecht is en dan wat is doof waar leg je de grens.

  Ik heb zelf afgehaakt om het examen voor vaarbewijs I en II te doen omdat ik geen uitsluitsel kan krijgen of mijn doofheid een obstakel is.
  Mijn vragen daarover aan VBO werden niet beantwoord. Net als een brildrager met bril redelijk kan zien, kan ik met gehoor apparaat redelijk horen. Is dat voldoende? Waar kan ik daarover bij voorbaat uitsluitsel krijgen.

  Enfin ik ben nu 67 jaar oud, zeil al mijn halve leven, zou niet graag zien dat me dat ontnomen wordt door een vaarbewijs verplichting.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @Ronny: Recent is bekend geworden dat een "half dove" schipper nu ook een klein vaarbewijs moet kunnen halen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Heimerik Leeuwerke23 mei 2010 om 10:12

  Als reactie op uw stelling wat is een bekwaam persoon het volgende:
  Voor diverse andere zaken gebruikt de wetgever dezelfde soort terminologie zoals bijvoorbeeld heftruck. Hoogwerker ook hiervoor geld dat een werkgever moet zorgen voor vakbekwaamheid dit kan hij doen door een werknemer op cursus te sturen, maar in principe mag hij ook middels eigen onderricht zorgen voor vakbekwaamheid. En ja, het blijft lastig als een ongeluk is gebeurt dan komt de arbeidsinspectie en bepaald dan achteraf of iemand wel of niet bekwaam is/ was het blijft lastig wil je alles waterdicht hebben brengt dat veel regelgeving en kosten met zich mee wat gezien het aantal ongevallen niet echt nodig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Carlo Lautenslager23 mei 2010 om 10:28

  Ik wil reageren op het stuk of 1.09 lid 1 BPR voorschrijft of iedere roerganger een vaarbewijs moet hebben.

  Artikel 1.09 van het Binnenvaartpolitiereglement stelt de eisen aan diegene die het roer bediend. De leeftijd wordt voorgeschreven, er moet een vrij uitzicht zijn, signalen moeten gehoord kunnenworden enzovoorts. Hier wordt niet gesproken over het bezit van een vaarbewijs. Dan kan ook helemaal niet.
  Het Binnenvaartpolitiereglement komt voort uit de Scheepvaartverkeerswet en die bemoeit zich niet met de verplichting tot het bezitten van een vaarbewijs. De vaarbewijsplicht wordt namelijk geregeld in een heel andere wet, namelijk de Binnenvaartwet. In die wet staat exact voorgeschreven voor welke schepen er een vaarbewijsplicht voor de schipper vereist is. Daarnaast worden vaarbewijzen niet afgegeven aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar. Hoe zit dat dan met artikel 1.09 BPR?

  In artikel 1.09 BPR worden leeftijden genoemd voor verschillende schepen. Dat varieert van leeftijdsvrij tot 18 jaar voor een snelle motorboot. Hier wordt duidelijk beschreven dat iemand van 16 jaar of ouder aan het roer mag staan van een motorschip mits er aan de voorwaarden zoals hierboven omschreven wordt voldaan.

  Een roerganger moet bekwaam zijn. Verder is niets geregeld over de bekwaamheid. Dat is iets dat zal moeten blijken uit de omstandigheden. Ook bezitters van vaarbewijzen maken (vaar)fouten. Bekwaamheid is in mijn ogen een algemeen beeld, situaties inschatten en daarop handelen. Een verzekering is niet diegene die eisen kan stellen over de vaarbewijsplicht voor schepen die niet vaarbewijsplichtig zijn ingevolge de Binnenvaartwet. Zouden zij dit wel doen dan verliezen zij waarschijnlijk klanten.

  Voorts wordt zelfs in de Binnenvaartwetgeving (bemanningsvoorschriften) geregeld dat de bemanning van een schip bij het ontbreken van de schipper de reis mag voortzetten tot de volgende geschikte aanlegplaats. Letwel een tankschip met bijvoorbeeld 1000 ton benzine mag dan zonder bezitter van een vaarbewijs varen. Er is wel beschreven wat de omstandigheden zijn voor het wegvallen van de schipper.

  Deze bewoording van de heer Ros is mooi gekozen. Ik zie het meer iets in de zin van een reclamestukje, om de cursus te verkopen. Het stoelt in ieder geval niet op een of ander stukje wetgeving.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Carlo: Goede inhoudelijke reactie. Inderdaad zitten er veel verbanden tussen de verschillende wetten en regels. Bijvoorbeeld dat iemand van 16 bepaalde jachten mag besturen, maar nog te jong is om een vaarbewijs te krijgen.
  Daaruit mag je dus opmaken dat het niet de bedoeling van de wetgever is om bekwaam gelijk te stellen aan het hebben van een klein vaarbewijs! Sterker nog, het voorbeeld van de tanker waarbij de schipper onwel wordt en dus onbekwaam is, maag kennelijk doorvaren naar een veilige ligplaats, mits een ander bemanningslid bekwaam is, wat niet wil zeggen in bezit van een groot vaarbewijs en ADN(R).

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Het verschil zit'm in het verschil tussen vaar-bevoegd & vaar-bekwaam! Voorbeelden te over zijn terug te vinden in ons onderwijssysteem

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Binnen de politiek en ook bij de KLPD is er de wens om de vaarbewijsplicht strenger te maken.
  Maar het blijft bij wensen.In mijn eerste commentaar gaf ik aan dat binnen de watersportbonden waarschijnlijk het probleem zit n.l. bij de verhuursector (de jachten tot 14,95 m)daar zijn grote belangen mee gemoeid.Ik ben benieuwd hoe andere watersporters hier over denken, of er iets meer van af weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Geacht discussie panel,

  Ik hoop dat U mij vergeef, door als niet watersporter op dit medium te reageren.
  Ik ben als beroeps binnenvaarder per toeval op deze site beland en vond direct een geweldig raakvlak, nl. de liefde voor het water.

  Vaarbewijsplicht; er is de laatste jaren al veel over gesproken en geschreven, en bij elk seizoensbegin laait de discussie weer op, en geloof me ook bij ons in de branche, is het een hot item.

  Langs veel oevers van meren, kanalen, rivieren en plassen, staan tegenwoordig gelukkig veel grote borden, met het opschrift “VAREN DOE JE SAMEN” en daarmee is al veel gezegd, het water wordt in de zomer door zoveel verschillende soorten watersport, zwemmers en beroepsvaart gebruikt, dat we met z’n allen rekening met elkaar dienen te houden, maar vooral ook op elkaar kunnen vertouwen.

  En met vertrouwen bedoel ik wie doet wat, of in voorkomende situaties hoe reageert iemand?

  Als we dit met het wegverkeer vergelijken is er haast geen verschil, nl. de wegenverkeerswet is redelijk duidelijk in begrippen en uitvoering, en ieder kent hem van jong tot oud.
  In de binnenvaart is dat eigenlijk niet anders, ware het niet dat veel mensen deze reglementen (Wetten) soms geheel of niet voldoende beheersen, waardoor het de voor de overige vaart niet meer goed is in te schatten wat de bedoeling van een bepaalde manoeuvre, of koerswijziging gaat worden.

  Kortom wij (de meeste beroeps vaarders) denken dat enig onderwijs in deze materie op zijn plaats is en zeker ook wat praktijk lessen, bij kunnen dragen aan de beheersbaarheid van een vaartuig, en ook de gedragsnormen worden dan doorgenomen, zodat men niet geheel onbeslagen ten ijs komt, sorry we hadden het over varen.
  De opleiding van het vaarbewijs draagt daar zeker aan bij, en ik persoonlijk denk als dit goed is afgesloten de rust en het plezier van de recreant nog groter wordt.

  Verplichting; waar en wanneer verplicht vaarbewijs?

  Ik kan mij voorstellen als bij een van U op de singel, of meertje (afgesloten water) achter het huis een zeilbootje, of rubberboot met klein aanhangmotortje de jeugd aan het spelevaren is, ze dit ongestoord kunnen doen, is leuk en leerzaam.
  Maar verder en zeker op de wateren waar de beroeps, en recreatie vaart elkaar in het vaarwater zitten, (goed bedoeld hoor) denk ik dat door de geweldige toename van met name de recreatievaart, en de steeds groter wordende binnenvaartschepen de beschikbare ruimte, zo gestroomlijnd mogelijk moet worden gebruikt.
  En dat wordt mijns inziens gehaald door de zelfde regels en gedrag geleerd op een goede cursus in theorie en praktijk.

  Dan schrijf de heer Willem Schaap; ik vindt het wat overdreven, doe wat ervaring op in bepaalde situaties, door schade en schande wordt je wijs.
  Natuurlijk is dat zo, maar schade en schande wordt het pas echt als er slachtoffers vallen, dit wil niemand meemaken.

  Voor de heer Ronny v d Maaten, ook voor de binnenvaart zijn keurings artsen die U hiermee kunnen helpen om de twijfel over het gehoor weg te nemen, valt allemaal reuze mee hoor.
  Deze lijst van artsen zal op internet te vinden zijn onder Keuringsartsen Binnenvaart, en dan kunt U kijken welke het dichtst bij u in de buurt is.

  Laten we hopen op een gezellig vaarseizoen met veel goed en mooi weer, weinig ongelukken, en vooral niet groeten met de middelvinger, of op het voorhoofd wijzen, maar met de liefde voor het water, dan is ieders dag weer goed, toch?

  Bon Voyage

  J. van Wijk m/s Voyage

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Patricia Huisman29 mei 2010 om 15:45

  Ik heb inmiddels veel situaties op het water gezien die, door onkunde en het niet op de hoogte zijn van de regels op het water, (levens)gevaar kunnen veroorzaken. Daarom is mijn mening dat (in ieder geval) een vaarbewijs verplicht gesteld zou moeten worden voor iedereen die een schip bestuurt. Wat ik daarnaast ook vind is dat niet iedereen die een vaarbewijs heeft gehaald ook per definitie in de praktijk een schip goed kan besturen, dus ook niet perse bekwaam (in staat om bepaalde taken goed uit te voeren; competent) is een schip te besturen. Wellicht zou een praktijk gedeelte bij het examen kunnen worden ingevoerd om dit te verbeteren. Dit is tenslotte ook verplicht voor het rijexamen op de weg, want op het water (zeker tijdens het hoogseizoen) is het vaak net zo druk als op de weg.

  BeantwoordenVerwijderen

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.